Omówienie wdraania architektury Diffserv w sieci. Nie dotyka zagadnie inynierii ruchowej (MPLS TE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Omówienie wdraania architektury Diffserv w sieci. Nie dotyka zagadnie inynierii ruchowej (MPLS TE)"

Transkrypt

1

2 Omówienie wdraania architektury Diffserv w sieci uwaga: to nie jest jedyne słuszne podejcie Nie dotyka zagadnie inynierii ruchowej (MPLS TE) 2. Interfejs routera CE w 4. Interfejs routera PE w MPLS 2. Interfejs routera CE w kierunku routera PE kierunku routera PE 3. Interfejs routera PE w kierunku routera P 6. Interfejs routera P w kierunku routera P 5. Interfejs routera P w kierunku routera PE 3. Interfejs routera PE w kierunku CE kierunku CE CE 1. Interfejs FE routera CE PE P P PE CE LAN 5. Interfejs routera P w kierunku routera PE 4. Interfejs routera PE w kierunku routera P 1. Interfejs FE routera CE LAN 7. Wewntrzne kolejki routera P

3 ! "# $%!&' ( ) ( *&+* "#!& ( ) ( &+* (,!

4 Czym jest Diffserv?

5 Architektury QoS opisuj sposób w jaki mechanizmy QoS działaj w sieciach zapewniajc gwarancje endto-end Pierwsze architektury IP QoS nie wspominały wprost o SLA end-to-end IP Precedence (RFC 791), IP ToS (RFC 1349) Modele obecnie uywane to: Differentiated Services Diffserv (RFC2475) Integrated Services Intserv (RFC1633) Modele oparte o MPLS TE W sieciach dostawców usług modele mog współistnie i uzupełnia si, cho dla prostych polityk QoS stosuje si tradycyjnie architektur Diffserv (mało aplikacji obsługuje RSVP wprost)

6 ! "#$%&'()*+ Mały poziom złoonoci brak utrzymania stanów czy sygnalizacji Usługi tworzone s przez kombinacj złoonej klasyfikacji, oznaczania, ewentualnie przycinania ruchu na brzegu sieci i konfiguracji szkieletu (PHB) R B R B R B R B Oznaczanie w polu DSCP Klasyfikacja i nakładanie ogranicze na wejciu do domeny (sieci) Zagregowanie PHB (EF, AF) na wszystkich interfejsach domeny Domena Diffserv

7 ,!"# Wersja Długo ID offset TTL protokół FCS IP SA IP DA DANE 0 msb lsb PREC Field TOS Field bajt Type of Service (ToS) (RFC1349) DSCP ECN pole Diffserv (DS) (RFC 2474) Wybór klasy (CS) Pole DS. zastpuje pola IPv4 ToS/IPv6 Traffic Class Pole składa si z 6 bitów Pierwsze 3 bity DSCP s selektorem klasy (CS) funkcjonalnie odpowiednie i wstecznie kompatybilne z IP Precedence RFC 3168 definiuje dodatkowo wykorzystanie dwóch bitów z pola ECN (Explicit Congestion Notification) nie jest to jednak czsto wykorzystywane

8 -. /0/ 1234 Mechanizmy kształtowania PHB w ramach modelu Diffserv rozróniaj klasy ruchowe w momencie wystpienia przecienia sieci: Expedited Forwarding (EF) PHB RFC3246 zwykle implementowana jako kolejka priorytetowa (zwykle głos lub inny, wysokopriorytetowy ruch) Assured Forwarding (AF) RFC2597 n kolejek dla klas m uprzywilejowania w odrzucaniu zwykle implementowana jako algorytm kolejek waonych dla klas danych Domylna Brak gwarancji Kady wzełsieciowy moe samodzielnie decyduje o losie kadego pakietu zgodnie ze swoj, lokaln polityk QoS i moe rozróni wiele klas ruchowych dziki takiej klasyfikacji

9 Pole DS!"# Kopiowanie wartoci Etykieta MPLS MSB LSB 7 Class Selector Code Points (RFC2474) Etykieta EXP S Time to live DSCP (RFC2474) Dane DS IP hdr IP data IP hdr DS MPLS Label Pakiet IP ELSR Pakiet IP Pakiet z etykiet MPLS Domena MPLS Do sygnalizacji QoS uywamy 3-bitowego pola EXP w nagłówku pakietu MPLS Kopia lub mapowanie z wartoci pola DSCP oryginalnego pakietu IP Decyzja o trafieniu pakietu do konkretnej klasy usługowej moe odbywa si na podstawie wartoci pola EXP, lub IP Precedence/DSCP oryginalnego pakietu

10 Przykład zastosowania modelu Diffserv

11 /$ 56 7 Klient nabywa wirtualne łcze reprezentowane przez FR DLCI, ATM VC, Ethernet VLAN na fizycznym interfejsie PE CE1 Klient 1 Pasmo x Pasmo interfejsu routera PE PE CEn Klient n Pasmo y Klient kupuje konkretne gwarantowane pasmo: CIR = mincir = x kbit/s SP zapewnia poziom usług przez skonfigurowanie odpowiedniego kształtowania ruchu na poziomie podinterfejsu routera PE (i CE) Model zakłada brak strat w sieci dostpowej zapewnia przy okazji separacj klientów (MPLS)

12 /$ Klient nabywa dostp z IP QoS Do (pod)interfejsu routera PE/CE dołczania jest konfiguracja przycinania/gwarancji ruchowych dla tego konkretnie klienta jeli klient przekracza CIR, uywane jest LLQ (low-latency queuing) do zagwarantowania właciwej obsługi klasy/ruchu priorytetowego Voip EF CE 1 VC 1 Prm-th AF Std AF Pasmo x Ctrl AF Pasmo dostpne fizycznie na łczu Voip EF CE n VC n Prm-th AF Std AF Pasmo y Ctrl AF Sie dostpowa

13 /, Application L3 Classification IPP PHB DSCP Routing 6 CS6 48 Voice 5 EF 46 Interactive-Video 4 AF41 34 Streaming Video 4 CS4 32 Mission-Critical Data 3-25 Call Signaling 3 AF31/CS3 26/24 Transactional Data 2 AF21 18 Network Management 2 CS2 16 Bulk Data 1 AF11 10 Scavenger 1 CS1 8 Best Effort 0 0 0

14 8, 69 $, Numer klasy Nazwa klasy uywana w projekcie Profil ruchu 6,7 management Zarzdzanie sieci, mechanizmy sieci 5 voice VoIP oraz video konferencje 4 video Video streaming (np. IPTV) 3 biznes_critical Ruch biznesowy Interaktywny krytyczny ze wzgldu na działalno klienta 2 biznes_interactive Ruch biznesowy Interaktywny (np. SAP, Telnet, SNA, Citrix) 1 biznes_transactional Ruch biznesowy transakcyjny (np. Intranet, FTP, Poczta korporacyjna) 0 be Ruch internetowy

15 , / / Klasa DSCP IP Prec (CS) Binarnie VoIP D voip (EF) Bus_in D bus_in Bus_out D bus_out Std D std RP D rp Mgt D mgt

16 8, 69 Zakładamy wyodrbnienie czterech klas usługowych pomidzy PE-CE: VoIP Klasa dla aplikacji interaktywnych wymagajcych konkretnego pasma, niskiej stopy utraty pakietów i bardzo cisłych wymogów co do opónienia i jego zmiany (jitteru) tak jak zwykle VoIP Dane biznesowe (Bus) Aplikacje przesyłajce ruch wymagajcy priorytetu i konkretnego pasma ale mniej czułego na opónienia/jitter Dane standardowe (Std) Cała reszta ruchu klienta Ruch kontrolny (Ctrl) Dedykowana do ruchu kontrolnego (administracyjnego) Ilo klas zdefiniowana na brzegu niekoniecznie musi od razu narzuca ilo klas w szkielecie sieci Klasy widoczne przez uytkownika Klasa wewntrzna

17 9, / Cisco Service Provider Quality of Service Design Guide ITU-T Y.1540 (Internet protocol data communication service IP packet transfer and availability performance parameters) ITU-T Y.1541(Network performance objectives for IP-based services) ITU-T G.114 (General Recommendations on the transmission quality for an entire international telephone connection) Nazwa klasy uywana w projekcie Opónienie ( w jedn stron) Warjancja opónienia (Jitter) Utrata pakietów voice 50 ms 20 ms 1,00% video 70 ms 30 ms 0,20% biznes_critical 70 ms Brak gwarncji 0,20% biznes_interactive 70 ms Brak gwarncji 0,20% biznes_transactional 70 ms Brak gwarncji 0,20% be Brak gwarncji Brak gwarncji Brak gwarncji

18 , :; SLA definiujemy zarówno dla warstwy brzegowej jak i szkieletu Ruch jest przycinany na brzegu zgodnie z kontraktem pomidzy usługodawc a klientem do R voip z dopuszczalnym pikiem B voip pole DSCP dla ruchu pasujcego do profilu oznaczane jest wartoci D voip ruch nadmiarowy jest odrzucany Mała ilo ruchu odrzucanego klasa zaprojektowana do bardzo niskiej stopy utraty pakietów zwykle jedynymi błdami s tu problemy w warstwie drugiej lub problemy sieci (P voip < 1%) Niskie opónienie i jitter dostawca oferuje opónienie end-to-end w najgorszym wypadku nie gorsze ni L voip

19 , 6 Aplikacje wymieniajce ruch w sieci, takie jak SNA, SAP R/3, etc. SLA definiujemy zarówno dla warstwy brzegowej jak i szkieletu pole DSCP dla ruchu pasujcego do profilu oznaczane jest wartoci D bus zapewnienie ograniczonego opónienia i jitteru nie wystpuje zwykle na brzegu sieci, cho moe by okrelone dla szkieletu jako L bus typowy RTT w granicach ms, w zalenoci od medium (opónienia zwizanego z propagacj i serializacj) i konkretnej relacji ruchowej w punktach dostpu do domeny Diffserv w architekturze MPLS

20 , 6 << Definicja SLA cig dalszy załoe Niska stopa utraty pakietów sterowanie warunkami oferowanego SLA odbywa si przez kontrolowanie iloci jednoczenie obsługiwanych klientów okrelony nieprzekraczalny próg utraty pakietów klasa zaprojektowana do bardzo niskiej stopy utraty pakietów zwykle jedynymi błdami s tu problemy w warstwie drugiej lub problemy sieci (P bus < 0.2%)

21 , 9 Definicja SLA Brak ogranicze na brzegu moe wykorzysta nieuywane pasmo z innych klas ruchowych do wartoci pasma wykupionego w usłudze ruch oznaczany jest wartoci DSCP D std Brak zapewnienia ograniczonego opónienia i jitteru typowy RTT w granicach ms, w zalenoci od medium (opónienia zwizanego z propagacj i serializacj) Brak gwarancji utraty pakietów

22 SLA: klasa kontrolna Ruch protokołów routingu (RP) i zarzdzajcy (Mgt) Zapewniamy pasmo R ctrl aby: protokoły routingu mogły bezpiecznie wymieni informacje o osigalnoci i podtrzyma zestawione sesje nawet jeli łcze bdzie przecione dostawca mógłzarzdza urzdzeniem za pomoc protokołów takich jak TFTP, SNMP, SSH nawet jeli łcze bdzie przecione klasa moe wykorzysta nieuywany ruch z innych klas (np. zdalny upload/download oprogramowania, etc.) Ruch RP oznaczamy w polu DSCP wartoci D rp Ruch Mgt oznaczamy w polu DSCP wartoci D mgt

23 Projekt brzegu sieci (niskopoziomowy)

24 Klasa VoIP Klasa ruchowa VoIP EF obsługiwana w PQ (kolejce priorytetowej) dla zapewnienia najniszego opónienia i moliwie stałego, niskiego jitteru ograniczany do R voip = 256kbit/s (w omawianym scenariuszu) nadmiar odrzucany rozmiar chwilowego ruchu nadmiarowego zaley od najgorszego przewidywanego opónienia B voip / pasmo_łcza + L s <= L voip gdzie L s to wpływ najgorszego przewidywanego opónienia na ruch w klasie EF z uwagi na działanie systemowego schedulara i wielkoci/ustawie tx-ring Zatem B voip <= (L voip L s ) * pasmo_łcza jeli L voip = 15ms i L s = 10ms: B voip <= 1,250 bajtów

25 Klasa VoIP c.d. Klasa ruchowa VoIP c.d. Naley si upewni, e rozmiar kolejki na ruch nadmiarowy jest wystarczajcy by obsłuy ruch ze wszystkich jednoczesnych połcze G ms = 66 bajtów na pakiet * 50p/s = 26.4kbit/s na połczenie czyli 9 połcze na 256kbit/s B voip > maksymalny rozmiar kolejki na ruch nadmiarowy (czyli wiksze ni 9 * 66b = 594 bajtów) domylne ustawienie to 200ms przy 256kbit/s = 6400 bajtów ruch sygnalizacyjny VoIP współdzieli kolejk priorytetow (PQ) z ruchem VoIP rozmiar kolejki nadmiarowej moe wymaga dopasowania by pomieci sygnalizacj

26 Klasa biznesowa Grawancja pasma R bus = 1.4Mbit/s w tym scenariuszu (to ~80% pozostałego pasma po odjciu klasy VoIP) ruch oznaczany D bus WRED

27 Klasa biznesowa cd. Tabela 12 Ustawienia WRED dla klasy Business Class BW 30% maxth Class BW 30% minth Class BW 30% in kbps Class BW 25% maxth Class BW 25% minth Class BW 25% in kbps Class BW 20% maxth Class BW 20% minth Class BW 20% in kbps Class BW 10% maxth Class BW 10% minth Class BW 10% in kbps Link BW maxt H Link BW mint H B Link Speed in kbps

28 Klasa standardowa i kontrolna Klasa standardowa Klasa AF czyli z gwarancj dla pasma W tym scenariuszu zakładamy R std = ~360kbit/s (~20% pozostałego pasma) Wred Klasa kontrolna Klasa AF czyli z gwarancj dla pasma W tym scenariuszu zakładamy R ctrl = ~20kbit/s (~1% pozostałego pasma)

29 Konfiguracja routerów CE i PE

30 Konfiguracja CE Polityki brzegowe Polityki szkieletowe Sie klienta CE Polityka CE->PE Łcze dostpowe Polityka CE->PE Polityka CE<-PE PE Polityka PE->P Łcze szkieletowe Sie IP / MPLS Polityka PE<-P P Downstream (od szkieletu) Upstream (do szkieletu) Konfiguracja dotyczy ruchu opuszczajcego CE w stron szkieletu

31 Komponenty MQC 1.Klasyfikacja ruchu class-map Identyfikuje ruch i przydziela go do klasy 2.Polityka Diffserv policy-map Grupuje klasy w polityk Opisuje sposób w jaki Diffserv potraktuje klasy 3.Dołczenie polityki do konkretnego interfejsu service-policy class-map match-any voip match ip dscp 40 match access-group 100 class-map match-any bus match access-group 101 class-map match-all ctrl match access-group 103 match access-group 104! policy-map DIFFSERV_POLICY class voip priority police class bus bandwidth remaining percent 90! interface Serial0 ip address service-policy output DIFFSERV_POLICY

32 Klasyfikacja ruchu na CE Klasyfikator VoIP Bus Ctrl Std ip telnet tos 64 snmp-server ip dscp 16! access-list 100 permit udp any any eq access-list 100 permit udp any any eq access-list 101 permit <ruch biznesowy>! class-map match-any voip match ip dscp match access-group 100 class-map match-any bus match access-group 101 class-map match-any ctrl match ip dscp Proste (bazujce na DSCP) lub skomplikowane (bazujce na ACL) przypisanie ruchu do klas

33 Polityka dla kadej z klas VoIP R B Strict priority queue Policer Tail Drop Bus Bandwidth queue Ctrl WRED Bandwidth queue Scheduler Std Bandwidth queue Klasyfikator RED Polityka per-klasa Mechanizm LLQ zapewnia zrónicowanie klas EF i AF jeli klient przekroczy okrelone wartoci ruchowe

34 Konfiguracja klasy VoIP policy-map child class voip priority {256000} police set ip dscp 46 Polecenie priority okrela e ruch nalecy do klasy ma by traktowany priorytetowo (klasa EF) Polecenie policy okrela bezwarunkowe przycinanie ruchu jeli wykroczy poza wskazan warto uznaje si, e deterministyczne zachowanie jest lepsze ni niedeterministyczne gdy kolejka mogłaby uywa pasma z innych klas

35 Konfiguracja klasy biznesowej policy-map child class bus bandwidth 1400 random-detect dscp-based random-detect exponential-weighting-constant 7 random-detect dscp random-detect dscp Polecenie bandwidth wskazuje na klas typu AF (w momencie przecienia gwarantujemy konkretne pasmo) WRED

36 policy-map child class ctrl bandwidth 22 Konfiguracja klasy standardowej i kontrolnej class class-default bandwidth 370 random-detect dscp-based random-detect exponential-weighting-constant 5 random-detect dscp Klasa standardowa wykorzystuje wbudowan klas class-default dotyczy całego ruchu do tej pory nie obsłuonego pracuje WRED aby zmaksymalizowa przepustowo sesji TCP

37 VoIP R B Policer Tail Drop Zbiorcza polityka kształtowania ruchu Strict priority queue Bus Bandwidth queue Ctrl WRED Bandwidth queue Scheduler R B Shaper Int Bandwidth queue Klasyfikator RED Polityka per-klasa Kształtowanie Polityka kształtowania ruchu obejmuje definicje QoS klas dzieci na (pod)interfejsie routera PE skierowanego w stron CE

38 Zbiorcza polityka kształtowania ruchu policy-map parent class class-default shape average service-policy child! interface GigabitEthernet1/0/0.102 encapsulation dot1q 102 ip address service-policy output parent

39 tx-ring VoIP R B Strict priority queue Policer Tail Drop Bus Bandwidth queue Ctrl WRED Bandwidth queue Scheduler R B Shaper Link FIFO Link Int Bandwidth queue RED Klasyfikator Polityka per-klasa Kształtowanie tx-ring tx-ring to kolejka FIFO przypisana do interfejsu przed sterownikiem sprztu IOS w normalnych warunkach sam optymalnie dobiera długoc kolejki tx-ring

40 Konfiguracja PE Polityki brzegowe Polityki szkieletowe Sie klienta CE Polityka CE->PE Łcze dostpowe Polityka CE->PE Polityka CE<-PE PE Polityka PE->P Łcze szkieletowe Sie IP / MPLS Polityka PE<-P P Downstream (od szkieletu) Upstream (do szkieletu) Konfiguracja QoS dotyczy ruchu od strony szkieletu (routera PE) w stron CE W modelu niezarzdzanego CE powinna dotyczy równie ruchu wejciowego do PE od strony CE cho dodatkowa, choby ogólna polityka QoS moe nie bdzie zbyt problematyczna w utrzymaniu a zabezpieczy sie w razie nieprzewidzianych zdarze

41 Konfiguracja PE Konfiguracja podobna do tej na CE: cały ruch od klienta powinien zosta właciwie oznaczony w polu DSCP na CE class-map match-any voip match ip dscp class-map match-any bus match ip dscp class-map match-any ctrl match ip dscp 16 48

42 Projektowanie szkieletu: Czy potrzebujemy tu Diffserv?

43 Jak myle o ruchu w szkielecie? W szkielecie ruch jest agregowany, wymagania QoS do poszczególnych klas przetłumaczy mona na wymogi co do pasma Problem odpowiedniej konfiguracji QoS mona zatem efektywnie zredukowa do odpowiedniego zarzdzania pasmem Aby upewni si, e gwarancje zwizane z opónieniem i jitter nie zostan naruszone, szkielet moe wymaga dodatkowego pasma aby by w stanie pomieci dodatkowy ruch z poszczególnych klas

44 Wicej pasma w szkielecie (ródło: Stephen Casner, NANOG 22) Pomiar jitter za okres tygodnia: 69 milionów zero straconych, 100% jitter < 700µs Nadmiar pasma w szkielecie moe by efektywnym narzdziem dla wsparcia polityki QoS Dostpne pasmo jest wiksze ni łczne szczytowe zapotrzebowanie na pasmo Sie jest prosta do wdroenia i utrzymania skomplikowane polityki QoS znajduj si tylko na jej brzegu

45 Wicej pasma czy to praktyczne? Nie zawsze jest to moliwe (uzasadnione ekonomicznie) a przecienie sieci moe i tak si wydarzy Problemy z planowaniem Awarie sieci Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na ruch Ataki DDoS TCP zajmuje całe dostpne pasmo jeli moe Jednakowa obsługa nie ma rozrónienia pomidzy ruchem waniejszym i mniej wanym np. w przypadku problemów jako połcze głosowych ucierpi Złoono tego podejcia polega na tym, e trudno zapewni nadmiarowo pasma w szkielecie w kadym moliwym scenariuszu

46 Zatem Diffserv w szkielecie? Praktyczniejsze podejcie zakłada, e nie zawsze mona efektywnie kosztowo lub praktycznie wyposay szkielet w wiksze przepustowoci ni to wymagane W szczycie w szkielecie moe by mniej pasma ni suma ruchu oferowanego Wdroenie modelu Diffserv odsuwa ryzyka zwizane z awariami zapewnia rozrónienie usług bdzie jednak trudniejsze we wdroeniu i utrzymaniu ni nadmiarowe pasmo

47 Projektowanie szkieletu: Implementacja

48 Klasy w szkielecie ile? Szkielet nie musi mie tylu klas ruchowych ile brzeg sieci

49 Klasy w szkielecie ile? Five-Class Service Provider Model Remarking Diagram

50 Klasy w szkielecie ile? Four-Class Service Provider Model Remarking Diagram

51 Klasy w szkielecie ile? Three-Class Service Provider Model Remarking Diagram

52 Klasy w szkielecie ile? Przykład rzeczywisty QOS Klienta QOS Core Warto IP Prec IP PREC Nazwa klasy uywana w projekcie Warto EXP EXP Nazwa klasy uywana w projekcie management management voice voice video video biznes_critical biznes_interactive biznes biznes_transactional be be

53 Podział pasma Warto EXP 7 6 Nazwa klasy uywana w projekcie Rodzaj łcza STM-16 STM-1 Pasmo Udział procentowy Pasmo Udział procentowy management 124,00 Mbps 7,75 Mbps 5,00% 5 voice 620,00 Mbps 25,00% 38,75 Mbps 25,00% 4 video 297,60 Mbps 12,00% 0,00 Mbps 0,00% ,00% 1 0 biznes be 421,60 Mbps 1 016,80 Mbps 41,00% 32,55 Mbps 75,95 Mbps 21,00% 49,00% 5,00% 2 480,00 Mbps 100,00% 155,00 Mbps 100,00%

54 Klasa ruchu czasu rzeczywistego W konserwatywnym ujciu - < 25% fizycznego pasma łcza Dokładniejsze okrelenie gwarancji mona uzyska stosujc scenariusze a co jeli : stworzy matryc relacji ruchowych i wymogów co do pasma narzdzia symulacyjne mog stworzy model takiej sieci i okreli ryzyka zwizane z utrat poszczególnych wzłów i łczy warto w tym momencie pomyle o rozbudowie sieci w przyszłoci

55 Klasa ruchu czasu rzeczywistego Kolejka priorytetowa nie powinna zagłodzi innego ruchu w szkielecie, jest zatem idealna z punktu widzenia klas ruchowych wymagajcych gwarancji nieprzekraczalnego opónienia i jitter Naley odgórnie ogranicza ze wzgldu na moliwe sytuacje gdy: boimy si ataku DDoS z uyciem ruchu oznaczonego EF wolimy odrzuca pakiety ni zaburza jitter lub zwiksza opónienie w przypadku przecienia łcz/urzdze agregacyjnych

56 Klasa ruchu biznesowego Klasa obsługuje 17% pasma łcza Warto zastosowa WRED dla zapewnienia odpowiedniego porzdku odrzucania ruchu z klas z rozrónieniem poszczególnych rodzajów ruchu biznesowego oraz optymalizacji sesji TCP

57 Klasa standardowa i kontrolna Dla klasy kontrolnej gwarantujemy 41% pasma łcza Dla klasy standardowej gwarantujemy 5% pasma łcza moe korzysta z nieuywanego obecnie pasma stosujemy WRED

58 Projektowanie szkieletu: Konfiguracja routerów P i PE

59 Konfiguracja P i PE Polityki brzegowe Polityki szkieletowe Sie klienta CE Polityka CE->PE Łcze dostpowe Polityka CE->PE Polityka CE<-PE PE Polityka PE->P Łcze szkieletowe Sie IP / MPLS Polityka PE<-P P Downstream (od szkieletu) Upstream (do szkieletu) Polityka dotyczy ruchu wychodzcego wszystkimi interfejsami Obsługa ruchu wchodzcego

60 Konfiguracja Cisco Stara notacja MDRR cos-queue-group STM-16 precedence 0 random-detect-label 0 precedence 3 queue 1 precedence 3 random-detect-label 3 precedence 4 queue 3 precedence 5 queue low-latency precedence 5 random-detect-label 5 precedence 6 queue 2 precedence 7 queue 2 random-detect-label random-detect-label random-detect-label exponential-weighting-constant 10 queue 0 41 queue 1 17 queue 2 5 queue 3 12 queue low-latency alternate-priority 1 int pos 5/0 tx-cos STM-16 WRED wykorzystuje warto pola MPLS- EXP

61 Konfiguracja Cisco MDRR! class-map match-any rt match ip dscp match mpls experimental 5 class-map match-any bus match ip dscp match mpls experimental 3 4 class-map match-any ctrl match ip dscp match mpls experimental 2 6! policy-map oc48_policy class rt priority police conform transmit exceed drop class bus bandwidth remaining percent 90 random-detect random-detect pre random-detect pre class ctrl bandwidth remaining percent 1 random-detect random-detect pre random-detect pre class class-default bandwidth remaining percent 9 random-detect random-detect pre WRED wykorzystuje warto pola MPLS- EXP jeli skonfigurowany zostaje do bazowania na IP Precedence

62 To fabqos Cisco rx-cos-slot 1 TO-FABRIC rx-cos-slot 2 TO-FABRIC rx-cos-slot 3 TO-FABRIC rx-cos-slot 5 TO-FABRIC! slot-table-cos TO-FABRIC destination-slot all ToFab! cos-queue-group ToFab precedence 3 queue 1 precedence 4 queue 1 precedence 5 queue low-latency precedence 6 queue 1 precedence 7 queue 1 queue 0 41 queue 1 34 queue low-latency alternate-priority 1!

63 Projektowanie szkieletu: Przenoszenie oznacze QoS i tunelowanie Diffserv w MPLS

64 Jakiego uywa schematu? Dwa podejcia: Model #1: jednolita architektura end-to-end polityki wszystkich urzdze identyczne z punktu widzenia traktowania ruchu mona wykorzysta domylne zachowanie kopiowanie wartoci pola IP Precedence do pola MPLS EXP i propagowania go w stosie etykiet Model #2: róne modele QoS na brzegu i w szkielecie róne polityki współistniej w ramach globalnego modelu wymaga od urzdze i konfiguracji upewnienia si, e oznaczenia QoS s przenoszone w sposób transparentny zgodnie z modelami okrelonymi w RFC3270 (pipe/short pipe)

65 Model #1: zachowanie domylne CE PE P PE CE IP Prec = 5 MPLS EXP = 5 MPLS EXP = 5 MPLS EXP = 5 IP Prec =5 IP Prec = 5 IP Prec = 5 Warto pola IP Precedence (pierwsze trzy bity DSCP) kopiowane s do pola MPLS EXP Pole EXP jest kopiowane do nowych etykiet w trakcie ich wymiany podczas podróy pakietu przez szkielet Przy zdjciu ostatniej etykiety warto pola EXP nie jest kopiowana do pakietu IP przed jego wysłaniem

66 Model #2: MPLS Diffserv Tunnelling CE PE P PE CE MPLS EXP = x MPLS EXP = x MPLS EXP = x QOS Group = x IP DSCP = 41 IP DSCP = 41 IP DSCP = 41 IP DSCP = 41 Warto pola EXP jest ustalana niezalenie od wartoci oryginalnego pola IP Precedence / DSCP Oryginalne oznaczenie nie zostaje zmienione Klasyfikacja na routerze PE którym pakiet opuszcza sie wykonywana jest na podstawie pola EXP za pomoc konfiguracji qos-group i discard-class Dokładniej proces opisuje dokument na CCO: ID 47815

67 Par uwag na koniec cokolwiek nie wyda si bardziej atrakcyjne, warto pamita o prostych uwagach które mog zapewni prostsze ycie: nie uywaj DSCP 56 czyli MPLS EXP 7 uywaj ich keepalive DSCP 40 czyli MPLS EXP 5 jest najczciej wykorzystywany do obsługi VoIP (mimo, e wartoci zalecan dla ruchu EF jest DSCP 46) stosuj wprost oznaczenie DSCP 0 (MPLS EXP 0) dla ruchu domylnego mniej konfiguracji i zmiany oznacze dla wikszoci ruchu nie podlegajcego wprost klasyfikacji Model konfiguracji bdzie zaleałod konkretnego sprztu do dyspozycji naley wzi pod uwag wszelkiego rodzaju notki dotyczce platformy i oprogramowania

68 != = 9=,< % >? B)C (( "DB)C (( <, < Bezpiecznej drogi do domu!

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com

Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Mechanizmy QoS Jak projektować, wdrażać i monitorować Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Agenda QoS Przełącznik Ethernetowy a QoS Router a QoS Inne urządzenia a QoS Q&A 2 QoS 3 Po co w ogóle QoS? Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011

QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3. Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 QoS jak o tym myśleć w kontekście L2 i L3 Piotr Wojciechowski (CCIE #25543) Architekt Rozwiązań Sieciowych Kraków, 28 września 2011 O mnie Architekt Rozwiązań ds. Sieci w ATM Systemy Informatyczne CCIE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH

ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH ARCHITEKTURA USŁUG ZRÓŻNICOWANYCH This architecture achieves scalability by implementing complex classification and conditioning functions only at network boundary nodes and by applying per-hop behaviors

Bardziej szczegółowo

QoS w sieciach IP. Parametry QoS ( Quality of Services) Niezawodność Opóźnienie Fluktuacja ( jitter) Przepustowość ( pasmo)

QoS w sieciach IP. Parametry QoS ( Quality of Services) Niezawodność Opóźnienie Fluktuacja ( jitter) Przepustowość ( pasmo) QoS w sieciach IP Parametry QoS ( Quality of Services) Niezawodność Opóźnienie Fluktuacja ( jitter) Przepustowość ( pasmo) Przeciążenie Overbooking, Kolejki i zrzuty obciążenia Losowe lub według oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe

Implementacja modułu do wspomagania konfiguracji. Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/WUT/D.4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pasmem opis ogólny

Zarządzanie pasmem opis ogólny Routery DrayTek charakteryzują się bogatym zestawem narzędzi służącym do kształtowania ruchu w sieci LAN. Funkcje Zarządzania Pasmem oraz aplikacje w zakładce Firewall umożliwiają w bardzo prosty, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi.

Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi. SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) CZ. I Service Level Agreement (SLA) jest to porozumienie pomiędzy klientem a dostawcą usługi. SLA powinno określać w sposób jasny i zrozumiały dla klienta, czego może on oczekiwać

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

IP VPN. 1.1 Opis usługi

IP VPN. 1.1 Opis usługi IP VPN 1.1 Opis usługi IPVPN MPLS to usługa transmisji danych umożliwiająca zbudowanie dla Twojej Firmy sieci WAN składającej się z oddalonych od siebie korporacyjnych sieci lokalnych (LAN). Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy QoS. Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących) PLNOG, Kraków, wrzesień 2011

Mechanizmy QoS. Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących)  PLNOG, Kraków, wrzesień 2011 Mechanizmy QoS Absolutnie zupełne podstawy (dla początkujących) Łukasz Bromirski Rafał Szarecki lbromirski@cisco.com rafal@juniper.net PLNOG, Kraków, wrzesień 2011 1 Zawartość (z grubsza)* Co to jest QoS?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przepływem

Zarządzanie przepływem Zarządzanie przepływem Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa, 2014/2015 Plan wykładu 1 Protokół DiffServ 2 Multiprotocol Label Switching 3 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia

praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia praktyczne zastosowania mechanizmów QoS, Linuxowe HTB paweł kudzia QoS czyli.. racjonalne wykorzystanie dostpnego zasobu poprzez wyrónienie klas ruchu traktowanych w róny sposób. dostosowanie przepływnoci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN. Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA SIECI MPLS VPN Łukasz Polak Opiekun: prof. Zbigniew Kotulski Plan prezentacji 2 1. Wirtualne sieci prywatne (VPN) 2. Architektura MPLS 3. Zasada działania sieci MPLS VPN 4. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych

Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Zarządzanie ruchem i jakością usług w sieciach komputerowych Część 1 wykładu SKO2 Mapa wykładu Wprowadzenie 10 trendów rozwoju sieci Komunikacja multimedialna w sieciach IP Techniki QoS ATM IEEE 802.1D

Bardziej szczegółowo

Quality of Service in Internet

Quality of Service in Internet 2011 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 Denicja Denitions Quality of Service mechanizm umo»liwiaj cy zapewnienie okre±lonych parametrów dla wybranych poª cze«, pod warunkiem speªnienia odpowiednich zaªo»e«metody

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Z a r z ą d z a n i e S y s t e m a m i T e l e i n f o r m a t y c z n y m i Prowadzący: dr inż. Tomasz Malinowski PROJEKT Wykonał: Marek Oleksiak

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do zapewnienia parametrów transmisji danych. Użytkownik korzystający z usługi czy dostawca zapewniający tę usługę mają pewne

Bardziej szczegółowo

Metoda QoS płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności

Metoda QoS płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności Szymon Kącik, Mateusz Michalski Krzysztof Zubel Zakład Systemów Łączności Wojskowy Instytutu Łączności Metoda QoS płaszczyzny danych w specjalnych systemach łączności W referacie zaprezentowana została

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

QoS w sieciach agregacyjnych. Krzysztof.Konkowski@cisco.com CCIE #20050 RS, SP

QoS w sieciach agregacyjnych. Krzysztof.Konkowski@cisco.com CCIE #20050 RS, SP QoS w sieciach agregacyjnych Krzysztof.Konkowski@cisco.com CCIE #20050 RS, SP Plan prezentacji Istotne założenia i rodzaje usług QoSa dla sieci agregacyjnej Hierarchiczny QoS Jakość usług wideo Jak monitorować

Bardziej szczegółowo

Materiały przygotowawcze do laboratorium

Materiały przygotowawcze do laboratorium Materiały przygotowawcze do laboratorium Badanie właściwości wieloprotokołowej komutacji etykietowej MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Wznawianie pracy po wystąpieniu uszkodzenia w sieciach rozległych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO QoS ROUTING

DLACZEGO QoS ROUTING DLACZEGO QoS ROUTING Reakcja na powstawanie usług multimedialnych: VoIP (Voice over IP) Wideo na żądanie Telekonferencja Potrzeba zapewnienia gwarancji transmisji przy zachowaniu odpowiedniego poziomu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach

Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach LISTA ŻYCZEŃ I ZARZUTÓW DO IP Uproszczenie mechanizmów przekazywania pakietów w ruterach Mechanizmy ułatwiające zapewnienie jakości obsługi Może być stosowany do równoważenia obciążenia sieci, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH WŁASNOŚCI DANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE TEKSTOWE Dane tekstowe są najpopularniejszym typem przesyłanych mediów. Można je odnaleźć w usługach takich jak

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pomiary jakości w dostępie do Internetu

Pomiary jakości w dostępie do Internetu DEBATA 16.05.2011 Regulacje w zakresie przejrzystości umów oraz poziomu jakości świadczonych usług stymulatorem rozwoju rynku usług telekomunikacyjnych Pomiary jakości w dostępie do Internetu Robert Kowalik

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ruch w sieciach Linux

Kształtowanie ruch w sieciach Linux Kształtowanie ruch w sieciach Lux 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne: wykonanie ćwiczenia Statyczny wybór trasy w systemie Lux. Potrzeba sterowania ruchem w sieciach komputerowych wynika głównie z faktu,

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6

MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 ZESZYTY NAUKOWE 19-40 Tomasz MALINOWSKI 1 MECHANIZMY QOS W KONTEKŚCIE INTEGROWANIA SIECI IPV4 I IPV6 Streszczenie Artykuł przedstawia metody klasyfikowania pakietów w kontekście integrowania sieci z protokołem

Bardziej szczegółowo

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl

Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne. Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Pomiary łączy ethernetowych - zajęcia praktyczne Darek Matyjewicz RATE ART www.rateart.pl Ramka Ethernetowa Throughput Dla interfejsu 1Gbps 3000B danych Nagłówek Nagłówek 14B POLE DANYCH 4B 14B POLE DANYCH

Bardziej szczegółowo

eth /30 eth1 eth /30 eth /30 Serwer IPERF

eth /30 eth1 eth /30 eth /30 Serwer IPERF 10.0.0.1/29 10.0.1.1/30 10.0.1.2/30 10.0.1.2/30 10.0.1.1/30 10.0.0.1/29 10.0.2.1/30 10.0.2.1/30 10.0.0.2/29 10.0.0.2/29 Klienty Klienty 10.0.0.3/29 10.0.0.3/29 Klienty 10.0.0.2/30 10.0.0.1/30 Powolne polaczenie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Z a r z ą d z a n i e S y s t e m a m i T e l e i n f o r m a t y c z n y m i Prowadzący: dr inż. Tomasz Malinowski PROJEKT Wykonał: Kamil Piersa

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom

Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Budowa sieci dostępowych TriplePlay z wykorzystaniem rozwiązań DCN oraz Raisecom Agenda Budowa sieci xpon Łączenie węzłów w technologi xwdm Przykładowa konfiguracja sieci PON bazująca na rozwiązaniu Raisecom

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP. Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Zeszyty Naukowe WWSI, No 14, Vol. 10, 2016, s. 49-64 Wybrane mechanizmy gwarantowania jakości usług w sieciach IP Dariusz Chaładyniak, Maciej Podsiadły * Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci izolacja ruchu w LAN oraz sieciach MPLS

Wirtualizacja sieci izolacja ruchu w LAN oraz sieciach MPLS Wirtualizacja sieci izolacja ruchu w LAN oraz sieciach MPLS Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com CONFidence, maj 2007 Kraków 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Agenda Po co wirtualizacja?

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

ADRESY PRYWATNE W IPv4

ADRESY PRYWATNE W IPv4 ADRESY PRYWATNE W IPv4 Zgodnie z RFC 1918 zaleca się by organizacje dla hostów wymagających połączenia z siecią korporacyjną a nie wymagających połączenia zewnętrznego z Internetem wykorzystywały tzw.

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji zadania badawczego: A.9 Tytuł raportu: Opracowanie wymagań na sieć laboratoryjną system IP QoS

Raport z realizacji zadania badawczego: A.9 Tytuł raportu: Opracowanie wymagań na sieć laboratoryjną system IP QoS Numer Projektu Badawczego Zamawianego: -MNiSW-02-II/2007 Tytuł projektu: Numer dokumentu: Usługi i sieci teleinformatyczne następnej generacji aspekty techniczne, aplikacyjne i rynkowe -MNiSW-02-II/2007/IŁ-PIB/A.9

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MPLS*

Wprowadzenie do MPLS* Wprowadzenie do MPLS* Marcin Krysiński Przygotowano na podstawie Podstawy MPLS Piotr Jabłoński www.krysinski.eu/materialy/ Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS?

Bardziej szczegółowo

Ochrona sieci operatorów internetowych

Ochrona sieci operatorów internetowych Ochrona sieci operatorów internetowych Dobre praktyki Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com Wrocław, 21 października 2006 1 Agenda Ochrona sieci operatora...i słów parę o ochronie samych urządzeń Ochrona

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO unkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Quality of Service. Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1

Quality of Service. Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1 Quality of Service Standardy zapewniania jakosci uslug w sieciach komputerowych Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2001 1 Plan wykladu Zmiany w Internecie Ethernet CoS & IP TOS Architektura IntServ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja Kontrola bramy Media

Sygnalizacja Kontrola bramy Media PROTOKOŁY VoIP Sygnalizacja Kontrola bramy Media H.323 Audio/ Video H.225 H.245 Q.931 RAS SIP MGCP RTP RTCP RTSP TCP UDP IP PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY VoIP - CD PROTOKOŁY SYGNALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci

Plan wykładu. Warstwa sieci. Po co adresacja w warstwie sieci? Warstwa sieci Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Plan wykładu Warstwa sieci Miejsce w modelu OSI/ISO Funkcje warstwy sieciowej Adresacja w warstwie sieciowej Protokół IP Protokół ARP Protokoły RARP, BOOTP, DHCP

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI PROJEKT Autor: Marcin Przerwa Grupa: I0H1S4 Prowadzący: dr inż. Tomasz Malinowski W

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa

Warstwa sieciowa. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa Warstwa sieciowa Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji podjęcie decyzji o trasowaniu (rutingu) na podstawie znanej, lokalnej topologii sieci ; - podział danych na pakiety Sesji Transportowa

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

IPv6 Protokół następnej generacji

IPv6 Protokół następnej generacji IPv6 Protokół następnej generacji Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź,13maja2008 Wstęp Protokół IPv6 często nazywany również IPNG(Internet Protocol Next Generation)

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący

Zarządzanie ruchem w sieci IP. Komunikat ICMP. Internet Control Message Protocol DSRG DSRG. DSRG Warstwa sieciowa DSRG. Protokół sterujący Zarządzanie w sieci Protokół Internet Control Message Protocol Protokół sterujący informacje o błędach np. przeznaczenie nieosiągalne, informacje sterujące np. przekierunkowanie, informacje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

MODEL OSI A INTERNET

MODEL OSI A INTERNET MODEL OSI A INTERNET W Internecie przyjęto bardziej uproszczony model sieci. W modelu tym nacisk kładzie się na warstwy sieciową i transportową. Pozostałe warstwy łączone są w dwie warstwy - warstwę dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Przełączanie IP

Zaawansowane Przełączanie IP Zaawansowane Przełączanie IP dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ ZPIP - v2015 1 Hierarchiczny model sieci WAN Edge WAN Edge Router WAN Edge Router Core Tier L2/L3

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek

Bramka VoIP (Voice over IP gateway) Implementacja VoIP w routerach DrayTek Implementacja VoIP w routerach DrayTek Serie routerów DrayTek oznaczane literą V implementują mechanizmy Voice over IP. Taki router posiada dodatkowo dwa analogowe gniazda telefoniczne w tylnym panelu.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

Uslugi z gwarantowana jakoscia. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2002 1

Uslugi z gwarantowana jakoscia. Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2002 1 Uslugi z gwarantowana jakoscia Quality of Service - Michal Przybylski, PCSS 2002 1 Plan wykladu Koncepcja QBone Metryki SLA Overprovisioning Architektura Diffserv Istniejace implementacje mechanizmów zapewniania

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem?

Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Internet Protocol v6 - w czym tkwi problem? dr inż. Adam Kozakiewicz, adiunkt Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji IPv6 bo adresów było za mało IPv6 co to

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Radiolinia Siklu EtherHaul 1200L v2 i 1200 nowa generacja radiolinii punkt punkt na pasmo GHz

Radiolinia Siklu EtherHaul 1200L v2 i 1200 nowa generacja radiolinii punkt punkt na pasmo GHz Radiolinia Siklu EtherHaul 1200L v2 i 1200 nowa generacja radiolinii punkt punkt na pasmo 71-76 GHz Prezentowane przez: Maciej Eckstein maciej.e@siklu.com tel. 601350930 Prowadzi Maciej Eckstein maciej.e@siklu.com

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski

Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Internet Control Message Protocol (ICMP) Łukasz Trzciałkowski Czym jest ICMP? Protokół ICMP jest protokołem działającym w warstwie sieciowej i stanowi integralną część protokołu internetowego IP, a raczej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2

Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Laboratorium Technologie Sieciowe Podstawowe protokoły transportowe stosowane w sieciach IP cz.2 Wprowadzenie Ćwiczenie przedstawia praktyczną stronę następujących zagadnień: połączeniowy i bezpołączeniowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

BSI wykład 3. Proxy, protokoły,

BSI wykład 3. Proxy, protokoły, BSI wykład 3 Proxy, protokoły, Serwer pośredniczący (PROXY) Anonimowość w sieci? Poprzez serwer pośredniczący łączymy się z siecią za pomocą specjalnego oprogramowania Serwery pośredniczące mają za zadanie

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki Ireneusz Mrozek Wydział Informatyki Proces wykonujcy si program Proces jednostka pracy systemu zarzdzan przez system operacyjny. W skład procesu wchodz: - program; - dane - zawarto rejestrów, stosu; -

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo