Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Nasza dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Nasza dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010)"

Transkrypt

1 Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Nasza dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010) (opracowali dr Zbigniew Sawiński, dr Jacek Haman, mgr. Tomasz Żółtak) wersja z dnia 15 listopada Ogólna charakterystyka bazy Baza danych obejmuje 5923 uczniów stanowiących próbę w badaniu BADANIE PODŁUŻNE - ŚCIEŻKI ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY SZKOŁY POGIMNAZJALNE w tym opisie używany jest skrót DNiP, co oznacza robocza nazwę badania: Nasza dalsza nauka i praca. Próba ta zasadniczo pokrywa się z próbą uczniów szkół ponadgimnazjalnych objętych opcją krajową badania PISA Spośród nich 4041 uczniów (68,2%) wzięło udział w badaniu DNiP w Udział polegał na wypełnieniu dwóch zeszytów, zawierających testy oraz kwestionariusz. Badanie DNiP kontynuowano w kwietniu 2010 roku. W tej transzy badani uczniowie wypełniali ponownie zeszyt zadań PISA oraz zeszyt zawierający dwa testy: STAI (Inwentarz Stanu i Cechy Lęku) oraz test samooceny SES Rosenberga. Ponadto, w 2010 roku dyrektorzy szkół wypełniali formularz określający liczbę godzin nauczania poszczególnych przedmiotów w klasach, do których uczęszczali badani uczniowie. O wypełnienie osobnych ankiet poproszono też nauczycieli. W poniższym zestawieniu podano liczbę uczniów, w wypadku których zgromadzono poszczególne rodzaje danych zarówno w obu transzach badania DNiP (2009 i 2010), jak też w samym badaniu PISA Dostępne dane liczba uczniów Dane ucznia z rekordu próby 5923 Dane dotyczące szkoły (z ankiety szkoły realizowanej równolegle do badania PISA 2009) Badanie PISA 2009: zeszyt zadań 4951 Badanie PISA 2009: ankieta ucznia 4938 Badanie PISA 2009: ankieta rodziców 5166 Badanie DNiP 2009: zeszyt Badanie DNiP 2009: zeszyt-2 (test Ravena) 4039 Badanie DNiP 2010: zeszyt testów (testy STAI i SES) 3989 Badanie DNiP 2010: zeszyt zadań PISA 3992

2 2 2. Format bazy, zasady identyfikacji i formatowania pól danych Baza danych skonfigurowana została w formacie systemowym pakietu SPSS (plik DNiP2010.sav). Uzupełnienie bazy stanowią syntaksy DNiP2010.mis oraz DNiP2010.sys, zawierające deklaracje braków danych. Dodatkowo, w pliku DNiP2010.mrg, przedstawiono marginesy wszystkich zmiennych utworzone za pomocą odrębnego oprogramowania. Informacje o każdym z uczniów zapisane zostały w postaci rekordu danych składającego się z 5148 pól (zmiennych). Pola w rekordzie podzielone zostały na umowne bloki odpowiadające narzędziom (źródłom) informacji. Układ bloków i ich zawartość omówione zostały w części 3. Każde z pól danych oznaczone zostało identyfikatorem składającym się z 8 lub większej liczby znaków. Pierwsze znaki identyfikatora określają na ogół narzędzie, z którego pochodzą informacje zapisane w polu. Oprócz identyfikatora, każdej zmiennej przyporządkowany jest deskryptor tekstowy. Na początku każdego deskryptora podano na ogół informacje o narzędziu, z którego pochodzą informacje. Pola nie zawierające informacji ze względu na fakt, że dane narzędzie nie zostało w przypadku danego ucznia zastosowane ( nie dotyczą ucznia), są wypełnione symbolem pola pustego. W SPSS pole takie jest identyfikowane jako tzw. SYSMIS i automatycznie pomijane podczas przetwarzania danych. Informacje w poszczególnych polach zapisanie są w formacie numerycznym. Znaczenie poszczególnych symboli podano jako tak zwane value labels. 3. Podział rekordu na bloki 3.1 Blok identyfikacyjny Blok zawiera informacje pozwalające na identyfikację rekordów oraz pola pomocne przy nawigacji. W sumie w skład bloku wchodzi 16 pól. Poniżej podano ich identyfikatory, deskryptory i scharakteryzowano ich zawartość. ID_ZANIM Identyfikator ucznia (zanonimizowany) DNiP2009 [DNiP 2009] Uczeń: status uczestnictwa dotyczy fali z listopada 2009 w badaniu DNIP_Z1 [DNiP 2009] Uczeń: czy wypełnił Zeszyt-1 w fali realizowanej w listopadzie 2009 DNIP_Z2 [DNiP 2009] Uczeń: czy wypełnił Zeszyt-2 w fali realizowanej w listopadzie 2009 DNiP2010 [DNiP 2010] Czy ucznia dobrano do udziału w fali realizowanej wiosną 2010 w badaniu? ZZ_2010 [DNiP 2010] Zeszyt zadań: czy wypełniono w fali realizowanej wiosną 2010 Test2010 [DNiP 2010] Czy uczeń wypełnił zeszyt testowy? w fali realizowanej wiosną 2010 PISA_ZZ [PISA] Uczeń: czy wypełnił zeszyt zadań w badaniu PISA wiosną 2009 PISA_AU [PISA] Uczeń: czy wypełnił ankietę ucznia w badaniu PISA wiosną 2009 PISA_AR [PISA] Uczeń: czy wypełniona ankieta rodziców w badaniu PISA wiosną 2009 SZK_ID_ZA NIM Identyfikator szkoły (zanonimizowany)

3 3 SZK_RDZJ Rodzaj szkoły Szkoły podzielono następująco 2: liceum ogólnokształcące 3: liceum profilowane 4: technikum 5: zasadnicza szkoła zawodowa U_PLEC U_URDZIE U_URMIES U_URROK Uczeń: płeć Uczeń: data urodzenia/dzień Uczeń: data urodzenia/miesiąc Uczeń: data urodzenia/rok Dane pochodzą z pliku próby. 3.2 Blok ocen i wyników testów nadesłanych przez szkołę Oceny i wyniki testów uczniów nadsyłane były przez szkoły w fazie realizacji badania PISA. Oceny powinny więc dotyczyć pierwszego semestru roku szkolnego 2008/2009. U_EGZHUM [Oceny ucznia] egzamin gimnazjalny: część skala od 0 do 50 humanistyczna U_EGZMAT [Oceny ucznia] egzamin gimnazjalny: część skala od 0 do 50 matematyczno-przyrodnicza U_PNGPOL [Oceny ucznia] szkoła ponadgimnazjalna: ocena skala od 1 do 6 z polskiego U_PNGMAT [Oceny ucznia] szkoła ponadgimnazjalna: ocena skala od 1 do 6 z matematyki U_PNGBIO [Oceny ucznia] szkoła ponadgimnazjalna: ocena z biologii skala od 1 do Badanie DNiP 2009: Zeszyt nr 1 Blok rozpoczyna pole określające, w której sesji uczeń wypełnił zeszyt nr 1 (jeśli uczestniczył w badaniu). Następne pole zawiera numerator zeszytu nadawany w fazie przetwarzania danych. Numerator służy do ewentualnego odszukania zeszytu. Jest on wspólny dla Zeszytu nr 1 oraz dla Zeszytu nr 2. Oprócz numeratora, w omawianym bloku umieszczono pola zawierające dzień i miesiąc realizacji badania. SESJA [DNiP] Sesja zasadnicza/uzupełniająca pole początkowe zeszytu 1 NUMRATOR [DNiP] Numerator zeszytu DATADZN [DNiP] Data badania: dzień DATAMIES [DNiP] Data badania: miesiąc Zeszyt nr 1 obejmuje test Ravena (serie A, B, C, D, E) RAVEN_WIEK [DNiP test Ravena] Wiek ucznia w momencie pole początkowe testu i zeszytu 1 wypełniania testu Ravena [lat] RAVEN_WYN [DNiP test Ravena] Wynik łączny (0-60) RAVEN_STEN [DNiP test Ravena] Sten wyniku RAV_A_01 [DNiP] Raven seria A item 01: odpowiedź RAV_E_12 [DNiP] Raven seria E item 12: odpowiedź pole końcowe zeszytu 1

4 4 3.4 Badanie DNiP 2009: Zeszyt nr 2 Blok rozpoczynają wyniki Kwestionariusza Kompetencji Społecznych, kończy zaś item 5 pytania 13 kwestionariusza Twoi koledzy i koleżanki. Odpowiedzi na pytania dotyczące płci i daty urodzenia (pytania 14 i 15) nie zostały przedstawione, gdyż informacje te pokrywają się z danymi z próby (sekcja 3.1). Pierwszą część Zeszytu nr 2 stanowi Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Na początku wyszczególniono cztery pola zawierające zagregowaną punktację całego testu, a także punktację w trzech wymiarach: kontaktów interpersonalnych, ekspozycji społecznej oraz asertywności. Następnie podano odpowiedzi na 90 itemów testu. KKS_WYN [DNiP KKS] Wynik łączny (zakres: ) pole początkowe testu KKS i zeszytu-2 KKS_STEN [DNiP KKS] Sten wyniku łącznego KKS_I_WYN [DNiP KKS] Skala I wynik łączny: bliski kontakt interpersonalny (15-60) KKS_I_STEN [DNiP KKS] Sten wyniku na skali I: bliski kontakt interpersonalny KKS_ES_WYN [DNiP KKS] Skala ES wynik łączny: ekspozycja społeczna (18-72) KKS_ES_STEN [DNiP KKS] Sten wyniku na skali ES: ekspozycja społeczna KKS_A_WYN [DNiP KKS] Skala A wynik łączny: asertywność (17-68) KKS_A_STEN [DNiP KKS] Sten wyniku na skali A: asertywność KKS_01 [DNiP KKS.01] odebrać z lotniska ważnego gościa KKS_90 [DNiP KKS.90] zabawić towarzystwo, opowiadając jakąś ciekawa historię pole końcowe testu KKS Drugą część Zeszytu nr 2 stanowi Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Na początku podano punktację całego testu oraz punktację dla jego dwóch podwymiarów: umiejętności znajdowania rozwiązań oraz siły woli. Następnie wyszczególniono odpowiedzi na 12 itemów testu. KNS_WYN [DNiP KNS] Wynik łączny (zakres: 8-64) pole początkowe testu KNS KNS_STEN [DNiP KNS] Sten wyniku łącznego KNS_UZR_WYN [DNiP KNS] Skala UZR wynik łączny: umiejętność znajdowania rozwiązań (4-32) KNS_UZR_STEN [DNiP KNS] Sten wyniku na skali UZR: umiejętność znajdowania rozwiązań KNS_SW_WYN [DNiP KNS] Skala SW wynik łączny: siła woli (4-32) KNS_SW_STEN [DNiP KNS] Sten wyniku na skali SW: siła woli KNS_01 [DNiP KNS.01] potrafię rozważać wiele sposobów wyjścia z kłopotu KNS_12 [DNiP KNS.12] osiągam cele, które sobie stawiam pole końcowe testu KNS

5 5 Trzecią część Zeszytu nr 2 stanowi Kwestionariusz Twoi koledzy i koleżanki TKK01 [DNiP TKK 1] obecna klasa: czy chodzą pole początkowe kwestionariusza koledzy/koleżanki z sąsiedztwa? TKK13_5 [DNiP TKK 13.5] komunikacja ze znajomymi: serwisy społecznościowe (grono.net, nasza-klasa itp) pole końcowe kwestionariusza i zeszytu nr Badanie PISA: Blok nawigacji Blok obejmuje informacje o realizacji zeszytów zadań w badaniu PISA U_ZZ_CZY [PISA] Zeszyt zadań: czy wypełniono U_ZZ_NR [PISA] Numer zeszytu zadań W badaniu stosowano 13 wersji zeszytu ponumerowanych od 1 do 13. Numer zeszytu był przydzielany w fazie losowania próby. U_ZZ_NUM [PISA] Zeszyt zadań: numerator Pięciocyfrowy symbol, którego dwie pierwsze cyfry określają numer zeszytu. Numerator służył do zarządzania wypełnionymi zeszytami w fazie kodowania i wprowadzania danych. U_ZZ_MUL [PISA] Zeszyt zadań: czy kodowano wielokrotnie Czy zeszyt zaliczono do grupy kodowanych wielokrotnie. Uwaga: zeszytów do kodowania wielokrotnego nie dobierano w opcji narodowej. Wszystkie przypadki w badaniu PISA 2009 obejmują więc zeszyty kodowane jednokrotnie. U_ZZ_PUD [PISA] Zeszyt zadań: symbol wiązki (pudełka) w fazie kodowania i nr kolejny w wiązce Do celów kodowania wypełnione zeszyty zostały podzielone na wiązki po egzemplarzy, które umieszczono w kartonowych pudełkach oznaczonych podanym symbolem. Pole może okazać się pomocne w razie potrzeby odnalezienia oryginalnego zeszytu w archiwum. Zawiera symbol wiązki oraz numer kolejny zeszytu w wiązce. 3.6 Badanie PISA: Wyniki uzyskane w zeszycie zadań Blok składa się z sześciu części. W pierwszych dwóch zostały podane estymatory umiejętności uczniów w poszczególnych dziedzinach (pseudoeap i Plausible Values - p. PISA Data Analysis Manual). Opisują one osiągnięcia uczniów na skali wyników badania PISA. W trzeciej części podana została sumaryczna punktacja uzyskana w poszczególnych zadaniach. Identyfikatory pól tej części bloku rozpoczynają się od oznaczenia ZZ_ (zeszyt zadań). W czwartej części podano symbole koderów. Część piąta zawiera odpowiedzi na poszczególne pytania zeszytów oraz punktację określającą poprawność odpowiedzi. W szóstej części podano odpowiedzi na pytania dotyczące zwyczajów czytania zamieszczone na końcu każdego zeszytu.

6 Zeszyty zadań: Wyskalowane wyniki testów - estymatory pseudoeap W tej części znajdują się zmienne opisujące wartość estymatorów pseudoeap (p. PISA Data Analysisi Manual) dla umiejętności uczniów w poszczególnych dziedzinach. Zestawienie utworzonych zmiennych poniżej. MATH_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny matematyka estymator pseudo EAP READ_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik z testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) estymator pseudoeap READ1_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) podskala access and retrieve estymator pseudoeap READ2_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) podskala integrate and interpret estymator pseudoeap READ3_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) podskala reflect and evaluate estymator pseudoeap READ4_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) podskala continuous text estymator pseudoeap READ5_2009_PSUEDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny czytanie (reading) podskala non-continuous text estymator pseudoeap SCIE_2009_PSEUDOEAP [PISA pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2009 z dziedziny nauki przyrodnicze (science) estymator pseudoeap Zeszyty zadań: Wyskalowane wyniki testów - estymatory Plausible Values W tej części znajdują się zmienne opisujące wartość estymatorów Plausible Values (p. PISA Data Analysisi Manual) dla umiejętności uczniów w poszczególnych dziedzinach. Każdej dziedzinie, a w przypadku czytania również każdej poddziedzinie, odpowiada pięć zmiennych z nazwami kończącymi się przyrostkami od PV1 do PV5. Zestawienie utworzonych zmiennych poniżej. od MATH_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu matematyki 2009 PV 1. 5 zmiennych do MATH_2009_PV5... PV 5. od READ_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania 2009 PV zmiennych do READ_2009_PV5 PV 5. od READ1_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania podskala 5 zmiennych do READ1_2009_PV5 access and retrieve PV PV 5. od READ2_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania podskala 5 zmiennych do READ2_2009_PV5 integrate and interpret PV PV 5. od READ3_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania podskala 5 zmiennych do READ3_2009_PV5 reflect and evaluate PV PV 5. od READ4_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania podskala 5 zmiennych do READ4_2009_PV5 continuous text PV PV 5. od READ5_2009_PV1 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu czytania podskala 5 zmiennych do READ5_2009_PV5 non-continuous text PV PV 5. od SCIE_2009_PV1 do SCIE_2009_PV5 [PISA PV] Wyskalowany wynik z testu nauk przyrodniczych 2009 PV PV 5. 5 zmiennych

7 Zeszyty zadań: Sumaryczna punktacja Zestawienie utworzonych sumarycznych wskaźników przedstawiono poniżej. ZZ ZAD [PISA Zeszyt zadań] Łączna liczba zadań w W polu podano liczbę zadań (itemów), które zeszycie podlegały ocenie. Poszczególne wersje ZZ KZAD ZZ NZAD ZZ MAT ZZ REA ZZ SCI ZZ POM ZZ PKT ZZ KPKT ZZ NPKT ZZ MPKT [PISA Zeszyt zadań] Liczba zadań kodowanych w zeszycie [PISA Zeszyt zadań] Liczba zadań niekodowanych w zeszycie [PISA Zeszyt zadań: matematyka] Liczba zadań w zeszycie [PISA Zeszyt zadań: reading] Liczba zadań w zeszycie [PISA Zeszyt zadań: science] Liczba zadań w zeszycie [PISA Zeszyt zadań] Łączna liczba pominiętych zadań [PISA Zeszyt zadań] Odsetek uzyskanych punktów (za wszystkie zadania) [PISA Zeszyt zadań] Odsetek punktów za zadania kodowane [PISA Zeszyt zadań] Odsetek punktów za zadania niekodowane [PISA Zeszyt zadań: matematyka] Odsetek punktów zeszytów różniły się liczbą tych zadań. Liczba zadań, w przypadku których o poprawności odpowiedzi decydował koder na podstawie zasad przyjętych w projekcie. Liczba zadań, w przypadku których poprawność odpowiedzi ustalana była automatycznie jako wybór odpowiedzi prawidłowej. Liczba zadań z dziedziny: matematyka. Uwaga: niektóre zeszyty nie zawierały zadań z tej dziedziny. Liczba zadań z dziedziny: reading. Wszystkie zeszyty zawierały zadania z tej dziedziny. Liczba zadań z dziedziny: science. Uwaga: niektóre zeszyty nie zawierały zadań z tej dziedziny. Liczba zadań, które uczeń pominął (brak zapisu świadczącego o tym, że uczeń przystąpił do rozwiązywania zadania). Odsetek punktów możliwych do uzyskania w przypadku poprawnego rozwiązania wszystkich zadań, których liczba podana jest w polu ZZ ZAD. Podczas obliczania wskaźnika zadania kodowane i niekodowane były punktowane tak samo. Wielkość odsetka podana jest z dokładnością do jednej cyfry po przecinku. Jw., dotyczy zadań kodowanych. Jw., dotyczy zadań niekodowanych. Jw., dotyczy zadań z matematyki. W wypadku uczniów, którzy w swoim zeszycie nie mieli zadań z matematyki, pole oceny pozostawiono puste. ZZ RPKT [PISA Zeszyt zadań: reading] Odsetek punktów Jw., dotyczy zadań z dziedziny reading ZZ SPKT [PISA Zeszyt zadań: science] Odsetek punktów Jw., dotyczy zadań z dziedziny science. W wypadku uczniów, którzy w swoim zeszycie nie mieli zadań science, pole oceny pozostawiono puste.

8 Zeszyt zadań: Symbole koderów Część druga zawiera symbole koderów. Każdy zeszyt podzielony był na 4 bloki (klastry) kodowane przez odrębnych koderów. Oprócz tego, w zeszytach kodowanych wielokrotnie podano koderów pierwszego, drugiego i trzeciego cyklu. Pełne zestawienie pól tej części podano poniżej. ZZ_KODS1 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/1 cluster kodowanie jednokrotne ZZ_KODS2 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/2 cluster kodowanie jednokrotne ZZ_KODS3 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/3 cluster kodowanie jednokrotne ZZ_KODS4 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/4 cluster kodowanie jednokrotne ZZ_KODM1 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/1 cykl kodowania wielokrotnego Uwaga: zeszytów do kodowania wielokrotnego nie dobierano w szkołach opcji narodowej. Wszystkie przypadki w badaniu PISA 2009 obejmują więc zeszyty kodowane jednokrotnie. ZZ_KODM2 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/2 cykl jw. kodowania wielokrotnego ZZ_KODM3 [PISA] Zeszyt zadań: symbol kodera/3 cykl kodowania wielokrotnego jw Zeszyt zadań: Szczegółowe odpowiedzi na pytania zeszytu i przydzielona punktacja Identyfikator pierwszego pola bloku Identyfikator ostatniego pola bloku M1_LZAD S425Q04 W tej części wyszczególniono wszystkie odpowiedzi ucznia na poszczególne pytania zeszytu zadań. Dla każdego pytania stanowiącego podlegające ocenie zadanie testu utworzono dodatkowo wskaźnik poprawności odpowiedzi (nazwany punktacją) przybierający wartości od 0,0 (odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi) do 1,0 (odpowiedź w pełni poprawna). W przypadku pytań kodowanych, w których stosowano gradację ocen (partial credit), oceny pośrednie przeliczano na skalę dziesiętną. Na przykład, gdy skala przewidywała trzy oceny poprawności rozwiązania zadania (0=no credit; 1=partial credit; 2=full credit), to ocenę pośrednią przeliczano na wartość 0,5. 0 odpowiedź niepoprawna (lub brak odpowiedzi); 1 odpowiedź częściowo poprawna; 2 odpowiedź w pełni poprawna. Jeśli przedmiotem jednej oceny było kilka itemów zeszytu łącznie, to punktację umieszczano przed pierwszym z itemów. Wskaźniki punktacji nie były tworzone w przypadku pytań dotyczących postaw wobec zdobywania wiedzy oraz w przypadku pytań nie podlegających ocenie (przykładowe odpowiedzi). Obliczając punktację uwzględniono ogólną regułę, w myśl której zadania uszkodzone nie podlegają ocenie. W takim przypadku zamiast symbolu punktacji w polu umieszczano symbol pola pustego (SYSMIS).

9 9 Oceniane zadania zostały opatrzone identyfikatorami pól zgodnymi z oznaczeniami zadań stosowanymi w międzynarodowej dokumentacji projektu. Punktacja zawsze poprzedza oceniane zadanie i jej identyfikator rozpoczyna się od liter X, Y lub Z, które zastępują odpowiednio litery M, R i S międzynarodowego oznaczenia zadania. Ilustruje to poniższy przykład. Identyfikator: Z425Q02 Deskryptor: [PISA] PUNKTACJA (nkd): [S3/S425] WYSPA PINGWINÓW Q2 Frekwencje, symbole w polach i deskryptory pól ,2% 'SYSMIS' ,2% '0,0' ,6% '1,0' Identyfikator: S425Q02 Deskryptor: [PISA S3/S425] WYSPA PINGWINÓW Q2 Frekwencje, symbole w polach i deskryptory pól ,2% 'SYSMIS' 71 3,1% '1' A ,6% '2' B 59 2,6% '3' C 177 7,7% '4' D 9 0,4% '8' Inna odpowiedź 34 1,5% '9' Brak odpowiedzi Przykładowe zadanie było niekodowane (oznaczenie (nkd) w deskryptorze pola punktacji), czyli punktacja była przydzielana automatycznie. Odpowiedzi poprawnej odpowiada w tym wypadku wybór w zeszycie odpowiedzi oznaczonej symbolem B. Brakom odpowiedzi oraz odpowiedziom należącym do kategorii innych (nie na temat) został w wymiarze punktacji przypisany symbol 0,0 (odpowiedź niepoprawna/brak odpowiedzi). Łącznie we wszystkich 13 wersjach zeszytu wystąpiło 13 klastrów (każdy zeszyt zawierał 4 różne klastry). W bazie danych odpowiedzi uczniów zostały przedstawione w następującym porządku klastrów pozycja symbol 1 M-1 2 R-1 3 S-1 4 R-3A 5 R-4A 6 R-5 7 R-6 8 R-2 9 M-2 10 S-2 11 M-3 12 R-7 13 S-3 Porządek ten jest zgodny z symbolem pierwszego klastru w kolejnych zeszytach. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie identycznego porządku pytań dla wszystkich uczniów, mimo że porządek pytań w poszczególnych wersjach zeszytów był różny. Fakt ten

10 10 zarazem oznacza, że każdy z uczniów ma w bazie pola dotyczące wszystkich itemów, niezależnie od tego, czy dany item występował w wypełnianej wersji zeszytu, czy nie. Itemy, które nie występowały w zeszycie wypełnianym przez danego ucznia, mają w odpowiadających im polach wpisany symbol SYSMIS. W bazie pierwszy item każdego z klastrów poprzedzony został dwoma dodatkowymi polami, w których podano liczbę zadań i sumaryczną punktacją uzyskaną dla danego klastra. Identyfikatory tych pól składają się z oznaczenia klastra (bez myślnika) oraz rozszerzenia _LZAD dla liczby zadań oraz _PKT dla uzyskanej punktacji. Na przykład, liczbę zadań w klastrze R-3A podano w polu o identyfikatorze R3A_LZAD, zaś uzyskaną punktację w polu R3A_PKT Zeszyt zadań: Pytania o zwyczaje czytania Identyfikator pierwszego pola bloku Identyfikator ostatniego pola bloku NAUKA_1A NAUKA_2I Na końcu każdego zeszytu zamieszczone były pytania dotyczące zwyczajów i częstości zachowań związanych z czytaniem. Identyfikatory pól zawierających odpowiedzi na omawiane pytania rozpoczynają się od napisu NAUKA_. 3.7 Ankieta rodziców Rodzice uczniów uczestniczących w badaniu PISA 2009 wypełniali przygotowaną dla nich ankietę, która stanowi kolejny moduł danych. Zawiera ona 23 pytania, dotyczące w pierwszym rzędzie sytuacji zawodowej i wykształcenia ojca i matki oraz dochodów gospodarstwa domowego. Identyfikatory zmiennych odpowiadających ankiecie rodziców rozpoczynają się od liter KR. Należy zaznaczyć, że zawody ojca i matki kodowane były za pomocą polskiej Społecznej Klasyfikacji Zawodów 1 (zmienne KRZO_SKZ i KRZM_SKZ). W pliku dostępne są też wartości siedmiu skal dla każdego kodowanego zawodu. U_KR_NUM [PISA] Kwestionariusz/ankieta rodziców: pole początkowe numerator KR24_MAT [PISA KR24] Wykształcenie dziadka ze strony matki pole końcowe 3.8 Kwestionariusz ucznia Kwestionariusze wypełniane były przez uczniów w ramach badania PISA Zawierają pytania dotyczące sytuacji w domu rodzinnym, warunków wychowywania się, dostępności pomocy naukowych, oceny stosunków w szkole oraz postaw wobec nauki. Identyfikatory zmiennych odpowiadających kwestionariuszowi ucznia rozpoczynają się od liter KU. 1 Henryk Domański, Zbigniew Sawiński i Kazimierz M. Słomczyński Nowa klasyfikacja i skale zawodów. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN

11 11 W kwestionariuszu ucznia znalazły się między innymi pytania o zawód ojca i matki. Zawody te kodowane były nie tylko za pomocą polskiej Społecznej Klasyfikacji Zawodów, lecz również Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-88 (zmienne KUZOISCO oraz KUZMISCO). W pliku dostępne są też wartości sześciu skal stanowiących uzupełnienie polskiej klasyfikacji. KU_NUMER [PISA] Kwestionariusz/ankieta ucznia: numerator pole początkowe KU73F [PISA K73 A67] Jak często twoi rodzice: [f] chodzą z tobą do kina, pole końcowe 3.9 Dane zbiorcze dotyczące szkoły Blok ten zawiera ogólne informacje o szkole, do której uczęszczał badany uczeń w czasie prowadzenia badania PISA Należy zaznaczyć, że dane w tej części rekordu są wspólne dla wszystkich uczniów, którzy uczęszczali do tej samej szkoły. SZKOLA [PISA] Identyfikator szkoły w próbie pole początkowe SZ_OPCJA [PISA] Opcja projektu Wszyscy uczniowie uczestniczący w badaniu DNiP wcześniej brali udział w tak zwanej opcji narodowej projektu PISA SZ_WOJEW [PISA] Województwo, w którym zlokalizowana 16 województw jest szkoła SZ_WLKMS [PISA] Wielkość miejscowości, w której 9 kategorii wielkości zlokalizowana jest szkoła Kolejne pola rekordów zawierają informacje o średnich wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz średnich ocenach otrzymywanych przez uczniów z wybranych przedmiotów. SZ EHUM [PISA] Egzamin gimnazjalny część humanistyczna: średni wynik Średni wynik dla uczniów, którzy uczestniczyli w badaniu PISA Obliczony na podstawie informacji podanych przez szkołę. SZ EMPR [PISA] Egzamin gimnazjalny część jw. matematyczno-przyrodnicza: średni wynik SZ_PGPOL [PISA] Średnia ocen z polskiego w szkole ponadgimnazjalnej dostarczone przez szkołę oceny z poprzedniego semestru SZ_PGMAT [PISA] Średnia ocen z matematyki w szkole jw. ponadgimnazjalnej SZ_PGBIO [PISA] Średnia ocen z biologii w szkole ponadgimnazjalnej jw. Kolejny blok opisuje wielkość próby oraz wielkości kategorii uczniów nie uczestniczących w badaniu: nie posiadających zgody rodziców, wykluczonych ze względu na upośledzenia czy dysleksję, którzy zmienili szkołę. Blok kończą oszacowania współczynników realizacji (tzw. response rate). SZ_PROBA [PISA] Liczba uczniów wylosowanych do pole początkowe bloku badania PISA SZ_RR_Z [PISA] Odsetek uczniów, którzy pisali test

12 12 spośród niewykluczonych (response rate) SZ_RR_K [PISA] Odsetek uczniów, którzy oddali kwest.ucznia spośród niewykluczonych (response rate) SZ_PRODZ [PISA] Odsetek uczniów w próbie, których rodzice wypełnili kwestionariusz pole końcowe bloku W następnym bloku podano średnie wskaźników wypełnienia zeszytów zadań PISA oraz średnie ocen uzyskanych z poszczególnych dziedzin i w poszczególnych klastrach. Odpowiada to wskaźnikom przyjętym przy tworzeniu sumarycznych ocen dla uczniów (3.6.1) SZ POM [PISA] Wyniki testu: Odsetek pominiętych zadań pole początkowe bloku SZ S3 [PISA] Wyniki testu: odsetek punktów za klaster S-3 pole końcowe bloku 3.10 Ankieta szkoły Ankieta ta wypełniana była przez dyrektora szkoły podczas realizacji badania PISA Zawiera głównie pytania dotyczące stanu kadry nauczycielskiej, finansowania oraz wyposażenia szkoły. Tak jak w poprzednim bloku, informacje z ankiety szkoły są identyczne dla wszystkich uczniów uczęszczających do tej szkoły. SZ_KWEST [PISA] Szkoła: rodzaj wypełnianego pole początkowe bloku kwestionariusza AS27 [PISA AS27] Rok od którego (dyrektor) pracuje w tej szkole pole końcowe bloku 3.11 Badanie DNiP 2010: Wyniki uzyskane w zeszycie zadań Ten blok rozpoczyna informacje dopisane do rekordów danych po zrealizowaniu w kwietniu 2010 roku drugiej fali badania DNiP. Uwaga: Mnemoniki wszystkich zmiennych zawierających informacje z badania zrealizowanego w 2010 roku rozpoczynają się od symboli A_. Pozwoliło to zachować relewantność wobec analogicznych informacji gromadzonych we wcześniejszych badaniach (np. odpowiedzi na to samo pytanie zeszytu zadań w oryginalnym teście PISA oraz w teście PISA powtórzonym w 2010 roku w ramach badania DNiP). W przypadku zmiennych opisujących poziom umiejętności na skali wyników PISA oprócz dodania przedrostka A_ zmieniono również rok w nazwie zmiennej (z 2009 na 2010). Drugą falę badania DNiP rozpoczynają informacje dotyczące ponownego wypełnienia zeszytu zadań PISA. W fazie doboru próby zeszyty do ponownego testu przydzielano losowo - lecz zarazem w taki sposób, aby w żadnym wypadku numer zeszytu nie pokrył się z zeszytem wypełnianym przez ucznia w badaniu PISA Tym niemniej, zeszyty zadań

13 13 PISA skonstruowane są w taki sposób, że każde dwa dowolne zawierać muszą dokładnie jeden klaster wspólny. Blok rozpoczynają pola opisujące sam fakt wypełnienia zeszytu oraz pozwalające odnaleźć zeszyt wypełniony przez ucznia. A_DNIP2010 [DNiP 2010] Czy ucznia dobrano do udziału w pole początkowe bloku badaniu? A_U_ZZ_NR [DNiP 2010] Numer przydzielonego zeszytu zadań A_U_ZZ_CZY [DNiP 2010] Zeszyt zadań: czy wypełniono A_U_ZZ_NUM [DNiP 2010] Zeszyt zadań: numerator A_U_ZZ_PUD [DNiP 2010] Zeszyt zadań: symbol wiązki (pudełka) w fazie kodowania i nr kolejny w wiązce Po nich następują pola zawierające sumaryczne charakterystyki osiągniętych wyników, odpowiedzi na poszczególne pytania oraz sposób ich oceny. Struktura pól jest identyczna jak w wypadku testu PISA realizowanego w 2009 roku, toteż nie będziemy jej omawiać. Kolejność pól oraz zasady ich tworzenia podano w części 3.6. Należy nadmienić, że identyfikatory wszystkich pól w badaniu DNiP 2010 zostały utworzone na bazie identyfikatorów pól w badaniu PISA 2009, drogą poprzedzenia ich symbolami A_. A_MATH_2010_PSEUDOEAP [ZZ 2010 pseudoeap] Wyskalowany wynik testu 2010 z dziedziny matematyka estymator pseudo EAP pole początkowe bloku A_NAUKA_2I [ZZ 2010 nauka 2i] Jak często musiał: wyjaśnić związki między fragmentami tekstu pole końcowe bloku 3.12 Badanie DNiP 2010: Wyniki testów Kolejny blok zawiera wyniki dwóch testów, wypełnianych przez uczniów jako zeszyt testowy. Blok rozpoczynają dwa pola dotyczące samego faktu wypełnienia zeszytu testowego oraz pozwalające na jego identyfikację. A_TEST2010 [DNiP 2010] Czy uczeń wypełnił zeszyt pole początkowe bloku testowy? A_TEST_NUM [DNiP 2010] zeszyt testowy: numerator Następny blok obejmuje odpowiedzi Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI 2. Dla każdego ucznia obliczono sumaryczną punktację obu skal (Stanu lęku i Cechy lęku), a także podano wynik na skali stenowej. A_STAI_S_WYN [DNiP 2010] [STAI S] Sumaryczna pole początkowe bloku punktacja skali stanu lęku A_STAI_S_STEN [DNiP 2010] [STAI S] Sten wyniku na skali stanu lęku 2 Kazimierz Wrześniewski, Tytus Sosnowski, Aleksandra Jaworowska i Diana Fecenec Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adaptacja STAI. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

14 14 odpowiedzi na poszczególne itemy skali stanu lęku A_STAI_C_WYN [DNiP 2010] [STAI C] Sumaryczna punktacja skali cechy lęku A_STAI_C_STEN [DNiP 2010] [STAI C] Sten wyniku na skali cechy lęku odpowiedzi na poszczególne itemy skali cechy lęku A_STAI_40 [DNiP 2010] [STAI C item 40] Staję się napięty lub rozdrażniony, gdy myślę o swoich niedawnych kłopotach pole końcowe bloku Kolejny blok obejmuje odpowiedzi kwestionariusza Samooceny SES 3. Dla każdego ucznia obliczono sumaryczną punktację skali oraz podano wynik na skali stenowej. A_SES_WYN [DNiP 2010] [SES] Sumaryczna punktacja pole początkowe bloku skali samooceny SES Rosenberga A_SES_STEN [DNiP 2010] [SES] Sten wyniku na skali samooceny SES Rosenberga odpowiedzi na poszczególne itemy skali A_SES_10 [DNiP 2010] [SES item 10] Niekiedy uważam, że jestem do niczego pole końcowe bloku 3.13 Siatka godzin wypełniona przez dyrektora szkoły W trakcie badania DNiP 2010 dyrektora szkoły proszono o wypełnienie siatki godzin nauczania poszczególnych przedmiotów (osobno dla roku szkolnego 2008/2009 gdy realizowane było badanie PISA 2009 oraz dla roku szkolnego 2009/2010 gdy prowadzono badanie DNiP 2010). Wyniki te umieszczono jako kolejny fragment rekordu. Informacje dyrektora dotyczące siatki godzin są jednakowe dla wszystkich uczniów z danej szkoły. A_DYR_CZY [DNiP 2010] Czy dyrektor szkoły wypełnił pole początkowe bloku formularz dot. siatki godzin nauczania A_DY_8POL [DYR 2008/2009] Język polski: liczba godzin tygodniowo A_DY_CZYUW [DYR] Czy dyrektor wpisał uwagi lub pole końcowe bloku komentarze do ankiety W rekordach pominięto niektóre informacje z formularza wypełnianego przez dyrektora. Pełny zbiór danych z wypełnianych przez dyrektorów formularzy dostępny jest odrębnie jako DNiP2010_DYR.sav Ankiety wypełniane przez nauczycieli przedmiotów 3 Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz-Tabaczek i Mariola Łaguna Samoocena i jej pomiar SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

15 15 Nauczycieli uczących w badanej klasie poproszono o wypełnienie ankiety dotyczącej ich satysfakcji zawodowej oraz postaw wobec problemów nauczania i szkoły. W poszczególnych szkołach ankietę wypełniała niejednakowa liczba nauczycieli, różniących się przedmiotem, którego nauczali. W sumie, ankiety wypełniło 1703 nauczycieli 14 przedmiotów. Zestawienie 1 Przedmioty, których nauczyciele wypełnili ankiety symbol przedmiotu nazwa przedmiotu liczba ankiet '01' Biologia 147 '02' Chemia 147 '03' Fizyka 185 '04' Geografia 183 '05' Historia 181 '09' Język polski 186 '10' Matematyka 194 '14' WOS 57 '17' Język angielski 161 '18' Język niemiecki 74 '20' Język rosyjski 11 '21' Język francuski 14 '31' Przedmiot zawodowy (1) 89 '32' Przedmiot zawodowy (2) 74 Ogółem 1703 Dla każdej szkoły utworzono więc rekord obejmujący zmienne dla wszystkich możliwych 14 przedmiotów, których nauczycieli badano. Gdy w danej szkole nie było nauczyciela danego przedmiotu, to odpowiednie pola pozostały niewypełnione. W sumie więc dane zostały zapisane w postaci ciągu 14 ankiet, z których każda dotyczy innego przedmiotu. Ankietę dla każdego z przedmiotów rozpoczynają i kończą następujące pola. A_NXX_CZY Naucz. przedm.xx:nazwa] Czy jest pole początkowe bloku wypełniona ankieta nauczyciela tego przedmiotu? A_NXX_G9_5 [Naucz.przedm.XX:nazwa] G9.5] Czy pracuje również: w branży nie związanej z edukacją? pole końcowe bloku gdzie w miejscach oznaczonych jako XX podany jest symbol przedmiotu z zestawienia 1.

16 16 W sumie więc blok odpowiedzi wszystkich nauczycieli na pytania ankiety zawiera się między następującymi polami: A_SZK_ANKNAU [DNiP 2010] Liczba nauczycieli, którzy pole początkowe bloku wypełnili ankiety A_N32_G9_5 [Naucz.przedm.32:zawodowy(2)] G9.5] Czy pracuje również: w branży nie związanej z edukacją? pole końcowe bloku Blok ankiet nauczycieli ma identyczną zawartość dla wszystkich uczniów uczęszczających do danej szkoły Wyniki egzaminów maturalnych, zawodowych i sprawdzianu w kl. VI SP Na chwilę obecną (2011 r.) są to wyniki uczniów liceów (matura) oraz zasadniczych szkół zawodowych (egzaminy zawodowe), gdyż badani uczniowie techników będą zdawać egzamin maturalny dopiero w 2012 r. Wyniki egzaminów maturalnych zostały pozyskane z OKE, na podstawie kodów PESEL uczniów (dla uczniów z nieznanym kodem PESEL uzyskanie wyników było niemożliwe). W pojedynczych przypadkach w bazach OKE nie znaleziono wyników egzaminów dla danego kodu PESEL. M_DYSL_MATURA [matura] czy dysleksja na maturze pole początkowe bloku M_BIOL_LAUREAT [matura] czy laureat z biologii na maturze M_BIOL_P [matura] suma punktów z matury z biologii na poziomie skala od 0 do 50 podstawowym M_BIOL_R [matura] suma punktów z matury z biologii na poziomie skala od 0 do 60 rozszerzonym M_CHEM_LAUREAT [matura] czy laureat z chemii na maturze M_CHEM_P [matura] suma punktów z matury z chemii na poziomie skala od 0 do 50 podstawowym M_CHEM_R [matura] suma punktów z matury z chemii na poziomie skala od 0 do 60 rozszerzonym M_FIZ_LAUREAT [matura] czy laureat z fizyki na maturze M_FIZ_P [matura] suma punktów z matury z fizyki na poziomie skala od 0 do 50 podstawowym M_FIZ_R [matura] suma punktów z matury z fizykii na poziomie skala od 0 do 60 rozszerzonym M_GEO_LAUREAT [matura] czy laureat z geografii na maturze M_GEO_P [matura] suma punktów z matury z geografii na poziomie skala od 0 do 50 podstawowym M_GEO_R [matura] suma punktów z matury z geografii na poziomie skala od 0 do 60 rozszerzonym M_INF_LAUREAT [matura] czy laureat z informatyki na maturze M_INF_P [matura] suma punktów z matury z informatyki na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_INF_R [matura] suma punktów z matury z informatyki na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_MAT_LAUREAT [matura] czy laureat z matematyki na maturze M_MAT_P [matura] suma punktów z matury z matematyki na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_MAT_R [matura] suma punktów z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym skala od 0 do 50

17 17 M_J_POL_LAUREAT [matura] czy laureat z języka polskiego na maturze M_J_POL_P [matura] suma punktów z matury z języka polskiego na skala od 0 do 75 poziomie podstawowym M_J_POL_R [matura] suma punktów z matury z języka polskiego na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_HIST_LAUREAT [matura] czy laureat z historii na maturze M_HIST_P [matura] suma punktów z matury z historii na poziomie skala od 0 do 100 podstawowym M_HIST_R [matura] suma punktów z matury z historii na poziomie skala od 0 do 50 rozszerzonym M_HIST_S_LAUREAT [matura] czy laureat z historii sztuki na maturze M_HIST_S_P [matura] suma punktów z matury z historii sztuki na skala od 0 do 100 poziomie podstawowym M_HIST_S_R [matura] suma punktów z matury z historii sztuki na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_WOS_LAUREAT [matura] czy laureat z WOSu na maturze M_WOS_P [matura] suma punktów z matury z WOSu na poziomie skala od 0 do 100 podstawowym M_WOS_R [matura] suma punktów z matury z WOSu na poziomie skala od 0 do 50 rozszerzonym M_FIL_LAUREAT [matura] czy laureat z filozofii na maturze M_FIL_P [matura] suma punktów z matury z filozofii na poziomie skala od 0 do 50 podstawowym M_FIL_R [matura] suma punktów z matury z filozofii na poziomie skala od 0 do 50 rozszerzonym M_J_ANG_LAUREAT [matura] czy laureat z języka angielskiego na maturze M_J_ANG_P [matura] suma punktów z matury z języka angielskiego na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_J_ANG_R [matura] suma punktów z matury z języka angielskiego na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_J_FRA_LAUREAT [matura] czy laureat z języka francuskiego na maturze M_J_FRA_P [matura] suma punktów z matury z języka francuskiego na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_J_FRA_R [matura] suma punktów z matury z języka francuskiego na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_J_NIE_LAUREAT [matura] czy laureat z języka niemieckiego na maturze M_J_NIE_P [matura] suma punktów z matury z języka niemieckiego na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_J_NIE_R [matura] suma punktów z matury z języka niemieckiego na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym M_J_ROS_LAUREAT [matura] czy laureat z języka rosyjskiego na maturze M_J_ROS_P [matura] suma punktów z matury z języka rosyjskiego na skala od 0 do 50 poziomie podstawowym M_J_ROS_R [matura] suma punktów z matury z języka rosyjskiego na skala od 0 do 50 poziomie rozszerzonym EGZ_ZAW_PIS1_PKT [egzamin zawodowy] suma punktów z pierwszej części pisemnej EGZ_ZAW_PIS1_ZAL [egzamin zawodowy] czy zaliczył pierwszą część pisemną EGZ_ZAW_PIS2_ZAL [egzamin zawodowy] czy zaliczył drugą część pisemną EGZ_ZAW_PRK_PKT [egzamin zawodowy] suma punktów z części praktycznej EGZ_ZAW_PRK_ZAL [egzamin zawodowy] czy zaliczył część praktyczną EGZ_ZAW_DYPLOM [egzamin zawodowy] czy uzyskał dyplom EGZ_ZAW_KOD_ZAW [egzamin zawodowy] kod zawodu EGZ_ZAW_NAZWA_Z [egzamin zawodowy] nazwa zawodu AW EGZ_ZAW_CYKL [egzamin zawodowy] długość cyklu kształcenia SPRAWDZIAN [sprawdzian] suma punktów ze sprawdzianu w kl. VI SP skala od 0 do 40, pole końcowe bloku 3.16 Wagi

18 18 Ostatni blok zawiera zestaw wag, pozwalających uwzględnić przy prowadzeniu analiz na zbiorze fakt złożonego schematu doboru próby. Obejmuje on wagę analityczną oraz zestaw wag replikacyjnych (p. PISA Data Analysis Manual). WAGA [Waga] Waga analityczna pole początkowe bloku FAY1 [BRR] wagi replikacyjne, metoda Fay'a, rho=0,5 FAY108 [BRR] wagi replikacyjne, metoda Fay'a, rho=0,5 pole końcowe bloku Waga analityczna, której należy używać w analizach danych prowadzonych na zbiorze, została wyliczona do danych z fali badania przeprowadzonej w 2009 r. i pokrywa się z wagami dla uczniów w ramach opcji krajowej badania PISA 2009 (wykluczającej tzw. szkoły dodatkowe). Została ona wyliczona tak, aby: Uzgodnić ze znanym rozkładem empirycznym rozkład uczniów w poszczególnych typach szkół (ZSZ, LP, Technika, LO). Uwzględnić efekty zróżnicowanego w szkołach poziomu realizacji próby (zasadność takiego postępowania może być przedmiotem dyskusji w tym wypadku rozstrzygające było przyjęcie procedury stosowanej w badaniu międzynarodowym PISA). Tak obliczone wagi przyjmują takie same wartości dla wszystkich uczniów danej szkoły. Jeśli w kolejnej fali panelu zebrano dane o uczniu, który był nieobecny podczas badania PISA 2009 (choć został zakwalifikowany do badania), została mu przypisana taka sama waga, jaką wyliczono wcześniej dla innych uczniów danej szkoły. Wykorzystanie ważenia danych przy pomocy zmiennej WAGA gwarantuje uzyskanie nieobciążonych estymatorów punktowych dla danych z pomiaru umiejętności 2009 i w przybliżeniu nieobciążonych estymatorów punktowych dla pozostałych narzędzi wykorzystanych panelu. Przedłożono tu możliwość posługiwania się tylko jedną zmienną opisującą wagi oraz zgodność uzyskiwanych wyników z opublikowanymi już wynikami opcji krajowej badania PISA 2009 ponad chęć wyeliminowania niewielkich obciążeń estymatorów związanych z nierównomiernością w poziomie realizacji dla poszczególnych narzędzi. Uzyskanie prawidłowych oszacowań błędów standardowych wymaga posłużenia się wagami replikacyjnymi (BRR, p. PISA Data Analysis Manual). Zostały one dołączone do zbioru w postaci zmiennych FAY1 do FAY108. Zostały one wyliczone wg metody Fay a ze współczynnikiem replikacji 0,5, a więc tego samego typu, co w badaniu międzynarodowym PISA. 4. Koniec rekordów W obecnej wersji pole FAY108 kończy rekordy danych połączonej bazy, obejmującej wyniki badań DNiP 2009 i DNiP 2010 oraz informacje z badania PISA 2009.

Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Badanie podłużne: Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne

Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Badanie podłużne: Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Badanie podłużne: Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne (opracowali dr Zbigniew Sawiński, dr Jacek Haman, mgr. Tomasz Żółtak)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne

Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży szkoły pogimnazjalne Marek Smulczyk, Akademia Pedagogiki Specjalnej dr Jacek Haman, Uniwersytet Warszawski Agenda: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010) 1

Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010) 1 Opis zawartości bazy wyników badania uczniów w projekcie Dalsza nauka i praca 2010 (DNiP 2010) 1 (opracowali dr Zbigniew Sawiński, dr Jacek Haman, mgr Tomasz Żółtak) wersja z dnia 7 grudnia 2012 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH PRZEZ UCZNIÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M.KONOPNICKIEJ W ŚWIEBODZICACH 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Wymagane dokumenty 1. Podanie (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail. 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Nazwisko/a i imiona rodziców... ... ( pieczęć gimnazjum ) KANDYDAT : 1. Nazwisko i imię/imiona :... numer telefonu., e-mail 2. Data i miejsce urodzenia... ( miejscowość, województwo, powiat, gmina ) 3. Nazwisko/a i imiona rodziców...

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA ANALIZA 2014_2016 INTERPRETACJA WYNIKÓW W ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADACH NAUKOWYCH Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD

Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna Badania panelowe osiągnięd edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a rozwój wskaźnika EWD Doniesienie badawcze Zofia Lisiecka Zespół EWD Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873);

4.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873); Regulamin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Piastowie na rok szkolny 2017/2018 1 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

FILOMATA. obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 Witamy w FILOMACIE Witamy w naszym krótkim przewodniku, który pomoże Ci zorientować się w zasadach organizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2017

Egzaminy eksternistyczne 2017 Egzaminy eksternistyczne 2017 z przedmiotów ogólnokształcących w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2017 Spis treści O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących 3 Egzaminy eksternistyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży tel. (0 86) 215 05 80 18 400 Łomża ul. Sadowa 12 email: kglolomza@wp.pl www: kglo.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZASADY REKRUTACJI w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Str. 1 MISJA SZKOŁY ŻYĆ DLA SIEBIE I INNYCH HASŁO ROKU 2012/2013 Szczęśliwe przypadki przytrafiają się dobrze przygotowanym umysłom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Jak pracują szkoły. Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)? Jak pracują szkoły Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ ogłosiła wskaźniki egzaminacyjne wyliczone oddzielnie dla liceów i techników na podstawie wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R

SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZNIAMI GIMNAZJUM W ZEBRZYDOWICACH 7.03.2012R 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE TECHNIKUM 3 LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7).

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 KEP 4713/49/2015 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2015 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ŚW. BARBARY W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA Termin ten oznacza metodę ale i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (czyli wyników

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie w roku szkolnym 2011/2012 1. Zasady przyjęć do publicznych szkól ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA I HARMONOGRAM REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA: 1) Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 1 Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 KRĘGA KMISJA EGAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl KEP EK/5247/10/2017 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2017 Szanowni Państwo, dziękując

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2017 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2017 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony dla uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej

Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej Etap I wprowadzenie regulaminów oraz oferty edukacyjnej Na wstępie realizacji pierwszego etapu funkcjonowania systemu, należy dla każdej szkoły obsługiwanej przez Punkt Naboru wprowadzić treść regulaminu

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1

Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny w 2015 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2015 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2013/2014 Zgodnie z decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST- KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa.

Klasa ogólnokształcąca ze zwiększoną liczbą godzin przedmiotu: edukacja dla bezpieczeostwa. Podstawa prawna: Zasady i tryb rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Rok szkolny 2012/2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku

Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku Egzamin maturalny zmiany od 2009 roku 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU PODSTAWOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2016 ROKU 1 HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2016 R. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia regulaminowy Czas trwania wydłużony

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do II LO na rok szk. 2017/2018

Kryteria rekrutacji do II LO na rok szk. 2017/2018 Kryteria rekrutacji do II LO na rok szk. 2017/2018 Spis treści Kryteria rekrutacji do klasy: 1 A, 1 C, 1 D, 1 E, 1 F, 1 G:... 1 Kryteria rekrutacji do klasy 1 B (oddział medyczny dwujęzyczny).... 5 Kryteria

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r.

Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r. Egzamin gimnazjalny. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie z rodzicami klas III- 11 września 2017r. Warunkiem ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do trzech części egzaminu gimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU. Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv:

2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury powinny mieć format csv: Zbiór danych ilościowych: 1 Na każdą "bazę danych" składa się zanonimizowany zbiór danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opis jego struktury (codebook). 2 Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych,

Bardziej szczegółowo

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?...

Ulica, numer domu:... Gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza:... Gdzie i jak długo kandydat uczył się języka angielskiego?... KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO PALLOTYŃSKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA BATOREGO W LUBLINIE 1. Dane osobowe ucznia Nazwisko:... Imiona:.. Data i miejsce urodzenia:... PESEL:... Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w 2012 roku

Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku podstawowe informacje Egzamin maturalny w 2012 roku. 1 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego i sprawdza wiadomości oraz umiejętności, które są

Bardziej szczegółowo

TERMINY TERMIN GŁÓWNY

TERMINY TERMIN GŁÓWNY TERMINY TERMIN GŁÓWNY część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 KEP 4713/79/2014 stępne wyniki egzaminu maturalnego w roku 2014 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Serdecznie witamy. w roku szkolnym 2014/2015. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Serdecznie witamy w roku szkolnym 2014/2015 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Informacja o wynikach egzaminów maturalnych 2014 Dla Nauczycieli, Uczniów i ich

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie na rok szkolny 2016/2017 Na podstawie rozdziału 2a ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 INFORMACJA DLA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 przeprowadzanie egzaminu oraz przygotowanie dokumentacji i pakowanie materiałów egzaminacyjnych na sali po każdej części i zakresie egzaminu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-16 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2015-1 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru.

Założenia zmian w maturze od 2015 r. Koniec z prezentacją maturalną i kluczem, obowiązkowy egzamin z przedmiotu do wyboru. Poniższa informacja jest przeznaczona dla Słuchaczy klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016

Egzamin maturalny 2016 Egzamin maturalny 2016 Informacje dotyczące egzaminu maturalnego www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl www.lo17.wroc.pl zakładka MATURA gablota MATURA na III piętrze dziennik elektroniczny Librus wiadomości wysyłane

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. www.oskko.edu.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy prawne ramowe plany nauczania koncepcja organizacji pracy szkoły oferta edukacyjna szkoły IX Konferencja OSKKO, UJ,

Bardziej szczegółowo

język angielski (5h/5h/5h) w (1a_gr.1) i (1a_gr.2) (o różnym stopniu zaawansowania) język angielski (5h/5h/5h)

język angielski (5h/5h/5h) w (1a_gr.1) i (1a_gr.2) (o różnym stopniu zaawansowania) język angielski (5h/5h/5h) Regulamin rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku SG DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku SG DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r. SG.033.02.DZ.2016 Łódź, 30 stycznia 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku 2015 CZĘŚĆ A: najważniejsze cele przyjęte do realizacji w roku 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. CZARNIECKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w: 1. Ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2017 PODSTAWOWE TERMINY: SKŁADANIE DOKUMENTÓW: od 22 maja do 9 czerwca możesz wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadgimnazjalne UWAGA!!! możesz wybrać dowolną liczbę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo