Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Halina Tyliba. Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1"

Transkrypt

1 Halina Tyliba Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1

2 Autorka listów do rodziców: Dorota Sikora-Banasik Redaktor koordynujący: Małgorzata Gutowska Redaktor serii: Anita Korzeniowska Redaktorzy merytoryczni: Małgorzata Mostek, Małgorzata Sulima NOWA ERA Sp. z o.o. Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D, Warszawa

3 Spis treści List od autorki 4 Wstęp 5 Unit 1. Hello 9 Unit 2. School 13 Unit 3. Toys 16 Unit 4. Pets 20 Unit 5. My family 24 Unit 6. My body 28 Unit 7. The weather 32 Unit 8. Food 36 Celebrations. Play 41

4 Drodzy Rodzice, Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem, w którym przedstawiamy propozycje zabaw z wykorzystaniem języka angielskiego. Dzięki nim będą mogli Państwo spędzić czas z dzieckiem w sposób ciekawy i twórczy, pomagając mu jednocześnie w utrwaleniu wiedzy i umiejętności nabytych w szkole. Dzieci potrzebują Państwa zaangażowania i zainteresowania tym, co robią, czego się uczą w szkole, jakie mają sukcesy, z jakimi problemami sobie nie radzą. To Państwo najlepiej znacie swoje dzieci, ich upodobania, możliwości i potrzeby, wiecie, jak je najlepiej zmotywować i zachęcić do dalszego działania. Duma Rodziców z postępów dziecka oraz wyrażane przez nich pochwały mobilizują je do podejmowania większego wysiłku, czasem przełamywania własnej nieśmiałości. Wszystko po to, by zobaczyć uśmiech na Państwa twarzy i usłyszeć ciepłe słowa w nagrodę. Jest to rzecz niezmiernie ważna z punktu widzenia dziecka, by nie rzec najważniejsza. Warto pamiętać, jak ogromny wpływ na swoje dziecko i postrzeganie przez nie otaczającego świata mają Rodzice. Tym samym, przez swoją postawę oraz zainteresowanie kształtują nastawienie dziecka wobec języka obcego, innych społeczności i kultur. Wierzymy, iż nasze pomysły wspólnego spędzania czasu z językiem angielskim posłużą Państwu do wzmocnienia swoich więzi z dzieckiem, a jednocześnie dostarczą wiele radości. Przede wszystkim jednak przyczynią się do rozwoju umiejętności językowych dziecka, nabrania przez nie większej pewności siebie i wiary w swoje możliwości oraz zbudowania pozytywnego wizerunku siebie jako ucznia. Zatem dzięki poświęceniu czasu na takie indywidualne spotkania z językiem angielskim w domu, zwiększają Państwo szanse swojego dziecka na odniesienie sukcesu edukacyjnego. Halina Tyliba

5 Wstęp 5 Wstęp Poradnik jest przeznaczony dla rodziców uczniów korzystających z podręcznika My World 1. Zawiera on krótką charakterystykę sposobów uczenia się dzieci, opis komponentów kursu, słowniczek najważniejszych wyrazów i zwrotów wprowadzanych w danym rozdziale oraz listę pomysłów wspólnych ćwiczeń i zabaw językowych. Istnieje powszechne przekonanie, że dzieci uczą się języka inaczej niż dorośli. Na czym zatem polega ich nauka? Kiedy i jak się uczą, skoro na lekcji tylko się bawią? Dzieci rzeczywiście uczą się przez zabawę oraz zaangażowanie wszystkich zmysłów. Szybko się uczą czegoś nowego, ale równie łatwo zapominają, gdyż nie mają rozwiniętych strategii uczenia się. Natomiast częste i urozmaicone powtórzenia z elementami zabawy pomagają im utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności. Zgodnie z zasadami metodyki wszelkie ćwiczenia powinny być krótkie, gdyż dzieci nie potrafią się skupić na dłużej. Im młodsze dziecko, tym krótszy okres koncentracji. Trzeba też pamiętać, że ich zachowania, szczególnie ruchliwość, są uwarunkowane cechami rozwojowymi, konieczne są więc takie metody i techniki pracy, które pozwolą im zaspokoić potrzeby psychofizyczne i emocjonalne. Ważne jest, aby często zmieniać aktywności, przeplatając te, które pobudzają dzieci do działania z tymi, które je wyciszają i uspokajają. Zatem w nauczaniu dzieci młodszych pojawia się ruch, elementy metody reagowania całym ciałem (TPR Total Physical Response) w połączeniu z rysowaniem czy kolorowaniem. Nauczanie języka w klasach młodszych ma na celu rozwijanie przede wszystkim umiejętności rozumienia ze słuchu, czemu sprzyja stosowanie różnorodnych piosenek, wierszyków oraz historyjek. Przez grupowe reagowanie na polecenia nauczyciela oraz chóralne powtarzanie czy śpiewanie z towarzyszeniem płyty dzieci łatwiej oswajają się z językiem. Z kolei wielokrotne powtarzanie tych samych zwrotów występujących w piosenkach i tekstach narracyjnych ułatwia ich zapamiętanie. Dlatego dzieci przyswajają sobie całe frazy, do znudzenia powtarzając te, które im się podobają, natomiast z pewnością nie wezmą udziału w konwersacji ani też nie dokonają zakupów w sklepie podczas pobytu za granicą. To dorośli, gdy zaistnieje potrzeba, odpowiedzą na pytanie, czy też sami nawiążą rozmowę z obcokrajowcem, nawet dysponując tylko podstawową znajomością języka. Natomiast dziecko zachowa się w podobny sposób tylko wobec kogoś, kogo zna i z kim ma bliskie relacje. Niezbędnym elementem procesu uczenia się jest okres ciszy, kiedy dziecko osłuchuje się z językiem, zapamiętuje nowe wyrazy i zwroty, kojarzy je z odpowiadającymi im przedmiotami czy sytuacjami, lecz jeszcze nie posługuje się nimi. Jest to taki sam proces, jaki zachodzi podczas przyswajania sobie języka ojczystego, ale jego długość zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Zazwyczaj przez pierwsze dwa lata życia dziecka rodzice i bliscy dużo do niego mówią, nieraz śpiewają piosenki albo opowiadają bajki, cierpliwie, czekając na pierwsze słowo w ojczystym języku. Podobnej cierpliwości wymaga osłuchiwanie się dziecka z obcym językiem. Ważne, aby nie zmuszać dziecka do wypowiadania się, zwłaszcza w nowym otoczeniu. Natomiast należy dać mu czas na zgromadzenie swoistego banku niezbędnego słownictwa, zanim nabierze pewności, że jest gotowe do mówienia. Na początek dziecko może odpowiedzieć w sposób niewerbalny, czyli zareaguje skinieniem głowy albo poda rzecz, o którą zostało poproszone. Nieco później zaś pojawiają się pierwsze, choćby jednowyrazowe wypowiedzi. Takie zachowanie, będące dowodem postępów w nauce języka, powinno być zawsze nagrodzone uśmiechem albo słowną pochwałą. Małe dzieci nie wyznaczają sobie celów w nauce języka, nie zastanawiają się też, jak będą z niego korzystać w przyszłości. Dla nich ważne jest to, co dzieje się w danej chwili, więc śpiewają piosenki w obcym języku, bo sprawiają im one radość, zaś nowe słówka są im potrzebne do udziału w grze czy zabawie. Ponadto widzą, że rodzice są z nich dumni, a nauczyciel proponuje nowe ciekawe zajęcia. Zatem kieruje nimi motywacja zewnętrzna. Nauczanie małych dzieci to przede wszystkim nauka słownictwa, osłuchiwanie ich z językiem, stąd tak ważne jest jak najczęstsze odtwarzanie nagrań piosenek, wierszyków, historyjek i zostawienie dziecku prawa decydowania, kiedy spróbuje wypowiedzieć pierwsze słowo. Dziecko tego potrzebuje tak samo jak poczucia bezpieczeństwa i wsparcia, które najbardziej mogą mu zapewnić rodzice. Trzeba też pamiętać, że dzieci reagują spontanicznie i intensywnie, szczególnie w sytuacji niepowodzenia. Stąd tak ważne jest, aby okazać im życzliwość i pozytywne nastawienie. Rozwijanie umiejętności czytania i pisania następuje w dalszej kolejności, stąd zrozumiałe jest, że we wczesnym etapie nauki dzieci nie prowadzą zeszytów i nie mają zadawanej pisemnej pracy domowej.

6 6 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Natomiast ćwiczenia polegające na rysowaniu szlaczków, kolorowaniu czy wycinaniu pomagają dzieciom rozwijać umiejętności manualne i stanowią wprowadzenie do nauki pisania. Ponadto dzieci nie mają rozwiniętego myślenia abstrakcyjnego ani pamięci logicznej, stąd nauczanie reguł gramatycznych jest absolutnie nieprzydatne. Nie można zatem oczekiwać, że odmienią na przykład czasownik to be albo podadzą zasady tworzenia danego czasu. Zamiast tego potrzebują przykładów zdań z nauczaną konstrukcją, które mają dla nich istotne znaczenie (I can run; I like pizza), nazw znanych im konkretnych przedmiotów oraz zapewnienia im możliwości poznawania otaczającego je świata. Większość proponowanych w poradniku gier i zabaw nie wymaga od rodziców znajomości języka, gdyż najważniejsza, wiodąca rola przypada dziecku. Jego zadaniem jest zademonstrowanie rodzicom nabytych w szkole umiejętności językowych i wiedzy. Z kolei rodzice powinni zadbać o ustalenie codziennego rytuału zabaw z językiem angielskim i przygotowanie potrzebnych pomocy. Tych nie trzeba dużo, gdyż wystarczy biały i kolorowy papier, nożyczki, kredki, zabawki i różne przedmioty z otoczenia oraz ilustracje z kolorowych czasopism czy katalogów. Rodzicom posługującym się językiem angielskim przypada bardziej aktywna rola: śpiewanie piosenki razem z dzieckiem, zadawanie pytań, na które dziecko jest w stanie odpowiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami i odpowiadanie na jego pytania. Natomiast nie jest ich zadaniem wprowadzanie dodatkowego słownictwa czy nowych struktur. Krótko mówiąc, zajęcia domowe powinny być zabawą dostarczającą obopólnej radości oraz pozwalającą dzieciom utrwalić i pogłębić posiadane umiejętności językowe. Ważne jest to, by dbać o systematyczność wspólnych zabaw z językiem angielskim i powracanie do wcześniej poznanego słownictwa oraz piosenek czy rymowanek. Czasem niejako przy okazji dziecko nauczy się jakiegoś nowego słowa, co też ma istotne znaczenie dla poczucia jego wartości i samooceny. Należy też dostrzegać wysiłki dziecka i starać się je nagradzać, choćby słownym komentarzem. Co więcej, dzięki takim wspólnym zabawom rodzice pomagają dzieciom lepiej przygotować się do wyzwań współczesnego świata, w którym zmiany następują w przyspieszonym tempie, stąd potrzeba umiejętności dostosowywania się do nich, ciągłego uzupełniania wiedzy oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach. Uwagi organizacyjne Każda propozycja zabawy została przedstawiona tylko raz, żeby uniknąć zbędnych powtórzeń. Natomiast wiele z nich nadaje się do zastosowania przy wszystkich zakresach tematycznych. Dobrze jest ustalić stałe godziny sesji z językiem angielskim i starać się je rozpoczynać lub kończyć ustalonym sygnałem, np. piosenką, co pozwoli dziecku szybciej się do nich przyzwyczaić. Po pewnym czasie można też zmienić rytuał rozpoczynający lub kończący, wprowadzając inną piosenkę lub wierszyk. Jeśli dziecko czuje się zmęczone lub śpiące, to lepiej zrezygnować z zajęć albo je skrócić, gdyż nie przyniosą one zamierzonego efektu, a mogą działać zniechęcająco. Ważny jest też dobór odpowiedniej zabawy oraz dyskretne monitorowanie jej przebiegu, aby w porę zamienić ją na inną. Zdarza się bowiem, że emocjonalne zaangażowanie dziecka doprowadza do sytuacji kończącej się łzami. Tak się dzieje, gdy chcemy przerwać zabawę, uznając, że pora snu albo gdy dziecko przegrywa w grze, choć tak stara się wygrać. Należy pamiętać, że małe dzieci nie umieją przegrywać i nie umieją kontrolować swoich emocji, zatem to dorośli powinni zadbać o stworzenie odpowiedniej atmosfery, działającej motywująco i budzącej pozytywne skojarzenia. Przydatne jest też zastosowanie motywu podróży. Udajemy na przykład, że wybieramy się na wycieczkę do kraju, w którym mówi się po angielsku, zatem do plecaka pakujemy potrzebne słówka i jedziemy na lotnisko, planując przelot samolotem. Innym razem decydujemy się na podróż statkiem albo samochodem do nich z pewnością zmieści się więcej słówek. Na czas takiej niby-wycieczki z językiem angielskim zamykamy polskie słówka w szufladzie, odkładamy je na półkę albo chowamy do szafy. Dziecko musi jednak mieć pewność, że w razie potrzeby może zapytać o coś po polsku, toteż umawiamy się, że daje wtedy odpowiedni sygnał. Takie poczucie bezpieczeństwa działa motywująco i jest mu wręcz niezbędne. Bardzo dobrze jest też zaprosić do wspólnych zajęć ulubionego misia, który będzie pełnił rolę dodatkowego rozmówcy, ot takiego przyjaciela, który czasem podpowie dziecku potrzebne słówko, odpowie w jego imieniu albo innym razem zacznie z nim rozmowę czy zaprosi do gry. Co więcej, miś może się pomylić albo powiedzieć, że potrzebuje pomocy lub boli go gardło lub bardzo chce mu się spać. Po prostu z misiem raźniej!

7 Wstęp 7 Warto też kolekcjonować różne przedmioty z wyjazdów do krajów anglojęzycznych: pocztówki, znaczki, bilety, mapy, ulotki, nawet opakowania z produktów, na których widnieją napisy po angielsku. Również zwykły spacer do centrum miasta może przynieść ciekawe spostrzeżenia, choćby w postaci reklam lub listy napisów na drzwiach sklepów. Prace dziecka powinny być gromadzone w specjalnym folderze, ale również eksponowane na specjalnej półce czy biurku. Stanowią one ciekawy, a zarazem namacalny dowód postępów dziecka. Przydaje się też stworzenie kącika angielskiego, czyli specjalnego miejsca (półka, stolik, tablica korkowa na ścianie), w którym będą eksponowane zarówno zgromadzone eksponaty, jak i prace dziecka, zmieniane systematycznie co pewien czas. Również praca przy zmianie czy uzupełnieniu wystawy może stanowić pretekst do powtórzenia znanego słownictwa. Z drugiej strony, dla dziecka będzie to widoczny dowód, że rodzice cenią jego umiejętności i uznają język angielski za ważny. Komponenty kursu My World Komplet dla ucznia składa się z: podręcznika, zeszytu ćwiczeń z wycinankami oraz płyty CD-Audio. Struktura podręcznika Podręcznik My World zawiera osiem rozdziałów tematycznych podzielonych na siedem lekcji. Każdy rozdział rozpoczyna się lekcją z dużą ilustracją przedstawiającą temat rozdziału, po niej następują dalsze trzy lekcje wprowadzające i utrwalające nowe słownictwo i zwroty. Kolejna lekcja to Wonderful World, na której realizowane są różnego rodzaju projekty wprowadzające dzieci w tradycje i zwyczaje różnych kultur. Następną lekcją jest lekcja DVD Club wykorzystująca nagranie multimedialne i wzbogacająca poznane słownictwo. Rozdział zamyka lekcja powtórzeniowa i samoocena. Ponadto, na końcu podręcznika zamieszczone są dwie lekcje okolicznościowe i jedna lekcja teatralna. Struktura rozdziału Lekcja 1. Lekcja wprowadzająca do tematyki całego rozdziału. Zawiera piosenkę, gry i zabawy z nią związane. Lekcja 2. Słuchanie historyjki zilustrowanej w podręczniku. Następnie ćwiczenie poznanego w historyjkach słownictwa. Słuchanie i nauka piosenki powiązanej tematycznie z historyjką. Każda piosenka łączy się z ruchem, czyli w trakcie jej słuchania dzieci mogą wykonać jakąś czynność: wskazać przedmiot, o którym mowa w piosence, zademonstrować określone gesty itp. Lekcja 3. Poznawanie kolejnej partii słownictwa do danego rozdziału, słuchanka pozwalająca na wyodrębnianie informacji z tekstu słuchanego i ćwiczenia w wypowiadaniu poznanych słów i wyrażeń, a także gry, zabawy i prace plastyczne. Lekcja 4. Kolejna partia nowego słownictwa i ćwiczenia utrwalające, wykonywanie zadań typu: narysuj i powiedz, posłuchaj i przyklej odpowiednią naklejkę zgodnie z instrukcją nauczyciela lub usłyszaną na płycie. Ćwiczenia grafomotoryczne, polegające na rysowaniu szlaczków i pisaniu po śladzie stanowią wprowadzenie do nauki pisania. Zamieszczone wzory pomagają dziecku ćwiczyć pismo we właściwy sposób, gdyż wymagają prowadzenia ręki w podobny sposób, jak przy stawianiu liter. Lekcja 5. Wonderful World. Zapoznanie dzieci z nowym słownictwem, utrwalanie słownictwa z poprzednich lekcji. Wykonywanie wspólnego projektu klasowego różnymi technikami. Lekcja 6. Lekcja DVD Club. Przedstawienie nowego słownictwa za pomocą filmu DVD. Ćwiczenia z poznanym słownictwem. Utrwalanie nowo poznanych wyrazów za pomocą pokazu slajdów. Lekcja 7. Review. Wykonywanie ćwiczeń utrwalających słownictwo poznane w danym rozdziale. I can. Wykonywanie przez uczniów ćwiczeń służących samoocenie i uświadomieniu sobie przez nich, co potrafią wskazać, nazwać, na jakie pytanie umieją odpowiedzieć itp.

8 8 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Zeszyt ćwiczeń Wydany w kolorze zeszyt ćwiczeń (Funbook) zawiera zestaw odpowiednio dobranych dodatkowych ćwiczeń. Dzieci mają za zadanie wykonać różne czynności, np. pokolorować, policzyć, dopasować, nakleić, uporządkować czy nazwać lub napisać po śladzie. Ćwiczenia te służą utrwaleniu poznanego słownictwa, a także integrowaniu języka angielskiego z innymi treściami nauczania, przede wszystkim z kształceniem matematycznym i plastycznym. W zeszycie ćwiczeń znajdują się wycinanki, które są integralną częścią podręcznika. W zeszycie ćwiczeń znajduje się też zakładka z okienkiem, przeznaczona do powtarzania słownictwa. Zeszyt ćwiczeń zawiera również sekcję More Fun, z dodatkowymi ćwiczeniami dla uczniów szybciej pracujących. Płyta CD-Audio Dołączona do każdego zeszytu ćwiczeń zawiera nagrania historyjek, piosenek i rymowanek przerabianych na lekcjach.

9 Unit 1. Hello 9 Unit 1. Hello Hello. Goodbye. It s nice to see you. See you next time. Fred Kate Snap Honey Chatty What s your name? I m What colour is this? Tell me please. red orange kite blue green tree flower It s a green tree. yes no crocodile parrot bear Słownictwo czynne (rozumiem i umiem powiedzieć) Cześć. Do widzenia. Miło cię widzieć. Do zobaczenia następnym razem. Fred Kate Snap Honey Chatty Jak masz na imię? Jestem Jaki to kolor? Powiedz mi, proszę. czerwony pomarańczowy latawiec niebieski zielony drzewo kwiat To jest zielone drzewo. tak nie krokodyl papuga niedźwiedź Welcome to my world Stand up. Sit down. What is missing? Touch yellow. Look. wild animals a boy with the kite Bring me a kite, please. What can you see in the pictures? boy grass sky Słownictwo bierne (rozumiem) Witam w moim świecie. Wstań. Usiądź. Czego brakuje? Dotknij żółtego. Spójrz. dzikie zwierzęta chłopiec z latawcem Przynieś mi latawiec, proszę. Co widzisz na obrazkach? chłopiec trawa niebo Nice to meet you. Miło cię poznać. W tym rozdziale dzieci uczą się: witać i żegnać się, mówić o sobie, nazywać kolory. Wykorzystanie podręcznika W trakcie przeglądania rozdziału w podręczniku zapytaj dziecko, czy pamięta, jak należy witać się, żegnać i przedstawić się po angielsku, jak nazywają się bohaterowie podręcznika oraz w jakich kolorach są ilustracje w nim zamieszczone. Poproś też dziecko, aby w myślach wybrało imię postaci, którą chce być i postaraj się odgadnąć, o kogo chodzi, wymieniając po kolei imiona bohaterów. Zabawy z piosenką/rymowanką Posłuchajcie wspólnie piosenki z płyty (ścieżka nr 2). W trakcie odtwarzania piosenki na przywitanie i pożegnanie możesz razem z dzieckiem machać ręką (lub chusteczką) przy słowie hello lub goodbye. Dla urozmaicenia zabawcie się w wychodzenie z pokoju i wchodzenie z powrotem. Do tej zabawy znakomicie nadają się ulubione zabawki, takie jak miś lub lalka, które można witać na początku zabawy i żegnać na jej zakończenie. Postaraj się śpiewać razem z płytą, tym samym zachęcając dziecko do przyłączenia się. Za którymś razem prostsze kwestie śpiewaj ciszej (np. hello), a dłuższe głośniej (np. see you next time). Z czasem możecie śpiewać z dzieckiem na przemian, po jednej linijce. Innym razem podczas śpiewania

10 10 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 piosenki na powitanie możecie stanąć naprzeciw siebie i przy słowach hello, hello, hello klaskać w swoje wyciągnięte dłonie i pokazywać na siebie nawzajem, słysząc it s nice to see you. Hello, hello, hello! It s nice to see you! Hello, hello, hello! It s nice to see you! Goodbye, goodbye, goodbye! See you next time! Goodbye, goodbye, goodbye! See you next time! Podczas odtwarzania rymowanki (ścieżka nr 4), w której przedstawiają się poszczególni bohaterowie, można ich naśladować, np. I m Chatty machanie rękami, udając latanie. I m Honey ciężki powolny chód. I m Snap naśladowanie otwierania i zamykania paszczy krokodyla. What s your name? What s your name? What s your name? I m Fred. What s your name? What s your name? What s your name? I m Kate. What s your name? What s your name? What s your name? I m Snap. What s your name? What s your name? What s your name? I m Honey. What s your name? What s your name? What s your name? I m Chatty. Przed wysłuchaniem piosenki o kolorach (ścieżka nr 5) przygotujcie kilka przedmiotów w kolorze żółtym, czerwonym i pomarańczowym. W trakcie słuchania pokazujcie przedmiot w kolorze, o którym mowa w piosence. Przy kolejnym odsłuchaniu celowo się pomyl, wybierając przedmiot w innym kolorze, aby dziecko musiało Cię poprawić. Potem możecie zamienić się rolami. Dla urozmaicenia warto wprowadzić inne znane dziecku kolory, jak niebieski i zielony, i zaśpiewać piosenkę ponownie z wykorzystaniem przedmiotów w tych kolorach. Yellow and red Tell me please Yellow and red What colour is this?

11 Unit 1. Hello 11 Orange! Orange! Yellow and red Tell me please Yellow and red What colour is this? Orange! Orange! Podczas słuchania rymowanki o drzewie i kwiatku (ścieżka nr 6) na słowo tree stańcie w postawie wyprostowanej z rękoma w górze jako konarami drzewa oraz poruszajcie nimi w różne strony jakby wiał wiatr. Natomiast w trakcie słów o kwiatku kucnijcie i wyciągnijcie złączone ręce do góry, podnosząc się stopniowo, rozkładajcie ręce tak, jakby rósł i rozwijał się kwiat. Tree, tree. It s a tree. Tree, tree. It s a tree. It s a green tree. Flower, flower. It s a flower. Flower, flower. It s a flower. It s a blue flower. Kiedy dziecko dobrze opanuje pytanie what s your name, można w rytm melodii piosenki (ścieżka nr 7) pytać o imiona wszystkich domowników, odpowiednio modulując na przemian głos, np. ciszej głośniej ciszej, radosnym głosem smutnym głosem radosnym głosem. Hello. What s your name? I m Honey. I m Honey. Hello. What s your name? I m Chatty. I m Chatty. Hello. What s your name? I m Kate. I m Kate. Hello. What s your name? I m Fred. I m Fred. Hello. What s your name? I m Snap. I m Snap. Prace plastyczne Farby oraz kartka papieru przydadzą się do stworzenia ciekawych kompozycji. Przykładowo, mogą to być szlaczki zrobione z plam w różnych kolorach i różnym układzie, np. czerwony, czerwony, żółty, pomarańczowy, żółty. Albo: zielony, niebieski, niebieski, czerwony. Inny obrazek może przedstawiać latawiec pomalowany w różnokolorowe desenie. Na kolejnym poproś dziecko o namalowanie obrazka łąki z drzewem i kolorowymi kwiatami. Na dużym arkuszu papieru przyklejcie wycinki kolorowych czasopism lub/i ścinki/kawałki innych materiałów (np. nici), tworząc w ten sposób obraz, który można oprawić i powiesić na ścianie. Poproś dziecko o nazywanie kolorów. Wspólnie narysujcie papugę i zróbcie kolorową wydzierankę, ozdabiając obrazek skrawkami kolorowego papieru. Inne zabawy Rozejrzyjcie się po pokoju lub mieszkaniu i znajdźcie przedmioty w znanych już dziecku kolorach i przy każdym podajcie nazwę jego koloru. Nazwijcie kolory Waszych ulubionych owoców i warzyw. Czytanie książeczki na dobranoc można połączyć z nazywaniem kolorów na ilustracjach. Zadawaj dziecku pytania, np. What colour is this? What s this? lub wydawaj polecenia typu: Touch something yellow. Bring me a red flower. Point to a kite itp.

12 12 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 W trakcie wykonywania pracy plastycznej czy zabawy z klockami poproś dziecko, by użyło kredki lub klocków określonego koloru. Zabawcie się w rysowanie szlaczków trzema kredkami w różnych kolorach naraz, np. niebieską, żółtą i zieloną. Porównajcie wykonane rysunki. Poproś dziecko, aby zbudowało pociąg z klocków ułożonych odpowiednimi kolorami zgodnie z Twoją instrukcją. Spacer po łące czy w parku jest znakomitą okazją do nazwania koloru kwiatów, liści, drzew itp. Zebrane liście mogą posłużyć do układania różnych kompozycji i nazywania ich kolorów. Pobawcie się w puszczanie samolocików wykonanych z kolorowych kartek. Wspólne wykonanie latawca i potem zabawa w puszczanie go w powietrze może dostarczyć wspaniałych przeżyć. Odszukajcie w zeszycie ćwiczeń słowniczek (Active Dictionary 1) i popatrzcie na zamieszczone tam obrazki i wyrazy, starając się jak najwięcej ich zapamiętać. Następnie powtórzcie te, które pamiętacie, oczywiście mając zamknięte już ćwiczenia. Dla ułatwienia warto podzielić je na grupy, np. postaci z podręcznika, kolory oraz inne. Drodzy Rodzice! Ukończyliśmy pierwszy rozdział z naszego podręcznika. Dużo nauczyliśmy się na językach angielskiego. Wiemy, że na zajęciach musimy słuchać nauczyciela, że nie możemy głośno rozmawiać i przeszkadzać. Powoli przyzwyczajamy się do tego, że Pani mówi do nas po angielsku i musimy się skupić, żeby zrozumieć. Z uwagą wysłuchujemy nagrań z płyty, tak aby móc wykonać wszystkie polecenia z nimi związane. Staramy się śpiewać piosenki i bawić na lekcji angielskiego, zachowując się grzecznie przecież w ten sposób się uczymy. Uczymy się różnych technik pracy z podręcznikiem. Ćwiczenia w książce i zeszycie ćwiczeń wykonujemy starannie i z uwagą! Nauczyliśmy się już wiele. Umiemy: przywitać się i pożegnać w języku angielskim, zaśpiewać przywitalną i pożegnalną piosenkę, nazwać postacie występujące w naszym podręczniku, zadać pytanie o imię i na nie odpowiedzieć, zapytać o kolor i na takie pytanie odpowiedzieć, nazwać pięć kolorów (red, yellow, orange, blue, green), nazwać kilka rzeczy (kite, flower, tree), zadać pytanie What s this? i na nie odpowiedzieć, nazwać trzy dzikie zwierzęta (crocodile, parrot, bear), dokonać samooceny, aby zorientować się, ile już umiemy! Prosimy pogratulujcie nam! Wasze dzieci

13 Unit 2. School 13 Unit 2. School school It s a school. It s a cool school. pencil crayon pen rubber a green crayon Look! Thank you. Hooray! children classroom desk chair board It s a desk. school bag pencil case book What s this? It s a pen. notebook It s a rubber. It s yellow. It s a yellow rubber. Słownictwo czynne (rozumiem i umiem powiedzieć) szkoła To jest szkoła. To jest fajna szkoła. ołówek kredka długopis gumka zielona kredka Spójrz. Dziękuję. Hura! dzieci klasa biurko krzesło tablica To jest biurko. tornister piórnik książka Co to jest? To jest pióro. zeszyt To jest gumka. To jest żółte. To jest żółta gumka. What colour is it? What colour is the pen? What colours can you see? What school things can you see? Look at the children. Say hello! What s missing? What colour is your pen? What s in the school bag? Let s go to school. floor pupil uniform teacher What s this? What colour it is? What can you see in the pictures? school bus girl What colour is the school bag? What colour is the rubber? What school objects can you see? Słownictwo bierne (rozumiem) Jakiego to jest koloru? Jakiego koloru jest długopis? Jakie widzisz kolory? Jakie szkolne przedmioty widzisz? Spójrz na dzieci. Powiedz cześć. Co zginęło? Jakiego koloru jest twój długopis? Co jest w tornistrze? Chodźmy do szkoły. podłoga uczeń mundurek nauczyciel Co to jest? Jaki to kolor? Co widzisz na zdjęciach? autobus szkolny dziewczynka Jakiego koloru jest tornister? Jakiego koloru jest gumka? Jakie widzisz przedmioty szkolne? W tym rozdziale dzieci uczą się: nazywać rzeczy w szkole, pytać co to jest? i odpowiadać, dziękować. Wykorzystanie podręcznika W trakcie przeglądania rozdziału w podręczniku zapytaj dziecko, jak nazywają się przybory szkolne przedstawione na ilustracjach oraz o czym jest historyjka z papugą. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co przedstawiają fotografie i poszukajcie takich samych elementów lub podobnych do tych, które są w jego szkole. Zastanówcie się też, co odróżnia jego szkołę od tych z fotografii. Zabawy z piosenką/rymowanką W trakcie słuchania rymowanki It s a school (ścieżka nr 8) pokazujcie wykonany przez siebie obrazek szkoły przy słowie school. It s a school It s a school It s a cool school. ( 3)

14 14 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Przygotujcie po dwa ołówki, gumki, kredki i długopisy. Recytując rymowankę Pencil, rubber (ścieżka nr 10), podnoście do góry poszczególne przedmioty, kiedy usłyszycie ich nazwy: pencil, rubber, crayon, pen. Pencil, rubber, Pencil, rubber, Pencil, rubber, Hooray! Crayon, pen, Crayon, pen, Crayon, pen, Hooray! Pencil, rubber, crayon, pen! Pencil, rubber, crayon, pen! Pencil, rubber, crayon, pen! Hooray! Hooray! Piosence What s this? (ścieżka nr 11) może towarzyszyć pokazywanie na ilustracjach w podręczniku wymienianych przedmiotów i przyborów szkolnych. What s this? What s this? It s a school. What s this? What s this? It s a school bag. What s this? What s this? It s a pen. What s this? What s this? It s a pencil case. What s this? What s this? It s a book. What s this? What s this? It s a rubber. Podczas odsłuchiwania rymowanki It s a chair (ścieżka nr 12) starajcie się na przemian pokazywać wymieniane w nim przedmioty; potem kolejno recytujcie poszczególne linijki, np. dziecko mówi linijkę 1. i 3., Ty linijkę 2., natomiast linijkę 4. razem z głośnym yes! Prace plastyczne It s a chair, chair, chair. It s a desk, desk, desk. It s a board, board, board. It s a classroom, yes! Narysuj obrazek swojej szkoły i poproś dziecko o narysowanie jego własnej. Porównajcie wykonane rysunki i opowiedz dziecku o swojej szkole. Zaproponuj rysowanie oburącz przedmiotów w powietrzu, np. Draw a pencil, a big pencil. Do it slowly. Inne zabawy Wspólnie zapakujcie tornister, nazywając poszczególne przedmioty. Można zapakować po kilka kredek, długopisów, książek w różnych kolorach i wyjmując je kolejno, podawać ich nazwę i kolor (np. a yellow crayon).

15 Unit 2. School 15 Poproś dziecko, by samo spakowało tornister, a Ty spróbuj odgadnąć, co w nim jest, pytając np. a red book? Wspólnie z dzieckiem rozłóżcie przybory szkolne na biurku i nazwijcie każdy z nich. Następnie poproś dziecko, by się odwróciło, zabierz jeden przedmiot, a potem niech odgadnie, co zniknęło. Następnie dziecko powinno przejąć rolę chowającego. Do tej zabawy jest potrzebny miś (lub inna ulubiona zabawka dziecka), który będzie chciał przejść z jednego brzegu biurka na drugi, mijając rozłożone na nim w dowolny sposób przybory szkolne. Twoim zadaniem jest podawanie dziecku nazw przyborów w języku polskim, ono zaś ma powiedzieć angielski odpowiednik danej nazwy i poprowadzić misia obok tych przedmiotów. Pobawcie się w chowanego (Hide-and-Seek). Jedno z Was chowa kilka przedmiotów, a zadaniem drugiej osoby jest odnalezienie ich oraz podanie nazwy. Kiedy dziecko zbliża się do ukrytego przedmiotu, powtarzaj głośno jego nazwę. Staraj się mówić coraz głośniej w miarę zbliżania się dziecka do przedmiotu i ściszaj głos, gdy się od niego oddala. Potem poproś dziecko, by postępowało podobnie, pomagając Ci odnaleźć szukaną przez Ciebie rzecz. Odszukajcie w zeszycie ćwiczeń słowniczek (Active Dictionary 2) i popatrzcie na zamieszczone tam obrazki i wyrazy, starając się jak najwięcej ich zapamiętać. Należy też zwracać uwagę na ich układ. Tym razem Twoim zadaniem będzie pokazanie dziecku dowolnego obrazka, ono zaś powinno nazwać przedmiot, który jest na nim przedstawiony. Potem zamieńcie się rolami. Uwaga! Uwaga! Osoba pokazująca obrazki powinna mieć zamknięte oczy. Drodzy Rodzice! Ukończyliśmy drugi rozdział z naszego podręcznika. Umiemy coraz więcej i dowiadujemy się wiele na temat szkoły. Coraz lepiej zachowujemy się na lekcji. Podejmujemy coraz większy wysiłek, aby się nauczyć i zapamiętać to, co poznajemy na lekcjach. Coraz grzeczniej też uczestniczymy w grach i zabawach językowych, rozumiejąc, że są one sposobem na dobrą naukę. Zabawa Simon says bardzo nam się podoba. Pracując nad tematem szkoła, powtarzaliśmy i utrwalaliśmy materiał z poprzedniego rozdziału: nazwy kolorów i pytanie o kolor, pytanie What s this? i odpowiedź na nie. Poznaliśmy też wiele nowych słów i wyrażeń: wiemy, że słowo cool oznacza coś fajnego, a słowo school szkołę, rozumiemy treść historyjki obrazkowej, umiemy podziękować za coś w języku angielskim, potrafimy nazwać wiele przyborów szkolnych i rzeczy związanych ze szkołą (school, pencil, pen, rubber, children, classroom, desk, chair, board, school bag, pencil case, book), śpiewamy piosenkę o przyborach szkolnych (Pencil, rubber, Hooray!), śpiewamy piosenkę: Hello children. What s this? wiemy, co mamy w plecaku lub piórniczku i umiemy odpowiedzieć na pytanie: What s in your school bag/pencil case?, czytamy globalnie po angielsku niektóre wyrazy związane ze szkołą, uważnie oglądamy film o szkole i powtarzamy nowe słowa, pracujemy nad utrwalaniem słówek przy pomocy słowniczka Active Dictionary, po kolejnej samoocenie cieszymy się, że tyle już umiemy! Prosimy pogratulujcie nam! To nas bardzo zmotywuje do pracy! Wasze dzieci

16 16 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Unit 3. Toys toys car plane ball drum This is my toy. It s red. It s great! This is my blue car. present teddy bear doll truck Here you are. I ve got a teddy bear. guitar trumpet bike train boat This is my boat. It s my favorite toy. Słownictwo czynne (rozumiem i umiem powiedzieć) My train. We love toys. cars trucks planes dolls balls teddy bears We love playing. Let s play all together. I can see a car. I ve got a bike. W tym rozdziale dzieci uczą się: nazywać ulubione zabawki, mówić, jakie masz zabawki. Wykorzystanie podręcznika zabawki samochód samolot piłka bębenek To jest moja zabawka. To jest czerwone. To jest świetne! To jest mój niebieski samochód. prezent miś lalka ciężarówka Proszę. Mam misia. gitara trąbka rower pociąg łódka To jest moja łódka. To moja ulubiona zabawka. Mój pociąg. Kochamy zabawki. samochody ciężarówki samoloty lalki piłki misie Kochamy zabawę. Pobawmy się razem. Widzę samochód. Mam rower. You re the winner! Congratulations! What colour are the toys? Look and point at the toys. red toy yellow toy I love you. Blue toy, too. What toys can you see in the pictures? What colour is the car? Name the toys. Give me the ball, please. Thank you. What present has a boy got? What toy is it? What colour is it? memory skipping soccer sledge snorkelling What was in present number 1? I love presents. Presents are great. What is it? I ve got a plane. What colour are the blocks? Bring me a car, please. Who can you see in the pictures? What has Kate got? What colour is your bike? block block house robot Słownictwo bierne (rozumiem) Jesteście zwycięzcami! Gratulacje! Jakiego koloru są zabawki? Spójrz i wskaż zabawki. czerwona zabawka żółta zabawka Kocham cię. Niebieska zabawka też. Jakie zabawki widzisz na obrazkach? Jakiego koloru jest samochód? Nazwij zabawki. Daj mi piłkę. Dziękuję. Jaki prezent dostał chłopiec? Jaka to zabawka? Jaki to kolor? pamięć skakanie piłka nożna sanie nurkowanie Co było w prezencie numer 1? Kocham prezenty. Prezenty są wspaniałe Co to jest? Mam samolot. Jakiego koloru są klocki? Przynieś mi samochód, proszę. Kogo widzisz na obrazkach? Co ma Kate? Jakiego koloru jest twój rower? klocek domek z klocków robot Przeglądając z dzieckiem strony rozdziału Toys w podręczniku, poproś je o nazwanie postaci i zabawek, widocznych na ilustracjach. Ponadto zapytaj o ich kolor oraz o wskazanie, które z przedstawionych zabawek dziecko posiada. Zwróćcie uwagę na różne zabawy, w które bawią się dzieci, przedstawione na ilustracjach.

17 Unit 3. Toys 17 Przy sposobności można porozmawiać o tym, jak się bawić bezpiecznie i bez przeszkadzania innym. Porozmawiajcie też o lalkach przedstawionych na pierwszych stronach i porównajcie je z tymi, które są w posiadaniu dziecka. Zabawy z piosenką/rymowanką Połącz słuchanie rymowanki Red toy, yellow toy (ścieżka nr 13) z pokazywaniem zabawki w odpowiednim kolorze oraz demonstrowaniem, jak bardzo się ją lubi. Red toy, yellow toy I love you! Red toy, yellow toy Blue toy too! Kolejna piosenka (This is my blue car ścieżka nr 15) może być również wykorzystana do demonstrowania zabawy nimi i naśladowania dźwięków powiązanych z nimi (np. warkotu silników). Innym razem możecie zabawić się w podstawianie nazw innych zabawek i ich kolorów, np. blue drum, red truck. This is my blue car, blue car, blue car, My blue car. It s great! This is my green ball, green ball, green ball, My green ball. It s great! This is my red plane, red plane, red plane, My red plane. It s great! This is my yellow drum, yellow drum, yellow drum, My yellow drum. It s great! This is my orange kite, orange kite, orange kite, My orange kite. It s great! Przed wysłuchaniem rymowanki A present! (ścieżka nr 16) włóżcie do ozdobnej torebki lalkę, ciężarówkę oraz misia. Poproś dziecko, aby wyjmowało poszczególne zabawki z torebki, gdy usłyszy ich nazwę. Potem razem powiedzcie I ve got a... doll/ truck/ teddy bear radosnymi głosami. A present! A present! I ve got a present! A doll! A doll! I ve got a doll! A truck! A truck! I ve got a truck! A teddy bear! A teddy bear! I ve got a teddy bear! Do rymowanki My train (ścieżka nr 17) potrzebne będą następujące zabawki lub ich obrazki: pociąg, łódka, gitara, trąbka, rower, które należy porozkładać na podłodze. W trakcie śpiewania piosenki można chodzić swobodnie po pokoju, kiedy zaś jedno z Was usłyszy nazwę wcześniej upatrzonej zabawki, niech się zatrzyma, podniesie ją i dołączy do nagrania, śpiewając: It s my favourite toy! My train! My train! It s my favourite toy! My boat! My boat! It s my favourite toy! My guitar! My guitar! It s my favourite toy!

18 18 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 My trumpet! My trumpet! It s my favourite toy! My bike! My bike! It s my favourite toy! Piosenkę Toys! Toys! (ścieżka nr 18) warto połączyć z pokazywaniem zabawek ułożonych w kręgu na podłodze. Natomiast przy słowach: Let s play można się chwycić za ręce i chodzić w kółko. Prace plastyczne Toys! Toys! We love toys. Cars, trucks and planes. Toys! Toys! We love toys. Dolls, balls, teddy bears. Let s play, let s play. Let s play all together. Let s play all together. Razem narysujcie obrazek dużego misia, którego na przemian pokolorujecie wybranymi kolorami. Nazwijcie kolory. Uwaga: osoba kolorująca powinna mieć zawiązane oczy. Poproś dziecko, aby zbudowało kontury pociągu z klocków (rzut z góry). Do poszczególnych wagonów niech wkłada zabawki zgodnie z Twoją instrukcją, np. a red teddy bear, a yellow ball itp. W innej wersji tej zabawy możecie dorysowywać określone zabawki tak, aby tworzyły logiczny ciąg (np. ball, doll, car, ball, doll, car, ball ). Poproś dziecko o zaprojektowanie zabawki swoich marzeń, pokolorowanie jej według własnego uznania i nazwanie kolorów. Inne zabawy Robienie porządków na półce z zabawkami może posłużyć do pogrupowania ich według kolorów. Pokaż dziecku karteczkę w jakimś kolorze, np. pomarańczowym, ono zaś ma podać jego nazwę po angielsku i odszukać tyle zabawek tego samego koloru, ile zdoła. Podczas zabawy jedna osoba zachowuje się jak zabawka (np. chodzi jak lalka, warczy jak samochód), druga zaś odgaduje jej nazwę. Dziecko przygotowuje wystawę ulubionych zabawek. Zachowuj się jak w muzeum: oglądaj je, podziwiaj, zadaj pytania What s this? What colour is it? Dziecko (w roli przewodnika) udziela odpowiedzi, jeśli zaś ma problemy, postaraj się mu pomóc. Spośród kilku zabawek porozkładanych w pokoju wybierz sobie jedną jako swoją ulubioną, nazwij ją, podając jej kolor. Następnie poproś dziecko o odłożenie jej w inne miejsce, sam zaś spaceruj po pokoju, próbując znaleźć tę zabawkę. Dziecko może podpowiadać: Yes/No, gdy zbliżasz się lub oddalasz od zabawki. Rozłóż na podłodze kartki z konturami zabawek. Powiedz nazwę zabawki i poproś dziecko, aby stanęło przy tej kartce, która ją przedstawia. Włóż do płóciennego woreczka kilka zabawek i poproś dziecko, aby odgadło ich nazwy. Pozwól mu ich dotknąć dla ułatwienia, natomiast każdą zabawkę można wyjąć dopiero wtedy, gdy wcześniej została podana jej właściwa nazwa. Odszukajcie w zeszycie ćwiczeń słowniczek (Active Dictionary 3). Tym razem dziecko powinno uważnie przyjrzeć się przedstawionym obrazkom, a następnie poszukać na półce z zabawkami tych, których nazwy zapamiętało. Potem można ułożyć je w rzędzie i po kolei je nazwać. Drodzy Rodzice! Robimy coraz większe postępy. Ukończyliśmy już trzeci rozdział z naszego podręcznika. Uczymy się ciągle nowych rzeczy, ale musimy też często powtarzać to, czego się już nauczyliśmy. Nasza praca jest już bardzo staranna i przynosi efekt wiemy już przecież, jak się na lekcji zachować i jak wykonywać zadania, aby jak najwięcej się nauczyć.

19 Unit 3. Toys 19 Uważamy, jesteśmy pilni, słuchamy Pani, grzecznie się zachowujemy w czasie zabaw i gier językowych. Uczymy się też pracy w parach, staramy się nie kłócić i nie oszukiwać. Poznaliśmy nowe gry: Bingo, Memory, Snap. Możemy Wam pokazać, jak w nie grać Ucząc się o zabawkach, powtarzaliśmy i utrwalaliśmy materiał z poprzednich rozdziałów, otrzymaliśmy także nową, dużą porcję nowych informacji: potrafimy nazwać wiele zabawek (toys, car, plane, ball, drum, present, teddy bear, doll, truck, guitar, trumpet, bike, train, boat), śpiewamy piosenki i rymowanki o zabawkach (np. This is my blue car. It s great! oraz My train! It s my favourite toy!), na pytanie What s this? umiemy odpowiedzieć np.: This is my red plane, rozumiemy pytanie Have you got? i potrafimy wypowiedzieć się na temat posiadanych/narysowanych zabawek, stosując wyrażenie: I ve got, rozumiemy wyrażenie favourite toy i umiemy podać nazwę ulubionej zabawki (My favourite toy is ) rozumiemy polecenie Give me.. oraz Let s play i reagujemy na nie prawidłowo, rozumiemy generalne zasady tworzenia liczby mnogiej i dodajemy s (toy toys), czytamy globalnie po angielsku niektóre nazwy zabawek, uważnie oglądamy film o zabawkach i powtarzamy nowe słowa, pracujemy nad utrwalaniem słówek przy pomocy słowniczka Active Dictionary, nasza samoocena motywuje nas do dalszej pracy! Prosimy, w wolnych chwilach słuchajcie z nami naszej płyty z piosenkami i powtarzajcie materiał. To bardzo pomaga! Wasze dzieci

20 20 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Unit 4. Pets parrot hamster goldfish canary rabbit I ve got a pet. Słownictwo czynne (rozumiem i umiem powiedzieć) A great, green pet. Look at my pet. I ve got a parrot. cat dog small big I ve got a big dog. It s a small cat. It s a parrot. climb swim jump run I can run. Look at me. Big pets. Small pets. A fish can swim. A cat can climb. A dog can run. I ve got a dog. I can run. papuga chomik złota rybka kanarek królik Mam zwierzątko domowe. Wspaniałe zielone zwierzątko domowe. Popatrz na moje zwierzątko domowe. Mam papugę. kot pies mały duży Mam dużego psa. To jest mały kot. To jest papuga. wspinać się pływać skakać biegać Umiem biegać. Popatrz na mnie. Duże zwierzęta domowe. Małe zwierzęta domowe. Ryba umie pływać. Kot umie się wspinać. Pies umie biegać. Mam psa. Umiem biegać. Close your eyes. Open our eyes. What s missing? What colour is the pet? What pets can you see in the pictures? What pet is it? What colour is it? Wipe the board, please. I ve got a goldfish. My goldfish can swim. What pet lives in the fish bowl? What pet uses the swing? What pet eats carrots? What pets were in the film? What pets are they? This dog is big. This dog is small. Our pets. It can swim. What activities can you see? Słownictwo bierne (rozumiem) Zamknij oczy. Otwórz oczy. Co zginęło? Jakiego koloru jest zwierzę domowe? Jakie zwierzęta domowe widzisz na obrazkach? Co to jest za zwierzę domowe? Jakiego jest koloru? Wytrzyj tablicę, proszę. Mam złotą rybkę. Moja złota rybka umie pływać. Jakie zwierzę domowe żyje w akwarium? Jakie zwierzę domowe używa huśtawki? Jakie zwierzę domowe je marchewki? Jakie zwierzęta domowe były w filmie? Jakie to zwierzęta domowe? Ten pies jest duży. Ten pies jest mały. Nasze zwierzęta domowe. Ono umie pływać. Jakie czynności widzisz? W tym rozdziale dzieci uczą się: mówić, jakie masz zwierzę, określać wielkość, mówić, co umiesz robić. Wykorzystanie podręcznika W trakcie przeglądania zawartości rozdziału zapytaj dziecko o to, co widzi na ilustracjach, o czym jest historyjka, jak się nazywa dane zwierzę i co umie robić. Jeśli w domu jest jakieś zwierzątko, można porozmawiać też o jego umiejętnościach i zwyczajach. Zapytaj dziecko, jakie zwierzątka mają jego koledzy i koleżanki. Porozmawiajcie też o tym, jak należy się opiekować posiadanym zwierzęciem. Zabawy z piosenką/rymowanką Podczas powtarzania słów rymowanki I ve got a pet (ścieżka nr 19) można pokazywać ilustrację kameleona w podręczniku. Z czasem tekst można nieco zmodyfikować, podstawiając nazwę innego koloru, np. a red pet.

21 Unit 4. Pets 21 I ve got a pet. A great, green pet. Look at my pet! A great, green pet. Do kolejnej rymowanki (ścieżka nr 21) przydadzą się obrazki, fotografie lub modele psa, kota, królika oraz chomika, ustawione na stoliku. Podzielcie się rolami, np. dziecko pokazuje zwierzątko, o którym mowa w rymowance, Ty zaś przy słowie small przykucasz, natomiast stajesz na palcach i podnosisz ręce do góry, słysząc big. Potem możecie zamienić się rolami. Dla odmiany w trakcie odtwarzania nagrania po raz kolejny przy słowach big i small zataczajcie rękoma odpowiednio małe i duże kręgi. It s a dog. It s a small dog. It s a dog. It s a big dog. It s a cat. It s a small cat. It s a cat. It s a big cat. It s a rabbit. It s a small rabbit. It s a rabbit. It s a big rabbit. It s a hamster. It s a small hamster. It s a hamster. It s a big hamster. Piosenka I can run może (ścieżka nr 22) posłużyć wam do naśladowania wymienianych w niej czynności po kolei: bieganie, skakanie, pływanie, wspinanie się. Możecie je demonstrować wspólnie lub na przemian. I can run! I can run! Look at me! I can run! I can jump! I can jump! Look at me! I can jump! I can swim! I can swim! Look at me! I can swim! I can climb! I can climb! Look at me! I can climb! Przed wysłuchaniem kolejnej rymowanki (ścieżka nr 23) pogrupujcie obrazki lub modele zwierząt na dwie kategorie: duże i małe. Umówcie się, że podczas odtwarzania nagrania Ty pokazujesz na grupę zwierząt małych (small pets), a dziecko grupę zwierząt dużych (big pets), potem odwrotnie. Natomiast razem demonstrujecie czynności, o których mowa w nagraniu. Big pets, small pets Run, run, run!

22 22 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Prace plastyczne Big pets, small pets Swim, swim, swim! Big pets, small pets Jump, jump, jump! Big pets, small pets Climb, climb, climb! Po powrocie z wycieczki do sklepu lub ogrodu zoologicznego dziecko może narysować i pokolorować zwierzę, które mu się najbardziej podobało. Zamiast kolorowania dziecko może zrobić kolaż, czyli na kartce papieru wykleić postać zwierzęcia z różnych kawałków kolorowych czasopism lub materiałów. Można też wykonać z brystolu proste maski zwierząt, np. kota lub psa, i wykorzystać je w zabawie. Inne zabawy Jeśli w domu jest pies lub kot, warto przyjrzeć się ich zachowaniu, np. kiedy wstają. Zazwyczaj każdy z nich się wtedy przeciąga, zatem można wykonać podobną gimnastykę, wypowiadając przy tym odpowiednio słowa dog i cat. Wycieczka do sklepu lub ogrodu zoologicznego niech posłuży obserwacji zachowań zwierząt. Usłyszymy odgłosy, jakie wydają, możemy porównać ich wielkość, można policzyć, ile ich jest i jakiego koloru itp. W domu warto też przejrzeć album i przeczytać książeczkę o zwierzętach. Dla zabawy zakrywaj postaci zwierząt kartką z powycinanymi nieregularnymi otworami w różnych miejscach, a dziecko niech odgadnie, jakie zwierzę jest pod nią ukryte. Chodząc po domu, poproś dziecko o wskazanie dużych i małych przedmiotów. Używaj wyrażenia Point at something big/small. Zadaniem dziecka jest też powtórzenie danego przymiotnika. Jeśli wśród zabawek dziecka znajdą się modele zwierzątek, wykorzystajcie je do wspólnej zabawy. Przykładowo, włóż do woreczka kilka takich zabawek, a następnie poproś, aby dziecko dotykiem rozpoznało, co to za zwierzę i nazwało je. Naśladuj dźwięki wydawane przez różne zwierzęta i poproś dziecko o podanie nazwy zwierzęcia, którego głos imitujesz. Powiedz dziecku szeptem do ucha, jaką czynność umiesz wykonać (np. I can swim), prosząc, aby ją pokazało. Odszukajcie w zeszycie ćwiczeń słowniczek (Active Dictionary 4). Po przyjrzeniu się zamknij ćwiczenia, a następnie poproś dziecko, aby wymieniło nazwy trzech zwierząt domowych, które mają po cztery nogi, potem nazwę jednego z dwiema nogami oraz kolejnego, które żyje w wodzie. Drodzy Rodzice! Jesteśmy już w połowie podręcznika. W rozdziale czwartym uczyliśmy się o zwierzątkach, naszych domowych ulubieńcach. (Tak przy okazji, czy możemy liczyć na te wymarzone pieski/kotki?) Robimy szybkie postępy, dużo się uczymy. Co prawda, czasem troszkę zapominamy o dobrym zachowaniu, ale tylko na chwilkę. Zaraz potem, znowu bardzo się staramy! Gdybyśmy przecież w pracę na lekcji nie włożyli wysiłku żadna wiadomość nie zostałaby w naszych głowach. Oto co już umiemy: wiemy, że słowo pets oznacza zwierzątka domowe i znamy nazwy wielu z nich: parrot, hamster, goldfish, canary, rabbit, cat, dog, utrwalamy sobie formy liczby mnogiej i dodajemy s (pet pets, dog dogs), rozumiemy, gdy ktoś mówi, jakie zwierzątko posiada i potrafimy wypowiedzieć się o własnym lub narysowanym zwierzątku, stosując wyrażenie: I ve got a pet, umiemy opisać wielkość opisywanego zwierzęcia: It s a big dog, śpiewamy rymowankę o zwierzętach i wskazujemy właściwe zwierzaki (It s a dog. It s a small dog),

23 Unit 4. Pets 23 śpiewamy piosenkę o różnych aktywnościach (I can run! Look at me!) i potrafimy zilustrować ją gestem. wiemy, jak powiedzieć, gdy umiemy wykonać jakąś czynność (I can run) i gdy nasze zwierzątka coś potrafią (My goldfish can swim), grzecznie się bawimy, wykonując polecenia Pani, takie jak: Close your eyes!, Clap your hands! Open your eyes!, Jump!, Run! itp., samodzielnie utrwalamy słownictwo przy pomocy słowniczka Active Dictionary, z uwagą oglądamy film i powtarzamy nowe słowa, nasza samoocena uświadamia nam, ile już umiemy i sprawia, że chcemy nauczyć się więcej! Pochwalcie nas za nasze umiejętności. Pobawcie się z nami w języku angielskim! Może obejrzymy razem jakiś film, poczytamy książkę albo przejrzymy słowniczek obrazkowy dla dzieci, tam gdzie pokazują różne zwierzątka? Wasze dzieci

24 24 Poradnik dla rodziców dodatek do kursu My World 1 Unit 5. My family Słownictwo czynne (rozumiem i umiem powiedzieć) brother sister baby friends How are you? Fine, thanks. This is my friend. This is my yes no family mummy daddy grandma grandpa This is my family. This is me. house kitchen bathroom living room bedroom in the kitchen I ve got a mummy. big families small families They are great. brat siostra dziecko przyjaciele Jak się masz? Dobrze, dziękuję. To jest mój przyjaciel. To jest mój. tak nie rodzina mama tata babcia dziadek To jest moja rodzina. To jestem ja. dom kuchnia łazienka salon sypialnia w kuchni Mam mamę. duże rodziny małe rodziny Oni są wspaniali. W tym rozdziale dzieci uczą się: mówić, jak się czujesz, i pytać o to, przedstawiać bliskich, mówić o domu. Wykorzystanie podręcznika: Look. A funny family and friends Thank you. Close your eyes. Open your eyes. What s missing? Honey is a bear. Who s this? Mummies, clap your hands. Sisters stand up. Brothers, close your eyes. My mummy is in the living room. Where is daddy? Who is in the bedroom? This is a living room. What room is this? You re the winners! Congratulations! Snap is in the igloo. What s Steven s family favourite room? What s Steven s favourite toy? What s Steven s sister name? A parrot, stand up! A house, sit down! Who s this? What rooms can you see? hut igloo tepee yurt town hall stairs garden Słownictwo bierne (rozumiem) Spójrz. Zabawna rodzina i przyjaciele Dziękuję. Zamknij oczy. Otwórz oczy. Co zginęło? Honey jest niedźwiedziem. Kto to jest? Mamusie, klaszczcie w dłonie. Siostry wstają. Bracia, zamknijcie oczy. Moja mama jest w salonie. Gdzie jest tata? Kto jest w sypialni? To jest salon. Jaki to pokój? Jesteście zwycięzcami! Gratulacje! Snap jest w igloo. Jaki jest ulubiony pokój rodziny Stevena? Jaka jest ulubiona zabawka Stevena? Jak nazywa się siostra Stevena? Papuga, niech wstanie! Dom, niech usiądzie! Kto to jest? Jakie pokoje widzisz? chata igloo tipi jurta miasto przedpokój schody ogród Wspólnie obejrzyjcie zawartość rozdziału. Ułatwi to dziecku przypomnienie sobie poznanych na lekcji nazw członków rodziny, pomieszczeń i kolorów. Zwróćcie uwagę na fotografie przedstawiające różne domy i porównajcie je z Waszym domem lub mieszkaniem oraz innymi domami z Waszej okolicy.

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego.

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego. Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku

Bardziej szczegółowo

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Hello Jack Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Captain Jack 2 Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014.

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014. PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie w roku szkolnym 2013/2014 Wstęp We współczesnych czasach, gdy świat nastawiony jest na odnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Captain Jack 1. Jill Leighton. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Captain Jack 1. Jill Leighton. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Captain Jack 1 Captain Jack 1 Captain Jack 1 M, Captain Jack 1 CAPTAIN JACK 1 PLUS Captain Jack 1 Captain Jack 1 15/09/2010 16:23 Teacher s Notes 15/09/2010 16:23 15/09/2010 16:23 15/09/2010 16:23 91 Captain

Bardziej szczegółowo

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska

Twórczy Przedszkolak. Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Twórczy Przedszkolak Opracowanie: mgr Małgorzata Jabłońska lic. Wioleta Czechowska mgr Agnieszka Lewandowska Rok szk. 2011/2012 I Wstęp Zgodnie z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Tęczowego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

Miś z walizką pełną przygód

Miś z walizką pełną przygód Miś z walizką pełną przygód Szanowni Państwo, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie bezpłatnym programem edukacyjnym przygotowanym wspólnie przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak i Ośrodek Twórczej Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family Część 1. Jak małe dzieci uczą się języka angielskiego. Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób. Potrafią

Bardziej szczegółowo

Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu

Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Ach, ten angielski! Dlaczego stał się tak bardzo ważny? Ba! Nawet ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci. Język

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011 Języki Obce w Szkole Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Nr 1/2011 1 JĘZYKI Ę OBCE W SZKOLE Nauczanie wczesnoszkolne Drodzy Czytelnicy, Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Monika Rościszewska-Woźniak. Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami

Monika Rościszewska-Woźniak. Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami 3 Monika Rościszewska-Woźniak Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami 4 Wstęp Z dzieckiem w świat Poradnik Z dzieckiem w świat rodzice małych dzieci za granicami przeznaczony jest głównie

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Word dla dociekliwych

Word dla dociekliwych Word dla dociekliwych POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej

SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej SCENARIUSZE ZAJĘĆ dla klasy VI szkoły podstawowej Spis treści Wstęp... 3 1. Warsztaty komunikacji interpersonalnej... 7 2. Warsztaty współdziałania i współpracy zespołowej, czyli w jedności siła... 11

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+

Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Rozdział 1 Równowaga Dbałość o siebie, innych i otoczenie Dziecko Świata lata 3-6+ Dziecko może rozwijać się jedynie poprzez doświadczenie w swoim otoczeniu. Takie doświadczenie nazywamy pracą. - Dr Maria

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III KURSY INTERNETOWE Z OPERONEM JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE CZYTANIA I PISANIA kurs dla rodziców uczniów klas I III MODUŁ 3. Co robić, żeby dziecko polubiło czytanie AUTORKA: MAŁGORZATA ROŻYŃSKA 1 Po realizacji

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Czytam, bo lubię. Savoir-vivre. Gdybym był ptakiem... Montessori. Prezenty dla Taty. - scenariusz. dla najmłodszych. w szkole EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA CZASOPISMO S O DLA NA UC ZY CIE LI Nr 6 CZERWIEC 2014 758 (LXIX) indeks 38514X CENA 19,50 ZŁ (w tym 5% VAT) Montessori w szkole Prezenty dla Taty 3 plakaty Savoir-vivre dla najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA

W ŚWIECIE MOJEGO BOGA W ŚWIECIE MOJEGO BOGA 1 2 Przewodnik metodyczny W ŚWIECIE MOJEGO BOGA KLASA 0 Najpiękniejszym darem, jaki możesz dać dziecku, jest dar Boga. JEDNOŒÆ Kielce 2005 3 Poradnik metodyczny do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI

ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI AUTOR:

Bardziej szczegółowo