Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "http://poig.parp.gov.pl/index/index/847."

Transkrypt

1 Opis projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne : Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne, dofinansowywanego ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 5.3. Celem głównym projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne jest stworzenie w Nowym Sączu ośrodka innowacji specjalizującego się w IT/multimediach, w tym wybudowanie nowoczesnej infrastruktury parku technologicznego, a dzięki temu wsparcie rozwoju firm z branży multimediów oraz IT poprzez stworzenie dogodnych warunków do zwiększenia ich konkurencyjności poprzez podniesienie ich innowacyjności. Beneficjentami projektu będą przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora IT i multimediów, działające na terenie całej Polski, ale również w szerszym obszarze Europy zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki realizacji przedsięwzięcia małe firmy będą miały nie tylko dostęp do wysokiej klasy powierzchni biurowej, ale przede wszystkim do specjalistycznej infrastruktury laboratoryjnej niezbędnej do rozwoju. 21 czerwca 2011 roku została wprowadzona nowa marka MMC Brainville dla projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej: Szczegóły na temat działania POIG 5.3 dostępne są na stronie internetowej: Opis konstrukcji budynku (dla potrzeb zamówienia) 1. Wizualizacja obiektu Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne jest przede wszystkim parkiem technologicznym, a więc budynkiem klasy A o charakterze biurowo - laboratoryjnym, który dedykowany jest do prowadzenia działalności firm z dziedziny multimediów i IT. Strona 1 z 5

2 2. Podstawowe dane techniczne obiektu - Powierzchnia zabudowy projektowanej 6929 m2 - Kubatura m3 - Powierzchnia całkowita m2 - Powierzchnia netto podziemna (garaż) m2 - Powierzchnia netto nadziemna m2 a) parter m2 b) I piętro m2 c) II piętro m2 3. Konstrukcja budynku Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu to czterokondygnacyjny obiekt o złożonej geometrii wkomponowanej w zbocze górskie. Budynek posadowiony jest na 4 poziomach, a jego kształt zewnętrzny jest zróżnicowany. Główna bryła budynku od frontu ma 2 kondygnacje nadziemne (0 i +1) z przeszkloną elewacją. Z niej wystają dwupiętrowe, również oszklone, stalowe puszki wsporników, których ostatnia kondygnacja (+2) przechodzi po części głównej i wcina się w zbocze. Strona 2 z 5

3 a) Konstrukcja żelbetowa Poziom -1 stanowi jednokondygnacyjny garaż w układzie płytowo słupowym. Całość po obwodzie zamknięta jest ścianami żelbetowymi gr. 25 cm. Dla płyty stropowej przyjęto grubość 25 cm pod częścią usługowo biurową oraz 35 cm w części 1-kondygnacyjnej. Poziomy 0, +1 i +2 to pod względem funkcji powierzchnie handlowo usługowo biurowe. Konstrukcyjnie jest to w przeważającej części żelbetowy monolityczny układ płytowo słupowy z usztywniającymi trzonami komunikacyjno instalacyjnymi oraz z zewnętrznymi ścianami żelbetowymi (na styku z gruntem). Elementy pionowe: ściany wokół sali konferencyjnej i powyżej oraz ściany wspornikowe pokoi przygotowań 25 i 30cm; ściany stykające się z gruntem tylko z 1 strony 25cm; pozostałe ściany, w tym ściany trzonów komunikacyjnych 20cm; słupy żelbetowe 50x50cm i 120x30cm. Stropy: typowe żelbetowe stropy płaskie 25cm; pogrubienia stropów w rejonie słupów w osi D/10-12 oraz E/6 na poz. 1p 55cm; stropy żelbetowe o zwiększonych rozpiętościach oraz strop nad garażem w części 1-kondygnacyjnej 35cm; biegi schodowe i spoczniki międzypiętrowe 15 cm. płyty na gruncie na poz. parteru 20cm. b) Konstrukcje stalowe nośne elementów naziemia Konstrukcję wsporników dwukondygnacyjnych zaprojektowano jako stalową zespoloną składającą się z dwóch wysokich kratownic położonych przeciwlegle oraz z rozpiętych pomiędzy nimi stropów żelbetowych na belkach kratownicowych. Pasy kratownicy wysokiej (dolny, środkowy i górny) zaprojektowano z dwuteowników spawanych HKS z lokalnie pogrubionymi pólkami do 60mm. Konstrukcję stalową zaprojektowano również do podtrzymania przeszklenia pasażu i jego zadaszenia na poziomie płyty 2 piętra. Płatwie zadaszenia zaprojektowano z profilów dwuteowych HEB 240. Słupy elewacji przyjęto jako rury prostokątne 300x100x5 wypełnione mieszanką betonową B25 stężone poprzecznie profilami 120x60x3. c) Elewacja Elewacje budynku zostały podzielone na trzy grupy i przypisane do jego odpowiednich części kubaturowych: elewacje skrzydeł biurowych rozwiązano w formie strukturalnej ściany osłonowej, z podkreślonym kierunkiem horyzontalnym ( pozioma linia ), uzupełnionej kasetami Alucobond (profile i kasety w kolorze srebrzystym naturalne aluminium); pasaż hallu głównego rozwiązano w formie słupowo-ryglowej, przeszklonej ściany osłonowej, o dużych podziałach okiennych, w kolorze grafitowym; wszystkie partie cokołowe i części przyziemia budynku zaprojektowane zostały jako izolowane termicznie podwójne ściany żelbetowe. d) Możliwość montażu specjalistycznego okablowania Strona 3 z 5

4 Budynek jako obiekt klasy A jest zaprojektowany w sposób pozwalający na łatwe prowadzenie kabli pomiędzy dwoma dowolnymi punktami (piony, podwyższona podłoga, sufity podwieszane, itp.). 3. Rzuty poziome kondygnacji budynku stanowią Załączniki. - Rys. PW-A-R01 Rzut podziemia. Poziom -1 - Rys. PW-A-R02 Rzut parteru. Poziom 0 - Rys. PW-A-R03 Rzut I piętra. Poziom +1 - Rys. PW-A-R04 Rzut II piętra. Poziom +2 Specyfikacja zamówienia: 1. Projekt techniczny systemu wzmocnienia sygnału telefonii komórkowej i transmisji danych drogą radiową dla obiektu Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2: Wykonanie projektu technicznego instalacji, która spełniać będzie następujące wymagania: wzmacniać pasma częstotliwości 900MHz/1800MHz/2100MHz sygnału telefonii komórkowej oraz transmisji danych w technologii EDGE, HSPA+ oraz LTE1800 i inne - wzmocnienie szerokopasmowe, wszystkie sieci operatorskie gwarantować sygnał w każdym pomieszczeniu obiektu na poziomie min. (- 75dBm) zapewnić możliwość regulacji poziomu wzmocnienia sygnału na każdym urządzeniu wzmacniającym niezależnie, w różnych strefach budynku spełnić wymogi standardów telekomunikacyjnych 3GPP TS komponenty instalacji powinny posiadać wymagane prawem oznaczenia i certyfikaty bezpieczeństwa instalacja musi działać w sposób ciągły (24h/dobę) Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie pozwolenia wymagane do używania instalacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 188 poz.1122) 2. Dostawa, montaż, konfiguracja i odbiór instalacji zgodnie z projektem określonym w pkt. 1: W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, zamontować, skonfigurować i uruchomić instalację wykonaną zgodnie z projektem technicznym określonym w lp. 1 wraz z pełną dokumentacją powykonawczą (po zakończeniu montażu), tak aby w każdym punkcie znajdującym się w ramach obrysu budynku Parku Technologicznego Miasteczko Strona 4 z 5

5 Multimedialne w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2, zapewnić sygnał o parametrach opisanych w lp. 1. Montaż komponentów oraz technologię mocowania systemu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Po sprawdzeniu funkcjonalności oraz parametrów pracy systemu Wykonawca wraz z protokołem odbioru dostarczy mapę poziomów sygnału na rzutach poziomych kondygnacji obiektu 3. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego (po kompletnym odbiorze zamówienia przez Zamawiającego) min. 2 osoby przez 8 godz., w czasie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, obejmujących: Obsługę możliwe scenariusze awaryjne czynności serwisowe, które mogą być wykonywane przez personel Zamawiającego 4. Serwis, gwarancje: W ramach zamówienia należy: Udzielić gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy liczonej od daty protokolarnego odbioru sprzętu. Świadczyć serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę, polegającej na jej usunięciu przez pracownika serwisu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu wysłania faksu lub a z informacją o usterce. W przypadku niemożności naprawy w terminie wymiana wadliwego komponentu na sprawny do trzeciego dnia roboczego od momentu wysłania faksu lub a z informacją o usterce. Strona 5 z 5

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wymiany Elewacji fasad aluminiowo szklanych oraz wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/01/2010 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. INWESTOR Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86-89 71-616 Szczecin 2. OPIS INWESTYCJI Zakres inwestycji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane:

Zamierzenie budowlane: Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY Inwestor Gmina Barciany Forma dokumentu Program Funkcjonalno Użytkowy Wersja 5.021 Data opracowania 08.2014 r. str. 1 I. Wstęp Spis

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dz.nr: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym

Zapytanie ofertowe. Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Kutno, dnia 05 maja 2014 Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Zapytanie ofertowe Budowa hali magazynowo - produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym Star Fitness S.A. Poznań ul. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo