VI Międzynarodowe Forum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI Międzynarodowe Forum"

Transkrypt

1 Forum jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VI Międzynarodowe Forum maja 2012 Miejsce: Białystok, Hotel Gołębiewski TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT PATRONAT HONOROWY: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Prezydent Miasta Białegostoku Marszałek Województwa Podlaskiego Wojewoda Podlaski W poprzednich Forach Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód (październik 2007, kwiecień 2009, kwiecień 2010, kwiecień 2011, listopad 2011) wzięło udział prawie 680 uczestników, reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa, a także przedstawiciele Agend rządowych i samorządu gospodarczego z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Belgii. Uczestnicy przedstawili ponad 310 konkretnych propozycji współpracy w nowych projektach lub wspólnych przedsięwzięciach biznesowych, a w ramach brokerage-event odbyło się blisko 150 spotkań partnerskich. Celem VI Forum jest rozszerzenie międzynarodowej współpracy w obszarze zdrowia (Health), technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), energii (Energy), środowiska (Environment), nowych materiałów i procesów (NMP) oraz współpracy regionalnej (Transregional Co-operation) pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami wschodnimi, przede wszystkim Białorusią i Ukrainą, w szczególności w ramach Partnerstwa Wschodniego. Forum jest jednym z elementów współpracy w kierunku rozwoju regionalnego, ale i kooperacji z wyżej wymienionymi Państwami. Mamy nadzieję, że tematyka Forum przyciągnie uczestników z innych krajów, poszukujących możliwości współpracy w biznesie i badaniach innowacyjnych. DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Instytucje Otoczenia Biznesu uczestniczące i zainteresowane udziałem w działaniach związanych z realizacją Partnerstwa Wschodniego; instytucje i firmy sfery B+R, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zainteresowane komercjalizacją rozwiązań technologicznych i współpracą biznesową; partnerów zainteresowanych przygotowaniem wspólnych projektów (Inicjatywa EUREKA, 8.PR); innowacyjne przedsiębiorstwa oferujące nowe technologie i innowacyjne produkty; centra badawczo-rozwojowe i centra transferu technologii oferujące współpracę dla MŚP; klastry i parki technologiczne z Unii Europejskiej i Państw Europy Wschodniej Rezultatem Forum będzie, podobnie jak w latach poprzednich, podjęcie konkretnych przedsięwzięć gospodarczych, bazujących na transferze nowych technologii i rozwiązań do przedsiębiorstw, a także przygotowanie wspólnych projektów w ramach obecnie realizowanych programów współpracy. Ponadto obok wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk wynikających z funkcjonowania powiązań kooperacyjnych oraz nawiązania nowych kontaktów, w szczególności międzynarodowych, będzie rozwój istniejących lub zainicjowanie nowych powiązań i współpracy między klastrami i parkami technologicznymi.

2 W RAMACH FORUM ODBĘDĄ SIĘ: 1. Sesja otwarcia Innowacje i nowe technologie w rozwoju Polski Wschodniej Współpraca Nauki i Gospodarki podsumowująca stan wydatkowania funduszy unijnych w Polsce Wschodniej w okresie programowania Sesja II Rozwój, wzrost i innowacje powstające przy wykorzystaniu narzędzi jakim są klastry. 3. Sesje i warsztaty naukowo-techniczne z następujących obszarów: zdrowie (Health); środowisko (Environment); technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); energia (Energy); nowe materiały i procesy (New Materials and Processes); współpraca regionalna i Partnerstwo Wschodnie (Transregional Co-operation and Eastern Partnership). 4. Spotkania partnerskie Partnering Event, których celem jest podjęcie konkretnej współpracy w wybranych tematach i transfer technologii. W skład Partnering Event wejdą warsztaty, sesja posterowa i spotkania indywidualne, prezentujące oferty możliwości komercjalizacji prezentowanych rozwiązań, a także współpracy w nowych projektach. 5. Prezentacja wystawiennicza prezentująca potencjał, rozwiązania i osiągnięcia firm i instytucji, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. 6. Konkurs na szczególnie cenne oferty współpracy i prezentacje, przedstawione podczas sesji posterowych i workshopów, otrzymają specjalne nagrody i wyróżnienia. FORUM STWARZA DOSKONAŁĄ OKAZJĘ DO: podjęcia wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych; znalezienia partnerów do dalszej współpracy w obszarze badań i rozwoju; spotkania profesjonalistów projektujących i wdrażających najnowsze technologie w obszarze ICT, Energy, Environment, New Materials and Processes oraz Health w szczególności z krajów Europy Wschodniej; nawiązania i umocnienia kontaktów z zespołami i osobami działającymi w przemyśle i biznesie; znalezienia odbiorców dla nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych; wprowadzenia innowacji do aktualnej produkcji; znalezienia partnerów do współpracy w ramach projektów europejskich stwarzających możliwości rozwoju klastrów i parków. Forum odbędzie się w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku (21-23 maja 2012 r.)

3 ORGANIZATORZY: Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji (MWCI) Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia Ministerstwo Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach BEST PARK Sp z o.o. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu Inicjatywa EUREKA (Polska, Litwa, Ukraina) Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji (LvCSII) Białoruski Instytut Systemów Analizy i Wsparcia Informacyjnego dla Sfery Naukowej i Technicznej (BelISA) PATRONAT MEDIALNY: Przegląd Techniczny, Portal Innowacji (www.pi.gov.pl), Polskie Radio Białystok, EuroFirma.pl KOMITET ORGANIZACYJNY: dr inż. Andrzej Butarewicz (Politechnika Białostocka) dr inż. Piotr Dumania (Instytut Technologii Elektronowej) Andrzej Galik (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) dr Ewa Kleszczewska (Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia) wiceprzewodnicząca Ivan Kulchytskyy (Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji) dr inż. Łukasz Kurpisz (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) Olga Meerovskaya (Białoruski Instytut Systemów Analizy i Wsparcia Informacyjnego dla Sfery Naukowej i Technicznej) Marcin Nawrocki (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) prof. Wiesław Tadeusz Popławski (Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) - przewodniczący Anna Pytko (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) Wojciech Samulowski (Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM) Marlena Suchcicka (Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji) koordynator Mariusz Warszycki (Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji) sekretarz Krzysztof Zasiadły (Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji) WARSZAWA

4 KOMITET PROGRAMOWY: prof. Robert Charmas (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) prof. Jan Ryszard Dąbrowski (Politechnika Białostocka) prof. Roman Iruts (Białoruski Uniwersytet Techniczny) prof. Jerzy Kątcki (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) prof. Oleksander Kovalenko (Centrum Naukowo Badawcze Technologii i Systemów Informatycznych, Narodowa Akademia Nauk) prof. Aleksander Maksimczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) prof. Stanisław Mitura (Politechnika Koszalińska) prof. Joanicjusz Nazarko (Politechnika Białostocka) prof. Jacek Nikliński (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) prof. Stefan Pierzynowski (Uniwersytet w Lund) prof. Bogusław Plawgo (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży) prof. Marek Proniewski (Uniwersytet w Białymstoku) prof. Jerzy Sikorski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) prof. Petro Smertenko (EUREKA Ukraina) prof. Jan Szmidt (Politechnika Warszawska) - przewodniczący prof. Mirosław Świercz (Politechnika Białostocka) prof. Wacław Wierzbieniec (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna) prof. Krzysztof Zaremba (Politechnika Warszawska) KOMITET DORADCZY: dr Barbara Despiney (CNRS Paryż, Uniwersytet Paryski) Wojciech Dzierzgowski (Podlaski Urząd Wojewódzki) Stefan Kamiński (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji) Krzysztof Karpieszuk (Sekretarz Miasta Białegostoku) Zbigniew Kądzielski (BEST Park Sp. z o.o.) dr Zygmunt Krasiński (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) dr Jarosław Kuczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach) Ewa Mańkiewicz-Cudny (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie) dr Krzysztof B. Matusiak (SOOIiP - Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce) dr Andrzej Prokopiuk (Uniwersytet w Białymstoku) dr Andre Shpakov (Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały) dr Andrzej Siemaszko (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) Jerzy Tokarski (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) dr Witold Witowski (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ) Mikhailo Yavorsky (Lwowskie Państwowe Centrum Nauki, Innowacji i Informatyzacji) VI Międzynarodowe Forum

5 Poniedziałek, 21 maja Rejestracja Sala Nr 1 Sala Nr Otwarcie konferencji Sesja I Innowacje i Nowe Technologie w Rozwoju Polski Wschodniej Współpraca Nauki i Gospodarki Otwarcie wystawy i sesji plakatowej Lunch Sesja II Rozwój, wzrost i innowacje powstające przy wykorzystaniu narzędzi jakim są klastry Welcome Dinner Wtorek, 22 maja Workshop Zdrowie Prezentacje Wystawców Sesja Plakatowa Sala Nr 1 Sala Nr 2 Partnering Event Spotkania Indywidualne Prezentacje Wystawców Sesja Plakatowa Lunch Workshop Źródła Zasilania Finansowego Spotkania Indywidualne Workshop Energia Workshop Środowisko Workshop ICT PROGRAM RAMOWY Workshop Nowe Materiały i Procesy Forum Dinner Prezentacje Wystawców Sesja Plakatowa Środa, 23 maja Sala Nr 1 Sala Nr 2 Partnering Event Sesja III Współpraca Europejska dla rozwoju Europy Wschodniej Spotkania Indywidualne Prezentacje Wystawców Workshop Współpraca Transregionalna Sesja Plakatowa Podsumowanie rezultatów Forum Zamknięcie Forum

6 INFORMACJE PRAKTYCZNE JĘZYK Językiem konferencji będzie język angielski. Podczas sesji przewidziane są tłumaczenia angielskopolskie. REJSTRACJA Prosimy o zwrot Formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2012 r. Udział w konferencji jest płatny. Ilość miejsc ograniczona. Opłaty konferencyjne*: rejestracja i opłata do r. rejestracja i opłata po r. Podstawowa opłata konferencyjna 400 PLN 600 PLN Opłata konferencyjna obejmuje: udział we wszystkich sesjach materiały konferencyjne przerwy kawowe, 2 x lunch katalog Forum udział w imprezach towarzyszących: Welcome Dinner w dniu i Forum Dinner w dniu PŁATNOŚCI Opłata konferencyjna powinna być dokonana na rachunek: Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia, ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, Białystok, SBR Bank O/Białystok, nr , SWIFT Code: POLUPLPR W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po 30 kwietnia 2012 r., opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona. Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie opłaty oraz przesłanie na adres poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego. Pierwszeństwo udziału w konferencji będą miały osoby, które prześlą wypełniony formularz Preliminary Project/Business Proposal. Potwierdzenie udziału w Forum organizatorzy prześlą uczestnikom do 7 maja 2012 r. Formularz zgłoszeniowy i Preliminary Project/Business Proposal dostępne są na stronie internetowej w zakładce 6 th Forum (tylko w angielskiej wersji językowej). WYSTĄPIENIA I PLAKATY Planowane są dwie formy prezentacji: plakat w formie elektronicznej (zapraszamy wszystkich uczestników); wystąpienie ustne podczas sesji planarnych/warsztatów. PREZENTACJE PLENARNE Uczestników zainteresowanych wygłoszeniem ustnej prezentacji podczas sesji plenarnych bądź też prezentacją plakatu podczas wystawy prosimy o przesyłanie abstraktów (formularz w załączeniu) obejmujących cały materiał przedstawiany w prelekcji.

7 Ponadto streszczenie powinno zawierać: tytuł wystąpienia, nazwiska i pierwsze litery imion autorów, nazwę organizacji; słowa kluczowe umieszczone na dole strony. Sposób przygotowania abstraktu: format: MS Word, pionowy układ strony; czcionka: Arial, 10 pt, kolor czarny; objętość: maksymalnie 1000 znaków. Termin przesyłania abstraktów upływa 23 kwietnia 2012 r. Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w katalogu konferencyjnym. PREZENTACJE PODCZAS WORKSHOPÓW/ PREZENTACJE PRELIMINARY PROJECT/BUSINESS PROPOSAL Spośród nadesłanych formularzy Preliminary Project/Business Proposal organizatorzy wybiorą propozycje współpracy, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji w formie prezentacji ustnej podczas workshopów. Planowane są dwie formy prezentacji Preliminary Project/Business Proposal: plakat w formie elektronicznej (zapraszamy wszystkich uczestników); wystąpienie ustne podczas warsztatów. Prosimy o zwrot Preliminary Project/Business Proposal do 23 kwietnia 2012 r. Informacje umieszczone w Preliminary Project/Business Proposal zostaną opublikowane w katalogu konferencyjnym. Zaproszeni do wygłoszenia prezentacji ustnych zostaną o tym poinformowani najpóźniej do 7 maja 2012 r. Przewiduje się 6-7 min wystąpienia, poprzedzające 2-3 min dyskusję. Cala prezentacja nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Udostępniamy projektor LCD oraz laptop z odtwarzaczem CD i portem USB. PLAKATY Plakat wyświetlany będzie w układzie pionowym na ekranach LCD o rozmiarze 42 cale. W celu prawidłowego przygotowania plakatu należy zastosować się do poniższych zasad: korzystać z gotowego szablonu, który zostanie przesłany drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych uczestników (pole plakatu ważne!!!) plakat powinien zawierać następujące informacje: tytuł plakatu (min 85 pt); nazwiska i imiona autorów (min 56 pt); nazwę organizacji; dane kontaktowe; rodzaj, rozmiar i kolor czcionki w treści plakatu należy wybrać tak, by był on czytelny z małej odległości (1-2 m), w celu zapewnienia czytelności plakatu czcionka powinna być nie mniejsza niż 40 pt; należy zamieścić taką ilość treści, żeby była możliwość zapoznania się z nią w przeciągu ok. 45 sekund; dopuszczalne jest zamieszczanie grafiki (zdjęć, schematów, rysunków itp.), zalecana jest jej wysoka jakość (zalecamy 300 dpi); gotowy plakat należy zapisać jako prezentację programu MS PowerPoint (warunek konieczny). Plakat w wersji elektronicznej należy dostarczyć organizatorom najpóźniej do 17 maja 2012 r. Zastrzegamy sobie prawo do edycji nadesłanego plakatu, jednocześnie zapewniając, że nie zmienimy jego treści. Plakat będzie eksponowany w dniach maja 2012 r.

8 WYSTAWA Szczegółowe informacje dotyczące kosztów związanych z możliwością zarezerwowania stoiska wystawowego, prezentacją firmy, zamieszczeniem reklamy w katalogu konferencyjnym, mogą uzyskać Państwo pod numerem telefonu lub wysyłając zapytanie na adres: ZAKWATEROWANIE Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem i zakwaterowaniem uczestników w miejscu Konferencji. Uczestnicy mogą skorzystać z noclegów oferowanych m.in. przez: Hotel Gołębiewski ****, ul. Pałacowa 7, Białystok, tel , adres (miejsce konferencji, rejestracja: 21 maja 2012 r. od godz ). Best Western Hotel Cristal *** Villa Tradycja Willa Pastel Więcej informacji o noclegach w Białymstoku znajdą Państwo na stronie Portalu Miejskiego Białystok Online: SEKRETARIAT Marlena Suchcicka (koordynator), Mariusz Warszycki (sekretariat Forum) Międzynarodowe Wschodnie Centrum Innowacji - Stowarzyszenie Innowacyjna Polska Wschodnia ul. Generała Władysława Andersa 5, lok. 303, Białystok tel./faks: , kom.: , strona internetowa: skype: innowacyjna.polska.wschodnia Konferencja współfinansowana przez Województwo Podlaskie

8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014

8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014 8t Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2014 4 6 grudnia 2014 Supraśl, Hotel Supraśl PATRONAT HONOROWY (ZAPROSZENI): Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Forum Proceedings. (Includes multimedia materials)

Forum Proceedings. (Includes multimedia materials) Forum Proceedings April 20 22, 2010, BiałowieŜa TRANSREGIONAL CO-OPERATION and EASTERN PARTNERSHIP NEW MATERIALS and PROCESSES HEALTH ICT ENERGY ENVIRONMENT BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS (Includes

Bardziej szczegółowo

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum

VII Międzynarodowe Forum. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE. Suwałki, 17 19 kwietnia 2013. Program Forum VII Międzynarodowe Forum WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA i PARTNERSTWO WSCHODNIE NOWE MATERIAŁY I PROCESY ZDROWIE ICT ENERGIA ŚRODOWISKO Suwałki, 17 19 kwietnia 2013 PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Lipiec 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Nowa usługa dla przedsiębiorców:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" LAUREACI PROGRAMU "

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami Czas na podsumowania. SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP LAUREACI PROGRAMU LAUREACI PROGRAMU " SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP" Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Listopad 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu

PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Politechnika Białostocka PODLASKA STRATEGIA ROZWOJU NANOTECHNOLOGII DO 2020 ROKU Przełomowa wizja regionu Redakcja naukowa JOANICJUSZ NAZARKO Białystok 2013 recenzenci prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG

WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS. Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014. Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG WSPÓŁPRACA RIG Z CHORZOWSKIM ZUS Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X KWIECIEŃ 2014 Uroczystość bytomskiej Delegatury RIG Tadeusz Donocik Prezes Izby Dyrektor Generalny Szanowni Państwo, Gorąco zapraszam

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23

Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47. Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Badania i sylwetka naukowa dr inż. Jolanty Pauk z Wydziału Mechanicznego, s. 23 Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Judo, s. 47 Polsko-holenderskie seminarium nt. rewitalizacji na Wydziale Architektury,

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

2011 Wsparcie internacjonalizacji

2011 Wsparcie internacjonalizacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE

57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE 57. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Innowacje w inżynierii spajania Jachranka, 19-21 października 2015 KOMUNIKAT NR 1 ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w 57 Naukowo-Technicznej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny

Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny Europejski Tydzień Kompetencji, Białystok, 23-26 czerwca 2015 roku - wstępny zakres tematyczny DZIEŃ PIERWSZY KOMPETENCJE DLA FIRM 23.06.2015 SESJA PLENARNA inauguracyjna 09.00-10.30 23 czerwca, 09.00

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY

Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza 5 czerwca 2013 Małopolskie Targi INNOWACJI KATALOG TARGOWY w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji zawiera szczegółowy harmonogram MFI www.imalopolska.eu

Bardziej szczegółowo