TECHNOLOGIA TRAFNYCH OSĄDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA TRAFNYCH OSĄDÓW"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA TRAFNYCH OSĄDÓW Andrzej Skowron Uniwersytet Warszawski GLJI, Uniwersytet Opolski, 12 kwiecień, 2011

2 PLAN REFERATU Motywacja dla technologii trafnych osądów Interakcyjne obliczenia granularne (IRGC) Obliczenia granularne bazujące na zbiorach przybliżonych (RGC) Ogólny schemat interakcji Obliczenia interakcyjne agentów Obliczenia bazujące na percepcji (PBC) Reprezentacja granul Atrybuty percepcyjne: sensoryczne, akcji, decyzyjne Adaptacyjny osąd w interakcyjnych obliczeniach realizowanych przez agentów Interakcje z ekspertami dziedzinowymi Pozyskiwanie i aproksymacja ontologii dziedzinowej Przykłady zastosowań Podsumowanie i wnioski 3

3 MOTYWACJE Dokonanie postępu w konstruowaniu systemów inteligentnych o wysokiej jakości Przykłady: aproksymacja złożonych pojęć nieostrych (ang. vague) takich jak pojęcia warunkujące uruchomienie akcji czy wzorce zachowań 4

4 OMIJANIE PRZESZKÓD HELIKOPTER BEZZAŁOGOWY (UAV) GRY ROBOTÓW W PIŁKĘ NOŻNĄ (ROBO-CUP) 5

5 TECHNOLOGIA TRAFNYCH OSĄDÓW (ang. WISDOM TECHNOLOGY, WISTECH) Jankowski A., Skowron A.: Logic for artificial intelligence: The Rasiowa-Pawlak school perspective, In: Ehrenfeucht, A., Marek V., Srebrny M. (Eds.) Andrzej Mostowski and Foundational Studies, IOS Press, Amsterdam, 2008,

6 TECHNOLOGIA TRAFNYCH OSĄDÓW technologia trafnych osądów= interakcje + adaptacyjny osąd+ bazy wiedzy IRGC podstawa dla systemów bazujących na obliczeniach interakcyjnych realizowanych na granulach z zastosowaniem wiedzy dziedzinowej, eksploracji danych (np. wykrywania procesów i uczenia pojęć) oraz adaptacyjnego osądu 7

7 Plays a key role in implementation of the strategy of divide-andconquer in human problem-solving Lotfi Zadeh Zadeh, L. A. (1979) Fuzzy sets and information granularity. In: Gupta, M., Ragade, R., Yager, R. (eds.), Advances in Fuzzy Set Theory and Applications, Amsterdam: North-Holland Publishing Co.,

8 INFOGRANULE (GRANULE): OBIEKTY KONSTRUOWANE W PROCESACH GRANULACJI I DEGRANULACJI obiekty o złożonych typach, które też musza być odkryte z danych np. w poszukiwaniu aproksymacji dla złożonych pojęć 9

9 PRZYKŁADY GRANUL: OTOCZENIA OBIEKTÓW (GRANULE ELEMENTARNE) GRANULE GENEROWANE PRZEZ OPERACJE (np. agregacja, generalizacja, interakcja) SKUPISKA PRZESTRZENIE APROKSYMACYJNE KLASYFIKATORY ONTOLOGIE i ICH APROKSYMACJE WZORCE ZACHOWAŃ, MODELE PROCESÓW ADAPTACYJNE SCHEMATÓW AGENTÓW 10

10 GRANULE ELEMENTARNE a 1 a 2 a m d N(x)=(Inf A ) -1 (u) x 1 v 1 v 2 v m 1 x u=inf A (x) sygnatura x otoczenie x xind( A) y iff Inf ( x) Inf ( y) A A tolerancja lub podobieństwo 11

11 PRZESTRZENIE APROKSYMACYJNE A. Skowron, J. Stepaniuk, Generalized Approximation Spaces 1994 : AS N P( U : U ) ( U, N, P( U P( U ) ) ) funkcja otoczenia [0,1] funkcja zawierania przybliżonego x Inf ( x) N( x) Inf 1 ( Inf ( x)) X otocznie x 12

12 DOLNA I GÓRNA APROKSYMACJA BX { Y U / B : Y X } BX BX U U/B set X BX { Y U / B : Y X 0} 13

13 ZBIORY PRZYBLIŻONE (ang. rough sets) Zdzislaw Pawlak 14

14 INDUKCJA W jaki sposób rozszerzyć aproksymacje z próbek (zbiorów treningowych) na całe uniwersum obiektów? Rozszerzenia bazują na wersjach zasady minimalnego opisu (MDLminimal description length) 15

15 INDUKCJA - przykłady Co zrobić jeśli Inf A (x o ) for x o U * - U jest różne od każdego Inf A (x) dla x U? Sprawdzić podobieństwo Inf A (x o ) do Inf A (x) U * U x o X Sprawdzić częściowe dopasowanie Inf A (x o ) do Inf A (x) 16

16 N : U * P( U * ) Inf A ( x ) { a 1, b 0, c o 2} a 1 b 0 c 2 U * U * x o X U 17

17 a 1 c 2 U * a 1 b 0 c 2 U U * * x o X a 1 b 0 U * U 18

18 N :U P(U ) P ( U * ) P k ( U * ) k 1 N :U * P (U * ) 19

19 : P(U ) P(U ) [ 0, 1] P ( U * ) k 1 P k ( U * ) : P (U * ) P (U * ) [ 01, ] 20

20 MEREOLOGIA PRZYBLIŻONA MEREOLOGIA St. LEŚNIEWSKI (1916) x jest_ częścią_y MEREOLOGIA PRZYBLIŻONA L. Polkowski and A. Skowron (1994- ) x jest_ częścią_ y_w stopniu L. Polkowski, A. Skowron, Rough mereology, ISMIS 94, LNAI 869, Springer, 1994, L. Polkowski, Reasonng by parts: An outline of rough mereology, Warszawa 2011

21 SYSTEMY INFORMACYJNE (tablice danych, przestrzenie Chu:http://chu.stanford.edu/ klasyfikacje: J. Barwise- Information Flow) SĄ STOSOWANE DO REPRREZENTOWANIA GRANUL ICH WŁASNOŚCI ORAZ INFORMACJI O INTERAKCJACH 22

22 INTERAKCJE 23

23 Interaction is a fundamental dimension for modeling and engineering complex computational systems. More generally, interaction is a critical issue in the understanding of complex systems of any sorts: as such, it has emerged in several well-established scientific areas other than computer science, like biology, physics, social and organizational sciences. Andrea Omicini, Alessandro Ricci, and Mirko Viroli, The Multidisciplinary Patterns of Interaction from Sciences to Computer Science. In: D. Goldin, S. Smolka, P. Wagner (eds.): Interactive computation: The new paradigm, Springer

24 INTERAKCJE [ ] One of the fascinating goals of natural computing is to understand, in terms of information processing, the functioning of a living cell. An important step in this direction is understanding of interactions between biochemical reactions. the functioning of a living cell is determined by interactions of a huge number of biochemical reactions that take place in living cells. A human dendritic cell (blue pseudocolor) in close interaction with a lymphocyte (yellow pseudo-color). This contact may lead to the creation of an immunological synapse. The Immune Synapse by Olivier Schwartz and the Electron Microscopy Core Facility, Institut Pasteur Andrzej Ehrenfeucht, Grzegorz Rozenberg: Reaction Systems: A Model of Computation Inspired by Biochemistry, LNCS 6224, 1 3,

25 J.M. J.M. Bower, H.Bolouri: Computational Modeling of of Genetic and and Biochemical Newtorks, MIT MIT

26 RÓŻNORODNOŚĆ MODELI INTERAKCJI GRANUL E G automaty komórkowe równania różniczkowe aproksymacja zmian stanów MAS systemy wieloagentowe więzy współistnienia stanów lokalnych interakcje z ekspertami 27

27 OBLICZENIA IRGC Są realizowane na złożonych obiektach: granulach Uwzględniają niedoskonałość wiedzy, szumy oraz nieostrość pojęć Pozwalają operować na częściach (np. wzorcach) złożonych pojęć Są interakcyjne Realizowane przez wiele autonomicznych, pozostających w interakcji jednostek (agentów) Zależne od zmian w danych/wiedzy oraz od charakteru współpracy 28

28 OGÓLNY SCHEMAT INTERAKCJI s a (t) s e (t ) Inf Inf E(t ) A(t) delay delay ( s s RELACJA PRZEJŚCIA a a ( t), s ( t e ( t)) ), s e ( t ) Sel _ Int a Sel_ Int e intrastep interactions s 1 s 2 s 3 time s a ( t ) s a ( t ) I a I e s e ( t ) s e ( t ) interstep interactions Gurevich, Y.: Interactive Algorithms. In: D. Goldin, S. Smolka, P. Wagner (eds.): Interactive computation: The new paradigm, 29 Springer 2006

29 SYSTEMY INFORMACYJNE REPREZENTUJĄ GRANULE, ICH WŁASNOŚCI ORAZ INFORMACJE O INTERAKCJACH ATRYBUTY SENSORYCZNE ATRYBUTY AKCJI 30

30 OBLICZENIA POSTRZEGANE PRZEZ AGENTA i STEROWANIE INTERAKCJI ZA POMOCĄ AKCJI Inf A 1 Inf A 2 I a1 I a2 Optymalizacja względem pewnego okresu 31

31 ADAPTACYJNY OSĄD System stosujący IRGC pozostaje w kontakcie z modelowaną rzeczywistością, której stany przewiduje. Jeśli z pewnych powodów podejmowane decyzje są sprzeczne w odniesieniu do rzeczywistości należy przeprowadzić adaptację osądu. 32

32 ADAPACYJNY OSĄD Poszukiwanie relewantnych przestrzeni aproksymacyjnych nowe cechy, selekcja cech indukcja reguł miary zawierania strategie rozwiązywania konfliktów Adaptacja miar bazująca na zasadzie minimalnego opisu: jakość aproksymacji vs długość opisu Wnioskowanie o zmianach Percepcja, np. selekcja atrybutów sensorycznych i akcji Adaptacja miar jakości w obliczeniach agentów Adaptacja struktury obiektów Strategie reprezentacji wiedzy i interakcji z bazami wiedzy Pozyskiwanie ontologii i ich aproksymacja Język współpracy i komunikowania oraz jego ewolucja

33 WNIOSKOWANIA O ZMIANACH 34

34 MODELE PROCESÓW I INTERAKCJE Przykład x (t 1) i x (t ) i f ( x i(t )) 1 d f ( x i(t )) 1 d Feng, J., Jost, J., Minping, Q. (eds): Network: From Biology to Theory, Springer, Berlin, 2007 i i j; j i j; j i ( ( f ( f ( x x j j (t )) (t )) ds dt de dt f (? f ( x (t i x (t i ))) ))) G( t, s( t), e( t)) H( t, s( t), e( t)) relacja sąsiedztwa? 35

35 APROKSYMACJA FUNKCJI 36

36 ODKRYWANIE MODELI PROCESÓW Z DANYCH: METHODY APROKSYMACJI FUNKCJI CHARAKTERYZUJĄCYCH ZMIANY POTRZEBA ODKRYWANIA HIERARCHICZNEGO TAKICH ATRYBUTÓW konfiguracje: aktualna i następna STANÓW Atrybuty istotne dla scharakteryzowania zmian (x,y) stopnie zmian a 1 a m d 37

37 DT- tablica decyzyjna Aproksymacyjne wnioskowanie Boolowskie PATzbiór wzorców (reguł) z małym wahaniem decyzji 38

38 Problem optymalizacyjny Proces kodowania Funkcja boolowska F Heurystyki generowania implikantów pierwszych Zbiór implikantów pierwszych F Proces dekodowania Rozwiązania dla 39

39 AWB 40

40 41

41 TRAJEKTORIE PRZYBLIŻONE GRANUL: ADAPTACJA Adaptacja w celu dostosowania modelu aproksymacji do zmian aktualna trajektoria P przewidywana trajektoria P należy zastosować adaptację aby model był adekwatny dla modelowanego procesu 42

42 INTERAKCJE GRANUL W APPROKSYMACJI TRAJEKTORII granula aktualnego stanu moduł interakcji 2: fuzja zmian lokalnych granula stanu następnego analogia do procesu fuzyfikacji moduł interakcji1 zmiany lokalne granuli stanu aktualnego analogia do procesu defuzyfikacji i rozstrzygania konfliktów składowe granularne aproksymacji funkcji zmian fragment aproksymowanej trajektorii 43

43 ADAPTAVYJNY OSĄD W INDUKCJI ZŁOŻONYCH GRANUL *** ODKRYWANIE MODELI WSPÓŁBIEŻNYCH Z DANYCH i WIEDZY DZIEDZINOWEJ 44

44 SPECIFIKACJA SYSTEMÓW WSPÓŁBIEŻNYCH PRZEZ SYSTYEMY INFORMACYJNE Pawlak, Z.: Concurrent versus sequential the rough sets perspective. Bulletin of the EATCS 48 (1992) Skowron, A., Suraj, Z.: Rough sets and concurrency. Bull. Acad. Polon. Sci. 41(3) (1993) Suraj, Z.: Rough set methods for the synthesis and analysis of concurrent processes. In: L. Polkowski, S. Tsumoto, T.Y. Lin (eds), Rough Set Methods and Applications Studies in Fuzziness and Soft Computing 56, Springer/Physica Verlag (2000)

45 PRZYKŁAD: STEROWANIE ŚWIATŁAMI b procesy lokalne a b c u a a c c u u stany globalne u 1, u 2, u 3 - stany a, b, c - kierunki ruchu 0, 1, 2 - kolor świateł (czerwone, zielone, strzałka zielona) 46

46 OD DANYCH DO SIECI PETRIEGO WE: A system informacyjny WY: PN sieć Petriego o zbiorze oznakowań identycznym z maksymalnym zbiorem niesprzecznym z Th(A) Th(A) zbiór reguł generowanych z A 47

47 ZALETY Złożone sieci Petriego mogą być generowane automatycznie z ich tablicowych specyfikacji Sieci Petriego mogą być modyfikowane adaptacyjnie ze zmianą danych 48

48 TEORETYCZNE ASPEKTY DOTYCZĄCE GENEROWANYCH ZIORÓW REGUŁ I MAKSYMALNIE NIESPRZECZNYCH ZBIORÓW STANÓW Z TEORIĄ DANYCH 49

49 KONTYNUACJA Jakie rodzaje reguł zastosować (np. niedeterministyczne, probabilistyczne, czasowe, czasowo-przestrzenne)? W jakie sposób scharakteryzować semantykę różnych zbiorów reguł? W jaki sposób rozszerzyć podejście przez dodanie informacji o relacji przejścia lub temporalnych zależnościach? Z. Suraj z zespolem oraz M. Moshkov and A. Skowron, 50

50 ODKRYWANIE STRUKTURY INTERAKCJI G zbiór ścieżek interakcji P 1 i P 2 PN generująca (niesprzeczna z) G PN 1 generująca (niesprzeczna z) G 1 PN 2 generująca (niesprzeczna z) G 2 G 1 zbiór ścieżek procesu P 1 G 2 zbiór ścieżek procesu P 2 W jaki sposób PN powstaje z PN1 i PN2? 51

51 W KIERUNKU KONTROLOWANYCH E G 2 G 1 G 3 G 4 WZORCÓW EMERGENTNYCH (ang. emergence patterns) ORAZ SAMOORGANZACJI G k Fuzja granul: koalicjag 1, G k z funkcjonalnościami określającymi interakcje z E i członkami koalicji 52

52 PERCEPCJA Wilhelm Maximilian Wundt ( ) Structuralizm Percepcja jest wynikiem asocjacji bazowych sensorycznych atomów w pamięci poprzez powtarzalne, uprzednie łączne ich współwystępowanie. 53 (z prezentacji: A. Efros, CMU 2006)

53 PERCEPCJA Max Wertheimer ( ) Wolfgang Köhler ( ) Kurt Koffka ( ) Gestaltyzm Percepcja jest wynikiem interakcji wewnętrznej struktury bodźca z wewnętrzną strukturą mózgu. (z prezentacji: A. Efros, CMU 2006) 54

54 PERCEPCJA Hermann von Helmholtz ( ) Konstruktywizm Percepcja jest wynikiem nieświadomych wnioskowań o scenie najprawdopodobniej wywołującej powstanie obrazu na siatkówce lub zdarzenia. (z prezentacji: A. Efros, CMU 2006) 55

55 PERCEPCJA James J. Gibson ( ) Optyka Ekologiczna Percepcja jest procesem prowadzącym do bezpośredniego zrozumienia widzialnego środowiska poprzez ekstrahowanie niezmienników dynamicznych strukturalnych wzorców światła otaczających postrzegającego ze wszystkich kierunków (ang. dynamic ambient optic array) oraz afordancji (ang. affordances) obiektów. 56 (z prezentacji: A. Efros, CMU 2006)

56 PERCEPCJA = ZROZUMIENIE INFORMACJI SENSORYCZNEJ 57

57 OBIEKTY STRUKTURALNE POSZUKIWANIE CECH ISTOTNYCH 58

58 ADAPTACYJNY OSĄD: ODKRYWANIE OBIEKTÓW STRUKTURALNYCH I ICH WŁASNOŚCI niezmienniki klas tolerancji (por. podejście Gibsona) x y a v 1 w 1 W r v w v ( v1,..., vm ); w ( w1,..., w v r w iff v r w for i 1,... m i i r( v) { w : v r w} r( v) { w : w r( v)} i m ) GENERALIZACJA v do r(v) 59

59 GRANULE REPREZENTUJĄCE OBIEKTY STRUKTURALNE własności okien czasowych OKNA CZASOWE t t T a 1 x i mod(i,t) V 1,i v 1 v j v T 1 j T V i =(v 1,i,,v m,i ) 60

60 ADAPTACYJNY OSĄD: ODKRYWANIE OBIEKTÓW STRUKTURALNYCH a b c e f g a 1.75 r c e

61 ADAPTACYJNY OSĄD: ODKRYWANIE OBIEKTÓW STRUKTURALNYCH I ICH EWOLUCJI W CZASIE t a b c e f g c e r a struktura relacyjna w chwili zmiany struktur relacyjnych w czasie 62

62 The main idea of this book is that perceiving is a way of acting. It is something we do. Think of a blind person tap-tapping his or her way around a cluttered space, perceiving that space by touch, not all at once, but through time, by skillful probing and movement. This is or ought to be, our paradigm of what perceiving is. Alva Noë: Action in Perception, MIT Press

63 historia pomiarów sensorycznych i wybranych akcji niższego poziomu w pewnym okresie czasu czas a 1 ac 1 cechy historii w czasie akcje wyższego rzędu x 1 1 x

64 INTERAKCJE Z EKSPERTAMI DZIEDZINOWYMI APROKSYMACJA ZOŻONYCH POJĘĆ NIEOSTRYCH (ang. VAGUE CONCEPTS) Z ZASTOSOWANIEM ONTOLOGII DZIEDZINOWYCH 65

65 when you have a technical description x of the object and have some impression x* about this object you have two forms of description: a formal description and a holistic description or Gestalt description. Using both descriptions during training can help to find a better decision function. This technique remains master-class learning, like musicians training in master classes. The teacher does not show exactly how to play. He talks to students and gives some images transmitting some hidden information - and this helps. So, the challenge is to create an algorithm which using additional information, will generalize better than classical algorithms. Vladimir Vapnik (2008): 66

66 I believe that understanding human experience will be a driving challenge for work in AI in the years to come, and that the work that will result will profoundly impact our knowledge of how we live and interact with the world and with each other. Henry Kautz (2005) Artificial Intelligence: The Next Twenty-Five Years, AI Magazine, 26(4): Winter 2005,

67 DALSZY POSTĘP W UCZENIU HIERARCHICZNYM ZALEŻEĆ BĘDZIE OD ZROZUMIENIA ORGANIZACJI I PODSTAW ZŁOŻONYCH FUNKCJI MÓZGU Organization of cortex for instance visual cortex is strongly hierarchical. Hierarchical learning systems show superior performance in several engineering applications. This is just one of several possible connections, still to be characterized, between learning theory and the ultimate problem in natural science the organization and the principles of higher brain functions. T. Poggio, S. Smale: The Mathematics of Learning: Dealing with Data, Notices AMS, Vol.50, May

68 APPROKSYMACJA ONTOLOGII BAZUJĄCA NA ZBIORACH PRZYBLIŻONYCH Przestrzeń cech (atrybutów) L d L E Percepcja eksperta Transfer wiedzy od eksperta z zastosowaniem pozytywnych i negatywnych przykładów 69

69 UAV 70

70 APROKSYMACJA ZŁOŻONYCH POJĘĆ f C1 f C2 f C3 d 71

71 PRZYKŁAD GRAFU ZACHOWAŃ DLA POJEDYNCZEGO POJAZDU Acceleration on the right lane Acceleration and changing lanes from right to left Acceleration on the left lane Stable speed and changing lanes from right to left Stable speed on the right lane Stable speed on the left lane Stable speed and changing lanes from left to right Deceleration on the right lane Deceleration and changing lanes from left to right Deceleration on the left lane 72

72 GRAF ZACHOWEAŃ DLA GRUPY POJAZDÓW ( DWA POJAZDY: MANEWR WYPRZEDZANIA) 1. Vehicle A is behind B on the right lane 6. Vehicle A is before B on the right lane 3. Vehicle A is moving back to the right lane, vehicle B is driving on the right lane 2. Vehicle A is changing lanes from right to left, vehicle B is driving on the right lane 5. Vehicle A is changing lanes from left to right, vehicle B is driving on the right lane 4. Vehicle A is driving on the left lane and A is passing B (B is driving on the right lane) 73

73 WYNIKI EKSPERYMENTÓW DLA POJĘCIA: Czy pojazd jedzie bezpiecznie? Klasa decyzyjna Metoda Jakość Pokrycie Faktyczna jakość TAK RS RS NIE RS RS OBIE KLASY (TAK+NIE) RS1 RS Faktyczna jakość = Jakość * Pokrycie 74

74 SYMULATOR RUCHU DROGOWEGO Paweł Gora: 75

75 Summary The data mining challenge, IEEE ICDM Contest: TomTom Traffic Prediction for Intelligent GPS Navigation, is over now. It attracted 575 participating teams, of whom over 100 submitted solutions, most of them many times: the total number of solutions was close to Best algorithms achieved nearly 3-fold improvement over baseline solutions in predicting traffic congestion and jams. We thank all participants for their effort and congratulate the winners! We also thank TomTom company and the President of Warsaw for their support of the contest. The Winners Traffic: Alexander Groznetsky, Ukraine Carlos J. Gil Bellosta, Datanalytics, Spain Benjamin Hamner, Duke University, USA Jams: Łukasz Romaszko, University of Warsaw, Poland (lukasz ) Jingrui He, Qing He, Grzegorz Swirszcz, Yiannis Kamarianakis, Rick Lawrence, Wei Shen and Laura Wynter, IBM T.J. Watson Research Center, USA (trafficlab) Kenneth Shirley, Carlos Scheidegger, Ji Meng Loh and Suhris Balakrishnan, AT&T Labs Research, USA (regress) GPS: Benjamin Hamner, Duke University, USA Wei Shen, Yiannis Kamarianakis, Jingrui He, Qing He, Rick Lawrence, Grzegorz Swirszcz and Laura Wynter, IBM T.J. Watson Research Center, USA Andrzej Janusz, University of Warsaw, Poland

76 KLASYFIKACJA PLAM NA SŁOŃCU Son Nguyen et al solar image close-up (hi-res) 77

77 NIETYPOWE PRZYKŁADY N. Trung Nguyen 78

78 WSPOMAGANIE DIAGNOZY I TERAPII NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Współpraca z Polsko-Amerykańskim Instytutem Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków 79

79 PRZYKŁAD GRAFU ZACHOWAŃ (prosty model zachowania pacjenta w sepsie) Sepsis is not present (multi-organ failure is not detected) Progression of multi-organ failure in sepsis on level 3 Progression of multi-organ failure in sepsis on level Sepsis without multi-organ failure 4 Progression of multi-organ failure in sepsis on level 1 Progression of multi-organ failure in sepsis on level 2 6 nodes and 17 connections Four possibilities of transition from the node: Sepsis without multi-organ failure 80

80 NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA JAKO ZŁOŻONY PROCES The respiratory failure Sepsis (generalized reaction on infection leading to multiorgan failure) Ureaplasma lung infection (acquired during pregnancy or birth) PDA (patent ductus arteriosus) RDS (respiratory distress syndrome) 81

81 GRAF ZACHOWANIA JAKO WZORZEC ZACHOWAŃ (wzorzec ryzyka śmierci spowodowanej niewydolnością oddechową) Wizualizacja zachowania noworodka poprzez ścieżkę w grafie zachowań. Graf zachowań (wzorzec zachowań) jako klasyfikator Stabile and mild respiratory failure in sepsis Exacerbation of respiratory failure from mild to moderate in sepsis Stabile and moderate respiratory failure in sepsis Exacerbation of respiratory failure from moderate to severe in sepsis Stabile and moderate respiratory failure in RDS and PDA Exacerbation of respiratory failure from moderate to severe in RDS and PDA Stabile and severe respiratory failure in RDS and PDA Stabile and severe respiratory failure in RDS Exacerbation of respiratory failure from mild to severe in sepsis Stabile and severe respiratory failure in sepsis Stabile and moderate respiratory failure in sepsis, RDS and PDA Exacerbation of respiratory failure from moderate to severe in sepsis, RDS and PDA Stabile and severe respiratory failure in sepsis, RDS and PDA Stabile and severe respiratory failure in sepsis and PDA Stabile and severe respiratory failure in PDA Stabile and severe respiratory failure in sepsis and RDS 82

82 PROBLEM PORÓWNANIA PLANÓW Plan 1: (np. zaproponowany przez ekspertów) Plan 2: (np. generowany automatycznie przez system komputerowy) s 1 a 1 s 2 a 2 s 3 a 3 s 4 t 1 b 1 t 2 b 2 t 3 b 3 t 4 Problem: W jaki sposób porównac Plan 1 i Plan 2? Rozwiazanie: Metoda estymacji podobieństwa planów 83

83 PRZYKŁAD MEDYCZNEJ ONTOLOGII DLA ESTYMACJI PODOBIEŃSTWA PLANÓW TERAPII NOWORODKÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ General similarity in the approach to the respiratory failure treatment Similarity in treatment of Ureaplasma Similarity in treatment of sepsis Similarity in treatment of RDS Similarity in use of macrolide antibiotics in treatment of Ureaplasma infection 16 pojęć i 18 powiazań Similarity in treatment of PDA Similarity of a causal treatment of sepsis Similarity of antibiotics use Similarity of anti-mycotic agents use Similarity of sucralfat administration Similarity of a symptom treatment of sepsis Similarity of PDA closing procedure Similarity of mechanical v entilation mode Pojęcia reprezentują różne aspekty podobieństwa między planami terapii medycznej Similarity of corticosteroid use Similarity of catecholamin use Similarity of hemostatic agents use 84

84 PODSTAWY TEORETYCZNE RoughICE Podstawy teoretyczne środowiska RoughICE zostały opisane w pracy habilitacyjnej, która została wydana jako rozdział: Bazan,. J., G.: Hierarchical Classifiers for Complex Spatio-temporal Concepts, Lecture Notes in Computer Science 5390, Transactions on Rough Sets IX, , Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag (2008).

85 86

86 87

87 PODSUMOWANIE Omówione zostały interakcyjne obliczenia granularne, z elementami percepcji bazującej na adaptacyjnym osądzie oraz z wykorzystaniem metod zbiorów przybliżonych. Jest to krok w realizacji programu WisTech. 88

88 Dlaczego Wistech? Aristotle's man of practical wisdom, the phronimos, is observant of principles and, at the same time, open to their modification. He begins with nomoi established law - and employs practical wisdom to determine how it should be applied in particular situations and when departures are warranted. Rules provide the guideposts for inquiry and critical reflection. L. P. Thiele. The Heart of Judgment: Practical Wisdom, Neuroscience, and Narrative. Cambridge Univ. Press, p.5. 89

89 Dlaczego Wistech? Marzec 10, 2011: Leslie Valiant z Uniwersytetu Harvarda otrzymal nagrodę Turinga za rok 2010 za prace dotyczące rozwoju obliczeniowej teorii uczenia (ang. computational learning theory) Current research of Professor Valiant A fundamental question for artificial intelligence is to characterize the computational building blocks that are necessary for cognition. A specific challenge is to build on the success of machine learning so as to cover broader issues in intelligence. This requires, in particular a reconciliation between two contradictory characteristics--the apparent logical nature of reasoning and the statistical nature of learning. Professor Valiant has developed a formal system, called robust logics, that aims to achieve such a reconciliation. 90

90 DZIĘKUJĘ! 91

91 APPENDIX

92 WYBRANE PRACE Bazan, J., Peters, J.F., Skowron, A.: Behavioral pattern identification through rough set modelling. In: Szelak, D., Szczuka, M., Duentsch, I., Yao, Y.Y. (Eds.), Proceedings of the Tenth International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing (RSFDGrC 2005), Regina, Canada, September Springer, Berlin, LNAI 3642 (2005) Bazan, J., Skowron, A.: Classifiers based on approximate reasoning schemes. In: Dunin-Keplicz, B., Jankowski, A., Skowron, A., Szczuka, M. (Eds.), Monitoring, Security, and Rescue Techniques in Multiagent Systems, Advances in Soft Computing, Springer, Heidelberg (2005) Bazan, J., Skowron, A.: On-line elimination of non-relevant parts of complex objects in behavioral pattern identification. In: Pal, S.K., Bandoyopadhay, S., Biswas, S. (Eds.). Proceedings of the First International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI'05), Indian Statistical Institute, December 18-22, 2005, LNAI Springer, Heidelberg (2005) Bazan, J., Kruczek, P., Bazan-Socha, S., Skowron, A., Pietrzyk, J.J.: Automatic planning of treatment of infants with respiratory failure through rough set modeling. In: Greco, S., Hata, Y., Hirano, S., Inuiguchi, M., Miyamoto, S., Nguyen, H.S., Slowinski. R. (Eds.), Fifth International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC 2006), Kobe, Japan, November 6-8, LNAI 4259 Springer, Heidelberg (2006)

93 WYBRANE PRACE Bazan, J., Kruczek, P., Bazan-Socha, S., Skowron, A., Pietrzyk, J.J.: Risk pattern identification in the treatment of infants with respiratory failure through rough set modeling. In: Proceedings of Information Processing and Management under Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU'2006), Paris, France, July 2-7, 2006, no. 3. Editions E.D.K., Paris (2006) Bazan, J., Skowron, A., Swiniarski., R.: Rough sets and vague concept approximation: From sample approximation to adaptive learning. Transactions on Rough Sets V LNCS 4100 (2006) Bazan, J.: Hierarchical classifiers for complex spatio-temporal concepts. Transactions on Rough Sets IX, LNCS 5390 (2008) Nguyen, S.H., Bazan, J., Skowron, A., Nguyen, H.S.: Layered learning for concept synthesis. Transactions on Rough Sets I LNCS 3100 (2004) Nguyen, H.S., Jankowski, A., Peters, J.F., Skowron, A., Stepaniuk, J., Szczuka, M.: Discovery of process models from data and domain knowledge: A rough-granular approach. In: J.T. Yao (ed.) Novel Developments In Granular Computing: Applications for Advanced Human Reasoning and Soft Computation. IGI Global, Hershey PA (2010) Jankowski A., Skowron A.: Logic for artificial intelligence: The Rasiowa- Pawlak school perspective, In: Ehrenfeucht, A., Marek V., Srebrny M. (Eds.) Andrzej Mostowski and Foundational Studies, IOS Press, Amsterdam, 2008,

94 WYBRANE PRACE Jankowski, A., Skowron, A., Szczuka. M.: Interactive granular computing in rightly judging systems. In: Wen, P., Li, Y., Polkowski, L., Yao, Y.Y., Tsumoto, S., Wang, G. (Eds.) RSKT 2009, Gold Coast, Australia, July 14-16, 2009 LNCS 5589, Sprinter, Heidelberg (2009) 1-16 Jankowski, J., Skowron, A.: Wisdom technology: A Rough-granular approach. In: M. Marciniak, A. Mykowiecka (Eds.), Bolc Festschrift. LNCS 5070 (2009) Pawlak, Z., Skowron, A.: Rudiments of rough sets. Information Science 177 (2007) 3-27; Rough sets: Some extensions. Information Science 177 (2007) 28-40; Rough sets and boolean reasoning. Information Science 177 (2007) Pedrycz, W., Skowron, A., Kreinovich, V. (Eds.): Handbook of Granular Computing. John Wiley & Sons (2008) Nguyen, T.T., Skowron, A.: Rough-granular computing in human-centric information processing. In; Bargiela, A., Pedrycz, W. (eds.), Human-Centric Information Processing Through Granular Modelling, Springer, Heidelberg (2009) 1-30 Skowron, A.: Perception logic in intelligent systems (plenary talk). In: Blair, S. et al (Eds.), Proceedings of the 8th Joint Conference on Information Sciences (JCIS 2005), July 21-26, 2005, Salt Lake City, Utah, USA, X-CD Technologies: A Conference & Management Company, ISBN , Toronto, Ontario, Canada, 2005

95 WYBRANE PRACE Skowron, A.: Rough sets in perception-based computing (keynote talk). In: S.K. Pal, S. Bandoyopadhay, and S.Biswas (Eds.), First International Conference on Pattern Recognition and Machine Intelligence (PReMI'05) December 18-22, 2005, Indian Statistical Institute, Kolkata, LNCS 3776, Springer, Heidelberg, Skowron, A., Stepaniuk, J., Swiniarski, R.: Approximation spaces in roughgranular computing. Fundamenta Informaticae 100 (1-4) (2010) Skowron, A., Szczuka, M.: Toward interactive computations: A roughgranular approach. In: Koronacki, J., Ras, Z.W., Wierzchon, S.T., Kacprzyk, J. (Eds.) Advances in Machine Learning II, Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S. Michalski. Studies in Computational Intelligence 263, Sprinter, Heidelberg (2010) Skowron, A., Wasilewski, P.: Information systems in modeling interactive computations on granules. In: M. Szczuka, M. Kryszkiewicz, S. Ramanna, R. Jensen, Q. Hu (Eds.) Proceedings of RSCTC LNAI 6086 Springer, Heidelberg (2010) Skowron, A., Wasilewski, P.: An Introduction to perception based computing. FGIT 2010, Korea, Jeju, December 13-15, LNAI 6485, Springer, Heidelberg (2010) Skowron, A., Wasilewski, P.: Information systems in modeling interactive computations on granules. accepted to the special issue of Theoretical Computer Science: Theory of Natural Computing

96 HYBRYDYZACJA METOD ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH Z INNYMI METODAMI OBLICZEŃ ELASTYCZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z METODAMI ZBIORÓW ROZMYTYCH S. K. Pal and A. Skowron (Eds.: Rough-Fuzzy Hybridization: A New Trend in Decision Making. Springer, Singapore, 1999 S.K. Pal, J. F. Peters (Eds.)Rough Fuzzy Image Analysis. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, Florida, 2010 OBLICZENIA BAZUJĄCE NA PERCEPCJI PODEJŚCIE ZBIORÓW ROZMYTYCH L.A. Zadeh: Precisiated natural language (PNL). AI Magazine 25(3) (2004) L.A. Zadeh: A new direction in AI: Toward a computational theory of perceptions. AI Magazine 22(1) (2001)

97 TUNEDIT Automated evaluation of machine-learning and datamining algorithms Generation of reproducible experimental results for high-quality research papers Collaboration between researchers: sharing of algorithms, datasets, experimental results and other resources Benchmarks of algorithms: currently stores performance data for nearly 100 algorithms tested on several tens of datasets. Included: Weka, Rseslib algorithms, UCI 98 datasets

Kraków, 14 marca 2013 r.

Kraków, 14 marca 2013 r. Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025 Antoni Ligęza Perspektywy rozwoju systemów eksperckich do roku 2025 Kraków, 14 marca 2013 r. Dane informacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 8: Leniwe metody klasyfikacji

Wyk lad 8: Leniwe metody klasyfikacji Wyk lad 8: Leniwe metody Wydzia l MIM, Uniwersytet Warszawski Outline 1 2 lazy vs. eager learning lazy vs. eager learning Kiedy stosować leniwe techniki? Eager learning: Buduje globalna hipoteze Zaleta:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Badania w sieciach złożonych

Badania w sieciach złożonych Badania w sieciach złożonych Grant WCSS nr 177, sprawozdanie za rok 2012 Kierownik grantu dr. hab. inż. Przemysław Kazienko mgr inż. Radosław Michalski Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Obszar

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Informatyki w latach 2008-2010 z afiliacją Uniwersytetu Rzeszowskiego

Publikacje pracowników Katedry Informatyki w latach 2008-2010 z afiliacją Uniwersytetu Rzeszowskiego Publikacje pracowników Katedry Informatyki w latach 2008-2010 z afiliacją Uniwersytetu Rzeszowskiego (nazwiska pracowników Katedry Informatyki zostały wytłuszczone, kolejność według nazwisk pracowników

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania wiedzą

Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane problemy zarządzania wiedzą Zadanie nr 2 Metody wnioskowania na użytek zarządzania wiedzą z uwzględnieniem aspektów temporalnych Praca nr 06300017

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA METOD INTELIGENTNYCH W AKUSTYCE

ZASTOSOWANIA METOD INTELIGENTNYCH W AKUSTYCE MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISNN 1896-771X 32, s. 273-280, Gliwice 2006 ZASTOSOWANIA METOD INTELIGENTNYCH W AKUSTYCE BOŻENA KOSTEK Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska Streszczenie. Celem

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

RoughICE. Narzędzie informatyczne do konstruowania klasyfikatorów dla złożonych pojęć przy wykorzystaniu zbiorów danych i wiedzy dziedzinowej.

RoughICE. Narzędzie informatyczne do konstruowania klasyfikatorów dla złożonych pojęć przy wykorzystaniu zbiorów danych i wiedzy dziedzinowej. RoughICE Narzędzie informatyczne do konstruowania klasyfikatorów dla złożonych pojęć przy wykorzystaniu zbiorów danych i wiedzy dziedzinowej. Jan G. Bazan Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Network Layer. Network Fundamentals Chapter 5. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Chapter 5 Version 4.0 1 OSI Network Layer Network Fundamentals Rozdział 5 Version 4.0 2 Objectives Identify the role of the Network Layer, as it describes communication

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów

LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów LEMRG algorytm generowania pokoleń reguł decyzji dla baz danych z dużą liczbą atrybutów Łukasz Piątek, Jerzy W. Grzymała-Busse Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016

Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na stacjonarnych studiach II stopnia (magisterskich) dla II roku w roku akademickim 2015/2016 Przedmioty do wyboru oferowane na semestr IV - letni (I rok) Prowadzący Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Logika rozmyta typu 2

Logika rozmyta typu 2 Logika rozmyta typu 2 Zbiory rozmyte Funkcja przynależności Interwałowe zbiory rozmyte Funkcje przynależności przedziałów Zastosowanie.9.5 Francuz Polak Niemiec Arytmetyka przedziałów Operacje zbiorowe

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Metody Inteligencji Sztucznej i Obliczeniowej

Metody Inteligencji Sztucznej i Obliczeniowej Metody Inteligencji Sztucznej i Obliczeniowej Wojciech Jaśkowski Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska 6 marca 2015 Prowadzący dr inż. Wojciech Jaśkowski, wojciech.jaskowski@cs.put.poznan.pl, p.

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji

Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Zastosowania metod analitycznej złożoności obliczeniowej do przetwarzania sygnałów cyfrowych oraz w metodach numerycznych teorii aproksymacji Marek A. Kowalski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz

Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Books edited by professor Ryszard Tadeusiewicz Książki, w których prof. Tadeusiewicz pełnił funkcje redaktora 2015 2014 2013 1. Romanowski A., Sankowski D., Tadeusiewicz R. (eds.): Modelling and Identification

Bardziej szczegółowo

Metody zbiorów przybliżonych w uczeniu się podobieństwa z wielowymiarowych zbiorów danych

Metody zbiorów przybliżonych w uczeniu się podobieństwa z wielowymiarowych zbiorów danych Metody zbiorów przybliżonych w uczeniu się podobieństwa z wielowymiarowych zbiorów danych WMIM, Uniwersytet Warszawski ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, Polska andrzejanusz@gmail.com 13.06.2013 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji

Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji Opiekun specjalności: Prof. Roman Słowiński http://idss.cs.put.poznan.pl/ Informatyka procesów decyzyjnych Inteligentne Systemy Wspomagania Decyzji (ISWD) Studia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA CZĘŚCIOWYCH REGUŁ ASOCJACYJNYCH WZGLĘDEM LICZBY POMYŁEK

OPTYMALIZACJA CZĘŚCIOWYCH REGUŁ ASOCJACYJNYCH WZGLĘDEM LICZBY POMYŁEK STUDIA INFORMATICA 2016 Volume 37 Number 1 (123) Beata ZIELOSKO Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki Marek ROBASZKIEWICZ EL-PLUS Sp. z o.o. OPTYMALIZACJA CZĘŚCIOWYCH REGUŁ ASOCJACYJNYCH WZGLĘDEM LICZBY

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool

MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool MS Visual Studio 2005 Team Suite - Performance Tool przygotował: Krzysztof Jurczuk Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok Streszczenie: Dokument

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Analiza Sieci Społecznych Pajek

Analiza Sieci Społecznych Pajek Analiza Sieci Społecznych Pajek Dominik Batorski Instytut Socjologii UW 3 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Regularności we wzorach relacji często są nazywane strukturą. Analiza sieci społecznych jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Analiza Sieci Społecznych Pajek

Analiza Sieci Społecznych Pajek Analiza Sieci Społecznych Pajek Dominik Batorski Instytut Socjologii UW 25 marca 2005 1 Wprowadzenie Regularności we wzorach relacji często są nazywane strukturą. Analiza sieci społecznych jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii. MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Elżbieta Andrukiewicz Ryszard Kossowski PLAN BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Information Security Protecting the Global Enterprise Donald L. Pipkin, Hewlett-Packard Company Prentice Hall PTR Upper Saddle River,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK

INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK INSTRUKCJA TWORZENIA KRZYśÓWEK KrzyŜówka została tworzona w programie MsOffice. Polecam równieŝ program OpenOffice. W całym dokumencie obowiązuje standard: krzyŝówka wraz z pytaniami powinna (musi!!) mieścić

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Symulacja ruchu pojazdów w mieście

Symulacja ruchu pojazdów w mieście Symulacja ruchu pojazdów w mieście Paweł Gora 2013-11-05 Plan prezentacji Dlaczego badać ruch pojazdów w mieście? Dotychczasowe wyniki Model Implementacja Predykcja Optymalizacja Analiza stanów Plany przyszłych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW

ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 ZASTOSOWANIE ZBIORÓW PRZYBLIŻONYCH DO ANALIZY SATYSFAKCJI KLIENTA SERWISU POJAZDÓW Marek Klimkiewicz, Katarzyna Moczulska Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków

1 kwietnia w optyce. O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków O złudzeniach optycznych i złudzeniach optyków Zbigniew Jaroszewicz Instytut Optyki Stosowanej Ul. Kamionkowska 18 03-805 Warszawa e-mail: mmtzjaroszewicz@post.pl 1 Jak oczy (i mózg) nas oszukują Widzenie

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

- edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych

- edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych dr inż. Jacek Mazurkiewicz Katedra Informatyki Technicznej Politechnika Wrocławska Zestawienie publikacji - edytor 10 monografii i wydawnictw książkowych - 1 - Wrocław, 16 października 2015 r. [1] Mazurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

dr inż. SZYMON ŁUKASIK

dr inż. SZYMON ŁUKASIK dr inż. SZYMON ŁUKASIK Data i miejsce urodzenia: E-mail: 22 kwietnia 1981, Szczawnica slukasik@agh.edu.pl, slukasik@ibspan.waw.pl WYKSZTAŁCENIE 04.2013-07.2013 szkolenie z zakresu zarządzania w nauce,

Bardziej szczegółowo