międzynarodową współpracę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "międzynarodową współpracę"

Transkrypt

1 Premiera spektaklu Królewna Śnieżka Nowe Spojrzenie 2015 Przegląd Tańca Współczesnego oraz Teatrów Tańca rusza już 14 marca. Do Kętrzyńskiej hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A zjadą najlepsi tancerze, aby zaprezentować swoje umiejętności. Swoją premierę będzie miał również spektakl pt. Królewna Śnieżka w wykonaniu kętrzyńskich tancerzy. s. 13 W ŚRODKU TVprogram ISSN X CZWARTEK, 5 marca 2015, Nr 5 (51) Ambasador Kazachstanu Erik Utembajew oraz poseł Sejmu RP Tomasz Makowski gościli 23 lutego z wizytą w kętrzyńskich firmach Philips Lighting oraz MST Magnetic System Technology. Celem wizyty było poszukiwanie partnerów do gospodarczej współpracy z Kazachstanem, który jest obecnie krajem o jednej z najbardziej rozwojowych gospodarek na świecie. Wojciech Caruk Kętrzyn był jednym z kilku miast wizytowanych przez kazachskiego ambasadora. Producenci oświetlenia nieprzypadkowo znaleźli się w polu jego zainteresowania. - Planujemy utworzenie klastra energetycznego, do którego chcemy zaprosić różne firmy z tej branży. Widzimy w tym również m.in. ż firmę Philips. Obecnie w naszym kraju obserwujemy duży wzrost budownictwa w związku z zaplanowanymi na 2017 rok targami EXPO. Chcemy zaprosić do Kazachstanu m.in. firmy z Polski. Proponowane przez nas formy klastrów otworzyłyby im nowe rynki zbytu w Kazachstanie i krajach sąsiednich mówi Erik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W Kazachstanie powstał program rozwoju skoncentrowany m.in. na rozwoju infrastruktury, budowie dróg, linii kolejowych, lotnisk. Co roku przeznaczone są na ten cel 3 miliardy dolarów. Kętrzyńskie spotkanie może skutkować tym, że nasze firmy będą mogły z tego funduszu skorzystać. Przedsiębiorstwa inwestujące kwoty 20 milionów dolarów mogą otrzymać ulgę podatkową sięgającą 30 % oraz 10 letnie zwolnienie z podatku dochodowego, obrotowego i gruntowego. Ideą klastrów jest partnerstwo kilku firm, które byłyby w stanie zainwestować tę kwotę. - Po wizycie na Warmii i Mazurach mogę stwierdzić, że w tym regionie jest dużo aktywnych podmiotów, których potencjał na pewno pozwala na zaistnienie na kazachskim rynku. Dlatego też zapraszamy ich do inwestowania w naszym kraju zachęca Erik Utembajew. Goście podczas wizyty w Kętrzynie odwiedzili firmy Philips Lighting oraz MST Magnetic System Technology, spotykając się z ich prezesami i zapoznając z charakterem działalności. Mieli okazję Wizyta ambasadora Kazachstanu w kętrzyńskich firmach Przedsiębiorcy P mogą nawiązać międzynarodową współpracę Rachel obudzi się rano w łóżku z Dexem. Nie dość, Fot. Wojciech Caruk Prezes Philips Lighting Poland, Andrzej Malicki prezentuje gościom firmowe wyroby. m.in. na własne oczy zobaczyć etapy produkcji opraw oświetleniowych. Możliwość współpracy z Kazachstanem dostrzegł również będący jednym z gości, a zarazem inicjatorem spotkania poseł na Sejm RP Tomasz Makowski. - Poprzez takie działania już w tej chwili między naszymi krajami są 3 miliardy dolarów obrotu. Zafascynowałem pana ambasadora pomysłem, aby region Warmii i Mazur podpisał umowę o współpracy z regionem kazachskiej Karagandy i tak się w ubiegłym roku stało. Stworzyliśmy coś na wzór rady gospodarczej. Teraz konkretnie rozmawiamy z przedsiębiorcami mówi Tomasz Makowski. Celem jest wizyta naszych przedsiębiorców w Kazachstanie w celu podpisania konkretnego porozumienia na uruchomienie tam produkcji opartej na wytworzonych w naszych fabrykach komponentach. Zdaniem Makowskiego to idealna oferta dla każdego przedsiębiorcy dająca mu zarówno kontrakt, jak i możliwość wzrostu zatrudnienia. - Jeżeli w Kętrzynie przy tej okazji w fabryce Philipsa wzrosłoby zatrudnienie do osób, to daje to w efekcie 400 nowych miejsc pracy, kolejne powstałyby też w innych miastach. Małymi krokami doszlibyśmy do konkretnych efektów tego partnerstwa społeczno gospodarczego, za którym idzie rozwój gospodarki, wzrost obrotów polskich firm, wzrost wpływów z podatków i zmniejszenie bezrobocia uważa poseł. DWUTYGODNIK Przyjechali z Ukrainy, aby opowiedzieć o wojnie Niedługo minie rok od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Sytuacja w dalszym ciągu nie znajduje swojego pokojowego rozwiązania. Wielu z nas nie zdaje sobie do końca sprawy z cierpień i nieszczęścia, które dotknęły naszych sąsiadów. O tym opowiedzieli nam naoczni świadkowie, którzy przyjechali do Kętrzyna na zaproszenie Zboru Chrześcijan Baptystów. s. 3 Ponad 500 milionów na zatrudnienie i zdrowie Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie 26 lutego gościła w kętrzyńskim Urzędzie Miasta. Cel wizyty to informacja o środkach, które można pozyskać na aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej, ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. s. 6 Inauguracyjne spotkanie I Ligi Bilardowej Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Komisję Bilardową wystartowały rozgrywki w pierwszej i drugiej lidze. Po krótkiej przerwie przyszedł czas, aby znowu skrzyżować kije i spotkać się przy bilardowych stołach. Jak już wiadomo bilardziści z Kętrzyna awansowali do I Polskiej Ligi Bilardowej. s. 9 Rok Jana Pawła II Papieża Polaka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. s. 11

2 Zmiany w przepisach prawnych od 1 stycznia 2015 roku Ulgi dla rodzin wielodzietnych Ulga na dziecko jest najczęściej wykorzystywaną przez podatników. Od 2015 roku zmieniają się zasady naliczania ulg, a w przypadku dużych rodzin ich wysokość. Każda polska rodzina z dziećmi będzie mogła w pełni wykorzystać ulgę na dzieci niezależnie od dochodów, a rodziny wielodzietne zostaną uprzywilejowane. Zyskają rodziny wielodzietne i najuboższe Według danych GUS w Polsce żyje blisko 8 mln 200 tys. rodzin, w tym niewiele ponad milion z trójką lub większą liczbą dzieci. Nowa ustawa nie wprowadza zmian w ulgach dla rodzin, w których jest jedno lub dwoje dzieci. Tutaj odpis od podatku na każde dziecko będzie wynosił nadal 1112,04 zł. Nowe przepisy są przede wszystkim korzystne dla rodzin z trójką i większą liczbą dzieci. Dzięki nim odpis na trzecie dziecko wyniesie 2000,04 zł. Wcześniej było to 1668,12 zł. Z kolei ulga na czwarte i każde kolejne dziecko, będzie wynosić teraz 2700 zł, a nie - jak wcześniej ,08 zł. Liczba dzieci - Wysokość odpisu przed zmianą - Wysokość odpisu po zmianach ,04 zł ,04 zł ,08 zł ,08 zł ,20 zł ,12 zł ,28 zł ,12 zł Źródło: Ministerstwo Finansów Tysiące w dopłacie od skarbówki Zmieniają się także zasady stosowania odpisów na dzieci. Jeśli wysokość odpisu będzie większa od należnego podatku, to urząd skarbowy dopłaci brakującą kwotę na takich samych zasadach, jak w przypadku nadpłaty podatku. To oznacza, że urząd odda nie tylko kwotę zapłaconego już w postaci zaliczek od wynagrodzenia podatku, ale także może zwrócić kwoty składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne i ZUS. Do niedawna można było odzyskać wyłącznie opłacony już podatek dochodowy, co w przypadku rodzin wielodzietnych o niewielkich dochodach oznaczało, że z dużej części należnej im ulgi przepadała. Dodatkowy bonus dla dużych rodzin Dodatkową korzyścią dla rodzin wielodzietnych jest to, że nowe przepisy będą stosowane już przy rozliczaniu podatków za rok bieżący. Czyli ulgę finansową rodziny z trójką lub większą liczbą dzieci odczują już na początku przyszłego roku. Zwykle na możliwość skorzystania z większych odpisów trzeba było czekać do rozliczenia podatków za rok następujący po tym, w którym dokonano zmian. Zasiłek pielęgnacyjny na dzieci Od 1 stycznia 2015 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła do 1200 zł miesięcznie. W ubiegłym roku wynosiła 1000 zł. Od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie do 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto). Od 2017 r. przeprowadzana ma być coroczna waloryzacja wysokości świadczenia - o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Świadczenie pielęgnacyjne jest rekompensatą za niepodejmowanie, bądź rezygnację z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że niepełnosprawność podopiecznego powstała przed ukończeniem przez niego 18 lat (lub 25 lat w przypadku osób uczących się). Świadczenia nie dostaną osoby, które mają prawo do niektórych innych świadczeń lub zasiłków, np. emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego. Podopieczny osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne nie może być w związku małżeńskim (chyba że współmałżonek jest niepełnosprawny w stopniu znacznym) ani przebywać w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem placówek leczniczych). Wybrała i opracowała Ewa Brzostek Porady prawne - Jak zweryfikować testament? Niedawno zmarła moja mama, która mieszkała z moją siostrą i jej mężem. Od pogrzebu minęły 4 miesiące i szwagier nagle zaczął twierdzić, że po mamie został testament notarialny. Jak zweryfikować jego autentyczność i moment powstania? Odpowiada: Iryna Kowalczuk Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Z pana pytania wynika, że zmarła pozostawiła testament w formie aktu notarialnego, który na dzień dzisiejszy znajduje się u pana szwagra. W tym miejscu trzeba zauważyć, że akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego art. 2 2 Prawa o notariacie stanowi, że czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Dokument ten, sporządzony w przepisanej formie, stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone (art Kodeksu postępowania cywilnego w skrócie K.p.c.). Zaprzeczenie może nastąpić tylko w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w art. 252 K.p.c., tzn. strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna okoliczności te udowodnić. Należy też dodać, że forma aktu notarialnego daje podmiotowi dokonującemu danej czynności prawnej wysoki stopień pewności wywołania skutków prawnych zamierzonych przez niego. Sporządzenie dokumentu przez notariusza, który działa jako osoba zaufania publicznego (art. 2 1 Prawa o notariacie), powinno stanowić gwarancję zachowania wszystkich wymagań dotyczących dokonywanej czynności, zarówno odnoszących się do treści, jak i formy. Ponadto z ustawy Prawo o notariacie wynika obowiązek notariusza czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne (art. 80 2). Reasumując, testament notarialny, podobnie jak każdy inny testament, może zostać podważony w przypadkach, gdy jest nieważny z mocy prawa. Prawo o notariacie stanowi, iż prawidłowo sporządzony testament notarialny powinien zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia testamentu, a w razie potrzeby lub na żądanie spadkodawcy godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania testamentu, miejsce sporządzenia testamentu, imię, nazwisko notariusza oraz siedzibę kancelarii notarialnej, imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania spadkodawcy, a także innych osób będących przy jego sporządzaniu, treść rozporządzeń testamentowych, stwierdzenie, że testament został odczytany, przyjęty i podpisany, podpisy testatora, notariusza i osób będących przy sporządzaniu testamentu. Brak jednego z powyższych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu notarialnego i testament jest nieważny. Oprócz powyższego istnieje możliwość podważenia ważności testamentu, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek z art Kodeksu cywilnego. Mianowicie testament nie jest ważny, jeżeli został sporządzony: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, pod wpływem groźby. Zgodnie z art na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku. Zaznaczę, że przepisy przewidują obowiązek złożenia testamentu przez osobę, która go posiada. Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 646 K.p.c., każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku (czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy), gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Jeżeli szwagier posiada testament, to powinien go niezwłocznie złożyć w sądzie. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na treść art. 647 K.p.c., zgodnie z którym w celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie się znajduje, sąd spadku może nakazać złożenie oświadczenia w tym przedmiocie, stosując odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych. Przepis ten dotyczy postępowania o wyjawienie testamentu, umożliwiając sądowi spadku stwierdzenie, czy testament w ogóle istnieje oraz gdzie się znajduje, poprzez odebranie oświadczenia w tym przedmiocie od osoby, co do której istnieje pewne prawdopodobieństwo, że taki testament sama posiada lub wie, gdzie się on znajduje. Mając to na uwadze, może pan skierować do sądu rejonowego wniosek o wyjawienie istnienia testamentu, wymieniając w nim jako uczestników wszystkich potencjalnych spadkobierców, a także inne osoby, które mogą posiadać wiedzę odnośnie faktu sporządzenia testamentu przez spadkodawcę. Sąd, jeśli uzna wniosek za uzasadniony, powinien wyznaczyć rozprawę, na którą wezwie wskazane osoby do złożenia stosownego oświadczenia. Po wysłuchaniu zaś osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, sąd wyda postanowienie nakazujące złożenie testamentu w wyznaczonym terminie, który to obowiązek, w razie potrzeby, może być przezeń następnie egzekwowany. Wniosek podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40 zł. Natomiast w przypadku, gdy okaże się, iż testament w ogóle nie istnieje, wówczas w grę będzie wchodziło dziedziczenie ustawowe, tzn. według reguł przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego. Radzę zatem przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłej, ponieważ w tym postępowaniu sąd będzie badał, czy zmarła pozostawiła testament i czy jest on ważny.

3 Przyjechali z Ukrainy, aby opowiedzieć o wojnie Nastąpiła u nas humanitarna katastrofa Niedługo minie rok od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Sytuacja w dalszym ciągu nie znajduje swojego pokojowego rozwiązania. Wielu z nas nie zdaje sobie do końca sprawy z cierpień i nieszczęścia, które dotknęły naszych sąsiadów. O tym opowiedzieli nam naoczni świadkowie Walerija, Siergiej i Mark Zawolny, Maksym Miroszniczenko oraz Maksym Sliczin, którzy przyjechali do Kętrzyna na zaproszenie Zboru Chrześcijan Baptystów. Ewa Brzostek Do wybuchu wojny nasi goście mieszkali w 40. tysięcznym mieście Piervomajsk w obwodzie Ługańskim. Ich życie było spokojne, skupione w dużej mierze przy kościele, do którego uczęszczało ponad 300 osób. - Byliśmy bardzo aktywni, angażowaliśmy się w pomoc ludziom będącym w potrzebie, mieliśmy specjalny ośrodek dla narkomanów i alkoholików, pracowaliśmy z dziećmi, organizowaliśmy dla nich obozy chrześcijańskie, rozwijaliśmy ich twórczość, przy kościele działały dwa zespoły muzyczne. Kiedy mieliśmy to wszystko myśleliśmy, że tak jest dobrze i zawsze to mieć będziemy. Kiedy to straciliśmy to zrozumieliśmy jak wielkie błogosławieństwo i dar od Boga posiadaliśmy wspomina Maksym Sliczyn. - Cała nasza rodzina żyła sobie spokojnie, mieliśmy dużo dobrych rzeczy. Byłam dyrektorem chóru, prowadziłam służbę dla kobiet i wspólnie z innymi kobietami z kościoła wykonywałyśmy dużo pracy socjalnej. Kiedy w naszym mieście rozpoczęły się działania wojenne modliliśmy się i wierzyliśmy, że ta wojna szybko minie i wrócimy do normalnego życia, nikt nie wierzył, że będzie tak tragicznie mówi Walerija Zawalna, która do Kętrzyna przyjechała ze swoim mężem Siergiejem i synem Maksymem. Wydarzenia, które rozpoczęły się w kwietniu 2014 roku w krótkim czasie przekreśliły plany i marzenia rodzin mieszkających na wschodzie Ukrainy. Maksym Sliczyn z żoną i 6-miesięczną córeczką trzy tygodnie wcześniej wprowadzili się do nowego mieszkania. Wojna zmusiła ich do ucieczki. Z niemowlęciem, zabierając ze sobą trochę ubranek i paczkę pampersów przedostali się do Polski. Tam znaleźli schronienie u jednego z pastorów. - Kiedy w kwietniu w naszej miejscowości rozpoczęły się ruchy separatystyczne wzywano, aby ludzie oddzielali się od Ukrainy, my jednak chcieliśmy być posłuszni Słowu Bożemu i nie chcieliśmy angażować się w politykę. Biorąc pod uwagę, że wówczas p.o. prezydenta Ukrainy został Ołeksandr Turczynow, który był baptystą to uznano nas za wrogów separatystów, grożono spaleniem kościoła i zniszczeniem wszystkich baptystów. Nasz pastor otrzymywał pogróżki, że go zabiją. Kiedy linia walki zbliżała się do naszego miasta myśleliśmy, że jak przyjdzie ukraińska armia to uwolni nas od separatystów. Jednak 22 lipca rozpoczęło się bombardowanie. Bóg jednak chronił nasz kościół. 16 sierpnia zakończył się ostrzał. Gdy separatyści zobaczyli, że nasz kościół stoi cały, przyszli i go spalili. Wtedy wielu z nas zaczęło uciekać poza linię frontu. Z żoną i córeczką udało się nam uciec. Z naszego mieszkania zostały tylko gruzy opowiada Maksym Sliczyn. Swoje mieszkanie musiała także opuścić rodzina Zawalnych. Kiedy rozpoczęły się ataki artylerii jedynym bezpiecznych schronieniem były piwnice. W takich warunkach koczowali także inni mieszkańcy zaatakowanego Piervomajska. - Teraz żyję z wiary, bo nie wiemy gdzie będziemy jutro albo jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Nie wiemy gdzie będziemy spali. Gdy zaczęło się bombardowanie my z mężem od razu nie wyjechaliśmy. Wierzyliśmy, że to się szybko skończy. Nie rozumieliśmy, jak wygląda wojna i co przynosi ze sobą. To nie jest wojna, gdzie biegają żołnierze z karabinami, tylko wojna artylerii, gdzie ciągle spadają bomby. Musieliśmy ciągle siedzieć w piwnicach. Kiedy bomby spadały 300 metrów od nas, to nie mogliśmy ze strachu spać, potem kiedy zaczęły padać 30 metrów od naszej piwnicy nie mogę wyrazić słowami, co przeżywaliśmy. Powiedziałam do męża, że teraz musimy uwielbić Pana. Wiem, że Bóg może pocieszyć i gdy to zaczęliśmy robić, w naszym sercu pojawił się niesamowity pokój opowiada Walerija Zawalna. Przerażeni mieszkańcy bezradnie patrzyli jak płoną ich domy. Nikt nie gasił licznych pożarów. Nikt nie grzebał ludzi, którzy zginęli na ulicach. Piękne i tętniące życiem miasto zostało dosłownie zrównane z ziemią. W jednej chwili wszystko przestało funkcjonować. - Bóg pomógł nam w cudowny sposób uciec. Mamy pięcioro dzieci i przede wszystkim chcieliśmy przedostać się do bezpiecznego miejsca na Ukrainie, żeby zorganizować dla nich życie, szkołę, pracę, wynająć jakieś mieszkanie. Nie mieliśmy ze sobą żadnych rzeczy, uciekliśmy, tak jak staliśmy kontynuuje Walerija. Razem z nimi uciekali również inni członkowie spalonego kościoła i wielu mieszkańców Piervomajska. Nie każdy jednak mógł opuścić miasto. Starzy, schorowani ludzie nie mieli żadnych szans, aby się ewakuować. - Kiedy znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu wraz z naszymi braćmi i siostrami z kościoła zaczęliśmy zastanawiać się co robić. Postanowiliśmy zorganizować pomoc dla tych, którzy chcą opuścić miasto i dla tych, którzy zostali. W Internecie umieściliśmy ogłoszenie aby wszyscy, którzy chcą wyjechać z Piervomajska zbierali się w miejscach, gdzie nie ma bombardowania i my pomożemy im ewakuować się na bezpieczne tereny. Ci, którzy uwierzyli w to ogłoszenie brali w ręce biały materiał i szli z nim, aby zasygnalizować, by do nich nie strzelać. Płakali, gdy zobaczyli, że faktycznie ktoś na nich czeka wspomina Walerija. W najbliższym mieście na terenach bezpiecznych został zorganizowany ośrodek dla Fot. Ewa Brzostek W naszej redakcji gościli naoczni świadkowie wydarzeń na Ukrainie. Od lewej: Maksym Miroszniczenko, Maksym Sliczyn, Walerija Zawolna, Siergiej Zawolny, Mark Zawolny. uchodźców. Tam utrudzeni i zszokowani cywile mogli dojść do siebie. - Był totalny chaos. Okazało się, że ludzie potrzebują zwykłej pomocy. Dzwoniliśmy do innych kościołów po całej Ukrainie prosząc o pomoc, odzież, jedzenie, leki. Staliśmy w obliczu humanitarnej katastrofy. Ukraina nie jest bogatym państwem i ludzie Był totalny chaos. Okazało się, że ludzie potrzebują zwykłej pomocy. Dzwoniliśmy do innych kościołów po całej Ukrainie prosząc o pomoc, odzież, jedzenie, leki. Staliśmy w obliczu humanitarnej katastrofy. też niewiele mają, dlatego byłam bardzo zaskoczona, jak wiele serc otworzyło się na innych. Pamiętam taką sytuację, że zajechaliśmy do jednego z kościołów i tam po nabożeństwie pastor mówi, że potrzebna jest pomoc. W tym czasie zabrał nas na obiad, gdy wróciliśmy zobaczyliśmy, że ci ludzie na taczkach, na rowerach, na rękach niosą różne rzeczy i zapełniają nasz mini bus. Łzy same leciały mi z oczu, bo to było niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie coś takiego zorganizować. To jedna z wielu takich historii. W tym wszystkim widzimy, że Pan Bóg nas nie zostawił, że chroni nas i się nami opiekuje mówi Walerija. Pomoc materialna, którą udało się zebrać trafia również do Pervomajska, do tych, którzy nie mogą o własnych siłach opuścić miasta. - Znaleźliśmy sposób, aby pomoc dostarczać do miasta. Zostało tam kilka osób z naszego kościoła, które są naszymi łącznikami. Nigdy nie zapomnę tego, gdy wróciliśmy drugi raz do miasta. Mieliśmy jedzenie i zaprosiliśmy klika osób. Zobaczyłam wtedy, że oni nie jedzą dużo, tylko ekonomiczne, że przyzwyczaili się tak dzielić porcje żywnościowe, żeby wystarczyło na dłużej, wtedy dotarło do mnie, że nastąpiła humanitarna katastrofa. Cały czas dostarczamy im nie tylko pomoc materialną, ale i duchową. W tych warunkach jest głoszona Ewangelia, że nadzieja jest tylko w Jezusie Chrystusie mówi Walerija Zawalna. Jakie są potrzeby na Ukrainie ogarniętej wojną? - Ludzie potrzebują, aby im pomóc wyjechać z terenów objętych wojną. Wielu myślało, że wojna szybko minie i dlatego, gdy była taka możliwość, aby uciekać nie skorzystali z tej szansy. Teraz jest to bardzo trudne i raczej niemożliwe. Ludzie potrzebują też, żeby zaopiekować się nimi, dać leki, jedzenie, odzież, przyprowadzić na bezpieczne tereny i pomóc im jakoś odbudować życie, bo często jest tak, że nie mają przy sobie nawet dokumentów. Tam toczy się prawdziwa wojna. Ginie bardzo dużo cywili, niektórzy umierają z głodu. Cały czas są bombardowania, mieszkamy w piwnicach, nie mamy prądu, ogrzewania informuje Maksym Miroszniczenko. W tym nieszczęściu, które dotknęło Ukrainę jest także wiele nadziei i Bożej troski. - Bóg tak zmienił moje serce, że mogę widzieć potrzeby innych ludzi. Wcześniej kiedy słyszeliśmy o wojnach w innych krajach moje serce było trochę obojętne, kiedy ta bieda przyszła na nasz kraj zrozumiałem, że byłem nieprawy w tym, że nie interesowałem się cierpieniem innych. Pamiętam jak rozmawiałem z kobietą, która uciekła z Syrii i opowiadała jak musiała zostawić wszystko, wtedy pomyślałem, że rozumiem ją bardzo dobrze. Teraz w sytuacji, w której się znajduję mogę powiedzieć, że Bóg nas chroni, opiekuje się nami i mogę mu ufać. Nie mamy tego, co mieliśmy wcześniej, ale widzimy, że Ukraina się zjednoczyła. Obcy ludzie pomagają jeden drugiemu, przyjmują do swoich domów. Nam jeden z pastorów oddał swój własny pokój. To, że możemy tu być, to też jest cud, bo dzięki pomocy i modlitwom polskich przyjaciół mogliśmy przyjechać do Polski, by o tym opowiedzieć i organizować pomoc. To co robimy, to nie nasze działanie tylko łaska Boża. Chcę podziękować Polakom, że nie jesteście obojętni, że pomagacie i otwieracie swoje serce mówi Siergiej Zawolny. Podaj rękę Ukrainie Dane do przelewu: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP ul. Waliców Warszawa ING Bank Śląski S.A. tytuł: "Ukraina"

4 Kętrzyńskie Organizacje Pożytku Publicznego Przekaż swój 1% podatku Wielokrotnie na łamach naszej gazety zachęcaliśmy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz działających w naszym mieście podmiotów ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego. Warto też zainteresować się w jaki sposób przekazane w tej formie wsparcie jest spożytkowane. Przedstawiciele organizacji odpowiadają dlaczego warto pomóc właśnie ich instytucji. Andrzej Klimowicz, prezes Kętrzyńskiego Klubu Sportowego Granica : Zachęcam do przekazania 1% na rzecz Kętrzyńskiego Klubu Sportowego "Granica". Zapewniam, że pieniądze te zostaną właściwie spożytkowane. Głównym celem będzie zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących w naszym klubie. Poprzez właściwe zabezpieczenie w sprzęt sportowy zwiększy się także liczba ćwiczących dzieci oraz bardziej za- Spotkanie organizacji pozarządowych i władz administracji publicznej Współpraca to podstawa Fot. Ewa Brzostek Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. W kętrzyńskim Ratuszu 17 lutego odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządów. Głównym tematem dyskusji była współpraca między organizacjami oraz ich relacja z władzami administracji publicznej. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Współpraca to podstawa. chęci się je do ćwiczeń fizycznych, a tym samym do zdrowego trybu życia. Nasz KRS: , Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej z dopiskiem (cel szczegółowy) KKS Granica Kętrzyn. Elżbieta Janulin Piwowarek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko- Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie: Nasza organizacja skupia ok. 50 członków. Zajmujemy się prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego Nasz azyl od 18 lat. Uczęszcza do niego dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ich rodzice są bezrobotnymi przez długie lata, ponadto nadużywają alkoholu lub są niezaradni życiowo. Chcemy pomóc tym dzieciom poprzez udzielanie fachowej pomocy w nauce. Zatrudniamy 2 wychowawczynie z przygotowaniem pedagogicznym. Dzieciom pomaga też zatrudniony socjoterapeuta. Dzieci są również dokarmiane. W tym celu otrzymujemy dotacje z gminy miejskiej, ale nie zawsze pokrywają one potrzeby nasze i naszych podopiecznych. Bardzo istotną pomocą jest dla nas kwota zebrana z 1% podatku, za którą fundujemy dzieciom wymierną pomoc, m.in. ferie zimowe oraz wypoczynek letni. Nasz KRS: Majka Gałecka, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Kętrzyn: W kętrzyńskim ratuszu zebrali się przedstawiciele kętrzyńskich organizacji pozarządowych, radni miejscy oraz Damian Nietrzeba, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn. Było to pierwsze spotkanie, które otwiera cykl kolejnych. Wspólne posiedzenia mają głównie służyć poprawie funkcjonowania organizacji pozarządowych z administracją publiczną. - Dzisiejsze spotkanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie liderów organizacji pozarządowych. Wielokrotnie poruszano temat, że organizacje pozarządowe chcą rozmawiać z władzami administracji publicznej, z radnymi, z osobami wpływowymi, które mają możliwości i kompetencje, żeby pomóc nam, a de facto mieszkańcom Kętrzyna. Każdy może się wypowiedzieć co trzeba poprawić i przedstawić swoje pomysły tłumaczy Sylwia Przespolewska, Prezes Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie. Rozmówcy podkreślali potrzebę współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi decydentami. Mówili również o swoich problemach, jak sprawy księgowe, finansowe czy lokalowe. Spotkanie odbyło się ramach projektu Współpraca to podstawa. Projekt został napisany przez Stowarzyszenie Kobieta na Plus, reprezentowane przez Barbarę Wyłudek. Partnerami tego projektu jest stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, Gmina Miejska Kętrzyn i Gmina Ruciane Nida. W ramach projektu są prowadzone cykliczne spotkania organizacji pozarządowych w Urzędzie Miasta, szkolenia, które odbywają się w Mrągowie, Gierłoży, Rucianem Nida oraz opracowany jest indeks jakości współpracy. Zostanie przeprowadzony także festyn organizacji pozarządowych, a na koniec projektu powstanie publikacja. Kolejny termin spotkania planowany jest na przełomie kwietnia i maja. Ewa Brzostek Dzięki głównie zeszłorocznemu 1% wysterylizowałyśmy ponad 100 zwierząt. Wyadoptowałyśmy lub pomogłyśmy wyadoptować 85 zwierząt. Rozwoziłyśmy je po całym kraju. Przeprowadziłyśmy 318 leczeń w 10 różnych klinikach. W celu bezpośredniego ratowania życia zwierząt, adopcji wykonałyśmy ponad 700 wyjazdów, do tego w innych sprawach dotyczących zwierząt 109 wyjazdów i 118 interwencji dot. np. umieszczenia bezdomnego psa w schronisku. Nasza działalność to również setki telefonów, dziesiątki pism skierowanych przez nas do urzędów i różnych instytucji. Obecnie utrzymujemy w domach tymczasowych 117 zwierząt, które są w większości chore, stare, nieadopcyjne. Dokarmiamy zimą dzikie ptaki. Pomagałyśmy w leczeniu najcięższych przypadków chorób w schronisku dla psów. Przeprowadziłyśmy kilka interwencji na wsiach dotyczących złych warunków bytowych zwierząt. Jesteśmy jedyną na terenie powiatu organizacją prozwierzęcą. Naszą trudną sytuację powoduje brak schroniska dla kotów. Niech każdy kto ma zwierzaka spojrzy na swojego pupila i pomyśli o tych, które nie miały tyle szczęścia. Nasz KRS Danuta Łozowska, prezes Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki : Mimo braku stałego punktu krwiodawstwa w Kętrzynie, zainteresowanie tą szlachetną ideą nie maleje. Znane już są terminy akcji zbiórek krwi do końca 2015 roku. Okazji do oddania daru życia nie zabraknie dla wszystkich chętnych. Wojciech Caruk Uzyskane fundusze z 1% przeznaczamy na cele statutowe, a przede wszystkim na rehabilitację kobiet po amputacji piersi. Obecnie po zakończeniu leczenia szpitalnego oczekiwanie na rehabilitację trwa od 9 do 12 miesięcy. Jest ona nam potrzebna bez przerwy, a tak długi czas oczekiwania to dla nas tragedia, ponieważ kończy się to silnymi obrzękami prowadzącymi do bezwładu kończyn i ich amputacji. Mając odpowiednie przyrządy i przeszkolonego rehabilitanta będziemy w stanie same zadbać o sprawność naszych rąk. To ogromna szansa na dojście do pełnej sprawności. Kobiet po amputacji piersi jest w naszym regionie coraz więcej i są to coraz młodsze panie, które jeszcze nawet nie były matkami ani żonami. Przywrócenie takich osób do pełnej sprawności powinno być naszym wspólnym celem. Nasz KRS Wojciech Caruk Akcje zbiórki krwi w Kętrzynie Oddając krew, ratujemy życie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie likwidując kilka lat temu punkt krwiodawstwa w Kętrzynie zastąpił go comiesięcznymi zbiórkami przeprowadzanymi przez punkt z Giżycka lub olsztyński krwiobus. Zainteresowanie tą ideą było jednak na tyle duże, że już od początku 2015 roku kętrzyńscy krwiodawcy mają okazję podzielić się czerwonym płynem dwa razy w miesiącu. Akcje prowadzone są w sali sesyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki, jednak wraz z ociepleniem przeniosą się one do krwiobusa na Pl. Piłsudskiego. Z możliwości oddania krwi może skorzystać praktycznie każda zdrowa osoba w przedziale wiekowym lat i waży minimum 50 kilogramów. Nie mogą tego dokonać ci, którzy przechodzili lub przechodzą przez choroby serca i układu krążenia, układu oddechowego czy niektóre choroby zakaźne, np. żółtaczka, kiła czy AIDS. Zdyskwalifikowane są również osoby nadużywające alkoholu, środków psychoaktywnych lub po leczeniu odwykowym. Szczegółowe informacje można uzyskać na wielu portalach internetowych czy w bezpośredniej konsultacji z lekarzem, np. bezpośrednio przed oddaniem krwi. Jak się okazuje czerwonego płynu nigdy nie jest za dużo, a w szpitalach często jej brakuje. Dlaczego warto podzielić się darem życia? - Oddając krew, ratujemy życie. To co robimy jest tylko kroplą w oceanie. Jednak gdyby tej kropli zabrakło ocean byłby o nią uboższy twierdzą zgodnie krwiodawcy. Terminy poboru krwi i 26 marca - Urząd Gminy 09 i 30 kwiecień - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 28 maja - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 25 czerwica - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 30 lipiec - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 27 sierpnia - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 24 września - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz i 29 października - Ambulans Plac Piłsudskiego w godz. 9-12

5 Do końca maja wyremontują dworzec Fot. Artur Frankowski W tym roku wszystkie pomieszczenia dworcowe zostaną wyremontowane. REKLAMA KANTOR ONLINE Szczegółowe informacje w placówce partnerskiej Alior Banku: KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO Miasto 2 lutego ogłosiło przetarg na remont dworca. Otwarcie ofert nastąpiło 17 lutego. Z trzech oferentów najkorzystniejszą cenę złożył Edward Miller i to on przystąpi do drugiego etapu modernizacji tego zabytkowego obiektu. Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta przy kontrasygnacie Władysława Litwinowicza, Skarbnika Miasta 27 lutego w Urzędzie Miasta podpisał umowę z wykonawcą. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane Edward Miller prace na dworcu ma zakończyć z dniem 30 maja. Zakres robót obejmuje między innymi kompletny remont całej piwnicy, montaż dźwigu w poczekalni hali dworca dla osób niepełnosprawnych, kompletny remont pomieszczeń w dwóch skrzydłach budynku, remont klatek schodowych, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach oraz remont pomieszczeń na potrzeby zaplecza gastronomicznego. - Po zakończonym remoncie chcemy przenieść na dworzec różne organizacje pozarządowe oraz spółkę miejską KOMEC. W ten sposób zwolnimy budynek przy ul. Górnej, który zaadaptujemy na mieszkania komunalne. KOMEC, OHP oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zostanie przeniesione do centrum miasta. Część organizacji pozarządowych zostanie przeniesiona z ulicy Miejskiej. Tam natomiast zostanie wykonany remont w okresie letnim. Chciałbym, aby ci społecznicy, którzy się zaangażują w życie miasta mieli to poczucie, że ich praca jest doceniona podsumowuje Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn. Ewa Brzostek WYMIENIAJ WALUTY TANIO I SZYBKO PRZEZ INTERNET! atrakcyjne kursy wymiany walut dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bezpłatne prowadzenie rachunków w 13 walutach bezpłatne karty do rachunków walutowych bezpłatne przelewy wymienionych środków wypłaty z bankomatów na całym świecie Burmistrz stworzył warunki do spłaty zaległości za czynsz Burmistrz Miasta kolejny raz wyciągnął rękę do tych, którzy borykają się z różnymi problemami życiowymi. Według zarządzenia wydanego przez niego 13 lutego zadłużone osoby zajmujące lokale znajdujące się w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej mogą go odpracować. Według zarządzenia o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych mogą się ubiegać najemcy lokali komunalnych (mieszkalnych i socjalnych) lub osoby zajmujące takie lokale bez tytułu prawnego, a także wspólnie z nimi zamieszkujące osoby pełnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za zapłatę czynszu lub odszkodowania, o ile kwota zadłużenia czynszowego przekracza 500 zł, a osoby te złożyły pisemny wniosek o spłatę zadłużenia czynszowego w formie świadczeń niepieniężnych. Wniosek taki można pobrać w siedzibie kętrzyńskiego TBS-u przy ul. Traugutta. - Osobom, które są zainteresowane taką formą spłaty zadłużenia na miejscu pomagamy wypełnić wniosek. Oczywiście odpowiadamy na wszelkie pytania i wątpliwości i służymy swoją pomocą informuje Arkadiusz Książek, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kętrzynie. Możliwość spłaty zadłużenia w formie świadczeń niepieniężnych otrzymały osoby mieszkające w lokalach należących do Gminy Miejskiej zadłużone z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu oraz z tytułu tzw. opłat niezależnych od wynajmującego, czyli za dostawę mediów i usług do lokalu, a także z tytułu odsetek i kosztów dochodzenia należności. Świadczenia te obejmą głównie prace porządkowe jak: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym, czyszczenie znaków drogowych, tablic informacyjnych, usuwanie ogłoszeń itp., mycie klatek schodowych, okien, drzwi i lamperii w komunalnych budynkach mieszkalnych lub innych komunalnych obiektach oraz inne drobne prace eksploatacyjne. Według zarządzenia warunki do odpracowania długu mają stworzyć jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kętrzyn czyli zarządca mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn, Miejskie Przedszkole Integracyjne "Malinka", Żłobek Miejski, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Moniuszki, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza", Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ewa Brzostek INTERNETOWY KANTOR WALUTOWY ALIOR BANKU Bezpieczna, szybka i korzystna wymiana walut Alior Bank, jako pierwszy bank w Polsce, zapewnił klientom możliwość kupna/sprzedaży walut w internetowym, bankowym Kantorze Walutowym. Alior Bank oferuje korzystne warunki wymiany walut, wygodę, szybkość i bezpieczeństwo transakcji. Z usług kantoru mogą korzystać klienci indywidualni, przedsiębiorcy oraz podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. stowarzyszenia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Alior Bank uruchomił internetowy Kantor Walutowy, który umożliwia wymianę walut 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bez konieczności wychodzenia z domu. Aby klient indywidualny mógł korzystać z usług Kantoru Walutowego wystarczy, że wypełni formularz rejestracyjny dostępny na stronie oraz dokona przelewu dowolnej kwoty na otwierany rachunek w celu potwierdzenia swoich danych. Dotychczasowi klienci Alior Banku zrobią to jeszcze szybciej - umowę potwierdzą SMS-em. Z usług kantoru mogą również korzystać klienci biznesowi, którzy podpiszą umowę ramową w placówce Alior Banku. Internetowy Kantor Walutowy Alior Banku oferuje najkorzystniejsze naszym zdaniem - kursy walut- kwotowane przez banki i umożliwia bezpłatną wymianę 13 walut obcych w czasie rzeczywistym (pieniądze natychmiast pojawiają się na rachunku klienta). Dodatkowo, użytkownicy serwisu mogą za darmo przelać wymienione środki na dowolny rachunek w kraju lub za granicą. Klienci mogą również wypłacić złote, euro, dolary amerykańskie lub funty brytyjskie w dowolnym z ok. 200 oddziałów Alior Banku. Niższe koszty rat kredytów hipotecznych w walutach obcych Dzięki kilku wariantom zleceń wymiany, pozwalającym na automatyczny zakup waluty po żądanym kursie bez konieczności obserwacji notowań na bieżąco, Kantor Walutowy daje także możliwość zmniejszenia kosztów spłaty rat kredytów hipotecznych w walutach obcych. Wystarczy wskazać niezbędne parametry, tj. rodzaj transakcji, kwotę, walutę, kurs wymiany, datę transakcji oraz dokładną datę ważności dyspozycji. Zlecenie jest realizowane, jeśli zostanie osiągnięty zadeklarowany poziom kursu wymiany. Bezpłatna walutowa karta debetowa Do rachunków w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich może być wydana bezpłatna karta debetowa wyposażona w technologię MasterCard PayPassTM. Karta umożliwia dokonywanie płatności internetowych i zbliżeniowych, płacenie w sklepach czy hotelach podczas wyjazdów zagranicznych oraz wypłacanie gotówki z rachunku w danej walucie bez dodatkowych kosztów przewalutowania! Kantor dostępny w telefonach i na tabletach Alior Bank przygotował również wersję mobilną serwisu, która umożliwia korzystanie z Kantoru Walutowego w dowolnym miejscu i czasie za pomocą telefonów komórkowych oraz tabletów. Dzięki powiadomieniom o zmianach kursów walut i realizacji zleceń, przesyłanym za pośrednictwem SMS-ów lub wiadomości , klienci mogą na bieżąco otrzymywać aktualne dane dotyczące ich rachunków. Po więcej informacji na temat internetowego Kantoru Walutowego zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 2 (DH Ilona ).

6 Wsparcie ekonomii społecznej w Województwie Warmińsko- Mazurskim Ponad 500 milionów na zatrudnienie i zdrowie Fot. Marek Szymański Spotkanie zespołu ds. ekonomii społecznej w Urzędzie Miasta. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie 26 lutego gościła w kętrzyńskim Urzędzie Miasta. Cel wizyty to informacja o środkach, które można pozyskać na aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej, ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Ewa Brzostek Miasto dba o zdrowie młodych kobiet Rada Miejska w Kętrzynie 28 listopada 2013 roku przyjęła Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata Od tej chwili co roku odbywają się szczepienia dziewcząt w wieku lat. W tym roku realizatorem świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w Gminnym Programie jest Punkt Szczepień Profilaktycznych z Olsztyna. Programem zostaną objęte dziewczęta urodzone w latach 2001, 2002 zamieszkałe na terenie Kętrzyna. Ich zdrowie zostanie zabezpieczone szczepionką przeciwko rakowi szyjki macicy, sromu i pochwy oraz brodawkom płciowym. Ewa Brzostek Liczba tygodnia 1,365,469,81zł Tyle wynosi najkorzystniejsza oferta, którą złożono w przetargu na II etap remontu Dworca. Przedstawiony nowy okres programowania - wsparcie ekonomii społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata jest bardzo optymistyczny. Na rozwój tych trzech dziedzin przewidziano ponad 500 milionów złotych. Na Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno-zawodowej przewidziano środki w wysokości zł. Po te pieniądze w trybie konkursowym mogą sięgnąć wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy z wyłączeniem osób fizycznych. - W wyniku interwencji w ramach tego priorytetu oczekuje się, że wzrośnie grupa osób podejmujących zatrudnienie wśród osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie obejmować będzie kompleksowe działania zmierzające do podniesienia aktywności społecznej i zawodowej wśród tych osób. Dzięki nim osoby te poddane zostaną integracji społecznej, a także zwiększą swoje szanse na znalezienie pracy. Instrumenty o charakterze zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym stosowane w szczególności w ramach pracy socjalnej, mają na celu przywrócenie możliwości lub zdolności zatrudnienia oraz integracji społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem jest także niwelowanie czynników zniechęcających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do podejmowania zatrudnienia oraz pobudzanie ich do aktywności zawodowej tłumaczy Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Kolejną dziedziną, na realizację której przeznaczono zł jest Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych i społecznych. - Po pierwsze chcemy ograniczyć istniejące nierówności w dostępie do usług zdrowotnych, jak również podwyższyć standard świadczonych usług. Wsparcie będzie ukierunkowane na ułatwienie dzieciom z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Realizowane będą inicjatywy na rzecz rozwiązywania problemów wad rozwojowych u dzieci, a także rehabilitację dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, co przełoży się na zmniejszenie kosztów opieki w przyszłości. Z uwagi na wysoką w województwie zachorowalność kobiet na raka szyjki macicy, planuje się podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających zachorowaniu w wieku dorosłym wyjaśnia Wiesława Przybysz. W trybie konkursowym o te środki mogą się ubiegać podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. - Przedsięwzięcia z zakresu Zwiększenie dostępności usług społecznych mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie integracji społecznej oraz aktywizację społeczno-zawodową, które pozwolą wyeliminować dysfunkcje osób i rodzin znajdujących się Akcja Pomagamy Ukrainie trwa Gdy my świętowaliśmy Dzień Zakochanych z Kętrzyna wyruszył transport humanitarny z pomocą dla mieszkańców Ukrainy. Ten gest miłości, czyli ponad tona ciepłej odzieży, żywności oraz opatrunków trafiły dla najbardziej potrzebujących w okolice Doniecka. Następny transport na Ukrainę ruszył 27 lutego do miasta Mariopol, które często narażone jest na ostrzał przez separatystów. Oba transporty to efekt Akcji Pomagamy Ukrainie, którą zainicjowało Stowarzyszenie Nasze Mazury. Okazuje się, że apel o pomoc nie pozostał bez echa. Bardzo wiele osób oraz instytucji z całego powiatu włączyło się do akcji pomocy humanitarnej dla potrzebujących mieszkańców Ukrainy, objętych działaniami wojennymi. Niektórzy zaangażowali się osobiście, jak Elżbieta Baran, mieszkanka Kętrzyna, która uczestniczyła w pierwszym transporcie na Ukrainę. - Mieszkańcy naszego powiatu pokazują, że los potrzebujących nie jest im obojętny. To wsparcie jest bardzo istotne szczególnie w obliczu wojny mówi Władysław Hałak, mieszkaniec Srokowa, który przeprowadził zbiórkę pomocy w gminie Srokowo. - Na chwilę obecną chciałbym podziękować radnym powiatowym, pod przewodnictwem Dariusza Popławskiego, za okazane wsparcie finansowe. Osób, które zasługują na serdeczne słowa podziękowania jest dużo więcej, ale na to przyjdzie jeszcze czas, ponieważ akcja ciągle trwa informuje Marek Mielniczek, Wiceprezes Stowarzyszenia oraz uczestnik pierwszego transportu. Następny transport na Ukrainę ruszył 27 lutego do miasta Mariopol, które często narażone jest na ostrzał przez separatystów. Podobnie jak w pierwszym transporcie była to odzież, żywność, lekarstwa oraz ok. 100 śpiworów. Akcję osobiście koordynuje Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Homza. Kolejny transport organizatorzy zamierzają przeprowadzić przed Świętami Wielkanocnymi. Pomagamy Ukrainie Stowarzyszenie Nasze Mazury organizuje akcję pomocy humanitarnej, która skierowana jest do mieszkańców terenów Ukrainy objętych działaniami wojennymi. W związku z pogarszającymi się warunkami bytowymi ludności cywilnej, która pozostaje w trudnej sytuacji życiowej. Szczególnie wsparcie rodziny (np. m.in. poprzez poradnictwo rodzinne, pokrycie kosztów asystenta rodzinnego, koordynatora pieczy zastępczej, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej dla rodzin) ma pomagać im w aktywniejszym udziale w życiu społecznym oraz powrocie na rynek pracy. W obszarze wsparcia rodziny szczególna pomoc powinna zostać skierowana do rodzin zastępczych, które doświadczyły problemów w sprawowaniu swojej funkcji tłumaczy Wiesława Przybysz. Typy beneficjentów to jednostki: samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacyjne pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej), zatrudnienia socjalnego realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej oraz podmioty ekonomii społecznej. Na Wspieranie przedsiębiorczości społecznej przewidziano środki w wysokości zł. - Wsparcie będzie ukierunkowane na inicjatywy w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej. W celu zwiększenia skuteczności polityki zatrudnieniowej niezbędne jest tworzenie sprzyjających warunków dla zwiększenia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, która stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób mających trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Rozwój przedsiębiorczości społecznej wpływa także pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego, który stawiany jest często jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym. Kształcenie postaw pro-przedsiębiorczych oraz wspieranie powstających lub już istniejących podmiotów ekonomii społecznej pozwoli na skuteczniejszą walkę z marginalizacją osób bezrobotnych czy też dysfunkcyjnych twierdzi Wiesława Przybysz. Po środki mogą sięgać wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). na obszarze objętym działaniami wojennymi niezbędna jest pomoc materialna oraz finansowa. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej akcji pomocy humanitarnej, prosimy o przekazanie pomocy materialnej lub finansowej dla potrzebujących. Zwracamy się z prośbą o przekazanie m. in. następujących artykułów: koce, śpiwory, środki czystości, środki i materiały opatrunkowe, artykuły spożywcze (kasza, ryż, konserwy i inne). Pomoc finansową można przekazać na konto bankowe nr: w tytule z dopiskiem Pomagamy Ukrainie. Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu Koordynatorzy akcji pomocy humanitarnej Zbigniew Homza Prezes Stowarzyszenia, kontakt (+48) , Marek Mielniczek Wiceprezes Stowarzyszenia, kontakt (+48) , Ewa Brzostek

7 20 lat kętrzyńskiego oddziału Philipsa Na sukces warto pracować Fot. Wojciech Caruk Andrzej Malicki, Prezes Philips a. Firma Philips już na stałe wrosła w świadomość naszej lokalnej społeczności. Przez dwadzieścia lat swojej obecności w naszym mieście przeszła długą drogę rozwoju, nie tylko technologicznego. Obecnie jest jednym z najważniejszych pracodawców i producentów na naszym rynku. O dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa i planach na przyszłość mówił prezes Andrzej Malicki. Mija 20 lat działalności firmy Philips w Kętrzynie. Jaką drogę przeszła firma przez ten czas? Był to okres bardzo dynamiczny, obfitujący w wiele wydarzeń. Sytuacja na rynku zmieniła się. My również dostosowujemy się do tego. Można to podsumować kilkoma konkretnymi liczbami. Mieliśmy trzy duże rozbudowy zakładu, ostatnia w marcu 2009 roku. Powierzchnia produkcyjna i magazynowa została podwojona. Obroty produkcyjne od 1996 roku wzrosły dziewięciokrotnie. Przez cały ten okres koncern Philips zainwestował w kętrzyński zakład ponad 50 mln euro. Był to wkład w rozwój nowych technologii, produktów, kompetencji i zaplecza technicznego. W momencie, kiedy Philips stał się właścicielem dawnego zakładu Farel nasza produkcja była skoncentrowana nie tylko na oświetleniu, ale też na sprzęcie gospodarstwa domowego, były to popularne farelki. Dziś biznes skupia się na profesjonalnych oprawach oświetleniowych. Pokazuje nam to strategię, co chcemy robić i w czym chcemy być najlepsi. Co uważa pan za największy sukces firmy w czasie tych mijających 20 lat? Na sukces warto pracować. Zajęło nam to 20 lat ciężkiej pracy budowania od podstaw kompetencji. W efekcie dziś możemy Fot. Mariusz Wąsik Każda z gimnazjalnych klas jest wyposażona w profesjonalny sprzęt dydaktyczny. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II istnieje już piętnaście lat. Na początku swej działalności był to moloch - najliczniejsza szkoła tego typu w Polsce, w której uczyło się prawie 1500 uczniów. Nauka odbywała się w trzech budynkach, lekcje trwały do z dumą powiedzieć, że jesteśmy miejscem, w którym powstają najnowocześniejsze oprawy oświetleniowe na świecie. Jesteśmy największą na świecie fabryką Philipsa wytwarzającą tego typu produkty. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ludzie, którzy na niego ciężko pracowali i zespołu, który rozwijał swoje kompetencje, rozbudowując zarazem to miejsce. Od niedawna ulice Kętrzyna oświetlane są nowym systemem LED. Proszę opowiedzieć czym różni się on od tego, który funkcjonował wcześniej? LED jest obecnie technologią rewolucyjną i dynamicznie rozwijającą się. Produkty LED owe niosą za sobą mnóstwo korzyści. Są sprawniejsze i wydajniejsze niż poprzednie, tradycyjne źródła światła. Stąd też zużycie energii jest o wiele niższe. W przypadku Kętrzyna, gdzie wymieniono 80 % oświetlenia mówimy o oszczędności energii sięgającej 50 % w skali roku. To przekłada się na kwotę 350 tys. zł zaoszczędzonych w budżecie samorządu. Oprawy LED owe nie wymagają takiej konserwacji i utrzymania, jak oprawy tradycyjne. Ważny jest też aspekt ekologiczny. W Kętrzynie dzięki tej zmianie zmniejszamy roczną emisję dwutlenku węgla o 500 ton, co ogranicza efekt cieplarniany. Tych korzyści można by wymieniać jeszcze bardzo wiele. Sama technologia jest też odporna na uszkodzenia mechaniczne, co istotne jest również w przypadku opraw montowanych wewnątrz budynków. Zaletą jest też fakt większej kontroli nad strumieniem światła. Daje to możliwość sterowania i dopasowania oświetlenia do otoczenia i pory dnia. Pozwala to też na możliwość aktywnego zarządzania światłem poprzez regulację jego natężenia w zależności od potrzeb. Mimo tej nowoczesności można jednak usłyszeć głosy mieszkańców Kętrzyna, że na ulicach jest jednak ciemniej. Co pan o tym sądzi? Jesteśmy już po spotkaniu z władzami miasta, na którym rozmawialiśmy na ten temat. Rzeczywiście jest to problem, który możemy rozpatrywać w dwóch perspektywach. Pierwsza to spełnianie norm i czyste, techniczne parametry. Nie spotkałem jeszcze godziny siedemnastej i co tu ukrywać - trudno było nad tym zapanować. W środowisku lokalnym zaczęły mnożyć się legendy o przemocy, podejrzanych specyfikach krążących wśród uczniów, niewyobrażalnym tłoku, tak zwanym niskim poziomie. Ile jest prawdy w tych stereotypach, które, aż wstyd przyznać, pokutują wśród rodziców do dziś? W 2015 roku Dwójka liczy 257 młodych ludzi. Uczą się oni w 11 klasach ogólnych i tematycznych: Straż Graniczna, matematyczna, sportowa, W kręgu kultury. Po lekcjach mają możliwość pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach naukowych, artystycznych oraz sportowych. Szkoła posiada doskonałe warunki zapewniające uczniom rozwijanie zainteresowań użytkownika chodnika, czy drogi, który interesowałby się parametrami. Ludzi interesuje to, jak odbierają oświetlenie. Pomimo oszczędności, jakie niesie za sobą program SOWA, nie obejmuje on jednak chodników, czy dodatkowych punktów świetlnych, a jedynie ulice. Z tej przyczyny w ramach tego programu nie możemy montować dodatkowych punktów świetlnych. Efektem tego jest percepcja, że w niektórych miejscach jest za ciemno. Ważnym aspektem jest fakt, że w oświetleniu LED owym oprawa oświetla miejsce tak, jak zostało to zaprojektowane. Tradycyjne oprawy świeciły nie tylko w miejsce docelowe, ale również dookoła. Jest to temat bardzo ważny, szczególnie w przypadku przejść dla pieszych. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie i jest to nie tylko problem Kętrzyna, ale również całej Polski. W programie SOWA nie został on dostrzeżony. Obecnie z władzami miasta dyskutujemy, jak rozwiązać tę sytuację. Mamy zaplanowane spotkania konsultacyjne również z udziałem przedstawicieli policji. Chcemy przyjrzeć się bliżej sytuacji przejść dla pieszych, ciemnych, niedoświetlonych miejsc i zaproponować rozwiązania, które ten stan poprawią. Jako kluczowy partner w życiu społeczeństwa, szczególnie w kwestii oświetlenia, z którym wiąże się bezpieczeństwo na naszych ulicach i chodnikach, czujemy się bardzo odpowiedzialni i chcemy wesprzeć tę akcję. Myślę, że już niedługo będziemy mieli konkretny plan, zaczniemy doświetlanie. To partnerstwo społeczne, o którym pan wspomniał wiąże się również z faktem, że firma odgrywa istotną rolę na rynku nie tylko technologiczno produkcyjnym, ale również na rynku pracy. Jak w tej kwestii przedstawia się obecnie sytuacja kętrzyńskiego oddziału Philipsa? Obecnie zatrudniamy ponad 800 osób. Jeśli chodzi o profil produkcyjny, to koncentrujemy się tylko na profesjonalnych oprawach oświetleniowych. Produkujemy oprawy zarówno zewnętrzne, czyli przeznaczone na drogi, parki, czy obiekty sportowe oraz wnętrzowe do zastosowania w biurach, szkołach, wewnątrz budynków. Patrząc na liczby 85 % naszej produkcji trafia na eksport. Główne rynki to Francja, Holandia, 15-lecie istnienia Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II Łamiemy mity i stereotypy i uzdolnień. Niewielu mieszkańców Kętrzyna wie, że Gimnazjum nr 2 jest w naszym mieście szkołą najlepiej wyposażoną w pomoce dydaktyczne. Nowoczesne pracownie przedmiotowe, możliwość zaprezentowania uczniom wielu ciekawych doświadczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych, wykorzystywane tablice interaktywne, sprzęt TV i komputery w każdej klasie, dziennik elektroniczny, nowoczesne szatnie to rzeczywistość - jakże odległa od pokutujących w naszym środowisku stereotypów. Grzechem byłoby pominięcie kompetentnych i przyjaźnie nastawionych nauczycieli, którzy, nie pytając o profity, poświęcają swój wolny czas młodzieży. W Dwójce uczniowie chodzą uśmiechnięci, nie mają lęku przed szkołą i na pewno nie są gorzej przy- Niemcy, Wielka Brytania, Europa Centralna i Wschodnia, w tym oczywiście też Polska. Oprawy zewnętrzne, głównie uliczne to 60 % wartości całej produkcji. Jak wygląda obecnie funkcjonowanie firmy w ramach Warmińsko Mazurskiej Strefy Ekonomicznej? Jesteśmy częścią strefy od lutego 2014 roku. Płyną z tego korzyści, ale wiąże się to też z konkretnymi wymaganiami, jakie zostały nam postawione. Do końca kwietnia ubiegłego roku spełniliśmy jeden z wymogów dotyczących ilości osób zatrudnionych w sposób bezpośredni. Liczba ta wyniosła 635 osób. Ten minimalny poziom utrzymujemy cały czas, a w miarę możliwości chcemy go oczywiście zwiększać. Korzyścią jest fakt, że pieniądze, które zainwestujemy do końca 2018 roku w kwocie minimum 50 mln zł w rozwój nowych produktów i technologii, będą zrefundowane w połowie przez fundusz płynący ze strefy. Czyli minimum 25 milionów wróci do naszego skarbca i będziemy je mogli w przyszłości wykorzystać na dalszy rozwój. Czy możemy już w tej chwili mówić o planach rozwoju na najbliższą przyszłość kętrzyńskiego Philipsa? Od roku 2010 cały czas dynamicznie wzrasta nasza produkcja. Chcemy się koncentrować na rozwijaniu nowego produktu, zaawansowanego technologicznie, opartego o coraz to nowsze technologie LED owe. Bazując na tych produktach chcemy też budować i sprzedawać całe systemy oświetleniowe. Mówimy tu już nie tylko o pojedynczych oprawach, ale całych rozwiązaniach kompleksowego oświetlenia miasta, czy dzielnicy wraz z dostarczeniem systemów efektywnego sterowania tym oświetleniem. Mówiąc o rozwoju cały czas musimy też pamiętać o kompetencjach. Świat idzie bardzo szybko do przodu, technologia szybko się rozwija. Musimy patrzeć w przyszłość i do tego potrzebujemy właśnie kompetentnych ludzi. Położymy nacisk na ich rozwój, tak, aby z jednej strony rozwijać Kętrzyn, a z drugiej wspierać całą grupę Opraw Oświetleniowych Philipsa w Europie i na świecie. Rozmawiał Wojciech Caruk gotowani od swoich rówieśników z innych placówek. A co do poziomu Świadczy o nim przede wszystkim przyrost wiedzy, a to w Gimnazjum nr 2 jest faktem. Uczniowie reprezentują szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, zdobywając zaszczytne tytuły laureatów i przynosząc chlubę środowisku lokalnemu. Jak to się ma do obiegowej opinii o Dwójce? Czy na pewno jest ona obiektywna? Drogi Rodzicu! Zanim wyrazisz swój osąd, sprawdź, czy rezygnując z tej szkoły, nie odbierasz swojemu dziecku możliwości pełnego i wszechstronnego rozwoju. Mariusz Wąsik

8 Wyjątkowa Oferta MOSiR-u z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował specjalną ofertę dla pań i panów w dniu ich święta. Do każdego karnetu zakupionego przez panie w dniu 8 marca oraz każdego karnetu zakupionego przez panów w dniu 10 marca otrzymują w prezencie jednorazowe zaproszenie na pomiar komponentów ciała przy użyciu analizatora typu Tanita. Analiza komponentów ciała przy użyciu Tanity jest uważana za jedną z najbardziej niezawodnych oraz nieinwazyjnych metod kontroli składu ciała. Podczas przeprowadzania pomiaru przez nasze ciało przepływa impuls elektryczny o niskim natężeniu (impuls nie jest wyczuwalny przez osobę badaną). Metoda ta opiera się na pomiarze oporności poszczególnych tkanek organizmu na wysyłany impuls elektryczny. Metoda ta jest bezpieczna i nieszkodliwa dla naszego zdrowia. Dzięki możliwości wprowadzenia dodatkowych informacji takich jak wzrost, wiek oraz płeć uzyskany pomiar jest dokładniejszy. Waga Tanita monitoruje skład organizmu. Kompleksowe pomiary pokazują zmiany jakie zachodzą wewnątrz ciała, a nawet kontrolują proporcje pomiędzy kończynami. Dobrze przeprowadzona analiza komponentów ciała człowieka może sprawić, że dobór właściwej diety i odpowiednio dopracowanego treningu nie będzie problemem, a co za tym idzie, również efekty będą zadowalające. Dzięki badaniu dowiesz się czy wystarczająco o siebie dbasz oraz o co musisz dodatkowo zadbać. PODSTAWOWE INFORMACJE POMIARU: masa ciała ilość tkanki tłuszczowej balans masy mięśniowej poziom wody w organizmie Zalecenia dotyczące oceny składników ciała analizatorem Tanita: badany nie powinien pić alkoholu i kawy na 24h przed pomiarem badany nie powinien wykonywać znacznych wysiłków fizycznych na ok. 12h przed pomiarem badany nie powinien jeść i pić na ok. 3h przed pomiarem ręce i stopy badanego powinny być czyste temperatura ciała badanego powinna być w normie, ręce stopy nie powinny być zmarznięte badany powinien oddać mocz przed pomiarem Uwaga: nie zaleca się przeprowadzania pomiarów u kobiet w okresie menstruacji nie zaleca się przeprowadzania pomiarów u kobiet w ciąży nie zaleca się przeprowadzania pomiarów u osób z rozrusznikiem serc Michał Kasperowicz Siatkówka. Turnieje finałowe Ligi Wojewódzkiej Młodziczek Hala Mistrzów szczęśliwa dla kętrzynianek Fot. Archiwum MOSiR Kętrzyn. Pamiątkowe zdjęcie po wygranej z mrągowiankami. Granica Kętrzyn 21 lutego rozegrała swój trzeci sparing przed rozpoczęciem rundy rewanżowej IV ligi warmińsko-mazurskiej. Czwarte spotkanie odbyło się 28 lutego. Oba W województwie Warmińsko Mazurskim 28 lutego odbyły się turnieje finałowe Ligi Wojewódzkiej Młodziczek. Nasza drużyna grała tego dnia w Hali Mistrzów w Piłce Siatkowej 2014 z drużynami MUKS Omega Mrągowa i LKS Wel Lidzbarka w ramach II ligi. Oznacza to, że zwycięzca tego turnieju zajmował V miejsce na koniec sezonu w województwie. Kętrzynianki pierwszy mecz zagrały z koleżankami z Mrągowa. Zawodniczki MKS MOSiR Kętrzyn pokazały w tym meczu to, co było ich atutem przez cały sezon, a mianowicie konsekwentną, spokojną grę do końca, do ostatniej piłki. Pierwszy i drugi set wyglądały bardzo podobnie. Mrągowianki prowadziły do 20 punktu, lecz to nasze siatkarki lepiej rozgrywały końcówki setów i wychodziły na prowadzenie, dzięki czemu wygrały oba sety z wynikami 25:23 i 26:24. Drugi mecz odbył się pomiędzy zespołami przyjezdnymi i zakończył zwycięstwem siatkarek z Lidzbarka 2:0 (25:18, 25:16). Przegrana mrągowianek oznaczała, że w ostatnim meczu siatkarki z Lidzbarka i Kętrzyna zagrają o zwycięstwo w całym turnieju. Pierwszy set łatwo padł łupem kętrzyńskich siatkarek i zakończył się wynikiem 25:17. Drugi set, głównie dzięki mocnej zagrywce jednej z zawodniczek z Lidzbarka zakończył się przegraną siatkarek z Kętrzyna 25:12. Do decydującego seta bardziej zmotywowane wyszły miejscowe siatkarki, które chciały w ten sposób podziękować kibicom, którzy zajęli wszystkie krzesełka na trybunach. Kętrzynianki przypomniały sobie swoją grę z pierwszego seta i wygrały decydujący set 15:6, tym samym zajmując I miejsce w Turnieju Finałowym II ligi i V miejsce w województwie w kategorii Młodziczka. Jest to ogromny sukces zespołu złożonego z uczennic Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. Dziewczęta z tego gimnazjum uczestniczą w programie Siatkarskie Ośrodki Szkolne, dzięki któremu możliwy był tak dobry występ i reprezentowanie naszego miasta na siatkarskich parkietach w województwie. Był to pierwszy sezon tej drużyny w lidze, dziewczęta zaczynały swoje zmagania od ostatniego miejsca w lidze, ale dzięki ciężkiej pracy, godzinom spędzonym na sali mogły zakończyć ten sezon z tak dobrym wynikiem. Zawodniczki S.O.S. Kętrzyn trenują 16 godzin tygodniowo, uczestnicząc w zajęciach stabilizacyjnych, prewencji, w zajęciach na siłowni i oczywiście szkoląc na sali technikę i taktykę. Dziękujemy bardzo kibicom i sympatykom zespołu MKS MOSiR Kętrzyn za doping, za wsparcie i obiecujemy dalszą, ciężką pracę, która przygotuje nas do kolejnego sezonu. Skład zespołu MKS MOSiR Kętrzyn: Milena Łyszczarek kapitan, Karolina Demczuk, Aleksandra Ciesielska, Joanna Nikończuk, Julita Serwin, Dominika Molda, Weronika Kołodziej, Anna Moczarska, Kamila Pietuszyńska, Aleksandra Hryniewicka, Aleksandra Sadowniczyk, Kornelia Gilon, Eliza Olszewska i Agnieszka Preweda trener. Agnieszka Preweda Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt MKS MOSiR Kętrzyn LKS WEL Lidzbark MUKS Omega Mrągowo LKS WEL Lidzbark - MUKS Omega Mrągowo 2:0 (25:18, 25:16, 0:0) 2. MKS MOSiR Kętrzyn - LKS WEL Lidzbark 2:1 (25:17, 12:25, 15:6) 3. MKS MOSiR Kętrzyn - MUKS Omega Mrągowo 2:0 (25:23, 26:24, 0:0) Piłka nożna. Granica Kętrzyn dwukrotnie zremisowała mecze zakończyły się remisem. Przeciwnikiem naszego zespołu rozegranego 21 lutego były Mamry Giżycko. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, choć zdecydowanie lepszym zespołem była Granica. Wpływ na taki wynik miały zmiany, które zostały dokonane w drugiej połowie meczu, i które wprowadziły trochę chaosu w poczynaniach naszej drużyny. W sparingu tym pozytywnie pokazała się nasza młodzież, a w szczególności Łukasz Swacha-Sock, który rozegrał całe spotkanie i zdobył również bramkę dla naszego zespołu. Martwią natomiast kontuzje, które trapią naszych zawodników. Kontuzjowani są m. in.: Marek Traut, Mateusz Lachowski, Paweł Iwaniuk, Kamil Piątkowski i Tomasz Dajnowski. Granica Kętrzyn - Mamry Giżycko 2:2 (1:0) Kolejne spotkanie zostało rozegrane z Olimpią Olsztynek. Ten sparing także zakończył się remisem. Granica Kętrzyn Olimpia Olsztynek 2:2 (1:1) Rafał Rypina Terminarz spotkań Granicy : r., godz. 14:00 Granica Kętrzyn - MKS Korsze r., godz. 14:00 Granica Kętrzyn - Vęgoria Węgorzewo r., godz. 14:00 Granica Kętrzyn - Łyna Sępopol Wszystkie mecze zostaną rozegrane na boisku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A. Wstęp wolny.

9 Inauguracyjne spotkanie I Ligi Bilardowej Udany debiut kętrzyńskich bilardzistów Fot. Archiwum MOSiR Kętrzyn. Od lewej: Mirosław Kopeć, Dawid Tonojan, Dymitr Łyczko, Kamil Suszczyński i Grzegorz Lasota oraz zawodnicy z Bydgoszczy: Piotr Światowy, Bartosz Czapski, Filip Biesek oraz Igor Luliński. Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Komisję Bilardową wystartowały rozgrywki w pierwszej i drugiej lidze. Po krótkiej przerwie przyszedł czas, aby znowu skrzyżować kije i spotkać się przy bilardowych stołach. Jak już wiadomo bilardziści z Kętrzyna awansowali do I Polskiej Ligi Bilardowej. Tutaj będą zmagać się z najbardziej utytułowanymi zawodnikami z całej Polski. Są to między innymi zespoły z Białegostoku, Bydgoszczy, Częstochowy, Gdańska, Mikołowa, Tczewa, Tomaszowa Mazowieckiego i Warszawy. Podczas meczu inauguracyjnego, Kętrzyn jako najmniejsze miasto w tej stawce, wykazał największą wolę walki. Dzień 22 lutego 2015 roku na długo zostanie w pamięci kętrzyńskich sympatyków bilarda. W nowym Ośrodku Bilardowym w Kętrzynie zmierzyły się zespoły Bałtyckiego Centrum Bilardowego MOSiR Kętrzyn i Maximusa Bydgoszcz. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman, wręczając zawodnikom z Bydgoszczy upominki w postaci naszych regionalnych wyrobów. Spotkanie rozpoczęły dwie emocjonujące gry indywidualne, z których zwycięsko wyszli gospodarze. Swoją dominację w pierwszym spotkaniu potwierdzili też w deblu. Sporo emocji dostarczył też drugi mecz, gdzie goście z Bydgoszczy wywalczyli swój jedyny jak się okazało punkt. Dokonał tego Bartosz Czapski w 8-bil, pokonując Kamila Suszczyńskiego. Ostatecznie nasi zawodnicy pokonali Maximus Bydgoszcz 5:1. W tabeli zajmują wysokie miejsce, ustępując tylko małymi punktami (partie w meczu). Kolejne ligowe spotkanie odbędzie się 22 marca w Gdańsku. Wcześniej będziemy gościć w Bałtyckim Centrum Bilardowym najlepszych zawodników z całej Polski. W dniach marca odbędą się drugie zawody z cyklu Grand Prix Polski - Wik Pol Tour. Pierwsze zawody z tego cyklu rozegrały się w Łodzi i wzięło w nich udział 120 zawodników. Kętrzyńscy bilardziści: Grzegorz Lasota i Dawid Tonojan rozegrali bardzo dobre zawody. Przegrali w walce o ćwierćfinał zajmując 9 miejsce. Mirosław Kopeć Poz. Drużyna Mecze Duże pkt. Małe pkt. Bilans 1 Limonare Arkadia Tczew : Chorten Elida Białystok : Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn : PRB Tor Allinone Mikołów : Green Club Gdańsk : Maximus Bydgoszcz : Joker Tomaszów Mazowiecki : Hulakula Warszawa : Asy Częstochowa 0 0 0:0 0 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH Mistrzostwa Polski Amatorów w Pool Bilard 8 bil Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Bałtyckie Centrum Bilardowe zapraszają na eliminacje regionalne do Bilard Sport Amator Challenge Mistrzostw Polski Amatorów 2015 r. I Turniej odbędzie się r. w Bałtyckim Centrum Bilardowym o godz. 10:30. Wyniki szczegółowe: Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn vs. Maximus Bydgoszcz: 3:0 8-bil wynik Kamil Suszczyński 10:8 Igor Luliński 10-bil wynik Dawid Tonojan 10:9 Bartosz Czapski 9-bli wynik (gra podwójna) Dymitr Łyczko Filip Biesek 10:6 Grzegorz Lasota Piotr Światowy 1 kolejka (runda rewanżowa) Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn vs. Maximus Bydgoszcz: 2:1 8-bil wynik Kamil Suszczyński 3:10 Bartosz Czapski 10-bil wynik Grzegorz Lasota 10:7 Piotr Światowy 9-bli wynik (gra podwójna) Dymitr Łyczko Filip Biesek 10:6 Dawid Tonojan Igor Luliński Zapisy u instruktora gry w bilard. Wpisowe: 20 zł Więcej informacji znajdą Państwo na stronie zakładka Amatorzy, bądź pod adresem Siatkówka. Energa Set Kętrzyn na turnieju w Węgorzewie W Węgorzewie 22 lutego zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Siatkówce Dziewcząt. O triumf rywalizowało 6 ekip: dwie z Węgorzewa, Olsztyn, Wilkowo, Wilkasy oraz Energa Set Kętrzyn. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy (A i B). Po fazie eliminacyjnej dwie najlepsze drużyny z grupy A: Wydminy, LO Węgorzewo oraz z grupy B: Gimnazjum Węgorzewo, Energa Set Kętrzyn awansowały do półfinałów, a ekipy, które zajęły trzecie miejsce w grupie: Wilkowo i Olsztyn zagrały o piąte miejsce. Kętrzynianki walcząc o 3 miejsce uległy starszym koleżankom z Węgorzewa. Zawodniczką turnieju w drużynie Energa Set Kętrzyn została Aleksandra Sokołowska. Skład drużyny Energa Set Kętrzyn: Aleksandra Sokołowska (kapitan), Natalia Kozyra, Wiktoria Babecka, Barbara Karnicka, Wiktoria Makulus, Angelika Wyżlic, Urszula Romanowska, Nikola Sawicka, Anna Stefaniak, Aleksandra Kromplewska, Weronika Moszczyńska. Trener-Mariola Piórkowska. Zawodniczki Energa Set Kętrzyn dziękują sponsorowi Energa S.A za wsparcie finansowe, dzięki któremu biorąc udział w zawodach mogą rozwijać swoje umiejętności sportowe. Mariola Piórkowska Klasyfikacja końcowa: I miejsce - Wydminy II miejsce - Gimnazjum Węgorzewo III miejsce - LO Węgorzewo IV miejsce - Energa Set Kętrzyn V miejsce - Olsztyn VI miejsce - Wilkowo

10 KALENDARIUM 22 marca 1848 r. Za pośrednictwem kapitana G.M. Pudewelsa zakończył się spór arcybiskupa Babtiusa z kapłanem niemieckim o formułę spowiedzi. Nasza rozmowa z Waldemarem Brendą, Naczelnikiem IPN w Olsztynie Młodzi ludzie identyfikują się z bohaterami 22 marca 1701 r. Kolejnych dwóch żołnierzy z kompanii kapitana Binovena otrzymało chłostę szpicrutą przy pomieszczeniu do przechowywania lodu w Rastenburgu. 22 marca 1848 r. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV gościł w Rastenburgu. 22 marca 1897 r. Odsłonięto pomnik poległych mieszkańców miasta i powiatu w wojnie 1866 i 1870 roku. Pomnik usytuowano przy urzędzie starosty (obecnie budynek Starostwa Powiatowego). Po 1945 roku został zniszczony. 22 marca 1992 r. Kętrzyn został siedzibą biskupa diecezji mazurskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. 24 marca 1703 r. Do Rastenburga przybył na praktyki medyczne licencjat Thoma. Została zniszczona brama wejściowa do domu arcybiskupa, stajnie oraz ogród strzelecki, a które następnie na nowo zostały wybudowane. 27 marca 1697 r. Prorektorem gimnazjum w Rastenburgu zostaje Adam Huldrich Schaffer, późniejszy autor Chronik der Stadt Rastenburg. 29 marca 1911 r. W mieście powstała spółka z o.o. Rastenburger Zeitung Gesellschaft mit beschrankter Hhaftung (GmbH) (Dziennik Rastenburski). Jej kapitał to marek (dla porównania kętrzyński zamek wraz z przyległymi terenami został kupiony w 1910 r. za nieco ponad 30 tys. marek). Była to gazeta o orientacji liberalno-konserwatywnej, którą kierował Artur Springfeldt. Nakład gazety dochodził do egzemplarzy. Od 1919 r. do gazety dołączony był dodatek Rastenburger Heimatblatter ( Kartki Ojczyźniane ). Traktował on o historii poszczególnych obiektów, informacji o dworach i pałacach oraz dziejach kolejnych miejscowości powiatu. 1 kwietnia 1876 r. Otwarta została linia kolejowa o długości 1,1 km w Prusach Wschodnich na trasie Kłajpeda rz. Danga, obsługiwana przez Konigliche Ostbahn Królewską Kolej Wschodnią. 1 kwietnia 1897 r. Rastenburg. Wilhelm Piper zostaje burmistrzem miasta. Funkcję swą sprawował przez 24 lata do 1 lutego 1921 roku. Zrezygnował z urzędu z powodu choroby. Człowiek ten zasłużył się w historii naszego miasta. Zawdzięczamy mu obecny układ przestrzenny oraz wygląd architektoniczny Kętrzyna. 1 kwietnia 1927 r. Swoje akcje wypuszcza cegielnia w Rastenburgu (usytuowana była w Gałwunach). Fot. Wojciech Caruk Waldemar Brenda, Naczelnik IPN w Olsztynie. Temat Żołnierzy Wyklętych powraca ponownie przy okazji poświęconego im dnia 1 marca. Problemami dotyczącymi ich działalności zajmuje się w dużej mierze Instytut Pamięci Narodowej. Jest to instytucja, która kilkanaście lat temu postawiła sobie za cel odkrywanie i przybliżanie nam historii, której niestety jeszcze próżno szukać w szkolnych podręcznikach. O działalności tej instytucji opowiedział krótko Waldemar Brenda, Naczelnik olsztyńskiej delegatury IPN u. Dawny Ketrzyn. Spotykamy się przy okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Można powiedzieć, że Instytut Pamięci Narodowej jest mocno zaangażowany w tę tematykę, również tutaj na Warmii i Mazurach? Generalnie jesteśmy zaangażowani w problematykę historii najnowszej Polski XX wieku. Problem kształtowania się aparatu władzy komunistycznej i społecznego ruchu oporu jest jednym z kluczowych, aby móc zrozumieć tą PRL owską rzeczywistość. Stąd temat Żołnierzy Niezłomnych pojawił się w naszych poszukiwaniach, badaniach, ale również w naszej pracy edukacyjnej, której szczególne natężenie ma miejsce właśnie w tym okresie w okolicach 1 marca. To są spotkania z młodzieżą, różne akcje dla uczniów, ale również wykłady, wystawy, spotkania z szeroko rozumianym gronem kombatantów oraz osób dorosłych zainteresowanych naszymi działaniami. Chcemy w ten sposób nie tylko spopularyzować wiedzę o tej trudnej i bolesnej tematyce, ale również żeby ludzie związani z tym okresem działalności Żołnierzy Wyklętych ujawnili się i podzielili się z nami swoimi historiami. To jest niezbędne, żeby dowiedzieć się o tamtym czasie jak najwięcej. Ważne są nie tylko dokumenty, ale również to, co mogli powiedzieć uczestnicy, których jest już obecnie coraz mniej. To jest istotne jeszcze z innego powodu. Słynne już prace ekshumacyjne na Łączce, prowadzone przez zespół profesora Szwagrzyka, dzisiaj już nie tylko tam, ale również w całej Polsce sprawiają, że odkrywamy bezimienne mogiły pomordowanych przez ówczesny aparat bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem jest dla nas wszystkich ustalenie ich personaliów. Wczoraj mieliśmy radosną wiadomość. Ustalono personalia kilku ekshumowanych Wyklętych. Wśród nich legendarną ikonę tego pokolenia Danutę Siedzikównę Inkę. Dalej jednak tysiące nazwisk pozostają nieprzypisane do znajdowanych szczątków. IPN i szereg innych instytucji dążą do tego, aby poprzez badania kodu genetycznego najbliższych móc w przyszłości zidentyfikować znajdowane zwłoki. Zarówno w zakresie Żołnierzy Wyklętych, jak i innych problemów będących w polu zainteresowania IPN powstaje szereg inicjatyw oddolnych. Widać wzrost zainteresowania tamtą historią patrząc chociażby na Fundację Niezłomni czy szereg środowisk młodzieżowych. Jak pan to ocenia? Trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z niesamowitym ruchem społecznym, który dąży do upamiętnienia naszych bohaterów. Rzeczywiście szczególnie zaangażowana jest w to młodzież. Myślę, że to trochę dlatego, ponieważ młodzi ludzie identyfikują się z tamtymi bohaterami. Poszukują wartości, ideałów, pewnych punktów odniesienia, które mogłyby być dla nich ważne. W czasach, kiedy wszystko wydaje się być relatywne istotne jest, aby młodzież takie wartości poznała. Żołnierze Wyklęci wydają się być takim znakomitym wzorcem, do którego można się odnosić. Nad jakimi obecnie tematami intensywnie pracuje olsztyński IPN? Takich tematów jest wiele. To jest biografia Jakuba Prawina, pierwszego pełnomocnika rządu komunistycznego na Warmii i Mazurach zaraz po zajęciu tych terenów przez wojska sowieckie. To jest również działalność Polskiej Partii Robotniczej. W dalszym ciągu Żołnierzy Wyklętych, Solidarności, praktycznie cały okres komunizmu. Tych zadań, które podejmujemy jako pracownicy IPN u jest sporo. Każdy z pracowników pionu edukacyjnego jest przypisany do kilku tematów, którymi się zajmuje. Wydajemy różne książki, niedługo ukażą się kolejne. Mam nadzieję, że jedna z nich będzie podsumowaniem dotychczasowej kilkunastoletniej działalności Instytutu Pamięci Narodowej na terenie Warmii i Mazur. Rozmawiał Wojciech Caruk 1 kwietnia 1931 r. Rastenburg. Odbył się wielki festyn z okazji 100-lecia lokalnej gazety Rastenburger Zeitung ( Dziennik Rastenburski ). Impreza była zorganizowana pod honorowym patronatem zmarłego kilka miesięcy wcześniej redaktora naczelnego gazety Artura Springfeldta. 2 kwietnia 1583 r. Rastenburg. Ponownie wzniesiono na wieży kościoła św. Jerzego krzyż oraz iglicę*. Przeciągające się w okresie od Wielkanocy do Zielonych Świątek mrozy spowodowały wzrost cen zbóż. Za jeden korzec (54,961 litra) żyta płacono 1 guldena, za jeden korzec jęczmienia 21 groszy i za korzec owsa- 16 groszy. * 12 marca 1581 r. między godziną 21, a 22 wiał sztormowy wiatr, który zdmuchnął wieżyczkę kościoła wraz z krzyżem i iglicą. 2 kwietnia 1699 r. Rastenburg. Zmarła Katarzyna Hennig, z domu Cibrovin miejscowa kobieta, która była szczęśliwą matką 7 synów i 15 córek oraz babcią 16 wnuczków i 14 wnuczek. Kętrzyn. ul. Rollberg, a współcześnie ul. Zjazdowa. Foto z 1946 roku.

11 Rok Jana Pawła II Papieża Polaka Modlitwa może stać się ważnym czynnikiem mobilizacji Polaków Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia ustanowić rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata. Zgodnie z tą uchwałą szereg wydarzeń w całym kraju będzie poświęconych osobie Papieża Polaka. Wojciech Caruk Decyzję o ustanowieniu roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II posłowie sejmu RP podjęli w grudniu ubiegłego roku. Zaapelowali też przy tej okazji by motywem przewodnim wszelkich inicjatyw wzbogacających obchody były jego słowa wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze: Czuwam to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje Uhonorowano w ten sposób osobę, która bezprecedensowo przeszła do historii jednocześnie naszego kraju, jak i całego świata. Motywację można znaleźć również w uzasadnieniu do treści podjętej uchwały. Jego ogromne zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów. Znamienny wydaje się fakt, że bez względu na dzielące posłów różnice ideologiczne i polityczne, decyzję w tej sprawie podjęli praktycznie jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 384 posłów, czterech było przeciw, pięciu wstrzymało się od głosu. - Ta uchwała jest bardzo ważną decyzją naszego parlamentu, która zobowiązuje. Ukazuje największego z rodu Polaków, ogłoszonego przez Kościół świętym, który nie tylko był niezwykłym kapłanem, biskupem, kardynałem i papieżem, ale także wielkim polskim patriotą. Dzięki swojemu papieskiemu wyniesieniu i wielkiemu świadectwu wiary, które dawał całemu światu, nie omieszkał także zaświadczać o swojej miłości do rodzinnego kraju, zachęcając innych do miłości i szacunku do swojej ojczyzny mówi ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny Tygodnika Katolickiego Niedziela. Fot. Ewa Brzostek Portret Jana Pawła II został podarowny Burmistrzowi Miasta przez Parafię św. Katarzyny. Wisi on w sali sesyjnej w Ratuszu. Szczególnym miesiącem będzie kwiecień. Wtedy przypada dziesiąta rocznica śmierci i pierwsza kanonizacji Jana Pawła II. Jednak cały rok będzie obfitować w wydarzenia przypominające postać świętego i przypominać to, czego nauczał. Stosownych uroczystości nie zabraknie również w Kętrzynie. Już teraz na stronie internetowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury ogłoszony jest nabór zgłoszeń na Festiwal Piosenki Papieskiej. Tradycyjnie też ważną datą w papieskim kalendarzu jest obchodzony w tym roku po raz piętnasty Dzień Papieski. 16 października, obchodzony będzie pod hasłem Jan Paweł II patron rodziny. Koordynująca jego obchody Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zebrała w ubiegłym roku 12 mln zł na stypendia dla zdolnej młodzieży. Zdaniem kardynała Kazimierza Nycza ustanowienie Roku św. Jana Pawła II jeszcze bardziej podniesie jego znaczenie. Poprzez różne wydarzenia, konferencje i uroczystości chcemy przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana Pawła II. Pamiętajmy także, że jest to rok 10. rocznicy śmierci Papieża, co pokazuje nam jak czas szybko płynie i jak wiele jest do zrobienia, żeby pamięć o Janie Pawle, a zwłaszcza jego przesłanie, kim był i co zostawił swoim pontyfikatem, utrwalać także w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i przez obchody Dnia Papieskiego zaznaczył metropolita warszawski. Wszystkie wydarzenia oraz podejmowane przez Kościół Katolicki działania mają na celu nie tylko przypominanie osoby i nauk Karola Wojtyły. W opinii duchownych ogromne znaczenie ma położenie nacisku na modlitwę, budowanie wiary oraz wzmacnianie więzi z Bogiem, Kościołem i Ojczyzną. - Trzeba podkreślić, że człowiek, który się modli, będzie dbał także o czystość swojego sumienia, o wypełnianie Bożych przykazań, o chrześcijańską obecność w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym. Modlitwa może stać się bardzo ważnym czynnikiem mobilizacji Polaków do poprawy swojego życia i pracy nad sobą dodaje ks. Ireneusz Skubiś. Festiwal Piosenki Papieskiej i Religijnej Zgłębianie znajomości utworów Papieża Polaka oraz twórczości z nim związanej, poszukiwanie i pielęgnowanie wartości duchowych promowanych przez Jana Pawła II, rozpowszechnianie poezji śpiewanej oraz piosenek o tematyce religijnej to tylko niektóre cechy, które podkreślają charakter Festiwalu Piosenki Papieskiej i Religijnej. Przesłuchania ruszają już 28 marca. Beata Szuksztul Rozwijanie zainteresowań, prezentacja uzdolnień muzycznych i wokalnych, rozpowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych pamięci o Janie Pawle II, kształtowanie umiejętności szlachetnego współzawodnictwa i współpracy to kolejne cele, które postawili sobie organizatorzy festiwalu Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Do uczestnictwa w festiwalu zapraszamy solistów oraz zespoły w następujących kategoriach wiekowych: 7-9 lat, lat, lat oraz 16 i więcej lat i chóry. Instytucja delegująca może zgłosić do festiwalu maksymalnie 4 uczestników (soliści) i dwa zespoły (chóry). Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór piosenki lub pieśni o tematyce religijnej związanej z Janem Pawłem II. Utwory mogą być wykonywane z półplaybackiem lub akompaniamentem, podkłady muzyczne powinny być dobrej jakości i dostarczone przed występem wyłącznie na płycie Audio CD. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony lub w siedzibie organizatora Kętrzyńskie Centrum Kultury przy ul. Sikorskiego 24 a należy dostarczyć do dnia 20 marca do pokoju nr 11. Przesłuchania finałowe rozpoczną się 28 marca o godz w sali kinowo-widowiskowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 a. Koncert laureatów odbędzie się 26 kwietnia w Amfiteatrze przy ul. Kajki 2 podczas uroczystych obchodów poświęconych pamięci Papieża Jana Pawła II. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Paulina Waszczuk, tel , Wspominamy kanonizację Jana Pawła II W przeddzień kanonizacji Jana Pawła II, 26 kwietnia 2014 roku na placu Piłsudskiego przy ołtarzu na schodach Ratusza mieszkańcy Kętrzyna wspólnie przeżywali dar kanonizacji Jana Pawła II. Warto przypomnieć to wydarzenie, bo 2015 rok będzie poświęcony naszemu Papieżowi. Przy tej okazji w Kętrzynie nie zabranie uroczystości związanych z Janem Pawłem II. - Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia, począwszy od tego patriarchy, którego nazywa Jan Paweł II Ojcem naszej wiary. To nas wyróżnia przez Bogurodzicę, o czym Elżbieta przy nawiedzeniu powiedziała Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Po ludzku, wbrew nadziei uwierzyła, że się stanie, bo w dziejach człowieka działa Bóg. Powiedział Chrystus: Ojciec mój dotąd działa i ja działam. To miejsce jest także świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi czytał Krzysztof Hećman Burmistrz, Burmistrz Miasta Kętrzyn jedno z nauczań Jana Pawła II. Jakże aktualnie brzmiały te słowa, gdzie w jednym miejscu zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, dzieci, młodzieży, dorosłych Mieszkańców naszego miasta. Wszyscy zjednoczeni w modlitwie i wspólnym przeżywaniu daru kanonizacji Papieża Polaka. Homilię tę wygłosił o. dr Aleksander Jacyniak. Po mszy koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. inf. dr Adolfa Setlaka nastąpiło poświęcenie obrazu z wizerunkiem Jana Pawła II, który został przekazany na ręce Burmistrza Miasta Kętrzyn. - Jest to prezent od Parafii św. Katarzyny i proszę powiesić ten obraz świętego Jana Pawła II w sali obrad w Ratuszu, aby nasi radni cokolwiek radzą i ustalają czynili to zgodnie z sumieniem i przekonaniem powiedział ks. dr Zygmunt Klimczuk. Poświęcono również rzeźbę Jana Pawła II oraz sadzonkę dębu papieskiego, które zostały przekazane Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. Na koniec wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu młodzieży z papieskiego gimnazjum oraz zespołu Jedynaczki pod kierunkiem Doroty Gwardy. Błogosław duszo moja Panu, wszystko co we mnie Jego największe imię, Błogosław duszo moja Panu Jego dobroci nigdy nie zapominaj. W takim nastroju błogosławieństwa i wdzięczności Bogu uczestnicy mszy na pl. Piłsudskiego wracali do swoich domów. Ewa Brzostek

12 Dariusz Nawrocki został Niezwyczajnym Dariusz Nawrocki, komendant kętrzyńskiego szczepu harcerskiego Vatra został zwycięzcą ogólnopolskiego plebiscytu ZHP Niezwyczajni. Jest to wyróżnienie za jego dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą. Spośród stu tysięcy osób zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego do ogólnopolskiego plebiscytu instruktorskiego ZHP zgłoszono 171 kandydatów. Kapituła nominowała ostatecznie 25 osób w 5 kategoriach. Głosowanie było prowadzone przez Internet do 22 lutego. Zwycięzców ogłoszono 28 lutego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas Gali Dnia Myśli Braterskiej Pokolenie wolności. Harcmistrz Dariusz Nawrocki wygrał w kategorii Celem jest wychowanie. Nagrodzono go w ten sposób za pozytywną siłę oddziaływania na dzieci i młodzież, wprowadzenie motywacyjnego systemu punktacji. Laur odebrał z rąk hm. Teresy Hernik, Prezesa Zarządu PFRON i byłą Naczelnik ZHP. - Nie spodziewałem się, że wygram tę kategorię. Dopiero potem poczułem emocje i do tej pory nie mogę się jeszcze z nich ogarnąć powiedział tuż po otrzymaniu nagrody Dariusz Nawrocki. Jego zdaniem na kadrze harcerskiej ciąży olbrzymia odpowiedzialność za wychowanie dzieci i młodzieży. To od drużynowych zależy w jaki sposób młody harcerz zaaklimatyzuje się w swojej grupie. - Trzeba mu znaleźć takie zajęcie, żeby się dobrze w tej drużynie czuł, żeby znalazł w niej to w czym jest dobry i może się rozwijać. Trzeba pokazywać, że jest wartościowym człowiekiem, dawać konkretne zadania i ukierunkowywać Pokazywać mu, że może być coraz lepszy wytyczając mu coraz bardziej istotne cele. Oczywiście trzeba to robić w taki sposób, żeby mógł je zrealizować dodaje Nawrocki. Plebiscytowy sukces nie spowodował jednak, że harcmistrz ma zamiar spocząć na laurach. Jak sam podkreśla czeka go dalsza, ciężka praca w szczepie Vatra. - Jesteśmy małym szczepem, więc jako priorytet stawiam sobie zaangażowanie jak największej liczby dzieci. Jestem zaangażowany w różne działania promujące ruch harcerski. Przygotowujemy się już do akcji letniej. Trzeba napisać program, mamy już wybrane miejsce obozu. To jest taka praca, która nigdy się nie kończy. Ja jestem takim człowiekiem, który dużo wymaga. Ciągle pokazuję, że można więcej i lepiej mówi komendant szczepu Vatra. Wojciech Caruk W każdym człowieku drzemie talent Opracowała Elżbieta Wąsik Żeby rozwijać talenty, trzeba najpierw wiedzieć, co znaczy to słowo. O wyjaśnienie terminu poprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie. *** Talent, co to jest talent? Talent to Zosia, która rzewnie śpiewa? Ola, która tańczy niczym baletnica? Bartek, który gra na gitarze smętne serenady? A może Michał, który rysuje jak Picasso? Talent, co to jest talent? Martyna Gaszczyńska, 5d *** Czym są talenty? Talenty mogą być jak instrumenty. Trzeba się rozwijać, żeby na nich grać. Felieton. Dzień Kobiet i Mężczyzn okiem faceta Obserwacja. Z niej wynika szereg myśli i działań w życiu każdego człowieka. Skłania do refleksji, wyciągania wniosków, nauki, a efektem jest najczęściej definicja obserwowanego zjawiska. Są jednak pewne aspekty, których nie da się jednoznacznie zdefiniować mimo że wiele osób próbuje. Jednym z nich jest kobiecość. Wojciech Caruk W czasie kiedy XXI wiek i cały związany z nim rozwój, populizm, nowoczesność nabierają coraz to większego pędu pewne określenia i zjawiska zmieniają swoje znaczenie, przechodzą metamorfozę. Wystarczy spojrzeć właśnie na kobiety i ich rolę w historii cywilizacji. Wystarczy sięgnąć już do Biblii i zwrócić uwagę, jaką rolę odegrały przedstawicielki pięknej płci. Potem też były królowymi, księżniczkami, wojowniczkami, artystkami, żonami i matkami. Przez te wszystkie epoki łączyło ich jedno zasadnicze określenie, kobiecość. Najczęściej ta przez duże K. To dzięki nim funkcjonowały domowe ogniska, upadały rządy, powstawały kraje. To dla nich w szranki stawali rycerze, magnaci. To one wprowadzały i wprowadzają w życie mężczyzn promienie radości, miłości i tak istotne, chyba dla każdego człowieka, poczucie bycia kochanym. To dla nich 8 marca ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet, upamiętniając tragedię robotnic zakładów odzieżowych w USA. Sprowadzenie OGŁOSZENIE Тарас Шевченко, «Місячна ніч на Косаралі» REKLAMA później tego dnia do symbolu goździka czy wręczanych za komuny w zakładach pracy deficytowych towarów pokroju rajstop spowodowało, że teraz my nowocześni patrzymy na ich święto często jak na postkomunistyczny przeżytek. Co ma jednak wspólnego kobiecość z politycznymi systemami? Czy fakt dostrzegania drugiego człowieka powinien być zależny od panującego obecnie trendu, czy od tego kim ten człowiek jest? Ольштинський відділ та місцеві Гуртки Об єднання українців у Польщі в Ольштині, Кентшині та Лідзбарку Вармінському запрошують на Шевченківські концерти на Вармії та Мазурах O kobietach pisano i mówiono już wiele. Najczęściej czynili to mężczyźni poszukujący tajemnicy kobiecości. Mówiono, że kobiety są jedną, wielką tajemnicą. Czy jednak tak jest naprawdę skoro często potrzebują się przed nami otworzyć? Z drugiej strony czy to my jesteśmy rzeczywiście takimi twardzielami, skoro mamy do nich zwyczajną słabość? Samo obchodzenie Dnia Kobiet, czy niedawnych Walentynek może nie mieć żadnego znaczenia, jeśli te wymienione święta nie będą trwały cały rok. Każdego, zwykłego, szarego dnia. I w czasie smutku i w czasie radości, zimą i latem. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem nim zrozumiesz swój błąd lansowała kiedyś takie przesłanie Budka Suflera. My jednak kobietom ulegamy, ustępujemy. Oczywiście pamiętam o tych kobietach, cierpiących tragedię, które spotykają się w życiu z uporem mężczyzny definiowanym pięścią i wyzwiskami. Czy to jest jednak postawa godna prawdziwego faceta? Nie bójmy się mówić kobietom o ich kobiecości. Być może niektóre emancypantki i feministki nazwą nas szowinistami. Pozwólmy jednak kobietom być kobietami. Dla nich piszemy wiersze, piosenki, kupujemy kwiaty i czekoladki. To jednak nie kształtuje ich kobiecości. Ona jest formowana poprzez poczucie bycia potrzebną i kochaną, szanowaną i docenianą. Czy to tak wiele? Wystarczy kobietę dostrzegać w jej detalach, mowie, gestach, uśmiechu, spojrzeniu. Tego życzę panom, aby to przy kobietach pokazywali, że są prawdziwymi mężczyznami. To takie życzenie na przypadający 10 marca dzień mężczyzny. Wam, drogie panie życzę rozkwitu kobiecości, tak aby ten kwiat pachniał i mienił się kolorami nie tylko przy okazji waszego święta, ale przez każdy dzień waszego cennego życia. A może talenty są jak rośliny? Trzeba o nie dbać, podlewać i przesadzać. A może talenty są jak ludzie? Trzeba je rozumieć i szanować. Kamil Rzepko, 4b

13 Muzyczny Maraton w City XXXI Kaziuki-Wilniuki w Kętrzynie Kaziuki-Wilniuki to już kętrzyńska tradycja. Co roku halę widowiskowo-sportową wypełnia tłum wielbicieli wieleńskich klimatów. A tych nie brakuje. Muzyka, taniec, wileński jarmark i znani wileńscy gawędziarze Dominik Kuziniewicz "Wińcuk i Anna Adamowicz "Ciotka Franukowa". To wszystko już poraz trzydziesty pierwszy 6 marca o godz Beata Szuksztul Podczas tegorocznych Kaziuków-Wilniuków wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca Zgoda z Wilna, Polski Zespół Folkorystyczny Rudomianka z Rudomina na Wileńszczyźnie oraz Zespół Tańca Ludowego Perła Warmii z Lidzbarka Warmińskiego. Koncerty poprowadzą tradycyjnie znani gawędziarze wileńscy: Dominik Kuziniewicz "Wińcuk i Anna Adamowicz "Ciotka Franukowa". Imprezie będzie towarzyszył Jarmark Wileński z rękodziełem, palmami i ozdobami wielkanocnymi, sercami kaziukowymi, potrawami wileńskimi, malarstwem, wydawnictwami, rzeźbami i wszystkim innym, co związane z Wilnem. Prawdziwy maraton muzyczny szykuje się nam w przyszły weekend. W dniach marca City Club będzie gospodarzem dwóch koncertów, na które już dziś zapraszamy. W piątek trzynastego zagra legenda polskiego rocka - zespół Róże Europy. Po Turbo, Moskwie i Oddziale Zamkniętym to na przestrzeni ostatniego pół roku kolejny zasłużony band, który odwiedzi Kętrzyn. Róże Europy promują właśnie swój dziewiąty album zatytułowany Zmartwychwstanie i nie zapominają zajechać także do naszego miasta. Nazajutrz po Różach Europy do Kętrzyna po raz drugi przyjedzie genialny perkusista jazzowy Rafał Gorzycki. Jest on uznawany za jednego z najbardziej twórczych muzyków jazzowych w Polsce, a jednocześnie za jednego z najbardziej szanowanych naszych perkusistów na świecie. Swój kunszt Gorzycki miał okazję pokazać kętrzyniakom już w grudniu ubiegłego roku, kiedy koncertował ze swoim trio w ramach cyklu Muzyczne Inhalacje. Tym razem Rafałowi towarzyszyć będzie brytyjski gitarzysta Jonathan Dobie. Muzycy spotkali się wcześniej podczas pracy w projekcie Pieces of Brain, związanym z bydgoskim Mózgiem. Obecnie artyści promują płytę Nothing, której premiera miała miejsce 28 lutego tego roku. Warto jeszcze zaznaczyć, że mecenasem koncertu Gorzycki/Dobie jest znana na całym świecie kętrzyńska firma MTI-Furninova, w imieniu której pragniemy zaprosić wszystkich otwartych na niekonwencjonalne dźwięki, nie tylko strukturą połączone z nurtem muzyki jazzowej. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Marek Szymański City Club Róże Europy Początek: wstęp: 25 (przedsprzedaż) i 35 PLN City Club Rafał Gorzycki/Jonathan Dobie Początek: Wstęp wolny! Pierwszy czytelnik, który przyjdzie z egzemplarzem gazety do naszej redakcji otrzyma wejściówkę na koncert zespołu Róże Europy. Premiera spektaklu Królewna Śnieżka w wykonaniu kętrzyńskich tancerzy Nowe Spojrzenie 2015 Przegląd Tańca Współczesnego oraz Teatrów Tańca rusza już 14 marca. Do Kętrzyńskiej hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A zjadą najlepsi tancerze, aby zaprezentować swoje umiejętności. Przegląd jest zorganizowany w formie konkursowej i podzielony na dwie części. Pierwsza rozpocznie się o godz. 11:00. Zobaczymy w niej zmagania formacji tanecznych, jak i również solowe prezentacje uczestników w kilku kategoriach wiekowych. Swój przyjazd zapowiedziało wiele grup z całej Polski. Druga część imprezy, na którą zapraszamy od godz. 17:00, odbędzie się w formie Gali Teatrów Tańca, podczas której będzie można zobaczyć premierowy spektakl pt. Królewna Śnieżka w wykonaniu Kętrzyńskiego Teatru Czarno-Białej Strefy Tańca. Jednak to nie jedyna atrakcja wieczoru, ponieważ swoją twórczość zaprezentuje również Wileński Teatr Tańca Low Air. Piotr Frąckiewicz Termin: 6 marca (piątek) godz Miejsce: Hala sportowa MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A Wstęp wolny Kalendarz Imprez Kulturalnych r. (czwartek), godz Burleska Broadway owska rewia Grupy Estradowej Flame Sala widowiskowo-kinowa - Kino Gwiazda Bilety w cenie: 30 zł do nabycia w kasie Kina Gwiazda r. (piątek), godz XXXI Kaziuki-Wilniuki Hala MOSiR, ul. Kazimierza Wielkiego 24 A Wstęp wolny r. (czwartek), godz Teatr Bolszoj Jezioro Łabędzie Sala widowiskowo-kinowa - Kino Gwiazda Bilety w cenie: 30 zł normalny, 25 zł - ulgowy do nabycia w kasie Kina Gwiazda r. (piątek), godz Koncert zespołu Róże Europy City Club, ul. Lanca 3 Bilety w cenie 25 (przedsprzedaż) / 35 (w dniu koncertu) r. (piątek-czwartek), godz edycja Festiwalu Sputnik nad Polską Sala widowiskowo-kinowa - Kino Gwiazda Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie kina "Gwiazda" od godz.14.00, w dniu projekcji wybranego tytułu r. (sobota), godz Nowe Spojrzenie 2015 Przegląd Tańca Współczesnego oraz Teatrów Tańca Hala MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 A Wstęp: 5 zł r. (sobota), godz Koncert Szewczenkowski Sala widowiskowo-kinowa - Kino Gwiazda Wstęp wolny r. (wtorek), godz Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Szatrawskim połączone z promocją jego najnowszej książki Wiek Nowy Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Zamkowym 1 Wstęp wolny Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Szatrawskim Spotkanie z pisarzem Krzysztofem Szatrawskim połączone z promocją jego najnowszej książki Wiek Nowy odbędzie się 17 marca o godz w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Zamkowym 1. Na wieczór z autorem zapraszają Burmistrz Miasta Kętrzyn, Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Kętrzyńskiego i Stowarzyszenie im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie. Krzysztof Dariusz Szatrawski (kętrzynianin z urodzenia, członek Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie) poeta, prozaik, eseista, muzykolog, literaturoznawca i kulturoznawca. Wydał 7 książek poetyckich: Posłanie ostatniego z epigonów (1981), 24 godziny śmierci (1988), Poniżej snu (1989), Wiersze graficzne (1990), Tak cicho śpiewa północ (1997), Pieśni miłości i rozstania (1999), Wiek nowy (2014), powieść Requiem dla Bohatera (1989), tom opowiadań Odjazd (2006) oraz szereg prac naukowych z dziedziny historii muzyki i teorii kultury, w tym rozprawy kulturoznawcze, na podstawie których uzyskał doktorat i habilitację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego wiersze i artykuły naukowe były przekładane na język angielski, niemiecki i rosyjski, publikowane w pracach zbiorowych, antologiach i czasopismach. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W jego dorobku można znaleźć również liczne przekłady poezji z języka angielskiego, hebrajskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W 2013 roku opublikował pierwszy kompletny przekład na język polski z cyklu wierszy Arno Holza Phantasus w wersji z lat Opublikował ponad 1000 recenzji muzycznych, literackich i esejów. Jest też autorem tekstów piosenek i przekładów piosenki poetyckiej z języków obcych. Krzysztof Szatrawski jest Prezesem olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz laureatem licznych nagród, w tym Złotej Płyty za teksty piosenek. Wstęp wolny. Witold Gagacki

14 OGŁOSZENIA DROBNE NIERUCHOMOŚCI Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel Sprzedam lub wynajmę garaż na ul. Daszyńskiego za Przychodnią Zdrowia. Tel Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza Wielkiego, tel Sprzedam garaż murowany, ul. Chrobrego w pobliżu sklepu Społem, tel Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915 m2. Tel Kupię jednopokojową kawalerkę w Kętrzynie. Tel Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu, ok. 10 ar, tel Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn, ul. Chopina, tel Dolina Gubra sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi, Kętrzyn, tel Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, 41 metrów kwadratowych w centrum Kętrzyna. Tel Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu, 10 ar, tel Sprzedam lub zamienię mieszkanie 39,80 m kw., ona nowe, centralne ogrzewanie gazowe zamienię na mieszkanie w Olsztynie lub Barczewie. Tel Sprzedam dom na wsi do remontu. Tel Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie z piwnicą i balkonem ul. Kołobrzeska 3. 48,2 m.kw. 3 pok. Mieszkanie rozkładowe. Świetny widok z okien. Media miejskie. Nowe okna PCV. Blok ocieplony. Tel Sprzedam dom 90 m2 + działka 9a, 2 garaże, 10 km od Kętrzyna. Tel Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię na mieszkanie. tel Sprzedam garaż przy ul. Skłodowskiej 7, cena do uzgodnienia, tel Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn, ul. Rzemieślnicza, tel Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel , cena do negocjacji Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów. Tel Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel Sprzedam działkę ogrodniczo-rekreacyjną, ogrodzona, altana murowana, za rynkiem. Tel Pomieszczenia na szrot pod Kętrzynem. Hala 700 m2 + ogrodzona działka 30 a. Tel Kupię garaż. Najchętniej przy ulicy Rynkowej, Jagiełły, Poznańskiej, Warmińskiej, Wileńskiej lub Parkowej. Tel lub Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, woda, CO, garaż, działka w Starej Różance. Tel Budynek w Kętrzynie z wyposażeniem stolarni sprzedam. Tel Sprzedam garaż na ul. Rynkowej, tel Sprzedam mieszkanie M5 na parterze w Nakomiadach, tel lub Sprzedam lub wynajmę. Hala 700 m2 + magazyn 100 m2 + pomieszczenie biurowe 50 m2. Całość ogrodzona, 5 km od Kętrzyna. Tel Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel Sprzedam mieszkanie 47 m2, Moniuszki 11, Sprzedam działkę 30 ar nad jeziorem Siercze, 3,50 ha w Kwiedzinie, tel Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe 60 m2 w centrum Kętrzyna. Tel Zamienię garaż z osiedla Piastowskiego na garaż na osiedlu Sikorskiego. Tel Sprzedam mieszkanie 58 m2 w Kętrzynie. Tel Sprzedam dom na wsi, 110 m2 na działce 2200 m2, staw oraz przyległa działka budowalna 1800 m2. Tel Sprzedam atrakcyjne działki budowlane. Kętrzyn. Tel lub Sprzedam atrakcyjną działkę rolno-budowlaną 1,34 h położoną za basenem miejskim w Kętrzynie. Tel Wynajmę lub sprzedam lokal handlowy w Kętrzynie. Budynek wolnostojący. Tel Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie, IV piętro, ul. Westerplatte 24, Kętrzyn, tel Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Jagiełły. Tel Sprzedam mieszkanie 58 m kw. w centrum Kętrzyna, tel Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 102,35 m kw., tel Wynajmę lokal na działalność biurową, handlową lub usługową, D.H. Centrum, 37 m kw. Kętrzyn, tel Sprzedam garaż, ul. Chrobrego, tel po 17. Sprzedam mieszkanie 58 m2 w centrum Kętrzyna. Tel Sprzedam siedlisko Niedziały dom + 0,5 h ziemi. 11 km od Kętrzyna. Tel INNE Sprzedam nowe okna PCV, wymiary 1,5 mx1,5 m, 80 cm x 150 cm, 120 cm x 120 cm, 85 cm x 230 cm. Tel Sprzedam zastawę stołową, obiadową Potsdam Sorau z lat ośmiokątne, 17 elementów, talerze, wazy, sosjerka. Cena całości 550 zł, tel Sprzedam butlę do gazu z reduktorem, 11 kg, tel Sprzedam choinkę sztuczną. Nowa, 180 cm wysokości. Tel Sprzedam muszle klozetową białą bez deski. Nowa. Tel Sprzedam Dyma 8, pylarka Rema pylarko - wyrównywarka. Tel Sprzedam kwietnik metalowy - złoty brąz na 3 doniczki - bardzo ładny. Tel. Tel Sprzedam fotel eko-skóra ciemny brąz - jak nowy. Tel Sprzedam wózek 2w1 Tako Capiva kolor czarny po jednym dziecku 650 zł. Tel Sprzedam łuparkę niemiecką hydrauliczną do kłód drzewa do 53 cm, nacisk 5 ton, zasilanie 230 V + dokumentacja. Tel Sprzedam karty pamięci do konsoli playstation vita o pojemnościach 4 GB i 8 GB, tel Sprzedam betoniarkę, poj. 75l, na 240 V, mało używana, w idealnym stanie, tel Sprzedam namiot 3-osobowy bez tropiku za 50 zł. Tel Sprzedam meble retro, dwie szafy 3-drzwiowe, toaletę, dwie szafki nocne, kredens, sofę. Tel Sprzedam stylową kanapę (retro) + stolik. Tel Sprzedam biurko szkolne + fotel. Stan bardzo dobry. Kętrzyn. Tel Odstąpię miejsce na starym cmentarzu, tel Sprzedam książki do chemii na studia. Tel Odstąpię grobowiec dwukomorowy w Kętrzynie na starym cmentarzu, tel Licencjonowany trener osobisty(personalny) pomoże nie tylko tym, którzy mają nadwagę. tel Sprzedam tanio suknię ślubną z welonem, rozmiar 36/38, tel Sprzedam miód z własnej pasieki. Kętrzyn. Tel Kupię miejsce na starym cmentarzu w Kętrzynie. Tel Sprzedam wózek głęboki, kolor zielony, cena 200 zł oraz bujaczek Fischer Price, tel Sprzedam rower treningowy, komodę słupek, szafkę na sprzęty RTV, tel Sprzedam robótki haftowane i szydełkowe, również na zamówienie, tel Sprzedam elektroniczny instrument muzyczny CTK-571 Casio, tel Sprzedam przedsionek do przyczepy kampingowej dł. ok. 8,5m. Tel Sprzedam toaletę przenośną turystyczną. Stan bardzo dobry. Tel USŁUGI Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel Francuski, młodzież i dorośli. Tel Tłumaczenia wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 14/2, tel Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel , Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. tel Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA. Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel Angielski konwersacje native speaker USA, francuski, rosyjski. Dzieci, młodzież, dorośli. Tel , Fizyka korepetycje, przygotowanie do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego. Tel PRACA Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie: trzy lata na dużym dostawczym. Tel Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel Szukam pracy jako elektryk. Tel lub Opiekunka do dzieci na weekendy, tel MOTORYZACJA Sprzedam koła KPL 12 cali do przyczepki samochodowej Fiata 126 p Tico. Tel Sprzedam samochód Mitsubitshi Space Star, Diesel, 2003, tel Sprzedam Ford Focus, Diesel, 2000, tel Sprzedam motocykl Jawa350, tel Sprzedam łódź stalową 8 m i wózek transportowy. Tel Walka z cellulitem Walka z cellulitem nie jest prosta. Żeby przyniosła skutki, trzeba działać na kilku frontach. Poza ćwiczeniami i kosmetykami, warto zmieć styl żywienia. Cellulit dotyczy każdej kobiety, zarówno z nadmierną masą ciała, jak i szczupłej. Pomarańczowej skórki nie pozbędziemy się jedynie stosując balsamy czy masaże. W zmniejszeniu cellulitu istotna jest głównie odpowiednia dieta. Zasady diety antycellulitowej Najczęstsze błędy w żywieniu osób z cellulitem to m.in. niewłaściwy wybór produktów spożywczych, błędne przyrządzanie dań, podjadanie między posiłkami, jedzenie w pośpiechu oraz zbyt obfite porcje. Dieta antycellulitowa opiera się na zasadach racjonalnego żywienia. Musi być prawidłowo zbilansowana. W walce z cellulitem należy przede wszystkim spożywać posiłki regularnie, nie omijając żadnego. Jeść mniejsze porcje, a częściej (4-5 posiłków dzienne). Nie należy zapominać o spożywaniu pełnowartościowego śniadania, które dodaje energii na cały dzień oraz pobudza metabolizm. Produkty powinny być świeże i jak najbardziej naturalne. Wskazówki walki z cellulitem 1.Dzienne menu powinno opierać się na chudym mięsie, rybach oraz nabiale. 2.Wprowadź, bądź zwiększ porcje warzyw i owoców. W ten sposób dostarczysz nie tylko cennych witamin i składników mineralnych, ale również błonnika pokarmowego. Z owoców wybierz cytrusy, które korzystnie wpływają na poprawę wyglądu skóry. 3.Wybieraj produkty moczopędne: pietruszka, seler, arbuz, truskawki. 4.Zapewnij odpowiednią podaż kwasów tłuszczowych omega-3. Poprawiają one metabolizm. Znajdziesz je w rybach, olejach roślinnych, orzechach, awokado. KATEGORIA OGŁOSZENIA: MOTORYZACJA: SPRZEDAM KUPIĘ CZĘŚCI ZAMIENIĘ INNE NIERUCHOMOŚCI: SPRZEDAM KUPIĘ WYNAJMĘ ZAMIENIĘ PRACA: OFERUJĘ INNE: USŁUGI SZUKAM DO WYNAJĘCIA SZUKAM SPRZEDAM KUPIĘ INNE BEZPŁATNE Treść ogłoszenia: ogłoszenia drobne do 15 słów Kupon należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami, zakreślając znakiem X X rubrykę, w której ma ukazać się ogłoszenie i przesłać lub dostarczyć osobiście na na adres adres redakcji: Nasze Nasze Miasto Miasto Kętrzyn.pl, Kętrzyn.pl, Plac Plac Piłsudskiego 10/1, Kętrzyn Kętrzyn najpóźniej w ciągu najpóźniej 7 dni od do daty środy wydania do godz. gazety do godz OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883) IMIĘ, NAZWISKO ADRES: 5.Zrezygnuj lub ogranicz sól w diecie. Zatrzymuje on wodę i toksyny w organizmie. Zamiast niej, stosuj naturalne i delikatne przyprawy (np. bazylia, oregano, majeranek, tymianek, estragon, kolendra, suszona natka pietruszki). 6.Ostre dania i przyprawy powodują zatrzymanie wody w organizmie. Sięgaj po delikatne potrawy. 7.Zrezygnuj z gotowych dań, żywności wysoko przetworzonej, zupek i sosów w proszku, a także jedzenia typu fast food. 8.Pozbądź się z szafek wszelkich słodyczy. Nie jedz słodkich bułek, czekolad, lodów czy innych deserów. Zawierają one cukry proste, które odkładają się w komórkach tłuszczowych organizmu. Jeśli jednak masz ochotę na coś słodkiego wybierz gorzką czekoladę. 9.Zrezygnuj lub ogranicz spożycie kawy, mocnej herbaty oraz alkoholu. Zrezygnuj również z palenia papierosów. Wszystkie te produkty w nadmiarze dostarczają szkodliwych substancji, które w dużej mierze trafiają do komórek tłuszczowych. Wybieraj zieloną herbatę, która przyspiesza przemianę materii. 10.Wypijaj odpowiednią ilość płynów w ciągu dnia (ok 2 litrów). Zrezygnuj z napojów słodkich i gazowanych, a także soków przetworzonych. Sięgaj po wodę najlepiej mineralną, niskosodową czy wapniowo-magnezową. Pamiętaj dieta antycellulitowa wymaga odpowiedniego przygotowania posiłków. Bezwzględnie rezygnuj ze smażenia potraw na dużej ilości oleju. Odstaw słoninę, boczek oraz inne tłuszcze zwierzęce. W zamian gotuj na wodzie lub parze, piecz, grilluj oraz duś bez wcześniejszego obsmażania. Dietetyk Natalia Szymańska Kącik kulinarny nasze smaki Filet z kurczaka marynowany w kiszonych ogórkach pieczony w szachownicy z cukinii i marchwi Składniki: Filet z kurczaka ok. 150 g, Sól, Pieprz, Fot. Robert Zakrzewski 1 cukinia, 1 duża marchewka, 300 ml śmietany słodkiej, Ogórki kiszone Sos: 5 płynnego miodu, 5 łyżek oleju, 2-3 łyżki octu winnego, łyżka musztardy, łyżka posiekanego tymianku, sól, pieprz Przygotowanie: Filet z kurczaka oprószony solą i pieprzem, marynujemy w słodkiej śmietanie z kiszonymi ogórkami jedną dobę. Filet owijamy zblanszowaną cukinią i marchewką. Pieczemy 20 minut w temperaturze 140 stopni. Przygotowanie sosu tymiankowomiodowego: miód, ocet, musztardę wymieszać z 3 łyżkami wody, doprawić solą i pieprzem. Ubić z olejem, wsypać tymianek, wymieszać i odstawić na godzinę. Podajemy z sosem i kluseczkami ziemniaczanymi. Przepis z menu Restauracji Kardamon, pl. Piłsudskiego 1. Źródło: Smaki Barcji dawniej i dziś, wydawca Związek Gmin Barcja. (Dane do wiadomości redakcji) DATA I PODPIS

15 Zimowe przedstawienie Cztery pory roku w bibliotece Składamy serdeczne wyraz podziękowania za miejsce w Waszych sercach, Waszych modlitwach, pamięć, pomoc i wsparcie okazane nam w bardzo trudnych chwilach po śmierci W Czytelni dla Dzieci i Młodzieży 17 lutego odbyło się drugie spotkanie teatralne pod hasłem: Cztery pory roku w bibliotece. W zimowej scenerii wystąpili mali aktorzy z klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr. 1. Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Wilczak. Dzieci zaśpiewały piosenki o zimie pt. Czarodziejski puch, Pada śnieg, Biały walczyk, recytowane były wiersze o tematyce zimowej przy muzyce Antonio Vivaldiego Cztery Pory Roku Zima. Zaproszona publiczność, panie z Towarzystwa Miłośników Kętrzyna oraz uczniowie klasy I f ze Szkoły Podstawowej nr. 4 z Roksaną Małek, mogli podziwiać występ pierwszaków. Wszystkim obecnym na występie bardzo podobał się taniec breakdance w wykonaniu chłopców. Dziewczynki śnieżynki tańczyły w rytmie Białego walczyka. Przedstawienie spotkało się z gorącym przyjęciem, dostarczyło zebranym wielu wzruszeń i uśmiechu. Zimowa aura nadal trwa, bo przyjechała do nas zima wielkimi saniami, małym dzieciom powiedziała, że zostanie jeszcze trochę z nami. Przedstawienie zostało zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr. 1 Elżbietą Wąsik oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Kętrzyna Marią Skibińską. Bożena Musielak OGŁOSZENIA ś. p. ppłk SG w stanie spoczynku Bogusława Starzyńskiego. Dziękujemy księdzu kapelanowi, rodzinie, przyjaciołom, funkcjonariuszom i pracownikom KPP, CSSG, W-MOSG, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy towarzyszyli Bogdanowi w Jego ostatniej drodze. Żona Małgorzata z rodziną Kierujemy również słowa podziękowania do Zakładu Pogrzebowego Hermes w Kętrzynie. Bóg zapłać ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie - w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn - zaprasza do złożenia ofert na remont wolnych lokali komunalnych. Link do ogłoszenia: w zakładce przetargi aktualne Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie, r. godz. 12:00. OGŁOSZENIA Konsolidacja w Administracji Podatkowej Urząd Skarbowy w Kętrzynie, w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211), uprzejmie informuje, że Izba Skarbowa w Olsztynie wraz z podległymi urzędami skarbowymi woj. warmińsko-mazurskiego, stanowić będzie jedną wspólną jednostkę budżetową, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, pełnić będzie zadania dyrektora generalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służby cywilnej (Dz. U z 2014 r., poz ze zm.). Główne założenia konsolidacji to: - połączenie funkcjonującej na terenie województwa izby skarbowej i urzędów skarbowych w jedną, samodzielnie bilansującą się jednostkę budżetową; - ustanowienie izby skarbowej i podległych urzędów skarbowych, urzędem w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej, w którym zadania dyrektora generalnego wykonywał będzie dyrektor izby skarbowej; - konsolidacja na poziomie izby skarbowej procesów pomocniczych, w tym m.in. obsługa finansowa i kadrowa urzędu, zarządzanie majątkiem, obsługa informatyczna; - pozostawienie i wzmocnienie kadrowe w urzędach skarbowych zadań związanych wyłącznie z obsługą podatnika oraz naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego I instancji i organu egzekucyjnego. Jednocześnie, w ramach planowanych zmian kwestie bezpieczeństwa pracowników są równie ważne jak interes administracji podatkowej. Mając powyższe na uwadze, planowane zmiany projektowane są w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zatrudnienia dla każdego pracownika urzędów i izby skarbowych. Ponadto, przygotowane zmiany nie mają również wpływu na siatkę urzędów skarbowych i umiejscowienie organów podatkowych w terenie. Nie są planowane w związku z tym likwidacje urzędów skarbowych. Wdrażane zmiany wpłyną pozytywnie na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji podatkowej, a ponadto, poprawią skuteczność w zakresie koordynacji i nadzoru realizowanych zadań oraz świadczenia usług publicznych. Pozwolą też na efektywną alokację zasobów w celu wzmocnienia realizacji procesów obsługi i wsparcia podatnika, poboru i egzekucji, ale też kontroli i dyscypliny podatkowej, które odgrywają istotną rolę w realizacji podstawowego celu administracji podatkowej. DZIEŃ OTWARTY URZĘDU SKARBOWEGO W KĘTRZYNIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie uprzejmie informuje, że dzień 7 marca 2015 r. (sobota) będzie Dniem otwartym Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w godz do Celem Dnia otwartego jest przybliżenie podatnikom specyfiki pracy urzędu, pokazanie, że urząd jest przyjazny podatnikom i otwarty na ich potrzeby, jak również umożliwienie podatnikom rozliczenia się za rok W tym dniu odbędą się również prelekcje na temat wypełnienia: godz zgłoszeń aktualizacyjnych osoby fizycznej nie będącej podatnikiem ZAP-3, godz zeznań podatkowych za rok 2014 z uwzględnieniem PIT-37, godz e-deklaracje, elektroniczne rozliczenie się z urzędem skarbowym, godz będzie można skorzystać z możliwości elektronicznego złożenia zeznania rocznego. Termin składania zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia 2015 r. Zapraszam do skorzystania z Dnia otwartego OGŁOSZENIE Od dnia 25 lutego 2015 roku na terenie Kętrzyna rozpocznie się płoszenie ptaków celem ograniczenia ich uciążliwości. Płoszenie polegać będzie na wykorzystaniu armatki hukowej oraz urządzeń biosonicznych, naśladujących odgłosy przerażonych i zestresowanych ptaków danego gatunku, w miejscach ich gromadzenia. Wobec powyższego prosi się mieszkańców o wyrozumiałość w trakcie prowadzenia prac. Burmistrz Miasta Kętrzyn ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe: urbanistyka, architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna i pokrewne pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy, nieposzlakowana opinia, Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie procedur związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys i list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności / kursy, szkolenia/, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, zaświadczenie lekarskie. Dokumenty należy składać w terminie: do 18 marca 2015 r. do godz pod adresem: Urząd Miasta w Kętrzynie, ul. Wojska Polskiego 11 z dopiskiem ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miasta w Kętrzynie. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Wojska Polskiego 11. Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014r. poz z późń. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz z późń. zm.). Burmistrz Miasta (-) Krzysztof Hećman Wydawca: Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Sikorskiego 24 A, Kętrzyn Redakcja: Plac Piłsudskiego 10/1, Kętrzyn, tel Redaktor naczelna: Ewa Brzostek Wojciech Caruk - dziennikarz Małgorzata Margas - korekta Współpraca: Natalia Szymańska, Beata Szuksztul, Mariola Piórkowska, Michał Kasperowicz, Witold Gagacki, Piotr Frąckiewicz, Rafał Rypina, Mariusz Wąsik, Agnieszka Preweda, Justyna Tokarzewska, Bożena Musielak, Marek Szymański, Mirosław Kopeć Reklama: tel Druk: Media Regionalne, Oddział w Białymstoku, Drukarnia Prasowa Ignatki 40/2, Kleosin, tel Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

16 Snajper Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a (Bradley Cooper), który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs. Żołnierz Navy SEAL Chris Kyle zostaje wysłany do Iraku w jednym celu ma chronić innych uczestników misji. Dzięki niezwykle celnym strzałom na polu walki ratuje życie wielu żołnierzom, a w miarę jak wiadomość o jego odwadze się roznosi, zyskuje pseudonim Legenda. Jego sława dociera również poza linię wroga. Pozbycie się Kyle a zaczyna być najważniejszym celem rebeliantów, którzy wyznaczają nagrodę za jego głowę. Innego rodzaju bitwę toczy na własnym, rodzinnym froncie: choć przebywa na drugim końcu świata, stara się być dobrym mężem i ojcem. Mimo zagrożeń i dotkliwej rozłąki z rodziną Kyle służy w Iraku cztery kolejne zmiany, stając się uosobieniem hasła żołnierzy Navy SEAL: Nie zostawiamy nikogo. Po powrocie do dzieci i żony, Tayi Renae Kyle (Sienna Miller), przekonuje się jednak, że nie potrafi zapomnieć o wojnie. Justyna Tokarzewska Kino Gwiazda, ul. Sikorskiego 24 a Terminy: r., godz Bilety do nabycia w kasie kina Gwiazda Ceny biletów: normalny 13 zł, ulgowy 11 zł r ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D WARSAW BY NIGHT SNAJPER r ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 2D ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D WARSAW BY NIGHT SNAJPER r ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D WARSAW BY NIGHT SNAJPER r BARANEK SHAUN KIEROWCA DLA WIERY / SPUTNIK/ DISCO POLO r PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA WELKOME HOME / SPUT- NIK/ DISCO POLO REPERTUAR r BARANEK SHAUN PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA PROSTE SPRAWY/ SPUT- NIK/ DISCO POLO r BARANEK SHAUN JAK SPĘDZIŁEM KONIEC LATA/ SPUTNIK/ DISCO POLO r BARANEK SHAUN PAPIEROWY ŻOŁNIERZ/ SPUTNIK/ DISCO POLO r BARANEK SHAUN DZIEŃ W JURIEWIE/ SPUT- NIK/ DISCO POLO r METRO/ SPUTNIK/ Warsaw by night Szalone lata dziewięćdziesiąte, gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska śniła amerykański sen. Wielka transformacja, gorączka złota, spełniają się marzenia "od zera do Rockefellera". Tomek i Rudy - chłopaki z prowincji napędzani pasją i marzeniami żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój discopolowych list przebojów. Karierę zaczynają od koncertów w remizach i wiejskich dyskotekach, by w końcu jako grupa LASER brawurowo wedrzeć się na muzyczne salony, czyli do wytwórni Alfa, w której króluje jedyny prawdziwy Polak - Daniel Polak (Tomasz Kot). Tam Tomek zakochuje się w pięknej i ekscentrycznej diwie Gensoninie (Joanna Kulig), zdobywa kasę i sławę, a wszystkie dziewczyny tańczą już tylko dla niego. Lecz sukces ma swoją cenę dolary pozornie dają wolność i swobodę, a z amerykańskiego snu można się szybko i brutalnie przebudzić. Disco Polo to komediowy thriller, szalony romans oraz film drogi podany z lekkością i w oparach absurdu. W rolach wschodzących gwiazd disco: Dawid Ogrodnik, Piotr Głowacki, Joanna Kulig i Aleksandra Hamkało - jedni z najbardziej uznanych artystów młodego pokolenia, którym towarzyszą wybitni aktorzy tacy jak: Tomasz Kot, Iwona Bielska, Jacek Koman, Janusz Chabior, Juliusz Chrząstowski i Mariusz Drężek. Gościnnie występują najpopularniejsi wykonawcy muzyki disco polo: Radosław Liszewski, Tomasz Niecik i Robert Klatt. Film wyreżyserował Maciej Bochniak, autor głośnego pełnometrażowego dokumentu Miliard Szczęśliwych Ludzi o chińskiej przygodzie zespołu Bayer Full. Scenariusz do Disco Polo reżyser napisał wspólnie z Mateuszem Kościukiewiczem. Ścieżka muzyczna filmu zawiera 26 przebojów, w tym utwory zespołów: Weekend, Akcent, Skanner, Niecik, Classic, Boys i inni. Justyna Tokarzewska Kino Gwiazda, ul. Sikorskiego 24 a Terminy: r., godz Bilety do nabycia w kasie Kina Gwiazda Ceny biletów: normalny 13 zł, ulgowy 11 zł (piątek) godz KIEROWCA DLA WIERY, reż. Paweł Czuchraj, 2004, 112 min (sobota) godz WELKOME HOME, reż. Angelina Nikonowa, Rosja/USA 2013, 116 min (niedziela) godz PROSTE SPRAWY, reż. Aleksiej Popogrebskij, 2007, 109 min (poniedziałek) godz JAK SPĘDZIŁEM KONIEC LATA, reż. Aleksiej Popogrebskij, 2009, 124 min (wtorek) godz PAPIEROWY ŻOŁNIERZ, reż. Aleksiej German młodszy, 2008, 118 min (środa) godz DZIEŃ W JURIEWIE, reż. Kiriłł Sieriebriennikow, 2008, 120 min (czwartek) godz METRO, reż. Anton Miegierdyczew, 2012, 132 min Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Kina Gwiazda w dniu projekcji od godz. 14. Uwaga konkurs! Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (6 marca) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko i numer telefonu. A oto pytanie: Ile Oscarów i za co otrzymał w tym roku film Snajper? WYNIKI KONKURSU Prawidłowa odpowiedź na pytanie Podaj tytuły filmów, oprócz "Ziarno prawdy", w których wspólnie wystąpili Robert Więckiewicz i Jerzy Trela" brzmi: Fundacja i Trick Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie Gwiazda wygrała Karolina Strumiłowska-Korzeniewska i Ewa Skalska. Wejściówki do odebraniaw kasie Kina Gwiazda codziennie w godz

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15. z dnia 13 lutego 2015 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15. z dnia 13 lutego 2015 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYNA NR 41 /15 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, w formie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 26 czerwca 2013 roku

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 26 czerwca 2013 roku Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia...

U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... U C H W A Ł A Nr. Rady Gminy Sieradz z dnia... w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sieradz na lata 2016-2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Już ponad 1,1 milion wniosków

Już ponad 1,1 milion wniosków Już ponad 1,1 milion wniosków Rodzice i opiekunowie przez internet złożyli w sumie ponad 370 tys. wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus. 95 proc. osób skorzystało przy tym z bankowości elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: - orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE OSOBY UPRAWNIONE: Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może ubiegać się: 1. matka lub ojciec, 2. opiekun faktyczny dziecka, 3. osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy;

Świadczenia rodzinne. specjalny zasiłek opiekuńczy; Świadczenia rodzinne Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Data wpływu wniosku ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA"

Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 410 UCHWAŁA NR VII/49/2015 ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GMIN "DZIAŁDOWSZCZYZNA" z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9

RPO WD 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś 9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 9 Ok. 144 mln euro Aktywna integracja (PI 9.i) - 100 926 219 mln euro Oś 9 Włączenie społeczne Dostęp do wysokiej jakości usług, w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 26 czerwca 2017 r. Uchwała Nr 768/XXXI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!!

Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Uwaga dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego!!! Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, Świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w art. 17 ustawy zmienianej

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Uchwała Nr LV/748/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym Wiadomości Czwartek, 21 lutego 2013 Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym W wyniku nowelizacji Ustawy z dnia 23 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych od dnia 1 stycznia 2013r. zmienione zostały

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plus Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNÓW Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

GMINA KLECZEW. Kleczew, kwiecień 2015r.

GMINA KLECZEW. Kleczew, kwiecień 2015r. GMINA KLECZEW SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Rocznego programu współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu Rynek pracy w liczbach Na dzień 28 lutego br. liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła 6758 osób. Na dzień 15 marca br. Liczba bezrobotnych w powiecie brzeskim wyniosła

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Projekt z dnia 14 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA:

INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: INFORMACJA DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH GOPS SUSZEC DOTYCZĄCA: ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM OD 1 października 2013 r. DO 30 września 2014 r. ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego

Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Andrzej Karasiński Zastępca Prezydenta Gliwic Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa lokalnego Gliwice, 5 6 października 2006 Oczekiwania mieszkańców wobec władz Gliwic 2006 100% 80% 80,10% 77,40% 60% 47,10%

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 lutego 2006r.

Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 lutego 2006r. Uchwała nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych 1. Czym są zamówienia 2. Kto je stosuje? 3. Co daje podmiotom ekonomii społecznej realizowanie zamówień publicznych?

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 2 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Łódź, dnia...

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY INFORMACJA ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Urząd Gminy Wilczęta na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty

1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty Uchwała Nr XVI/73/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 Radziejowice, dnia WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2014/2015 I. Dane wnioskodawcy: 1) Imię i nazwisko... 2) Status wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć X): rodzic opiekun prawny pełnoletni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku

PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku PIT Last Minute: 9 sposobów na obniżenie podatku Autor: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 28.04.2012. Portal finansowy IPO.pl To już ostatni moment na roczne rozliczenie z fiskusem i jednocześnie ostatnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r. Zarządzenie Nr 105/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego pn. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r.

mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2014 ROK mgr Małgorzata Andrzejewska Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia... 2015 r. projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO. 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku rodzinnego na następujące dzieci: Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko 1.Dane

Bardziej szczegółowo

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: Informacja dotycząca osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych oraz zasad przyznawania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj.: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna: Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Zał. nr 1 Załącznik do Uchwały Nr... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia... Regulamin Wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Sycowskiego TBS Sp. z o. o. w Sycowie I POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

Bardziej szczegółowo

Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie

Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie Pomoc uchodźcom - ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie Sprawozdanie dla Darczyńców Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich STOWARZYSZENIE POMOCNIKÓW MARIAŃSKICH PRZY ZGROMADZENIU KSIĘŻY MARIANÓW Niezawinione

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze Świadczenie pielęgnacyjne Specjalny zasiłek opiekuńczy Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1.300,00zł miesięcznie, a od dnia 01.01.2017r.- 1.406,00zł.

Bardziej szczegółowo

Program 'RODZINA 500 +'

Program 'RODZINA 500 +' Program 'RODZINA 500 +' UWAGA 500 plus - Zmiana czasu pracy w miesiącu czerwcu!!! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w miesiącu czerwcu wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Omówienie najważniejszych zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku 1. Becikowe Od 1 stycznia 2013 r. przy przyznawaniu jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się Imię i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W MIEŚCIE I GMINIE BARCZEWO NA 2016 ROK WPROWADZENIE Samorząd Gminy a ustawa o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/132/2016 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 19 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/132/2016 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 4944 UCHWAŁA NR XV/132/2016 RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo