Egzamin ustny - Zestawy egzaminacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin ustny - Zestawy egzaminacyjne"

Transkrypt

1 Egzamin ustny - Zestawy egzaminacyjne Zestaw 8-Podró owanie i turystyka Zadanie 1. ROZMOWY STEROWANE Zapoznaj siê z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bêdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Goœcisz u siebie Australijczyka/Australijkê. Poinformuj go/j¹: jakie s¹ najciekawsze miejsca do zwiedzania w Twojej okolicy, jak mo e spêdziæ wolny czas wieczorem, e mo esz mu/jej towarzyszyæ. B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas wyprawy ze znajomymi zab³¹dziliœcie w górach. Po dotarciu do schroniska opowiadasz o tym przebywaj¹cym tam cudzoziemcom. Powiedz: dok¹d chcieliœcie dojœæ, kiedy odkryliœcie, e zeszliœcie ze szlaku, jak trafiliœcie do schroniska. C. Negocjowanie (Rozmowê rozpoczyna egzaminuj¹cy) (Rozmowê rozpoczyna zdaj¹cy) Znajomi z zagranicy chc¹, abyœ towarzyszy³/towarzyszy³a im podczas wycieczki po Krakowie. Zaproponuj, eby pojechali na wycieczkê bez Ciebie. Odrzuæ ich propozycjê op³acenia za Ciebie wszystkich kosztów i podaj uzasadnienie. Zaproponuj rozwi¹zanie kompromisowe i wyjaœnij, dlaczego uwa asz je za lepsze. Zadanie 2. ROZMOWA NA PODSTAWIE ILUSTRACJI Opisz poni sz¹ ilustracjê i odpowiedz na pytania egzaminuj¹cego. (Rozmowê rozpoczyna zdaj¹cy) Pytania do ilustracji Have the people in the picture got lost or rather not? Why do you think so? How can people avoid problems when they travel?

2 Egzamin pisemny 5 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (4 punkty) WSKAZÓWKI Przed wysłuchaniem nagrania: zapoznaj się z poleceniem przeczytaj podzadania spróbuj przewidzieć odpowiedzi, odwołując się do swojej wiedzy ogólnej, pamiętając jednak, że Twoje domysły muszą znaleźć potwierdzenie w treści nagrania. Zapoznaj się ze zdaniami w tabeli. Usłyszysz dwukrotnie fragment opowiadania. Zdecyduj, które z podanych zdań są zgodne z tekstem (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz w każdym przypadku odpowiednią rubrykę, wpisując znak X. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 1.1 The people who work at night tell Iona what she has to do. 1.2 The driver has been doing the same job for a long time. 1.3 Iona has to take the dogs from their owners for several reasons. 1.4 Iona always feeds the animals before she goes home. Zadanie 2. (5 punktów) TRUE FALSE Zapoznaj się z poniższą listą rodzajów programów telewizyjnych (A H). Usłyszysz dwukrotnie zapowiedzi pięciu programów, które zostaną wyemitowane w telewizji w przyszłym tygodniu. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które programy znajdą się w ramówce. Wpisz odpowiednie litery w kratki ( ) w kolejności zapowiadanych programów. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. A B C D E F G H Documentary Children s talent show Game show Film Up-To-Date News Children s educational series Comedy Series Drama series

3 Egzamin pisemny 5 Zadanie 3. (6 punktów) Zapoznaj się z poniższymi zadaniami. Usłyszysz dwukrotnie wywiad z osobą zajmującą się organizacją przyjęć weselnych. Z podanych możliwości odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią usłyszanych informacji. Zakreśl literę A, B lub C. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 3.1 According to Vera Dawson, fewer people are getting married A inside tents. B inside churches. C outside houses. 3.2 Arranging a wedding outside can be difficult if A it is in the morning. B the tent is too large. C there is little time to prepare. 3.3 Vera provides her customers with A valuable advice. B food to take home. C good company. 3.4 When they eat, most people like to A sit down. B stand up. C walk about. WSKAZÓWKI Jeśli przed rozpoczęciem słuchania nie zdążysz przeczytać polecenia i zapoznać się z pytaniami, nie przejmuj się. Przerwij czytanie i skup się na słuchaniu nagrania. Będziesz miał okazję dokończyć czytanie poleceń i podzadań w przerwie między pierwszym a drugim odtworzeniem nagrania. 3.5 Wedding cakes used to be A taller. B simpler. C cheaper. 3.6 For Vera, July and August are A the busiest months of the year. B the most enjoyable months of the year. C the longest months of the year.

4 Egzamin pisemny 1 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Zadanie 4. (8 punktów) WSKAZÓWKI Rozwiązując zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, pamiętaj o tym, że nie musisz rozumieć każdego słowa. Jeśli natrafisz na nieznane Ci słowo lub wyrażenie, poświęć kilka sekund na odgadnięcie jego znaczenia z kontekstu, lecz nie zatrzymuj się nad nim zbyt długo. Jest mało prawdopodobne, by zadania do tekstu sprawdzały znajomość pojedynczych słów. Przeczytaj tekst. W pierwszej części zadania zdecyduj na podstawie zawartych w tekście informacji, które ze zdań podanych w tabeli na następnej stronie są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz w każdym przypadku odpowiednią rubrykę, wpisując znak X. W drugiej części zadania wybierz spośród czterech podanych możliwości (A, B, C lub D) właściwe zakończenie zdania, zgodne z treścią tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Climb Every Mountain Denali is one of the world s highest mountain peaks. It is the top of Mount McKinley, which is 6194m high and is in Alaska. Mount McKinley is one of seven mountains called the Seven Sisters. It is becoming popular for climbers to try and climb all seven mountains but only a few people have managed to do it. That s because climbing in high mountains is a very hard thing to do! Let s use Mount McKinley and its peak, Denali, as an example to see why mountain climbing can be so terribly dangerous and difficult. Firstly, the weather on peaks like Denali can be very bad. There are often major snowstorms and high winds of 100mph. Temperatures can fall as low as -70 ÆC and, of course, humans are not made to live in such conditions. Secondly, the air high up on mountains is very thin, which makes it hard to breathe. Finally, the climbing conditions are so dangerous that it is common for accidents to happen. This means that to climb to the top of a mountain like McKinley, climbers need to have years of experience and to be well prepared. You can t climb these mountains all year round. For example, climbers can only climb safely on Denali from May 1st to the first week in July, and in that short period many people try to reach Mount McKinley s peak. Half make it to the top. Amazingly, in June 1998, 12-year-old Young Sik Kim successfully made the climb making him the youngest person ever to do so. Back in the 70s, only about a hundred climbers a year tried to reach Denali, nowadays there are more than a thousand. In a way it is surprising, because thirty years ago climbing equipment cost about $1,000. Today you can easily spend five times more. In addition to that, you also need to have time to spare. Most climbs take about 14 days but in bad weather, some can last up to five weeks. So what is a typical day like for a climber on Denali, or any of the other mountains? Well, climbers spend 8 to 10 hours a day actually climbing, 6 hours organising their camp and meals, and the rest of the time sleeping. Adapted from Denali for kids

5 Egzamin pisemny 1 Część I 4.1 Denali is a mountain next to Mount McKinley. 4.2 Not many people have successfully climbed all Seven Sisters. 4.3 You could freeze to death on Denali. 4.4 There are only a few months when you can climb certain mountains safely. 4.5 A child younger than 12 has reached Denali. 4.6 Climbing equipment is much more expensive now than it used to be. TRUE FALSE Część II 4.7 The text A describes climbing high mountains. B talks about climbing accidents. C explains weather changes. D tells the story of Young Sik Kim. 4.8 The text is originally from A a safety leaflet. B a sports magazine. C a geography book. D an advertisement.

6 Egzamin pisemny 1 Zadanie 5. (6 punktów) Przeczytaj uważnie poniższy artykuł. W pierwszej części zadania zdecyduj na podstawie zawartych w tekście informacji, które ze zdań podanych w tabeli na następnej stronie są zgodne z treścią tekstu (TRUE), a które nie (FALSE). Zaznacz w każdym przypadku odpowiednią rubrykę, wpisując znak X. W drugiej części zadania wybierz spośród czterech podanych możliwości (A, B, C lub D) właściwe zakończenie zdania, zgodne z treścią tekstu. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Be A Bag: All About a British Handbag Designer Your handbag says a lot about you. How big and heavy the bag is, what colour it is and what you have inside it, give clues to your personality. Anya Hindmarch, British handbag designer, has taken the design of the handbag to the highest level of style with her clever idea, called Be A Bag. An Anya Hindmarch bag is a designer bag with a difference. Her bags have a sense of humour and her designs have included photographs of cinema stars, such as Audrey Hepburn, and even poodles and parrots. In 2001 she started her Be A Bag business as a way for her to support her favourite charities. Be A Bag is an opportunity for women to have their very own special handbag with their choice of photograph printed on it. Some women, perhaps the ones that really like themselves, choose a photograph of themselves. But, on the other hand, since losing a handbag is one of the worst things that can happen to a woman, maybe the idea of having a bag with your own picture on it is really quite sensible. Other customers choose a favourite event such as a family wedding that they want to remember, and many choose to have their children s photograph on a bag, or some even want a favourite pet picture. The handbag is then a lasting memory of a moment, person or pet. Anya Hindmarch s Be A Bag supports six charities including Gilda s Club, both in London and New York, the Japanese Red Cross, the Hong Kong Cancer Trust and the Lavender Trust. She opened her first shop at the end of July 1993 in fashionable Knightsbridge, very near Harrods and her bags are now available in many famous shops throughout the world. Recently, Anya Hindmarch became an advisor to British Airways and was asked to design a toiletry bag for passengers travelling first class. This has now become a collector s item. Each season she has a collection of over 30 new handbags and she names each design after a street. She has also started to work on a collection of shoes to match her handbags, but the most popular items still remain her unique photograph handbags. Adapted from

7 Egzamin pisemny 1 Część I 5.1 Hindmarch makes a fashionable accessory. 5.2 Anya Hindmarch knows many famous actors. TRUE FALSE Część II 5.3 The writer suggests that most people buy a Hindmarch bag because it A is expensive. B is very personal. C has their picture on it. D is funny. 5.4 Money from sales of Anya Hindmarch s bags goes to A her company. B well known shops. C people in need. D an airline company. 5.5 Since 1993 Anya Hindmarch has A designed a set of suitcases. B opened several shops inside Harrods. C created 30 new designs. D sold bags in many countries. 5.6 By the end of the text we know that Anya Hindmarch is A someone interested in making money. B a person who loves handbags. C someone who would rather do another job. D a successful businesswoman.

8 Egzamin pisemny 1 Zadanie 6. (6 punktów) WSKAZÓWKI Przeczytaj tekst i podkreśl kluczowe słowa w każdym akapicie. Następnie przeczytaj tytuły i dopasuj je do odpowiednich fragmentów tekstu. Nagłówek będzie najczęściej odnosił się do treści całego fragmentu, a nie do drobnych szczegółów. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie przyporządkuj poszczególnym jego częściom tytuły oznaczone (A G). Wpisz odpowiednie litery w kratki ( ). Jeden z tytułów podany został dodatkowo i nie pasuje do żadnej części. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 6.1 Personal Safety John Masters, the youngest son of a fireman, is interested in protection and safety. He joined the police when he was twenty. He trained officers in self-defence, Karate, Judo and the like, for over thirty years. Now he is retired and he wants to hold classes to teach regular people about safety. 6.2 I want to teach families how to work together so they can keep themselves safe. 6.3 People make a big mistake. They think they will never be victims. They should always think about safety first, wherever they are. 6.4 He teaches people to think, and he also teaches them how to defend themselves. Masters says, Knowing what is happening around you will keep you out of trouble When I became a father I realised how much we need to protect ourselves. It doesn t matter if it s somebody who tries to steal your bag on the street, somebody who robs your house, or a dangerous attacker. I can teach you how to protect yourself and your family. You will never have to feel afraid again. A B C D E F G KEEP YOUR EYES OPEN GROWING UP HELPING EACH OTHER ALWAYS FEEL SAFE A NEW JOB PERSONAL EXPERIENCE NEVER BE TOO SURE

9 Egzamin pisemny 1 WYPOWIEDŹ PISEMNA Zadanie 7. (5 punktów) Wyjeżdżasz z domu na weekend. Sąsiedzi z Anglii obiecali zaopiekować się w tym czasie Twoim kotem. Napisz notatkę wyjaśniającą im, co mają robić. Wyjaśnij im, gdzie trzymasz jedzenie dla kota. Poinformuj ich, jak często należy go karmić. Uprzedź ich, na co muszą uważać. Napisz, jak mogą się z Tobą skontaktować w razie wystąpienia problemów. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty)i poprawność językowa (1 punkt). Zadanie 8. (10 punktów) Napisz list do studenta/studentki z Nowej Zelandii, który/która za miesiąc po raz pierwszy w życiu odwiedzi nasz kraj. W liście: poinformuj go/ją, że odbierzesz go/ją z lotniska i zapytaj o datę i godzinę przyjazdu, opisz krótko swój wygląd i napisz, jak będziesz ubrany/ubrana, doradź mu/jej, co ma ze sobą zabrać, i poinformuj go/ją, jakiej pogody należy się spodziewać, zaproponuj miejsca, które moglibyście wspólnie zwiedzić, i poproś o szybką odpowiedź. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa(2 punkty). WSKAZÓWKI Pisemna część egzaminu na poziomie podstawowym składa się z dwóch zadań. Pierwsze z nich wymaga zredagowania krótkiego tekstu użytkowego (np. notatki, pocztówki, ogłoszenia, zaproszenia, ankiety lub wiadomości), drugie zaś dłuższego tekstu użytkowego (listu prywatnego lub prostego listu oficjalnego). Przed rozpoczęciem pisania zawsze uważnie przeczytaj polecenie, by zorientować się, na czym dokładnie polega Twoje zadanie.

10 Transkrypcje Egzamin pisemny 5 Arkusz I: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1 I am Iona Willmott and I am a driver for Battersea Dogs Home in London. My job is to collect stray dogs from the streets around London and bring them back to the dogs home. My day begins at 5 a.m. and after a chat to the overnight staff to see what has happened during the night, I get my list of where I'm to go that day. I have no idea what kind of dogs I am going to meet each morning. Some dogs are very cross but I have had 12 years experience of dealing with them and luckily, during this time, I have only been bitten twice. Dogs only bite because they are frightened. Also you never know what the owners are going to be like. We have to take some dogs because their owners cannot keep them. I have to be very kind and gentle with these family pets and their owners. Other owners are very rude to me because the police have ordered that the dog be taken to the home. I love animals, and as an animal lover I feel terribly sad when I see some of the dogs and the bad condition they are in. Some dogs have not been fed properly for weeks and are very skinny. I'd like to give all the stray dogs I find a good home. During the time I've been working here I have taken 4 dogs home with me. I usually finish picking up the dogs by the middle of the day and then I bring them back to the home. The dogs are registered and then our veterinarian checks them over properly for any medical problems. Then they are given a good bath and shampoo and something to eat. My last job of the day is to clean out the van ready for the next day s rounds. Zadanie 2 Now, let's take a look at this week's programmes: On Monday at eight o clock it s the semi-final of A Song for a Star. Who will win the contest and the chance to go on to the finals and on to fame? These young, talented singers will amaze you. (pause) On Tuesday it s a laugh a minute with everyone s favourite programme. In this week s episode of It's One Big Happy Family, the Simpson family decide to spend Christmas together. When Rita finds Santa Claus stealing the Christmas presents, she and the whole family try to explain to him why it's wrong, with very funny results! (pause) Wednesday night is cinema night so get out the popcorn and get ready for lots of laughs. This week we bring you George and the Jungle. A tourist gets lost in the jungle and George, a man who thinks he's Tarzan, tries to save her. In the end they fall in love, but not before they have lots of exciting and funny adventures. (pause) On Thursday, join us for On-Line. This week, learn all about a report on people who use the Internet to steal. Net pirates have found a way of copying music and films and they will sell them to anyone who is interested. Our team asks if these pirates can be stopped. (pause) And finally on Friday. Who will leave the team this week? After six days together on a far away island, one player will have to go. Who will the others pick? In the end, only one person will have the strength to stay on the island and win the one million dollar prize! That s Survivor! Zadanie 3 Interviewer: My guest today is Vera Dawson who is a wedding caterer. Welcome Vera. Why don't you tell us about what you do? Vera: Well, a wedding caterer has to organise two main things: the place the party will be held after the wedding, and the menu. Nowadays it is getting more and more popular to have both the wedding and the party outside rather than in a church. This usually means the food is served in a very large tent that has to be put up at least a day earlier than the wedding. This can sometimes be difficult if there is another wedding the day before the one I m organising. Interviewer: Do you provide the couple with a ready package I mean, a menu that you prepare or can they decide on the details themselves? Vera: Some companies provide, as you say, a ready package, but I m against that. I believe this special day should be exactly what the couple want and I try very hard to give them that. I do give them some advice, of course, because they don t have the experience that a caterer has, but the decisions are all theirs. Interviewer: What are the most popular choices? Vera: The formal sit-down meal is not as popular as the buffet you know, when people choose from a large number of different foods. I think people like a buffet for two reasons. One, there's so much food and so much to choose from, and two, it gives the guests the freedom to move around and talk to each other. Interviewer: What about wedding cakes? Vera: Wedding cakes are becoming very fancy.

11 For example, at one wedding the couple, who had met in Paris, wanted a cake in the shape of the Eiffel Tower. It was quite difficult to find a baker who could make this, but in the end we did and the cake was a great success. Interviewer: Is there anything you don't like about your job? Vera: The hours are very long and I have to work a lot in July and August when other people are enjoying their long summer breaks, but I enjoy my job so much that I don t really mind. Interviewer: Well, that was very interesting Vera. Thank you for joining us. Transkrypcje

12 Klucz Zadanie 1 Egzamin pisemny 5 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 1.1 F 1.2 T 1.3 T 1.4 F Zadanie B 2.2 G 2.3 D 2.4 A 2.5 C Zadanie B 3.3 A 3.5 B 3.2 C 3.4 C 3.6 A Egzamin pisemny 1 ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO Zadanie F 4.3 T 4.5 F 4.7 A 4.2 T 4.4 T 4.6 T 4.8 B Zadanie T 5.3 B 5.5 D 5.2 F 5.4 C 5.6 D Zadanie E 6.3 G 6.5 F 6.2 C 6.4 A 6.6 D

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 5) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Amy i Marka o wspólnym znajomym. Odpowiedz na pytania (1.1. 1.5.), zgodnie z treścią nagrania. Zaznacz znakiem odpowiednią rubrykę

Bardziej szczegółowo

TEST 1 MATURA. Practice Tests

TEST 1 MATURA. Practice Tests TEST 1 MATURA Practice Tests 1 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU CD3 1 CD3 2 ZADANIE 1. (5 punktów) Zapoznaj się z poniższymi tematami. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi pięciu osób dotyczące relacji międzyludzkich.

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 47 2.3. Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 4) Usłyszysz dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE. Informator o egzaminie maturalnym. z języka obcego nowożytnego CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 JĘZYK ANGIELSKI Struktury gramatyczne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY CZERWIEC 2013. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie program radiowy, w którym Mark i Sheryl rozmawiają na temat diet. Na podstawie usłyszanych informacji odpowiedz na pytania 1.1. 1.5. i zaznacz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1

TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE B1 odpowiedzi na pytania do testów 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 wpisuj na kartę odpowiedzi numer 1 odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Język angielski Poziom podstawowy. Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4)

Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015. Język angielski Poziom podstawowy. Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4) Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014/2015 Język angielski Poziom podstawowy Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (A4) Czas pracy: 120 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 EGZAMIN GIMNAZJALNY JĘZYK ANGIELSKI Czas pracy: 90 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 Zadanie 1. (0-4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie fragment audycji radiowej. Odpowiedz na pytania (1.1.-1.4.), wybierając

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zestaw egzaminacyjny CZĘŚĆ PISEMNA. ZADANIE 3. (0 6 pkt) ZADANIE 2. (0 4 pkt) 2 Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które

Przykładowy zestaw egzaminacyjny CZĘŚĆ PISEMNA. ZADANIE 3. (0 6 pkt) ZADANIE 2. (0 4 pkt) 2 Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi, które CZĘŚĆ PISEMNA Przykładowy Rozumienie ze słuchu ZADANIE 1. (0 5 pkt) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat filmu pokazywanego w muzeum. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które zdania są zgodne

Bardziej szczegółowo

Pierwsza edycja konkursu miedzyszkolnego. MAŁA MATURA z języka angielskiego

Pierwsza edycja konkursu miedzyszkolnego. MAŁA MATURA z języka angielskiego Pierwsza edycja konkursu miedzyszkolnego MAŁA MATURA z języka angielskiego 15 maja 2010 UZYSKANE PUNKTY KOD UCZNIA 1 I Rozumienie tekstu słuchanego ZADANIE 1 (5 pkt) Wysłuchasz dwukrotnie audycji w programie

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ I ROK 2004 Instrukcja dla zdającego Arkusz I Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TEST PRZYROSTU KOMPETENCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwisko i imię:. Liczba punktów: /50 GRUPA A Klasa:. Ocena: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie krótkie dialogi. Przyporządkuj podanym

Bardziej szczegółowo