Sophisticated Life Science Research Instrumentation. IntelliCage. Badanie zdolności poznawczych myszy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sophisticated Life Science Research Instrumentation. IntelliCage. Badanie zdolności poznawczych myszy. www.tse-systems.com"

Transkrypt

1 Sophisticated Life Science Research Instrumentation IntelliCage Badanie zdolności poznawczych myszy

2 Spis treści Opis systemu Intellicage 3 Wyposażenie oraz Technologia Transpondera 4 Oprogramowanie IntelliCage Plus 5 Konstruktor 5 Kontroler 6 Analizator 6 Dowolnie programowalne zadania 7 Spontaniczne zachowanie 7 Przestrzenne zadania warunkowe 8 Warunkowanie instrumentalne 8 Preferencja lub niechęć smaku 8 Zastosowanie 9 Rozszerzenie AnimalGate 9 Rozszerzenie SocialBox 9 Publikacje 10 Referencje 11

3 IntelliCage Opis systemu oraz korzyści IntelliCage przeznaczony jest do długofalowych oraz wysokowydajnych badań zdolności poznawczych myszy laboratoryjnych. W klatce może być wykonywanych wiele dających się swobodnie programować zadań behawioralnych. Złożone zadania warunkowe oraz doświadczenia są projektowane graficznie oraz kontrolowane w IntelliCage dla każdego zwierzęcia osobno. Indywidualnie dopasowane protokoły eksperymentalne są automatycznie uruchamiane oraz analizowane jednocześnie dla dużej liczby oznaczonych transponderem zwierząt, znajdujących się w tej samej klatce. Pozwala to na zbadanie wpływu doświadczalnie wywołanych zmian fenotypowych oraz genotypowych na zdolności poznawcze, jak również na wzorce aktywności. Taki rodzaj behawioralnego skriningu jest często wymagany w biomedycznych, neurobiologicznych, farmakologicznych i genetycznych badaniach i może być przeprowadzany w IntelliCage z wyjątkowo wysoką wydajnością, standaryzacją oraz minimalnym nakładem pracy. Badanie indywidualnego zachowania myszy w kontekście społecznym wykluczającym stres; W pełni zautomatyzowany skining złożonych procedur poznawczych z monitoringiem online; Możliwość monitorowania indywidualnych zdolności poznawczych w długim okresie czasu; Zachowanie wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt

4 Presence detector (differential temperature sensor) Wyposażenie oraz Technologia Transpondera Air-puff valve Nose-poke sensor (light barrier) Narożnik IntelliCage 3 multicolor-leds Tip of water cap (licking detection) Closable door to water access Pojedynczy IntelliCage składa się z czterech identycznych, warunkowanych instrumentalnie narożników, mogących pomieścić tyko jedną mysz. Każdy narożnik zawiera instrumenty wykorzystywane do kształtowania zachowania zwierzęcia, zgodnie z rodzajem wzmocnienia oraz protokołem uwarunkowań: Antena do rozpoznania pojedynczej myszy z wszczepionym transponderem; Dwie pary drzwi, blokujących lub pozwalających na dostęp do butelek z wodą, znajdujących się po obu stronach narożnika (pozytywne wzmocnienie); Wielokolorowe diody LED znajdujące się po obu stronach drzwi (bodziec warunkowy); Zawór uruchamiający podmuch powietrza (negatywne wzmocnienie). Wszczepiane podskórnie transpondery RFID służą indywidualnemu rozpoznaniu zwierząt w grupie najważniejsza cecha systemu. Nawet 16 myszy może zostać jednocześnie umieszczonych w pojedynczym IntelliCage o standardowych wymiarach klatki (20 x 55 x 38 cm). Do wysokiej wydajności testów nawet 8 klatek IntelliCage, każda potencjalnie zawierająca 16 zwierząt, może zostać podłączonych do jednego komputera. Poniższe zachowania zwierząt są wykrywane i rejestrowane przez specjalne czujniki umieszczone w narożnikach: Wejścia antena RFID rozpoznaje poszczególne zwierzę w oparciu o wszczepiony transponder; czujnik temperatury wykrywa początek, koniec oraz długość pobytu myszy w narożniku; Wsunięcia nosa zasłonięcie wiązki światła wychodzącej z czujnika pozwala na dostęp do butelek z wodą; Picie liczba oraz czas trwania kontaktu języka zwierzęcia z butelką rejestrowane są przez lickometer. IntelliCage Każda z behawioralnych aktywności lub ich sekwencji może być połączona z działaniem systemu w celu stworzenia dostosowanych do własnych potrzeb protokołów warunkowania (bardziej szczegółowy opis znajduje się w dziale Oprogramowanie IntelliCage Plus). Transponder

5 Konstruktor - konfiguracja sprzętu Ustawienie IntelliCage Oprogramowanie IntelliCage Plus Funkcjonalność IntelliCage uzyskano poprzez wyjątkowo przyjazne dla użytkownika Oprogramowanie IntelliCage Plus składające się z trzech oddzielnych części: Konstruktor Kontroler Analizator Konstruktor prosty moduł Konstruktor Konstruktor umożliwia zdefiniowanie indywidualnych harmonogramów testów poznawczych oraz protokołów stosowanych dla każdego transpondera - oznakowanego zwierzęcia w IntelliCage. Dostęp do wody (lub innego płynu) przez butelki w narożnikach może zostać użyty jako pozytywne wzmocnienie, podmuchy powietrza jako negatywne, a diody LED jako bodziec warunkowy. Podstawowe kroki w celu skonfigurowania doświadczenia: Określenie ustawień sprzętowych; Tworzenie listy zwierząt (połączenie nazw zwierząt z odpowiadającymi im numerami transponderów); Tworzenie modeli doświadczalnych poprzez przypisanie pojedynczych zwierząt do odpowiednich grup (klastrów) oraz grup do modułów. Każdy narożnik i strona tego narożnika mogą być niezależnie zdefiniowane jako właściwe, neutralne lub niewłaściwe dla dowolnej liczby różnych klastrów. Konstruktor zaawansowany moduł Tworzenie modułów (modeli doświadczalnych) poprzez zdefiniowanie zdarzeń w poszczególnych narożnikach (zgodnie z informacją o klastrze): ustalenie związku między zachowaniem zwierzęcia (wejście do narożnika, wsunięcie nosa, picie), a działaniem systemu (otwarcie drzwi, światło, podmuch powietrza). Istnieje możliwość utworzenia kilku modułów oraz sugerowania między nimi zmian, kierowanych konkretnymi zachowaniami myszy. Ponadto, można określić wzorzec dobowy, którego powiązania pomiędzy modułami lub klastrami występują w określonej porze dnia.

6 Kontroler Kontroler lista zwierząt wraz z alertami Kontroler Kontroler wyciąga i przechowuje wszystkie dane pochodzące z czujników rejestrujące zachowania zwierząt (wejścia do narożników, wsunięcia nosa, picie) oraz umożliwia przegląd danych wyjściowych odnoszących się do zaprojektowanego doświadczenia. W ten sposób IntelliCage mierzy prawidłową oraz nieprawidłową obecność w narożnikach, lokalizację i poprawność wsunięcia nosa, częstość i długość picia oraz wystąpienie negatywnych wzmocnień (podmuch powietrza). Wszystkie zdarzenia mogą być monitorowane i wyświetlane na ekranie podczas eksperymentu. Ponadto, w trakcie trwania doświadczenia Kontroler pokazuje podstawowe parametry behawioralne, pozwalając na monitorowanie online zdarzeń i zmian. Kontroler zapisuje dane o eksperymencie, przypisane poszczególnemu zwierzęciu lub grupie zwierząt. Może on również wysyłać powiadomienia (alerty) w przypadku, gdy np. mysz w określonym okresie czasu nie weszła do narożnika. Kontroler Wykonuje zaprojektowane protokoły; Monitoruje postępy eksperymentu w czasie rzeczywistym; Zapisuje dane doświadczalne w spakowanych plikach.zip. Analizator wykres danych (np. wizyty w narożnikach) Analizator Analizator wykorzystuje przechowywane dane nt. behawioralnych sekwencji, w celu uzyskania informacji o rozwoju zachowań zwierząt. Liczby, tabele oraz przefiltrowane dane mogą być zapisane i eksportowane do innych programów, takich jak standardowe programy graficzne czy statystyczne. Analizator pozwala na: Otwieranie danych dotyczących doświadczenia, zapisanych przez Kontroler; Przeglądanie danych, stosowanie filtrów (np. modułu, czasu, zdarzeń itp.), tworzenie i eksportowanie tabel; Zapisywanie przefiltrowanych danych do dalszej analizy z użyciem zewnętrznych programów statystycznych Analizator wykresy (liczba liźnięć, wsunięć nosa, wizyt w narożnikach).

7 Zachowania spontaniczne Podstawowe poziomy aktywności, aktywność dobowa Zachowania przestrzenne i czasowe Stereotypowe preferencje miejsca Preferencja przestrzenna i nauka unikania Nauka przestrzenna odwrócona Spontaniczna zmienność Czasowe warunkowanie Czasowo-przestrzenne warunkowanie Harmonogramy systematycznego patrolowania Labirynt radialny Zachowania społeczne i inne Kolejność poziomu konkurencji Zbliżanie -Unikanie konfliktów Dowolnie programowalne zadania Nauka odróżniania i preferencje Wizualne odróżnianie Nauka rozpoznania smakowego Spontaniczne unikanie lub preferencja leków Pamięć Pamięć proceduralna Przyzwyczajenie Pamięć przestrzenna krótkoterminowa (robocza) Pamięć instynktowna / smakowa Warunkowanie instrumentalne Nauka proceduralna Motywacja DRL (różnicowe wzmocnienie niskich odpowiedzi, zahamowanie reakcji, czas Unikanie przestrzenne podczas treningu i badania (DP Wolfer) Dowolnie programowalne zadania IntelliCage oferuje ogromną elastyczność w projektowaniu protokołów bahawioru i warunkowania - specyficzne wymagania klienta zostają dostosowane do działania systemu poprzez proste projekty graficzne. Obszary behawioralne objęte przez programowalne zadania w IntelliCage: 1) Zachowania spontaniczne - lęk, neofobia, eksploracja, stereotypy zachowań, przyzwyczajenia, dobowa aktywność; 2) Zachowania przestrzenne i czasowe preferencje miejsca i nauka unikania, nauka odwracania narożników, spontaniczna zmienność, czasowe uwarunkowanie, harmonogramy patrolowania ; 3) Nauka odróżniania - wizualne rozpoznanie, smakowe rozpoznanie, spontaniczne unikanie lub preferencja leków; 4) Pamięć przyzwyczajenie, pamięć robocza i referencyjna, pamięć smakowa, pamięć proceduralna; 5) Warunkowanie instrumentalne - stały lub progresywny stosunek warunkowania, różnicowe wzmocnienie niskich odpowiedzi (DRL). Kilka najbardziej popularnych zadań wyjaśnionych zostało w tekście. Hipoteza naukowa oraz cele konkretnych badań warunkują, które zadania muszą zostać wykonane. Należy zauważyć, że zwierzęta nie muszą być stale trzymane w Intelli- Cage. Kohorty testowe mogą być tworzone i przechowywane w zwykłych klatkach. Zwierzęta bardzo szybko przystosowują się po ponownym wprowadzeniu do IntelliCage, pozwalającego na długoterminowy monitoring. Spontaniczne zachowanie Swobodna adaptacja W okresie adaptacji, zwierzęta wpuszczone do IntelliCage poruszają się po klatce, w której otwarte są wszystkie drzwi. Neofobia i przyzwyczajenie mogą być wykryte poprzez latencję i liczbę wejść do narożnika oraz inicjację picia. Liczba wejść dostarcza także wiarygodną miarę aktywności, umożliwiając rozpoznanie indywidualnego rytmu dobowego. Okres adaptacji jest szczególnie przydatny do ustalenia indywidualnych punktów odniesienia i wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu zmutowanych myszy. Wsunięcia nosa - adaptacja Na początku tego modułu drzwi są zamknięte. Mogą one zostać otwarte tylko poprzez uderzenie nosem w ich obszarze. Jest to najprostsza procedura warunkowania instrumentalnego w IntelliCage o stałej proporcji 1. Warunkowanie czasowe Niektóre testy uczenia wymagają pozbawienia żywności lub wody w celu zwiększenia motywacji. Proces możliwy jest do zaprogramowania w IntelliCage. Dostęp do wody może być ograniczony w niektórych okresach w trakcie fazy ciemnej lub jasnej. Ograniczenie dostępu do płynów dostarcza informacji o czasowej zdolności uczenia się i może być warunkiem wykonywania dalszych zadań.learning abilities and might be a prerequisite for subsequent learning tasks.

8 Przestrzenne zadania warunkowe Unikanie wsunięcia nosa Dla każdej myszy, jeden z czterech narożników wyznaczony jest jako nieprawidłowy uderzenie nosem karane jest podmuchem powietrza, a drzwi nie zostają otwarte. Następnie, po pewnej przerwie czasowej (np. 1 lub 7 dni), zwierzęta wracają do IntelliCage, w której tym razem wsunięcie nosa otwiera wszystkie drzwi, a podmuch powietrza nie jest stosowany. Zadanie jest podobne do konwencjonalnego uczenia przestrzennego oraz procedur zapamiętywania (np. labirynt wodny, warunkowanie strachu czy bierne unikanie), gdzie również stosowane są pewne przerwy między treningiem a testem. Preferencja / unikanie narożnika Nauka preferencji: każdej myszy przypisany jest jeden narożnik, który umożliwia jej dostęp do wody. Po nabyciu zdolności poprawnego wykonywania zadania można zastosować uczenie odwrócone, w którym przeciwległy narożnik zostaje uznany za prawidłowy. Nauka unikania: wejście do jednego lub kilku niepoprawnych narożników karane jest podmuchem powietrza. Seryjne odwracanie Prawidłowy narożnik zmienia się w każdej sesji picia wody. Uwaga Zwierzęta są zobowiązane do wsunięcia nosa, gdy dioda LED jest zapalona. Czas trwania bodźca można stopniowo skracać wraz z opóźnieniem załączania światła po rozpoczęciu wejścia. Opóźnienie Każdy narożnik zawiera dwie butelki jedną z czystą wodą oraz jedną ze słodkim roztworem (np. sacharoza). Podczas treningu obie pary drzwi są otwarte w tym samym czasie - zwierzęta mogą nauczyć się położenia słodkiego płyn i w ten sposób wykazywać preferencje. Kolejna adaptacja polega na otwarciu drzwi natychmiast po wejściu, podczas gdy drzwi do słodkiego roztworu zostają otwarte tylko, gdy zwierzę odczeka określony okres czasu bez picia. W ten sposób mysz wybiera między natychmiastowym dostępem do wody lub opóźnionym do słodkiego roztworu. Preferencja lub niechęć smaku Uwarunkowana niechęć (CTA) Podczas treningu grupa zwierząt ma dostęp do butelek z sacharozą i LiCl lub wodą. Do testów, zwierzęta mają do wyboru wodę i sacharozę. Schematy patrolowania Po poprawnym wejściu, faktycznym piciu lub po każdej wizycie, położenie prawidłowego narożnika zmienia się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie. Warunkowanie instrumentalne Odróżnianie światła Poprawna strona narożnika dla wsunięcia nosa w celu otwarcia drzwi, wskazywana jest przez diodę LED na początku wizyty. Właściwa strona jest losowo zmieniana dla każdego wejścia. Impulsywność i procedury DRL Zwierzę rozpoczyna test pierwszym wsunięciem nosa i zobowiązane jest do odczekania pewnego okresu czasu, by po raz kolejny móc w ten sam sposób otworzyć drzwi. Długość przerwy może być sygnalizowana przez bodziec świetlny. Inne preferencje smakowe / zadania związane z unikaniem Ponieważ jedna klatka zawiera 4 narożniki, każdy z dwoma butelkami, środowisko to jest doskonałe do testowania spontanicznych preferencji lub unikania pewnych stężeń danych związków. Praktyczne przykłady Zwierzęta z uszkodzonym hipokampem mogą być odróżnione od innych myszy już w okresie wczesnej adaptacji oraz podczas wielu zadań (Voikar i inni, 2010). a) Nadpobudliwość po początkowym zahamowaniu (opóźnienia w wejściu do narożników); b) Przestrzenne stereotypy (zwiększony procent ponownych wejść); c) Zaburzenia warunkowania czasowego (zwiększona aktywność przed sesjami z piciem); d) Zaburzenia pamięci oraz uczenia unikania narożnika; e) Zaburzenia uczenia schematów.

9 Zastosowanie IntelliCage Zmiana zachowania jest najbardziej wrażliwym, biologicznym punktem końcowym informującym o wszelkich zmianach w organizmie. Z tego powodu, ostrożna analiza behawioralna zwierząt jest ważnym elementem nowoczesnych badań biomedycznych. Użycie IntelliCage możliwe jest w poniższych obszarach badań: 1) Wysokowydajne fenotypowanie behawioralne Określenie szczegółowej funkcji każdego pojedynczego genu w mysim genomie. Powodzenie projektu zależy od procedur fenotypowania zastosowanych do charakterystyki zmutowanych myszy. 2) Ocena modeli chorobowych - IntelliCage pozwala na badania obserwacyjne, w których zwierzęta mogą podejść do testów kilka razy w trakcie swojego życia, co pozwala na wykrycie wczesnych lub zależnych od wieku symptomów choroby (np. choroba Huntingtona, choroba Alzheimera). 3) Badania mechaniczne - np. badania uszkodzeń mózgu do testowania udziału konkretnych struktur w zachowaniu, prowadzące do lepszego zrozumienie behawioralnej biologii myszy. 4) Genetyka behawioralna w ostatnich 15 latach, wykorzystując testy konwencjonalne, uzyskano wiele nowych informacji dotyczących różnic szczepów inbredowych. Testy w IntelliCage mogą rozwijać te badania. 5) Badania farmakologiczne leki mogą być podawane doustnie w wodzie lub dostarczane poprzez mini pompy osmotyczne. AnimalGate SocialBox Rozszerzenie - AnimalGate Rozszerzenie - SocialBox Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego z selektywnym dostępem poszczególnych myszy Wykrywa kierunek przejścia zwierząt oraz rozmieszcza zwierzęta zgodnie w wytycznymi badacza Bardzo dokładnie mierzy wagę ciała przechodzącej myszy Pozwala na indywidualny dostęp do konkretnego pokarmu lub płynów, a także do połączonego obszaru Rozszerza możliwości IntelliCage o pomiar spożycia pokarmu Rozszerza IntelliCage do systemu multi-arenowego Pozwala na badania wzorów społecznych i / lub preferencji 4 dodatkowe pomieszczenia dla każdego IntelliCage dają dodatkowe miejsce, wzbogacające środowisko

10 Zastosowanie IntelliCage w wybranych artykułach Barlind i wsp. (2010) - IntelliCage wykorzystano do oceny procesu uczenia się przestrzennego po napromieniowywaniu Branchi i wsp. (2010) pomiar anhedonii będącej wynikiem stresu społecznego jako zwierzęcy model depresji Galsworthy i wsp. (2005) pierwsza publikacja z Intellicage, w której wykazano porównanie profili behawioralnych dwóch gatunków gryzoni. Zanalizowano zachowania spontaniczne, szlaki aktywności, preferencje oraz odwracanie narożników Jaholowski i wsp. (2009) autorzy wykorzystali IntelliCage do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; zastosowano testy preferencji miejsca i unikania Kiryk i wsp. (2008) IntelliCage wykorzystano do behawioralnego scharakteryzowania myszy GM; po okresie adaptacyjnym badano preferencje miejsca oraz naukę unikania miejsca Knapska i wsp. (2006) IntelliCage został użyty do warunkowania apetytywnego i awersyjnego, autorzy badali rolę jądra migdałowatego w powyższych procesach. W teście preferencji miejsca myszy miały kojarzyć słodzoną wodę z konkretnym narożnikiem (uczenie apetytywne), natomiast w treningu awersyjnym myszy uczyły się unikać narożnika w którym stosowano podmuch powietrza Krackow i wsp. (2010) międzylaboratoryjna walidacja IntelliCage; dokumentacja różnic tych samych szczepów bez interakcji pomiędzy szczepami i laboratoriami badawczymi. Testowano trzy szczepy mysie w trzech powtórzeniach przez 4 laboratoria badawcze. Zastosowano następujące protokoły: swobodna adaptacja, adaptacja wsunięć nosa, odwracanie narożników po preferencji miejsca Mechan i wsp. (2009) porównanie profili behawioralnych młodych myszy i myszy w wieku średnim (C57BL/6J) w IntelliCage. Protokoły dotyczą zapamiętywania miejsca i nauki przestrzennej odwróconej z pozytywnym lub negatywnym wzmocnieniem (odpowiednio: dostęp do picia wyłącznie w jednym poprawnym narożniku, podmuch powietrze we wszystkich trzech niepoprawnych narożniach) Onishchenko i wsp. (2007) przebadano długoterminowe skutki ekspozycji na metylortęć (MeHg) podczas okresu rozwojowego myszy. Klatka IntelliCage okazała się bardziej czułym narzędziem badawczym niż konwencjonalne testy wykrywające zmiany w aktywności oraz paradygmatach uczenia się (adaptacja, nauka preferencji miejsca oraz odwracanie narożników, patrolowanie ) Rudenko i wsp. (2009) charakterystyka mysiego modelu choroby Huntingtona przy użyciu IntelliCage. Protokoły zawierają naukę preferencji miejsca oraz odwracania narożników, naukę unikania miejsca, patrolowanie oraz zadania naprzemienne. Wyniki wskazują, że IntelliCage jest wiarygodnym systemem do rejestrowania aktywności poznawczych, picia, rytmu dobowego oraz preferencji przestrzennych myszy podczas długotrwałego okresu oceny. Ponadto system pozwalał na wczesne wykrywanie dysfunkcyjnych zachowań u myszy transgenicznych Safi i wsp. (2006) autorzy wykazali, że klatka IntelliCage może w prosty i skuteczny sposób być stosowana do oceny lęku oraz działania leków przeciwlękowych poprzez zastosowanie testu Vogla zaadoptowanego do użytku w IntelliCage Viosca i wsp. (2009) charakterystyka mysiego modelu zespołu Costella (rzadkie, wrodzone zaburzenie związane z upośledzeniem funkcji poznawczych i emocjonalnych). IntelliCage został wykorzystany do oceny ogólnej aktywności lokomotorycznej (liczba wejść do narożnika) Voikar i wsp. (2010) ocena uczenia się i pamięci u różnych szczepów; wpływ uszkodzeń hipokampa i prążkowia Zhu i wsp. (2010) przy użyciu IntelliCage wykazano zaburzenia pamięci wywołane poprzez znieczulenia izofluranem (zastosowano preferencje narożnika oraz odwracanie narożników)

11 Referencje (wybrane) Barlind A, Karlsson N, Bjork-Eriksson T, Isgaard J, Blomgren K. (2010) Decreased cytogenesis in the granule cell layer of the hippocampus and impaired place learning after irradiation of the young mouse brain evaluated using the IntelliCage platform. Exp. Brain Res 201: Branchi et al. (2010) Shaping brain development: mouse communal nesting blunts adult neuroendocrine and behavioral response to social stress and modifies chronic antidepressant treatment outcome. Psychoneuroendocrinology 35(5): Galsworthy MJ, Amrein I, Kuptsov PA, Poletaeva II, Zinn P, Rau A, Vyssotski A, Lipp HP. (2005) A comparison of wild-caught wood mice and bank voles in the Intellicage: assessing exploration, daily activity patterns and place learning paradigms. Behav Brain Res 157: Jaholkowski P, Kiryk A, Jedynak P, Ben Abdallah NM, Knapska E, Kowalczyk A, Piechal A, Blecharz-Klin K, Figiel I, Lioudyno V, et al. (2009) New hippocampal neurons are not obligatory for memory formation; cyclin D2 knockout mice with no adult brain neurogenesis show learning. Learn Mem 16: Kiryk A, Aida T, Tanaka K, Banerjee P, Wilczynski GM, Meyza K, Knapska E, Filipkowski RK, Kaczmarek L, Danysz W. (2008) Behavioral characterization of GLT1 (+/-) mice as a model of mild glutamatergic hyperfunction. Neurotox Res 13: Knapska E, Walasek G, Nikolaev E, Neuhäusser-Wespy F, Lipp HP, Kaczmarek L, Werka T. (2006) Differential involvement of the central amygdala in appetitive versus aversive learning. Learn Mem 13: Krackow S, Vannoni E, Codita A, Mohammed AH, Cirulli F, Branchi I, Alleva E, Reichelt A, Willuweit A, Voikar V, et al. (2010) Consistent behavioral phenotype differences between inbred mouse strains in the IntelliCage. Genes Brain Behav (in press) Mechan AO, Wyss A, Rieger H, Mohajeri MH. (2009) A comparison of learning and memory characteristics of young and middle-aged wild-type mice in the IntelliCage. J Neurosci Methods 180:43-51 Onishchenko N, Tamm C, Vahter M, Hökfelt T, Johnson JA, Johnson DA, Ceccatelli S. (2007) Developmental exposure to methylmercury alters learning and induces depression-like behavior in male mice. Toxicol Sci 91: Rudenko O, Tkach V, Berezin V, Bock E. (2009) Detection of early behavioral markers of Huntington's disease in R6/2 mice employing an automated social home cage. Behav Brain Res 203: Safi K, Neuhäusser-Wespy F, Welzl H, Lipp HP. (2006) Mouse anxiety models and an example of an experimental setup using unconditioned avoidance in an automated system IntelliCage. Cognition, Brain, Behavior 10: Viosca J, Schuhmacher AJ, Guerra C, Barco A. (2009) Germline expression of H-Ras(G12V) causes neurological deficits associated to Costello syndrome. Genes Brain Behav 8: Voikar V, Colacicco G, Gruber O, Vannoni E, Lipp HP, Wolfer DP. (2010) Conditioned response suppression in the IntelliCage: assessment of mouse strain differences and effects of hippocampal and striatal lesions on acquisition and retention of memory. Behav Brain Res. May 21 (in press) Zhu C, Gao J, Karlsson N, Li Q, Zhang Y, Huang Z, Li H, Kuhn HG, Blomgren K. (2010) Isoflurane anesthesia induced persistent, progressive memory impairment, caused a loss of neural stem cells, and reduced neurogenesis in young, but not adult, rodents. J Cereb Blood Flow Metab (in press)

12 Sophisticated Life Science Research Instrumentation Serwis i gwarancja TSE Systems oferuje 2 lata gwarancji ALL-IN Premium zawierającą: Infolinię techniczną 24/7; Zdalną obsługę i aktualizację funkcji; Wizyty na miejscu; Bezpłatne części zamienne. Po upływie okresu gwarancji, TSE Systems oferuje kompleksowe rozszerzenia gwarancji lub korzystne umowy na naprawy w celu zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowania urządzeń. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Specifications subject to change without notice Copyright 2013 TSE Systems International Group - All rights reserved

PhenoMaster. Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów. www.tse-systems.com www.animalab.pl

PhenoMaster. Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów. www.tse-systems.com www.animalab.pl Sophisticated Life Science Research Instrumentation PhenoMaster Metaboliczne, Behawioralne i Fizjologiczne Fenotypowanie Myszy i Szczurów www.tse-systems.com www.animalab.pl Info@TSE-Systems.com info@animalab.pl

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych

Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agata Zielińska Nr albumu: 342257 Psychologiczne aspekty projektowania serwisów internetowych Praca magisterska na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Psychiatria a neuronauka

Psychiatria a neuronauka I Psychiatria a neuronauka Jerzy Mozrzymas 1. Wprowadzenie Neuronauka (neuroscience lub neurosciences) to dziedzina zajmująca się badaniem układu nerwowego, a w szczególności mózgu. W języku polskim termin

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług

Przemysł zintegrowany orkiestracja usług Newsletter techniczny HARTING Artykuł gościnny: Prof. dr Jay Lee Industry 4.0 Fabryka w środowisku dużej ilości danych Artykuł wiodący: Claus Hilger Orkiestracja usług Artykuł gościnny: Prof. dr, dr h.c.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM)

Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Avocent Trellis System Zarządzania Infrastrukturą Data Center (DCIM) Alstor 1. Inteligentna architektura Trellis Niniejsza grafika przedstawia architekturę rozwiązania DCIM klasy Enterprise, stworzoną

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali

Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Nowe paradygmaty przetwarzania danych w sieciach inteligencji otoczenia dużej skali Monitorowanie osób starszych i projekt EDFAS Praca nr 06300048 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji

Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Niezawodność Systemów Wspomagania Decyzji Zespół nr 3 Zespół: Ilona Grobarek Łukasz Grzywański Izabela Mączka Damian Tomalik Kamil Twórz Wrocław, maj 2007 1 Spis treści Cele 3 1. Niezawodność 4 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition

Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Komputerowe wspomaganie efektywności procesu nauczania metodą spaced repetition Adam Dziendziel Praca magisterska wykonana w Zakładzie Technologii Informatycznych pod

Bardziej szczegółowo