English Course part one. Kurs Angielskiego część pierwsza. Oderwij tę część

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "English Course part one. Kurs Angielskiego część pierwsza. Oderwij tę część"

Transkrypt

1 English Course part one Kurs Angielskiego część pierwsza Oderwij tę część

2 Copyright by Piotr Mart Consul ng ISBN: Piotr Mart Consul ng ul. Sieradzka Wieluń Skład i przygotowanie do druku: Studio Grafiki i DTP Grafpa, Korekta polska: Magda Jordan Korekta angielska: Rachel Boardman Druk: KNOW-HOW, ul. Chełmońskiego 255, Kraków

3 Instrukcja 1. Przeczytaj pytanie w języku polskim, np.: Gdzie ostatnio widziałeś osobę, która pracowała fizycznie? Gdy zrozumiesz, o co jesteś pytany, przenieś swoją uwagę na zdanie w języku angielskim: Where did you last see a person physically working? Czytając pytanie w języku angielskim, postaraj się przypomnieć sobie, gdzie ostatnio widziałeś osobę, która pracowała fizycznie. 2. Wróć jeszcze raz do pytania w języku polskim i zwróć uwagę na wytłuszczone słowo: pracowała. Gdy to zrobisz, przenieś swoją uwagę na wytłuszczone słowo w języku angielskim: working. Teraz uczucie zawarte w całym pytaniu skup na tym jednym słowie w języku angielskim postaraj się jeszcze bardziej skupić na ostatniej osobie, która pracowała fizycznie, patrząc na wytłuszczone słowo working. 3. Podobnie zrób w odniesieniu do zdań rozwijających wyobraźnię. 4. Gdy poczujesz wszystkie 10 zdań z danej kartki, zagnij ją i oderwij tłumaczenie. Z drugiej strony kartki masz kopię zdań w języku angielskim. Przyczep sobie kartkę w widocznym miejscu: na lodówce, tablicy korkowej, szafie itp. i postaraj się coraz głębiej odczuwać poszczególne zdania, wykorzystując wolne chwile. 5. Bardziej szczegółową instrukcję znajdziesz na stronie: 3 Oderwij tę część

4 Instrukcja: Punkt świadomości 1. W podręczniku przy każdym zdaniu na rozwój koncentracji znajduje się koło, które pozwala Ci odznaczyć Punkt świadomości. 2. Punkt świadomości odznaczaj dopiero wtedy, gdy widząc daną rzecz, np. osobę, która pracuje fizycznie, jesteś świadomy tego, na co patrzysz czy co czujesz. 3. Nie odznaczaj pytania, gdy usiłujesz sobie jedynie przypomnieć daną rzecz. 4. Jeśli masz wątpliwości, czy potrafisz świadomie zwracać uwagę na daną rzecz, także nie odznaczaj jeszcze pytania. 5. Po której stronie stała sól, a po której pieprz, gdy ostatnim razem widziałeś przyprawy? Zapewne tego typu przyprawy widzisz codziennie, ale nie zwracasz na to uwagi, bo nie masz tak rozwiniętej świadomości. Dopiero gdy kolejnym razem za sprawą pytania zaczniesz zwracać uwagę na takie szczegóły, wówczas je odznacz. Twój poziom świadomości podniósł się! 6. Pytania, które odznaczyłeś, możesz pomijać i skupić się tylko na tych, które wymagają rozwoju świadomości. metoda5s.pl

5 Lesson 1 Lekcja 1 Who do you know who recently said, I m only a human being? Kto, kogo znasz, powiedział ostatnio: Jestem tylko człowiekiem? Is it possible to be where we are not? Czy można być, gdzie nas nie ma? When did you last see a human being thinking? Kiedy ostatnio widziałeś człowieka, który myślał? Is a monkey a human being? Czy małpa to człowiek? Which actor did you last see speaking to a thinking computer? Jaki aktor, którego ostatnio widziałeś, rozmawiał z myślącym komputerem? Can a stone think? Czy kamień może myśleć? Who did you last see working on a computer? Kto, kogo ostatnio widziałeś, pracował przy komputerze? Is a calculator a computer? Czy kalkulator to komputer? Where did you last see a person physically working? Gdzie ostatnio widziałeś osobę pracującą fizycznie? Can you work in a dream? Czy można pracować we śnie? 5 Oderwij tę część

6 Who do you know who recently said, I m only a human being? Is it possible to be where we are not? When did you last see a human being thinking? Is a monkey a human being? Which actor did you last see speaking to a thinking computer? Can a stone think? Who did you last see working on a computer? Is a calculator a computer? Where did you last see a person physically working? Can you work in a dream? metoda5s.pl

7 Lesson 1 Lekcja 1 What were the physical features of the last tomato you ate? Jakie były fizyczne cechy pomidora, którego ostatnio zjadłeś? Has a soul got physical features? Czy dusza posiada cechy fizyczne? What external features did the last person you saw riding a bike have? Jakie cechy zewnętrzne miała osoba, którą ostatnio widziałeś, a która jechała na rowerze? Is a big nose a feature of liars? Czy duży nos to cecha kłamcy? What did the last external door you saw look like? Jak wyglądały ostatnie drzwi zewnętrzne, które widziałeś? Can you be outside and inside at the same me? Czy można być na zewnątrz i w środku jednocześnie? What door did you open recently? Jakie drzwi ostatnio otworzyłeś? Can a chimney be used as a door? Czy komin może służyć jako drzwi? Do you remember when you last opened a can? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio otworzyłeś puszkę? Can you open what is already opened? Czy można otworzyć to, co jest już otwarte? 7 Oderwij tę część

8 What were the physical features of the last tomato you ate? Has a soul got physical features? What external features did the last person you saw riding a bike have? Is a big nose a feature of liars? What did the last external door you saw look like? Can you be outside and inside at the same me? What door did you open recently? Can a chimney be used as a door? Do you remember when you last opened a can? Can you open what is already opened? metoda5s.pl

9 Lesson 1 Lekcja 1 How heavy is a n of beans? Jak ciężka jest puszka fasoli? Can a n be made of glass? Czy puszka może być ze szkła? Where did you last see beans in a field? Gdzie ostatnio widziałeś fasolę na polu? Are beans fruit? Czy fasola to owoc? Who have you seen ploughing a field recently? Kto, kogo ostatnio widziałeś, orał pole? Can you plant weeds in a field? Czy na polu sadzi się chwasty? Do you remember when you last saw a farmer ploughing a field? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś rolnika, który orał pole? Is it possible to plough water? Czy można orać wodę? Who was the last farmer you saw sowing grain? Kim był rolnik, którego widziałeś ostatnio siejącego zboże? Can a farmer work on a building site? Czy rolnik może pracować na budowie? 9 Oderwij tę część

10 How heavy is a n of beans? Can a n be made of glass? Where did you last see beans in a field? Are beans fruit? Who have you seen ploughing a field recently? Can you plant weeds in a field? Do you remember when you last saw a farmer ploughing a field? Is it possible to plough water? Who was the last farmer you saw sowing grain? Can a farmer work on a building site? metoda5s.pl

11 Lesson 1 Lekcja 1 Does a bag of flour have grain in the logo? Czy worek mąki miał w swoim logo zboże? Does grain grow on trees? Czy zboże rośnie na drzewach? Do you remember when you last saw cake made from flour? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś ciasto zrobione z mąki? Can flour be transparent? Czy mąka może być przezroczysta? Who was the last person you know who baked a cake? Kim była ostatnia osoba, którą znasz, która upiekła ciasto? Can cake be made of stone? Czy ciasto może być zrobione z kamienia? Do you remember when you last felt heat from a hot oven? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poczułeś ciepło z gorącego pieca? Can frozen food be stored in the oven? Czy w piecu można przechowywać mrożonki? What were the ho est days of last summer? Jakie były najgorętsze dni ostatniego lata? Can an ice cube be hot? Czy kostka lodu może być gorąca? 11 Oderwij tę część

12 Does a bag of flour have grain in the logo? Does grain grow on trees? Do you remember when you last saw cake made from flour? Can flour be transparent? Who was the last person you know who baked a cake? Can cake be made of stone? Do you remember when you last felt heat from a hot oven? Can frozen food be stored in the oven? What were the ho est days of last summer? Can an ice cube be hot? metoda5s.pl

13 Lesson 2 Lekcja 2 What were you doing on the first day of the last summer holiday? Co robiłeś w pierwszy dzień ostatnich letnich wakacji? Can it snow in the summer? Czy latem może padać śnieg? On which day of the last summer holiday did you relax the most? W który dzień ostatnich letnich wakacji najlepiej odpocząłeś? Are holidays meant for working hard? Czy wakacje są po to, by ciężko pracować? When were you last able to relax at work? Kiedy ostatnio byłeś w stanie odpocząć w pracy? Can you relax while you re working? Czy można odpoczywać, pracując? Do you remember the last salary you got for work you did? Czy pamiętasz ostatnią wypłatę za pracę, którą wykonałeś? Is picking your nose hard physical work? Czy dłubanie w nosie to ciężka praca fizyczna? Do you remember the last salary that was transferred to your bank account? Czy pamiętasz ostatnią wypłatę przelaną na twoje konto bankowe? Can salary be found in an oven? Czy wypłatę można znaleźć w piekarniku? 13 Oderwij tę część

14 What were you doing on the first day of the last summer holiday? Can it snow in the summer? On which day of the last summer holiday did you relax the most? Are holidays meant for working hard? When were you last able to relax at work? Can you relax while you re working? Do you remember the last salary you got for work you did? Is picking your nose hard physical work? Do you remember the last salary that was transferred to your bank account? Can salary be found in an oven? metoda5s.pl

15 Lesson 2 Lekcja 2 Do you know anyone who has opened a bank account recently? Czy znasz kogoś, kto ostatnio otworzył konto bankowe? Can a bank account store food? Czy konto bankowe może przechowywać jedzenie? Which bank do you know of with a gold logo? Który z banków ma złote logo? Do banks collect grain from farmers? Czy banki gromadzą zboże od rolników? Do you know anyone who was looking for gold recently? Czy znasz kogoś, kto ostatnio szukał złota? Can you eat gold? Czy złoto można zjeść? When did you last look for something and then find it? Kiedy ostatnio czegoś szukałeś i to znalazłeś? Can you look for your own head? Czy można szukać własnej głowy? When did you last find something and then lose it again? Kiedy ostatnio coś znalazłeś i ponownie zgubiłeś? Can you find something that doesn t exist? Czy można znaleźć coś, co nie istnieje? 15 Oderwij tę część

16 Do you know anyone who has opened a bank account recently? Can a bank account store food? Which bank do you know of with a gold logo? Do banks collect grain from farmers? Do you know anyone who was looking for gold recently? Can you eat gold? When did you last look for something and then find it? Can you look for your own head? When did you last find something and then lose it again? Can you find something that doesn t exist? metoda5s.pl

17 Lesson 2 Lekcja 2 When did you last lose your mobile phone? Kiedy ostatnio zgubiłeś telefon? Can you lose your right hand? Czy można zgubić prawą rękę? Who was the last person who called you? Kim była ostatnia osoba, która do ciebie zatelefonowała? Can you cook your mobile phone for dinner? Czy telefon można ugotować na obiad? Who was the last person you know who answered a phone that was ringing? Kim była ostatnia znana ci osoba, która odebrała dzwoniący telefon? Is it possible for a phone to ring in space? Czy telefon może dzwonić w kosmosie? When did you last receive a package? Kiedy ostatnio otrzymałeś przesyłkę? Can you receive nothing? Czy można otrzymać nic? What was the me of the day when you last sent a package? O jakiej porze dnia wysyłałeś ostatnio przesyłkę? Can a liter of fresh air be a package? Czy przesyłką może być litr świeżego powietrza? 17 Oderwij tę część

18 When did you last lose your mobile phone? Can you lose your right hand? Who was the last person who called you? Can you cook your mobile phone for dinner? Who was the last person you know who answered a phone that was ringing? Is it possible for a phone to ring in space? When did you last receive a package? Can you receive nothing? What was the me of the day when you last sent a package? Can a liter of fresh air be a package? metoda5s.pl

19 Lesson 2 Lekcja 2 Who have you sent wishes to recently? Komu ostatnio wysłałeś życzenia? Can you send a kiss by post? Czy można wysłać pocałunek pocztą? Whom have you recently wished good health to? Komu ostatnio złożyłeś życzenia zdrowia? Can you send wishes for a quick death? Czy można wysłać życzenia rychłej śmierci? How long were you healthy before you were last sick? Jak długo byłeś zdrowy, zanim ostatnio zachorowałeś? Do you have to get treated when you re healthy? Czy musisz być leczony, gdy jesteś zdrowy? What kind of illness have you had recently? Na jaką chorobę ostatnio chorowałeś? Can you get sick with happiness? Czy można zachorować ze szczęścia? What medicines did you take to cure your last illness? Jakie lekarstwa wziąłeś, aby wyleczyć ostatnią chorobę? Is love a disease? Czy miłość to choroba? 19 Oderwij tę część

20 Who have you sent wishes to recently? Can you send a kiss by post? Whom have you recently wished good health to? Can you send wishes for a quick death? How long were you healthy before you were last sick? Do you have to get treated when you re healthy? What kind of illness have you had recently? Can you get sick with happiness? What medicines did you take to cure your last illness? Is love a disease? metoda5s.pl

21 Lesson 2 Lekcja 2 Do you remember when you last swallowed medicine? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio połknąłeś lekarstwo? Can poison be medicine? Czy trucizna może być lekarstwem? What was the last thing that you swallowed when you last ate? Jaką rzecz połknąłeś ostatnio, gdy jadłeś? Can you first eat and then swallow? Czy można najpierw zjeść, a później połknąć? Who do you know who ate meat recently? Kto, kogo znasz, ostatnio jadł mięso? Can you eat air? Czy można zjeść powietrze? Who do you know who ate chicken meat recently? Kto, kogo znasz, jadł ostatnio mięso z kury? Does grass taste like meat? Czy trawa smakuje jak mięso? When did you last see someone feeding chickens? Kiedy ostatnio widziałeś, jak ktoś karmi kury? Can a chicken be an eagle? Czy kura może być orłem? 21 Oderwij tę część

22 Do you remember when you last swallowed medicine? Can poison be medicine? What was the last thing that you swallowed when you last ate? Can you first eat and then swallow? Who do you know who ate meat recently? Can you eat air? Who do you know who ate chicken meat recently? Does grass taste like meat? When did you last see someone feeding chickens? Can a chicken be an eagle? metoda5s.pl

23 Lesson 2 Lekcja 2 When did you last see someone feeding a hungry child? Kiedy ostatnio widziałeś kogoś karmiącego głodne dziecko? Can you feed someone water? Czy można karmić kogoś wodą? When did you last feel hungry and then feel full? Kiedy ostatnio byłeś głodny, a następnie poczułeś się najedzony? Can you be hungry and full at the same me? Czy można być głodnym i najedzonym jednocześnie? What kind of food makes you feel full? Jakie jedzenie sprawia, że czujesz się najedzony? Can drinking a lot of water make you feel full? Czy pijąc dużo wody, można poczuć się najedzonym? What kind of food and drink did you last see on a table? Jaki rodzaj jedzenia i picia widziałeś ostatnio na stole? Can food be made of metal? Czy jedzenie może być zrobione z metalu? What kind of drink in a bo le did you last hold in your right hand? Jaki rodzaj picia w butelce trzymałeś ostatnio w prawej dłoni? Can you be drunk with happiness? Czy można być pijanym ze szczęścia? 23 Oderwij tę część

24 When did you last see someone feeding a hungry child? Can you feed someone water? When did you last feel hungry and then feel full? Can you be hungry and full at the same me? What kind of food makes you feel full? Can drinking a lot of water make you feel full? What kind of food and drink did you last see on a table? Can food be made of metal? What kind of drink in a bo le did you last hold in your right hand? Can you be drunk with happiness? metoda5s.pl

25 Lesson 3 Lekcja 3 How heavy was the last bo le of milk you held? Jak ciężka była butelka mleka, którą ostatnio trzymałeś? Can you keep bread in a bo le? Czy w butelce można trzymać chleb? When did you last drink milk from a carton? Kiedy ostatnio piłeś mleko z kartonu? Can milk be made of white paint? Czy mleko robi się z białej farby? Where did you last see a paper carton? Gdzie widziałeś ostatnio papierowy karton? Can a carton be made of glass? Czy karton można wykonać ze szkła? When did you last hold a pen over a piece of paper? Kiedy ostatnio trzymałeś długopis nad kartką papieru? Can clothes be made of paper? Czy ubrania można wykonać z papieru? What was the last word you wrote with a pen? Jakie było ostatnie słowo, które napisałeś długopisem? Does a pen write in water? Czy długopis pisze w wodzie? 25 Oderwij tę część

26 How heavy was the last bo le of milk you held? Can you keep bread in a bo le? When did you last drink milk from a carton? Can milk be made of white paint? Where did you last see a paper carton? Can a carton be made of glass? When did you last hold a pen over a piece of paper? Can clothes be made of paper? What was the last word you wrote with a pen? Does a pen write in water? metoda5s.pl

27 Lesson 3 Lekcja 3 Who do you know who taught someone how to read and write recently? Kto, kogo znasz, ostatnio uczył kogoś pisać i czytać? Is it possible to write without knowing how to read? Czy można pisać, nie umiejąc czytać? When did you last read a book? Kiedy ostatnio czytałeś książkę? Can you read a blank sheet of paper? Czy można czytać z pustej kartki papieru? When did you last smell a book that came straight from a print shop? Kiedy ostatnio poczułeś zapach książki prosto z drukarni? How much would a book made of stone weigh? Ile ważyłaby książka z kamienia? What kind of smell did the last newspaper that came from a print shop have? Jaki zapach miała ostatnia gazeta prosto z drukarni? Does a print shop print with chocolate? Czy drukarnia drukuje czekoladą? How many pages did the last newspaper you read have? Ile stron miała gazeta, którą ostatnio czytałeś? Can a newspaper be tasty? Czy gazeta może być smaczna? 27 Oderwij tę część

28 Who do you know who taught someone how to read and write recently? Is it possible to write without knowing how to read? When did you last read a book? Can you read a blank sheet of paper? When did you last smell a book that came straight from a print shop? How much would a book made of stone weigh? What kind of smell did the last newspaper that came from a print shop have? Does a print shop print with chocolate? How many pages did the last newspaper you read have? Can a newspaper be tasty? metoda5s.pl

29 Lesson 3 Lekcja 3 Do you remember when you last smelt a sheet of paper? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poczułeś zapach kartki papieru? Can paper sheets be made of wood? Czy kartki papieru mogą być drewniane? What scent did the last woman you passed have? Jaki zapach miała kobieta, którą ostatnio mijałeś? Can you send scent by ? Czy zapach można wysłać em? What man did you last see holding a woman s hand? Jaki mężczyzna, którego ostatnio widziałeś, trzymał kobietę za rękę? Can a beau ful woman be a handsome man? Czy piękna kobieta może być przystojnym mężczyzną? Where did you last see a strong man? Gdzie ostatnio widziałeś silnego mężczyznę? What would a man who lives on Mars look like? Jak wyglądałby mężczyzna żyjący na Marsie? Where did you last see a strong animal? Gdzie ostatnio widziałeś silne zwierzę? Does strong also mean weak? Czy silny oznacza także słaby? 29 Oderwij tę część

30 Do you remember when you last smelt a sheet of paper? Can paper sheets be made of wood? What scent did the last woman you passed have? Can you send scent by ? What man did you last see holding a woman s hand? Can a beau ful woman be a handsome man? Where did you last see a strong man? What would a man who lives on Mars look like? Where did you last see a strong animal? Does strong also mean weak? metoda5s.pl

31 Lesson 3 Lekcja 3 In which forest did you last see an animal? W którym lesie widziałeś ostatnio zwierzę? Is a fridge an animal? Czy lodówka to zwierzę? How did you connect with nature the last me you were in a forest? Gdy byłeś ostatnio w lesie, jak obcowałeś z przyrodą? Can a forest grow underwater? Czy las może rosnąć pod wodą? What did the winter nature by the seaside look like the last me you saw it? Jak wyglądała zimowa przyroda nad morzem, kiedy ją ostatnio widziałeś? Can nature be made of plas c? Czy przyroda może być wykonana z plas ku? Do you remember when you last swam in the sea? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio pływałeś w morzu? Can you walk on the sea? Czy możesz chodzić po morzu? Where did you last see a ship sailing? Gdzie ostatnio widziałeś płynący statek? Can you sail in the air? Czy można pływać w powietrzu? 31 Oderwij tę część

32 In which forest did you last see an animal? Is a fridge an animal? How did you connect with nature the last me you were in a forest? Can a forest grow underwater? What did the winter nature by the seaside look like the last me you saw it? Can nature be made of plas c? Do you remember when you last swam in the sea? Can you walk on the sea? Where did you last see a ship sailing? Can you sail in the air? metoda5s.pl

33 Lesson 3 Lekcja 3 What kind of ship powered by wind have you seen recently? Jaki statek napędzany przez wiatr widziałeś ostatnio? Can a ship be made of lead? Czy statek może być zrobiony z ołowiu? Do you remember when you last saw a tree bending against the wind? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś drzewo uginające się pod wpływem wiatru? Is there a storm every me there is wind? Czy zawsze występuje burza, kiedy jest wiatr? Do you remember the last fruit you saw that had fallen from a tree? Czy pamiętasz ostatnie owoce, które spadły z drzewa? Is a blade of grass a small tree for an ant? Czy źdźbło trawy to małe drzewo dla mrówki? When did you last eat a fruit such as an apple? Kiedy ostatnio jadłeś owoc taki jak jabłko? When does fruit taste like a vegetable? Kiedy owoc smakuje jak warzywo? Do you remember when you last went to a grocery shop and saw apples next to the pears? Can an apple taste like a pear? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio poszedłeś do sklepu spożywczego i widziałeś tam jabłka obok gruszek? Czy jabłko może smakować jak gruszka? 33 Oderwij tę część

34 What kind of ship powered by wind have you seen recently? Can a ship be made of lead? Do you remember when you last saw a tree bending against the wind? Is there a storm every me there is wind? Do you remember the last fruit you saw that had fallen from a tree? Is a blade of grass a small tree for an ant? When did you last eat a fruit such as an apple? When does fruit taste like a vegetable? Do you remember when you last went to a grocery shop and saw apples next to the pears? Can an apple taste like a pear? metoda5s.pl

35 Lesson 3 Lekcja 3 When did you last drink pear juice? Kiedy ostatnio piłeś sok z gruszek? Do pears grow on apple trees? Czy gruszki rosną na jabłoniach? Where did you last see red fruit juice? Gdzie ostatnio widziałeś sok z czerwonych owoców? How would frog juice taste? Jak smakowałby sok z żaby? Where did you last see a combina on of red and green? Gdzie ostatnio widziałeś połączenie czerwonego z zielonym? Does a person with a red nose also have a hot heart? Czy osoba, która ma czerwony nos, ma gorące serce? Where did you last see a green vegetable? Gdzie ostatnio widziałeś zielone warzywo? Can you pay with green cabbage leaves in a shop? Czy liśćmi zielonej kapusty można płacić w sklepie? Where, in a garden, did you last see vegetables growing? Gdzie w ogródku, widziałeś ostatnio rosnące warzywa? Do vegetables grow in the forest? Czy warzywa rosną w lesie? 35 Oderwij tę część

36 When did you last drink pear juice? Do pears grow on apple trees? Where did you last see red fruit juice? How would frog juice taste? Where did you last see a combina on of red and green? Does a person with a red nose also have a hot heart? Where did you last see a green vegetable? Can you pay with green cabbage leaves in a shop? Where, in a garden, did you last see vegetables growing? Do vegetables grow in the forest? metoda5s.pl

37 Lesson 3 Lekcja 3 Which child do you know who has grown a lot? Które z dzieci, jakie znasz, urosło najwięcej? Does a child grow because of yeast? Czy dziecko rośnie na drożdżach? When did you last see a mother with a child in a pushchair? Kiedy ostatnio widziałeś mamę z dzieckiem w wózku? Can a child have a child? Czy dziecko może mieć dziecko? Where did you last see a mother and father pushing a stroller? Gdzie ostatnio widziałeś matkę z ojcem pchających wózek? Can a mother also be a father? Czy matka może być także ojcem? Who do you know who said, dad to his father recently? Kto, kogo znasz, ostatnio powiedział tato do swojego ojca? Is every father a dad? Czy każdy ojciec jest tatą? Which father do you know of who le his family recently? Który z ojców, jakich znasz, zostawił ostatnio swoją rodzinę? Is a father also a mother? Czy ojciec to także matka? 37 Oderwij tę część

38 Which child do you know who has grown a lot? Does a child grow because of yeast? When did you last see a mother with a child in a pushchair? Can a child have a child? Where did you last see a mother and father pushing a stroller? Can a mother also be a father? Who do you know who said, dad to his father recently? Is every father a dad? Which father do you know of who le his family recently? Is a father also a mother? metoda5s.pl

39 Lesson 3 Lekcja 3 Does one of the families that you ve met recently have a big house? Czy jedna z rodzin, które ostatnio poznałeś, ma duży dom? Is your neighbor also your family? Czy twój sąsiad to także twoja rodzina? What house did you last see with a fireplace? Który z domów, jakie ostatnio widziałeś, miał kominek? Can a house not have a roof? Czy dom może nie mieć dachu? What house did you last see with a chimney and fireplace? W którym z domów, jakie ostatnio widziałeś, był komin i kominek? Can you wash dishes in the fireplace? Czy w kominku zmywa się naczynia? When did you last see smoke rising from a chimney? Kiedy ostatnio widziałeś dym unoszący się z komina? Does a chimney-sweep live in the chimney? Czy kominiarz mieszka w kominie? Where did you last see white smoke? Gdzie ostatnio widziałeś biały dym? Do we get white smoke when we burn white paper sheets? Czy paląc białe kartki, otrzymamy biały dym? 39 Oderwij tę część

40 Does one of the families that you ve met recently have a big house? Is your neighbor also your family? What house did you last see with a fireplace? Can a house not have a roof? What house did you last see with a chimney and fireplace? Can you wash dishes in the fireplace? When did you last see smoke rising from a chimney? Does a chimney-sweep live in the chimney? Where did you last see white smoke? Do we get white smoke when we burn white paper sheets? metoda5s.pl

41 Lesson 3 Lekcja 3 Who did you last see wearing a shirt with black and white stripes? Kto, kogo ostatnio widziałeś, nosił koszulę w biało-czarne pasy? What is white at the beginning and black at the end? Co jest na początku białe, a na końcu czarne? Who did you last see wearing a black hat? Kogo ostatnio widziałeś w czarnym kapeluszu? Can black become pink? Czy czarne może stać się różowe? Who was the last woman you saw with a hat on her head? Kim była kobieta z kapeluszem na głowie, którą ostatnio widziałeś? Can you wear a hat on your leg? Czy kapelusz można nosić na nodze? Did the last mannequin you saw in a shop display have a head and neck? Czy manekin, którego ostatnio widziałeś na wystawie, miał głowę i szyję? Does a big head always have a long neck? Czy zawsze duża głowa ma długą szyję? Did the last mannequin you saw have a necklace around its neck? Czy manekin, którego ostatnio widziałeś, miał na szyi naszyjnik? Can a neck not have a head? Czy szyja może nie mieć głowy? 41 Oderwij tę część

42 Who did you last see wearing a shirt with black and white stripes? What is white at the beginning and black at the end? Who did you last see wearing a black hat? Can black become pink? Who was the last woman you saw with a hat on her head? Can you wear a hat on your leg? Did the last mannequin you saw in a shop display have a head and neck? Does a big head always have a long neck? Did the last mannequin you saw have a necklace around its neck? Can a neck not have a head? metoda5s.pl

43 Lesson 3 Lekcja 3 What kind of stones was the last necklace you saw made of? Z jakich kamieni był wykonany naszyjnik, który ostatnio widziałeś? How would a cow with a necklace of precious stones look? Jak wyglądałaby krowa z naszyjnikiem z drogocennych kamieni? What was the biggest stone you saw the last me you were in the mountains? Jaki był największy kamień, który widziałeś, gdy ostatnio byłeś w górach? Can stone be made of wood? Czy kamień może być wykonany z drewna? Who do you know who recently went skiing in the mountains? Kto, kogo znasz, był ostatnio w górach na nartach? Can a mountain be flat? Czy góra może być płaska? Do you remember when you last saw skis lying on the snow? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś narty, które leżały na śniegu? Is it possible to make skis from rails? Czy można zrobić narty z szyny kolejowej? Do you remember when you last saw ice covered by snow? Czy pamiętasz, kiedy ostatnio widziałeś lód pokryty śniegiem? Can snow be made of flour? Czy śnieg może być zrobiony z mąki? 43 Oderwij tę część

44 What kind of stones was the last necklace you saw made of? How would a cow with a necklace of precious stones look? What was the biggest stone you saw the last me you were in the mountains? Can stone be made of wood? Who do you know who recently went skiing in the mountains? Can a mountain be flat? Do you remember when you last saw skis lying on the snow? Is it possible to make skis from rails? Do you remember when you last saw ice covered by snow? Can snow be made of flour? metoda5s.pl

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.)

Ŝyć, mieszkać (On mieszka...) palić papierosy (On pali.) Where does the lion live? The lion lives in Africa. * the lion = lions (lew jako gatunek zwierząt a nie konkretny lew) Does your dad smoke? No, he doesn t. live (He lives...) smoke (He smokes.) Ŝyć, mieszkać

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE

COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS RZECZOWNIKI POLICZALNE I NIEPOLICZALNE Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to takie, które można policzyć na sztuki, np.: a car, a boy, a man, a table, a cat itp. Rzeczowników

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP

Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP Tiger 1 Wymagania edukacyjne dla klasy 1 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL Umiejętności Nazywa podstawowe przybory szkolne, tj.: bag, pencil, pen, crayon, ruler,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach

Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach Spis treści 1 Radosław Więckowski Język angielski w ciekawych dialogach 2 Język angielski w ciekawych dialogach Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Jak leci/co u ciebie? B: U mnie po

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

25 How much? - How many?

25 How much? - How many? 25 How much? - How many? How much oraz How many są zaimkami pytającymi o znaczeniu Ile. How much oraz How many znajdują się na początku zdania pytającego o ilość. How much stosujemy w pytaniach o rzeczowniki

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ

ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ ZAKRES MATERIAŁU GRUPY: 4 LATKI - ŻABKI, 4-5- LATKI - WIEWIÓRKI WRZESIEŃ I. GREETINGS POZDROWIENIA. 1. SŁOWNICTWO: What's your name? - Jak masz na imię? Hello, I'm... - Cześć, jestem... How are you? -

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Appendices. Kwestionariusz składa się z 20 przymiotników określających emocje. Określ stopień ich natężenia w ramach skali 1-5.

Appendices. Kwestionariusz składa się z 20 przymiotników określających emocje. Określ stopień ich natężenia w ramach skali 1-5. Appendices APPENDIX A PANAS Questionnaire (after Watson et al., 1988:1066) Kwestionariusz składa się z 20 przymiotników określających emocje. Określ stopień ich natężenia w ramach skali 1-5. 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

J. angielski: ramowy rozkład materiału 4-latki I. WRZESIEŃ

J. angielski: ramowy rozkład materiału 4-latki I. WRZESIEŃ I. WRZESIEŃ 1. Hello again! Witajcie po wakacjach! 2. I know all the shapes 3. In my classroom Introductory Unit Five Little Monkeys (Super Simple Songs) I See Something Blue/I See Something Pink (Super

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa I Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: English Adventure 1 Nr programu: DKOS 5002-82/07 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy:

Wstęp. W ramach serii Angielski dla dzieci na rynku pojawiły się ponadto następujące zestawy: ANGIELSKI DLA DZIECI Wstęp Zapraszamy rodziców i dzieci do zabawy z książką i kartami obrazkowymi 100 pierwszych słówek. Jest to zestaw 100 kart, które ułatwią dziecku poznanie i utrwalenie słownictwa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I. ocena 2 3 4 5 UNIT 1 WELCOME TO SCHOOL ŚRODKI JĘZYKOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA I Tiger 1 Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe prace Jest zawsze

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation

Immigration Housing. Housing - Renting. Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something. pokoju (mianownik: pokój) Type of accommodation - Renting Polish Szukam do wynajęcia. Stating that you want to rent something Korean pokoju (mianownik: pokój) mieszkania (mianownik: mieszkanie) kawalerki (mianownik: kawalerka) domu (mianownik: dom)

Bardziej szczegółowo

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song)

POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK. Piosenka o przedmiocie poszukiwanym w tym rozdziale (Quest Song) POZIOM 3 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Tekst piosenki znajduje się w książce ucznia (strona 4, ćwiczenie 2). Rymowanka Numbers One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Eleven, twelve,

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

AGIELSKI MATERIAŁ DO NAUKI :XII-II

AGIELSKI MATERIAŁ DO NAUKI :XII-II AGIELSKI MATERIAŁ DO NAUKI :XII-II TREŚCI NAUCZANIA XII,I, II 3 latki 4 latki 4/5 latki Boże Narodzenie Christmas Utrwalanie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia Nauka piosenki o choince

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Nick Beare. Zeszyt c wiczen

Nick Beare. Zeszyt c wiczen Nick Beare Zeszyt c wiczen Where is it? WSKA ZÓW KA Staraj się jak najczęściej używać wyrażeń z sekcji asy nglish. Dzięki tym prostym zdaniom łatwiej nawiążesz rozmowę i wyrazisz swoje myśli. vo s q F

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals.

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat. Temat lekcji: Wild animals. Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Justyna Krawczyk Klasa II Edukacja językowa: język angielski Temat lekcji: Wild animals. Cel/cele zajęć: Uczeń: nazywa 8 dzikich

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Hello Jack Plus rozkład materiału

Hello Jack Plus rozkład materiału Hello Plus rozkład materiału Introductory Unit Hello, Friends! 1 lekcja zaznajomienie się z postaciami i maskotką podawanie swojego imienia zaznajomienie się z poleceniami i reagowanie na nie uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP

Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP Tiger 2 Wymagania edukacyjne dla klasy 2 SP WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 A SURPRISE Umiejętności Nazywa pomieszczenia w domu, tj.: bathroom, bedroom, dining room, garage, hall,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek

St. Valentine s Day. Kilka faktów o Walentynkach. Początki Walentynek St. Valentine s Day Walentynki to święto wszystkich zakochanych w tradycji angloamerykańskiej przypadające na 14 dzień lutego. Na zajęciach wszyscy uczniowie obejrzeli film o rówieśnikach z Anglii przygotowujących

Bardziej szczegółowo

56 Konstrukcja would like to - pytanie

56 Konstrukcja would like to - pytanie 56 Konstrukcja would like to - pytanie Konstrukcja would like to oznacza chciałbym. Stosujemy ją, aby opisać czynność, którą chcielibyśmy wykonać. Aby utworzyć pytanie słowo would naleŝy przenieść na początek

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ:

Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Dział UCZEŃ: Dział UCZEŃ: Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): Okres bezpodręcznikowy oraz sekcja Hello! w zakresie PODSTAWOWYM przybory szkolne, kolory, rozpoznaje polecenia

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!

Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo w celach promocyjnych. EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY! Wszelkie prawa należą do: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. Warszawa 2015 www.zielonasowa.pl Focus

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Język angielski grupa 30-minutowa

Język angielski grupa 30-minutowa Słowa i zwroty, które pojawią się na spotkaniach w MAJU: Powitanie rymowanka Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say, "Hello"? Can you stretch up high? Can you

Bardziej szczegółowo

Waiting for Christmas

Waiting for Christmas Waiting for Christmas Everybody likes waiting for Christmas. Can you smell the gingerbread, dishes being prepared by our mothers and grandmothers in the kitchen? Sometimes we enjoy giving a helping hand,

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego w klasie I. opracowała: mgr Małgorzata Wiland

Innowacja pedagogiczna Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego w klasie I. opracowała: mgr Małgorzata Wiland Innowacja pedagogiczna Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego w klasie I opracowała: mgr Małgorzata Wiland Wstęp Barcin, styczeń 2014r. Integracja programu nauczania języka angielskiego z programem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego Żarki 2012/2013 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego Etap I KLASA V Imię i nazwisko Szkoła /75 p. Zadanie 1 Przeczytaj poniższe

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

5 Mówienie komplementów- Karty pracy

5 Mówienie komplementów- Karty pracy 5 Mówienie komplementów- Karty pracy Proponuję aby używać ten arkusz razem z innym darmowym materiałem: Compliment Picture Panels, który dostępny jest pod poniższym linkiem: http://bit.ly/1nebx2k Joel

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę

Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę Scenariusz lekcji języka angielskiego zrealizowany w ramach programu Trzymaj Formę DATA KLASA POZIOM LICZBA UCZNIÓW TEMAT I-III Kontynuacja nauki Zdrowe życie. Zdrowe jedzenie Healty living. Healty food

Bardziej szczegółowo

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Lesson 1 Vocabulary 1 18 2 19 The Sore Paw Listen, look and repeat. 3 Play Tiger, Tiger, word or number?. Cover and say. 1 5 Listen, point and say Tiger s

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo