Oracle Sourcing. Negocjacje proste i złożone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle Sourcing. Negocjacje proste i złożone"

Transkrypt

1 Oracle Sourcing Oracle Sourcing to aplikacja, która ułatwia specjalistom ds. zaopatrzenia efektywne prowadzenie negocjacji. Dzięki niej mogą oni uzyskać oszczędności w skali całego przedsiębiorstwa, racjonalizować zaopatrzenie i przyspieszyć jego cykl oraz monitorować wydajność związanych z tym operacji. Oracle Sourcing ułatwia także opracowanie powtarzalnego procesu opartego na najlepszych procedurach oraz stosowanie się do tego procesu. Aplikacja umożliwia zaopatrzeniowcom pozyskanie produktów i usług o najwyższej wartości oraz najniższym całkowitym koszcie posiadania. Oracle Sourcing jest głównym składnikiem rozwiązania Oracle Advanced Procurement, które obejmuje wszystkie towary i wszystkie procesy. Niższe koszty dzięki zintegrowanej platformie negocjacji Oracle Sourcing może być bezproblemowo zintegrowany z aplikacją Oracle Purchasing, a wtedy kompleksowo obsługuje wszystkie etapy procesu zaopatrzenia. Zaopatrzeniowcy mogą negocjować łączne wydatki dzięki agregacji zapotrzebowania w ramach jednej operacji. Ponieważ uzyskują w ten sposób większą kwotę transakcji, są w stanie wynegocjować upusty z tytułu dużej dostawy oraz ceny określone z wyprzedzeniem, co prowadzi do znacznego ograniczenia kosztów. Operacje zaopatrzeniowe są zwykle czasochłonne i wymagają zarządzania dużą ilością informacji. Użycie aplikacji Oracle Sourcing pozwala na duże usprawnienie wszystkich etapów takiej operacji, w tym przygotowania, negocjacji, analizy, przyznania kontraktu oraz sporządzenia umowy. Dzięki zwiększeniu efektywności pracy specjalistów ds. zaopatrzenia wykonanie tych zadań trwa krócej, a dział zaopatrzenia może poświęcić więcej czasu na działania planistyczne i strategiczne. Efektywne zarządzanie wszystkimi negocjacjami Oracle Sourcing współużytkuje dane z aplikacją Oracle Purchasing, w tym dane dotyczące jednostek operacyjnych, dostawców, pozycji dostaw, kursów wymiany, struktur przedziałów cenowych oraz kont użytkowników. Negocjowane decyzje o przyznaniu kontraktu w aplikacji Oracle Sourcing są koordynowane z wymaganiami określonymi w aplikacji Oracle Purchasing. Integracja taka umożliwia szybkę realizację każdej wynegocjowanej umowy, a dzięki temu dział zaopatrzenia może od razu uzyskiwać oszczędności. Sporządzanie dokumentów na podstawie wielu źródeł Oracle Sourcing obsługuje wiele źródeł zapotrzebowania. Dokumenty związane z zaopatrzeniem mogą być inicjowane bezpośrednio w aplikacji Oracle Sourcing, na przykład wtedy, gdy potrzeby są konsolidowane w obrębie całego przedsiębiorstwa. Negocjowane mogą być także dokumenty związane z zapotrzebowaniem zdefiniowanym w aplikacji Oracle Purchasing. Zapotrzebowania wymagające obsługi przez Oracle Sourcing można dodawać bezpośrednio do dokumentu zaopatrzeniowego jako jego uzupełnienie. Łączne umowy zakupu, dla których zbliża się koniec okresu obowiązywania, mogą być kopiowane w całości do nowego dokumentu zaopatrzeniowego, co przyśpiesza negocjowanie lub umożliwia wybór spośród ofert konkurencyjnych. Jeśli trzeba importować pozycje z innych systemów, można to łatwo zrobić przy użyciu szablonów arkuszy kalkulacyjnych. Negocjacje proste i złożone 1

2 Oracle Sourcing udostępnia wiele funkcji ułatwiających specjalistom ds. zaopatrzenia realizację ich zadań. Obsługa RFI (Request for Information zapytanie o informację) umożliwia zbieranie informacji o potencjalnych dostawcach w celu kwalifikowania ich do dalszych czynności związanych z zaopatrzeniem. Po zebraniu tych informacji zaopatrzeniowiec może sporządzić krótką listę dostawców i zainicjować kolejną operację zaopatrzeniową, taką jak RFQ (Request for Quotation zapytanie o ofertę cenową) lub RFP (Request for Proposal zapytanie ofertowe), co otwiera drogę do dokładniejszych negocjacji dotyczących cen i ilości towaru oraz innych parametrów. Negocjacje mogą się odbywać w wielu rundach, a po każdej rundzie dokument zaopatrzeniowy może być modyfikowany. Zaopatrzeniowiec może też zorganizować aukcję odwrotną z udziałem dużej liczby ostro konkurujących ze sobą oferentów. Oracle Sourcing udostępnia narzędzia do organizowania aukcji odwrotnych, takie jak składanie ofert przez pośrednika, składanie ofert dotyczących zaopatrzenia w energię, otwarte negocjacje czy wykresy najlepszych ofert, co sprzyja tworzeniu atmosfery konkurencyjności, w której dostawcy usilnie zabiegają o uzyskanie kontraktu. Po przeanalizowaniu odpowiedzi zaopatrzeniowiec może przyznać kontrakty wybranemu dostawcy (lub ich większej liczbie), a także precyzyjnie alokować kontrakty do poszczególnych zapotrzebowań (o ile takie były) oraz automatycznie tworzyć zamówienia, łączne umowy zakupu (Blanket Purchase Agreement) i globalne łączne umowy zakupu bezpośrednio w aplikacji Oracle Purchasing. Identyfikacja i kwalifikowanie dostawców Oracle Sourcing udostępnia zaopatrzeniowcom szczegółowe informacje o dotychczasowych dostawcach. Zaopatrzeniowcy mają do dyspozycji liczne opcje wyszukiwania dostawców, takie jak: wyszukiwanie na liście zatwierdzonych dostawców (ASL Approved Supplier List) według rodzaju produktu czy towaru wyszukiwanie według klasyfikacji dostawcy, na przykład firm z rejonów o niższym stopniu rozwoju czy firm, których właścicielami są kobiety wyszukiwanie według towarów zadeklarowanych jako oferowane. Przy użyciu takich funkcji zaopatrzeniowiec może wyszukiwać kontrahentów spoza zbioru zakwalifikowanych dostawców oraz organizować przetargi na nowych dostawców, a potem ich oceniać. Obsługa arkuszy kalkulacyjnych W kluczowych punktach procesu negocjacji można pobierać lub przesyłać arkusze kalkulacyjne. Jest to użyteczne zwłaszcza przy bardzo dużych negocjacjach, na przykład dotyczących ofert obejmujących tysiące pozycji. Zaopatrzeniowcy mogą przesyłać pozycje i pobierać odpowiedzi, po czym analizować je offline i odsyłać decyzje dotyczące przyznania kontraktu. Dostawcy mogą natomiast pobierać szczegółowe informacje, przygotowywać oferty cenowe offline i odsyłać odpowiedzi. Negocjowanie w celu uzyskania najlepszego wskaźnika wartość/cena Oracle Sourcing umożliwia zaopatrzeniowcom negocjowanie minimalnego całkowitego kosztu posiadania, co nie zawsze jest równoznaczne z najniższą ceną jednostkową. Dzięki obsłudze wieloatrybutowej ważonej oceny i wyceny, w tym przedziałów cenowych oraz elementów ceny, zaopatrzeniowiec może określać strategiczne pozycje i usługi oraz 2

3 efektywnie prowadzić negocjacje z dostawcami, tak aby uzyskać najlepszy wskaźnik wartość/cena. Wieloatrybutowa ocena ważona umożliwia zaopatrzeniowcom modelowanie elementów wpływających na cenę produktów i usług, oraz elementów pozostałych. Zaopatrzeniowcy mogą definiować akceptowalne limity parametrów oferty z uwzględnieniem różnych ocen, a także określać względny stopień ważności każdego atrybutu oferty. Po zakończeniu negocjacji Oracle Sourcing automatycznie oblicza ważoną ocenę atrybutów dla wszystkich ofert. W rezultacie powstaje lista rankingowa ofert, oparta na ocenach ważonych, co ułatwia efektywną analizę pod względem wskaźnika wartość/cena. Obsługa elementów ceny pozwala zaopatrzeniowcom oszacować prawdziwy koszt całkowity każdej pozycji oraz przeanalizować koszty zakupu. Dzięki temu mogą oni ocenić oferty nie tylko z uwagi na cenę artykułu, lecz także z uwzględnieniem kosztów powiązanych opłat, usług i innych pozycji. Rozbicie ceny na elementy pozwala rozpoznać poszczególne czynniki wpływające na cenę oraz ukryte koszty, a to umożliwia lepszą analizę oraz bezpośrednie porównania. Oprócz prowadzenia negocjacji na podstawie ceny artykułu i elementów ceny, zaopatrzeniowcy mogą też negocjować różne przedziały cen, w zależności od ilości towaru, adresu dostawy, daty realizacji lub kombinacji tych parametrów. Optymalizacja procesów oceny i przyznawania kontraktów Zaopatrzeniowcy mogą porównywać oferty przy użyciu funkcji porównywania online. Wszystkie potrzebne wartości danych są wyświetlane w formacie prezentującym je obok siebie, co ułatwia analizę online. Dzięki temu zaopatrzeniowcy mogą szybko porównać oferty pod względem ceny, ilości towaru, deklarowanej daty dostawy, ważonych ocen atrybutów, atrybutów artykułów (takich jak jakość czy wyniki dostawcy) bądź innych wymaganych cech dostawców. Zaopatrzeniowcy mogą korzystać z rozbudowanych możliwości prezentacji graficznej ofert i cen każdej pozycji oferty. Ogólny widok graficzny tendencji ceny umożliwia całościowe przedstawienie postępu negocjacji. Dostępne są funkcje graficznego monitorowania ceny i czasu, ceny w funkcji oceny łącznej i czasu oraz ceny i oceny łącznej. Za pomocą Oracle Sourcing zaopatrzeniowcy mogą ponadto oceniać różne przedziały cen występujące w różnych ofertach. Jeśli każda oferta zawiera różne przedziały cen, często trudno jest wskazać ofertę zapewniającą najlepsze upusty z tytułu wielkości dostawy, chyba że użyje się arkusza kalkulacyjnego, co wymaga pracochłonnego wprowadzania danych. Natomiast funkcja analizy przedziałów cen (Price Break Analysis) umożliwia uszeregowanie dostawców dla poszczególnych przewidywanych wartości parametrów, takich jak ilość, adres dostawy i wymagana data dostawy. Standaryzacja najlepszych procedur i egzekwowanie reguł przedsiębiorstwa Szablony towarów umożliwiają działom zaopatrzenia ujednolicenie dokumentów związanych z zaopatrzeniem i negocjacjami, zgodnie z najlepszymi procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Zaopatrzeniowcy mogą opracowywać standardowe szablony służące do negocjowania poszczególnych usług, artykułów i towarów. Oprócz szablonów, Oracle Sourcing umożliwia zaopatrzeniowcom tworzenie list wielokrotnego użytku związanych z poszczególnymi składnikami negocjacji, takich jak listy dostawców, listy atrybutów czy listy elementów ceny. Szablony towarów i listy 3

4 wielokrotnego użytku pozwalają działom zaopatrzenia konsekwentnie stosować najlepsze procedury oraz dbać o przestrzeganie reguł dotyczących zaopatrzenia. Praca w zespole Współpraca wewnętrzna umożliwia włączenie do negocjacji ekspertów spoza działu zaopatrzenia. Zaopatrzeniowcy mogą wyznaczać osoby mające dostęp do negocjacji oraz określać obowiązki każdego członka zespołu. Członkami zespołu mogą być inni nabywcy oraz eksperci merytoryczni, na przykład prawnicy, księgowi czy inżynierowie. Członkowie zespołu uzyskują kontrolowany dostęp w zakresie umożliwiającym wykonywanie przydzielonych im zadań. Osoby takie mogą tworzyć treści, dokonywać przeglądów kontrolnych, zatwierdzać operacje związane z zaopatrzeniem bądź administrować takimi operacjami. Zatwierdzanie dokumentów przed ich opublikowaniem zapewnia wysoką jakość i zgodność z regułami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Analiza informacji związanych z zakupami Zaopatrzeniowcy mają do dyspozycji różne raporty generowane przez Oracle Sourcing, pozwalające na dokładną analizę operacji zaopatrzeniowych. Dostępne są raporty sumaryczne oraz szczegółowe, dzięki czemu możliwe jest zarówno prezentowanie informacji w sposób ogólny, jak i ich uszczegóławianie pozwalające na wnikliwą ocenę takich operacji. Dodatkowe warunki dotyczące analiz i raportów mogą być spełnione dzięki aplikacji Oracle Daily Business Intelligence, która współużytkuje dane z aplikacją Oracle Sourcing. Zaopatrzeniowcy mogą rozpoznawać korzystne okazje i opracowywać strategie dzięki badaniu sposobności do oszczędzania kosztów (na przykład wydatki pozakontraktowe, łączne wydatki przedsiębiorstwa na poszczególne towary itd.). Ponadto zaopatrzeniowcy mogą poprawić swą pozycję negocjacyjną dzięki wykorzystaniu informacji o wynikach poszczególnych dostawców (takich jak ocena, ranking dostawców, wydatki na towary). Za pomocą rozwiązania Oracle zaopatrzeniowcy mogą opracowywać efektywne strategie zaopatrzenia, które z jednej strony zwiększają oszczędności, a z drugiej poprawiają kontakty z dostawcami. Samoobsługowa rejestracja dostawców Oracle Sourcing umożliwia dostawcom rejestrowanie się i utrzymywanie profili własnych firm. Zaopatrzeniowcy mogą zachęcić do rejestrowania się online zarówno dotychczasowych dostawców, jak i potencjalnych oferentów. Gdy dostawca się zarejestruje, jego wniosek jest przekazywany do wewnętrznej oceny i zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu wniosku dostawca może zarządzać własnym profilem, w tym aktualizować adres i dane kontaktowe, klasyfikację działalności oraz oferty produktów. Czynności te dostawca wykonuje przy użyciu narzędzi samoobsługowych. Aktualizacja zostaje poddana w razie potrzeby ocenie wewnętrznej, dzięki czemu zaopatrzeniowiec może zatwierdzić lub odrzucić aktualizację przed jej wprowadzeniem w życie. Samoobsługowe zarządzanie profilami dostawców Dostawcy, którzy uzyskali zabezpieczony i kontrolowany dostęp do systemu, mogą zarządzać informacjami o swoim profilu, potrzebnymi firmie dokonującej zakupów. Korzyść dla dostawców polega na tym, że mogą się oni dobrze zaprezentować. Korzyść dla firmy dokonującej zakupów polega na tym, że obowiązki związane z utrzymywaniem takich informacji są przerzucone na dostawców. Ponadto informacje te są dokładniejsze i bardziej aktualne, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji dotyczących zaopatrzenia. Zarządzanie takimi profilami pozwala dotychczasowym i potencjalnym dostawcom na tworzenie lub aktualizowanie rozmaitych informacji o profilu, takich jak: 4

5 adresy: dostawcy mogą dodawać nowe adresy i aktualizować dotychczasowe kontakty: dostawcy mogą utrzymywać własne listy osób kontaktowych klasyfikacja działalności: dostawcy mogą sami się klasyfikować, a także dokumentować taką klasyfikację zgodnie z kryteriami zdefiniowanymi przez nabywcę (na przykład w przypadku preferencji dla firm, których właścicielami są przedstawiciele mniejszości, bądź firm małych) klasyfikacja towarów: dostawcy mogą określać oferowane przez siebie produkty i usługi, zgodnie z listą kontrolowaną przez nabywcę. Chociaż obowiązek utrzymania informacji o profilu jest przerzucony na dostawcę, każda szczegółowa aktualizacja może zostać zatwierdzona bądź odrzucona przez nabywcę. Ponadto nabywca może w dowolnym czasie uzyskać bezpośredni dostęp do profili dostawców oraz administrować takimi profilami. Przezroczystość całego procesu To zintegrowane rozwiązanie zapewnia pełny zapis przebiegu zdarzeń związanych z dokumentami zaopatrzeniowymi, od zapotrzebowania, poprzez aukcję, publikowanie zapytań ofertowych i przyjmowanie ofert, aż po wystawienie zamówienia lub zawarcie umowy łącznej. Dokumenty są ze sobą powiązane, a istotne informacje, takie jak załączniki, są przenoszone pomiędzy poszczególnymi etapami od zapotrzebowania, poprzez negocjacje, do ostatecznej umowy. Takie powiązanie dokumentów, a także funkcje uszczegóławiania prezentowanych informacji, umożliwiają zaopatrzeniowcom monitorowanie zakupów, a przez to zwiększenie efektywności działań. Większy zasięg dzięki obsłudze działalności w skali globalnej Oracle Sourcing pozwala na uproszczenie skomplikowanych procesów zaopatrzenia w skali globalnej, ponieważ daje zaopatrzeniowcom pełną kontrolę nad walutami i kursami walutowymi. Obsługiwanych jest ponad 30 języków. Zaopatrzeniowcy i dostawcy mogą przeglądać wyniki negocjacji wyrażone w walutach lokalnych, a informacje dotyczące czasu są prezentowane zgodnie z lokalną strefą czasową danego użytkownika. Aplikacja Oracle Sourcing jest zgodna z wytycznymi prawnymi Unii Europejskiej i BASDA dotyczącymi waluty euro. Kompleksowe zabezpieczenia zapewniające ochronę danych Ochrona danych stanowi poważny problem w sytuacji, gdy Internet jest wykorzystywany jako medium usprawniające procesy gospodarcze. Wszystkie aplikacje Oracle z funkcjami samoobsługowymi zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tego problemu i zapewniają pełną, kompleksową ochronę, obejmującą wszystkie elementy od przeglądarki internetowej, poprzez serwer WWW i zaporę, aż po serwer aplikacji Oracle. Komunikacja między przeglądarką internetową a serwerem WWW jest zabezpieczona przez odpowiednie funkcje bazy danych Oracle. Dostęp do aplikacji Oracle Sourcing mają tylko zarejestrowani użytkownicy. Administrator systemu w firmie dokonującej zakupów może przydzielać dostawcom określone funkcje i dostęp do określonych informacji. Oracle E-Business Suite kompleksowe rozwiązanie Oracle E-Business Suite umożliwia przedsiębiorstwu efektywne zarządzanie procesami dotyczącymi obsługi klientów, produkcji, realizacji dostaw zamówionych produktów, windykacji należności oraz wielu innych. Funkcje te są udostępniane przez aplikacje oparte na jednolitej architekturze informacji. Architektura ta zapewnia, że wszystkie informacje o klientach, dostawcach, pracownikach i produktach są definiowane tylko raz, a potem mogą 5

6 być wykorzystywane we wszystkich aspektach działalności. Bez względu na to, czy zaimplementowany jest jeden moduł, czy cały pakiet Oracle E-Business Suite, zaopatrzeniowcy mogą współużytkować jednolicie reprezentowane informacje w obrębie całego przedsiębiorstwa, a dzięki temu podejmować trafne decyzje oparte na bogatszej wiedzy. NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE zintegrowana obsługa zapotrzebowania na zaopatrzenie możliwość ponownego negocjowania umów łącznych raporty oparte na analizie danych analiza danych dotyczących zakupów różne typy negocjacji różne style negocjacji (otwarte, ślepe, zapieczętowane) współpraca z wewnętrznymi specjalistami od zaopatrzenia zabezpieczenia współpracy ze specjalistami od zaopatrzenia wieloatrybutowa ocena ważona elementy cen przedziały cen, analiza cen wskaźniki rankingowe listy (wielokrotnego użytku) atrybutów listy (wielokrotnego użytku) elementów cen szablony negocjacji zaawansowane wyszukiwanie dostawców kwalifikowanie dostawców w drodze zapytań o informację (RFI) listy (wielokrotnego użytku) podmiotów zapraszanych dyskusje online potwierdzanie uczestnictwa dostawców ręczne i automatyczne rozszerzanie ręczne natychmiastowe zamknięcie, ręczne natychmiastowe przyznanie kontraktu obsługa analizy offline przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych składanie ofert przez pośrednika (proxy bidding) składanie ofert dotyczących zaopatrzenia w energię porównywanie ofert online monitorowanie graficzne negocjacje w wielu rundach integracja z projektami Oracle aktualizacja statusu w czasie rzeczywistym powiadamianie o zdarzeniach kopiowanie dotychczasowych negocjacji anulowanie negocjacji i dyskwalifikacja oferty przyznawanie kontraktu, podział przyznanego kontraktu generowanie zamówień alokacja zapotrzebowań w przypadku przyznania kontraktu częściowego lub rozdzielonego egzekwowanie warunków umów obowiązujących w przedsiębiorstwie obsługa zdarzeń związanych z zaopatrzeniem 6

7 definiowanie dodatkowych kontaktów noty i załączniki rejestracja dostawców zarządzanie profilami dostawców zarządzanie użytkownikami dostawcy transakcje w różnych walutach obsługa różnych języków dostosowywanie terminologii negocjacji skonsolidowane wyszukiwanie negocjacji udostępnienie informacji o zapotrzebowaniu w procesie zaopatrzenia analiza przedziałów cen negocjowanie zapotrzebowań obciążonych. 7

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY

OPIS OPROGRAMOWANIA ORACLE ZAKUPY ORACLE ZAKUPY Aplikacja Oracle Zakupy wspomaga proces bezpośredniego i pośredniego zaopatrzenia z wykorzystaniem przepływu pracy. Umożliwia szybkie i wydajne przetwarzanie zapotrzebowań, zamówień zakupu,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Supplier Qualification System (SQS)

Supplier Qualification System (SQS) Supplier Qualification System (SQS) globalna widoczność dostawców firmy Shell www.shell.com/supplier/qualification Supplier Qualification System (SQS) Shell ceni sobie relacje z dostawcami, a dzięki pomocy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę

PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarę Autor: Witold Wrotek Książka dedykowana edycji programu 1.5.2.0. Własny sklep internetowy? Z PrestaShop to nic trudnego! Jak zbudować sklep internetowy, który

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

> funkcjonalność aplikacji

> funkcjonalność aplikacji Oferowane przez Bankier.pl narzędzie umożliwia pracownikom Banku porównanie jakości i istotnych cech swoich produktów z podobnymi oferowanymi przez inne Banki. Bazy danych o produktach finansowych aktualizowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szanowni Państwo, Serwis finite.pl powstał w modelu SaaS, dzięki czemu zapewnia użytkownikom dostęp przez Internet w systemie 24/7. Aplikacja została przygotowana z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa. Prezentacja systemu

Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa. Prezentacja systemu 1 Platforma przetargowa, rozliczeniowa i raportowa Prezentacja systemu 3 I. Elementy systemu 1. Platforma gwarancji przetargowych 2. Platforma zarządzania kampaniami 3. Platforma rozliczania realizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT

Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT Oprogramowanie dla biznesu Numer 4 (86) Kwiecień 2011 NOWE APLIKACJE W WEBLSP: DLA RYZYKA I ADMINISTRACJA IT SYSTEM WEBLSP TO NAJNOWSZY PRODUKT ADH-SOFT. PISALIŚMY NA ŁAMACH NASZEGO BIULETYNU JUŻ O APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Uczelnianej Sieci Komputerowej

Uczelnianej Sieci Komputerowej Załącznik nr 1. (do Regulaminu Organizacyjnego Akademickiego Centrum Informatyki ATH) Regulamin użytkowania Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu BHP e-xpert

Instrukcja do programu BHP e-xpert Instrukcja do programu BHP e-xpert I. Moduły systemu: 1. 2. Rejestr działów i wydziałów firmy Rejestr stanowisk i miejsc pracy Rejestr stanowisk z przynależnymi materiałami BHP 3. Rejestr pracowników Rejestr

Bardziej szczegółowo

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0

Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Nowości w logistyce Elementy SCM w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Ustalanie terminów realizacji zamówień... 3 1. Kalendarze dostaw i wysyłek... 3 2. Ustalanie terminu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 Błonie, dnia 02.11.2016 Zamawiający: Ostrowski Handel Internetowy Sp. z o.o. ul. Bieniewicka 43 05-870 Błonie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/21/10/2016 W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl

Kancelaris 3.00. Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Kancelaris 3.00 Wydawnictwo C.H.Beck www.beck.pl Czego potrzebuje kancelaria? Klienci Sprawy Rozliczenia Biblioteka Pracownicy Administracja Ewidencja klientów Dostęp p do dokumentów sprawy Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Polityka Zakupowa. Alchemia S.A.

Polityka Zakupowa. Alchemia S.A. Polityka Zakupowa Alchemia S.A. 1 Celem Polityki Zakupowej ustanowionej w Alchemia S.A. jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej

Bardziej szczegółowo

RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online

RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online RDC Podręcznik dla ośrodka badawczego do wprowadzania danych online Witamy w systemie Oracle Clinical Remote Data Capture (RDC) RDC to internetowe narzędzie do elektronicznego gromadzenia danych opracowane

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php

SYSTEM OBSŁUGI PROCESU TWORZENIA ZAMÓWIEŃ. Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php SYSTEM OBSŁUGI PROCESU SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ I TWORZENIA ZAMÓWIEŃ Wersja demonstracyjna aplikacji w Internecie : http://www.datacube.com.pl/edeal.php Manualna praca i sterta dokumentów w wersji papierowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

PRESSINFO.PL EKSPERT W DZIEDZINIE MONITOROWANIA I ANALIZY INFORMACJI BIZNESOWEJ ORAZ RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ

PRESSINFO.PL EKSPERT W DZIEDZINIE MONITOROWANIA I ANALIZY INFORMACJI BIZNESOWEJ ORAZ RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ PRESSINFO.PL EKSPERT W DZIEDZINIE MONITOROWANIA I ANALIZY INFORMACJI BIZNESOWEJ ORAZ RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ Serwis Pressinfo www.pressinfo.pl Właścicielem serwisu jest Grupa Marketingowa

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4 Zarządzanie sprzedażą w programie bs4 Spis treści Wstęp... 3 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania sprzedażą:...4 Przykładowy proces sprzedażowy realizowany w programie bs4 intranet:...5 Elementy,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 30 000 EURO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIĘCKOWICACH Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią przepisy: - ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo