Warszawa, dnia 9 lutego 2009 r. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych - za styczeń 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 9 lutego 2009 r. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych - za styczeń 2009 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 9 lutego 2009 r. Informacja na temat najważniejszych wydarzeń na międzynarodowych rynkach finansowych - za styczeń 2009 r Informacje dotyczące przebiegu kryzysu finansowego Kryzys finansowy W styczniu br. instytucje finansowe ujawniały szacunki wyników za IV kw r. oraz cały 2008 r. Niektóre duże globalne banki poniosły znaczne straty, wywołane przede wszystkim odpisami z tytułu utraty wartości aktywów związanych z amerykańskim rynkiem subprime, a także stratami wynikającymi z trendu spadkowego na światowych giełdach. Kontynuowane były programy pomocy publicznej, w których uwidoczniła się tendencja stawiania ich beneficjentom wymagań większych niż dotychczasowe. Analitycy dostrzegali oznaki poprawienia się płynności na rynku międzybankowym oraz rynku obligacji korporacyjnych. USA Największe amerykańskie banki opublikowały w styczniu br. wyniki za IV kw r. Citigroup wykazało w IV kw r. stratę netto w wysokości 8,29 mld USD, czyli 1,72 USD na akcję. Analitycy oczekiwali straty na poziomie 1,32 USD na akcję. Firma rozważa podział na dwie części. Jedna (Citicorp) miałaby skoncentrować się na bankowości korporacyjnej i detalicznej, natomiast druga (Citi Holdings) zajmowałaby się m.in. działalnością brokerską oraz zarządzaniem aktywami (asset management). Ponadto Citibank planuje sprzedaż bankowi Morgan Stanley za kwotę 2,7 mld USD 51% udziałów w Smith Barney, firmie brokerskiej należącej do Citigroup. Morgan Stanley będzie miał też możliwość zwiększenia swojego udziału po 3 latach oraz prawo do przejęcia pełnej kontroli nad firmą po 5 latach. Bank of America ujawnił stratę za IV kw r. w wysokości ok. 1,79 mld USD. Nie zawiera ona szacowanych na 15,3 mld USD strat Merrill Lynch, którego przejęcie formalnie zakończyło się w styczniu br. Bank rozważał wycofanie się z transakcji nabycia Merrill Lynch ze względu na spodziewane wysokie straty, ale strona rządowa zapowiedziała przyznanie Bank of America dodatkowej pomocy w przypadku, jeśli transakcja zostanie sfinalizowana zgodnie z planem. M.in. z tego względu instytucja otrzyma kolejne 20 mld USD w formie gwarancji wartości toksycznych aktywów wycenianych obecnie na ok. 118 mld USD, pochodzących w dużej mierze z Merrill Lynch. Ponadto bank w celu dokapitalizowania sprzedał akcje China Construction Bank o wartości 2,8 mld USD. 1 W opracowaniu przedstawiono m.in. informacje prasowe oraz z serwisów Reuters, Bloomberg i EMIS pozyskane w styczniu 2009 r. 1/10

2 Rząd USA rozważa stworzenie instytucji mającej przejąć od amerykańskich banków toksyczne aktywa, tzw. bad bank, co jest powrotem do pierwotnych założeń planu TARP. Bad bank byłby zarządzany przez Federal Deposit Insurance Corp. Przedsięwzięcie miałoby zostać sfinansowane m.in. ze środków przeznaczonych na plan TARP, którego koszt w tej sytuacji mógłby przekroczyć 1 bln USD, zamiast planowanej początkowo kwoty 700 mld USD. Ministerstwo Skarbu w wypadku kolejnych akcji ratunkowych będzie prawdopodobnie domagać się od banków przekazywania udziałów w zamian za otrzymaną pomoc. Ponadto, aby zwiększyć wpływ udzielonej już pomocy publicznej na wzrost dostępności finansowania, Ministerstwo zażądało sporządzania regularnych raportów dotyczących poziomu oraz perspektyw rozwoju akcji kredytowej przez banki, które otrzymały największe kwoty wsparcia. Banki miałyby też ujawniać informacje na temat instrumentów typu MBS. Instytucje, których dotyczą nowe wymogi to Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, PNC Financial Services Group Inc., U.S. Bancorp, SunTrust Banks Inc., Capital One Financial Corp., Regions Financial Corp., Fifth Third Bancorp., BB&T Corp., Bank of New York Mellon Corp., KeyCorp, CIT Group Inc., Comerica Inc., State Street Corp., Marshall & Ilsley Corp. oraz Northern Trust Corp. General Motors ogłosił, że środki rządowe udostępnione firmie w wysokości 13,4 mld USD oraz 6 mld USD przyznane GMAC powinny uchronić koncern przed utratą płynności. Trwa proces restrukturyzacji w razie jego niepowodzenia, rząd 31 marca br. może zażądać zwrotu udzielonej pomocy. Belgia Rząd Flamandii (regionu Belgii) zamierza wesprzeć KBC kwotą 2 mld euro do końca I kw r. ze względu na odpisy na portfelu strukturyzowanych instrumentów kredytowych, które w 2008 r. osiągnęły poziom 4 mld euro. Strata netto KBC za cały 2008 r. wyniosła 2,5 mld euro. Dania Dania zamierza wesprzeć sektor bankowy kwotą ok. 18 mld USD. Rząd będzie lokować środki tak, by otrzymać stopę rocznego zwrotu z inwestycji na poziomie ok. 10%. Francja Francja potwierdziła, że udostępni bankom w celu dokapitalizowania kolejną transzę środków o wartości ok. 10,5 mld euro. Zarządy największych banków zapowiedziały, że zrzekną się premii za 2008 r. 2/10

3 BNP Paribas odnotował w IV kw r. stratę w wysokości 1,4 mld euro, głównie ze względu na straty na portfelu akcji. Całkowity wynik za ubiegły rok szacowany jest na ok. 3 mld euro. Bank otrzyma dodatkową pomoc rządową w kwocie ok. 2,55 mld euro. Societe Generale SA szacuje, że IV kw r. zamknął się wynikiem bliskim zera, a w całym 2008 r. francuski bank prawdopodobnie wykaże wynik netto na poziomie ok. 2 mld euro. Bank ma także otrzymać dalszą pomoc rządową w kwocie ok. 1,7 mld euro. Ponadto w celu redukcji kosztów zamierza połączyć swój dział asset management z podobnym działem należącym do Credit Agricole SA. Holandia ING Groep zmniejszy zatrudnienie o ok. 7 tys. osób. W 2009 r. grupa zamierza obniżyć koszty operacyjne o ok. 1 mld euro. ING skorzysta także z gwarancji rządu Holandii na większą część swojego wycenianego aktualnie na 27,7 mld euro portfela papierów wartościowych opartych o kredyty hipoteczne klasy Alt-A 2. Według szacunków grupy, strata netto za IV kw r. wyniesie ok. 3,9 mld euro. Największe straty firma poniosła na portfelu Alt-A oraz portfelu akcji. ING zamierza pozyskać dodatkowe 2-3 mld euro ze sprzedaży aktywów. Irlandia Rząd Irlandii odwołał zapowiadane wcześniej dokapitalizowanie Anglo Irish Bank kwotą 1,5 mld euro, decydując się na jego nacjonalizację ze względu na ukrywanie przez prezesa zarządu faktu zaciągania pożyczek na prywatne cele od Banku przez okres 8 lat. Japonia Bank Japonii zamierza rozpocząć nabywanie korporacyjnych papierów wartościowych w celu zwiększenia dostępności finansowania działalności przedsiębiorstw. Japońska instytucja finansowa Nomura Holdings zamierza obniżyć płace zarządu oraz sprzedać część aktywów ze względu na stratę w kwartale kończącym się 31 grudnia 2008 r. na poziomie ok. 3,8 mld USD. Analitycy uważają, że do aktualnych problemów spółki przyczyniło się przejęcie części aktywów Lehman Brothers wraz z personelu, które zwiększyło koszty, a nie zaczęło jeszcze przynosić odpowiednich dochodów. Mitsubishi UFJ Financial Group oświadczył, że w kwartale kończącym się 31 grudnia 2008 r. zaksięguję stratę w wysokości 3,2 mld USD na portfelu akcyjnym, co może spowodować powstanie straty netto. 2 Alt-A to klasa kredytów hipotecznych uznawana za mniej ryzykowną od subprime, ale bardziej niż prime. 3/10

4 Kanada Kanadyjskie banki, Toronto-Dominion Bank i National Bank of Canada, wyemitują akcje preferencyjne w celu dokapitalizowania, o wartości odpowiednio 300 mln CAD oraz 200 mln CAD. Ponadto Royal Bank of Canada i Bank of Nova Scotia zamierzają wyemitować akcje preferencyjne o wartości 250 mln CAD każdy, generujące przychód odsetkowy w wysokości 6,25% rocznie. Niemcy Niemiecki Hypo Real Estate poinformował, że otrzyma dodatkowe gwarancje od rządu na kwotę ok. 12 mld euro oraz prowadzi rozmowy na temat dalszej pomocy. Deutsche Bank wykazał w IV kw r. stratę w wysokości ok. 4,8 mld euro ze względu na straty na portfelu akcji oraz pochodnych instrumentów kredytowych. Firma stara się aktualnie o rewizję warunków odkupienia Deutsche Postbank od Deutsche Post, którego cena akcji w ostatnim okresie wyraźnie spadła. Obecna umowa zakłada, że za udział w wysokości 29,75% Deutsche Bank zapłaci 2,79 mld euro. Commerzbank otrzyma 10 mld euro pomocy od rządu Niemiec, m.in. w związku z planowaną transakcją zakupu banku Dresdner od grupy Allianz. Za 1,8 mld euro rząd zakupi akcje, na resztę kwoty udzieli pożyczki. W zamian otrzyma 25% udziałów + 1 akcję w Commerzbanku po przejęciu Dresdnera. Ponadto Allianz ma przed sprzedażą dokapitalizować Dresdner kwotą 1,45 mld euro, odkupując od banku część aktywów zagrożonych utratą wartości. Dodatkowo Allianz pożyczy Dresdnerowi 750 mln euro. Allianz będzie posiadał po przejęciu 14% udziałów Commerzbanku. Norwegia Rząd Norwegii rozważa dokapitalizowanie banków kwotą ok mld USD. Szwajcaria UBS zamierza kontynuować redukcje zatrudnienia. Bank od początku kryzysu płynności zlikwidowała już 9 tys. miejsc pracy. Ponadto rozważa ona sprzedaż działów zajmujących się nieruchomościami, sekurytyzacją oraz egzotycznymi produktami strukturyzowanymi. Do stycznia br. UBS przyjął pomoc rządową w kwocie ok. 59,2 mld USD. Wielka Brytania Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown upoważnił Bank Anglii do rozpoczęcia od lutego br. programu mającego na celu wsparcie płynności przedsiębiorstw przez nabywanie m.in. korporacyjnych papierów wartościowych do kwoty ok. 50 mld funtów. Program będzie sfinansowany przez emisje skarbowych papierów wartościowych. Rząd przeznaczy też dodatkowe 100 mld funtów na udzielane za opłatą gwarancje wartości toksycznych aktywów znajdujących się 4/10

5 w posiadaniu banków. W zamian banki będą prawnie zobowiązane do zwiększania akcji kredytowej. Royal Bank of Scotland szacuje, że w 2008 r. stracił ponad 20 mld funtów, co stanowi największa stratę, jaką kiedykolwiek odnotowała brytyjska spółka. Spowodowana ona była m.in. odpisami kwoty wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciem ABN Amro, odpisami z tytułu utraty wartości instrumentów kredytowych, stratami na udzielonych pożyczkach oraz stratami spowodowanymi przez upadek funduszu Bernarda Madoffa. Skarb Państwa zamierza zwiększyć swój udział w RBS z 58% do 70%, dokonując konwersji posiadanych akcji preferencyjnych na akcje zwykłe. Firma formalnie zobowiązała się do zwiększenia środków dostępnych dla brytyjskich kredytobiorców o przynajmniej 6 mld funtów w zamian za udzielenie przez rząd gwarancji wartości toksycznych aktywów banku. Ponadto RBS pracuje nad planem restrukturyzacyjnym. Rząd Wielkiej Brytanii otrzymał za dokapitalizowanie kwotą ok. 17 mld funtów banku Lloyds TSB, udziały w wysokości 43,4% w Lloyds Banking Group, podmiocie utworzonym po połączeniu Lloyds TSB oraz Halifax Bank of Scotland. Brytyjski bank Barclays ogłosił, że nie będzie potrzebował pomocy rządowej ze względu na wysokie dochody osiągniete w 2008 r. Według wstępnych szacunków, mimo odpisów związanych z rynkiem subprime na kwotę ok. 8 mld funtów, w ubiegłym roku firma uzyskała wynik przed opodatkowaniem na poziomie ok. 5,3 mld funtów. 5/10

6 2. Wybrane informacje o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Gospodarka światowa Według najnowszej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny PKB wzrośnie w 2009 r. o 0,5% (w listopadzie 2008 r. prognozowano wzrost o 2,2%). PKB w Stanach Zjednoczonych ma zmniejszyć się o 1,6% (wcześniej prognozowano spadek o 0,7%), natomiast PKB w strefie euro obniży się o 2% (poprzednia prognoza 0,5%). Ponadto według Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ na skutek kryzysu gospodarczego w 2009 r. pracę straci ok. 30 mln osób, a globalna stopa bezrobocia wzrośnie do 6,5% (w 2007 r. wynosiła 5,7%, a w 2008 r. 6%). W najgorszym scenariuszu pracę stracić może nawet 51 mln osób, a stopa bezrobocia może wzrosnąć do 7,1%. Według danych Agencji Reutera w IV kwartale 2008 r. w wiodących koncernach produkcyjnych pracę straciło 435 tys. osób, natomiast w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym ok. 100 tys. osób. Najmocniejsze redukcje dotknęły firmy z Europy i Ameryki Północnej. W całym 2008 r. liczba miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się o 2,6 mln (najwięcej od końca II wojny światowej). Zdaniem ekspertów Conference Board w 2009 r. gospodarka USA może stracić kolejne 2 mln miejsc pracy. Spowolnienie gospodarcze widoczne jest także na rynku budowlanym. Liczba rozpoczętych budów nowych domów zmniejszyła się w grudniu 2008 r. aż o 15,5% wobec listopada 2008 r. (analitycy oczekiwali spadku o 2,4%). Według firmy badawczej Financial Forecast Centem sprzedaż detaliczna w USA spadająca już od kilku miesięcy w kolejnych będzie kontynuowała niekorzystny trend. W listopadzie 2008 r. sprzedaż detaliczna spadła o 1,8% m/m (wobec 1,4% spadku prognozowanego przez analityków), natomiast w grudniu 2008 r. o 2,7% m/m (przewidywano spadek o -1,2% m/m). Ponadto produkcja przemysłowa spadła w grudniu 2008 r. o 2,0% m/m wobec oczekiwanego spadku o 1,0% m/m. Nadal napływają niekorzystne informacje dotyczące gospodarki strefy euro. Według Eurostatu zamówienia w przemyśle strefy euro spadły w listopadzie 2008 r. o 26,2% r/r, wobec oczekiwanego przez analityków spadku o 18,8% r/r. Produkcja przemysłowa strefy euro spadła o 7,7% r/r oraz 1,6% m/m (analitycy przewidywali spadek o 6,0% r/r oraz 1,8% m/m). Stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła w listopadzie 2008 r. o 0,1 p.p. do 7,8%. 6/10

7 Decyzje wybranych banków centralnych w sprawie zmian stóp procentowych W styczniu 2009 r. m.in. następujące banki centralne podjęły decyzję w sprawie obniżek podstawowych stóp procentowych: Europejski Bank Centralny o 50 p.b. do 2,0%, Bank Anglii o 50 p.b. do 1,5%, Narodowy Bank Polski o 75 p.b. do 4,25%, bank centralny Węgier o 50 p.b. do 9,5%. 8% Podstawowe stopy procentowe 8% Stopy inflacji 6% 4% 2% 0% XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 4,25% I.09 2,00% 1,50% 0,50% 0,25% Polska W. Brytania Strefa euro Szwajcaria USA 6% 4% 2% 0% XI.07 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 3,30% 3,10% 1,60% 0,30% 0,10% Polska W. Brytania Strefa euro Szwajcaria USA Źródło: Eurostat i strony www banków centralnych; opracowanie własne; * oficjalna stopa Fed określona została jako przedział od 0,00% do 0,25%; ** stopa inflacji dla W. Brytanii za grudzień 2008 r. wg danych UK Statistics Authority. Ceny ropy naftowej Na początku stycznia br. zaobserwowano wzrost cen ropy naftowej, który był efektem nasilenia się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. W analizowanym okresie najwyższy poziom cen ropy odnotowano 6 stycznia br. 49,06 USD za baryłkę. W kolejnych dniach, m.in. ze względu na globalne spowolnienie gospodarcze i brak popytu, ceny ropy podlegały wahaniom (najniższy poziom 39,6 USD osiągnęły 20 stycznia br.). W analizowanym okresie cena baryłki Brent wzrosła o 9,99%, tj. z 39,83 USD na koniec 2008 r. do 43,81 USD na 29 stycznia br. Mimo komunikatu Arabii Saudyjskiej o ograniczeniu dostaw tego surowca prognoza jego cen nie uległa istotnej zmianie. 150 Cena ropy naftowej Brent (w USD za baryłkę) 90 Mediana prognoz średniorocznych cen ropy naftowej Brent według ankiet Reuters (w USD za baryłkę) ,00 85, ,00 75, sty-2008 lut-2008 mar-2008 kwi-2008 maj-2008 cze-2008 lip-2008 sie-2008 wrz-2008 paź-2008 lis-2008 gru-2008 sty ,45 Ankieta Reuters Ankieta Reuters Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Reuters 7/10

8 3. Wydarzenia na światowych rynkach finansowych 3 Rynek walutowy W analizowanym okresie kurs EUR/USD uległ obniżeniu o 6,53% do 1,3067. Ponadto euro nieznacznie wzmocniło się w stosunku do franka szwajcarskiego (o 0,15%), straciło natomiast w stosunku do jena 7,35%. Kurs EUR/USD (prawa skala) oraz USD/CHF (lewa skala) Kurs EUR/JPY (lewa skala) oraz EUR/CHF (prawa skala) 1,18 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 EUR/USD USD/CHF 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 1,28 1,26 1,24 1, EUR/CHF EUR/JPY 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,44 Źródło: Reuters Rynek stopy procentowej W styczniu br. dochodowość obligacji amerykańskich wzrosła na całej długości krzywej rentowność 2-letnich obligacji amerykańskich o ok. 11,03 p.b. do 0,8790%, natomiast 5- i 10-letnich odpowiednio o: 13,80 p.b. i 20,35 p.b. do 1,6944% i 2,6766%. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych Niemiec zmniejszyła się o 18,80 p.b. do 1,5720%, a obligacji 5- i 10-letnich wzrosła o: 13,10 p.b. i 27,60 p.b. do 2,4430% i 3,2200%. 3,50 Rentow ność obligacji USA 3,50 Rentow ność obligacji niemieckich 3,00 3,00 2,50 2,50 % 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 30/12/ /01/2009 Źródło: Reuters Rynek kapitałowy 2Y 5Y 10Y 03/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2009 % 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 29/12/ /12/2008 2Y 5Y 10Y 02/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2009 Między innymi na skutek niekorzystnych danych makroekonomicznych oraz obniżenia prognoz tegorocznych wyników przez wiele spółek giełdowych (głównie z sektora bankowego np. Citigroup, JP Morgan i Bank of America) w styczniu br. wszystkie główne indeksy giełdowe uległy obniżeniu: Dow Jones o 4,57%, NIKKEI 225 o 6,87%, DAX o 6,06% oraz FTSE o 2,22%. Pod koniec stycznia br. nastąpiło odwrócenie trendu spadkowego (21 stycznia br. Dow 3 W opracowaniu zaprezentowano dane finansowe pozyskane do dnia 29 stycznia br. 8/10

9 Jones wzrósł o 3,51%), na który miała wpływ m.in. informacja o zamiarze utworzenia państwowego banku w USA, tzw. bad banku, który skupiłby toksyczne aktywa od innych instytucji finansowych, emitując na ten cel obligacje zabezpieczone przez amerykański rząd. Wykresy indeksów giełdowych w styczniu 2009 r. DOW JONES NIKKEI /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2009 DAX FTSE /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /12/ /12/ /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2009 Źródło: Reuters *** Kolejny miesiąc pokazał, że mimo pewnej stabilizacji na rynkach finansowych, uzyskanej w dużej mierze dzięki trwającym interwencjom rządowym, nadal istnieje duża niepewność co do rzeczywistej wartości aktywów globalnych banków. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, straty banków związane z kryzysem na rynku subprime mogą osiągnąć poziom nawet 2,2 bln USD. Jeszcze w październiku 2008 r. MFW spodziewało się kwoty 1,4 bln USD. Fundusz szacuje, że do stycznia br. sektor bankowy odnotował dopiero ok. 50% spodziewanych strat. MFW uważa, że banki będą potrzebowały jeszcze ok. 500 mld USD środków na dokapitalizowanie ze względu na utratę wartości ich aktywów. Instytucja dostrzega też zwiększający się wpływ problemów sektora finansowego na globalną gospodarkę, ujawniający się nie tylko poprzez brak dostępności kredytu dla przedsiębiorstw, ale też przez rosnący poziom zadłużenia państw oferujących pomoc publiczną. Restrukturyzacja sektora bankowego pociąga za sobą m.in. utratę miejsc pracy. 9/10

10 Pozytywnym zjawiskiem jest zmniejszenie się spreadu pomiędzy denominowanymi w USD stopami LIBOR 3M oraz OIS 3M. Powrót tego wskaźnika do poziomów z początku września 2008 r. wskazuje na uspokojenie sytuacji na rynkach finansowych i poprawę płynności, po fali problemów obserwowanej w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Analitycy z Barclays Capital uważają, że także aktualna sytuacja na amerykańskim rynku obligacji korporacyjnych wskazuje na zwiększenie popytu. Spread LIBOR 3M - OIS 3M 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 02/01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /08/ /09/ /09/2007 LIBOR 3M - OIS 3M 09/10/ /10/ /11/ /12/ /12/ /01/ /01/ /02/2008 Tygodniowa średnia ruchoma 06/03/ /03/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /11/ /11/ /12/ /01/ /01/2009 Ze względu na duże znaczenie instytucji finansowych (szczególnie banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych) dla systemu finansowego poszczególnych krajów oraz całego świata, rządy będą prawdopodobnie dokonywać kolejnych interwencji w celu niedopuszczenia do upadłości tych instytucji. Kolejnymi ofiarami kryzysu mogą stać się natomiast fundusze hedgingowe, które według szacunków firmy Eurekahedge straciły w 2008 r. ok. 350 mld USD. Analitycy wskazują też, że bessa na światowych giełdach może mieć negatywne konsekwencje dla firm private-equity według raportu Boston Consulting Group, nawet 40 spośród 100 największych firm tego typu może upaść do 2011 r. 10/10

11 Ratingi największych banków - stan na 31 stycznia 2009 r. BANK LT Bank Deposits Financial Strength Outlook* Fitch LT Issuer Default Outlook* Rating ABN AMRO Bank N.V. Aa2 B- RUR AA- STA Banco Santander SA Aa1 B STA AA NEG Bank of America, N.A. Aa2 B- NEG A+ STA Bank of Scotland plc Aa1 B RUR AA- STA Barclays Bank plc Aa1 B RUR AA- STA BNP Paribas SA Aa1 B NEG AA STA Calyon Aa1 C RUR AA- STA Citibank, N.A. Aa3 C- RUR A+ STA Commerzbank AG Aa3 C STA (m) A STA Crédit Agricole SA Aa1 B RUR AA- STA Credit Suisse Aa1 B NEG AA- NEG Deutsche Bank AG Aa1 B NEG AA- NEG Fortis Bank S.A./N.V. A1 C- RUR A+ POS HSBC Bank plc Aa1 B STA AA NEG Industrial & Commercial Bank of China Limited A1 D- STA (m) A STA ING Bank NV Aa3 C+ STA (m) AA- STA Intesa Sanpaolo SpA Aa2 B- STA AA- STA JPMorgan Chase Bank, N.A. Aa1 B STA AA- STA Rabobank Nederland Aaa B+ STA AA+ STA Société Générale Aa2 B- STA (m) AA- STA Sumitomo Mitsui Banking Corporation Aa2 C STA A+ STA The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Aa2 C NEG A+ STA The Royal Bank of Scotland plc Aa3 C- NEG AA- STA UBS AG Aa2 B- STA A+ STA UniCredit SpA Aa3 C+ STA (m) A+ NEG Wachovia Bank, N.A. Aa1 B NEG AA STA * STA - perspektywa stabilna, przy czym (m) - wskazuje na to, iż niektóre oceniane czynniki charakteryzowały się różnorodnym kierunkiem zmian POS - perspektywa pozytywna NEG - perspektywa negatywna RUR - rating w trakcie przeglądu Pogorszenie - w ujęciu miesięcznym Poprawa - w ujęciu miesięcznym Moody's Załącznik nr 1 1/2

12 Ratingi legenda: LT Bank Deposits (Moody s): Oceny od Aaa (najwyższa) do Caa (najniższa), dodatkowe oceny (1, 2, 3) mogą być dodawane do ratingów od Aa do Caa, przy czym 1 to ocena najwyższa w danej kategorii, a 3 najniższa w danej kategorii. LT Issuer Default Rating (Fitch): Oceny od AAA (najwyższa) do D (najniższa), dodatkowe oceny (+/-) dodawane ratingom od AA do CCC służą różnicowaniu ocen w danej kategorii. Wg kategorii Fitch ratingi od AAA do BBB to tzw. klasy inwestycyjne, a od BB do D klasy spekulacyjne. Opis ratingów nadanych 25 największym instytucjom finansowym. Aaa Banki z tym ratingiem wykazują dla depozytów wyjątkowo wysoką wiarygodność i niski poziom ryzyka. Wprawdzie wiarygodność kredytowa tych banków może się zmienić, istnieje jednak niskie prawdopodobieństwo naruszenia silnej pozycji banku. Oceny wg metodologii Moody s Aa (1-3) A (1-3) Banki z tym ratingiem wykazują dla depozytów bardzo dobrą wiarygodność, ale są oceniane niżej niż Aaa, bowiem wrażliwość na ryzyko długoterminowe wydaje się nieco większa. Margines zabezpieczenia może nie być tak duży jak w przypadku banków Aaa, bądź zmienność czynników zabezpieczających może wykazywać większą amplitudę. Banki z tym ratingiem wykazują dla depozytów dobrą wiarygodność, aczkolwiek mogą występować czynniki świadczące o potencjalnych trudnościach w długiej perspektywie. Oceny wg metodologii Fitch AA (+/-) A(+/-) Banki z tym ratingiem charakteryzuje bardzo wysoka jakość kredytowa oraz bardzo niskie ryzyko kredytowe. Banki te mają bardzo wysoką zdolność do spłaty zobowiązań finansowych, która nie jest uzależniona od zmiany okoliczności lub warunków gospodarczych. Banki z tym ratingiem charakteryzuje wysoka jakość kredytowa oraz niskie ryzyko kredytowe. Zdolność do spłaty zobowiązań finansowych przez te Banki uważana jest za wysoką, jednak może być ona bardziej wrażliwa na zmiany okoliczności lub warunków gospodarczych niż w przypadku wyższych ocen. Financial Strength (Moody s): Ratingi od A (najwyższa) do E (najniższa) dodatkowe oceny (+/-) służą różnicowaniu ocen w danej kategorii. Opis ratingów nadanych 25 największym instytucjom finansowym. A(-) Bank posiada bardzo mocną wewnętrzną siłę finansową. Zazwyczaj jest to instytucja z wysoko cenionymi wartościami biznesowymi, mocnymi fundamentami finansowymi, działająca w bardzo przewidywalnym i stabilnym otoczeniu. B (+/-) Bank posiada mocną wewnętrzną siłę finansową. Zazwyczaj jest to instytucja z cennymi wartościami biznesowymi, dobrymi fundamentami finansowymi, działająca w przewidywalnym i stabilnym otoczeniu. Oceny wg C (+/-) Bank posiada adekwatną wewnętrzną siłę finansową. Zazwyczaj jest to instytucja z bardziej ograniczonymi, ale nadal cennymi metodologii wartościami biznesowymi, fundamentami finansowymi dającymi się zaakceptować w przewidywalnym i stabilnym otoczeniu bądź też z Moody s dobrymi fundamentami finansowymi w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu. D (+/-) Bank posiada słabą wewnętrzną siłę finansową, potencjalnie może wymagać wsparcia zewnętrznego. Instytucje te mogą być ograniczone przynajmniej jednym z czynników: słabymi wartościami biznesowymi, fundamentami finansowymi wykazującymi słabości w co najmniej jednym aspekcie lub nieprzewidywalnym i niestabilnym otoczeniem. 2/2

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków Warszawa, 20.01.2015 EuroRating obniża do negatywnej perspektywę ratingów dla ośmiu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 20 stycznia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating zmieniła na negatywną

Bardziej szczegółowo

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r.

Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Kraje i banki będą potrzebować ponad 2 bln euro w 2012 r. Dane na ten temat pojawiają się w serwisach informacyjnych, np. w agencji Bloomberg, są także podawane przez specjalistyczne serwisy informacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna a kryzys gospodarczy

Polityka pienięŝna a kryzys gospodarczy Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza 29 Polityka pienięŝna a kryzys gospodarczy jak polityka pienięŝna przyczyniła się do powstania kryzysu? Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 28 listopada 29 r.

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków

BANKI. EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków Warszawa, 10.08.2015 EuroRating obniża oceny ratingowe dziesięciu polskich banków DZIAŁANIE RATINGOWE Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. Agencja ratingowa EuroRating obniżyła oceny ratingowe dziesięciu polskich

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 08 maja 2017 r. 1 sty 12 maj 12 wrz 12 sty 13 maj 13 wrz 13 sty 14 maj 14 wrz 14 sty 15 maj 15 wrz 15 sty 16 maj 16 wrz 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-05-08 9,0 4,5 0,0-4,5-9,0 Produkcja

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią 2012 I VI XI IV IX II VII XII V X III VIII 2017 I Tydzień z ekonomią 2017-06-12 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 0-2 -4 Inflacja (%, r/r) Prognoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miary inflacji (%, r/r) 4,4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Informację tę opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację tę opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego. Informację tę opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego. Bardzo interesującą, obszerną informację o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 r. przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego. Informacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ. Informacja Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 4 marca 28 r. Informacja Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie I-II 28 roku i czynniki ją determinujące W lutym

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 11 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Inflacja za sierpień br. prawdopodobnie potwierdzi wstępny odczyt na poziomie 1,8% r/r. Do lekkiego wzrostu w stosunku do lipca przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał

Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Informacja prasowa 11 sierpnia 2017 r. Podtrzymanie prognozy na rok obrotowy 2017 Henkel notuje dobre wyniki za drugi kwartał Znaczący wzrost sprzedaży w ujęciu nominalnym o 9,6%, do poziomu 5,098 mld

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wal-Mart Stores Inc. (WMT) amerykańska sieć supermarketów założona w 196 przez Sama Waltona, będąca obecnie największym na

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo