DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy"

Transkrypt

1 II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, kier.: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Liczba godzin: 60 h; Semestr: 4 (LETNI); Seminaria : 15 h; Praktyczne ćwiczenia symulacyjne: : 60 h Ocena: zaliczenie ; ECTS: 4 Cel nauczania: nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie leczenia chorób miazgi zębów SEMINARIA odbywają się na sali wykładowej przy ul. Krakowskiej N U M E R 1. DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy Poniedziałek. sala wtorek (1) Wprowadzenie do endodoncji: endodontium kompleks miazgowo-zębinowy, morfologia jam zębowych (1) Podział kliniczny chorób miazgi (2) Metody leczenia chorób miazgi B. Kłaniecka Poniedziałek. sala sala (1)Metody leczenia chorob miazgi : -przykrycie pośrednie, - przykrycie bezpośrednie -metody amputacyjne: pulpotomia; pulpotomia wskazania i przeciwwskazania formokrezolowa (krok po kroku), Metody przyżyciowe leczenia endodontycznego: -Pulpektomia- ekstyrpacja (2)Narzędzia endodontyczne i ich kliniczne zastosowanie- (3)Materiały stosowane w endodoncji: 1) płukanie kanału, wypełnianie kanału, leki stosowane między wizytami, sposób aplikacji i wskazania (4)znieczulenie w endodoncji- rodzaje (5)aseptyczne i antyseptyczne leczenie, zakażenia krzyżowe, zagrożenia dla lekarza i pacjenta. (4) rentgenodiagnostyka w endodoncji T. Staniowski Poniedziałek (1) Etapy leczenia endodontycznego - dostęp endodontyczny - pomiar długości kanału- metody radiologiczne i endometryczne - Opracowanie komory i ujść (trepanacja komorypunkt, trepanacyjny, usuwanie stropu komory, eliminacja zachyłków, poszukiwanie ujść ) T. Staniowski 1

2 Poniedziałek Etapy leczenia endodontycznego: (1) opracowanie chemo-mechaniczne kanału (techniki opracowania konwencjonalna, step-back, step(crown)- down) (2) opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi (step down) (3) problemy endodontyczne W. Grzebieluch Poniedziałek Etapy leczenia kanałowego 1) materiały do wypełniania - podział 2) płukanie i osuszanie kanału 3) wypełnienie kanału (techniki konwencjonalna, z pojedynczym ćwiekiem, kondensacji bocznej, kondensacji apikalnej). Systemy stosowane do szczelnego wypełniania korzeniowych 4)Powikłania związane z leczeniem endodontycznym 5) Strategie w leczeniu endodotycznym -leczenie na 1 wizycie- jednoetapowe, leczenie wieloetapowe T. Staniowski II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA ĆWICZENIA SYMULACYJNE: ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA odbywają się na sali fantomowej Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej przy ul. Krakowskiej 26 ZALECENIA OGÓLNE ĆWICZEŃ Z ENDODONCJI PRZEDKLINICZNEJ: Student MA OBOWIĄZEK prowadzić w zeszycie dokumentację leczenia kanałowego: notująć długość roboczą i szerokość ostatniego użytego narzędzia dla poszczególnych zębów notując napotkane problemy (niedrożny kanał, złamane narzędzie, powtórne leczenie) UWAGA: Zęby usunięte należy traktować jak potencjalne źródło zakażenia zachowując ogólnie przyjęte zasady postępowania z materiałem biologicznym. Niedopuszczlna jest praca bez rękawiczek i osłony oczu!!! 1.TRZONOWCE GÓRNE-kanały policzkowe należy opracować metodą step-back i wypełnić pojedyńczym ćwiekiem, kanał podniebienny należy step-back lub tradycyjnie i wypełnić metodą kondensacji bocznej 2.TRZONOWCE DOLNE-kanały mezjalne należy opracować metodą step-back i wypełnić pojedyńczym ćwiekiem, kanał dystalny należy step-back lub tradycyjnie i wypełnić metodą kondensacji bocznej 3.SIEKACZE DOLNE- należy opracować metodą step-back i wypełnić pojedyńczym ćwiekiem- 4.PRZEDTRZONOWCE GÓRNE należy opracować metodą step-back i wypełnić metodą kondensacji bocznej na zimno 5.SIEKACZE GÓRNE- należy opracować metodą crown down i wypełnić metodą kondensacji gutaperki na ciepło 6.Pomiędzy wizytami należy zakładać opatrunki lecznicze do i wypełnienia tymczasowe ubytków 7.Bloczki endodntyczne- 2 należy opracować metodą step back i wypełnić metodą kondensacji bocznej na zimno a 1- opracować metodą crown down i wypełnić metodą kondensacji gutaperki na ciepło 2

3 ĆWICZENIE 1. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik ĆWICZENIE 2 Czwartek K. Jankowska WPROWADZAJĄCE 3 Środa A. Skałecka DOSTĘP 4 Środa W. Grzebieluch ENDODONTYCZNY K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka Wprowadzenie Repetytorium Demonstracja Praktycznie 1. Morfologia jam zębowych 2. Narzędzia endodontyczne (rodzaje, rozmiary wg ISO, zastosowanie) 3. Dostęp endodontyczny w poszczególnych grupach anatomicznych zębów. 4. Metody leczenia biologicznego 5. Materiały stosowane do leczenia biologicznego i ich kliniczne zastosowanie 6. Przykrycie bezpośrednie, wskazania, wykonanie zabiegu z odbudową ostateczną zęba 7. Różnice między przykryciem bezpośrednim, amputacją częściową i całkowitą 7. Postępowanie wg procedur, przygotowanie zestawu narzędzi i materiałów 8. Znieczulenie i zastosowanie koferdamu w endodoncji 1.Zęby i narzędzia -nomenklatura zębów (nazwy powierzchni, anatomia) -numeryczna identyfikacja zębów wg WHO, 2.Instrumenty stomatologiczne, końcówki, wiertła (rodzaje i kształty) 3. Przypomnienie wiadomości o sterylizacji i dezynfekcji, 4. Ochrona lekarza i pacjenta- środki chemiczne i ostre narzędzia 1. Dostęp endodontyczny, opracowanie komory i ujść w usuniętym zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym 2. Etapy leczenia metodą przykrycia bezpośredniego z odbudową ostateczną zęba (Ca(OH) 2, GI, kompozyt 3. metoda formokrezolowa prezentacja zabiegu na zębie usuniętym 4. Sekwencyjność wykonywania zabiegu 1. Leczenie zęba metodą przykrycia bezpośredniego z odbudową ostateczną zęba (Ca(OH) 2, GI, kompozyt 2. leczenie zęba metodą formokrezolowa ĆWICZENIE 2. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Dostęp endodontyczny 2 Czwartek K. Jankowska 3 Środa A. Skałecka 4 Środa W. Grzebieluch K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka.1. Morfologia jam zębowych 2. Narzędzia endodontyczne (rodzaje, rozmiary wg ISO, zastosowanie) 3. Dostęp endodontyczny w poszczególnych grupach anatomicznych zębów 4. Powikłania związane z wykonywaniem dostępu endodontycznego, opracowania komory i ujść 1. Dostęp endodontyczny, opracowanie komory i ujść w usuniętym zębie siecznym, przedtrzonowym i trzonowym 1..Preparacja dostępu endodontycznego, opracowanie komory i ujść w 5 zębach naturalnych (dwóch jednokorzeniowych i dwóch wielokorzeniowych szczęki i żuchwy oraz jednego dwukorzeniowego) 5. Materiały stosowane w leczeniu chorób miazgi 2. Sekwencyjność 2. Opracowanie 2 w zębie wykonywania zabiegu naturalnym. 3. Samoocena pracy własnej, określenie niedoskonałości i 3

4 ĆWICZENIE 3. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Długość robocza 2 Czwartek K. Jankowska Chemomechaniczne 3 Środa A. Skałecka opracowanie 4 Środa W. Grzebieluch matodą K. Jankowska konwencjonalną i I N(6) J. Składnik step back II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1.Podziały chorób miazgi zębów. 2. Metody leczenia endodotycznego- przyżyciowe, mortalne 3. Pulpotomia a pulpektomia 4.Robocza długość zęba, metody jej oznaczania i znaczenie jej określania w leczeniu endodontycznym, punkt referencyjny, rodzaje otworów wierzchołkowych 5. Chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego a. środki płuczące i preparaty ułatwiające opracowanie kanału b. techniki opracowania kanału: konwencjonalna, 6.Sekwencyjność i rodzaje stosowanych narzędzi (postępowanie wg procedur) 7. błędy i problemy endodontyczne 8. Koferdam w endodoncji 1. Określanie roboczej długości korzenia endometrem (na fantomie) i radiologicznie (RVG) 2. Chemomechaniczne opracowanie kanału metodą Step-Back bloczek endodontyczny 3. Demonstracja nieprawidłowej pracy narzędziami (tworzenie stopnia, złamanie narzędzia) 4. Wypełnienie między wizytami-wprowadzenie leków do kanału oraz zamknięcie szczelne ubytku 1. Opracowanie w 4 zębach naturalnych techniką konwencjonalną, stepback, i w 2 bloczku endodontycznym techniką step-back (2. Samoocena pracy własnej, określenie niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta 3. Nauka pomiaru długości kanału na fantomie na zębie naturalnym 4. Każdy ząb należy wypełnić tymczasowo i zamknąć szczelnie ĆWICZENIE 4. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Chemomechaniczne 2 Czwartek K. Jankowska opracowanie 3 Środa A. Skałecka 4 Środa W. Grzebieluch korzeniowych c.d K. Jankowska Środki do I N(6) J. Składnik chemomechanicznego II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka oprac. 1.Podziały chorób miazgi zębów. 2. Metody leczenia endodotycznego- przyżyciowe, mortalne 3. Metody opracowania korzeniowych 3. Chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego a. środki płuczące i preparaty ułatwiające opracowanie kanału b. techniki opracowania kanału: konwencjonalna, step back, 4.Sekwencyjność i rodzaje stosowanych narzędzi (postępowanie wg procedur) 5. błędy i problemy endodontyczne 6.Leczenie niedrożnych korzeniowych 1. Chemo-mechaniczne opracowanie kanału metodą step down bloczek endodontyczny 2. Określanie roboczej długości korzenia endometrem (na fantomie) i radiologicznie (RVG) 3. Demonstracja niewłaściwej pracy narzędziami i jej konsekwencje- stopień, złamane narzędzie 1.Usunięcie wypełnienia tymczasowego z ubytku oraz 2. Opracowanie w 4 zębach naturalnych techniką konwencjonalną, step-back, i w 2 bloczku endodontycznym techniką step-back 3. Nauka pomiaru długości kanału na fantomie na zębie naturalnym 4. Każdy ząb należy wypełnić tymczasowo i zamknąć szczelnie 5. Samoocena pracy własnej, określenie niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta 4

5 ĆWICZENIE 5 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent Chemomechaniczne J. Składnik opracowanie 2 Czwartek K. Jankowska 3 Środa A. Skałecka korzeniowych c.d 4 Środa W. Grzebieluch Leki stosowane K. Jankowska pomiędzy wizytami I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1.Podziały chorób miazgi zębów. 2. Metody leczenia endodotycznego- przyżyciowe, mortalne 3. Metody opracowania korzeniowych 3. Chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego a. środki płuczące i preparaty ułatwiające opracowanie kanału b. techniki opracowania kanału: konwencjonalna, step back, crown down (step down) 4.Sekwencyjność i rodzaje stosowanych narzędzi (postępowanie wg procedur) 5. błędy i problemy endodontyczne 6. Metody opracowania chemo-mechanicznego zakrzywionych i niedrożnych korzeniowych 7. Powikłania związane z opracowaniem, zwłaszcza w kanałach zakrzywionych i niedrożnych, zapobieganie powikłaniom 8. Antyseptyczne leczenie kanałowe 9.Wkładki lecznicze stosowane w leczeniu kanałowym, rodzaje, cel. 1.Opatrunek tymczasowy w zębie leczonym kanałowo 2.Opracowanie kanału w zębie naturalnym narzędziami NiTi 3. Chemo-mechaniczne opracowanie kanału metodą step down bloczek endodontyczny 1.Usunięcie wypełnienia tymczasowego z ubytku oraz 2.Kontynuacja opracowanie chemomechanicznego 3 lub 4 zębów naturalnych ( według wskazań asystenta)oraz 1 bloczków 3. Opracowanie chemomechaniczne 2 zęba lub 2 naturalnego metodą crown down (według wskazań asystenta)- wskazane trzonowce) oraz 1 bloczku 4. Samoocena pracy własnej, ocena możliwości poprawy niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta ĆWICZENIE 6 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Chemomechaniczne 2 Czwartek K. Jankowska opracowanie 3 Środa A. Skałecka 4 Środa W. Grzebieluch korzeniowych c.d K. Jankowska Preparaty I N(6) J. Składnik stosowane do II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1.Podziały chorób miazgi zębów. 2. Metody leczenia endodotycznego- przyżyciowe, mortalne 3. Metody opracowania korzeniowych 4. Chemomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego a. środki płuczące i preparaty ułatwiające opracowanie kanału b. techniki opracowania kanału: konwencjonalna, step back, crown down (step down) 5.Sekwencyjność i rodzaje stosowanych narzędzi (postępowanie wg procedur) 6. błędy i problemy endodontyczne 7. Antyseptyczne leczenie kanałowe 8.Wkładki lecznicze stosowane w leczeniu kanałowym, rodzaje, cel 9..Powikłania związane z opracowaniem, zwłaszcza w kanałach zakrzywionych i niedrożnych, zapobieganie powikłaniom 1. Chemo-mechanical instrumentation (stepback) endodontic plastic block 2. Wrong instrument work (step, fractured instrument) 1.Usunięcie wypełnienia tymczasowego z ubytku oraz 2.Kontynuacja opracowanie chemomechanicznego 3 lub 4 zębów naturalnych ( według wskazań asystenta)oraz 2 bloczków 3. Opracowanie chemomechaniczne 1 zęba lub 2 naturalnego metodą crown down (według wskazań asystenta) oraz 1 bloczku 4. Samoocena pracy własnej, ocena możliwości poprawy niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta 5

6 ĆWICZENIE 7. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent Wypełnianie J. Składnik Kanałów 2 Czwartek K. Jankowska Korzeniowych 3 Środa A. Skałecka Materiały i 4 Środa W. Grzebieluch metody K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1. Idealny materiał do wypełniania kanału korzeniowego 2. Uszczelniacze kanałowe i ćwieki gutaperkowe (rodzaje, właściwości) 3. Techniki wypełniania kanału i stosowane narzędzia (uszczelniacz, uszczelniacz z pojedynczym ćwiekiem, kondensacja boczna, kondensacja wierzchołkowa) 4. Dobieranie ćwieka głównego 5. Kryteria oceny prawidłowego wypełnienia kanału 6. Powikłania związane z wypełnianiem, zapobieganie powikłaniom 7.Wkładki lecznicze stosowane w leczeniu kanałowym, rodzaje, cel stosowania 8.opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi 1., Wypełnienie tymczasowe 2. Wypełnienie uszczelniaczem, uszczelniaczem z pojedynczym ćwiekiem, kondensacją boczną 3. Narzędzia stosowane do wypełnień korzeniowych ĆWICZENIE 8 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent Wypełnianie J. Składnik Kanałów 2 Czwartek K. Jankowska Korzeniowych 3 Środa A. Skałecka Materiały i 4 Środa W. Grzebieluch metody- Cd K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 3. Techniki wypełniania kanału i stosowane narzędzia (uszczelniacz, uszczelniacz z pojedynczym ćwiekiem, kondensacja boczna, kondensacja wierzchołkowa) 4. Dobór ćwieka głównego (MAF) 5. Kryteria oceny prawidłowego wypełnienia kanału 6. Powikłania związane z wypełnianiem, zapobieganie powikłaniom 7.opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi 1. Wypełnienie uszczelniaczem, uszczelniaczem z pojedynczym ćwiekiem, kondensacją boczną, 2. Wypełnienie metodą kondensacji wierzchołkowej 1. Płukanie korzeniowych, osuszanie kanałow korzeniowych za pomocą ćwieków papierowych. MAF 2.Kontynuacja opracowanie chemomechanicznego 3 lub 4 zębów naturalnych ( według wskazań asystenta)oraz 2 bloczków 2. Samoocena pracy własnej, ocena możliwości poprawy niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta 1. Usunięcie materiału tymczasowego z kanału 2. Wypełnienie korzeniowych zębów naturalnych uszczelniaczem z pojedynczym ćwiekiem, kondensacją boczną oraz 2 bloczki endodontyczne opracowane na poprzednich ćwiczeniach (zalecenia powyżej) 3. Wypełnienie korzeniowych metodą kondensacji wierzchołkowej. 4. Samoocena pracy własnej, ocena możliwości poprawy niedoskonałości i korekta wg zaleceń asystenta 4, dobór ćwieków głównych 5. Wypełnienie 1 kanału zęba naturalnego metodą pojedynczego ćwieka 6

7 ĆWICZENIE 9. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Wypełnienie 2 Czwartek K. Jankowska Kanałów 3 Środa A. Skałecka korzeniowych cd. 4 Środa W. Grzebieluch K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1. Idealny materiał do wypełniania kanału korzeniowego 2. Uszczelniacze kanałowe i ćwieki gutaperkowe (rodzaje, właściwości) 3. Techniki wypełniania kanału i stosowane narzędzia (uszczelniacz z pojedynczym ćwiekiem, kondensacja boczna, kondensacja wierzchołkowa, thermafil) 4. Kryteria oceny prawidłowego wypełnienia kanału 5. Powikłania związane z wypełnianiem, zapobieganie powikłaniom 6.opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi 1. Opracowanie kanału korzeniowego przy użyciu mikroskopu. Wypełnienie kanału korzeniowego kondensają boczną gutaperki. ĆWICZENIE 10. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Wypełnienie 2 Czwartek K. Jankowska Kanałów 3 Środa A. Skałecka korzeniowych cd. 4 Środa W. Grzebieluch K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1. Idealny materiał do wypełniania kanału korzeniowego 2. Uszczelniacze kanałowe i ćwieki gutaperkowe (rodzaje, właściwości) 3. Techniki wypełniania kanału i stosowane narzędzia (uszczelniacz z pojedynczym ćwiekiem, kondensacja boczna, kondensacja wierzchołkowa, thermafil) 4. Kryteria oceny prawidłowego wypełnienia kanału 5. Powikłania związane z wypełnianiem, zapobieganie powikłaniom 6.opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi 3. Opracowanie kanalu korzeniowego w naturalnym zębie przy zastosowaniu mikroskopu. Wypełnienie kanalu korzeniowego metodą kondensacji gutaperki na ciepło. 1 Usunięcie materiału tymczasowego z kanału 2. Wypełnienie korzeniowych zębów naturalnych uszczelniaczem z pojedynczym ćwiekiem, kondensacją boczną oraz 2 bloczki endodontyczne opracowane na poprzednich ćwiczeniach (zalecenia powyżej) 3. Wypełnienie korzeniowych metodą kondensacji bocznej. 4. Samoocena pracy własnej, ocena 1 Usunięcie materiału tymczasowego z kanału 2. Wypełnienie korzeniowych zębów naturalnych uszczelniaczem z pojedynczym ćwiekiem, kondensacją boczną oraz 2 bloczki endodontyczne opracowane na poprzednich ćwiczeniach (zalecenia powyżej) 3. Wypełnienie korzeniowych metodą kondensacji wierzchołkowej. 4. Samoocena pracy własnej, ocena ĆWICZENIE 11 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent Wypełnienie J. Składnik Kanałów 2 Czwartek K. Jankowska korzeniowych cd. 3 Środa A. Skałecka Zastosowanie 4 Środa W. Grzebieluch mikroskopu K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1. Idealny materiał do wypełniania kanału korzeniowego 2. Uszczelniacze kanałowe i ćwieki gutaperkowe (rodzaje, właściwości) 1.Wypełnienie kanału metodą kondensacji wierzchołkowej gutaperki. 2. Preparacja kanału 1. Wypełnienie korzeniowych metodą kondensacji wierzchołkowej. 2. Samoocena pracy własnej, ocena 7

8 3. Techniki wypełniania kanału i stosowane narzędzia (uszczelniacz z pojedynczym ćwiekiem, kondensacja boczna, kondensacja wierzchołkowa, thermafil) 4. Kryteria oceny prawidłowego wypełnienia kanału 5. Powikłania związane z wypełnianiem, zapobieganie powikłaniom 6.opracowanie narzędziami rotacyjnymi NiTi 7. Opracowanie kanału korzeniowego przy zastosowaniu mikroskopu. Wypełnienie kanału metodą kondensacji gutaperki na ciepło. korzeniowego pod mikroskopem. Wypełnienie kanału metodą kondensacji gutaperki na ciepło. 3. Opracowanie kanału przy zastosowaniu mikroskopu. ĆWICZENIE 12 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Wypełnienie 2 Czwartek K. Jankowska Kanałów 3 Środa A. Skałecka korzeniowych cd. 4 Środa W. Grzebieluch Jednoetapowe K. Jankowska leczenie I N(6) J. Składnik endodontyczne II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka 1Powtórne leczenie endodontyczne (reendo) 1.Wypełnienie kanału metodą kondensacji wierzchołkowej gutaperki. 2. Preparacja kanału korzeniowego pod mikroskopem. Wypełnienie kanału metodą kondensacji gutaperki na ciepło. ĆWICZENIE 13 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Repetytorium z 2 Czwartek K. Jankowska wiadomości o 3 Środa A. Skałecka chorobach miazgi 4 Środa W. Grzebieluch K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka Repetytorium Demonstracja Praktycznie 1 Prezentacja rtg z prawidłowym I nieprawidłowym wypełnieniem.. 1.Wypełnienie kanału metodą kondensacji wierzchołkowej gutaperki. 2. Preparacja kanału korzeniowego pod mikroskopem. Wypełnienie kanału metodą kondensacji gutaperki na ciepło. 3 Prezentacja rtg z prawidłowym I nieprawidłowym wypełnieniem. 1. Powtórne leczenie endodontyczneusunięcie poprzedniego wypełnienia I ponowne opracowanie 2. Samoocena pracy własnej, ocena 3. Leczenie jednoetapoweopracowanie 1 bloczku endodntycznego metodą step back i wypełnienie metodą kondensacji bocznej 1.Kontrola radiologiczna wypełnienia kanałow korzeniowych dostępnymi metodami. 2. Powtórne leczenie endodontyczneusunięcie poprzedniego wypełnienia I ponowne opracowanie 3. Samoocena pracy własnej, ocena 4. Leczenie jednoetapoweopracowanie 1 bloczku endodntycznego metodą step back i wypełnienie metodą kondensacji bocznej 8

9 ĆWICZENIE 14 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Zaliczenie test i 2 Czwartek K. Jankowska esej 3 Środa A. Skałecka Odbudowa zęba 4 Środa W. Grzebieluch po leczeniu K. Jankowska endodontycznym I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka Repetytorium Demonstracja Praktycznie 1Kontrola jakości wypełnienia korzeniowych rokowanie 2.Leczenie jednoetapowe 3. Odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym. 4. Zaliczenie- test i esej 1Kontrola jakości wypełnienia korzeniowych rokowanie 2.Leczenie jednoetapowe 3. Odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym ĆWICZENIE 15 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent J. Składnik Zaliczenie ćwiczeń 2 Czwartek K. Jankowska 3 Środa A. Skałecka 4 Środa W. Grzebieluch K. Jankowska I N(6) J. Składnik II N(7) Poniedziałek B. Kłaniecka Repetytorium Demonstracja Praktycznie 1.Poprawa zaliczenia II termin 2.Odbrabianie zaległości 1.Kontrola radiologiczna wypełnienia korzeniowych dostępnymi metodami..2. Powtórne leczenie endodontyczneusunięcie poprzedniego wypełnienia I ponowne opracowanie 3. Samoocena pracy własnej, ocena 4. Leczenie jednoetapoweopracowanie 1 bloczku endodntycznego metodą step back i wypełnienie metodą kondensacji bocznej 1.Zaliczenie wszystkich wykonanych zabiegów 2. Samoocena efektów praktycznych i teoretycznych Zaliczenie części praktycznej i teoretycznej kursu endodoncji przedklinicznej: na podstawie obecności na ćwiczeniach i seminariach(zgodnie z regulaminem studiów) oraz zaliczenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych Literatura obowiązkowa: (1) Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza. PZWL, Warszawa 2007 (2) Arabska-Przedpełska B.: Współczesna. endodoncja w praktyce wyd. Bestom, Warszawa 2011 (3) Tronstadt: Endodoncja kliniczna. Wyd. polskie pod red. Z. Jańczuka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa (4) Postek-Stefańska Lidia ( Barańska-Gachowska Maria ) Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego wyd. Czelej Lublin 2011 Literatura dodatkowa: 1. Stomatologia zachowawcza II pod red. S. Potoczka, Urban & Partner, Wrocław, Guldener P.H.A., Langeland K.: Endodontologia. Wyd. polskie pod red. Z. Jańczuka, PZWL Warszawa 1996 Sporządził Sprawdził Zatwierdził: 9

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

5,6, N.Jawor

5,6, N.Jawor 1. 20.02.17 Poniedziałek. sala 21.02.17 wtorek. 21.02.17 2 27.02.17 Poniedziałek. sala 28.02.17 sala 23.02.16 3. 06.03.17 Poniedziałek 07.03.17 07.03.17 4. 13.03.17 Poniedziałek. 14.03.17 04.03.17 (1)

Bardziej szczegółowo

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Nauczanie przedkliniczne - Stomatologia dziecięca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji

Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunku ich realizacji Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Dziennik Ustaw 12 Poz. 193 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Nazwa modułu/przedmiotu Stomatologia zachowawcza z endodoncją Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy VI-Nauki kliniczne, kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych Dziennik Ustaw 5 Poz. 193 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ OGÓLNOSTOMATOLOGICZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F. Stomatologia zachowawcza z endodoncją Nazwa modułu/przedmiotu Stomatologia zachowawcza z endodoncją Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy VI-Nauki kliniczne, kierunkowe

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Stomatologia zachowawcza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462. Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 17 Poz. 1462 nr Załącznik nr 3 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin

I. Informacja o Zleceniodawcy Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka Lublin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo - wychowawczych

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu 2017-06-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Rtg pantomograficzne Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS* 30 zł 120 zł / ½ godz.

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Cennik odowiązuje od dnia do KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy

Cennik odowiązuje od dnia do KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł. Inlay/onlay kompozytowy Cennik odowiązuje od dnia 01.06.2017 do 31.12.2017 KORONY Konsultacja protetyczna Korona lana licowana ceramiką 700,00 zł Korona cyrkonowa 1 300,00 zł Korona pełnoceramiczna 2 000,00 zł Korona tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Protetyka przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Lekarsko- Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI. ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce

ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI. ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce ENDODONCJA MIKROSKOPOWA W PRAKTYCE Alicja Rembiasz-Jedliński Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłumaczenia na inne

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * www.dentsplymaillefer.com flexible performance * ZAŁOŻENIA SYSTEMU PROTAPER POZOSTAJĄ NIEZMIENIONE JEDNA SEKWENCJA DLA WSZYSTKICH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ZMIENNA ROZSZERZALNOŚĆ DLA ZOPTYMALIZOWANEJ TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt, 2.12.2010 r. z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia zachowawcza przedkliniczna

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia zachowawcza przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia zachowawcza przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki przedkliniczne Wydział

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017

SYLABUS. rok akademicki 2016/2017 SYLABUS rok akademicki 2016/2017 Nazwa przedmiotu/modułu Nazwa jednostki/-ek w której/ -ych jest Zakład Stomatologii Dziecięcej przedmiot realizowany e-mail jednostki stdzieci@umb.edu.pl Wydział Lekarski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

To prostota jest prawdziwą innowacją

To prostota jest prawdziwą innowacją To prostota jest prawdziwą innowacją Czy byłeś kiedykolwiek sfrustrowany z powodu skom-plikowania pewnych rzeczy? W większości przypadków stosowanie tylko jed-nego narzędzia NiTi w każdym kanale korzeniowym

Bardziej szczegółowo

flexible performance *

flexible performance * 0459 MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.à.r.l. CHEMIN DU VERGER 3 CH-1338 BALLAIGUES SWITZERLAND www.dentsplymaillefer.com Szczegóły techniczne naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher

INFORMACJE TECHNICZNE: Pilnik XP-endo finisher Zestawienie szczegółowe Dokument sumuje dokumentację techniczną właściwą dla pilnika XP-endo finisher produkowanego przez firmę FKG Dentaire S.A. 1. INFORMACJE O PRODUKCIE 1.1. ZASTOSOWANIE Opisany w dokumencie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...35 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po złoto, zostań mistrzem endodoncji

Sięgnij po złoto, zostań mistrzem endodoncji WaveOne Gold Sięgnij po złoto, zostań mistrzem endodoncji Zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszej technologii do pracy w trybie oscylacyjnym Praca pojedynczym pilnikiem WaveOne stała się jeszcze prostsza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 148-154 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Root canal treatment of

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych

Kiedy dochodzi do leczenia chorób miazgi zębów stałych endodoncja W PRAKTYCE Leczenie chorób miazgi zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia na podstawie przypadków klinicznych Pulp therapy for immature permanent teeth based on clinical cases lek.

Bardziej szczegółowo

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA

Cennik Kordent ZNIECZULENIA PROFILAKTYKA Cennik Kordent ZNIECZULENIA Znieczulenie metodą klasyczną.... bezpłatne Znieczulenie komputerowe The Wand Plus...45 zł Sedacja gazem wziewnym/rozweselającym...50-150 zł (max. 1,5 godziny leczenia) Maseczka

Bardziej szczegółowo

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY

CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY Załącznik nr 1 CENNIK PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY ORAZ PORADNI CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY DLA DZIECI I MŁODZIEśY NAZWA BADANIA 1. Spirometria 25,00 2. Spirometria + lek 40,00 3. Inhalacja drzewa oskrzelowego

Bardziej szczegółowo

Od autorów Z perspektywy czasu... 12

Od autorów Z perspektywy czasu... 12 Spis treści Od autorów... 11 Z perspektywy czasu... 12 1. Wiadomości ogólne... 15 Zadania modelarstwa i rysunku we współczesnej protetyce dentystycznej. 15 Mianownictwo i ogólne uwagi o kształcie zębów...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA Przegląd stomatologiczny STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja + plan leczenia + rtg panoramiczne Wypełnienie ubytku próchnicowego Wypełnienie ubytku niepróchnicowego

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

System WaveOne Gold. Pilnik WaveOne Gold Glider: Pilnik WaveOne Gold Glider o numerze

System WaveOne Gold. Pilnik WaveOne Gold Glider: Pilnik WaveOne Gold Glider o numerze System WaveOne Gold TYLKO DO UŻYTKU STOMATOLOGICZNEGO PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ENDODONTYCZNY, STERYLNY PILNIK RECYPROKALNY DO PRZYGOTOWANIA GŁADKIEJ ŚCIEŻKI, O NR REF. B ST W1GG I ENDODONTYCZNE, STERYLNE

Bardziej szczegółowo

NUMER DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy. 18.02. 5,6,7 8.00-1.Próchnica zębów-definicja i etiopatomechanizm. B. Kłaniecka 19.02. 1,2 8.15.

NUMER DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy. 18.02. 5,6,7 8.00-1.Próchnica zębów-definicja i etiopatomechanizm. B. Kłaniecka 19.02. 1,2 8.15. II rok - Program nauczania 2012/ STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 193 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Część A - Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu

Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Chirurgia naczyniowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia naczyniowa Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChN Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Nazwa modułu Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją i Ergonomia. Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA

Bo-dental Profesjonalna Klinika Dentystyczna, ul. Międzyborska 60/62, Warszawa tel.: CENNIK PROTETYKA PROTETYKA Punkt w protezie (naprawa)- 100 Proteza całkowita (góra lub dół)- 1000 Proteza całkowita (góra +dół)- 1900 Proteza całkowita (góra+dół) system BPS- 2700-3000 Proteza częściowa (do 6 punktów)-

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Stomatologia dziecięca z profilaktyką stomatologiczną Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy F Nazwa grupy VI-Nauki kliniczne,

Bardziej szczegółowo

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe*

Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Czas. Stomatol., 2008, 61, 12, 851-857 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Materiały i środki stosowane przez lekarzy dentystów podczas leczenia endodontycznego badanie ankietowe* Methods

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo