Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F"

Transkrypt

1 The influence of an altered Prx III-expression to RINm5F cells Marta Michalska Praca magisterska wykonana W Zakładzie Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku Przy współpracy z Instytutem Biochemii Medycznej i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie (Niemcy) Pod opieką Prof. Dr hab. med. Tadeusza Pawełczyka Prof. Rer. nat. Reinharda Walthera

2 Układ pracy Wstęp i cel pracy Wyniki 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F 2. Indukcyjna syntaza tlenku azotu (inos) 3. Polimeraza poli(adp-rybozy) (PARP) 4. Mitochondrialny potencjał przezbłonowy ( ψ m ) 5. Produkcja i sekrecja insuliny Wnioski

3 Cukrzyca typ 1 Atak autoimmunologiczny Stres oksydacyjny Uszkodzenia mitochondrialne Destrukcja komórek β trzustki

4 Antyoksydacyjny system obronny SOD: Dysmutaza ponadtlenkowa Gpx: Peroksydaza glutationowa GR: Reduktaza glutationowa Prx: Peroksyredoksyna TrxR: Reduktaza tioredoksyny

5 Peroksyredoksyny Tiol-zaleŜna peroksydaza red. ox. ROOH S S NADPH+H + Peroksyredoksyna Tioredoksyna Reduktaza tioredoksyny S S ROH+H 2 O S S NADP + ox. red. Funkcje fizjologiczne: Antyoksydacyjna Ochrona przed stresem oksydacyjnym Transdukcja sygnału Proliferacja komórek, apoptoza

6 Peroksyredoksyny N-terminalna Cysteina: antyoksydacyjna funkcja enzymu C-terminalna Cysteina: Regeneracja, Dimeryzacja Podział: 1. typowe 2 Cys-Prxs: Prx 1, 2, 3, 4 2. atypowe 2 Cys-Prxs: Prx Cys-Prxs: Prx 6 Redoxaktywne Cys Konserwatywne Cys Lokalizacja: Cytoplazma, Mitochondria, Peroksysomy

7 Peroksyredoksyna III (Prx III) Człowiek AOP-1 antioxidant protein 1 Mysz MER5 murine erythroleukemia-related cdna Szczur Prx III peroxiredoxin III

8 Cele pracy Cytokiny ALL, STZ H 2 O 2 FADD inos RFT Caspase 8/10 ψ Cyto c PrxIII Apaf-1 Caspase 9 Caspase 3 Caspase 7 Spadek produkcji i sekrecji insuliny Apoptoza PARP

9 Indukcyjna ekspresja i supresja PeroksyredoksynyIII w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F sens/antysens W stabilnie transfekowanej linii RINm5F PeroksyredoksynaIII ulega nadekspresji bądź supresji RT-PCR Western blot Rys.1 Tet-On-System w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F-PrxIII sens/antysens Rys.2 Stabilnie transfekowana linia komórek RINm5F traktowana 4 dni +/- doxycykliną, a) 1 µg RNA wykorzystano do metody RT-PCR, b) 50 µg białka wykorzystano do metody Western blot dla pokazania ekspresji peroksyredoksyny III, przeciwciało przeciw PrxIII w rozcieńczeniu 1:1000 Tylko w obecności doksycykliny, transkrypcja genu peroksyredoksyny ulega aktywacji

10 PeroksyredoksynaIII redukuje indukcję syntazy tlenku azotu (inos) * # Rys.3 Indukcja syntazy tlenku azotu w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F-PrxIII sens/antysens po 24h od zastosowania cytokin, 100U/ml TNFα, 50U/ml IL1β, 100U/ml IFNγ, 50 µg białka wykorzystano w metodzie Western blot, rozcieńczenie przeciwciał 1:10000 dla detekcji inos, 1:1000 dla detekcji GAPDH, mix oznacza kombinację cytokin TNFα, IL1β, IFNγ Rys.4 Analiza statystyczna indukcji inos w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F po zastosowaniu cytokin, wyniki sąśrednimi z trzech niezaleŝnych eksperymentów +/- SE, *) p=0,0010, #) p=0,0023, mix oznacza kombinację cytokin TNFα, IL1β, IFNγ

11 PeroksyredoksynaIII chroni przed rozpadem polimerazy poli(adp-rybozy) (PARP) ± * # Rys.5 Rozpad PARP w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F-PrxIII sens/antysens po 24h od zastosowania cytokin, 100U/ml TNFα, 50U/ml IL1β, 100U/ml IFNγ, 50 µg białka wykorzystano w metodzie Western blot, rozcieńczenie przeciwciał 1:1000 dla detekcji PARP, 1:1000 dla detekcji GAPDH, mix oznacza kombinację cytokin TNFα, IL1β, IFNγ Rys.6 Analiza statystyczna rozpadu PARP w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F po zastosowaniu cytokin, wyniki sąśrednimi z trzech niezaleŝnych eksperymentów +/- SE, *) p<0,00010, #) p=0,131, ±) p=0,0315, mix oznacza kombinację cytokin TNFα, IL1β, IFNγ

12 Peroksyredoksyna III chroni przed rozpadem PARP # * Rys.7 Rozpad PARP w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F-PrxIII sens/antysens po24h od zastosowania substancji diabetogennych i nadtlenku wodoru, 4mM ALL, 4mM STZ, 0,3% H 2 O 2, 50 µg białka wykorzystano w metodzie Western blot, rozcieńczenie przeciwciał 1:1000 dla detekcji PARP, 1:1000 dla detekcji GAPDH Rys.8 Analiza statystyczna rozpadu PARP w stabilnie transfekowanej linii komórek RINm5F po zastosowaniu STZ, wyniki sąśrednimi z trzech niezaleŝnych eksperymentów +/- SE, *) p=0,0499, #) p=0,0602

13 Mitochondrialny potencjał przezbłonowy ( ψ m ) Komórki z niskim potencjałem ψ

14 Mitochondrialny potencjał przezbłonowy ( ψ m ) RINm5F Prx III sens Prx III antysens Rys.9 Efekt STZ na mitochondrialny potencjał przezbłonowy w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F, analiza została wykonana po 48h od zastosowania 4mM STZ, wykorzystano fluorochrom DIOC do określenia ψ przy uŝyciu cytometrii przepływowej, M1 określa granicę pomiędzy komórkami zdrowymi a obumarłymi

15 Produkcja insuliny w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F PeroksyredoksynaIII chroni komórki β przed śmiercią i tym samym polepsza produkcję insuliny a) b) Rys.10 Efekt cytokin, H 2 O 2, STZ na ekspresję insuliny w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F-PrxIII sens/antysens, 5 µg RNA wykorzystano w metodzie Nothern blot, cytokiny (100U/mlTNFα, 50U/ml IL1β, 100U/ml IFNγ), 0,3% H 2 O 2, 4mM STZ po 24 h a) komórki RINm5F-PrxIII sens, b) komórki RINm5F-PrxIII antysens Rys.11 Analiza statystyczna przedstawiająca produkcję insuliny w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F-PrxIII sens/antysens, wyniki sąśrednimi z trzech niezaleŝnych pomiarów +/- SE, mix oznacza połączenie cytokin TNFα, IL1β, IFNγ

16 Sekrecja insuliny w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F Stres oksydacyjny przewaŝa w linii komórkowej RINm5F z supresją peroksyredoksynyiii, podczas gdy nadekspresja tego enzymu chroni tylko przed nadtlenkiem wodoru Rys.12 Analiza statystyczna przedstawiająca sekrecję insuliny w stabilnie transfekowanej linii komórkowej RINm5F-PrxIII sens/antysens przy uŝyciu metody radioimmunologicznej (RIA), wyniki sąśrednimi z trzech niezaleŝnych pomiarów +/- SE, *) p=0,0490, mix oznacza połączenie cytokin TNFα, IL1β, IFNγ

17 Wnioski Enzym Peroksyredoksyna III odgrywa waŝną rolę podczas stresu oksydacyjnego jako zmiatacz wolnych rodników, chroniąc komórki β przed śmiercią i apoptozą Nadekspresja peroksyredoksyny III hamuje działanie cytokin (TNFα, IL1β, INFγ), diabetogennych substancji (alloxan, streptocotyny) oraz wolnych rodników Nadekspresja tego enzymu chroni takŝe przed aktywacją indukcyjnej syntazy tlenku azotu (inos), rozpadem polimerazy poli(adp-rybozy) (PARP), utrzymuje mitochondrialy potencjał przezbłonowy ( ψ m ), a tym samym zabezpiecza przed apoptozą Peroksyredoksyna III poprawia produkcję i sekrecję insuliny

18 Podziękowania Szczególne wyrazy wdzięczności naleŝą się promotorom mojej pracy, Prof. Dr hab. Tadeuszowi Pawełczykowi oraz Prof. Rer. Nat. Reinhardowi Waltherowi za opiekę i pomoc w trakcie pisania pracy magisterskiej Dziękuję pracownikom Katedry i Zakładu Medycyny Molekularnej Akademii Medycznej w Gdańsku, jak i pracownikom Instytutu Biochemii Medycznej i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie za pomoc i ciepłe przyjęcie Podziękowania dla pracowników Katedry Farmakologii oraz Katedry Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie za wskazówki podczas pracy w laboratorium

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS

THE INFLUENCE OF NUTRITION ON IMMUNE SYSTEM. IMMUNOMODULATION BY FATTY ACIDS, VITAMINS, MINERALS AND ANTIOXIDANTS Nowiny Lekarskie 2013, 82, 3, 222 231 EWELINA DYMARSKA, ALINA GROCHOWALSKA, HANNA KRAUSS WPŁYW SPOSOBU ODŻYWIANIA NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. IMMUNOMODULACYJNE DZIAŁANIE KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, WITAMIN I SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza

Farmaceutyczny. Scientific Review in Pharmacy. www.fpn.info.pl. Cena 24,50 zł ISSN 1425-5073. Hepcydyna hormon regulujący gospodarkę żelaza copyright 2009 Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego ISSN 1425-5073 Farmaceutyczny www.fpn.info.pl Cena 24,50 zł PISMO POD PATRONATEM Przegląd WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU Naukowy MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

CYTOKINY. Maja Machcińska

CYTOKINY. Maja Machcińska CYTOKINY Maja Machcińska Cytokiny hormony układu odpornościowego białkowe przekaźniki rozpuszczalni pośrednicy komunikowania się międzykomórkowego. działają w złożonej sieci, w której produkcja jednej

Bardziej szczegółowo

a amplifikacja genów TERT i TERC

a amplifikacja genów TERT i TERC Tomasz Nowak Wysoka aktywność i ekspresja telomerazy a amplifikacja genów TERT i TERC w ostrych białaczkach u dzieci Rozprawa doktorska Promotor Prof. dr hab. med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY 152 SESJA 6 PLAKATY P06-01 AKTYWNOŚĆ BŁONOWA KWASU MERULINOWEGO Maria Stasiuk, Arkadiusz Kozubek Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym

Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Rola szlaku indukowanego uszkodzeniami DNA w apoptozie i starzeniu komórkowym Zbigniew Korwek 1, Olga Alster 2 1 Pracownia Modelowania w Biologii i Medycynie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,

Bardziej szczegółowo

REAKTYWNE FORMY TLENU

REAKTYWNE FORMY TLENU BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 4, str. 1007 1015 Helena Puzanowska-Tarasiewicz, Barbara Starczewska, Ludmiła Kuźmicka REAKTYWNE FORMY TLENU Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Instytutu Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Gdański Uniwersytet Medyczny Agnieszka Katarzyna Brandt Poziom leptyny w surowicy krwi w połączeniu z przebiegiem klinicznym i ryzykiem rozwoju późnych powikłań u dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I Katarzyna Hen Ocena stężenia osteoprotegeryny oraz kompleksu intima-media u chorych z zespołem metabolicznym Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania:

Autoreferat. 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Monika Bociąga-Jasik 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania: dyplom lekarza: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wpływ androgenów na skórę mężczyzn

Wpływ androgenów na skórę mężczyzn Kanaliki plemnikotwórcze ze zmienionymi nowotworowo komórkami płciowymi (CIS, łac. carcinoma in situ) z pozytywną reakcją i m m u n o h i s t o c h e m i c z n ą ( b r ą z o w e z a b a r w i e n i e c

Bardziej szczegółowo

Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów HSP60 u myszy

Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów HSP60 u myszy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej mgr inż. Joanna Bajzert PRACA DOKTORSKA Ocena immunogenności i immunoprotektywności wybranych bakteryjnych, rekombinowanych antygenów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI

INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI Polskiej Akademii Nauk ul. Pawińskiego 5A 02-106 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za 2009 rok SPIS TREŚCI Informacja o Instytucie... A Sprawozdanie merytoryczne...i Temat

Bardziej szczegółowo

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1

ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 ANNALES ACADEMIAE MEDICAE GEDANENSIS TOM XXXVIII 2 0 0 8 SUPLEMENT 1 AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU Anna Liberek ROLA TRANSFORMUJĄCEGO CZYNNIKA WZROSTU β1 (TGF-β1) I JEGO POLIMORFIZMU GENOWEGO W ETIOPATOGENEZIE

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego

Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Aleksandra Sałagacka Ocena ekspresji genu ABCG2 i białka oporności raka piersi (BCRP) jako potencjalnych czynników prognostycznych w raku jelita grubego Pracownia Biologii Molekularnej i Farmakogenomiki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

Homocysteine. Homocysteina

Homocysteine. Homocysteina Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 09.09.2008 Poprawiono: 16.09.2008 Zaakceptowano: 16.09.2008 Homocysteina Homocysteine Dorota Gąsiorowska, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Autoreferat. Dr n. med. Ewa Bień. Gdański Uniwersytet Medyczny. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Autoreferat Dr n. med. Ewa Bień Gdański Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańsk 2013 1 Spis treści 1. Życiorys i podsumowanie pracy zawodowej.3 2. Wskazanie osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na mechanizmy działania tradycyjnych mieszanek ziołowych stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa

Nowe spojrzenie na mechanizmy działania tradycyjnych mieszanek ziołowych stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Nowe spojrzenie na mechanizmy działania tradycyjnych mieszanek ziołowych stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa Marian Majchrzycki 1*, Alina Mścisz 2, Wanda Stryła 1, Bogusław

Bardziej szczegółowo

Omega-3 wyjątkowe kwasy tłuszczowe.

Omega-3 wyjątkowe kwasy tłuszczowe. Omega-3 wyjątkowe kwasy tłuszczowe. Istnieje na Ziemi kilka zakątków, gdzie stan zdrowia miejscowej ludności zdaje się przeczyć prawom współczesnej medycyny. Są to społeczeństwa pozbawione chorób sercowo

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej

Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej Znaczenie kinazy ATM w procesach neurodegeneracyjnych STRESZCZENIE Choroby neurodegeneracyjne stanowią duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Pomimo wieloletnich badań nie poznano bezpośrednich przyczyn

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1

ZNACZENIE POŚREDNICH WYKŁADNIKÓW INSULINOOPORNOŚCI W ROZWOJU PRZEWLEKŁYCH POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 1 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka Aleksandra Uruska

Bardziej szczegółowo

Dobre i złe strony tlenku azotu

Dobre i złe strony tlenku azotu ARTYKUŁ POGLĄDOWY Folia Cardiol. 2001, tom 8, nr 5, 467 477 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Dobre i złe strony tlenku azotu Maria Sokołowska i Lidia Włodek Instytut Biochemii Lekarskiej Collegium

Bardziej szczegółowo

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA

NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 83 103 NOWE KIERUNKI W BADANIACH ŻYWIENIOWYCH NUTRIGENOMIKA M a r e k P i e s z k a, M a r i u s z P. P i e t r a s Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo