Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny"

Transkrypt

1 Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny tel.: (infolinia ) tel.: (61) (infolinia ) blog : blog.opiekuninwestora.pl POTOCZNE ROZUMIENIE PROFILU INWESTORA Od lat fundusze inwestycyjne promują inwestowanie oparte o profil inwestora, czyli: inwestor ostrożny ma inwestować w fundusze obligacji, inwestor akceptujący ryzyko ma po prostu długoterminowo inwestować w fundusze akcji. Zgodnie z zasadą: duże zyski to duże ryzyko. Dlatego powstały porady dotyczące inwestowania zakładające budowanie składu portfela zależnie od profilu inwestora, przykładowo: strategia ostrożna (90% w f. bezpieczne, 10% w fundusze akcji), strategia zrównoważona (40% w f. bezpieczne, 60% w f akcji), strategia agresywna (80% w fundusze akcji, 20% w fundusze bezpieczne) Historia pokazuje, że takie rozumienie profilu ryzyka raczej ogranicza niż buduje zyski. Dlatego Profil Inwestora, definiowany w portalu nie ma nic wspólnego z potocznym rozumieniem profilu inwestora promowanego w mediach oraz materiałach reklamowych funduszy. Mając możliwości monitorowania inwestycji nie ma żadnych przeciwwskazań aby: inwestor ostrożny mógł czasem inwestować w fundusze agresywne (i monitorował inwestycję, aby w razie spadków zabezpieczać te zyski, które już udało się wypracować) inwestor akceptujący duże ryzyko czasem inwestował w fundusze bezpieczne (aby niepotrzebnie nie tracić pieniędzy w czasach gdy fundusze agresywne tracą). PROCES DOBORU FUNDUSZY DO PORTFELA To proces dwuetapowy, oparty o świadome inwestowanie. Nie ma jednego najlepszego funduszu. W inwestowaniu najważniejsza jest strategia (może to być gotowa strategia portalu, jej modyfikacje, lub własne techniki inwestowania). Fundusze należy dobierać w dwóch krokach: Wybór grupy/ grup funduszy, w które będziemy inwestować W oparciu o stosowaną strategię inwestowania dobieramy grupę / grupy funduszy, w które warto w danej sytuacji rynkowej inwestować. Np. fundusze obligacji krajowych. W danej grupie funduszy poszukujemy najlepszych funduszy Jeżeli wybór pada na fundusze akcji polskich należy wybrać najlepsze fundusze akcji polskich, gdy wybór pada na fundusze obligacji zagranicznych wybieramy najlepszy fundusz obligacji zagranicznych, gdy wybór pada na fundusze akcji sektorowych to w tej grupie poszukujemy najlepszych funduszy. PROFIL INWESTORA W PORTALU Każdy inwestor jest inny. I posiada inną tolerancję ryzyka. Dlatego w portalu wprowadziliśmy funkcję Profilu Inwestora. Składa się z dwóch elementów: poziom ryzyka: ostrożny, rozważny, agresywny okres analizy wyników funduszy: miesięczny (domyślny, zalecany) oraz dodatkowo: 2-tygodniowy, kwartalny, półroczny i roczny (dodatkowe analizy dla zainteresowanych). POZIOM RYZYKA DOTYCZY WYBORU FUNDUSZY W DANEJ GRUPIE FUNDUSZY Jeżeli stosowana przez inwestora strategia zakłada inwestowanie w fundusze akcji, a inwestor określił profil ryzyka jako ostrożny, to portal w rankingu funduszy akcyjnych wyświetli na pierwszych miejscach te bardziej bezpieczne fundusze akcji. Czyli te, które zarabiają mniej niż inne fundusze akcyjne, ale też mają mniejszą zmienność i wolniej zaczynają tracić. Przed dużą stratą inwestora chronią powiadomienia, przykładowo Kroczący Stop Loss. Dla inwestora o profilu agresywny w tej samej grupie funduszy portal wyświetli te bardziej agresywne fundusze. Inwestor agresywny poszukuje zysków czyli funduszy, które pozwalają świetnie zarabiać, ale większe jest ryzyko, że mogą też szybciej i więcej tracić. Przed dużą stratą inwestora chronią powiadomienia, przykładowo Kroczący Stop Loss. OKRES ANALIZY WYNIKÓW FUNDUSZY Zalecamy stosowanie analizy miesięcznych wyników funduszy (za okres ostatnich 3 miesięcy) czyli badania obejmującego ostatnią sytuację rynkową. W ten sposób dobieramy do portfela te fundusze, które radzą sobie najlepiej przy aktualnej sytuacji na rynkach finansowych zamiast tych funduszy, które np. zarabiały doskonale kilka lat temu. Dziś wyniki z przeszłości nie mają znaczenia.

2 DEFINIOWANIE PROFILU INWESTORA Profil inwestora wystarczy zdefiniować raz na początku korzystania z portalu. Domyślnie ustawiony jest jako inwestowanie ostrożne, analizy miesięczne. I zachęcamy aby przy tym profilu pozostać Zmiany profilu, przełączanie się (profil można w każdej chwili zmieniać) między różnymi analizami dedykujemy dla osób interesujących się inwestowaniem po zapoznaniu się z zasadami działania ocen funduszy, które udostępnia portal. KROK 1 TO OKREŚLENIE WYBRANEGO OKRESU ANALIZ Najlepsze analizy to analizy miesięcznych wyników funduszy w ostatnich 3 miesiącach. Zamiast sprawdzenia ile fundusz zarobił w ostatnim miesiącu portal sprawdza jakie wyniki uzyskano gdyby inwestować w ten fundusz w różnych dniach w ostatnich 3 miesiącach, za każdym razem inwestując na dokładnie jeden miesiąc. W ten sposób analiza doskonale odzwierciedla aktualną sytuację na rynkach i promuje te fundusze, które obecnie radzą sobie najlepiej Analizy 2-tygodniowe można wykorzystać do poszukiwania okazji inwestycyjnych oraz funduszy o wysokim ryzyku ale też szansach na duże zyski Analizy kwartalne i dłuższe można wykorzystać jako dodatkową analizę dla funduszy z grupy obligacji kierujemy tę możliwość dla osób bardzo interesujących się inwestowaniem Analizy półroczne i roczne mają także charakter edukacyjny pozwalają sprawdzić z jaką zmiennością wyników (czyli możliwymi zyskami i możliwymi stratami należy się liczyć) przy biernym inwestowaniu. KROK 2 WSKAZANIA POZIOMU AKCEPTOWANEGO RYZYKA Bez żadnych testów na profil inwestora należy wskazać po prostu jaki jest nasz poziom akceptacji ryzyka. Poziom ten wpływa jedynie na kolejność wyświetlania informacji w rankingach funduszy w portalu w ramach danej grupy funduszy. Poziom ostrożny nie powoduje, że portal wyświetli tylko fundusze bezpieczne. Tak samo profil agresywny nie powoduje wyświetlania wyłącznie funduszy o wyższym poziomie ryzyka (np. akcji). Opiekun Inwestora strona: 2

3 PRZYKŁADY: FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH PROFIL: OSTROŻNY Ranking funduszy prezentowany w portalu na pierwszych miejscach prezentuje te fundusze z grupy funduszy akcji zagranicznych, które w ostatniej sytuacji rynkowej radziły sobie bardzo dobrze i bezpiecznie w porównaniu do innych funduszy akcji zagranicznych. Warto przyjrzeć się kolumnom Min i Max pokazują one potencjał zysków i strat w ostatnim okresie. A dokładniej: miesięcznych zysków i strat w ostatnich 3 miesiącach (przy analizie miesięcznej). Przykładowo: fundusz akcji HSBC Climate Change w ostatnim okresie potrafił w miesiąc zarobić nawet 8,8% (gdy wybrano akurat najlepszy dzień na wpłatę), a jeżeli już tracił to miesięczna największa strata wyniosła 2,2%. Ocena dla inwestora ostrożnego pokazuje, jakie wyniki miesięczne pojawiały się bardzo często w ostatnim czasie. Dokładniej oznacza, że w 75% (trzech czwartych) badanych wyników zyski przekraczały w ciągu miesiąca podaną tu wartość. W zestawieniu znajdujemy wiele funduszy o podobnych wynikach, przyzwoite zyski przy niewielkich stratach. To grupa bezpieczniejszych w ostatniej sytuacji rynkowej funduszy akcji zagranicznych. Czy te fundusze mogą w przyszłości w ciągu miesiąca stracić znacznie więcej? Mogą zależy to od sytuacji na giełdach. Ale dzięki monitorowaniu funduszy poprzez Kroczący Stop Loss znacznie ograniczamy ryzyko poprzez bieżące śledzenie wyników funduszy. PRZYKŁADY: FUNDUSZE AKCJI ZAGRANICZNYCH PROFIL: AGRESYWNY W tym przypadku zestawienie jest już całkiem inne. Tu na pierwszych miejscach znajdziemy fundusze, które potrafią znacznie więcej zarabiać nawet ponad 20% w miesiąc, ale też są to fundusze, które szybciej i więcej tracą. Są to bardziej ryzykowne fundusze akcji. Inwestor o profilu agresywny poszukuje zysków za cenę większego ryzyka ocena oznacza w tym przypadku oznacza, że w ¼ przypadków zysk był wyższy niż ocena. Ale... skoro ¼ wyników była lepsza niż 11,8% to w porównaniu do 8% czy 7% najlepszego wyniku wśród funduszy bardziej bezpiecznych pokazuje to ideę poszukiwania bardziej zyskownych, ale też i bardziej ryzykownych funduszy. Opiekun Inwestora strona: 3

4 PRZYKŁADY: FUNDUSZE NISKIEGO RYZYKA RYNKU POLSKIEGO PROFIL: OSTROŻNY W czasach gdy rynki akcji tracą zalecamy rozważyć inwestowanie na rynku funduszy bezpiecznych. Także tutaj, nawet w grupie funduszy krajowych znajdziemy te bardziej i mniej ryzykowne fundusze rynku obligacji. Przykładowa lista dla inwestora ostrożnego przedstawiona jest poniżej. Na pierwszych miejscach znajdują się te fundusze obligacji krajowych, które w miarę stabilnie zarabiają w powyższym przykładzie inwestycje miesięczne nie kończyły się zaskakująco wysokimi wynikami, najczęściej nie przekraczały poziomu 0,5-0,7% w miesiąc, dając z drugiej strony dużą stabilność. Oceny funduszy pokazują w czołówce zestawienia, te, które uzyskują systematycznie wyniki lepsze niż inne fundusze z tej samej grupy. W środku zestawienia znajdziemy fundusze, których wyniki są także stabilne, ale... systematycznie o połowę słabsze od tych z czołówki: W tym przykładzie rekordowy wynik miesięczny wyniósł w ostatnim czasie 0,2%, a to mniej niż najgorszy miesięczny wynik liderów zestawienia. PRZYKŁADY: FUNDUSZE NISKIEGO RYZYKA RYNKU POLSKIEGO PROFIL: AGRESYWNY Poniższe zestawienie potwierdza, że także w grupie funduszy bezpiecznych możemy poszukiwać okazji przy niewielkim ryzyku. Inwestor o profilu agresywnym na pierwszych miejscach wśród funduszy niskiego ryzyka odnajdzie te o dużym potencjale wzrostu. Wyniki miesięczne > 1% nie należą tu do rzadkości. Rekordowe wyniki miesięczne funduszy w rankingu dla inwestora ostrożnego są znacznie niższe od wyników, które można uzyskać wybierając te bardziej ryzykowne fundusze niskiego ryzyka. Przy czym tu inwestor musi liczyć się z możliwością chwilowych strat, nawet ponad 1,5%. Z drugiej strony zyski miesięczne przekraczające 1% także często występują. Opiekun Inwestora strona: 4

5 PROFIL INWESTORA: ANALIZY MIESIĘCZNE (ZA OSTATNIE 3 MIESIĄCE) W PRZYKŁADACH Optymalnym okresem analiz dla bieżącej sytuacji rynkowej jest analiza miesięcznych wyników w ostatnich 3 miesiącach. Poniżej przykładowa analiza trzech funduszy obligacji krajowych. Ile prób portal analizuje wyniki 1-miesięcznych wpłat do funduszu, które rozpoczynały się w poszczególnych dniach w ostatnich 3 miesiącach. Daje to około dni roboczych i tę informację przedstawiamy w kolumnie ilość prób. Jeżeli dla danego funduszu ilość prób znacznie różni się od pozostałych oznacza to, że fundusz jest: rzadziej wyceniany, nowy, miał przerwy w notowaniach. Oto przykład funduszu Hestia Bezpiecznego Inwestowania. Każdy słupek to wynik jaki uzyskał ten fundusz, gdyby wpłacić pieniądze na dokładnie 1 miesiąc (28 dni) w tym dniu. Przykładowo wynik wpłaty w dniu to 0,03% w miesiąc, wpłata to 0,1%, a wpłata to 0,22% Min i Max to wyniki najgorszej i najlepszej inwestycji w badanym okresie czasu. Pokazuje to potencjał możliwości funduszu czyli jakie wyniki uzyskiwał w ostatniej sytuacji rynkowej. Ocena oznacza jak często dana wartość pojawia się w badanych wynikach. Dla funduszu Copernicus Papierów Korporacyjnych największy pechowiec w miesiąc zarobił... 0,6%. A mając szczęście można było zarobić 0,8%. Porównując wyniki 0,6%-0,8% z wynikami funduszu Ergo Hestia nie mamy problemu z określeniem, który fundusz w ostatnim czasie uzyskiwał lepsze wyniki. Różnica jest druzgocąca. Najlepszy wynik funduszu Ergo Hestia (0,2%) jest znacznie gorszy niż najgorszy wynik funduszu Copernicus (0,6%). Dla inwestora ostrożnego oznacza, że 75% (3/4 przypadków) badanych inwestycji dało wynik lepszy niż Ocena. Pozwala to wskazać fundusze, które bardzo często uzyskiwały określony poziom zysku. Ranking preferuje wtedy fundusze o mniejszej zmienności, ale często niższych zyskach, przy czym występujących stosunkowo często Dla inwestora ostrożnego oznacza, że 25% (¼ przypadków) badanych inwestycji dało wynik lepszy niż Ocena. Ranking wskazuje te fundusze, które uzyskiwały świetne wyniki, choć wyniki te zdarzały się nie tak często (choć ciągle jest to ¼ badanych przypadków). Inwestujący agresywnie poszukują funduszy o dużych zyskach, mając świadomość dodatkowego ryzyka (widząc np. wartość Min) i rozumiejąc, że wyniki Max oraz Ocena nie pojawiały się często. Opiekun Inwestora strona: 5

6 KTÓRY FUNDUSZ WYBRAĆ? Przykładem funduszu z grupy obligacji będącego funduszem bardziej ryzykownym jest Idea Obligacji Skarbowych. Wyniki Min i Max pokazują potencjał możliwych miesięcznych zysków i strat tego funduszu. Wyniki minus 3% i plus 4% w miesiąc doskonale oddają zmienność wyników tego funduszu. Tego typu fundusze pozwalają poszukiwać zysków także w czasie gdy nie inwestujemy w fundusze akcji. Nawet w danej grupie funduszy rozbieżności mogą być znaczne. Oba fundusze: Copernicus Obligacji Korporacyjnych oraz Ergo Hestia Bezpiecznego Inwestowania mają małą zmienność i bardzo stabilne wyniki. Tylko... fundusz Copernicus w obecnej sytuacji rynkowej zawsze zarabia 3-6 razy lepiej niż fundusz Ergo Hestia... Zyski na poziomie 0,6% miesięcznie odpowiadają ponad 7% zysku rocznie. Ale jakże inaczej wygląda fundusz Copernicus na tle funduszu Idea Obligacji Skarbowych. Fakt, Copernicus oferuje obecnie stabilne wyniki. Ale zysków ponad 1% miesięcznie raczej nie uzyska. W przypadku funduszu Idea wyniki ponad 1% występowały w co czwartym badanym dniu. Wyższe zyski okupione są tu większym ryzykiem nawet 3% chwilowych strat. Opiekun Inwestora strona: 6

7 PRZYKŁADOWE ANALIZY FUNDUSZY AKCJI ZAGRANICZNYCH FRANKLIN MENA FUND. MIN: -1,9%, MAX: 5,1% Niewielka zmienność wyników, w badanym okresie jeżeli już były straty to niewielkie, niestety także potencjał zysków nie jest imponujący. NORDEA NORDIC EQUITY. MIN: -12,6%, MAX: 18,3% Wyniki często lepsze od najlepszych wyników funduszu Franklin MENA, miesięczne wyniki sięgają nawet ponad 15%. Z drugiej strony straty miesięczne potrafiły być znaczne i wynosiły ponad 5%. Opiekun Inwestora strona: 7

8 EAST CAPITAL AKCJI ROSYJSKICH. MIN: -4,6%, MAX: 21,1% W przypadku poprzedniego wykresu większy potencjał zysków oznaczał większe ryzyko większej straty. A dokładnie w tej samej sytuacji rynkowej, zmienności kursów walut fundusz Akcji Rosyjskich zachowywał się w nieco inny sposób. Miesięczne zyski często były jeszcze lepsze niż funduszu Nordea, wynik ponad 10% pojawiał się w prawie połowie badanych inwestycji. Straty, które pojawiały się były już niewielkie i ostatnio nie przekraczały 5% dla miesięcznych inwestycji. ING JAPONIA DLA KONTRASTU. MIN: -8,1%, MAX: 3,4% Wykres wyników tego funduszu nie wymaga komentarza. Jest bezpośrednio związany ze specyfiką giełdy w Japonii. Opiekun Inwestora strona: 8

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:

RAPORT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W ROKU 2008 NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: APOT DYNAMICZNA ANALIZA 1,2,3,5 I 10 10 LETNICH INWESTYCJI W FUNDUSZE OBLIGACJI W OKU 2008 2008 WWW.OPIEKUNINWESTOA.PL NAZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE: SYSTEM POWIADOMIEŃ EKOMENDACJE DOPASOWANE DO

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU ABONAMENT PODSTAWOWY INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE DOSTĘPNE W RAMACH ABONAMENTU Abonament Standard to wszystko to co niezbędne aby korzystać ze strategii inwestowania, monitorować rynki

Bardziej szczegółowo

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK

POMOC W INWESTOWANIU CZYLI JAK POMAGAM INWESTOWAĆ W RAMACH RODZINNYCH FINANSÓW (C) 2007-2015 REMIGIUSZ STANISŁAWEK Remigiusz Stanisławek Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy Certyfikowany Doradca Finansowy PL.13.EFG.01516 Jedyny doradca z Polski z tytułem MDRT Top of The Table POMOC W INWESTOWANIU CZYLI

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT W PORTALU. CZY TO DLA MNIE?

ABONAMENT W PORTALU. CZY TO DLA MNIE? www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. ABONAMENT W PORTALU. CZY TO DLA MNIE? Poznań, 15 listopad 2010, 10:43 Drogi inwestorze!

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY

RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY RAPORT DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ AKTYWNIE ZOBACZ CO NA TEN TEMAT MÓWIĄ LICZBY Mówi się, że nie będąc ekspertem nie przewidzimy górek i dołków. A skoro ekspertami nie jesteśmy to musimy pozostawić nasze

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 4 / 2010 (4) Grudzien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT

POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT POMOCNIK INWESTORA: OPROCENTOWANIE LOKAT PORÓWNANIE OPROCENTOWANIA LOKAT BANKOWYCH DO INFLACJI, WYNIKÓW GIEŁDY W WARSZAWIE CZYLI ILE MOŻNA BYŁO ZAROBIĆ BEZ RYZYKA Czy inwestor może zyski z funduszu porównać

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL PORTAL DLA INWESTORÓW NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, październik 2008 Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 2: LOKATY, OBLIGACJE, AKCJE, FOREX. ILE MOŻNA ZAROBIĆ? Zanim przejdziemy do informacji o funduszach inwestycyjnych warto choćby pobieżnie poznać inne sposoby inwestowania.

Bardziej szczegółowo

JAK SKUTECZNIE INWESTOWAĆ MASZ POLISĘ INWESTYCYJNĄ? ZACZNIJ ZARABIAĆ ZAMIAST LICZYĆ NA SZCZĘŚCIE

JAK SKUTECZNIE INWESTOWAĆ MASZ POLISĘ INWESTYCYJNĄ? ZACZNIJ ZARABIAĆ ZAMIAST LICZYĆ NA SZCZĘŚCIE ZARZĄDZANIE FINANSAMI JAK SKUTECZNIE INWESTOWAĆ MASZ POLISĘ INWESTYCYJNĄ? ZACZNIJ ZARABIAĆ ZAMIAST LICZYĆ NA SZCZĘŚCIE Remigiusz Stanisławek Wiele osób lokuje oszczędności na rynku funduszy inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY

OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY OPIEKUN ZYSKU / OPIEKUN DORADCY - PAKIET POMOCY W INWESTOWANIU DLA TWOICH KLIENTÓW - MATERIAŁY INFORMACYJNE DLA DORADCÓW FINANSOWYCH I FIRM DORADZTWA FINANSOWEGO Portalami www.opiekunzysku.pl i www.opiekundoradcy.pl

Bardziej szczegółowo

KROCZĄCY STOP LOSS NOWE MOŻLIWOŚCI

KROCZĄCY STOP LOSS NOWE MOŻLIWOŚCI www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. Poznań, 12 listopad 2010, 16:43 Drogi inwestorze! W dniu dzisiejszym oddajemy

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 4: GIEŁDA: AKCJE, INDEKSY, HOSSA, BESSA, TREND BOCZNY, DEBIUTY... (CZĘŚĆ 2) Skoro mowa o giełdzie muszą pojawić się wykresy. Sprawdzimy kiedy akcje zarabiają, a kiedy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA REMIGIUSZ STANISŁAWEK, TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA SZKOLENIE FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM Szczególnie polecane dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

http://kurs.opiekuninwestora.pl

http://kurs.opiekuninwestora.pl http://kurs.opiekuninwestora.pl LEKCJA 3: GIEŁDA: AKCJE, INDEKSY, HOSSA, BESSA, TREND BOCZNY, DEBIUTY... (CZĘŚĆ 2) Skoro mowa o giełdzie muszą pojawić się wykresy. Sprawdzimy kiedy akcje zarabiają, a kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE...

OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE... OPIEKUN INWESTORA O FIRMIE... Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią uniknąć zagrożeń? Firma Opiekun Inwestora powstała

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY

ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY REMIGIUSZ STANISŁAWEK, TWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA NOWY PROJEKT SZKOLENIOWY TO DWA SZKOLENIA: FUNDUSZE INWESTYCYJNE TO NIE LOKATA ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE TRZEBA BYĆ EKSPERTEM

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY

FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY RAPORT: GDZIE INWESTOWAĆ W FUNDUSZE O 2% TANIEJ NIŻ W MBANKU O tym nie wie większość inwestujących na platformach mbank czy też Bossa Fund. FUNDUSZE INWESTYCYJNE: PROWIZJE OD ZAKUPU FUNDUSZY Koszty to

Bardziej szczegółowo

http://www.funduszetonielokata.pl

http://www.funduszetonielokata.pl REMIGIUSZ STANISŁAWEK, WSPÓŁTWÓRCA PORTALU WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL ZAPRASZA NA 10-GODZINNE SZKOLENIE FUNDUSZE TO NIE LOKATA FUNDUSZE TO NIE LOKATA, ALE... NA SZCZĘŚCIE FUNDUSZE TO NIE GIEŁDA. ABY ŚWIADOMIE

Bardziej szczegółowo

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA

POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl www.funduszowacafe.pl www.funduszetonielokata.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. POMOCNIK INWESTORA: INFLACJA

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013 www.opiekuninwestora.pl blog.opiekuninwestora.pl POMAGAMY INWESTOROM OD 2008 ROKU. O AKTYWNYM INWESTOWANIU MÓWIMY OD 2006. AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2013 Poznań, 3 czerwca 2013, 10:17 Drogi inwestorze! Miesiąc

Bardziej szczegółowo

FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o zarządzaniu kwotą 4,5 mld złotych

FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o zarządzaniu kwotą 4,5 mld złotych Podcast Finanse bardzo osobiste, odcinek 10 Data publikacji: 2015-06-22 link do opisu na blogu: http://marciniwuc.com/unikorona-pieniezny/ FBO 010: UniKorona Pieniężny rozmowa z Andrzejem Czarneckim o

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie

Strategie inwestycyjne na przykładach różne podejście do budowania portfela inwestycyjnego. Strategia oparta o spółki dywidendowe notowane na giełdzie Prognozy rynku kapitałowego i strategie inwestycyjne gdzie możemy szukać podpowiedzi przy rozpoczęciu i układaniu indywidualnego długoterminowego portfela inwestycyjnego CZĘŚĆ TRZECIA 1. STRATEGIE INWESTYCYJNE

Bardziej szczegółowo

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora

Warto. Moje Fundusze. Moje Fundusze. inwestować. długoterminowo. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 2 (3) 2008 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Zbliża się połowa roku 2008, nadchodzą wakacje. Wraz z życzeniami udanego urlopu z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH

EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE. Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS WARSZAWA, 2014 WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH www.wise-institute.org.pl WARSZAWA, 2014 EMERYTURY PAŃSTWOWE CZY RYNKI KAPITAŁOWE Podstawa racjonalnego wyboru między OFE i ZUS MACIEJ BITNER WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo