STANDARDY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 STANDARDY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM 1. Informacje ogólne: W pierwszej klasie gimnazjum uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego w wymiarze czterech godzin tygodniowo oraz deklarują chęć kontynuacji lub rozpoczęcia nauki od podstaw drugiego języka (dwie lub trzy godziny w tygodniu). Uczeń ma do wyboru język niemiecki lub język francuski. Klasy gimnazjalne są podzielone na trzy bądź cztery około 8 12 osobowe grupy pod względem poziomu zaawansowania (grupa zaawansowana, średniozaawansowana i podstawowa); dzięki temu każdy uczeń może znaleźć się w grupie w pełni odpowiadającej jego poziomowi wiedzy. Grupy zaawansowane w gimnazjum już od pierwszej klasy są przygotowywane do egzaminu FCE z języka angielskiego dzięki czemu pod koniec nauki w gimnazjum lub w pierwszej klasie liceum uczniowie mogą przystąpić do tego egzaminu. 2. Metody pracy nauczyciela: W klasach gimnazjalnych największy nacisk jest kładziony przede wszystkim na komunikatywność, w tym celu do systemu nauczania języków obcych zostają wprowadzone metody komunikacyjne i audiolingwalne, pozwalające uczniom rozwinąć swoje umiejętności mówienia, zachowując jednocześnie pełną poprawność gramatyczną; oprócz tego już od pierwszej klasy uczniowie zaczynają poznawać elementy historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych, co jeszcze bardziej przybliży im język obcy. W klasie III gimnazjum uczniowie piszą próbne egzaminy z wybranego języka co dwa miesiące (październik, grudzień, luty, kwiecień). Po trzeciej klasie gimnazjum uczniowie zdają egzamin pisemny z języka obcego. Już w gimnazjum nauka głównego języka obcego jest skierowana na egzamin maturalny poprzez dobór metod, ćwiczeń i podręcznika. 3. Wnioski: Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli i egzaminatorów maturalnych, dzięki czemu nasi uczniowie mają zapewnione doskonałe warunki do nauki oraz dostęp do najnowszych materiałów egzaminacyjnych. Ucząc języków obcych staramy się, zmotywować naszych uczniów do jak największego zaangażowania w poszerzanie swojej wiedzy, a także do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności językowych. 1

2 4. Szkolny system oceniania Uczeń otrzymuje oceny za: *odpowiedź ustną obejmującą 3 5 tematów lekcyjnych, lub z wcześniej ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału; *kartkówkę niezapowiedzianą odpowiedź pisemną z 3 ostatnich lekcji utrwalającą poznane formy gramatyczne; *kartkówkę ze słówek lub zwrotów, odbywającą się trzy razy w miesiącu w konkretnym jednym dniu w tygodniu ustalonym wspólnie przez uczniów i nauczyciela. Uczeń ma możliwość poprawy oceny gdy otrzyma mniej niż 50%. Poprawa odbywa się podczas następnej lekcji na której jest kartkówka ze słówek. W przypadku gdy uczeń nie zaliczy kartkówki w wyznaczonym terminie otrzymuję za nią 0%. *pracę klasową obejmującą większy zakres materiału np. jeden rozdział z książki. Te prace muszą być zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem a informacja o nich powinna być wpisana do dziennika. Uczeń na możliwość przystąpienia do poprawy pracy klasowej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od wystawienia oceny i tylko wtedy jeśli uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą; *pracę pisemną; *prezentację ustną; *testy ze słuchania (raz w miesiącu); *aktywność w czasie lekcji; *ocenę 5 za pięć plusów przyznanych za aktywność na lekcjach lub za zadania dodatkowe; *ocenę 1 za trzy minusy przyznane np. za brak przygotowania do lekcji. Uczeń ma prawo: *przygotować pracę dodatkową na poprawę oceny; *zgłosić nauczycielowi tzw. bz czyli brak zadania domowego lub nieprzygotowanie do lekcji, dwa razy w semestrze, ( bz nie zwalnia z zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów). Uczeń ma obowiązek: *być zawsze przygotowanym do zajęć; *założyć teczkę na dodatkowe materiały od nauczyciela i prowadzić listę tych materiałów, które się w niej znajdują. *mieć przy sobie podczas lekcji podręcznik, ćwiczenia zeszyt i teczkę na materiały dodatkowe; 2

3 *założyć duży zeszyt do nauki języka obcego (format A4 lub B5); *zaliczyć kartkówki i sprawdziany, których nie pisał z powodu nieobecności termin jest uzgadniany zgodnie z nauczycielem. Nauczyciel ma obowiązek: *uzasadnić ocenę na życzenie danego ucznia; *kontrolować stan zeszytów i teczek na dodatkowe materiały raz w semestrze; nauczyciel przyznaje ocenę za prowadzenie zeszytu i +/- za teczkę z dodatkowymi materiałami; *pomóc uczniowi opanować materiał poznany w czasie jego dłuższej (nie mniej niż tydzień) nieobecności; *dokładnie podać zagadnienia wymagane do sprawdzianu minimum tydzień przed zapowiedzianym sprawdzianem, odpowiednio ilustrując je przykładami; *przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy; *informować rodziców o postępach ucznia w nauce; *wpisywać oceny ze sprawdzianów kontrolnych do zeszytu ucznia; * wpisywać w zeszycie słabe oceny ucznia i skontaktować się z wychowawcą bądź z rodzicami; *przeprowadzić lekcje okolicznościowe dotyczące Halloween, Christmas, Valentine s Day, Easter; *podać uczniom temat lekcji na każdych zajęciach, nawet jeśli jest to całogodzinna praca w ćwiczeniach, mówienie lub słuchanie; *przygotować egzaminy próbne, co dwa miesiące, w trzeciej klasie gimnazjum *ustalić 1 dzień w tygodniu, w którym będą odbywać się kartkówki ze słówek i zwrotów i zapisać tą informację w zeszycie przedmiotowym, przygotować zakres słówek (20 50), które są wspólnie tłumaczone i wklejane do zeszytów. Kartkówki oceniane są procentowo. Z kolejnych 3 kartkówek nauczyciel wyciąga średnią procentową i stawia ocenę w dzienniku kolorem zielonym. Uczniowie wklejają sprawdzone kartkówki do zeszytów. Znajomość słówek lub zwrotów na kartkówce sprawdzana jest poprzez ćwiczenia typu: tłumaczenie słówek i zwrotów na język angielski oraz wstawianie ich w odpowiednie miejsce w zdaniu. 3

4 Na przykład: Ex. 1. Translate into English. sweter jumper czekolada chocolate to drobiazg, to nic trudnego it s a piece of cake Ex. 2. Put the words from ex.1 into the sentences. 1. Put on your.... It s cold. 2. I did my homework very quickly beacuse it was... for me. 3. I like...very much because it s sweet and delicious. etc. *założyć dodatkowy dziennik na oceny procentowe z kartkówek i prowadzić go według wzoru: KLASA II C gimn. Imię i nazwisko Kartk. 1 Kartk.2 Kartk.3 Średnia Ocena ucznia procentowa 1.Jan Kowalski 100% 60% 100% 83,5% 4-2.Magdalena Dul 95% 100% 88% 90% 4+ 3.Joanna Cebula 23%/ 78% 50% 80% 77% 4 4.Artur Nowak 55% 63% 89% 74% 4-5.Ewa Stasiak 100% 100% 100% 100% 5 *podać uczniom zakres wymagań na poszczególne oceny i dopilnować, aby był on zapisany w zeszycie: % Kl. I - II / /6 Kl. III 1 2-2/2+ 3-/ /6 W zależności od poziomu trudności testu, nauczyciel może przyznać ocenę o pół stopnia wyższą lub niższą. Na prośbę rodzica, pod koniec roku szkolnego, nauczyciel może udostępnić uczniowi zakres materiału przerobionego podczas danego roku wraz z ćwiczeniami. 4

5 5. Praca z uczniem szczególnie zdolnym (przygotowanie do konkursów interdyscyplinarnych i organizowanych w szkołach) Nauczyciel ma obowiązek: *zapoznać się z regulaminem danego konkursu; *dopilnować dokumentacji i terminów danego konkursu; *poinformować zarówno uczniów jak i ich rodziców o terminach, zakresie wymagań, miejscu i dokumentach potrzebnych do przystąpienia do konkursu; *otoczyć ucznia opieką; *postawić ocenę celującą jeśli uczeń odnosi znaczące sukcesy w konkursach. 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 GIMNAZJUM W MALANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie Przedmiotowy system oceniania z Informatyki i Technologii Informacyjnej 1. Cel Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu

Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 20 we Wrocławiu Celem przedstawionego systemu, którego podstawę prawną stanowi Ustawa... o systemie oświaty z dnia 7. września 1991r. (Dz. U. z 1996 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO ZAKRES PODSTAWOWY Spis treści I. Podstawa prawna... 2 II. Cele Przedmiotowego Oceniania... 2 III.

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania

Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Cele i zadania NLO SMS PZHL oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania Fragment Statutu NLO SMS PZHL CELE I ZADANIA SZKOŁY 6. 1. Celem szkoły jest przygotowanie profesjonalnych hokeistów oraz zapewnienie im

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo