Instrukcja użytkowania i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych i ich potencjalnym wpływem na użytkownika. Niniejszą instrukcję należy czytać razem z instrukcją użytkowania części twarzowej TORNADO oraz filtrów stosowanych z urządzeniem T/POWER. Instrukcji tych nie wolno pomylić z instrukcjami dla podobnych urządzeń. W stanie wyłączenia zasilania należy oczekiwać niewielkiej lub żadnej ochrony dróg oddechowych. Jest to stan odbiegający od normy. W stanie wyłączenia zasilania może wystąpić szybki wzrost zawartości dwutlenku węgla i spadek zawartości tlenu pod maską. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia dmuchawy noszący powinien natychmiast opuścić obszar zagrożenia, a dopiero potem zdjąć wyposażenie. W przypadku bardzo dużej intensywności pracy może dojść do wytworzenia podciśnienia w części twarzowej, co z kolei może powodować, że ochrona będzie mniejsza od oczekiwanej. NIE WOLNO zdejmować części twarzowej w czasie przebywania w obszarze zagrożenia. NIE WOLNO naruszać w żaden sposób uszczelnień w czasie pracy. NIE WOLNO zaczepiać węża lub naruszać dopasowania części twarzowej. NIE WOLNO stosować urządzenia, jeżeli uszczelnienie jest zakłócone przez okulary lub brodę. Zastosowanie urządzenia samoistnie bezpiecznego w atmosferze, która nie jest podana, lub zastosowanie urządzenia niesamoistnie bezpiecznego w atmosferze palnej lub wybuchowej może prowadzić do pożaru lub wybuchu powodującego poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku korzystania z respiratora TORNADO w atmosferze palnej lub wybuchowej nieprzestrzeganie regularnego kontrolowania respiratora zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, niedokonanie naprawy uszkodzeń respiratora lub instalowanie nieprawidłowych baterii lub zastępowanie jakiegokolwiek elementu może pogorszyć samoistne bezpieczeństwo urządzenia. Naruszenie samoistnego bezpieczeństwa urządzenia może prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO wyjmować lub wymieniać baterii w atmosferze palnej. Baterie można wyjmować lub wymieniać jedynie w obszarze, o którym wiadomo, że ma niepalną atmosferę, aby zapobiec wybuchowi mogącemu spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO ładować baterii w atmosferze palnej. Baterie można ładować jedynie w obszarze, o którym wiadomo, że ma niepalną atmosferę, aby zapobiec wybuchowi mogącemu spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zastosowanie respiratora TORNADO z pękniętą lub uszkodzoną obudową lub nieosłoniętymi przewodami w atmosferze palnej lub wybuchowej może prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu mogących spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO stosować urządzenia w obszarach, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. NIE WOLNO stosować w aparatach destylacyjnych, zbiornikach oraz innych przestrzeniach zamkniętych. NIE WOLNO stosować w przypadku atmosfer z deficytem tlenu (<19,5%) lub nadmiarem tlenu (>23%). NIE WOLNO przekraczać projektowej trwałości baterii. NIE WOLNO stosować, kiedy temperatura otoczenia leży poza zakresem od 10 C do +40 C, ponieważ powoduje to unieważnienie aprobaty samoistnego bezpieczeństwa. Poziom wilgotności względnej do 95% RH nie stanowi problemu eksploatacyjnego. Jeżeli nie ma problemu samoistnego bezpieczeństwa (zastosowanie w atmosferach palnych lub wybuchowych), urządzenie T/POWER można stosować w zakresie temperatur od 10 C do +50 C. 21

2 WPROWADZENIE TORNADO jest zasilanym aparatem oddechowym, który spełnia wymagania norm europejskich EN i EN Składa się on z dmuchawy i szeregu baterii. Niektóre z urządzeń posiadają aprobatę jako samoistnie bezpieczne do użytkowania w atmosferach wybuchowych lub palnych EEx ib IIC T3. Ponieważ PPE są wyłączone z dyrektywy ATEX 94/9/WE, urządzenie TORNADO nie może posiadać aprobaty zgodnie z tą dyrektywą. Scott Health and Safety Limited udowodnił zgodność z wymaganiami dla zastosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach gazowych, oferując urządzenia TORNADO zatwierdzone zgodnie z EN : 1977 i EN : W przypadku potencjalnie wybuchowych atmosfer pyłowych płytka drukowana dmuchawy jest niskonapięciowa i nie będzie stanowić zagrożenia w przypadku ekspozycji. Użytkownicy powinni jednak nadal zapewnić, że w przypadku uszkodzenia obudowy dmuchawy zostanie ona wycofana z użytkowania i wymieniona. Obudowa urządzenia T/POWER posiada aprobatę w zakresie odporności na wnikanie pyłu i wody zgodnie z EN : 1991, klasa IP54. Czarna dmuchawa TORNADO jest wykonana z materiału antystatycznego. Urządzenie TORNADO chroni przed wdychaniem szkodliwych pyłów, mgieł, dymów, par lub gazów szczególnie tam, gdzie ochrona jest wymagana przez długi czas, a także jest ono szczególnie przydatne w gorących lub wilgotnych środowiskach. Rys. 1 Na dmuchawie i baterii występują następujące oznaczenia, a ich znaczenie opisano poniżej: EEx ib IIC T3 Oznaczenie EEx ib IIC T3 Znaczenie Urządzenie elektryczne odpowiadające jednemu lub większej ilości typów ochrony, które podlegają określonym normom europejskim wymienionym powyżej. Kategoria stosowanej ochrony, koncepcja ochrony samoistnie bezpieczne: ogranicza energię iskier i temperatury powierzchni. Grupa aparatów elektrycznych: dla miejsc o atmosferach potencjalnie wybuchowych, innych niż kopalnie narażone na gaz kopalniany. Klasy temperatury: dla urządzeń elektrycznych grupy II, które posiadają maksymalną temperaturę powierzchni 200 C. Znak ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto dmuchawa i bateria są oznaczone miesiącem i rokiem produkcji. W czasie użytkowania przefiltrowane powietrze z dmuchawy TORNADO jest dostarczane za pośrednictwem węża do części twarzowej lub zaworu wydechowego. 22

3 Dmuchawa podstawowa posiada jedno wejście filtra. Dwa dodatkowe filtry można zamontować po zastąpieniu korków zaślepiających na każdym końcu korpusu dmuchawy adapterami filtrów (pokazane jako 1 na Rys. 1). Urządzenie T/POWER jest sterowane elektronicznie w celu zapewnienia wystarczającej ilości powietrza noszącemu oraz ostrzegania, kiedy: Natężenie przepływu jest zbyt niskie: rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy i miga żółta dioda. Ostrzeżenie trwa, dopóki nie zostanie wyłączone lub natężenie przepływu nie osiągnie bezpiecznego poziomu. Przykład: alarm zostanie spowodowany przez niski przepływ z powodu zablokowania filtra założenie nowego filtra spowoduje automatycznie ustanie alarmu. Zbyt niski poziom naładowania baterii: kiedy pozostanie energii na około 5 minut pracy, rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda. Aby wyłączyć urządzenie, należy przez 3 sekundy przyciskać przycisk WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Wymienne filtry są zamontowane na dmuchawie zamontowanej na pasie, do której jest podłączony również zastaw akumulatorów. Na dmuchawie musi być zawsze zamontowany pojedynczy filtr. WYBÓR FILTRA TORNADO T/POWER W przypadku wymagania zastosowania wielu filtrów korki zaślepiające z każdego końca korpusu dmuchawy mogą zostać zastąpione adapterami umożliwiającymi podłączenie dodatkowych dwóch filtrów. Należy wybrać odpowiednią cześć twarzową wraz z odpowiednim filtrem po uwzględnieniu przewidzianego zastosowania, zagrożeń, które mogą wystąpić, oraz preferencji noszącego. Szczegółowe informacje o odpowiednich filtrach i zasilanych aparatach oddechowych TORNADO można uzyskać w Biur Obsługi Klienta w Scott Health and Safety Limited. OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA Produkt ten może być stosowany tylko przez przeszkolone osoby, w pełni świadome głównych zagrożeń występujących w miejscu pracy. Niektóre urządzenia TORNADO są przeznaczone do zastosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, ale mogą być rozważane do takiego zastosowania tylko wówczas, gdy są samoistnie bezpieczne, jeżeli jako takie są oznaczone zarówno dmuchawa, jak i bateria. Prędkość wiatru przekraczająca 2 metry na sekundę może wpływać na stopień ochrony dróg oddechowych oczekiwany od urządzenia. Urządzenie T/POWER powinno być wyposażone w filtry dostosowane do użycia, wybrane przez kompetentną osobę, która posiada pełną wiedzę o występujących w miejscu pracy zagrożeniach dróg oddechowych oraz ich stężeniach. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zasadnicze znaczenie ma właściwe skonfigurowanie urządzenia T/POWER oraz zapewnienie zastosowania filtrów w układzie pokazanym w poniższej tabeli. Europejska klasyfikacja urządzenia Przypisany* współczynnik ochrony Nominalny współczynnik ochrony Ilość filtrów gazu Ilość filtrów połączonych Ilość filtrów cząstek (PF251/2) Ilość filtrów cząstek (PF251/SUPER) TH TH TM /2/3 1 TM /2/3 1 * Według normy EN 529 :

4 Klasyfikację urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi części twarzowej. Uwaga: Filtry TH3/TM3 PSL nadają się do wszelkich typów zanieczyszczeń cząsteczkowych, w tym pyłów, mgieł i dymów wszelkiego rodzaju, pyłów radioaktywnych, bakterii i wirusów. Szczegółowe informacje o wyborze filtra, odpowiednich maksymalnych stężeniach dla używalności oraz odpowiednich przepisach lokalnych można uzyskać w Biur Obsługi Klienta w Scott Health and Safety Limited. Do użytku z urządzeniem TORNADO są dostępne następujące filtry: TF200 TF203 TF210 TF220 TF223 TF230 TF233 PF251/2 Kod Typ filtra Kod kolorowy Zastosowanie PF251/SUPER TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3 A2 B2 E2 K2 Hg PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Cząstki) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Cząstki) Brązowy Zielony Brązowy, szary i żółty Brązowy i biały Zielony i biały Brązowy, szary / żółty i biały Biały, czerwony, zielony, żółty, szary, brązowy Biały Biały Gazy organiczne i pary o temperaturze wrzenia powyżej 65ºC Amoniak i organiczne pochodne amoniaku Jak TF200, a także nieorganiczne i kwaśne gazy oraz pary Jak TF200, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF203, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF210, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF230, a także amoniak, organiczne pochodne amoniaku oraz pary rtęci maksymalnie 50 godzin dla Hg. Cząstki stałe i płynne, w tym: pyły, mgły, dymy, włókna, bakterie i wirusy Jak PF251/2. Dłuższa trwałość / filtr cząsteczkowy o dużej wydajności. Uwaga: Filtry gazowe i łączone muszą być używane w liczbie mnogiej i jeden musi być zamontowany na korpusie dmuchawy. ZAKŁADANIE FILTRA Uszkodzone, zużyte lub źle założone uszczelki filtrów umożliwiają zanieczyszczeniom omijanie filtrów, narażając życie i zdrowie noszącego. Gdy urządzenie TORNADO jest wykorzystywane z więcej niż jednym filtrem, filtry należy wymieniać w zestawie, a nie pojedynczo. Wszystkie filtry muszą być tego samego typu. Oznaczeń filtrów zgodnych z wymaganiami norm EN i EN nie wolno mylić z oznaczeniami według innych norm. Produkt ten może być stosowany jedynie z filtrami marki Protector wyprodukowanymi przez Scott Health and Safety Limited. Zastosowanie jakiegokolwiek innego filtra spowoduje unieważnienie zatwierdzenia i będzie równoznaczne ze zmniejszeniem stopnia ochrony. 24

5 Rys Skonfiguruj dmuchawę przez dodanie lub usunięcie adapterów filtrów (patrz Rys. 2). 2. Sprawdź, czy uszczelki adapterów są w dobrym stanie i odpowiednio założone. 3. Upewnij się, że wsporniki adapterów są włożone od tyłu i są widoczne w otworach z przodu urządzenia. Kiedy są włożone właściwe, wsporniki powinny być utrzymywane w miejscu przez ucha pod pętlą paska. 4. Wyjmij filtr z opakowania; nie powinien on być uszkodzony. W przypadku wątpliwości nie stosuj filtra. 5. Sprawdź, czy nie została przekroczona data użycia filtra oraz czy gwint filtra jest w dobrym stanie. 6. Sprawdź, czy filtr jest odpowiedni do zagrożenia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowaną, odpowiedzialną osobą. 7. Sprawdź, czy uszczelki filtra są w dobrym stanie i odpowiednio założone. 8. Sprawdź, czy gwinty w adapterze filtra lub na korpusie filtra są w dobrym stanie i wolne od zanieczyszczeń. 9. Wkręć odpowiednio filtr dopóki występ na podstawie filtra nie przejdzie przez wypukłość, pierwszy znak na korpusie dmuchawy lub adapterze filtra (pokazane jako 1 na Rys. 3). Kontynuuj do całkowitego ręcznego dokręcenia filtra. NIE WOLNO DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO. NIE WOLNO dopuścić do przejścia przez drugi znak (pokazany jako 2 na Rys. 3). Rys. 3 PRZED UŻYCIEM 1. Upewnij się, że wszystkie części wyposażenia zostały odpowiednio oczyszczone i odkażone zgodnie z instrukcjami (patrz Po użyciu) i (lub) obowiązującymi przepisami. 2. Sprawdź, czy korpus dmuchawy i adaptery (jeżeli zamontowane) nie są uszkodzone lub mogą przeciekać. 3. Sprawdź, czy zapis kontroli (serwisu) jest aktualny (minimalnym wymaganiem jest comiesięczna kontrola), a także czy była prowadzona kontrola codzienna. Użytkownik może uznać za wygodne spersonalizowane baterii i dmuchaw przez umieszczenie inicjałów użytkowników na naklejkach identyfikacyjnych. Za pomocą długopisu należy umieścić odpowiednie inicjały na naklejce foliowej, usunąć papier ochronny z pokrywy przezroczystej i mocno ją docisnąć. 4. Sprawdź, czy bateria nie jest uszkodzona, została świeżo naładowana i posiada wymaganą trwałość. Bateria o średniej pojemności wystarcza na pół zmiany (4 godziny), a bateria o dużej pojemności na pełną zmianę (7,5 lub 8 godzin, zależnie od rodzaju baterii, zgodnie z opisem w tabeli Części zamienne). Wsuń baterie do dmuchawy, upewniając się, że oba zaciski zaskoczyły (patrz Rys. 4). 25

6 Rys Załóż odpowiedni filtr (filtry) po sprawdzeniu, czy uszczelki filtrów są w dobrym stanie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Zakładanie filtra. 6. Sprawdź, czy wąż jest odpowiedni do typu stosowanej części twarzowej oraz czy nie ma pęknięć, przecięć, odkształceń lub innych uszkodzeń. Uszkodzony wąż lub wąż złego typu musi zostać wymieniony. 7. Załóż cześć twarzową na dmuchawę, wkładając złącze węża do wylotu dmuchawy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy strzałka na złączu jest wyosiowana ze strzałką na korpusie dmuchawy (patrz Rys. 5). Obróć złącze w prawo tak, aby przeszło występ. Spowoduje to zabezpieczenie złącza w dmuchawie. Rys Przeprowadź test wielkości przepływu: a) Włącz urządzenie T/POWER z odpowiednio założonym testerem przepływu. Urządzenie powinno wydać pojedynczy sygnał dźwiękowy. b) Sprawdź, czy pływak podnosi się całkowicie ponad linię TM (patrz Rys. 1). Uwaga: Test przepływu stanowi potwierdzenie, że zostało osiągnięte minimalne natężenie przepływu dla dmuchawy. NIE powoduje on ustalenia dostępnego okresu, który zależy od stosowanego akumulatora i jego stopnia naładowania. 9. Zamontuj ponownie wąż i skontroluj część twarzową, sprawdzając, czy część twarzowa, uszczelka twarzy i uprząż na głowę są dobrze przymocowane i nieuszkodzone. Pociągnij złącza węża w celu sprawdzenia, czy są pewnie przymocowane. 10. Sprawdź, czy pas jest pewnie przymocowany i nieuszkodzony, a następnie przymocuj dmuchawę do talii. Pasek jest regulowany, a urządzenie T/POWER może zostać założone w każdym wygodnym położeniu, chociaż zaleca się ustawienie go z przodu noszącego, przy średnio zaciśniętym pasie. 11. Włącz urządzenie T/POWER i sprawdź, czy wyda ono sygnał: pojedynczy przy zamkniętej części twarzowej, podwójny przy otwartej części twarzowej. 12. Załóż część twarzową zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, upewniając się, że wąż nie jest skręcony lub zapętlony, ponieważ może to prowadzić do ograniczenia przepływu powietrza. 13. Przejdź do miejsca pracy. W CZASIE STOSOWANIA Bezpieczeństwo: Aby mieć pewność, że uzyskano odpowiedni poziom ochrony: Należy sprawdzić, czy pojemnik filtra nie jest 26

7 uszkodzony. NIE WOLNO używać urządzenia T/POWER dłużej niż przewidziano. W przypadku wystąpienia redukcji przepływu powietrza, należy natychmiast opuścić miejsce pracy i sprawdzić urządzenie oraz natężenie przepływu. PO UŻYCIU Jeżeli wyposażenie musi zostać oczyszczone i odkażone w momencie opuszczania miejsca pracy, należy przygotować brudny obszar z dala od środowiska zagrożenia. 1. Zdejmij wszelką odzież ochronną przy nadal pracującym urządzeniu T/POWER. 2. Usuń wszelkie luźne zanieczyszczenia z zewnętrz urządzenia za pomocą szczotki lub szmatki. 3. Zdejmij część twarzową. 4. Wyłącz urządzenie T/POWER, odepnij pasek i zasłoń filtry. Odłóż urządzenie i wykonaj czynności higieny osobistej. 5. Urządzenie musi zostać oczyszczone przed przechowaniem. Za pomocą wilgotnej szmatki usuń pył ze wszystkich powierzchni lub użyj szczotki do oczyszczenia niewygodnych miejsc. Upewnij się, że wskaźniki diodowe zostały oczyszczone i są dobrze widoczne. Wszelkie czyszczenie (odkażanie) musi zostać przeprowadzone przez przeszkolone, odpowiedzialne osoby. Należy uważać, aby żadne szkodliwe pyły nie dostały się do dróg oddechowych lub nie zostały połknięte w czasie wykonywania tych czynności. 6. Uzyskaj absolutną pewność, że żadne zanieczyszczenia nie dostały się do obudowy wentylatora dmuchawy w czasie wyjmowania filtrów. Nie zanurzaj żadnego elementu urządzenia w czasie procedury czyszczenia. W szczególności nie wolno dopuścić do przedostania się wody do obudowy wentylatora, węża lub części twarzowej, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie, które będzie trudne do usunięcia. 7. Oczyść za pomocą niepozostawiającej włókien szmatki zanurzonej w wodzie i postaw w suchym, wentylowanym miejscu; nie stosuj promienników ciepła. NIE WOLNO STOSOWAĆ SUCHYCH ŚCIEREK, ponieważ może to spowodować uzyskanie i przechowanie elektryczności statycznej przez ciało. 8. Ładowanie akumulatora. Baterie można ładować tylko w suchej atmosferze, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, w zalecanych warunkach magazynowania i NIGDY w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przed naładowaniem akumulatora upewnij się, że prostownik i napięcie sieciowe są kompatybilne. Podłącz prostownik do baterii za pomocą wtyczki koncentrycznej i włącz napięcie zasilania. Powinna zapalić się czerwona dioda na prostowniku i pozostać zapalona przez cały okres ładowania akumulatora. Bateria powinna zostać naładowana całkowicie po około siedmiu godzinach. Optymalne parametry dla nowych pakietów baterii są uzyskiwane po trzykrotnym cyklu naładowania i rozładowania. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji dostarczonej z prostownikiem. PRZECHOWYWANIE Urządzenie, gdy nie jest używane, należy przechowywać w czystym, suchym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływania źródeł ciepła, w temperaturze od 10ºC do +30ºC i przy wilgotności względnej niższej niż 65% RH. KONTROLA/KONSERWACJA W przypadku regularnego stosowania codziennie należy sprawdzić następujące elementy urządzenia TORNADO: 1. Sprawdź uszczelkę (uszczelki) części twarzowej pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego odkształcenia. 2. Sprawdź integralność uprzęży do głowy, złe mocowanie i marszczenie. 3. Stan węża, który nie powinien mieć żadnych przecięć ani pęknięć. Sprawdź, czy uszczelniający pierścień O-ring na 27

8 złączu węża dmuchawy jest obecny, nieuszkodzony i lekko nasmarowany. 4. Stan dmuchawy, szczególnie gwintów, powierzchni uszczelniających filtra i uszczelek gumowych. 5. Natężenie przepływu za pomocą odpowiedniego wskaźnika. 6. Wzrokowo skontroluj zawór wydechowy tam, gdzie jest zamontowany, zdejmując pokrywę i kontrolując jego odkształcenie, przecięcia lub pęknięcia. 7. Stan przyłbicy: podrapana przyłbica może utrudniać widzenie i stanowi potencjalne zagrożenie. 8. Stan baterii: NIE WOLNO używać baterii z przecięciami lub pęknięciami i należy je natychmiast wymienić. Wszystkie części gumowe powinny być wymieniane co najmniej raz do roku, niezależnie od użytkowania. Dotyczy to zaworu wydechowego, uszczelki filtrów, pierścieni uszczelniających O-ring do adapterów filtrów, płytek tylnych oraz pierścienia O-ring przyłącza węża. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne Protector (patrz Części zamienne). Korzystanie z innych części zamiennych może doprowadzić do pogorszenia działania wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji. Wszystkie wymiany części należy odnotować w zapisie serwisowym. Uwaga: Uszczelki filtrów stosowane w dmuchawie i adapterach filtrów są podobne w wyglądzie, ale nie są wymienialne. W celu ułatwienia identyfikacji uszczelki adapterów filtrów są czerwone. Należy założyć uszczelkę filtra tak, aby numer części był skierowany do korpusu dmuchawy lub adaptera. Niewłaściwe natężenie przepływu może być spowodowane jedną z poniższych przyczyn, które należy sprawdzić w kolejności: zapchany filtr, zaplątany waż, niski poziom baterii, usterka w dmuchawie, baterii lub ładowarce. W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii, wentylatora lub ładowarki, należy całe urządzenie zwrócić do centrum serwisowego Protector Respiratory wraz z certyfikatem odkażenia oraz notatką opisująca usterki. Urządzenie T/POWER jest uszczelnione, kalibrowane na cały okres eksploatacji i nie zawiera części wewnętrznych wymagających serwisowania. Niezależnie od zastosowania, każde urządzenie wymaga przeprowadzenia udokumentowanej comiesięcznej kontroli w całym zakresie związanym z bezpieczeństwem. Powinno to zostać przeprowadzone przez przeszkolony, odpowiedzialny personel. Zapisy można prowadzić w części umieszczonej na końcu niniejszej instrukcji lub oddzielnie, jeżeli jest to wygodniejsze. Zapisy należy przechowywać przez cały okres eksploatacji wyposażenia i powinny być one przechowywane przez następne 5 lat. ODNOTOWANIE PRZEGLĄDU I SZCZEGÓŁÓW KONSERWACJI Należy zapisać szczegółowe informacje o próbach i konserwacji w arkuszu kontroli i konserwacji znajdującym się na końcu niniejszej instrukcji. Zwykle zapisywane informacje obejmują: nazwisko pracownika odpowiedzialnego za urządzenie; producenta, numer modelu lub znak identyfikacyjny urządzenia wraz z opisem wyróżniających funkcji, wystarczające do zapewnienia dokładnej identyfikacji; datę kontroli (konserwacji) wraz z nazwiskiem, podpisem lub unikalnym znakiem identyfikacyjnym sprawdzającego; stan urządzenia, szczegółowy opis wykrytych usterek oraz podjętych działań korygujących. 28

9 CZĘŚCI ZAMIENNE Nr Poz. Opis Nr Katalogowy 1 Uchwyt adaptera (Opakowanie 2 szt.) Adapter filtra (Opakowanie 2 szt.) TOR/ADAPT 3 O-ring adaptera (Opakowanie 10 szt.) Uszczelka filtra - czerwona (Opakowanie 10 szt.) Uszczelka filtra - czarna (Opakowanie 5 szt.) Akumulator o pojemności 4 godziny - (NiCd) TOR/BATT/M 6 Akumulator o pojemności 7,5 godziny - (NiMH) TOR/BATT/LITE 6 Akumulator o pojemności 8 godziny - (NiCd) TOR/BATT/H 7 Zaślepka (Opakowanie 2 szt.) Pasek ECWB 9 Zespół dmuchawy Tester przepływu PPFI92/ASSY/TOR - Inteligentna ładowarka akumulatora TOR/BC/SM - Holdall BAG/PPR 29

10 GWARANCJA Towary wyprodukowane w naszych zakładach w miejscowościach Skelmersdale i Vaasa podlegają 12 miesięcznej gwarancji (jeżeli nie podano inaczej) na części, robociznę oraz zwrot do zakładu. Okres gwarancyjny biegnie od dnia zakupu przez użytkownika. W produktach tych, na czas dostawy gwarantuje się brak wad materiałowych i w robociźnie. Spółka SCOTT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe w wyniku celowego uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, uchybień w przestrzeganiu oryginalnej instrukcji producenta, niewłaściwego zastosowania lub dokonywania nieautoryzowanych zmian lub napraw. Do każdej reklamacja złożonej w okresie gwarancyjnym musi być dostarczone świadectwo daty zakupu. Wszystkie reklamacje gwarancyjne należy kierować do Biur Obsługi Klienta firmy SCOTT i przeprowadzać z zachowaniem naszych procedur dotyczących zwrotu produktów. INSTYTUCJE NOTYFIKOWANE EN i EN 12942: Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Samoistne bezpieczeństwo: Sira Certification Service (0518) South Hill, Chiselhurst, Kent, BR7 5EH, England. Numery certyfikatów: Ex 95C2060X Ex 97D2159X 30

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Ładowarka pakietów Typ LDR-10

Ładowarka pakietów Typ LDR-10 Ładowarka pakietów Typ LDR-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S

Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S Ładowarka samochodowa Typ LDR-10S INSTRUKCJA OBSŁUGI!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Użytkownicy systemu TORNADO muszą przed zastosowaniem urządzenia zapoznać się zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz zostać odpowiednio przeszkoleni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998

INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998 PL INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998 INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). PL Te instrukcje użytkowania zostały zatwierdzone przez Italcert S.r.l., Viale Sarca,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora

Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Ładowarka IMAX B6 Instrukcja bezpiecznego ładowania i przechowywania akumulatora Dane techniczne ładowarki: Zakres napięć zasilania: 11-18 V Ładowarka przeznaczona do obsługi (ładowania bądź rozładowywania)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Ładowarka baterii E4 Nr produktu

Ładowarka baterii E4 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka baterii E4 Nr produktu Strona 1 z 6 ŁADOWARKA BATERII ZE STABILIZATOREM LIPO E4 NUMER PRODUKTU 23 87 84 WERSJA 05/11 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ładowarka jest

Bardziej szczegółowo

Multi Pocket Booster

Multi Pocket Booster Multi Pocket Booster INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1409360 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup system rozruchowego do akumulatora! Proszę stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

Stacja załączająca US-12N Nr produktu

Stacja załączająca US-12N Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N Nr produktu 000513123 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja załączająca US-12N 230V AC 12A Nr artykułu 400033 Szanowni klienci, Dziękujemy za pokładane w nas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55 fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER KOLEJNOŚCI FAZ TKF-12 V1.4 09.05.2012

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Solarny regulator ładowania Conrad

Solarny regulator ładowania Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Solarny regulator ładowania Conrad Nr produktu 000856345 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Ten solarny regulator ładowania nadaje się do modułów solarnych o napięciu wejściowym

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu

Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A 12/24V 6/6A Nr produktu 000111182 Strona 1 z 6 Ładowarka na baterie słoneczne 12/24V 8/8A b/n 111199 12/24V 6/6A b/n 111182 CE Z automatycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1267775 Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wody podczas kąpieli. Instaluje

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt.

Spis części. nr nazwa części ilość rysunek poglądowy. 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. Spis części nr nazwa części ilość rysunek poglądowy 1 Korpus 1 szt. 2 Siedzisko 1 szt. 3 Oparcie 1 szt. 4 Pulpit muzyczny 1 szt. 5 Stopery gumowe 6 szt. 6 Lusterko 2 szt. 7 Spoiler tylny 1 szt. 8 Koła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Tester obciążenia akumulatorów PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ.

Tester obciążenia akumulatorów PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ. Tester obciążenia akumulatorów FY-64 INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI. U PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ. ODPOWIEDZIAŁNOŚĆ UŻYTKOWNIKA:

Bardziej szczegółowo

Przenośny alarm do drzwi / okien

Przenośny alarm do drzwi / okien Przenośny alarm do drzwi / okien Instrukcja obsługi Nr produktu: 751571 Wersja 01/09 PRZEZNACZENIE Ten przenośny alarm wejściowy przeznaczony jest do zabezpieczania drzwi i okien. Produkt uwalnia sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Instrukcja użytkowania i konserwacji Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu

Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ładowarka automatyczna AG1208/AG1210/AG1212 Nr produktu 000841967 Strona 1 z 6 Wstęp W niniejszej instrukcji używane są poniższe piktogramy: Przeczytaj instrukcję obsługi! Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze

Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Głośnik przenośny Omnitronic BHD-02, 3/5 W, z mikrofonem, do 8 h na akumulatorze Nr produktu 304967 Ekstremalnie kompaktowy

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

Ściemniacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz przewodowy Nr produktu 000702801 Strona 1 z 5 Ściemniacz przewodowy do ściemniania: Świetlówek 230 V Lamp halogenowych 230 V- Niskonapięciowych lamp halogenowych w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kemppi Delta+ 90 FreshAir

Kemppi Delta+ 90 FreshAir KEMPPI K5 SPRZĘT SPAWALNICZY Kemppi Delta+ 90 FreshAir SOLIDNE I ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE 25.09.2017 Kemppi Delta+ 90 FreshAir SYSTEM OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH PODCZAS SPAWANIA W MIEJSCACH WYMAGAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Latarka HP40H. GWARANCJA: 60 miesięcy. Rejestruj na stronie: INSTRUKCJA OBSŁUGI Latarka HP40H GWARANCJA: 60 miesięcy *po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo. Rejestruj na stronie: http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki PPHU KOLBA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem

Bardziej szczegółowo

Pompa fontannowa AP-388t

Pompa fontannowa AP-388t INSTRUKCJA OBSŁUGI Pompa fontannowa AP-388t Nr produktu 571023 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Pompa fontannowa przeznaczona jest do pompowania czystej oraz lekko zanieczyszczonej wody. Szybkość przepływu jest

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGINON UTV-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGINON UTV-1 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGINON UTV-1 2 3 4 BUDOWA 1) Głośnik 2) Kontrola czułości czujnika ruchu 3) Regulator częstotliwości 4) Flash 5) Czujnik ruchu 6) Wskaźnik baterii 7) Panel kolektora (ogniwo słoneczne)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Prolite LED-144VC Prolite LED-312VC

Instrukcja użytkownika. Prolite LED-144VC Prolite LED-312VC Instrukcja użytkownika Prolite LED-144VC Prolite LED-312VC Lampy oświetleniowe Prolite LED-144VC i Prolite LED-312VC Lampy oświetleniowe Prolite to nakamerowe lub wolnostojące źródło światła do filmowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSTOWNIKA START-POL 20/30/50 UWAGA: Przed rozpoczęciem eksploatacji prostownika do ładowania akumulatorów należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi EVIDIS Instrukcja Obsługi EVIDIS

Instrukcja Obsługi EVIDIS Instrukcja Obsługi EVIDIS Instrukcja Obsługi EVIDIS Instrukcja Obsługi EVIDIS Zestaw zawiera Informacje ogólne: Urządzenie EVIDIS do dezynfekcji parownika, wnętrza pojazdu i instalacji wentylacyjnej. Rozpylony za pomocą ultradźwięków

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa

Tester kompresji silnika Equus , 0 do 1724 kpa INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester kompresji silnika Equus 591-214, 0 do 1724 kpa Nr produktu 857314 Strona 1 z 7 Przeznaczony cel użycia Miernik ciśnienia kompresji silnika jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia

Bardziej szczegółowo

SEPREMIUM 30. Instalacja i Instrukcja Obsługi. Separator Olej/woda 11/11

SEPREMIUM 30. Instalacja i Instrukcja Obsługi. Separator Olej/woda 11/11 Instalacja i Instrukcja Obsługi SEPREMIUM 30 Separator Olej/woda 11/11 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE Separatory olej/woda SEPREMIUM oddzielają olej od kondensatu poprzez systemy sprężonego powietrza. SEPREMIUM

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210

Instrukcja Obsługi. Wilgotnościomierz. Model MO210 Instrukcja Obsługi Wilgotnościomierz Model MO210 Wstęp Gratulujemy zakupu wilgotnościomierza Extech MO210. Model MO210 umożliwia pomiar wilgotności w drewnie i materiałach budowlanych takich jak: płyty

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący

Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący INSTRUKCJA OBSŁUGI Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo-masujący Nr produktu 853409 Strona 1 z 10 MBJ- 05- S Pokrowiec na fotel samochodowy, grzewczo- masujący Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Strona 4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Combi INSTRUKCJA OBSŁUGI PL DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA wersja aktualizowana 01 kwietnia 2012 - 2 - Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Primaster Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips SBA3005P Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi OLIMPIA. Pompa dozująca. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL OLIMPIA Pompa dozująca Zmiany zastrzeżone! Strona 1 Widok ogólny 1. Przyłącze przewodu dozującego 2. Przyłącze przewodu ssawnego 3. Zawór zasysający 4. Pokrętło do ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M

Instrukcja obsługi. Alkomat cyfrowy DA-3000M Instrukcja obsługi Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat cyfrowy DA-3000M Alkomat DA-3000 AlcoScent jest małym testerem o zakresie pomiarowym (do 4 promili) i dokładności do dziesiętnych części promila. Wykonuje

Bardziej szczegółowo

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A

FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A FY-500 TESTER OBCIĄŻENIA 500A Przed zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać ten materiał. Wszystkie błędy mogą spowodować obrażenia. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ. Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Instrukcja montażu. Zestaw zaworu 2-drogowego/Zestaw zaworu 3-drogowego dla klimakonwektorów EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Zestaw zaworu -drogowego/zestaw zaworu -drogowego dla klimakonwektorów Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

KEMPPI K5 SPRZĘT SPAWALNICZY. Beta 90 FreshAir DO PRACY WE WSZYSTKICH POZYCJACH SPAWALNICZYCH.

KEMPPI K5 SPRZĘT SPAWALNICZY. Beta 90 FreshAir DO PRACY WE WSZYSTKICH POZYCJACH SPAWALNICZYCH. KEMPPI K5 SPRZĘT SPAWALNICZY Beta 90 FreshAir DO PRACY WE WSZYSTKICH POZYCJACH SPAWALNICZYCH. 26.07.2017 Beta 90 FreshAir OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH PODCZAS SPAWANIA Beta 90 FreshAir powstała z myślą o spawaniu

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN A. (Polish) Podręcznik sprzedawcy. Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Polish) DM-CN0001-02-A Podręcznik sprzedawcy Łańcuch (11-rzędowy) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 WAŻNA INFORMACJA Ten podręcznik sprzedawcy jest przeznaczony głównie dla zawodowych

Bardziej szczegółowo