ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 1 LEKCJA 1 Hello, I'm Rob! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Tytuły: Mr, Mrs, Miss Powitania: Good morning. Good afternoon. Good evening. Pożegnania: Goodbye. Czasownik to be w liczbie pojedynczej: am/is Zaimki osobowe w mianowniku: I, he, she Przymiotniki dzierżawcze: my, your Pytania z to be: What's...? Who's...? Zwroty: Welcome to [Skate City]. Thank you. See you later. Witanie się Przedstawianie się Pytanie o imię Słuchanie: uczeń rozumie znaczenie prostych zwrotów dnia codziennego Mówienie: uczeń wita się i przedstawia się Mówienie: uczeń prosi o informacje SB (Student's Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 Her name's Jodie. Przedstawianie rodziny Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Członkowie rodziny Zaimek wskazujący: this Przymiotniki dzierżawcze: his, her Przedstawianie swojej rodziny Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o imiona bohaterów) Pisanie: uczeń udziela prostych informacji o sobie i swojej rodzinie (opis rodziny ucznia) SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B 3 LEKCJA 3 How old are you? Pytanie o wiek Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Liczby 1-50 Czasownik to be w liczbie pojedynczej: are Zaimek osobowy w mianowniku: you Pytania z czasownikiem to be: Are you...? How old...? Zwroty: Me too. [He's] nearly [thirteen]. Here's [my house]. Cool! Pytanie o wiek Podawanie wieku Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (zabawa-zagadka) Mówienie: uczeń podaje swój wiek SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C

3 4 LEKCJA 4 Across the curriculum The English Language Kraje anglojęzyczne Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nazwy krajów anglojęzycznych Nazwy narodowości Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Pisanie: uczeń opisuje ludzi (podawanie kraju pochodzenia i narodowości) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 4 Across the curriculum The English Language Projekt: angielskie słowa w innych językach Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Angielskie słowa używane w innych językach Uczeń posiada świadomość językową SB: s AB: s. 9, ćw. 6 TB: s

4 6 STORY 1 The boy in the woods Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: boy, woods, This way., Come with me., cottage, hungry, tomorrow, where, here, strange (test typu prawda-fałsz) SB: s TB: s LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

5 8 LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary & communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B

6 10 LEKCJA 6 They're American. Kraje i narodowości Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nazwy państw i narodowości Czasownik to be w liczbie pojedynczej: am/is Zaimki osobowe w mianowniku: you, we, they Czasownik to be w liczbie mnogiej: are / aren't Przyimek: from Pytania z czasownikiem to be: Where is/are...? Is he/she...? Are you/they...? Pytanie o narodowość Podawanie narodowości Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o narodowość) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D 11 LEKCJA 7 Is it an orange tree? Nazywanie przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przedmioty codziennego użytku Zaimki wskazujące: this / that Przedimek nieokreślony: a / an Przymiotniki dzierżawcze: our / their Zwroty: That's right. Wow! Nazywanie przedmiotów (liczba pojedyncza) Mówienie, do kogo należą przedmioty Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń opisuje przedmioty i osoby (dialogi na podstawie materiału wizualnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E

7 12 LEKCJA 8 They're mangoes. Owoce i kolory Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Owoce Kolory Zaimki wskazujące: these / those Liczba mnoga rzeczowników Zwroty: Yum! Thanks. Have [a taste]. Yuk! Nazywanie przedmiotów (liczba mnoga) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis owoców kolory, kraj pochodzenia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F 13 LEKCJA 9 (część A) Across cultures Cities and capitals Dane osobowe Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Nowe słowa: penpal, city, great, place, capital, picture, epal, big, beautiful, photo, favourite, postcard Podawanie danych osobowych (uzupełnianie informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s

8 14 LEKCJA 9 (część B) Across cultures Cities and capitals Projekt: Skąd jestem? Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie SB: s AB: s. 19, ćw. 6 TB: s LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek gramatycznego SB: s , ćw. 1-8 TB: s

9 16 LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary & communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B 18 PUZZLE STORY 1 'The brown Italian bag' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Słowo: problem Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

10 19 SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B 20 Where is it? W domu LEKCJA 11 Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pomieszczenia w domu Przedimek określony: the Zaimki miejsca: in / on / under / behind Zwroty: Come and see. Oh no! I don't know. Opisywanie położenia przedmiotów i zwierząt (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadanie pytań na podstawie materiału wizualnego) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G

11 21 LEKCJA 12 Here's Leo's towel. Przedmioty, które posiadamy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe przedmioty, które posiadamy (np. watch, bike, towel) Dopełniacz saksoński z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej Zwroty: What about [a swim]? Oh good. Come on! I'm bored. Sorry. Never mind. Let's have [a swim]. Pytanie, do kogo należą przedmioty i odpowiadanie na nie (uzupełnianie informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H

12 22 LEKCJA 13 There are fifteen bathrooms! Wyposażenie domu Tematy z nowej podstawy programowej: dom Meble i wyposażenie domu Zaimek wskazujący: there Pytania z czasownikiem to be: Is there...? Are there...? Użycie: some / any Opisywanie domu lub mieszkania (test wyboru) Mówienie i pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis pokoju) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegą / koleżanką na temat jego / jej pokoju) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis pokoju ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I

13 23 LEKCJA 14 (część A) Across the curriculum Green houses Domy budowane w ziemi Tematy z nowej podstawy programowej: dom Nowe słowa: green, earth, ground, dark, wet, light (adj), dry, cool, warm, winter, roofs, view, environment, light (n), ceiling, carpet, floor, round, corner, comfortable Czytanie i mówienie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis domu należącego do członka rodziny ucznia) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across the curriculum Green houses Projekt: Mój idealny dom Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pisanie: uczeń opisuje miejsca i przedstawia swoje upodobania (opis idealnego domu) SB: s AB: s. 29, ćw. 6 TB: s

14 25 STORY 2 Take Five! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, kultura Nowe słowa: band, pop star, competition, hotel, final, great, small, record, ready, Listen!, winner, song (uzupełnianie informacji) SB: s TB: s LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: dom, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

15 27 LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: dom Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

16 29 LEKCJA 16 I've got green eyes. Opis wyglądu zewnętrznego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Style uczesania i kolory włosów Czasownik have got: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej Opisywanie osób - wygląd zewnętrzny (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (zabawa: opis wyglądu kolegi lub koleżanki z klasy) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat rodziny kolegi lub koleżanki oraz znanych osób) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje na swój temat i opisuje ludzi ( do kolegi lub koleżanki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J

17 30 LEKCJA 17 How many chicks...? Na wsi Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Zwierzęta gospodarskie Liczby Czasownik have got: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie mnogiej Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników: sheep, calves, geese Użycie: some / any Zwroty: [We've got] lots of [new chicks}! Don't be silly! It's only a joke! Mówienie, co uczeń i inne osoby mają lub czego nie mają Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na podstawie materiału wizualnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K 31 LEKCJA 18 What time is it? Czas Tematy z nowej podstawy programowej: sport, kultura Godziny Dni tygodnia Przyimki używane przy podawaniu czasu: at / on Zwroty: We're late. Hurry up! Sorry! He's right. You're hopeless! Pytanie o godzinę Podawanie czasu (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na podstawie programu telewizyjnego) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L

18 32 LEKCJA 19 (część A) Across cultures Our houses Domy w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: dom Nowe wyrazy: terraced, near, river, block of flats, detached, fantastic, beach, holidays, semidetached, noisy, cottage, quiet, flower (dobieranie osób do zdjęć domów, dobieranie odpowiedzi do pytań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis domu ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across cultures Our houses Projekt: Wakacyjny dom Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis wakacyjnego domu) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s

19 34 LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

20 37 PUZZLE STORY 2 'Where's the film star's diamond?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: diamond, police reports, thief / thieves, police station Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 Venus and the Ice Cream Sztuka (czytanie) Nowe słowa: museum, statue, vase, closed, locked, broken Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

21 40 PLAY 1 Venus and the Ice Cream Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s LEKCJA 21 Help! I can't swim! Umiejętności Tematy z nowej podstawy programowej: sport Czynności czasu wolnego Czasownik can / can't (umiejętności) zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej i mnogiej Zwroty: Let's try. Jump in [the boat]. Wait for [Ian]! Help! Next time Opisywanie umiejętnościach Pytanie o umiejętności Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń mówi, co potrafi zrobić Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegą lub koleżanką na temat umiejętności) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje miejsca i osoby ( z wakacyjnego obozu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M

22 42 LEKCJA 22 Can I help you? Kupowanie napojów i przekąsek Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zakupy i usługi Żywność: lody, napoje i przekąski Brytyjskie pieniądze Ceny Pytania typu: How much is / are...? Czasownik can pytanie o pozwolenie Zwroty: Don't shout. It's rude. Sure. Can I help you? Yes, please. Don't be so [greedy]! Robienie zakupów (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby (zamawianie przekąsek i napojów) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N

23 43 Don't move! Części ciała LEKCJA 23 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Części ciała Czasowniki (np. jump, point, sit down) Tryb rozkazujący: nakazy i zakazy Zwroty: What's the matter? There's something [on my neck]. There! It's only [a bumblebee]. Go away, [bumblebee]! Wydawanie instrukcji (nakazy i zakazy) (test wyboru) Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O 44 LEKCJA 24 (część A) Across the curriculum Amazing animals Niezwykłe fakty o zwierzętach Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: amazing, expert, find out, penguin, stomach, giraffe, tongue, polar bear, elephant, Antarctic, fly, parts, centimetre, foal, skin, fur, walk, run (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis zwierzęcia) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s.64-65

24 45 LEKCJA 24 (część B) Across the curriculum Amazing animals Projekt: Moje ulubione zwierzę Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis zwierzęcia) SB: s AB: s. 49, ćw. 6 TB: s

25 46 STORY 3 Cleopatra's cave Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: holiday, far, speak, boring, dive, cave, Wait., statue, find, queen, surprise, weekend (poprawianie błędnych zdań) SB: s TB: s LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi gramatycznego SB: s TB: s

26 48 LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

27 50 LEKCJA 26 Do you like this T-shirt? Ubrania Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 1. i 2. osobie liczby pojedycznej Zaimki osobowe w dopełnieniu: me / you / him / her / it / us / you / them Zwroty: It's really [cool]! Show me. Great! Not very much. Go away. Leave us alone. Wyrażanie preferencji Pytanie o preferencje innych (robienie notatek) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ubrań) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionych ubrań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P

28 51 LEKCJA 27 They sleep in caves. Życie zwierząt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Dzikie zwierzęta Czasowniki opisujące życie zwierząt (np. eat, swing) Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 3. osobie liczby mnogiej Opis zwyczajów z życia zwierząt Pytanie o typowe zachowania (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, zadawanie pytań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń zapisuje informacje uzyskane ze słuchanego tekstu (opis żyraf) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q

29 52 LEKCJA 28 She has lessons at the studio. Życie gwiazdy filmowej Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 3. osobie liczby pojedynczej Pytania szczegółowe (whquestions) w czasie Present Simple Opisywanie typowego dnia Pytanie o czynności typowego dnia innych osób (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, pytania o czynności typowego dnia) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R 53 LEKCJA 29 (część A) Across cultures A day at my school Szkoła w Wielkiej Brytanii i Australii Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: in Year 7, in the morning/afternoon, before, cafeteria, basketball, webcam, cricket (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, rozmowa o typowym dniu w szkole) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s

30 54 LEKCJA 29 (część B) Across cultures A day at my school Projekt: Mój dzień w szkole Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Pisanie: uczeń opisuje typowe czynności dnia codziennego (opis dnia w szkole) SB: s AB: s. 59, ćw. 6 TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s

31 56 LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 58 PUZZLE STORY 3 'Who's got the gold?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

32 59 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 LEKCJA 31 I often read in bed. Dzień z życia przyjaciela Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Przysłówki częstotliwości: always / usually / often / sometimes / never Zwroty: Not really. I'm quite good at [Maths]. I'm not very good at [French]. [I'm always] late for [class]. Pytanie o i opisywanie czynności rutynowych (dobieranie pytań do odpowiedzi, uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, rozmowa o czynnościach dnia codziennego) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S

33 61 LEKCJA 32 I'm walking to the London Eye. Typowe czynności Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Czas Present Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej Zwroty: It's me, [Lucy]. Don't be daft! Lucky you! Opisywanie czynności właśnie wykonywanych (uzupełnienia informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

34 62 LEKCJA 33 What's the weather like? Pogoda Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Pogoda Czas Present Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie mnogiej Zwroty: How's life? [Their house is] amazing. How [cool] is that? Just joking. Cheers! Pytanie o pogodę Opisywanie pogody (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (robienie notatek) Mówienie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z usłyszanego tekstu Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje ludzi i miejsca (pocztówka) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U

35 63 LEKCJA 34 (część A) Across the curriculum Weather in the USA Pogoda w Stanach Zjednoczonych Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: different, climate, season, famous, dangerous, hurricane, terrible, storm, flood (dobieranie zdjęć do opisów, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (dobieranie dialogów do zdjęć) Mówienie: uczeń prosi o informacje (odpowiadanie na pytania o klimat i pogodę) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across the curriculum Weather in the USA Projekt: Pory roku w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pisanie: uczeń opisuje miejsca (klimat i pogoda w kraju ucznia) SB: s AB: s. 69, ćw. 6 TB: s

36 65 STORY 4 Shop detectives Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: high summer, train, outside, cafe, lovely, at work, store, people, detective, department, coat, lift, Well done!, job (odpowiadanie na pytania, test wyboru) SB: s TB: s LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

37 67 LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: test 7A/7B

38 69 LEKCJA 36 She works abroad. Praca Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody Miejsca pracy Obowiązki w pracy Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Pytanie o zawód, opisywanie pracy Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie zawodów do opisów) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie osób do nagrań) Pisanie: opisywanie osób (wypowiedzi dotyczące pracy) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V

39 70 LEKCJA 37 When's your birthday? Ważne daty Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Liczebniki porządkowe Miesiące Daty (dzienne) Pytania w czasownikiem to be: When's...? Przyimek on używany z datami Zwroty: What's it about? Guess! Think of [the number]. What do you mean? I see. That's amazing. Podawanie dat (dziennych) (łączenie połówek zdań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat dat urodzin i innych ważnych dat) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego dnia w roku) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W

40 71 LEKCJA 38 I want to buy a map. Pytanie o drogę Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Miejsca w mieście Konstrukcje z czasownikiem: want to + bezokolicznik Konstrukcje typu: Let's + bezokolicznik Zaimki miejsca: opposite / next to / in front of / behind Zwroty: Excuse me. It's over there. Here you are. Good idea! Bad luck! Sugerowanie, reagowanie na sugestie Podawanie położenia miejsc w mieście Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (opis położenia miejsc w mieście) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania ( do kolegi lub koleżanki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X

41 72 LEKCJA 39 (część A) Across cultures Festivals Święta w krajach anglojęzycznych Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: festival, midnight, kiss, fireworks, traditional, Scottish, cut, pumpkins, lamps, funny faces, scary, costumes, neighbour, treat, sweets, give, play a trick, remember, dinner, turkey, sweet potatoes, pie, love, send, romantic, cards, sign, poems, presents, flowers, chocolates (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie świąt do dialogów) Mówienie: uczeń prosi o informacje (sposoby spędzania nocy sylwestrowej) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across cultures Festivals Projekt: Ważne święto w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Pisanie: uczeń opisuje ludzi, udziela informacji na swój temat (opis ważnego święta w kraju ucznia) SB: s AB: s. 79, ćw. 6 TB: s

42 74 LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: praca, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B

43 77 PUZZLE STORY 4 'Which painting is real?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: painting, crab, real Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 Freda's Fashion Show Sztuka (czytanie) Nowe słowa: fashion designer, rich, cleaner, expensive, cry, normal, sequin, fashion show, reporter, catwalk Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

44 80 PLAY 2 Freda's Fashion Show Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 1 LEKCJA 1 We live in Wembley too! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY WIRTUALNEJ 5B1 ROK SZKOLNY 2012/2013 PODRĘCZNIK NEW FRIENDS 2 WYDAWNICTWO PEARSON 1 ROZKŁAD MATERIAŁU New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1-A2 1 STARTING POINT

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1

ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 B1 1 LEKCJA 1 They're making a film. Zapoznanie się z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, kultura Miejsca w mieście

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK ANGIELSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47

1. Spis treści lekcji... 2. 2. Spis treści dialogów... 3. 3. Zapis treści lekcji... 5. 4. Zapis treści dialogów... 47 1. Spis treści lekcji... 2 2. Spis treści dialogów... 3 3. Zapis treści lekcji... 5 4. Zapis treści dialogów... 47 5. Czasowniki nieregularne... 65 Wydawnictwo Enset posiadające wyłączne prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo