ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU. Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1"

Transkrypt

1 ROZKŁAD MATERIAŁU Sky High 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 1 LEKCJA 1 Hello, I'm Rob! Zapoznanie z bohaterami Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Tytuły: Mr, Mrs, Miss Powitania: Good morning. Good afternoon. Good evening. Pożegnania: Goodbye. Czasownik to be w liczbie pojedynczej: am/is Zaimki osobowe w mianowniku: I, he, she Przymiotniki dzierżawcze: my, your Pytania z to be: What's...? Who's...? Zwroty: Welcome to [Skate City]. Thank you. See you later. Witanie się Przedstawianie się Pytanie o imię Słuchanie: uczeń rozumie znaczenie prostych zwrotów dnia codziennego Mówienie: uczeń wita się i przedstawia się Mówienie: uczeń prosi o informacje SB (Student's Book): s. 4-7 AB (Activity Book): s. 2-3 TB (Teacher's Book): s TB: Photocopiable Resource A

2 2 LEKCJA 2 Her name's Jodie. Przedstawianie rodziny Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Członkowie rodziny Zaimek wskazujący: this Przymiotniki dzierżawcze: his, her Przedstawianie swojej rodziny Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o imiona bohaterów) Pisanie: uczeń udziela prostych informacji o sobie i swojej rodzinie (opis rodziny ucznia) SB: s. 8-9 AB: s. 4-5 TB: s TB: Photocopiable Resource B 3 LEKCJA 3 How old are you? Pytanie o wiek Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Liczby 1-50 Czasownik to be w liczbie pojedynczej: are Zaimek osobowy w mianowniku: you Pytania z czasownikiem to be: Are you...? How old...? Zwroty: Me too. [He's] nearly [thirteen]. Here's [my house]. Cool! Pytanie o wiek Podawanie wieku Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (zabawa-zagadka) Mówienie: uczeń podaje swój wiek SB: s AB: s. 6-7 TB: s TB: Photocopiable Resource C

3 4 LEKCJA 4 Across the curriculum The English Language Kraje anglojęzyczne Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nazwy krajów anglojęzycznych Nazwy narodowości Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu Pisanie: uczeń opisuje ludzi (podawanie kraju pochodzenia i narodowości) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s. 8-9, ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 4 Across the curriculum The English Language Projekt: angielskie słowa w innych językach Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Angielskie słowa używane w innych językach Uczeń posiada świadomość językową SB: s AB: s. 9, ćw. 6 TB: s

4 6 STORY 1 The boy in the woods Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: boy, woods, This way., Come with me., cottage, hungry, tomorrow, where, here, strange (test typu prawda-fałsz) SB: s TB: s LEKCJA 5 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

5 8 LEKCJA 5 (część B) Revision: vocabulary & communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 1 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 1-4 Test Master CD-ROM: Test 1A/1B

6 10 LEKCJA 6 They're American. Kraje i narodowości Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nazwy państw i narodowości Czasownik to be w liczbie pojedynczej: am/is Zaimki osobowe w mianowniku: you, we, they Czasownik to be w liczbie mnogiej: are / aren't Przyimek: from Pytania z czasownikiem to be: Where is/are...? Is he/she...? Are you/they...? Pytanie o narodowość Podawanie narodowości Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytanie o narodowość) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource D 11 LEKCJA 7 Is it an orange tree? Nazywanie przedmiotów Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Przedmioty codziennego użytku Zaimki wskazujące: this / that Przedimek nieokreślony: a / an Przymiotniki dzierżawcze: our / their Zwroty: That's right. Wow! Nazywanie przedmiotów (liczba pojedyncza) Mówienie, do kogo należą przedmioty Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń opisuje przedmioty i osoby (dialogi na podstawie materiału wizualnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource E

7 12 LEKCJA 8 They're mangoes. Owoce i kolory Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie Owoce Kolory Zaimki wskazujące: these / those Liczba mnoga rzeczowników Zwroty: Yum! Thanks. Have [a taste]. Yuk! Nazywanie przedmiotów (liczba mnoga) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń opisuje przedmioty (opis owoców kolory, kraj pochodzenia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource F 13 LEKCJA 9 (część A) Across cultures Cities and capitals Dane osobowe Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, podróżowanie i turystyka Nowe słowa: penpal, city, great, place, capital, picture, epal, big, beautiful, photo, favourite, postcard Podawanie danych osobowych (uzupełnianie informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (pytania o dane osobowe) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s

8 14 LEKCJA 9 (część B) Across cultures Cities and capitals Projekt: Skąd jestem? Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie SB: s AB: s. 19, ćw. 6 TB: s LEKCJA 10 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek gramatycznego SB: s , ćw. 1-8 TB: s

9 16 LEKCJA 10 (część B) Revision: vocabulary & communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s , ćw AB: s TB: s TEST 2 Sprawdzenie wiadomości z lekcji 6-9 Test Master CD-ROM: Test 2A/2B 18 PUZZLE STORY 1 'The brown Italian bag' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Słowo: problem Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

10 19 SKILLS TEST 1-10 Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje 1-10 Test Master CD-ROM: Skills A/B 20 Where is it? W domu LEKCJA 11 Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pomieszczenia w domu Przedimek określony: the Zaimki miejsca: in / on / under / behind Zwroty: Come and see. Oh no! I don't know. Opisywanie położenia przedmiotów i zwierząt (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (zadanie pytań na podstawie materiału wizualnego) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource G

11 21 LEKCJA 12 Here's Leo's towel. Przedmioty, które posiadamy Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe przedmioty, które posiadamy (np. watch, bike, towel) Dopełniacz saksoński z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej Zwroty: What about [a swim]? Oh good. Come on! I'm bored. Sorry. Never mind. Let's have [a swim]. Pytanie, do kogo należą przedmioty i odpowiadanie na nie (uzupełnianie informacji) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test wyboru) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource H

12 22 LEKCJA 13 There are fifteen bathrooms! Wyposażenie domu Tematy z nowej podstawy programowej: dom Meble i wyposażenie domu Zaimek wskazujący: there Pytania z czasownikiem to be: Is there...? Are there...? Użycie: some / any Opisywanie domu lub mieszkania (test wyboru) Mówienie i pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis pokoju) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegą / koleżanką na temat jego / jej pokoju) Pisanie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis pokoju ucznia) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource I

13 23 LEKCJA 14 (część A) Across the curriculum Green houses Domy budowane w ziemi Tematy z nowej podstawy programowej: dom Nowe słowa: green, earth, ground, dark, wet, light (adj), dry, cool, warm, winter, roofs, view, environment, light (n), ceiling, carpet, floor, round, corner, comfortable Czytanie i mówienie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z przeczytanego tekstu Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (test typu prawda-fałsz) Mówienie: uczeń opisuje miejsca (opis domu należącego do członka rodziny ucznia) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 14 (część B) Across the curriculum Green houses Projekt: Mój idealny dom Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pisanie: uczeń opisuje miejsca i przedstawia swoje upodobania (opis idealnego domu) SB: s AB: s. 29, ćw. 6 TB: s

14 25 STORY 2 Take Five! Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, dom, kultura Nowe słowa: band, pop star, competition, hotel, final, great, small, record, ready, Listen!, winner, song (uzupełnianie informacji) SB: s TB: s LEKCJA 15 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: dom, życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

15 27 LEKCJA 15 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: dom Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 3 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 3A/3B

16 29 LEKCJA 16 I've got green eyes. Opis wyglądu zewnętrznego Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Style uczesania i kolory włosów Czasownik have got: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej Opisywanie osób - wygląd zewnętrzny (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń opisuje ludzi (zabawa: opis wyglądu kolegi lub koleżanki z klasy) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat rodziny kolegi lub koleżanki oraz znanych osób) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń przedstawia podstawowe informacje na swój temat i opisuje ludzi ( do kolegi lub koleżanki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource J

17 30 LEKCJA 17 How many chicks...? Na wsi Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Zwierzęta gospodarskie Liczby Czasownik have got: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie mnogiej Nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników: sheep, calves, geese Użycie: some / any Zwroty: [We've got] lots of [new chicks}! Don't be silly! It's only a joke! Mówienie, co uczeń i inne osoby mają lub czego nie mają Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na podstawie materiału wizualnego) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource K 31 LEKCJA 18 What time is it? Czas Tematy z nowej podstawy programowej: sport, kultura Godziny Dni tygodnia Przyimki używane przy podawaniu czasu: at / on Zwroty: We're late. Hurry up! Sorry! He's right. You're hopeless! Pytanie o godzinę Podawanie czasu (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na podstawie programu telewizyjnego) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource L

18 32 LEKCJA 19 (część A) Across cultures Our houses Domy w Wielkiej Brytanii Tematy z nowej podstawy programowej: dom Nowe wyrazy: terraced, near, river, block of flats, detached, fantastic, beach, holidays, semidetached, noisy, cottage, quiet, flower (dobieranie osób do zdjęć domów, dobieranie odpowiedzi do pytań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń udziela podstawowych informacji o sobie (opis domu ucznia) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 19 (część B) Across cultures Our houses Projekt: Wakacyjny dom Tematy z nowej podstawy programowej: dom Pisanie: uczeń opisuje miejsca (opis wakacyjnego domu) SB: s AB: s. 39, ćw. 6 TB: s

19 34 LEKCJA 20 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 20 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 4 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 4A/4B

20 37 PUZZLE STORY 2 'Where's the film star's diamond?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Nowe słowa: diamond, police reports, thief / thieves, police station Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 39 PLAY 1 Venus and the Ice Cream Sztuka (czytanie) Nowe słowa: museum, statue, vase, closed, locked, broken Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

21 40 PLAY 1 Venus and the Ice Cream Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s LEKCJA 21 Help! I can't swim! Umiejętności Tematy z nowej podstawy programowej: sport Czynności czasu wolnego Czasownik can / can't (umiejętności) zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej i mnogiej Zwroty: Let's try. Jump in [the boat]. Wait for [Ian]! Help! Next time Opisywanie umiejętnościach Pytanie o umiejętności Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń mówi, co potrafi zrobić Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa z kolegą lub koleżanką na temat umiejętności) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje miejsca i osoby ( z wakacyjnego obozu) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource M

22 42 LEKCJA 22 Can I help you? Kupowanie napojów i przekąsek Tematy z nowej podstawy programowej: żywienie, zakupy i usługi Żywność: lody, napoje i przekąski Brytyjskie pieniądze Ceny Pytania typu: How much is / are...? Czasownik can pytanie o pozwolenie Zwroty: Don't shout. It's rude. Sure. Can I help you? Yes, please. Don't be so [greedy]! Robienie zakupów (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń wyraża prośby (zamawianie przekąsek i napojów) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource N

23 43 Don't move! Części ciała LEKCJA 23 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Części ciała Czasowniki (np. jump, point, sit down) Tryb rozkazujący: nakazy i zakazy Zwroty: What's the matter? There's something [on my neck]. There! It's only [a bumblebee]. Go away, [bumblebee]! Wydawanie instrukcji (nakazy i zakazy) (test wyboru) Słuchanie: uczeń reaguje na polecenia SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource O 44 LEKCJA 24 (część A) Across the curriculum Amazing animals Niezwykłe fakty o zwierzętach Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: amazing, expert, find out, penguin, stomach, giraffe, tongue, polar bear, elephant, Antarctic, fly, parts, centimetre, foal, skin, fur, walk, run (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis zwierzęcia) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s.64-65

24 45 LEKCJA 24 (część B) Across the curriculum Amazing animals Projekt: Moje ulubione zwierzę Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis zwierzęcia) SB: s AB: s. 49, ćw. 6 TB: s

25 46 STORY 3 Cleopatra's cave Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, kultura Nowe słowa: holiday, far, speak, boring, dive, cave, Wait., statue, find, queen, surprise, weekend (poprawianie błędnych zdań) SB: s TB: s LEKCJA 25 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi gramatycznego SB: s TB: s

26 48 LEKCJA 25 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 5 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: Test 5A/5B

27 50 LEKCJA 26 Do you like this T-shirt? Ubrania Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Ubrania Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 1. i 2. osobie liczby pojedycznej Zaimki osobowe w dopełnieniu: me / you / him / her / it / us / you / them Zwroty: It's really [cool]! Show me. Great! Not very much. Go away. Leave us alone. Wyrażanie preferencji Pytanie o preferencje innych (robienie notatek) Mówienie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ubrań) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionych ubrań) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource P

28 51 LEKCJA 27 They sleep in caves. Życie zwierząt Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Dzikie zwierzęta Czasowniki opisujące życie zwierząt (np. eat, swing) Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 3. osobie liczby mnogiej Opis zwyczajów z życia zwierząt Pytanie o typowe zachowania (test wyboru) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, zadawanie pytań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń zapisuje informacje uzyskane ze słuchanego tekstu (opis żyraf) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource Q

29 52 LEKCJA 28 She has lessons at the studio. Życie gwiazdy filmowej Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Czas Present Simple: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w 3. osobie liczby pojedynczej Pytania szczegółowe (whquestions) w czasie Present Simple Opisywanie typowego dnia Pytanie o czynności typowego dnia innych osób (test typu prawda-fałsz-brak informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, pytania o czynności typowego dnia) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource R 53 LEKCJA 29 (część A) Across cultures A day at my school Szkoła w Wielkiej Brytanii i Australii Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: in Year 7, in the morning/afternoon, before, cafeteria, basketball, webcam, cricket (test wyboru) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, rozmowa o typowym dniu w szkole) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s

30 54 LEKCJA 29 (część B) Across cultures A day at my school Projekt: Mój dzień w szkole Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie Pisanie: uczeń opisuje typowe czynności dnia codziennego (opis dnia w szkole) SB: s AB: s. 59, ćw. 6 TB: s LEKCJA 30 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, zakupy i usługi, świat przyrody gramatycznego SB: s TB: s

31 56 LEKCJA 30 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: szkoła, życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 58 PUZZLE STORY 3 'Who's got the gold?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s

32 59 SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 60 LEKCJA 31 I often read in bed. Dzień z życia przyjaciela Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Przysłówki częstotliwości: always / usually / often / sometimes / never Zwroty: Not really. I'm quite good at [Maths]. I'm not very good at [French]. [I'm always] late for [class]. Pytanie o i opisywanie czynności rutynowych (dobieranie pytań do odpowiedzi, uzupełnianie informacji) Mówienie: uczeń prosi o informacje (praca w parach, rozmowa o czynnościach dnia codziennego) Pisanie: uczeń opisuje czynności dnia codziennego SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource S

33 61 LEKCJA 32 I'm walking to the London Eye. Typowe czynności Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie Typowe czynności dnia codziennego Czas Present Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie pojedynczej Zwroty: It's me, [Lucy]. Don't be daft! Lucky you! Opisywanie czynności właśnie wykonywanych (uzupełnienia informacji) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource T

34 62 LEKCJA 33 What's the weather like? Pogoda Tematy z nowej podstawy programowej: podróżowanie i turystyka, świat przyrody Pogoda Czas Present Continuous: zdania twierdzące, przeczenia i pytania w liczbie mnogiej Zwroty: How's life? [Their house is] amazing. How [cool] is that? Just joking. Cheers! Pytanie o pogodę Opisywanie pogody (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (robienie notatek) Mówienie: uczeń przekazuje informacje uzyskane z usłyszanego tekstu Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (uzupełnianie informacji) Pisanie: uczeń opisuje ludzi i miejsca (pocztówka) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource U

35 63 LEKCJA 34 (część A) Across the curriculum Weather in the USA Pogoda w Stanach Zjednoczonych Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Nowe słowa: different, climate, season, famous, dangerous, hurricane, terrible, storm, flood (dobieranie zdjęć do opisów, test typu prawda-fałsz) Słuchanie: uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (dobieranie dialogów do zdjęć) Mówienie: uczeń prosi o informacje (odpowiadanie na pytania o klimat i pogodę) Uczeń stosuje techniki samodzielnej pracy nad językiem SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 34 (część B) Across the curriculum Weather in the USA Projekt: Pory roku w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: świat przyrody Pisanie: uczeń opisuje miejsca (klimat i pogoda w kraju ucznia) SB: s AB: s. 69, ćw. 6 TB: s

36 65 STORY 4 Shop detectives Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: high summer, train, outside, cafe, lovely, at work, store, people, detective, department, coat, lift, Well done!, job (odpowiadanie na pytania, test wyboru) SB: s TB: s LEKCJA 35 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie gramatycznego SB: s TB: s

37 67 LEKCJA 35 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s TEST 7 Sprawdzenie wiadomości z lekcji Test Master CD-ROM: test 7A/7B

38 69 LEKCJA 36 She works abroad. Praca Tematy z nowej podstawy programowej: praca Zawody Miejsca pracy Obowiązki w pracy Porównanie czasów Present Simple i Present Continuous Pytanie o zawód, opisywanie pracy Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie zawodów do opisów) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie osób do nagrań) Pisanie: opisywanie osób (wypowiedzi dotyczące pracy) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource V

39 70 LEKCJA 37 When's your birthday? Ważne daty Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Liczebniki porządkowe Miesiące Daty (dzienne) Pytania w czasownikiem to be: When's...? Przyimek on używany z datami Zwroty: What's it about? Guess! Think of [the number]. What do you mean? I see. That's amazing. Podawanie dat (dziennych) (łączenie połówek zdań) Słuchanie: uczeń wyszukuje proste (odpowiadanie na pytania) Mówienie: uczeń prosi o informacje (rozmowa na temat dat urodzin i innych ważnych dat) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania (opis ulubionego dnia w roku) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource W

40 71 LEKCJA 38 I want to buy a map. Pytanie o drogę Tematy z nowej podstawy programowej: zakupy i usługi Miejsca w mieście Konstrukcje z czasownikiem: want to + bezokolicznik Konstrukcje typu: Let's + bezokolicznik Zaimki miejsca: opposite / next to / in front of / behind Zwroty: Excuse me. It's over there. Here you are. Good idea! Bad luck! Sugerowanie, reagowanie na sugestie Podawanie położenia miejsc w mieście Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu Mówienie: uczeń prosi o informacje (opis położenia miejsc w mieście) Pisanie: uczeń przedstawia swoje upodobania ( do kolegi lub koleżanki) SB: s AB: s TB: s TB: Photocopiable Resource X

41 72 LEKCJA 39 (część A) Across cultures Festivals Święta w krajach anglojęzycznych Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Nowe słowa: festival, midnight, kiss, fireworks, traditional, Scottish, cut, pumpkins, lamps, funny faces, scary, costumes, neighbour, treat, sweets, give, play a trick, remember, dinner, turkey, sweet potatoes, pie, love, send, romantic, cards, sign, poems, presents, flowers, chocolates (odpowiadanie na pytania) Słuchanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu (dobieranie świąt do dialogów) Mówienie: uczeń prosi o informacje (sposoby spędzania nocy sylwestrowej) SB: s AB: s , ćw. 1-5 TB: s LEKCJA 39 (część B) Across cultures Festivals Projekt: Ważne święto w moim kraju Tematy z nowej podstawy programowej: kultura Pisanie: uczeń opisuje ludzi, udziela informacji na swój temat (opis ważnego święta w kraju ucznia) SB: s AB: s. 79, ćw. 6 TB: s

42 74 LEKCJA 40 (część A) Revision: grammar Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi gramatycznego SB: s TB: s LEKCJA 40 (część B) Revision: vocabulary and communication Tematy z nowej podstawy programowej: praca, życie rodzinne i towarzyskie Powtórzenie poznanego słownictwa Powtórzenie poznanych zwrotów oraz funkcji językowych Uczeń dokonuje samooceny SB: s AB: s TB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B

43 77 PUZZLE STORY 4 'Which painting is real?' Opowiadanie Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Nowe słowa: painting, crab, real Utrwalenie poznanego słownictwa (odpowiadanie na pytania, test wyboru) AB: s SKILLS TEST Ćwiczenie umiejętności językowych lekcje Test Master CD-ROM: Skills A/B 79 PLAY 2 Freda's Fashion Show Sztuka (czytanie) Nowe słowa: fashion designer, rich, cleaner, expensive, cry, normal, sequin, fashion show, reporter, catwalk Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s

44 80 PLAY 2 Freda's Fashion Show Sztuka (odgrywanie) Czytanie: uczeń rozumie ogólny sens tekstu AB: s Opracowanie: Bartosz Michałowski

Rozkład materiału do podręcznika Sky High 1, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 ROK SZKOLNY 2013/14

Rozkład materiału do podręcznika Sky High 1, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 ROK SZKOLNY 2013/14 Rozkład do podręcznika Sky High 1, JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 ROK SZKOLNY 2013/14 Lp. Temat rozdziału Temat lekcji Znajomość środków językowych Zgodność z Nową podstawą programową Materiał podręcznika Słownictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa IV - Sky High 1 1 / 17 NIEDOSTATECZNA nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the)

czasownik to be (proste pytania) przedimki (a, an, the) ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA GO INTERNATIONAL! 1 Andrzej Zychla LEKCJA TEMAT (STRONY) SŁOWNICTWO STRUKTURY I INNE ELEMENTY GRAMATYCZNE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE GET READY TO GO! 1. GET READY TO GO! 1 (ss.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky High 1 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1. Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 Klasa 1 grupa II - GIMNAZJUM TOMASZ PEIKERT PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM KLASA 1 Upbeat 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 A2 56 pp: Units 3 & 4 Gramatyka REVISION 2 Tematy z nowej

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi

Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny - klasy IV-VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi Magdalena Goździejewska Anna Misaczek-Wąsowicz Spis treści: Klasa 4 podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV Discover English 1 Rozumienie wypowiedzi Tworzenie wypowiedzi niedostateczną otrzymuje uczeń, nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1

KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 2- KLASA II Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV- VI 1.PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA a) Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60

Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1. Etap edukacyjny: I. Poziom: A1. Liczba godzin: 60 Rozkład materiału do podręcznika English Adventure 1 Etap edukacyjny: I Poziom: A1 Liczba godzin: 60 Realizacja materiału w wymiarze 60 godzin rocznie gwarantuje zrealizowanie podstawy programowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Total English Elementary Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE JĘZYKOWE GRAMATYKA

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA 4 Wymagania na ocenę celującą (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP

utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki przewidzianych do realizacji w kl. IV SP PROGRAM ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI MAJĄCYCH PROBLEMY W OPANOWANIU JĘZYKÓW OBCYCH Klasy IVa i IVb Prowadząca: mgr Gabriela Kłosowska Czas zajęć: 1x45min (13:40-14:25) Termin: co druga środa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 4 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielnośd odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1

Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Język angielski kl. I gr. I podr.: Upbeat 1 Iwona Mak Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie Lekcja 1 1 Evolution plus 1 TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO ROZKŁAD MATERIAŁU GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: klasa IV W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie

ROZKŁAD MATERIAŁU. Zaimki pytające Zdania twierdzące i pytające w czasie Present Simple. Przedstawianie siebie (S) Pytanie o samopoczucie 1 Evolution plus 1 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome to school lekcja organizacyjna Lekcja

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Global Beginner Rozkład Materiału

Global Beginner Rozkład Materiału Beginner Rozkład Materiału ROZDZIAŁ 1 POD ROZDZIAŁ Name Address game TEMATYKA SŁOWNICTWO alfabet miejsce pochodzenia powszechne angielskie słowa powitania i pożegnania zwroty grzecznościowe podawanie adresu

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 29/W/A Trener: Katarzyna Lis Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S)

ROZKŁAD MATERIAŁU. Przedstawianie siebie (S) Podawanie wieku (S) Podawanie informacji o zawodach członków rodziny Wyrażanie emocji (S) 1 Evolution plus 2 ROZKŁAD MATERIAŁU TEMAT LEKCJI TEMATYKA / SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATERIAŁY Welcome back to school! lekcja organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1

Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Rozkład materiału do podręcznika Join Us 1 Magdalena Kaleta Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników do nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Discover English Starter

Discover English Starter KRYTERIA OCENIANIA Discover English Starter POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej

Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Wymagania na ocenę celującą (6) z języka angielskiego dla klasy czwartej Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V - VI Podręcznik: Sky 1, Sky 2 Opracowała: Magdalena Snop KLASA V I SEMESTR ZAKRES MATERIAŁU: SŁOWNICTWO: Obóz wakacyjny Czas wolny Czasowniki (umiejętności)

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE

DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE DZIELNICOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS OUR FUTURE II EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 1. Organizator Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie, ul. Radarowa

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego oddział IV I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3

PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 2 na rok szkolny 2012/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Okres bezpodręcznikowy Rozdział powitalny Hello! Wita się i przedstawia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne

KRYTERIA OCENIANIA. Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Kryteria ogólne KRYTERIA OCENIANIA Discover English 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Kryteria ogólne Znajomość środków Rozumienie wypowiedzi NIE Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. Uczeń nie spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 3

Our Discovery Island 3 Our Discovery Island 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1+ Rozdział 1 Nature Rozpoznaje dźwięk /i:/. Rozpoznaje wprowadzone słowa (natura). Poprawnie nazywa różne elementy na obrazku, np. blue birds.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

2 New F r iends 2 / 3

2 New F r iends 2 / 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, KLASA VI 1 2 New F r iends 2 / 3 Uwagi do poniższych kryteriów ocenianiaw kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca.

Bardziej szczegółowo

Formy aktywności ucznia Ile razy w semestrze Jaki to % oceny semestralnej Odpowiedzi ustne i pisemne obejmujące materiał z trzech

Formy aktywności ucznia Ile razy w semestrze Jaki to % oceny semestralnej Odpowiedzi ustne i pisemne obejmujące materiał z trzech Przedmiotowy System Oceniania. Nauczyciel: mgr Dorota Matuszczak-Tomicka. Przedmiot: język angielski. Klasy IV VI Wiadomości i umiejętności uczniów będą sprawdzane w następujący sposób: Formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Klasa V - Sky High 2 1 / 12 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasa V - Sky High 2 1 / 12 NIE nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Uczeń taki nie jest w stanie wykonać nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową.

Wymagania edukacyjne dla klasy IVb. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce. na rok szkolny 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową. Wymagania edukacyjne dla klasy IVb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce na rok szkolny 2014/2015 zgodne programową. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARLAND

Bardziej szczegółowo