ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2015 r. www.ingbank.pl"

Transkrypt

1 ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 maja 2015 r. ING BANK ŚLĄSKI

2 Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską ( IFRS-EU ). Informacje finansowe zawarte w tym dokumencie są przygotowane w oparciu o te same zasady rachunkowości, które są stosowane w Raporcie Rocznym ING Banku Śląskiego. Wszystkie wielkości przedstawione w tym dokumencie są niezaudytowane. Małe różnice w liczbach są możliwe. Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią danych historycznych, w szczególności niektóre oświadczenia mają charakter przewidywań i prognoz na przyszłość opracowanych w oparciu o aktualne poglądy i założenia Zarządu Banku i uwzględniają znane i nieznane rodzaje ryzyka oraz pewien poziom niepewności. Rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i wydarzenia mogą się istotnie różnić od danych bezpośrednio zawartych lub dorozumianych w niniejszych oświadczeniach ze względu na takie elementy, jak: (1) zmiany ogólnych warunków gospodarczych, (2) zmiany wyników rynków finansowych, (3) zmiany pod względem dostępności i kosztów powiązanych ze źródłami płynności, takimi jak finansowanie międzybankowe, oraz zmiany w zakresie ogólnych wyników rynków kredytowych, w tym zmiany dot. wiarygodności kredytowej kredytobiorcy i kontrahenta, (4) zmiany poziomu stóp procentowych, (5) zmiany kursów walutowych, (6) zmiany ogólnych czynników konkurencyjnych, (7) zmiany w ustawach i przepisach, (8) zmiany w polityce rządu i/ lub organów regulacyjnych oraz (9) wnioski dotyczące założeń i metodologii rachunkowości przejęcia. ING Bank Śląski nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji i ogłaszania jakichkolwiek informacji o charakterze przewidywań na przyszłość, w wyniku otrzymanych nowych informacji lub z innego powodu. 2

3 Spis treści Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 3

4 Cele strategiczne ING Banku Śląskiego Podsumowanie osiągnięć w 1 kwartale 2015 roku Pozyskanie nowych klientów oraz wzrost wolumenów: 77,3 mld zł depozytów +10,6 mld zł (+16%) r/r 52,3 mld zł depozytów klientów detalicznych +7,0 mld zł (+15%) r/r 3,8 mln klientów detalicznych wzrost netto o 260 tys. r/r 38,1 tys. klientów korporacyjnych Wzrost sprzedaży produktów kredytowych: 61,6 mld zł kredytów udzielonych klientom +9,2 mld zł (+17%) r/r 38,5 mld zł kredytów korporacyjnych (w tym leasing i faktoring) +5,0 mld zł (+15%) r/r 23,1 mld zł kredytów detalicznych +4,2 mld zł (+22%) r/r 17,2 mld zł detalicznych kredytów hipotecznych +3,3 mld zł (+24%) r/r; 16,0% udziału w rynku sprzedaży detalicznych kredytów hipotecznych w 1 kwartale 2015 roku Utrzymanie obsługi klienta na wysokim poziomie: 907 bankomatów własnych oraz 782 wpłatomaty (wliczając 629 maszyn dwufunkcyjnych i ponad 500 bezstykowych) 401 oddziałów ze strefami samoobsługowymi Bankowość mobilna: 900 tys. pobrań aplikacji ING BankMobile (na smartfony) oraz ING BankMobile HD (na tablety); 37 tys. pobrań aplikacji ING BusinessMobile Opracowanie prostej i uczciwej oferty produktowej: 2,6 mln rachunków bieżących, w tym 75% Kont Direct Oferta kredytów hipotecznych Mieszkaj bez kompromisów Oferty oszczędnościowe Bonus na start i OKO Bonus Aleo ponad 41 tys. aktywnych firm Przełożenie działań biznesowych na wyniki finansowe Banku: 906 mln zł przychodów w 1 kwartale 2015 r. +3% r/r 410 mln zł wyniku przed kosztami ryzyka w 1 kwartale 2015 r. -1% r/r Zysk netto na poziomie 261 mln zł w 1 kwartale 2015 r. +3% r/r Współczynnik kredyty/depozyty na poziomie 75% +2 p.p. r/r 4

5 Główne osiągnięcia biznesowe Banku Wolumeny biznesowe Banku w mln zł Zmiana % kw/kw Zmiana % r/r Zmiana kw/kw Zmiana r/r Depozyty klientów ogółem % 16% Depozyty klientów detalicznych % 15% Depozyty klientów korporacyjnych % 17% Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe dystrybuowane przez Bank % 17% % 33% Kredyty klientów ogółem % 17% Kredyty dla klientów detalicznych % 22% Wolumen kredytów hipotecznych % 24% Kredyty dla klientów korporacyjnych łącznie z leasingiem i faktoringiem % 15%

6 Wzrost efektywności Marża odsetkowa netto Przychody oraz efektywność kosztowa ,25 2,87 2,73 2,56 55,8 53,3 54,7 2,50 1,50 1Q Q Q 2015 Wynik odsetkowy netto (mln zł) Marża odsetkowa netto (%) */ Stopa referencyjna NBP (%) */ Marża odsetkowa netto = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów / średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Liczba klientów na pracownika 1Q Q Q 2015 Przychody (mln zł) C/I (%) Salda komercyjne na pracownika , , ,2 1Q Q Q Q Q Q 2015 Liczba klientów (tys.) Liczba klientów na 1 etat Saldo komercyjne (mld zł) */ Saldo komercyjne na 1 etat (mln zł) */ Saldo komercyjne = kredyty i należności od klientów brutto (w tym leasing i faktoring) bez obligacji + zobowiązania wobec klientów 6

7 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego w mln zł 1Q Q 2015 zmiana Przychody ogółem 883,8 906,0 + 3% Koszty ogółem 471,2 495,6 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 412,6 410,4-1% Koszty ryzyka 84,1 84,3 + 0% Zysk brutto 328,5 326,1-1% Zysk netto 254,6 261,0 + 3% Łączny współczynnik kapitałowy */ 14,6% 14,8% + 0,2 p.p. ROA (%) 1,13% 1,07% - 0,06 p.p. ROE (%) 11,3% 10,8% - 0,5 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,3% 54,7% + 1,4 p.p. */ Począwszy od 1Q 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy liczony zgodnie z wytycznymi Bazylei III, z uwzględnieniem tzw. opcji narodowych według stanu dotychczasowego (np. wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych) ROA = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów 7

8 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek gospodarstw domowych Udział w rynku depozytów gospodarstw domowych Udział w rynku kredytów dla gospodarstw domowych Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 8,42 7,88 7,24 7,10 7,03 7,25 7,33 7,40 7,50 7,76 8,18 8,07 8,13 8,20 8,29 8,42 8,60 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 2,00 2,36 2,67 2,89 2,99 3,03 3,14 3,19 3,22 3,30 3,37 3,41 3,47 3,56 3,70 3,84 3,95 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 8

9 Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego Rynek korporacyjny Udział w rynku depozytów korporacyjnych Udział w rynku kredytów korporacyjnych 25 Depozyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) Kredyty korporacyjne - wolumeny (w mld zł) ING Bank Śląski Rynek ING Bank Śląski Rynek Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 7,79 6,82 6,35 6,56 6,41 6,50 6,41 6,64 6,20 7,00 7,57 7,44 7,08 7,43 7,39 7,36 7,57 Udział w rynku (%) Q 2Q 3Q 12 1Q 2Q 3Q 13 1Q 2Q 3Q 14 1Q15 6,34 6,60 7,09 7,19 8,19 8,16 8,09 7,99 8,07 8,03 8,20 8,32 8,66 8,92 9,03 8,97 9,30 Uwaga: Dane rynkowe dane NBP dotyczące sektora bankowego, łącznie z odsetkami naliczonymi Dane ING BS depozyty i kredyty brutto (bez pozostałych zobowiązań i należności) 9

10 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 10

11 Bankowość detaliczna Wzrost sprzedaży kluczowych produktów 3,8 mln klientów detalicznych 118,8 tys. nowych klientów pozyskanych w 1 kwartale 2015 roku 23,1 mld zł kredytów detalicznych +4,2 mld zł (+22%) r/r oraz +1,3 mld zł (+6%) kw/kw 17,2 mld zł kredytów hipotecznych +3,3 mld zł (+24%) r/r oraz +1,0 mld zł (+6%) kw/kw 16,0% udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych w 1 kwartale 2015 roku 663 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1 kwartale 2015 roku (+14% r/r i +5% kw/kw) 52,3 mld zł depozytów klientów detalicznych +7,0 mld zł (+15%) r/r oraz +2,2 mld zł (+4%) kw/kw 2,6 mln detalicznych rachunków bieżących, w tym 75% Kont Direct 84% wpłat samoobsługowych dokonanych za pomocą wpłatomatów ING BankMobile oraz ING BankMobile HD: tys. pobrań aplikacji na smartfony i tablety - Nowa metoda wykonywania przelewów przez wysłanie ich na numer telefonu Dwie statuetki Złotego Bankiera dla ING Banku Śląskiego S.A.: - za najlepszy kredyt hipoteczny oferta kredytu hipotecznego Mieszkaj bez kompromisów - za najlepszy spot reklamowy reklama telewizyjna z kampanii Liczą się ludzie 11

12 Baza klientów 3,8 mln klientów detalicznych Liczba klientów detalicznych ,55 3,60 3,67 3,73 3,81 118,8 88,3 83,6 101,7 92,9 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Liczba klientów (w mln) Liczba nowych klientów brutto (w tys.) Konto Direct z aplikacją mobilną za: prowadzenie konta kartę do konta (przy wydatkach min. 300 zł miesięcznie) wpłaty we wpłatomatach ING Banku Śląskiego wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, także telefonem krajowe przelewy przez telefon i internet w PLN Liczba rachunków bieżących klientów detalicznych (w tys.) QoQ YoY Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci indyw idualni Przedsiębiorcy Uwaga: rachunki bieżące w PLN 75% rachunków to Konta Direct Bankuj mobilnie za 0 zł 12

13 Oszczędności Stały wzrost stabilnego finansowania Portfel środków powierzonych przez klientów detalicznych (w mln zł) +17% +5% QoQ +11% YoY +33% % -2% +6% +16% +4% QoQ +15% YoY Fundusze inwestycyjne i pozostałe produkty pozabilansowe Lokaty terminowe i produkty strukturyzowane Konta oszczędnościowe Rachunki bieżące +2% +23% 13

14 ING Konto Funduszowe SFIO Ułatwiamy wejście w świat inwestycji - wybór funduszy jest teraz prostszy Zachęcamy klientów, aby swoje pieniądze dzielili pomiędzy oszczędności i inwestycje Odpowiadamy na faktyczne potrzeby klienta - przejrzysta, prosta oferta i oszczędność czasu Oferujemy starannie dobrany i monitorowany pakiet funduszy zarządzany przez ekspertów ING Pakiet Ostrożny ING Pakiet Umiarkowany ING Pakiet Dynamiczny Fundusze pieniężne i obligacji 100% Fundusze pieniężne i obligacji 70% Fundusze akcji 30% Fundusze pieniężne i obligacji 35% Fundusze akcji 65% Każdy Pakiet to fundusz inwestujący w fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych. Pakiety różnią się między sobą zaangażowaniem w fundusze akcyjne, a więc różnym poziomem ryzyka. 14

15 Kredyty dla klientów bankowości detalicznej Stały wzrost działalności kredytowej Portfel kredytów dla klientów bankowości detalicznej (w mln zł) +22% +6% 663 mln zł pożyczek gotówkowych udzielonych klientom detalicznym w 1Q 2015 roku QoQ +9% +4% +3% +8% YoY +48% +24% +3% +5% (+14% r/r i +5% kw/kw) Pożyczka dla małych firm Szybka decyzja kredytowa +6% +26% Kredyty hipoteczne PLN Kredyty hipoteczne FX Karty kredytowe & Overdrafty Pożyczki gotówkowe Faktoring & Leasing 15

16 Kredyty hipoteczne 17,2 mld zł udzielonych kredytów hipotecznych Detaliczne kredyty hipoteczne (w mln zł) % --- FX % 92% --- PLN 90% % +6% ,0% udziału w rynku w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych w 1 kw r., #3 pozycja na rynku. Wartość podpisanych umów: 1,5 mld zł (+113% r/r) 7,0% udziału w rynku wolumenów kredytów mieszkaniowych w PLN; 4,0% w kredytach mieszkaniowych ogółem (na koniec 1kw r.) Q14 3Q14 4Q14 1Q Sektor bankowy: miesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł) gru-06 mar-07 cze-07 wrz-07 PLN gru-07 mar-08 cze-08 wrz-08 gru-08 mar-09 cze-09 wrz-09 gru-09 mar-10 cze-10 wrz-10 gru-10 mar-11 cze-11 wrz-11 gru-11 mar-12 cze-12 wrz-12 gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar FX 1,3% 98,7% Złoty Bankier Nagroda za najlepszy kredyt hipoteczny za ofertę Mieszkaj bez kompromisów

17 Sieć dystrybucji i obsługi Szeroka dostępność usług bankowych dla klienta Bankowość mobilna (ING BankMobile / ING BankMobile HD - od 26 sierpnia 2013 r.) ~ 1,5 mln transakcji w marcu 2015 roku (przelewy + doładowania telefonów) ~ 220 tys. średnia dzienna liczba logowań ~ 125 tys. średnia dzienna liczba logowań unikalnych użytkowników 900 tys. pobrań aplikacji Przelew na telefon w aplikacji ING BankMobile Nowa, wygodna i szybka metoda wykonywania przelewów Korzyści: Przelew na telefon nic nie kosztuje, a pieniądze wysyłasz tak łatwo jak SMSy Możesz go zrobić do odbiorcy zarówno w ING, jak i na rachunek w innym banku Wystarczy, że znasz numery telefonów swoich znajomych oraz członków rodziny Maksymalna kwota przelewu na telefon to 200 zł dziennie 401 oddziałów ze strefami samoobsługowymi 907 bankomatów własnych oraz 782 wpłatomaty (wliczając 629 maszyn dwufunkcyjnych) Ponad 500 bankomatów/wpłatomatów bezstykowych 58 punktów ING Express w centrach handlowych 84% wpłat na konto zrealizowanych samoobsługowo 181 placówek w nowym standardzie 17

18 Bankowość Korporacyjna Wzrost wolumenów 38,1 tys. klientów korporacyjnych 38,5 mld zł kredytów korporacyjnych +5,0 mld zł (+15%) r/r oraz +1,8 mld zł (+5%) kw/kw 5,1 mld zł należności leasingowe; 1,9 mld zł należności z tytułu faktoringu 25,0 mld zł depozytów korporacyjnych +3,6 mld zł (+17%) r/r oraz -0,2 mld zł (-1%) kw/kw Największe transakcje w 1 kwartale 2015 roku: - 1,0 mld zł emisja pięcioletnich obligacji spółki Enea S.A mln EUR refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center (największego centrum handlowego w Krakowie) 37 tys. pobrań ING BusinessMobile (aplikacja udostępniona w styczniu 2013 roku) Aleo platforma handlowo-aukcyjna dla firm: ponad 41 tys. aktywnych firm 18

19 Zarządzanie środkami finansowymi Wolumen depozytów korporacyjnych (w mln zł) % % QoQ -3% +1% YoY +13% +20% Wygoda i bezpieczeństwo transakcji Elektroniczne podpisywanie umów Mini wpłatomaty 114 wrzutni elektronicznych Wrzutnie light 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a Wolumen rachunków bieżących klientów korporacyjnych (w mln zł) +22% -3% QoQ % -3% YoY +30% +17% Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy / przedsiębiorstw a 19

20 Kredyty Wolumen kredytów udzielonych klientom korporacyjnym (w mln zł) ING Direct Business Credit +15% Finansowanie przez Internet +5% Dobór produktu kredytowego QoQ YoY Symulacja zdolności kredytowej % +20% Złożenie wniosku kredytowego BEZ WIZYTY W ODDZIALE % +12% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałowe) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstwa 20

21 Finansowanie zabezpieczone aktywami (ABL) ING Lease (Polska) Sp. z o.o. (leasing) ING Commercial Finance Polska S.A. (faktoring) #3 pozycja na rynku w zakresie całej wartości portfela na koniec 2014 roku 6,1% udziału rynkowego w zakresie nowej sprzedaży w 1Q 2015 roku Wzrost udziału rynkowego w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (nowa sprzedaż): 8,3% (#3 pozycja) w 1Q 2015 roku 7,9 tys. klientów korzystających z usług leasingowych (+45% r/r) #2 pozycja na rynku z udziałem rynkowym 14,2% 4, ,4 +26% +16% 1Q 14 1Q 15 Obroty (mld zł) 1Q 14 1Q 15 Liczba klientów Finansowanie klientów poprzez leasing (w mln zł) +4% -1% Finansowanie klientów za pomocą faktoringu (w mln zł) QoQ YoY +9% % -11% 0% QoQ YoY % +18% % -2% % +23% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a Klienci strategiczni (grupy kapitałow e) Duże i średnie firmy/ przedsiębiorstw a 21

22 Rynek dłużny oraz finansowanie działalności Największe transakcje w 1 kwartale 2015 roku TriGranit Development Corporation Enea S.A. Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) oraz liczba emitentów 13,1 11,1 Refinansowanie zadłużenia Bonarka City Center Emisja Pięcioletnich Obligacji (w ramach programu na 5 mld zł) mln EUR Wyłączny Organizator, Kredytodawca, Agent Luty 2015 r. 1 mld zł Lider Konsorcjum, Agent ds. płatności, Depozytariusz, Dealer, Agent Kalkulacyjny Luty 2015 r. 1Q Q 2015 Wartość wyemitowanych obligacji (mld zł) Liczba obsługiwanych podmiotów 1-sza pozycja na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych z 37,8% udziałem rynkowym na koniec marca 2015 roku 22

23 1 2 3 Wprowadzenie do wyników finansowych oraz pozycja rynkowa Rozwój działalności Wyniki finansowe za 1 kwartał 2015 roku 23

24 Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego 1Q 2015 w mln zł 1Q Q 2015 zmiana Wynik z tytułu odsetek 567,9 569,0 + 0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 276,1 250,0-9% Trading i pozostałe przychody 39,8 87, % Przychody ogółem 883,8 906,0 + 3% Koszty ogółem 471,2 495,6 + 5% Wynik przed kosztami ryzyka 412,6 410,4-1% Koszty ryzyka 84,1 84,3 + 0% Zysk brutto 328,5 326,1-1% Podatek dochodowy 73,9 65,1-12% Zysk netto 254,6 261,0 + 3% Łączny współczynnik kapitałowy */ 14,6% 14,8% + 0,2 p.p. ROA (%) 1,13% 1,07% - 0,06 p.p. ROE (%) 11,3% 10,8% - 0,5 p.p. Wskaźnik koszty/przychody (%) 53,3% 54,7% + 1,4 p.p. */ Począwszy od 1Q 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy liczony zgodnie z wytycznymi Bazylei III, z uwzględnieniem tzw. opcji narodowych według stanu dotychczasowego (np. wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych). 24

25 Przychody według podziału na kategorie Przychody wg kategorii rachunku wyników (w mln zł) +2% +2% +5% % % QoQ +156% 0% YoY +118% -9% % % 0% 1Q Q 2015 Wynik odsetkow y netto Wynik prow izyjny netto Pozostałe przychody % -3% Wy nik odsetkowy netto + Wy nik prowizy jny netto 25

26 Przychody z tytułu opłat i prowizji Przychody z opłat i prowizji wg rodzaju (mln zł) -7% -7% % +33% -2% +4% -63% +8% % QoQ 0% 0% +5% +14% -28% -5% YoY +28% +33% -2% +4% -63% +8% % % -5% 1Q Q 2015 Pozostałe prowizje Prowizje z ty tułu f aktoringu i leasingu Prowizje związane z dy stry bucją jednostek uczestnictwa, działalnością maklerską oraz za usługi powiernictwa i za przechowy wanie papierów wartościowy ch Prowizje związane z udzielaniem kredy tów Prowizje związane z kartami debetowy mi i kredy towy mi Marża transakcy jna na transakcjach wy miany walut Prowizje związane z prowadzeniem rachunków klientów 26

27 Przychody według linii biznesowych Przychody wg linii biznesowych (w mln zł) +2% +2% +5% QoQ YoY % % +7% % % -1% 1Q Q 2015 Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna 27

28 Koszty ogółem Koszty ogółem (w mln zł) % % +2% QoQ YoY +11% % +11% % % +20% % +86% +86% % % -3% % % +4% 1Q Q 2015 Koszty osobowe Koszty działania i ogólnego zarządu Koszty BFG Koszty marketingu i promocji Amortyzacja 28

29 Koszty ryzyka Bank 84,1 65,2 85,1 84,3 0,66% 0,59% 33,3 0,50% 0,25% 0,49% 0,46% 0,58% 0,49% 0,56% 0,47% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 66,9 47,4 52,0 50,4 0,59% 22,7 0,58% 0,74% 0,55% 0,54% 0,50% 0,55% 0,55% 0,54% 0,27% 36,7 0,77% 0,69% 10,6 13,2 18,2 0,51% 0,39% 0,38% 0,21% 0,25% 0,33% 33,9 0,59% 0,35% Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) Koszty ry zy ka (mln zł) Marża kosztów ry zy ka - skumulowana (%) Marża kosztów ry zy ka - kwartalnie (%) 29

30 2% 0% 8% 6% 4% 2% 0% Jakość portfela oraz poziom rezerw na ryzyko Udział portfela nieregularnego w całości portfela kredytów Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej 7,3% 7,2% 7,1% 4,6% 4,4% 4,2% 7,0% 4,1% 7,0% 4,5% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,6% 7,5% 7,4% 5,8% 5,3% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% Odpisy i rezerwy na należności z przesłanką utraty wartości (mln zł) oraz wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5,1% 7,6% 4,9% 7,6% 5,6% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % korporacyjnych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów niereg. klientów instytucjonalnych Uwaga: wskaźniki rynkowe szacunek na bazie danych publikowanych przez NBP, dane za luty 2015 r. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0% 7,0% 6,9% 6,5% 6,5% 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 ING BSK: % detalicznych kredytów nieregularnych Rynek: % kredytów nieregularnych gosp. domowych Bank Segment bankowości korporacyjnej Segment bankowości detalicznej ,6% 80,7% 81,2% 81,1% ,3% 60,8% 60,6% 61,9% 65,3% 59,2% 55,4% 54,7% 56,2% 59,7% 52,5% Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - BANK Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci korporacyjni Odpisy na portfel z przesłanką utraty wartości Wskaźnik pokrycia rezerwami - klienci detaliczni 30

31 Aktywa Banku Struktura aktywów (w mld zł / %) +11% +3% Kredyty i inne należności udzielone klientom - sektor niefinansowy (w mld zł) 2% 7% 1% 48% 92,2 1,5 6,1 0,7 44,7 98,3 96,8 1,7 1,6 6,8 7,1 0,8 0,5 46,8 49,3 99,9 102,6 1,5 1,6 6,8 7,1 0,1 1,0 50,0 52,8 2% 7% 1% 51% 50,8 31,6 53,6 33,5 +17% +4% 59,6 56,4 57,1 QoQ 36,0 35,2 34,8 +3% YoY +14% 32% 29,8 31,8 32,8 34,0 35,9 35% 10% 9,4 10,4 5,5 7,2 4,5 4% 19,2 20,1 21,2 22,3 23,6 +6% +23% Pozostałe Należności leasingowe i faktoringowe Należności od klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom Papiery wartościowe Kredyty i należności od innych banków + środki finansowe w Banku Centralnym Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: Kredyty, obligacje korporacyjne i pozostałe należności udzielone klientom nie obejmują należności z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu ani dłużnych papierów wartościowych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej (odpowiednik poprzedniego bilansu) w kategorii kredytów (Euroobligacje). Euroobligacje zostały ujęte w portfelu papierów wartościowych 31

32 Pasywa Banku Stabilna baza depozytowa Struktura zobowiązań (w mld zł / %) Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów (w mld zł) +11% +3% +16% 5% 1% 11% 92,2 4,3 1,5 10,5 98,3 99,9 96,8 4,7 5,8 6,7 1,5 2,1 0,9 6,1 11,9 7,0 1,3 0,3 102,6 7,7 1,2 5,8 0,1 7% 1% 6% 0% 67,0 21,9 69,7 23,7 71,7 24,6 +3% 75,7 77,6 25,4 25,1 QoQ -1% YoY +15% 73% 67,0 69,7 71,7 75,7 77,6 76% 45,1 46,0 47,1 50,3 52,5 +4% +16% 10% 8,9 9,2 9,9 10,5 10,2 10% Inne zobowiązania Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania wobec klientów z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu Depozyty i inne zobowiązania wobec klientów Kapitał własny Gospodarstwa domowe Klienci instytucjonalni Uwaga: depozyty i inne zobowiązania wobec klientów nie zawierają zobowiązań z tytułu transakcji z przyrzeczeniem odkupu 32

33 Aktywa, kapitały własne oraz wskaźniki rentowności Aktywa (w mld zł) / ROA Kapitały własne (w mld zł) / ROE +11% +3% +15% -2% 92,2 98,3 96,8 99,9 102,6 8,89 9,16 9,93 10,45 10,23 1,13% 1,15% 1,16% 1,10% 1,07% 11,7% 12,3% 12,5% 11,9% 11,9% 11,3% 11,9% 11,8% 11,1% 10,8% Aktyw a ROA Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) 567,9 582,2 596,9 583,2 569,0 2,81% 2,73% 2,73% 2,71% 0% 2,72% 2,64% 2,67% 2,52% -2% 2,56% 2,37% Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa skumulowana Marża odsetkowa kwartalna Kapitał własny ROE - skory gowany ROE Definicje: ROA zwrot na aktywach = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnie aktywa z 5 kolejnych kwartałów ROE zwrot na kapitale = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału z 5 kolejnych kwartałów ROE - skorygowany zwrot na kapitale z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne = suma zysku netto z 4 kolejnych kwartałów/średnia wartość kapitału 5 kolejnych kwartałów (z wyłączeniem kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne) Marża odsetkowa netto skumulowana = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalna = kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale 33

34 Adekwatność kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy oraz wymogi kapitałowe ogółem Współczynnik kredytów do depozytów % 77% 79% 76% 77% 15,3% 14,6% 15,7% 15,0% 15,3% 14,2% 15,5% 14,2% 15,8% 14,8% 73% 74% 76% 73% 75% Wymogi kapitałow e ogółem (mln zł) Fundusze w łasne (mln zł) Łączny w spółczynnik kapitałow y - skonsolidow any Łączny w spółczynnik kapitałow y - jednostkow y Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów + finansow anie udzielone ING Lease przez jednostki Grupy ING spoza Grupy ING Banku Śląskiego Kredyty i inne należności udzielone klientom netto (z w ył. euroobligacji) / zobow iązania w obec klientów Przyrost funduszy własnych w 1Q 2015 roku wynika z zaliczenia części zysku za 2014 rok (547,5 mln zł) oraz z zastosowania zaleconych przez KNF wartości procentowych regulujących sposób wyliczenia w danym roku funduszy własnych. Spośród zaleceń KNF najistotniejszy wpływ miało pomniejszenie o 60% niezrealizowanych zysków z instrumentów wycenianych wg wartości godziwej (AFS), podczas gdy w 2014 roku fundusze własne były pomniejszane o 100% tej dodatniej wyceny. Zalecenia KNF stanowią realizację wytycznych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 575/2013 z dn r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) nakładających na właściwe organy obowiązek ustalenia i publikacji wysokości określonych wskaźników, które mają być stosowane w okresie przejściowym. 34

35 Nowe wskaźniki płynnościowe/kapitałowe CRD IV Szacunek na podstawie dostępnych założeń na dzień 31 marca 2015 roku Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Leverage Ratio (LR) 170% 100% 1Q 2015 LCR - szacunek Minimum regulacyjne 117% 100% 1Q 2015 NSFR - szacunek Minimum regulacyjne 6,9% 3,0% 1Q 2015 LR - szacunek Minimum regulacyjne LCR = Płynne aktywa Odpływy netto w ciągu 30 dni = S = S Wartość rynkowa * Waga aktywów Odpływy * Współczynnik odpływów - Wpływy NSFR = Dostępne stabilne finansowanie (ASF) Wymagane stabilne finansowanie (RSF) = S = S Kwota * Waga ASF Kwota * Waga RSF LR = Tier 1 Aktywa zaangażowanie łącznie = Aktywa - bilans + Ekwiwalent zaangażowania pozabilansowego S * Współczynnik wpływów LCR -Wskaźnik pokrycia odpływów netto płynnymi aktywami NSFR - Wskaźnik stabilnego finansowania LR - Wskaźnik dźwigni 35

36 Załącznik 36

37 Rachunek Zysków i Strat kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 1Q Q Q Q 2013 QoQ YoY D % D % I. Wynik z tytułu odsetek, w tym: 475,8 495,3 526,1 545,4 567,9 582,2 596,9 583,2 569,0-14,2-2,4% 1,1 0,2% Przychody z tytułu odsetek, w tym: 925,1 902,8 895,4 891,4 903,8 932,6 962,2 925,9 887,0-38,9-4,2% -16,8-1,9% - od kredytów i innych należności udzielonych innym bankom 27,8 25,3 23,8 28,5 28,7 23,8 22,3 17,8 15,9-1,9-10,7% -12,8-44,6% - od kredytów i innych należności udzielonych klientom 623,1 610,7 608,8 610,5 613,8 633,2 659,3 642,6 625,5-17,1-2,7% 11,7 1,9% - od umów leasingowych 40,2 37,8 37,2 39,5 39,3 42,1 44,5 42,4 40,9-1,5-3,5% 1,6 4,1% - od umów faktoringowych 22,0 20,3 20,8 22,7 21,3 23,2 23,6 21,9 17,7-4,2-19,2% -3,6-16,9% - od dłużnych papierów wartościowych 196,4 197,6 190,7 178,3 187,4 196,5 196,9 191,1 175,4-15,7-8,2% -12,0-6,4% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 8,7 1,3 1,6 3,7 4,8 4,4 2,2 3,6 1,4 63,6% -0,1-2,7% - wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych 15,6 2,4 12,8 10,3 9,6 9,0 11,2 7,9 8,0 0,1 1,3% -1,6-16,7% Koszty odsetek, w tym: 449,3 407,5 369,3 346,0 335,9 350,4 365,3 342,7 318,0-24,7-7,2% -17,9-5,3% - od zobowiązań wobec innych banków 25,9 22,6 16,0 15,9 25,2 28,4 21,2 15,5 14,9-0,6-3,9% -10,3-40,9% - od zobowiązań wobec klientów 416,0 370,6 345,1 322,5 304,4 315,8 336,5 321,5 296,5-25,0-7,8% -7,9-2,6% - od transakcji z przyrzeczeniem odkupu 7,0 1,8 1,2 0,4 0,7 2,0 0,1 0,1 0,0 0,0% -0,3-75,0% - odsetki od zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 7,4 6,8 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,3 6,1 0,8 15,1% 1,1 22,0% - odsetki od instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0,0 0,5 1,3 1,3 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 33,3% -0,5-55,6% II. Wynik z tytułu prowizji i opłat 251,1 261,0 245,0 264,8 276,1 279,6 258,3 248,9 250,0 1,1 0,4% -26,1-9,5% III. Wynik z operacji handlowych i rewaluacja 118,5 45,5 27,0 14,2 26,0 30,7 36,0 26,4 77,5 51,1 193,6% 51,5 198,1% - Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany 17,1 34,3 36,4 10,1 25,3 22,8 23,6 23,1 15,2-7,9-34,2% -10,1-39,9% - Wynik na inwestycjach 120,4-0,3-11,7 0,4 0,1 4,9 5,2 5,4 51,5 46,1 853,7% 51, ,0% - Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -19,0 11,5 2,3 3,7 0,6 3,0 7,2-2,1 10,8 12,9 n/a 10,2 1700,0% IV. Wynik na pozostałej działalności podstawowej 9,8 4,5 3,7 2,7 2,6 4,1 6,1 7,5 9,5 2,0 26,7% 6,9 265,4% Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych V. metodą praw własności 9,0 7,8 9,3 12,0 11,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a -11,2 n/a Przychody 864,2 814,1 811,1 839,1 883,8 897,7 897,3 866,0 906,0 40,0 4,6% 22,2 2,5% Koszty 482,2 477,0 458,8 450,4 471,2 480,5 489,5 488,5 495,6 7,1 1,5% 24,4 5,2% - koszty osobowe 226,7 226,3 230,1 243,5 230,5 241,3 237,3 238,3 238,9 0,6 0,2% 8,4 3,6% - pozostałe koszty 255,5 250,7 228,7 206,9 240,7 239,2 252,2 250,1 256,7 6,6 2,6% 16,0 6,6% - w tym amortyzacja 39,9 40,7 39,4 44,0 38,0 38,5 39,6 59,0 41,8-17,2-29,2% 3,8 9,9% Wynik przed kosztami ryzyka 382,0 337,1 352,3 388,7 412,6 417,2 407,8 377,5 410,4 32,9 8,7% -2,2-0,5% Koszty ryzyka 58,0 69,1 63,7 76,4 84,1 33,3 65,2 85,1 84,3-0,8-0,9% 0,2 0,2% - segment detaliczny 38,0 40,4 33,0 17,0 36,7 10,6 13,2 18,2 33,9 15,7 86,3% -2,8-7,6% - segment korporacyjny 20,0 28,7 30,7 59,4 47,4 22,7 52,0 66,9 50,4-16,5-24,7% 3,0 6,3% Zysk brutto 324,0 268,0 288,6 312,3 328,5 383,9 342,6 292,4 326,1 33,7 11,5% -2,4-0,7% Podatek dochodowy 64,3 51,1 54,2 61,8 73,9 101,5 69,5 61,7 65,1 3,4 5,5% -8,8-11,9% Zysk (strata) netto, w tym: 259,7 216,9 234,4 250,5 254,6 282,4 273,1 230,7 261,0 30,3 13,1% 6,4 2,5% Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 259,7 216,9 234,4 250,5 254,6 282,3 273,0 230,8 261,0 30,2 13,1% 6,4 2,5% Wynik netto przypadający na udziały mniejszości 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1-0,1 0,0 0,1 n/a 0,0 n/a C/I (%) 55,8% 58,6% 56,6% 53,7% 53,3% 53,5% 54,6% 56,4% 54,7% 37

38 Wynik odsetkowy netto i kształtowanie się marży Wynik odsetkowy netto (w mln zł) / Marża odsetkowa netto (%) Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) / (%) ,03 3, ,892,88 2,94 2,87 2,94 2,73 2,79 2,79 2,81 2, ,87 2, ,76 2,78 2,69 2,45 2,42 2,85 2,832,84 2,88 2,93 2,94 2,25 2,84 2,78 2,79 2,73 2,08 2,66 2,62 2,62 2,68 2,68 2,58 2,45 2,18 2,25 1,88 2, ,73 2,72 2,67 2,56 2,71 2,64 2,52 2, ,61 5,48 5,59 5,45 5,335,595,44 5,42 6,18 6,08 6,10 5,96 5,866,04 5,64 5, ,756,61 6,44 6,50 6,44 6,48 6,47 6,36 6,13 6,16 5,90 6,48 6,35 6,47 6,39 6,49 6,42 6,12 6,21 6,00 5,75 5, ,69 5,53 5,41 5,32 5,21 5,02 5,495,37 5,29 5,23 4,93 4,65 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Wynik odsetkowy netto (w mln zł) Marża odsetkowa ciągniona (%) Marża odsetkowa kwartalna (%) Koszt depozytów klientów (w mln zł) / (%) ,23 3, ,61 3,19 2,92 3,01 2,98 3,00 3,113,11 3,02 2,79 2,73 2,87 2,75 2,92 3,87 2,622,59 2,62 3,14 2,33 2,91 2,09 2,90 1,94 2,93 2,99 3,033,04 2,79 2,87 1,91 1,82 2,712,60 2,482,52 1,76 2,72 2,622,66 2,46 2,15 1,931,81 1,85 1,87 1,75 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Dochód odsetkowy na kredytach i należnościach klientów (w mln zł) W odniesieniu do portfela kredytów - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do portfela kredytów - w poszczególnych kwartłach (%) Wynik odsetkowy na pozostałych aktywach odsetkowych - z wył. kredytów i depozytów (w mln zł) / (%) 303 4,05 3,873,64 3,78 3,93 3,72 3,76 3,73 3,54 3,59 3,75 3,71 3,46 3,53 3, , , ,42 3,27 3,36 3,303,31 3,60 3,32 3,29 3,15 2,97 2,82 2,70 3,31 3,30 2,59 3,30 2,53 3,27 3,29 3,21 3,27 2,46 3,16 3,09 2,28 2,732,71 2,70 2,64 2,45 2,41 2,28 1,99 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Koszty odsetkowe (w mln zł) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - wersja ciągniona (%) Koszt odsetkowy/średni stan depozytów - w poszczególnych kwartałach (%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q Pozostały wynik odsetkowy (z wył. kredytów i depozytów) (w mln zł) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - wersja ciągniona (%) W odniesieniu do pozostałych aktywów odsetkowych - w kwartałach (%) Definicje: Wynik odsetkowy netto wynik na wszystkich pozycjach odsetkowych, łącznie z wynikiem na instrumentach pochodnych i w ramach strategii hedgingowych Marża odsetkowa netto rocznie = suma wyniku odsetkowego netto z 4 kolejnych kwartałów/ średnie aktywa odsetkowe z 5 kolejnych kwartałów Marża odsetkowa netto kwartalnie= kwartalny wynik odsetkowy netto x4/ średnie aktywa odsetkowe w kwartale

39 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,7% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,0% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,7% 4 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,1% 5 HANDEL DETALICZNY ,7% 6 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,3% 7 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,7% 8 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,5% 9 BUDOWNICTWO ,3% 10 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,1% 11 PRZEMYSŁ GUMOWY 998 2,6% 12 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO 906 2,4% 13 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA 733 1,9% 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW 724 1,9% 15 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU 614 1,6% 16 INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 609 1,6% 17 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 585 1,5% 18 PRZEMYSŁ DRZEWNY I PAPIERNICZY 554 1,5% 19 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH 540 1,4% 20 Pozostałe ,4% Suma końcowa ,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe 39

40 Zaangażowanie kredytowe w poszczególne branże Niebankowy portfel klientów korporacyjnych - zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe (w mln zł) Podejście skonsolidowane Nr Branża gospodarki zaangażowanie na dzień % 1 HANDEL HURTOWY ,9% 2 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ,5% 3 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA ,2% 4 PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY ,3% 5 HANDEL DETALICZNY ,8% 6 POŚREDNICTWO FINANSOWE ,7% 7 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW ,6% 8 BUDOWNICTWO ,1% 9 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH ,2% 10 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGAMI ,8% 11 PRZEMYSŁ GUMOWY ,7% 12 INFORMATYKA I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA ,1% 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA DLA TRANSPORTU ,0% 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROWADZ. INTERESÓW ,9% 15 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, RYBACTWO ,8% 16 POZOSTAŁY PRZEMYSŁ SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 950 1,7% 17 SPRZEDAŻ, NAPRAWA I OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 940 1,7% 18 PRZEMYSŁ PALIW 920 1,6% 19 KOPALNICTWO RUD METALI 877 1,5% 20 Pozostałe ,1% Suma końcowa ,0% Uwaga: podział zaangażowania kredytowego brutto obejmującego kredyty, obligacje korporacyjne oraz należności leasingowe i faktoringowe plus ekspozycje pozabilansowe 40

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 4 listopada 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2015 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 sierpnia 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 3 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 5 listopada 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 1 kwartał 2014 roku Warszawa 7 maja 2014 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe i biznesowe za 4 kwartał / rok finansowy 2014 Warszawa 11 lutego 2015 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2012 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 4 kwartał / rok finansowy 2012 ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Warszawa 13 lutego 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2013 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Warszawa 7 sierpnia 2013 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank.

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank. ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 1 półrocze / 2 kwartał 2012 r. Warszawa 8 sierpnia 2012 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. ING BANK ŚLĄSKI. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki finansowe za 3 kwartał 2011 r. Warszawa 3 listopada 2011 r. www.ingbank.pl ING BANK ŚLĄSKI Informacja dla inwestorów ING Bank Śląski S.A. sporządza roczne Sprawozdanie Finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku. Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za czwarty kwartał 2008 roku Warszawa 18 lutego 2009 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku. 5 listopada 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2014 roku 5 listopada 2014 roku Podsumowanie III kwartału 2014 roku w Citi Handlowy Kolejny kwartał solidnego zysku netto po 3 kwartałach

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008 ING Bank Śląski S.A. Wyniki za 4 kwartał Warszawa 20 lutego 2008 www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań i prognoz na

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku. Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku. Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl ING Bank Śląski S.A. Wyniki za drugi kwartał 2008 roku Warszawa 13 sierpnia 2008 r. www.ingbank.pl Informacja dla inwestorów Niektóre oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter przewidywań

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2014 roku 1 sierpnia 2014 r. Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za II kwartał 2014 roku Podsumowanie II

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

za pierwszy kwartał 2006

za pierwszy kwartał 2006 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH (rozszerzone) za pierwszy kwartał 2006 A Member of HVB Group WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał narastająco (rok bieżący) okres od 01.01.2006

Bardziej szczegółowo

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Warszawa, 07 listopada 2007 Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Trzy kwartały 2007: Stabilny wzrost wszystkich linii biznesowych Wyniki Grupy BZBK S.A. za 3 kwartały 2007 roku Listopad 2007 Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Kwartalne wskaźniki ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo