Wyniki matur Jose Marti oferta 2013/2014 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki matur. 2014-03-27 Jose Marti oferta 2013/2014 2"

Transkrypt

1

2 Wyniki matur Od chwili wprowadzenia nowej matury w ciągu dziewięciu lat % absolwentów naszego liceum, którzy przystąpili do matury, zdało ten egzamin; to 1635 abiturientów! Jose Marti oferta 2013/2014 2

3 Edukacyjna Wartość Dodana wyniki egzaminu gimnazjal nego trzyletni okres nauki w liceum wyniki egzaminu matural nego Na następnych slajdach przedstawione są trzyletnie wskaźniki EWD, obejmujące wyniki matur Więcej informacji na stronie: Jose Marti oferta 2013/2014 3

4 Jose Marti oferta 2013/2014 4

5 Jose Marti oferta 2013/2014 5

6 Jose Marti oferta 2013/2014 6

7 Jose Marti oferta 2013/2014 7

8 Ranking Perspektyw 2014 W ogólnopolskim rankingu szkoła znalazła się w złotej setce na 85. miejscu. W ogólnopolskim rankingu maturalnym miała 78. miejsce. W rankingu liceów warszawskich 2014 zajęła 26. miejsce Jose Marti oferta 2013/2014 8

9 Matura 2014 w Warszawie Miejsce wśród liceów warszawskich. Przedmioty obowiązkowe poziom podstawowy. przedmiot miejsce liczba zdających średnia szkoły j. polski % matematyka ,5% j. angielski ,5% Jose Marti oferta 2013/2014 9

10 Matura 2014 w Warszawie Miejsce wśród liceów warszawskich. Przedmioty dodatkowe poziom rozszerzony. przedmiot miejsce liczba zdających średnia szkoły j. polski ,7% matematyka ,2% j. angielski ,7% Jose Marti oferta 2013/

11 Rekrutacja 2014 W roku szkolnym 2014/2015 zostanie utworzonych sześć 30-osobowych klas, w tym oddział wstępny dwujęzyczny z językiem hiszpańskim, poprzedzający trzy lata nauki w liceum (razem cztery lata). Podczas rekrutacji 2014 nie ustala się progów punktowych kwalifikujących kandydata do któregokolwiek z tworzonych oddziałów Jose Marti oferta 2013/

12 Zasady rekrutacji Liczba punktów do zdobycia maksimum 200 świadectwo - maksimum 100 punktów egzamin gimnazjalny - maksimum 100 punktów Jose Marti oferta 2013/

13 Równorzędne wyniki oddziały wszystkie kryterium pierwszeństwa kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia podstawa określenia pierwszeństwa opinia publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej Jose Marti oferta 2013/

14 Równorzędne wyniki oddziały kryterium pierwszeństwa podstawa określenia pierwszeństwa wszystkie a) wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów Jose Marti oferta 2013/

15 Równorzędne wyniki oddziały kryterium pierwszeństwa podstawa określenia pierwszeństwa wszystkie e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość. dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów Jose Marti oferta 2013/

16 Uzasadnienie odmowy przyjęcia W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum Jose Marti oferta 2013/

17 Uzasadnienie odmowy przyjęcia Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym Jose Marti oferta 2013/

18 Odwołanie Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora liceum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor liceum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania Jose Marti oferta 2013/

19 Nowe ramowe plany nauczania LO Od roku szkolnego 2012/2013 zmieniła się struktura nauczania w liceum. Pierwsza klasa jest dokończeniem gimnazjum. Dlatego obowiązkowo w tym oddziale musi zakończyć się 10 przedmiotów nauczanych w zakresie podstawowym Jose Marti oferta 2013/

20 Nowe ramowe plany nauczania LO Dzięki temu w drugiej i trzeciej klasie: młodzież ma więcej czasu na naukę przedmiotów wybranych przez siebie na egzamin maturalny; zarazem decyzja wyboru zestawu rozszerzeń wymaga większego namysłu, gdyż nauka koncentruje się na kilku przedmiotach, co utrudnia ewentualną zmianę preferencji maturalnych Jose Marti oferta 2013/

21 Tworzone oddziały - rozszerzenia oddział rozszerzenie rozszerzenie rozszerzenie 0H. j. hiszpański (dwujęzyczny) j. polski geografia 1A. j. angielski* matematyka fizyka 1B. j. angielski* matematyka geografia 1C. j. angielski* biologia chemia 1D. matematyka biologia chemia 1E. j. polski historia wiedza o społeczeństwie *od poziomu intermediate lub wyższego (w 1D. i 1E. też) Jose Marti oferta 2013/

22 Minimum punktów w 2013 klasa pierwsza minimum punktów w rekrutacji A. niemiecki 122,933 (64 osoby) 1B. hiszpański 143,311 1B. niemiecki 134,511 1C. francuski 137,133 1C. hiszpański 144, Jose Marti oferta 2013/

23 Minimum punktów w 2013 klasa pierwsza minimum punktów w rekrutacji D. hiszpański 133,700 1D. niemiecki 129,289 1E. francuski 127,011 1E. hiszpański 130,456 0H. hiszpański 128, Jose Marti oferta 2013/

24 1A., 1B. i 1C. - do wyboru drugi język obcy i jego poziom francuski od podstaw hiszpański od podstaw hiszpański - kontynuacja niemiecki od podstaw niemiecki - kontynuacja Utworzenie grupy zależy od liczby chętnych minimum 12 osób Jose Marti oferta 2013/

25 1A., 1B. i 1C. - języki obce 1 klasa 2 klasa 3 klasa w cyklu język angielski drugi język Jose Marti oferta 2013/

26 1D., 1E. - do wyboru drugi język obcy i jego poziom francuski od podstaw hiszpański od podstaw hiszpański - kontynuacja niemiecki - kontynuacja Utworzenie grupy zależy od liczby chętnych minimum 12 osób Jose Marti oferta 2013/

27 1D. i 1E. - języki obce 1 klasa 2 klasa 3 klasa w cyklu język angielski drugi język Jose Marti oferta 2013/

28 Zasady rekrutacji do oddziału 1A. Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane: język polski, matematyka, fizyka, jeden spośród: biologii, chemii, geografii, z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę Jose Marti oferta 2013/

29 1A. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 1A. 2A. 3A. ogółem j. angielski matematyka fizyka * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału Jose Marti oferta 2013/

30 Zasady rekrutacji do oddziału 1B. Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane: język polski matematyka geografia jeden spośród: biologii, chemii, fizyki, z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę Jose Marti oferta 2013/

31 1B. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 1B. 2B. 3B. ogółem j. angielski matematyka geografia * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału Jose Marti oferta 2013/

32 Zasady rekrutacji do oddziałów 1C. i 1D. Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane: język polski matematyka biologia chemia Jose Marti oferta 2013/

33 1C. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 1C. 2C. 3C. ogółem j. angielski biologia chemia * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału Jose Marti oferta 2013/

34 1D. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 1D. 2D. 3D. ogółem matematyka biologia chemia * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału Jose Marti oferta 2013/

35 Zasady rekrutacji do oddziału 1E. Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane: język polski matematyka historia jeden spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę Jose Marti oferta 2013/

36 1E. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 1E. 2E. 3E. ogółem j. polski historia wos * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału Jose Marti oferta 2013/

37 1E. pol-his-wos W klasach 1-2 w wymiarze 1 godziny tygodniowo nauczyciele języka polskiego prowadzą wspólnie program Metamorfozy, asocjacje i kontynuacje w literaturze i kulturze, który pozwala przedstawić i omówić tematy, na które zwykle brakuje czasu Jose Marti oferta 2013/

38 Zasady rekrutacji do oddziału 0H. Kandydaci nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych!!! Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum, które są punktowane: język polski matematyka geografia jeden spośród: biologia, chemia, fizyka, z którego kandydat uzyskał najwyższą ocenę Jose Marti oferta 2013/

39 Oddział dwujęzyczny Ma czteroletni cykl nauki, który rozpoczyna klasa wstępna ( zerowa ). Po intensywnej nauce (19 g/tyg.) uczniowie osiągają poziom znajomości języka hiszpańskiego pozwalający wprowadzić przedmioty wykładane w tym języku Jose Marti oferta 2013/

40 Oddział dwujęzyczny Od 1 klasy rozpoczyna się nauka przedmiotów wykładanych w dwóch językach: polskim i hiszpańskim. Są to: literatura hiszpańska kultura Hiszpanii Prowadzą je nauczyciele skierowani do naszej szkoły przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii Jose Marti oferta 2013/

41 Oddział dwujęzyczny drugi język obcy angielski g. tygodniowo Oddział dwujęzyczny pozwala uczniom przygotować się do egzaminów DELE Intermedio i Superior Jose Marti oferta 2013/

42 0H. rozszerzenia, liczba godzin tygodniowo* przedmiot 0H. 1H. 2H. 3H. j. lit. hiszpańskie j. polski geografia kultura Hiszpanii * najbardziej prawdopodobny plan nauczania oddziału 3 4 lata k l Jose Marti oferta 2013/

43 Ocenianie Przez parę ostatnich lat zespoły nauczycieli doskonaliły przedmiotowe systemy oceniania. Ujednolicono wagi przypisane do ocen ocena Ocenianie jest odbierane jako obiektywne i sprawiedliwe. waga sprawdzian 6 kartkówka, odpowiedź ustna 3 inne (aktywność, praca domowa) Jose Marti oferta 2013/

44 E-dziennik Od pięciu lat korzystamy z Systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce firmy LIBRUS; w ubiegłym roku szkolnym wprowadzony został wyłącznie dziennik elektroniczny. Pozwala on rodzicom i uczniom na dostęp do: ocen, frekwencji - na każdej lekcji Jose Marti oferta 2013/

45 Matematyka Organizujemy Szkolny Konkurs Łamigłówek Logicznych. Nasze liceum nawiązało współpracę z Wydziałem Matematyki Politechniki Warszawskiej. Od lat bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i Praskim Konkursie Matematycznym. Uczniowie próbują swych sił w konkursie Politechniki Warszawskiej oraz Olimpiadzie Matematycznej Jose Marti oferta 2013/

46 Wychowanie fizyczne, rolki nordic walking samoobrona siłownia fitness zajęcia do wyboru: tańce siatkówka koszykówka piłka nożna speedminton Jose Marti oferta 2013/

47 Życie szkoły Projekty kulturowe (wyjazdy do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji); sprawdziany W połowie drogi (2. klasa) i próbne matury (3. klasa); zajęcia pozalekcyjne, m. in. język włoski, fakultety dla maturzystów Jose Marti oferta 2013/

48 Inicjatywy uczniów Przykładami inicjatyw młodzieży naszej szkoły są m. in.: koncerty muzyki rockowej i poważnej dla mieszkańców Warszawy; Festiwal Artystów Nieobliczalnych (FAN); studniówka w budynku szkoły; szkolny radiowęzeł; gazetka szkolna José Times Jose Marti oferta 2013/

49 Inicjatywy uczniów i nauczycieli Nauczyciele zachęcają uczniów do różnorodnych aktywności: Tydzień Patrona (iberyści); tydzień zdrowej żywności (nauczyciele wf); dzień języków obcych (nauczyciele pozostałych języków); dzień liczby pi (matematycy) Jose Marti oferta 2013/

50 Organizacja konkursów Nasze liceum organizuje dla gimnazjalistów i licealistów: Bielański Konkurs Recytatorski Języki obce nie są nam obce obrazki z życia wzięte (4 lata); dwuetapowy konkurs języka polskiego, w tym dyktando z udziałem nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych liceów warszawskich (3 lata); Bielański Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy (2 lata) Jose Marti oferta 2013/

51 Szkolne teatry Działają dwa koła teatralne. Teatr szkolny, który przygotowuje repertuar w języku hiszpańskim: raz wygrał ogólnopolski Festiwal Teatrów w Języku Hiszpańskim; trzykrotnie zajął II miejsce; nagrodami były tygodniowe wyjazdy na międzynarodowe przeglądy teatrów do: Budapesztu, Bukaresztu, Koszyc Jose Marti oferta 2013/

52 Szkolne teatry Teatralna grupa MARTILO wystawia spektakle w języku polskim, m. in.: adaptację sztuki Próba Pawła Lisickiego w Teatrze Kamienica; otrzymała wyróżnienie na TFAŻ y (Teatralnym Festiwalu Amatorskim Żmichowska) za spektakl Izabeli Degórskiej Mąż zmarł, ale już mu lepiej Jose Marti oferta 2013/

53 Utalentowani uczniowie Liceum zdobyło do tej pory certyfikaty: Szkoła z pomysłem na kulturę (2011); Szkoła Odkrywców Talentów (2013). Prowadzimy zajęcia: przygotowujące do olimpiad i konkursów; szachowe; sportowe Jose Marti oferta 2013/

54 Olimpiady W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy w następujących olimpiadach przedmiotowych: Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 1 laureat Ogólnopolskie Olimpiady Języka Niemieckiego 1 laureat i 1 finalista Cztery dotychczasowe Ogólnopolskie Olimpiady Języka Hiszpańskiego 3 laureatów i 3 finalistów Olimpiada Biblijna Hieronymus finalista Jose Marti oferta 2013/

55 Remont budynku liceum Kosztem ponad pięciu milionów złotych przeprowadzony został remont generalny budynku liceum, który zakończył się w sierpniu 2010 r. Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęliśmy w odnowionej szkole Jose Marti oferta 2013/

56 Jak do nas dojechać? szkoła Jose Marti oferta 2013/

57 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Regulamin rekrutacji na stronie Kontakt z nami tel Dziękuję za uwagę! Zbigniew Ślęzakowski Jose Marti oferta 2013/

58 Jose Marti oferta 2013/

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí. Matura 2015. 2014-09-17 JM matura 2015 1 XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí Matura 2015 2014-09-17 JM matura 2015 1 Podstawa prawna egzaminu maturalnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. Wstęp Informacje o rodzajach szkół Pracownia Doradztwa Zawodowego Postanowienie

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum. www.cdzdm.pl

Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum. www.cdzdm.pl Rekrutacyjny plan działań ucznia III klasy gimnazjum uzupełniające studia magisterskie (1,5 lub 2 lata) wyższe studia zawodowe (3 lata - licencjat lub 3,5 roku - inżynier) jednolite studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2012/2013 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo