English Course part one. Kurs Angielskiego część pierwsza. Oderwij tę część

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "English Course part one. Kurs Angielskiego część pierwsza. Oderwij tę część"

Transkrypt

1 English Course part one Kurs Angielskiego część pierwsza Oderwij tę część

2 Copyright by Piotr Mart Consul ng ISBN: Piotr Mart Consul ng ul. Sieradzka Wieluń Skład i przygotowanie do druku: Studio Grafiki i DTP Grafpa, Korekta polska: Magda Jordan Korekta angielska: Rachel Boardman Druk: KNOW-HOW, ul. Chełmońskiego 255, Kraków

3 Instrukcja 1. Przeczytaj pytanie w języku polskim, np.: Gdzie ostatnio widziałeś osobę, która pracowała fizycznie? Gdy zrozumiesz, o co jesteś pytany, przenieś swoją uwagę na zdanie w języku angielskim: Where did you last see a person physically working? Czytając pytanie w języku angielskim, postaraj się przypomnieć sobie, gdzie ostatnio widziałeś osobę, która pracowała fizycznie. 2. Wróć jeszcze raz do pytania w języku polskim i zwróć uwagę na wytłuszczone słowo: pracowała. Gdy to zrobisz, przenieś swoją uwagę na wytłuszczone słowo w języku angielskim: working. Teraz uczucie zawarte w całym pytaniu skup na tym jednym słowie w języku angielskim postaraj się jeszcze bardziej skupić na ostatniej osobie, która pracowała fizycznie, patrząc na wytłuszczone słowo working. 3. Podobnie zrób w odniesieniu do zdań rozwijających wyobraźnię. 4. Gdy poczujesz wszystkie 10 zdań z danej kartki, zagnij ją i oderwij tłumaczenie. Z drugiej strony kartki masz kopię zdań w języku angielskim. Przyczep sobie kartkę w widocznym miejscu: na lodówce, tablicy korkowej, szafie itp. i postaraj się coraz głębiej odczuwać poszczególne zdania, wykorzystując wolne chwile. 5. Bardziej szczegółową instrukcję znajdziesz na stronie: 3 Oderwij tę część

4 Instrukcja: Punkt świadomości 1. W podręczniku przy każdym zdaniu na rozwój koncentracji znajduje się koło, które pozwala Ci odznaczyć Punkt świadomości. 2. Punkt świadomości odznaczaj dopiero wtedy, gdy widząc daną rzecz, np. osobę, która pracuje fizycznie, jesteś świadomy tego, na co patrzysz czy co czujesz. 3. Nie odznaczaj pytania, gdy usiłujesz sobie jedynie przypomnieć daną rzecz. 4. Jeśli masz wątpliwości, czy potrafisz świadomie zwracać uwagę na daną rzecz, także nie odznaczaj jeszcze pytania. 5. Po której stronie stała sól, a po której pieprz, gdy ostatnim razem widziałeś przyprawy? Zapewne tego typu przyprawy widzisz codziennie, ale nie zwracasz na to uwagi, bo nie masz tak rozwiniętej świadomości. Dopiero gdy kolejnym razem za sprawą pytania zaczniesz zwracać uwagę na takie szczegóły, wówczas je odznacz. Twój poziom świadomości podniósł się! 6. Pytania, które odznaczyłeś, możesz pomijać i skupić się tylko na tych, które wymagają rozwoju świadomości. metoda5s.pl

5 Lesson 1 Lekcja 1 Who do you know who recently said, I m only a human being? Kto, kogo znasz, powiedział ostatnio: Jestem tylko człowiekiem? Is it possible to be where we are not? Czy można być, gdzie nas nie ma? When did you last see a human being thinking? Kiedy ostatnio widziałeś człowieka, który myślał? Is a monkey a human being? Czy małpa to człowiek? Which actor did you last see speaking to a thinking computer? Jaki aktor, którego ostatnio widziałeś, rozmawiał z myślącym komputerem? Can a stone think? Czy kamień może myśleć? Who did you last see working on a computer? Kto, kogo ostatnio widziałeś, pracował przy komputerze? Is a calculator a computer? Czy kalkulator to komputer? Where did you last see a person physically working? Gdzie ostatnio widziałeś osobę pracującą fizycznie? Can you work in a dream? Czy można pracować we śnie? 5 Oderwij tę część

6 Who do you know who recently said, I m only a human being? Is it possible to be where we are not? When did you last see a human being thinking? Is a monkey a human being? Which actor did you last see speaking to a thinking computer? Can a stone think? Who did you last see working on a computer? Is a calculator a computer? Where did you last see a person physically working? Can you work in a dream? metoda5s.pl

7 Lesson 1 Lekcja 1 What were the physical features of the last tomato you ate? Jakie były fizyczne cechy pomidora, którego ostatnio zjadłeś? Has a soul got physical features? Czy dusza posiada cechy fizyczne? What external features did the last person you saw riding a bike have? Jakie cechy zewnętrzne miała osoba, którą ostatnio widziałeś, a która jechała na rowerze? Is a big nose a feature of liars? Czy duży nos to cecha kłamcy? What did the last external door you saw look like? Jak wyglądały ostatnie drzwi zewnętrzne, które widziałeś? Can you be outside and inside at the same me? Czy można być na zewnątrz i w środku jednocześnie? What door did you open recently? Jakie drzwi ostatnio otworzyłeś? Can a chimney be used as a door? Czy komin może służyć jako drzwi? Do you remember when you last opened a can? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio otworzyłeś puszkę? Can you open what is already opened? Czy można otworzyć to, co jest już otwarte? 7 Oderwij tę część

8 What were the physical features of the last tomato you ate? Has a soul got physical features? What external features did the last person you saw riding a bike have? Is a big nose a feature of liars? What did the last external door you saw look like? Can you be outside and inside at the same me? What door did you open recently? Can a chimney be used as a door? Do you remember when you last opened a can? Can you open what is already opened? metoda5s.pl

9 Lesson 1 Lekcja 1 How heavy is a n of beans? Jak ciężka jest puszka fasoli? Can a n be made of glass? Czy puszka może być ze szkła? Where did you last see beans in a field? Gdzie ostatnio widziałeś fasolę na polu? Are beans fruit? Czy fasola to owoc? Who have you seen ploughing a field recently? Kto, kogo ostatnio widziałeś, orał pole? Can you plant weeds in a field? Czy na polu sadzi się chwasty? Do you remember when you last saw a farmer ploughing a field? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś rolnika, który orał pole? Is it possible to plough water? Czy można orać wodę? Who was the last farmer you saw sowing grain? Kim był rolnik, którego widziałeś ostatnio siejącego zboże? Can a farmer work on a building site? Czy rolnik może pracować na budowie? 9 Oderwij tę część

10 How heavy is a n of beans? Can a n be made of glass? Where did you last see beans in a field? Are beans fruit? Who have you seen ploughing a field recently? Can you plant weeds in a field? Do you remember when you last saw a farmer ploughing a field? Is it possible to plough water? Who was the last farmer you saw sowing grain? Can a farmer work on a building site? metoda5s.pl

11 Lesson 1 Lekcja 1 Does a bag of flour have grain in the logo? Czy worek mąki miał w swoim logo zboże? Does grain grow on trees? Czy zboże rośnie na drzewach? Do you remember when you last saw cake made from flour? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś ciasto zrobione z mąki? Can flour be transparent? Czy mąka może być przezroczysta? Who was the last person you know who baked a cake? Kim była ostatnia osoba, którą znasz, która upiekła ciasto? Can cake be made of stone? Czy ciasto może być zrobione z kamienia? Do you remember when you last felt heat from a hot oven? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poczułeś ciepło z gorącego pieca? Can frozen food be stored in the oven? Czy w piecu można przechowywać mrożonki? What were the ho est days of last summer? Jakie były najgorętsze dni ostatniego lata? Can an ice cube be hot? Czy kostka lodu może być gorąca? 11 Oderwij tę część

12 Does a bag of flour have grain in the logo? Does grain grow on trees? Do you remember when you last saw cake made from flour? Can flour be transparent? Who was the last person you know who baked a cake? Can cake be made of stone? Do you remember when you last felt heat from a hot oven? Can frozen food be stored in the oven? What were the ho est days of last summer? Can an ice cube be hot? metoda5s.pl

13 Lesson 2 Lekcja 2 What were you doing on the first day of the last summer holiday? Co robiłeś w pierwszy dzień ostatnich letnich wakacji? Can it snow in the summer? Czy latem może padać śnieg? On which day of the last summer holiday did you relax the most? W który dzień ostatnich letnich wakacji najlepiej odpocząłeś? Are holidays meant for working hard? Czy wakacje są po to, by ciężko pracować? When were you last able to relax at work? Kiedy ostatnio byłeś w stanie odpocząć w pracy? Can you relax while you re working? Czy można odpoczywać, pracując? Do you remember the last salary you got for work you did? Czy pamiętasz ostatnią wypłatę za pracę, którą wykonałeś? Is picking your nose hard physical work? Czy dłubanie w nosie to ciężka praca fizyczna? Do you remember the last salary that was transferred to your bank account? Czy pamiętasz ostatnią wypłatę przelaną na twoje konto bankowe? Can salary be found in an oven? Czy wypłatę można znaleźć w piekarniku? 13 Oderwij tę część

14 What were you doing on the first day of the last summer holiday? Can it snow in the summer? On which day of the last summer holiday did you relax the most? Are holidays meant for working hard? When were you last able to relax at work? Can you relax while you re working? Do you remember the last salary you got for work you did? Is picking your nose hard physical work? Do you remember the last salary that was transferred to your bank account? Can salary be found in an oven? metoda5s.pl

15 Lesson 2 Lekcja 2 Do you know anyone who has opened a bank account recently? Czy znasz kogoś, kto ostatnio otworzył konto bankowe? Can a bank account store food? Czy konto bankowe może przechowywać jedzenie? Which bank do you know of with a gold logo? Który z banków ma złote logo? Do banks collect grain from farmers? Czy banki gromadzą zboże od rolników? Do you know anyone who was looking for gold recently? Czy znasz kogoś, kto ostatnio szukał złota? Can you eat gold? Czy złoto można zjeść? When did you last look for something and then find it? Kiedy ostatnio czegoś szukałeś i to znalazłeś? Can you look for your own head? Czy można szukać własnej głowy? When did you last find something and then lose it again? Kiedy ostatnio coś znalazłeś i ponownie zgubiłeś? Can you find something that doesn t exist? Czy można znaleźć coś, co nie istnieje? 15 Oderwij tę część

16 Do you know anyone who has opened a bank account recently? Can a bank account store food? Which bank do you know of with a gold logo? Do banks collect grain from farmers? Do you know anyone who was looking for gold recently? Can you eat gold? When did you last look for something and then find it? Can you look for your own head? When did you last find something and then lose it again? Can you find something that doesn t exist? metoda5s.pl

17 Lesson 2 Lekcja 2 When did you last lose your mobile phone? Kiedy ostatnio zgubiłeś telefon? Can you lose your right hand? Czy można zgubić prawą rękę? Who was the last person who called you? Kim była ostatnia osoba, która do ciebie zatelefonowała? Can you cook your mobile phone for dinner? Czy telefon można ugotować na obiad? Who was the last person you know who answered a phone that was ringing? Kim była ostatnia znana ci osoba, która odebrała dzwoniący telefon? Is it possible for a phone to ring in space? Czy telefon może dzwonić w kosmosie? When did you last receive a package? Kiedy ostatnio otrzymałeś przesyłkę? Can you receive nothing? Czy można otrzymać nic? What was the me of the day when you last sent a package? O jakiej porze dnia wysyłałeś ostatnio przesyłkę? Can a liter of fresh air be a package? Czy przesyłką może być litr świeżego powietrza? 17 Oderwij tę część

18 When did you last lose your mobile phone? Can you lose your right hand? Who was the last person who called you? Can you cook your mobile phone for dinner? Who was the last person you know who answered a phone that was ringing? Is it possible for a phone to ring in space? When did you last receive a package? Can you receive nothing? What was the me of the day when you last sent a package? Can a liter of fresh air be a package? metoda5s.pl

19 Lesson 2 Lekcja 2 Who have you sent wishes to recently? Komu ostatnio wysłałeś życzenia? Can you send a kiss by post? Czy można wysłać pocałunek pocztą? Whom have you recently wished good health to? Komu ostatnio złożyłeś życzenia zdrowia? Can you send wishes for a quick death? Czy można wysłać życzenia rychłej śmierci? How long were you healthy before you were last sick? Jak długo byłeś zdrowy, zanim ostatnio zachorowałeś? Do you have to get treated when you re healthy? Czy musisz być leczony, gdy jesteś zdrowy? What kind of illness have you had recently? Na jaką chorobę ostatnio chorowałeś? Can you get sick with happiness? Czy można zachorować ze szczęścia? What medicines did you take to cure your last illness? Jakie lekarstwa wziąłeś, aby wyleczyć ostatnią chorobę? Is love a disease? Czy miłość to choroba? 19 Oderwij tę część

20 Who have you sent wishes to recently? Can you send a kiss by post? Whom have you recently wished good health to? Can you send wishes for a quick death? How long were you healthy before you were last sick? Do you have to get treated when you re healthy? What kind of illness have you had recently? Can you get sick with happiness? What medicines did you take to cure your last illness? Is love a disease? metoda5s.pl

21 Lesson 2 Lekcja 2 Do you remember when you last swallowed medicine? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio połknąłeś lekarstwo? Can poison be medicine? Czy trucizna może być lekarstwem? What was the last thing that you swallowed when you last ate? Jaką rzecz połknąłeś ostatnio, gdy jadłeś? Can you first eat and then swallow? Czy można najpierw zjeść, a później połknąć? Who do you know who ate meat recently? Kto, kogo znasz, ostatnio jadł mięso? Can you eat air? Czy można zjeść powietrze? Who do you know who ate chicken meat recently? Kto, kogo znasz, jadł ostatnio mięso z kury? Does grass taste like meat? Czy trawa smakuje jak mięso? When did you last see someone feeding chickens? Kiedy ostatnio widziałeś, jak ktoś karmi kury? Can a chicken be an eagle? Czy kura może być orłem? 21 Oderwij tę część

22 Do you remember when you last swallowed medicine? Can poison be medicine? What was the last thing that you swallowed when you last ate? Can you first eat and then swallow? Who do you know who ate meat recently? Can you eat air? Who do you know who ate chicken meat recently? Does grass taste like meat? When did you last see someone feeding chickens? Can a chicken be an eagle? metoda5s.pl

23 Lesson 2 Lekcja 2 When did you last see someone feeding a hungry child? Kiedy ostatnio widziałeś kogoś karmiącego głodne dziecko? Can you feed someone water? Czy można karmić kogoś wodą? When did you last feel hungry and then feel full? Kiedy ostatnio byłeś głodny, a następnie poczułeś się najedzony? Can you be hungry and full at the same me? Czy można być głodnym i najedzonym jednocześnie? What kind of food makes you feel full? Jakie jedzenie sprawia, że czujesz się najedzony? Can drinking a lot of water make you feel full? Czy pijąc dużo wody, można poczuć się najedzonym? What kind of food and drink did you last see on a table? Jaki rodzaj jedzenia i picia widziałeś ostatnio na stole? Can food be made of metal? Czy jedzenie może być zrobione z metalu? What kind of drink in a bo le did you last hold in your right hand? Jaki rodzaj picia w butelce trzymałeś ostatnio w prawej dłoni? Can you be drunk with happiness? Czy można być pijanym ze szczęścia? 23 Oderwij tę część

24 When did you last see someone feeding a hungry child? Can you feed someone water? When did you last feel hungry and then feel full? Can you be hungry and full at the same me? What kind of food makes you feel full? Can drinking a lot of water make you feel full? What kind of food and drink did you last see on a table? Can food be made of metal? What kind of drink in a bo le did you last hold in your right hand? Can you be drunk with happiness? metoda5s.pl

25 Lesson 3 Lekcja 3 How heavy was the last bo le of milk you held? Jak ciężka była butelka mleka, którą ostatnio trzymałeś? Can you keep bread in a bo le? Czy w butelce można trzymać chleb? When did you last drink milk from a carton? Kiedy ostatnio piłeś mleko z kartonu? Can milk be made of white paint? Czy mleko robi się z białej farby? Where did you last see a paper carton? Gdzie widziałeś ostatnio papierowy karton? Can a carton be made of glass? Czy karton można wykonać ze szkła? When did you last hold a pen over a piece of paper? Kiedy ostatnio trzymałeś długopis nad kartką papieru? Can clothes be made of paper? Czy ubrania można wykonać z papieru? What was the last word you wrote with a pen? Jakie było ostatnie słowo, które napisałeś długopisem? Does a pen write in water? Czy długopis pisze w wodzie? 25 Oderwij tę część

26 How heavy was the last bo le of milk you held? Can you keep bread in a bo le? When did you last drink milk from a carton? Can milk be made of white paint? Where did you last see a paper carton? Can a carton be made of glass? When did you last hold a pen over a piece of paper? Can clothes be made of paper? What was the last word you wrote with a pen? Does a pen write in water? metoda5s.pl

27 Lesson 3 Lekcja 3 Who do you know who taught someone how to read and write recently? Kto, kogo znasz, ostatnio uczył kogoś pisać i czytać? Is it possible to write without knowing how to read? Czy można pisać, nie umiejąc czytać? When did you last read a book? Kiedy ostatnio czytałeś książkę? Can you read a blank sheet of paper? Czy można czytać z pustej kartki papieru? When did you last smell a book that came straight from a print shop? Kiedy ostatnio poczułeś zapach książki prosto z drukarni? How much would a book made of stone weigh? Ile ważyłaby książka z kamienia? What kind of smell did the last newspaper that came from a print shop have? Jaki zapach miała ostatnia gazeta prosto z drukarni? Does a print shop print with chocolate? Czy drukarnia drukuje czekoladą? How many pages did the last newspaper you read have? Ile stron miała gazeta, którą ostatnio czytałeś? Can a newspaper be tasty? Czy gazeta może być smaczna? 27 Oderwij tę część

28 Who do you know who taught someone how to read and write recently? Is it possible to write without knowing how to read? When did you last read a book? Can you read a blank sheet of paper? When did you last smell a book that came straight from a print shop? How much would a book made of stone weigh? What kind of smell did the last newspaper that came from a print shop have? Does a print shop print with chocolate? How many pages did the last newspaper you read have? Can a newspaper be tasty? metoda5s.pl

29 Lesson 3 Lekcja 3 Do you remember when you last smelt a sheet of paper? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poczułeś zapach kartki papieru? Can paper sheets be made of wood? Czy kartki papieru mogą być drewniane? What scent did the last woman you passed have? Jaki zapach miała kobieta, którą ostatnio mijałeś? Can you send scent by ? Czy zapach można wysłać em? What man did you last see holding a woman s hand? Jaki mężczyzna, którego ostatnio widziałeś, trzymał kobietę za rękę? Can a beau ful woman be a handsome man? Czy piękna kobieta może być przystojnym mężczyzną? Where did you last see a strong man? Gdzie ostatnio widziałeś silnego mężczyznę? What would a man who lives on Mars look like? Jak wyglądałby mężczyzna żyjący na Marsie? Where did you last see a strong animal? Gdzie ostatnio widziałeś silne zwierzę? Does strong also mean weak? Czy silny oznacza także słaby? 29 Oderwij tę część

30 Do you remember when you last smelt a sheet of paper? Can paper sheets be made of wood? What scent did the last woman you passed have? Can you send scent by ? What man did you last see holding a woman s hand? Can a beau ful woman be a handsome man? Where did you last see a strong man? What would a man who lives on Mars look like? Where did you last see a strong animal? Does strong also mean weak? metoda5s.pl

31 Lesson 3 Lekcja 3 In which forest did you last see an animal? W którym lesie widziałeś ostatnio zwierzę? Is a fridge an animal? Czy lodówka to zwierzę? How did you connect with nature the last me you were in a forest? Gdy byłeś ostatnio w lesie, jak obcowałeś z przyrodą? Can a forest grow underwater? Czy las może rosnąć pod wodą? What did the winter nature by the seaside look like the last me you saw it? Jak wyglądała zimowa przyroda nad morzem, kiedy ją ostatnio widziałeś? Can nature be made of plas c? Czy przyroda może być wykonana z plas ku? Do you remember when you last swam in the sea? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio pływałeś w morzu? Can you walk on the sea? Czy możesz chodzić po morzu? Where did you last see a ship sailing? Gdzie ostatnio widziałeś płynący statek? Can you sail in the air? Czy można pływać w powietrzu? 31 Oderwij tę część

32 In which forest did you last see an animal? Is a fridge an animal? How did you connect with nature the last me you were in a forest? Can a forest grow underwater? What did the winter nature by the seaside look like the last me you saw it? Can nature be made of plas c? Do you remember when you last swam in the sea? Can you walk on the sea? Where did you last see a ship sailing? Can you sail in the air? metoda5s.pl

33 Lesson 3 Lekcja 3 What kind of ship powered by wind have you seen recently? Jaki statek napędzany przez wiatr widziałeś ostatnio? Can a ship be made of lead? Czy statek może być zrobiony z ołowiu? Do you remember when you last saw a tree bending against the wind? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś drzewo uginające się pod wpływem wiatru? Is there a storm every me there is wind? Czy zawsze występuje burza, kiedy jest wiatr? Do you remember the last fruit you saw that had fallen from a tree? Czy pamiętasz ostatnie owoce, które spadły z drzewa? Is a blade of grass a small tree for an ant? Czy źdźbło trawy to małe drzewo dla mrówki? When did you last eat a fruit such as an apple? Kiedy ostatnio jadłeś owoc taki jak jabłko? When does fruit taste like a vegetable? Kiedy owoc smakuje jak warzywo? Do you remember when you last went to a grocery shop and saw apples next to the pears? Can an apple taste like a pear? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poszedłeś do sklepu spożywczego i widziałeś tam jabłka obok gruszek? Czy jabłko może smakować jak gruszka? 33 Oderwij tę część

34 What kind of ship powered by wind have you seen recently? Can a ship be made of lead? Do you remember when you last saw a tree bending against the wind? Is there a storm every me there is wind? Do you remember the last fruit you saw that had fallen from a tree? Is a blade of grass a small tree for an ant? When did you last eat a fruit such as an apple? When does fruit taste like a vegetable? Do you remember when you last went to a grocery shop and saw apples next to the pears? Can an apple taste like a pear? metoda5s.pl

35 Lesson 3 Lekcja 3 When did you last drink pear juice? Kiedy ostatnio piłeś sok z gruszek? Do pears grow on apple trees? Czy gruszki rosną na jabłoniach? Where did you last see red fruit juice? Gdzie ostatnio widziałeś sok z czerwonych owoców? How would frog juice taste? Jak smakowałby sok z żaby? Where did you last see a combina on of red and green? Gdzie ostatnio widziałeś połączenie czerwonego z zielonym? Does a person with a red nose also have a hot heart? Czy osoba, która ma czerwony nos, ma gorące serce? Where did you last see a green vegetable? Gdzie ostatnio widziałeś zielone warzywo? Can you pay with green cabbage leaves in a shop? Czy liśćmi zielonej kapusty można płacić w sklepie? Where, in a garden, did you last see vegetables growing? Gdzie w ogródku, widziałeś ostatnio rosnące warzywa? Do vegetables grow in the forest? Czy warzywa rosną w lesie? 35 Oderwij tę część

36 When did you last drink pear juice? Do pears grow on apple trees? Where did you last see red fruit juice? How would frog juice taste? Where did you last see a combina on of red and green? Does a person with a red nose also have a hot heart? Where did you last see a green vegetable? Can you pay with green cabbage leaves in a shop? Where, in a garden, did you last see vegetables growing? Do vegetables grow in the forest? metoda5s.pl

37 Lesson 3 Lekcja 3 Which child do you know who has grown a lot? Które z dzieci, jakie znasz, urosło najwięcej? Does a child grow because of yeast? Czy dziecko rośnie na drożdżach? When did you last see a mother with a child in a pushchair? Kiedy ostatnio widziałeś mamę z dzieckiem w wózku? Can a child have a child? Czy dziecko może mieć dziecko? Where did you last see a mother and father pushing a stroller? Gdzie ostatnio widziałeś matkę z ojcem pchających wózek? Can a mother also be a father? Czy matka może być także ojcem? Who do you know who said, dad to his father recently? Kto, kogo znasz, ostatnio powiedział tato do swojego ojca? Is every father a dad? Czy każdy ojciec jest tatą? Which father do you know of who le his family recently? Który z ojców, jakich znasz, zostawił ostatnio swoją rodzinę? Is a father also a mother? Czy ojciec to także matka? 37 Oderwij tę część

38 Which child do you know who has grown a lot? Does a child grow because of yeast? When did you last see a mother with a child in a pushchair? Can a child have a child? Where did you last see a mother and father pushing a stroller? Can a mother also be a father? Who do you know who said, dad to his father recently? Is every father a dad? Which father do you know of who le his family recently? Is a father also a mother? metoda5s.pl

39 Lesson 3 Lekcja 3 Does one of the families that you ve met recently have a big house? Czy jedna z rodzin, które ostatnio poznałeś, ma duży dom? Is your neighbor also your family? Czy twój sąsiad to także twoja rodzina? What house did you last see with a fireplace? Który z domów, jakie ostatnio widziałeś, miał kominek? Can a house not have a roof? Czy dom może nie mieć dachu? What house did you last see with a chimney and fireplace? W którym z domów, jakie ostatnio widziałeś, był komin i kominek? Can you wash dishes in the fireplace? Czy w kominku zmywa się naczynia? When did you last see smoke rising from a chimney? Kiedy ostatnio widziałeś dym unoszący się z komina? Does a chimney-sweep live in the chimney? Czy kominiarz mieszka w kominie? Where did you last see white smoke? Gdzie ostatnio widziałeś biały dym? Do we get white smoke when we burn white paper sheets? Czy paląc białe kartki, otrzymamy biały dym? 39 Oderwij tę część

40 Does one of the families that you ve met recently have a big house? Is your neighbor also your family? What house did you last see with a fireplace? Can a house not have a roof? What house did you last see with a chimney and fireplace? Can you wash dishes in the fireplace? When did you last see smoke rising from a chimney? Does a chimney-sweep live in the chimney? Where did you last see white smoke? Do we get white smoke when we burn white paper sheets? metoda5s.pl

41 Lesson 3 Lekcja 3 Who did you last see wearing a shirt with black and white stripes? Kto, kogo ostatnio widziałeś, nosił koszulę w biało-czarne pasy? What is white at the beginning and black at the end? Co jest na początku białe, a na końcu czarne? Who did you last see wearing a black hat? Kogo ostatnio widziałeś w czarnym kapeluszu? Can black become pink? Czy czarne może stać się różowe? Who was the last woman you saw with a hat on her head? Kim była kobieta z kapeluszem na głowie, którą ostatnio widziałeś? Can you wear a hat on your leg? Czy kapelusz można nosić na nodze? Did the last mannequin you saw in a shop display have a head and neck? Czy manekin, którego ostatnio widziałeś na wystawie, miał głowę i szyję? Does a big head always have a long neck? Czy zawsze duża głowa ma długą szyję? Did the last mannequin you saw have a necklace around its neck? Czy manekin, którego ostatnio widziałeś, miał na szyi naszyjnik? Can a neck not have a head? Czy szyja może nie mieć głowy? 41 Oderwij tę część

42 Who did you last see wearing a shirt with black and white stripes? What is white at the beginning and black at the end? Who did you last see wearing a black hat? Can black become pink? Who was the last woman you saw with a hat on her head? Can you wear a hat on your leg? Did the last mannequin you saw in a shop display have a head and neck? Does a big head always have a long neck? Did the last mannequin you saw have a necklace around its neck? Can a neck not have a head? metoda5s.pl

43 Lesson 3 Lekcja 3 What kind of stones was the last necklace you saw made of? Z jakich kamieni był wykonany naszyjnik, który ostatnio widziałeś? How would a cow with a necklace of precious stones look? Jak wyglądałaby krowa z naszyjnikiem z drogocennych kamieni? What was the biggest stone you saw the last me you were in the mountains? Jaki był największy kamień, który widziałeś, gdy ostatnio byłeś w górach? Can stone be made of wood? Czy kamień może być wykonany z drewna? Who do you know who recently went skiing in the mountains? Kto, kogo znasz, był ostatnio w górach na nartach? Can a mountain be flat? Czy góra może być płaska? Do you remember when you last saw skis lying on the snow? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś narty, które leżały na śniegu? Is it possible to make skis from rails? Czy można zrobić narty z szyny kolejowej? Do you remember when you last saw ice covered by snow? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś lód pokryty śniegiem? Can snow be made of flour? Czy śnieg może być zrobiony z mąki? 43 Oderwij tę część

44 What kind of stones was the last necklace you saw made of? How would a cow with a necklace of precious stones look? What was the biggest stone you saw the last me you were in the mountains? Can stone be made of wood? Who do you know who recently went skiing in the mountains? Can a mountain be flat? Do you remember when you last saw skis lying on the snow? Is it possible to make skis from rails? Do you remember when you last saw ice covered by snow? Can snow be made of flour? metoda5s.pl

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1

SŁOWNIK AVALON DIRECT ENGLISH BOOK 1 SŁOWNICZEK OZNACZENIE CZĘŚCI MOWY: NOUN N. RZECZOWNIK ADJ. ADJECTIVE PRZYMIOTNIK V. -VERB CZASOWNIK ADV. ADVERB - PRZYSŁÓWEK PREP. PREPOSITION PRZYIMEK PRON. PRONOUN- ZAIMEK ART. - ARTICLE- PRZEDIMEK UNIT

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim. WORDBUILDER Lesson 1 Appearance: What do you look like? Debbie: Val: Robert: Leanne: Jide: Describe yourself. What do you look like? I m Indian and I have long thick black hair. I m short and quite slim.

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

BGE teaching materials for Polish-speaking learners

BGE teaching materials for Polish-speaking learners 1 BGE teaching materials for Polish-speaking learners Anna Mogiłło 1 Basic Global English dla polskich uczniów 2 Niniejsze materiały mają na celu przedstawienie uczniom najważniejszych elementów języka

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD

Audio Kurs. Angielski. Kurs podstawowy mp3. Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Audio Kurs Angielski Kurs podstawowy mp3 Dodatkowe materia y do kursu na p ycie CD Copyright Edgard, Warszawa 2006 Spis treêci Wst p.............. 3 Jak si uczyç........ 3 Podstawowe regu y... 6 gramatyczne

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1

Lekcja 1 PODSTAWOWE ZWROTY 1 Listen & Learn Angielski przed wyjazdem dla początkujących 1000 słów i zwrotów w podróży Spis treści Strona Ścieżka Grammar Help Lekcja 1 Podstawowe zwroty 2 1 Tryb rozkazujący Lekcja 2 Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes?

Hello!/Good evening! Goodbye! A table for [number of people], please. Do you accept credit cards? Do you offer vegetarian dishes? Dzień dobry!/dobry wieczór! Do widzenia! Poproszę stolik dla [liczba osób] osób. Czy można płacić kartą kredytową? Czy serwują Państwo dania wegetariańskie? Chciałbym zarezerwować stolik dla [liczba osób]

Bardziej szczegółowo

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters?

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A

AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A AN GIEL SKI BEZ NAUCZY CIEL A or HOW TO DEAL WITH ENGLISH The Lord be with You. God Desires All Men to be Saved, and to Come to the Full Knowledge of the Truth 1 Timothy 2:4. Słówko od autora Język angielski

Bardziej szczegółowo

ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME

ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME ENGLISH-POLISH TRANSLATION OF A PIECE OF THE JOHN BRAINE S NOVEL THE CRYING GAME English version When I awoke the next morning I didn't exactly have a hangover, but my mouth was dry and my head was throbbing.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: SŁAWY Z OKOLICY 12 FAMOUS LOCALS 13

TEMAT NUMERU: SŁAWY Z OKOLICY 12 FAMOUS LOCALS 13 c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e / f r e e m a g a z i n e #46 #WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2010 Tam i z powrotem 4 / There And Back Again 5 (Dwa) koła w ruch! 8 / On Your Bike! 9 Wspomnienia z Raoulbury

Bardziej szczegółowo

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum

Exam Explorer Repetytorium. do gimnazjum Egzemplarz pokazowy Nie do sprzedaży Exam Repetytorium do gimnazjum rek Tkacz Dorota Ostaszewska Ksymena Klemińska Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym Konsultantem Metodycznym! dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska

ANGIELSKI SOS. Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska ANGIELSKI SOS Pomoc w gramatyce dla klas 4-6 Opracowała mgr Izabela Krotowska 1 Spis Treści 1. Czasy gramatyczne- wstęp. 2. Czas Simple Present. 3. Czas Present Continuous. 4. Czas Past Simple. 5. Future

Bardziej szczegółowo

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth

12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth 12. Lekcja dwunasta dwanaście twelve dwunasty twelfth FOOD AND EATING THE GENITIVE PLURAL (SUMMARY). COUNTING, DATES. GETTING MARRIED. Mini- lekcja: WORD ORDER Kosorożec - żca Capricorn grudzień, w grudniu

Bardziej szczegółowo

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy:

Greetings and saying goodbye powitania: przedstawianie się Asking for & giving advice prośba o udzielenie rady rozpoczynanie rozmowy: Greetings and saying goodbye powitania: Good morning. / Good afternoon. / Good evening. Hello. / Hi. How are you? - I'm fine, thank you, and you? - I'm fine, thanks. przedstawianie się My name's Peter

Bardziej szczegółowo

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet? S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie

Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Excuse me, Where is the nearest? Przepraszam, gdzie jest najbliższy/a? Sorry to be late Przepraszam za spóźnienie Can you show me the way to? Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do/na? Sorry to keep you waiting

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo