JOANNA GERINGER-GRABDA. Rozkład materiału dla klasy III ROK SZKOLNY 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JOANNA GERINGER-GRABDA. Rozkład materiału dla klasy III ROK SZKOLNY 2012/2013"

Transkrypt

1 JOANNA GERINGER-GRABDA Rozkład materiału dla klasy III ROK SZKOLNY 2012/2013 DATA SŁOWNICTWO GRAMATYKA STRUKTURY SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE Wrzesień Poznawanie się. Nauka classroom vocabulary dotyczących przyborów szkolnych, języka klasowego. Stand up, Sit down, Children, Teacher. Rozpoznawanie powitania i witanie się, rozpoznawanie pożegnania i żegnanie się. 2. Powtórzenie podstawowych określeń, alfabetu, kolorów, liczebników 11-20, przywitania Hello! Powitania Hello! Hi! Pożegnania Goodbye! What s your name?, I m How old are you? I m (ten), How many...? Witanie się z klasą i nauczycielem. Pytanie o imię. Zadawanie pytania o wiek. Przedstawianie się. 3. Utrwalenie alfabetu na podstawie piosenki. Turn around and touch your head. Wykonanie poleceń pisemnych. Powtarzanie znanych słów. 4. Literowanie w języku angielskim: Can you spell your name? Can you spell Literowanie wyrazów. Zabawa w grę komunikacyjną. 5. Zwierzęta: elephant, lion, fish, mouse, monkey, zebra, bird, fox, dog, crocodile, tiger, badger, squirrel, hedgehog. It s pink. What is it? A bird. Nazywanie zwierząt. Słuchanie nagrań ze zrozumieniem. 6. Przymiotniki określające kształt i wielkość long, short, small. It is big and grey. Opisywanie zwierząt. Identyfikowanie zwierząt 1

2 Październik Utrwalenie form opisywania przedmiotów. Nazwy czynności: swing, hop, bite, crawl, up and down, all around. za pomocą konstrukcji zdania It s a/an Czasownik modalny can Pisanie prostych zdań. Tworzenie opisu zwierząt. 8. Powtórzenie części ciała części ciała: head, eyes, ears, arms, wings, tail, neck. Czasownik have/has got. Czytanie krótkich tekstów. 9. Utrwalenie struktury It s a(an) na podstawie komiksu Space Station - Supernova. 10. Poznanie większej ilości nazw zwierząt: a badger, a fox, a squirrel, a hedgehog na podstawie tekstu Will s World Wild Animals. 11. Samodzielne opisywanie zwierząt na podstawie poznanego słownictwa. It s is my pet. It has got brown fur. It s got two legs and a short tail. Śledzenie historyjki obrazkowej. Czytanie krótkich tekstów. Opisywanie zwierząt na podstawie obrazków. Tworzenie opisu zwierząt. Rozwiązywanie krzyżówki. 12. Powtórka materiału zrealizowanego w unicie pierwszym. 13. Test z unitu pierwszego. 14. Słownictwo związane z urządzeniem domu: meble - bed, bath, sofa, cupboard, cooker, chair, table, fridge, bookcase Czasownik to be: It is Pytania Is there a...? Odpowiedzi krótkie Yes / No. Nazywanie mebli. Pytania o położenie przedmiotów. 15. Pomieszczenia dining room, living room, bathroom, kitchen, There is a table in the kitchen. Nazywanie pomieszczeń. 2

3 Listopad 2012 bedroom, garden, garage 16. Lekacja okolicznościowa o Halloween. Poznawanie słówek: a spider, a web, a witch, a broom, a skeleton, a monster, a pumpkin Trick or treat! Zapoznawanie się ze zwyczajami obchodzenia Halloween w innych krajach. 17. Nauka przyimków: in, on, under, behind. Przyimki miejsca. There is a cat In the cupboard. Pytania o położenie przedmiotów. Określanie miejsca. 18. Utrwalenie przyimków miejsca na podstawie komiksu Where is my glove. It is under the sofa! Opisywanie domu. 19. Opisywanie sypialni. Słownictwo: uncle, amazing, wizard, bag, sofa. There is a wizard in the bed. Opisywanie sypialni. Rozumienie i wykonywanie poleceń. 20. Rodzaje domów: tree house, tent, igloo, palace, flat, cottage, block of flats. I live in a tree house. Where do you live? Śpiewanie i odgrywanie piosenki. Grudzień Zwroty: Follow me! Not again! Who is that? Too late! Stop! (Komiks Space Station Supernova) 22. Opisywanie domu na podstawie tekstu Will s World Houses. 23. Samodzielne opisywanie domu. Follow me! Not again! Who is that? Too late! Stop! My house is. I live in.. It s got, There is, There are, Śledzenie historyjki obrazkowej. Czytanie zdań i prostych tekstów. Czytanie i redagowanie krótkiego tekstu. Opisywanie swojego domu na podstawie przeczytanego tekstu i obrazków. 24. Powtórzenie materiału z rozdziału drugiego. 3

4 25. Test z rozdziału drugiego. 26. Lekcja okolicznościowa dotycząca Świąt Bożego Narodzenia: a christmas tree, a showman, a christmas carol, a gift, Father Christmas. Merry Christmas! Happy New Year Zapoznanie się z tradycjami obchodzenia Świąt w Wielkiej Brytanii 27. Lekcja okolicznościowa dotycząca Świąt Bożego Narodzenia c.d. We wish you Merry Christmas and a happy New Year! Śpiewanie świątecznych kolęd. Pisanie listu do Świętego Mikołaja. Styczeń Czynności dziejące się w momencie mówienia: playing, drinking, eating, swimming, running, riding, pitting, lying, walking, skating, dancing, singing. Czas present continuous What s doing? He/She is (playing) Nazywanie czynności. Pytanie o czynności odbywające się w danej chwili. 29. Czas Present Continuous c.d. Czas Present Continuous Określanie czynności odbywających się w momencie mówienia. Find the ball, Sandy! Wydawanie poleceń. 30. Zwroty: I ve got an idea, Be careful! Na podstawie komiksu Find the ball, Sandy! What s the weather like? Opisywanie pogody. Luty Pogoda: sunny, cloudy, rainy, windy 32. Więcej ćwiczeń na utrwalenie słownictwa związanego z pogodą It s cloudy. Śpiewanie i odgrywanie piosenki. 4

5 33. Konstrukcja Let s..na podstawie komiksu Space Station Supernova. Wyrażanie sugestii: Let s go. Sugerowanie danej czynności. Horse - riding is Opisywanie hobby. 34. Hobby horse-riding, pony trekking, ballet, computer club. Na podstawie tekstu Will s World Free time Powtórzenie wiadomości z unitu trzeciego. 36. Test z unitu trzeciego. Pytania szczegółowe typu Where can you buy..? Rozmawianie o sklepach. 37. Sklepy: shopping centre, pet shop, newsagent s, clothes shop, toy shop, sports shop, supermarket 38. Pieniadze money, pence, pond. Pytanie o cenę How much? Pytanie o ceny i podawanie ceny. Marzec Zwroty: Can I borrow? My mum loves. Here you are. Na podstawie komiksu Mother s Day. 40. Utrwalenie materiału dotyczącego określania ceny. Wyrażanie preferencji i upodobań She loves. How much is this skateboard? Odgrywanie prostego dialogu. Zabawa w grę komunikacyjną. Szczegółowe podawanie ceny. Rozpoznawanie I nazywanie brytyjskiej waluty. 41. Liczebniki od 10 do 100. Czasownik have/has got, pytanie How much have they got? Śpiewanie i odgrywanie piosenki. Słuchanie nagrań. How much money have 5

6 you got? Śledzenie tekstu komiksu. 42. Utrwalenie konstrukcji have/ has got na podstawie komiksu Space Station Supernova. 43. Czytanie o ciekawych sklepach w Wielkiej Brytaniina w tekscie Will s World Places to Shop. This is our local supermarket. Udzielanie odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu. Opis sklepu. 44. Powtórzenie materiału z unitu czwartego. Kwiecień Test z unitu czwartego. 46. Produkty spożywcze: sausages, tomatoes, peas, carrots, crisps, bananas, cheese, chicken, salad, cereal,pasta, pizza, fish, sandwiches, eggs, bacon, rice juice, mushrooms,chopsticks. 47. Przyimki miejsca in, on, under utrwalenie na podstawie komiksu Sandy s breakfast. Sausages for breakfast. Pytanie określające miejsce typu What s in (on/under)? Nazywanie i rozpoznawanie nazw posiłków. Uzupełnianie prostych tekstów. Czytanie krótkich tekstów i odnajdowanie informacji szczegółowych. 48. Lekcja okolicznościowa dotycząca April Fools Day: pranks, jokes, funny, crazy. Play a joke/ trick Color your egg! Wykonywanie śmiesznych historyjek opisujących zabawne żarty. Wykonywanie świątecznych pisanek. 49. Lekcja okolicznościowa dotycząca Świąt Wielkanocnych: an egg, a coin, a rabbit, a len, Easter.. 6

7 50. Poznawanie nazw godzin: It s Czasownik to be: pytanie o godzinę What time is it? Podawanie godziny It s o clock Pytanie o godzinę i podawanie godziny. Pytanie What s for breakfast/lunch/dinner? Śledzenie tekstu komiksu. Maj Nazwy posiłków: breakfast, lunch, dinner. 52. Dni tygodnia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wyrażenie, określające częstotliwość every (Monday). Określenie on (Saturday). Pytanie o czas i różne rodzaje posiłków i podawanie odpowiedzi. Be careful! Look! Time for dinner! Śledzenie tekstu komiksu 53. Zwroty: Be careful! Look! Time for dinner! Na podstawie komiksu Space Station Supernova. This is our local Fish shop. Opisywanie restauracji i jadłodajni. 54. Czytanie o ciekawych brytyjskich miejscach gdzie można coś jeść tekst Will s World Places to eat. 55. Powtórzenie materiału z unitu piątego. 56. Test z unitu piątego. Czas present simple pytania What does Emma like doing? Rozpoznawanie i podawanie nazw hobby i czynności. 57. Hobby i nazwy czynności using a computer, playing the violin, riding a horse, skiing, dancing to music, playing basketball, taking photos, rollerblading, making models, doing karate, reading comics, jumping, drawing, playing a computer game, 7

8 playing chess, watching films, playing football, listening to music, eating sausages. 58. Hobby i upodobania c.d. na podstawie komiksu Let s Play. Czas Presen Simple: Pytania Do you like? Odpowiedzi Yes, I do/no, I don t Przeczenia He likes / doesn t like Pytanie What do you love doing? Pytanie o ulubione zajęcia i udzielanie odpowiedzi I love my mother! My mother is great because Wykonywanie kartki z okazji dnia mamy. Nauka wierszyka dla mamy. 59. Lekcja okolicznościowa Mother s Day: a gift, a present, flowers, a necklace, a bracelet. 60. Struktury What do/does like doing?, He/She likes, I like Present Simple: użycie czasownika like w pytaniu o upodobania i wyrażaniu upodobań What do/does like doing?, He/She likes I like... Opowiadanie o hobby innych osób. Rozmawianie o zainteresowaniach. It s Saturday morning! Opisywanie hobby. Słuchanie i nauka piosenki. Czerwiec Dni tygodnia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Konstrukcja I like + ing I like taking photos Śledzenie historyjki. Czytanie krótkich tekstów i odnajdowanie informacji szczegółowych 62. Opisywanie swojego hobby na podstawie tekstu Will s World Hobbies. 63. Powtórzenie materiału z unitu szóstego. 64. Test z unitu szóstego. 65. Poznawanie słownictwa związanego z wakacjami: a boat, a beach, a sun, a ahell, I am going for my holidays to Uczenie się wierszyka o wakacjach. Rysowanie kartki wakacyjnej. Rozpoznawanie znaczeń krótkich tekstów o wakacjach. 8

9 mountains, trees, etc. 66. Powtórzenie do testu końcowego. 67. Test końcowy. 9

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu

Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Kółko z języka angielskiego w klasie 0 Rok szkolny 2013/2014 Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła Zajęcia w ramach wolontariatu Cele ogólne: 1. Zapewnienie dzieciom maksimum kontaktu z językiem angielskim.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha

Virginia Evans Jenny Dooley. konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Virginia Evans Jenny Dooley konsultacja: Bożena Sendor-Lis Barbara Czarnecka-Cicha Starter Contents Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -6 People around the world pp. 7-0 Language Review p. Matura Skills

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Dorota Ostaszewska Rozkład materiału STARLAND 2 Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Wstęp Dzięki zmianom, jakie na przestrzeni ostatnich kilku lat dokonały się w polskim systemie edukacji, nauka języka obcego nabrała

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo