STOWARZYSZENIE LAUREATÓW DIAMENTOWEGO GRANTU. Rekomendacje Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu na temat programu Diamentowy Grant

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE LAUREATÓW DIAMENTOWEGO GRANTU. Rekomendacje Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu na temat programu Diamentowy Grant"

Transkrypt

1 Rekomendacje Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu na temat programu Diamentowy Grant

2 r., Poznań Rekomendacje Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu na temat programu Diamentowy Grant Szanowni Państwo! W odpowiedzi na prośbę wystosowaną przez Radę Młodych Naukowców, przygotowaliśmy propozycje zmian w programie Diamentowy Grant, które naszym zdaniem usprawniłyby i polepszyły działalność naukową laureatów. Zebrane pomysły są opinią wszystkich laureatów, którzy chcieli zabrać głos w dyskusji. W przypadku niektórych punktów nie uzgodniliśmy wspólnego stanowiska, ale zasugerowaliśmy kilka możliwych rozwiązań. Są one zaznaczone jako kwestie sporne. Z góry dziękujemy za ustosunkowanie się do naszych uwag i uwzględnienie ich podczas tworzenia rekomendacji Rady Młodych Naukowców dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z wyrazami szacunku Anna Stroynowska-Czerwińska Prezes Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu STOWARZYSZENIE

3 L.p. Problem Uzasadnienie Proponowane rozwiązanie Oczekiwany efekt 1. Brak jasnego komunikatu o terminach wysyłki decyzji oraz podpisanych umów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2. Nauki przyrodnicze i techniczne wymagają ponoszenia wyższych kosztów materiałowych, dlatego kierownicy projektów z tej problematyki dysponują proporcjonalnie niższymi funduszami na badania oraz ograniczonymi środkami na promocję wyników (np. udział w konferencjach). 3. Doktoranci studiujący dodatkowo inne kierunki zostają laureatami Diamentowego Grantu. 4. Dwukrotny laureat konkursu Diamentowy Grant. Niepotrzebne poczucie niepewności, kiedy laureat będzie mógł rozpocząć badania. Trudność w dokładnym zaplanowaniu działań. Studenci nauk przyrodniczych i technicznych, którzy chcieliby wykonać rzetelne badania do pracy doktorskiej, muszą je ograniczyć ze względu na limit środków finansowych. Dorobek doktoranta w przeciwieństwie do dorobku studenta jest zazwyczaj znacznie większy, ponieważ czas studiów jest dłuższy. Doktorant powinien się starać o finansowanie z innych źródeł, np. PRELUDIUM NCN, gdzie konkuruje z osobami o podobnym dorobku. Studenci studiujący więcej kierunków mogą startować kilka razy w tym samym konkursie. Podanie przybliżonego harmonogramu, kiedy zostaną ogłoszone wyniki oraz ile zajmą procedury od ogłoszenia wyników. Zróżnicowanie wysokości grantów w zależności od dziedziny, np. przez oznaczenie progów maksymalnych na konkretne pozycje (tj. wynagrodzenia, wyjazdy, materiały) w kosztorysie. Dzięki temu badania, w których są np. mniejsze koszty materiałowe, będą miały mniejszą kwotę finansowania. Taki zabieg ograniczy ponadto ilość pieniędzy wydawanych na wyjazdy w stosunku do całości grantu. Ograniczenie adresatów programu Diamentowego Grantu. Studenci studiujący więcej kierunków mogą startować kilka razy w tym samym konkursie. Kandydat, planując harmonogram i budżet, zna przybliżony termin rzeczywistego rozpoczęcia badań. Dzięki temu jest mu łatwiej zaplanować działania naukowe i uczestnictwo w wybranych konferencjach z wyprzedzeniem (na etapie pisania wniosku). Polepszenie potencjału naukowego prowadzonych grantów. Laureatami programu zostają studenci rozpoczynający swoją karierę naukową. Uniemożliwienie laureatowi Diamentowego Grantu ponownego starania się o ten sam tytuł nawet z innym projektem. STOWARZYSZENIE

4 5. Sporne: Laureaci różnych konkursów MNiSW zbierają równorzędne nagrody równocześnie. 6. Sporne: Brak doprecyzowanych adresatów programu Diamentowy Grant w ogłoszeniu konkursu. W przeciwieństwie do innych studentów, studenci studiów inżynierskich mogą startować w konkursie dwa razy (na 4. roku i na 1. roku studiów II stopnia), podobnie jak studenci studiów lekarskich (na 4. I 5. roku). Każdy wygrany konkurs zwiększa prawdopodobieństwo wygrania kolejnego. Dlatego należałoby ograniczyć tworzenie bardzo małej grupy osób, która otrzymuje wiele oraz olbrzymiej grupy, która nie ma możliwości konkurowania z laureatami innych konkursów. Zamieszanie wśród potencjalnych przyszłych adresatów, którzy nie wiedzą czy przygotowywane przez nich projekty, będą mogły być zgłoszone. Każdy wygrany konkurs zwiększa prawdopodobieństwo wygrania kolejnego. Dlatego należałoby ograniczyć tworzenie bardzo małej grupy osób, która otrzymuje wiele, oraz olbrzymiej grupy, która nie ma możliwości konkurowania z laureatami innych konkursów. Zamieszanie wśród potencjalnych przyszłych adresatów, którzy nie wiedzą, czy przygotowywane przez nich projekty będą mogły być zgłoszone. Wykluczenie otrzymania zarówno Generacji Przyszłości, jak i Diamentowego Grantu w czasie trwania projektów. Osoba, która ukończyła projekt w ramach jednego z programów, mogłaby się starać o drugi. Osoba, która otrzymuje wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Diamentowego Grantu, nie powinna mieć możliwości do starania się o stypendium Ministra dla najlepszych studentów, bo w przeciwieństwie do innych studentów już dostaje wynagrodzenie. W zamian mogłaby się starać o stypendium Ministra dla najlepszych doktorantów. Doprecyzowanie adresatów: student do 26. roku życia (z uwzględnieniem urlopów rodzicielskich i zdrowotnych), niebędący doktorantem; student niebędący wcześniej laureatem Diamentowego Grantu; student niebiorący w tym samym czasie udziału w projekcie w ramach Generacji Przyszłości; student na dowolnym roku/absolwent studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów inżynierskich) lub student studiów I stopnia, którzy uzyskają dyplom ukończenia studiów najpóźniej do marca następnego roku od ogłoszenia konkursu. STOWARZYSZENIE

5 Niemożność podjęcia studiów 7. doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. Konieczność jednoczesnego prowadzenia badań grantowych (doktorskich), badań do pracy magisterskiej i uczestniczenia w zajęciach na studiach magisterskich. Problem statusu laureata na uczelni. 8. Przelew pieniędzy na badania nieskorelowany z datą oficjalnego rozpoczęcia projektu. 9. Pogodzenie aplikacji prawniczych (obowiązku frekwencji na zajęciach) z realizacją programu badawczego, w szczególności wyjazdów krajowych lub zagranicznych. 10. Wysokie koszty wyjazdów, spowodowane sumą diet dziennych i limitów noclegowych. Konieczność prowadzenia wielu działalności jednocześnie uniemożliwia skupienie się na rzetelnym wykonywaniu projektu i przygotowywaniu pracy doktorskiej. Brak dostępu do pieniędzy na rozpoczęcie badań pomimo oficjalnego rozpoczęcia grantu. Konieczność wyboru pomiędzy aplikacją prawniczą. Czasami istnieje możliwość znalezienia tańszych rozwiązań, które zmniejszają koszty pobytu. Dzięki temu można zaoszczędzić środki na inne wyjazdy. Konieczność prowadzenia wielu działalności jednocześnie uniemożliwia skupienie się na rzetelnym wykonywaniu projektu i przygotowywaniu pracy doktorskiej. Brak dostępu do pieniędzy na rozpoczęcie badań mimo oficjalnego rozpoczęcia grantu. Konieczność wyboru pomiędzy aplikacją prawniczą a programem badawczym. Czasami istnieje możliwość znalezienia tańszych rozwiązań, które zmniejszają koszty pobytu. Dzięki temu można zaoszczędzić środki na inne wyjazdy. Umożliwienie za pomocą ustawy aplikowanie na studia doktoranckie, zgodnie z Projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z lipca 2013 r. Konsultacje z Rektorami Uczelni, aby wypracować procedury. Przyznawanie Indywidualnej Organizacji Studiów lub Indywidualnego Programu Studiów. Wykonać przelew w terminie rozpoczęcia projektu. Przesunąć termin rozpoczęcia projektu, po uprzednim poinformowaniu laureata, do takiej daty, kiedy pieniądze będą mogły zostać przetransferowane na uczelnię. Stała interpretacja lub zalecenie, by wyjazdy na uczelnie, do instytucji publicznych i na kursy specjalistyczne, ściśle związane z aplikacją i projektem badawczym, nie skutkowały nieobecnością na zajęciach z aplikacji. Wprowadzenie możliwości zmniejszenia diety, tak by poniesione koszty były odzwierciedlone w tym, co jest zabierane z grantu. STOWARZYSZENIE

6 11. Finansowanie wyjazdów. Studentowi trudno jest uzyskać zaliczkę na wyjazd zagraniczny i zwykle rozlicza się go post factum. Przed wyjazdem student musi samodzielnie pokryć nierzadko duże koszty wyjazdu związanego z grantem, które są zwracane dopiero po powrocie. 12. Procedura konkursowa. Można polepszyć ocenę wniosków poprzez dodanie dodatkowych etapów w procedurze konkursowej. 13. Umowy dla laureata. Rozmaity statut laureata na uczelniach. Nie ma ujednoliconej formy zatrudnienia laureatów, przez co obserwuje się dużą dezorganizację na początkowym etapie podpisywania umowy z Ministerstwem. 14. Niewystarczająca polityka informacyjna prowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat Diamentowego Grantu. 15. W przypadku, gdy nie zaplanowano wydania doktoratu jako monografii (finansowanej z grantu), jest on dostępny tylko dla ograniczonej liczby osób, np. w bibliotece. Wciąż wielu rektorów nie wie, w jaki sposób należy traktować laureata. Ograniczenie dostępu do wyników badań spowalnia rozwój nauki. Przed wyjazdem student musi samodzielnie pokryć nierzadko wysokie koszty wyjazdu związanego z grantem, które są zwracane dopiero po powrocie. Można polepszyć ocenę wniosków poprzez dodanie dodatkowych etapów w procedurze konkursowej. Rozmaity statut laureatów na uczelniach. Nie ma ujednoliconej formy zatrudnienia laureatów, przez co obserwuje się dużą dezorganizację na początkowym etapie podpisywania umowy z Ministerstwem. Opracowanie poradnika z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami, do którego dostęp miałyby osoby zainteresowane z uczelni lub instytutów badawczych. Wprowadzenie możliwości prawnej, by efekty badań (doktorat) można było opublikować w wolnym dostępie (np. w formie monografii w naukach humanistycznych i społecznych). Umożliwienie przekazywania pieniędzy w formie zaliczek bądź ryczałtów z obowiązkiem przedstawienia faktur z wyjazdu. Dołączenie do procedury konkursowej rozmowy kwalifikacyjnej na wzór programów Narodowego Centrum Nauki. Rozwiązanie prawne lub opracowanie sugestii w sprawie umów między jednostką dysponującą środkami finansowymi Diamentowego Grantu a kierownikiem grantu. Większa znajomość procedur programu ułatwi uczelniom i instytutom badawczym lepszą organizację pracy laureatom. Ułatwienie dostępu do prac doktorskich wszystkim zainteresowanym. STOWARZYSZENIE

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak

AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber. PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak. REDAKCJA Jakub Jasiczak AUTORZY Ewa Kocińska Katarzyna Szuber PROJEKT OKŁADKI Izabela Jasiczak REDAKCJA Jakub Jasiczak Publikacja powstała w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji kadr B+R z wykorzystaniem platformy szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ogólne (w tym: finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) dla magistrów (osoby rozpoczynające karierę naukową)

ogólne (w tym: finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) dla magistrów (osoby rozpoczynające karierę naukową) INFORMATOR DZIAŁU NAUKI UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO 2011 1 Spis treści: PROJEKTY BADAWCZE INFORMACJE OGÓLNE DANE KONTAKTOWE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (NCN) SYSTEM OSF ADRES, NA KTÓRY NALEŻY WYSŁAĆ

Bardziej szczegółowo

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej Luty 2003 Ewa Karpowicz Informacja Nr 953 Opracowanie niniejsze zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Warszawa, 7 maja 2015 r. Tekst wystąpienia na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta

Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta Prawdziwa wiedza to znajomość zależności. Prawdziwa nauka to powiększanie naszej wiedzy o rzeczywistych związkach przyczynowo-skutkowych. BRK Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń

INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH. Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Studencka kieszeń Studencka kieszeń INFORMATOR O STYPENDIACH I FINANSACH Wstęp 3 Życie przewrócone do góry nogami, czyli pierwszy rok na studiach 4 I. Stypendia krajowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2014/2251(INI) 26.5.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie kobiet pracujących zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapis Czatu z prof. Michałem Karońskim z dnia 14 listopada 2013 r.

Zapis Czatu z prof. Michałem Karońskim z dnia 14 listopada 2013 r. Zapis Czatu z prof. Michałem Karońskim z dnia 14 listopada 2013 r. Organizowanego przez Radę Młodych Naukowców oraz Narodowe Centrum Nauki Komunikacja podczas czatu odbywała się przy wsparciu technicznym

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Okładka PORADNIK. Strona 1

Okładka PORADNIK. Strona 1 Okładka PORADNIK Strona 1 Autorki/autorzy X X X X x Skład i grafika x Korekta tekstu Zespół projektu Wydawca, nr ISBN Strona 2 Poradnik MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH Zlecanie zadań organizacjom

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe. Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe Biuletyn Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego SŁOWO WSTĘPU O APLIKOWANIU Drodzy Czytelnicy, Przed Państwem drugi numer biuletynu Fundusze na Naukę i Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań:

Raport końcowy z badań: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Raport końcowy z badań: Przygotował zespół w składzie: Katarzyna Golik Joanna Kwinta

Bardziej szczegółowo