Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz. Listy do rodziców"

Transkrypt

1 Małgorzata Szulc-Kurpaska Magdalena Szpotowicz Listy do rodziców

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Standardy osiągnięć... 5 Treści nauczania... 7 Wskazówki dla rodziców: Rozdział wstępny Welcome back!... 9 Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Rozdział Zakończenie kursu... 11

3 WPROWADZENIE Drodzy Rodzice lub Opiekunowie! Wasze dziecko kontynuuje w tym roku naukę języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks 3. Podręcznik ten, napisany przez autorów angielskich i dwie polskie autorki, uznane specjalistki w dziedzinie nauczania najmłodszych dzieci, został stworzony w ten sposób, by program kursu języka angielskiego można było powiązać z nauką pozostałych przedmiotów, która najczęściej odbywa się w młodszych klasach w postaci nauczania zintegrowanego. Podobne są cele nauczania, treści programowe, techniki i metody nauczania oraz sposób oceniania. Podstawowym celem nauczania dzieci w klasach I-III jest osłuchanie z językiem obcym, a także motywowanie do dalszej, systematycznej nauki w starszych klasach. W ramach integracji z nauczaniem początkowym kurs realizuje cele określone w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego. Także treści nauczania w podręczniku Super Sparks są powiązane z treściami opisanymi w podstawie programowej. W trakcie lekcji j. angielskiego w klasie III dzieci nauczą się m. in. opisywać zwierzęta, pomieszczenia, mówić o tym, co właśnie robią, opisywać pogodę, odczytywać ceny w brytyjskiej walucie, podawać czas, rozmawiać o posiłkach i swoim hobby. Lekcje angielskiego będą także służyły kształtowaniu właściwych postaw: uczniowie stopniowo rozwiną umiejętność odpowiedniego zachowania w domu i szkole, współpracy z innymi, nauczą się zwrotów i wyrażeń grzecznościowych, służących nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu. Techniki i metody pracy proponowane w kursie Super Sparks wykorzystują ruch i dużą wrażliwość dzieci na bodźce wzrokowe, zakładają użycie rysunków, kart z obrazkami i wyrazami, plansz i plakatów. Podobnie jak w trakcie zajęć nauczania zintegrowanego, na lekcjach angielskiego wprowadzane są piosenki, wierszyki, historyjki, czytanie bajek, odgrywanie scenek i zajęcia plastyczne. W pierwszych trzech klasach nie przewiduje się stawiania ocen cząstkowych i końcowych w postaci stopni. e stosują ocenę opisową, która dostarcza pozytywnej informacji o postępach dziecka w nauce, o zdobytych umiejętnościach i wysiłku wkładanym w naukę. Ocena opisowa wpisywana jest do indywidualnej Karty osiągnięć, dzięki czemu można sprawdzać postępy dziecka po każdym semestrze nauki. Zachęcamy Państwa do systematycznych kontaktów z nauczycielem języka, który może przekazać Państwu cenne informacje o zachowaniu dziecka, jego postępach w nauce, a także o jego rozwoju społeczno-emocjonalnym. Zachęcamy również do zaangażowania w naukę dziecka w domu. Co mogą Państwo robić, niezależnie od poziomu swojej znajomości języka? Warto systematycznie przeglądać wspólnie z dzieckiem podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt, prosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka poznanego na lekcji. Można również zajrzeć do słow- Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 3

4 niczka obrazkowego i poprosić o wyjaśnienie nowych słówek. Pod koniec każdego rozdziału można zapytać dziecko, które ćwiczenia najbardziej mu się podobały i dlaczego. Warto także wspólnie szukać wokół siebie angielskich słów, wyszukiwać materiały potrzebne do prac domowych czy prac projektowych. Do podręcznika Super Sparks 3 dołączona jest płyta, zawierająca animowane historyjki, a także nagrania piosenek, wierszyków i materiału audio do ćwiczeń na słuchanie z zeszytu ćwiczeń. Zachęcamy do wspólnego słuchania i utrwalania materiału z podręcznika w domu. Z myślą o dzieciach uczących się z kursu Super Sparks powstała strona internetowa Sparks Fun Zone (elt.oup.com/student/newsparksfunzone). Warto odwiedzać ją regularnie wraz z dzieckiem. Umieszczone tam animowane historyjki, gry, piosenki i słowniczek obrazkowy do każdego rozdziału pozwolą dziecku w atrakcyjny sposób powtórzyć poznane na lekcjach słownictwo i struktury. Więcej sugestii i pomysłów na wspólną zabawę z angielskim w domu znajdą Państwo na stronie internetowej wydawnictwa Oxford przeznaczonej dla rodziców: Umieszczono tam artykuły i instruktażowe filmiki video, dotyczące np. wspólnego czytania po angielsku, nauki pisania, prac plastycznych, piosenek i rymowanek. Co pewien czas pojawiają się na niej nowe materiały. Państwa pomoc i udział w nauce w domu są bardzo ważne zainteresowanie ze strony rodziców motywuje dziecko do pracy i wysiłku. Potrzebuje też ono częstych powtórek, zanim opanuje pamięciowo dany zasób słów czy wyrażeń dzieci w tym wieku łatwo uczą się nowych rzeczy i równie łatwo je zapominają! Życzymy Państwu wiele radości ze wspólnej pracy i zabawy! Autorki i redaktorzy kursu Super Sparks Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 4

5 SUPER SPARKS 3: Standardy osiągnięć Poniżej znajdą Państwo listę umiejętności, jakie dzieci zdobędą na koniec I etapu edukacyjnego (koniec klasy III). Właśnie te umiejętności wymienione są w Karcie Osiągnięć Ucznia, którą dostaną Państwo na zakończenie roku szkolnego. określi wtedy, na jakim poziomie (pełnym, częściowym czy minimalnym) dziecko rozwinęło poszczególne umiejętności. Standardy osiągnięć Słuchanie uważnie słucha wypowiedzi innych uczniów i nauczyciela rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje rozumie sens prostych bajek i historyjek potrafi wyróżnić proste informacje z tekstu słuchanego Mówienie potrafi powtórzyć za modelem (nauczycielem, nagraniem) wypowiada się słowami wypowiada się zdaniami posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach udziela odpowiedzi na pytania recytuje tekst piosenki lub wierszyka Czytanie czyta pojedyncze wyrazy poznane w tym roku szkolnym rozumie często powtarzane polecenia pisemne śledzi wzrokiem tekst czytany przez nauczyciela i potrafi wskazać przeczytany wyraz czyta wyrazami czyta zdaniami czyta głośno krótkie teksty ze zrozumieniem czyta z podziałem na role Pisanie przepisuje wyrazy poprawnie przepisuje proste zdania pisze poprawnie poznane wyrazy ze słuchu pisze poprawnie poznane wyrazy z pamięci potrafi napisać prosty, kilkuzdaniowy tekst według wzoru potrafi samodzielnie zredagować krótki tekst Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 5

6 Słownictwo rozpoznaje znaczenie słów, gdy je usłyszy rozpoznaje znaczenie wyrazów, gdy zobaczy je napisane opanował/a słownictwo wprowadzane w tym roku szkolnym przypomina sobie dawno poznane słowa prawidłowo używa liczby mnogiej systematycznie prowadzi Słowniczek obrazkowy Rozwój emocjonalno-społeczny posiada umiejętność pracy w zespole chętnie pomaga innym łatwo komunikuje się z rówieśnikami jest pracowity/pracowita i obowiązkowy/obowiązkowa chętnie bierze udział w lekcji uważa na lekcji potrafi ocenić swoją pracę Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 6

7 Treści nauczania Tematy Słownictwo Struktury Semestr I Rozdział wstępny Hello again! Przywitania i poznawanie się Alfabet Liczebniki Litery alfabetu What s this? It s a How do you spell? What's your name? My name s How old are you? Where do you live? Unit 1 Animals Zwierzęta jak wyglądają i co robią Zwierzęta Części ciała I can (swim). It can (run). It s got four legs. What colour is it? Is it a (fox)? Have you got a pet? Unit 2 Our house Przedmioty znajdujące się w domu Meble Przyimki miejsca: under, in, behind, on Nazwy zwierząt i ich siedlisk Nazwy domów z różnych stron świata There s a (table) in the (kitchen). There are (cats) on the (floor). Is there? Where s? It s (under) the (bed). Unit 3 In the park Zajęcia i czynności Czasowniki w formie ciągłej Przymiotniki opisujące pogodę: sunny, rainy, cloudy, windy He s/she s (play)ing. What s he/she doing? I m (sing)ing. What s the weather like? Typy pogody: blizzard, cold snap, flood, heatwave, hurricane, thunderstorm It s (cloudy). Formy krajobrazu Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 7

8 Tematy Słownictwo Struktury Semestr II Unit 4 Shopping Sklepy i robienie zakupów Sklepy: toy shop, pet shop, sports shop Where can you buy? At the (supermarket). How much/many? He s got / She s got He / She wants to I want to How (tall) is it? It s (56 metres tall). You can use a (ruler). Unit 5 Meal times Posiłki i ich pory Produkty spożywcze Czasowniki opisujące czyności: open the window, close the door, clean the board, eat, drink Dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Nazwy krajów: China, Canada, Germany, Turkey, Colombia, Japan What s in the cupboard? What time is it? It s (8) o clock. Can you (help me), please? What do you have for (breakfast)? What s for (lunch) today? What time do you have breakfast? He / She has (lunch) at (7 o clock) in the evening. He / She eats Unit 6 Hobbies Pasje i zainteresowania Ulubione zajęcia Polecenia: touch your ears, play the guitar, laugh Nazwy gatunków sztuki: painting, mosaic, drawing, sculpture, mural, installation, Nazwy materiałów plastycznych: paints, pencil, paper, stone, wall Nazwy dyscyplin sportu i strojów: team, cricket, player, trousers, shirt, horse-racing, clothes, hat, tennis, polo Do you like (doing karate)? He / She likes (doing karate). Does he / she like (playing computer games)? Yes, he / she does. No, he / she doesn t. Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 8

9 Rozdział wstępny Welcome back! (ss. 2-5) Wasze dziecko rozpoczyna trzeci rok nauki języka angielskiego z podręcznikiem Super Sparks. Podobnie jak w zeszłym roku, podczas lekcji będzie miało okazję wziąć udział w wielu zabawach i grach, nauczy się nowych piosenek i wierszyków. Będzie doskonalić rozumienie języka obcego i odgrywać historyjki. Nauczy się odczytywać zdania i krótkie teksty, a także pisać poprawnie wyrazy i proste teksty na podstawie wzoru i samodzielnie. Państwa zainteresowanie lekcjami języka obcego okaże się bardzo pomocne dziecku w nauce. Warto regularnie pytać dziecko, co mu się podobało na angielskim, czy mogłoby nauczyć rodziców nowych słówek i zwrotów. Przy okazji wspólnego przeglądania podręcznika można zapytać o treść historyjki, poprosić o zaśpiewanie piosenki czy wyrecytowanie wierszyka. Nie zapominajmy również o sprawdzaniu zadań domowych, Słowniczka obrazkowego znajdującego się na końcu każdego rozdziału w Zeszycie ćwiczeń i powielonych stron, które dziecko dostaje na lekcji. Na pierwszych lekcjach, w rozdziale Welcome Back! (Witamy ponownie!), dzieci nauczą się alfabetu angielskiego i będą literować swoje imiona oraz inne znane im wyrazy. Powtórzą polecenia typu: klaśnij w ręce, obróć się, dotknij głowy, zaśpiewaj piosenkę oraz słownictwo poznane w książkach Super Sparks 1 i 2. Zachęcam do regularnego korzystania z płyty audio/dvd dołączonej do podręcznika oraz do wykonywania ćwiczeń znajdujących się na strony internetowej Sparks Fun Zone. Powodzenia! Rozdział 1 Animals (ss. 6-19) W rozdziale 1 podręcznika Super Sparks 3 dzieci nauczą się opowiadać o tym, co potrafią robić, np.: Potrafię pływać jak ryba (I can swim like a fish), Umiem biegać jak zebra (I can run like a zebra). Jednocześnie dzieci przypomną sobie nazwy zwierząt poznane w klasie I (Super Sparks 1) i poznają nowe określenia. Będą też nazywać części ciała różnych zwierząt, podając ich wielkość i kolor. Napiszą również opis ulubionego zwierzęcia. Aby pomóc dziecku lepiej opanować nowe umiejętności, można: poprosić, by podało nazwy zwierząt poznanych w tym rozdziale oraz przypomniało sobie wszystkie, jakich się dotąd nauczyło; zachęcić do znalezienia podobieństw i różnic w wymowie i pisowni między polskimi i angielskimi nazwami zwierząt; poprosić, by dziecko opisało swoje ulubione zwierzę (możemy spróbować zgadnąć, co to jest); jeśli w domu jest jakieś zwierzę, poprosić dziecko, aby je opisało; zajrzeć do Słowniczka obrazkowego i sprawdzić, czy pamięta wszystkie wyrazy; podać dziecku polskie nazwy zwierząt i poprosić, by zapisało ich angielskie odpowiedniki (np. rodzic mówi: lew, dziecko zapisuje: lion), następnie razem sprawdzamy pisownię w Słowniczku obrazkowym; zachęcić do przeczytania na głos jednego lub kilku opisów ze s. 11 w podręczniku i o przetłumaczenia treści na polski; pobawić się w grę na s. 77 w zeszycie ćwiczeń: wybierając właściwe zakończenie zdania, wędrujemy przez labirynt zgodnie ze strzałkami; zapytać dziecko, czego dowiedziało się o zwierzętach hodowanych w Wielkiej Brytanii (s. 18 i 19 w podręczniku); poprosić o zaśpiewanie piosenki We re going to the zoo; można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 1.28) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone. Powodzenia Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 9

10 Rozdział 2: Our house (ss ) Tematem rozdziału 2. pt. Our house jest dom. W podręczniku Super Sparks 2 dzieci poznały nazwy pomieszczeń, a teraz będą je powtarzać i uczyć się, jak nazywać różne sprzęty i przedmioty w domu. W tym rozdziale nauczą się zadawać pytania o to, gdzie się coś znajduje i odpowiadać na nie. W lekcji Culture Corner będą miały okazję obejrzeć zdjęcia niezwykłych domów z różnych stron świata i porozmawiać o nich. Aby utrwalić materiał z podręcznika w domu, warto: poprosić dziecko, aby przeszło się z nami po domu i nazwało jak największą ilość przedmiotów po angielsku; zachęcić, aby przygotowało karteczki z nazwami i pozawieszać je np. na lodówce, wannie, krześle; poprosić dziecko, by opisało swój pokój, używając zwrotu There is ; sprawdzić, czy poprawnie napisało zdania w ćw. 1 na s. 24 w Zeszycie ćwiczeń; zapytać, czy potrafi zadać pytanie po angielsku, np.: Gdzie jest torba? (Where s the bag?) i odpowiedzieć pełnym zdaniem, np.: Jest pod łóżkiem (It s under the bed); wyciąć elementy ze s. 79 w Zeszycie ćwiczeń, a potem układać przedmioty i zwierzęta w różnych miejscach w pokoju i poprosić dziecko, by opisało pokój: There s a guitar There are monkeys ; należy zwrócić dziecku uwagę, że niektórych przedmiotów jest kilka, wówczas należy użyć zwrotu w liczbie mnogiej (There are), gitara zaś jest jedna (There is); poprosić, by dziecko opisało po angielsku niezwykłe domy przedstawione na s. 32 i 33 w podręczniku. Miłej nauki, Rozdział 3: In the park (ss ) W rozdziale 3 (In the park) głównym tematem jest zabawa w parku. Dzieci uczą się opisywać to, co się w danej chwili dzieje, np. co robią dzieci na obrazku. W języku angielskim używamy wtedy formy ciągłej czasownika, dodając do formy bezokolicznika końcówkę -ing. Dzieci szybko przyswajają sobie tę zasadę. Ponadto nauczą się określać pogodę i pytać o nią. Mogą Państwo pomóc dziecku przyswoić nowy materiał na wiele sposobów: poprosić, aby opisało jeden z obrazków w tym rozdziale, nazywając czynności, które wykonują bohaterowie; pobawić się w kalambury: jedna osoba udaje, że wykonuje jedną z czynności, których nazwy pojawiają się w tym rozdziale, a druga zgaduje, co to za czynność, mówiąc: playing tennis; tę zabawę można uatrakcyjnić, wycinając karty ze s. 81 w Zeszycie ćwiczeń i losując je; należy przedstawić gestami czynność zilustrowaną na karcie. poprosić, aby kilka dni z rzędu dziecko mówiło nam, jaka jest pogoda, może również zrobić tabelkę z datami i wpisywać wyrażenia np. It s sunny oraz rysować odpowiedni symbol; obejrzeć prognozę pogody w telewizji anglojęzycznej; zapytać, jaki sposób spędzania wolnego czasu, spośród pokazanych na ilustracji na s. 37, najbardziej się dziecku podoba, i poprosić, by powiedziało, co kto robi; zagrać w grę Zabadoo says, używając poznanych w tym rozdziale poleceń: Sing! (Śpiewaj!), Dance! (Tańcz!) i Whistle! (Zagwiżdż!); poprosić dziecko, by opisało, co przedstawiają zdjęcia na s. 46 i 47, używając jak najwięcej angielskich określeń. Powodzenia! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 10

11 Rozdział 4: Shopping (ss ) W tym rozdziale (Shopping Zakupy) dzieci nauczą się robić zakupy, używając angielskich pieniędzy i posługując się angielskimi nazwami produktów i sklepów. Przy tej okazji będą pytać o ceny różnych produktów i podawać je. Będą bawiły się też w sklep po angielsku. Kolejną ważną umiejętnością, jaką dzieci przyswajają w tym rozdziale, jest utrwalenie liczebników i nauka liczenia do stu. Aby pomóc dziecku lepiej opanować poznane słownictwo i zwroty, można: zachęcić, aby wymieniło wszystkie poznane nazwy sklepów; poprosić, aby wymieniło nazwy sklepów, które znajdują się w okolicy; podczas robienia zakupów w sklepie samoobsługowym poprosić dziecko, by odczytywało ceny po angielsku; poprosić, aby policzyły od 1 do 100 i od 100 do 1, a potem dziesiątkami; razem wyciąć z kartonu monety z różnymi nominałami, przygotować szyld określający rodzaj sklepu np. piśmienniczy, przygotować kilka przedmiotów i odegrać wspólnie scenkę w sklepie (s. 50). Sklepy można zmieniać, dopóki zabawa się nie znudzi; elementy przydatne do odgrywania scenek można wyciąć ze s. 83 w Zeszycie ćwiczeń; poprosić dziecko, aby zaśpiewało piosenkę (s. 55) i spróbowało nauczyć rodziców. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 2.31) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone; poprosić dziecko, by opisało zdjęcia na s. 60 i 61, używając jak najwięcej angielskich określeń. Życzę sukcesów! Rozdział 5: Meal times (ss ) Rozdział 5 (Meal times Pory posiłków) jest poświęcony jedzeniu. Dzieci nauczą się nazywać nowe produkty i powtórzą te określenia, które poznały w Super Sparks 1 i 2. Będą też zadawać pytania o godzinę oraz podawać godziny posiłków. Będą umiały powiedzieć po angielsku, co lubią, a czego nie lubią jeść oraz co jedzą na śniadanie, obiad i kolację. W tym rozdziale dzieci poznają również nazwy dni tygodnia. Aby pomóc dziecku przećwiczyć nowe umiejętności, można: podczas posiłków poprosić, aby nazwało jak największą liczbę potraw i produktów; poprosić, żeby powiedziało, co lubi, a czego nie lubi jeść, zaczynając zdanie od I like i I don t like ; zaproponować, żeby podało najdłuższą listę produktów i potraw, jaką potrafi (bez zaglądania do książki), następnie zachęcić, aby dziecko zajrzało do Słowniczka obrazkowego i sprawdziło, czy wymieniło wszystkie poznane słowa (można sprawdzić też słowniczki z Super Sparks 1 i 2); ustawiać na zegarze różne godziny i prosić dziecko, aby podawało nam godzinę; poprosić, aby w polskim kalendarzu naniosło angielskie nazwy tygodnia; poprosić, aby dziecko wyjaśniło nam zasady gry na s. 68 i zagrać w nią razem; poprosić, by dziecko uzupełniło nazwy posiłków na s. 85 w Zeszycie ćwiczeń, dorysowały wskazówki zegarom i narysowały na talerzach swoje ulubione potrawy, a potem opisały rysunki; zaproponować, by dziecko opisało miejsca przedstawione na zdjęciach na s. 74 i 75, używając jak najwięcej angielskich określeń; poprosić, by dziecko zaśpiewało tradycyjną piosenkę Five fat sausages. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 2.55) lub ze strony internetowej Sparks Fun Zone. Smacznego! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 11

12 Rozdział 6: Hobbies (ss ) W rozdziale 6 dzieci nauczą się nazywać czynności wykonywane w wolnym czasie (hobby i dyscypliny sportowe). Nauczą się też opowiadać, co lubią robić w wolnym czasie: I like (reading comics) i pytać kolegów o ich zainteresowania: Do you like (making models)? Po zakończeniu rozdziału będą potrafiły opisać zamiłowania innych osób (He likes jumping. She doesn t like playing computer games). Warto zwrócić uwagę, czy opisując postaci, dzieci używają poprawnej formy czasownika: w 3. osobie liczby pojedynczej do czasownika dodajemy końcówkę -s: He likes (rollerblading); w zdaniach przeczących don t zastępujemy doesn t: She doesn t like (taking photo). Aby pomóc dziecku opanować nowe słownictwo i zwroty, można: zachęcić, żeby opowiedziało, co robią postaci przedstawione na s. 77 w podręczniku: She s (reading comics); zapytać dziecko, które z tych zajęć lubi: Do you like (taking photos)?; dziecko odpowiada: Yes, I do lub No, I don t; zaproponować, aby dorysowało odpowiednie buźki (smutne lub uśmiechnięte) przy rysunkach na s. 87 w zeszycie ćwiczeń, a potem wpisało nazwy zajęć w odpowiednich miejscach; poprosić, by dziecko nazwało dyscypliny sportu przedstawione na zdjęciach na s. 88 i 89 w podręczniku i opowiedziało nam, czego się dowiedziało o sportach popularnych w Wielkiej Brytanii; zagrać w grę Zabadoo says, używając poznanych w tym rozdziale poleceń: Touch your ears! (Dotknij uszu!), Play the guitar! (Zagraj na gitarze!) i Laugh! (Śmiej się!); poprosić dziecko, aby zaśpiewało piosenkę It s Saturday morning (s. 55) i spróbowało nauczyć rodziców. Można skorzystać z płyty audio dołączonej do podręcznika (ścieżka 3.12). Wesołej zabawy! zakończenie kursu Zakończyliśmy pracę z kursem Super Sparks. Mam nadzieję, że ten początkowy etap nauki języka angielskiego był ciekawym doświadczeniem dla dziecka, i że nauka języka obcego będzie się odtąd kojarzyć z czymś interesującym i przyjemnym. Przy tej okazji warto zauważyć, jaki postęp dzieci zrobiły od początku kursu. Nauczyły się podstawowych zwrotów z życia codziennego, osłuchały się z językiem, poznały alfabet i nauczyły się wymawiać, czytać, pisać oraz literować poznane słowa. Wszystko to stanowi solidną podstawę do nauki w starszych klasach szkoły podstawowej, gdzie oprócz wymienionych powyżej umiejętności dzieci zaczną poznawać zasady gramatyki angielskiej. Mam również nadzieję, że powodzenie w nauce języka angielskiego rozbudzi ciekawość do innych języków obcych, których dzieci będą się uczyć w przyszłości. Aby podtrzymać zainteresowanie dziecka nauką języka, proponuję: zachować wszystkie książki, słowniczki obrazkowe, zeszyty i prace dodatkowe; zaglądać do słowniczków, gdy w wyższych klasach będzie omawiany ten sam temat i zachęcać dziecko do porównania, czego się uczy, a co już umiało wcześniej; zachęcać do odczytywania napisów, nazw, instrukcji, menu itp. w języku angielskim; w wolnym czasie, np. podczas wakacji, słuchać nagrań i śpiewać angielskie piosenki. Pamiętajmy jednak, że nasz udział w karierze językowej dziecka ma być pomocą, a nie przymusem; zachęcajmy, ale nie zmuszajmy. Jeśli dziecko jest zmęczone lub niechętne, znajdźmy lepszy moment. Praca nad angielskim ma być wspólną przygodą i przyjemnością dla dziecka, a nie przykrym obowiązkiem. Życzę wielu sukcesów! Oxford University Press PHOTOCOPIABLE 12

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014.

PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ. dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie. w roku szkolnym 2013/2014. PROGRAM WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ dla uczniów Zespołu Szkół w Starym Dzikowie w roku szkolnym 2013/2014 Wstęp We współczesnych czasach, gdy świat nastawiony jest na odnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011. Języki Obce w Szkole CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 1/2011 Języki Obce w Szkole Języki Obce w Szkole. Nauczanie wczesnoszkolne. Nr 1/2011 1 JĘZYKI Ę OBCE W SZKOLE Nauczanie wczesnoszkolne Drodzy Czytelnicy, Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI

ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI AGNIESZKA PRZYGODZKA LIDIA WRONA ZABAWA SŁÓWKAMI METODĄ PROTI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI OD 2,5 LAT Jaworzno 2009 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... str. 3 1.1. OPIS PROGRAMU...... str. 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy

Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Incredible English 2 (2nd edition) Plan wynikowy Unit 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Słownictwo

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO? BRITTISH COUNCIL Learn English Family Część 1. Jak małe dzieci uczą się języka angielskiego. Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób. Potrafią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A1 WRZESIEŃ (1) STARTING POINT / UNIT 1 Polecenia wydawane w klasie Pytania zadawane w klasie Wyposażenie sali lekcyjnej Kolory

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Hello Jack. Zeszyt współpracy z rodzicami. Ewelina Wojtyś. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Hello Jack Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski Jolanta Studzińska Janusz Woźniak Małgorzata Wróblewska Zespół WODKO AWANS Dla chcącego nic trudnego Program nauczania na pierwszym etapie edukacyjnym w polskich placówkach oświatowych poza granicami Polski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U

Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Dorota Ostaszewska ROZK AD MATERIA U Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI

ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi INNOWACJA PEDAGOGICZNA - wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych ANGIELSKA PLASTYKA LUB PLASTYCZNY ANGIELSKI AUTOR:

Bardziej szczegółowo

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego.

Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego. Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że w tym roku

Bardziej szczegółowo

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego

Captain Jack 2. Zeszyt współpracy z rodzicami. czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Captain Jack 2 Zeszyt współpracy z rodzicami czyli propozycje dla rodziców i opiekunów, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego Ewelina Wojtyś Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym

Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawski Model Nauczania Języka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym Warszawa, 18 maja 2015 Spis treści Wstęp 2 Część I Podstawa prawna 3 Część II Diagnoza stanu kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

Jakość i ocenianie. Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI. W numerze: a także:

Jakość i ocenianie. Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI. W numerze: a także: CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI Kwartalnik, nr 4/2011 Języki Obce w Szkole W numerze: Jakość i ocenianie a także: Inteligencje wielorakie Strategie uczenia się Drodzy Czytelnicy, wraz z początkiem 2012 roku

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych.

METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. METODOLOGIA MONTESSORI W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH Praktyczny poradnik nauczania osób dorosłych. MANUAL Część praktyczna Laura Gastaldi Roberta Marsil LINGUA PIU ASSOCIAZIONE CULTURALE przy współpracy Patryka

Bardziej szczegółowo

Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu

Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Angielski dla przedszkolaków Język w przedszkolu Ach, ten angielski! Dlaczego stał się tak bardzo ważny? Ba! Nawet ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci. Język

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo