NARODOWE CENTRUM NAUKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NARODOWE CENTRUM NAUKI"

Transkrypt

1 NARODOWE CENTRUM NAUKI Informacja Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych NCN Rada NCN informuje, że, począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 czerwca br. warunki konkursów przewidują możliwość przyznania stypendium naukowego młodym naukowcom w związku z realizacją przez nich zadań badawczych w projektach NCN. Zasady przyznawania stypendiów naukowych w projektach NCN określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 25 lipca 2013 r. zatwierdził zasady przyznawania stypendiów naukowych, przedstawionych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki Najbliższe konkursy NCN: OPUS 6 PRELUDIUM 6 SONATA 6 Planowany termin ogłoszenia ww. konkursów: 16 września 2013 r. Informacja ze strony internetowej NCN. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konsultacjach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER ) We wrześniu i październiku br. odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące opracowanego projektu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER ). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków i zakresu wsparcia zaproponowanych w ramach PO WER Pierwsze spotkanie odbędzie się w Krakowie (16.09), kolejne we Wrocławiu(24.09), Gdańsku (7.10), Poznaniu (10.10), Białymstoku (15.10) i w Warszawie (22.10). Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, który w latach zastąpi obecnie funkcjonujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki, powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał

2 innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Jednym z filarów PO WER będzie wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Projekt Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego _2020.aspx. Szczegółowe informacje nt. spotkań konsultacyjnych znajdują się na stronie internetowej: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych PO WER oraz zgłaszania uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu. Informacja ze strony internetowej MNiSW. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ Nabór zgłoszeń na szkolenia z komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości dla naukowców do 9 września nabór zgłoszeń na szkolenia z komercjalizacji badań naukowych i przedsiębiorczości dla naukowców (FastTrac TechVenture ) Szkolenia, które odbędą się na przełomie października i listopada w Poznaniu, Łodzi i Katowicach, skierowane są do osób mających pomysł na biznes; chcących ten pomysł skomercjalizować i gotowych powołać w tym celu firmę (lub mających już firmę); mających wstępną wersję biznes planu i poszukujących finansowania na rozwój swojego przedsięwzięcia. Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy naukowi zamieszkali i zatrudnieni w Polsce oraz doktoranci będący laureatami lub stypendystami FNP, zamieszkali w Polsce. Więcej Nabór nominacji do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS do 15 września nabór nominacji do konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS Nagroda przyznawana jest dwóm współpracującym ze sobą naukowcom polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Wysokość nagrody wynosi euro, po euro dla każdego z dwóch laureatów. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Więcej Nabór zgłoszeń do programu MENTORING do 30 września nabór zgłoszeń do programu MENTORING Wszyscy laureaci i stypendyści FNP posiadający stopień naukowy doktora do mogą składać wnioski do udziału w programie Mentoring FNP. W najbliższym naborze zostaną rozpatrzone wnioski zgłoszone do 30 września br. Program Mentoring FNP jest nowoczesną i elastyczną formą wsparcia naukowców w osiąganiu celów zawodowych. Jedną z głównych zalet tego programu jest możliwość dopasowania go do konkretnych i aktualnych potrzeb Mentorowanego. Więcej

3 Nabór zgłoszeń do Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Huboldta do 30 września nabór zgłoszeń do Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Huboldta Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym, którzy planują pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy badacze. Stypendia są przyznawane na okres od 3 do 6 miesięcy i ich wyskokość wynosi równowartość ok. 4 tys. euro miesięcznie. Więcej Nabór zgłoszeń do programu HOMING PLUS do 15 października br. nabór zgłoszeń do programu HOMING PLUS Do programu mogą przystąpić badacze ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju, oraz młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do zł rocznie i stypendium w wysokości zł miesięcznie. Więcej Nabór zgłoszeń do programu POMOST do 15 października br. nabór zgłoszeń do programu POMOST Program jest skierowany do rodziców-naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy powracają do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Finansowaniu w programie podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych. Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi 140 tys. zł rocznie. Więcej Nabór do edycji 2014 programu START Nabór wniosków do edycji 2014 programu START, skierowanego do badaczy stojących u progu kariery naukowej, rozpocznie się w drugiej połowie września br. i potrwa do 31 października br. Więcej Informacja ze strony internetowej FNP. STYPENDIA, GRANTY, KONKURSY, STAŻE Program Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych ogłasza I nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4 Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie do dnia 30 listopada 2013 r. Dodatkowe informacje pod nr tel (dni robocze ) lub Więcej informacji Wystartował ostatni konkurs w ramach Funduszu Stypendialnego W jego ramach doktoranci i młodsi pracownicy naukowi będą mogli otrzymać stypendia na pobyt w instytucjach naukowych Szwajcarii w celu realizacji projektów badawczych. Ponadto, dofinansowane będą wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce. Nabór zostanie zamknięty 1 listopada 2013 r. Szczegołowe informacje na temat warunków naboru są dostępne na stronach: Projekt KRASP "ALFA PUENTES" - identyfikacja dobrych praktyk we wspolpracy z Ameryka Łacinska - zaproszenie / European case studies on the collaboration with Latin America - call for papers Szanowni Państwo W związku z udziałem KRASP w projekcie Alfa Puentes Building Capacity of University Associations in fostering Latin-American regional integration, koordynowanym przez EUA (5 europejskich konferencji rektorów, 16 partnerów z Ameryki Łacińskiej) i przygotowaniem do konferencji zamykającej projekt, która odbędzie się w dn. 2-4 grudnia br. w Cartagena de las Indias (Kolumbia), planowana jest prezentacja publikacji (zbioru artykułów) nt. instytucjonalnych strategii współpracy w ramach szkolnictwa wyższego pomiędzy Europą i Ameryką Łacińską. Celem niniejszej publikacji jest transfer dobrych praktyk i identyfikacja istniejących możliwości współpracy. Zapraszamy do wniesienia wkładu w ten dokument uprzejmie prosimy o nadsyłanie artykułów na jeden z poniższych tematów w terminie do 11 października na adres elektroniczny Biura KRASP -Funding schemes supporting EU-LA collaboration; -Impact of EU-LA collaboration on education and research; -Strategies towards organising academic mobililty; -Policies on the recognition of studies; -Sustainability measures towards EU-LA collaboration; -Quality Assurance policies in EU-LA co-operation. Uwagi edytorskie dotyczące tekstów: Articles should be written in English between words, excluding references, and must contain the following: title, summary ( words), four to six keywords, article (divided into sections and subsections), references, figures can be included within the article, but please also attach them in a separate file, short bio of the author and a photo, fonts: Arial 12. Decyzję o wyborze artykułów podejmie Santander Group, partner projektu Alfa Puentes odpowiedzialny za publikację.

5 Biuro KRASP, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa Tel.: , fax: , Granty francuskiej Fundacji Fyssen Francuska Fundacja Fyssen oferuje młodym naukowcom po doktoracie granty badawcze na okres jednego roku (15-30 tys. euro) w zakresie wybranych nauk biologicznych i humanistycznych. Corocznie Fundacja przyznaje także międzynarodową nagrodę naukową (60 tys. euro) w 2013 r. nagroda zostanie przyznana za badania związane z mechanizmami poznawczymi człowieka. Kandydatury można przesyłać do 4 listopada br. do Sekretariatu Fundacji w Paryżu. Szczegółowe informacje w jęz. francuskim i angielskim dostępne są pod adresem MNiSW nie pośredniczy w procedurze naboru kandydatur. Źródło: strona internetowa MNiSW Stypendia Rządu Szwajcarii dla młodych naukowców Rząd Konferedacji Szwajcarskiej oferuje 4 stypendia dla młodych polskich naukowców na rok akademicki 2014/15. Przed złożeniem aplikacji należy nawiązać kontakt z profesorem na wybranej uczelni szwajcarskiej, który pokieruje danym projektem badawczym. Kandydatury powinny zostać przesłane do Ambasady Szwajcarii w Polsce przed 29 listopada br. MNiSW nie pośredniczy w procedurze rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje: Projekt pt. Stolica staży Firma Consulting Plus i m.st. Warszawa zapraszają pracowników naukowych i naukowo-dydaktyczni uczelni, którzy chcą odbyć staż w warszawskich firmach do udziału w kolejnej edycji projektu stażowego pt. Stolica staży. Projekt Stolica staży o budżecie ponad 4 mln zł to kontynuacja wcześniejszych edycji projektu TEKLA PLUS. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu: 1) jednostka naukowa może przyjąć do siebie płatny staż/ szkolenie praktyczne pracownika warszawskiej firmy (jednostka otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzenie stażu), 2) pracownik naukowy jednostki może wziąć udział w płatnym stażu w firmie (pracownik jednostki otrzyma dodatek stażowy za czas odbywania stażu). Dofinansowane staże mają na celu: nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami, a jednostki naukowymi, transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw poprzez udział w opracowywaniu/ rozwijaniu nowych produktów i usług wdrażanych przez przedsiębiorstwa, zdobycie praktycznego doświadczenia przez pracowników naukowych, które wykorzystane zostanie w ich dalszej pracy naukowej lub dydaktycznej, zaktualizowanie wiedzy pracowników przedsiębiorstw na temat stanu techniki oraz możliwości badawczych jednostek naukowych co powinno przyczynić się do zwiększenia liczby zleceń na prace B+R. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie lub można je uzyskać telefonicznie pod numerem: (22)

6 KONFERENCJE, SEMINARIA, SZKOLENIA INTERNATIONAL TREND and ISSUES in MEDICINE and TECHNOLOGY CONFERENCE 2013 Kyrenia/North CYPRUS December Call for papers International Trend and Issues in Medicine and Technology Conference (ITIMET) aims to provide a multinational platform where the latest trends and issues in medicine and technology can be presented and discussed in a friendly environment with the aim to learn from each other. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for papers and posters/demonstrations that offer new research or theoretical contributions. Presentations should be in Turkish and English and should address both theoretical issues and new research findings. Furthermore if the presenter is unable to attend the oral presentation, the virtual presentations or video presentations are available. For further information on how to submit, please refer to the Paper Submission section on our website. For paper guidelines, please refer to the Paper Guidelines section. ITIMET 2013 conference is supported by Sakarya University and TASET and will take place on December at Cratos Hotel, Kyrenia, Turkish Repuplic of North Cyprus. All full paper presentations will be published in an online proceeding book of ITIMET 2013 and the selected papers will be published in The Online Journal of Medical and Technologies. We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians and professionals. Conference Language The official languages of the conference are English and Turkish. Proposals can be sent and be presented in either language. But all submission proccess will be done in English. Please, submit your proposal according to the following presentation category descriptions in paper guidelines. Deadlines Abstract Deadline : December 15, 2013 Full Article Deadline : December 30, 2013 Registration Fee Deadline : December 20, 2013 KOMISJA BIOETYCZNA PRZY CMKP Kolejne posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się: 25 września 2013 r. Więcej informacji na stronie:

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM NAUKI NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM NAUKI Formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5, SONATA 5 i OPUS 5 Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów PRELUDIUM 5,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 10 (305)/2015 (16 22 marca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca planowanego naboru wniosków w ramach Działania 5.4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 19.12.2012 Wyrożnieni Doktoranci Decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, za dotychczasową działalność na rzecz

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science

Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Programmes of the Foundation for Polish Science Oferta programowa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Programmes of the Foundation for Polish Science 2015 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 17 (279) (21 27 lipca 2014 r.) WAŻNE INFORMACJE Zrób zdjęcie i pojedź do Brukseli! KONKURS PRZEDŁUŻONY!!! we współpracy z biurem Pani Danuty Jazłowieckiej Posłanki do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015 DAAD

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015 DAAD Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2014/2015 DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Wydawca: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) Przedstawicielstwo

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 DAAD

Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 DAAD Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej Stypendia DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 DAAD

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Jubileusz:

Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Jubileusz: Międzynarodowy Program Stypendialny dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt Jubileusz: XV Edycja Konkursu dla najlepszych absolwentów uczelni wyższych w Polsce: KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo