MARKET REPORT. Numer 12 (2)/2013 Luty 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKET REPORT. Numer 12 (2)/2013 Luty 2013"

Transkrypt

1 MARKET REPORT Numer 12 (2)/213 Luty Trendy rynkowe EUROPA Wydarzeniem miesiąca na Starym Kontynencie jest z pewnością wyborczy sukces byłego premiera Włoch S. Berlusconiego, głoszącego hasła wymierzone przeciwko polityce redukcji wydatków premiera Montiego. Partia Berlusconiego zdobyła kluczową pozycję w wyższej izbie Parlamentu włoskiego, co może zapowiadać nie tylko komplikacje z kontynuowaniem polityki oszczędności, ale także typowy dla włoskiej kultury politycznej impas we wprowadzaniu kolejnych niezbędnych reform. Na informację o sukcesie Berlusconiego rynki finansowe zareagowały dość nerwowo, a rentowności 1-letnich włoskich obligacji skarbowych wzrosły do najwyższych poziomów od listopada 212 roku, osiągając nawet 4,88%. USA Wobec braku porozumienia między Demokratami a Republikanami, prezydent Obama był zmuszony wprowadzić w życie automatyczne cięcia budżetowe na kwotę 85 mld dolarów. Kwota ta nie powinna mieć znaczącego wpływu na spadek dynamiki PKB i stopę bezrobocia w USA (dla porównania, najniższy od pięciu lat, deficyt budżetowy w 213 został oszacowany na 845 mld dolarów), stąd spokojna reakcja rynków finansowych. 1 marca dolar umocnił się wobec euro a indeks S&P5 nieznacznie wzrósł. Większym zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki jest raczej klincz polityczny, który wokół dyskusji o budżecie absorbuje uwagę polityków i opinii publicznej. To z kolei odsuwa w czasie próby zdecydowanych reform gospodarczych. Automatyczne cięcia ( sequester ) można też interpretować jako spadek prawdopodobieństwa szybkiego zakończenia programu QE3. Rynek akcji w USA, który wyznacza kierunek dla innych giełd na świecie, w tym GPW, poddał się w lutym płaskiej korekcie. S&P5 zakończył miesiąc wzrostem o 1,1%. Jednocześnie rentowności amerykańskich obligacji 1-letnich spadły do poziomu 1,89%, czyli o niecałe 5% niższego niż na koniec stycznia. Spekulacje o przesunięciu alokacji aktywów z obligacji ku akcjom należy więc odłożyć. Nie należy jednak zapominać, że proces taki musi być rozłożony w czasie i kluczowe efekty mogą być widoczne w perspektywie roku. POLSKA Sytuacja makroekonomiczna w Polsce uległa dalszemu pogorszeniu. Co prawda w styczniu, produkcja przemysłowa wzrosła o,3% (wobec mediany oczekiwań na poziomie -2,8%), to ten niewielki wzrost można zawdzięczać tylko czynnikom sezonowym. Podobna pozytywna niespodzianka wystąpiła niedawno w październiku, ale poprawa sytuacji nie okazała się trwała. Wskaźnik PMI dla przemysłu już 1 miesiąc z rzędu znajduje się poniżej poziomu 5, wyznaczającego wartość neutralną dla gospodarki. PKB w IV kwartale 212 roku wzrosło o 1,1% r/r, przy czym spożycie indywidualne spadło o 1% r/r co jest wynikiem najgorszym od początku transformacji ustrojowej w Polsce. W całym 212 roku PKB urosło tylko o 2% co powoduje, że rośnie prawdopodobieństwo konieczności korekty założeń budżetowych na 213 rok, które prognozują zwiększenie PKB o 2,2% w bieżącym roku. Wyniki wyborów we Włoszech zapowiadają niebezpieczny impas w polityce Automatyczne cięcia wydatków rządowych w USA sięgną 85 mld $ do końca 213 r. Wciąż brak dowodów na zdecydowane przesunięcie aktywów ku rynkom akcji Pogarszający się krajobraz makro w Polsce PKB w IV kwartale +1,1% r/r

2 styczeń (212) luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń (213) CP INVESTMENTS 6, 4, 8,% 2,, -2, -4, -6, 3,% -2,% -7,% -12,% Lepsze od oczekiwań dane dot. produkcji przemysłowej w styczniu nie oznaczają przełamania trendu spadkowego różnica (w p. p., lewa skala) prognoza aktualna Zmiany produkcji przemysłowej rok do roku, dane przed wyłączeniem czynników sezonowych. Dane: GUS Sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 3,1% r/r, co można tłumaczyć większą liczbą dni roboczych. Niemniej, jest to pozytywna informacja, która jednak powinna zostać potwierdzona przez wyraźny trend, aby mogła być interpretowana jako poprawa koniunktury w handlu detalicznym (por. również uwagi w rozdziale 2 o branży odzieżowej). Inflacja CPI spadła do 1,7% r/r, a więc blisko dolnego ograniczenia przedziału wahań dla celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1 p. p.) Dane te musiały wywierać presję na dalsze cięcia stóp procentowych przez RPP. Rynek został jednak całkowicie zaskoczony skalą obniżki. 6 marca RPP podała w komunikacie, że obniża stopę referencyjną NBP o 5 p. b. do 3,25%. Rynek spodziewał się pozostawienia stóp na poziomie 3,75% lub cięcia o 25 p. b. Po raz kolejny komunikacja członków Rady z rynkiem pozostawia wiele do życzenia. Ci z członków Rady, którzy zajmowali dotychczas stanowisko pośrednie między gołębiami i jastrzębiami, jeszcze w lutym wypowiadali się negatywie o możliwości dalszych cięć. Skala cięcia wskazuje na to, że RPP dysponuje prognozami zakładającymi co najmniej głębsze spowolnienie gospodarki. Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu potrzebuje potwierdzenia w kolejnych miesiącach Inflacja CPI w styczniu 1,7% r/r. Niepewny wynik marcowego głosowania w RPP 2. Informacje branżowe BANKOWOŚĆ Styczeń 213 roku przyniósł znaczące ożywienie na rynku bankowych dłużnych papierów wartościowych. W tym miesiącu banki wyemitowały obligacje o łącznej wartości 33 mln zł (rok temu było to zaledwie 3 mln zł). Styczniowym rekordzistą pod tym względem jest BGŻ, który zebrał z rynku 155 mln zł. W lutym, tylko ING BŚ zebrał z rynku 55 mln zł (por. rozdział 3). Długoterminowy program emisyjny o wartości nawet 2,5 mld zł ogłosił natomiast bank Millenium. Zwiększone zapotrzebowanie banków na kapitał długoterminowy wynika z regulacji tzw. Bazylea III, która zmusza je do wydłużania zapadalności pasywów. Komisja Nadzoru Finansowego chciałaby, aby co najmniej 2% portfela kredytów hipotecznych banków była finansowana pasywami długoterminowymi. Oznacza to, że w najbliższym czasie będziemy prawdopodobnie świadkami kolejnych dużych emisji, a ich wartość będzie coraz wyższa. W ciągu kilku lat banki mogą pozyskać nawet kilkanaście miliardów złotych. Ożywienie na rynku długu bankowego wynika z wymagań Bazylei III

3 BRANŻA ODZIEŻOWA Zaskakująco dobre wyniki za 4 kwartał 212 roku podane przez spółkę Monnari, pozwoliły jej podwoić w 4 dni swoją kapitalizację rynkową oraz spowodowały wzrost kursów akcji innych spółek z sektora. Monnari zarobiła w ubiegłym roku 8,2 mln zł netto wobec 5 mln zł straty w 211 roku. 97% zysków spółka zanotowała właśnie w IV kwartale, w którym skokowo zwiększyła przychody przy jednoczesnej dyscyplinie kosztowej. Sukces ten jest tym bardziej doniosły, że kluczowe dla oceny sytuacji w handlu detalicznym wskaźniki makroekonomiczne pokazują spowolnienie w całej gospodarce, a w konsumpcji w szczególności. Jeżeli dobre wyniki Monnari potwierdzą również inne spółki odzieżowe, będziemy mogli ostrożnie mówić o odbiciu w tym sektorze sprzedaży detalicznej. Wysokie zyski Monnari przełożyły się na lepsze postrzeganie branży 3. Rynek pierwotny wybrane debiuty w lutym 213 GPW Na rynku głównym GPW pojawił się pierwszy, i jak na razie ostatni, debiutant w tym roku. Warto podkreślić, że cena emisyjna PHN, podobnie jak niedawnych emisjach Alior Banku czy Czerwonej Torebki, ukształtowała się bliżej dolnego przedziału widełek ustalonych przez sprzedającego, co świadczy o tym, że rynek wciąż jest trudny dla emitentów. Na rynku NewConnect pojawiły się trzy nowe spółki, a wartość emisji we wszystkich przypadkach nie przekroczyła 1,5 mln zł. Spółka Symbol Rynek Branża Wartość emisji Polski Holding Nieruchomości PHN Rynek główny GPW zarząd nieruchomościami Giełdowy debiut Polskiego Holdingu Nieruchomości to realizacja pierwszego etapu prywatyzacji spółki. Kolejnym ma być sprzedaż pozostałego pakietu akcji inwestorowi branżowemu. Kapitalizacja spółki według ceny emisyjnej to zaledwie połowa jej wartości księgowej. PHN stracił w pierwszych trzech kwartałach 212 roku 143 mln zł netto. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że aż 184 mln zł straty pochodziło z odpisu aktualizującego wartość aktywów. Spółka wycenia zarządzane przez siebie nieruchomości metodą wyceny godziwej, co powoduje dużą wrażliwość wyniku na fluktuacje wycen nieruchomości na rynku, zarówno dodatnie, jak i ujemne. Spółka planuje przeprowadzić głęboką restrukturyzację, która będzie się wiązała ze sprzedażą nieruchomości o wartości ok. 7 mln zł a także redukcją zatrudnienia w grupie. Pierwsza sesja handlu akcjami PHN przyniosła umiarkowany sukces dla kupujących. Cena na zamknięciu była wyższa o 7,3% od ceny emisyjnej. Spółka Symbol Rynek Branża Wartość emisji APN Promise PRO NewConnect usługi informatyczne Spółki z grupy kapitałowej APN Promise są dostawcami rozwiązań informatycznych (licencje, usługi wdrożeniowe i szkoleniowe). W ubiegłym roku grupa miała 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,4 mln zł w roku 211. Przychody wyniosły 29 mln zł (rentowność netto,8%). Podniesienie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nie poprawiło znacząco niedokapitalizowania spółki. Współczynnik ogólnego zadłużenia na koniec 212 roku był na wysokim poziomie 89%. Spółka planuje wydać 2 mln zł na akwizycje jeszcze w 213 roku oraz kolejne 2 mln zł na innowacje w obszarze produktowym i operacyjnym w latach

4 CATALYST Luty obfitował w duże emisje debiutantów na rynku Catalyst. Oprócz przedstawionych niżej spółek, dużą emisją rozpoczęły swoją karierę na tym rynku: Nickel Development (2 mln zł) oraz MW Trade (5 mln zł). usługi budowlanomontażowe Instalexport INE WIBOR 6M + 6,75 p. p. Spółka działająca w nie najlepiej ocenianej ostatnio przez rynek branży budowlanej, w I półroczu 212 roku straciła 2 mln zł przy przychodach na poziomie 81,5 mln zł. Z działalności operacyjnej spółka wykazała niewielki zysk (około 4 tys. zł). Słabe wyniki i perspektywy dla branży uzasadniają wysoki kupon oferowany przez spółkę. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki na koniec I półrocza 212 roku wyniósł 7%. Całkowite zadłużenie (wraz z rezerwami na zobowiązania) spółki wynosiło wówczas 13 mln zł i z tej perspektywy emisję na Catalyst należy ocenić jako niewielką, pilotażową. Spółka w najbliższej przyszłości może potrzebować dużo więcej kapitału. Według śródrocznego sprawozdania za I połowę 212 roku, spółka w perspektywie 12 miesięcy (tj. do końca czerwca 213 roku) będzie musiała zrolować ok. 38 mln zł kredytów. ING Bank Śląski ING1217 bankowość 565 WIBOR 6M +,9 p. p. Jak sygnalizowaliśmy wyżej (por. rozdział Informacje branżowe/bankowość), banki będą w perspektywie kilku lat zgłaszały zwiększone zapotrzebowanie na kapitał długoterminowy. Przykładem może być emisja ING Banku Śląskiego największa jak dotąd w 213 roku. Jeden z największych banków w Polsce nie musiał oferować zbyt wysokiego kuponu, ale,9 p. p. marży to niewiele nawet na tle konkurencji. Przypomnijmy, że w październiku na Catalyst zadebiutowały papiery PKO BP z marżą 1,64 p. p., w marcu zaś obligacje Alior Banku z marżą aż 4,75 p. p. Inne banki, których papiery dłużne są notowane na tym rynku to m.in. BOŚ Bank (marża 2,85 p. p.) czy Bank Pocztowy (marża 3,75 p. p.). Niskie oprocentowanie w przypadku ING Banku Śląskiego, oprócz stabilności emitenta, może być uzasadnione krótszym terminem wykupu zapadają w 217 roku, podczas gdy obligacje Alior Bank w 22, a PKO BP w 222. ING Bankowi Śląskiemu został nadany rating przez Fitch (A) oraz Moody s (Baa1). Scanned Multimedis SCM1115 prywatna opieka medyczna 19 5 WIBOR 3M + 5,75 p. p. Grupa kapitałowa notowanej na rynku NewConnect spółki straciła w 212 roku,26 mln zł netto przy przychodach 65,6 mln zł (sprawozdanie jednostkowe wykazało zysk na poziomie 1,8 mln zł). Wskaźnik ogólnego zadłużenia grupy wyniósł 52% (po uwzględnieniu długu obligacyjnego). Celem emisji jest refinansowanie kapitału obrotowego (3 mln zł) oraz inwestowanie w podmioty z branży medycznej i w sprzęt. Zabezpieczeniem emisji jest cesja wierzytelności z tytułu wykonania umów na rzecz NFZ oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Obligacje mają wbudowane opcje wykupu zarówno na żądanie emitenta (wówczas cena wykupu zostanie podwyższona w stosunku do ceny nominalnej) jak i obligatariusza (w określonych przypadkach). Ponadto, część obligacji zostanie poddana przymusowej amortyzacji po ósmym okresie odsetkowym. Obligacje zostaną wykupione proporcjonalnie od obligatariuszy, po zaokrągleniu liczby wykupywanych obligacji w dół.

5 4. Indeks obligacji korporacyjnych CP CorpBonds Index Indeks obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst wzrósł w lutym o,8% co stanowi potwierdzenie solidnego zachowania się indeksu w nowym roku. Wartość obrotów w ciągu miesiąca przekroczyła 27 mln zł, co jest wynikiem gorszym o 5 mln zł w porównaniu ze styczniem. 1 8, 1 6, 1 4, 1 2, 1, 98, 96, 94, miesięczna już historia CP CorpBonds Index pozwala na spojrzenie z nieco szerszej perspektywy. W analizowanym okresie, biorąc pod uwagę absolutną stopę zwrotu, lepszą inwestycją było kupno akcji szerokiego rynku. Indeks WIG wzrósł o 15,7% podczas gdy indeks obligacji korporacyjnych o 7,1%. Jednak stopa zwrotu skorygowana o ryzyko, wykazuje zdecydowaną przewagę obligacji korporacyjnych wskaźnik Sharpe a 1 był dla nich trzykrotnie wyższy. Średni dzienny wolumen transakcji na obligacjach korporacyjnych w ostatnich 1 miesiącach wyniósł 1,3 mln zł i wartość ta była względnie stabilna kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut średni wolumen [prawa oś w tys. zł] CP CorpBonds [lewa oś, kwiecień 212=] WIG [lewa oś, kwiecień 212=] Zastrzeżenie: Niniejszy dokument został sporządzony według najlepszej wiedzy autorów, bazującej na ogólnodostępnych źródłach informacji. CP Investments nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji w nim zawartych. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 25 roku, Nr 26, poz. 1715).. 1 Wskaźnik liczony jako: czyli różnica stopy zwrotu aktywa i oraz stopy wolnej od ryzyka w okresie dziesięciomiesięcznym, podzielona przez odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu. Stopę wolną od ryzyka przyjęto na poziomie 5,5% p. a.

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MARKET REPORT. Numer 25 (4/2014) Maj 2014

MARKET REPORT. Numer 25 (4/2014) Maj 2014 styczeń '12 maj lipiec wrzesień listopad styczeń '13 maj lipiec wrzesień listopad styczeń '14 CP INVESTMENTS MARKET REPORT Numer 25 (4/2014) Maj 2014 1. Trendy rynkowe - POLSKA - Mimo trwającego ożywienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr Czarnecki Prezes Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo