my you he she it you they

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "my you he she it you they"

Transkrypt

1 1 Zaimki osobowe I ja we my you he she it ty on ona to you they wy oni, one Zaimek I - ja naleŝy zawsze pisać duŝą literą. Zaimki osobowe he - on oraz she - ona zastępują w zdaniu podmiot osobowy. Niekiedy odnoszą się równieŝ do zwierząt, jeŝeli jest to zwierzę domowe, a jego płeć jest znana. This is Peter. He is a clever boy. Janice is a painter. She paints pictures. John has got a dog. It is a poodle. I like your cat. She is very nice. Zaimek osobowy they - oni, one zastępuje w zdaniu podmiot osobowy rodzaju męskiego oraz Ŝeńskiego, jak równieŝ podmiot nieosobowy. Tom and Jake are my neighbours. They live next door. I know the people. They are our teachers. These books are expensive. They cost a lot. Mr Brown s children are polite. They always say hello. Whose are those pencils? They are Peter s. We have got three hamsters. They are small. I have got sweets in the bag. They are for my children. Zaimek it - to zastępuje w zdaniu podmiot nieosobowy w liczbie pojedynczej, w tym zwierzęta oraz rzeczowniki niepoliczalne. This is a newspaper. It is very interesting. That is a shopping centre. It is very big. What is this animal? It is a squirrel. Drink some orange juice. It is very good. There is honey in the jar. It is sweet. 8

2 I. Wpisz zaimek, którym moŝna zastąpić podane rzeczowniki w zdaniu. Eva... good films... my book... an apple... John and his father... you and I... Brian... my grandfather... Elisabeth and Ann... Mr Green s car... this house... their school... our teachers... this woman... money... chocolate... these pictures... students... the sun... water... II. Przepisz zdania zastępując podmiot osobowy zaimkiem. 1. Robert is a student My parents are at home Water is life Paula loves flowers Joe and Eric are friends The house is very modern Tom s grandfather is old This exercise is easy Tigers are dangerous Honey is good for you Mr Grey s wife is intelligent Tomato soup is the best.... III. Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi. 1. Adam is in bed.... is ill. 2. This is Rita.... is my sister. 3. Mr and Mrs Sanders have got six dogs.... love animals. 4. I love milk.... is good for children. 5. Ronald and Brian are students.... study history. 6. That tree is very old.... is one thousand years old. 7. Don t eat this meat.... is raw. 8. These are our rooms.... are very big. 9. Where is jam?... is in the jar. 10. That is a bee.... is an insect. 9

3 2 Czasownik be - czas teraźniejszy Czasownik be oznacza być. Stosuje się go zwykle z rzeczownikiem, przymiotnikiem lub przysłówkiem opisującym cechy podmiotu. PoniŜsza tabela prezentuje odmianę czasownika be w czasie teraźniejszym z uwzględnieniem form skróconych z zaimkiem osobowym. I am I m ja jestem we are we re my jesteśmy you are he is she is it is you re he s she s it s ty jesteś on jest ona jest to jest you are they are you re they re wy jesteście oni, one są I am a schoolgirl. You are very brave. He is a dentist. It s hot outside. We re in a museum. They re my friends. Gina s a pretty girl. Adam s a pilot. The books are interesting. Pytania z czasownikiem be tworzy się przez inwersję, czyli przez przemieszczenie orzeczenia przed podmiot zdania. Am I a schoolboy? Are you in the garden? Is Andrew ill? Is Monica a pretty girl? Is the book interesting? Are we in our classroom? Are you friendly? Are the people English? Zaprzeczenie zdania z czasownikiem be tworzy się przy pomocy słowa not, które naleŝy umieścić po czasowniku. Czasownik moŝna skrócić ze słowem not. I am not angry. I m not angry. We are not friends. We aren t friends. You are not busy. You aren t busy. You are not happy. You aren t happy. He is not at home. He isn t at home. They are not small. They aren t small. She is not a vet. She isn t a vet. It is not late. It isn t late. 10

4 I. Uzupełnij zdania odmianą czasownika be. 1. I... short but my brother... tall. 2. Thomas... brave but Adam... shy. 3. You... a good pupil and your friend... a good pupil, too. 4. Elephants... colossal but rabbits... small. 5.The supersonic Concorde... the fastest passenger plane. 6. Mary and Jane... nurses but their brother... a doctor. 7. We... at home because it... cold outside. 8. Grapes... sweet but lemons... sour. 9. Mrs Lee... at work but her husband... at home. 10. Our city... bigger than your town. II. Uzupełnij zdania twierdzące oraz napisz pytania z czasownikiem be. 1. I am happy.... you happy, too? 2. We... Polish.... they Simon... a director.... Bob The Browns... busy.... the Greys An ant... an insect.... bees Eva... in hospital.... her sister London... a capital.... Warsaw Lions... dangerous.... tigers Paper... cheap.... gold Her clothes... clean.... his clothes Tom and Joe... wrong.... I My watch... late.... your watch.... III. Uzupełnij zdania czasownikiem be według przykładu. 1. Jeff and Jerry are not late but Alice and Lisa are. 2. This shirt... expensive but that coat A path... wide but a motorway A secretary... important but a president You... busy but your parents Opera... very popular but cinema Our classroom... big but your classroom The film... interesting but the book I... a pilot but my cousin Betty and Judy Turner... popular but Tina Turner

5 3 Who, What, Where, Why, When + be Zaimki Who - kto, What - co, Where - gdzie, Why - dlaczego oraz When - kiedy występują w pytaniach z czasownikiem be - być. Zajmują one miejsce na początku zdania. W pytaniach z zaimkami obowiązuje zasada inwersji. Po zaimku umieszcza się właściwą odmianę czasownika be, a następnie podmiot zdania. poprawnie Where is Adam? Where are your parents? Where is our room? When is your birthday? When is Christmas? When are holidays? Why is Eddie sad? Why are the children alone? Why are you angry? niepoprawnie Where Adam is? Where your parents are? Where our room is? When your birthday is? When Christmas is? When holidays are? Why Eddie is sad? Why the children are alone? Why you are angry? Zaimek Who - kto odnosi się do osób. Stosuje się go w pytaniach o podmiot zdania. Postać takiego pytania jest zawsze jednakowa: Who + is / are + rzeczownik / przymiotnik / przysłówek / zaimek Who is late? Who is the headmaster? Who is alone? Who is this? Who are they? Who is she? Who are the people? Zaimek What - co odnosi się do rzeczy. What występuje w pytaniach z zaimkami wskazującymi This, That, These i Those, lub innym podmiotem. W pytaniu takim obowiązuje zasada inwersji. What is this? What is that? What is the noise? What are these? What is your name? What are their jobs? Pytanie How old are you? oznacza Ile masz lat?. Zmieniając zaimek oraz formę czasownika, moŝna to samo pytanie zadać innej osobie. How old is Peter? How old are the boys? How old are the trees? 12

6 I. Wstaw Who, What, Where, When, Why lub How old is the oldest in your family? is that tall girl over there? This is Angela. 3. I am 20 and... are you? 4. Jeff s in the garden but... is Michael? is Christmas Eve? On 24 December are you sad. Because I m lonely. 7. Linda is in the hall.... is in the office, then? is Zakopane? In the south of Poland are your children in bed? At ten p.m. 10. Your brother is very brave, so... are you so shy? is the castle? About five hundred, I suppose are aubergines? They are vegetables. 13. My birthday is on 28 September.... is your birthday? are the people? They are our neighbours are these? These are paper clips. II. Uzupełnij pytania. 1. My name is David.... your name? 2. My keys are in the bag.... your keys? 3. Everybody is happy.... you sad? 4. Wasps are insects.... frogs? 5. That woman is our neighbour.... this man? 6. Summer holidays are in July.... are winter holidays? 7. Everybody is on time.... you late? 8. Those are offices.... these buildings? 9. It is cold in winter.... it hot, then? 10. Warsaw is in Poland.... Manchester? III. Napisz pytania ? Tom s in the playground ? Easter is in spring ? Mr Jones is my father s friend ? Alice is twelve ? Sparrows are birds ? Tokyo is in Japan ? Those are magazines ? Carol is rich. 13

46 Czasownik have (got)

46 Czasownik have (got) 46 Czasownik have (got) Czasownik have oznacza mieć, posiadać. W tym znaczeniu moŝe występować ze słowem got, którego na język polski nie naleŝy tłumaczyć. My brother has got a beautiful girlfriend. You

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny

I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny I Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Etap szkolny Instrukcja dla ucznia Przystępujesz do rozwiązywania zadań szkolnego

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A )

Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) Test diagnostyczny z języka angielskiego do klasy I gimnazjum ( A ) 1. Wybierz właściwe słowo lub znak - : eg. A lot of businesswoman / businesswomen / businesswomans buy clothes here. a) I can't get in.

Bardziej szczegółowo

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in

46. The Browns (nie mają żadnych) children. 47. I (obejrzałem) all Harry Potter films when I was on holiday. 48. We (odwiedzamy) our friends in Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy. 1. (Czy Kasia ma) two sisters?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA

PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA PRESENT CONTINUOUS OSOBA+BE+CZASOWNIK(ING)+RESZTA ZDANIA Czynności wykonywane w chwili gdy o nich mówimy TERAZ (NOW, AT THE MOMENT) My mum is cooking dinner for us now. (Ona teraz gotuje) This plane is

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES

01EGR Gymn Contents:01EGR Gymn Contents 11-03-14 15:21 Page 1 SAMPLE PAGES SAMPLE PAGES Module 1 Module 2 Culture I Module 3 Module 4 Module 5 Culture II Module 6 Module 7 Module 8 Culture III Module 9 Module 10 Module 11 Culture IV Człowiek Dom Życie rodzinne i towarzyskie

Bardziej szczegółowo

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley

Student s Book. Virginia Evans - Jenny Dooley Student s Book Virginia Evans - Jenny Dooley Contents 0 Modules Grammar Vocabulary Starter pp. -8 School days pp. 9-9 Self-Check p. 0 ñ A/An ñ Subject/Object pronouns ñ To be ñ Question words (who, what,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto.

Copyright by Wydawnictwo EPROFESS. Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2. Projekt okładki: Jacek Piekarczyk. Zdjęcie: http://www.istockphoto. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Wydanie I, 2014 ISBN: 978-83-63435-46-2 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Zdjęcie: http://www.istockphoto.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne

teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne teksty - konstrukcje leksykalno-gramatyczne Zadanie 1) Przeczytaj poniższy tekst. W każdą lukę (1.-6.) wstaw odpowiedni wyraz (A, B lub C). Hi Sue, I m writing this e-mail 1. I can t find my watch anywhere!

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych

Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Oxford Sprawdzian bez tajemnic Trzeci przykładowy sprawdzian szóstoklasisty z języka angielskiego i zestaw przykładowych zadań dodatkowych Piotr Święcicki Diana Anyakwo 1 Spis treści Trzeci przykładowy

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska

WROCŁAW 2012. Joanna Chmielewska Paulina Rogulska WROCŁAW 2012 Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Joanna Chmielewska Paulina Rogulska Skrypt gramatyczny do nauki języka angielskiego dla studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2012 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk

Anna Treger. Megatest. Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Anna Treger ANGIELSKI Megatest Konsultacja językowa: dr Alisa Mitchel Masiejczyk Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Grammar focus Language focus

Grammar focus Language focus Spis treści Wprowadzenie Rozdział Vocabulary focus Grammar focus Language focus Functions focus 1 Człowiek Describing physical appearance Describing personality Feelings and emotions Asking for personal

Bardziej szczegółowo