Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R"

Transkrypt

1 Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D F R I K E R 1

2 ontents.indd 10/1/08 11:04:38 M S P I S T R E Ś I Wstęp Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce Typowe zadania egzaminacyjne Standardy wymagań egzaminacyjnych Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Zadania egzaminacyjne Zapis nagrań Standard Typ zadania Temat egzaminacyjny Zadanie Strona O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Standard 1: Uczeń określa główną myśl tekstu Standard : Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu Standard 3: Uczeń stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje Standard 4: Uczeń określa intencje nadawcy tekstu Standard 5: Uczeń określa kontekst sytuacyjny Standard 6: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E Standard 1: Uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy Standard : Uczeń rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji Standard 3: Uczeń przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym Test wyboru 1. złowiek 1 Dobieranie dialogów do miejsc. Dom 3 9 Dobieranie dialogów do osób. Dom 4 9 Test typu prawda-fałsz 3. Życie rodzinne i towarzyskie 5 10 Test wyboru wybór właściwej ilustracji 3. Życie rodzinne i towarzyskie 6 10 Uzupełnianie informacji 4. Szkoła 7 11 Test wyboru 4. Szkoła 8 11 Test wyboru 5. Praca 9 1 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu 6. Żywienie Test typu prawda-fałsz 7. Zakupy i usługi Test wyboru 7. Zakupy i usługi 1 15 Test wyboru 8. Podróżowanie i turystyka Zadanie dodatkowe 1 17 Dobieranie tabliczek do miejsc 9. Kultura Test wyboru 9. Kultura Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności 10. Środki masowego przekazu 16 0 Dobieranie fragmentów tekstu do luk 11. Sport 17 1 Dobieranie 18 Test wyboru 19 3 Test wyboru na podstawie nagrania 0 3 Zadania dodatkowe 4 4 Test luk sterowanych 1. Zdrowie 1 5 Uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie 13. Nauka i technika 6 Test luk otwartych 13. Nauka i technika 3 6 Zadania dodatkowe Test wyboru opisy sytuacji w języku polskim Pytania do ilustracji 14. Świat przyrody 5 9 Test luk sterowanych do ilustracji 14. Świat przyrody 6 9 Test wyboru wybór opisu ilustracji 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych 7 30 Zadanie dodatkowe 8 31

3 Starter.indd 3 10/1/08 11:09:10 M W S T Ę P D R O D Z Y G I M N Z J L I Ś I! Od roku szkolnego 008/009 egzamin gimnazjalny będzie również obejmował egzamin z języka obcego. Dołączone do podręcznika Zadania egzaminacyjne pomogą Wam uzyskać praktyczną wiedzę na temat egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz stopniowo przygotować się do niego. Zadania egzaminacyjne to przede wszystkim zestaw przykładowych zadań w takiej formie, w jakiej pojawią się na egzaminie. Stopień trudności tych zadań jest dostosowany do poziomu podręcznika. Zadania egzaminacyjne obejmują wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych (czyli umiejętności, które sprawdza egzamin) oraz wszystkie tematy egzaminacyjne, a także prezentują szeroki zakres typowych zadań, które mogą pojawić się na egzaminie gimnazjalnym. Dzięki temu, zanim jeszcze przystąpicie do egzaminu, możecie oswoić się z jego formą, typami i tematyką zadań oraz sposobem ich rozwiązywania. Zadania egzaminacyjne to również: Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w pigułce wyczerpujące informacje na temat egzaminu; Typowe zadania egzaminacyjne; Standardy wymagań egzaminacyjnych opis umiejętności, które sprawdza egzamin; Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych zakres słownictwa, które powinniście opanować; Zakres struktur leksykalno-gramatycznych przykłady zdań i zwrotów, których znajomość będzie sprawdzana na egzaminie; O co chodzi w tym standardzie? ramki zawierające proste objaśnienia, na czym polega dany standard, oraz ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Więcej wskazówek znajdziecie w LONGMN Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. Podręcznik i repetytorium; Zadania dodatkowe przydatne przy rozwiązywaniu zadań sprawiających Wam największe trudności. Jak korzystać z Zadań egzaminacyjnych Sposób korzystania z Zadań egzaminacyjnych będzie zależał od indywidualnych potrzeb grupy oraz nauczyciela. Zadania są ułożone tak, aby kolejno pokazać zarówno wszystkie standardy, jak i tematy egzaminacyjne. Można wykonywać je właśnie w takiej kolejności albo wybierać te, które są powiązane z aktualnie omawianym tematem lub zagadnieniem w podręczniku. Przejrzysta struktura Zadań egzaminacyjnych, dokładny spis treści i oznaczenie każdego zadania egzaminacyjnego pod względem typu i tematu pozwolą Wam szybko znaleźć dany typ zadania lub temat. Nagrania Nagrania do zadań sprawdzających odbiór tekstu słuchanego znajdziecie na naszej stronie W czasie egzaminu wszystkie nagrania będą odtwarzane dwukrotnie. W Zadaniach egzaminacyjnych niektóre nagrania służą jako podstawa do dwóch kolejnych zadań, dlatego decyzję o liczbie odtworzeń pozostawiamy nauczycielowi. 3

4 Starter.indd 4 10/1/08 11:09:10 M I N F O R M J E O E G Z M I N I E Przedstawione poniżej informacje na temat egzaminu zostały opracowane na podstawie Informatora o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009, przygotowanego przez entralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Pełna wersja informatora jest dostępna na stronie internetowej KE (www.cke.edu.pl). EGZMIN GIMNZJLNY Z JĘZYK NGIELSKIEGO W PIGUŁE Termin egzaminu Egzamin odbędzie się w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego. danego roku. Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do egzaminu, będą musieli powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i zdawać egzamin w następnym roku szkolnym. zas trwania egzaminu Egzamin będzie trwał 90 minut. Język Egzamin z języka nowożytnego można zdawać z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego, pod warunkiem że jest to język obowiązkowy w klasie, do której uczeń chodzi. Jeśli uczeń uczy się dwóch języków jako obowiązkowych, wybiera jeden z nich. W takim wypadku rodzice muszą do 0 września złożyć w imieniu ucznia pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego z tych języków. Wynik egzaminu Wynik egzaminu będzie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum, ale egzamin ma na celu tylko sprawdzenie poziomu wiedzy, więc nie można go nie zdać. Jednak obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może go zdawać w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do 0 sierpnia TYPOWE ZDNI EGZMINYJNE Odbiór tekstu słuchanego zadania oparte na krótkich, dwukrotnie odtwarzanych tekstach (np. komunikatach, dialogach, instrukcjach, tekstach narracyjnych): test wyboru, test typu prawda-fałsz, test luk (uzupełnianie brakujących informacji), dobieranie (np. dialogów do miejsc lub osób). Odbiór tekstu czytanego zadania oparte na krótkich tekstach, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień (np. , artykuł, rozmowa, notatka, wiadomość czy tabliczka informacyjna): test wyboru, test typu prawda-fałsz, dobieranie (np. nagłówków do fragmentów tekstu, fragmentów tekstu do luk, krótkich tekstów do miejsc lub osób), ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności. Reagowanie językowe zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego w codziennych sytuacjach życiowych: Struktura zestawu egzaminacyjnego Zestaw egzaminacyjny będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające umiejętności w ramach trzech obszarów: odbiór tekstu słuchanego, reagowanie językowe (może być również zadanie oparte na nagraniu), odbiór tekstu czytanego. Na początku egzaminu wszyscy uczniowie wysłuchają dwukrotnie nagrań do wszystkich zadań z części odbiór tekstu słuchanego oraz zadania z części reagowanie językowe, któremu towarzyszy nagranie. Pozostałe zadania można rozwiązywać w dowolnej kolejności. Punktacja Jeśli uczeń bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania w zestawie egzaminacyjnym, otrzyma 50 punktów. Punktacja za zadania sprawdzające odbiór tekstu słuchanego wynosi 10 punktów, odbiór tekstu czytanego 0 punktów, reagowanie językowe 0 punktów, w tym 5 punktów za zadanie oparte na nagraniu. test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do sytuacji opisanej w języku polskim, test wyboru, w którym uczniowie wybierają odpowiednią reakcję do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych z nagrania, dobieranie odpowiednich reakcji do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtwarzanych z nagrania; zadania sprawdzające umiejętność rozpoznania i zastosowania poznanego słownictwa i gramatyki, zazwyczaj mające formę krótkiego tekstu lub dialogu: test luk sterowanych, test luk otwartych, uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie; zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego na materiał przedstawiony w formie ilustracji: krótkie pytania do ilustracji, uzupełnianie luk, otwartych lub sterowanych, w opisie ilustracji, wybór właściwego opisu ilustracji. 4

5 Starter.indd 5 10/1/08 11:09:10 M I N F O R M J E O E G Z M I N I E STNDRDY WYMGŃ EGZMINYJNYH (cytowane za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. Odbiór tekstu słuchanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa kontekst sytuacyjny 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje II. Odbiór tekstu czytanego Uczeń: 1) określa główną myśl tekstu ) określa główną myśl poszczególnych części tekstu 3) stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje 4) określa intencje nadawcy tekstu 5) określa kontekst sytuacyjny TEMTYK TEKSTÓW STNOWIĄYH PODSTWĘ ZDŃ EGZMINYJNYH (cytowana za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) 1. złowiek np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania. Dom np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie 3. Życie rodzinne i towarzyskie np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości 4. Szkoła np. przedmioty nauczania, życie szkoły 5. Praca np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy 6. Żywienie np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne 7. Zakupy i usługi np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja ZKRES STRUKTUR LEKSYKLNO-GRMTYZNYH (cytowany za: Informator o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego przeprowadzanym od roku szkolnego 008/009) I. INFORMJ 1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu Np.: This tall girl is my sister. re you Miss Wilson? John is standing behind the teacher. Susan is in London now. My flat is on the ground floor. Your book is on the table. There is a kitchen on the right and a bathroom on the left.. Pytanie i prośba o informację Np.: Who is that girl? What s her name? How old is she? Where are you from? Where do you live? What does your father do? Which of these men is your teacher? What is there in this building? What are you doing tonight? an you swim? Do you speak Japanese? What time does the match start? an you tell me the way to the Old Town? Where should I get off? How much does it cost? When will you 6) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu III. Reagowanie językowe Uczeń: 1) właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy ) rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalnogramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 3) przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym 8. Podróżowanie i turystyka np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie 9. Kultura np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze 10. Środki masowego przekazu 11. Sport np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe 1. Zdrowie np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie 13. Nauka i technika np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne i korzystanie z nich 14. Świat przyrody np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego come? What is the date today? What will the weather be like tomorrow? What did she say? Where are you going? Why didn t you come to the meeting yesterday? Have you ever been to England? 3. Opis a) postaci cechy fizyczne, wygląd osobowość, charakter Np.: He is tall and slim. He has a beard. She wears glasses. They have fair hair and blue eyes. She is clever. Out teacher is very patient. dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo Np.: He is Mexican. He is from Ireland. She works as a cook. Her brother is a waiter. Mark is seventeen years old. Uncle harles is my mother s brother. I was born in

6 Starter.indd 6 10/1/08 11:09:10 M I N F O R M J E O E G Z M I N I E b) stanu emocjonalnego Np.: He is happy. They are sad. We were shocked. c) miejsca i przedmiotu Np.: It s large. It s far away. It s very quiet there. There aren t any cinemas here. d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia Np.: I get up at seven o clock every day. She never smiles. Her mother doesn t smoke any more. I m taking a rest now. We are watching TV. e) planów i zamierzeń Np.: He is coming in June. I will do it in a minute. We d like to go to Italy in summer. I want to phone him. I m not going to invite him. We will talk about it when we meet. 4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny Np.: It s half past eight. The train leaves at 11 o clock. The concert starts at 5 p.m. He never goes to bed before midnight. We are having a party on Saturday. It s 10 th March. I haven t seen him for three weeks. He lives nearby. She is 160 cm tall. These suitcases are very heavy. The apples are $1 a kilo. The tickets are 10 each. 5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności Np.: He is more intelligent than his brother. She is like her sister. He is as nice as his wife. These two T-shirts are not the same colour. It s the oldest building in the city. It was the best day of my life. Travelling by plane is safer than driving. 6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości Np.: I saw him a few days ago. olumbus discovered merica in 149. We were at the seaside last year. I got up early, had breakfast and went to school. When I was a child, I wanted to be a pilot. I was leaving the house when the phone rang. It was made in France. 7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią Np.: He says he can t come. The teacher wants us to learn some words for the next lesson. 8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji Np.: I don t want to talk to you now because I have a headache. He was very busy, so he couldn t see us. If we win the match, we will celebrate. I am going to join a computer course to learn new programmes. He is very good at maths, and he is going to study it at university. I like walking, but my friend prefers cycling. II. OPINI 1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: I think he is very rude. In my opinion, this film is very funny. I think skiing here may be dangerous. I think there is a chance that.... Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji Np.: What do you think of our new teacher? Do you like my new shoes? Did you like the concert? How was your weekend? Do you agree with me? nd you? What s your opinion? 3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu Np.: Good. I agree. OK. ll right. No way. No chance. That s not a good idea. 4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii Np.: That s right. I think he is right. ertainly. Of course. That s not true. That s impossible. I don t agree with you, sir/madam. 5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia Np.: This will not be possible, I am afraid. That s true, but it seems to me that... I don t think you can do it. 6. Przekazanie opinii osób trzecich Np.: My teacher thinks I should work harder. In our friend s opinion, our project is not very original. III. ZNJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚI 1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: Do you know this man? What do you know about...?. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu Np.: I know her well. I don t know anything about it. I can tell you a lot about... I have no idea. 3. Wyrażenie a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie Np.: I am sure. That s true. Perhaps. I don t think so. I think you re wrong. Is that true? re you sure? Isn t it strange? Do you think that s possible? b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia Np.: He may come next week. Probably. Perhaps I will go with you. IV. UZUI, ŻYZENI, PREFERENJE 1. Zapytanie a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia Np.: Do you love him? Do you like ice cream? Would you like to go for a walk? Do you want to meet him? What are your dreams? b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich Np.: What s the matter with you? re you all right? How are you? Is everything all right? re you happy? How is your mother?. Wyrażenie a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień 6

7 Starter.indd 7 10/1/08 11:09:11 M I N F O R M J E O E G Z M I N I E Np.: I love you. We hate singing. I want to be alone. I don t want to go there. I would like to travel round the world. b) stanu fizycznego i emocjonalnego Np.: I feel awful. I want to go to sleep. I am sleepy/tired/ hungry. I feel disappointed. I have toothache. 3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę Np.: Forgive me. I am very sorry. I want to say sorry. That s all right. It doesn t matter. Never mind. 4. Wyrażenie a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia itp. Np.: Really? re you serious? You must be joking. That s great. Wonderful. What a pity! I am really sorry. I can t believe that. I am sorry to hear that. I feel worried about her. b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia Np.: I am not interested. That s not my problem. I don t care. I am bored. 5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie Np.: heer up. That s not the end of the world. Don t worry. Don t get angry. Take it easy. alm down. V. OOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTI, PROŚ, ROZKZ 1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba o przyzwolenie Np.: Do I have to do all these exercises? an I ask you about something, sir? May I go out? Will you lend me a bike? Let me go out, please.. Zezwolenie i negacja przyzwolenia Np.: Yes, of course. Please, do. You are welcome. Do what you want. It s out of the question. No way. You mustn t come so late. 3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem Np.: You can go to the cinema, but you must do your homework first. 4. Propozycja, sugestia Np.: Let s go for a walk. Would you like some tea? Help yourself. Why don t you do it now? Shall we meet tonight? How about taking a taxi? 5. kceptacja i odrzucenie Np.: Yes, please. With pleasure. Why not? No, thank you. ll right, but not at the moment. I m sorry, but... re you crazy? 6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat Np.: Do it for me, please. an you give me a towel? Take a seat. Phone him as soon as possible. My advice is think about it. You should be more careful. You shouldn t go there because it s too dangerous. If I were you, I d see the dentist. Don t open the window or you will catch a cold. It s not a good idea to eat so much fast food; it s bad for your health. You mustn t come late. Shake before use. Please, insert your card and enter your PIN. Please, leave your message after the tone. Fasten your seat belts. 7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia Np.: Tell her I ve got some good news. sk her to be back as soon as possible. an you take the message, please? 8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie Np.: an I help you? How can I help you? Do you need some help? Help me to open this box. ould you help me? Thank you very much. No, thanks. I can do it myself. I ll manage. VI. ZHOWNI SPOŁEZNE; INTERKJ 1. Sposoby zwracania się do rozmówcy Np.: Listen. How can I help you? Excuse me, (Sir/Madam)... Here you are.. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu Np.: Hi, how are you? Good morning. Good bye. See you later. Good luck! Have a good time. Take care. 3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś komuś, formy zwracania się do kogoś Np.: My name is Piotr. This is my best friend, Mary. How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Let me introduce my sister. Please, meet my parents. all me Jack. 4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie Np.: Thanks (a lot). Thank you very much. Not at all. You re welcome. It was a pleasure. That s very kind of you. 5. Złożenie gratulacji i życzeń Np.: ongratulations. ll the best. Merry hristmas and a Happy New Year. Happy Easter. Happy birthday. 6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej, głośniej itp. Np.: I don t understand. What did you say? an you repeat, please? Say it again. I am sorry, but I didn t understand. What do you mean? ould you speak more slowly? Speak up, please. 7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.) Np.: an you spell your name? How do you spell sandwich? 8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie Np.: What s the Polish for dictionary? How do you say dworzec in English? What does hole mean? 7

8 Unit01.indd 8 10/1/08 :5:51 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat nagrania lub jego ogólny sens. Odpowiedź znajduje się w całym nagraniu, nie w jednym jego fragmencie. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : złowiek 1.1 Usłyszysz rozmowę Jane z policjantem. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Why is Jane talking to the police officer? She s in trouble with the police. Her brother is missing. Someone has stolen her bike. Z D N I E E G Z M I N Y J N E Test wyboru T E M T : złowiek 1. Usłyszysz fragment wykładu. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. The main topic of the talk is punk subculture. loud music. fashion in the 1970s. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 8

9 Unit01.indd 9 10/1/08 :5:5 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło ogólnej sytuacji przedstawionej w nagraniu, np. kto mówi? gdzie lub kiedy odbywa się rozmowa? Kontekst sytuacyjny np. miejsce, w którym toczy się rozmowa lub osoby biorące w niej udział może być przedstawiony w formie ilustracji. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 3 Dobieranie dialogów do miejsc T E M T : Dom 1.3 Usłyszysz trzy dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednie miejsce, wpisując litery D w kratki 1 3. Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu. 1 3 D Z D N I E E G Z M I N Y J N E 4 Dobieranie dialogów do osób T E M T : Dom Usłyszysz jeszcze raz te same trzy dialogi. Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednich rozmówców, wpisując litery D w kratki 1 3. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnego dialogu. a teacher and a student a woman and a plumber a father and his daughter D a mother and her son N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 9

10 Unit01.indd 10 10/1/08 :5:54 PM 1 O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Tym razem trzeba się skupić na szczegółach. Pytania będą dotyczyły konkretnych faktów podanych w nagraniu. zasem będziesz musiał/a wybrać prawidłową odpowiedź, a czasem zanotować krótkie informacje, np. liczby lub przeliterowaną nazwę. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 5 Test typu prawda-fałsz T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie 1.4 Usłyszysz rozmowę Tessy i Sandry na temat zdjęcia. Zdecyduj, które z podanych zdań 1 5 są zgodne z treścią nagrania (T), a które nie (F). 1 It was Tessa s birthday. There were a lot of people at the party. 3 Tessa got some sweets on that day. 4 Tessa s mum bought the cake. 5 Melanie is Tessa s cousin. T T T T T F F F F F Z D N I E E G Z M I N Y J N E 6 Test wyboru wybór właściwej ilustracji T E M T : Życie rodzinne i towarzyskie 1.4 Przyjrzyj się ilustracjom. Usłyszysz jeszcze raz rozmowę Sandry i Tessy. Wybierz ilustrację zgodną z opisem w nagraniu, zaznaczając, lub. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 10

11 Unit01.indd 11 10/1/08 :5:54 PM O D I Ó R T E K S T U S Ł U H N E G O 1 Z D N I E E G Z M I N Y J N E 7 Uzupełnianie informacji T E M T : Szkoła 1.5 Usłyszysz rozmowę Toma z recepcjonistką szkoły językowej. Uzupełnij luki 1 5 informacjami zgodnymi z treścią nagrania Z D N I E E G Z M I N Y J N E 8 Test wyboru T E M T : Szkoła 1.6 Usłyszysz fragment audycji radiowej. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. 1 The person who calls is a school student. a teacher. a radio show presenter. Nick is calling because he doesn t like doing homework. thinks he gets too little homework. doesn t think homework is important. 3 His friends stopped speaking to him because he asked the teacher to give them more homework. didn t help his friends with their homework. told the teacher they didn t want any homework. 4 Now his teacher gives all the students more homework. some students grammar books. only Nick extra homework. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 11

12 Unit0.indd 1 10/1/08 ::55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 1 : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło tego, jaki jest główny temat tekstu lub jego ogólny sens. Może to być pytanie o odpowiedni tytuł. by na nie odpowiedzieć, trzeba przeczytać cały tekst. Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu będzie dotyczyło jego głównej myśli. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 9 Test wyboru T E M T : Praca Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Meet local people Karen Fisher is an unusual woman. She is the mother of three young children and also works part time. ut that often happens. She has her own business but so do many other women. What is really surprising is that she has a job that is generally done by men. She s a plumber. The only female plumber in a city of 50,000 people. She is now training three other people to be plumbers and they re all women too. berdeen News May 5, 007 The article is about businesswomen who have children. a woman who does a man s work. training for women who want to be plumbers. 1

13 Unit0.indd 13 10/1/08 ::55 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D : U c z e ń o k r e ś l a g ł ó w n ą m y ś l p o s z c z e g ó l n y c h c z ę ś c i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Ten standard jest podobny do standardu 1, ale będziesz musiał/a określić główną myśl nie całego tekstu, lecz jego fragmentów. Zadanie może polegać na dopasowaniu nagłówków lub pytań do poszczególnych fragmentów. Najczęściej jeden z podanych nagłówków nie pasuje do żadnego fragmentu. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 0 Dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu T E M T : Żywienie Przeczytaj poniższy tekst. Następnie przyporządkuj jego poszczególnym fragmentom 1 4 nagłówki E. Jeden nagłówek nie pasuje do żadnego fragmentu. ome to English orner for the meal of a lifetime! Don t go hungry in the mornings. Start your day with our delicious English special. We have traditional eggs, bacon and sausages for big eaters or toast with jam for those on a diet. Fresh juices, coffee or tea to drink. You can begin your meal with one of our delicious choices. Tomato, onion or chicken soup will warm you up in bad weather. On sunny days fresh salads will be perfect. Our world-famous hot meals will fill you up and make you smile. We have something for everybody: tasty vegetarian specials, delicious roast chicken or beef with mushroom sauce for meat lovers and fish with chips for traditionalists. If you are still hungry, why not try one of our sweet specials? Enjoy our home-made cakes, fresh fruit salads or our own ice creams. D E choice of desserts. Starters can be hot or cold. Our wonderful breakfast menu. Main courses for all tastes. Have a refreshing drink with your meal. 13

14 Unit0.indd 14 10/1/08 ::56 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 3 : U c z e ń s t w i e r d z a, c z y t e k s t z a w i e r a o k r e ś l o n e i n f o r m a c j e ; w y s z u k u j e l u b s e l e k c j o n u j e i n f o r m a c j e. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? hodzi o to, czy dobrze rozumiesz informacje zawarte w tekście. Pytania są tu bardziej szczegółowe niż w standardach 1, i 4. Zadanie może polegać na stwierdzeniu, które z podanych pod tekstem zdań są prawdziwe, a które fałszywe, lub na wybraniu poprawnych odpowiedzi na pytania. W zadaniach tego typu każda odpowiedź znajduje się w konkretnym miejscu w tekście. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 1 Test typu prawda-fałsz T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych zdań 1 3 są zgodne z treścią tekstu (T), a które nie (F). ath News ugust 18, 005 Opening soon: The Merryland shopping centre is situated 5 km west of the town centre. There are two main shops, a supermarket and Do-it-Yourself store with a gardening centre. In addition, there are sixty smaller shops. They sell everything from clothes to electrical things. children s play area, cinema, car park for,000 cars and large eating area make Merryland a great place to come for a day out with the family. 1 Merryland isn t in the centre of the town. There are a total of sixty shops in the Merryland centre. 3 You can t watch a film in the Merryland centre. T T T F F F 14

15 Unit0.indd 15 10/1/08 ::57 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test wyboru T E M T : Zakupy i usługi Przeczytaj poniższy . Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. From: Ruth To: athy Subject: Shopping Hi athy, I ve just come back from the new Merryland shopping centre. Mum and dad went to the supermarket. They were happy because it was cheap. They re going to take grandma next time. While they were shopping I had a walk round the centre. The cinema is closed and the play areas are only for little children. There s nothing for teenagers. Well, there s an internet café with three computers. I needed to check my s but I couldn t get on one. You have to book a place. nd all the food is fast food Yuk! There isn t even a nice cappuccino bar. nd it took me an hour to find the toilets can you imagine! I won t go there again! Take care, Ruth 1 Ruth went to the shopping centre alone. with her parents. with her grandmother. Ruth didn t see any computers in the centre. want to use a computer in the café. use the computers in the internet café. 3 Ruth drank cappuccino in the café. didn t see any food she liked. couldn t go to the toilet. 15

16 Unit0.indd 16 10/1/08 ::57 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 4 : U c z e ń o k r e ś l a i n t e n c j e n a d a w c y t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć odpowiedzieć na pytanie: dlaczego i po co ktoś napisał ten tekst? co chciał osiągnąć? Na egzaminie nie musi być osobnego zadania odnoszącego się tylko do tego standardu. zęsto ostatnie z kilku różnych pytań na temat tekstu dotyczy intencji nadawcy. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 3 Test wyboru T E M T : Podróżowanie i turystyka Przeczytaj poniższy . Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. From: Phil To: hris Subject: Remy Hi hris, I m going on a school trip on Friday for a week. I m very excited because we re going to stay on a campsite but I need your help. an you look after Remy? I can t take him with me and anyway Remy doesn t like travelling by bus. I think he gets some kind of travel sickness. He just needs food once a day and his cage will need cleaning on Tuesday. He also likes having a little run around on the floor. Don t worry, he s no trouble and he doesn t bite. I d ask my parents but they re a bit scared of rats. Thanks a lot, Phil Phil wrote the letter to give some advice to his friend. describe his trip to his friend. make a request to his friend. 16

17 Unit0.indd 17 10/1/08 ::57 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E D O D T K O W E 1 Przyporządkuj każdej wypowiedzi 1 1 właściwą intencję M. Jedna intencja nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 Would you like to come to my birthday party next Friday? an you help me with my biology project, please? 3 I m really sorry I couldn t come yesterday. 4 What time does the 8. train from London arrive in Leeds? 5 When you get off the bus, turn left at the post office, cross the road at the traffic lights and my house is on your right. 6 Let s go to the cinema this evening. There s a really good film on. 7 I can help you get your house ready for your party if you want. 8 You should talk to your teacher and tell him what s wrong. 9 I ve just heard about your exam results. Well done! 10 What should I do about Mark s school work? 11 I m writing about my internet connection. It doesn t work and I m not at all happy. 1 Of course you can borrow my new jacket for the party. It s in the wardrobe. D E F G H I J K L M pologising ongratulating Making a suggestion Giving permission Inviting Offering help sking for information Giving advice sking for advice Giving directions Refusing Requesting omplaining 17

18 Unit0.indd 18 10/1/08 ::58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 5 : U c z e ń o k r e ś l a k o n t e k s t s y t u a c y j n y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Pytanie będzie dotyczyło sytuacji, w której dany tekst mógłby się pojawić miejsca, czasu, osób. Zadanie może polegać na dopasowaniu kilku krótkich tekstów (np. tabliczek, napisów, komunikatów) do podanych sytuacji lub miejsc. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 4 Dobieranie tabliczek do miejsc T E M T : Kultura Przyporządkuj każdej tabliczce informacyjnej odpowiednie miejsce, wpisując litery E w kratki 1 4. Jedno miejsce nie pasuje do żadnej tabliczki. 1 Please switch off your mobile phone during the film. 3 You can borrow up to three books at a time. No one can enter after the play has started. Don t touch any objects on exhibition please. 4 D E theatre concert hall library cinema museum 18

19 Unit0.indd 19 10/1/08 ::58 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 5 Test wyboru T E M T : Kultura Przeczytaj poniższe teksty. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. 1 : an I help you? : Two tickets for that new musical, please. : Would you like to sit near the screen or at the back? : Quite near the screen, please. : Row 5? : Lovely. Is it with dubbing or subtitles? : Subtitles. : Ok, thanks. They are in a cinema. a theatre. a concert hall. I was disappointed. The actors looked tired and the man playing the husband forgot his text twice. The actress playing his wife spoke so quietly I couldn t hear anything. nd the music was awful! This is a review of a film. a concert. a play. 3 This is a great day for us. Most of the photographs on exhibition show famous people, but the part with actors in films and plays is absolutely amazing. My personal favourite is a photo of Leonardo Di aprio as Romeo. Who is speaking? The director of a cinema. The director of a theatre. The director of an art gallery. 19

20 Unit0.indd 0 10/1/08 :3:00 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O S T N D R D 6 : U c z e ń r o z p o z n a j e z w i ą z k i m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i c z ę ś c i a m i t e k s t u. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć określić, jak poszczególne części czytanego tekstu wiążą się z sobą: jaka jest kolejność zdarzeń, co jest wstępem, a co zakończeniem, jakie są związki logiczne i gramatyczne między poszczególnymi zdaniami. Zadanie może polegać na ustawieniu fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności lub uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 6 Ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności T E M T : Środki masowego przekazu Przeczytaj poniższe fragmenty listu. Ustaw fragmenty a e w takiej kolejności, aby powstał spójny i logiczny tekst. Wybierz właściwą odpowiedź, lub. c a e b d e c a b d e c b a d 0

21 Unit0.indd 1 10/1/08 :3:01 PM O D I Ó R T E K S T U Z Y T N E G O Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 7 Dobieranie fragmentów tekstu do luk T E M T : Sport Przeczytaj poniższą recenzję, z której usunięto cztery zdania. Uzupełnij luki 1 4 zdaniami E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki. The new Grange Park Sports entre is now open. 1 The building is huge. There are five tennis courts, two halls for gymnastics or team sports and an Olympic-sized swimming pool for good swimmers. In addition to all the sports facilities, there s a very nice café. 3 These let you watch the sports as you drink your coffee. I had a very relaxing time watching my two children playing tennis. 4 That was enough exercise for me. The Grange Park entre really is for everyone, even those who don t like sport. D E I waved at them once or twice. It s above the sports halls, has nice wooden tables and glass walls all the way round. They were extremely happy about the pool. It s just in the centre, opposite the cinema. There s also a fun pool for children and adults who prefer to relax. 1

22 Unit03.indd 10/1/08 :13:49 PM 3 R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E S T N D R D 1 : U c z e ń w ł a ś c i w i e r e a g u j e j ę z y k o w o w o k r e ś l o n y c h k o n t e k s t a c h s y t u a c y j n y c h, w s z c z e g ó l n o ś c i w c e l u u z y s k a n i a, u d z i e l e n i a, p r z e k a z a n i a l u b o d m o w y u d z i e l e n i a i n f o r m a c j i, r o z p o c z ę c i a, p o d t r z y m a n i a i z a k o ń c z e n i a r o z m o w y. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Te zadania mają sprawdzić, czy rozpoznajesz i umiesz zastosować zwroty odpowiednie w danej sytuacji, np. zapytać o coś, odpowiedzieć na pytanie, odmówić odpowiedzi lub w inny sposób brać udział w rozmowie. W zadaniach sprawdzających ten standard usłyszysz lub przeczytasz krótkie wypowiedzi (mogą to być pytania) i będziesz musiał/a wybrać właściwą reakcję. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 8 Dobieranie Przyporządkuj każdej wypowiedzi właściwą odpowiedź, wpisując litery F w kratki 1 5. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 1 I ve got a terrible headache. This is a nice dress. 3 What are you doing this evening? 4 My computer doesn t work. 5 Excuse me. an I leave the lesson early today? D E F Yes, but look at the price. Would you like me to have a look at it for you? No, they aren t. They re my dad s. You should take an aspirin and lie down. I don t know yet. I haven t got any plans. I don t know. Have you got a note from your parents?

23 Unit03.indd 3 10/1/08 :13:49 PM R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E 3 Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 9 Test wyboru Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą reakcję. 1 What time does the match start? 3 I ve got real problems at school. t three o clock. Why don t you talk to your teacher? On Saturday. What s your favourite subject? Last weekend. What does your teacher look like? ould I borrow your pen, please? How much is it? I prefer the black one. Sure. Here you are. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 0 Test wyboru na podstawie nagrania 1.7 Usłyszysz trzy wypowiedzi. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą reakcję. 1 3 I m sorry, I m using it. Hi, nice to meet you. I m sorry, I haven t got a watch. Hi. coffee, please. I m sorry, it s not mine. Hi, it s Mark. I m sorry. We don t have any. That s all. Thank you. Yes, it s my favourite. N a g r a n i a z n a j d z i e s z n a s t r o n i e 3

24 Unit03.indd 4 10/1/08 :13:49 PM 3 R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E Z D N I E D O D T K O W E Przeczytaj poniższe wypowiedzi. Ustaw je w takiej kolejności, aby powstał spójny i logiczny dialog między turystą a pracownikiem biura informacji turystycznej. Tourist Information officer: Tourist: It s quite complicated. Have you got a map? F No, I haven t. D E There s one on Market Street. Good morning. an I help you? Here you are. You can have this one. Market Street is just here. Let me see. They open at nine o clock every day except Sundays. G H I J Yes, please. ould you tell me what time the banks open? Thank you very much. How do I get there? nd where is the nearest one? Z D N I E D O D T K O W E 3 Przeczytaj poniższe odpowiedzi i dopisz odpowiednie pytania. 1 My name s Jack. I m from the UK. 3 I m one metre eighty-two centimetres tall. 4 My mother s a police officer. 5 My father s tall with black hair and blue eyes. 6 In my free time I like cycling, walking and listening to music. 7 I usually get up at 6 a.m. 8 I was born in a city called hester. Z D N I E D O D T K O W E 4 Przeczytaj poniższe wypowiedzi i zastanów się, w jakiej sytuacji mogą być powiedziane. Następnie wybierz pięć zdań i ułóż z nimi krótkie dialogi. 1 Yes, it s lovely. You look really nice. The changing rooms are over there. 3 Yes, of course. Turn left at the traffic lights and the bank is on your right. 4 I d like the fish, please with chips and a salad. 5 ola is 1.0 and apples are.50 so that s 3.70 altogether. 6 Pleased to meet you, harles. My name s Kate. 7 No, I don t like tennis. Let s play something else instead. 8 I m sorry, you can t. I haven t got my phone with me. 9 I m sorry to hear that. How long did you study for it? 10 Manchester? ertainly. Single or return? 4

25 Unit03.indd 5 10/1/08 :13:49 PM R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E 3 S T N D R D : U c z e ń r o z p o z n a j e i p o p r a w n i e s t o s u j e s t r u k t u r y l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n e n i e z b ę d n e d o s k u t e c z n e j k o m u n i k a c j i. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Ten standard kładzie nacisk na poprawność językową. Zadanie może polegać na wyborze właściwej odpowiedzi lub uzupełnieniu luk, tak aby powstała wypowiedź poprawna pod względem słownictwa i gramatyki. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 1 Test luk sterowanych T E M T : Zdrowie Przeczytaj poniższy dialog. Uzupełnij luki 1 5, wybierając jedną z podanych możliwości (, lub ), tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst. Doctor: Good morning, how 1 I help you? Patient: Good morning, doctor. I don t feel well at all. Doctor: What s wrong? Patient: I a terrible headache. Doctor: Oh dear. What did you do last night? Patient: I 3 TV for about four hours. Doctor: I see. Well, I think that s where the problem is. Patient: What should I 4? Doctor: Well, 5 sit in front of the TV for more than one hour a day will saw not can watched don t should looked should t 4 am do do doing have got to do 5

26 Unit03.indd 6 10/1/08 :13:51 PM 3 R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E Z D N I E E G Z M I N Y J N E Uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie T E M T : Nauka i technika Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1 5, używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie. be cheap organise scientist win In February 008 ritish Telecom, Ireland 1 their 44 th Young Scientist of the Year competition. This time the winner a 13-year-old schoolgirl from Kerry. Her name is Emer Jones and she 3 a trophy and a cheque for 5,000. Emer will now go on to a European competition for young 4 which will take place in openhagen in September. Emer s project looked at sandbag shelters used in disasters such as earthquakes and hurricanes. Her sandbags are easy to make and they are as strong as traditional bags but they are much 5 to produce. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 3 Test luk otwartych T E M T : Nauka i technika Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1 5, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz, tak aby otrzymać logiczny, spójny i poprawny językowo tekst. Launchpad What is Launchpad? It s a part 1 the Science museum, which is in London. It is great for 8-14 year olds with many interactive exhibits. Science easy to understand at the Science Museum. hildren always 3 a lot of questions and Launchpad gives them the answers. If they want 4 know what they are looking at, Launchpad will tell them. Launchpad is just one of many fascinating galleries in the museum. The best thing is that the Science museum is free. You don t 5 to pay anything to get in! 6

27 Unit03.indd 7 10/1/08 :13:51 PM R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E 3 Z D N I E D O D T K O W E 5 Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki, wpisując w odpowiedniej formie wyraz podany w nawiasie. 1 My father (be) a businessman. I like (listen) to rock music. 3 James played very (good) yesterday. 4 We re (go) to have a test in English tomorrow. 5 My dad never (wear) jeans. 6 Karen is (tall) than all the other girls in our class. Z D N I E D O D T K O W E 6 Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki, wpisując w odpowiednim czasie czasownik podany w nawiasie. 1 My teacher (give) us loads of homework to do yesterday. Where your father (work)? 3 Sh! The baby (sleep). Don t wake it up. 4 What you (do) last weekend? 5 I (go) to the cinema with my friends this evening. 6 My mum (not like) lazy people. Z D N I E D O D T K O W E 7 Przeczytaj poniższe zdania. Uzupełnij luki, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz. 1 My cousin wants to be astronaut. It s very cold so put your hat and coat. 3 Tigers are dangerous than cats. 4 My father never works weekends. 5 Let s go to the playground and football. 6 My sister got blue eyes and brown hair. 7

28 Unit03.indd 8 10/1/08 :13:51 PM 3 R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E S T N D R D 3 : U c z e ń p r z e t w a r z a t r e ś c i t e k s t u p r z e c z y t a n e g o w j ę z y k u p o l s k i m l u b t r e ś c i p r z e d s t a w i o n e w m a t e r i a l e i k o n o g r a f i c z n y m i w y r a ż a j e w j ę z y k u o b c y m. O O H O D Z I W T Y M S T N D R D Z I E? Powinieneś/powinnaś umieć wyrazić w języku angielskim treści przedstawione w języku polskim lub w formie wizualnej (zdjęcie lub rysunek). Zadanie może polegać na wybraniu właściwej reakcji w sytuacji opisanej w języku polskim, wybraniu właściwego opisu ilustracji, uzupełnieniu luk w opisie ilustracji lub udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące ilustracji. Z D N I E E G Z M I N Y J N E 4 Test wyboru opisy sytuacji w języku polskim Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim. Z podanych odpowiedzi, i wybierz właściwą reakcję. 1 W czasie lekcji nie zrozumiałeś objaśnień nauczyciela. Jak poprosisz go o powtórzenie? 4 hcesz zaproponować koleżance wspólne wyjście na kręgle. Jak to zrobisz? How do you spell it? Where s the bowling centre? ould you repeat that, please? I went to the bowling centre last week. Do you understand? Let s go to the bowling centre. Ktoś zatrzymuje cię na ulicy i pyta, czy w pobliżu jest bank. Jak odpowiesz? 5 hcesz zapytać o cenę spodni w sklepie. Jak to zrobisz? I m sorry, I don t know. How many trousers are there? Yes, here you are. How much are these trousers? I haven t got any money. Have you got any trousers? 3 hcesz zapłacić za posiłek w restauracji. o powiesz do kelnera? an I have something else, please? an I have the bill, please? an I look at the menu, please? 8

29 Unit03.indd 9 10/1/08 :13:5 PM R E G O W N I E J Ę Z Y K O W E 3 Z D N I E E G Z M I N Y J N E 5 Pytania do ilustracji T E M T : Świat przyrody Przyjrzyj się ilustracji. Odpowiedz po angielsku na pytania 1. Udziel odpowiedzi pełnymi zdaniami. 1 What is the man doing? What do you like doing in such weather? Z D N I E E G Z M I N Y J N E 6 Test luk sterowanych do ilustracji T E M T : Świat przyrody Przeczytaj poniższy opis ilustracji z zadania 5. Uzupełnij luki 1 4, wybierając jedną z podanych możliwości (, lub ). In the photo there is a man and two quite big dogs. The man is holding long leads which stop the dogs from running away. It s obviously 1. It is heavily and I think it s really cold. The man is wearing a woolly hat and thick gloves. He is in a 3. We can see 4 on each side of the road but there aren t any other people winter summer spring raining snowing shining shop village city houses cars trees 9

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

School:.. Date:. Points:. / 60

School:.. Date:. Points:. / 60 Name: School:.. Date:. Points:. / 60 Zadanie 1 ( CD Track 13) Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi. Z podanych odpowiedzi a, b i c wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. 1 What time are the French classes?

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Upbeat 1. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1

Upbeat 1. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1 Upbeat 1. Przykładowy test egzaminacyjny. Zestaw 1 POZIOM PODSTAWOWY SŁUCHANIE Zadanie 1 1 Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z treścią nagrania (T),

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (TAK) czy fałszywe (NIE). Wstaw znak w kratkę poprawnej odpowiedzi. 1.1

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język angielski Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Przykład: Where did she go? When? What did she do there? to the park Saturday played hockey

Przykład: Where did she go? When? What did she do there? to the park Saturday played hockey KOD UCZNIA Strona 1 z 7 Tajemnica konkursu do dnia 27.04.2013r. do godziny 9.30 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap

Bardziej szczegółowo

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE

TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE TEST DIAGNOSTYCZNY TRACK TEST EX-ANTE Imię i nazwisko:..... Data:... Uzyskana ilość punktów:... /60 Podpis osoby oceniającej:... I) Underline the correct answer, a), b), c) or d). 0. I. a student of English.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ ETAP SZKOLNY NAZWISKO SZKOŁA PODSTAWOWA NR Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be

DODATKOWE ĆWICZENIA II. CZASY. II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be II.1. Czas present simple DODATKOWE ĆWICZENIA II.1.1. Uzupełnij zdania, używając odpowiedniej formy czasownika to be Example: My friends are in Egypt on holidays. 1. They. students. 2. I from Poland. 3.

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MJA-P7 MAJ 2015 Rozumienie pisanego Zadanie Rozumienie

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY . kod pracy ucznia... pieczątka nagłówkowa szkoły KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na I etapie konkursu. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F).

READING Zadanie 1 odp-1p max-9p Na podstawie obrazka napisz czy zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F). KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Movers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja 2012_2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym.

Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym. Język angielski Zagadnienia jakie uczeń powinien poznać przed egzaminem gimnazjalnym. Struktury gramatyczne CZASOWNIK 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works 2. Czasowniki posiłkowe, np. be,

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters

Czas: 90min. Strona 1 z 6. Click On Starters KOD UCZNIA Strona 1 z 6 Tajemnica konkursu do dnia 27.04.2013r. do godziny 9.30 Click On Starters Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring.

13. Chcesz powiedzieć, że jesteś zmęczony/a i znudzony/a. Co powiesz? A. I'm tiring and boring. B. I m tired and bored. C. I m tired and boring. Reakcje językowe Zadania 1-80 1. Chcesz przedstawić swojego kolegę - Tomka. Co powiesz? A. This is my friend Tom. B. I have a friend - Tom. C. Tom is my friend. 2. Chcesz zapytać, jak nazywa się brat Jacka.

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik

A n g i e l s k i. Czasy gramatyczne FRAGMENT. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik A n g i e l s k i Czasy gramatyczne FRAGMENT Podręcznik z ćwiczeniami Dorota Guzik Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe Theatre Company Realizacja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY. Porady eksperta. Barbara Czarnecka-Cicha

LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY. Porady eksperta. Barbara Czarnecka-Cicha LONGMAN EGZAMIN GIMNAZJALNY Porady eksperta Barbara Czarnecka-Cicha Podstawowe informacje o egzaminie Standardy wymagań egzaminacyjnych Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Tematyka tekstów stanowiących

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁI ZSPÓŁ ZORUJĄY KO UZI PSL miejsce na naklejkę GZMI W KLSI RZIJ GIMZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK GILSKI POZIOM POSWOWY UZUPŁI ZSPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo.

READING Zadanie 1 odp-1p max-6p Przeczytaj list i wpisz brakujące słowa. Jedno wolne miejsce to jedno brakujące słowo. KOD UCZNIA Strona 1 z 5 Click On Flyers Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych etap II powiatowy / okręgowy IX edycja - 2013 Termin: 01.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, listopad 2013. Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej , Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej Podstawa programowa z komentarzami Języki obce Podstawa programowa zawiera standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA :

Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : 1 Kraków 07.01.2014r. I ETAP X MAŁOPOLSKIEGO SPRAWDZIANU WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS V I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH UCZEŃ : SZKOŁA : SUMA PUNKTÓW: _0 1. Wstaw czasowniki z nawiasów we właściwej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo