ŚCIĄGA FINANSOWO KSIĘGOWA HUFCA ZHP SZAMOTUŁY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚCIĄGA FINANSOWO KSIĘGOWA HUFCA ZHP SZAMOTUŁY"

Transkrypt

1 ŚCIĄGA FINANSOWO KSIĘGOWA HUFCA ZHP SZAMOTUŁY (nie dot. rozliczania obozów i kolonii) SPIS TREŚCI: Postawowe informacje... s. 1 Na co można wydawać pieniądze... s. 2 Jak opisać fakturę/rachunek/notę/polisę... s. 3 Rozliczenie biwaku/rajdu/imprezy okolicznościowej... s. 5 Opłata z tytułu obsługi finansowo organizacyjnej 4%... s. 5 Książka finansowa... s. 6 Akcje zarobkowe... s. 6 Składki członkowskie... s. 6 PODSTAWOWE INFORMACJE Wpłaty, wypłaty, rozliczenia, konsultacje finansowo księgowe dokonuje się w Hufcu ZHP Szamotuły u z-czyni komendanta hufca ds. finansowo księgowych phm. Kamili Unger (tel , lub jeśli to niemożliwe u skarbniczki hufca phm. Katarzyny Wojciechowskiej (tel , Dokumentami źródłowymi akceptowanymi w rozliczeniach z Hufcem ZHP Szamotuły, mającymi na celu zwrot środków pieniężnych, są: faktury VAT, rachunki, noty księgowe (te ostatnie wystawiane najczęściej przez należących do Chorągwi Wlkp. organizatorów kursów/warsztatów/ obozów/imprez lub szkoły), polecenia wyjazdu służbowego (delegacje), polisy ubezpieczeniowe. Powinny one (nie dotyczy delegacji) zostać wystawione na następujące dane: ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Szamotuły ul. Św. Marcin 80/ Poznań NIP: Przy odbiorze dokumentu ważne jest zwrócenie uwagi na to, czy wystawiający zawarł prawidłowe dane hufca, a jeśli występuje błąd (najczęściej zdarza się w numerze NIP lub wpisywaniu ul. Św. Marcina, zamiast Św. Marcin) poprosić w miarę możliwości od razu o poprawienie go. Należy też sprawdzić, czy na dokumencie znajdują się właściwe pozycje, liczba zakupionego towaru/usług oraz wartość, jak również czy zgadza się forma płatności (gotówka, karta, przelew).

2 W przypadku dokumentów wystawianych na przelew, a opłaconych gotówką/kartą wystawiający powinien poświadczyć na dokumencie, że opłatę uiszczono. Ponadto jeśli przelew ma zostać sfinansowany ze środków gromady/drużyny/szczepu/kręgu, które znajdują się na koncie Hufca Szamotuły, najlepiej poprosić odpowiednio wcześniej o zrobienie przelewu z-czynię komendanta hufca ds. finansowo księgowych, a nie robić go z prywatnego konta... Każdy dostarczany dokument powinien wyglądać czysto i estetycznie (a nie być pognieciony, podarty, popisany...). To jakie dokumenty dostarczamy do Komendy Hufca/Komendy Chorągwi świadczy o nas (naszej gromadzie/drużynie/szczepie/kręgu/hufcu) i naszej kulturze osobistej. NA CO MOŻNA WYDAWAĆ PIENIĄDZE? Według instrukcji finansowej wydatkami gromady/drużyny/kręgu/szczepu są koszty związane z ich działalnością statutową. Należą do nich: zakup sprzętu, zakup materiałów (materiałów programowych, biurowych, książek, środków czystości, paliwa, materiałów do konserwacji, leków i środków opatrunkowych do apteczek, drobnych nagród rzeczowych), opłaty komunalne (koszty czynszu za użytkowane pomieszczenia komunalne, wodę wodociągową, opłaty za energię elektryczną i gaz z wyjątkiem gazu w butlach), wydatki transportowe (koszty przewozu uczestników wycieczek, biwaków, rajdów itp. oraz transport sprzętu), zakup artykułów spożywczych, wynagrodzenia (ALE w praktyce zanim kogoś zatrudnicie na jakąkolwiek umowę ZAWSZE skontaktujcie się najpierw z Komendantem i Skarbnikiem Hufca w celu zasięgnięcia niezbędnych informacji!!!), pozostałe wydatki (obejmują wynajem sprzętu, pomieszczeń, bilety wstępu na imprezy kulturalne, koszty wycieczek, ubezpieczenia majątkowe, opłaty pocztowe, zakwaterowanie uczestników biwaków, rajdów, zlotów w obiektach stałych, opłaty za korzystanie z noclegów w obcych ośrodkach i bazach harcerskich prowadzonych jako działalność gospodarcza, koszty wyżywienia w obcych placówkach tj. bary, stołówki, restauracje, ośrodki, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ Z CZEGO WARTO PAMIĘTAĆ, IŻ HUFIEC ZHP SZAMOTUŁY POSIADA WŁASNE UBEZPIECZENIE, obejmujące wszystkich jego członków oraz wszystkie osoby uczestniczące w imprezach hufca, gromad, drużyn, kręgów, itd.). UWAGI: Nie wszystkie wydatki mogą być finansowane ze środków 1%. Przy planowaniu większych wydatków w danym miesiacu należy powiadomić o tym fakcie z-czynię komendanta hufca ds. księgowości i finansów (żeby w pogotowiu kasowym znalazła się odpowiednia ilość gotówki, która będzie miała zostać potem zwrócona albo wypłacona w ramach zaliczki).

3 CO Z NAGRODAMI...? Nagrody są opodatkowane i w związku z tym księgowość Komendy Chorągwi radzi ich po prostu nie robić... Ale w praktyce, jak tu nie dać zuchowi/harcerzowi czy np. zastępowi czegoś za wygrany rajd lub konkurs na zbiórce?? W związku z tym po pierwsze i najważniejsze należy UNIKAĆ DROGICH NAGRÓD!!! Jeśli chcemy wręczyć jakieś drobiazgi/słodycze itp. zuchom/harcerzom za wygraną np. w konkursie wówczas lepiej opisać, że dany przedmiot/artykuł zakupiono do celów programowych lub w ramach poczęstunku. Jeśli są to nagrody na rajdzie/biwaku/imprezie również można (a nawet byłoby wskazane) zastosować taki opis, chyba że przedmiotu nie można uznać za drobiazg... Wtedy najpiej zawrzeć w nim informację, iż np. latarki/plecaki/kompasy/saperki/mały namiot turystyczny otrzymała za zdobycie I/ II/ III miejsca gromada/drużyna/zastęp/patrol..."x" itd. W tym przypadku konieczne jest też sporządzenie tabelki zawierającej nazwy gromad/drużyn/patroli... wraz z przyporządkowaną listą otrzymanych nagród rzeczowych oraz datą i podpisem potwierdzającym ich odbiór przez drużynowego/patrolowego/opiekuna. Takich NIE drobiazgów NIE dajemy osobom indywidualnym, a jedynie gromadom/drużynom/patrolom itp. Sprzęty wpisują one wtedy do swojej książki inwentarzowej. JAK OPISAĆ FAKTURĘ/RACHUNEK/NOTĘ/POLISĘ? Na odwrocie dokumentu (lub białej kartce, jeśli jest on bardzo mały albo nie ma miejsca na nim ze względu na reklamy) należy go szczegółowo opisać. Robi to przeważnie drużynowy, skarbnik, komendant, kwatermistrz, przewodniczący kręgu lub inna upoważniona osoba. Pod opisem koniecznie musi znaleźć się podpis drużynowego, przewodniczącego kręgu, komendanta szczepu/imprezy lub w uzasadnionych przypadkach innej osoby upoważnionej (nawet jeśli to nie oni osobiście dokonywali zakupu, gdyż swoim podpisem zatwierdzają po prostu ten wydatek). Opis powinien być czytelny, wyraźny i zawierać następujące informacje: co zostało zakupione i po co, gdzie i kiedy to zużyto/wykorzystano, oraz z czyich środków sfinansowano wydatek. Im dokładniej tym lepiej. Opis należy umieścić mniej więcej na środku prawej cześci strony na odwrocie dokumentu/kartki. Na górze oraz po lewej stronie i na dole kartki musi zostać wolne miejsca, aby w późniejszym czasie przybić pieczątki oraz wpisać dekrety (robi to osoba rozliczająca hufiec). Strona z orientacyjnym rozmieszczeniem pieczątek, opisu i dekretów znajduje się w załączniku 1. Przykładowe opisy: 1) Pieniądze w kwocie 10,50 zł wydano na zakup bloków i kredek wykorzystanych do celów programowych na zbiórce 5 GZ "Elfy", która odbyła się r. w Szamotułach. Sfinansowano ze składek 5 GZ "Elfy". 2) Pieniądze w kwocie 89,00 zł wydano na zakup artykułów spożywczych, skonsumowanych podczas spotkania wigilijnego 7 DW "Huragan", które odbyło się r. w Obrzycku. Sfinansowano ze środków 1% 7 DW "Huragan". 3) Pieniądze w kwocie 255,70 zł wydano na zakup sprawności zuchowych "Kolejarz" rozdanych

4 zuchom z 15 GZ "Gumisie" podczas zbiórki zorganizowanej na zakończenie cyklu sprawnościowego. Odbyła się ona r. w Ostrorogu. Sfinansowano ze środków 15 GZ "Gumisie". 4) Krzyże harcerskie i znaczki zucha zostały zakupione za kwotę 123,49 zł ze środków darowizny uzyskanej przez 23 Środowiskowy Szczep Harcerski "Niezwyciężeni" z Wronek. Krzyże i znaczki rozdano członkom szczepu. 5) Pieniądze w kwocie 75,00 zł zostały wydane na zakup busoli, kociołka i saperki, które otrzymała 19 DH "Azymut" za zajęcie II miejsca w V Biegu na Orientację Drużyn Harcerskich Hufca Szamotuły. Odbył się on r. w Miałach. Sfinansowano ze składki zadaniowej uczestników biegu. 6) Plakietki zakupione za kwotę 235,00 zł zostały rozdane uczestnikom VII Rajdu na Powitanie Jesieni, który odbył się w dniach r. w Puszczy Noteckiej. 100,00 zł sfinansowano ze środków dotacji przyznanej przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. 135,00 zł sfinansowano ze składki zadaniowej uczestników rajdu. Gromada/drużyna/szczep/krąg może finansować swoje wydatki ze: środków z 1%, z darowizny udzielonej przez jakąś firmę/osobę fizyczną, z dotacji urzędu/starostwa/kuratorium oświaty itp. ze środków z akcji zarobkowej, ze składek (dotyczy części składek członkowskich, które pozostały do dyspozycji drużyn/gromad Hufca ZHP Szamotuły, a zebrano je do końca 2008r. przez daną jednostkę; od początku 2009r. ta część składek przeznaczana jest na wspólne ubezpieczenie hufcowe), ze składki zadaniowej/odpłatności uczestników biwaku/rajdu/imprezy. Szczegółową informację na temat wysokości posiadanych środków z poszczególnych pól pieniędzy drużynowy/ komendant/ przewodniczący kręgu/ skarbnik/ osoba upoważniona może uzyskać u z-czyni komendanta hufca ds. księgowości i finansów. Podana kwota powinna zgadzać się wyliczeniami znajdujacymi się w dokumentacji finansowej prowadzonej przez daną gromadę/ drużynę/szczep/krąg. Przy zakupie artykułów spożywczych na fakturę/rachunek (nie dotyczy biwaków, rajdów, imprez rozliczanych po wcześniejszym pobraniu zaliczki) powinno się dostarczyć dodatkowo listę osób korzystających z poczęstunku. Wszystkie dokumenty wystawione w danym miesiącu powinny zostać dostarczone do rozliczenia z-czyni komendanta hufca ds. księgowości i finansów do końca danego miesiąca lub jeśli dokument wystawiony został w ostatnich jego dniach najpóźniej do 4. dnia następnego miesiąca (po wcześniejszym powiadomieniu jej o takiej sytuacji telefonicznie lub mailowo), a na koniec roku nie później niż 29.XII. Wyjątkiem są biwaki, rajdy, imprezy okolicznościowe, które rozliczone powinny zostać zgodnie z terminem wskazanym na wniosku o zaliczkę.

5 ROZLICZENIE BIWAKU, RAJDU, IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWEJ Biwak lub rajd powinien zostać zgłoszony i zatwiedzony przez Komendanta Hufca lub osobę przez niego wyznaczoną. W tym celu konieczne jest dostarczenie 2 egzemplarzy wypełnionej karty biwaku wraz z listą uczestników oraz programem (jeden egzemplarz dla organizatora, drugi dla hufca). W przypadku imprezy w innej formie (np. Dzień Myśli Braterskiej, Dzień Dziecka, Wigilia), która nie musi być zatwierdzana, przy rozliczeniu należy dostarczyć samą listę uczestników oraz program. Wszystkie wpłaty uczestników biwaku/rajdu/imprezy powinny zostać wpłacone na KP do hufca lub na konto hufca tytułem: składka zadaniowa za... (np. biwak w Jeleńcu, balik zuchowy) jeśli nie jest potrzebna faktura LUB odpłatność za... (np. biwak w Jeleńcu, balik zuchowy) jeśli potrzebna jest faktura za wpłatę. Jeżeli środki wpłaca wspólnie gromada/drużyna/szczep/krąg potrzebna jest dodatkowo lista odpłatności uczestników (załącznik 2). Następnie w celu pobrania całości lub części zebranych środków wystawiany jest wniosek o zaliczkę, który podpisuje osoba odpowiedzialna za rozliczenie danego biwku/rajdu/imprezy (np. drużynowy, komendant, kwatermistrz, skarbnik). Oprócz środków zebranych od uczestników, można też przeznaczyć w celu sfinansowania biwaku/rajdu/imprezy środki z 1% gromady/drużyny, środki z akcji zarobkowych, uzyskaną wcześniej dotację, darowiznę itp. W celu pobrania tych środków również wypisany musi zostać najpierw wniosek o zaliczkę. Na wspomnianym wniosku znajduje się data, do której pobierający zaliczkę powinien się z niej rozliczyć, przedkładając faktury/rachunki/noty księgowe, oraz wpłacić do kasy hufca niewykorzystaną część pobranej zaliczki/zaliczek. Po biwaku/rajdzie/imprezie osoba rozliczająca pobraną zaliczkę dostarcza w wyznaczonym terminie komplet opisanych i podpisanych dokumentów źródłowych (faktur, rachunków itd.) wraz zestawieniem przychodów i wydatków w formie tabelki (załącznik 3), a w przy imprezie okolicznościowej również programem i listą uczestników imprezy bo w przypadku biwaku/rajdu komplet dokumentów potrzebnych do jego zatwierdzenia dawno już powinien już znaleźć sięw dokumentach hufca... OPŁATA Z TYTUŁY OBSŁUGI FINANSOWO ORGANIZACYJNEJ 4% Jest to opłata wprowadzona przez Komendę Chorągwi Wlkp. za prowadzenie księgowości. Reguluje ją w imieniu większości swoich jednostek (ale nie za nie) Hufiec ZHP Szamotuły. W związku z tym przy organizacji biwaków/rajdów/imprez należy wliczyć w planowane wydatki opłatę 4% kosztów i zabezpieczyć odpowiednią kwotę, żeby nie zabrakło ostatecznie na nią środków finansowych. Przy pojedynczych wydatkach gromad/drużyn/szczepów/kręgów opłata ta jest odliczana każdorazowo z puli środków finansowych danej jednostki, które pozostają na koncie hufca. Jedynym wyjątkiem są wydatki finansowane ze środków 1% - przy nich opłata 4% nie obowiązuje :)

6 KSIĄŻKA FINANSOWA Książkę finansową powinny posiadać i na bieżąco prowadzić każda gromada, drużyna, szczep, krąg naszego hufca. Zawiera ona informacje na temat wpłacanych składek członkowskich, jak również wszelkich wpływów i wydatków danej jednostki. Książka finansowa powinna zawierać określoną liczbę ponumerowanych stron, a po zapełnieniu zostać przedłożona w celu zatwierdzenia wraz z nowym pustym egzemplarzem książki skarbniczce hufca/z-czyni komendanta hufca ds. księgowości i finansów (nie wolno "dokładać" nowych stron do zapełnionej książki!). Szczegółowe instrukcje na temat prowadzenia książki finansowej można uzyskać u wyżej wymienionych osób. Wzory stron, które powinny się w znaleźć w książce finansowej, zaprezentowane zostały w załącznikach 4 i 5. AKCJE ZAROBKOWE Szczegółowe zasady przeprowadzania akcji zarobkowych danej jednostki powinny zostać określone przez radę gromady/drużyny/szczepu/kręgu. Każdą planowaną akcję zarobkową należy zgłosić komendantowi hufca podając: rodzaj akcji, termin, miejsce oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (opiekuna). Puszki do zbiórki pieniędzy muszą być zaplombowane (przy każdym rodzaju akcji zarobkowej) i zawierać nazwę drużyny/gromady/szczepu/kręgu oraz cel zbiórki (np. dofinansowanie obozu, składki członkowskie). Po akcji (w tym samym dniu) odbywa się liczenie pieniędzy przez 3-osobową komisję. Po przeliczeniu pieniędzy (przez wszystkich obecnych przy liczeniu) należy wypisać i podpisać protokół z akcji zarobkowej. Sporządza się go w 2 egzemplarzach jeden z nich załącza do dokumentów finansowych jednostki, drugi do hufca. Wzór protokołu określa załącznik 6. Przy zbiórce pieniędzy przeznaczonych na składki członkowskie, cel zbiórki musi zostać wyraźnie zaznaczony na puszkach oraz dodatkowo na protokole. Do końca miesiąca (ale nie później niż 29.XII.br.) należy wpłacić zebrane pieniądze do kasy hufca (bilon powinien zostać wymieniony na większe nominały) lub przelewem na konto bankowe hufca i dostarczyć protokoły z akcji zarobkowej, na których wpisany i poświadczony podpisem zostanie numer KP lub potwierdzona data przelewu. Wpływy z akcji zarobkowej należy wpisać do książki finansowej drużyny/gromady/szczepu/kręgu. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Opłacenie podstawowej składki członkowskiej jest obowiązkiem statutowym każdego zucha, harcerza, harcerza starszego, wędrownika oraz instruktora (z wyjątkami określonymi w uchwale nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17.XII.2011 r.). W 2013 roku składka wynosi 48,00 zł od osoby, czyli 4,00 zł/miesiąc. Gromady i drużyny w naszym hufcu powinny przekazywać ją do hufca za całą jednostkę kwartalnie do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału (czyli kolejno

7 do 20.III, 20.VI, 20.IX, 20.XII.2013r.) zgodnie ze stanem liczebnym pobranym z elektronicznej ewidencji ZHP we wskazanym terminie przez Komendę Chorągwi Wlkp. W Hufcu Szamotuły z obowiązku płacenia składek zwolnione są gromady i drużyny na okresie próbnym. Składki instruktorskie płacą instruktorzy oraz drużynowi bez stopnia instruktorskiego. Przy wpłacie składek razem z drużyną, gromadą należy zaznaczyć, iż są to również składki instruktorskie za daną osobę, choć najlepiej jest po prostu wpłacić je osobno. Składki członkowskie w Hufcu Szamotuły można regulować wpłacając pieniądze gotówką na KP u z-czyni komendanta hufca ds. księgowości i finansów/skarbniczki hufca (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania) lub dokonując wpłaty na konto hufcowe: BZ WBK SA oddział w Szamotułach numer konta: odbiorca: Hufiec ZHP Szamotuły, ul. Dworcowa 43, Szamotuły tytułem: składki instruktorskie za... (wpisać okres czasu) + imię i nazwisko LUB składki członkowskie za... (wpisać okres czasu) + nazwa gromady/drużyny. Dowodem opłacenia składek jest w tym przypadku potwierdzenie dokonania przelewu, które można sobie wydrukować lub dowód wpłaty gotówkowej na konto. Ponadto w dokumentacji hufca na podstawie kwitariusza KP oraz wyciągów bankowych prowadzone są zestawienia wpłat składek. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z KWESTIAMI FINANSOWO KSIĘGOWYMI PROSIMY O KONTAKT ZE SKARBNICZKĄ HUFCA PHM. KATARZYNĄ WOJCIECHOWSKĄ LUB Z-CZYNIĄ KOMENDANTA HUFCA DS. FINANSOWO KSIĘGOWYCH PHM. KAMILĄ UNGER. P O W O D Z E N I A!!! Źródła: Instrukcja finansowa drużyny wraz z załącznikami (uchwała GK ZHP nr 181/2005 z dnia ); Uchwała nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17.XII.2011 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej; ustalenia Komendy Hufca Szamotuły; wiedza teoretyczna zdobyta na szkoleniach oraz praktyka Zebrała i opisała: phm. Kamila Unger, styczeń 2013r. Sprawdzili: phm. Katarzyna Wojciechowska, phm. Marta Bąk, hm. Justyna Szymkowiak, phm. Maciej Grążka

Książka finansowa drużyny

Książka finansowa drużyny Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Mysłowice Książka finansowa drużyny na rok 20............ Pełna nazwa drużyny wraz z bohaterem...... Szkoła przy, której działa drużyna adres - - ...

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH

KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH KILKA SŁÓW O FINANSACH, CZYLI KRÓTKI PORADNIK DLA DRUŻYNOWYCH Trafia do Ciebie krótki i treściwy poradnik dotyczący finansów w drużynie. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym tekstem prowadzenie finansów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY

INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY załącznik nr 1 do uchwały GK ZHP nr 181/2005 z dnia 9.06.2005 Zasady ogólne 1. Niniejsza Instrukcja określa sposób prowadzenia działalności finansowej w drużynie. 2. Niniejszą

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski Szkolenie z dnia 14 maja 2017 oraz 4 czerwca 2017 dla Komendantów i kwatermistrzów obozu/kolonii Zagadnienie Karta zatwierdzenia obozufinanse Karta

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej

Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr 1/2011 ZHP Ch.Kieleckiej z 24.01.2011 r. Zasady organizacji akcji zarobkowych i zbiórek publicznych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zatwierdzania i rozliczania imprez programowych, biwaków i wycieczek w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej

Regulamin zatwierdzania i rozliczania imprez programowych, biwaków i wycieczek w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej Regulamin zatwierdzania i rozliczania imprez programowych, biwaków i wycieczek w Hufcu Ziemi Cieszyńskiej Wprowadzony uchwałą

Bardziej szczegółowo

Organizacja Biwaków i Zlotów

Organizacja Biwaków i Zlotów Organizacja Biwaków i Zlotów Przygotowała: Phm. Katarzyna Banaszczyk Źródło: materiały metodycznych Hufca Katowice, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów powodujących skutki finansowo gospodarcze w Hufcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr 1/I/2015 KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie funkcjonowania finansowego i organizacyjnego placówek Hufca ZHP Pabianice podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2015 oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN W 2013 ROKU O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY HUFCA SOSNOWIEC W 2013R. STYCZEŃ 2013r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013

Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 Uchwała Komendy Hufca ZHP Warszawa-Praga-Południe nr 26/XIII z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2013 1 Komenda Hufca działając na podstawie 52 ust. 2 pkt 4) Statutu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu

Zał. nr 3. OTRZYMANE DOTACJE L.p. Dotacje stan n/dz 31 XII (wysokość w złotych) 2011r. 2012 r. 2013r.. 1. dotacje otrzymane z samorządu Sprawozdanie Finansowe Komendy Hufca Ziemi Będzińskiej Za okres październik 011 październik 01 W przeciągu pierwszych dwóch lat naszej działalności w zakresie finansów Hufca udało się ustabilizować gospodarkę

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r.

Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r. Fundacja Kapucyńska Im. Bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa, 10.02.2013r. Raport finansowo księgowy za styczeń 2013r. Dział księgowości podobnie, jak w roku poprzednim prowadzony

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl 1 1. ŚRODKI PIENIĘŻNE Uwagi ogólne: Zapisy księgowe na koncie kasa odbywają się wg następującej zasady: zwiększenia księgujemy po stronie "wn" zmniejszenia księgujemy po stronie "ma" Konto do obsługi operacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

Opracowali: A.Klama, P.Majer

Opracowali: A.Klama, P.Majer Opracowali: A.Klama, P.Majer Źródła finansowania działalności DFK: 1) składki członkowskie składka wynosi 18 zł, do odprowadzenie do TSKN 30% - 5,40 zł 2) 1% podatku wypłacone do DFK po otrzymaniu zestawienia

Bardziej szczegółowo

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r.

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa,10.02.2012r. Raport Finansowo Księgowy za miesiąc styczeń 2012r. Dział księgowości Fundacji Kapucyńskiej w bieżącym

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW

SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW SZKOLENIE dla KOMENDANTÓW i KWATERMISTRZÓW OBOZÓW KRAKÓW, 20 kwietnia 2013 roku MATERIAŁY SZKOLENIOWE Strona 1 I. Wytyczne dla organizatorów HAL i NAL 2013. Wszystkie szczegóły dotyczące organizacji form

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA SKARBNIKA. (Księga obrotów pieniężnych)...

KSIĄŻKA SKARBNIKA. (Księga obrotów pieniężnych)... KSIĄŻKA SKARBNIKA (Księga obrotów pieniężnych)... INSTRUKCJA dla prowadzącego Książkę Skarbnika Do prowadzenia księgowości wystarczy książka skarbnika, gdzie zapisuje się chronologicznie wszystkie przychody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW GDAŃSKA HUFIEC im. Polskich Olimpijczyków w LĘBORKU Do użytku wewnętrznego MATERIAŁ METODYCZNY ORGANIZACJA BIWAKU Niniejsza instrukcja określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ 2017 Załącznik nr 1 do Decyzji Komendanta i Skarbnika Chorągwi Stołecznej ZHP nr 74/III/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjnych Harcerskiej Akcji Letniej 2017. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA

AKCJA LETNIA I ZIMOWA Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA WZORY DOKUMENTÓW SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona Rachunek od rolnika" 3 Delegacja (polecenie wyjazdu służbowego) 4 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc wrzesień 2012r.

Raport Finansowo Księgowy za miesiąc wrzesień 2012r. Fundacja Kapucyńska im. bł. Aniceta Koplińskiego ul. Kapucyńska 4 00-245 Warszawa Warszawa,0.0.202r. Raport Finansowo Księgowy za miesiąc wrzesień 202r. Wrzesień w Fundacji to przede wszystkim zebrane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 4/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z targowiska miejskiego ul.targowa i z parkingu przy ul.targowej Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU SŁUŻBOWEGO CZŁONKÓW ZHP I TRYBU POSTĘPOWANIA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYDZIAŁEM SŁUŻBOWYM wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 58. RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA

REGULAMIN 58. RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA REGULAMIN 58. RAJDU OLSZYNKA GROCHOWSKA INFORMACJE WSTĘPNE 1. Organizatorem rajdu jest Hufiec Warszawa Praga-Południe, Szczep 32 WDHiGZ im. Stanisława Sieradzkiego,,Śwista 2. Rajd odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r.

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku 09-402 Płock, ul. Krótka 3a plock@zhp.pl, www.plock.zhp.pl Bank PEKAO S.A.90

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 ZESPÓŁ DS. WSPÓŁZAWODNICTWA ROK 2017/2018 I. CZŁONKOWIE ZESPOŁU FUNKCJA STOPIEŃ IMIĘ I NAZWISKO JEDNOSTKA FUNKCJA W HUFCU przewodnicząca pwd, HO Magdalena Stawowczyk 1 ŚDHS Wachlarz Szef Zespołu Programowego,

Bardziej szczegółowo

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, Poznań

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, Poznań Koszt: Dotyczy jadących na całość zgrupowania: 750 zł uczestnik [do 10 maja 2014, po 10 maja 850 zł) jadący w terminie 14-28.07.2014r Dotyczy 30 SGZ: 400 zł uczestnik ( uczestnik zwykły ) [do 10 maja 2014,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 10 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 10 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2014 Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FINANSE i GOSPODARKA DRUŻYNY

FINANSE i GOSPODARKA DRUŻYNY FINANSE i GOSPODARKA DRUŻYNY Kurs Przewodnikowski Andromeda phm. MICHAŁ LANDOWSKI Aktualizacja 2014: pwd. MARCIN SIKORA PODSTAWY PRAWNE: Statut ZHP Rozdział 5 33 pkt 2 podpunkt 8; 34 pkt 3 podpunkt 6;

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014

POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014 POMOCNIK ORGANIZATORA PLACÓWEK LETNIEGO WYPOCZYNKU W CHORĄGWI KUJAWSKO-POMORSKIEJ HARCERSKA AKCJA LETNIA 2014 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 OBÓZ KROK PO KROKU 1. Pomysł na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 Komendy Hufca ZHP Czerwonak z dnia 14.12.2011r. Komendantka i komenda hufca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną INSTRUKCJA Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną 1. Dokumentem księgowym dla realizatorów działań w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OR-I.120.1.149.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach 2015-2017 Warszawa, 24.09.2017r Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Warszawa-Wawer działając na podstawie 49 pkt 2 ust. 3 i 54 pkt 2 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 BONY TOWAROWE nominały bonów: 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 oraz inne na życzenie Zamawiającego okres

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ...

ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ... ARKUSZ WIZYTACYJNY KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA ZHP POZNAŃ NOWE MIASTO DO KONTROLI GROMADY/DRUŻYNY/KRĘGU/SZCZEPU/INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ Poznań, dn. 1. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa jednostki organizacyjnej:.....

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KOMENDANTÓW I KWATERMISTRZÓW OBOZÓW

INFORMACJE DLA KOMENDANTÓW I KWATERMISTRZÓW OBOZÓW INFORMACJE DLA KOMENDANTÓW I KWATERMISTRZÓW OBOZÓW HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2017 KRAKÓW, 31 2017 roku ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE HAZ 2017... 3 I. Terminarz HAZ 2017... 3... 3 III. Zatwierdzenie formy wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń

Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń Współzawodnictwo o tytuł Gromady/Drużyny Roku ma na celu podniesienie poziomu pracy jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZHP KĘDZIERZYN KOŹLE. Gwiazdami wieczoru będą: Shantażyści Cisza Jak Ta

CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZHP KĘDZIERZYN KOŹLE. Gwiazdami wieczoru będą: Shantażyści Cisza Jak Ta CHORĄGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZHP KĘDZIERZYN KOŹLE 2014 Gwiazdami wieczoru będą: Shantażyści Cisza Jak Ta REGULAMIN CELE Prezentacja dorobku artystycznego środowisk harcerskich,

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dotyczące ZLOTU ZHP GDAŃSK 2018

Ważne informacje dotyczące ZLOTU ZHP GDAŃSK 2018 Ważne informacje dotyczące ZLOTU ZHP GDAŃSK 2018 Szczegółowy harmonogram przygotowań do zlotu: (nadmieniam, że w późniejszym terminie mogą pojawić się inne ważne daty). Data graniczna dla drużyny zlotowej

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań

Wpłaty należy kierować na konto Hufca ZHP Piast Poznań Stare Miasto Dane: Hufiec ZHP Piast Poznań Stare Miasto, ul. Za Cytadelą 121, 61-663 Poznań Koszt: Dotyczy jadących na całość zgrupowania: 750 zł uczestnik ( zwykły uczestnik ) [do 10 maja 2014, po 10 maja 850 zł) jadący w terminie 14-28.07.2014 500 zł przyboczny (1 na pełnie 10 uczestników na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017

Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017 Regulamin Zlotu Hufca Wrocław 2017 I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. CELE ZLOTU HUFCA WROCŁAW 2017 Cele Zlotu to: integracja członków hufca Wrocław, obchody Jubileuszu 10-lecia istnienia Hufca Wrocław, zwieńczenie

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 7/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie z dnia 14 września 2013 w sprawie prowadzenia Gospodarki Finansowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć projekt

Jak rozliczyć projekt Jak rozliczyć projekt Inicjatywy młodzieżowe Z tego poradnika, dowiesz się: 1. Czym dokumentować swoje wydatki 2. Jak wygląda Faktura VAT i Rachunek Uproszczony 3. Jak opisywać dokumenty 4. Jak zrobić

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 1a/10 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2011 Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 119/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku Zarządzenie Nr 119/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Książ Wlkp. dla samorządowej instytucji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego Małe jest piękne tworzę własną firmę Beneficjent : Gmina Strzelce Krajeńskie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji akcji zarobkowych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Stołecznej ZHP

Zasady organizacji akcji zarobkowych przez jednostki organizacyjne Chorągwi Stołecznej ZHP Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa tel./fax +48 22 621 65 14 NIP 527-252-61-38, REGON: 140786064 KRS 0000268913 organizacja pożytku

Bardziej szczegółowo

Termin zbiórek: piątek 18:00-19:30 Może nastąpić zmiana terminu ze względu na nasze plany akademickie

Termin zbiórek: piątek 18:00-19:30 Może nastąpić zmiana terminu ze względu na nasze plany akademickie Termin zbiórek: piątek 18:00-19:30 Może nastąpić zmiana terminu ze względu na nasze plany akademickie Podsumowanie działalności 2014/2015 Programowe, te większe : Porządkowanie grobów na Cytadeli Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Nr 06/2012 9 grudnia 2012

Nr 06/2012 9 grudnia 2012 K O M U N I K A T Y KOMENDY HUFCA ZHP SZAMOTUŁY im. ARMII POZNAŃ Nr 06/2012 9 grudnia 2012 64-500 Szamotuły, Dworcowa 43 e-mail: szamotuly@zhp.wlkp.pl finanse_hufiec_szamotuly@wp.pl rachunek bankowy: Bank

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin

Procedury finansowe. obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin Procedury finansowe obowiązujące w Hufcu ZHP Lublin Spis treści Wstęp...3 1. Informacje ogólne...4 2. Finanse drużyny...5 Przychody...5 Rozchody...5 Dokumentacja finansowa...5 3. Składki członkowskie...6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej w z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo