SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Dane ogólne Stadion sportowy Bieżnia okrężna sześciotorowa z sześcioma prostymi finiszowymi Podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwutorowym Rzutnia do rzutu dyskiem Rzutnia do rzutu oszczepem Rzutnia do pchnięcia kulą Skocznia do skoku wzwyż Trybuny Część zadaszona trybun Boisko do piłki nożnej Pozostałe nawierzchnie trawiaste Maszty Ogrodzenie Tor przeszkód Pięcioboju Wojsk Lądowych Przygotowanie terenu Opis przeszkód na torze Kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych Hala Nawierzchnia boiska Szatnia i wc Zadaszenie systemowe Ogrodzenie urządzeń obsługujących halę Ogródek gimnastyczny Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nawierzchnie utwardzone istniejące boiska asfaltowe przy torze przeszkód istniejące WC Boiska do siatkówki Boiska wielofunkcyjne Boisko do koszykówki...41

2 2 1. Dane ogólne INWESTOR: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Kartezjusza Warszawa, Dzielnica Bemowo RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa ośrodka szkoleniowo sportowego w zakresie: - przebudowa stadionu wraz z trybunami - budowa toru przeszkód dla pięcioboju wojsk lądowych, ogródka gimnastycznego - budowa dwóch zadaszonych uniwersalnych boisk JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIMEDIA Architekci & Inżynierowie ul. Wolsztyńska Poznań

3 3 2. Stadion sportowy W miejscu istniejącej bieżni projektuje się w oparciu o wytyczne programowo - funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA nową sześcio torową bieżnie wraz dodatkowymi urządzeniami sportowymi i trybunami. W miejscu istniejących trybun projektuje się nowy układ trybun betonowych z siedziskami z tworzywa sztucznego. Projektuje się nowy układ zadaszenia trybuny głównej. Zadaszenie zaprojektowane jest z drewna klejonego. Projektuje się demontaż płotu ogradzającego, likwidację krzewów oraz drzew kolidujących z planowanymi obiektami oraz ogrodzenie całości płotem o wysokości 1,5m. Projektuje się oświetlenie stadionu umożliwiający prowadzenie treningów po zmierzchu, ustawione na fundamentach Bieżnia okrężna sześciotorowa z sześcioma prostymi finiszowymi Nominalna długość bieżni wynosi 400m. Ilość torów 6. Szerokość każdego toru 1,22m, szerokość wewnętrzna bieżni 7,32m. Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. Promień łuku wewnętrznego 36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego bieżni M1 lub M2. Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m.

4 4 Projektowana nawierzchnia bieżni: Prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie betonowej. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Przekrój przez podbudowę: koryto (grunt rodzimy) -grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is>0,95, -warstwa piasku średnioziarnistego o gr. 50 cm zagęszczonego do Is>0,97, -folia polietylenowa gr. 0,2 mm łączona na zakład min 50 cm. -beton (C12/15) B-15 gr. 6 cm -warstwa zasadnicza - nośna nawierzchnia z fibrobetonu C20/25 (B25) W8 F150 o gr. 12cm, Warstwa wierzchnia betonu zabezpieczona środkami błonotwórczymi (np. Impregnat systemowy ) Bieżnia zdylatowana co 10m, przerwy dylatacyjne wypełnione substancją trwale plastyczną - warstwa użytkowa - nawierzchnia syntetyczna sportowa gr. min mm. NAWIERZCHNI SPORTOWEJ Nawierzchnia sportowa kauczukowa, minimalna grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych i rozbiegów konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877, posiadać atest PZH, certyfikat IAAF oraz spełniać parametry: Grubość min. 13 mm Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: min.0,7 Wydłużenie podczas zerwania (%): min. 120 Odkształcenie pionowe w temp. 23 C (mm): max. 2,1 Zdolność amortyzowania siły redukcja siły (%): min. 42 Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą następujące dokumenty: -Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF, -Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię; -Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN :2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. -Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

5 5 -Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni -Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. -próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). Podbudowa betonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanianie się warstwy górnej, być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym) Dopuszczalny spadek podłużny bieżni 0,1%, poprzeczny 1%. OBRZEŻENIE BIERZNI Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej (B10). Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan. Do odwodnienia bieżni lekkoatletycznej projektuje się rozwiązanie systemowe, np: ACO SPORT System Składa się on z korytek polimerbetonowych otwartych i szczelinowych wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego. Oprócz funkcji odwodnienia system ten spełnia role linii ograniczającej bieżnie od strony wewnętrznej (jednoczesnie stanowi pierwszą brzegową linię toru)

6 Podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwutorowym Istniejącą skocznie przeznacza się do rozbiórki. Nowa skocznia projektowana jest bezpośrednio przy trybunach. Składa się z rozbieżni, miejsca odbicia, progu i zeskoczni. - rozbieżnia dwustronna, szer.1,22 m, dł.60 m, ograniczona liniami szer.5 cm, malowanie kolor biały, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni sysntetycznej - nawierzchnia: nawierzchni systentyczna o grubości min mm, na podbudowie betonowej (identyczna jak dla bieżni), oraz zeskokiem z piaskiem kwarcowym na podbudowie, obramowanym korytkami do zbierania piasku typu HAURATON o szerokości 50 cm. - projektuje się zastosować belkę drewnianą odbicia z bala 10x20x122cm, która należy umieścić w odległości 1,5m, zamocowana na dwóch klockach drewnianych 15x30x20cm za pomocą śrub M-12,5x2,5. Poziom odbicia oraz klocki należy zaimpregnować środkami impregnacyjnymi, skrzynie zeskoczni wypełnić piaskiem płukanym. Alternatywnie można zastosować gotowe systemowe progi Rzutnia do rzutu dyskiem Projektuje się wymianę klatki do rzutu dyskiem oraz przygotowanie podłoża. Rzutnia pozostaje w miejscu pierwotnym. KLATKA (systemowa): dane techniczne: Długość: 10,5 m Wysokość: 31,5 m Średnica linki tworzącej: 5 mm Średnica liny krawędziowej: 8 mm Charakterystyka : Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu młotem i dyskiem 9-częściową wg nowych przepisów DLV z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m (obwód rzutni: 9 x 2,80 m + 2 x 2 m = 29,20 m) wykonane są z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości wysokość 4 m, o średnicy linki 5 mm. Górna i boczne krawędzie

7 7 zamykające są wzmocnione dodatkową linką brzegową o średnicy 8 mm. Wymiary siatki: wys. 10,50 m i długość 31,5 m. Oczka kwadratowe. Kolor zielony PODŁOŻE Wnętrze koła projektuje się wykonane z betonu (alternatywnie można zastoswac inny twardy i niesliski materiał) Powierzchnia wewnatrz koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4-2,6 cm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Metalowa obręcz koła powinna mieć co najmniej 6 mm grubowści. Górna krawedź obręczy koła rzutów powinna znajdować się na poziomie nawierzchni sektora rzutów i nie może być nia pokryta. Rzut młotem można wykonac z koła rzutu dyskiem pod warunkiem, że średnica kołą zostanie zmniejszona z 250 cm do 213,5 cm poprzez umieszcznie wewnatrz okrągłego pierścienia (wkładki redukcyjnej). Sektor rzutu dyskiem i młotem o zasięgu 80m i szerokości ca.48m. Sektor wytyczany białymi tasmamy tylko na czas rozgrywania zawodów. Wymiary zgodne z PZLA. Kołu rzut wykonać na podbudowie z betonu B-20, gribości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokoł koła należy wykonać obręcz pąłskownik 0,6 x 10cm. Wewnątrz koła wykonac trzy rurki odwodnienia. Wykończenie nawierzchnią betonową lub z innego twardego, lecz nie sliskiego materiału. Elementy stalowe koła należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Stosować rozwiązania systemowe Rzutnia do rzutu oszczepem Znajdująca się na ternie rzutnia wymaga odnowienia. Projektuje się wymianę podłoża z asfaltowego na betonowe oraz położenie nowej nawierzchni poliuretanowej. Rozbieg stanowi część bieżni oraz wnętrze zakola areny. Szerokość rozbiegu 4,00m, długość 30,00 m i 33,50m. Rozbieg (bieżnia + zakole) zaprojektowano z nawierzchni poliuretanowej. Rozbieg do rzutu oszczepem jest wyznaczony na stałe. Linie rozbiegu malować na biało linia o szerokości 5cm, linię łuku o szerokości 7cm, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni syntetycznej (linie na rozbiegu malowane są na zewnątrz). Sektor rzutu oszczepem o zasięgu 100m i szerokości 50m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Sektor rzutu oszczepem wytyczyć białymi taśmami tylko na czas rozgrywania zawodów Rzutnia do pchnięcia kulą Sektor pchnięcia kulą o promieniu 25m i kącie 34,92. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA. - Podłoże sektora pchnięcia kulą nawierzchnia z mączki ceglanej, kolejność warstw od góry: - warstwa wierzchnia - mączka ceglana D10 2 cm - warstwa dynamiczna mączka ceglana G5 (Bergolit) 6cm - warstwa nośna kruszywo mineralne fr. 0-45mm 15cm - warstwa filtrująca żwir fr. 0-32mm 10cm Nawierzchnia musi być dobrze wyrównana, każda warstwa mechanicznie zagęszczona. - Koło pchnięcia kulą o promieniu 106,75cm. Wnętrze koła może być wykonane z betonu lub z innego twardego, lecz nie śliskiego materiału, proponuje się beton zatarty na ostro, impregnowany. Koło pchnięcia kulą wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół koła należy wykonać obręcz - płaskownik 0,6x10cm. Wewnątrz koła wykonać trzy rurki odwodnienia. Powierzchnia wewnątrz koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4 cm - 2,6 cm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Górna krawędź obręczy koła pchnięcia kulą powinna znajdować się na poziomie nawierzchni i nie może być nią pokryta Należy wykonać próg pchnięcia kulą o wysokości 10cm. Próg może być wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor progu biały. Próg należy osadzić w umocnieniach stalowych mocowanych do płyty betonowej. Zaleca się stosowanie progu systemowego.

8 8 Elementy stalowe koła pchnięcia kulą należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Linie sektorów malowane są na zewnątrz Skocznia do skoku wzwyż Projektuje się wymianę podłoża z asfaltowego na betonowe oraz położenie nowej nawierzchni poliuretanowej (tartanowej). Projektuje się powiększenie pola do rozbiegu. Skocznia składa się z: - rozbieżni w postaci wycinka koła 180 o promieniu 20 m. Nawierzchnia poliuretanowa. - zeskoku-materaca z pianki poliestrowej (element systemowy) - poprzeczki (element systemowy) 2.7. Trybuny Projektuje się rozebranie istniejących trybun i na ich miejscu budowę nowych. Trybuny składać się będą z 10 pięciorzędowych segmentów przedzielonych schodami. 2 środkowe segmenty trybuny zadaszone oraz wyposażone w plastikowe siedziska bez oparć, pozostałe trybuny w formie stopni do siedzenia. Wszystkie trybuny wykończone terakota mrozoodporną (powierzchnie poziome i pionowe). KONSTRUKCJA TRYBUN Konstrukcja nośna siedzisk wykonana jako żelbetowa (wg. Rys). Konstrukcja z betonu C20/25 zbrojona obustronnie siatką o oczkach 15 cm x 15 cm z prętów Ø8 (stal A-IIIN).Projektuje się pod konstrukcją trybun wykonać na warstwę chudego betonu C8/10 grubości 10 cm oraz warstwę zagęszczonego mechanicznie gruntu (np. pospólka) Nawierzchnia trybuny Beton impregnowany (posadzka przemysłowa do zastosowań zewnętrznych) w systemie DECKSHIELD ED Flowcrete lub równoważna. Deckshield ED to poliuretanowo-kwarcowa, antypoślizgowa powłoka przeznaczona do ochrony płyt stropowych zewnętrznych, otwartych kondygnacji parkingów. Najważniejszym elementem systemu jest elastyczna membrana, która zapewnia przenoszenie rys w podłożu oraz stanowi przeciwwodne zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Warstwa wierzchnia systemu odporna jest na działanie promieni UV, co zapewnia niezmienność barwy. Zalety: -bardzo wysoka zdolność do przenoszenia rys przez elastyczną, wodoodporną membranę wysoka odporność na ścieranie -przeciwpoślizgowość -odporność na działanie promieni UV -estetyczna, kolorowa powierzchnia -szybkość wykonania KOLOR: całość trybun jasny szary (BS 18B21), brzegi stopni wykończone pasem 5cm pasem w kolorze żółtym. Podłoże betonowe należy przygotować i zaimpregnować według zaleceń producenta. KARTA KATALOGOWA

9 9

10 10 SIEDZISKA Trybuny składają się z powtarzalnych modułów; - każdy moduł to pięć rzędów siedzeń, po 20 sztuk w każdym (razem 100 miejsc na moduł) Projektuje się siedziska dla obiektów sportowych PRO STAR model NO-04 (lub równoważne o nie gorszych parametrach) Kolor: w dwóch odcieniach zieleni : RAL 6011(40%) i 6021 (60%) - siedzenia na trybunie przemieszane w sposób przypadkowy - Siedzisko wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. - Powierzchnia siedziska jest gładka i zapewnia bezpieczeństwo, oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi. - Bardzo mocna konstrukcja żebrowo-wsporcza, gwarantuje odporność na akty wandalizmu. - Krzesło odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV. - W środkowej części siedziska, znajduje się odpływ dla wody. - Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, lub śrub eliminuje konieczność używania innych, dodatkowych elementów wsporczych. Miejsca mocowań maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko. - Krzesło posiada wgłębienie do zamocowania tabliczki z numerem. Siedziska należy zamocować przy pomocy śrub w sposób umożliwiający łatwy demontaż.

11 Wolsztyńska Poznań WARSZAWA, DZIELNICA BEMOWO STRONA 11

12 Część zadaszona trybun Projektuje się rozebranie istniejącego zadaszenia trybun, w zamian postawienie nowego konstrukcji ze stali przekrytej poliwęglanem. Konstrukcja zadaszenia stalowa wykonana z krzywoliniowych profili stalowych dwuteowych stężonych dla zachowania stateczności ogólnej układu. W konstrukcji głównej umieszczono układ rygli przystosowany dla mocowań pokrycia zewnętrznego zadaszenia. Konstrukcję nośną należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie w warsztacie. Profile stalowe przeznaczone do malowania należy oczyścić do stopnia Sa1/2. Powierzchnia powinna być sucha, bez tłuszczu i kurzu. Do wykonania warstwy podkładowej należy zastosować farbę epoksydową antykorozyjną o grubości 60 mikromilimetrów. Kolorystyka - RAL Przyjęto system farb TEKNOSTAL lub równoważny o warstwach: o farba gruntująca, epoksydowa TEKNOPLAST 60 µm o farba poliuretanowa, nawierzchniowa TEKNODUR 60 µm, kolor RAL 6021 Konstrukcja zadaszenia jest zakotwiona w bloku fundamentowym wykonanym z betonu C30/37 poprzez kotwy umiejscowione w fundamencie. Fundament posadowiony na warstwie 10 cm chudego betonu oraz min 30cm podsypki piaskowo-żwirowej zagęszczanej mechanicznie do Is>0, Boisko do piłki nożnej Projektuje się powiększenie płyty boiska do piłki nożnej oraz wyposażenie w system nawadniający. Aby zapewnić równomierny wzrost trawy i jednakowe zachowanie się nawierzchni boiska jego podbudowa musi być odnowiona i identyczna na całej powierzchni. W tym celu projektuje się następujące wykonanie nawierzchni trawiastych: UKŁAD WARSTW (kolejno od góry) - Mieszanka trawy na intensywne użytkowanie; np. życica trwała 40%, wiechlina łąkowa 50%, kostrzewa czerwona 10% lub zbliżona (zależnie od producenta), przeznaczona na boiska piłkarskie, np. SuperSport BARENBRUG ), wysiew min. 79g/m2. Pokryta po wysiewie warstwą wilgotnego torfu - 1cm - Warstwa wegetacyjna; mieszanka nośna składająca się z humusu leśnego, ziemi urodzajnej ogrodowej kl.iii, płukanego piasku drobnoziarnistego o frakcji 1-2mm w proporcjach 1:1:1 warstwa 15cm Do wykonania warstwy wegetacyjnej można częściowo wykorzystać podbudowę istniejącej nawierzchni trawiastej w tym celu należy sprawdzić wykonawca powinien sprawdzić jakość istniejącego gruntu. Miesznka na warstwe wegetacyjną powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń organicznych (pozostałości roślin, nasiona chwastów) oraz kamieni, gruzów itp. - warstwa drenażowa, podsypka piaskowa z piasku o frakcji 1-2mm lub piaskowo-żwirowa 15 cm - grunt rodzimy WYKONYWANIE BOISKA 1) Wyprofilowanie gruntu;

13 13 Wykorytowanie istniejącej wierzchniej warstwy gruntu, oczyszczenie terenu z ewentualnych śmieci, gruzów i innych pozostałości. Montaż systemu nawadniania, następnie dokładne wyprofilowanie terenu. Uwaga: Należy wziąć pod uwagę iż końcowy spadek boiska powinien wynosić 0,3% do 0,8% (Spadek kopertowy.) Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym spadek może być minimalny, a nawet może go nie być wcale. Po wyprofilowaniu terenu oraz przygotowaniu terenu grunt powinien powinien być dobrze ustabilizowany nie może wystąpić miejscowe osiadanie. 2) warstwa drenażowa Wykonanie z podsypki piaskowej lub piaskowo-żwirowej, zagęszczonej. Materiał nie może zawierać szkodliwych substancji i oddziaływać na wodę gruntową. Należy dbać aby warstwa była dobrze wyrównana i jednakowa na całej powierzchni. 3) Wykonanie warstwy wegetacyjnej. Nawiezienie i rozłożenie podłoża. Mechanicznie rozsianie nawozu wieloskładnikowego w ilości zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemią. Ziemia po nawiezieniu musi zostać dokładnie wyrównana oraz zwałowana. Ziemia do wysiewu musi być wilgotna. 4)Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze względu na równomierność wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasion na dwie równe części: połowę wysiać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszego. Przykrycie nasion warstwą torfu. 5) Następnie teren należy zwałować i rozpocząć nawadnianie. 6) Przed pierwszym koszeniem należy zwałować trawnik lekkim wałem. Trawnik należy skosić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm. Zamiennie można wykonać trawniki z rolki trawa z rolki musi być przeznaczona na boiska piłkarkie! Po wysiewie z nasion boisko można użytkować najwcześniej po sześciu miesiącach, zaś boisko, na którym położono darń, można użytkować najwcześniej po trzech tygodniach. OBRZEŻE BOISKA Płytę boiska projektuje się ograniczyć obrzeżem wibroprasowanym wtopionym o wym. 8 x 30 x 100 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm Pozostałe nawierzchnie trawiaste UKŁAD WARSTW (kolejno od góry) - Mieszanka trawy sportowej wg normy wysiewu 79g/m2 Pokryta po wysiewie warstwą wilgotnego torfu - 1cm - Warstwa wegetacyjna; mieszanka nośna składająca się z humusu leśnego, ziemi urodzajnej ogrodowej kl.iii, płukanego piasku drobnoziarnistego o frakcji 1-2mm w proporcjach 1:1:1 warstwa 15cm Do wykonania warstwy wegetacyjnej można częściowo wykorzystać podbudowę istniejącej nawierzchni trawiastej w tym celu należy sprawdzić wykonawca powinien sprawdzić jakość istniejącego gruntu.

14 14 Miesznka na warstwe wegetacyjną powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń organicznych (pozostałości roślin, nasiona chwastów) oraz kamieni, gruzów itp. całkowita grubośc warstw: 16cm WYKONYWANIE 1) Wyprofilowanie gruntu; Wykorytowanie istniejącej wierzchniej warstwy gruntu, oczyszczenie terenu z ewentualnych śmieci, gruzów i innych pozostałości. Wyprofilowanie terenu. 2) Wykonanie warstwy wegetacyjnej. Nawiezienie i rozłożenie podłoża. Mechanicznie rozsianie nawozu wieloskładnikowego w ilości zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemią. Ziemia po nawiezieniu musi zostać dokładnie wyrównana oraz zwałowana. Ziemia do wysiewu musi być wilgotna. 3)Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze względu na równomierność wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasion na dwie równe części: połowę wysiać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszego. Przykrycie nasion warstwą torfu. 4) Następnie teren należy zwałować i rozpocząć nawadnianie. 5) Przed pierwszym koszeniem należy zwałować trawnik lekkim wałem. Trawnik należy skosić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm Maszty Nowe maszty flagowe projektuje się na wzniesieniu za trybunami (3 sztuki). Projektuje się zastosowanie gotowych systemowych masztów, np. maszt aluminiowy segmentowy ALUMAST Standard -Wysokość 8m -Średnica rury konstrukcyjnej 50/65/80 mm (góra / dół) - anodowanie min. 20 mikronów - Mocowanie flagi linka + karabińczyk - Zwieńczenie daszek płaski - Posadowienie Maszt flagowy mocowany na stałe w fundamencie betonowym na tulei montażowej wykonanie fundamentu oraz mocowania według zaleceń systemowych producenta. Fundament h=150cm, szerokość= 50x50cm.

15 Ogrodzenie Istniejące ogrodzenie stadionu oraz odgrodzenie od trybun należy rozebrać. Na jego miejsce projektuje się nowe wys. 150cm w odległości 1,5-2,5m od infrastruktury. Ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,50 m na podwalinie betonowej (prefabrykowanej) o rozstawie osiowym słupków około 2,5m. Ogrodzenie skłądające się z przęseł w postaci ramki z kątownika 50x50x5 mm wypełnionego ocynkowaną siatką stalową wys. 1.5m mocowanie siatki do kątownika poprzez przyspawany pręt stalowy o średnicy 6mm. Słupki stalowe ze stalowych profili prostokatnych 60x40x3mm. U góry słupki zabezpieczone dekami z tworzywa PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą płaskowników stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub trójwarstwowo zestwem farb epoksydowych. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane o wym. bxhxl= 60x200x2480mm. Podwaliny mocowane do prefabrykowanych kształtowników betonowych okalających słupki. Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania. Fundamenty słupków wykonane z betony B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi śr. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. Brama wjazdowa i furtki wejściowe ażurowe o konstrukcji stalowej z profili prostokątnych. KOLOR : RAL 6021 Ogrodzenie nie powinno posiadać ostrych i niebezpiecznych krawędzi. 3. Tor przeszkód Pięcioboju Wojsk Lądowych Na terenie utwardzonym do gier zespołowych przy stadionie projektuje się wybudowanie toru przeszkód rodzajów wojsk z 2 liniami zawodniczymi dla Pięcioboju Wojsk Lądowych, w formie serpentyny o długości 500 m zlokalizowanej na powierzchni prostokąta o wymiarach 125 m x 45 m, z zapleczem sędziowsko-socjalnym umiejscowionym w budynku nr 19, z 20 przeszkodami; Przeszkoda Nr 1 Drabina linowa wysokości 5 m, długość toru 5 m Przeszkoda Nr 2 Podwójna belka, wys. pierwszej belki 0,95 m, drugiej belki 1,35 m Przeszkoda Nr 3 Druty (gumy) x 5 w odległości 2 m, wysokość 0,55 m Przeszkoda nr 4 Druciana sieć, długość 20 m, wysokość 0,45-0,5 m 6 Przeszkoda nr 5 Bród 8 m, pięć cylindrycznych klocków wys. i szer. 0,15-0,2 m Przeszkoda nr 6 Płotek, 3 belki na wysokościach 2,2 m, 1,5 m, 0,7 m Przeszkoda nr 7 Równoważnia długość 8,5 m wysokość 0,9-1 m Przeszkoda Nr 8 Pochyła ściana z liną, wysokość 3 m, długość pochyłości 3,5 m Przeszkoda Nr 9 Poziome belki (nad pod), wysokość 2 x 1,2 m, 2 x 0,6 m Przeszkoda Nr 10 Stół Irlandzki, wysokość 2 m, szerokość 0,45 m Przeszkoda Nr 11 Tunel i podwójna belka, wysokość tunelu 0,5 m, wysokość belek 1,2 m i 0,5 m Przeszkoda Nr 12 Cztery belki wysokość 0,75, 1,25, 1,8, 2,3 m Przeszkoda Nr 13 Wał z rowem, wysokość 1,8 m, głębokość 0,5 m Przeszkoda Nr 14 Ściana zaporowa, wysokość 1,0 m, szerokość 0,35 m Przeszkoda Nr 15 Dół, głębokość 2 m, szerokość 3,5 m Przeszkoda Nr 16 Drabina, wysokość 4 m, szerokość 0,7 m Przeszkoda Nr 17 Ściana zaporowa, wysokość 1,9 m, szerokość 0,25-0,35 m Przeszkoda Nr 18 Belka równowagi, wysokość 0,5 m, długość 3 x 5 m Przeszkoda Nr 19 Szykana, wysokość 0,8 m, długość 8 m Przeszkoda Nr 20 Trzy ściany zaporowe wysokość 1,0, 1,2, 1,0 m, długość przeszkody 12 m

16 16 - szczegółowe wymiary przeszkód są określone wymogami opracowanymi przez Międzynarodową Federację Sportu Wojskowego (CISM) do których należy się stosować przy ich budowie - tor pomiędzy przeszkodami zawierać ma bieżnię tartanową o szerokości 4m i dwa zewnętrzne tartanowe ciągi komunikacyjne o szerokości 1,25 m, z ewentualnymi przerwami na koryta z piaskiem / zagłębienia itp. - całość oznaczono na planie. Konstrukcja nawierzchni jak na bieżni stadionu. - Do zachowania czystości projektowanego toru przeszkód planuje się rozprowadzenie przewodów wodociągowych na obszarze toru. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący wodociąg WA80 zlokalizowany wzdłuż istniejących boisk asfaltowych. Projektuje się zawory ze złączką do węża( opcjonalnie myjki wysokociśnieniowej) zlokalizowanej podziemnie. Projektuje się zabezpieczenie zaworów poprzez skrzynki żeliwne do zasuw względnie do hydrantów. Rozmieszczenie zaworów na 100m ok 3 sztuki w przestrzeniach między-torowych. - Tor zaopatrzony będzie w energooszczędne oświetlenie zapewniające nadzorowanie obiektu. -Dojście do toru przeszkód z budynku głównego odbywa się ścieżkami pieszymi, istniejącymi z projektowaną nowa nawierzchnią z kostki betonowej oraz chodnikami projektowanymi Przygotowanie terenu 1) Teren pod budowę toru jest zróżnicowany; część to grunt naturalny, cześć zajmują utwardzone boiska asfaltowe (w złym stanie). Aby podbudowa pod planowane nawierzchnie pracowała równomiernie istniejące nawierzchnie utwardzone należy w całości rozebrać, teren oczyścić z gruzów, śmieci i innych pozostałości. 2) Teren pod tor powinien zostać wykorytowany / przygotowany odpowiednio do założenia planowanej nawierzchni: - bierznia tartanowa konstrukcja jak dla stadionu - otaczające nawierzchnie trawiaste jak inne nawierzchnie trawiaste 3) wykonanie toru przeszkód oraz nawierzchni trawiastych 3.2. Opis przeszkód na torze UWAGI OGÓLENE: - wszystkie przeszkody należy wykonać podwójne, z możliwością jednoczesnego ich pokonywania przez dwie osoby w sposób wzajemnie nie kolidujący - elementy potencjalnie ruchome zainstalowane niezależnie. - elementy przeszkód inne niż murowane (wszystkie przeszkody w postaci, płotków, drabinek, poręczy itp.) wymagające mocowania do płyty bieżni toru należy wykonać mocowane sztywne (utwierdzenie) poprzez kotwy chemiczne lub rozprężne (np. Hilti M8 HAS+HIT-150 ) do płyty z fibrobetonu. - wszystkie belki i powierzchnie poziome przeszkód powinny być pokryte materiałem antypoślizgowym

17 17 - wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor żółty, (np. zbliżony do RAL 1018) - na torze należy oznaczyć na biało linię środkową toru, linie boczne torów, brzegi dołów i koryt z piaskiem, linie startowa i końcową, ewentualne inne linie oznaczone na planie kolor linii biały, szerokość 5cm. SPIS PRZESZKÓD: Nr OPIS WYGLĄD PRZESZKODY Przeszkoda nr 1 Drabina linowa wysokości 5m długość toru 5m - Przytwierdzona do ziemi - Wysokość 5,0m - Ilość szczebli 11 - Odległość między szczeblami 0,5m - Długość zeskoku 4,0m P1 MATERIAŁY - Rama rury stalowe o przekroju kwadratowym / prostokątnym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) połączone stalową rurą okrągłą pokrytą materiałem antypoślizgowym; mocowanie do płyty z fibrobetonu - Drabinka wykonana ze sznura, zamocowana do rury stalowej - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, zaimpregnowe, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50

18 18 Przeszkoda nr 2 Podwójna belka P2 P3 - wysokość pierwszej belki - 0,95m - wysokość drugiej belki -1,35m - Odległość między belkami 0,65m - Wymiary belek - powierzchnia górna 15cm (+-5cm), - Belki okrągłe obwód min. 28 cm lub średnica minimum 9cm MATERIAŁY - Elementy pionowe rury stalowe kwadratowe / prostokątne (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowane do płyty z fibrobetonu - poprzeczki poziome - rura stalowa okrągła, mocowana na śruby, w części użytkowej pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) Przeszkoda nr 3 Druty (gumy) x 5 W odległości 2m Pięć elastycznych drutów (gum), pomalowanych i oznaczonych tak, aby były dobrze widoczne, rozmieszczone w 2- metrowych odstępach - wysokość nad ziemia 0,55m - Średnica drutu (gumy) min. 7mm Druty (gumy)obu torów muszą być zainstalowane niezależnie. Użyć należy materiału o ograniczonej elastyczności. Maksymalna elastyczność to 50cm w kierunku biegu. MATERIAŁY - Druty (gumy) mocowane do kołków ze stali nierdzewnej, z zachowaniem możliwości zmiany naciągu - kołki przytwierdzone do płyty z fibrobetonu Przeszkoda nr 4 Druciana sieć 20 m P4 - Długość sieci 20m - Wysokość 0,45-0,5 m Powierzchnia gruntu pod siecią musi być miękka. Sieć musi być przymocowana i zbudowana z nierozciągliwego materiału. Druty rozpoczynający i kończący sieć mogą być zrobione z materiału o małej rozciągliwości. sieci obu torów muszą być zainstalowane niezależnie. MATERIAŁY - Sieć mocowana do kołków ze stali nierdzewnej, z zachowaniem możliwości

19 19 poprawy naciągu - kołki przytwierdzone do fundamentów betonowego - pod siecią koryto wypełnione piaskiem - Głębokość koryta około 40cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu połączone z płyta bieżni, zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 Przeszkoda nr 5 Bród 8m, pięć cylindrycznych kołków P5 - Pięć cylindrycznych kołków - Wysokość 0,15-0,2m - Średnica 0,15-0,2m - Długość brodu 8m - Układ klocków Wed. Rys. MATERIAŁY - Kołki drewniane przytwierdzone do fundamentów betonowego, z możliwością wymiany - Głębokość koryta około 40cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, połączone z płyta bieżni, ścianki zaimpregnowane, dno utwardzone i przykryte geowłókniną P50 - koryto wypełniony piaskiem,

20 20 Przeszkoda nr 6 Płotek, 3 beli Trzy poziome belki - wysokość najwyższej belki 2,2m - wysokość środkowej belki 1,5m - wysokość najwyższej belki 0,7m P6 Wymiary belek - powierzchnia paska górnej belki 15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28 cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

21 21 Przeszkoda nr 7 Równoważnia długość 8,5m P7 -Wysokość 0,9-1,0m -Długość 8,5m Długość od miejsca dotyku pochylni z gruntem do miejsca dotyku z równoważnią musi wynosić minimum 1,3-1,4m. Równoważnia musi mieć górną powierzchnię płaską o szerokości 0,1-0,12m. Dwie linie oznaczają początek i koniec przeszkody jedna na początku pochylni, druga 0,5m za końcem równoważni MATERIAŁY - elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowana do płyty betonowej bieżni - powierzchnia użytkowa wykonana z drewna, np. modrzew, drewno impregnowane ciśnieniowo - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

22 22 Przeszkoda nr 8 Pochyła ściana z liną - Długość pochyłości 3,5m - Wysokość ściany 3m - Długość zeskoku 3m - Szerokość powierzchni płaskiej na szczycie ściany 0,2-0,4m P8 MATERIAŁY - ściana murowana / betonowa, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na żółtty (np. zbliżony do RAL 1018) - lina mocowana co części pionowej, na końcu liny zamocowany uchwyt - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu połączone z płyta bieżni, zaimpregnowane, dno koryta z piaskiem podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50

23 23 Przeszkoda nr 9 Poziome belki (nad pod) P9 - Wysokość pierwszej belki i trzeciej belki 1,2m - Wolna przestań pod drugą i czwarta belką 0,6m - Odległość między belkami (poziomo) 1,6m - Wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego bieżni - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

24 24 Przeszkoda nr 10 Stół irlandzki - wysokość 2,0m - szerokość 0,4-0,5m - grubość blatu 5,0-8,0 cm P10 MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego bieżni - blat drewno impregnowane ciśnieniowo (np. modrzew) - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) P11 Przeszkoda nr 11 Tunel i podwójna belka - wysokość i szerokość tunelu 0,5 m - długość tunelu 1,0-1,2m - wysokość pierwszej belki 1,2m - wolna przestrzeń pod druga belką 0,5m - odległość pomiędzy poszczególnymi elementami przeszkody 1,75m Powierzchnia gruntu w tunelu powinna umożliwiać pokonanie tunelu - wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY Poprzeczki; - elementy pionowe z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) Tunel; - konstrukcja murowana / odlewana z betonu, połączona z podłożem betonowym bieżni, równa, zaimpregnowana, pomalowana na kolor bieżni tartanowej, wejście do tunelu obwiedzione na biało

25 25 - element ślizgowy wykonany z blachy nierdzewnej ukształtowany tak aby umożliwić odprowadzenie wody opadowej Przeszkoda nr 12 Cztery belki Cztery poziome belki; - wysokość pierwszej belki 0,75m - wysokość drugiej belki 1,25m - wysokość trzeciej belki 1,8m - wysokość czwartej belki 2,30m - odległość między belkami (poziomo) 1,30m - Długość zeskoku 3,0-4,0m - wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm P12 MATERIAŁY - elementy pionowe z rury stalowej o przekroju kwadratowym, mocowana do fundamentu betonowego (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowana na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, połączone z podłożem betonowym bieżni, zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 - Pod belkami zamocowana siatka zabezpieczająca przed upadkiem - przy środkowej linii toru, od pierwszej do ostatniej belki, podwieszona deska pomocnicza (mocowanie na odpowiednio dopasowane płaskowniki stalowe)

26 26 Przeszkoda nr 13 Wał z rowem P13 - wysokość wału 1,8m - głębokość rowu 0,5m - długość rowu 3,5 m - szerokość płaskiego szczytu wału 0,8-1,0m - długość podstawy wału 3m MATERIAŁY - wał murowany / betonowy, wyrównany, pokryty nawierzchnią systetyczną identyczną jak bieznia - rów - grunt naturalny, ukształtowany zgodnie ze schematem, boczne ściany rowu zabezpieczone ścianką murowana / wylewaną z betonu, połaczoną z płyta biezni, zaimpregnowane Przeszkoda nr 14 Ściana zaporowa 1m P14 - wysokość 1,0m - szerokość płaskiego szczytu ściany 0,25m (max. 0,35m) MATERIAŁY - ściana murowana, odlewana z betonu lub z gotowych elementów betonowych połączona z płytą bieżni, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018)

27 27 Przeszkoda nr 15 Dół, głębokość 2m - głębokość 2,0m - długość 3,5m Ściany dołu muszą być pionowe. Podejście do dołu w kierunku biegu musi być poziome i nie może mieć rowków ułatwiających uchwyt w czasie wydostawania się z dołu. P15 MATERIAŁY - dół wylewany w formie kanału żelbetowego. Wykonanie z betonu zbrojonego (beton C20/25 szczelny W8, stal A-IIIN) zaimpregnowany i pomalowany na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) - górny brzeg dołu delikatnie wzniesiony względem terenu (zabezpieczenie przed spływaniem wody opadowej z toru - na dnie dołu wykonane podłoże meliorowane z kratką umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej (odwodnienie rozpatrywać z projektem wodkan)

28 28 Przeszkoda nr 16 Drabina 4m - wysokość 4,0m - ilość szczebli 8 - szerokość szczebli 0,7m - Długość zeskoku 4,0m P16 MATERIAŁY - Rama rury stalowe o przekroju kwadratowym / prostokątnym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) połączone stalową rurą okrągłą pokrytą materiałem antypoślizgowym; mocowane do podłoża betonowego - Drabinka; okrągłe rury ze stali nierdzewnej - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane/ lub odlane z betonu,zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

29 29 Przeszkoda nr 17 Ściana zaporowa 1,9m P17 - wysokość 1,9m - szerokość górnej płaszczyzny 0,25m (max. 0,35m) MATERIAŁY - ściana murowana, odlewana z betonu lub z gotowych elementów betonowych połączona z płytą betonowa bieżni, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) Przeszkoda nr 18 Belka równowagi Trzy poziome belki stykające się ze sobą pod kątem długość każdej belki 5m - wysokość 0,5m - Szerokość górnej płaszczyzny belki 0,15cm P18 Początek i koniec przeszkody jest oznakowany liniami; jedna z nich znajduje się na początku pierwszej belki, druga 0,5m za ostatnią. MATERIAŁY - elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowana do podłoża betonowego - powierzchnia użytkowa wykonana z drewna, np. modrzew; belki impregnowane ciśnieniowo - elementy stalowe malowane na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018)

30 30 Przeszkoda nr 19 Szykana P19 - długość 8,0m - wysokość 0,8m - ogólna długość korytarza 18m MATERIAŁY - rura ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym, całość mocowana do płyty bieżni

31 31 Przeszkoda nr 20 Trzy ściany zaporowe P20 - wysokość pierwszej ściany 1,0m - wysokość drugiej ściany 1,2m - wysokość trzeciej ściany 1,0m - szerokość ścian 0,25 m (max. 0,35m) - ogólna długość przeszkody 12m MATERIAŁY - ściany murowana, odlewane z betonu lub z gotowych elementów betonowych, połączona z płyta betonową bieżni, z wyrównaną powierzchnią; całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) * przykładowe zdjęcia elementów toru przeszkód pochodzą z Toru zrealizowanego w Zgierzu

32 32 4. Kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych Przy ul. Kocjana planuje się wykonać kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych do gier zespołowych, umiejscowionych wzdłużnie, jedno za drugim, każde o wymiarach 36 x 18 x 9 m z podłożem ograniczającym kontuzje, zadaszenie lekkie typu namiotowego. 4.1 Hala Projektuje się zastosowanie gotowej, systemowej hali TENISTAL (lub równoważnej). - posadowienie: gotowe prefabrykaty betonowe lub szpilki - Pokrycie: pokrycie hali w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między powłokami. Podwójna warstwa PCV tworzy dobrą izolację cieplną, eliminuje efekt łopotania powłok i skraplania się pary wodnej oraz przenikania promieni słonecznych, co ogranicza nagrzewanie się hali latem. Powłoki PCV mają atest trudnozapalności i występują w dowolnych kolorach. Charakteryzują się odpornością na zimno do -30 st. C oraz odpornością na ciepło do +70 st. C. kolorystyka: dolny pas ścian: zielony (RAL 6021), pozostałe elementy: biały - Elementy przezroczyste: oświetlenie hal przez świetliki w dachu (należy zastosować 4 pasy na całą długość hali) umożliwiające grę bez sztucznego doświetlenia w ciągu dnia. - Oświetlenie: systemowe lampy metahalogenowe, asymetryczne, mocowane u szczytu konstrukcji, odporne na uszkodzenia mechaniczne, o mocy 400W (min. 10 sztuk). - Ogrzewanie: piec nadmuchowy 110kW, nagrzewnica powietrzna na olej opałowy. (dla każdej hali 1 sztuka, razem; 2 sztuki) - Kurtyny rozsuwalne: rozsuwane boki hali w formie żaluzji o wysokości 4 metrów i szerokości 18, W okresie letnim dają zawodnikom pełen komfort gry na świeżym powietrzu. Daszek nad żaluzją odprowadza wodę i śnieg poza halę. - elementy konstrukcyjne malowane na kolor RAL 6021 ( lub zbliżony, identyczny jak na powłoce)

33 Nawierzchnia boiska Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. - Przeznaczenie TENIS, MULTISPORT - Kolor zielony - Akcesoria: linie boisk: 50 mm szer., kolor: biały Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych, powinna posiadać atest PZH. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,3-0,8 mm /min. zawartość krzemionki 95%/ PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ: - skład włókna - PE gr. - wysokość: 15 mm, - gęstość: pęczków / m2 - gęstość: włókien / m2 - grubość włókna 150 µ - ciężar całkowity 1550 gr./ m2 - ciężar 9000 Dtex Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN :2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 5. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; PIASKU Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami w kraju instalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć próbkę piasku do producenta nawierzchni. Rozmiar ziarna - rodzaj d/d z d 0.2 i D 0.8 mm Ilość piasku kwarcowego - 20 kg/ m 2 Charakterystyka podłoża. Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji. Bezspoinowa warstwa elastyczna grubości 35 mm układana maszynowo przy pomocy układarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbująca energię,. Jest mieszaniną granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo

34 34 połączonych ze sobą lepiszczem poliuretanowym. Stanowi pokład pod właściwe nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentów poliuretanowych jak również pod innego rodzaju systemy sportowe, np. syntetyczną trawę. Stanowi alternatywę dla podbudowy asfaltobetonowej czy betonu. UKŁAD WARSTW: - trwa syntetyczna - mata elastyczna typu ET 35 mm - zagęszczone kruszywo łamane 0,075-4 mm, grubość 3cm - zagęszczone kruszywo łamane (kruszone) 4-31,5 mm, grubość 15 cm - zagęszczony piasek średnioziarnisty - grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0, Szatnia i wc kontenery wolnostojące Zaplecze hal (szatnie i wc) wolnostojących, w tym; projektuje się w postaci gotowych, systemowych kontenerów 1) wc złożone z 1 kontenera (1 modułu): - toaleta damska: 2x wc, 2x umywalka wraz z bateriami, - toaleta męska: 2x wc, 2x pisuar, 2x umywalka umywalka wraz z bateriami 2) Szatnie z miejscem dla 30 osób, złożone z 4 kontenerów: - szatnia męska dl 24 osób: 2 połączone moduły na przebieralnie z przedsionkiem, z przebieralni bezpośrednie wejście do dołączonego 1 modułu sanitarnego zawierającego; 4 natryski wraz z bateriami, 2 umywalki wraz z bateriami, 1 wc i 2 pisuary - szatnia damska dla 6 osób: 1 moduł zawierający przedsionek, przebieralnię, 1 natrysk, 1 umywalkę i 1 wc. 3) wyposażenie dodatkowe konteneru: kontenery powinny być wwyposazone w; - oświetlenie wraz z linią zasilania - gniazga wtyczkowe wraz z linia zasilania - bojler I podgrzewacze wraz z zasilaniem (elektryczne) - grzejniki elektryczne wraz zasilaniem - rozdzielnie elektryczna zasilająca wyżej wymienione urządzenia 4) umeblowanie: - szafki szatniowe zamykane na klucz odpowiednio do liczby osób w danej przebieralni (razem 36) - 0,4 mb ławki na osobę - wieszaki ścienne w natryskach i przebieralniach - lustro nad każdą umywalką -1 pojemnik na mydło na dwie umywalki, pojemnik na papier w każdej kabinie wc SCHEMAT FUNKCJONALNY Dopuszcza się nieznaczne zmiany w układzie dla dopasowania do systemu wybranego producenta całość powinna być zgodna z normami.

35 35 Wymiary pojedynczego modułu: L=6058 mm, S=2438 mm, Hw (min)=2500 mm, (Hz= mm) (dopuszcza się nieznaczne odchylenia wymiaru zależnie od systemu wybranego producenta) Konstrukcja: stalowa, spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi, kolor RAL 6021(na zewnątrz), odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. Podłoga: ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną, izolacja z wełny minerlanej o grubości min.100 mm, płyta wiórowa min. 19mm lub panel wielofunkcyjny, klasa higieny E1, wykładzina PCV o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, łączenia zgrzewane. Stropodach: blacha ocynkowana, ocieplenie; wełna mineralna o grubości 100 mm, blacha lakierowana na kolor np. RAL 9010 (system kaset). Ściany zewnętrzne o warstwach: -Od zewnątrz blacha ocynkowana profilowana lub gładka panelowa, lakierowana w kolorze RAL 6021, wełna mineralna gr. min 80 mm, -Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 (biała) lub inna dostępna u producenta blach, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL Okna: PCV (U), białe, wyposażone w rolety / żaluzje. Min. 1 okno na kontener. -Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm, z zamkiem patentowym, klamkami; wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 800x2000 mm, z klamkami, do wc zamki łazienkowe, Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa ( lampy- oprawy pasmowe, min. 2 sztuki/ kontener, w 1 oprawie po 2x 36W) oraz instalacja gniazd wtykowych. -Instalacja grzewcza: grzejniki elektryczn bryzgoszczelne, konwektorowy z termostatem. -Instalacja wentylacyjna: wentylator elektryczny -Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV; wyposażenie sanitariatów (według spisu / rzutu), w wc elektryczny podgrzewacz wody, w przebieralniach boiler - zadaszenie wejść do przebieralni i wcv POSADOWIENIE: Projektuje się przygotowanie utwardzonego i wypoziomowanego podłoża lub fundamentu w miejscu posadowienia kontenerów MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA KONTENERÓW na równym, poziomym, twardym podłożu np. wypoziomowane płyty betonowe, polbruk itp,, na podporach lub fundamentach np. bloczki betonowe prefabrykowane, 24x12x12cm 6 sztuk/kontener 6m (w narożach kontenerów oraz jeden w połowie długości ich dłuższego boku), fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30cm po obwodzie kontenera 4.4. Zadaszenie systemowe Pomiędzy zespołem szatniowym a halą namiotowa projektuje się zastosowanie gotowego systemowego, wolnostojącego zadaszenia łączącego oba obiekty. Proponuje się wykorzystanie gotowej wiaty CALYPSO Ziegler (lub podobnej o nie gorszych parametrach) wiata systemowa z dwóch modułów, bez osłon bocznych.

36 36 Konstrukcja:Ocynkowana ogniowo lekka konstrukcja stalowa, Powierzchnia / Kolor:Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL Dach:Szklo akrylowe, przezroczyste. Ściany boczne/ tylna / przednia: bez ścian bocznych Odwodnienie:Poprzez zintegrowana w dachu rynne, samoociekające. Obciążenie śniegowe:sk (na podlożu) 0,93 kn/m2 Sposób mocowania:podpory do zakotwienia na istniejących fundamentach płytowych lub blokowych. Zalecana głebokość osadzenia -200 mm. Elementy mocujące w zestawie. Konstrukcja do samodzielnego montażu.. Wysokość całkowita:2,67 m Wysokość w świetle:2,20 m Odstęp pomiędzy słupami:2,52 m Długość całej konstrukcji: 3m Szerokość: 4,07m (wiata z dwóch modułów) Powierzchnia elementów stalowych:ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo Obciążenie śniegiem (sk):0,93 kn/mř

37 Ogrodzenie urządzeń obsługujących halę Projektuje się ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,50 m na podwalinie betonowej (prefabrykowanej) o rozstawie osiowym słupków 2,5m. Ogrodzenie składające się z przęseł w postaci ramki z kątownika 50x50x5 mm wypełnionego ocynkowaną siatką stalową wys. 1.5m mocowanie siatki do kątownika poprzez przyspawany pręt stalowy o średnicy 6mm. Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 50x50x3mm. U góry słupki zabezpieczone dekami z tworzywa PCV lub zaspawane. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą płaskowników stalowcy 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub trójwarstwowo zestwem farb epoksydowych. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane o wym. bxhxl= 60x200x2480mm. Podwaliny mocowane do prefabrykowanych kształtowników betonowych okalających słupki. Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania. Fundamenty słupków wykonane z betony B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi śr. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. Furtki ażurowe o konstrukcji stalowej z profili prostokątnych (jak przęsła płotu), szerokość 110cm, wyposażone w zamek z wkładką patentową. KOLOR : RAL Ogródek gimnastyczny Na terenie ośrodka, w pobliżu toru przeszkód projektuje się ogródek gimnastyczny wyposażony w - 12 szt. drążków gimnastycznych o długości 2,0m, w tym; - 4 sztuki o wysokości 2,60m - 4 sztuki o wysokości 2,3m - 4 sztuki o wysokości 1,60m - 4 pary poręczy gimnastycznych w wykonaniu standardowym. Na obszarze przeznaczonym na urządzenia należy wykonać podłoże z piasku na głębokość 30cm, na gruncie, całość obrzeżona krawężnikami (jak chodniki) DRĄŻKI GIMNASTYCZNE Projektuje się drążki gimnastyczne typu HERKULES THJ- G05 lub równoważne. WYSOKOŚĆ: 4 sztuki o wysokosci 2,60m, 4 sztuki o wysokości 2,3m, 4 sztuki o wysokości 1,60m SZEROKOŚĆ: 2,0m MATERIAŁ : stal nierdzewna lub stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor jasno szary (np. RAL 7040) POSADOWIENIE:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ w Szczecinie INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stefanii

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie 1. Część ogólna 1.1. Nazwa zadania Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie przy ul.11 Listopada, położonej na działce oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208 Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie w ramach Programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANY PLAC REKREACYJNY Z ALTANAMI W NOWYCH OBORZYSKACH SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. 1.1. WPROWADZENIE. 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.3.

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ARCHITEKT KRAJOBRAZU DR INŻ. KINGA ZINOWIECCIEPLIK WARSZAWA UL. BLATONA M7 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ZESZYT INWESTOR NR UMOWY OBIEKT

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B 38-300 Gorlice NIP 738-100-00-57 Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. asbud.gorlice.net e-mail : as_bud@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański 83-000 Pruszcz Gdański Ul. Wojska Polskiego 30 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : pracownia@studioalex.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANYCH dla projektu budynku świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo