Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców"

Transkrypt

1 Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz Listy do rodziców

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Standardy osiągnięć... 5 Treści nauczania... 7 Wskazówki dla rodziców: Rozdział wstępny Welcome back!... 9 Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Zakończenie kursu... 11

3 WPROWADZENIE Drodzy Rodzice lub Opiekunowie! Wasze dziecko kontynuuje w tym roku naukę języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks 3. Podręcznik ten, napisany przez autorów angielskich i dwie polskie autorki, uznane specjalistki w dziedzinie nauczania najmłodszych dzieci, został stworzony w ten sposób, by program kursu języka angielskiego można było powiązać z nauką pozostałych przedmiotów, która najczęściej odbywa się w młodszych klasach w postaci nauczania zintegrowanego. Podobne są cele nauczania, treści programowe, techniki i metody nauczania oraz sposób oceniania. Podstawowym celem nauczania dzieci w klasach I-III jest osłuchanie z językiem obcym, a także motywowanie do dalszej, systematycznej nauki w starszych klasach. W ramach integracji z nauczaniem początkowym kurs realizuje cele określone w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Także treści nauczania w podręczniku Super Sparks są powiązane z treściami opisanymi w podstawie programowej. W trakcie lekcji j. angielskiego w klasie III dzieci nauczą się m. in. opisywać zwierzęta, pomieszczenia, mówić o tym, co właśnie robią, opisywać pogodę, odczytywać ceny w brytyjskiej walucie, podawać czas, rozmawiać o posiłkach i swoim hobby. Lekcje angielskiego będą także służyły kształtowaniu właściwych postaw: uczniowie stopniowo rozwiną umiejętność odpowiedniego zachowania w domu i szkole, współpracy z innymi, nauczą się zwrotów i wyrażeń grzecznościowych, służących nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu. Techniki i metody pracy proponowane w kursie Super Sparks wykorzystują ruch i dużą wrażliwość dzieci na bodźce wzrokowe, zakładają użycie rysunków, kart z obrazkami i wyrazami, plansz i plakatów. Podobnie jak w trakcie zajęć nauczania zintegrowanego, na lekcjach angielskiego wprowadzane są piosenki, wierszyki, historyjki, czytanie bajek, odgrywanie scenek i zajęcia plastyczne. W pierwszych trzech klasach nie przewiduje się stawiania ocen cząstkowych i końcowych w postaci stopni. e stosują ocenę opisową, która dostarcza pozytywnej informacji o postępach dziecka w nauce, o zdobytych umiejętnościach i wysiłku wkładanym w naukę. Ocena opisowa wpisywana jest do indywidualnej Karty osiągnięć, dzięki czemu można sprawdzać postępy dziecka po każdym semestrze nauki. Zachęcamy Państwa do systematycznych kontaktów z nauczycielem języka, który może przekazać Państwu cenne informacje o zachowaniu dziecka, jego postępach w nauce, a także o jego rozwoju społeczno-emocjonalnym. Zachęcamy również do zaangażowania w naukę dziecka w domu. Co mogą Państwo robić, niezależnie od poziomu swojej znajomości języka? Warto systematycznie przeglądać wspólnie z dzieckiem podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt, prosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka poznanego na lekcji. Można również zajrzeć do słow- Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 3

4 niczka obrazkowego i poprosić o wyjaśnienie nowych słówek. Pod koniec każdego rozdziału można zapytać dziecko, które ćwiczenia najbardziej mu się podobały i dlaczego. Warto także wspólnie szukać wokół siebie angielskich słów, wyszukiwać materiały potrzebne do prac domowych czy prac projektowych. Do podręcznika Super Sparks 3 dołączona jest płyta, zawierająca animowane historyjki, a także nagrania piosenek, wierszyków i materiału audio do ćwiczeń na słuchanie z zeszytu ćwiczeń. Zachęcamy do wspólnego słuchania i utrwalania materiału z podręcznika w domu. Z myślą o dzieciach uczących się z kursu Super Sparks powstała strona internetowa Sparks Fun Zone (elt.oup.com/student/newsparksfunzone). Warto odwiedzać ją regularnie wraz z dzieckiem. Umieszczone tam animowane historyjki, gry, piosenki i słowniczek obrazkowy do każdego rozdziału pozwolą dziecku w atrakcyjny sposób powtórzyć poznane na lekcjach słownictwo i struktury. Więcej sugestii i pomysłów na wspólną zabawę z angielskim w domu znajdą Państwo na stronie internetowej wydawnictwa Oxford przeznaczonej dla rodziców: Umieszczono tam artykuły i instruktażowe filmiki video, dotyczące np. wspólnego czytania po angielsku, nauki pisania, prac plastycznych, piosenek i rymowanek. Co pewien czas pojawiają się na niej nowe materiały. Państwa pomoc i udział w nauce w domu są bardzo ważne zainteresowanie ze strony rodziców motywuje dziecko do pracy i wysiłku. Potrzebuje też ono częstych powtórek, zanim opanuje pamięciowo dany zasób słów czy wyrażeń dzieci w tym wieku łatwo uczą się nowych rzeczy i równie łatwo je zapominają! Życzymy Państwu wiele radości ze wspólnej pracy i zabawy! Autorki i redaktorzy kursu Super Sparks Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 4

5 SUPER SPARKS 3: Standardy osiągnięć Poniżej znajdą Państwo listę umiejętności, jakie dzieci zdobędą na koniec I etapu edukacyjnego (koniec klasy III). Właśnie te umiejętności wymienione są w Karcie Osiągnięć Ucznia, którą dostaną Państwo na zakończenie roku szkolnego. określi wtedy, na jakim poziomie (pełnym, częściowym czy minimalnym) dziecko rozwinęło poszczególne umiejętności. Standardy osiągnięć Słuchanie uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje rozumie sens prostych bajek i historyjek potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego Mówienie potrafi powtórzyć za modelem (nauczycielem, nagraniem) wypowiada się słowami wypowiada się zdaniami posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach udziela odpowiedzi na pytania recytuje tekst piosenki lub wierszyka Czytanie czyta pojedyncze wyrazy poznane w tym roku szkolnym rozumie często powtarzane polecenia pisemne śledzi wzrokiem tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać przeczytany wyraz czyta wyrazami czyta zdaniami czyta głośno krótkie teksty ze zrozumieniem czyta z podziałem na role Pisanie przepisuje wyrazy poprawnie przepisuje proste zdania pisze poprawnie poznane wyrazy ze słuchu pisze poprawnie poznane wyrazy z pamięci potrafi napisać prosty, kilkuzdaniowy tekst według wzoru potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 5

6 Słownictwo rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy rozpoznaje znaczenie wyrazów, gdy zobaczy je napisane opanował/a słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym przypomina sobie dawno poznane słowa prawidłowo używa liczby mnogiej systematycznie prowadzi Słowniczek obrazkowy Rozwój emocjonalno-społeczny posiada umiejętność pracy w zespole chętnie pomaga innym łatwo komunikuje się z rówieśnikami jest pracowity/pracowita i obowiązkowy/obowiązkowa chętnie bierze udział w lekcji uważa na lekcji potrafi ocenić swoją pracę Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 6

7 Treści nauczania Tematy Słownictwo Struktury Semestr I Rozdział wstępny Hello again! Przywitania i poznawanie się Alfabet Liczebniki Litery alfabetu What s this? It s a How do you spell? What's your name? My name s How old are you? Where do you live? Unit 1 Animals Zwierzęta jak wyglądają i co robią Zwierzęta Części ciała I can (swim). It can (run). It s got four legs. What colour is it? Is it a (fox)? Have you got a pet? Unit 2 Our house Przedmioty znajdujące się w domu Meble Przyimki miejsca: under, in, behind, on Nazwy zwierząt i ich siedlisk Nazwy domów z różnych stron świata There s a (table) in the (kitchen). There are (cats) on the (floor). Is there? Where s? It s (under) the (bed). Unit 3 In the park Zajęcia i czynności Czasowniki w formie ciągłej Przymiotniki opisujące pogodę: sunny, rainy, cloudy, windy He s/she s (play)ing. What s he/she doing? I m (sing)ing. What s the weather like? Typy pogody: blizzard, cold snap, flood, heatwave, hurricane, thunderstorm It s (cloudy). Formy krajobrazu Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 7

8 Tematy Słownictwo Struktury Semestr II Unit 4 Shopping Sklepy i robienie zakupów Sklepy: toy shop, pet shop, sports shop Where can you buy? At the (supermarket). How much/many? He s got / She s got He / She wants to I want to How (tall) is it? It s (56 metres tall). You can use a (ruler). Unit 5 Meal times Posiłki i ich pory Produkty spożywcze Czasowniki opisujące czyności: open the window, close the door, clean the board, eat, drink Dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Nazwy krajów: China, Canada, Germany, Turkey, Colombia, Japan What s in the cupboard? What time is it? It s (8) o clock. Can you (help me), please? What do you have for (breakfast)? What s for (lunch) today? What time do you have breakfast? He / She has (lunch) at (7 o clock) in the evening. He / She eats Unit 6 Hobbies Pasje i zainteresowania Ulubione zajęcia Polecenia: touch your ears, play the guitar, laugh Nazwy gatunków sztuki: painting, mosaic, drawing, sculpture, mural, installation, Nazwy materiałów plastycznych: paints, pencil, paper, stone, wall Nazwy dyscyplin sportu i strojów: team, cricket, player, trousers, shirt, horse-racing, clothes, hat, tennis, polo Do you like (doing karate)? He / She likes (doing karate). Does he / she like (playing computer games)? Yes, he / she does. No, he / she doesn t. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 8

9 Rozdział wstępny Welcome back! (ss. 2-5) Wasze dziecko rozpoczyna trzeci rok nauki języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks. Podobnie jak w zeszłym roku, podczas lekcji będzie miało okazję wziąć udział w wielu zabawach i grach, nauczy się nowych piosenek i wierszyków. Będzie doskonalić rozumienie języka obcego i odgrywać historyjki. Nauczy się odczytywać zdania i krótkie teksty, a także pisać poprawnie wyrazy i proste teksty na podstawie wzoru i samodzielnie. Państwa zainteresowanie lekcjami języka obcego okaże się bardzo pomocne dziecku w nauce. Warto regularnie pytać dziecko, co mu się podobało na angielskim, czy mogłoby nauczyć rodziców nowych słówek i zwrotów. Przy okazji wspólnego przeglądania podręcznika można zapytać o treść historyjki, poprosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka. Nie zapominajmy również o sprawdzaniu zadań domowych, Słowniczka obrazkowego znajdującego się na końcu każdego rozdziału w Zeszycie ćwiczeń i powielonych stron, które dziecko dostaje na lekcji. Na pierwszych lekcjach, w rozdziale Welcome Back! (Witamy ponownie!), dzieci nauczą się alfabetu angielskiego i będą literować swoje imiona oraz inne znane im wyrazy. Powtórzą polecenia typu: klaśnij w ręce, obróć się, dotknij głowy, zaśpiewaj piosenkę oraz słownictwo poznane w książkach Super Sparks 1 i 2. Zachęcam do regularnego korzystania z płyty audio/dvd dołączonej do podręcznika oraz do wykonywania ćwiczeń znajdujących się na strony internetowej Sparks Fun Zone. Powodzenia! Rozdział 1 Animals (ss. 6-19) W rozdziale 1 podręcznika Super Sparks 3 dzieci nauczą się opowiadać o tym, co potrafią robić, np.: Potrafię pływać jak ryba (I can swim like a fish), Umiem biegać jak zebra (I can run like a zebra). Jednocześnie dzieci przypomną sobie nazwy zwierząt poznane w klasie I (Super Sparks 1) i poznają nowe określenia. Będą też nazywać części ciała różnych zwierząt, podając ich wielkość i kolor. Napiszą również opis ulubionego zwierzęcia. Aby pomóc dziecku lepiej opanować nowe umiejętności, można: poprosić, by podało nazwy zwierząt poznanych w tym rozdziale oraz przypomniało sobie wszystkie, jakich się dotąd nauczyło; zachęcić do znalezienia podobieństw i różnic w wymowie i pisowni między polskimi i angielskimi nazwami zwierząt; poprosić, by dziecko opisało swoje ulubione zwierzę (możemy spróbować zgadnąć, co to jest); jeśli w domu jest jakieś zwierzę, poprosić dziecko, aby je opisało; zajrzeć do Słowniczka obrazkowego i sprawdzić, czy pamięta wszystkie wyrazy; podać dziecku polskie nazwy zwierząt i poprosić, by zapisało ich angielskie odpowiedniki (np. rodzic mówi: lew, dziecko zapisuje: lion), następnie razem sprawdzamy pisownię w Słowniczku obrazkowym; zachęcić do przeczytania na głos jednego lub kilku opisów ze s. 11 w podręczniku i o przetłumaczenia treści na polski; pobawić się w grę na s. 77 w zeszycie ćwiczeń: wybierając właściwe zakończenie zdania, wędrujemy przez labirynt zgodnie ze strzałkami; zapytać dziecko, czego dowiedziało się o zwierzętach hodowanych w Wielkiej Brytanii (s. 18 i 19 w podręczniku); poprosić o zaśpiewanie piosenki We re going to the zoo; można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 1.28) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone. Powodzenia Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 9

10 Rozdział 2: Our house (ss ) Tematem rozdziału 2. pt. Our house jest dom. W podręczniku Super Sparks 2 dzieci poznały nazwy pomieszczeń, a teraz będą je powtarzać i uczyć się, jak nazywać różne sprzęty i przedmioty w domu. W tym rozdziale nauczą się zadawać pytania o to, gdzie się coś znajduje i odpowiadać na nie. W lekcji Culture Corner będą miały okazję obejrzeć zdjęcia niezwykłych domów z różnych stron świata i porozmawiać o nich. Aby utrwalić materiał z podręcznika w domu, warto: poprosić dziecko, aby przeszło się z nami po domu i nazwało jak największą ilość przedmiotów po angielsku; zachęcić, aby przygotowało karteczki z nazwami i pozawieszać je np. na lodówce, wannie, krześle; poprosić dziecko, by opisało swój pokój, używając zwrotu There is ; sprawdzić, czy poprawnie napisało zdania w ćw. 1 na s. 24 w Zeszycie ćwiczeń; zapytać, czy potrafi zadać pytanie po angielsku, np.: Gdzie jest torba? (Where s the bag?) i odpowiedzieć pełnym zdaniem, np.: Jest pod łóżkiem (It s under the bed); wyciąć elementy ze s. 79 w Zeszycie ćwiczeń, a potem układać przedmioty i zwierzęta w różnych miejscach w pokoju i poprosić dziecko, by opisało pokój: There s a guitar There are monkeys ; należy zwrócić dziecku uwagę, że niektórych przedmiotów jest kilka, wówczas należy użyć zwrotu w liczbie mnogiej (There are), gitara zaś jest jedna (There is); poprosić, by dziecko opisało po angielsku niezwykłe domy przedstawione na s. 32 i 33 w podręczniku. Miłej nauki, Rozdział 3: In the park (ss ) W rozdziale 3 (In the park) głównym tematem jest zabawa w parku. Dzieci uczą się opisywać to, co się w danej chwili dzieje, np. co robią dzieci na obrazku. W języku angielskim używamy wtedy formy ciągłej czasownika, dodając do formy bezokolicznika końcówkę -ing. Dzieci szybko przyswajają sobie tę zasadę. Ponadto nauczą się określać pogodę i pytać o nią. Mogą Państwo pomóc dziecku przyswoić nowy materiał na wiele sposobów: poprosić, aby opisało jeden z obrazków w tym rozdziale, nazywając czynności, które wykonują bohaterowie; pobawić się w kalambury: jedna osoba udaje, że wykonuje jedną z czynności, których nazwy pojawiają się w tym rozdziale, a druga zgaduje, co to za czynność, mówiąc: playing tennis; tę zabawę można uatrakcyjnić, wycinając karty ze s. 81 w Zeszycie ćwiczeń i losując je; należy przedstawić gestami czynność zilustrowaną na karcie. poprosić, aby kilka dni z rzędu dziecko mówiło nam, jaka jest pogoda, może również zrobić tabelkę z datami i wpisywać wyrażenia np. It s sunny oraz rysować odpowiedni symbol; obejrzeć prognozę pogody w telewizji anglojęzycznej; zapytać, jaki sposób spędzania wolnego czasu, spośród pokazanych na ilustracji na s. 37, najbardziej się dziecku podoba, i poprosić, by powiedziało, co kto robi; zagrać w grę Zabadoo says, używając poznanych w tym rozdziale poleceń: Sing! (Śpiewaj!), Dance! (Tańcz!) i Whistle! (Zagwiżdż!); poprosić dziecko, by opisało, co przedstawiają zdjęcia na s. 46 i 47, używając jak najwięcej angielskich określeń. Powodzenia! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 10

11 Rozdział 4: Shopping (ss ) W tym rozdziale (Shopping Zakupy) dzieci nauczą się robić zakupy, używając angielskich pieniędzy i posługując się angielskimi nazwami produktów i sklepów. Przy tej okazji będą pytać o ceny różnych produktów i podawać je. Będą bawiły się też w sklep po angielsku. Kolejną ważną umiejętnością, jaką dzieci przyswajają w tym rozdziale, jest utrwalenie liczebników i nauka liczenia do stu. Aby pomóc dziecku lepiej opanować poznane słownictwo i zwroty, można: zachęcić, aby wymieniło wszystkie poznane nazwy sklepów; poprosić, aby wymieniło nazwy sklepów, które znajdują się w okolicy; podczas robienia zakupów w sklepie samoobsługowym poprosić dziecko, by odczytywało ceny po angielsku; poprosić, aby policzyły od 1 do 100 i od 100 do 1, a potem dziesiątkami; razem wyciąć z kartonu monety z różnymi nominałami, przygotować szyld określający rodzaj sklepu np. piśmienniczy, przygotować kilka przedmiotów i odegrać wspólnie scenkę w sklepie (s. 50). Sklepy można zmieniać, dopóki zabawa się nie znudzi; elementy przydatne do odgrywania scenek można wyciąć ze s. 83 w Zeszycie ćwiczeń; poprosić dziecko, aby zaśpiewało piosenkę (s. 55) i spróbowało nauczyć rodziców. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 2.31) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone; poprosić dziecko, by opisało zdjęcia na s. 60 i 61, używając jak najwięcej angielskich określeń. Życzę sukcesów! Rozdział 5: Meal times (ss ) Rozdział 5 (Meal times Pory posiłków) jest poświęcony jedzeniu. Dzieci nauczą się nazywać nowe produkty i powtórzą te określenia, które poznały w Super Sparks 1 i 2. Będą też zadawać pytania o godzinę oraz podawać godziny posiłków. Będą umiały powiedzieć po angielsku, co lubią, a czego nie lubią jeść oraz co jedzą na śniadanie, obiad i kolację. W tym rozdziale dzieci poznają również nazwy dni tygodnia. Aby pomóc dziecku przećwiczyć nowe umiejętności, można: podczas posiłków poprosić, aby nazwało jak największą liczbę potraw i produktów; poprosić, żeby powiedziało, co lubi, a czego nie lubi jeść, zaczynając zdanie od I like i I don t like ; zaproponować, żeby podało najdłuższą listę produktów i potraw, jaką potrafi (bez zaglądania do książki), następnie zachęcić, aby dziecko zajrzało do Słowniczka obrazkowego i sprawdziło, czy wymieniło wszystkie poznane słowa (można sprawdzić też słowniczki z Super Sparks 1 i 2); ustawiać na zegarze różne godziny i prosić dziecko, aby podawało nam godzinę; poprosić, aby w polskim kalendarzu naniosło angielskie nazwy tygodnia; poprosić, aby dziecko wyjaśniło nam zasady gry na s. 68 i zagrać w nią razem; poprosić, by dziecko uzupełniło nazwy posiłków na s. 85 w Zeszycie ćwiczeń, dorysowały wskazówki zegarom i narysowały na talerzach swoje ulubione potrawy, a potem opisały rysunki; zaproponować, by dziecko opisało miejsca przedstawione na zdjęciach na s. 74 i 75, używając jak najwięcej angielskich określeń; poprosić, by dziecko zaśpiewało tradycyjną piosenkę Five fat sausages. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 2.55) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone. Smacznego! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 11

12 Rozdział 6: Hobbies (ss ) W rozdziale 6 dzieci nauczą się nazywać czynności wykonywane w wolnym czasie (hobby i dyscypliny sportowe). Nauczą się też opowiadać, co lubią robić w wolnym czasie: I like (reading comics) i pytać kolegów o ich zainteresowania: Do you like (making models)? Po zakończeniu rozdziału będą potrafiły opisać zamiłowania innych osób (He likes jumping. She doesn t like playing computer games). Warto zwrócić uwagę, czy opisując postaci, dzieci używają poprawnej formy czasownika: w 3. osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s: He likes (rollerblading); w zdaniach przeczących don t zastępujemy doesn t: She doesn t like (taking photo). Aby pomóc dziecku opanować nowe słownictwo i zwroty, można: zachęcić, żeby opowiedziało, co robią postaci przedstawione na s. 77 w podręczniku: She s (reading comics); zapytać dziecko, które z tych zajęć lubi: Do you like (taking photos)?; dziecko odpowiada: Yes, I do lub No, I don t; zaproponować, aby dorysowało odpowiednie buźki (smutne lub uśmiechnięte) przy rysunkach na s. 87 w zeszycie ćwiczeń, a potem wpisało nazwy zajęć w odpowiednich miejscach; poprosić, by dziecko nazwało dyscypliny sportu przedstawione na zdjęciach na s. 88 i 89 w podręczniku i opowiedziało nam, czego się dowiedziało o sportach popularnych w Wielkiej Brytanii; zagrać w grę Zabadoo says, używając poznanych w tym rozdziale poleceń: Touch your ears! (Dotknij uszu!), Play the guitar! (Zagraj na gitarze!) i Laugh! (Śmiej się!); poprosić dziecko, aby zaśpiewało piosenkę It s Saturday morning (s. 55) i spróbowało nauczyć rodziców. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 3.12). Wesołej zabawy! zakończenie kursu Zakończyliśmy pracę z kursem Super Sparks. Mam nadzieję, że ten początkowy etap nauki języka angielskiego był ciekawym doświadczeniem dla dziecka, i że nauka języka obcego będzie się odtąd kojarzyć z czymś interesującym i przyjemnym. Przy tej okazji warto zauważyć, jaki postęp dzieci zrobiły od początku kursu. Nauczyły się podstawowych zwrotów z życia codziennego, osłuchały się z językiem, poznały alfabet i nauczyły się wymawiać, czytać, pisać oraz literować poznane słowa. Wszystko to stanowi solidną podstawę do nauki w starszych klasach szkoły podstawowej, gdzie oprócz wymienionych powyżej umiejętności dzieci zaczną poznawać zasady gramatyki angielskiej. Mam również nadzieję, że powodzenie w nauce języka angielskiego rozbudzi ciekawość do innych języków obcych, których dzieci będą się uczyć w przyszłości. Aby podtrzymać zainteresowanie dziecka nauką języka, proponuję: zachować wszystkie książki, słowniczki obrazkowe, zeszyty i prace dodatkowe; zaglądać do słowniczków, gdy w wyższych klasach będzie omawiany ten sam temat i zachęcać dziecko do porównania, czego się uczy, a co już umiało wcześniej; zachęcać do odczytywania napisów, nazw, instrukcji, menu itp. w języku angielskim; w wolnym czasie, np. podczas wakacji, słuchać nagrań i śpiewać angielskie piosenki. Pamiętajmy jednak, że nasz udział w karierze językowej dziecka ma być pomocą, a nie przymusem; zachęcajmy, ale nie zmuszajmy. Jeśli dziecko jest zmęczone lub niechętne, znajdźmy lepszy moment. Praca nad angielskim ma być wspólną przygodą i przyjemnością dla dziecka, a nie przykrym obowiązkiem. Życzę wielu sukcesów! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 12

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania realizowanego w oparciu o podręcznik,,new Sparks 1 Rok szkolny 2011/2012 Nauczyciel: mgr Łukasz Pruchnik Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Język angielski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według programu,, Język angielski w nauczaniu zintegrowanym.

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2

Kryteria ocen-język angielski- klasa II. Podręcznik: English Adventure - 2 Kryteria ocen-język angielski- klasa II Podręcznik: English Adventure - 2 Ocena Hello! Bardzo dobry 5 Uczeń: Zna i potrafi poprawnie nazwać kolory Zna i stosuje zwroty: Hello, I'm ( Zosia ) What's your

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5. im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej: 1) wie, że ludzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt;

ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; ZAKRES MATERIAŁU DLA KLASY I: uczeń zna liczebniki 1-15; potrafi opisać otaczające przedmioty za pomocą przymiotników określających wielkość, kolor i kształt; zna słownictwo z zakresu: najbliższa rodzina,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Pod koniec trzeciej klasy od każdego ucznia oczekuje się spełnienia następujących wymagań w obszarze edukacji językowej:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III I. CELE OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: poinformowanie ucznia o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III

Przedmiotowe zasady. oceniania- I etap edukacyjny. Klasy I III Przedmiotowe zasady oceniania- język angielski I etap edukacyjny Klasy I III KLASA I OCENA Samodzielnie, wzorcowo Samodzielnie ze zrozumieniem Z częściową UCZEŃ - uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców

Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz Listy do rodziców SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Standardy osiągnięć... 5 Treści nauczania... 7 Wskazówki dla rodziców: Rozdział wstępny Hello again!... 8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ROK SZK. 2015/2016 I. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE SYSTEM OCENIANIA 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP. Wymagania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 3 SP Wymagania ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIE CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken.

Wymienia potrawy, które lubi i których nie lubi: I like/don t like chicken. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 3 NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Dział programu Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 Okres bezpodręcznikowy 2 Hello!! W większości poprawnie

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012. oprac. Katarzyna Wrońska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2011/2012 oprac. Katarzyna Wrońska 1 KLASA I GRAMATYKA I SŁOWNICTWO semestr I-What s your name?, How old are

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I-III Patrycja Nieradzińska Marta Nowaczyk Bartosz Jadziński Umiejętności, które uczniowie powinni posiadać po klasie I Zna zasady różnych gier

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3

Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Kryteria ocen dla klasy III szkoły podstawowej- English Adventure 3 Dział Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Okres bezpodręcznikowy i rozdział Hello!

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM Funkcje oceny w kształceniu zintegrowanym: - informacyjna ukazująca, co uczeń poznał, opanował, nauczył się, jakie zdobył

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I-III 1.Zasady oceniania: oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom, na ocenę nie mają wpływu postawy szkolne i cechy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języków w klasach 1-3 szkoły podstawowej W klasie I 1) Rozumienie prostych poleceń celujący: uczeń rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA III szkoły podstawowej podręcznik ENGLISH ADVENTURE 3 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 1-3 szkoły podstawowej) nauczyciel: Monika Kloosterman Iwona Hazak Magdalena Maciaszczyk Dorota Adamczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Tychy, dn. 1.09.2015 r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY I - III 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową Nauczyciel: Anna Synoradzka Liczba godzin tygodniowo w klasach I-III: 2 godziny 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciel: Mariusz Kapsa Klasy I-III BIEŻĄCA uczniowie w klasach I-III nagradzani są słowem (pochwała), gestem, naklejkami z pochwałami lub wyrażeniami

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Treści nauczania zgodne z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Sarah M Howell i Lisa Kester-DodgsonTreetops 1, Oxford Univeristy Press. Nr dopuszczenia MEN:

Bardziej szczegółowo

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 7. ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Odbywa się w oparciu o podstawę programową. Nie przewiduje się pisania ze słuchu, a pisanie samodzielne odbywa się na podstawie wzorca. Ocena jest oparta o kryteria

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. W ZSM nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu. w kl. I-III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. W ZSM nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu. w kl. I-III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego W ZSM nr 2 w Kędzierzynie - Koźlu w kl. I-III szkoły podstawowej Nauczyciele: Hanna Pokorska, Karina Puls, Patrycja Zbirug OCENA BIEŻĄCA: Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Opracowała: Anna Ropicka Danuta Walicht-Wiśniewska 20.09.2013r.

Bardziej szczegółowo

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello! English Adventure 1 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 POZIOM PODSTAWOWY Zna formy powitania, przedstawiania się. Potrafi się przywitać i przedstawić: Hello, I m. Rozpoznaje i poprawnie reaguje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT JĘZYK ANGIELSKI KLASY I III NAUCZYCIEL MGR ALEKSANDRA KOŚCIÓŁKO NAZWA PODRĘCZNIKA NEW SPARKS PLUS 1/2/3 PODRĘCZNIK + ZESZYT ĆWICZEŃ 1. WSTĘP Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. I SP NAUCZYCIEL: AGNIESZKA TALIK W klasach 1 3 obowiązuje ocena opisowa. Ocena punktowa od 1do 5 stosowana jest w celu diagnostycznym i pomaga w ustaleniu oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 1-3 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 Kryteria oceniania poszczególnych aktywności w klasie pierwszej: Ocena celująca (6) -uczeń rozumie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny

Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Oxford Explorers 2 Kryteria oceny Hello again! OCENA 1 rozdziału Hello again nie popełniając z rozdziału Hello again, czasem po nagrań z rozdziału Hello again, często po z rozdziału Hello again, często

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I-III Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach Nauczyciel: Natalia Stanecka Obowiązujące podręczniki: 1. New English Adventure 1 2. New

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Ocena wspaniale: Bezbłędnie opanował wiadomości i treści zawarte w podstawie programowej w zakresie języka angielskiego, realizowane na lekcjach

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA UCZEŃ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Język angielski klasa II Podręcznik Our Discovery Island 2; Wyd. Pearson Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 I. Organizacja oceniania. A. Elementy podlegające ocenianiu: 1 znajomość słownictwa 2 umiejętność słuchania 3 umiejętność czytania 4 umiejętność

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I Szkoły Podstawowej w Białej Niżnej Ocena celująca - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo