ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl"

Transkrypt

1 ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 maja 2015 r. ING BANK ŚLĄSKI

2 Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. 2

3 Spis treści Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 3

4 Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w 1 kwartale 2015 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów: 77,3 mld zł depozytów +10,6 mld zł (+16%) r/r 52,3 mld zł depozytów klientów detalicznych +7,0 mld zł (+15%) r/r 3,8 mln klientów detalicznych wzrost netto o 260 tys. r/r 38,1 tys. klientów korporacyjnych Wzrost sprzedaży produktów kredytowych: 61,6 mld zł kredytów udzielonych klientom +9,2 mld zł (+17%) r/r 38,5 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +5,0 mld zł (+15%) r/r 23,1 mld zł kredytów detalicznych +4,2 mld zł (+22%) r/r 17,2 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,3 mld zł (+24%) r/r; 16,0% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w 1 kwartale 2015 roku Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie: 907 bankomatów własnych oraz 782 wpłatomaty (wliczając 629 maszyn dwufunkcyjnych i ponad 500 bezstykowych) 401 oddziałów ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 900 tys. pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety); 37 tys. pobrań aplikacji ING BusinessMobile Opracowanie prostej i uczciwej oferty produktowej: 2,6 mln rachunków bieżących, w tym 75% Kont Direct Oferta kredytów hipotecznych Mieszkaj bez kompromisów Oferty oszczędnościowe Bonus na start i OKO Bonus Aleo ponad 41 tys. aktywnych firm Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku: 906 mln zł przychodów w 1 kwartale 2015 r. +3% r/r 410 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 1 kwartale 2015 r. -1% r/r Zysk netto na poziomie 261 mln zł w 1 kwartale 2015 r. +3% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 75% +2 p.p. r/r 4

5 Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł Zmiana % kw/kw Zmiana % r/r Zmiana kw/kw Zmiana r/r Depozyty klientów ogółem % 16% Depozyty klientów detalicznych % 15% Depozyty klientów korporacyjnych % 17% Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank % 17% % 33% Kredyty klientów ogółem % 17% Kredyty dla klientów detalicznych % 22% Wolumen kredytów hipotecznych % 24% Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem % 15%

6 Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa ,25 2,87 2,73 2,56 55,8 53,3 54,7 2,50 1,50 1Q Q Q 2015 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 1Q Q Q 2015 Przychody (mln zł) C/I (%) Salda komercyjne na pracownika , , ,2 1Q Q Q Q Q Q 2015 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów 6

7 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w mln zł 1Q Q 2015 zmiana Przychody ogółem 883,8 906,0 + 3% Koszty ogółem 471,2 495,6 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 412,6 410,4-1% Koszty ryzyka 84,1 84,3 + 0% Zysk brutto 328,5 326,1-1% Zysk netto 254,6 261,0 + 3% Łączny współczynnik kapitałowy */ 14,6% 14,8% + 0,2 p.p. ROA (%) 1,13% 1,07% - 0,06 p.p. ROE (%) 11,3% 10,8% - 0,5 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,3% 54,7% + 1,4 p.p. */ Począwszy od 1Q 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy liczony zgodnie z wytycznymi Bazylei III, z uwzględnieniem tzw. opcji narodowych według stanu dotychczasowego (np. wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych) ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów 7

8 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 8,42 7,88 7,24 7,10 7,03 7,25 7,33 7,40 7,50 7,76 8,18 8,07 8,13 8,20 8,29 8,42 8,60 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2,00 2,36 2,67 2,89 2,99 3,03 3,14 3,19 3,22 3,30 3,37 3,41 3,47 3,56 3,70 3,84 3,95 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 8

9 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych 25 Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 7,79 6,82 6,35 6,56 6,41 6,50 6,41 6,64 6,20 7,00 7,57 7,44 7,08 7,43 7,39 7,36 7,57 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 6,34 6,60 7,09 7,19 8,19 8,16 8,09 7,99 8,07 8,03 8,20 8,32 8,66 8,92 9,03 8,97 9,30 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 9

10 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 10

11 Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów 3,8 mln klientów detalicznych 118,8 tys. nowych klientów pozyskanych w 1 kwartale 2015 roku 23,1 mld zł kredytów detalicznych +4,2 mld zł (+22%) r/r oraz +1,3 mld zł (+6%) kw/kw 17,2 mld zł kredytów hipotecznych +3,3 mld zł (+24%) r/r oraz +1,0 mld zł (+6%) kw/kw 16,0% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 1 kwartale 2015 roku 663 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 kwartale 2015 roku (+14% r/r i +5% kw/kw) 52,3 mld zł depozytów klientów detalicznych +7,0 mld zł (+15%) r/r oraz +2,2 mld zł (+4%) kw/kw 2,6 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 75% Kont Direct 84% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów ING BankMobile oraz ING BankMobile HD: tys. pobrań aplikacji na smartfony i tablety - Nowa metoda wykonywania przelewów przez wysłanie ich na numer telefonu Dwie statuetki Złotego Bankiera dla ING Banku Śląskiego S.A.: - za najlepszy kredyt hipoteczny oferta kredytu hipotecznego Mieszkaj bez kompromisów - za najlepszy spot reklamowy reklama telewizyjna z kampanii Liczą się ludzie 11

12 Baza klientów 3,8 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych ,55 3,60 3,67 3,73 3,81 118,8 88,3 83,6 101,7 92,9 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Konto Direct z aplikacją mobilną za: prowadzenie konta kartę do konta (przy wydatkach min. 300 zł miesięcznie) wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, także telefonem krajowe przelewy przez telefon i internet w PLN Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (w tys.) QoQ YoY Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci indyw idualni Przedsiębiorcy Uwaga: rachunki bieżące w PLN 75% rachunków to Konta Direct Bankuj mobilnie za 0 zł 12

13 Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +17% +5% QoQ +11% YoY +33% % -2% +6% +16% +4% QoQ +15% YoY Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące +2% +23% 13

14 ING Konto Funduszowe SFIO Ułatwiamy wejście w świat inwestycji - wybór funduszy jest teraz prostszy Zachęcamy klientów, aby swoje pieniądze dzielili pomiędzy oszczędności i inwestycje Odpowiadamy na faktyczne potrzeby klienta - przejrzysta, prosta oferta i oszczędność czasu Oferujemy starannie dobrany i monitorowany pakiet funduszy zarządzany przez ekspertów ING Pakiet Ostrożny ING Pakiet Umiarkowany ING Pakiet Dynamiczny Fundusze pieniężne i obligacji 100% Fundusze pieniężne i obligacji 70% Fundusze akcji 30% Fundusze pieniężne i obligacji 35% Fundusze akcji 65% Każdy Pakiet to fundusz inwestujący w fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych. Pakiety różnią się między sobą zaangażowaniem w fundusze akcyjne, a więc różnym poziomem ryzyka. 14

15 Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) +22% +6% 663 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1Q 2015 roku QoQ +9% +4% +3% +8% YoY +48% +24% +3% +5% (+14% r/r i +5% kw/kw) Pożyczka dla małych firm Szybka decyzja kredytowa +6% +26% Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Pożyczki gotówkowe Faktoring & Leasing 15

16 Kredyty hipoteczne 17,2 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) % --- FX % 92% --- PLN 90% % +6% ,0% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w 1 kw r., #3 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 1,5 mld zł (+113% r/r) 7,0% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,0% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 1kw r.) Q14 3Q14 4Q14 1Q Sektor bankowy: miesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) gru-06 mar-07 cze-07 wrz-07 PLN gru-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10 wrz-10 gru-10 mar-11 cze-11 wrz-11 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar FX 1,3% 98,7% Złoty Bankier Nagroda za najlepszy kredyt hipoteczny za ofertę Mieszkaj bez kompromisów

17 Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD - od 26 sierpnia 2013 r.) ~ 1,5 mln transakcji w marcu 2015 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 220 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 125 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 900 tys. pobrań aplikacji Przelew na telefon w aplikacji ING BankMobile Nowa, wygodna i szybka metoda wykonywania przelewów Korzyści: Przelew na telefon nic nie kosztuje, a pieniądze wysyłasz tak łatwo jak SMSy Możesz go zrobić do odbiorcy zarówno w ING, jak i na rachunek w innym banku Wystarczy, że znasz numery telefonów swoich znajomych oraz członków rodziny Maksymalna kwota przelewu na telefon to 200 zł dziennie 401 oddziałów ze strefami samoobsługowymi 907 bankomatów własnych oraz 782 wpłatomaty (wliczając 629 maszyn dwufunkcyjnych) Ponad 500 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 58 punktów ING Express w centrach handlowych 84% wpłat na konto zrealizowanych samoobsługowo 181 placówek w nowym standardzie 17

18 Bankowość Korporacyjna Wzrost wolumenów 38,1 tys. klientów korporacyjnych 38,5 mld zł kredytów korporacyjnych +5,0 mld zł (+15%) r/r oraz +1,8 mld zł (+5%) kw/kw 5,1 mld zł należności leasingowe; 1,9 mld zł należności z tytułu faktoringu 25,0 mld zł depozytów korporacyjnych +3,6 mld zł (+17%) r/r oraz -0,2 mld zł (-1%) kw/kw Największe transakcje w 1 kwartale 2015 roku: - 1,0 mld zł emisja pięcioletnich obligacji spółki Enea S.A mln EUR refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center (największego centrum handlowego w Krakowie) 37 tys. pobrań ING BusinessMobile (aplikacja udostępniona w styczniu 2013 roku) Aleo platforma handlowo-aukcyjna dla firm: ponad 41 tys. aktywnych firm 18

19 Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) % % QoQ -3% +1% YoY +13% +20% Wygoda i bezpieczeństwo transakcji Elektroniczne podpisywanie umów Mini wpłatomaty 114 wrzutni elektronicznych Wrzutnie light 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +22% -3% QoQ % -3% YoY +30% +17% Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a 19

20 Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) ING Direct Business Credit +15% Finansowanie przez Internet +5% Dobór produktu kredytowego QoQ YoY Symulacja zdolności kredytowej % +20% Złożenie wniosku kredytowego BEZ WIZYTY W ODDZIALE % +12% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 20

21 Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 2014 roku 6,1% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży w 1Q 2015 roku Wzrost udziału rynkowego w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 8,3% (#3 pozycja) w 1Q 2015 roku 7,9 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+45% r/r) #2 pozycja na rynku z udziałem rynkowym 14,2% 4, ,4 +26% +16% 1Q 14 1Q 15 Obroty (mld zł) 1Q 14 1Q 15 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) +4% -1% Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) QoQ YoY +9% % -11% 0% QoQ YoY % +18% % -2% % +23% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a 21

22 Rynek dłużny oraz finansowanie działalności Największe transakcje w 1 kwartale 2015 roku TriGranit Development Corporation Enea S.A. Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) oraz liczba emitentów 13,1 11,1 Refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center Emisja Pięcioletnich Obligacji (w ramach programu na 5 mld zł) mln EUR Wyłączny Organizator, Kredytodawca, Agent Luty 2015 r. 1 mld zł Lider Konsorcjum, Agent ds. płatności, Depozytariusz, Dealer, Agent Kalkulacyjny Luty 2015 r. 1Q Q 2015 Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) Liczba obsługiwanych podmiotów 1-sza pozycja na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 37,8% udziałem rynkowym na koniec marca 2015 roku 22

23 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 23

24 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 1Q 2015 w mln zł 1Q Q 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 567,9 569,0 + 0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 276,1 250,0-9% Trading i pozostałe przychody 39,8 87, % Przychody ogółem 883,8 906,0 + 3% Koszty ogółem 471,2 495,6 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 412,6 410,4-1% Koszty ryzyka 84,1 84,3 + 0% Zysk brutto 328,5 326,1-1% Podatek dochodowy 73,9 65,1-12% Zysk netto 254,6 261,0 + 3% Łączny współczynnik kapitałowy */ 14,6% 14,8% + 0,2 p.p. ROA (%) 1,13% 1,07% - 0,06 p.p. ROE (%) 11,3% 10,8% - 0,5 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,3% 54,7% + 1,4 p.p. */ Począwszy od 1Q 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy liczony zgodnie z wytycznymi Bazylei III, z uwzględnieniem tzw. opcji narodowych według stanu dotychczasowego (np. wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych). 24

25 Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) +2% +2% +5% % % QoQ +156% 0% YoY +118% -9% % % 0% 1Q Q 2015 Wynik odsetkow y netto Wynik prow izyjny netto Pozostałe przychody % -3% Wy nik odsetkowy netto + Wy nik prowizy jny netto 25

26 Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) -7% -7% % +33% -2% +4% -63% +8% % QoQ 0% 0% +5% +14% -28% -5% YoY +28% +33% -2% +4% -63% +8% % % -5% 1Q Q 2015 Pozostałe prowizje Prowizje z ty tułu f aktoringu i leasingu Prowizje związane z dy stry bucją jednostek uczestnictwa, działalnością maklerską oraz za usługi powiernictwa i za przechowy wanie papierów wartościowy ch Prowizje związane z udzielaniem kredy tów Prowizje związane z kartami debetowy mi i kredy towy mi Marża transakcy jna na transakcjach wy miany walut Prowizje związane z prowadzeniem rachunków klientów 26

27 Przychody według linii biznesowych Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +2% +2% +5% QoQ YoY % % +7% % % -1% 1Q Q 2015 Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna 27

28 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) % % +2% QoQ YoY +11% % +11% % % +20% % +86% +86% % % -3% % % +4% 1Q Q 2015 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Koszty BFG Koszty marketingu i promocji Amortyzacja 28

29 Koszty ryzyka Bank 84,1 65,2 85,1 84,3 0,66% 0,59% 33,3 0,50% 0,25% 0,49% 0,46% 0,58% 0,49% 0,56% 0,47% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 66,9 47,4 52,0 50,4 0,59% 22,7 0,58% 0,74% 0,55% 0,54% 0,50% 0,55% 0,55% 0,54% 0,27% 36,7 0,77% 0,69% 10,6 13,2 18,2 0,51% 0,39% 0,38% 0,21% 0,25% 0,33% 33,9 0,59% 0,35% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 29

30 2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 7,3% 7,2% 7,1% 4,6% 4,4% 4,2% 7,0% 4,1% 7,0% 4,5% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,6% 7,5% 7,4% 5,8% 5,3% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% Odpisy i rezerwy na należności z przesłanką utraty wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5,1% 7,6% 4,9% 7,6% 5,6% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za luty 2015 r. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,5% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej ,6% 80,7% 81,2% 81,1% ,3% 60,8% 60,6% 61,9% 65,3% 59,2% 55,4% 54,7% 56,2% 59,7% 52,5% Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni 30

31 Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) +11% +3% Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) 2% 7% 1% 48% 92,2 1,5 6,1 0,7 44,7 98,3 96,8 1,7 1,6 6,8 7,1 0,8 0,5 46,8 49,3 99,9 102,6 1,5 1,6 6,8 7,1 0,1 1,0 50,0 52,8 2% 7% 1% 51% 50,8 31,6 53,6 33,5 +17% +4% 59,6 56,4 57,1 QoQ 36,0 35,2 34,8 +3% YoY +14% 32% 29,8 31,8 32,8 34,0 35,9 35% 10% 9,4 10,4 5,5 7,2 4,5 4% 19,2 20,1 21,2 22,3 23,6 +6% +23% Pozostałe Należności leasingowe i faktoringowe Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom Papiery wartościowe Kredyty i należności od innych banków + środki finansowe w Banku Centralnym Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom nie obejmują należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu ani dłużnych papierów wartościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej (odpowiednik poprzedniego bilansu) w kategorii kredytów (Euroobligacje). Euroobligacje zostały ujęte w portfelu papierów wartościowych 31

32 Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) +11% +3% +16% 5% 1% 11% 92,2 4,3 1,5 10,5 98,3 99,9 96,8 4,7 5,8 6,7 1,5 2,1 0,9 6,1 11,9 7,0 1,3 0,3 102,6 7,7 1,2 5,8 0,1 7% 1% 6% 0% 67,0 21,9 69,7 23,7 71,7 24,6 +3% 75,7 77,6 25,4 25,1 QoQ -1% YoY +15% 73% 67,0 69,7 71,7 75,7 77,6 76% 45,1 46,0 47,1 50,3 52,5 +4% +16% 10% 8,9 9,2 9,9 10,5 10,2 10% Inne zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 32

33 Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE +11% +3% +15% -2% 92,2 98,3 96,8 99,9 102,6 8,89 9,16 9,93 10,45 10,23 1,13% 1,15% 1,16% 1,10% 1,07% 11,7% 12,3% 12,5% 11,9% 11,9% 11,3% 11,9% 11,8% 11,1% 10,8% Aktyw a ROA Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) 567,9 582,2 596,9 583,2 569,0 2,81% 2,73% 2,73% 2,71% 0% 2,72% 2,64% 2,67% 2,52% -2% 2,56% 2,37% Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna Kapitał własny ROE - skory gowany ROE Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Marża odsetkowa netto skumulowana = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalna = kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 33

34 Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów do depozytów % 77% 79% 76% 77% 15,3% 14,6% 15,7% 15,0% 15,3% 14,2% 15,5% 14,2% 15,8% 14,8% 73% 74% 76% 73% 75% Wymogi kapitałow e ogółem (mln zł) Fundusze w łasne (mln zł) Łączny w spółczynnik kapitałow y - skonsolidow any Łączny w spółczynnik kapitałow y - jednostkow y Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów + finansow anie udzielone ING Lease przez jednostki Grupy ING spoza Grupy ING Banku Śląskiego Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów Przyrost funduszy własnych w 1Q 2015 roku wynika z zaliczenia części zysku za 2014 rok (547,5 mln zł) oraz z zastosowania zaleconych przez KNF wartości procentowych regulujących sposób wyliczenia w danym roku funduszy własnych. Spośród zaleceń KNF najistotniejszy wpływ miało pomniejszenie o 60% niezrealizowanych zysków z instrumentów wycenianych wg wartości godziwej (AFS), podczas gdy w 2014 roku fundusze własne były pomniejszane o 100% tej dodatniej wyceny. Zalecenia KNF stanowią realizację wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 z dn r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) nakładających na właściwe organy obowiązek ustalenia i publikacji wysokości określonych wskaźników, które mają być stosowane w okresie przejściowym. 34

35 Nowe wskaźniki płynnościowe/kapitałowe CRD IV Szacunek na podstawie dostępnych założeń na dzień 31 marca 2015 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Leverage Ratio (LR) 170% 100% 1Q 2015 LCR - szacunek Minimum regulacyjne 117% 100% 1Q 2015 NSFR - szacunek Minimum regulacyjne 6,9% 3,0% 1Q 2015 LR - szacunek Minimum regulacyjne LCR = Płynne aktywa Odpływy netto w ciągu 30 dni = S = S Wartość rynkowa * Waga aktywów Odpływy * Współczynnik odpływów - Wpływy NSFR = Dostępne stabilne finansowanie (ASF) Wymagane stabilne finansowanie (RSF) = S = S Kwota * Waga ASF Kwota * Waga RSF LR = Tier 1 Aktywa zaangażowanie łącznie = Aktywa - bilans + Ekwiwalent zaangażowania pozabilansowego S * Współczynnik wpływów LCR -Wskaźnik pokrycia odpływów netto płynnymi aktywami NSFR - Wskaźnik stabilnego finansowania LR - Wskaźnik dźwigni 35

36 Załącznik 36

37 Rachunek Zysków i Strat kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q Q Q Q 2013 QoQ YoY D % D % I. Wynik z tytułu odsetek, w tym: 475,8 495,3 526,1 545,4 567,9 582,2 596,9 583,2 569,0-14,2-2,4% 1,1 0,2% Przychody z tytułu odsetek, w tym: 925,1 902,8 895,4 891,4 903,8 932,6 962,2 925,9 887,0-38,9-4,2% -16,8-1,9% - od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 27,8 25,3 23,8 28,5 28,7 23,8 22,3 17,8 15,9-1,9-10,7% -12,8-44,6% - od kredytów i innych należności udzielonych klientom 623,1 610,7 608,8 610,5 613,8 633,2 659,3 642,6 625,5-17,1-2,7% 11,7 1,9% - od umów leasingowych 40,2 37,8 37,2 39,5 39,3 42,1 44,5 42,4 40,9-1,5-3,5% 1,6 4,1% - od umów faktoringowych 22,0 20,3 20,8 22,7 21,3 23,2 23,6 21,9 17,7-4,2-19,2% -3,6-16,9% - od dłużnych papierów wartościowych 196,4 197,6 190,7 178,3 187,4 196,5 196,9 191,1 175,4-15,7-8,2% -12,0-6,4% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 8,7 1,3 1,6 3,7 4,8 4,4 2,2 3,6 1,4 63,6% -0,1-2,7% - wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 15,6 2,4 12,8 10,3 9,6 9,0 11,2 7,9 8,0 0,1 1,3% -1,6-16,7% Koszty odsetek, w tym: 449,3 407,5 369,3 346,0 335,9 350,4 365,3 342,7 318,0-24,7-7,2% -17,9-5,3% - od zobowiązań wobec innych banków 25,9 22,6 16,0 15,9 25,2 28,4 21,2 15,5 14,9-0,6-3,9% -10,3-40,9% - od zobowiązań wobec klientów 416,0 370,6 345,1 322,5 304,4 315,8 336,5 321,5 296,5-25,0-7,8% -7,9-2,6% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 7,0 1,8 1,2 0,4 0,7 2,0 0,1 0,1 0,0 0,0% -0,3-75,0% - odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,4 6,8 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,3 6,1 0,8 15,1% 1,1 22,0% - odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,0 0,5 1,3 1,3 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 33,3% -0,5-55,6% II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 251,1 261,0 245,0 264,8 276,1 279,6 258,3 248,9 250,0 1,1 0,4% -26,1-9,5% III. Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 118,5 45,5 27,0 14,2 26,0 30,7 36,0 26,4 77,5 51,1 193,6% 51,5 198,1% - Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 17,1 34,3 36,4 10,1 25,3 22,8 23,6 23,1 15,2-7,9-34,2% -10,1-39,9% - Wynik na inwestycjach 120,4-0,3-11,7 0,4 0,1 4,9 5,2 5,4 51,5 46,1 853,7% 51, ,0% - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -19,0 11,5 2,3 3,7 0,6 3,0 7,2-2,1 10,8 12,9 n/a 10,2 1700,0% IV. Wynik na pozostałej działalności podstawowej 9,8 4,5 3,7 2,7 2,6 4,1 6,1 7,5 9,5 2,0 26,7% 6,9 265,4% Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych V. metodą praw własności 9,0 7,8 9,3 12,0 11,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a -11,2 n/a Przychody 864,2 814,1 811,1 839,1 883,8 897,7 897,3 866,0 906,0 40,0 4,6% 22,2 2,5% Koszty 482,2 477,0 458,8 450,4 471,2 480,5 489,5 488,5 495,6 7,1 1,5% 24,4 5,2% - koszty osobowe 226,7 226,3 230,1 243,5 230,5 241,3 237,3 238,3 238,9 0,6 0,2% 8,4 3,6% - pozostałe koszty 255,5 250,7 228,7 206,9 240,7 239,2 252,2 250,1 256,7 6,6 2,6% 16,0 6,6% - w tym amortyzacja 39,9 40,7 39,4 44,0 38,0 38,5 39,6 59,0 41,8-17,2-29,2% 3,8 9,9% Wynik przed kosztami ryzyka 382,0 337,1 352,3 388,7 412,6 417,2 407,8 377,5 410,4 32,9 8,7% -2,2-0,5% Koszty ryzyka 58,0 69,1 63,7 76,4 84,1 33,3 65,2 85,1 84,3-0,8-0,9% 0,2 0,2% - segment detaliczny 38,0 40,4 33,0 17,0 36,7 10,6 13,2 18,2 33,9 15,7 86,3% -2,8-7,6% - segment korporacyjny 20,0 28,7 30,7 59,4 47,4 22,7 52,0 66,9 50,4-16,5-24,7% 3,0 6,3% Zysk brutto 324,0 268,0 288,6 312,3 328,5 383,9 342,6 292,4 326,1 33,7 11,5% -2,4-0,7% Podatek dochodowy 64,3 51,1 54,2 61,8 73,9 101,5 69,5 61,7 65,1 3,4 5,5% -8,8-11,9% Zysk (strata) netto, w tym: 259,7 216,9 234,4 250,5 254,6 282,4 273,1 230,7 261,0 30,3 13,1% 6,4 2,5% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 259,7 216,9 234,4 250,5 254,6 282,3 273,0 230,8 261,0 30,2 13,1% 6,4 2,5% Wynik netto przypadający na udziały mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 0,0 0,1 n/a 0,0 n/a C/I (%) 55,8% 58,6% 56,6% 53,7% 53,3% 53,5% 54,6% 56,4% 54,7% 37

38 Wynik odsetkowy netto i kształtowanie się marży Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) / (%) ,03 3, ,892,88 2,94 2,87 2,94 2,73 2,79 2,79 2,81 2, ,87 2, ,76 2,78 2,69 2,45 2,42 2,85 2,832,84 2,88 2,93 2,94 2,25 2,84 2,78 2,79 2,73 2,08 2,66 2,62 2,62 2,68 2,68 2,58 2,45 2,18 2,25 1,88 2, ,73 2,72 2,67 2,56 2,71 2,64 2,52 2, ,61 5,48 5,59 5,45 5,335,595,44 5,42 6,18 6,08 6,10 5,96 5,866,04 5,64 5, ,756,61 6,44 6,50 6,44 6,48 6,47 6,36 6,13 6,16 5,90 6,48 6,35 6,47 6,39 6,49 6,42 6,12 6,21 6,00 5,75 5, ,69 5,53 5,41 5,32 5,21 5,02 5,495,37 5,29 5,23 4,93 4,65 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Wynik odsetkowy netto (w mln zł) Marża odsetkowa ciągniona (%) Marża odsetkowa kwartalna (%) Koszt depozytów klientów (w mln zł) / (%) ,23 3, ,61 3,19 2,92 3,01 2,98 3,00 3,113,11 3,02 2,79 2,73 2,87 2,75 2,92 3,87 2,622,59 2,62 3,14 2,33 2,91 2,09 2,90 1,94 2,93 2,99 3,033,04 2,79 2,87 1,91 1,82 2,712,60 2,482,52 1,76 2,72 2,622,66 2,46 2,15 1,931,81 1,85 1,87 1,75 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) W odniesieniu do portfela kredytów - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do portfela kredytów - w poszczególnych kwartłach (%) Wynik odsetkowy na pozostałych aktywach odsetkowych - z wył. kredytów i depozytów (w mln zł) / (%) 303 4,05 3,873,64 3,78 3,93 3,72 3,76 3,73 3,54 3,59 3,75 3,71 3,46 3,53 3, , , ,42 3,27 3,36 3,303,31 3,60 3,32 3,29 3,15 2,97 2,82 2,70 3,31 3,30 2,59 3,30 2,53 3,27 3,29 3,21 3,27 2,46 3,16 3,09 2,28 2,732,71 2,70 2,64 2,45 2,41 2,28 1,99 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Koszty odsetkowe (w mln zł) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - wersja ciągniona (%) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - w poszczególnych kwartałach (%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Pozostały wynik odsetkowy (z wył. kredytów i depozytów) (w mln zł) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - w kwartałach (%) Definicje: Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto rocznie = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalnie= kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale

39 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,7% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,0% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,7% 4 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,1% 5 HANDEL DETALICZNY ,7% 6 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,3% 7 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,7% 8 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,5% 9 BUDOWNICTWO ,3% 10 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,1% 11 PRZEMYSŁ GUMOWY 998 2,6% 12 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 906 2,4% 13 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 733 1,9% 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 724 1,9% 15 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 614 1,6% 16 INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 609 1,6% 17 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 585 1,5% 18 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 554 1,5% 19 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 540 1,4% 20 Pozostałe ,4% Suma końcowa ,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe 39

40 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,9% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,5% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,2% 4 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,3% 5 HANDEL DETALICZNY ,8% 6 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,7% 7 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,6% 8 BUDOWNICTWO ,1% 9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,2% 10 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,8% 11 PRZEMYSŁ GUMOWY ,7% 12 INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA ,1% 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU ,0% 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW ,9% 15 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO ,8% 16 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 950 1,7% 17 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 940 1,7% 18 PRZEMYSŁ PALIW 920 1,6% 19 KOPALNICTWO RUD METALI 877 1,5% 20 Pozostałe ,1% Suma końcowa ,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe 40

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. ZA IIII KWARTAŁ 2011 ROKU SIIERPIIEŃ 2011 w tys. EUR*** WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Prezentacja wyników za I kwartał 2010 roku Warszawa 26 kwietnia 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 2014 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja. Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za 204 rok Przyspieszenie wzrostu i udana transformacja Warszawa, dnia 6 marca 205 r. PKO Bank Polski jest zdecydowanym liderem polskiej bankowości tys. Agencji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej. za III kwartał 2013 r.

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej. za III kwartał 2013 r. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za III kwartał 2013 r. Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego W tys. PLN 1.01.2013-1.01.2012-1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Wyniki Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Kolejny solidny kwartał Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 2 sierpnia 2012 r. Agenda Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r. Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM

III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM 8 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY BANKU MILLENNIUM III.1. Wyniki finansowe 2012r. był kolejnym rokiem poprawy zyskowności operacyjnej: rosnących przychodów i ścisłej kontroli kosztów. Przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r.

Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla mediów 03 lutego 2009 r. 1 Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I-IV kw. 2008 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo