Technologie Mowy. Modele semantyczne i ontologie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie Mowy. Modele semantyczne i ontologie"

Transkrypt

1 Technologie Mowy Modele semantyczne i ontologie Bartosz Ziółko Wykorzystano materiały MIT, Li Fei-Fei, Aleksandra Pohla, Jana Wicijowskiego, Mariusza Mąsiora i Wikipedię 365

2 Rule-to-rule Bag-of-words Latent Semantic Analysis Wordnet CYC 366

3 Rule-to-Rule Semantic interpretation [aka syntax directed translation ]: pair syntax, semantic rules. Generalised Phrase Structure Grammars (GPSG): pair each context free rule with semantic action ; as in compiler theory due to Knuth,

4 Meanings by compositionality Robert Berwick (MIT) 368

5 But there are exceptions 369

6 Exceptions - Business class Airlines Business class is luxury, not much to do with making a good business; Hotels - business class is a hotel, where you rent a room if you go in business. It is clean and has all useful things but small and nothing to do with luxury. Copyright Singapore Airlines 370

7 Human-like and computer-like analysis of expressions Kirk: Spock, are there any Romulans in Sector 6471? Spock: None, captain. Kirk: Are you certain, Spock? Spock: A 100% probability, Captain [camera rolls] Kirk: Damn your Vulcan ears, Spock, I thought you said there were no Romulans in sector 6471! Spock: But there is no sector 6471 Logic dictates 371

8 Bag-of-words Semantics of NL sentences and phrases can be composed from the semantics of their subparts (for example words) Principle of Compositionality. 372

9 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 373

10 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 374

11 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 375

12 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 376

13 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 377

14 Bag-of-words by Li Fei-Fei (Princeton) 378

15 379

16 Vector space model Jan Wicijowski.xml 380

17 topics Applying Semantic Model to Recognition words word-topic matrix hypothesis vector similarities vector Jan Wicijowski Języki torricelli Język vanimo Język sahu Język wiaki Język yapunda Chesterfield F.C Andrew Latimer Parnassius hunza Tom Smith Mononukleotyd flawinowy 381

18 Latent Semantic Analysis (LSA) A row in this matrix will be a vector corresponding to a term, giving its relation to each document, a column in this matrix will be a vector corresponding to a document, giving its relation to each term. The dot product between two term vectors gives the correlation between the terms over the documents. 382

19 Latent Semantic Analysis (LSA) 383

20 Latent Semantic Analysis (LSA) 384

21 Bag-of-words with graphs Big John has a house. Big John has a black, aggressive cat. The black aggressive cat has a small mouse. The small mouse is a mammal. 385

22 TFIDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) TFIDF i,j = ( N i,j / N *,j ) * log( D / D i ) where N i,j = the number of times word i appears in document j (the original cell count). N *,j = the number of total words in document j (just add the counts in column j). D = the number of documents (the number of columns). D i = the number of documents in which word i appears (the number of non-zero columns in row i). 386

23 LSA tutorial ws-and-articles/articles/33.html?start=1 387

24 Semantyczne zasoby dla języka polskiego Słowosieć Wikipedia and DBPedia Synonims in OpenOffice Wielki Słownik Języka Polskiego Słownik Języka Polskiego 388

25 Słowosieć Elektronika jest typem sprzętu Elektronika jest typem nauki matematycznoprzyrodniczej i nauki ścisłej 389

26 Słowosieć Automatyka Informatyka Mechanika Inżynieria 390

27 Konstruowanie Słowosieci 391

28 Ontologie Slajdy Aleksandra Pohla Po co nam to wszystko? 392

29 393

30 Ontologie RDFS Resource Description Framework Schema 394

31 Ontologie 395

32 Ontologie 396

33 Ontologie 397

34 Ontologie 398

35 Ontologie 399

36 Definicje ontologii w filozofii i informatyce Ontologia (filozofia): Termin wywodzący się z greckiego słowa oznaczającego byt, ale ukuty w XVII w. na oznaczenie gałęzi metafizyki zajmującej się tym co istnieje. Ontologia (informatyka): Oksfordzki Słownik Filozoficzny Formalna specyfikacja konceptualizacji wybranej dziedziny wiedzy. Tom Gruber

37 Ogólna charakterystyka ontologii Elementy definicyjne: formalna specyfikacja: CycL, FLogic, KIF, LOOM, OCML,OWL, RDF......konceptualizacji: indywidua, pojęcia, własności, relacje, funkcje, procesy......wybranej dziedziny wiedzy: ontologie ogólne ontologie dziedzinowe

38 Cyc jako przykład ontologii ogólnej Cyc produkt Cycorp Rozpoczęcie prac: Największa znana ontologia: 300 tyś. pojęć 26 tyś. predykatów 3 miliony asercji 3 wersje: komercyjna, rozwojowa, otwarta Zaawansowany silnik inferencyjny Leksykon dla języka angielskiego

39 CycL język ontologii CycL: nadbudowany nad rachunkiem predykatów 2-rzędu teoria mnogości ZF asercje na meta-poziomie operatory modalne 2 poziomy języka epistemologiczny heurystyczny (SubL dialekt Lispa)

40 Struktura wiedzy 1. Pojęcia podstawowe #$Thing korzeń ontologii #$Collection kolekcja wszystkich kolekcji #$Individual kolekcja wszystkich indywiduów #$genls relacja generalizacji #$isa relacja należenia do kolekcji

41 Struktura wiedzy 2. Kolekcje i indywidua Kolekcje 1-ego rzędu: #$Intangible,#$PartiallyTangilbe, #$TemporalThing, #$SpatialThing Kolekcje 2-ego rzędu: #$TemporalStuffType, #$TemporalObjectType, #$ExistingStuffType, #$ExistingObjectType

42 Struktura wiedzy 3. Predykaty arność typ argumentów format argumentów relacja genlpreds przykład (#$coloroftype, #$conceptuallyrelated) Funkcje pozwalają unikać reifikacji przykład (#$CapitalFn COUNTRY)

43 Mikroteorie 3 miliony asercji! Trudność spełnienia wymogu globalnej niesprzeczności Podział wiedzy na mniejsze jednostki mikroteorie predykat #$genlmt #$BaseKB korzeń drzewa mikroteorii #$EverythingPSC suma wszystkich mikroteorii

44 Leksykon Mapowanie pomiędzy pojęciami (#$Dog) a słowami języków naturalnych ( dog ) Symboliczna reprezentacja słów (X-TheWord) Predykat denotacji (#$denotation WORD POS N DENOTATION) Bank(1) (#$denotation #$Bank-TheWord #$CountNoun 0 #$Bank-Topographical) Bank(2) (#$denotation #$Bank-TheWord #$CountNoun 1 #$BankOrganization)

45 Architektura Cyc Cycorp

46 Architektura Cyc Baza wiedzy Świat Wyciąg operacji, serwer operacji Partycje wiedzy Silnik inferencyjny Interfejs użytkownika API Narzędzie integracji źródeł wiedzy

47 Organizacja danych Świat - obraz pamięci działającej ontologii zapisany w formacie CFASL może być załadowany z powrotem bez sprawdzania integralności danych Wyciąg operacji zestaw operacji wykonywanych przez użytkownika w czasie pracy z systemem Serwer operacji pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy sesjami różnych użytkowników Partycja wiedzy fragment Świata

48 Interfejs użytkownika

49 Interfejs użytkownika Interfejs webowy pozwala przeglądać ontologią, wprowadzać nowe fakty, zadawać pytania, etc. (HTML + CGI) Edytor faktów (Fact Editor) pozwala wprowadzać fakty osobom, które nie są zaznajomione ze strukturą ontologii (Java) Biblioteka zapytań (Query Library) pozwala tworzyć zapytania i je wykonywać. Wykorzystuje mechanizmy NLP (Java).

50 Komunikacja ze światem zewnętrznym API: SubL: protokoły ASCII oraz CFASL przez TCP/IP, brak wsparcia dla wywołań zwrotnych Java: nadbudowany nad SubL, zapewnia łatwą integrację z systemami napisanymi w Javie, wspiera wywołania zwrotne Wspierane języki RW: CycML, DAML, OWL SKSI: narzędzie pozwalające na integrację z bazami danych i stronami internetowymi

51 Zastosowania Cyc

52 Zastosowania Cyc - aktualne Integracja baz danych Integracja baz wiedzy Inteligentne wyszukiwanie informacji: na podstawie krótkich opisów (np. zdjęcia) na stronach WWW Rozproszona AI Przetwarzanie języka naturalnego

53 Zastosowania Cyc - potencjalne Automatyczne pośrednictwo w sprzedaży dóbr Tworzenie inteligentnych interfejsów Tłumaczenie maszynowe wysokiej jakości Rozpoznawanie mowy wspomagane wiedzą Zaawansowane modelowania zachowań użytkowników Semantyczny data-mining Wsparcie dla e-biznesu

54 Bazy danych Wymagania: zmapowanie tabel i ich atrybutów na pojęcia występujące w Cyc. Rezultat: Możliwość wykrycia anomalnych danych poprzez ich analizę z wykorzystaniem wiedzy zdroworozsądkowej. Integracja wiedzy występującej w wielu bazach danych: wykrycie danych sprzecznych generowanie zapytań obejmujących wiele baz danych

55 CYC 419

56 CYC 420

57 Przykład CYC 421

58 Wyszukiwanie informacji 1. Założenia: baza danych/wiedzy obejmująca tysiące lub setki tysięcy danych niepodlegających analizie tekstowej, zawierających krótkie opisy (np. zdjęcia, filmy, abstrakty) Rezultat: możliwość inteligentnego wyszukiwania informacji znacznie wykraczającego poza zwykłe mechanizmy dopasowania/zastępowania synonimami.

59 Wyszukiwanie informacji 2. Założenie: dziedzinowe bazy wiedzy dostępne przez WWW, implementujące protokół komunikacyjny Cyc Rezultat: możliwość zaawansowanego wyszukiwania wszelkich informacji dostępnych w dziedzinowych bazach wiedzy (dla użytkownika końcowego wygląda to tak, jakby cała wiedza znajdowała się w Cyc).

60 Problemy ze stosowaniem ontologii Ogromne koszty Wiedza zmienia się z czasem Ontologie zawierają ograniczoną wiedzę Mogą być błędy wynikające z automatycznej ekstrakcji faktów z tekstów Ale Watson wygrał w Va Banque z mistrzami 424

61 Watson gra z mistrzami w Va Banque 425

62 Przetwarzanie języka naturalnego Precyzyjne przetwarzanie języka naturalnego wymaga często posiadania wiedzy zdroworozsądkowej: I saw clouds flying over Zurich. Widziałem chmury lecące nad Zurychem. I saw buildings flying over Zurich. Widziałem domy lecąc nad Zurychem.

63 Linked Data 427

64 Podsumowanie Zasada kompozycyjności (fioletowa krowa) Koncepcja modelu bag-of-words Podstawy LSA Orientacja w zagadnieniach związanych z korpusami mowy i tekstów (jak się je robi, ocenia ich jakość, wielkość itp.) Implementacje słowników (tekst, SQL, FSA) Słowosieć (koniecznie sprawdzić stronę) Czym jest ontologia, czyli jak dodać Mruczka do Facebooka 428

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 1 Praktyczne aspekty zarządzania wiedzą Praca nr 06300017 Warszawa, grudzień 2007 Wybrane problemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja wiedzy: SPARQL, DBpedia, inżynieria wiedzy i integracja modeli danych

Reprezentacja wiedzy: SPARQL, DBpedia, inżynieria wiedzy i integracja modeli danych Reprezentacja wiedzy: SPARQL, DBpedia, inżynieria wiedzy i integracja modeli danych Wojciech Jaworski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski Wojciech Jaworski (MIM UW) SPARQL, DBpedia, inżynieria

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przy pomocy technologii ontologicznych

Modelowanie przy pomocy technologii ontologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki Michał Szymczak Modelowanie przy pomocy technologii ontologicznych Praca magisterska pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego

Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Praca magisterska Mapowanie ontologii na przykładzie CYC i Słownika Semantycznego Języka Polskiego Aleksander Pohl Kierunek: Informatyka Nr

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE W PROJEKTOWANIU I IMPLEMENTACJI ONTOLOGII

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE WYKORZYSTYWANE W PROJEKTOWANIU I IMPLEMENTACJI ONTOLOGII Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju / pod redakcją Cezarego Orłowskiego. - Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006. - (Automatyka Informatyka). -

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące

Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Narzędzia do budowy ontologii i narzędzia wnioskujące Spis treści 1. OPIS NARZĘDZI INŻYNIERII ONTOLOGII... 6 1.1. PROTEGEWIN... 6 1.1.1. Informacje ogólne... 6 1.1.2. Właściwości i zastosowania... 6 1.1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów...

Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 4.Rozpoznawanie znaczenia słów... Spis treści 1.Wstęp (do uzupełnienia)...2 2.Istotne pojęcia i definicje...3 3.Przegląd Chatterbotów...5 3.1.ALICE...5 3.2.Jabberwacky...6 3.3.Artifical Solutions...7 3.4.HAL z Zabaware...9 3.5.Bildgesmythe

Bardziej szczegółowo

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój

Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój XV Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2009 Semantic Web technologie, zastosowania, rozwój Jarosław Bąk, Czesław Jędrzejek Politechnika Poznańska jaroslaw.bak@put.poznan.pl, czeslaw.jedrzejek@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć semantyczna utopia czy realne rozwiązanie?

Sieć semantyczna utopia czy realne rozwiązanie? Sieć semantyczna utopia czy realne rozwiązanie? Małgorzata Kaliczyńska W artykule przedstawione zostały założenia technologii sieci semantycznych, takie jak ontologie i metody reprezentacji wiedzy. Omówiono

Bardziej szczegółowo

Jajem, tyjesz, wyjecie czyli Dlaczego dialog z komputerem jest taki trudny?

Jajem, tyjesz, wyjecie czyli Dlaczego dialog z komputerem jest taki trudny? Jajem, tyjesz, wyjecie czyli Dlaczego dialog z komputerem jest taki trudny? Aleksander Pohl http://apohllo.pl Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza SFI 8. marca 2008 Plan prezentacji Lingwistyka

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH

TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH TEXT MINING JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA INFORMACJI Z DOKUMENTÓW TEKSTOWYCH Paweł Lula Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Informatyki Stale i szybko rosnące zasoby informacyjne są jedną z cech współczesności.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bezpośredniej analizy semantycznej (ESA) do indeksowania, grupowania i etykietowania artykułów naukowych

Zastosowanie bezpośredniej analizy semantycznej (ESA) do indeksowania, grupowania i etykietowania artykułów naukowych Zastosowanie bezpośredniej analizy semantycznej (ESA) do indeksowania, grupowania i etykietowania artykułów naukowych Marcin Szczuka Instytut Matematyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów.

Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów. Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów. Boiński Tomasz Orłowski Piotr Szpryngier Piotr 7 września 2012 Streszczenie. Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 1 Czy bazy wiedzy i podręczniki inteligentne stanowią kolejną fazę rozwoju. rozwoju technologii edukacyjnych? Nowacki

Rozdział 1 1 Czy bazy wiedzy i podręczniki inteligentne stanowią kolejną fazę rozwoju. rozwoju technologii edukacyjnych? Nowacki Rozdział 1 1 Czy bazy wiedzy i podręczniki inteligentne stanowią kolejną fazę rozwoju Czy technologii bazy wiedzy edukacyjnych? i podręczniki Lech inteligentne Banachowski, stanowią kolejną Elżbieta fazę

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS Analiza danych nieustrukturyzowanych: Text Mining

Studia Podyplomowe Metody statystyczne w biznesie. Warsztaty z oprogramowaniem SAS Analiza danych nieustrukturyzowanych: Text Mining Analiza danych nieustrukturyzowanych: Text Mining Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski Część 2 SAS Text Miner 1) Krótka charakterystyka narzędzia 2) Etapy procesu text mining 3) Komponenty

Bardziej szczegółowo

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6)

Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Sprawozdanie dla grupy tematycznej PBZ i. Systemy wspomagania decyzji regulacyjnych: Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych telekomunikacyjnych PBZ

Bardziej szczegółowo

technologia informacyjna #1

technologia informacyjna #1 technologia informacyjna #1 Tomasz Przechlewski Strona 1 z 91 Wprowadzenie Dane, informacja, wiedza Informacja to jest przyrost wiedzy, który może być uzyskany na podstawie danych. (Tstchizris i Lochovsky)

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2013 Wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2

WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Aleksandra WERNER Politechnika Śląska, Instytut Informatyki WYDAJNOŚĆ PRZETWARZANIA ZAPYTAŃ W ŚRODOWISKU SFEDEROWANEGO SYSTEMU IBM DB2 Streszczenie. Jedną

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 201 /201 2 3 pod redakcja Tomasza Kubika

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 201 /201 2 3 pod redakcja Tomasza Kubika KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY Kolekcja prac 201 /201 2 3 pod redakcja Tomasza Kubika KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY Kolekcja prac 2012/2013 pod redakcją Tomasza Kubika Skład komputerowy, projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Web 3.0 SIEĆ PEŁNA ZNACZEŃ Web Full of Meaning Łódź, 16 styczeń 2013

Web 3.0 SIEĆ PEŁNA ZNACZEŃ Web Full of Meaning Łódź, 16 styczeń 2013 Web 3.0 SIEĆ PEŁNA ZNACZEŃ Web Full of Meaning Łódź, 16 styczeń 2013 Agenda Część 1: Web 3.0 - wprowadzenie Dr. Mirek Sopek Część 2: Semantic Web - przykłady użycia Dr. Marcin Skulimowski 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI

INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Justyna Siwińska * INTELIGENCJA BIZNESOWA A SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Wstęp Podejmowanie decyzji biznesowych, zarówno o znaczeniu operacyjnym jak i taktycznym oraz strategicznym, staje się coraz trudniejsze.

Bardziej szczegółowo

Interpreter Języka Zapytań SBQL dla Office Object Portal

Interpreter Języka Zapytań SBQL dla Office Object Portal POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Interpreter Języka Zapytań SBQL dla Office Object Portal Student/studentka Nr albumu Promotor Specjalność Katedra Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo