Formularz wniosku - projekty typu Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz wniosku - projekty typu Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich"

Transkrypt

1 Formularz wniosku - projekty typu Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich Katarzyna Żarek, Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r.

2 Capacity Building in the field of Higher Education Application Package Informacje ogólne Katarzyna Żarek Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r.

3 Składanie wniosków jak, gdzie, kiedy? Termin składania wniosków: 10/02/2015 godz. 12:00 czasu brukselskiego (= polskiego) Wnioski składane są wyłącznie online nie wysyła się wniosków papierowych ani mailem do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli (EACEA) Wnioski składane są do EACEA i rozpatrywane przez EACEA

4 Z czego składa się formularz wniosku? 1/2 eform (elektroniczny formularz wniosku, tzw. aktywny pdf) składający się z części: Obowiązkowe załączniki: odetailed description of the project (Word) obudget tables (Excel) odeclaration of Honour and Mandates (w jednym pliku pdf)

5 Z czego składa się formularz wniosku? 2/2 Uwaga! Wniosek będzie rozpatrywany, tylko jeśli wszystkie elementy formularza wniosku wymienione na poprzednim slajdzie (eform + obowiązkowe załączniki) zostaną wypełnione i poprawnie złożone Żadne dodatkowe dokumenty/informacje (inne niż wymienione powyżej) nie będą brane pod uwagę przy ocenie wniosku (nawet jeśli zostaną przysłane)

6 Gdzie znaleźć eform i załączniki? Formularza eform się nie pobiera, tylko generuje na stronie Agencji Wykonawczej: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eform s_en Załączniki pobiera się ze strony internetowej Agencji Wykonawczej: https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-2-capacity-buildingin-field-higher-education-2015_en zakładka Annexes

7 inne WAŻNE DOKUMENTY z którymi trzeba się zapoznać przed wypełnieniem wniosku: Priorytety krajowe i regionalne oraz budżet na poszczególne regiony: tutaj Instructions for completing the Application Package wyjaśnienie zawartości eforma i załączników The Proposal Submission User Guide techniczne instrukcje do pracy z eformem

8 Instructions for completing the Application Package Applicants who do not refer to these notes or who do not follow the instructions and guidance in them, risk submitting an incomplete or incorrect application, and therefore significantly reducing the chances of their application being successful.

9 Capacity Building in the field of Higher Education FORMULARZ E-FORM Katarzyna Żarek Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r.

10 Formularz eform 1/3 Po wygenerowaniu pliku pdf ze strony należy zapisać plik na dysku. Uwaga! eform nie otworzy się, jeśli nie zostanie najpierw zapisany na dysku. Do wygenerowania eforma niezbędne są: o konto w ECAS (European Commission Authentication Service) o numery identyfikacyjne PIC wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie (będące wynikiem rejestracji w Participant Portal)

11 Formularz eform 2/3 W wygenerowanym pdf-ie nie można zmienić wnioskodawcy. Żeby zmienić wnioskodawcę, trzeba wygenerować nowy formularz eform. Można usunąć instytucję partnerską

12 Formularz eform 3/3 Dodanie nowej organizacji lub zmiana danych organizacji już wprowadzonych możliwe online na stronie poprzez funkcję Revise list of participating organisations and update application for funding

13 Części formularza eform Part A: Identification of the applicant and other organisations participating in the project (administrative information) Part B: Description of the project (general information) Part C: Specific information related to Capacity Building in Higher Education Projects Compulsory attachments

14 Przycisk Test your connection 1/2 Jeśli są ustawione zabezpieczenia, które uniemożliwiłyby złożenie wniosku po kliknięciu przycisku Submit, to najlepiej jest usunąć je już na początku pracy z formularzem eform

15 Przycisk Test your connection 2/2

16 Wypełnianie formularza eform 1/3 Dane instytucji uczestniczących zaciągną się same do formularza na podstawie numerów PIC (szare pola)

17 Wypełnianie formularza eform 2/3 Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione, aby możliwe było złożenie wniosku

18 Wypełnianie formularza eform 3/3 Ograniczenia liczby znaków 500 znaków to mało: Regional(countries within a same region) and cross-regional cooperation (cooperation betweendifferent regions of the world) should be relevant and justified by a detailed analysis of common needs and objectives. The choice of the countries must be adequate and coherent with the objectives proposed, in particular in cases where countries from different regions are concerned. Cross regional cooperation is possible in multi-country projects provided that the theme of the proposal is listed as a regional priority or national priority (if relevant) for all the eligible Partner Countries

19 Przycisk Validate form Jest na każdej stronie Służy do sprawdzenia: czy wszystkie obowiązkowe pola są wypełnione, załączniki załączone czy nie ma błędów w formularzu; jeśli są błędy w formularzu pokaże się ich lista:

20 Przycisk Submit this form 1/2 Znajduje się pod koniec formularza eform i służy do złożenia wniosku Jeśli jest szary i nieaktywny, to znaczy, że formularz nie został zwalidowany

21 Przycisk Submit this form 2/2 Przycisk staje się aktywny (zielony), dopiero gdy formularz został poprawnie wypełniony, a załączniki załączone.

22 Są obowiązkowe Załączniki do wniosku Należy wypełnić na określonych wzorach (templates) zamieszczonych na stronach EACEA Należy załączyć do formularza eform poprzez przycisk: Declaration of Honour i wszystkie Mandates muszą zostać podpisane przez prawnych przedstawicieli organizacji, zeskanowane do jednego pliku w formacie: pdf, jpg lub tiff i w takiej formie załączone do wniosku (jako jeden plik)

23 Formularz wniosku Szczegółowy opis projektu - załącznik w pliku Worda Małgorzata Członkowska-Naumiuk Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r.

24 Szczegółowy opis projektu w pliku Worda załącznik obowiązkowy = część pakietu aplikacyjnego (musi być załączony do wniosku eform przed złożeniem) D - Quality of the project team and the cooperation arrangements E - Project characteristics and relevance F - Quality of the project design and implementation G - Impact, dissemination and exploitation, sustainability Logical Framework Matrix Workplan H - Work packages I Special Mobility Strand J - Other EU Grants

25 Jeden język Szczegółowy opis projektu w Wordzie należy wypełnić w jednym języku (tym samym, co eform; musi to być oficjalny język UE, zrozumiały dla konsorcjum). Pola tekstowe Wszystkie pola tekstowe są obowiązkowe. Pakiety robocze Należy opisać przynajmniej jeden pakiet roboczy (Work package) dla każdego z 5 typów pakietów roboczych (niespełnienie tego minimum wyklucza wniosek z oceny).

26 D - Quality of the project team and the cooperation arrangements (Jakość konsorcjum realizującego projekt i ustalenia dotyczące współpracy) D1 Organisation and activities D2 Cooperation arrangements, management and communication Część zawierająca informacje o wszystkich instytucjach uczestniczących w projekcie. Należy konsekwentnie stosować numery instytucji we wniosku.

27 E Project characteristics and relevance (Charakterystyka projektu i jego znaczenie) E.1 Why does the consortium wish to undertake this project? Powody realizacji projektu, kompetencje i przygotowanie instytucji uczestniczących. Odniesienie do priorytetów. Odniesienie do rezultatów wcześniejszych projektów. Ocena ekspertów: jak projekt odpowiada na konkretne potrzeby oraz oceny poziomu przygotowania konsorcjum do jego realizacji. E.2 Rationale for the setting-up of the consortium E.3 European added-value E.4 Innovative character

28 F Quality of the project design and implementation (Jakość planu projektu i jego realizacja) F.1 Aims and Objectives Zdefiniowanie konkretnych celów projektu (szerszych i bardziej szczegółowych), będących odpowiedzią na potrzeby opisane w poprzednim punkcie. F.2. Project activities and Methodology W jaki sposób konsorcjum będzie działać, aby osiągnąć wskazane cele. F.3. Budget and cost effectiveness F.4. Quality control and Monitoring

29 G Impact, dissemination and exploitation, sustainability (Wpływ projektu, upowszechnianie i wykorzystanie jego rezultatów oraz zapewnienie trwałości rezultatów) G.1 Expected impact of the project G.2 Dissemination and exploitation strategy G.3 Sustainability Logical Framework Matrix (Matryca logiczna) Workplan

30 Logical Framework Matrix (Matryca logiczna) Cel nadrzędny/ cele ogólne Wider objective Cele projektu Specific objectives Wskaźniki osiągnięć/postępu (wyznaczniki) Indicators of progress Wskaźniki osiągnięć/postępu (wyznaczniki) Indicators of progress Sposoby mierzenia wskaźników How indicators will be measured? Sposoby mierzenia wskaźników How indicators will be measured? Założenia i czynniki ryzyka/ Czynniki i uwarunkowania zewnętrzne Assumptions and risks Rezultaty Zgrupowane wg pakietów roboczych Outputs and outcomes Wskaźniki osiągnięć/postępu (wyznaczniki) Indicators of progress Sposoby mierzenia wskaźników How indicators will be measured? Założenia i czynniki ryzyka/ Czynniki i uwarunkowania zewnętrzne Assumptions and risks Działania zgrupowane wg pakietów roboczych Activities Zasoby Inputs (pracownicy, wyposażenie, infrastruktura, szkolenia itp. Warunki wstępne, założenia, czynniki ryzyka

31 H Work packages Pakiety robocze Jest 5 typów pakietów roboczych: Preparation Management, Implementation (the substance of the work planned including production, testing etc), Quality Assurance and monitoring (quality plan), Dissemination and Exploitation of results.

32 H Work packages Pakiety robocze - cd W ramach każdego typu musi zostać opracowany co najmniej jeden pakiet roboczy. Jeśli wniosek nie spełnia tego wymogu, nie będzie oceniany.

33 I Mobility (Mobilność) Część wypełniona tylko, jeśli w projekcie przewidziano specjalny kopmponent mobilnościowy (Special mobility strand) I.1. Relevance of mobility activities I.2. Identification and selection of the participants I.3. Preparation and support I.4. Involvement of people with fewer opportunities I.5. Recognition and validation of learning outcomes

34 J Other EU grants Inne projekty sfinansowane ze środków UE Należy wymienić projekty realizowane przez wnioskodawcę w ciągu ostatniego roku kalendarzowego oraz wnioski o dofinansowanie projektów złożone przez wnioskodawcę w ciągu ostatniego roku (z wnioskowanym dofinansowaniem).

35 Capacity Building in the field of Higher Education INNE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU Katarzyna Żarek Spotkanie informacyjne, Warszawa 8 stycznia 2015 r.

36 Declaration of honour i Mandates Załączane razem do wniosku jako jeden plik Declaration of honour i Mandates to jedyne załączniki, które należy podpisywać Opis projektu w formacie Word i tabele budżetowe w Excelu nie muszą być podpisywane

37 Declaration of honour Należy wpisać łączną kwotę dofinansowania, o które się wnioskuje, identyczną z tą, która wynikła z kalkulacji w tabeli budżetowej Excela będącej załącznikiem do wniosku Prawny przedstawiciel podpisujący Declaration of honour to musi być ta sama osoba, która została wpisane do formularza eform jako prawny przedstawiciel organizacji wnioskodawcy

38 Mandates 1/3 Mandate podpisuje tylko strona udzielająca pełnomocnictwa, czyli instytucja partnerska dla koordynatora By signing the mandate, the co-beneficiary accepts all the provisions of the Grant Agreement and agrees to provide the documents or information that may be required for the right maintenance of the project accounts under responsibility of the coordinator.

39 Mandates 2/3 The mandate will be an annex to the Grant Agreement and has therefore legal force. The template provided by the Agency must be used in all cases without any modifications or adjustments.

40 Mandates 3/3 Where the partner is a higher education institution, the mandate must be signed by the legal representative (rector, vice-rector, president or vice-president); Where the partner is another type of legal entity, the mandate must be signed by the highest official representing that entity; i.e. the secretary-general, chairman, executive director or their deputies.

41 Tabela budżetowa (Excel)

42 Załączanie załączników do eform-a Jeśli występują problemy z załączeniem jakiegoś pliku, należy sprawdzić, czy format pliku jest odpowiedni każdy załącznik powinien być w jednym z dopuszczalnych formatów wymienionych w formularzu eform. Jeśli nadal nie można załączyć pliku, mimo iż format jest właściwy, należy zapisać plik w innej lokalizacji, a następnie ponownie spróbować go załączyć z tej innej lokalizacji

43 Potwierdzenie złożenia wniosku Kiedy eform wraz z załącznikami zostanie poprawnie złożony: automatycznie wygeneruje się numer referencyjny i pokaże się na formularzu eform Instytucja wnioskująca otrzyma potwierdzający złożenie wniosku wraz z numerem referencyjnym. Jeśli to się nie stanie, należy skontaktować się z Helpdeskiem

44 Dziękujemy za uwagę! Życzymy powodzenia!

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Akcja 2 (KA2) Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 17/03/2014 Spis treści Uwagi ogólne... 3 B. Informacje o projekcie (Context)... 3 B.1. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+

Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów programu Erasmus+ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION AND CULTURE Education and vocational training; Coordination of Erasmus+ Coordination of National Agencies Erasmus+ Mobility Tool+ Przewodnik dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków

ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków ERASMUS+ Wskazówki techniczne dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy wniosków Dla akcji zarządzanych przez Agencje Narodowe Wersja 2 z 7.03.2014 Spis treści Wstęp... 5 Przygotowanie... 5 Katalog

Bardziej szczegółowo

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH

GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH GRUNDTVIG WORKSHOPS GUIDELINES FOR WORKSHOP ORGANISERS PRZEWODNIK ZAWIERA DODATKOWE INFORMACJE DODANE PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH DO UZUPEŁNIENIA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ Education

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Oferta programu Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego Warszawa, 18 marca 2014 r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

Niebieska Księga Blue Book

Niebieska Księga Blue Book Niebieska Księga Blue Book Nowe wydanie New edition Lipiec / July 2015 Infrastruktura drogowa Road Infrastructure Spis treści Table of Contents Wprowadzenie Background... 5 Cel podręcznika Purpose of the

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B

Przygotowanie wniosku IF/MSCA. Część 4. Formularz B Białystok, 16 maja 2014 Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 4. Formularz B Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY

Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY ERA_IP_2013 - Załącznik III cz. 1-2-4 Erasmus Intensive Programme (IP) 2013-2014 FINAL REPORT FORM FOR THE BENEFICIARY Grant agreement reference number: 2013-X-PL1-ERA10-XXXXX Numer umowy finansowej z

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Bardziej szczegółowo

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 217760-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN

Data wpływu wersji papierowej wniosku do MKiDN/pieczęć MKiDN. Pieczęć Wnioskodawcy: Pieczęć Operatora: 0 PLN Formularz wniosku aplikacyjnego do Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego w ramach MF EOG 2009 2014 Nazwa Wnioskodawcy/pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT Program, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0.0.-DC Załącznik. Wzór wniosku o dofinansowanie (część A formalna i B merytoryczna) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Część A / Part A Wypełnia NCBR

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla wnioskodawców 2012

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 LIFE+ Informacja i Komunikacja Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Część 2 Wypełnianie wniosku Niniejsze wytyczne obejmują proces przygotowywania wniosków dotyczących projektów składanych do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Niebieska księga Blue Book

Niebieska księga Blue Book Niebieska księga Blue Book Nowe wydanie New edition Maj/May 2015 WERSJA DO DYSKUSJI / DRAFT FOR DISCUSSION Sektor kolejowy Railway Sector Infrastruktura kolejowa Railway Infrastructure 1 Table of Contents

Bardziej szczegółowo

a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA

a) Umowy partnerskie zawarte przez UEK oraz poszczególnymi partnerami tj: - UEK & IED - UEK & MODAVI - UEK & INYPSA - UEK & NOEMA KOORDYNATOR I PARTNERZY Podstawowym dokumentem określającym zasady I zalezności Współpracy pomiędzy liderem I partnerami są: : a) Umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Narodową

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 3 (KA3) Rozwój polityki młodzieżowej aktualizacja: 09/01/2015 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEŻY GO ZAPISAĆ NA SWOIM KOMPUTERZE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :...</a> </h3> <p> <img alt="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." title="Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013. <Title of the umbrella project> ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT. Report :..." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/1935132.jpg"> Cross-border Co-operation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 Project : ANNEX VI FINAL NARRATIVE REPORT Report :... Reporting period: dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy This report </p> <a href="/1935132-Cross-border-co-operation-programme-poland-belarus-ukraine-2007-2013-title-of-the-umbrella-project-annex-vi-final-narrative-report-report.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1281700-Raport-koocowy-ewaluacja-analiza-sprawnosci-obslugi-finansowej-projektow-wdrazajacej-i-instytucji-posredniczacej.html">RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ</a> </h3> <p> <img alt="RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ" title="RAPORT KOOCOWY EWALUACJA/ANALIZA SPRAWNOŚCI OBSŁUGI FINANSOWEJ PROJEKTÓW WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1281700.jpg"> Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna EWALUACJA/ANALIZA </p> <a href="/1281700-Raport-koocowy-ewaluacja-analiza-sprawnosci-obslugi-finansowej-projektow-wdrazajacej-i-instytucji-posredniczacej.html" class="news-block-btn"> Bardziej szczegółowo <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2016 © DocPlayer.pl <a href="/support/privacy-policy/">Polityka prywatności</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Warunki świadczenia usług</a> | <a href="/support/feedback/">Zwrotny adres</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/b55338/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":35,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=35&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>