REGULAMIN PROJEKTU INTERNETOWEGO 1dent.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU INTERNETOWEGO 1dent.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU INTERNETOWEGO 1dent.pl obowiązuje od r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt internetowy, działający pod adresem prowadzony jest przez Marrodent Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krasińskiego 31, Bielsko-Biała, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS , nr NIP , o wpłaconym kapitale zakładowym w wysokości zł. 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 2.1. Projekt internetowy znajdujący się pod adresem służy do dokonywania detalicznych zakupów wybranych artykułów z branży stomatologicznej i protetycznej Zakupy w projekcie internetowym 1dent.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest: Zarejestrowanie się na witrynie. W tym celu należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe, Odebranie wiadomości potwierdzającej rejestrację konta, Odebranie wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez administratora sytemu, Zalogowanie się do systemu za pomocą swojego adresu oraz powiązanego z nim hasła dostępu Zamieszczone na 1dent.pl ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny Przyjęcie przez 1dent.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą ową przez pracownika obsługi. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez obsługę 1dent.pl. 1dent.pl zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny. 1dent.pl w szczególności będzie anulował transakcje: z błędnie lub w mogącym budzić wątpliwości wypełnionym formularzem; zakupu hurtowego; w przypadku podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia owo wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez pracowników obsługi 1dent.pl. Pod uwagę będzie brana data wysłania korekty zamówienia Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu 1dent.pl, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) i akceptuje jego postanowienia Projekt internetowy 1dent.pl przyjmuje zamówienia w godzinach od 3:00 do 23:00. Okres pomiędzy tymi godzinami przeznaczony jest na prace konserwacyjne systemu. Zamówienia złożone do godziny 15:00 będę realizowane natychmiast w dniu ich przyjęcia. Zakupy dokonane po godzinie 15:00 będą realizowane w pierwszej kolejności dnia następnego. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone Firma Marrodent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówień pochodzących od klientów, którzy błędnie lub częściowo wypełnili formularz rejestracyjny. Zamówienia będą odrzucane również, gdy: we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2 2.9. Zamówienia w 1dent.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta 1dent.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w dniu jej wyświetlania Ceny podawane w 1dent.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 1dent.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę 1dent.pl. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się na witrynie internetowej 1dent.pl.pl, klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia Spółka Marrodent Sp. z o.o. prowadząca projekt internetowy 1dent.pl, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon fiskalizowany lub faktura VAT Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. O dostępności towarów informuje wskaźnik znajdujący się w oknie każdego z towarów. Kolor zielony oznacza towar dostępny. Kolor pomarańczowy sygnalizuje dostępność towaru, lecz w niewielkiej liczbie. Czerwony zarezerwowany jest dla braku towaru. W przypadku dokonania zakupu przy kolorze pomarańczowym zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia) Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez projekt 1dent.pl treści o charakterze bezprawnym. 3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW 3.1. Zamawiane towary dostarczane są przesyłką kurierską. Sposób płatności uzależniony jest od rodzaju klienta: a) osoba fizyczna: kurierowi przy odbiorze, płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayU b) osoba prowadząca działalność, podmiot gospodarczy: przy odbiorze kurierowi, płatność przelewem za pośrednictwem serwisu PayU, płatność przelewem w terminie do 14 dni 3.2. Marrodent Sp. z o.o. będzie dążył do wysłania towaru z zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.7, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej liczby zamówień lub innych czynników niezależnych od 1dent Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności za pomocą serwisu PayU - w momencie gdy do sytemu wpłynie informacja o dokonaniu przelewu. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury/rachunku W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić obsługę 1dent.pl telefonicznie, kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta projektu internetowego 1dent.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 3.5. Przewidywany czas dostawy określa operator przesyłek kurierskich. Przeciętny czas dostawy to 1 dzień od momentu nadania. Koszty dostawy za zakupy powyżej 300 pln brutto pokrywa 1dent.pl W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny 1dent.pl.pl, pomiędzy klientem a 1dent.pl prowadzona jest korespondencja owa W ramach korespondencji kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

3 3.8. Potwierdzenie zamówienia. W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego Płatność przelewem. W przypadku, kiedy klient indywidualny wybrał płatność przelewem, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca wpłynięcie środków na konto lub - jeżeli środki nie wpłyną do 14 dni roboczych od daty realizacji zamówienia - przypominająca o zapłacie. Klienci biznesowi mogą sprawdzać status swoich faktur w panelu Brak potwierdzenia przelewu. W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że konto zostało zablokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji Częściowa kompletacja zamówienia. Może zaistnieć również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego, zostanie wysłany potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku niepodjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną Kompletacja i wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania. 4. REKLAMACJE I GWARANCJE 4.1. Jeżeli w terminie 14 dni i późniejszym od daty doręczenia towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych producenta produktu odsyłając produkt na adres: Marrodent Sp. z o.o. ul. Wapienicka Bielsko-Biała (dopisek zwrot-gwarancja) 4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu 1dent.pl.pl widniejący na fakturze. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie paczki za pobraniem Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez 1dent.pl przesyłki z reklamowanym produktem W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego 1dent.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 1dent.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

4 6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW 6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego na bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki oraz bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie czternastu dni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany lub przekazać osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez konsumenta Jeśli wszystkie w/w. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, przelew pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, poprzez e-przelew na rachunek bankowy, użyty we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru lub poprzez wykonanie przelewu przez obsługę 1dent.pl na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówką Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38, punkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827): 1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 7. OCHRONA DANYCH 7.1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Marrodent Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są one konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna sprzedaży towarów i usług Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator projektu internetowego 1dent.pl i dział księgowości Marrodent sp. z o.o. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Firma Marrodent Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie projektu internetowego w ciągu dnia, wycofania poszczególnych produktów z oferty projektu internetowego 1dent.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty projektu internetowego 1dent.pl, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci 1dent.pl, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Magazyn Marrodent Sp. z o.o. ul. Wapienicka Bielsko-Biała

5 Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres lub pod numerem telefonu Data aktualizacji:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-PROMEDIA.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem E-PROMEDIA.COM, prowadzony jest przez firmę PPHU PROMEDIA Magdalena Bruzgo, siedzibą w Krotoszynie,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HiMountain

Regulamin sklepu internetowego HiMountain Regulamin sklepu internetowego HiMountain Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r Mount Sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem himountain.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego INTERSPORT Polska S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem http://esklep.intersport.pl, prowadzony jest przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO I. FIRMA Sklep internetowy działający pod adresem edugaleria.pl (zwany dalej Sklepem ) prowadzony jest przez firmę Polanglo Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin sklepu internetowego www.marani.com.pl dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. Regulamin na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli;

Dni kalendarzowe - wszystkie kolejne dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli; Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy Czytay.pl, działający pod adresem www.czytay.pl prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne Książnica Polska Spółka z o.o., z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Sklep internetowy loyaltysystem.pl, działający pod adresem loyaltysystem.pl, prowadzony jest przez: Sartweb.pl sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Gen. Maczka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) 1. FIRMA 1. Sklep internetowy działający pod adresem edugaleria.pl (zwany dalej Sklepem ) prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów

Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów Odbiorcy indywidualni Konsument. Regulamin Sklepu. Regulamin zakupu przeznaczony dla odbiorców indywidualnych konsumentów e-imb.pl (e- Internetowy Market Budowlany.pl) prowadzony jest w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z

na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z Regulamin sklepu internetowego uru.pl na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO firstbike.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne

Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska. Informacje ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Lusti-Polska 12 Informacje ogólne 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO babysmart.pl 1 Ilekroć niniejszym w Regulaminie jest mowa o: 1. Sprzedawcy rozumie się przez to Spółkę z o.o. First Bike z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej

Bardziej szczegółowo