Indie Północne program wycieczki szkolnej (14 dni)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indie Północne program wycieczki szkolnej (14 dni)"

Transkrypt

1 Indie Północne program wycieczki szkolnej (14 dni) Dzień 1: Wylot z Warszawy-Okęcie Przylot do Delhi (Indira Gandhi International Airport) Transfer do hotelu w dzielnicy turystycznej Pahar Gańdź (Pahar Ganj), zakwaterowanie, nocleg Dzień 2: Zwiedzanie Delhi cz. 1 połączenie tradycji z nowoczesnością Zwiedzanie zaczniemy od Nowego Delhi z planowanymi, przestronnymi ulicami: India Gate (Brama Indii, łuk triumfalny, upamiętniający Ŝołnierzy poległych w wojnach) przypomina Łuk Triumfalny w ParyŜu, oglądamy go z autokaru Rashtrapati Bhavan (Rasztrapati bhawan; otoczony pięknymi ogrodami pałac prezydencki, za czasów panowania Brytyjczyków była to siedziba wicekróla; zaprojektowany przez Lutyensa, łączy cechy stylu mogolskiego i europejskiego) oglądamy z autokaru Gurudvara Bangla Sahib (Świątynia sikhów zwieńczona przepięknymi pozłacanymi kopułami, wzniesiona w miejscu, gdzie mieszkał ósmy z dziesięciu guru sikhów Harkrishan Dev; Harkriśan Dew) do kaŝdej świątyni sikhijskiej prowadzą cztery brama, co ma symbolizować otwarcie dla wyznawców wszystkich religii Lakshmi Narayan Mandir (świątynia Lakszmi i Narajany; typowy przykład nowoczesnej indyjskiej architektury świątynnej, ufundowana przez przemysłowca Birlę [zwana równieŝ od jego nazwiska Birla Mandir], jedna z pierwszych świątyń Indii nie przestrzegająca restrykcji kastowych - dostępna dla wszystkich wiernych) Następnie udamy się kilka wieków wstecz, do korzeni islamu w Indiach Kutub Minar (ruiny meczetu i najwyŝsza wieŝa-minaret w Indiach zabytek wpisany na listę UNESCO; w kompleksie znajduje się równieŝ Ŝelazna kolumna Aśoki, podobno, kto ją obejmie, tego Ŝyczenie się spełni; nam nie dane będzie spróbować, poniewaŝ kolumnę ogrodzono Zobaczymy równieŝ, Ŝe w Indiach jest miejsce dla wielu przekonań i religii Baha i House of Worship (imponująca świątynia bahaicka, zwana równieŝ ze względu na swój kształt Świątynią Lotosową, otoczona jest basenami i ogrodami) Nocleg w hotelu w Delhi Dzień 3: Zwiedzanie Delhi cz. 2 aromat przypraw w połączeniu ze wspomnieniem panowania Wielkich Mogołów, czyli Stare Delhi: 1

2 Lal Kila (Lal Qila, czyli czerwony fort to cytadela zbudowana z czerwonego piaskowca, wybudowana przez muzułmańską dynastię Wielkich Mogołów. Obecnie jest znaczącym symbolem indyjskiej narodowości, to tu po uzyskaniu niepodległości w 1947 roku zawieszono flagę. Fort mieści salę audiencji publicznych - Diwan-i-Aam oraz audiencji prywatnych Diwan-i-khas, gdzie stał legendarny Pawi Tron, a takŝe pałacyki Rang Mahal i Khas Mahal oraz meczet- Moti Masjid.) Naprzeciwko fortu rozciąga się widok na: Jama Masjid (Wielki Meczet, największy w Indiach, ostatnia kosztowna budowla cesarza SzahdŜahana, obiekt ma trzy wielkie bramy, cztery naroŝne wieŝe i dwa 40metrowe minarety) oraz Chandni Chowk (serce Starego Delhi, gdzie odbywa się handel oraz skupiają się wierni na modlitwy. Na początku ulicy znajduje się dźinijska świątynia z ptasim szpitalem, dalej gurudwara, czyli świątynia sikhijska, a jeszcze dalej dwa meczety: Sunehri Masjid i Fatehpuri Masjid). Przejazd w godzinach popołudniowych do Dźajpuru (Jaipur) 6 godzin; Zakwaterowanie w tamtejszym hotelu i nocleg Dzień 4: Dźajpur to stolica pustynnego stanu, wielbłądy, kolorowe stroje, a takŝe długimi wąsami i turbanami na głowie u męŝczyzn to znaki charakterystyczne Radźasthanu. Stąd pochodzi przepyszny, słodki milk cake i teatrzyk kukiełkowy zwany kot putli. Zwiedzanie Dźajpuru zwanego ze względu na kolor murów otaczających Starówkę róŝowym miastem: Amer Fort (Średniowieczna forteca i stolica państwa RadŜputów, na terenie fortu znajdują się bogato zdobione sale pałacowe oraz świątynia poświęcona Bogini- Shila Devi Temple (Śila Dewi), pięknie zdobione sale pałacowe i bramy) do fortu moŝna wjechać jak prawdziwy maharadŝa na grzbiecie słonia Hawa Mahal (Kunsztowny pałac zwany Pałacem Wiatrów, wspaniały przykład sztuki Dźajpuru) spoglądając z aŝurowych, przesłoniętych okien pałacu na ulice Dźajpuru dowiemy się, jak ukryte dla oczu mieszczan damy dworu uczestniczyły w Ŝyciu miasta Kompleks City Palace (Miejski kompleks pałacowy, stolica państwa radŝputów po przeniesieniu z Amer Fort do Dźajpuru, znajduje się tu muzeum miejskie, prezentujące sztukę uŝytkową, rękodzieło i broń) dowiemy się tu m.in., jak wyglądał strój do gry w polo mierzącego ponad 2 metry maharadŝy Jantar Mantar (Dźantar Mantar; Obserwatorium astronomiczne z XVIII wieku, przypominające kolekcję ogromnych rzeźb, które w rzeczywistości umoŝliwiają dokonywanie pomiarów astronomicznych) Nocleg w Dźajpurze Dzień 5: Przejazd w godzinach porannych do Adźmeru (Ajmer; 2,5 godziny) i zwiedzanie: Dargah (grobowiec świętego męŝa sufickiego, do którego tłumnie pielgrzymują przede wszystkim muzułmanie) 2

3 * Adhai-din-ka-Jhonpra (Adhaji din ka dźhonpra to ruiny meczetu, który według legendy został zbudowany w dwa i pół dnia, do jego budowy uŝyto podobnie jak w delijskim Kutub Minar fragmentów świątyń hinduskich i dźinijskich) * Nasiyan Temple (składająca się z dwóch kondygnacji Świątynia Nasijan przedstawia ciekawą koncepcję świata według dźinistów) Przejazd do Puszkaru (0,5 godziny) świętego miasta na skraju świątyni, chociaŝ targ wielbłądów odbywa się tu co roku (listopad-grudzień), wielbłądy moŝna zobaczyć tu a nawet usiąść na grzbiecie jednego z nich niezaleŝnie od pory roku Świątynia Brahmy (jedna z nielicznych świątyń w Indiach poświęconych temu Bogu- Stwórcy; Brahma to jeden z trzech najwaŝniejszych obok Śiwy niszczącego świat, Wisznu utrzymującego świat w ładzie, ma za zadanie stworzyć zniszczony przez Śiwę świat na nowo) Świątynia Sawitri (ze znajdującej się na wzgórzu świątyni, do której droga wiedzie po dość stromych schodach, rozciąga się widok na cały Puszkar) Otoczone ghatami (nabrzeŝe w postaci schodów) jezioro w centrum Puszkaru słuŝy do rytualnych kąpieli wielu przybywającym tu pielgrzymom. Powrót do Dźajpuru (3 godziny) i nocleg Dzień 6: Wyjazd w godzinach porannych do Fatehpur Sikri (4 godziny) Fatehpur Sikri (doskonałe miasto zbudowane przez cesarza Akbara, jako podziękowanie za narodziny długo oczekiwanego syna, miasto przez pewien czas ośrodek kultury i nauki, bardzo szybko opustoszało, wewnątrz murów znajduje się pałac Pańć Mahal, w którym mieszkało pięć Ŝon cesarza; meczet Dźama Masdźid; grobowiec z białego marmuru świętego muzułmańskiego Salima Ćiśitego, który przepowiedział narodziny syna Akbara, tutaj przybywają kobiety z róŝnych rejonów Indii, by modlić się o narodziny potomstwa). Po drodze zobaczymy grobowiec Akbara w Sikandrze (grobowiec największego cesarza z dynastii mogolskiej, łączy wiele stylów architektonicznych, zaczerpniętych z islamu, hinduizmu, buddyzmu i dŝinizmu i chrześcijaństwa, podobnie jak synkretyczna filozofia, której Akbar był załoŝycielem). Na pobliskim targu kupić moŝna kruche lokalny specjał - ciasteczka zwane naan khatai Przejazd do Agry (1,5 godziny), zakwaterowanie w hotelu i nocleg Dzień 7: Zwiedzanie Agry (stolicy państwa Wielkich Mogołów, która do dziś stanowi dowód potęgi tej muzułmańskiej dynastii): Taj Mahal (Tadź Mahal; słynny pomnik miłości wybudowany przez cesarza Szachdźahana dla zmarłej Ŝony) Itimad ud Daulah (grobowiec dostojnika cesarskiego, ojca Nur Dźahan, Ŝony cesarza Dźahangira, zwany Małym Tadź Mahal, wiele elementów architektonicznych tej budowli wykorzystano przy budowie Tadź Mahalu) Agra Fort (siedziba władców z dynastii Wielkich Mogołów, stanowi miasto w mieście, doskonałe przykłady sztuki tego okresu, pałace, ogrody, meczety, chociaŝ fort w Agrze porównuje się często z delijskim Czerwonym Fortem, jest on znacznie większy i rozciąga się z niego niezapomniany widok na Tadź Mahal) 3

4 Nie moŝna zapomnieć, Ŝe Agra słynie z pethy, czyli dyni kandyzowanej, która nigdzie indziej w Indiach nie smakuje tak, jak tu. Dzień 8: Przejazd do Gwalioru (3 godziny) Zwiedzanie Gwalioru: Fort (wielki fort radźpucki znajdujący się na wzniesieniu z którego rozciąga się widok na całe miasto z dekorowaną fasadą i bastionami mieszczący świątynie i pałace, w tym pałac Man Mandir - zdobiony malowidłami oraz mozaiką - jeden z najdoskonalszych przykładów radźpuckiej architektury świeckiej) Na wzgórzu w pobliŝu fortu znajdują się świątynie teściowej (większa) i synowej (mniejsza), a takŝe elitarna szkoła z internatem, w której uczą się dzieci najwaŝniejszych osób w państwie Starówka Dźama Masdźid (Wielki Meczet), grobowiec Muhammada Ghausa (muzułmańskiego świętego męŝa) i Tansena (ulubionego śpiewaka cesarza Akbara), wierzy się, Ŝe liście tamaryszku z drzewa rosnącego obok mają zapewnić piękny głos. Przejazd do Orćhy (3 godziny), nocleg. Dzień 9: Zwiedzanie Orćhy (Orchha; stolica państwa Bundelów): Kompleks pałaców (trzy symetrycznie względem siebie zbudowane pałace: Radź Mahal, Dźahangiri Mahal (nazwany tak na cześć władcy mogolskiego Dźahangira, który tu spędził noc; mieści 132 pokoje usytuowane wokół centralnego dziedzińca), Raj Prawin Mahal) Świątynie (3 świątynie: Ram Radźa, Lakszmi Narajan i dedykowana bogu Wisznu - Ćaturbhudź) Phul Bag (cieniste ogrody, a takŝe w pobliŝu grobowce władców miasta) Przejazd do Khadźuraho (5,5 godziny), nocleg. Khadźuraho cywilizacja pośród dziczy Dzień 10: Zwiedzanie światowej sławy świątyń Khadźuraho: Kompleks świątyń wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO (25 zespołów świątynnych, rozkwitających dzięki patronatowi dynastii Ćandelów; trzy grupy świątyń (zachodnie, wschodnie i południowe); NajwaŜniejsza, grupa zachodnia, mieści świątynie Kandariya Mahadew, Lakszman i Wiśwanath, znane z rzeźb, przedstawiających sceny z Kamasutry, w grupie wschodniej znajduje się dźinijska świątynia Parswanatha) Nocleg w Khadźuraho Dzień 11: Wizyta w Parku Narodowym Panna połoŝonego nieopodal Khadźuraho; porośnięty gęstym lasem park nad rzeką Ken stanowi schronienie dla wielu gatunków dzikich zwierząt w tym równieŝ tygrysów i lampartów. 4

5 Dzień 12: Poranny przejazd do Dźhansi (6 godzin), zwiedzanie owianego legendami fortu. Śankar Fort (z murów fortu rozciąga się widok na całe miasto, tutejsza królowa walczyła męŝnie podczas powstania sipajów w 1857 roku, według historyków zginęła w walcząc ubrana w męskie szaty, oburącz trzymała miecz a wodze w zębach) Nocleg w Dźhansi. Dzień 13: Całodzienny przejazd do Delhi. Po drodze sprawdzamy, czego dowieźliśmy się o Indiach w czasie całej wycieczki. Poznajemy indyjskie gry i zabawy. Wykwaterowanie z hotelu w godzinach nocnych, transfer na lotnisko, wylot do Polski. Przylot do Warszawy. Dzień 14: 5

6 Termin: luty 2008 Proponowana cena: 5200 zł (obejmuje: koszty przelotu, zakwaterowania, wyŝywienia, przejazdów, zwiedzania, ubezpieczenia, opieki wykwalifikowanego pilota i dwóch nauczycieli, a takŝe opłatę wizową; nie obejmuje opłaty za przewodnika lokalnego) Organizator: Biuro Turystyczne Gaudeamus 6

Święte Miasta 13 dni Trasa: Delhi - Jaipur - Fathepur Sikri - Agra- Gwalior - Orcha - Khajuraho - Varanasi Delhi

Święte Miasta 13 dni Trasa: Delhi - Jaipur - Fathepur Sikri - Agra- Gwalior - Orcha - Khajuraho - Varanasi Delhi Tour Operator "Glob Net" Alicja Kokot Pierzchno 56 d/k Częstochowy 42-130 Wręczyca Wlk Tel 501 272 121 Tel: 32 728 1305 E-mail: glob.net.indie@gmail.com Skype ID: glob.net.indie Gadu Gadu ID 6046511 www.globnet.eu

Bardziej szczegółowo

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985)

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Oferta 1 Emiraty Citymax 12.03.2015 2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah 19.03.2015 Sharjah * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) z: do Dubaj dnia: 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK WYJAZDY SŁUŻBOWE. Indie ISSN 1429-3145 WYCIECZKI ODKRYJ Z NAMI INDIE. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48

WYPOCZYNEK WYJAZDY SŁUŻBOWE. Indie ISSN 1429-3145 WYCIECZKI ODKRYJ Z NAMI INDIE. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 WYPOCZYNEK Indie WYJAZDY SŁUŻBOWE WYCIECZKI ISSN 1429-3145 ODKRYJ Z NAMI INDIE 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 Spis Tre ści SŁOWO WSTĘPNE 4 Kilka słów o nas 5 Dla Firm i Grup 6 Promocje dla naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Język: arabski występuje jako język urzędowy, można porozumiewać się tu po angielsku, francusku, a nawet grecku. Nieco rzadziej po niemiecku.

Język: arabski występuje jako język urzędowy, można porozumiewać się tu po angielsku, francusku, a nawet grecku. Nieco rzadziej po niemiecku. Egipt INFORMACJE PODSTAWOWE Stolica: Kair (6,7 mln mieszkańców) Ludność: Egipt zamieszkuje ponad 58 mln, z czego 99,8 % to Egipcjanie, a inne narodowości zajmują tylko 0,02% Powierzchnia: 1,0 mln km2 Język:

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wyjazd Termin Kategoria Cena za os. Suma Austria Wyc. Objazdowe. Łódź 25.09.2015 28.09.

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wyjazd Termin Kategoria Cena za os. Suma Austria Wyc. Objazdowe. Łódź 25.09.2015 28.09. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wyjazd Termin Kategoria Cena za os. Suma Austria Wiedeń I Budapeszt - perły Dunaju Łódź 25.09.2015 28.09.2015 670.00 PLN 1340.63 * Cena całkowita: Dorosły: 670.32 PLN

Bardziej szczegółowo

波 兰 中 国 旅 游 有 限 公 司. Niezwykły Świat Orientu

波 兰 中 国 旅 游 有 限 公 司. Niezwykły Świat Orientu 波 兰 中 国 旅 游 有 限 公 司 Niezwykły Świat Orientu BANGKOK CHONGQING* DELHI HONGKONG NAGOJA OSAKA PEKIN SEUL SINGAPUR SZANGHAJ TOKIO LEĆ NAJKRÓTSZĄ TRASĄ Z EUROPY DO AZJI www.finnair.com Nowy Jork Helsinki Delhi

Bardziej szczegółowo

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wyjazd Termin Kategoria Cena za os. Węgry Budapeszt. Budapeszt Express Kraków 25.09.2015 28.09.

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wyjazd Termin Kategoria Cena za os. Węgry Budapeszt. Budapeszt Express Kraków 25.09.2015 28.09. Oferta 1 Węgry Budapeszt Budapeszt Express Kraków 25.09.2015 28.09.2015 630 PLN Podróż tam: Wyjazd z: Kraków do Budapeszt Express dnia: 25.09.2015 godz. 12:00-14:30 Powrót: Wyjazd z: Budapeszt Express

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik dostępny bezpłatnie w taksówkach. odkryj indie w Warszawie kuchnia, kultura, podróże. www.taximagazine.pl

Miesięcznik dostępny bezpłatnie w taksówkach. odkryj indie w Warszawie kuchnia, kultura, podróże. www.taximagazine.pl Miesięcznik dostępny bezpłatnie w taksówkach odkryj indie w Warszawie kuchnia, kultura, podróże www.taximagazine.pl 2 04 05 10 Polacy i indusi Spotykamy się coraz częściej Indie na talerzu Poznaj fantastyczną

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE

WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE WEEKENDY LOTNICZE WYCIECZKI AUTOKAROWE 2014 Spis treści 2014 3 Powitanie 4 Program lojalnościowy 5 Bagaż / wczesna rezerwacja 6-7 Informacje praktyczne 8 Izrael 9 Izrael 6 dni NOWOŚĆ! 10 Gruzja 11 Gruzja

Bardziej szczegółowo

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND!

WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! WEEKENDY LOTNICZE WIĘCEJ NIŻ WEEKEND! Terminy i ceny znajdziesz na www.matimpex.pl SPIS TREŚCI 3 Powitanie 4 Dokąd latamy 5 Program lojalnościowy, informacja o bagażu i promocjach 6-7 Weekend pełen wrażeń

Bardziej szczegółowo

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09. Oferta 1 Francja Paryż Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.2015 1590 PLN Podróż tam: Wylot z: Katowice do Paryz dnia: 15.09.2015 godz. 10:30-12:40 Powrót: Wylot z: Paryz do Katowice dnia: 19.09.2015

Bardziej szczegółowo

Początki biblijne. Powstanie współczesnego państwa. Ustrój polityczny 1 IZRAEL

Początki biblijne. Powstanie współczesnego państwa. Ustrój polityczny 1 IZRAEL IZRAEL Początki biblijne Początki dziejów Izraela sięgają momentu, w którym do Kanaanu, połoŝonego po między Morzem Śródziemnym a Doliną Jordanu, dotarły koczownicze plemiona Izraelitów. Część z nich przybyła

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Zapraszamy do naszych oddziałów: BIURO TURYSTYCZNE ELśBIETA ElŜbieta Szymborska Ul. Hallera 10, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 5625159 Fax. 58 5630086 Zapraszamy do naszych oddziałów: Ul. Lubichowska 14 C.H Kociewie 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Oferta 1 Włochy Roma & Napoli Warszawa Odlotowe Stolice Italii z: Warszawa do Rzym z: Rzym do Warszawa Pokój standard Śniadania 09.10.2015 16.10.2015 2099.00 PLN dnia: 09.10.2015 godz. 13:25-15:45 dnia:

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wakacje 2015

Spis treści. Wakacje 2015 Wakacje 2015 2 Wakacje 2015 Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 WYCIECZKI Odkryjmy Izrael Herbatka u Berbera

Bardziej szczegółowo

Kaukaskie ścieżki CHEWSURETIA. oraz krótki opis wschodniej Gruzji

Kaukaskie ścieżki CHEWSURETIA. oraz krótki opis wschodniej Gruzji Kaukaskie ścieżki CHEWSURETIA oraz krótki opis wschodniej Gruzji TURYSTYKA PRZYRODA CHEWSURTOWIE GRUZJA Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Wsparcie mikroprzedsiębiorstw sektora turystycznego

Bardziej szczegółowo

Podróż do Hiszpanii Część pierwsza

Podróż do Hiszpanii Część pierwsza Podróż do Hiszpanii Część pierwsza Wymieniliśmy nasz pierwszy kamperek na mniej używany model. Przyznam, że z wielkim żalem żegnałam się z naszym domkiem na kółkach, bo przez dwa lata nazbierało się sporo

Bardziej szczegółowo

Weekend Majowy z Hawajskie Aloha

Weekend Majowy z Hawajskie Aloha Weekend Majowy z Hawajskie Aloha Nie przegap tej okazji! Zapoznaj się z bogatą ofertą jaką Ci proponujemy. Wyjedź, odpocznij i korzystaj z błogich chwil podczas wolnego czasu. Spełniaj swoje marzenia z

Bardziej szczegółowo

2013 Weekendy lotnicze. Wycieczki autokarowe

2013 Weekendy lotnicze. Wycieczki autokarowe 2013 Weekendy lotnicze Paryż, Rzym, Londyn, Lizbona, Budapeszt, Dubrownik, Majorka, Barcelona, Madryt, Sankt Petersburg, Wenecja, Istambuł Wycieczki autokarowe Włochy, Chorwacja, Czarnogóra 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TOUR OPERATOR. Wyjazdy grupowe firmowe szkoleniowe integracyjne

TOUR OPERATOR. Wyjazdy grupowe firmowe szkoleniowe integracyjne TOUR OPERATOR Wyjazdy grupowe firmowe szkoleniowe integracyjne ZAKOPANE KOTLINA KŁODZKA BIESZCZADY Drodzy Państwo! Na przestrzeni ponad 24 lat działalności naszej firmy (od 1992 r.) wysłaliśmy setki tysięcy

Bardziej szczegółowo

ciasteczka pastizzi (z nadzieniem z groszku lub sera) od 0,25 E piwo Cisk w barze Four season w Birkirkarze 2 E

ciasteczka pastizzi (z nadzieniem z groszku lub sera) od 0,25 E piwo Cisk w barze Four season w Birkirkarze 2 E Malta 28.12.2014 4.01.2015 Informacje praktyczne: Przelot Ryanair Kraków-Malta i powrót koszt 800 zł w obie strony (cenę podnosi sylwestrowy termin). Wieczorem z lotniska minibus do prywatnej kwatery na

Bardziej szczegółowo

Göcek, Fethiye, Muğla

Göcek, Fethiye, Muğla Göcek, Fethiye, Muğla WYBRZEŻE EGEJSKIE Wybrzeże egejskie jest jednym z najpiękniejszych regionów Turcji. Czyste złote plaże, gaje oliwne, skaliste granie i piniowe lasy otaczają wody Morza Egejskiego.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH

OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH PODRÓśE Z KSZTAŁCĄ! OFERTA WYCIECZEK SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZLAJNYCH Zdjęcia pikselstock.pl 2010/2011 Biuro Turystyczne EVATRANS Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC Serdecznie witamy w mieście, będącym dla wielu najpiękniejszym miastem Niemiec Podczas pierwszej wizyty w Görlitz wielkie wrażenie zrobi na Państwu różnorodność

Bardziej szczegółowo

Najświętszej Marii Panny

Najświętszej Marii Panny Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Najświętszej Marii Panny POLSKI 2 Wstęp Dla katolików, pielgrzymka do Ziemi Świętej może być wspaniałą okazją do odbycia duchowej podróży w głąb siebie oraz do odnowienia

Bardziej szczegółowo

VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa

VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa VIII Sympozjum wyjazdowe pt.: Energetyka odnawialna i jądrowa Łącząc dwa cele statutowe: integracyjny i edukacyjny, 30 kwietnia 2015 r., blisko czterdziestoosobowa grupa członków i sympatyków Oddziału

Bardziej szczegółowo

... BIURO PATRON TRAVEL. Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 14.00

... BIURO PATRON TRAVEL. Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 14.00 SZANOWNI PAŃSTWO! PATRON TRAVEL to gwarancja pewnego i bezpiecznego wypoczynku. Od 15 lat jesteśmy biurem prowadzonym przez OO. Franciszkanów. To zobowiązuje nas do rzetelności i szczególnej dbałości o

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella

Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella FUN-TOUR 90-727 Łódź, ul. Więckowskiego 29/2 tel./fax 42 633 90 08, tel. 42 630 03 20 www.fun-tour.com.pl fun-tour@fun-tour.com.pl Pielgrzymka do Portugalii z Santiago de Compostella Dzień 1. Zbiórka na

Bardziej szczegółowo

Śladem thrillerów przez Europę!

Śladem thrillerów przez Europę! Śladem thrillerów przez Europę! W Europie zrodziła się prawdziwa turystyka thrillerowa. Czytelnicy Kodu Leonarda da Vinci oraz Aniołów i demonów mają okazję obejrzenia na Ŝywo miejsc akcji tych bestsellerów.

Bardziej szczegółowo