SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Dane ogólne Stadion sportowy Bieżnia okrężna sześciotorowa z sześcioma prostymi finiszowymi Podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwutorowym Rzutnia do rzutu dyskiem Rzutnia do rzutu oszczepem Rzutnia do pchnięcia kulą Skocznia do skoku wzwyż Trybuny Część zadaszona trybun Boisko do piłki nożnej Pozostałe nawierzchnie trawiaste Maszty Ogrodzenie Tor przeszkód Pięcioboju Wojsk Lądowych Przygotowanie terenu Opis przeszkód na torze Kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych Hala Nawierzchnia boiska Szatnia i wc Zadaszenie systemowe Ogrodzenie urządzeń obsługujących halę Ogródek gimnastyczny Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nawierzchnie utwardzone istniejące boiska asfaltowe przy torze przeszkód istniejące WC Boiska do siatkówki Boiska wielofunkcyjne Boisko do koszykówki...41

2 2 1. Dane ogólne INWESTOR: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul. Kartezjusza Warszawa, Dzielnica Bemowo RODZAJ INWESTYCJI: Przebudowa ośrodka szkoleniowo sportowego w zakresie: - przebudowa stadionu wraz z trybunami - budowa toru przeszkód dla pięcioboju wojsk lądowych, ogródka gimnastycznego - budowa dwóch zadaszonych uniwersalnych boisk JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIMEDIA Architekci & Inżynierowie ul. Wolsztyńska Poznań

3 3 2. Stadion sportowy W miejscu istniejącej bieżni projektuje się w oparciu o wytyczne programowo - funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA nową sześcio torową bieżnie wraz dodatkowymi urządzeniami sportowymi i trybunami. W miejscu istniejących trybun projektuje się nowy układ trybun betonowych z siedziskami z tworzywa sztucznego. Projektuje się nowy układ zadaszenia trybuny głównej. Zadaszenie zaprojektowane jest z drewna klejonego. Projektuje się demontaż płotu ogradzającego, likwidację krzewów oraz drzew kolidujących z planowanymi obiektami oraz ogrodzenie całości płotem o wysokości 1,5m. Projektuje się oświetlenie stadionu umożliwiający prowadzenie treningów po zmierzchu, ustawione na fundamentach Bieżnia okrężna sześciotorowa z sześcioma prostymi finiszowymi Nominalna długość bieżni wynosi 400m. Ilość torów 6. Szerokość każdego toru 1,22m, szerokość wewnętrzna bieżni 7,32m. Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. Promień łuku wewnętrznego 36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego bieżni M1 lub M2. Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m.

4 4 Projektowana nawierzchnia bieżni: Prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie betonowej. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: Przekrój przez podbudowę: koryto (grunt rodzimy) -grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is>0,95, -warstwa piasku średnioziarnistego o gr. 50 cm zagęszczonego do Is>0,97, -folia polietylenowa gr. 0,2 mm łączona na zakład min 50 cm. -beton (C12/15) B-15 gr. 6 cm -warstwa zasadnicza - nośna nawierzchnia z fibrobetonu C20/25 (B25) W8 F150 o gr. 12cm, Warstwa wierzchnia betonu zabezpieczona środkami błonotwórczymi (np. Impregnat systemowy ) Bieżnia zdylatowana co 10m, przerwy dylatacyjne wypełnione substancją trwale plastyczną - warstwa użytkowa - nawierzchnia syntetyczna sportowa gr. min mm. NAWIERZCHNI SPORTOWEJ Nawierzchnia sportowa kauczukowa, minimalna grubość 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do użytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych i rozbiegów konkurencji technicznych rozgrywanych w czasie zawodów lekkoatletycznych na obiektach, na których odbywają się zawody najwyższej światowej rangi. Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877, posiadać atest PZH, certyfikat IAAF oraz spełniać parametry: Grubość min. 13 mm Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: min.0,7 Wydłużenie podczas zerwania (%): min. 120 Odkształcenie pionowe w temp. 23 C (mm): max. 2,1 Zdolność amortyzowania siły redukcja siły (%): min. 42 Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą następujące dokumenty: -Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF, -Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię; -Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN :2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. -Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

5 5 -Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni -Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. -próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). Podbudowa betonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszanianie się warstwy górnej, być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym) Dopuszczalny spadek podłużny bieżni 0,1%, poprzeczny 1%. OBRZEŻENIE BIERZNI Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej (B10). Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan. Do odwodnienia bieżni lekkoatletycznej projektuje się rozwiązanie systemowe, np: ACO SPORT System Składa się on z korytek polimerbetonowych otwartych i szczelinowych wraz z przykryciami z tworzywa sztucznego. Oprócz funkcji odwodnienia system ten spełnia role linii ograniczającej bieżnie od strony wewnętrznej (jednoczesnie stanowi pierwszą brzegową linię toru)

6 Podwójna skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem dwutorowym Istniejącą skocznie przeznacza się do rozbiórki. Nowa skocznia projektowana jest bezpośrednio przy trybunach. Składa się z rozbieżni, miejsca odbicia, progu i zeskoczni. - rozbieżnia dwustronna, szer.1,22 m, dł.60 m, ograniczona liniami szer.5 cm, malowanie kolor biały, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni sysntetycznej - nawierzchnia: nawierzchni systentyczna o grubości min mm, na podbudowie betonowej (identyczna jak dla bieżni), oraz zeskokiem z piaskiem kwarcowym na podbudowie, obramowanym korytkami do zbierania piasku typu HAURATON o szerokości 50 cm. - projektuje się zastosować belkę drewnianą odbicia z bala 10x20x122cm, która należy umieścić w odległości 1,5m, zamocowana na dwóch klockach drewnianych 15x30x20cm za pomocą śrub M-12,5x2,5. Poziom odbicia oraz klocki należy zaimpregnować środkami impregnacyjnymi, skrzynie zeskoczni wypełnić piaskiem płukanym. Alternatywnie można zastosować gotowe systemowe progi Rzutnia do rzutu dyskiem Projektuje się wymianę klatki do rzutu dyskiem oraz przygotowanie podłoża. Rzutnia pozostaje w miejscu pierwotnym. KLATKA (systemowa): dane techniczne: Długość: 10,5 m Wysokość: 31,5 m Średnica linki tworzącej: 5 mm Średnica liny krawędziowej: 8 mm Charakterystyka : Siatka zabezpieczająca klatkę do rzutu młotem i dyskiem 9-częściową wg nowych przepisów DLV z 2 obrotowymi skrzydłami o szerokości 2 m (obwód rzutni: 9 x 2,80 m + 2 x 2 m = 29,20 m) wykonane są z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości wysokość 4 m, o średnicy linki 5 mm. Górna i boczne krawędzie

7 7 zamykające są wzmocnione dodatkową linką brzegową o średnicy 8 mm. Wymiary siatki: wys. 10,50 m i długość 31,5 m. Oczka kwadratowe. Kolor zielony PODŁOŻE Wnętrze koła projektuje się wykonane z betonu (alternatywnie można zastoswac inny twardy i niesliski materiał) Powierzchnia wewnatrz koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4-2,6 cm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Metalowa obręcz koła powinna mieć co najmniej 6 mm grubowści. Górna krawedź obręczy koła rzutów powinna znajdować się na poziomie nawierzchni sektora rzutów i nie może być nia pokryta. Rzut młotem można wykonac z koła rzutu dyskiem pod warunkiem, że średnica kołą zostanie zmniejszona z 250 cm do 213,5 cm poprzez umieszcznie wewnatrz okrągłego pierścienia (wkładki redukcyjnej). Sektor rzutu dyskiem i młotem o zasięgu 80m i szerokości ca.48m. Sektor wytyczany białymi tasmamy tylko na czas rozgrywania zawodów. Wymiary zgodne z PZLA. Kołu rzut wykonać na podbudowie z betonu B-20, gribości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokoł koła należy wykonać obręcz pąłskownik 0,6 x 10cm. Wewnątrz koła wykonac trzy rurki odwodnienia. Wykończenie nawierzchnią betonową lub z innego twardego, lecz nie sliskiego materiału. Elementy stalowe koła należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Stosować rozwiązania systemowe Rzutnia do rzutu oszczepem Znajdująca się na ternie rzutnia wymaga odnowienia. Projektuje się wymianę podłoża z asfaltowego na betonowe oraz położenie nowej nawierzchni poliuretanowej. Rozbieg stanowi część bieżni oraz wnętrze zakola areny. Szerokość rozbiegu 4,00m, długość 30,00 m i 33,50m. Rozbieg (bieżnia + zakole) zaprojektowano z nawierzchni poliuretanowej. Rozbieg do rzutu oszczepem jest wyznaczony na stałe. Linie rozbiegu malować na biało linia o szerokości 5cm, linię łuku o szerokości 7cm, zgodnie z wytycznymi PZLA oraz producenta nawierzchni syntetycznej (linie na rozbiegu malowane są na zewnątrz). Sektor rzutu oszczepem o zasięgu 100m i szerokości 50m jest zlokalizowane w strefie boiska trawiastego. Sektor rzutu oszczepem wytyczyć białymi taśmami tylko na czas rozgrywania zawodów Rzutnia do pchnięcia kulą Sektor pchnięcia kulą o promieniu 25m i kącie 34,92. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA. - Podłoże sektora pchnięcia kulą nawierzchnia z mączki ceglanej, kolejność warstw od góry: - warstwa wierzchnia - mączka ceglana D10 2 cm - warstwa dynamiczna mączka ceglana G5 (Bergolit) 6cm - warstwa nośna kruszywo mineralne fr. 0-45mm 15cm - warstwa filtrująca żwir fr. 0-32mm 10cm Nawierzchnia musi być dobrze wyrównana, każda warstwa mechanicznie zagęszczona. - Koło pchnięcia kulą o promieniu 106,75cm. Wnętrze koła może być wykonane z betonu lub z innego twardego, lecz nie śliskiego materiału, proponuje się beton zatarty na ostro, impregnowany. Koło pchnięcia kulą wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół koła należy wykonać obręcz - płaskownik 0,6x10cm. Wewnątrz koła wykonać trzy rurki odwodnienia. Powierzchnia wewnątrz koła powinna być pozioma, równa i znajdować się 1,4 cm - 2,6 cm poniżej poziomu górnej krawędzi obręczy. Górna krawędź obręczy koła pchnięcia kulą powinna znajdować się na poziomie nawierzchni i nie może być nią pokryta Należy wykonać próg pchnięcia kulą o wysokości 10cm. Próg może być wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor progu biały. Próg należy osadzić w umocnieniach stalowych mocowanych do płyty betonowej. Zaleca się stosowanie progu systemowego.

8 8 Elementy stalowe koła pchnięcia kulą należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Linie sektorów malowane są na zewnątrz Skocznia do skoku wzwyż Projektuje się wymianę podłoża z asfaltowego na betonowe oraz położenie nowej nawierzchni poliuretanowej (tartanowej). Projektuje się powiększenie pola do rozbiegu. Skocznia składa się z: - rozbieżni w postaci wycinka koła 180 o promieniu 20 m. Nawierzchnia poliuretanowa. - zeskoku-materaca z pianki poliestrowej (element systemowy) - poprzeczki (element systemowy) 2.7. Trybuny Projektuje się rozebranie istniejących trybun i na ich miejscu budowę nowych. Trybuny składać się będą z 10 pięciorzędowych segmentów przedzielonych schodami. 2 środkowe segmenty trybuny zadaszone oraz wyposażone w plastikowe siedziska bez oparć, pozostałe trybuny w formie stopni do siedzenia. Wszystkie trybuny wykończone terakota mrozoodporną (powierzchnie poziome i pionowe). KONSTRUKCJA TRYBUN Konstrukcja nośna siedzisk wykonana jako żelbetowa (wg. Rys). Konstrukcja z betonu C20/25 zbrojona obustronnie siatką o oczkach 15 cm x 15 cm z prętów Ø8 (stal A-IIIN).Projektuje się pod konstrukcją trybun wykonać na warstwę chudego betonu C8/10 grubości 10 cm oraz warstwę zagęszczonego mechanicznie gruntu (np. pospólka) Nawierzchnia trybuny Beton impregnowany (posadzka przemysłowa do zastosowań zewnętrznych) w systemie DECKSHIELD ED Flowcrete lub równoważna. Deckshield ED to poliuretanowo-kwarcowa, antypoślizgowa powłoka przeznaczona do ochrony płyt stropowych zewnętrznych, otwartych kondygnacji parkingów. Najważniejszym elementem systemu jest elastyczna membrana, która zapewnia przenoszenie rys w podłożu oraz stanowi przeciwwodne zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych. Warstwa wierzchnia systemu odporna jest na działanie promieni UV, co zapewnia niezmienność barwy. Zalety: -bardzo wysoka zdolność do przenoszenia rys przez elastyczną, wodoodporną membranę wysoka odporność na ścieranie -przeciwpoślizgowość -odporność na działanie promieni UV -estetyczna, kolorowa powierzchnia -szybkość wykonania KOLOR: całość trybun jasny szary (BS 18B21), brzegi stopni wykończone pasem 5cm pasem w kolorze żółtym. Podłoże betonowe należy przygotować i zaimpregnować według zaleceń producenta. KARTA KATALOGOWA

9 9

10 10 SIEDZISKA Trybuny składają się z powtarzalnych modułów; - każdy moduł to pięć rzędów siedzeń, po 20 sztuk w każdym (razem 100 miejsc na moduł) Projektuje się siedziska dla obiektów sportowych PRO STAR model NO-04 (lub równoważne o nie gorszych parametrach) Kolor: w dwóch odcieniach zieleni : RAL 6011(40%) i 6021 (60%) - siedzenia na trybunie przemieszane w sposób przypadkowy - Siedzisko wykonane metodą wtryskową z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu. - Powierzchnia siedziska jest gładka i zapewnia bezpieczeństwo, oraz komfort użytkowania przez ergonomiczne wyprofilowanie i zaokrąglenie krawędzi. - Bardzo mocna konstrukcja żebrowo-wsporcza, gwarantuje odporność na akty wandalizmu. - Krzesło odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz promieniowanie UV. - W środkowej części siedziska, znajduje się odpływ dla wody. - Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych, lub śrub eliminuje konieczność używania innych, dodatkowych elementów wsporczych. Miejsca mocowań maskują zaślepki, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko. - Krzesło posiada wgłębienie do zamocowania tabliczki z numerem. Siedziska należy zamocować przy pomocy śrub w sposób umożliwiający łatwy demontaż.

11 Wolsztyńska Poznań WARSZAWA, DZIELNICA BEMOWO STRONA 11

12 Część zadaszona trybun Projektuje się rozebranie istniejącego zadaszenia trybun, w zamian postawienie nowego konstrukcji ze stali przekrytej poliwęglanem. Konstrukcja zadaszenia stalowa wykonana z krzywoliniowych profili stalowych dwuteowych stężonych dla zachowania stateczności ogólnej układu. W konstrukcji głównej umieszczono układ rygli przystosowany dla mocowań pokrycia zewnętrznego zadaszenia. Konstrukcję nośną należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie w warsztacie. Profile stalowe przeznaczone do malowania należy oczyścić do stopnia Sa1/2. Powierzchnia powinna być sucha, bez tłuszczu i kurzu. Do wykonania warstwy podkładowej należy zastosować farbę epoksydową antykorozyjną o grubości 60 mikromilimetrów. Kolorystyka - RAL Przyjęto system farb TEKNOSTAL lub równoważny o warstwach: o farba gruntująca, epoksydowa TEKNOPLAST 60 µm o farba poliuretanowa, nawierzchniowa TEKNODUR 60 µm, kolor RAL 6021 Konstrukcja zadaszenia jest zakotwiona w bloku fundamentowym wykonanym z betonu C30/37 poprzez kotwy umiejscowione w fundamencie. Fundament posadowiony na warstwie 10 cm chudego betonu oraz min 30cm podsypki piaskowo-żwirowej zagęszczanej mechanicznie do Is>0, Boisko do piłki nożnej Projektuje się powiększenie płyty boiska do piłki nożnej oraz wyposażenie w system nawadniający. Aby zapewnić równomierny wzrost trawy i jednakowe zachowanie się nawierzchni boiska jego podbudowa musi być odnowiona i identyczna na całej powierzchni. W tym celu projektuje się następujące wykonanie nawierzchni trawiastych: UKŁAD WARSTW (kolejno od góry) - Mieszanka trawy na intensywne użytkowanie; np. życica trwała 40%, wiechlina łąkowa 50%, kostrzewa czerwona 10% lub zbliżona (zależnie od producenta), przeznaczona na boiska piłkarskie, np. SuperSport BARENBRUG ), wysiew min. 79g/m2. Pokryta po wysiewie warstwą wilgotnego torfu - 1cm - Warstwa wegetacyjna; mieszanka nośna składająca się z humusu leśnego, ziemi urodzajnej ogrodowej kl.iii, płukanego piasku drobnoziarnistego o frakcji 1-2mm w proporcjach 1:1:1 warstwa 15cm Do wykonania warstwy wegetacyjnej można częściowo wykorzystać podbudowę istniejącej nawierzchni trawiastej w tym celu należy sprawdzić wykonawca powinien sprawdzić jakość istniejącego gruntu. Miesznka na warstwe wegetacyjną powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń organicznych (pozostałości roślin, nasiona chwastów) oraz kamieni, gruzów itp. - warstwa drenażowa, podsypka piaskowa z piasku o frakcji 1-2mm lub piaskowo-żwirowa 15 cm - grunt rodzimy WYKONYWANIE BOISKA 1) Wyprofilowanie gruntu;

13 13 Wykorytowanie istniejącej wierzchniej warstwy gruntu, oczyszczenie terenu z ewentualnych śmieci, gruzów i innych pozostałości. Montaż systemu nawadniania, następnie dokładne wyprofilowanie terenu. Uwaga: Należy wziąć pod uwagę iż końcowy spadek boiska powinien wynosić 0,3% do 0,8% (Spadek kopertowy.) Przy dobrze przepuszczalnym gruncie rodzimym spadek może być minimalny, a nawet może go nie być wcale. Po wyprofilowaniu terenu oraz przygotowaniu terenu grunt powinien powinien być dobrze ustabilizowany nie może wystąpić miejscowe osiadanie. 2) warstwa drenażowa Wykonanie z podsypki piaskowej lub piaskowo-żwirowej, zagęszczonej. Materiał nie może zawierać szkodliwych substancji i oddziaływać na wodę gruntową. Należy dbać aby warstwa była dobrze wyrównana i jednakowa na całej powierzchni. 3) Wykonanie warstwy wegetacyjnej. Nawiezienie i rozłożenie podłoża. Mechanicznie rozsianie nawozu wieloskładnikowego w ilości zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemią. Ziemia po nawiezieniu musi zostać dokładnie wyrównana oraz zwałowana. Ziemia do wysiewu musi być wilgotna. 4)Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze względu na równomierność wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasion na dwie równe części: połowę wysiać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszego. Przykrycie nasion warstwą torfu. 5) Następnie teren należy zwałować i rozpocząć nawadnianie. 6) Przed pierwszym koszeniem należy zwałować trawnik lekkim wałem. Trawnik należy skosić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm. Zamiennie można wykonać trawniki z rolki trawa z rolki musi być przeznaczona na boiska piłkarkie! Po wysiewie z nasion boisko można użytkować najwcześniej po sześciu miesiącach, zaś boisko, na którym położono darń, można użytkować najwcześniej po trzech tygodniach. OBRZEŻE BOISKA Płytę boiska projektuje się ograniczyć obrzeżem wibroprasowanym wtopionym o wym. 8 x 30 x 100 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm Pozostałe nawierzchnie trawiaste UKŁAD WARSTW (kolejno od góry) - Mieszanka trawy sportowej wg normy wysiewu 79g/m2 Pokryta po wysiewie warstwą wilgotnego torfu - 1cm - Warstwa wegetacyjna; mieszanka nośna składająca się z humusu leśnego, ziemi urodzajnej ogrodowej kl.iii, płukanego piasku drobnoziarnistego o frakcji 1-2mm w proporcjach 1:1:1 warstwa 15cm Do wykonania warstwy wegetacyjnej można częściowo wykorzystać podbudowę istniejącej nawierzchni trawiastej w tym celu należy sprawdzić wykonawca powinien sprawdzić jakość istniejącego gruntu.

14 14 Miesznka na warstwe wegetacyjną powinna być pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń organicznych (pozostałości roślin, nasiona chwastów) oraz kamieni, gruzów itp. całkowita grubośc warstw: 16cm WYKONYWANIE 1) Wyprofilowanie gruntu; Wykorytowanie istniejącej wierzchniej warstwy gruntu, oczyszczenie terenu z ewentualnych śmieci, gruzów i innych pozostałości. Wyprofilowanie terenu. 2) Wykonanie warstwy wegetacyjnej. Nawiezienie i rozłożenie podłoża. Mechanicznie rozsianie nawozu wieloskładnikowego w ilości zalecanej przez producenta preparatu i wymieszanie z ziemią. Ziemia po nawiezieniu musi zostać dokładnie wyrównana oraz zwałowana. Ziemia do wysiewu musi być wilgotna. 3)Wysiew nasion przy pomocy siewnika. Ze względu na równomierność wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasion na dwie równe części: połowę wysiać w jednym kierunku, a drugą prostopadle do pierwszego. Przykrycie nasion warstwą torfu. 4) Następnie teren należy zwałować i rozpocząć nawadnianie. 5) Przed pierwszym koszeniem należy zwałować trawnik lekkim wałem. Trawnik należy skosić, gdy trawa osiągnie wysokość około 8-10cm Maszty Nowe maszty flagowe projektuje się na wzniesieniu za trybunami (3 sztuki). Projektuje się zastosowanie gotowych systemowych masztów, np. maszt aluminiowy segmentowy ALUMAST Standard -Wysokość 8m -Średnica rury konstrukcyjnej 50/65/80 mm (góra / dół) - anodowanie min. 20 mikronów - Mocowanie flagi linka + karabińczyk - Zwieńczenie daszek płaski - Posadowienie Maszt flagowy mocowany na stałe w fundamencie betonowym na tulei montażowej wykonanie fundamentu oraz mocowania według zaleceń systemowych producenta. Fundament h=150cm, szerokość= 50x50cm.

15 Ogrodzenie Istniejące ogrodzenie stadionu oraz odgrodzenie od trybun należy rozebrać. Na jego miejsce projektuje się nowe wys. 150cm w odległości 1,5-2,5m od infrastruktury. Ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,50 m na podwalinie betonowej (prefabrykowanej) o rozstawie osiowym słupków około 2,5m. Ogrodzenie skłądające się z przęseł w postaci ramki z kątownika 50x50x5 mm wypełnionego ocynkowaną siatką stalową wys. 1.5m mocowanie siatki do kątownika poprzez przyspawany pręt stalowy o średnicy 6mm. Słupki stalowe ze stalowych profili prostokatnych 60x40x3mm. U góry słupki zabezpieczone dekami z tworzywa PCV. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą płaskowników stalowych 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub trójwarstwowo zestwem farb epoksydowych. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane o wym. bxhxl= 60x200x2480mm. Podwaliny mocowane do prefabrykowanych kształtowników betonowych okalających słupki. Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania. Fundamenty słupków wykonane z betony B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi śr. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. Brama wjazdowa i furtki wejściowe ażurowe o konstrukcji stalowej z profili prostokątnych. KOLOR : RAL 6021 Ogrodzenie nie powinno posiadać ostrych i niebezpiecznych krawędzi. 3. Tor przeszkód Pięcioboju Wojsk Lądowych Na terenie utwardzonym do gier zespołowych przy stadionie projektuje się wybudowanie toru przeszkód rodzajów wojsk z 2 liniami zawodniczymi dla Pięcioboju Wojsk Lądowych, w formie serpentyny o długości 500 m zlokalizowanej na powierzchni prostokąta o wymiarach 125 m x 45 m, z zapleczem sędziowsko-socjalnym umiejscowionym w budynku nr 19, z 20 przeszkodami; Przeszkoda Nr 1 Drabina linowa wysokości 5 m, długość toru 5 m Przeszkoda Nr 2 Podwójna belka, wys. pierwszej belki 0,95 m, drugiej belki 1,35 m Przeszkoda Nr 3 Druty (gumy) x 5 w odległości 2 m, wysokość 0,55 m Przeszkoda nr 4 Druciana sieć, długość 20 m, wysokość 0,45-0,5 m 6 Przeszkoda nr 5 Bród 8 m, pięć cylindrycznych klocków wys. i szer. 0,15-0,2 m Przeszkoda nr 6 Płotek, 3 belki na wysokościach 2,2 m, 1,5 m, 0,7 m Przeszkoda nr 7 Równoważnia długość 8,5 m wysokość 0,9-1 m Przeszkoda Nr 8 Pochyła ściana z liną, wysokość 3 m, długość pochyłości 3,5 m Przeszkoda Nr 9 Poziome belki (nad pod), wysokość 2 x 1,2 m, 2 x 0,6 m Przeszkoda Nr 10 Stół Irlandzki, wysokość 2 m, szerokość 0,45 m Przeszkoda Nr 11 Tunel i podwójna belka, wysokość tunelu 0,5 m, wysokość belek 1,2 m i 0,5 m Przeszkoda Nr 12 Cztery belki wysokość 0,75, 1,25, 1,8, 2,3 m Przeszkoda Nr 13 Wał z rowem, wysokość 1,8 m, głębokość 0,5 m Przeszkoda Nr 14 Ściana zaporowa, wysokość 1,0 m, szerokość 0,35 m Przeszkoda Nr 15 Dół, głębokość 2 m, szerokość 3,5 m Przeszkoda Nr 16 Drabina, wysokość 4 m, szerokość 0,7 m Przeszkoda Nr 17 Ściana zaporowa, wysokość 1,9 m, szerokość 0,25-0,35 m Przeszkoda Nr 18 Belka równowagi, wysokość 0,5 m, długość 3 x 5 m Przeszkoda Nr 19 Szykana, wysokość 0,8 m, długość 8 m Przeszkoda Nr 20 Trzy ściany zaporowe wysokość 1,0, 1,2, 1,0 m, długość przeszkody 12 m

16 16 - szczegółowe wymiary przeszkód są określone wymogami opracowanymi przez Międzynarodową Federację Sportu Wojskowego (CISM) do których należy się stosować przy ich budowie - tor pomiędzy przeszkodami zawierać ma bieżnię tartanową o szerokości 4m i dwa zewnętrzne tartanowe ciągi komunikacyjne o szerokości 1,25 m, z ewentualnymi przerwami na koryta z piaskiem / zagłębienia itp. - całość oznaczono na planie. Konstrukcja nawierzchni jak na bieżni stadionu. - Do zachowania czystości projektowanego toru przeszkód planuje się rozprowadzenie przewodów wodociągowych na obszarze toru. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejący wodociąg WA80 zlokalizowany wzdłuż istniejących boisk asfaltowych. Projektuje się zawory ze złączką do węża( opcjonalnie myjki wysokociśnieniowej) zlokalizowanej podziemnie. Projektuje się zabezpieczenie zaworów poprzez skrzynki żeliwne do zasuw względnie do hydrantów. Rozmieszczenie zaworów na 100m ok 3 sztuki w przestrzeniach między-torowych. - Tor zaopatrzony będzie w energooszczędne oświetlenie zapewniające nadzorowanie obiektu. -Dojście do toru przeszkód z budynku głównego odbywa się ścieżkami pieszymi, istniejącymi z projektowaną nowa nawierzchnią z kostki betonowej oraz chodnikami projektowanymi Przygotowanie terenu 1) Teren pod budowę toru jest zróżnicowany; część to grunt naturalny, cześć zajmują utwardzone boiska asfaltowe (w złym stanie). Aby podbudowa pod planowane nawierzchnie pracowała równomiernie istniejące nawierzchnie utwardzone należy w całości rozebrać, teren oczyścić z gruzów, śmieci i innych pozostałości. 2) Teren pod tor powinien zostać wykorytowany / przygotowany odpowiednio do założenia planowanej nawierzchni: - bierznia tartanowa konstrukcja jak dla stadionu - otaczające nawierzchnie trawiaste jak inne nawierzchnie trawiaste 3) wykonanie toru przeszkód oraz nawierzchni trawiastych 3.2. Opis przeszkód na torze UWAGI OGÓLENE: - wszystkie przeszkody należy wykonać podwójne, z możliwością jednoczesnego ich pokonywania przez dwie osoby w sposób wzajemnie nie kolidujący - elementy potencjalnie ruchome zainstalowane niezależnie. - elementy przeszkód inne niż murowane (wszystkie przeszkody w postaci, płotków, drabinek, poręczy itp.) wymagające mocowania do płyty bieżni toru należy wykonać mocowane sztywne (utwierdzenie) poprzez kotwy chemiczne lub rozprężne (np. Hilti M8 HAS+HIT-150 ) do płyty z fibrobetonu. - wszystkie belki i powierzchnie poziome przeszkód powinny być pokryte materiałem antypoślizgowym

17 17 - wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo na kolor żółty, (np. zbliżony do RAL 1018) - na torze należy oznaczyć na biało linię środkową toru, linie boczne torów, brzegi dołów i koryt z piaskiem, linie startowa i końcową, ewentualne inne linie oznaczone na planie kolor linii biały, szerokość 5cm. SPIS PRZESZKÓD: Nr OPIS WYGLĄD PRZESZKODY Przeszkoda nr 1 Drabina linowa wysokości 5m długość toru 5m - Przytwierdzona do ziemi - Wysokość 5,0m - Ilość szczebli 11 - Odległość między szczeblami 0,5m - Długość zeskoku 4,0m P1 MATERIAŁY - Rama rury stalowe o przekroju kwadratowym / prostokątnym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) połączone stalową rurą okrągłą pokrytą materiałem antypoślizgowym; mocowanie do płyty z fibrobetonu - Drabinka wykonana ze sznura, zamocowana do rury stalowej - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, zaimpregnowe, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50

18 18 Przeszkoda nr 2 Podwójna belka P2 P3 - wysokość pierwszej belki - 0,95m - wysokość drugiej belki -1,35m - Odległość między belkami 0,65m - Wymiary belek - powierzchnia górna 15cm (+-5cm), - Belki okrągłe obwód min. 28 cm lub średnica minimum 9cm MATERIAŁY - Elementy pionowe rury stalowe kwadratowe / prostokątne (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowane do płyty z fibrobetonu - poprzeczki poziome - rura stalowa okrągła, mocowana na śruby, w części użytkowej pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) Przeszkoda nr 3 Druty (gumy) x 5 W odległości 2m Pięć elastycznych drutów (gum), pomalowanych i oznaczonych tak, aby były dobrze widoczne, rozmieszczone w 2- metrowych odstępach - wysokość nad ziemia 0,55m - Średnica drutu (gumy) min. 7mm Druty (gumy)obu torów muszą być zainstalowane niezależnie. Użyć należy materiału o ograniczonej elastyczności. Maksymalna elastyczność to 50cm w kierunku biegu. MATERIAŁY - Druty (gumy) mocowane do kołków ze stali nierdzewnej, z zachowaniem możliwości zmiany naciągu - kołki przytwierdzone do płyty z fibrobetonu Przeszkoda nr 4 Druciana sieć 20 m P4 - Długość sieci 20m - Wysokość 0,45-0,5 m Powierzchnia gruntu pod siecią musi być miękka. Sieć musi być przymocowana i zbudowana z nierozciągliwego materiału. Druty rozpoczynający i kończący sieć mogą być zrobione z materiału o małej rozciągliwości. sieci obu torów muszą być zainstalowane niezależnie. MATERIAŁY - Sieć mocowana do kołków ze stali nierdzewnej, z zachowaniem możliwości

19 19 poprawy naciągu - kołki przytwierdzone do fundamentów betonowego - pod siecią koryto wypełnione piaskiem - Głębokość koryta około 40cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu połączone z płyta bieżni, zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 Przeszkoda nr 5 Bród 8m, pięć cylindrycznych kołków P5 - Pięć cylindrycznych kołków - Wysokość 0,15-0,2m - Średnica 0,15-0,2m - Długość brodu 8m - Układ klocków Wed. Rys. MATERIAŁY - Kołki drewniane przytwierdzone do fundamentów betonowego, z możliwością wymiany - Głębokość koryta około 40cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, połączone z płyta bieżni, ścianki zaimpregnowane, dno utwardzone i przykryte geowłókniną P50 - koryto wypełniony piaskiem,

20 20 Przeszkoda nr 6 Płotek, 3 beli Trzy poziome belki - wysokość najwyższej belki 2,2m - wysokość środkowej belki 1,5m - wysokość najwyższej belki 0,7m P6 Wymiary belek - powierzchnia paska górnej belki 15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28 cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

21 21 Przeszkoda nr 7 Równoważnia długość 8,5m P7 -Wysokość 0,9-1,0m -Długość 8,5m Długość od miejsca dotyku pochylni z gruntem do miejsca dotyku z równoważnią musi wynosić minimum 1,3-1,4m. Równoważnia musi mieć górną powierzchnię płaską o szerokości 0,1-0,12m. Dwie linie oznaczają początek i koniec przeszkody jedna na początku pochylni, druga 0,5m za końcem równoważni MATERIAŁY - elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowana do płyty betonowej bieżni - powierzchnia użytkowa wykonana z drewna, np. modrzew, drewno impregnowane ciśnieniowo - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

22 22 Przeszkoda nr 8 Pochyła ściana z liną - Długość pochyłości 3,5m - Wysokość ściany 3m - Długość zeskoku 3m - Szerokość powierzchni płaskiej na szczycie ściany 0,2-0,4m P8 MATERIAŁY - ściana murowana / betonowa, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na żółtty (np. zbliżony do RAL 1018) - lina mocowana co części pionowej, na końcu liny zamocowany uchwyt - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu połączone z płyta bieżni, zaimpregnowane, dno koryta z piaskiem podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50

23 23 Przeszkoda nr 9 Poziome belki (nad pod) P9 - Wysokość pierwszej belki i trzeciej belki 1,2m - Wolna przestań pod drugą i czwarta belką 0,6m - Odległość między belkami (poziomo) 1,6m - Wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego bieżni - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

24 24 Przeszkoda nr 10 Stół irlandzki - wysokość 2,0m - szerokość 0,4-0,5m - grubość blatu 5,0-8,0 cm P10 MATERIAŁY - Rama z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego bieżni - blat drewno impregnowane ciśnieniowo (np. modrzew) - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) P11 Przeszkoda nr 11 Tunel i podwójna belka - wysokość i szerokość tunelu 0,5 m - długość tunelu 1,0-1,2m - wysokość pierwszej belki 1,2m - wolna przestrzeń pod druga belką 0,5m - odległość pomiędzy poszczególnymi elementami przeszkody 1,75m Powierzchnia gruntu w tunelu powinna umożliwiać pokonanie tunelu - wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm MATERIAŁY Poprzeczki; - elementy pionowe z rury stalowej o przekroju kwadratowym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku), mocowana do podłoża betonowego - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) Tunel; - konstrukcja murowana / odlewana z betonu, połączona z podłożem betonowym bieżni, równa, zaimpregnowana, pomalowana na kolor bieżni tartanowej, wejście do tunelu obwiedzione na biało

25 25 - element ślizgowy wykonany z blachy nierdzewnej ukształtowany tak aby umożliwić odprowadzenie wody opadowej Przeszkoda nr 12 Cztery belki Cztery poziome belki; - wysokość pierwszej belki 0,75m - wysokość drugiej belki 1,25m - wysokość trzeciej belki 1,8m - wysokość czwartej belki 2,30m - odległość między belkami (poziomo) 1,30m - Długość zeskoku 3,0-4,0m - wymiary belek: - górna powierzchnia płaska -15cm (+- 5cm) - Belki okrągłe obwód min. 28cm lub średnica min. 9cm P12 MATERIAŁY - elementy pionowe z rury stalowej o przekroju kwadratowym, mocowana do fundamentu betonowego (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) - belki poziome rury stalowe okrągłe, pokryte materiałem antypoślizgowym - Całość malowana na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018) - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane lub odlane z betonu, połączone z podłożem betonowym bieżni, zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 - Pod belkami zamocowana siatka zabezpieczająca przed upadkiem - przy środkowej linii toru, od pierwszej do ostatniej belki, podwieszona deska pomocnicza (mocowanie na odpowiednio dopasowane płaskowniki stalowe)

26 26 Przeszkoda nr 13 Wał z rowem P13 - wysokość wału 1,8m - głębokość rowu 0,5m - długość rowu 3,5 m - szerokość płaskiego szczytu wału 0,8-1,0m - długość podstawy wału 3m MATERIAŁY - wał murowany / betonowy, wyrównany, pokryty nawierzchnią systetyczną identyczną jak bieznia - rów - grunt naturalny, ukształtowany zgodnie ze schematem, boczne ściany rowu zabezpieczone ścianką murowana / wylewaną z betonu, połaczoną z płyta biezni, zaimpregnowane Przeszkoda nr 14 Ściana zaporowa 1m P14 - wysokość 1,0m - szerokość płaskiego szczytu ściany 0,25m (max. 0,35m) MATERIAŁY - ściana murowana, odlewana z betonu lub z gotowych elementów betonowych połączona z płytą bieżni, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018)

27 27 Przeszkoda nr 15 Dół, głębokość 2m - głębokość 2,0m - długość 3,5m Ściany dołu muszą być pionowe. Podejście do dołu w kierunku biegu musi być poziome i nie może mieć rowków ułatwiających uchwyt w czasie wydostawania się z dołu. P15 MATERIAŁY - dół wylewany w formie kanału żelbetowego. Wykonanie z betonu zbrojonego (beton C20/25 szczelny W8, stal A-IIIN) zaimpregnowany i pomalowany na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) - górny brzeg dołu delikatnie wzniesiony względem terenu (zabezpieczenie przed spływaniem wody opadowej z toru - na dnie dołu wykonane podłoże meliorowane z kratką umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej (odwodnienie rozpatrywać z projektem wodkan)

28 28 Przeszkoda nr 16 Drabina 4m - wysokość 4,0m - ilość szczebli 8 - szerokość szczebli 0,7m - Długość zeskoku 4,0m P16 MATERIAŁY - Rama rury stalowe o przekroju kwadratowym / prostokątnym (podparcie po bokach i dodatkowo na środku) połączone stalową rurą okrągłą pokrytą materiałem antypoślizgowym; mocowane do podłoża betonowego - Drabinka; okrągłe rury ze stali nierdzewnej - Zeskok wypełniony piaskiem, głębokość koryta 60 cm, boczne ścianki murowane/ lub odlane z betonu,zaimpregnowane, dno podłoże naturalne ubite przykryte geowłókniną P50 - elementy stalowe malowane na kolor żółty ( zbliżony do RAL 1018)

29 29 Przeszkoda nr 17 Ściana zaporowa 1,9m P17 - wysokość 1,9m - szerokość górnej płaszczyzny 0,25m (max. 0,35m) MATERIAŁY - ściana murowana, odlewana z betonu lub z gotowych elementów betonowych połączona z płytą betonowa bieżni, z wyrównaną powierzchnią, całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) Przeszkoda nr 18 Belka równowagi Trzy poziome belki stykające się ze sobą pod kątem długość każdej belki 5m - wysokość 0,5m - Szerokość górnej płaszczyzny belki 0,15cm P18 Początek i koniec przeszkody jest oznakowany liniami; jedna z nich znajduje się na początku pierwszej belki, druga 0,5m za ostatnią. MATERIAŁY - elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych, mocowana do podłoża betonowego - powierzchnia użytkowa wykonana z drewna, np. modrzew; belki impregnowane ciśnieniowo - elementy stalowe malowane na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018)

30 30 Przeszkoda nr 19 Szykana P19 - długość 8,0m - wysokość 0,8m - ogólna długość korytarza 18m MATERIAŁY - rura ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym, całość mocowana do płyty bieżni

31 31 Przeszkoda nr 20 Trzy ściany zaporowe P20 - wysokość pierwszej ściany 1,0m - wysokość drugiej ściany 1,2m - wysokość trzeciej ściany 1,0m - szerokość ścian 0,25 m (max. 0,35m) - ogólna długość przeszkody 12m MATERIAŁY - ściany murowana, odlewane z betonu lub z gotowych elementów betonowych, połączona z płyta betonową bieżni, z wyrównaną powierzchnią; całość impregnowana oraz malowana na kolor żółty (np. zbliżony do RAL 1018) * przykładowe zdjęcia elementów toru przeszkód pochodzą z Toru zrealizowanego w Zgierzu

32 32 4. Kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych Przy ul. Kocjana planuje się wykonać kompleks dwóch zadaszonych boisk uniwersalnych do gier zespołowych, umiejscowionych wzdłużnie, jedno za drugim, każde o wymiarach 36 x 18 x 9 m z podłożem ograniczającym kontuzje, zadaszenie lekkie typu namiotowego. 4.1 Hala Projektuje się zastosowanie gotowej, systemowej hali TENISTAL (lub równoważnej). - posadowienie: gotowe prefabrykaty betonowe lub szpilki - Pokrycie: pokrycie hali w systemie podwójnej powłoki z poduszką powietrzną między powłokami. Podwójna warstwa PCV tworzy dobrą izolację cieplną, eliminuje efekt łopotania powłok i skraplania się pary wodnej oraz przenikania promieni słonecznych, co ogranicza nagrzewanie się hali latem. Powłoki PCV mają atest trudnozapalności i występują w dowolnych kolorach. Charakteryzują się odpornością na zimno do -30 st. C oraz odpornością na ciepło do +70 st. C. kolorystyka: dolny pas ścian: zielony (RAL 6021), pozostałe elementy: biały - Elementy przezroczyste: oświetlenie hal przez świetliki w dachu (należy zastosować 4 pasy na całą długość hali) umożliwiające grę bez sztucznego doświetlenia w ciągu dnia. - Oświetlenie: systemowe lampy metahalogenowe, asymetryczne, mocowane u szczytu konstrukcji, odporne na uszkodzenia mechaniczne, o mocy 400W (min. 10 sztuk). - Ogrzewanie: piec nadmuchowy 110kW, nagrzewnica powietrzna na olej opałowy. (dla każdej hali 1 sztuka, razem; 2 sztuki) - Kurtyny rozsuwalne: rozsuwane boki hali w formie żaluzji o wysokości 4 metrów i szerokości 18, W okresie letnim dają zawodnikom pełen komfort gry na świeżym powietrzu. Daszek nad żaluzją odprowadza wodę i śnieg poza halę. - elementy konstrukcyjne malowane na kolor RAL 6021 ( lub zbliżony, identyczny jak na powłoce)

33 Nawierzchnia boiska Wielofunkcyjna trawa syntetyczna wypełniona piaskiem, 100% polipropylen, odporna na mróz i wysokie temperatury, ustabilizowane UV, bez skutków ubocznych dla środowiska. System ten jest stosowany bez dodatkowych mat elastycznych. - Przeznaczenie TENIS, MULTISPORT - Kolor zielony - Akcesoria: linie boisk: 50 mm szer., kolor: biały Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych, powinna posiadać atest PZH. Wykładzinę ułożoną i zamocowaną zgodnie z instrukcją producenta należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym o granulacji ziaren 0,3-0,8 mm /min. zawartość krzemionki 95%/ PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ: - skład włókna - PE gr. - wysokość: 15 mm, - gęstość: pęczków / m2 - gęstość: włókien / m2 - grubość włókna 150 µ - ciężar całkowity 1550 gr./ m2 - ciężar 9000 Dtex Na potwierdzenie zgodności z wymaganiami Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN :2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni 4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 5. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu; PIASKU Rodzaj - krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami w kraju instalacji trawy. Jeśli brakuje określonych norm, należy dostarczyć próbkę piasku do producenta nawierzchni. Rozmiar ziarna - rodzaj d/d z d 0.2 i D 0.8 mm Ilość piasku kwarcowego - 20 kg/ m 2 Charakterystyka podłoża. Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji. Bezspoinowa warstwa elastyczna grubości 35 mm układana maszynowo przy pomocy układarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbująca energię,. Jest mieszaniną granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo

34 34 połączonych ze sobą lepiszczem poliuretanowym. Stanowi pokład pod właściwe nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentów poliuretanowych jak również pod innego rodzaju systemy sportowe, np. syntetyczną trawę. Stanowi alternatywę dla podbudowy asfaltobetonowej czy betonu. UKŁAD WARSTW: - trwa syntetyczna - mata elastyczna typu ET 35 mm - zagęszczone kruszywo łamane 0,075-4 mm, grubość 3cm - zagęszczone kruszywo łamane (kruszone) 4-31,5 mm, grubość 15 cm - zagęszczony piasek średnioziarnisty - grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0, Szatnia i wc kontenery wolnostojące Zaplecze hal (szatnie i wc) wolnostojących, w tym; projektuje się w postaci gotowych, systemowych kontenerów 1) wc złożone z 1 kontenera (1 modułu): - toaleta damska: 2x wc, 2x umywalka wraz z bateriami, - toaleta męska: 2x wc, 2x pisuar, 2x umywalka umywalka wraz z bateriami 2) Szatnie z miejscem dla 30 osób, złożone z 4 kontenerów: - szatnia męska dl 24 osób: 2 połączone moduły na przebieralnie z przedsionkiem, z przebieralni bezpośrednie wejście do dołączonego 1 modułu sanitarnego zawierającego; 4 natryski wraz z bateriami, 2 umywalki wraz z bateriami, 1 wc i 2 pisuary - szatnia damska dla 6 osób: 1 moduł zawierający przedsionek, przebieralnię, 1 natrysk, 1 umywalkę i 1 wc. 3) wyposażenie dodatkowe konteneru: kontenery powinny być wwyposazone w; - oświetlenie wraz z linią zasilania - gniazga wtyczkowe wraz z linia zasilania - bojler I podgrzewacze wraz z zasilaniem (elektryczne) - grzejniki elektryczne wraz zasilaniem - rozdzielnie elektryczna zasilająca wyżej wymienione urządzenia 4) umeblowanie: - szafki szatniowe zamykane na klucz odpowiednio do liczby osób w danej przebieralni (razem 36) - 0,4 mb ławki na osobę - wieszaki ścienne w natryskach i przebieralniach - lustro nad każdą umywalką -1 pojemnik na mydło na dwie umywalki, pojemnik na papier w każdej kabinie wc SCHEMAT FUNKCJONALNY Dopuszcza się nieznaczne zmiany w układzie dla dopasowania do systemu wybranego producenta całość powinna być zgodna z normami.

35 35 Wymiary pojedynczego modułu: L=6058 mm, S=2438 mm, Hw (min)=2500 mm, (Hz= mm) (dopuszcza się nieznaczne odchylenia wymiaru zależnie od systemu wybranego producenta) Konstrukcja: stalowa, spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi, kolor RAL 6021(na zewnątrz), odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. Podłoga: ruszt stalowy wykończony od dołu ocynkowaną blachą profilowaną, izolacja z wełny minerlanej o grubości min.100 mm, płyta wiórowa min. 19mm lub panel wielofunkcyjny, klasa higieny E1, wykładzina PCV o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, łączenia zgrzewane. Stropodach: blacha ocynkowana, ocieplenie; wełna mineralna o grubości 100 mm, blacha lakierowana na kolor np. RAL 9010 (system kaset). Ściany zewnętrzne o warstwach: -Od zewnątrz blacha ocynkowana profilowana lub gładka panelowa, lakierowana w kolorze RAL 6021, wełna mineralna gr. min 80 mm, -Ściany wewnętrzne działowe o warstwach: blacha lakierowana RAL 9010 (biała) lub inna dostępna u producenta blach, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL Okna: PCV (U), białe, wyposażone w rolety / żaluzje. Min. 1 okno na kontener. -Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe o wymiarach 900x2000 mm, z zamkiem patentowym, klamkami; wewnętrzne jednoskrzydłowe, płycinowe o wymiarach 800x2000 mm, z klamkami, do wc zamki łazienkowe, Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa ( lampy- oprawy pasmowe, min. 2 sztuki/ kontener, w 1 oprawie po 2x 36W) oraz instalacja gniazd wtykowych. -Instalacja grzewcza: grzejniki elektryczn bryzgoszczelne, konwektorowy z termostatem. -Instalacja wentylacyjna: wentylator elektryczny -Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV; wyposażenie sanitariatów (według spisu / rzutu), w wc elektryczny podgrzewacz wody, w przebieralniach boiler - zadaszenie wejść do przebieralni i wcv POSADOWIENIE: Projektuje się przygotowanie utwardzonego i wypoziomowanego podłoża lub fundamentu w miejscu posadowienia kontenerów MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA KONTENERÓW na równym, poziomym, twardym podłożu np. wypoziomowane płyty betonowe, polbruk itp,, na podporach lub fundamentach np. bloczki betonowe prefabrykowane, 24x12x12cm 6 sztuk/kontener 6m (w narożach kontenerów oraz jeden w połowie długości ich dłuższego boku), fundamenty ławowe (ława betonowa o szerokości 30cm po obwodzie kontenera 4.4. Zadaszenie systemowe Pomiędzy zespołem szatniowym a halą namiotowa projektuje się zastosowanie gotowego systemowego, wolnostojącego zadaszenia łączącego oba obiekty. Proponuje się wykorzystanie gotowej wiaty CALYPSO Ziegler (lub podobnej o nie gorszych parametrach) wiata systemowa z dwóch modułów, bez osłon bocznych.

36 36 Konstrukcja:Ocynkowana ogniowo lekka konstrukcja stalowa, Powierzchnia / Kolor:Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL Dach:Szklo akrylowe, przezroczyste. Ściany boczne/ tylna / przednia: bez ścian bocznych Odwodnienie:Poprzez zintegrowana w dachu rynne, samoociekające. Obciążenie śniegowe:sk (na podlożu) 0,93 kn/m2 Sposób mocowania:podpory do zakotwienia na istniejących fundamentach płytowych lub blokowych. Zalecana głebokość osadzenia -200 mm. Elementy mocujące w zestawie. Konstrukcja do samodzielnego montażu.. Wysokość całkowita:2,67 m Wysokość w świetle:2,20 m Odstęp pomiędzy słupami:2,52 m Długość całej konstrukcji: 3m Szerokość: 4,07m (wiata z dwóch modułów) Powierzchnia elementów stalowych:ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo Obciążenie śniegiem (sk):0,93 kn/mř

37 Ogrodzenie urządzeń obsługujących halę Projektuje się ogrodzenie ażurowe o wysokości 1,50 m na podwalinie betonowej (prefabrykowanej) o rozstawie osiowym słupków 2,5m. Ogrodzenie składające się z przęseł w postaci ramki z kątownika 50x50x5 mm wypełnionego ocynkowaną siatką stalową wys. 1.5m mocowanie siatki do kątownika poprzez przyspawany pręt stalowy o średnicy 6mm. Słupki stalowe ze stalowych profili prostokątnych 50x50x3mm. U góry słupki zabezpieczone dekami z tworzywa PCV lub zaspawane. Panele siatki mocowane do słupków za pomocą płaskowników stalowcy 60x50x5mm. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocykowane i malowane proszkowo lub trójwarstwowo zestwem farb epoksydowych. Podwaliny żelbetowe, prefabrykowane o wym. bxhxl= 60x200x2480mm. Podwaliny mocowane do prefabrykowanych kształtowników betonowych okalających słupki. Słupki posadowione w stopach fundamentowych poniżej poziomu przemarzania. Fundamenty słupków wykonane z betony B15, o wymiarach 0,3x0,3x1,2m, zbrojone konstrukcyjnie prętami pionowymi śr. 10mm x4 w strzemionach stalowych stali A-0 śr. 4,5mm co 25 cm. Furtki ażurowe o konstrukcji stalowej z profili prostokątnych (jak przęsła płotu), szerokość 110cm, wyposażone w zamek z wkładką patentową. KOLOR : RAL Ogródek gimnastyczny Na terenie ośrodka, w pobliżu toru przeszkód projektuje się ogródek gimnastyczny wyposażony w - 12 szt. drążków gimnastycznych o długości 2,0m, w tym; - 4 sztuki o wysokości 2,60m - 4 sztuki o wysokości 2,3m - 4 sztuki o wysokości 1,60m - 4 pary poręczy gimnastycznych w wykonaniu standardowym. Na obszarze przeznaczonym na urządzenia należy wykonać podłoże z piasku na głębokość 30cm, na gruncie, całość obrzeżona krawężnikami (jak chodniki) DRĄŻKI GIMNASTYCZNE Projektuje się drążki gimnastyczne typu HERKULES THJ- G05 lub równoważne. WYSOKOŚĆ: 4 sztuki o wysokosci 2,60m, 4 sztuki o wysokości 2,3m, 4 sztuki o wysokości 1,60m SZEROKOŚĆ: 2,0m MATERIAŁ : stal nierdzewna lub stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor jasno szary (np. RAL 7040) POSADOWIENIE:

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne.

Opis techniczny. 1. Dane ogólne. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 1.1. Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej dla dzieci i młodzieży. 1.2. Inwestor: Gmina Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica. 1.3. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu p/n. Remont bieżni 4-torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz

OPIS TECHNICZNY. Do projektu p/n. Remont bieżni 4-torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz OPIS TECHNICZNY Do projektu p/n. Remont bieżni 4-torowej, rozbiegu do skoków i skoczni w dal w miejscowości Chocz 1. DANE EWIDENCYJNE 1.1. INWESTOR : GMINA CHOCZ 1.2. TEMAT: Remont bieżni 4-torowej, rozbiegu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500 C D,7m B,4m,m 0,64m 0,64m 0,m,6m 0,64m 4,4m,m,m 0,64m m 4,m 4m 9,m m 9,m A A 6m 6,m 4 3 3,m 0,7m 6,6m,7m,m 4 6m 0,64m,m,m 3,m 0,64m 3m 9m,36m m 0,64m 9,7m 9m 8m 3,m 6 8,9m 6m B B 4,4m,6m 6,7m 8m 4,6m,m

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY Projekt boiska treningowego Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Sportowej, na działkach nr 708/1, 708/2 obręb

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim.

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim. Opis techniczny ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 działka nr ewid. 340/1 Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania --------------------------------------------------------- str. 1 2. PROJEKT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI PS-1 --------------------------- str. 2 2.1.Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL.lFAX (O-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ZAGOSPODAROWANIE STADIONU SPORTOWEGO ZADASZONE

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku znajdować

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W LEGIONOWIE INWESTOR URZĄD MIASTA LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Królowej Jadwigi 7 AUTORZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 kom. 509-481-679 e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH Września, dnia 08.04.2013r. ZSP-188-203/10/2013 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA MAŁEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 43 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 162 W ŁODZI UL. POWSZECHNA 15 (Projekt realizowany w ramach budżetu

Bardziej szczegółowo

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal ul.perzanowskiej 59K tel. (48) 360 55 13 26-600 Radom korma3@gmail.com Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Inwestor: URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Data: 2010-05-17 Budowa: MODLNICZKA DZ. NR 966, GMINA WIELKA WIEŚ Kody CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

ECOL-UNICON www.ecol-unicon.com osadniki producent: Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, tel.: (58) 306 56 78, fax: (58) 306 57 02 www.ecol-unicon.com OSADNIKI OS Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15

PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15 PROJEKT BUDOWLANY NA ROBOTY NIEWYMAGAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ Nazwa i adres obiektu: Boisko wielofunkcyjne w m. Uher gm. Chełm - działki nr 14 i 15 Nazwa i adres inwestora: Gmina Chełm 22-100 Chełm Pokrówka

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Inwestor: Gmina Mełgiew 21-007 Mełgiew ul. Partyzancka 2. Opracował: inż. Michał Tyburek

Projekt wykonawczy. Inwestor: Gmina Mełgiew 21-007 Mełgiew ul. Partyzancka 2. Opracował: inż. Michał Tyburek Usługi Brukarskie Marek Gozdek 20-258 Lublin Świdnik Duży Pierwszy 69 Projekt wykonawczy dla zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 18x32 m o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 182/2 W OBRĘBIE WSI KRĄŻKOWO

BUDOWA PLACU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR GEOD. 182/2 W OBRĘBIE WSI KRĄŻKOWO 1. WAHADŁO + PYLON + TWISTER (dwa różne urządzenia montowane na wspólnym pylonie) Wahadło Strefy bezpieczeństwa ORIENTACYJNE WYMIARY URZĄDZENIA: długość: 87 cm szerokość: 74 cm wysokość: 192 cm OPIS TECNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory trial version

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory trial version f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa: Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAM

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAM PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ I FURTKĄ Budowa parkingu utwardzonego wraz z oświetleniem i odwodnieniem terenu, z przebudową zjazdu, budową budynku stróżówki, u zbiegu ul. Puckiej, ul. Żarnowcowej

Bardziej szczegółowo

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134

Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 ACO Schemat systemu 134 Szerokość w świetle 134 Główne elementy systemu 134 Zalety systemu 134 Typowe zastosowania 135 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 136 Karty katalogowe 138 Szerokość w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ znak sprawy:fk-271/1/16 Proszowice, dn. 27.05.2016r. Wyjaśnienie treści SIWZ Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach ul.. 3 Maja 107 32-100 Proszowice Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ Dane ogólne: Inwestor : Ośrodek Sportu i Rekreacji Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8 Obiekt : Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O WYM. 20 x 40m (22 x 42 brutto) O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O POWIERZCHNI 924,0m 2

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O WYM. 20 x 40m (22 x 42 brutto) O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ O POWIERZCHNI 924,0m 2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE przy ul. Szczecińskiej 54 1. INWESTOR Urząd Miasta i Gminy Gryfino Ul. I Maja 16 74-100 Gryfino

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; 07- RZEKUŃ tel. 69-65-58 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50- Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 500-0

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: GNIEWKOWO ULICA PIASTA DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ Z BOISKAMI DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ I TENISA ZIEMNEGO INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia E-Technika Artur Pióro 03-307 Warszawa ul. Gersona 10m.2 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego

Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego Załącznik nr 4 Wyciąg z Programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji parku rekreacyjnosportowego w Stopnicy. Opis koncepcji Opracowywany teren przeznaczony zostanie na park rekreacyjno-sportowy. Służyć

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami poliuretanowymi całkowicie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (4 x 5) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. Wartość zł (4 x 5) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha 0.5 koryta pod wierzchnie placów postojowych 2 Mechanicz rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem MERTYKA PROJEKTU Temat opracowania: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słupi pod Kępnem Lokalizacja: Słupia pod Kępnem ul. Szkolna 5 63-604 Baranów działka nr 1242/2 Inwestor: Gmina Baranów ul. Rynek 21

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247

Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247 Projekt zagospodarowania wyspy i nadbrzeża obiektu rekreacyjnego Stawy Jana przy ul. Rzgowskiej 247 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Warszawa 18 kwietnia 2016 Sporządził mgr Michał Kwasieborski

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz OPIS TECHNICZNY Inwestor: Nazwa zadania: Przedmiot opracowania: Lokalizacja inwestycji: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

WZORNIK ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

WZORNIK ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WZORNIK ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ŁAWKA POD PERGOLĄ WIZUALIZACJA Długość: 196cm Wysokość: 90cm Szerokość: 56cm MATERIAŁY Drewno świerkowe impregnowane oraz malowane farbami transparentnymi Profile ze

Bardziej szczegółowo

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 zlec. nr 1/P/03/2016 PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania : Projekt ogrodzenia pływalni Wodny Raj w Łodzi. Adres: ul.wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 Inwestor : Miasto Łódź

Bardziej szczegółowo

1. Wspinalnia i klatki schodowe

1. Wspinalnia i klatki schodowe Książka Przedmiarów 1. Wspinalnia i klatki schodowe 1 KNR 2-01I 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ PODBUDOWA. nawierzchnia z trawy syntetycznej kruszywo łamane andezytowe frakcja 0,075-4mm - grubość 3,0 cm po zagęszczeniu kruszywo łamane (kliniec)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-EDUKACYJNEGO PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 8 IM. T. KOŚCIUSZKI, ŁÓDŹ, UL. ŻUBARDZKA 26 - BUDŻET OBYWATELSKI

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Jugosłowiańska 2

Łódź, ul. Jugosłowiańska 2 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202 im. JANA PAWŁA II W ŁODZI UL. GRABIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury Tomaszów Lubelski WYKONAWCY

Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury Tomaszów Lubelski WYKONAWCY Znak sprawy: ZS2-2220-2/10 Tomaszów Lubelski 08.10.2010r. Zespół Szkół Nr 2 ul. Żwirki i Wigury 3 22-600 Tomaszów Lubelski WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTYCJA: BUDOWA BOISK I BIEŻNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W OLKUSZU NR DZIAŁKI: DZ. NR 3345 OBR. 001 ADRES INWESTYCJI: 32-300 OLKUSZ,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ ROBÓT - BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM LOKALIZACJA - KOWALE KSIĘŻE, GMINA TUREK, DZIAŁKA NR. EW. 194 INWESTOR - GMINA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I.Część opisowa-architektura ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny: 1.Cel i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3.Zestawienie powierzchni na projektowanym terenie. 4.Rozwiązania sytuacyjne. 5.Prace

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Przedmiot opracowania Podstawa wykonania dokumentacji Podstawa do wykonania dokumentacji...

Spis treści 1 Wstęp Przedmiot opracowania Podstawa wykonania dokumentacji Podstawa do wykonania dokumentacji... Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa wykonania dokumentacji... 2 1.3 Podstawa do wykonania dokumentacji... 2 2 Informacje o terenie... 3 2.1. Lokalizacja... 3 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych.

Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Załącznik 2. Charakterystyka wyposażenia zewnętrznych boisk sportowych. Art. nr Nazwa artykułu J.m. Il. sztuk 1. Koszykówka polowa mocowana w tulejach (demontowalna), tablica 105 x 180 cm - 2 boiska. 1-28-2,2

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja

OPIS URZĄDZEŃ. przykładowa wizualizacja Załącznik nr 1 OPIS URZĄDZEŃ 1. HUŚTAWKA HAMAK Szerokość:0,7m-0,9m Długość: 3,1m-3,3m Wysokość: 1,4m-1,7m Urządzenie zabawowe huśtawka typu hamak. Urządzenie ma być zbudowane z dwóch stalowych, ocynkowanych

Bardziej szczegółowo

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. STADION MIEJSKI w LUBLINIE PROJEKT BUDOWLANY Strona 1 z 6 Nazwa obiektu: STADION MIEJSKI W LUBLINIE TECHNOLOGIA I WYPOSAŻENIE SPORTOWE Adres obiektu: ul. Krochmalna, Lublin Numery ewidencyjne działek:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36 TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 W ŁODZI UL. RATAJSKA 2/4 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 zadanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH Obiekt: Kompleks sportowy w Godzianowie Inwestor: Gmina Godzianów ul. Klonowa 5 96-126 Godzianów Miejsce realizacji: Godzianów działki nr 639/4,

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. L.W.

I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Budowa bieżni wraz z przebudową ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. L.W. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA - OPIS TECHNICZNY. II. III. ZAŁĄCZNIKI: Nr.1 Uprawnienia budowlane. Nr.2 Aktualne zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej ADRES INWESTYCJI : 68-100 Żagań ul. Wojska Polskiego nr 6-7 działka nr 797 INWESTOR : Gmina Żagań o statusie

Bardziej szczegółowo

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE L.P. NAZWA SPRZĘTU 1. KIJ DO 2. KIJ DO 3. PIŁKA DO 4. PIŁKA NOŻNA HALOWA

Bardziej szczegółowo