Polen. och ungdomarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polen. och ungdomarna"

Transkrypt

1 Poln och ungdomrn Polsk turstorgnstonn

2 Tursttnformton på Intrnt

3 Kännr Du Poln? Om j, bhövr v nt övrtl Dg Du kommr säkrt ht flr gångr. Om nt måst du bsolut komm! Poln är d ungs lnd, d ung md fnts, rk på dér och ny lösnngr, öppn för llt nytt. Dss gnskpr hr gtt polckrn mång vännr och nhängr och väckt ntrss omvärldn för Polns tusnårg hstor. Dn rk hstorn, d mång kulturmnnn och konstvrkn, dn trdtonsrk kulturn, dt skftnd lndskpt, nvånrns gästfrht och hjärtlg bmötnd tllsmmns md n modrn nfrstruktur för turstr skpr utmärkt förutsättnngr för tt uppfyll ll bsökrs förväntnngr. Dn hstorntrssrd får stt lystmät d mång hstorsk städrn, som Krków, Wrszw, Gdńsk och Wrocłw. Dss städr är fylld md kulturmnnsmärkn, musr och konstgllrr mn hr också tt stort utbud v nöjn. Dn som fördrr nöj och ktv frtd fnnr sg väl tllrätt på mång ställn vd Östrsjöns Bärnstnskust, Msurn, d tusn sjörns lndskp, och d brgg områdn södr md Polns vntrhuvudstd, Zkopn. Dss ortr utgör, lksom mång ndr, tt prds för turstr, obrond v årstd. Innhållt dnn nformtonsbroschyr upptr ndst n bgränsd dl v d pltsr och mång möjlghtr som väntr ung turstr Poln. I Poln fnns lk mång ntrssnt pltsr som Poln är långt och brtt, som dt htr dt gml ordspråkt. Polsk turstorgnstonn

4 b W dys wowo rnowc KALININGRAD Ustk S OWI SKI PN Hl GDYNIA Dr owo S UPSK Sopot Gronowo Frombork Bzldy Go dp Budzsko S wno Krtuzy GDA SK Sztutowo Ko obrzg Kdyny Brcny W gorzwo Ogrodnk Nchorz Pobrowo KOSZALIN Bytów Ldzbrk Suw k KoÊcrzyn Wrmƒsk Wgry ELBLÑG Gr o ÂwnoujÊc Âw. Lpk G ycko Kmƒ Pom. Mlbork WIGIERSKI PN ÂwnoujÊc WOLI SKI PN B y Bór Plpln Moràg Mràgowo Augustów Po czyn Zdrój PN BORY Gnw TUCHOLSKIE OLSZTYN E k GRODNO Mko jk Kwdzyn Szczcnk Ostród BIEBRZA SKI PN Lubszyn Golnów obz Cz uchów Rucn-Nd Czplnk I w Kuênc Ko bskowo Grudzàdz Olsztynk SZCZECIN Rosówk Strgrd Szcz. Grunwld Koronowo Ch mno Ndzc Myszync Gryfno Kruszynny DRAWIE SKI PN Bobrownk Brodnc Nowogród Tykocn BIA YSTOK Krjnk Dln. P BYDGOSZCZ om TORU TORUŃ Golub-Dobrzyƒ NARWIA SKI PN Osnów Dln. Opnogór BIA OWIESKI Bln Nowy kno Wncj Cchocnk Srpc PN GORZÓW WLKP. Inowroc w Cchnowc Bskupn Srków Pu tusk Kruszwc Trblnk Kostrzyn W oc wk PN UJÂCIE WARTY Ldnogór Gnzno P OCK Po owc S ubc àck Czrwƒsk W grów gów KAMPINOSKI PN Drohczyn Grbrk M dzyrzcz POZNAŃ Âwcko POZNA Lchƒ KroÊnwc Oporów WARSZAWA Jnów Podl. Kukuryk Wolsztyn WIELKOPOLSKI PN Làd Ko o lzow Wol Sdlc Konn Rcot Tum owcz Ko bl Trspol Gubn ZIELONA GÓRA Nborów Rdzjowc Przm t B Podlsk Drzonków Unjów Ochl Gostyƒ Go uchów Lpc Rdzyƒ Podl. Lszno Rydzyn Rymontowsk Klsz ry ÓDè ŁÓDŹ S wtycz Olszyn gƒ Koznc knc W odw Mlcz Antonn Koz ówk Przwóz Pu wy RADOM Suljów POLESKI PN Lubà Potrków Tryb. J dzychowc Prdy Szyd owc Kzmrz Dolny Dorohusk Lwówk Âl. Ârod Âl. Wluƒ Mjdnk Zgorzlc LEGNICA LUBLIN Ch m Krzwn Zwdów WROC AW Snwk M oszów Jln Gór ÂWI TOKRZYSKI PN KARKONOSKI PN Szczwno Zdr. Brzg CZ STOCHOWA Porjów Ksà Optów Zosn Jkuszyc Krpcz Strzln KIELCE ZmoÊç WA BRZYCH Sndomrz Hnryków OPOLE Lubwk J drzjów Szyd ów B gorj ROZTOCZA SKI PN Golƒsk T umczów PN GÓR Kudow Zdrój Gór Âw. Anny Pyrzowc Mch ów STO OWYCH Busko Zdrój Brnów Snd. B c Pczków Kudow KOTLINA Dusznk Zdrój Polnc Zdr. G ucho zy G ogówk GLIWICE Kolbuszow L jsk Hrbnn Snw K ODZKA Làdk Zdrój Zlp Rdru PRAGUE KATOWICE D ugopol Zdrój Konrdów OJCOWSKI PN Ndêwdz Rcbórz OÊw cm TARNÓW ƒcut Jros w Boboszów Ptrowc Gubczyck Pszczyn KRAKÓW RZESZÓW Korczow Wlczk LVOV Ptrszyn Wdowc Ch upk Nowy WÊncz PrzmyÊl Mrklowc Mdyk Grn. OSTRAWA BIELSKO-BIA A Bcz Krosno Krsczyn Cszyn Ws Szczyrk Bóbrk Nw. Sàcz Snok Lszn Grn. Istbn GORCZA SKI PN Jsnowc MAGURSKI BABIOGÓRSKI PN Iwoncz Zdr. PN Lsko KroÊcnko Korblów PIENI SKI PN Pwnczn Krync Zwrdoƒ Chy n Konczn Soln Ustrzyk Dln. Chocho ów Zkopn Brwnk Ndzc Muszyn Pwnczn BRNO TAT R Z A S K I P N ys Poln BIESZCZADZKI PN Ustrzyk Grn. Ystd, Mlmö Kobnhvn T Y S K L A N D Rønn Odr 1 O S T P O J P O J P O B E Z I E Z I E N I Z I N R Z E R Z R Z E E S U D E E P O M O R S E W I S O W I E L W Z G Ó R Z A A Â L Ñ S K T K O P O N I Z I N A W I E L K O P O T J E Wrt Odr KARKONOSZE Flygfält Rksväg Gränsövrgång Färj Hmn Hvsstrnd Vttnsportcntr Vntrsportort svärdhtr hotll musum vndrrhm cmpngplts E R S J Ö N Notç C K I Obr A S K I E L K I S T R Z E B N I C K Y E N K I L S K A Odr I E E E W Y Â L Ñ S Y N A K A Krlskron Ws Oxlösund, Nynäshmn W Y Ó W Y Y N A K R A K O W S KO - - C Z S T O C H O W S K A Y N A N I Z I D Z K A BESKID YWIECKI K T A W Y T R S L O V A Rdcntr Trvbn Jktområd Fsk F.d. koncntrtonslägr Borg Slott Frluftsmusum WYSOCZ YZNA CIECHANOWSKA N A G Ó R Y Â W Y N A Plc M A O P BESKID SÑDECKI A R P Y M A Z M O L S Ws A Z O W I E C K A I T O K R Z Y S K I E Tcknförklrng tll stdsplnrn kyrk postkontor sjukhus möjlght tll vttnsport R Y S K S L K O S A N D A I E N 2 A N D Ws T U R Y Nrw W Y S O C Z Y Z N A S I E D L E C K A L T L O M Bug Wprz Y W U B E Sn I N I E Y A R S L I N I Z I N A P O D L A S K K A Y N K A L A S K A R O Z T O C Z E Musum Folkkonstcntr Kurort Gmml kyrk, ortodox kyrk Gmml moské, syngog Vllfrtskyrk Vttnld Ntonlprk busstton/trmnl bnsnmck prkrngsplts rksväg KOVNO T A A U U E K N V I R T R Y S S L A N AI D N A Wrszw 4-11 En spännnd, lvlg och ungdomlg std, n blndnng v gmmlt och nytt. Brdvd kulturmnnn rsr sg dg mång modrn byggndr och ffärs- och shoppngcntr. Krków Lndts vktgst ndlg och ntllktull cntr och n ntonlsymbol. Mlln 1038 och 1596 kunglg rsdnsstd Zkopn Polns vntrhuvudstd vd fotn v Ttr-brgn, d högst brgn Poln. En utmärkt utgångspunkt för vndrngr Ttr-brgn och vntrktvttr. Trójmsto Gdńsk polns hvshuvudstd, tt stort cntrum för närng, vtnskp, kultur och omtyckt turstmål. Sopot - hvsbd och kurort Msurn D tusn sjörns lnd vttnprdst nordöstr Poln Nyttg nformton Innhållsförtcknng Wrocłw En v Polns äldst och vckrst städr vd flodn Odr och fotn v brgskdjn Sudtrn. Ett vckrt unvrsttscntrum. Poznń En övr tusn år gmml std. Här nordns ntrntonll mässor. Ett vktgt unvrsttsoch forsknngscntrum. Łódź Flmns std md högskol för skådsplr och rgssörr. Polns modstd. Toruń Polns mst mdltd std. Astronomrns std. Här födds och studrd Ncolus Coprncus. Bydgoszcz Grönskns, muskns, fstvlrns och drottns std Prktsk upplysnngr om Poln: gränspssg, ungdomsrbttr, studr, vnmng, vlutsystm och hlgr

5 Wrszw Wrszw En pulsrnd och tll snnt ung std, n blndnng v gmmlt och nytt. Vd sdn v svärdhtrn dykr mång modrn skyskrpor upp, som kontorsbyggndr och shoppngcntr. Stdn är grön md mång prkr och trädgårdr. Stort unvrsttscntrum. Gml stns torg är upptgt på UNECSO:s lst övr världskulturrv. Sjöjungfrun Wrszws vpn, stdns symbol Rynk Strgo Mst, ul. Wybrzż Koścuszkowsk orglbundn form och md olk höjdnvår. S:t Kzmrz kyrk som tllhör bndktnrsystrrns ordn. S:t Anns () kyrk md klocktorn, självårdscntrum. ul. Krkowsk Przdmśc 68, Gtn Krkowsk Przdmśc (8) nldr dn gml Kungsvägn. Här fnns två känd högskolor: unvrsttt och konstkdmn. Dt hlg korsts kyrk (9) I dt vänstr skppts plr fnns urnor md Frydryk Chopns rspktv noblprstgrn lttrtur Włdysłw Rymonts hjärt nmurd. ul. Krkowsk Przdmśc 3 Płsudsks torg (10) n plts där ntonll högtdr och fstr ägr rum, Dn okänd soldtns grv från 1925 nnhållr urnor md stoftt v polsk soldtr som stupd undr ndr världskrgt. Vktn hålls v polsk rméns soldtr. Intll monumntt lggr Sxsk trädgårdn från 1800-tlt och byggndn Mtropoltn. plc Płsudskgo Łznk-prkn (11) En 6 hktr stor prk stdns cntrum, dn sst polsk kungns sommrrsdns, hör tll Europs fnst trädgårdsnläggnngr. Pltst på vttnt är öppt för turstr. ul. Agrykol 1, tl. +(48-22) , www. lznk-krolwsk.com Łznk-prkn - Chopnmonumntt (12) I n rosnträdgård, vd n ltn dmm och undr tt v d mst känd polsk monumntn kn mn lyssn tll Chopns vrk på söndgr undr sommrn. från cntrum. Här kn mn bsök slottt som vr dn polsk kungn Jn III Sobsks sommrrsdns smt n vdsträckt prk. ul. Kostk Potockgo 10/16, tl. +(48-22) , Affschmust Wlnów md polsk ffschr fr.o.m ul. Kostk Potockgo 10/16, tl. +(48-22) , Ntonlmust (13) md n stor smlng v ntk och mdltd konst, utländskt och polskt målr från och 1900-tlt smt polsk och utländsk ornmntkonst (frskr från Arrs). Al. Jrozolmsk 3, tl. +(48-22) , Wrszwupprorts musum (14) ul. Grzybowsk 9, tl. +(48-22) Kulturpltst (15) dn mst kontrovrsll byggndn huvudstdn, uppförd på 1950-tlt. En gåv från Sovjtunonn tll dt polsk folkt. Idg hr mång forsknngsoch hndlsnrättnngr, musr, ttrr och bogrfr stt sät här. Från tktrrssn hr mn utskt övr Wrszw och dss omnjd. pl. Dfld Toårsjublumsstdon (16) Dn störst utomhusmrkndn Europ, domnrd v hndlr från för dtt Sovjtunonn, stsk och frknsk ländr. Myckt som säljs här är prtkopor: CD och dtspl smt förflskd märksklädr. Stor rsk för stöld. Kulturprkn Powsn pttorskt blägn, md tt rkt djur- och växtlv. Utomhusbssäng, vollyboll-, bs- sr och tnnsbnor lockr Wrszws nvånr. Mång sport- och kulturvnmng ägr rum här. ul. Mślków 1 Dt är värt tt bsök Botnsk trädgårdn. Powsn ul. Prwdzwk 2, tl. +(48-22) br tt vt Kordgrd Gllr (1) ul. Krkowsk Przdmśc 15/1, tl. +(48-22) Zchęt Gllr (18) pl. Młchowskgo 3, tl. +(48-22) , www. zcht.rt.pl Cntrt för modrn konst Ujzdowskslottt (19), Al. Ujzdowsk 6, tl. +(48-22) www.csw.rt.pl Bzr n Kol (20) Loppmrkndn är öppn på lördgr och söndgr. Här kn mn köp gml möblr, tvlor, konr smt porsln och ndr småskr. ul. Obozow 99 BUW (21) Wrszws unvrsttsbblotk md trädgårdr på tkt, pnormutskt övr Wsl smt dn känd rsturngn och bstron Bblotk v ul. Dobr 56/66 Wrszw på Intrnt Kollktvtrfk Wrszwsk Krt Turysty (Turstkortt) brättgr tll fr rsor md kollktvtrfkn, frtt nträd på 21 musr smt rbttr på bl.. rsturngr, nöjscntr och vss ffärr. Bussr och spårvgnr smt tunnlbn (ndst n lnj) går från kl. 5 tll c. kl. 23. Nttbussr går Rundvndrng Kunglg slottt (1) tdgr d msovsk furstrns och polsk kungrns sät. Förstörds hlt undr ndr världskrgt. Eftr åtruppbyggndn fungrr dt som musum och stdsrprsntton. pl. Zmkowy 4, tl. +(48-22) Sgsmund-sttyn (2) Mötsplts för ungdomr, stdns symbol. pl. Zmkowy Gml stn och Torgt md hus från (3) tlt. Hstorsk must Rynk Strgo Mst 28/42, tl. +( , S:t Johnns ktdrl (4) I ktdrlns krypt fnns brömd polckrs grvr och srkofgr. ul. Śwętojńsk Brbkn (5) bfästnngsnläggnng från 1600-tlt md rstr v försvrsmurr, förr gränsn mlln Gml och Ny stdn. På sommrn förvndls dn tll tt frluftsgllr och n plts för gtumuskntr. 4 Ny stns torg (6) tt pttorskt torg Wlnów. Kungsvägns slut, 6 km ktbll- och fotbollspln, lkplt- vrj hlvtmm. Bljttr kn köps 5

6 Wrszw Wrszw tdnngskoskr llr hos förrn (tll dyrr prs). Mn stämplr bljttn omdlbrt ftr påstgnng. På sommrn går hästomnbussr Gml och Ny stdn - rlkr från 1800-tlstrfkn, och d är n stor turstttrkton. tx MPT - tl Euro Tx - tl Hlo Tx - tl Supr Tx - tl Volfr Tx - tl Evnmng Chopns Intrntonll Pnotävlng orgnsrs vrt fmt år på Ntonlflhrmonn, dn närmst - höstn Frmgång dnn tävlng grntrr brömmls. tl. +(48-22) , Mozrtfstvln från mttn v jun tll slutt v jul, nordns v Wrszws kmmropr. Här kn mn s Mozrts ll opror. Undr fstvln ägr symfon- och kmmrkonsrtr rum Lznks kulturhstorsk ntrörr smt gudstjänstr kyrkor. Wrszwsk Jsń - (Wrszwhöstn - n ntrntonll fstvl för modrn musk) sptmbr på Ntonlflhrmonn. Summr Jzz Dys dn störst jzzfstvln för vntgrd och ny trndr nom jzz, ägr rum sst vckn jun och hl jul tl. +(48-22) Intrntonll fstvln för skrl musk ägr rum Wrszws kulturhstorsk kyrkor, bl.. S:t Johnns ktdrl (fr.o.m sst söndgn mj). utbldnng Mdcnsk kdmn Pdgogsk Akdmn Konstkdmn Ttrhögskoln Gymnstk-, och drottshogskoln Wrszws tknsk högskol www. pw.du.pl Cntrl jordbrukshögskoln Cntrl hndlshögskoln Brndhögskoln Wrszws unvrstt Krdnl Stfn Wyszyńsks unvrstt www. uksw.du.pl Tknsk mltärhögskoln Shoppng stormrkndr Auchn ul. Pułwsk 46, ul. Modlńsk 8, ul. Górczwsk 124) Crrfour ul. Trgow 2, ul. Powstńców Śląskch 12, ul. Głębock 14 Gnt ul. Jublrsk 1/3, ul. Połczyńsk 4, ul. Pułwsk 42 Tsco ul. Górczwsk 212/226, ul. Stlow 60/64, ul. KEN shoppnggllror Arkd ul. Jn Pwł II 82 Glr Mokotów ul. Wołosk 12 Klf, ul. Okopow 58/2 Pnorm ul. Wtos 31 Promnd ul. Ostrobrmsk Sdyb Bst Mll ul. Powsńsk 31 Wol Prk ul. Górczwsk 124 bokhndlr Amrcn Bookstor, ul. Koszykow 55, ul. Wołosk 12, ul Powsńsk 31www.mrcnbookstor.pl Co-Lbr, pl. Bnkowy 4, tl. +(48-22) pl Empk: ul. Mrszłkowsk 116/122, ul. Wołosk 12, ul. Nowy Śwt 15/1, Trffc Club ul. Brck 25, tl. +(48-22) sport och frtd smhllr Aquprk Wsolnd Wrszw-Wsoł, ul. Wspóln 1, tl. +(48-22) www. prkwodny.com Dlfn ul. Ksprzk 1/3, pl OSR Poln, ul. Poln, tl. +(48-22) OSR Żolborz ul. Potock 1, tl. +(48-22) , Prwy Brzg ul. Jgllońsk, tl. +(48-22) prg.ww.pl SGGW ul. Cszwskgo 10, tl. +(48-22) , Wrszwnk Wodny Prk ul. Mrlngo 4, tl. +(48-22) , Wodnk ul. Abrhm 10, tl. +(48-22) , www. wodnk.ww.pl ftnssklubbr Ftnss Club Gymnson ul. Pułwsk 42, tl. +(48-22) Ftnss Prk ul. Mrlngo 4 Nstul Judo Ftnss Club ul. Ogóln 9, tl. +(48-22) , Olmpus Klub Sportowo-Rkrcyjny ul. Mrymonck 34, tl. +(48-22) , www. olmpus.pl Body Ln ul. Nłęczowsk 62, tl. +(48-22) pl Clypso Ftnss Club Europlx, ul. Pułwsk 1, Wol Prk, ul. Górczwsk tnnsbnor Cty Tns Club ul. Wybrzż Koścuszkowsk 2, tl. +(48-22) DSk ul. Zruskgo 8, tl. +(48-22) Prk Skryszwsk ul. Zlnck 2, tl. +(48-22) Solc Śródmjsk Ośrodk Rkrcj ul. Solc 1, tl. +(48-22) T Brk ul. Stokłosy 2, tl. +(48-22) skrdskor Torwr ul. Łznkowsk 6A, tl. +(48-22) , sporthllr OSR ul. Snnck 40 OSR Ssk, ul. Angorsk 2 ww.pl OSR ul. Poln A SGGW ul. Cszwskgo 10, tl. +(48-22) , Inomhusklättrng Hl Sportow ul. Snnck 40, www. snnck.ww.pl ul. Nowowjsk 3B ul. Obozow 60 Ftnss Club Gymnson ul. Pułwsk 42 Szkoł Główn Służby Pożrnczj ul. Słowckgo 52/54 Wrszwsk Cntrum Wspnczkow DIA- MIR ul. Błowjsk 1/3 cyklbnor Inom Wrszws gränsr fnns c 10 ml cyklbnor, som ldr gnom prkr, trädgårdr och utsktspltsr. I själv stdn löpr d oftst längs gtor och trottorr. Dn mst ttrktv cyklbnn är c 28 km lång och ldr från Botnsk trädgårdn Powsn (stdns södr gräns) gnom Wlnów, Al. Wlnowsk, Al. Sobskgo, Blwdrskgtn uppför bckn på sluttnngn, Al. Ujzdowsk, Agrykol (här går dt fort nrförsbckn), v Kulturprkn och Powśl mot Wsł sdn längs Wsłostrd när Gml och Ny stdn och Ctdllt v Kęp Potock och Lsk Blńsk frm tll Młocny. Slgldn går v pltsr som förknpps md hstorsk slg för stdsdln Prg. Dn är 32, km lång och ldr från pl. N Rozdrożu, v Łznkowskbron, Gocłw, Wwr och Mrysn Wwrsk. Wsłldn 3 km lång: från ntonlprkn Kmpnowsk v Młocny, kunglg ldn tll Wlnow och Powsn Dn lll rngldn: förbndr Wsl-ldn md Wrszws västr stdsdlr. Ursynów : 6 pl Muskkdmn tl. +( pl OSR ul. Rdutow km lång cyklbnor.

7 Wrszw Wrszw vttnsport Zlw Zgrzyńsk En konstgjord sjö som lggr 25 km från Wrszw. Här kn mn sgl och surf. Nöjn bowlng, bljrd Atomc Bowlng Cntr ul. Wołosk, tl. +(48-22) ARCO ul. Btwy Wrszwskj 1920 r. nr 19 Fntsy Prk ul. Powsńsk 31 Hokus Pokus ul. Powsńsk 31, ul. Powstńców 126, Hul-Kul ul. Dobr 55, tl. +(48-22) , Ls Vgs ul Ostrobrmsk 5C, tl. +(48-22) , Prk Powsn ul. Mślków 1 Wrszwnk ul. Abrhm 10, ttr Drmtsk Ttrn PKN, tl. +(48-22) Ntonll Ttrn pl. Ttrlny 3, tl. +(48-22) Ny Ttrn Prg ul. Otwock 14, tl. +(48-22) Studo Buffo ul. Konopnckj 6, tl. +( Muskttrn Rom ul. Nowogrodzk 8, tl ) , TR Wrszw ul. Mrszłkowsk 8, tl. +(48-22) Judsk Ttrn pl. Grzybowsk 12/16, tl. +(48-22) klsssk musk Ntonlflhrmonn ul. Jsn 5, tl. +(48-22) , Stor Ttrn pl. Ttrlny 1, tl. +(48-22) , Wrszws kmmropr Al. Soldrnośc 6B, tl. +(48-22) , bogrfr Atlntc ul. Chmln 33 Śląskch Cnm Cty Mokotów ul. Wołosk 12 Cnm Cty Promnd ul. Ostrobrmsk 5 Cnm Cty Sdyb ul. Powsńsk 31 Fmn Al. Soldrnośc 115, www. knoplx.pl Imx ul. Powsńsk 31 Knotk pl. Dfld 1 Multkno l. KEN 60, Slvr Scrn Pułwsk, ul. Pułwsk 1 Slvr Scrn Trgówk ul. Głębock 15 Slvr Scrn Wol ul. Górczwsk 124 musk jzzklubbr: Jzz Bstro ul. Pękn 20, tl. +(48-22) Jzz Club Rynk Rynk Strgo Mst 2 Gwzdczk ul. Pwn 40, tl. +(48-22) , Nu Jzz Bstro ul. Pękn 20 Szprk pl. Trzch Krzyży 16, tl. +(48-22) Tygmont ul. Mzowck 6/8, tl. +(48-22) , www. tygmont.com.pl dsco, hous: Ground Zro ul. Wspóln 62, pl Wktor ul. Poln 13 Kluby w Fortch przy ul. Rcłwckj 99: Blsm tl. +(48-22) ; ClubRock tl. +(48-22) ; Klnk; Prudr Undrground Musc Cf ul. Mrszłkowsk 126/134, tl. +(48-22) , klubbmusk: Pkrn ul. Młocńsk 11, tl. +(48-22) pl On-Off ul. Żurw 22, tl. +(48-22) rgg: Jdłodjn Flozofczn ul. Dobr 33/35, tl folkmusk: Gnzdo Prtów ul. Ogóln 5, tl. +(48-22) rock: Auror ul. Dobr 33/35, tl. +(48-22) CDQ ul. Burkowsk 12, tl. +(48-22) Progrsj ul. Klskgo 25, tl. +(48- studntklubbr: Hybrydy ul. Złot /9, tl. +(48-22) , Proxm ul. Żwrk Wgury, tl. +(48-22) , Rmont ul. Wryńskgo 12, tl. +(48-22) Stodoł ul. Btorgo 10, tl. +(48-22) , Prk Al. Npodlgłośc Rmont ul. Wryńskgo 12, tl. +(48-22) mt mjölkbrr Pod Brbknm ul. Mostow 29 Prsowy ul. Mrszłkowsk 10/16 Unwrsytck ul. Krkowsk Przdmśc 20/22 10/16 Złot Kurk ul. Mrszłkowsk 55/3 vgtrsk brr Grn Wy ul. Szptln 6, ul. Krucz 23/31, CH Trgówk, CH Promnd pl Mt Hr ul. Nowy Śwt 52 kfr Antykwrt ul. Żurw 45, tl. +(48-22) Blkl ul. Nowy Śwt 33, tl. +(48-22) Grn Coff: ul. Mrszłkowsk 84/92, tl. +(48-22) ; ul. Pękn 18, tl. +(48-22) L Mson Cf ul. Smoln 16 Mędzy Słowm ul. Chmln 30, tl. +(48-22) Coffhvn ul. Nowy Śwt 40, ul. Wołosk 12, ul. Dobr 55/66, Czuły Brbrzyńc ul. Dobr 31, tl. +(48-22) , T Art. Ul. Bdnrsk 28/30, tl. +(48-22) Trbuk, ul. Browrn 6, tl. +(48-22) pubr Elgnck Bolk Pol Mokotowsk www. bolk.mlsk.pl Emrld Irsh Pub l. Jrozolmsk 4 Pod Hrndą Pub ul. Krkowsk Przdmśc 4/6 Ksr Br ul. Chmln 24 Mnn ul. Foksl 18 Pno Br ul. Chmln /9 Szlfrok Övrnttnng bllg övrnttnng Logos ul. Wybrzż Koścuszkowsk 31/33, tl. +(48-22) Mzowck ul. Mzowck 10, tl. +(48-22) Cmpnl ul. Towrow 2, tl. +(48-22) Prmr ul. Towrow 2, tl. +(48-22) www. cmpnl.com.pl Flx ul. Omulwsk 24, tl. +(48-22) pl Atos ul. Mngl 3 tl. +(48-22) Arms ul. Mngl 3b, tl. +(48-22) Portos ul. Mngl 3, tl. +(48-22) Ddk Prk hotl Al. Zlnck 6/8, tl. +(8-22) tl pnsont Hlvt ul. Koprnk 36/40 Knon ul. Jzuck 2 www. knon.pl Nthn s Vll Hostl ul. Pękn 24/26, tl. +( Okdok pl. Dąbrowskgo 3 Tmk ul. Tmk 30 www. tmkhostl.pl vndrrhm ul. Krolkow 53A, tl. +(48-22) , ul. Smoln 30, tl. +(48-22) ul. Wł Mdzszyńsk 39, tl. +(48-22) (szonow) Rynk Nowgo Mst 4, tl. +(48-22) (undr säsongn) cmpngpltsr ul. Fort Wol 22, tl. +(48-22) , ul. Odrębn 16, tl. +(48-22) wondr.com.pl/wok ul. Btwy Wrszwskj 1920 r. 15/1, tl. +(48-22) ul. Inspktow 1, tl. +(48-22) ul. Wrzbow 9/11 pl Cnm Cty Bmowo ul. Powstńców 22) Punkt ul. Koszykow 55 9

8 skgo Łszczyń- Elkcyjn Bm gn. J. Pułwsk Estrdy - o ROTY go Kocjn Bolmowsk brzńskgo sk M. Spsk Arkuszow Rdow Trktorzystów Koścuszk Boh. Wrszwy Słwk Lzurow Lzurow Szlgowsk ks. J. Chróścckgo Dzc Wrszwy Rdow Człuchowsk Arkuszow Śwrszcz Wólczyńsk Aroklub 3. Gml stn - torgt Wrszwsk Przjzd Lzurow S. Klskgo 1. Kordgrd 580 Gllr 2 POŁCZYŃSKA ŁÓDŹ, POZNAŃ E30 W-WA URSUS PÓŁNOCNY Zkłdy Mchnczn Ursus W-WA URSUS Urz. Gm. Ursus RADIOWO Wrszw Svärdhtr: 1. Kunglg slottt 2. Sgsmundplrn 4. Snkt Johnns ktdrln 5. Brbkn 6. Ny stns torg. Snkt Anns kyrk BOERNEROWO 8. Krkowsk Przdmśc Gtn 9. Dt hlg korsts kyrk 10. Płsudsks torg 11. Łznk-prkn 12. Chopnmonumntt 13. Ntonlmust 14. Wrszwupprorts musum STR. GÓRCE 15. Kulturpltst 16. Toårsjublumsstdon Górczwsk 18. Zchęt Gllr 19. Cntrt för modrn Urz. Gm. konst Ujzdowsk-slottt OSIEDLE Bmowo JELONKI 20. Bzr n Kol 21. BUW CHRZANÓW STACJA TOWAROWA W-WA ODOLANY NW. WŁOCHY URSUS JELONKI Ryżow Powstńców Śląskch Dźwgow Globusow CHOMICZÓWKA B. Chrobrgo Rdow Wrocłwsk NOWE GÓRCE Powstńców Śląskch Włowck Strąkow POŁCZYŃSKA Klszczow Cpłown Wol Populrn Symptyczn WARSZAWA WŁOCHY GRODZISK MAZ. Wrocłwsk W. Pol Tchnków Krńcow Josph Conrd Powstńców Śląskch Cglnn T. Nocznkowsk Sokrts Ogródk Dzłkow BEMOWO BEMOWO SOCHACZEW dzłkow Zkłdy Mchnczn PZL Wol Łopuszńsk ODOLANY WŁOCHY z NW. WAWRZYSZEW STARY WAWRZYSZEW Alj Jrozolmsk Jn Kochnowskgo Al. Włdysłw Rymo nt Ogródk Dzłkow STARE WŁOCHY WARSZAWA RAKÓW PIASKI Jn Olbrcht Rdutow Oczpowskgo Wł. Bronwskgo 20 KOŁO Górczwsk WOLSKA 580 WIKTORYN BIELANY Erzm Cołk Łopuszńsk L. Rudnckgo Obozow Dotymy Powązkowsk Alj Jrozolmsk Jn Ksprowcz Stfn Żromskgo Amfttr Bumr Urz, Gm. Blny WARSZAWA REDUTA ORDONA J. K. Ordon Włodrzwsk Wł. Przyńskgo skgo SŁODOWIEC 19 Instltorów CKA 18 WOLSKA Podczszyń- komunlny WARSZAWAWA KOŁO Vs WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE RAKÓW BYDGOSZCZ, GDAŃSK, OLSZTYN POWĄZKI Alj Pryms Tysąc lc 580 Górczwsk Zsłńców Sybryjskch KATOWICE, KRAKÓW Podlśn Wł. Bronwskgo Obozow Płock Płock Alj M. KASPRZAKA AL. KRAKOWSKA E MARYMONCKA DW PKS MARYMONT BURAKÓW MŁYNÓW WARSZAWA KASPRZAKA Polm WARSZAWA WOLA SZCZĘŚLIWICE Szczęślwck K. Dckns 1 Srpn H łsk Przsnysk Powązkowsk Skrnwck Młynrsk Kludyny Rudzk Zygmunt Krsńskgo Gdńsk Sdmogrodzk Alj Jrozolmsk Btwy Wr szwskj 1920r. E Błobrzsk Arm Krjowj SŁOWACKIEGO SADY ŻOLIBORSKIE 2 DW. CENTR. PKS Cmntrz Powązkowsk GRÓJECKA Cmntrz Żydowsk WOLSKA E30 Grzymły Wł. Korotyńskgo Pl. Grunwldzk Rcłwck Gwźdzst J. Słowckgo Lszno A. Pwńskgo Pruszkowsk Potock Adm Mckwcz Al. Bbk Wojsk Polskgo Smocz Smocz Nowolpk Krsńskgo Adm Mckwcz Rcłwck Fltrow Zmnho ff M. Anlwcz M. Anlwcz Nmc- wcz Grzybowsk pl. Nrutowcz Pl. T. W. Wlson Stwk Żwrk Wgury Żwrk Wgury Alj Jn Pwł II MIRÓW WOLA 14 WARSZAWA ZACHODNIA WARSZAWA RAKOWIEC RUDA Kopńsk KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI E OKOPOWA PROSTA ALEJA SOLIDARNOŚCI TOWAROWA TOWAROWA S. Bnch Wwlsk Żlzn Żlzn Wryńsk Polm I. Dszyńskgo CZYSTE OCHOTA RAKOWIEC GRÓJECKA Urz.Dzln. Wol 634 MARYMONT MURANÓW WARSZAWA GŁÓWNA Artur Zwszy PORT LOTNICZY OKĘCIE Prost RASZYŃSKA 24 ŻOLIBORZ WARSZAWA GDAŃSKA Wybrzż Gdyńsk pl. Inwldów Zygmunt Słomńskgo BKS Skr dzłkow KS Gwrd Stwk Nowolpk Most gn. S. BYDGOSZCZ, GDAŃSK, OLSZTYN Grot- Rowckgo STARY ŻOLIBORZ WARSZAWA WKD Alj Jn WARSZAWA OCHOTA Koszykow Koszykow Fltry K. Chodkwcz gn. Włdysłw Andrs Grzybowsk ONZ L. Krzywckgo T R A S A Wołosk W Bonfrtrsk Stfn Btorgo Rkowck Wołosk I S Pwł II T. Chłu- Ł O S T Konwktorsk pl. Bnkowy E. Pltr Alj Jrozolmsk bńskgo Alj Npodlgłośc LOŃSKA JAGIEL- R A D A Królwsk Nowowjsk A. Odyńc A. Odyńc J. P. Woroncz Modow Wybrzż Gdńsk pl. Zmkowy pl. Płsudskgo Mrszłkowsk Most Gdńsk Mrszłkowsk Wśnow Rkowck Kzm rzowsk Antongo Mdlńskgo Alj Npodlgłośc Krkowsk Przdmśc Śwętokrzysk Śwętokrzysk 15 WAWELSKA ARMII 2 Urz. Wojw. KS Polon E30 W s ł Al. Npodlgłośc Krucz Poln L.Wryńskgo Nowy Śwt I. Kr sckgo Pękn Dobr pl. Konstytucj pl. Zbwcl Wryńskgo 9 Jzdy Polskj 8 Topl Tmk Ksążęc Alj Ujzdowsk Al. Ujzdowsk Blwdrsk Al. J. Szuch pl. Un Lublskj Strzyńskgo Jgllońsk Rtuszow R tuszow Wybrzż Koścuszkowsk Gowork Pułwsk ockgo 6 NOWE 5 STARE MIASTO 3 MIASTO 4 1 Zmk 2 18 C E N T R U M AL. AUGUSTÓW, LEGIONOWO PELCOWIZNA Fbryk Smochodów Osobowych Dwoo 61 JAGIELLOŃSKA WARSZAWA ZOO WYBRZEŻE HELSKIE Urz. Dzln. Mokotów WARSZAWA PRAGA GOLĘDZINÓW Ogród Zoologczny LU DOWEJ DW PKS MOKOTÓW MOST Spcrow Pękn L. Kruczko- Doln J. Odrowąż St. Strzyńskgo 13 Solc Brtncz Wyszogrodzk WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE wskgo Myślwck Blwdrsk Rozbrt Jgllońsk Most Śwętokrzysk Sokol Solc Ludn Górnośląsk Myślwck 11 Lstopd Trgow Most Śrdncowy Stlow Zmojskgo Łznkowsk Chodc Szwolżrów Jurj Ggrn Jn Sobskgo Chłmsk Św. Wncntgo Kołow Szwdzk Ząbkowsk ŚLĄSKO- ALEJA SOLIDARNOŚCI DĄBROWSKI WARSZAWA POWIŚLE WARSZAWA R. WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE Dmowskgo Ch. d Gull' CENTRALNA pl. Trzch Krzyży GÓRA KALWARIA POWIŚLE BRÓDNO Solc Czrnkowsk L. Idzkowskgo Św. Wncntgo Borzymowsk M. Oss owskgo Kjowsk Alj Zlnck Most Al. ks. J. Glrsk Hndlow Rdzymńsk Lublsk Frncusk Prysk Wrslsk Brtyck Prtulńsk M yszkowsk Kwęczyńsk J. Wszyngton Zwycęzców Trock Ssk Jórskgo Gorzykowsk Ssk Brukslsk Wolck Mędzynrodow Ssk Atńsk Brtyck Egpsk Gołkowsk Codznn Ksęc Zmowt Nczlnkowsk Zb rnck J. Zmoyskgo Grochowsk skgo Al. Jrozolmsk ks. J. Pontowskgo Pontow- Jrzgo Wszyngton 19 Ł A Z I E N K O W S K A 12 Sjm RP Blwdr Wrszwnk Urz. Dzln. Prg Pn. AL. ARMII LUDOWEJ pl. Zmk N Rozdrożu Ujzdowsk Prk Łznkowsk MOKOTÓW PRAGA II 11 Cmntrz Bródnowsk Port Prsk CWKS Lg Płc n Wysp WARSZAWA STADION Polln WARSZAWA WILEŃSKA SIELCE DW PKS STADION W I S Ł O S T R A D A W. Wtos Stdon Dzsęcolc 16 WAŁ MIEDZESZYŃSKI MOST GEN. Z. BERLINGA 24 Czrnkowsk Trgówk TARGÓWEK TARGÓWEK 18 Mlko Smns ZWUT WARSZAWA WSCHODNIA Jz. Kmonkowsk GÓRA KALWARIA KONSTANCIN SZMULKI Afrykńsk ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH Ogródk dzłkow Knł Bródnowsk SASKA KĘPA ZACISZE Stnsł- wowsk zńcz RADZYMIŃSKA RADZY 2 Urz. Dzln. Prg Pd. SIEKIERKI CZERNIAKÓW Tlkom Knł Wystwowy Mńsk 63 E30 Know Wł Mdzszyńsk Al. gn.t. Bor - Komorowskgo Goścnc Polsk 18 BIAŁYSTOK, OSTRÓW MAZ. KAMIONEK WISŁA Antonwsk Jz. Czrnkowsk W. Chrznowskgo Grndrów Augustówk PodskrbńskMńsk J. Dwrnckgo Grndrów J. Mssnr Swojsk Zbrnck Wtrczn Wtrczn Al. Stnów Zjdnoczonych 801 Ogródk dzłkow OSTROBRAMSKA Abrhm 634 LEWINÓW ELSNERÓW TARGÓWEK FABRYCZNY GROCHÓW GOCŁAW KĘPA GOCŁAWSKA AUGUSTÓWKA Łodygow Jnowck Brdowskgo Utrt Szsrów Szsrów Grochowsk Wł. Umńskgo Jugosłowńsk Eml Fldorf Eml Fldorf UTRATA Wrszwsk dzłkow Gwrków OLSZYNKA GROCHOWSKA pl. Szmbk LUBLIN, SIEDLCE Zmnck Kn. Now Ulg LAS Wł Mdzszyńsk OTWOCK J. WA Łukowsk OSTROB

9 Krków Krków Polns kunglg huvudstd Än dg btrkts Krków som lndts vktgst ndlg och ntllktull cntrum och som n ntonlsymbol. Stdn hr mång högskolor dn äldst är Jgllonsk unvrsttt. Ljkonk En symbol för stdn. En ryttr på trähäst, klädd stlsrd ttrdräkt. Vd slutt v Krst lkmns dg tågr tt dnsnd följ md Ljkonk tätn. Drkn En symbol för stdn. Enlgt lgndn bodd dn grottn vd Wwl-kulln. Rundvndrng Wwl (1) (Kunglg slottt) d polsk kungrns och furstrns sät. Idg Polns fnst musum. Wwl, tl. +(48-12) , www. wwl.krkow.pl Wwldomkyrkn (2) I gotsk stl md mång konstvrk. En konstpärl från rnässnsn är Zygmuntkpllt. Övr kpllt hängr dn störst klockn Poln, Sgsmundsklockn, som vägr 8 ton. Muzum Ktdrln, Wwl, tl. +(48-12) Stor torgt (3) tt v Europs störst torg, form v n kvdrt på fyr hktr. Stdsplnn stmmr från mdltdn och utgör sdn århundrdn stdns lvscntrum. Mrkyrkn (4), n gotsk trskppg byggnd md värdfull nrdnng. Altrt trä är gjort v Wt Stwosz och är tt v Europs störst trältr gotsk stl. Från kyrktornt spls vrj tmm n trumptsgnl ll vädrsträck. Tyghllrn (5) D först hllrn byggds på Stor torgt mttn v 1300-tlt. Idg fnns här mång souvnrbutkr. I övrvånngn hr Ntonlmust n vdlnng md polskt målr från 1900-tlt. Rynk Główny 13, tl. +(48-12) Brbkn och Flornsk (6) portn En värdfull mdltd försvrsrktktonsk svärdht. Collgum Mus () Dn äldst unvrsttsbyggndn Poln. Idg nrymmr dn Jgllonsk unvrsttts musum c 2000 hstorsk stronomsk (ävn från Koprnkus td), fyssk, kmsk och krtogrfsk pprtr smt konstvrk. ul. Jgllońsk 1, tl. +(48-12) www3.uj.du.pl Tync Ett bndktnskt bbotklostr på n klkstnsklpp vd flodn Wsł. D äldst byggndrn är från 1000-tlt. ul. Bndyktyńsk 3, Dn gml syngogn (8) Uppförds på 1500-tlt gotsk stl. Dn äldst judsk syngogn Poln. ul. Szrok 24, tl. +(48-12) Czrtoryskmust (9) (md målrsmlngr från 1300-tlt, bl.. Lonrdo d Vncs Dmn md Hrmlnn och Rmbrndts Lndskp md dn brmhärtg smrtn. Lvrustkmmr md vpnsmlng. ul. św. Jn 19, tl. +(48-12) krkow.pl Ntonlmust (10) I huvudbyggndn fnns n smlng md modrn polsk konst (från slutt v tlt). Prktfull utställnngr v gml fynd från orntn smt txtlr och smyckn från 1600-tlt. l. 3 Mj 1, tl. +(48-12) , Mnggh (11) Jpnskt konst- och tknkcntrum som främjr Jpn ul. Konopnckj 26, tl. +(48-12) www. mnggh.krkow.pl Loppmrkndn (12) Plc Nowy Kzmrz, vrj lördg; ul Grzgórzck, Pod Hlą vrj söndg Utflyktr Krkóws omnjd Wlczk Sltgruvn Wlczk hr vrt drft sdn 1300-tlt. Rundturn går gnom sltkorrdorr och kmmr md fntstsk skulpturn. Sltgruvns störst ttrkton är Snkt Kngs kpll, uthuggt slt md mgnfk ljuskronor v sltkrstllr och skulpturr v slt. I must fnns n utställnng v gruvvrktyg. Sltgruvn står upptgn på UNESCOS:s lst övr världskulturrv. ul. Dnłowcz 10, tl. +(48-12) , Ośwęcm-Brzznk/Auschwtz-Brknu Nzstrns f.d. koncntrtonslägr. Dt störst koncntrtonslägrt och förntlslägrt Poln. Här mördds övr 1,5 mlj fångr, d flst vr judr från Poln och Cntrlurop, polckr och ndr. Står md på UNECSO: s lst övr världskulturrv. ul. Węźnów Ośwcm 20, tl. +(48-33) , Klwr Zbrzydowsk Ett bndktnskt klostr md n tvl förställnd Guds modr från Klwr på n kull n bäckdl. Klostrt bsöks vrj år v övr n mljon plgrmr. Står md på UNECSOs lst övr världskulturrv. www. klwr.ofm.pl Pskow Skł Slottt som uppförds på klkstnsklppn Prdnck-floddln är n v Polns fnst rnässnsbyggndr. Idg nrymmr dt tt musum fll tll Kunglg slottt på Wwl-kulln md n smlng målnngr, skulpturr, goblängr och möblr. Sułoszow, tl. +(48-12) , Krków på Intrnt Kollktvtrfk Krkowsk Krt Turystyczn (Turstkort) Två llr trdgrskort som brättgr tll fr rsor md kollktvtrfkn, frtt nträd tll 32 musr och rbttr på bl.. rsturngr, ffärr och sghtsngtourr. Kollktvtrfk Bussr och spårvgnr går mlln klockn 05 och 23. På nttn går nttbussr n gång tmmn. Tx Brbkn tl Exprss tl Rdo Tx tl Wwl tl Cty 9621 Ljkonk 9628 Evnmng Intrntonll Sjömnssångfstvln Shnts. En kvlkd v sjömnssångr. Ett v d störst rrngmngn världn v dn här typn. Fbrur smt n plgrmsprk md stgr pl Flmfstvln Krków. En v Rynk Główny 4 mdltd vpn, konsthntvrk, 13

10 Krków Krków 14 d äldst fstvlrn Europ för nyst dokumntärflm, tcknd flm och splflm. Mj/jun. Studntsångfstvln Dn äldst och störst fstvln. Dn hr ägt rum Krków sdn Här hr mång dg känd polsk rtstr gjort sn dbut. Juwnl ägr rum mj, orgnsrs v studntr. Fstr, vnmng, långdnsr som drr skror v studntr. Ljkonks högtdlg procsson. Ljkonks procsson nknytr tll lgndn om ttrrns ntåg Krków på 1200-tlt. Dn orgnll och unk crmonn är tt vnmng världsklss. Jun. Mdsommrfstn. Ett trdtonllt, stort utomhusvnmng md nldnng v mdsommrnttn. Mängdr v krkówbor smls på Bulwry Wśln ntll Wwl för tt lyssn på konsrtr, s på förställnngr och fyrvrkrr och för tt h rolgt tllsmmns. Dn 23 jun. Judsk kulturfstvln stdsdln Kzmrz, världsbrömt vnmng, konsrtr syngogn och på kfér. Gtuttrr, utställnngr, dns- och sångkursr tll klzmrmusk, prsntton v judsk rättr. Ägr rum måndsskftt jun-jul. pl Jzzfstvln All själrs dg Dn äldst jzzfstvln Poln. Julkrubbstävlngn Krków. Undr tävlngn, som hr nordnts 60 år, utss dn vckrst julkrubbn Krków, md krktärstsk lmnt från Krkóws gml rktktur. Dcmbr. Utbldnng Högskolor Hndlskdmn pl Brgbruks- och stålvrkskdmn Musklsk kdmn Lärrhögskoln Jordbrukskdmn Konstkdmn Gymnstk- och drottshögskoln Collgum Mdcum UJ pl Ttrhögskoln pl Krkóws tknsk högskol www. pk.du.pl Jgllonsk unvrsttt Shoppng Stormrkndr Crrfour: ul. Zkopńsk 62, ul. Mdwckgo 2, l. Wtos Gnt l. Bor Komorowskgo 3 Rl, l. Pokoju 6 TESCO ul. Dobrgo Pstrz 6, ul. Kplnk 54, ul. Wlck 259, ul. Włosk 2, ul. Wybckgo 10 Affärsgllror Glr Cntrum ul. św. Anny 2 Krkow Plz Al. Pokoju 44 M1 Al. Pokoju 6 Zkopnk Cntr ul. Zkopńsk 62 Glr Kzmrz ul. Podgórsk 34 Bokhndlr Empk Mgstor Rynk Główny 5, tl. +(48-12) Mssolt, ul. Flcjnk 4, tl. +(48-12) Nöjn Smhllr AWF ul. Rogozńskgo 12, tl. +(48-12) Escd ul. Szuwrow 1, tl. +(48-12) Prk wodny, ul. Dobrgo Pstrz 126, tl. +(48-12) Koron ul. Klwryjsk 9, tl. +(48-12) Ftnssklubbr Klub P. ul. Koło Strzlncy 3, tl. +(48 12) Alstr ul. Zwł 61, tl. +(48-12) pl Euro Ftnss Club ul. Bskup 18, tl. +(48-12) Podwwlsk ul. Komndosow 21, tl. +(48-12) pl ZUM ul. Mckwcz 14, tl. +(48-12) Skrdskor Krkownk ul. Sdlckgo, tl. +(48-12) Skdor Längdåknngsspår Ls Wolsk (Wolsk skogn) Sktprk Zbrzów 10 km västr om Krków Tnnsbnor Escd ul. Szuwrow 1 pl MW Sport N Błonch 1 Olsz, ul. Sdlckgo Cyklbnor Bulwr Wsły Dębnk Tync Szlk twrdzy Krków (för fotvndrr och cyklstr) Dn ntrntonll cyklbnn Krków Mährn Wn Grnwy, 00 km. En uropsk ld längs trädllér, som vsr Cntrlurops kulturrv, hstor och ntur. Nöjscntr Bowlng Fntsy Prk l. Pokoju 44, tl. +(48-12) , Bchus ul. św. Flp 6 Klmt ul. Zkopńsk 62, tl. +(48-12) Sqush Alstr ul. Zwł 61, tl. +(48-12) Escd ul. Szuwrow 1, tl. +(48-12) pl Sqush Botoj ul. Józf 14, tl. +(48-12) Inomhusklätttrng Rnsport ul. Czpc 11 Fortc ul. Rcłwck 60 AWF ul. Jn Pwł II 8 KS Koron ul. Klwryjsk 9 Ttr Oprtttrn ul. Lubcz 48, tl. +(48-12) Gml Ttrn ul. Jgllońsk 1, tl. +(48-12) , krkow.pl Scn STU Al. Krsńskgo 16, tl. +(48-12) pl Bgtl ul. Krmlck 6, tl. +(48-12) Slowckttrn pl. Św. Duch 1, tl. +(48-12) Klsssk musk Konsrthust ul. Zwrzynck 1, tl. +(48-12) 421 8, Krków-oprn snn Slowck Ttrn, pl. Św. Duch 1, tl. +(48-12) , Scn El-Jot Krkóws kmmropr ul. Modow 15, tl. +(48-12) rt.pl Snfontt Crcov ul. Pprncz 2, tl. +(48-12) Bogrfr Cnm Cty ul. Podgórsk 34 Glr Kzmrz, Al. Pokoju 44, Al. Pokoju Plz, ul. Zkopńsk 62 Zkopnk Kjów Al. Krsńskgo 34, tl. +(48-12) Multkno: ul. Dobrgo Pstrz Orng IMAX Al. Pokoju 44 Muskklubbr Tchno: Kmlon ul. Zbłoc 12, tl. +(48-12) krkow.pl Prozk pl. Domnkńsk 6, tl. +(48-12) Hphop: Kmlon ul. Zbłoc 12, tl. 15

11 Krków Krków +(48-12) krkow.pl Cń ul. św. Jn 15, tl. +(48-12) Rock: Jzz Rock Cf ul. Słwkowsk 12, tl. +(48-12) Crp Dm, ul. Flornsk 33, tl. +(48-12) Klubbmusk: Rontgn pl. Szczpńsk 3, tl. +(48-12) pl Stlow Mgnol ul. św. Jn 15, tl. +(48-12) Jzz: Indgo ul. Florńsk 26, tl. +(48-12) U Los Rynk Główny 13 tl. +(48-12) U Munk ul. Florńsk 3, tl. +(48-12) Klzmrmusk Kzmrz: Alchm ul. Estry 5 Klzmr-Hos, ul. Szrok 6, tl. +(48-12) Kbré: Pwnc pod Brnm (Källrn undr Fårt) Rynk Główny 2, tl. +(48-12) krkow.pl Loch Cmlot ul. Św. Tomsz 1, tl. +(48-12) Studntklubbr: Pod Jszczurm Rynk Główny 8, tl. +(48-12) Cntrum Kultury Rotund ul. Olndry 1, tl. +(48-12) Crp Dm ul. Florńsk 23, tl. +(48-12) Żczk ul. 3 Mj 5, 53l ) Bkłrz, ul. Ingrdn 4, tl. +(48-22) Zścnk ul. Rostfńskgo 4, tl. +(48-12) Ark ul. 29 Lstopd 52, tl. +(48-12) Śwnrn ul. Budryk 6, tl. +(48-12) Kwdrt ul. Skrżyńskgo 1, tl. +(48-12) Mt Mjölkbrr och självsrvrngr Grodzk ul. Grodzk 4 Jdłodjn ul. Olndry 1 Kzmrz ul. Krkowsk 24 Nlśnq ul. Szwsk 2; pl. Mrck 2 Pod Tmdą ul. Grodzk 43 Sąsdz ul. Szptln 40 Smczny ul. św. Tomsz 24 Żczk ul. Czrnowjsk 5 Vgtrsk rättr Grn Wy ul. Mkołjsk 14 Vg ul. św. Grtrudy, ul. Krupncz 22 Kfér Albo Tk Mły Rynk 4, tl. +(48-12) Dmmrs Thus ul. Knoncz 21 Coffhvn ul. Krmlck 8, Al. Pokoju 6, ul. Podgórsk 34 Europjsk Rynk Główny 35, tl. +(48-12) Jm Mchlk, ul. Florńsk 45, tl. +(48-12) Klubokwrn Mlczrn ul. Msls 20 Loż Klub Aktor ul. św. Jn 2/Rynk Główny 41, tl. +(48-12) nt Pprzz ul. Mkołjsk 9, tl. +(48-12) Szufld ul. Wśln 5, tl. +(48-12) Pubr Fschr Pub ul. Grodzk 42, tl. +(48-12) Łźn ul. Pulńsk 28, tl. +(48-12) Musc Br 9 ul. Szwsk 9, tl. +(48-12) Propgnd ul. Modow 20, tl. +(48-12) Shksbr Pub ul. Gołęb 2, tl. +(48-12) U Pwrsów ul. Florńsk 32 Towr Club ul. Grodzk 4, tl. +(48-12) KRAKÓWS DELIKATESSER Krków hr också sn typsk mträttr, först och främst mcznk rd skvor v fläskflé md stor mängdr lök och kummn srvrd md sås utskurt vtt bröd, pczon kczk z grzybm, stkt nk md svmp och bovt. Ostsortr värd tt rkommndr är oscypk och bundz tllvrkd v fårmjölk från fjällområdt Podhl närhtn v Krków. Andr läckrhtr är ftrrättr som srnk krkowsk, n ostkk smkstt md vnlj, och påvns brömd bkls ppsk krmówk. Mst typskt är dock krkowsk obwrznk, som säljs övrllt Krków små rullnd stånd. Dt är tt ltt vtbröd formt som n tunn flätd rng, dkorrd md grovslt, vllmo- llr ssmfrö. Övrnttnng hotll Astor ul. Józf 24, tl. +(48-12) Cmpnl ul. Św. Tomsz 34, tl. +(48-12) www. cmpnl.com.pl Flx os. Złot Jsń15B, tl. + (48-12) pl Krkus ul. Nowohuck 35, tl. +(48-12) Pnorm ul. Lpńskgo 3/1, tl. +(48-12) Prł ul. Zkopńsk 180b, tl. +(48-12) ROKK ul. Rzmślncz 5, tl. +(48-12) Strt ul. Kplnk 60, tl. +(48-12) Sport ul Zrzcz 124, tl. +(48-12) Royl ul. św. Grtrudy 26-29, tl. +(48 12) hostll Any Tm Hostl&Pnson Estry www. kow.pl Atlnts Blng Blng Blu Cornr Dco www. hostldco.pl Dzzy Dsy DJ Frn Flowr www. frn.pl Flmngo com Grdnhous pl Grg&Tom Cntrum Gulwr Kzmrz Bt Konsul www. hostlkonsul.com Rynk Trzy Kfk Węgrsk pl Junor Krkus pl Mm s Momotown Old Town Orng Sky com.pl Th Strngr Trvl rpublc Trvllrs Inn Trzy Kfk Bs pl Trzy Kfk Plus U Żwckgo Vndrrhm ul. Grochow 2, tl. +(48-12) , www. ssm.com.pl ul. Olndry 5, tl. +(48-12) ul. Szblowskgo 1C, tl. +(48-12) Cmpngpltsr Clprd ul. Pchońskgo 28A, tl. +(48-12) Krkownk ul. Żywck Boczn 2, tl. +(48-12) Smok ul. Kmdulsk 18, tl. +(48-12) Koron Gj k. Krkow, tl. +(48-12) www. cmpng-koron.com.pl Cmpng tältplts Wlczk, ul. Wrzynk 9, tl. (12) po krkowsku dvs. bräs- nytm.com.pl Aston 1

12 Pw KRZESZOWICE Rdzkowskgo 914 DĄBROWA GÓRN. OŚWIĘCIM Blck AL. ARMII KRAJOWEJ Królowj Jdwg Ogródk dzłkow OLKUSZ 80 JASNOGÓRSKA Tynck J. Conrd AZORY Bronowck J. Mlczw NAWOJKI Pstowsk skgo Pstowsk Ksęc Józf M. Jrmy 4 E40 Łoktk Podchorążych Królwsk Al. 3 Mj Opolsk T. Mkowskgo Kjowsk Stchwcz KRAKÓW ŁOBZÓW V ŁOBZÓW VI BRONOWICE Ogródk dzłkow TS Wsł CZARNA WIEŚ Rudw CZAR NOWIEJSKA PÓŁWSIE Błon ZWIERZYNIECKIE VII ZWIERZYNIEC PYCHOWICE VIII DĘBNIKI IV PRĄDNIK BIAŁY Krków 8 Krmlck Al. F. Foch Płsudskgo Prsk St. Grot-Rowck Kobrzyńsk ZAKRZÓWEK NOWA WIEŚ T. Koścuszk DĘBNIKI go K. Wyk Btlonu Skł Wrocłwsk Kplnk H. Pchońskgo Dl. Urz. Mst AL. Z. KRASIŃSKIEGO Błuckgo J. Wybckgo Krowodrskch Zuchów AL. A. MICKIEWICZA Mont Cssno Podwl Zwrzynck KONOPNICKIEJ J. Brożk IX ŁAGIEWNIKI BOREK FAŁĘCKI Prądnk E B KROWODRZA Strszwskgo Fldorf Brtysłwsk Doktor Twrdgo Prądnck Dunjw- skgo Dług Podzmcz Grunwldzk rądnck I STARE MIASTO AL. J. SŁOWACKIEGO PIASEK Ktdr ZAKOPIAŃSKA Such Prądnck Bsztow Frncszkńsk Urz. Mst Wwl KLEPARZ LUDWINKÓW Wlg CEGIELNIANA ZAKOPANE, KĘTY 2 11 OŚWIĘCIM 1 Dtl Św. Grtrudy Strdomsk WADOWICKA Kośc. Mrck Klwryjsk Krkowsk Kośc. N Skłc A. Frdry Wrszwsk J. Mckwcz Wstrpltt Dtl Mtczny KRAKÓW BOREK FAŁĘCKI Opolsk AL. 29 LISTOPADA Lubcz Swn Lmnowskgo Rkowck Alj Powstńców Bocn E Wlńsk Prądnk Prndoty Grzgórzck Strowśln N Zjźdz STRADOM KAZIMIERZ ŁAGIEWNIKI Cmntrz Rkowck RAKOWICE 8 KRAKÓW GŁÓWNY Dl. Urz. Mst H. KAMIEŃSKIEGO KRAKÓW BONARKA Czrwongo WESOŁA 12 Grochowsk Prżmowskgo Moglsk Wlck WARSZAWA, KIELCE Al. Powstńców Wrszwy PODGÓRZE AL. 29 LISTOPADA W. Słwk Dobrgo Pstrz Lublńsk Chrobrgo Łużyck Brog J. Ł p kowskgo Mjor Mchowt y Brodowcz Olszyny Plotów Grzgórzck KRAKÓW JABŁOCIE KRAKÓW KRZEMIONKI Podgórsk Mlborsk Powstńców Moglsk Al. Pokoju Śląskch Młyńsk Wlck Strzlców Lublńsk IV PRĄDNIK CZERWONY OLSZA Dl. Urz. Mst 6 Ofr Dąb Płszowsk Koźlrs k Plotów Młyńsk II GRZEGÓRZKI WISŁA X WOLA DUCHACKA J. Mssnr RAKOWICE Ogródk dzłkow Nowohuck Nowosądck Btowck ROGATKA WARSZAWSKA Dobrgo Pstrz Krzywd Wolsk Ułnów N Kozłówc Al. Bor-Komorowskgo Ugork KRAKÓW PŁASZÓW Fbryk Kbl UGOREK Ssk 4 Al. Jn Pwł II DĄBIE E40 Ogródk dzłkow Przwóz WIELICKA B g L. Okulc Al. Pokoju Motyl MISTRZEJOWICE Lpsk kgo Ogródk dzłkow Prk Lotnków Polskch Łnow PŁASZÓW r y Bżnowsk PROKOCIM PRZEMYŚL, RZESZÓW Stll-Sowckgo J. Jncrz Nowohuck Wślck L. Tlg N Łęgu Obrońców Modln Dąbk Srbrnych Orłów Al. Wł. Andrs M. Mdwckgo Wysockj Nowohuck L. Okulckgo XIII PODGÓRZE J. Surzyckgo KRAKÓW PROKOCIM Pst Cntrln Kołod Mkołjczyk Dunkowskgo N Złęczu Kruszwck gn. Mczk M. Dąbrowskj Czyżyńsk Sołtysowsk XIV CZYŻYNY ŁĘG XII PROKOCIM -BIEŻANÓW M. Ćwklńskj L. Okulckgo Bronwskgo Rybtwy GRĘBAŁÓW Kocmyrzowsk RYBITWY Obrońców Krzy L. Podbpęty ż Obrońców Nowolpk XVI BIEŃCZYCE NOWA HUTA Krzyż Al. Wł. Andrs K. Mkuszyńskgo Półłnk Moścckgo Żromskgo Al. Róż Bńczyck Kocmyrzowsk Drwn KRAKÓW BIEŻANÓW Al. Przyjźn pl. Cntrlny K. Łowńskgo D łubn Dl. Urz. Mst Rybtwy Półłnk H. Suchrskgo Jgłły PRZEMYŚL, RZESZÓW Al. Soldrnośc Al. Jn Pwł II BUSKO ZDRÓJ XVIII NOWA HUTA Szprgow Strug O rk n SANDOMIERZ Sros Svärdhtr: 1. Wwl 2. Wwldomkyrkn 3. Stor torgt 4. Mrkyrkn 5. Tyghllrn 6. Brbkn och Florńsk-portn. Collgum Mus zowskgo 8. Dn gml syngogn 9. Czrtorysk-must 10. Ntonlmust 11. Mnggh 12. Loppmrkndn PRZEMYŚL, RZESZÓW

13 Ttrbrgn och Zkopn Ttrbrgn och Zkopn Zkopn är n v Polns störst turstortr, Polns vntrhuvudstd vd fotn v Ttrbrgn, d högst brgn Poln, på n höjd v 838 m.ö.h. En utmärkt utgångspunkt för vndrngr brgn. Rundvndrng Sbł (1)- stty v n sägnomspunnn muskr och brättr, n v d först gudrn Ttr. I sn ungdom rövr och tjuvskytt. ul. Zmoyskgo/ ul. Chłubńskgo. Kośclsk-gtn (2)- tt gnunt frluftsmusum md byggndskonst från rgonn. Här fnns n gmml träkyrk från mttn v tlt md tr sndd ltr, folkkonstförmål och glsmålr. Dn gml kyrkogårdn Pękow Brzysko från mttn v 1800-tlt, där männskor som gjort stor nstsr för Polns kultur, tursm och för Zkopn lggr bgrvd. Krupówk (3)- stdns huvudgt md Ttr-must, där rgonns hstor, folklv och trdtonr vss. ul. Krupówk 10, tl. +(48-18) pl, Hoppbckn Pod Krokwą (4)- världscupn bckhoppnng jnur smlr flr tusn åskådr. um.zkopn.pl tl. +(48-18) Vllor Zkopn-stl. Zkopn-must (5) Kolb, ul. Kośclsk 18, tl. +(48-18) Träkpllt Jszczurówk från börjn v 1900-tlt är tt xmpl på lokl byggndskonst. Atm (6). En trävll lokl byggndsstl. Här bodd kompostörn td nsprton från brgsborns folklor. Idg lggr här Krol Szymnowsks musum. ul. Ksprus 19, tl. +(48-18) Antłówk () vttnprk på n brgssluttnng md vrm vttnkällor (940 m ö.h.) Folkkonst folkdräktr, dlktr, musk Zkopn och d närlggnd byrn Kośclsko, Wtów, Chochołów, Cch, Ząb, Poronn, Bukown Ttrzńsk. Włdysłw Hsors gllr (8)- konstnärns gml vrkstd fnns tt konstgllr md skulpturr, scnogrfr och målnngr. ul. Jgllońsk 18, tl. +(48-18) Ttrbrgn Ttrbrgns ntonlprk omfttr polsk Ttrbrgn smt n närlggnd slovksk prk. Är upptgn på UNESCO:s lst övr världsnturrv. Mång vndrngsldr förb brgsjör, vttnfll och grottor. God möjlghtr tll brgsklättrng, grottforsknng och vndrng årt runt. Vntrtd ävn möjlght tll skdåknng. Inträdt tll prkn är vgftsblgt. Cmbrtll, dlwss och krokus, vrs voltt blommor förbådr vårns nkomst, är typsk växtr Ttrbrgn. Gms, murmldjur och kungsörn lvr d högr brgsprtrn. Längr nr lvr kronhjort, rådjur, lodjur, vldktt och t o m björn. Hvsögt - brgsjö på n höjd v 1395 m.ö.h., n v d mst bsökt pltsrn Ttr. Vttnt är grönt 15 mtrs djup. I närhtn lggr tt kulturmnnsmärkt värdshus. Doln Pęcu Stwów Polskch - tt storslgt lpnt lndskp md klfjäll och brnt toppr som rsr sg övr sjörn. Växtlghtn utgörs v gräs, lvr och mossor. Sklw - Ttrs störst vttnfll, c 0 mtr högt och särsklt svärt ftr rklg rgn, lggr vd n v d populärst vndrngsldrn. Gwont - brgstopp (1909 m.ö.h.) md tt 15-mtr högt järnkors. Brgt, som påmnnr om n sovnd rddr, är rltvt lättllgänglgt södrfrån. Kośclsko-dln - n v d vckrst och mst lättllgänglg dlgångrn Ttr. Vndrngsld ävn för orfrn turstr. Möjlght tt åk häst och vgn llr släd. Gubłówk, tt brg (1120 m.ö.h.) lättllgänglgt tll fots llr md brgbn. Mång ttrktonr på toppn: vckr pnormutskt övr Ttr, Gorc, Bskd Wysok och Pnny-brgn vd fotn v Zkopn, smt n lkplts för brn, rutschbn och n högt blägn strnd för dm som vll sol. Från Gubłówk utgår mång cyklvägr och vndrngsldr tll pttorsk brgsbyr: Zęb, Nowy Bystry, Poronn, Dznsz, Kośclsko och Chochołów. En v vndrngsldrn går v Gubłówks brgskm tll Butorowy Wrch. Vntrtd fnns god möjlghtr tll utförsåknng och snowbordåknng. öppn från vår tll sn höst. En ltn vgn md bromsr pssrr längs n proflrd bn md flr kurvor. Mång fntstsk upplvlsr. Butorowy Wrch En utmärkt utgångspunkt för vndrngr brgn smt cyklturr, då mn kn bundr utsktn övr d polsk och slovksk Ttrbrgn och övr Zkopn och Kośclsko. Från Butorowy Wrch ldr v Gubłówk tt ttrktvt vsntt v Påvns väg. Tll Butorowy Wrch går n tvåsttsbn. Ksprowy Wrch tt brg 198 m.ö.h. Västr ttrbrgn. På 30-tlt byggds n lnbn här. På ndst 20 mn kn mn nå Ksprowys topp för tt på sommrn bundr dn vckr pnormutsktn övr Ttrbrgn och åk skdor på vntrn. Fntstsk pnormutskt övr Krywn, Śwnc och Kośclcs fjällmssv. Vd fotn v Ksprowy Wrch lggr Kocół Gąsncowy, särsklt omtyckt v skdåkr. D populärst vndrngsldrn från Ksprowy ldr v Śwnc (2301 m.ö.h.), Orl Prc och ndr brgstoppr och också tll Czrwon Wrchy och Hl Gąsncow. Lnbnn Kuźnc-Ksprowy Wrch. Från brgstoppn Ksprowy Wrch går n skdbn v Hl Gąsncow llr Goryczkow. Stollftn Gąsncow är 1158 mtr lång och Goryczkow 130 mtr. Grottor Ttr 20 Krol Szymnowsk, som häm- och klrt mn kn s forllr på En modrn rutschbn på Gubłówk, Dt är förbjudt tt gå n grot- 21

14 Ttrbrgn och Zkopn Ttrbrgn och Zkopn torn Ttr. Polsk brgsklättrrförbundt tllåtr nträd ndst 42 v d övr 500 grottor som fnns ntonlprkn. Br någr få grottor är llmänt tllgänglg och vndrngsldrn ldr gnom dm. Mroźn Kośclskodln Rptowck Koścsko-dln Myln Kośclsko-dln Smocz Jm w Wąwoz och Dolnk ku Dzurz Blysnng fnns br grottn Mroźn. I d ndr grottorn måst mn h någon ljuskäll md sg. Info om grottor Utflyktr omgvnngrn Dębno Podhlńsk är känt för Ärkängln Mkls träkyrk från tlt som är gjord utn n nd spk. Dn fnns upptgn på UNESCO: s världskultur- och nturrv. Pnny och Dunjcs gnombrott. Från vårn tll höstn kn mn åk flott ndströms från Sromowc Wyżn v Szczwnc tll Kroścnko. Undr färdn kn mn bskåd klkklppor och klppbrntr som når upp övr flodns ström. Stowrzyszn Flsków Pnńskch, Sromowc Wyżn, ul. Kąty 14, tl. (+48-18) Kollktvtrfk I Zkopn fnns buss, prvt mnbuss, tx och drosk. På vntrn kn mn åk släd. Tx Rdo Tx tl Gwont tl Ttry 9625 Droskor/släd Ett dyrt trnsportmdl. Prst På vntrn kn mn åk släd upp tll Kltówk. Evnmng Intrntonll folkfstvln nordns vrj år ugust, tt v d störst kulturvnmngn Zkopn. Brgsgruppr från Europ, Asn, Afrk och Sydmrk dltr. Zkopnvårn - Untd Europ Jzz Fstvl nordns smrbt md vänortrn Slgótrján (Ungrn), Hrdc Králové (Tjckn) smt Bnská Bystrc (Slovkn). I vrj std ägr lokl jzzfstvlr rum, mn sdn 2004 ngår d tt gmnsmt vnmng, Untd Europ Jzz Fstvl, md jzzmusk, båd trdtonll och modrn, gospl, dxlnd, blus och fuson Zkopn. Vtrnblsmött vtrnblr kör längs stdns huvudgtor. Jzz Cmpng Kltówk ägr rum vrj vntr, då ung och gml muskr kommr tll Ttrbrgn. Tll Kltówk kommr mång känd polsk och utländsk jzzmuskr. Tllsmmns vndrr d brgn, rptrr och bor undr smm tk, och på kvällrn är dt jmsssons olk smmnställnngr. Intrntonll orglfstvln Zkopn Orglkonsrtr ägr rum undr sommrhlgrn Hlg fmljns kyrk smt snkturt Krzptówk.. Undrhållnng Smhllr com (oppns novmbr 2006) COS, ul. Br. Czch 1, tl. +(48-18) www. cos.z-n.pl Hotl Ltwor ul. Krupówk 40, tl. +(48-18) Hotl Ksprowy Poln Szymoszkow 1, tl. +(48-18) Hotl Sklny Prdłówk 3b, tl. +(48-18) Hotl Blvdr Drog do Blgo, tl. +(48-18) Czrny Potok, ul. Ttmjr 20, tl. +(48-18) Tnnsbnor Prk Mjsk m. Płsudskgo, ul. Stszc COS, ul. Br. Czch 2, tl. +(48-18) ul. Drog do Olczy 26 Drog do Błgo, tl. +(48) Antłówk, ul. Jgllońsk Skrdskor COS, ul. Br. Czch, ul. Grunwldzk, tl. +(48-18) Skdåknng Butorowy Wrch, ul. Powstńców Śląskch. Stollft, rltvt nkl, för nybörjr och dm som åkr skt. Brgskmmn Gubłówk. Kbljärnväg. Skftnd trräng, rännor för snowbordåkr. Lnbnn Kuźnc-Ksprowy Wrch. Från brgstoppn Ksprowy Wrch går n skdbn v Hl Gąsncow llr Goryczkow. Stollftn Gąsncow är 1158 mtr lång, Goryczkow 130 mtr. Nosl, ul. Blzr 24c. En stollft tll brgstoppn och n kortr nkrlft. Brnt skdbn för rfrn llr modg skdåkr. Skdbnn Szymoszkow brdvd hotllt Ksprowy för nybörjr Mång nkrlftr för nybörjr: Koznc, Pod Krokwą, Kltówk, N Lpkch, Prdłówk, Antłówk. Attrktv skdområdn d omkrnglggnd byrn Bukown Ttrzńsk, Błk Ttrzńsk. Bunghoppnng Pod Gubłówką, tl. +(48) Skärmflygnng Ar Tx, tl. +(48-18) Bystrowsk, tl Rdnng Sbłow Zgrod, ul. Krzptówk 1, tl. +(48-18) Mgl Wojcch, ul. Prdłówk 14A, tl. +(48-18) Cyklng Från cykln kn mn lär känn Zkopns trktr myckt väl. Dt fnns mång cyklbnor v vrrnd längd och svårghtsgrd, från lätt tll myckt svår. Mllnsvår: Ttr. För uthållg: Kuźnc- Toporow, Cyrhl-Ps, Trwk- Hl Gąsncow (24 km) Lätt: Påvns väg - Zkopn-Kośclsko- Gubłówk-Ząb-Bńsk Wyżn- Bńsk Nżn-Ludźmrz-Nowy Trg (35 km) Ttr Wtkwcz-ttrn ul. Chrmcówk 15, +(48-18) Bogrfr Gwont, ul. Koścuszk 4, tl. +(48-18) Sokół, ul. Orkn 2, tl. +(48-18) Muskklubbr Ampstrong ul. Jgllońsk 18, tl. +(48-18) Pssport, ul. Nowotrsk 8 Pno Cf, ul. Krupówk 63 Rockus ul. Zruskgo 5 www. rockus.z-n.pl 22 måst övrnskomms förväg. AquPrk Antłówk och något rfrn skdåkr. Mt 23

15 138 Ttrbrgn och Zkopn Ttrbrgn och Zkopn Bllgt: Mjölkbrr ul. Wtrnów Wojny 2, ul. Nowotrsk 2 Smkosz ul. Krupówk 22, tl. +(48-18) Hrmr ul. Koścuszk 13, tl. +(48-18) Krczm Śpwjących Kuchrzy Klnrów, ul. Blzr 1, tl. +(48-18) Tmd, ul. Gmnzjln 13, tl. +(48-18) Crp Dm, ul. Nowotrsk 33 Kfér Gb ul. Zmoyskgo 10, tl. +(48-18) Cf Pno ul. Krupówk 3, tl. +(48-18) Kwrn, ul. Snkwcz 6A, tl. +(48) Kofnk ul. Kośclsk 22, tl. +(48-18) Mlńk ul. Krupówk 69, tl. +(48-18) Smnt ul. Wtkwcz 2, tl. +(48-18) zkopn.pl Sncj ul. Krupówk 6, tl. +(48-18) cfsncj Pubr Pprzz ul. Glcy 8, tl. +(48-18) Kmkz ul. Krupówk Prohbcj ul. Nowotrsk 46, tl. +(48-18) www. prohbcj.com.pl Anmon ul. Krupówk 38, tl. +(48-18) Rdrs Club, ul. Krupówk 81B, tl. +(48-18) Wnotk pod Brłm ul. Grunwldzk 9, tl. +(48-18) Rsturngr och rgonlt kök Bcówk ul. Krupówk 61, tl. +(48-18) Bąkow Zohyln Nźno ul. Płsudskgo 6, tl.+(48-18) Bąkow Zohyln Wyźno ul. Płsudskgo 28A, tl. +(48-18) Czrc Jr ul. Mł Żywczńsk 11A, tl. +(48-18) Krczm Młynsk ul. Drog do Dnl 3A, tl. +(48-18) Morsk Oko ul. Krupówk 28, tl. +(48-18) Rdykołk ul. Kośclsk 1, tl , Sbł ul. Krupówk 11, tl. +(48-18) Sop ul. Kośclsk 52, tl. +(48-18) Szłs Pod Rglm, ul. Płsudskgo 32A, tl. +(48-18) U Wnuk, ul. Kośclsk 8, tl uwnuk Zbójck, ul. Krupówk 28, tl Bllg övrnttnngr Bllg hotll Ptr ul. Żromskgo 12, tl. (+48-18) Gromd ul. Zruskgo 2, tl. +(48-18) Gwont ul. Koścuszk 1, tl. +(48-18) Pnsont Bcówk ul. Brzg 2, tl. +(48-18) Czrny Potok ul. Ttmjr 20, tl. +(48-18) Dwdk ul. Prdłówk 8B, tl. +(48-18) Iskr ul. Grunwldzk 22, tl. +(48-18) Jdz ul. Strążysk 22, tl. +(48-18) Olg ul. Strążysk 20, tl. +(48-18) Pod Gwontm ul. Skbówk 35, tl. +(48-18) www. podgwontm.zkopn.pl Rnsns ul. Chłubńskgo 26, tl. +(48-18) Rusłk ul. Mł Żywczńsk 5A, tl. +(48-18) www. KRZEPTÓWKI POTOK ruslk.zkopn.pl Zbyszko ul. Zmoyskgo 26C, tl. +(48-18) www. zbyszko.zkopn.pl Övrnttnng hos TOPR (brgsräddnng) U Rtownków, ul. Płsudskgo 63A, tl Kul Słodyczk zkopn.pl Dom Turysty ul. Zruskgo 5, tl. +(48-18) z-n.pl Dom Wycczkowy Trs, ul. Br. Czch 6A, tl. +(48-18) Bllg övrnttnngr Vndrrhm ul. Krzptówk 2 tl. +(48-18) ul. Nowotrsk 45, tl. +(48-18) Cmpngpltsr os. Hrnd 51B tl. +(48-18) ul. Żromskgo 26, tl.+(48-18) Pwłkówk Ustup, tl. (48-18) Brgshyddor nd Morskm Okm, tl. +(48-18) 20 FURMANOWA w Doln Roztok, tl. +(48-18) w Doln Pęcu Stwów Polskch, tl. Zkopn KOŚCIELISKO KIRY 958 Kośclsk Powstńców Śląskch Kolj n Gubłówkę Cch Wod Kośclsk Strążysk Ksprus Atm 6 TATARY Nowotrsk Al. 3 Mj Krupówk ELIASZÓWKA HARENDA 8. Włdysłw Hsors gllr KUŹNICE KRZEPTÓWKI GUBAŁÓWKA G u b ł ó w k CHOĆKOWSKIE POLANA SZYMOSZKOWA MRAŹNICA BUŃDÓWKI GŁADKIE UBOCZ WALOWA GÓRA KOTELNICA BILINÓWKA SPADOWIEC ŁUKASZÓWKI Kzlnc T A T R 1034 Y 2 OS. KASPRUSIE 5 3 +(48-18) n Hl Gąsncowj, tl. +(48-18) Hotl Górsk n Hl Kltówk, tl. +(48-18) n Hl Kondrtowj, tl. +(48-18) n Hl Ornk, tl. +(48-18) nt.pl n Poln Chochołowskj, tl. +(48-18) Svärdhtr: 1. Sbł 2. Kośclsk-gtn 3. Krupówk 4. Hoppbckn Pod Krokwą 5. Zkopn-must Rfczówk USTUP 6. Atm. Antłówk CIĄGŁÓWKA 4 DWORZEC PKS Glr Hsor 8 STARY KAMIENIEC ZAKOPANE Jgllońsk Instytut Mtorologczny Hr. Wł. Zmoyskgo 4 POD SKOCZNIĄ SPYRKÓWKA ANTAŁÓWKA NAD KOLEJĄ Krokw Bsn Cplcowy T. Chłubńskgo Jstrzęb Turn 1090 BACHLEDY KRÓLE ANTAŁÓWKA 1 GUTY KRAKÓW BACHLEDZKI WIERCH A n t ł ó w k KOZINIEC BYSTRE WOJDYŁY JANOSÓWKA OBERCONIÓWKA PARDAŁÓWKA Nosl 1206 Frąckówk STACHONIE WALKOSZE HUTY JASZCZURÓWKA

16 Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn 26 Gdńsk Polns hvshuvudstd, tt btydnd kultur-, forsknngs- och närngslvscntrum och n populär turstort. Dt vr här som Lch Włęs ldd strjkn som bdrog tll kommunsmns fll. Sopot ärtrstdns mnst std, n kurort vd hvt. För ndr världskrgt n v d xklusvst bdortrn vd Östrsjön. Gdyn är Trstdns yngst std, n hndls-, örlogs- och färjhmn. För ndr världskrgt Östrsjöns störst och modrnst hmn. Ljonn - Gdńsks stdsvpn Rundvndrng Krnn (1) stdns symbol vd flodn Motłw, dn mdltd gotsk hmnkrnn kund lyft 4 ton 2 mtr upp luftn. Idg fnns här Cntrl hvsmust ul. Szrok 6/68, tl. +(48-58) , Mrck-gtn (2) n chrmfull gt md krktrstsk rkonstrurd trppräckn. Oft gs här konsrtr v studntr och utxmnrd från Muskkdmn. Gml stn Gdńsk Mrkyrkn (3) gotsk stl, från tlt. Rymmr bsökr. Förr tdn fnns där världns störst stronomsk ur. Från dt 8 mtr hög kyrkotornt hr mn n vckr utskt övr stdn. Brbkn (4) n bvrd dl v dn gotsk bfästnngn från 1400-tlt bstår v n tortyrkmmr och tt fänglstorn. ul. Trg Węglowy, tl. +(48-58) Gylln portn brockstl (5), byggds på tlt och rstt dn tdgr, gotsk stdsportn. ul. Dług Grön portn från (6) 1500-tlt vr tllfällg bostd Gdńsk för d polsk kungrn. Här slutr Kunglg vägns huvuddl på Motłw-sdn. ul. Dług Pobrzż Rådhust () från 1300-tlt, ursprunglgn gotskt, byggt v tgl. Numr gotsk och rnässnsstl md prktfull ntrörr, bl. Röd sln, där stdns råd smlds. Inrymmr dg Hstorsk stdsmust. ul. Dług 4, tl. +(48-58) , Artushovt (8) tt sngotskt hus där dln höll sn mötn, v stn md n 10,5 mtr hög kklugn (520 måld kklplttor), lggr brdvd Rådhust. Inrymmr n fll tll Hstorsk stdsmust ul. Dług Trg 45, tl. +(48-58) Nptunusfontänn (9) n stty v brons, står frmför Artushovt, symbolsrr stdns nknytnng tll hvt. ul. Dług Trg Uphgns Hus (10) orgnlntrör gmmlt borgrhus md orgnll ntrör från 100-tlt, öppt för llmänhtn, dg Hstorsk stdmusts huvudkontor ul. Dług 12, tl. +(48-58) www. mhmg.gd.pl Spnnmålsbodsön (11) ndst n dl v d 300 spnnmålsbodrn hr bvrts. Mlln ny och gml Motłw Bärnstnsmust (12) Trstdns mst modrn musum md multmdl prsnttonr och rk smlngr v konstförmål bärnstn, lggr fänglstornt. Zspół Przdbrm ulcy Długj, Gdńsk, Trg Węglowy, tl. +(48-58) , Ntonlmust (13) md n smlng målr från och 1500-tlts Gdńsk, smt ndrländskt målr md Yttrst domn v Hns Mmlng. ul. Toruńsk 1, tl. +(48-58) , Cstrcnsrklostrt Olw (14) md n ktdrl från år 1200, förnämlg brockorgl från 100-tlt md myckt vckr ton, rkt utsrd md fgurr, änglr, solr och stjärnor som rör sg undr konsrtn. ul. Cystrsów 10, Cntrt för nutd konst (15), Bdhust - dn gml bdhusbyggndn vss modrn konst, konstnärsskssr och dokumntärflmr v polsk och utländsk konstnärr, båd vältblrd och ung ul. Jskółcz 1, tl. +(48-58) , Wstrpltt (16) dn 1 sptmbr 1939 kl börjd ndr världskrgt här. Sopot hvsbd och kurort Molo (1) (Prn) v trä från mttn v 1900-tlt, 512 mtr lång, dn längst prn Poln och n v d längst Europ. En v d populärst polsk rkrtonsnläggnngrn, stdns symbol. Förlängnngn v ul. Bohtrów Mont Cssno, tl. +(48-58) Gdyn Koścuszko-torgt är n omtyckt promndplts för stdns nvånr och turstr. I närhtn lggr musfrtygn Pommrns gåv och Blxtn förtöjd. Brdvd prn lggr Cntrl hvsmust och Hvskvrt. Musfrtyg. Skolfrtygt Dr Pomorz ( Pommrns gåv från 1909 och örlogsfrtygt Błyskwc ( Blxtn ORP ), jgr polsk mrnns tjänst undr ndr världskrgt. ul. Nbrzż Pomorsk, tl. +(48-58) Brgt Kmnn - n storslgn utskt övr stdn. Från 52 m.ö.h. kn mn bundr hlvön Hl, stdn och Östrsjön. Hvskvrt Gdyn Al. Jn Pwł II 1, tl. +(48-58) Evnmng Domnknrmrkndn ägr rum vrj år undr först hlvn v ugust och lockr dglgn upp tll bsökr Gml stdns gtor Nptunl - Trstdstudntrns kulturfst mj. Tävlngr bl.. orntrngslopp, fotboll, vollybll, strtbll, sgltävlngr vkn, bunghoppnng. I ktvttrn dltr olk fkulttr, båd studntr och lärr. Konsrtr: sjömnssångr och rock. Fstvln Opn r Gdyn ägr rum årlgn börjn v jul, undr mdvrkn v världsstjärnor nom hphop. Kryssnngr tll hlvön Hl, Jstrn och Wstrpltt, båtrsor på flodrn Motłw och Mrtw Wśl. Påstgnng vd bryggorn Gdńsk, ul. Dług Pobrzż (ndr pln); Sopot, promndbryggn; Gdyn, l. Zjdnoczn 2 (brdvd musfrtygt Dr Pomorz) Mlodfstvln Sopot ägr rum årlgn sdn mr än 40 år. Här uppträdr båd polsk och utländsk rtstr och tävlr om näktrgln bärnstn. Kommunkton Kollktvtrfk bussr, spårvgnr (trådbussr Gdyn). Gdńsk, Sopot och Gdyn förbnds v SKM (snbb lktrsk tvärbn) som går vr 10: mnut mlln kl och 19.30, därftr nt lk oft. Tx Cty Plus tl Hllo Tx tl Komfort Tx tl MPT tl Nptun Supr Tx tl Utbldnng Högskolor och unvrstt Mdcnsk kdmn 2

17 Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn Mrnhögskoln Gdyn gdyn.pl Muskkdmn gd.pl Konstkdmn Gymnstk- och drottshögskoln www. wf.gd.pl Gdnsks tknsk högskol Gdńsks unvrstt www. unv.gd.pl Shoppng Hndlsgllror Glr Cntrum Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41c ul. Grunwldzk 10/109 Glr Hndlow Mdson Gdńsk, ul. Rjsk 10 Klf Gdyn, l. Zwycęstw 256 Mnhttn Gdńsk, ul. Grunwldzk 82 Stormrkndr Auchn Gdńsk, ul. Szczęślw 3 Crrfour Gdnsk, ul. Schubrt 102A Gnt, Gdńsk, ul. Spcrow 48 Gnt Gdyn, ul. Śląsk 142 Rl Gdńsk, ul. Kołobrzsk 32 TESCO Gdyn, ul. Kcyńsk 2, ul. Nowowlczńsk 35 Bokhndlr Empk Mgstor Gdńsk, ul. Podwl Grodzk 8 Empk Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41C Empk Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssno 5/59 Empk Gdyn, ul. Śwętojńsk 68 Nöjn Bdställn och strändr Gdńsk Stog Brzźno Jltkowo Sopot Gdyn Rdłowo Orlowo Hl Smhllr Aqu Prk Sopot, ul. Zmkow Gór 3/5, tl. +(48-58) , Akdm Sportu Aqu Gdyn, Al. Zjdnoczn 3, tl. +(48-58) Cntrum Sopot, ul. Zcsz /9, tl. +(48-58) , Ftnssklubbr Bltc Oss Ftnss & Sp Gdyn, ul. Koprnk 1, tl. +(48-58) , gd.pl Gymnson Gdńsk, ul. Rjsk 10, www. cz, tl. +(48-58) , Tgr Gym Gdńsk, l. Grunwldzk 82, tl. +(48-58) 6 6 0, Tnnsbnor Ark Gdyn, ul. Ejsmond 3, tl. +(48-58) Sopock Klub Tnsowy ul. Cynowy 5, tl. +(48-58) ul. Uphgn 25, tl. +(48-58) ul. Zlonogórsk 4, tl. +(48-58) Cntrum Sopot ul. Zcsz/9, tl. +(48-58) Skrdskor Hl Olw Gdńsk, ul. Bżyńskgo 1, tl. +(48-58) Skdåknng Łys Gór w Sopoc (110 m npm.) z wycągm nrcrskm o długośc 286 m. Bowlng Aqu Prk Sopot, ul. Zmkow Gór 3/5, tl. +(48-58) , Cntrum U Gdńsk, pl. Domnkńsk, tl. +(48-58) Gdyn ul. Śwętojńsk 135, tl. +(48-58) Sqush Cntrum Sopot ul. Zcsz/9, tl. +(48-58) , Bltc Oss Ftnss & Sp, Gdyn, ul. Koprnk 1, tl. +(48-58) , Bljrd Ygrk - Gdńsk, ul. Polnk 65, tl. +(48-58) Grn Club - Gdńsk, ul. Hynk 69, tl. +(48-58) Cotton Club - Gdńsk, ul. Złotnków 25/29, tl. +(48-58) Pntbll Ludm Sopot, ul. Hffnr 44 Ttrr Ttr Wybrzż (Kust Ttrn) Gdńsk, ul. Św. Duch 2, tl.+(48-58) pl Musk Ttrn Gdyn, pl. Grunwldzk 1, tl. +(48-58) Myb Thtr Compny Gdńsk, ul. Wt Stwosz 55, tl. +(48-58) (förställnngr Klsssk musk Flhrmon Błtyck (Konsrthust) Ołownk 1, tl. +(48-58) , Opr Błtyck Gdńsk, l. Zwycęstw 15, tl. +(48-58) , Bogrfr Cnm Cty Krwtk, Gdńsk, ul. Krmlck 1, tl. +(48-58) , Knoplx Gdńsk, ul. Kołobrzsk 41C, tl. +(48-58) , Multkno l. Zwycęstw 14, tl. +(48-58) , Nptun Gdńsk, ul. Dług 5, tl. +(48-58) Slvr Scrn Gdyn, ul. Wszyngton 21, tl. +(48-58) , Muskklubbr Blus: Dly Blus, Sopot, ul. Włdysłw IV 1, tl. +(48 58) Hp hop, soul, mtl R&B: Klub Rdostcj Eklktyczn, Gdńsk, ul. Do Studznk 34A, tl Jzz Club Gdńsk, ul. Dług Trg 39/40, tl. +(48-58) Bohm Jzz Club Gdyn, ul. Wszyngton 21, tl. +(48-58) Jzz Cf Scn Gdyn Ucho Gdyn, ul. św. Potr 2 Tchno/klubbmusk: Bbloo Gdyn, ul. Śwętojńsk 46 Sfnks Sopot, ul. Powstńców Wrszwy 1 Studntklubbr: Bukszpryt Gdyn, ul. Sędzckgo 19 IKS, Gdńsk, ul Polnk 66, tl. +(48-58) Mchnk, Gdńsk, ul. Do Studznk 61, tl. +(48-58) Prlmnt Gdńsk ul. Św. Duch 2 Pomorn Dom Kszubsk, ul. Strgnrsk Żk Gdńsk, l. Grunwldzk 195/19, tl. +(48-58) www. klubzk.com.pl Mt Mjölkbrr och självsrvrng Gdńsk: Nptun, ul. Dług 33/34; Syrn, l. Grunwldzk 1/3 Turystyczny, ul. Szrok 8/10 Gdyn: Słonczny ul. Abrhm 10 Grn Wy Gdńsk, ul. Grncrsk 4/6 Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssno 6 Kfér Art Dco Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssno 9A, tl. +(48-58) Coffhvn Gdńsk, ul. Rjsk 10; Gdyn, ul. Wszyngton 21 Dly Cf Gdńsk ul. Dług 6/, tl. +(48-58) Dlcj Gdyn, ul. 10 Lutgo 2, tl. +(48-58) Mrck Gdńsk, ul. Mrck 21/22, tl. +(48-58) Nscf Sopot, ul. Bohtrów Mont Cssno 61; Gdyn, ul. Śwętojńsk 6, tl. +(48-48) Puss nd Ros Gdńsk, ul. Św. Duch 8/89, tl. +(48-58) Pubr Blck Bull Sopot, l. Npodlgłosc 96 Bg Johny Gdńsk ul. Trg Rybny 6 Csblnc Gdńsk, ul. Dług 5 Goldn Pub Gdńsk, l. Grunwldzk 130 Hrly nd Vlkyr Sopot, ul. Grunwldzk 10 Dongl Gdyn, ul. Zgody 10 Pub Pwnc Gdńsk, ul. Grbry 1 Knsk Sopot, ul. Kocuszk 10 Musc Pub Mtrx Gdńsk, ul. Trg Rybny 9 Kolb Sopot, ul. Powstńców Wrszwy 10 Octobrfst Gdyn, ul. Śwętojńsk 41 Övrnttnng Hotll Gdńsk: Alm ul. Flow 4, tl. +(48-58 ) Brtn ul. Turystyczn 9A, tl.+(48-58) Dl ul. Czrny Dwór 4, tl. +(48-58) Dom Aktor ul. Strgnrsk 55/56, tl. +(48-58) Dom Muzyk ul. Łąkow ½, tl. +(48-58) Amzonk ul. Krzywoustgo 13, tl.+(48-58) Rnusz ul. Ndwślńsk 56, tl. +(48-58) Gdyn: Antrs ul. Komndorsk 59 tl. +(48-58) Antrcyt ul. Korznowskgo 19D, tl. +(48-58) www. hotl-ntrcyt.pl Chn Dworcow 11 tl br på nglsk) Vgtrsk rättr gymnson.pl Kolsum Sopot, ul. Rzmśln- 29

18 Lwndow Al. gn. Józf Hllr Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn Trstdn Gdńsk, Sopot, Gdyn 30 Sopot: Mrmr ul. Zmkow Gór 21/25, tl. +(48-58) Cmpngpltsr Gdńsk: Sobszwo Orl, ul. Lzurow 5, tl. +(48-58) Stog ul. Wydmy 9, tl. +(48-58) Sopot: Kmnny Potok ul. Zmkow Gór 25, tl. +(48-58) Przy Plży ul. Btwy pod Płowcm 3, tl. +(48-58) Włdysłwowo: Ctnwo ul. Żromskgo 52, tl. +(48-58) Chłpowo ul. Żromskgo 81, tl. +(48-58) pl Chłpowo ul. Żromskgo, tl. +(48-58) Jstrzęb Gór, ul. Rozwsk 9, tl. +(48-58) Włdysłwowo, tl. +(48-58) M A J A Mnnontów Slwtor Podwl Grodzk H U CI S K O AL. ARMII Bston P O D WA L E G R O D Z K I E Św. Elżbty Trg Rkowy KRAJOWEJ Koścół Pomnnonck KOLEJ MIEJSKA GDAŃSK GŁÓWNY Knł Rdun Trg Snny Kno Żk OKOPOWA OKOP OWA Krmlck Elżbtńsk Koścół Św. Elżbty WA ŁY J AGIELLO Ń S K I E STARE Podblńsk Koścół Św. Józf Blńsk Rnsns Św. Trójcy Hwlusz Korznn Kowlsk N Pskch Grncrsk Kno Drukrz LOT Brm Wyżynn B ogusłwskgo Komnd Wojwódzk Polcj Kłdk Koścół Św. Trójcy Trg Rjsk Dom Optów Plplńskch Wlk Zbrojown Gnln Zwrotn Węglowy Podgrbry Bdnrsk Trg Drzwny Ttr Wybrzż Grbry STARE Dom Prsy Węglrsk Rzźnck Ttrln Młyńsk Szrok Zbytk Wlk Młyny Wlk Młyn Ltrnn Św. Brtłomj Hwlusz MIASTO Pl. Kobzdj Tkck Kołodzjsk Dług Pocztow Kocurk NOT Mły Młyn Podmurz Św. Duch Lktykrsk Ogrn PRZEDMIEŚCIE Podmłyńsk Podwl Węglrsk Z Murm Koścół Św. Ktrzyny Żb Kruk Koz Pńsk Łgwnk Stolrsk Koz GŁÓWNE 10 Wodopój Profsorsk Ktrzynk Szwsk Rybk Górn Rfktrsk Mnszk Stromjsk Śwętojńsk Szrok Pwn MIASTO Koścół Św. Brygdy Pl. Domnkńsk Hl Trgow Koścół Św. Mkołj Kotwcznków Kltncz Złotnków Szklry Pwn Łwncz P O D WA L E P R Z E D M I E J S K I E Lstd Ksęż Rybk Stjnn Słomn Krmrsk Ogrn Iglnck Kplc Królwsk Ktdr Njśw. Mr Pnny Rtusz Dwn Gmnzjum Gml stn Gdńsk Hlvön Hl: Chłupy ul. Drog Hlsk, tl. +(48-58) Jurt ul Wojsk Polskgo, tl. +(48-58) Jstrn ul. Mckwcz, tl. +(48-58) Jstrn, ul. Mckwcz 164, tl.+(48-58) Svärdhtr : 1. Krnn 2. Mrck-gtn 3. Mrkyrkn 4. Brbkn Doln Grobl I Plbn Płc Młodzży Browrn OSIEK Pchołów 3 Grobl II Podkrmrsk Mszczńsk Trg Mślny Grobl III Klsz Oljrn U Furty Grobl IV Krow Dwór Artus Pnńsk Osk Str Domk Zmkow Strgnrsk Szrok Kuuśnrsk mcz Pod z Tndt Mnog Mrck Sroc Trtczn Różn Św. Duch Chlbnck Dług Trg Brokowy Szptl Kotwcznków Powroźncz Grząsk Mokr Przędzlncz Brm Krow Bszt Brmy Kotwcznkow Dzn Pończosznków Krosn Koścół Św. Jn Śwętojńsk Zlon Brm Krosnk Muzum Poczty Polskj Komunkcj Szptln Chmln Tokrsk Wrzywncz Mydlrsk Bosmńsk Trg Rybny Psznn Suknncz Chmln Żytn Węcrz Pl. Obrońców Poczty Polskj ZAMCZYSKO 2 6 Tobsz Przystń Żglug Gdńskj Brm Strgnrsk Cntrln Muzum Morsk Żurw Dylnk Brm Śwętojńsk Brm Św. Duch Str Motłw 1 Pożrncz Czopow Grodzk Bsztow SPICHLERZE Wysp Krp Wrtk Stągwn Spchrzów Spchrzow Motłwsk Pl. Trgowy Knł Rdun Rycrsk Motłw Flhrmon Błtyck Ołownk Zspół trzch spchrzów Dom Pod Murzynkm Port Jchtowy Mrn Now Motłw Szfrn Ołownk Szopy PODGÓRZE Ogródk GDYNIA RZEŹNIA tdn hd stt sät. Fnns md på UNESCO:s dzłkow OKSYWIE OBŁUŻE GDYNIA PODGÓRZE GDYNIA lst övr världskulturrv. Muzum Zmkow, CHYLONIA dzłkow Ogródk GDYNIA OBŁUŻE CHYLONIA ul. Stroścńsk GDYNIA DWORZEC 1, tl. +(48-55) , Btwy LESZCZYNKI ŻEGLUGI PROMOWEJ GDYNIA p. Olwą PORT OKSYWIE PUSTKI GDYNIA Stoczn CISOWSKIE mlbork.com.pl GRABÓWEK m. Komuny Pryskj LESZCZYNKI WEJHEROWO WEJHEROWO MORSKA Chbrow 5. Gylln portn brockstl 6. Grön portn från. Rådhust 8. Artushovt 9. Nptunusfontänn 10. Uphgns Hus 11. Spnnmålsbodsön 12. Bärnstnsmust Jłow cow Str Stoczn Włow Wpnncz Gdńsk Towrzystwo Nukow J. Osowsk Kwl OŁOWIANKA N Stępc Knł N Stępc Hutncz 220 Krtusk E28 6 Anglsk Grobl Chylońsk Chylońsk Chwrznńsk Wczlńsk Mętow Chwszczyńsk Klnńsk D Ł U G I E O G R O D Y 218 Brnwck 218 Puck 6 E28 Nowowczlńsk Rdstow Stępkrsk 20 Puck Puck Nowy Śwt Nowtorów Hutncz Budowlnych Spdochronrzy Chwrznńsk Rdow dm. Józf Unrug Rdrow Estkd E E. Kwtkowsk go MORSKA MORSKA Budowlnych Nowtorów Jnk Wśnwskgo Wlkokck Rolncz WEJHEROWO Ołomńsk Płk. St. Dąbk Wtomńsk M łokck Klck Koścrsk E28 Goplńsk Zlon Bosmńsk J. Smdowcz DEMPTOWO GRABÓWEK ŚRÓDMIEŚCIE UNESCO:s lst övr d vktgst nturrsrvtn världn. Dn störst svärdh- GDYNIA STOCZNIA GDYNIA GŁÓWNA DZIAŁKI T R Ó J M I E J S K I tn är flygsnddynrn. Vckr utskt övr LEŚNE KAMIENNA Urz. Mst GÓRA områdt hr mn från fyrtornt vd snddynn WZGÓRZE GDYNIA WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA MZKS Ark CHWARZNO WITOMINO Czołpno och från utsktstornt på ŚW. MAKSYMILIANA OBWODNICA TRÓJMIASTA DĄBROWA PORT LOTNICZY RĘBIECHOWO Kr tusk Klnńsk P A R K Chwszczyńsk K R A J O B R A Z O W Y WEJHEROWO Lźno Rdun WEJHEROWO OSOWA J. Wysock OSOWA JULIUSZA SŁOWACKIEGO WLK. KACK WYSOKA FIROGA BYSEWO SMĘGORZYNO Utflyktr omnjdn Mlbork känt för dn störst bfästnngsbyggndn Europ, dn gotsk borgn, där dn Tysk ordns stormästr n gång GDYNIA WLK. KACK OBWODNICA TRÓJMIASTA GOŁĘBIOWO Ntonlprkn Słowńsk prkn fnns på KARWINY Spcrow OWCZARNIA KLUKOWO KOKOSZKI WEJHEROWO Orłowsk Opolsk Spcrow Krtusk MORSKA Wlkopolsk Bytowsk 6 ŚLĄSKA Lubowdzk Polsk Jn z Koln 10 Lutgo 20 J. Mlczwskgo 218 Śwętojńsk J. Płsudskgo Stryjsk Lotnków Lgonów Lgonów Obodrzyców Mkołj Rj Stężyck Arcszwàskgo brgt Kluk, tl. +(48-59) Otomn MAŁY KACK ŻUKOWO Lsy KIEŁPINO GÓRNE SKS Błtyk GDYNIA REDŁOWO AL. ZWYCIĘSTWA OBWODNICA TRÓJMIASTA TRÓJMIASTA Rdłowsk Powst. GDYNIA ORŁOWO Styczn 23 Mrc Opr Lśn Spcrow Koścrsk 6 owgo SOPOT KAMIENNY POTOK ZOO Olwsk Ogródk dzłkow T R Ó J M I E J S K I P A R K Koprnk REDŁOWO Kęp Rdłowsk AL. ZWYCIĘSTW Abrhm Str. Rynk Olwsk Krtusk Hffnr AL. NIEPODL E GŁOŚCI Arm Krjowj Ktdr Olwsk Jbłonow Czyżwskgo Powstńców Wrszwy Goyk SOPOT SOPOT WYŚCIGI 14 Obr. Wstrpltt Górlsk Przystń Rybck Potokow Jbłonow Grunwldzk Boh.Mt. Cssno Koścuszk 3-go Mj GDAŃSK ŻABIANKA K R A J O B R A Z O W Y MISZEWO MATARNIA ZŁOTA KARCZMA KARCZEMKI KIEŁPINEK KARTUZY BERNADOWO ŚWIEMIROWO J. Jsń ORŁOWO Ch opn AL. GRUNWALDZKA Rybńskgo Subsłw J. Bżyńskgo OLIWA Rybck Bor-K Wt NIEDŹWIEDNIK NOWIEC S trzyż JASIEŃ GDYNIA 1 Molo KARLIKOWO Urz. Mst Btwy p. Płowcm Tor Wyścgów Konnych Hl Olv Pstowsk omorowskgo Stwosz F. Rkoczgo Gospody GDAŃSK OLIWA Bulońsk E Chłopsk Wojsk Polskgo Jltkowsk Pomorsk Pstowsk Jgllońsk Pcwsk Obr. Wybrzż Kołobrzsk Kołobrzsk GDAŃSK PRZYMORZE MŁYNIEC GDAŃSK ZASPA JULIUSZA SŁOWACKIEGO JELITKOWO Potok Olwsk ŻABIANKA Cmntrz BRĘTOWO PIECKI Jśkow Doln Wrszwsk Lpy Kplczn PRZYMORZE Nowolp Łódzk Dąbrowszczków Al. Rzczypospoltj AL. GRU NWALDZKA ZABORNIA WRZESZCZ MIGOWO UJEŚCISKO ZAKONICZYN SOPOT Fr. Szubrt Łostowck Al. Jn Pwł II Czrny Dwór ROZSTAJE ZASPA Lszczyńskch KUŹNICZKI GDAŃSK WRZESZCZ STUDZIENKI Al. W. Wtos 221 Lgonów J. Sobskgo Al. T. Koścuszk DIABEŁKOWO Rowokół. I byn Kluk fnns tt frluftsmusum Kluk, tl. +(48-59) Hlvön Hl dn mst krktrstsk punktn på Polns krt. Dt nd ställt Poln som hr strändr båd norr och södr. Strändrn vd Ztok Puck lockr md vrmt vttn. I Chłupy fnns båd wndsurfngs- och ktsurfngcntrum. Jurt Jstrn är typsk sommrortr, Hl - n fskrstd, Chłupy Kuźnc fskrbyr. Vrj år dn 29 jun sglr fskflottor från Kuźnc tll Snkt Ptrus och Pulus årlg mrknd Puck. GÓRZYNA skgo Do Studznk L. Bthovn Strug Szr Bolsłw Chrobrgo Wyspń- M. Drgn Mckwcz BKS Lch Krtusk Młomjsk GDAŃSK POLITECHNIKA Al. Skorskgo Plty now E Powstńców Wrszwskch SUCHANINO SIEDLCE ORUŃSKIE PRZEDMIEŚCIE PTASZNIKI BRZEŹNO Mlczwskgo Arm Bgńskgo GDAŃSK KOLONIA Chłubńskgo Worcll Z m Podmjsk E5 Gdńsk Ucznowsk NOWE SZKOTY JANA Z KOLNA AL. ZWYCIĘSTWA CHEŁM GDAŃSK ORUNIA Z t o k G d ń s k Svärdhtr: 13. Ntonlmust 14. Cstrsnsrklostrt Olw 15. Cntrt för nutd konst 16. Wstrpltt 1. Molo Stocznowców jsk Krjowj Lubusk JEDN. ROBOTNICZEJ k Now Zroślk E5 Sndo m Smętn PRZYSTAŃ PROMOWA PŻB I. Krsckgo GDAŃSK NOWE SZKOTY Żułwsk MARYNARKI POLSKIEJ MŁYNISKA Stoczn Rmontow Stoczn Północn GDAŃSK GŁ. DW PKS 3 Mj Równ BŁĘDNIK OKOPOWA GDAŃSK ZASPA TOWAROWA Stoczn Gdńsk Hucsko 1 rsk GDAŃSK BRZEŹNO LETNICA GDAŃSK STOCZNIA Łgwnk Dług Trg 13 Mostow Żb Wschodn Włow Toruńsk 1 Mlmor Podwl Strom. Ktdr Rtusz 15 Olsztyńsk Przybrzżn Woły WESTERPLATTE 16 PRZYSTAŃ ŻEGLUGI GDAŃSKIEJ OLIWSKA NOWY PORT BYDGOSZCZ Wsł Mrtw E5 PODWALE PRZEDMIEJSKIE ORUNIA Kn. Kszubsk Wróbl Mdz WOLNOŚCI Gdńsk Zkłdy Nwozów Fosforowych Anglsk Grobl Stągwn Bluszczow GDAŃSK NW PORT Łnow Ku Ujścu P rztoczn Snnck ńcch N Sz Modr Gęs Ku Ujścu ŚRÓDMIEŚCIE DOLNE MIASTO Knł Portowy GDAŃSK Mrtw Wsł mjr. H Pokłdow. Suchrskgo WISŁOUJŚCIE mjr. H. Su chrskgo PRZERÓBKA Lnrtowcz ELBLĄSKA E Nwk Bjk Mrtw Wsł ELBLĄG, WARSZAWA BŁONIA Zwodz OLSZYNKA Motł Modr Port Północny Budzysz Snn Stryjwskgo Stoczn Jchtow STOGI 31

19 Msurn Msurn Rgonrn Wrm, Mzury och Suwlszczyzn nordöstr Poln D tusn sjörns lnd tt vttnprds. Rundtur Elbląg-knln nlds på 1800-tlt och är dg tt tknskt kulturmnn och n turstttrkton. Ur tknsk synvnkl är dt n myckt ntrssnt vttnld, ävn ntrntonllt stt. Dn hr n fungrnd knlhntrng, unk världn, md tt systm v räls, slussr, dmmr och säkrhtsportr. För tt klr v höjdskllndrn fnns fm mrn järnvägr, där båtrn läggs upp på räls och forsls på lnd. Knlns längd från Ostród tll Elbląg är 80 km, hl sträckn tr lv tmmr, mn mn kn vslut rsn ortn Młdyty och på sätt hlvr rstdn. Żglug Ostródzko-Elbląsk, ul. Mckwcz 9A, Ostród, tl./fx +(48 89) Htlrs högkvrtr Wolfschntz (Vrghåln) Grłoż är n v dystrst pltsrn rgonn. Turstr locks dock ht p.g.. dn skumm och hmlghtsfull stämnngn. Försvrsnläggnngns runr är öppn för llmänhtn. tl.+(48 89) Grunwld (Tnnnbrg)- slgfältt där dn polsk-ltusk härn strd mot Tysk ordn dn 15 jul Mlln dn 12 och 15 jul rkptulrs strdrn. Dssutom ägr mltär crmonr, rddrspl, folkfstr och konsrtr rum. Info: Muzum Btwy Grunwldzkj, Grunwld, Stębrk 1, tl. +(48 89) Msursk stor sjörn - Sjörn lggr nbäddd vckr omgvnng och strändrn hr skftnd utsnd. Ett prds för sglr, knotstr och sportfskr. Sjörn är förbundn gnom flodr llr knlr md slussr och bldr tllsmmns tt stort vttnnätvrk för sjöfrt och vttnsport. Vntrtd fnns möjlght tll sjkt och skrdskoåknng. Sjön Łuknjno - också klld Svnsjön, ftrsom dt störst bståndt v knölsvnr Poln, c tusn styckn, lvr här. Nturrsrvtt fnns md på Unscos lst övr d vktgst nturrsrvtn världn. Här fnns också ndr sjö- och träskfåglr. Områdt är nt tllgänglgt för turstr, mn fåglrn kn bskåds från vägn Mkołjk Gżycko. Mkołjk - stdn lggr mtt dt msursk sjölndskpt och är tt stort turstoch sglcntrum. Här fnns tt musum om dn polsk rformtonstdn. Ett komplx v suprmodrn smbssängr är också n turstttrkton. Tropcn md n konstgjord 150 m lång flod och Golfkdmn vd hotllt Gołębwsk, ul. Mrągowsk 34, tl. +(48-8) När stdn lggr byn Poplno, känd för uppfödnng v småvuxn hästr - trpnr. Gżycko - tt stort turstcntrum md utmärkt möjlghtr tll vttn- och vntrsport. Mång turstfclttr. Borgn, dn stjärnformd fästnngn från 1800-tlt är stdns störst turstttrkton.. In stdn ldr n svängbro, dn nd Europ. Stdn år också känd för sommrmuskfstvln Shnty, orglkonsrtr n vnglsk kyrk från 1800-tlt, och för dn ntrntonll fstvln för orgl och kmmrmusk. Śwęt Lpk - Jsutklostrt nss vr dn vckrst brockbyggndn norr Poln. Mr-snkturt utgör tt mål för tt flrtl plgrmsrsor. Bslkn md sn prktfull ntrör och brockorgl md rörlg fgurr från 121 är n svärdht. www. jzuc.pl/swlpk Gołdp - tt turstcntrum för fotvndrr, vttnsportälskr och skdlöpr. Lndskpt är undrbrt vckrt. Här fnns dn bäst sktbord llr rullskrdskor här. Ht kommr också cyklstr på mountnbks för tt prov dn spcll hndrbnn och cyklhopp vttnt. Augustów. Ett turstcntrum, n smstroch kurort, nss vr huvudstdn för vttnsport och ktv tursm. Ett prds för sglr, knotstr, roddr, vttnskdåkr, och motorsrd vttnsportr. En lktrsk lft för vttnskdåkr (längd 40 m) på sjön Ncko gör dt möjlgt tt uppnå n högst hstght v 58 km/h. Sport- och rkrtonscntrum md bssängr, mssg och rutschbnor m.m. Särsklt ttrktv är knotldrn på Augustów-knln smt på flodrn Czrn Hńcz, Rospud och Bbrz. Augustów-knln är tt förnämlgt xmpl på vttnngnjörskonst från 1800-tlt. Sjöfrtn rglrs v rton slussr byggd stn. Knln förbndr ll störr nsjör runt Augustów och bldr n ttrktv vttnld. Dn närlggnd urskogn Augustowsk är dt störst skogsområdt Poln md stor bstånd v tll, ädlgrn och grn. Mn kn följ d pttorsk skogsldrn tll fots, md cykl llr sdl på utstkd rdld. Ntonlprkn Wgrsk lggr utkntn v urskogn Augustowsk. Md sn 42 sjör och nturlg vttndrg ( övr 28 km), utgör dn tt unkt områd. Stńczyk lggr på gänsn mlln Mzury Grbt och Suwlszczyzn. Vduktn, som md sn plr och dkortv stålkonstruktonr påmnnr om ntk kvduktr, är 31 m hög md 150 m lång plr och är n kvrlämnng ftr n gmml järnväg. Vduktn nvänds nu för bunghoppnng. I områdt fnns god möjlghtr tll vttnsport, fotvndrngr, cyklng och längdåknng på skdor. Zjzd Bły Dwór Stńczyk, tl. Avkopplng rgon Pękn Gór 22 m ö.h. är dt störst vntrsportcntrt norr Poln. Här fnns tr skdlftr och n kälkbn. Cntrum Sportowo-Rkrcyjn Pękn Gór Gołdp. Konkowo 11, tl. +(48-8) Flodn Krutyns ld Ldn som är 91 km lång, tr sn börjn byn Sorkwty och slutr sjön Błdny. Ldn går gnom sjutton nsjör och på små flodr urskogn Psk. Knotstrn hr hl tdn när kontkt md nturn. Båtförnngn vd flodn Krutyn Prkun, Krutyń 4, tl./fx +(48-89) , Flodn Czrn Hńczs ld Gnom sjörn Hńcz och Wgry flytr flodn Czrn Hńcz. Vd sdn om Augustówknln utgör flodn n v d mst ttrktv knotldrn Poln. Ldn är 40 km lång. Vd flodns ndr lopp smt vd sjön Wgry kn mn övrntt båthmnr som tllhör Polsk turstförnngn PTTK. Flodn Bbrzs ld Flodn Bbrz, ävn klld dn polsk Amzonflodn, flytr gnom Bbrz ntonlprk, tt glsbbyggt områd, på sn ställn hlt obfolkt och orört v cvlstonn. En v knotldrn går från Augustów gnom Bystryknln, sjön Sjno, Nttflodn, Augustów-knln och flodn Bbrz längs Bbrzs ntonlprk. Dtt vstånd kn tllryggläggs md cykl. Vld cyklldr Msurn Bkłrzwo: längs Rospuddln (44 km) Bn Mzursk: ldn Msursk pyrmdn (4 km) Gżycko: runt sjön Ngocn (32 km) tll sjön Kożuchy Jzorko (36 km) Pozzdrz (40 km) Sztynort (6 km) Längs slotts och rsdnsl- 32 Här lvr mång fåglrtr. och störst sktprkn Poln. Mn kn åk +(48-8) dn (8 km) Gżycko- Tros- Ryn- Slpk- Nko- 33

20 Msurn Msurn mdy- Kętrzyn- Grłoż- Dłużc- Rdzj Rucn Nd, Al. Wczsów Turstflyg och Muskklubbr fllskärmshoppnng Alchm Musc Pub Str Msto 29/32 BltPlw- Dob- Kmonk- Gżycko Sztynort 1, tl. +(48-8) Rydzwo, Aroklub Wrmńsko-Mzursk ul. Slsk 34. tl. zr Pub ul. Kołłątj 15, tl. +(48-89) (55 km) Längs Storkboldn (60 km) tl. +(48-8) Rydzwo, tl. +(48-89) Boom Town Klub ul. 1 Mj Kruklnk: runt sjön Gołdopwo (18 km) längs +(48-8) Str Isjkt Boston Pub ul. Llwl 2 Bohm Jzz Club urskogn Borck (50 km) Juchy, ul. Sportow 2, tl. +(48-8) kn mn åk på sjkt på sjörn ul. Trg Rybny 15, tl. +(48-89) Śnrdwys stor ögl (85 km) längs turystyk-cmpng.pl Strzlc, Wlksy när Gżycko, tl. Ukl och Kortowsk. mjzzclub.pl Down Town Pub ul. SkłodowskjGlndóws spår (60 km) +(48-8) Węgorzwo, ul. Lśn 2 tl. +(48Bowlng Cur, tl. +(48-89) Hghlndr Whsky Olcko: Sdrnck skogrn (13 km) Tll 8) Wlksy, ul. Ngocńsk Olsztyńsk Cntrum Bowlngu ul. Kromr 3, tl. Br Str Msto 29/32, tl. +(48-89) www. kyrkn Wlczk (18 km), tll slottt Bł 1, tl. +(48-8) (48-89) hghlndr.pl Intro Pub, ul. Okopow 18, tl. +(48Olck (23 km), tll krftvrkt Strosty (25 Olsztyn Ttr 89) Luzk ul. Npodlgłośc 5/63 tl. km), längs flodn Rospud (40 km) Olsztyn - n gmml grön std som är pttorskt Jrcz-ttrn ul. 1 Mj, tl. +(48-89) www. +(48-89) Ryn: Prusssk borgldn (30 km) blägn på höjdrn vd flodn Łyn. Akdttr.olsztyn.pl Pntommttrn ul. Okopow 15, tl. Log Węgorzwo: tll rsrvtt Sju ör (2 km) krng mskt cntrum. Dn gotsk bskopsborgn, +(48-89) Gromd pl. Konstytucj 3 Mj 4, tl. +(48-89) 534 sjön Mmry (41 km) längs knlldn Mzury där Ncolus Coprncus bodd och vrkd, Klsssk musk Koprnk ul. Wr(40 km) längs Spnldn (31 km) nrymmr nu tt rgonlt musum. I stronokonsrthust, ul. Koścuszk 39, tl. +(48-89) szwsk 3, tl. +(48-89) Bllg övrnttnngr mns gml gmk fnns dg n utställnng om olsztyn.pl N Skrp ul. Gtkowsk 6, tl. +(48 rgonn honom. I dn gotsk Mt 89) Prk ul. Wrvndrrhm Snkt Jkobsktdrln ägr sommrkonsratt ät prsvärt szwsk 119, tl. +(48-89) Frombork, ul. Elbląsk 11, tl.+ (48-55) Gżycko, tr md orglmusk rum. Andr svärdhtr KAUNAS KOWNO Br Stromjsk Str Msto 4/6 Dzupl Str M- Pod Zmkm ul. Nowowjskgo 10, tl. +(48-89) ul.koljow 10 Iłw, ul. Mro- Olsztyn är plntrt och dt stronomsk sto 9/10 Krys-Stn ul.zntry-mlwskj 2 Pod Podgrodz słwskgo 6, tl. +(48-89) Kłębowo, 50 när obsrvtort Kuno 1 Grlv Mros Jstrzęb Gór Żglm ul. Znty-Mlwskj 20 Rodzynk ul. Woj- ul. Osńskgo 12/13, tl. +(48-89) Wrmńsk tl. +(48-89) Olsztyn, ul. KośUtbldnng Błogór Włdysłwowo Chłpowo Łb Krokow sk Polskgo 83 Różn Trg Rybny 14 grodz.olsztyn.pl Polsko-Nmck Cntrum cuszk 2/, tl. +(48-89) Wrmńsko-Mzursk-unvrsttt Prn SŁOWIŃSKI P.N. KALININGRAD Chłupy J. Łbsko Jstrn Mchowo Svtlyj Kfér Młodzży ul. Okopow 25, tl. +(48-89) 5234Vlkvšks 8 80 Szczytno, ul.klukpsymsk, tl. +(48-89) Puck Rowy Črnjhovsk Gvrdjsk Bltjsk Jurt Smołdzno Ztok v Mrjmpolé Zl Hrbcrn Zn, ul. Okopow 23 Mrlyn Monro Str Cmpngpltsr Nöjn Puck Gusv j E Ustk Hl sk L I Jrosłwc Wjhrowo Gdyn d Žuvnts r Lębork Msto 23, tl. +(48-89) Ltrck pl. Jn Pwł Vndrrhm Dywty, Rkrton K ul. Brczwskgo 4, tl. +(48-89) www. Z t o k Olsztyn RUS ž. oz. J. Wcko Alytus S Vštyncko J. Kopń d tl.ń +(48-89) s k Bsn Ń dywty.com.pl Elbląg, ul. Pnńsk 14, tl. +(48 55) 232 II 2/3, tl. +(48-89) Pożgnn z Afryką ul. Pod- ul. Koścuszk 2/4, tl. +(48-89) www. Båtturr Ukl, Sopot på sjöng I Drłowo Słupsk J. Łynkovskj Łupw Krync Mrchowo z Dąbk Nd Wżjny W Puszcz Brnwo wl 2 SARP ul. Kołłątj 14, tl. +(48-89) ptsm.pl/olsztyn Ełk, ul.rprkow 4, OSR, ul. Żołnrsk 13A, tl. +(48-89) y Hl Morsk 52 5 n34 Dusos ck Romn O ž. l J. Słwno ś Gołdp E9 Stńczyk Bukowo Budowo Frombork P W Ł J. J. Ośwn GDAŃSK tl. +(48-8) Gowdlńsk OSR, ul. Głowckgo2, tl.l +(48-89) Sztutowo E9 z Chmlno Frombork, o w Żukowo Bsn Stgn Brcno J. Górowo Iłwck S no Z Kdyny J. Hńcz j J. Szlmnt Nmc Tolkmcko j Jmno z Wlk. Ż u ł UWM, Brtoszyc o y Oczpowskgo ul. Brnwsk 14, tl. +(48-55) Gżycko, ul. Hl Sportow w ul. Węgorzwo Pnężno rz P E Brcny Nw. Dwór Wrcno 1 Trzblno Krąg Koszln E1 Młynry J. Ż u ns Gdńsk S cz Monuszk 1,Bytów tl. +(48-8) Gżycko, ul.przywdz Wrony Mrzszyn W W sł ś Tnnsbnor Mmry u Suwłk Elbląg Pusz k Sjny l n w Ldzbrk Wrmńsk Wgry c Koścrzyn E11 Bor Drusknn Nw. Stw l Kętrzyn J. Drgn Będomn J. Wgry s Grłoż 2b, tl. +(48-8) Gołdp,k Olsztyńsk Towrzystwo Tnsow ul. Rdow Ornt k Bsztynk z WIGIERSKI J. Gżycko Olcko r Psłęk Druzno P.N. Błogrd s Skrszwy Tczw Żydowo Borzyszkowy Rszl Św. Lpk ul. Stdonow 12, tl. (0 8) Iłw, ul. Sn31, tl. +(48-89) Sknd Korty Tnsow J. J. Wdzydz Kszwsk Mstko 1 b R Dowspud z Bobęcno Lutrsk Ngocn Dobr Msto Mlbork u Str. Kszw Puszcz j Str. Juchy Ryn Jzorny E Jbłońz när Psz, tl. kwcz 9, tl. +(48-89) ul. Wyszyńskgo 12, tl. +(48-89) Korty Cno I E J. Ncko k J. Wdzydz s P Tychowo Strogrd Sztum s S K Morąg I K Wl Bły Bór A z u R Dzrzgoń gustowsk w Krtowny Augustów E Gdńsk Plpln r Bskupc U J. oz +(48-8) trum Tnsowgo ul. Knofojskgo 1 Pwlon AZS o Kmń Ukt, Mrągowo Dywty ł t J. Łuknjno Wrzchowo Bło K A Z J. Slmęt c y z k M Ełk Orzysz Wlk. B J. j Olsztyn BORY Łukt Lpsk Gnw Zlwo tl. +(48-8)S 423J.60P.N. 22 Koswo 90, tl. +(48-89) Olsztyn-Kortowo +(48-89) Olsztyńsk KT E o Csów Mkołjk Dzrzgoń P TUCHOLSKIE J. Śnrdwy R Z Hrodn Rjgród Czrsk J. k Połczyn Zdrój E Pck R Chrzykowsk s 21 Krtowny, Żb Róg, Jodłow ul. Jodłow 9 Prbuty r z Wlm ń Z I B o r y z y Różnystok Kmń E J. t Szczcnk Ostród r Rynkówk Grjwo J Kwdzyn O tl.człuchów J. Ssk s z E11 z Jzork Psym Wlk. BIEBRZAŃSKI +(48-89) Chojnc Mkołjk, Rdnng Rcąż ul. Lśn 2, tl. +(48O l Rucn-Nd P O k z T u c h o l s k j Suchowol Now Bł Psk s Psz M J. o J. Drwsko w 51A Szczuczyn Ośrodk Jźdzck UWM Ośrodk Puszcz Iłw Łńsk P ul. Słonczn Czplnk Crzn8) Tuchol Mrągowo, ul. Olsztynk J. PA R K O ł Krś Szczytno k I P s k nc Osowc Jszczurcz Gór 1-6, Jźdzck ul. Prwochńskgo 2 tl. +(48-89) 523Lubw 33 Dbrzno tl. +(48-89) s P Pus Sokółk z Sępólno Grudządz Łsn zcz w r Grunwld R1 Krjńsk Bohonk Psym, ul. Wypoczynkow 3, tl. +(48-89) 96 Stjn Kojrys ul. Wędkrsk 33, tl. +(48-89) k Jstrow nfo.pl/czr/ Mońk Nw. Msto r Kolno N c Stwsk Rudnk Rdzyń dz z Myszync Śwc Lubwsk E ck ł Łys Chłmńsk z J. Mrosłwc k NARODOWY Złotów 621o21j 52 Pck, +(48-89) Koronowsk r s ul. Zwycęstw 60, tl. W Ndzc Knyszyn P Puszcz A191 A190 A5 A216 Ł 128 A198 A19 Pr golj 105 A A229 A229 b R d A196 n g A5 ln A195 A19 K E E N m 63 K Skotn Gór A Dylwsk Gór E5 16 A E1 1 G wd 53 k 61 r n d z E W A231 r E E6 229 N P o j ń s k m Kowlwo 53 ęc Brodnc z r Ldzbrk k 191 Dzłdowo k W Wąbrzźno E261 5 z n Chłmno 56 r Łobżnc Koronowo W 55 Węcbork sł ń rw Wysok P u s z c z Kurpowsk Kdzdło 63 Nowogród 19 Jdwbn Nrw Łomż Wzn 35 Suprśl Tykocn 64 N 20 r j I K Brd Krjnk Z Tuczno Włcz I 34 z r z J. Btyń j sk A4 z sęt r sk Elbl ą K n. j 22 8 o P -1,8 289 P 55 K n. Augusto w s n Ły 22 5 No gt E5 lk ch Jzo r Szsk G. W 329 Wżyc E Choroszcz K nysz y ńs k 65 Kruszynny

DARMOWY SERWIS NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA, POKOJE, STANCJE DO WYNAJĘCIA

DARMOWY SERWIS NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA, POKOJE, STANCJE DO WYNAJĘCIA WARSZAWA średnie ceny wynajmu mieszkań. Tabela 2. Średnie ceny wynajmu mieszkań w IV, V i VI 2006 roku w Warszawie. Źródło danych WARSZAWA IV V VI 1 - POKOJOWE 1,038 1,081 1,132 2 - POKOJOWE 1,297 1,332

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY MISTRZEJOWICE GRĘBAŁÓW BRONOWICE PRĄDNIK CZERWONY BIEŃCZYCE ZWIERZYNIEC ŁOBZÓW STARE MIASTO GRZEGÓRZKI CZYŻYNY NOWA HUTA PODGÓRZE DĘBNIKI ŁAGIEWNIKI WOLA DUCHACKA PROKOCIM-BIEŻANÓW SWOSZOWICE

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY W A R S Z A W A E-VALUER INDEX 2017 W A R S Z A W A 03.2017 ANALIZA CEN TRANSAKCYJNYCH I PROGNOZY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY E-VALUER INDEX 2017 EMMERSON EVALUAT ION spis treści E-VALUER INDEX

Bardziej szczegółowo

Kalendarz spotkań dyskusyjnych w Dzielnicy Bemowo

Kalendarz spotkań dyskusyjnych w Dzielnicy Bemowo w Dzielnicy Bemowo Urząd Dzielnicy Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 (sala nr 7) Lotnisko, Bemowo-Lotnisko, Fort Bema Szkoła Podstawowa nr 321 ul. Szadkowskiego 3 Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki Południowe

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku S.A.

Dom Maklerski mbanku S.A. Dom Maklerski mbanku S.A. Lp. Nazwa Miasto Kod pocztowy Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POK Białystok Białystok 15-077 ul. Warszawska 44/1 POK Bielsko-Biała Bielsko-Biała 43-304 Pl. Wolności 7 POK

Bardziej szczegółowo

ZMIANY GODZIN OTWARCIA RESTAURACJI KFC W ŚWIĘTA

ZMIANY GODZIN OTWARCIA RESTAURACJI KFC W ŚWIĘTA DOSTAWA KFC Lublin KFC Krokus Kraków KFC Gdańsk Zaspa KFC Carrefour Kraków KFC Nowa Huta KFC Olsztyn KFC Morena Gdańsk KFC Warszawa GODZINY: Piątek 18.04 09:00 21:00 Sobota 19.04 09:00 21:00 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o.

Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok FedEx Sp. z o.o. Miasto Adres FedEx Sp. z o.o. - Bielsko-Biała ul. Ks.J.Londzina 112 43-382 Bielsko-Biała FedEx Sp. z o.o. - Bydgoszcz ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz FedEx Sp. z o.o. - Białystok ul. Warszawska 42 16-070

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej:

Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: Zapisy na Akcje Tarczyński S.A. będą przyjmowane w punktach obsługi klienta DM PKO BP i DM BZ WBK, zgodnie z listą wskazaną poniżej: DM PKO BP Lp. Nazwa placówki Adres Kod pocztowy 1. w Bełchatowie ul.

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. stawek przy UTK

Zespół ds. stawek przy UTK Porównanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozkładzie 0/0 do 0/0 na podstawie otrzymanego projektu Cennika obowiązującego od dnia 09 grudnia

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji

Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym - czasowe zmiany w komunikacji logoztm.jpg [1] 1 maja 2014 od 02.05.2014 (piątek) od godz. 16:00 do 03.05.2014 (sobota) do godz. 01:00 W związku z organizacją

Bardziej szczegółowo

WYKAZ pociagów Spółki "PKP Intercity" S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich

WYKAZ pociagów Spółki PKP Intercity S.A. w rozkładzie jazdy 2011/12 wyznaczonych do przewozu przesyłek konduktorskich L.p. Nr pociągu Nazwa pociągu Godz. odj. Relacja obsługi PKP IC Godz. przyj. Terminy kursowania Przewóz przesyłek konduktorskich na odcinku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 51 Przemyśl Gł. Medyka Mostiska II 2 52 Mostiska

Bardziej szczegółowo

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty

SALONY W.KRUK. Kod pocztowy. Katowice CH Silesia ul. Chorzowska pn.-nd. 10:00-21:00 Otwarty SALONY W.KRUK Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon Godziny otwarcia Niedz. i święta Wałbrzych CH Victoria ul. 1 Maja 64 58-300 783-782-612 Warszawa CH King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz pociągów EuroNight "PKP Intercity" S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r.

Wykaz pociągów EuroNight PKP Intercity S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r. międzynarod owy Wykaz pociągów EuroNight "PKP Intercity" S.A. ważny od 1 czerwca 2010 r. Nazwa 1. 17008/9 446 Jan Kiepura Amsterdam do 12.VI 1a. 17008/9 446 Jan Kiepura Amsterdam 13.VI - 23.VII, 22.VIII

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII

Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 15 VI - 31 VIII Dodatkowe stacje zatrzymań: TLK Bałtyk rel. Gdynia Główna - Poznań Główny - Gdynia Główna na st. Poznań Garbary; TLK Cegielski

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 5 05:45-17:15 2 4 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 7 pon. 7:00-18:30 wt - ndz 6:30-18:00 grupy 7:30-15:00 w dni robocze pn-sob 05:15-13:00 ; 13:15-21:00; nd 09:15-20:45 4 8 09:00-20:30 5

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SANKT PETERSBURG 7 DNI MIASTO MIEJSCE ZBIORKI DOPŁATA W ZŁ GODZINA WYJAZDU Kraków Ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed 170 00:40 wejściem do hali TS Wisła Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Statut OIU - Tory postojowe

Statut OIU - Tory postojowe Bartoszyce Bartoszyce GTL T 8 IZ OLSZTYN Białogard Białogard GTP T 11-245 IZ SZCZECIN Bierzwnik Bierzwnik GTP T 7-11 IZ SZCZECIN Błonie Błonie GTL T 9 IZ WARSZAWA Boronów Boronów IZ TARNOWSKIE GÓRY Celestynów

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1071 Śródmieście Bandurskiego- obok Ronda Mogilskiego + + el + 1500zł + prąd, woda i śmieci 4 501

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg)

OLDENBURG HBF/ZOB Oldenburg, Gem. Oldenburg (Oldenburg) Amsterdam 08:05 08:05 08:05 08:05 1-6 G 1-6 G 1-5 G 135 G Berlin 08:05 08:15 7 G przez: Bremen, Hamburg 1-5 G 16:30 Bremen 16:30 Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Elbląg przez: Bremen, Szczecin 16:30,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00

8:00-18:00 8:00-18:00 8:00-19:00 9:00-17:00 8:00-19:00 7:00-18:00 8:00-18:00 8:00-18:00 Placówka 31.12.2013 BIAŁYSTOK 1000-LECIA 1 Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 2 C.H. Alfa ul. Świętojańska 15 15-111 Białystok BIELSKO- BIAŁA 3 ul. Mostowa 2 43-300

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Expander Advisors sp. z o.o. 15-440 Białystok

Bardziej szczegółowo

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL Spis pociągów pospiesznych objętych taryfą specjalą interregio Numer TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL 43120 Gliwice 06:04 Przemyśl Główny 12:14 Katowice 6:42, Kraków Gł.

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 1. A&J Partners Sc. ul. Wrocławska 94 lok.122 41-902 Bytom tel./fax +48.32.395 88 83 www.ajpartners.pl 2. Alter Ego Sc. Radonice 27 05-870

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Wyczesani zakochani w Fale Loki Koki 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów Fale Loki Koki oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU GRUDNIA ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE//// Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk. Warszawa - Ostróda 45 Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Warszawa - Ostróda 45 Ostróda - Gdańsk 42 od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub Warszawa - Bydgoszcz Warszawa - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

KOSTRZYN ODJAZDY. pociagów musicregio

KOSTRZYN ODJAZDY. pociagów musicregio KOSTRZYN niedziela, 17 VII 00:35 84106 Wehikuł Czasu Katowice przez Zielona Góra, Wrocław Gł., Opole Gł., Strzelce Opolskie, Gliwice 01:05 87100 Poznań Express Poznań Główny przez Rzepin, Zbąszynek, Nowy

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu

Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu Centra handlowe powyżej 10 000 m2, które biorą udział w II edycji Rankingu L/P Miasto Nazwa Galerii/CENTRUM HANDLOWEGO 1 BIAŁA PODLASKA RYWAL 2 BIAŁYSTOK GALERIA BIAŁA 3 BIAŁYSTOK ALFA 4 BIAŁYSTOK Auchan

Bardziej szczegółowo

ETAPY I - IV WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO. Budujemy powyżej oczekiwań / Zespół budynków wielorodzinnych

ETAPY I - IV WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO. Budujemy powyżej oczekiwań /  Zespół budynków wielorodzinnych ETAPY I - IV Zespół budynków wielorodzinnych WARSZAWA, UL. ŚW. WINCENTEGO Budujemy powyżej oczekiwań / www.atal.pl Osoby szukające osiedla dobrze skomunikowanego Przy ulicy Świętego Wincentego NOWO POWSTAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631

Tel 32 260 07 43 Fax 32 260 07 53 Gsm 660 627 643. tel VoIP(12) 342 16 83 fax 14 683 31 40 Gsm 660 627 654. Tel/ fax 48 660 20 00 Gsm 660 627 631 Dane teleadresowe jednostek Abra S.A. MAGAZYNY LP KOD ADRES TELEFON/FAX PON-PIĄT SOBOTA NIEDZIELA 1 M2 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Roździeńskiego 12 dabrowa_802@globalwarehouse.pl Tel 32 260 07 43 Fax

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży, ilości dostępnych miejsc na dany kurs oraz innych czynników

Bardziej szczegółowo

IZESb /12 Warszawa, r. Zmiana nr 16 do WOS Wg rozdzielnika

IZESb /12 Warszawa, r. Zmiana nr 16 do WOS Wg rozdzielnika ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W WARSZAWIE Dział Eksploatacji 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78, tel.: +4822 4733614, fax: +4822 4732593 e-mail: d.drutkowska@plk-sa.pl IZESb 711 35/12 Warszawa,7.09. 2012r.

Bardziej szczegółowo

W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia:

W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Dane kontaktowe do sekcji eksploatacji zakładów linii kolejowych PLK W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Zakład Linii nazwa siedziby Zakładu

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca

20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca 20 czerwca 21 czerwca 22 czerwca 23 czerwca 24 czerwca 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Dzielnica I Stare Miasto 17:00-20:00 17:00-20:00 10:00-13:00 15:00-18:00 Rynek Kleparski 4 (II piętro)

Bardziej szczegółowo

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem!

POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! POLSKA ANGLIA! Na mecz tramwajem, po meczu pociągiem! We wtorek, 16 października na Stadionie Narodowym rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Polska Anglia. Na mecz będzie można dojechać m.in. dodatkową

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET

Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana OFERTY DLA KOBIET Oferty mieszkań - Stuba u św. Jana Nr Dzielnica Ulica Rodzaj P L O I Opłata Os. Tel. OFERTY DLA KOBIET 1083 Krowodrza Górka Rusznikarska miejsce w pokoju 2- osobowym ok. 470 zł 1 601 383 026 1083 Stare

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan

Autoryzowani dealerzy i stacje obsługi SKODA współpracujące z LeasePlan BIAŁA PODLASKA BIAŁYSTOK / ZAWADY BIELSK PODLASKI BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIAŁA BUKOWINA TATRZAŃSKA BYDGOSZCZ CZĘSTOCHOWA EŁK GDAŃSK GDYNIA GLIWICE GŁOGÓW GORZÓW WIELKOPOLSKI WELM CENTRUM AUTO KOZA BIERANOWSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85)

1 Oddział Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie ul. Marii Skłodowskiej-Curie Białystok (85) Mam akcje Quercus TFI. Jak można wziąć udział w buy-backu? Idź do swojego biura maklerskiego. Przekaż, że chcesz wziąć udział w buy-backu. Otrzymasz zaświadczenie o stanie posiadania akcji Quercus TFI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn

ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn ZASADY PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS w sieci handlowej Media Markt i Saturn 1. Ogólne zasady 1.1. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie ekspresów do kawy NESCAFÉ

Bardziej szczegółowo

lokalu działki zabudowanej budynkiem działki niezabudowanej w tym stanowiącego odrębną nieruchomość o innym przeznaczeniu mieszkalnym razem

lokalu działki zabudowanej budynkiem działki niezabudowanej w tym stanowiącego odrębną nieruchomość o innym przeznaczeniu mieszkalnym razem A. AKTY NOTARIALNE WG OBSZARÓW SĄDÓW APELACYJNYCH ZA ROK 2015 Sprzedaż nieruchomości rolnych przez przez Skarb Państwa lub organ samorządu terytorialnego Sprzedaż innych nieruchomości przez inne osoby

Bardziej szczegółowo

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji

Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji Organizacja meczu na Stadionie Narodowym - zmiany w komunikacji logo ztm.jpg [1] Fot. 5 marca 2014 od 05.03.2014 (środa) od godz. 06:00 do 06.03.2014 (czwartek) do godz. 01:00 W związku z organizacją meczu

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

C.H. "Galeria Jurowiecka" Białystok. Białystok. C.H. "Galeria Biała" Białystok. C.H. "Hetman" Białystok. C.H. "Auchan" Bronowice

C.H. Galeria Jurowiecka Białystok. Białystok. C.H. Galeria Biała Białystok. C.H. Hetman Białystok. C.H. Auchan Bronowice C.H. C.H. "Galeria Jurowiecka" C.H. "Galeria Biała" C.H. "Alfa" C.H. "Hetman" C.H. "Auchan" C.H. "Tesco" C.H. "Gemini" Bielsko Biała C.H. "Sfera" - C.H. "Auchan" Bronowice C.H. "Galeria Zielone Arkady"

Bardziej szczegółowo

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi Zarządzenie Nr 4/III/2017 Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia listy punktów klienta i zakresu usług świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB

ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB WYKAZ OPP 02.04.2015 Lp. Kraj Nr żaglanr guzikanr kadłuba Nr ISAF KAD MIE STE MAS BOM ROZ KLUB Miasto Uwagi zmienne 1 POL 1553 74486 1553 138118 738 732 731 736 735 734 ARKA Gdynia 2 POL 1228 57069 1228

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE

ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE ROZKŁAD JAZDY - TIMETABLE Znajd dogodne poł czenia/ Find your timetable: Miasta / Cities Numer linii/ Service no. Strona nr/ Page no. Berlin, ZOB P3/P16/P19 3/18/21 Berlin, Schönefeld Airport P3/P16 3/18

Bardziej szczegółowo

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi

Centrala. Rynek pierwotny Rynek wtórny Fundusze inwestycyjne Prywatny makler. Rachunki maklerskie. godziny obsługi Zarządzenie Nr 2/IX/2017 Prezesa Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia listy punktów klienta i zakresu usług świadczonych przez IPOPEMA Securities S.A. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0

Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto. Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0. CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 Centrum handlowe Miasto Próchnik Vistula Bytom Lavard Lancerto Galeria Biała Białystok 1 0 1 0 0 CH Sfera 2 Bielsko-Biała 1 1 0 1 0 CH M1 Czeladź 1 1 1 0 1 CH Manhattan Gdańsk 1 0 0 0 0 CH Forum Gliwice

Bardziej szczegółowo

Koszykówka uliczna 3x3

Koszykówka uliczna 3x3 Koszykówka uliczna 3x3 Grupa A, boisko nr 1. Początek zawodów godzina: 10:00. 1. LUBLIN Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ZAWIERCIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE

RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE RZESZÓW, KRAKÓW, KATOWICE 28 VII 28/29 VII 29 VII 29 VII 29/30 VII 29 / 30 VII środa środa czwartek czwartek czwartek czwartek RZESZÓW GŁ. 5:58 20:45 Sędziszów Młp. 6:23 21:10 Ropczyce 6:31 21:18 Dębica

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo