Informacje dla rodziców uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje dla rodziców uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych"

Transkrypt

1 Der Oberbürgermeister Informacje dla rodziców uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych Informacje dla rodziców uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych

2 Informacje dla rodziców uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych Drodzy rodzice! Drogie osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej! Państwa dziecko uczęszcza do czwartej klasy szkoły podstawowej i w przyszłym roku szkolnym przejdzie do szkoły ponadpodstawowej. Poniższa broszura przedstawia Państwu zarys typów szkół w Niemczech i zapozna Państwa też z innymi sprawami z tym tematem związanymi. Mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse KölnBonn und des Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration (ZMI)

3 Obowiązek uczęszczania do szkoły Szkoły ponadpodstawowe Obowiązek uczęszczania do szkoły Ustawa przewiduje, że wszystkie dzieci mają co najmniej przez 10 lat obowiązek uczęszczania do szkoły. Najpierw powinny uczęszczać do szkoły podstawowej, a potem co najmniej przez 6 lat do ogólnokształcącej szkoły ponadpodstawowej. Następnie należy do 18-tego roku życia uczęszczać do szkoły zawodowej, bądź do wyższych klas liceum ogólnokształcącego. Szkoły ponadpodstawowe Do szkół ponadpodstawowych należą: Hauptschule tzw. szkoła główna Realschule tzw. szkoła realna Gymnasium tzw. liceum Gesamtschule tzw. szkoła zbiorcza Nauczyciele i nauczycielki szkoły podstawowej doradzą Państwu w sprawie wyboru szkoły ponadpodstawowej i na świadectwie z półrocza klasy czwartej polecą Państwa dziecku jedną ze szkół ponadpodstawowych. Jeżeli chcecie Państwo wysłać dziecko do innej szkoły niż ta, którą polecił nauczyciel, możecie sami podjąć w tej kwestii decyzję. Szkoła główna Szkoła główna obejmuje klasy od 5-tej do 10-tej ( tzw. Sekundarstufe I-pierwszy etap edukacji ponadpodstawowej). Udziela ona podstawowego wykształcenia ogólnego, które jest minimalnym warunkiem kształcenia zawodowego. Do szkoły głównej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 4 klasę szkoły podstawowej. Nowy typ szkoły: Gemeinschaftsschule Tak zwana Gemeinschaftsschule obejmuje klasy: od 5-tej do 10-tej ( I etap edukacji ponadpodstawowej-sekundarstufe I). W szkole tej decyzja, jaką drogę kształcenia dziecko powinno podjąć, zostaje przez dłuższy czas kwestią otwartą. Celem szkoły tego typu jest osiągnięcie lepszego wykształcenia przez większą ilość uczniów. Oferują one częściowo integracyjny system nauczania. Znaczy to, że mogą do niej uczęszczać uczniowie niepełnosprawni fizycznie bądź umysłowo. W zależności od wyników świadectwa klasy 10-tej uczniowie mogą kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym albo w szkole zbiorczej bądź kontynuować edukację drugiego stopnia (Sekundarstufe II) w zespole szkół zawodowych. Do szkoły tej mogą uczęszczać uczniowie, którzy ukończyli czwartą klasę szkoły podstawowej niezależnie od rekomendacji nauczyciela szkoły podstawowej. Szkoła realna Szkoła realna obejmuje klasy od 5-tej do 10-tej (jest to I etap edukacji ponadpodstawowej). Daje ona ogólne wykształcenie w szerszym zakresie, które uprawnia uczniów do nauki w szkołach wyższego szczebla i do kształcenia zawodowego. Uczęszczać mogą do niej wszystkie dzieci, które ukończyły 4 klasę szkoły podstawowej niezależnie od rekomendacji. Nowy typ szkoly ponadpodstawowej : Sekundarschule Ten typ szkoły obejmuje klasy od piątej do dziesiątej. Szkoła ta przygotowuje uczniów zarówno do kształcenia zawodowego jak i do studiów. Od początku nauczania oferuje ona poziom gimnazjalny. Drugiego języka obcego można uczyć się od klasy 6-tej. Jest to przedmiot nadobowiązkowy. Naukę drugiego języka obcego można rozpocząć też od klasy 8-ej (jak w liceum bądź w szkole zbiorczej). W tym typie szkół uczą się uczniowie wspólnie w klasie 5-tej i 6-tej. Od klasy 7-ej lekcje odbywają się w dwóch działach (na zasadzie współpracy) bądź w zależności od szkoły w systemie zintegrowanym albo częściowo zintegrowanym. Ten typ szkoły nie posiada wyższych klas przedmaturalnych, ale współpracuje z gimnazjami, szkołami zbiorczymi bądź z

4 Szkoły ponadpodstawowe Okres próbny i zmiana rodzaju szkoły zespołami szkół zawodowych. W szkołach tych znajdują się klasy przedmaturalne. Rodzice zgłaszając dzieci do szkoły są pewni w jakiej szkole ich dzieci bedą zdawać maturę. Liceum Liceum obejmuje jeszcze klasy od 5-tej do 10-tej (I etap edukacji ponadpodstawowej) i klasy od 10-tej do 12-tej, tzw. wyższe klasy licealne (II etap edukacji ponadpodstawowej-sekundarstufe II). W nastepnych latach okres nauki zostanie skrócony. Wtedy I etap edukacji ponadpodstawowej będzie obejmował klasy od 5-tej do 9-tej, a II etap edukacji ponadpodstawowej klasy od 10-tej do 12-tej. Liceum pozwala na uzyskanie świadectwa dojrzałości (matury). Posiadając maturę można studiować na uczelni, bądź zdobyć wykształcenie zawodowe (okres kształcenia zawodowego jest wtedy krótszy niż zazwyczaj). Do liceum przyjmuje się dzieci, które ukończyły 4 klasę szkoły podstawowej i ich szkoła podstawowa zaproponowala przejście do liceum. Okres próbny i zmiana rodzaju szkoły Klasy 5-te i 6-te szkół głównych, realnych, zbiorczych oraz liceów stanowią okres próbny. W okresie próbnym nauczyciele obserwują uzyskaną wiedzę, umiejętności i sprawności dzieci i wspierają je. W czasie fazy próbnej dzieci przechodzą po prostu z klasy 5-tej do 6-tej bez uzyskania promocji z klasy do klasy. Na koniec klasy 6-tej szkoła decyduje o tym, czy Państwa dziecko otrzyma promocję do 7-ej klasy. Jeśli dziecko tej promocji nie otrzyma, to musi powtórzyć klasę 6-tą. Równocześnie zapada decyzja, czy Państwa dziecko może zostać w wybranej szkole ponadpodstawowej, czy też musi ją zmienić na inny rodzaj szkoły. Jeżeli szkoła uważa tę zmianę za odpowiednią decyzję, informuje wtedy rodziców i proponuje im rozmowę w tej sprawie. W szkole realnej istnieje możliwość zmiany szkoły do rozpoczęcia klasy 9-tej. Szkoła zbiorcza Szkoła zbiorcza obejmuje klasy od 5-tej do 10-tej ( I etap edukacji ponadpodstawowej i wyższe klasy licealne (II etap edukacji ponadpodstawowej), z dotychczasowymi klasami od 11-tej do 13-tej. Szkoła zbiorcza obejmuje wszystkie rodzaje szkół: szkołę główną, szkołę realną i liceum. Przyjmowane są do niej dzieci o różnych umiejętnościach. Decyzja, jaką drogę kształcenia dziecko powinno wybrać, czy wykształcenie ogólne, czy ogólne w szerszym bądź w pogłębionym zakresie, pozostaje przez dłuższy czas kwestią otwartą. W zależności od umiejętności dziecka nauczanie odbywa się między innymi na kursach podstawowych albo na (trudniejszych) kursach z rozszerzonym programem.

5 Świadectwa ukończenia szkół na I etapie kształcenia ponadpodstawowego. Świadectwa ukończenia szkół na I etapie kształcenia ponadpodstawowego. Świadectwa ukończenia szkół na I etapie kształcenia ponadpodstawowego. Klasy 5-te do 10-tych szkół głównych, realnych, liceów i szkół zbiorczych nazywa się ogólnie I etapem kształcenia ponadpodstawowego. Świadectwo ukończenia I etapu kształcenia ponadpodstawowego można uzyskać w każdej z tych szkół ponadpodstawowych. Do świadectw I etapu edukacji ponadpodstawowej należą: Świadectwo szkoły głównej po ukończeniu klasy 9; otrzymuje się je we wszystkich szkołach ponadpodstawowych poprzez uzyskanie promocji do klasy 10. Świadectwo ukończenia szkoły głównej po ukończeniu klasy 10; uzyskuje się je we wszystkich szkołach ponadpodstawowych po ukończeniu klasy 10. Świadectwo uprawniające do nauki w wyższej szkole zawodowej z uprawnieniem do przejścia do wyższych klas liceum. Do wyższych klas licealnych mogą uczęszczać młodociani, którzy w szkole głównej (w klasie 10-tej, typu B), bądź w szkole realnej w klasie 10-tej osiągnęli co najmniej oceny dostateczne. W szkole zbiorczej możliwe jest przejście do klas wyższych licealnych, jeżeli uczniowie/uczennice brali udział w co najmniej trzech kursach z programem rozszerzonym otrzymując na nich ocenę dostateczną oraz z przedmiotu na kursie podstawowym i z wybranego przedmiotu obowiązkowego otrzymali co najmniej ocenę dobrą, a z pozostałych przedmiotów co najmniej dostateczną W szkołach głównych otrzymuje się to świadectwo po ukończeniu klasy 10-tej typu A. Szczególny nacisk kładzie się w klasach 10-tych typu A na fizykę, chemię i biologię (nauki przyrodnicze) i na tematykę związaną z pracą zawodową. Świadectwo uprawniające do podjęcia nauki w wyższej szkole zawodowej (tzw. mała matura). Świadectwo uprawniające do nauki w szkole wyższej zawodowej uzyskuje się we wszystkich szkołach ponadpodstawowych po ukończeniu 10 tej klasy. W szkole głównej otrzymuje się świadectwo uprawniające do nauki w wyższej szkole zawodowej po ukończeniu 10 klasy typu B. Główny nacisk kładzie się w klasie 10-tej typu B na takie przedmioty jak język niemiecki, język angielski i matematykę.

6 Szkoły całodzienne Specjalne wsparcie pedagogiczne Nauczanie języków obcych Szkoły całodzienne Szkoły zbiorcze, wiele szkół głównych, niektóre szkoły realne i licea są szkołami całodziennymi. One oferują uczennicom i uczniom po zakończeniu lekcji rano do godz.16-tej możliwość dodatkowego uczenia się, pracy, albo kreatywnego spędzania wolnego czasu w szkole. Obejmuje to też dodatkowe przedsięwzięcia wspierające uczniów w nauce, jak i pomoc w odrabianiu zadań domowych. Specjalne wsparcie pedagogiczne Uczennice i uczniowie, którzy są niepełnosprawni, bądź mają trudności w nauce, otrzymają specjalne wsparcie pedagogiczne. To specjalne wsparcie może odbywać się w ramach wspólnych lekcji z dziećmi pełnosprawnymi albo w szkołach specjalnych. Istnieją szkoły specjalne wyspecjalizowane w różnych 7-miu elementach: rozwój emocjonalny i socjalny, rozwój umysłowy, słuch i komunikowanie się, rozwój sprawności fizycznych i motorycznych, nauka, wzrok i język. O tym w jaki sposób, gdzie i jak długo odbędzie się specjalne wsparcie pedagogiczne decyduje urząd do spraw szkoły na wniosek rodziców, bądź szkoły. Decyzja zapada na podstawie ekspertyzy rzeczoznawcy ds. pedagogiki specjalnej i orzeczenia lekarskiego lekarza szkolnego. Rodzice biorą też w tym udział. Nauczanie języków obcych Nauka języków obcych IW szkole głównej od klasy 5 -tej uczy się języka angielskiego. W szkole realnej od 5-tej klasy pierwszym językiem obcym jest język angielski, a od 6-tej klasy oferuje się język francuski jako język dodatkowy. Jest też szkoła realna, która od 5-tej klasy kontynuuje edukację w sposób dwujęzyczny: niemiecko-angielski. W liceum naucza się od 5-tej klasy jako pierwszego języka obcego języka angielskiego, albo łaciny, albo języka francuskego. Od klasy 6-tej drugi język obcy jest przedmiotem obowiązkowym. Niektóre licea zaczynają od 5-tej klasy nauczanie tokiem dwujęzycznym (niemiecko-angielskim, albo niemiecko francuskim, bądź niemiecko- włoskim lub niemiecko- tureckim) W szkole zbiorczej od 5-ej klasy naucza się języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości (maturę) jest obowiązkowy co najmniej jeszcze jeden język obcy. W szkole zbiorczej można zacząć naukę drugiego języka obcego od klasy 6-tej, bądź od 8-ej, albo przechodząc do wyższych klas licealnych.

7 Nauczanie języków obcych Podręczniki, środki nauczania Regulamin szkoły Nauka języka kraju, z którego się pochodzi W wielu szkołach dzieci mogą uczyć się języka tego kraju, z którego pochodzi ich rodzina. Udział w tych lekcjach jest dobrowolny. Ważne jest jednak pielęgnowanie języka rodzimego. Oprócz tego dobra ocena z lekcji języka rodzimego może później zrekompensować złą ocenę z innego języka obcego. W celu nauczania języka rodzimego tworzy się grupy robocze dla jednej, bądź kilku szkół. Obecnie w Kolonii naucza się 13-tu języków. Zgłoszenia na lekcje języka rodzimego przyjmuje dyrekcja szkoły, do której uczęszcza dziecko. Podręczniki, środki nauczania Część kosztów za podręczniki i środki nauczania muszą ponosić rodzice. Od tych opłat mogą być zwolnione osoby, które otrzymują zasiłek socjalny tzw. Hatz IV, bądź zasiłek wg ustawy o zasiłkach dla azylantów, albo zasiłek z gospodarczej pomocy dla młodzieży. W tym przypadku proszę przedłożyć w szkole odpowiednie aktualne zaświadczenie. Regulamin szkoły Gdy dorośli i dzieci obcują ze sobą w szkole, to pożyteczne są pewne przepisy, zapewniające spokojny i dla wszystkich zadowalający pobyt w szkole. Z tego względu wiele szkół ustala przepisy szkolne (regulamin), które zostają uzgodnione ze wszystkimi osobami, których one dotyczą, czyli z nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Poniżej to, co Państwo w każdym wypadku na ten temat powinniście wiedzieć: Prawa i obowiązki Uczniowie i uczennice mają prawo do uczęszczania na lekcje, mają prawo być poinformowani o swoich wynikach w nauce, mają prawo do zasięgniecia porady, do swobodnej wypowiedzi własnego zdania, do otrzymania legitymacji uczniowskiej i do wysłuchania ich zdania w kwestiach spornych. Do obowiązków uczniowskich należy regularny i punktualny udział w lekcjach i zachowanie przepisów szkolnych. Usprawiedliwienia Jeżeli państwa dziecko zachoruje i nie będzie mogło przyjść do szkoły, należy natychmiast powiadomić szkołę. Kiedy tylko dziecko znowu wróci do szkoły, to należy poinformować pisemnie szkołę o przyczynie nieobecności. W razie wątpliwości szkoła może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. Po upływie trzydniowej nieobecności rodzice muszą przedstawić w każdym wypadku zaświadczenie lekarskie. Również kilkakrotna nieobecnosć na wychowaniu fizycznym wymaga w zasadzie przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. Zwolnienie z lekcji W uzasadnionych przypadkach Państwa dziecko może do 2 dni w półroczu szkolnym zostać zwolnione z lekcji. Nie jest możliwe zwolnienie dziecka z lekcji bezpośrednio po feriach lub wakacjach, bądź bezpośrednio przed feriami lub wakacjami.

8 Zebrania rodziców i osobista konsultacja rodziców z nauczycielem przedmiotu Współudział rodziców Współudział rodziców Zebrania rodziców i osobista konsultacja rodziców z nauczycielem przedmiotu Wychowawca, bądź wychowawczyni zapraszają co najmniej raz w roku na zebranie rodziców. Korzystając z tej możliwości można lepiej poznać nauczycieli i nauczycielki i zadawać pytania dotyczące lekcji i ogólnej sytuacji w klasie. Co najmniej raz w półroczu szkolnym zaprasza każda szkoła rodziców na rozmowy z nauczycielami przedmiotów. Tutaj istnieje okazja do osobistych rozmów z danymi nauczycielami/ nauczycielkami Państwa dziecka w atmosferze zaufania. Współudział rodziców Jako rodzice bądź osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej możecie Państwo podejmować decyzje w sprawach szkoły, jeśli będziecie udzielać się w danych gremiach: Klasowa rada pedagogiczna W tej radzie biorą udział nauczyciele i nauczycielki, którzy uczą w danej klasie. Przedstawiciele rodziców (przewodniczący, bądź przewodnicząca rady rodzicielskiej na łamach klasy oraz członek innego przedstawicielstwa) regularnie biorą udział w posiedzeniach i w głosowaniach oddając swój głos. Klasowa rada rodzicielska Członkami rady rodzicielskiej są rodzice uczniów i uczennic danej klasy. Oni doradzają we wszystkich sprawach na łamach klasy, wybierają przewodniczącego rady rodzicielskiej i zastępcę przewodniczącego, którzy reprezentują interesy klasy na klasowej radzie pedagogicznej i w szkolnej radzie rodzicielskiej. Z reguły raz w półroczu szkolnym spotykają się wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do tej samej klasy na zebraniu rady rodzicielskiej, aby omówić wszystkie sprawy dotyczące klasy. Na pierwszym zebraniu klasowej rady rodzicielskiej podczas roku szkolnego wybieracie Państwo dwóch przewodniczących, którzy reprezentują interesy klasy na łamach szkoły i biorą udział w klasowej radzie pedagogicznej oddając swój głos w głosowaniach. Szkolna rada pedagogiczna Rada pedagogicznej na łamach szkoły, jest najwyższym gremium ze współudziałem rodziców i bierze w nim udział taka sama liczba rodziców, jak i nauczycieli. Szkolna rada pedagogiczna decyduje o większości spraw dotyczących szkoły, np. o tym, czy lekcje będą się odbywały w ciągu 5-ciu, czy 6-ciu dni tygodnia. Szkolna rada rodzicielska Tutaj członkami są przewodniczący klasowych rad rodzicielskich. Ona wybiera przedstawicielstwo rodziców do szkolnej rady pedagogicznej i reprezentuje interesy rodziców na łamach szkoły. Stowarzyszenie do spraw wspierania uczniów W wielu szkołach rodzice uczniów założyli stowarzyszenie do spraw wspierania uczniów. Członkowie tego stowarzyszenia płacą składki i są upoważnieni do przyjmowania dobrowolnych datków. Pieniądze te są przeznaczane na prace w szkole związane ze szczególnymi uroczystościami, np. festyny szkolne, wycieczki itp.

9 Polnisch Impressum: Der Oberbürgermeister Amt für Weiterbildung Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien Rheingasse Köln Telefon: Telefax: Internet: Gestaltung/Realisation: Zebra Werbeagentur, Köln

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY SŁOWENIA 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2003 r. kształceniem obowiązkowym było objętych 175 211 uczniów. Urzędowym językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten DOKUMENTE Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit Dr. Alexei Medvedev Hülya Eralp Sabine Kümmerle

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem

Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Hanse-Parlament e.v. Wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem Systemy edukacyjne w krajach nadbałtyckich - Przegląd systemów edukacyjnych poszczególnych krajów - Zestawienie systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2005 r. (stan na dzień 30 czerwca 2005 r.) liczba ludności w wieku do 29 lat wynosiła

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku

STATUT. Publicznego Gimnazjum. im. Izabeli Branickiej. w Białymstoku STATUT Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/13/14 z dnia 12 lutego 2014 r. STATUT PUBLICZNEGO GIMNAJUM NR 3 im. Izabeli Branickiej

Bardziej szczegółowo

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica

Polska. Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Polska Dla twojego dziecka w wieku 7-15 lat: Szkoła podstawowa i świetlica Szkoła szwedzka Szkoła średnia młodzież w wieku: 16-20 lat, dobrowolna Szkoła podstawowa młodzież w wieku: 7-15 lat, obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o liceum. Rozdział II Cele i zadania liceum. Rozdział III Sposób wykonywania zadań dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Broszura o egzaminie zawodowym

Broszura o egzaminie zawodowym Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Renata Nowakowska-Siuta Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE

STATUT. PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina. w SZCZYTNIE STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-go stopnia im. Fryderyka Chopina w SZCZYTNIE 1 Spis treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne. 4 Rozdział II. Cele i zadania. 5 Rozdział III. Wewnątrzszkolne ocenianie

Bardziej szczegółowo