Sophisticated Life Science Research Instrumentation. IntelliCage. Badanie zdolności poznawczych myszy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sophisticated Life Science Research Instrumentation. IntelliCage. Badanie zdolności poznawczych myszy. www.tse-systems.com"

Transkrypt

1 Sophisticated Life Science Research Instrumentation IntelliCage Badanie zdolności poznawczych myszy

2 Spis treści Opis systemu Intellicage 3 Wyposażenie oraz Technologia Transpondera 4 Oprogramowanie IntelliCage Plus 5 Konstruktor 5 Kontroler 6 Analizator 6 Dowolnie programowalne zadania 7 Spontaniczne zachowanie 7 Przestrzenne zadania warunkowe 8 Warunkowanie instrumentalne 8 Preferencja lub niechęć smaku 8 Zastosowanie 9 Rozszerzenie AnimalGate 9 Rozszerzenie SocialBox 9 Publikacje 10 Referencje 11

3 IntelliCage Opis systemu oraz korzyści IntelliCage przeznaczony jest do długofalowych oraz wysokowydajnych badań zdolności poznawczych myszy laboratoryjnych. W klatce może być wykonywanych wiele dających się swobodnie programować zadań behawioralnych. Złożone zadania warunkowe oraz doświadczenia są projektowane graficznie oraz kontrolowane w IntelliCage dla każdego zwierzęcia osobno. Indywidualnie dopasowane protokoły eksperymentalne są automatycznie uruchamiane oraz analizowane jednocześnie dla dużej liczby oznaczonych transponderem zwierząt, znajdujących się w tej samej klatce. Pozwala to na zbadanie wpływu doświadczalnie wywołanych zmian fenotypowych oraz genotypowych na zdolności poznawcze, jak również na wzorce aktywności. Taki rodzaj behawioralnego skriningu jest często wymagany w biomedycznych, neurobiologicznych, farmakologicznych i genetycznych badaniach i może być przeprowadzany w IntelliCage z wyjątkowo wysoką wydajnością, standaryzacją oraz minimalnym nakładem pracy. Badanie indywidualnego zachowania myszy w kontekście społecznym wykluczającym stres; W pełni zautomatyzowany skining złożonych procedur poznawczych z monitoringiem online; Możliwość monitorowania indywidualnych zdolności poznawczych w długim okresie czasu; Zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt

4 Presence detector (differential temperature sensor) Wyposażenie oraz Technologia Transpondera Air-puff valve Nose-poke sensor (light barrier) Narożnik IntelliCage 3 multicolor-leds Tip of water cap (licking detection) Closable door to water access Pojedynczy IntelliCage składa się z czterech identycznych, warunkowanych instrumentalnie narożników, mogących pomieścić tyko jedną mysz. Każdy narożnik zawiera instrumenty wykorzystywane do kształtowania zachowania zwierzęcia, zgodnie z rodzajem wzmocnienia oraz protokołem uwarunkowań: Antena do rozpoznania pojedynczej myszy z wszczepionym transponderem; Dwie pary drzwi, blokujących lub pozwalających na dostęp do butelek z wodą, znajdujących się po obu stronach narożnika (pozytywne wzmocnienie); Wielokolorowe diody LED znajdujące się po obu stronach drzwi (bodziec warunkowy); Zawór uruchamiający podmuch powietrza (negatywne wzmocnienie). Wszczepiane podskórnie transpondery RFID służą indywidualnemu rozpoznaniu zwierząt w grupie najważniejsza cecha systemu. Nawet 16 myszy może zostać jednocześnie umieszczonych w pojedynczym IntelliCage o standardowych wymiarach klatki (20 x 55 x 38 cm). Do wysokiej wydajności testów nawet 8 klatek IntelliCage, każda potencjalnie zawierająca 16 zwierząt, może zostać podłączonych do jednego komputera. Poniższe zachowania zwierząt są wykrywane i rejestrowane przez specjalne czujniki umieszczone w narożnikach: Wejścia antena RFID rozpoznaje poszczególne zwierzę w oparciu o wszczepiony transponder; czujnik temperatury wykrywa początek, koniec oraz długość pobytu myszy w narożniku; Wsunięcia nosa zasłonięcie wiązki światła wychodzącej z czujnika pozwala na dostęp do butelek z wodą; Picie liczba oraz czas trwania kontaktu języka zwierzęcia z butelką rejestrowane są przez lickometer. IntelliCage Każda z behawioralnych aktywności lub ich sekwencji może być połączona z działaniem systemu w celu stworzenia dostosowanych do własnych potrzeb protokołów warunkowania (bardziej szczegółowy opis znajduje się w dziale Oprogramowanie IntelliCage Plus). Transponder

5 Konstruktor - konfiguracja sprzętu Ustawienie IntelliCage Oprogramowanie IntelliCage Plus Funkcjonalność IntelliCage uzyskano poprzez wyjątkowo przyjazne dla użytkownika Oprogramowanie IntelliCage Plus składające się z trzech oddzielnych części: Konstruktor Kontroler Analizator Konstruktor prosty moduł Konstruktor Konstruktor umożliwia zdefiniowanie indywidualnych harmonogramów testów poznawczych oraz protokołów stosowanych dla każdego transpondera - oznakowanego zwierzęcia w IntelliCage. Dostęp do wody (lub innego płynu) przez butelki w narożnikach może zostać użyty jako pozytywne wzmocnienie, podmuchy powietrza jako negatywne, a diody LED jako bodziec warunkowy. Podstawowe kroki w celu skonfigurowania doświadczenia: Określenie ustawień sprzętowych; Tworzenie listy zwierząt (połączenie nazw zwierząt z odpowiadającymi im numerami transponderów); Tworzenie modeli doświadczalnych poprzez przypisanie pojedynczych zwierząt do odpowiednich grup (klastrów) oraz grup do modułów. Każdy narożnik i strona tego narożnika mogą być niezależnie zdefiniowane jako właściwe, neutralne lub niewłaściwe dla dowolnej liczby różnych klastrów. Konstruktor zaawansowany moduł Tworzenie modułów (modeli doświadczalnych) poprzez zdefiniowanie zdarzeń w poszczególnych narożnikach (zgodnie z informacją o klastrze): ustalenie związku między zachowaniem zwierzęcia (wejście do narożnika, wsunięcie nosa, picie), a działaniem systemu (otwarcie drzwi, światło, podmuch powietrza). Istnieje możliwość utworzenia kilku modułów oraz sugerowania między nimi zmian, kierowanych konkretnymi zachowaniami myszy. Ponadto, można określić wzorzec dobowy, którego powiązania pomiędzy modułami lub klastrami występują w określonej porze dnia.

6 Kontroler Kontroler lista zwierząt wraz z alertami Kontroler Kontroler wyciąga i przechowuje wszystkie dane pochodzące z czujników rejestrujące zachowania zwierząt (wejścia do narożników, wsunięcia nosa, picie) oraz umożliwia przegląd danych wyjściowych odnoszących się do zaprojektowanego doświadczenia. W ten sposób IntelliCage mierzy prawidłową oraz nieprawidłową obecność w narożnikach, lokalizację i poprawność wsunięcia nosa, częstość i długość picia oraz wystąpienie negatywnych wzmocnień (podmuch powietrza). Wszystkie zdarzenia mogą być monitorowane i wyświetlane na ekranie podczas eksperymentu. Ponadto, w trakcie trwania doświadczenia Kontroler pokazuje podstawowe parametry behawioralne, pozwalając na monitorowanie online zdarzeń i zmian. Kontroler zapisuje dane o eksperymencie, przypisane poszczególnemu zwierzęciu lub grupie zwierząt. Może on również wysyłać powiadomienia (alerty) w przypadku, gdy np. mysz w określonym okresie czasu nie weszła do narożnika. Kontroler Wykonuje zaprojektowane protokoły; Monitoruje postępy eksperymentu w czasie rzeczywistym; Zapisuje dane doświadczalne w spakowanych plikach.zip. Analizator wykres danych (np. wizyty w narożnikach) Analizator Analizator wykorzystuje przechowywane dane nt. behawioralnych sekwencji, w celu uzyskania informacji o rozwoju zachowań zwierząt. Liczby, tabele oraz przefiltrowane dane mogą być zapisane i eksportowane do innych programów, takich jak standardowe programy graficzne czy statystyczne. Analizator pozwala na: Otwieranie danych dotyczących doświadczenia, zapisanych przez Kontroler; Przeglądanie danych, stosowanie filtrów (np. modułu, czasu, zdarzeń itp.), tworzenie i eksportowanie tabel; Zapisywanie przefiltrowanych danych do dalszej analizy z użyciem zewnętrznych programów statystycznych Analizator wykresy (liczba liźnięć, wsunięć nosa, wizyt w narożnikach).

7 Zachowania spontaniczne Podstawowe poziomy aktywności, aktywność dobowa Zachowania przestrzenne i czasowe Stereotypowe preferencje miejsca Preferencja przestrzenna i nauka unikania Nauka przestrzenna odwrócona Spontaniczna zmienność Czasowe warunkowanie Czasowo-przestrzenne warunkowanie Harmonogramy systematycznego patrolowania Labirynt radialny Zachowania społeczne i inne Kolejność poziomu konkurencji Zbliżanie -Unikanie konfliktów Dowolnie programowalne zadania Nauka odróżniania i preferencje Wizualne odróżnianie Nauka rozpoznania smakowego Spontaniczne unikanie lub preferencja leków Pamięć Pamięć proceduralna Przyzwyczajenie Pamięć przestrzenna krótkoterminowa (robocza) Pamięć instynktowna / smakowa Warunkowanie instrumentalne Nauka proceduralna Motywacja DRL (różnicowe wzmocnienie niskich odpowiedzi, zahamowanie reakcji, czas Unikanie przestrzenne podczas treningu i badania (DP Wolfer) Dowolnie programowalne zadania IntelliCage oferuje ogromną elastyczność w projektowaniu protokołów bahawioru i warunkowania - specyficzne wymagania klienta zostają dostosowane do działania systemu poprzez proste projekty graficzne. Obszary behawioralne objęte przez programowalne zadania w IntelliCage: 1) Zachowania spontaniczne - lęk, neofobia, eksploracja, stereotypy zachowań, przyzwyczajenia, dobowa aktywność; 2) Zachowania przestrzenne i czasowe preferencje miejsca i nauka unikania, nauka odwracania narożników, spontaniczna zmienność, czasowe uwarunkowanie, harmonogramy patrolowania ; 3) Nauka odróżniania - wizualne rozpoznanie, smakowe rozpoznanie, spontaniczne unikanie lub preferencja leków; 4) Pamięć przyzwyczajenie, pamięć robocza i referencyjna, pamięć smakowa, pamięć proceduralna; 5) Warunkowanie instrumentalne - stały lub progresywny stosunek warunkowania, różnicowe wzmocnienie niskich odpowiedzi (DRL). Kilka najbardziej popularnych zadań wyjaśnionych zostało w tekście. Hipoteza naukowa oraz cele konkretnych badań warunkują, które zadania muszą zostać wykonane. Należy zauważyć, że zwierzęta nie muszą być stale trzymane w Intelli- Cage. Kohorty testowe mogą być tworzone i przechowywane w zwykłych klatkach. Zwierzęta bardzo szybko przystosowują się po ponownym wprowadzeniu do IntelliCage, pozwalającego na długoterminowy monitoring. Spontaniczne zachowanie Swobodna adaptacja W okresie adaptacji, zwierzęta wpuszczone do IntelliCage poruszają się po klatce, w której otwarte są wszystkie drzwi. Neofobia i przyzwyczajenie mogą być wykryte poprzez latencję i liczbę wejść do narożnika oraz inicjację picia. Liczba wejść dostarcza także wiarygodną miarę aktywności, umożliwiając rozpoznanie indywidualnego rytmu dobowego. Okres adaptacji jest szczególnie przydatny do ustalenia indywidualnych punktów odniesienia i wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu zmutowanych myszy. Wsunięcia nosa - adaptacja Na początku tego modułu drzwi są zamknięte. Mogą one zostać otwarte tylko poprzez uderzenie nosem w ich obszarze. Jest to najprostsza procedura warunkowania instrumentalnego w IntelliCage o stałej proporcji 1. Warunkowanie czasowe Niektóre testy uczenia wymagają pozbawienia żywności lub wody w celu zwiększenia motywacji. Proces możliwy jest do zaprogramowania w IntelliCage. Dostęp do wody może być ograniczony w niektórych okresach w trakcie fazy ciemnej lub jasnej. Ograniczenie dostępu do płynów dostarcza informacji o czasowej zdolności uczenia się i może być warunkiem wykonywania dalszych zadań.learning abilities and might be a prerequisite for subsequent learning tasks.

8 Przestrzenne zadania warunkowe Unikanie wsunięcia nosa Dla każdej myszy, jeden z czterech narożników wyznaczony jest jako nieprawidłowy uderzenie nosem karane jest podmuchem powietrza, a drzwi nie zostają otwarte. Następnie, po pewnej przerwie czasowej (np. 1 lub 7 dni), zwierzęta wracają do IntelliCage, w której tym razem wsunięcie nosa otwiera wszystkie drzwi, a podmuch powietrza nie jest stosowany. Zadanie jest podobne do konwencjonalnego uczenia przestrzennego oraz procedur zapamiętywania (np. labirynt wodny, warunkowanie strachu czy bierne unikanie), gdzie również stosowane są pewne przerwy między treningiem a testem. Preferencja / unikanie narożnika Nauka preferencji: każdej myszy przypisany jest jeden narożnik, który umożliwia jej dostęp do wody. Po nabyciu zdolności poprawnego wykonywania zadania można zastosować uczenie odwrócone, w którym przeciwległy narożnik zostaje uznany za prawidłowy. Nauka unikania: wejście do jednego lub kilku niepoprawnych narożników karane jest podmuchem powietrza. Seryjne odwracanie Prawidłowy narożnik zmienia się w każdej sesji picia wody. Uwaga Zwierzęta są zobowiązane do wsunięcia nosa, gdy dioda LED jest zapalona. Czas trwania bodźca można stopniowo skracać wraz z opóźnieniem załączania światła po rozpoczęciu wejścia. Opóźnienie Każdy narożnik zawiera dwie butelki jedną z czystą wodą oraz jedną ze słodkim roztworem (np. sacharoza). Podczas treningu obie pary drzwi są otwarte w tym samym czasie - zwierzęta mogą nauczyć się położenia słodkiego płyn i w ten sposób wykazywać preferencje. Kolejna adaptacja polega na otwarciu drzwi natychmiast po wejściu, podczas gdy drzwi do słodkiego roztworu zostają otwarte tylko, gdy zwierzę odczeka określony okres czasu bez picia. W ten sposób mysz wybiera między natychmiastowym dostępem do wody lub opóźnionym do słodkiego roztworu. Preferencja lub niechęć smaku Uwarunkowana niechęć (CTA) Podczas treningu grupa zwierząt ma dostęp do butelek z sacharozą i LiCl lub wodą. Do testów, zwierzęta mają do wyboru wodę i sacharozę. Schematy patrolowania Po poprawnym wejściu, faktycznym piciu lub po każdej wizycie, położenie prawidłowego narożnika zmienia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Warunkowanie instrumentalne Odróżnianie światła Poprawna strona narożnika dla wsunięcia nosa w celu otwarcia drzwi, wskazywana jest przez diodę LED na początku wizyty. Właściwa strona jest losowo zmieniana dla każdego wejścia. Impulsywność i procedury DRL Zwierzę rozpoczyna test pierwszym wsunięciem nosa i zobowiązane jest do odczekania pewnego okresu czasu, by po raz kolejny móc w ten sam sposób otworzyć drzwi. Długość przerwy może być sygnalizowana przez bodziec świetlny. Inne preferencje smakowe / zadania związane z unikaniem Ponieważ jedna klatka zawiera 4 narożniki, każdy z dwoma butelkami, środowisko to jest doskonałe do testowania spontanicznych preferencji lub unikania pewnych stężeń danych związków. Praktyczne przykłady Zwierzęta z uszkodzonym hipokampem mogą być odróżnione od innych myszy już w okresie wczesnej adaptacji oraz podczas wielu zadań (Voikar i inni, 2010). a) Nadpobudliwość po początkowym zahamowaniu (opóźnienia w wejściu do narożników); b) Przestrzenne stereotypy (zwiększony procent ponownych wejść); c) Zaburzenia warunkowania czasowego (zwiększona aktywność przed sesjami z piciem); d) Zaburzenia pamięci oraz uczenia unikania narożnika; e) Zaburzenia uczenia schematów.

9 Zastosowanie IntelliCage Zmiana zachowania jest najbardziej wrażliwym, biologicznym punktem końcowym informującym o wszelkich zmianach w organizmie. Z tego powodu, ostrożna analiza behawioralna zwierząt jest ważnym elementem nowoczesnych badań biomedycznych. Użycie IntelliCage możliwe jest w poniższych obszarach badań: 1) Wysokowydajne fenotypowanie behawioralne Określenie szczegółowej funkcji każdego pojedynczego genu w mysim genomie. Powodzenie projektu zależy od procedur fenotypowania zastosowanych do charakterystyki zmutowanych myszy. 2) Ocena modeli chorobowych - IntelliCage pozwala na badania obserwacyjne, w których zwierzęta mogą podejść do testów kilka razy w trakcie swojego życia, co pozwala na wykrycie wczesnych lub zależnych od wieku symptomów choroby (np. choroba Huntingtona, choroba Alzheimera). 3) Badania mechaniczne - np. badania uszkodzeń mózgu do testowania udziału konkretnych struktur w zachowaniu, prowadzące do lepszego zrozumienie behawioralnej biologii myszy. 4) Genetyka behawioralna w ostatnich 15 latach, wykorzystując testy konwencjonalne, uzyskano wiele nowych informacji dotyczących różnic szczepów inbredowych. Testy w IntelliCage mogą rozwijać te badania. 5) Badania farmakologiczne leki mogą być podawane doustnie w wodzie lub dostarczane poprzez mini pompy osmotyczne. AnimalGate SocialBox Rozszerzenie - AnimalGate Rozszerzenie - SocialBox Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego z selektywnym dostępem poszczególnych myszy Wykrywa kierunek przejścia zwierząt oraz rozmieszcza zwierzęta zgodnie w wytycznymi badacza Bardzo dokładnie mierzy wagę ciała przechodzącej myszy Pozwala na indywidualny dostęp do konkretnego pokarmu lub płynów, a także do połączonego obszaru Rozszerza możliwości IntelliCage o pomiar spożycia pokarmu Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego Pozwala na badania wzorów społecznych i / lub preferencji 4 dodatkowe pomieszczenia dla każdego IntelliCage dają dodatkowe miejsce, wzbogacające środowisko

10 Zastosowanie IntelliCage w wybranych artykułach Barlind i wsp. (2010) - IntelliCage wykorzystano do oceny procesu uczenia się przestrzennego po napromieniowywaniu Branchi i wsp. (2010) pomiar anhedonii będącej wynikiem stresu społecznego jako zwierzęcy model depresji Galsworthy i wsp. (2005) pierwsza publikacja z Intellicage, w której wykazano porównanie profili behawioralnych dwóch gatunków gryzoni. Zanalizowano zachowania spontaniczne, szlaki aktywności, preferencje oraz odwracanie narożników Jaholowski i wsp. (2009) autorzy wykorzystali IntelliCage do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; zastosowano testy preferencji miejsca i unikania Kiryk i wsp. (2008) IntelliCage wykorzystano do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; po okresie adaptacyjnym badano preferencje miejsca oraz naukę unikania miejsca Knapska i wsp. (2006) IntelliCage został użyty do warunkowania apetytywnego i awersyjnego, autorzy badali rolę jądra migdałowatego w powyższych procesach. W teście preferencji miejsca myszy miały kojarzyć słodzoną wodę z konkretnym narożnikiem (uczenie apetytywne), natomiast w treningu awersyjnym myszy uczyły się unikać narożnika w którym stosowano podmuch powietrza Krackow i wsp. (2010) międzylaboratoryjna walidacja IntelliCage; dokumentacja różnic tych samych szczepów bez interakcji pomiędzy szczepami i laboratoriami badawczymi. Testowano trzy szczepy mysie w trzech powtórzeniach przez 4 laboratoria badawcze. Zastosowano następujące protokoły: swobodna adaptacja, adaptacja wsunięć nosa, odwracanie narożników po preferencji miejsca Mechan i wsp. (2009) porównanie profili behawioralnych młodych myszy i myszy w wieku średnim (C57BL/6J) w IntelliCage. Protokoły dotyczą zapamiętywania miejsca i nauki przestrzennej odwróconej z pozytywnym lub negatywnym wzmocnieniem (odpowiednio: dostęp do picia wyłącznie w jednym poprawnym narożniku, podmuch powietrze we wszystkich trzech niepoprawnych narożniach) Onishchenko i wsp. (2007) przebadano długoterminowe skutki ekspozycji na metylortęć (MeHg) podczas okresu rozwojowego myszy. Klatka IntelliCage okazała się bardziej czułym narzędziem badawczym niż konwencjonalne testy wykrywające zmiany w aktywności oraz paradygmatach uczenia się (adaptacja, nauka preferencji miejsca oraz odwracanie narożników, patrolowanie ) Rudenko i wsp. (2009) charakterystyka mysiego modelu choroby Huntingtona przy użyciu IntelliCage. Protokoły zawierają naukę preferencji miejsca oraz odwracania narożników, naukę unikania miejsca, patrolowanie oraz zadania naprzemienne. Wyniki wskazują, że IntelliCage jest wiarygodnym systemem do rejestrowania aktywności poznawczych, picia, rytmu dobowego oraz preferencji przestrzennych myszy podczas długotrwałego okresu oceny. Ponadto system pozwalał na wczesne wykrywanie dysfunkcyjnych zachowań u myszy transgenicznych Safi i wsp. (2006) autorzy wykazali, że klatka IntelliCage może w prosty i skuteczny sposób być stosowana do oceny lęku oraz działania leków przeciwlękowych poprzez zastosowanie testu Vogla zaadoptowanego do użytku w IntelliCage Viosca i wsp. (2009) charakterystyka mysiego modelu zespołu Costella (rzadkie, wrodzone zaburzenie związane z upośledzeniem funkcji poznawczych i emocjonalnych). IntelliCage został wykorzystany do oceny ogólnej aktywności lokomotorycznej (liczba wejść do narożnika) Voikar i wsp. (2010) ocena uczenia się i pamięci u różnych szczepów; wpływ uszkodzeń hipokampa i prążkowia Zhu i wsp. (2010) przy użyciu IntelliCage wykazano zaburzenia pamięci wywołane poprzez znieczulenia izofluranem (zastosowano preferencje narożnika oraz odwracanie narożników)

11 Referencje (wybrane) Barlind A, Karlsson N, Bjork-Eriksson T, Isgaard J, Blomgren K. (2010) Decreased cytogenesis in the granule cell layer of the hippocampus and impaired place learning after irradiation of the young mouse brain evaluated using the IntelliCage platform. Exp. Brain Res 201: Branchi et al. (2010) Shaping brain development: mouse communal nesting blunts adult neuroendocrine and behavioral response to social stress and modifies chronic antidepressant treatment outcome. Psychoneuroendocrinology 35(5): Galsworthy MJ, Amrein I, Kuptsov PA, Poletaeva II, Zinn P, Rau A, Vyssotski A, Lipp HP. (2005) A comparison of wild-caught wood mice and bank voles in the Intellicage: assessing exploration, daily activity patterns and place learning paradigms. Behav Brain Res 157: Jaholkowski P, Kiryk A, Jedynak P, Ben Abdallah NM, Knapska E, Kowalczyk A, Piechal A, Blecharz-Klin K, Figiel I, Lioudyno V, et al. (2009) New hippocampal neurons are not obligatory for memory formation; cyclin D2 knockout mice with no adult brain neurogenesis show learning. Learn Mem 16: Kiryk A, Aida T, Tanaka K, Banerjee P, Wilczynski GM, Meyza K, Knapska E, Filipkowski RK, Kaczmarek L, Danysz W. (2008) Behavioral characterization of GLT1 (+/-) mice as a model of mild glutamatergic hyperfunction. Neurotox Res 13: Knapska E, Walasek G, Nikolaev E, Neuhäusser-Wespy F, Lipp HP, Kaczmarek L, Werka T. (2006) Differential involvement of the central amygdala in appetitive versus aversive learning. Learn Mem 13: Krackow S, Vannoni E, Codita A, Mohammed AH, Cirulli F, Branchi I, Alleva E, Reichelt A, Willuweit A, Voikar V, et al. (2010) Consistent behavioral phenotype differences between inbred mouse strains in the IntelliCage. Genes Brain Behav (in press) Mechan AO, Wyss A, Rieger H, Mohajeri MH. (2009) A comparison of learning and memory characteristics of young and middle-aged wild-type mice in the IntelliCage. J Neurosci Methods 180:43-51 Onishchenko N, Tamm C, Vahter M, Hökfelt T, Johnson JA, Johnson DA, Ceccatelli S. (2007) Developmental exposure to methylmercury alters learning and induces depression-like behavior in male mice. Toxicol Sci 91: Rudenko O, Tkach V, Berezin V, Bock E. (2009) Detection of early behavioral markers of Huntington's disease in R6/2 mice employing an automated social home cage. Behav Brain Res 203: Safi K, Neuhäusser-Wespy F, Welzl H, Lipp HP. (2006) Mouse anxiety models and an example of an experimental setup using unconditioned avoidance in an automated system IntelliCage. Cognition, Brain, Behavior 10: Viosca J, Schuhmacher AJ, Guerra C, Barco A. (2009) Germline expression of H-Ras(G12V) causes neurological deficits associated to Costello syndrome. Genes Brain Behav 8: Voikar V, Colacicco G, Gruber O, Vannoni E, Lipp HP, Wolfer DP. (2010) Conditioned response suppression in the IntelliCage: assessment of mouse strain differences and effects of hippocampal and striatal lesions on acquisition and retention of memory. Behav Brain Res. May 21 (in press) Zhu C, Gao J, Karlsson N, Li Q, Zhang Y, Huang Z, Li H, Kuhn HG, Blomgren K. (2010) Isoflurane anesthesia induced persistent, progressive memory impairment, caused a loss of neural stem cells, and reduced neurogenesis in young, but not adult, rodents. J Cereb Blood Flow Metab (in press)

12 Sophisticated Life Science Research Instrumentation Serwis i gwarancja TSE Systems oferuje 2 lata gwarancji ALL-IN Premium zawierającą: Infolinię techniczną 24/7; Zdalną obsługę i aktualizację funkcji; Wizyty na miejscu; Bezpłatne części zamienne. Po upływie okresu gwarancji, TSE Systems oferuje kompleksowe rozszerzenia gwarancji lub korzystne umowy na naprawy w celu zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowania urządzeń. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Specifications subject to change without notice Copyright 2013 TSE Systems International Group - All rights reserved

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody.

Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Załącznik nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia Aplikacja (oprogramowanie) będzie umożliwiać przygotowanie, przeprowadzenie badania oraz analizę wyników według określonej metody. Słowniczek pojęć Badanie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Roger Access Control System Instrukcja instalacji panelu przycisków HRT82PB Oprogramowanie wbudowane: n/d Wersja sprzętowa: v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 2016 ROGER sp. z o.o. sp.k. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION

DEBT COLLECTION OPTIMIZATION DATAWALK DEBT COLLECTION OPTIMIZATION Znaczenie szybkiego analizowania rozproszonych danych i testowania dowolnych hipotez w branży windykacyjnej na przykładzie wybranych projektów DataWalk pomaga zwiększyć

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI

CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na Sensormatic INSTRUKCJA OBSŁUGI CONV5 - B, C wersja 1.3 Konwerter protokołu Pelco na INSTRUKCJ OBSŁUGI Konwerter jest urządzeniem mikroprocesorowym, przeznaczonym do integrowania kamer obrotowych z innymi systemami, wyorzystującymi protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika NIBE Uplink UHB GB 1228-1 231152 Spis treści 1 Informacje ogólne 2 Zakres usług 3 Wymagania 3 2 Rejestracja NIBE Uplink 4 3 Nawigacja po stronie głównej 5 Strona startowa 5 Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji

3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji. 3M Sterylizacja. Precyzja. Rewolucja w monitorowaniu. procesów sterylizacji 3M ETS Elektroniczny system testujący 2-giej generacji 3M Sterylizacja Precyzja Rewolucja w monitorowaniu procesów sterylizacji 3 3M ETS Elektroniczny system testujący 3M ETS Elektroniczny system testujący

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NIBE Uplink

Instrukcja użytkownika NIBE Uplink Instrukcja użytkownika NIBE Uplink UHB GB 1228-1 231152 Spis treści 1 Informacje ogólne... 2 Zakres usług... 3 Wymagania... 3 2 Rejestrowanie dla NIBE Uplink... 4 3 Nawigacja po stronie głównej... 5 Strona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dimmer 2. Kolejny etap w rozwoju inteligencji

Dimmer 2. Kolejny etap w rozwoju inteligencji Dimmer 2 Kolejny etap w rozwoju inteligencji Informacje Ogólne Automatyczne wykrywanie źródła światła przez wbudowany, zaawansowany mechanizm kalibracji Pomiar mocy i energii podłączonego źródła światła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Certificado nº FS82426

Prezentacja.  Certificado nº FS82426 Prezentacja www.duranelectronica.com Certificado nº FS82426 1 DETEKCJA CO & NO 2 W PARKINGACH PODZIEMNYCH I GARAŻACH Centrala detekcji rozszerzalna do 4 modułów kontroli linii pracujących całkowicie niezależnie.

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU

MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU MODUŁ EK 3034 C1 20, C1-30, c1-49 z elektroniczną kontrolą dostępu oraz identyfikacją zawartości OPIS SYSTEMU System elektronicznych skrytek depozytowych na klucze do pomieszczeń z kontrolą dostępu. System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze Marta Więckowska

Metody badawcze Marta Więckowska Metody badawcze Marta Więckowska Badania wizualne pozwalają zrozumieć proces postrzegania oraz obserwować jakie czynniki wpływają na postrzeganie obrazu. Czynniki wpływające na postrzeganie obrazu to:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych

Ćwiczenie ABIS-C2. Integracja automatyki pomieszczeo domowych AUTOMATYKA BUDYNKOWA IMPLEMENTACJA W SIECIACH INTELIGENTNYCH KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WWW.KANIUP.AGH.EDU.PL WWW.AGH.EDU.PL Temat:

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

kolekcja nowej generacji

kolekcja nowej generacji kolekcja nowej generacji SMILE to nowe doświadczenie w dziedzinie videodomofonów. Spokojny i inteligenty dzięki konstrukcji pozwalającej na integrację z każdym otoczeniem. Zaawansowane zarządzanie monitorem,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości w dokręcaniu

Kontrola jakości w dokręcaniu Kontrola jakości w dokręcaniu Kontrola jakości Twoja przewaga konkurencyjna! Luźne lub niepoprawnie dokręcone łącze podczas montażu może wywołać poważne problemy i mieć równie poważnie konsekwencje dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET P e t r o C o n s u l t i n g s. c. P. C h m i e l e c k i, S. K o b y l i ń s k i, A. S z y m a ń s k i 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie D-30744-2015 D-30745-2015 Zapisywanie wyników pomiarów, profesjonalna konfiguracja urządzeń do detekcji gazów i przegląd danych dotyczących działania wszystko to

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej

Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Explorer BUS Bariery mikrofalowe do rozległej ochrony obwodowej Bariery Explorer BUS są zaawansowanym systemem ochrony obwodowej dużych obszarów opracowanym w oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu

Bardziej szczegółowo

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS)

9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) 9. System wykrywania i blokowania włamań ASQ (IPS) System Intrusion Prevention w urządzeniach NETASQ wykorzystuje unikalną, stworzoną w laboratoriach firmy NETASQ technologię wykrywania i blokowania ataków

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE UKŁADÓW REGULACJI CIĄGŁEJ PCS

PROGRAMOWANIE UKŁADÓW REGULACJI CIĄGŁEJ PCS Ryszard Zankowski Ośrodek Kształcenia Zawodogo i Ustawicznego ŁCDNiKP PROGRAMOWANIE UKŁADÓW REGULACJI CIĄGŁEJ PCS IV etap edukacji Modułowy program nauczania: Technik mechatronik 311410 Kwalifikacja: Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PhenoMaster. Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów. www.tse-systems.com www.animalab.pl

PhenoMaster. Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów. www.tse-systems.com www.animalab.pl Sophisticated Life Science Research Instrumentation PhenoMaster Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów www.tse-systems.com www.animalab.pl Info@TSE-Systems.com info@animalab.pl

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2

OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych OPROGRAMOWANIE DEFSIM2 Instrukcja użytkownika mgr inż. Piotr Trochimiuk, mgr inż. Krzysztof Siwiec, prof. nzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu. Diagnoza z Nową Erą

Instrukcja korzystania z portalu. Diagnoza z Nową Erą Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza z Nową Erą Spis treści 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela 2. Przypisanie klas do nauczyciela 3. Wybór testu diagnostycznego 4. Realizacja diagnozy 5. Ocena testów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VI LABORATORIUM MECHATRONIKI IEPiM Konfiguracja i programowanie sterownika GE Fanuc VersaMax z modelem procesu przepływów i mieszania cieczy Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy modelu układu

Bardziej szczegółowo

TURBINA WIATROWA NXT. Rozpocznij

TURBINA WIATROWA NXT. Rozpocznij Turbina Wiatrowa NXT Turbina Wiatrowa NXT Opis Zadanie polega na badaniu możliwości generowania prądu przez turbinę wiatrową poprzez analizę mocy wyjściowej urządzenia [W]. Eksperymentalnie sprawdzony

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy (aktualizacja 23 maja 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono zasady konfigurowania oraz rejestracji indywidualnego czasu pracy dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Tester UTP2 wersja 1.0

Tester UTP2 wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester UTP2 wersja 1.0 1. Podstawowe informacje Tester UTP2 jest profesjonalnym narzędziem do szybkiego i wygodnego sprawdzenia poprawności wykonania kabla sieciowego zakończonego wtykami

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Kodu z klasą. Skarb w zatrutej wodzie, cz. 2. Scenariusz 6

Kodu z klasą. Skarb w zatrutej wodzie, cz. 2. Scenariusz 6 W scenariuszu nr 6 kontynuujemy pracę rozpoczętą na poprzednich zajęciach i ukończymy cały scenariusz. Dzisiaj przygotujemy zdarzenia, gdzie fabryka zatruwa wodę i zwierzęta stają się agresywne oraz zaprogramujemy

Bardziej szczegółowo

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania

Stair Lighting Driver. Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania Stair Lighting Driver Sterownik oświetlenia schodowego Instrukcja użytkowania 1 S t r o n a Spis treści 1. Zasady BHP przy obsłudze urządzenia... 3 1.1. Wymogi ogólne... 3 1.2. Na stanowisku instalacji

Bardziej szczegółowo

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC

PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC PILOT RGB 4-STREFY, radiowy RF, programowalny, seria SEMI MAGIC 1. Informacje o produkcie: Pilot RF zdalnego sterowania za pomocą dotykowego pola wyboru kolorów oraz przycisków pozwala na sterowanie 4

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej

Zaawansowane rozwiązania szpitalne. Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej Zaawansowane rozwiązania szpitalne Eksperci w automatyzacji opieki zdrowotnej OPIEKA NAD PACJENTEM OSZCZĘDNOŚCI Wielkie wyzwania współczesnej służby zdrowia Opieka zdrowotna w przystępnej cenie Stały inwentarz

Bardziej szczegółowo

Oferta montażu systemu automatyki domowej FIBARO

Oferta montażu systemu automatyki domowej FIBARO Oferta montażu systemu automatyki domowej FIBARO Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Na kolejnych stronach przedstawiamy podstawowe informacje na temat oferowanego przez nas systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 4 Temat: Programowanie trajektorii ruchu Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium

Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium Sterowanie jakością badań i analiza statystyczna w laboratorium CS-17 SJ CS-17 SJ to program wspomagający sterowanie jakością badań i walidację metod badawczych. Może działać niezależnie od innych składników

Bardziej szczegółowo

Połączone z najnowszą technologią. Kontrola pracy ochrony NFC

Połączone z najnowszą technologią. Kontrola pracy ochrony NFC Połączone z najnowszą technologią Kontrola pracy ochrony NFC Prezentacja produktu Firma Adamsoft od ponad 15 lat zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych koncepcji na rynku oprogramowań dla biznesu. Od

Bardziej szczegółowo

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02

System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI System Telewizji Płatnej MONETNIK typ: MON-02 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA

WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA WYKŁAD 2: PSYCHOLOGIA POZNAWCZA JAKO NAUKA EKSPERYMENTALNA Psychologia poznawcza dr Mateusz Hohol METODA NAUKOWA (1) problem badawczy (2) hipoteza (4) analiza danych (3) eksperyment (5) wniosek: potwierzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK TUBY LED STM-64

STEROWNIK TUBY LED STM-64 STEROWNIK TUBY LED STM-64 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA WERSJI OPROGRAMOWANIA 1.1 WWW.SIGMA.NET.PL OPIS OGÓLNY Urządzenie przeznaczone jest do sterowania tubami led. Dzięki rozbudowanym funkcjom wyświetla bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik

Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP V/18A Piktronik Instrukcja obsługi ładowarek KOP602 24V/17A, KOP602E 48V/9A, KOP1001 48V/18A Piktronik Wstęp Sterowana mikroprocesorem, do pracy ciągłej, w pełni programowalna, multi-ładowarka do ładowania akumulatorów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. Przewodnik Szybki start

Kalendarz. Przewodnik Szybki start Kalendarz Przewodnik Szybki start Planowanie spotkania programu Lync Prowadź konwersacje twarzą w twarz i częściej komunikuj się zdalnie, zamiast ciągle podróżować dzięki spotkaniom online w programie

Bardziej szczegółowo

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii Kompletne rozwiązania dla małych sklepów spożywczych 25% oszczędności energii Połączenie profesjonalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH

CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CITROËN SERVICE SKRÓCONY PRZEWODNIK DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CITROËN SERWIS / REJESTRACJA CITROËN SERVICE DLA WARSZTATÓW NIEZALEŻNYCH CO TO JEST? Jest to nowoczesna aplikacja internetowa będąca wygodnym

Bardziej szczegółowo