Instrukcja użytkowania i konserwacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkowania i konserwacji"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania i konserwacji OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać treść normy EN 529 : 2005 i zapoznać się z wymaganiami dla urządzeń ochrony dróg oddechowych i ich potencjalnym wpływem na użytkownika. Niniejszą instrukcję należy czytać razem z instrukcją użytkowania części twarzowej TORNADO oraz filtrów stosowanych z urządzeniem T/POWER. Instrukcji tych nie wolno pomylić z instrukcjami dla podobnych urządzeń. W stanie wyłączenia zasilania należy oczekiwać niewielkiej lub żadnej ochrony dróg oddechowych. Jest to stan odbiegający od normy. W stanie wyłączenia zasilania może wystąpić szybki wzrost zawartości dwutlenku węgla i spadek zawartości tlenu pod maską. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia dmuchawy noszący powinien natychmiast opuścić obszar zagrożenia, a dopiero potem zdjąć wyposażenie. W przypadku bardzo dużej intensywności pracy może dojść do wytworzenia podciśnienia w części twarzowej, co z kolei może powodować, że ochrona będzie mniejsza od oczekiwanej. NIE WOLNO zdejmować części twarzowej w czasie przebywania w obszarze zagrożenia. NIE WOLNO naruszać w żaden sposób uszczelnień w czasie pracy. NIE WOLNO zaczepiać węża lub naruszać dopasowania części twarzowej. NIE WOLNO stosować urządzenia, jeżeli uszczelnienie jest zakłócone przez okulary lub brodę. Zastosowanie urządzenia samoistnie bezpiecznego w atmosferze, która nie jest podana, lub zastosowanie urządzenia niesamoistnie bezpiecznego w atmosferze palnej lub wybuchowej może prowadzić do pożaru lub wybuchu powodującego poważne obrażenia lub śmierć. W przypadku korzystania z respiratora TORNADO w atmosferze palnej lub wybuchowej nieprzestrzeganie regularnego kontrolowania respiratora zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, niedokonanie naprawy uszkodzeń respiratora lub instalowanie nieprawidłowych baterii lub zastępowanie jakiegokolwiek elementu może pogorszyć samoistne bezpieczeństwo urządzenia. Naruszenie samoistnego bezpieczeństwa urządzenia może prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu, które mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO wyjmować lub wymieniać baterii w atmosferze palnej. Baterie można wyjmować lub wymieniać jedynie w obszarze, o którym wiadomo, że ma niepalną atmosferę, aby zapobiec wybuchowi mogącemu spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO ładować baterii w atmosferze palnej. Baterie można ładować jedynie w obszarze, o którym wiadomo, że ma niepalną atmosferę, aby zapobiec wybuchowi mogącemu spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Zastosowanie respiratora TORNADO z pękniętą lub uszkodzoną obudową lub nieosłoniętymi przewodami w atmosferze palnej lub wybuchowej może prowadzić do powstania pożaru lub wybuchu mogących spowodować poważne obrażenia lub śmierć. NIE WOLNO stosować urządzenia w obszarach, gdzie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. NIE WOLNO stosować w aparatach destylacyjnych, zbiornikach oraz innych przestrzeniach zamkniętych. NIE WOLNO stosować w przypadku atmosfer z deficytem tlenu (<19,5%) lub nadmiarem tlenu (>23%). NIE WOLNO przekraczać projektowej trwałości baterii. NIE WOLNO stosować, kiedy temperatura otoczenia leży poza zakresem od 10 C do +40 C, ponieważ powoduje to unieważnienie aprobaty samoistnego bezpieczeństwa. Poziom wilgotności względnej do 95% RH nie stanowi problemu eksploatacyjnego. Jeżeli nie ma problemu samoistnego bezpieczeństwa (zastosowanie w atmosferach palnych lub wybuchowych), urządzenie T/POWER można stosować w zakresie temperatur od 10 C do +50 C. 21

2 WPROWADZENIE TORNADO jest zasilanym aparatem oddechowym, który spełnia wymagania norm europejskich EN i EN Składa się on z dmuchawy i szeregu baterii. Niektóre z urządzeń posiadają aprobatę jako samoistnie bezpieczne do użytkowania w atmosferach wybuchowych lub palnych EEx ib IIC T3. Ponieważ PPE są wyłączone z dyrektywy ATEX 94/9/WE, urządzenie TORNADO nie może posiadać aprobaty zgodnie z tą dyrektywą. Scott Health and Safety Limited udowodnił zgodność z wymaganiami dla zastosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach gazowych, oferując urządzenia TORNADO zatwierdzone zgodnie z EN : 1977 i EN : W przypadku potencjalnie wybuchowych atmosfer pyłowych płytka drukowana dmuchawy jest niskonapięciowa i nie będzie stanowić zagrożenia w przypadku ekspozycji. Użytkownicy powinni jednak nadal zapewnić, że w przypadku uszkodzenia obudowy dmuchawy zostanie ona wycofana z użytkowania i wymieniona. Obudowa urządzenia T/POWER posiada aprobatę w zakresie odporności na wnikanie pyłu i wody zgodnie z EN : 1991, klasa IP54. Czarna dmuchawa TORNADO jest wykonana z materiału antystatycznego. Urządzenie TORNADO chroni przed wdychaniem szkodliwych pyłów, mgieł, dymów, par lub gazów szczególnie tam, gdzie ochrona jest wymagana przez długi czas, a także jest ono szczególnie przydatne w gorących lub wilgotnych środowiskach. Rys. 1 Na dmuchawie i baterii występują następujące oznaczenia, a ich znaczenie opisano poniżej: EEx ib IIC T3 Oznaczenie EEx ib IIC T3 Znaczenie Urządzenie elektryczne odpowiadające jednemu lub większej ilości typów ochrony, które podlegają określonym normom europejskim wymienionym powyżej. Kategoria stosowanej ochrony, koncepcja ochrony samoistnie bezpieczne: ogranicza energię iskier i temperatury powierzchni. Grupa aparatów elektrycznych: dla miejsc o atmosferach potencjalnie wybuchowych, innych niż kopalnie narażone na gaz kopalniany. Klasy temperatury: dla urządzeń elektrycznych grupy II, które posiadają maksymalną temperaturę powierzchni 200 C. Znak ochrony przeciwwybuchowej. Ponadto dmuchawa i bateria są oznaczone miesiącem i rokiem produkcji. W czasie użytkowania przefiltrowane powietrze z dmuchawy TORNADO jest dostarczane za pośrednictwem węża do części twarzowej lub zaworu wydechowego. 22

3 Dmuchawa podstawowa posiada jedno wejście filtra. Dwa dodatkowe filtry można zamontować po zastąpieniu korków zaślepiających na każdym końcu korpusu dmuchawy adapterami filtrów (pokazane jako 1 na Rys. 1). Urządzenie T/POWER jest sterowane elektronicznie w celu zapewnienia wystarczającej ilości powietrza noszącemu oraz ostrzegania, kiedy: Natężenie przepływu jest zbyt niskie: rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy i miga żółta dioda. Ostrzeżenie trwa, dopóki nie zostanie wyłączone lub natężenie przepływu nie osiągnie bezpiecznego poziomu. Przykład: alarm zostanie spowodowany przez niski przepływ z powodu zablokowania filtra założenie nowego filtra spowoduje automatycznie ustanie alarmu. Zbyt niski poziom naładowania baterii: kiedy pozostanie energii na około 5 minut pracy, rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda. Aby wyłączyć urządzenie, należy przez 3 sekundy przyciskać przycisk WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Wymienne filtry są zamontowane na dmuchawie zamontowanej na pasie, do której jest podłączony również zastaw akumulatorów. Na dmuchawie musi być zawsze zamontowany pojedynczy filtr. WYBÓR FILTRA TORNADO T/POWER W przypadku wymagania zastosowania wielu filtrów korki zaślepiające z każdego końca korpusu dmuchawy mogą zostać zastąpione adapterami umożliwiającymi podłączenie dodatkowych dwóch filtrów. Należy wybrać odpowiednią cześć twarzową wraz z odpowiednim filtrem po uwzględnieniu przewidzianego zastosowania, zagrożeń, które mogą wystąpić, oraz preferencji noszącego. Szczegółowe informacje o odpowiednich filtrach i zasilanych aparatach oddechowych TORNADO można uzyskać w Biur Obsługi Klienta w Scott Health and Safety Limited. OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA Produkt ten może być stosowany tylko przez przeszkolone osoby, w pełni świadome głównych zagrożeń występujących w miejscu pracy. Niektóre urządzenia TORNADO są przeznaczone do zastosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, ale mogą być rozważane do takiego zastosowania tylko wówczas, gdy są samoistnie bezpieczne, jeżeli jako takie są oznaczone zarówno dmuchawa, jak i bateria. Prędkość wiatru przekraczająca 2 metry na sekundę może wpływać na stopień ochrony dróg oddechowych oczekiwany od urządzenia. Urządzenie T/POWER powinno być wyposażone w filtry dostosowane do użycia, wybrane przez kompetentną osobę, która posiada pełną wiedzę o występujących w miejscu pracy zagrożeniach dróg oddechowych oraz ich stężeniach. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zasadnicze znaczenie ma właściwe skonfigurowanie urządzenia T/POWER oraz zapewnienie zastosowania filtrów w układzie pokazanym w poniższej tabeli. Europejska klasyfikacja urządzenia Przypisany* współczynnik ochrony Nominalny współczynnik ochrony Ilość filtrów gazu Ilość filtrów połączonych Ilość filtrów cząstek (PF251/2) Ilość filtrów cząstek (PF251/SUPER) TH TH TM /2/3 1 TM /2/3 1 * Według normy EN 529 :

4 Klasyfikację urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi części twarzowej. Uwaga: Filtry TH3/TM3 PSL nadają się do wszelkich typów zanieczyszczeń cząsteczkowych, w tym pyłów, mgieł i dymów wszelkiego rodzaju, pyłów radioaktywnych, bakterii i wirusów. Szczegółowe informacje o wyborze filtra, odpowiednich maksymalnych stężeniach dla używalności oraz odpowiednich przepisach lokalnych można uzyskać w Biur Obsługi Klienta w Scott Health and Safety Limited. Do użytku z urządzeniem TORNADO są dostępne następujące filtry: TF200 TF203 TF210 TF220 TF223 TF230 TF233 PF251/2 Kod Typ filtra Kod kolorowy Zastosowanie PF251/SUPER TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 (Gaz) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A2 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 K1 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 A1 B1 E1 PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3 A2 B2 E2 K2 Hg PSL (Łączone) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Cząstki) TH1/TH2/TH3/TM2/TM3 PSL (Cząstki) Brązowy Zielony Brązowy, szary i żółty Brązowy i biały Zielony i biały Brązowy, szary / żółty i biały Biały, czerwony, zielony, żółty, szary, brązowy Biały Biały Gazy organiczne i pary o temperaturze wrzenia powyżej 65ºC Amoniak i organiczne pochodne amoniaku Jak TF200, a także nieorganiczne i kwaśne gazy oraz pary Jak TF200, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF203, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF210, a także cząsteczki stałe i płynne Jak TF230, a także amoniak, organiczne pochodne amoniaku oraz pary rtęci maksymalnie 50 godzin dla Hg. Cząstki stałe i płynne, w tym: pyły, mgły, dymy, włókna, bakterie i wirusy Jak PF251/2. Dłuższa trwałość / filtr cząsteczkowy o dużej wydajności. Uwaga: Filtry gazowe i łączone muszą być używane w liczbie mnogiej i jeden musi być zamontowany na korpusie dmuchawy. ZAKŁADANIE FILTRA Uszkodzone, zużyte lub źle założone uszczelki filtrów umożliwiają zanieczyszczeniom omijanie filtrów, narażając życie i zdrowie noszącego. Gdy urządzenie TORNADO jest wykorzystywane z więcej niż jednym filtrem, filtry należy wymieniać w zestawie, a nie pojedynczo. Wszystkie filtry muszą być tego samego typu. Oznaczeń filtrów zgodnych z wymaganiami norm EN i EN nie wolno mylić z oznaczeniami według innych norm. Produkt ten może być stosowany jedynie z filtrami marki Protector wyprodukowanymi przez Scott Health and Safety Limited. Zastosowanie jakiegokolwiek innego filtra spowoduje unieważnienie zatwierdzenia i będzie równoznaczne ze zmniejszeniem stopnia ochrony. 24

5 Rys Skonfiguruj dmuchawę przez dodanie lub usunięcie adapterów filtrów (patrz Rys. 2). 2. Sprawdź, czy uszczelki adapterów są w dobrym stanie i odpowiednio założone. 3. Upewnij się, że wsporniki adapterów są włożone od tyłu i są widoczne w otworach z przodu urządzenia. Kiedy są włożone właściwe, wsporniki powinny być utrzymywane w miejscu przez ucha pod pętlą paska. 4. Wyjmij filtr z opakowania; nie powinien on być uszkodzony. W przypadku wątpliwości nie stosuj filtra. 5. Sprawdź, czy nie została przekroczona data użycia filtra oraz czy gwint filtra jest w dobrym stanie. 6. Sprawdź, czy filtr jest odpowiedni do zagrożenia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowaną, odpowiedzialną osobą. 7. Sprawdź, czy uszczelki filtra są w dobrym stanie i odpowiednio założone. 8. Sprawdź, czy gwinty w adapterze filtra lub na korpusie filtra są w dobrym stanie i wolne od zanieczyszczeń. 9. Wkręć odpowiednio filtr dopóki występ na podstawie filtra nie przejdzie przez wypukłość, pierwszy znak na korpusie dmuchawy lub adapterze filtra (pokazane jako 1 na Rys. 3). Kontynuuj do całkowitego ręcznego dokręcenia filtra. NIE WOLNO DOKRĘCAĆ ZBYT MOCNO. NIE WOLNO dopuścić do przejścia przez drugi znak (pokazany jako 2 na Rys. 3). Rys. 3 PRZED UŻYCIEM 1. Upewnij się, że wszystkie części wyposażenia zostały odpowiednio oczyszczone i odkażone zgodnie z instrukcjami (patrz Po użyciu) i (lub) obowiązującymi przepisami. 2. Sprawdź, czy korpus dmuchawy i adaptery (jeżeli zamontowane) nie są uszkodzone lub mogą przeciekać. 3. Sprawdź, czy zapis kontroli (serwisu) jest aktualny (minimalnym wymaganiem jest comiesięczna kontrola), a także czy była prowadzona kontrola codzienna. Użytkownik może uznać za wygodne spersonalizowane baterii i dmuchaw przez umieszczenie inicjałów użytkowników na naklejkach identyfikacyjnych. Za pomocą długopisu należy umieścić odpowiednie inicjały na naklejce foliowej, usunąć papier ochronny z pokrywy przezroczystej i mocno ją docisnąć. 4. Sprawdź, czy bateria nie jest uszkodzona, została świeżo naładowana i posiada wymaganą trwałość. Bateria o średniej pojemności wystarcza na pół zmiany (4 godziny), a bateria o dużej pojemności na pełną zmianę (7,5 lub 8 godzin, zależnie od rodzaju baterii, zgodnie z opisem w tabeli Części zamienne). Wsuń baterie do dmuchawy, upewniając się, że oba zaciski zaskoczyły (patrz Rys. 4). 25

6 Rys Załóż odpowiedni filtr (filtry) po sprawdzeniu, czy uszczelki filtrów są w dobrym stanie. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Zakładanie filtra. 6. Sprawdź, czy wąż jest odpowiedni do typu stosowanej części twarzowej oraz czy nie ma pęknięć, przecięć, odkształceń lub innych uszkodzeń. Uszkodzony wąż lub wąż złego typu musi zostać wymieniony. 7. Załóż cześć twarzową na dmuchawę, wkładając złącze węża do wylotu dmuchawy. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy strzałka na złączu jest wyosiowana ze strzałką na korpusie dmuchawy (patrz Rys. 5). Obróć złącze w prawo tak, aby przeszło występ. Spowoduje to zabezpieczenie złącza w dmuchawie. Rys Przeprowadź test wielkości przepływu: a) Włącz urządzenie T/POWER z odpowiednio założonym testerem przepływu. Urządzenie powinno wydać pojedynczy sygnał dźwiękowy. b) Sprawdź, czy pływak podnosi się całkowicie ponad linię TM (patrz Rys. 1). Uwaga: Test przepływu stanowi potwierdzenie, że zostało osiągnięte minimalne natężenie przepływu dla dmuchawy. NIE powoduje on ustalenia dostępnego okresu, który zależy od stosowanego akumulatora i jego stopnia naładowania. 9. Zamontuj ponownie wąż i skontroluj część twarzową, sprawdzając, czy część twarzowa, uszczelka twarzy i uprząż na głowę są dobrze przymocowane i nieuszkodzone. Pociągnij złącza węża w celu sprawdzenia, czy są pewnie przymocowane. 10. Sprawdź, czy pas jest pewnie przymocowany i nieuszkodzony, a następnie przymocuj dmuchawę do talii. Pasek jest regulowany, a urządzenie T/POWER może zostać założone w każdym wygodnym położeniu, chociaż zaleca się ustawienie go z przodu noszącego, przy średnio zaciśniętym pasie. 11. Włącz urządzenie T/POWER i sprawdź, czy wyda ono sygnał: pojedynczy przy zamkniętej części twarzowej, podwójny przy otwartej części twarzowej. 12. Załóż część twarzową zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, upewniając się, że wąż nie jest skręcony lub zapętlony, ponieważ może to prowadzić do ograniczenia przepływu powietrza. 13. Przejdź do miejsca pracy. W CZASIE STOSOWANIA Bezpieczeństwo: Aby mieć pewność, że uzyskano odpowiedni poziom ochrony: Należy sprawdzić, czy pojemnik filtra nie jest 26

7 uszkodzony. NIE WOLNO używać urządzenia T/POWER dłużej niż przewidziano. W przypadku wystąpienia redukcji przepływu powietrza, należy natychmiast opuścić miejsce pracy i sprawdzić urządzenie oraz natężenie przepływu. PO UŻYCIU Jeżeli wyposażenie musi zostać oczyszczone i odkażone w momencie opuszczania miejsca pracy, należy przygotować brudny obszar z dala od środowiska zagrożenia. 1. Zdejmij wszelką odzież ochronną przy nadal pracującym urządzeniu T/POWER. 2. Usuń wszelkie luźne zanieczyszczenia z zewnętrz urządzenia za pomocą szczotki lub szmatki. 3. Zdejmij część twarzową. 4. Wyłącz urządzenie T/POWER, odepnij pasek i zasłoń filtry. Odłóż urządzenie i wykonaj czynności higieny osobistej. 5. Urządzenie musi zostać oczyszczone przed przechowaniem. Za pomocą wilgotnej szmatki usuń pył ze wszystkich powierzchni lub użyj szczotki do oczyszczenia niewygodnych miejsc. Upewnij się, że wskaźniki diodowe zostały oczyszczone i są dobrze widoczne. Wszelkie czyszczenie (odkażanie) musi zostać przeprowadzone przez przeszkolone, odpowiedzialne osoby. Należy uważać, aby żadne szkodliwe pyły nie dostały się do dróg oddechowych lub nie zostały połknięte w czasie wykonywania tych czynności. 6. Uzyskaj absolutną pewność, że żadne zanieczyszczenia nie dostały się do obudowy wentylatora dmuchawy w czasie wyjmowania filtrów. Nie zanurzaj żadnego elementu urządzenia w czasie procedury czyszczenia. W szczególności nie wolno dopuścić do przedostania się wody do obudowy wentylatora, węża lub części twarzowej, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie, które będzie trudne do usunięcia. 7. Oczyść za pomocą niepozostawiającej włókien szmatki zanurzonej w wodzie i postaw w suchym, wentylowanym miejscu; nie stosuj promienników ciepła. NIE WOLNO STOSOWAĆ SUCHYCH ŚCIEREK, ponieważ może to spowodować uzyskanie i przechowanie elektryczności statycznej przez ciało. 8. Ładowanie akumulatora. Baterie można ładować tylko w suchej atmosferze, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, w zalecanych warunkach magazynowania i NIGDY w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przed naładowaniem akumulatora upewnij się, że prostownik i napięcie sieciowe są kompatybilne. Podłącz prostownik do baterii za pomocą wtyczki koncentrycznej i włącz napięcie zasilania. Powinna zapalić się czerwona dioda na prostowniku i pozostać zapalona przez cały okres ładowania akumulatora. Bateria powinna zostać naładowana całkowicie po około siedmiu godzinach. Optymalne parametry dla nowych pakietów baterii są uzyskiwane po trzykrotnym cyklu naładowania i rozładowania. Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji dostarczonej z prostownikiem. PRZECHOWYWANIE Urządzenie, gdy nie jest używane, należy przechowywać w czystym, suchym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływania źródeł ciepła, w temperaturze od 10ºC do +30ºC i przy wilgotności względnej niższej niż 65% RH. KONTROLA/KONSERWACJA W przypadku regularnego stosowania codziennie należy sprawdzić następujące elementy urządzenia TORNADO: 1. Sprawdź uszczelkę (uszczelki) części twarzowej pod kątem uszkodzeń lub nadmiernego odkształcenia. 2. Sprawdź integralność uprzęży do głowy, złe mocowanie i marszczenie. 3. Stan węża, który nie powinien mieć żadnych przecięć ani pęknięć. Sprawdź, czy uszczelniający pierścień O-ring na 27

8 złączu węża dmuchawy jest obecny, nieuszkodzony i lekko nasmarowany. 4. Stan dmuchawy, szczególnie gwintów, powierzchni uszczelniających filtra i uszczelek gumowych. 5. Natężenie przepływu za pomocą odpowiedniego wskaźnika. 6. Wzrokowo skontroluj zawór wydechowy tam, gdzie jest zamontowany, zdejmując pokrywę i kontrolując jego odkształcenie, przecięcia lub pęknięcia. 7. Stan przyłbicy: podrapana przyłbica może utrudniać widzenie i stanowi potencjalne zagrożenie. 8. Stan baterii: NIE WOLNO używać baterii z przecięciami lub pęknięciami i należy je natychmiast wymienić. Wszystkie części gumowe powinny być wymieniane co najmniej raz do roku, niezależnie od użytkowania. Dotyczy to zaworu wydechowego, uszczelki filtrów, pierścieni uszczelniających O-ring do adapterów filtrów, płytek tylnych oraz pierścienia O-ring przyłącza węża. Uszkodzone lub wadliwe części muszą zostać wymienione na oryginalne części zamienne Protector (patrz Części zamienne). Korzystanie z innych części zamiennych może doprowadzić do pogorszenia działania wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji. Wszystkie wymiany części należy odnotować w zapisie serwisowym. Uwaga: Uszczelki filtrów stosowane w dmuchawie i adapterach filtrów są podobne w wyglądzie, ale nie są wymienialne. W celu ułatwienia identyfikacji uszczelki adapterów filtrów są czerwone. Należy założyć uszczelkę filtra tak, aby numer części był skierowany do korpusu dmuchawy lub adaptera. Niewłaściwe natężenie przepływu może być spowodowane jedną z poniższych przyczyn, które należy sprawdzić w kolejności: zapchany filtr, zaplątany waż, niski poziom baterii, usterka w dmuchawie, baterii lub ładowarce. W przypadku podejrzenia uszkodzenia baterii, wentylatora lub ładowarki, należy całe urządzenie zwrócić do centrum serwisowego Protector Respiratory wraz z certyfikatem odkażenia oraz notatką opisująca usterki. Urządzenie T/POWER jest uszczelnione, kalibrowane na cały okres eksploatacji i nie zawiera części wewnętrznych wymagających serwisowania. Niezależnie od zastosowania, każde urządzenie wymaga przeprowadzenia udokumentowanej comiesięcznej kontroli w całym zakresie związanym z bezpieczeństwem. Powinno to zostać przeprowadzone przez przeszkolony, odpowiedzialny personel. Zapisy można prowadzić w części umieszczonej na końcu niniejszej instrukcji lub oddzielnie, jeżeli jest to wygodniejsze. Zapisy należy przechowywać przez cały okres eksploatacji wyposażenia i powinny być one przechowywane przez następne 5 lat. ODNOTOWANIE PRZEGLĄDU I SZCZEGÓŁÓW KONSERWACJI Należy zapisać szczegółowe informacje o próbach i konserwacji w arkuszu kontroli i konserwacji znajdującym się na końcu niniejszej instrukcji. Zwykle zapisywane informacje obejmują: nazwisko pracownika odpowiedzialnego za urządzenie; producenta, numer modelu lub znak identyfikacyjny urządzenia wraz z opisem wyróżniających funkcji, wystarczające do zapewnienia dokładnej identyfikacji; datę kontroli (konserwacji) wraz z nazwiskiem, podpisem lub unikalnym znakiem identyfikacyjnym sprawdzającego; stan urządzenia, szczegółowy opis wykrytych usterek oraz podjętych działań korygujących. 28

9 CZĘŚCI ZAMIENNE Nr Poz. Opis Nr Katalogowy 1 Uchwyt adaptera (Opakowanie 2 szt.) Adapter filtra (Opakowanie 2 szt.) TOR/ADAPT 3 O-ring adaptera (Opakowanie 10 szt.) Uszczelka filtra - czerwona (Opakowanie 10 szt.) Uszczelka filtra - czarna (Opakowanie 5 szt.) Akumulator o pojemności 4 godziny - (NiCd) TOR/BATT/M 6 Akumulator o pojemności 7,5 godziny - (NiMH) TOR/BATT/LITE 6 Akumulator o pojemności 8 godziny - (NiCd) TOR/BATT/H 7 Zaślepka (Opakowanie 2 szt.) Pasek ECWB 9 Zespół dmuchawy Tester przepływu PPFI92/ASSY/TOR - Inteligentna ładowarka akumulatora TOR/BC/SM - Holdall BAG/PPR 29

10 GWARANCJA Towary wyprodukowane w naszych zakładach w miejscowościach Skelmersdale i Vaasa podlegają 12 miesięcznej gwarancji (jeżeli nie podano inaczej) na części, robociznę oraz zwrot do zakładu. Okres gwarancyjny biegnie od dnia zakupu przez użytkownika. W produktach tych, na czas dostawy gwarantuje się brak wad materiałowych i w robociźnie. Spółka SCOTT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe w wyniku celowego uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidłowych warunków pracy, uchybień w przestrzeganiu oryginalnej instrukcji producenta, niewłaściwego zastosowania lub dokonywania nieautoryzowanych zmian lub napraw. Do każdej reklamacja złożonej w okresie gwarancyjnym musi być dostarczone świadectwo daty zakupu. Wszystkie reklamacje gwarancyjne należy kierować do Biur Obsługi Klienta firmy SCOTT i przeprowadzać z zachowaniem naszych procedur dotyczących zwrotu produktów. INSTYTUCJE NOTYFIKOWANE EN i EN 12942: Inspec International Limited (0194) 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, England. BSI Product Services (0086) Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, England. Samoistne bezpieczeństwo: Sira Certification Service (0518) South Hill, Chiselhurst, Kent, BR7 5EH, England. Numery certyfikatów: Ex 95C2060X Ex 97D2159X 30

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light

Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light Kombinezony ochrony chemicznej Instrukcja użytkownika EVO/VPS/Super/Light 1 2 SPIS TREŚCI...Strona Ważne...7 Certyfikaty i zezwolenia...8 Opis kombinezonów...8 Zezwolenie typu EC...8 Zezwolenie NFPA...9

Bardziej szczegółowo

Protégé Przenośny wykrywacz gazów

Protégé Przenośny wykrywacz gazów Protégé Przenośny wykrywacz gazów OSTRZEŻENIE PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ W CAŁOŚCI I POSTĘPOWAĆ WEDŁUG JEJ ZALECEŃ. POSTĘPOWANIE NIEZGODNE Z INSTRUKCJĄ MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE

Bardziej szczegółowo

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM)

Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Dane identyfikacyjne Prosimy o zanotowanie następujących informacji: Numer seryjny układu (znajduje się na mocowaniu TIM) Data zakupu Numer seryjny korekcyjnego silnika dziobowego Numer seryjny korekcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power

Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power 1 Spis treści Ssak do leczenia ran Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power...1 1.0 Wprowadzenie...4 1.1 Wyposażenie standardowe...4

Bardziej szczegółowo

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora

Systemy respiratorów AVEA. Podręcznik operatora Systemy respiratorów AVEA Podręcznik operatora ii Podręcznik operatora Ten dokument jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych oraz międzynarodowymi przepisami o ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie,

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KOSIARKA SPALINOWA TOO4630C Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI KOSIARKA SPALINOWA TOO60C Instrukcja oryginalna Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie/ powielanie jej bez pisemnej zgody firmy Profix Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do używania z maszyny, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. TT 4045 TT 4055 ET 4045 Maszyna czyszcząca www.numatic.com Indeks Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PL PIECYK NA PELLET TOBA HYDRO HYDRO 22 HYDRO 22 Z WYSOKO WYDAJNĄ POMPĄ HYDRO 22 Z WYMIENNIKIEM CZĘŚĆ 1 - NORMATYWY I MONTAŻ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE To urządzenie może być używane wyłącznie przez upoważniony personel. Rejestracja urządzenia Defibrylator

Bardziej szczegółowo

D 510 - D 512 - D 516 - D 520

D 510 - D 512 - D 516 - D 520 D 50 - D 52 - D 5 - D 520 2 5 FIN > u 9 = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG Brugsanvisning INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D UTILISATION Käyttöohje OPERATING manual ISTRUZIONI D USO Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c

Podręcznik użytkownika. ThinkPad E550, E555 i E550c Podręcznik użytkownika ThinkPad E550, E555 i E550c Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE INSTRUKCJA OBSŁUGI OBIERACZKA DO ZIMNIAKÓW PROFI LINE Spis treści 1. O NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU 5 1.1 Zakres i cel 5 1.2 Dla kogo podręcznik jest przeznaczony 5 1.3 Zastrzeżenia 5 1.4 Użyte konwencje 5 2.

Bardziej szczegółowo