Olimpiada Medialna Informator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olimpiada Medialna Informator"

Transkrypt

1 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 1

2 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 2

3 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 3 Olimpiada Medialna Informator

4 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 4 Organizator: Fundacja Nowe Media Biuro Olimpiady Medialnej: ul. Klonowa 12/9, Warszawa Tel , Koordynatorzy projektu: Małgorzata Wójcik Michał Horbulewicz Szczegółowe informacje zawsze w serwisie internetowym projektu: oraz pod kontaktowym adresem Broszura została wydana przez Fundację Nowe Media dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Warszawa 2013

5 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 5 Przeżyj to sam Edukacja medialna jest rodzajem współczesnego liczmanu. Odmieniamy go przez wszystkie przypadki, ale czy wszyscy mamy na myśli to samo i czy wiemy, o czym mówimy? Miejmy nadzieję, że tak, ale lepiej sprawdzić. Najlepiej zaś sprawdzić podając własny sposób rozumienia tego terminu. Polski język ma mniej szczęścia do niego niż język angielski. Polska edukacja medialna odpowiada bowiem angielskiemu określeniu media literacy. Słowo literacy oznacza po prostu umiejętność czytania i pisania. Proces uzyskiwania tej umiejętności to wnaszym języku alfabetyzacja. Może więc należałoby mówić o medialnej alfabetyzacji? Nie jest to zbyt zręczne, ale jednak bardziej oddaje rzeczywistość. Chodzi bowiem nie o nabywanie wiedzy na temat mediów, co sugerowałby termin edukacja medialna, a raczej o nauczenie się języka mediów tak, jak uczymy się czytać i pisać w języku ojczystym. Dzięki alfabetyzacji w obrębie języka polskiego Polak staje się członkiem społeczeństwa zdolnym odbierać i nadawać komunikaty zrozumiałe dla innych Polaków. Analfabeta ma tę zdolność poważnie ograniczoną. Analogicznie, ktoś, kto jest media literate to osoba, która potrafi posługiwać się mediami. Ujmując rzecz metaforycznie, umie przy ich pomocy czytać (czyli odbierać je ze zrozumieniem) i pisać (czyli nadawać własne komunikaty zrozumiałe dla innych). Nota bene polski język zawodzi tu znowu, bo jedynym ratunkiem byłoby dla nas użycie słowa piśmienny, co w kontekście mediów brzmiałoby cudacznie - media piśmienny? Skoro zatem edukacja medialna to jest swoista alfabetyzacja, rozumiana jako walka z analfabetyzmem medialnym, to wiązać się ona powinna ściśle z działaniem, mniej zaś z rozważaniami teoretycznymi. Tak też od początku istnienia Fundacji Nowe Media uważamy. Dla nas edukacja medialna to przede wszystkim praktyka. 3

6 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 6 Praktyczny charakter miał pierwszy i do dziś najważniejszy projekt Fundacji, czyli Młodzieżowa Akcja Multimedialna, w skrócie MAM. Na jej potrzeby stworzyliśmy internetową platformę do publikowania multimedialnych pism, zwaną Qmam System. Platforma umożliwia stworzenie wirtualnej redakcji, mikrospołeczności powiązanej wspólnym działaniem, wspólnym celem, ale też cechującej się wewnętrzną hierarchią i uporządkowaniem. Obierając cel, jakim jest wydanie multimedialnej publikacji, grupa redakcyjna nieuchronnie zetknie s i ę z przeciwnościami: wpływaniem na treści, negatywnymi reakcjami ze strony otoczenia, wreszcie ze swoimi własnymi niezręcznościami, które mogą spowodować niezrozumienie, albo nawet zranienia osób, jakich publikacje będą dotyczyć. W tych działaniach młodzi ludzie nie byli zostawieni sami sobie: na początku towarzyszył im animator Fundacji, który uczył nie tylko, jak technicznie przygotować publikację, ale także, jak się poruszać w świecie mediów, aby być w zgodzie z etyką i z prawem. We wstępnym warsztacie uczestniczył też nauczyciel, więc on potem przejmował funkcję lustra, w którym mogły się odbijać pomysły młodych ludzi. W odwodzie pozostawał także Qmpel, czyli członek Fundacji zajmujący się kontaktami z redakcjami uczestniczącymi w MAM. Adres internetowy tego projektu to warto nad nim się na chwilę zatrzymać. Oznacza on ni mniej ni więcej tylko to, że mówimy młodym ludziom uczestniczącym w MAM, że mają media, że nie są wobec mediów bezbronni. Bierze się to stąd, że sami doświadczyli, jak działają media. To doświadczenie może być jednym z cenniejszych doświadczeń okresu ich edukacji. Inne nasze projekty, ze swej natury mniejsze w skali, czyli Olimpiada Medialna () i ogólnopolski konkurs mediów szkolnych MAM Forum Pismaków (www.forumpismakow.pl) są także przykładem praktycznego podejścia do spraw edukacji medialnej. Gdybyśmy chcieli kiedyś sprawić Fundacji hymn, byłaby to zapewne znana wszystkim, których młodość upłynęła w latach 80-tych piosenka Przeżyj to sam. Robert Bogdański prezes Fundacji Nowe Media 4 ww

7 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 7 Edukacja medialna to konieczność Media są dzisiaj władzą, być może potężniejszą od pozostałych trzech, do których są zwyczajowo dołączane. Nic co ważne, ciekawe, bulwersujące i pociągające w naszej codzienności, nie pozostaje obojętne dla mediów, obecnych w niej organicznie, wręcz nierozerwalnie. Media kreują nasze życie polityczne, ekonomiczne, społeczne, prawne, ale także wywierają ogromny wpływ na prywatność i postrzeganie samego siebie. Obserwacja rosnącej obecności tak zwanych zwykłych ludzi w przekazach medialnych, konstruowanych tak, aby stwarzać wrażenie realnych, wziętych z życia, każe sądzić, że media stały się ważnym, niejednokrotnie najważniejszym elementem naszej egzystencji, a jej wagę wyznacza pokazanie się na ekranie, w myśl coraz bardziej zyskującej na popularności zasady oglądają mnie, więc jestem. Wobec takiego stanu rzeczy konieczne staje się przemyślenie kwestii edukacji medialnej, nie tylko i nie przede wszystkim ze względów teoretycznych, ale dlatego, że świadomość mechanizmów działania mediów, ich psychologii, funkcjonowania ekonomicznego i społecznego, jest dzisiaj kompetencją niezbędną dla każdego uczestnika kultury współczesnej. Edukacja taka powinna zawierać zatem elementy wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa, psychologii i stanowić dobrze przemyślany zespół informacji i praktyk z tych dziedzin. Edukacja taka powinna dotyczyć zarówno uczniów, jak nauczycieli, których podopieczni często mają bardzo dobrą praktykę w zakresie użytkowania mediów, mówiąc otwarcie nawet większą od ich opiekunów i wychowawców, ale także często na różne sposoby stają się ofiarami mediów, co wynika z nieświadomości i z niewiedzy o specyfice mediów i zasadach ich działania i oddziaływania. 5

8 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 8 W edukacji medialnej ujawnia się bowiem z całą siłą różnica pokoleniowa pomiędzy tymi, dla których media, zwłaszcza Internet, stanowią nowość, której uczyli się (oraz ciągle uczą) jako dorośli, a tymi, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie, że był czas, kiedy Internetu nie znano. Świadomość tej różnicy to także świadomość, że mamy do czynienia z nowym pokoleniem odbiorców, ukształtowanych przez media mentalnie i psychicznie, odbierających świat w sposób im tylko właściwy. Edukacja medialna to zatem konieczność wynikająca z kierunku, w jakim rozwija się świat współczesny. Wiedza o mediach to w istocie wiedza o świecie, który przecież bez mediów dzisiaj nie funkcjonuje i to w każdym niemal sensie. Barbara Giza dr hab., prof. SWPS. Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS w Warszawie. 6 ww

9 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 9 Olimpiada Medialna dla obywateli społeczeństwa informacyjnego Do kanonu klasycznych olimpiad przedmiotowych dołączyła Olimpiada Medialna nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Nowe Media. Ogłoszenie pierwszej edycji programu miało miejsce podczas warszawskiej konferencji Kultura 2.0 Świadomi mediów 27 października 2011 roku. Projekt został zainicjowany z potrzeby kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego i skierowania energii środowiska edukacyjnego na polepszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce. To nie tylko konkurs wiedzy, ale przede wszystkim ogólnopolska akcja edukacyjna. Efektem Olimpiady Medialnej ma być stworzenie oraz rozwój szerokiej grupy osób świadomych i krytycznie odbierających media, posiadających wiedzę na temat historii ich rozwoju, rozumiejących zasady ich działania, popierający wdrażanie w nich standardów etycznych, umiejących je kreować i współtworzyć na poziomie znacznie wyższym od współczesnego przeciętnego użytkownika aktywnego internauty. To bezprecedensowe przedsięwzięcie zarówno, jeśli idzie o tematykę, jak i formułę Olimpiady. Jej pierwsze dwa etapy odbywają się wirtualnie, z wykorzystaniem internetowego systemu egzaminowania. Pozwala to na przeprowadzenie jednoczesnego testu nawet dla kilku tysięcy uczestników. Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Medialnej adresowane jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prezentujących różne talenty z zakresu nowych mediów, polonistyki, historii i public relations, posiadających umiejętności interesującego formułowania oraz prezentowania własnych myśli, przekazywania wiedzy i przekonywania, obeznanych z użyciem nowych, jak i tradycyjnych mediów. W szerszym kontekście, zaproszenie do zaangażowania się w projekt Olimpiady Medialnej kierowane jest do nauczycieli, pasjonatów edukacji medialnej, wszystkich świadomych wagi wyzwania, jakim jest świadomy, krytyczny odbiór mediów i świadome, konstruktywne komunikowanie się Polek i Polaków między sobą, i we współczesnym świecie. 7

10 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 10 I edycja 2011/2012 W pierwszej edycji wzięli udział nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ale także gimnazjów. Dla obu kategorii wiekowych przygotowano odrębne zestawy zadań. Na temat przewodni edycji została wybrana cyfryzacja. Dwa pierwsze etapy odbyły się całkowicie wirtualnie i polegały na udzieleniu odpowiedzi w internetowych testach obejmujących zakres tematyczny pierwszej edycji (transformacja mediów, sztuka informacji, odbiór i tworzenie przekazów medialnych, sztuka prezentacji i debaty, cyfryzacja telewizji w Polsce, film). W trzecim etapie uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie multimedialnej prezentacji na zadany przez organizatorów temat (odrębny dla obu kategorii wiekowych). W finale uczestnicy sprawdzili się w rywalizacji indywidualnej (rozmowy z komisją) i zespołowej (debaty oksfordzkie). Najlepsi otrzymali tytuł Laureata / Laureatki oraz indeksy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy pierwszego etapu: 395 (gimnazja: 123, szkoły ponadgimnazjalne: 272). Uczestnicy drugiego etapu: 278 (zakwalifikowanych 323; gimnazja: 112, szkoły ponadgimnazjalne: 166). Uczestnicy trzeciego etapu: 105 (zakwalifikowanych 150; gimnazja: 25, szkoły ponadgimnazjalne: 80). Uczestnicy finału: 41 (zakwalifikowanych 45; gimnazja: 11, szkoły ponadgimnazjalne: 30). Partnerami edycji byli: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (jako współorganizator), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (patron naukowy), Narodowy Instytut Audiowizualny i Adobe Polska (partnerzy strategiczni) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Media Desk Polska, Fundacja Dobrego Odbioru. Przedsięwzięcie patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Koalicja Otwartej Edukacji, Polskie Radio, Telewizja Polska, Salon24.pl. II edycja 2012/2013 W drugiej edycji udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie jak rok wcześniej, dwa pierwsze etapy (z czterech) odbyły się online. Zmienił się nieco ich charakter o ile pierwsze zawody polegały na rozwiązaniu testu, o tyle drugie dały szersze pole do popisu, opierając się wyłącznie na pytaniach 8 ww

11 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 11 otwartych. Pozostały znane już działy tematyczne: transformacja mediów, korzystanie z informacji, odbiór i tworzenie przekazów, sztuka prezentacji i debaty oraz edukacja filmowa. Celem tej edycji stało się zainspirowanie nastoletnich odbiorców mediów do zaangażowania się w debatę nad znaczeniem i przyszłością mediów publicznych tematu przewodniego drugiej Olimpiady. W zawodach trzeciego stopnia uczestnicy przedstawili własną wizję ramówki TVP1, w finale zyskując przestrzeń dla przedstawienia nie tylko swojej wiedzy, ale też poglądów na temat przyszłości mediów publicznych. Istotne jest to, aby nie myśleć kategoriami minionej epoki, w której dominowały takie media jak prasa, radio i telewizja, stąd pytania tej edycji: co znaczą misyjność czy publiczność w dekadzie Web 2.0, mediów społecznościowych, technologii mobilnych i co mogą znaczyć te pojęcia wperspektywie ewolucji mediów, np. w 2050 roku. Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia: 289. Uczestnicy zawodów drugiego stopnia: 88 (zakwalifikowanych: 109). Uczestnicy zawodów trzeciego stopnia: 33 (zakwalifikowanych: 46). Uczestnicy zawodów czwartego stopnia: 24. Patronatem naukowym edycję objęli: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Partnerstwo strategiczne sprawowali: Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jako partnerzy Olimpiadę wsparli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacja Dobrego Odbioru. Przedsięwzięcie patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koalicja Otwartej Edukacji, Czwórka Polskie Radio IV, Telewizja Polska. Kolejne edycje podstawowe informacje W projektowaniu trzyletniej perspektywy Olimpiady Medialnej, obejmującej trzy kolejne edycje (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), za podstawę do przeprowadzenia Olimpiady Medialnej przyjęto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 zpóźn. zm.). Olimpiada Medialna utrzymuje charakter konkursu interdyscyplinarnego, a jej zawody są trzystopniowe. Olimpiadę Medialną przeprowadza Komitet Główny za pośrednictwem podległych mu organów: Komitetu Programowego, Komitetu Organizacyjnego, Komisji Szkolnych, Komisji Egzaminacyjnych i Delegacji Okręgowych. 9

12 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 12 Uczestnicy Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości) w całej Polsce. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien dokonać rejestracji w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej (zwany SIOM). Zawody Zawody wszystkich stopni mają charakter indywidualny, przy czym formuła jednego z modułów zawodów trzeciego stopnia zakłada pracę zespołową, w której wiedza i umiejętności każdego z Uczestników podlegają indywidualnej ocenie. Zawody pierwszego stopnia (1.st.) Zawody polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe wg stopnia trudności: pierwsza, tj. 40 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt i druga, tj. 10 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznane są 2 punkty. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie w zawodach 1.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie). Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny jest licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają wyłącznie formę tekstową i są zamknięte. Uczestnicy wypełniają test, zaznaczając prawidłową odpowiedź. Zawsze jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Zawody drugiego stopnia (2.st.) Zawody polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań i udzieleniu odpowiedzi na 5 otwartych pytań. Pytania testowe obejmują jedną kategorię punktową. Za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie za rozwiązanie testu Uczestnik może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie). Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny jest licznik, wskazujący dokładnie 10 ww

13 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 13 czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo) i są zamknięte. Uczestnicy wypełniają test, zaznaczając prawidłową odpowiedź. Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Pytania otwarte wymagają udzielenia odpowiedzi ograniczonej limitem 1500 znaków (liczone ze spacjami). Odpowiedzi oceniane są przez Komisję Egzaminacyjną według jednolitej skali. Za każdą odpowiedź przyznawanych jest od 0 do 7 punktów. Łącznie za udzielenie poprawnych odpowiedzi Uczestnik może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Na udzielenie odpowiedzi w pytaniach otwartych przeznacza się 75 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia pytań w SIOM. W trakcie zawodów widoczny będzie licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo). Uczestnicy udzielają odpowiedzi, wpisując je w pole oznaczone w formularzu. Odpowiedzi zapisywane są w bazie danych Organizatora. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Łącznie w zawodach 2. st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zawody trzeciego stopnia (3.st.) Zawody polegają na samodzielnej i grupowej pracy w ramach trzech modułów zadań dwóch wykonywanych indywidualnie i jednego wykonywanego zespołowo. Moduły obejmują: sesję pytań do Uczestnika z programu stałego olimpiady, sesję pytań do Uczestnika z programu zmiennego olimpiady i/lub prezentację pracy wcześniej przygotowanej przez niego i udział Uczestnika w publicznej dyskusji. Komisja Egzaminacyjna dokonuje oceny wiedzy i umiejętności Uczestnika według jednolitej skali. W ramach każdego modułu przyznawanych jest od 0 do 30 punktów. Łącznie w zawodach 3.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 90 punktów. Laureaci i Finaliści Tytuł Laureata otrzymuje pierwszych dziesięcioro Uczestników / Uczestniczek, z najwyższym łącznym wynikiem uzyskanym po zsumowaniu punktów zdobytych w zawodach wszystkich stopni. Tytuł Finalisty otrzymują Uczestnicy, którzy przystąpili do zawodów 3.st. i je ukończyli. Laureaci pierwszych pięciu miejsc otrzymują indeksy uczelni wyższych i nagrody rzeczowe. 11

14 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 14 Pierwsza edycja zawody drugiego stopnia (szkoły ponadgimnazjalne) Klucz odpowiedzi znajduje się na końcu testów. Zestaw obejmuje 40 pytań sformułowanych w kilku różnych schematach, w niektórych z nich jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 30 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi Jest to atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Jak nazywa się takie działanie? a. DRDoS b. DDoS c. DiDos d. DeaDos 2. Wskaż rok, w którym powstał pierwszy międzynarodowy program do prowadzenia rozmów głosowych Skype : a b c d Ogół działań stosowanych najczęściej przez środki masowego przekazu, który ma nadać jakiemuś wydarzeniu społecznemu, politycznemu czy artystycznemu znaczny rozgłos lub spowodować (np. przez emisję audycji radiowej, telewizyjnej bądź opublikowanie cyklu artykułów w prasie), aby zostały ujawnione i wyjaśnione okoliczności danej sprawy. O jakim pojęciu mowa? a. media relations b. public relations c. publicity d. mainstreaming 4. Kto był pierwszym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa? a. Jan Nowak-Jeziorański b. Jan Karski 12 ww

15 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 15 c. Zdzisław Najder d. Zbigniew Brzeziński 5. Jak nazywał się ogólnopolski dziennik wydawany przez wydawnictwo Agora SA na przełomie 2005 i 2006 roku? a. Nowy Dziennik b. Nasz Dzień c. Nasza Gazeta d. Nowy Dzień 6. Obecnie emituje swoje programy w 10 niekodowanych wersjach językowych przez 24 godziny na dobę. Istnieje również kilka kolejnych w niepełnym wymiarze czasowym lub kodowanych. Jej udziałowcami są 23 europejskie telewizje publiczne. Jak nazywa się ta stacja? a. Discovery b. Euronews c. Arte d. BBC International 7. Nie będzie przesadą twierdzenie, że przyszłość nowoczesnego społeczeństwa i stabilizacja jego życia wewnętrznego zależeć będzie w dużej mierze od utrzymania równowagi pomiędzy naporem techniki komunikowania a indywidualną zdolnością jej przyswajania. Autorem tych słów jest: a. Marshall McLuhan (1960) b. Charles de Gaulle (1965) c. papież Pius XII (1950) d. Ryszard Kapuściński (1975) 8. Powstały w 1843 roku brytyjski tygodnik The Economist jest jednym z najbardziej znanych i najpoważniejszych pism na świecie. Od samego początku koncentruje się na kwestiach gospodarczych i konsekwentnie broni wolnego rynku i liberalnej gospodarki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że artykuły jakie publikuje nie są podpisywane. Od tej reguły istnieją nieliczne wyjątki, np. gdy publikowane są teksty napisane przez znane postaci życia publicznego. Artykuł wstępny napisany przez redaktora naczelnego jest jednak przezeń podpisywany tylko w jednym wypadku. Jakim? a. gdy w Wielkiej Brytanii mają się odbyć wybory powszechne b. na Boże Narodzenie c. przed dorocznym posiedzeniem Reform Club, którego musi być członkiem d. gdy redaktor naczelny odchodzi ze stanowiska i jest to jego ostatni tekst 9. Ten fragment zdania, usunięty z przyjętego w 2002 rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy, stał się jednym z symboli tzw. Afery Rywina jak potocznie nazywano jeden z największych skandali korupcyjnych III Rzeczypospolitej. O jakie słowa chodziło? a. i pisma b. lub pisma c. i/lub czasopisma d. lub czasopisma e. i czasopisma 13

16 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Majuskuła to: a. łączenie dwóch różnych struktur dzieła filmowego, np. obrazu i dźwięku, muzyki i dialogów, inaczej montaż poziomy b. nazwa starożytnego pisma obrazkowego Majów, czasami zamiennie zwanego pismem szkoły Majów c. początkowa duża litera tekstu d. symbol umieszczany przez łamaczy na końcu tekstu w gazecie 11. Który z anglojęzycznych pisarzy książek sensacyjnych pracował w agencji Reutera? a. Frederick Forsyth b. John le Carre c. Ian Fleming d. Clive Cussler 12. Nakłady prasy drukowanej na całym świecie systematycznie spadają, systematycznie zaś wzrasta liczba użytkowników Internetu. Które z tych mediów jest obecnie popularniejsze, jeżeli wziąć pod uwagę cały świat? a. internet przegonił prasę i jego użytkowników jest 20% więcej niż czytelników drukowanej prasy b. drukowana prasa jest nadal popularniejsza i jej czytelników jest o 20% więcej niż użytkowników internetu c. czytelnictwo prasy drukowanej i użytkowanie internetu osiągnęły w skali globalnej równowagę d. nikt nie jest w stanie tego policzyć 13. Wskaż programy typu reality show. a. Bitwa na głosy b. Sprawa dla reportera c. Uwaga! d. The Voice of Poland e. Top Model. Zostań Modelką 14. Film dokumentalny Ewy Stankiewicz i Anny Ferens pod tytułem Trzech kumpli o losach Lesława Maleszki, Stanisława Pyjasa i Bronisława Wildsteina, który w roku 2008 stał się jednym z największych wydarzeń medialnych w Polsce, został wyprodukowany przez następującą stację telewizyjną: a. TVP b. BBC c. Polsat News d. TVN 15. Kompresja w odniesieniu do sygnału telewizyjnego to: a. technika narracyjna przeznaczona dla osób niewidomych, polegająca na komentowaniu przekazów wizyjnych przez lektora poprzez opis inscenizacji, scenografii, gry aktorów, kostiumy, barw i światła itp. b. sposób odbioru, który umożliwia zatrzymanie transmisji oglądanego programu telewizyjnego (np. przez wciśnięcie przycisku pauzy w pilocie sterującym STB) a następnie kontynuację, powrót do oglądania programu, bez utraty ciągłości odbioru 14 ww

17 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 17 c. zmniejszanie z pomocą specjalnych algorytmów obliczeniowych, ilości danych o sygnale przesyłającym obraz (standard H.264/AVC, potocznie MPEG-4) lub dźwięk (standard dolby AC3) d. specjalny sposób oferowania przekazów audiowizualnych dodatkowa transmisja umożliwiająca obejrzenie programu telewizyjnego także po zakończeniu jego emisji na antenie 16. Tygodnik Polityka jest jednym z mediów działających z sukcesem zarówno w czasach PRL, jak i w obecnym okresie, po transformacji ustrojowej. Pismo przeszło w tym czasie wiele zmian, które pozwoliły mu stać się nowoczesnym tygodnikiem opinii. Z poniższej listy wskaż jedną zmianę, która nie jest prawdziwa. a. usunięto motto Proletariusze wszystkich krajów łączcie się b. sprzedano kontrolny pakiet akcji niemieckiemu koncernowi wydawniczemu Bauer c. zmieniono format d. wprowadzono kolorowe ilustracje 17. KTT kto przyjął ten pseudonim? a. Klemens Tomasz Tatarkiewicz, redaktor i twórca kwartalnika Filozofia i Estetyka b. Katarzyna Trebunia-Tutka, współczesna dziennikarka radiowa zajmująca się muzyką folk c. Krzysztof Teodor Toeplitz, dziennikarz i felietonista związany m.in. z tygodnikiem Polityka d. Kazimierz Taran-Topór, radykalny publicysta związany z ONR, czynny w l. 30-tych XX wieku e. Klara Teodora Trubińska, pisarka okresu pozytywizmu z kręgu warszawskiego pisma Bluszcz 18. W dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, w strajkującej Hucie im. Lenina miała miejsce pierwsza transmisja nielegalnego radia Solidarność, którego organizatorem był ówczesny student fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Tyczyński. Prawie 10 lat później ta sama postać znalazła się wśród twórców pierwszego niezależnego od władz legalnego radia nadającego w Krakowie, które później przekształciło się w radio ogólnopolskie. Jak nazywa się to radio? a. Radio Zet b. Radio Eska c. Polskie Radio d. Radio RMF 19. Uszereguj podanych niżej rzeczników polskiego rządu w kolejności, w jakiej sprawowali funkcję zaczynając od osoby, która najwcześniej zajmowała to stanowisko: Aleksandra Jakubowska, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, 15

18 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 18 Agnieszka Liszka, Jarosław Sellin, Małgorzata Niezabitowska. 20. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego? a. 15 maja b. 17 maja c. 19 czerwca d. 20 czerwca (**) 21. Który z trzech planowanych obecnie w Polsce multipleksów telewizyjnych będzie nadawał wyłącznie programy Telewizji Polskiej? a. MUX 1 b. MUX 2 c. MUX 3 (**) 22. [A] to polski serial telewizyjny z gatunku fikcji politycznej, emitowany od 13 września 2007 roku do 6 grudnia 2007 roku w telewizji [B]. Był pierwszą produkcją tego typu w Polsce i jednocześnie pierwszą od 25 lat całkowicie polską produkcją, której główną reżyserką była [C]. Serial powstał w 14 odcinkach. Uzupełnij pola właściwymi danymi. a. Epoka b. TVN c. Polsat d. Agnieszka Holland e. Dom f. Laca Adamik g. Ekipa h. TVP1 g. Krystyna Janda i. Pogranicze w ogniu (**) 23. W roku 2008 brytyjski następca tronu książę Harry odbywał służbę wojskową m.in. w brytyjskich oddziałach w Afganistanie. Brytyjskie media w tym czasie: a. przeprowadzały codzienne transmisje na żywo z przebiegu służby następcy tronu, aby wzmocnić morale innych żołnierzy i społeczeństwa brytyjskiego b. nie miały pojęcia o całej sprawie, ponieważ armia brytyjska trzymała ją w tajemnicy z powodu niebezpieczeństwa ataku Talibów c. poinformowały o sprawie w sposób bardzo zdawkowy, aby zadośćuczynić zasadzie informowania społeczeństwa, ale zminimalizować niebezpieczeństwo dla następcy tronu d. wiedziały o wszystkim, ale nie informowały (**) 24. Wiele mediów posiada swoje motto, które określa jego misję i stanowisko wobec otaczającej rzeczywistości. W wypadku British Broadcasting Corporation (BBC) brzmi ono: a. Wszystkie informacje, jakie nadają się do druku b. Na Chwałę Królowej i lojalnych jej poddanych c. Nam nie jest wszystko jedno d. Naród przemówi w pokoju do narodu (**) 25. Poprzednikiem internetu była akademicka sieć ARPANET, która w 1971 roku umożliwiała wymianę i pomiędzy 12. miastami w Stanach Zjednoczonych, w których znajdowały się 23 komputery macierzyste. W roku 1995 na całym świecie było już milion komputerów macierzystych. W 1973 roku do sieci 16 ww

19 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 19 dołączyły dwa ośrodki spoza USA. Wskaż je na poniższej liście miast. a. Paryż b. Moskwa c. Londyn d. Oslo e. Genewa f. New Delhi (**) 26. W roku 1998 Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął skandal obyczajowy związany z romansem prezydenta Billa Clintona ze stażystką w Białym Domu, Monicą Lewinsky. Sprawa ta o mało nie doprowadziła do usunięcia Clintona z urzędu, gdy okazało się, że kłamał wobec opinii publicznej i Kongresu. Jakie medium ujawniło jako pierwsze tę sprawę? a. Newsweek b. Yahoo.com c. DrudgeReport.com d. New York Times (**) 27. Stosowany w Polsce system oceny programów telewizyjnych, służący klasyfikowaniu programów telewizyjnych pod względem przeznaczenia wiekowego obejmuje pięć graficznych oznaczeń. Każde z nich wskazuje wiek, od którego dozwolone jest oglądanie programu w zależności od szkodliwości danej audycji na małoletnich. O jakich limitach wieku informują umieszczone na ekranie symbole? a. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat b. bez ograniczeń, 7 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat c. bez ograniczeń, 5 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat d. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat (**) 28. Jest to rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji (plików, zdjęć, czy nawet całych stron internetowych) dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jego nazwa pochodzi od nazwiska znanej amerykańskiej aktorki i piosenkarki, która pozywając o naruszenie prywatności autora zdjęć lotniczych, z których jedno obejmowało także jej dom, sprawiła wbrew własnej woli że fotografia stała się bardzo popularna wśród internautów. Jak nazywa się to zjawisko? a. Efekt Streisand b. Efekt Parton c. Efekt Houston d. Efekt Lopez (**) 29. Przyporządkuj daty do nazw stacji telewizyjnych, ustalając właściwą chronologię rozpoczęcia emisji programu. a. Euronews A b. France 24 B c. Al Jazeera C d. CNN D

20 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 20 (**) 30. Legendarny dziennikarz stacji CBS w połowie lat 50. wypowiedział medialną wojnę senatorowi Josephowi McCarthy'emu inicjatorowi kampanii, w której znane osobistości ze świata amerykańskiej polityki, kultury i show biznesu oskarżane były o działalność na rzecz komunistów. Działania dziennikarza i Freda Friendly'ego, producenta prowadzonego przez niego programu, przyczyniły się do zakończenia działalności senatora i kierowanej przez niego Komisji Parlamentarnej do Spraw Działań Antyamerykańskich Jak nazywał się dziennikarz? a. Carl Bernstein b. Edward R. Murrow c. Don Hollenbeck d. Bob Woodward 30.2 Jaki tytuł nosi ten film? a. Good Night, and Good Luck b. Good Luck, and Good Night c. Good Night, Good Night d. Good Luck, Good Luck! 31. Połącz podane elementy w odpowiednie pary (wynalazca i jego wynalazek). Graham Bell telegraf Thomas Alva Edison kinematograf Guglielmo Marconi telefon Samuel Morse radio Bracia Lumiere gramofon 32. Forszpan to: a. inaczej headline lub czołówka, rozpoczynający fragment programu zwykle połączony z dynamicznym przejściem z czołówki (z nazwą programu) w materiał, który zawiera trzy cztery główne tematy poruszane w bieżącym wydaniu np. serwisu informacyjnego b. w poligrafii notatka sporządzona dla drukarni przez sekretarza redakcji lub redaktora technicznego dziennika, zawierająca spis artykułów wchodzących do numeru z określeniem ich miejsca na stronach i zajmowanej powierzchni c. pejoratywne żargonowe określenie materiału dziennikarskiego, którego głównym celem była autopromocja autora, nie zaś obiektywne zrelacjonowanie wydarzenia d. krój drukarskiej czcionki z szeryfami (nawiązujący do pisma rzymskiego) 33. Proces kulturowej i technologicznej integracji mediów, urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, analogiczny do biologicznego pojęcia, wyrażającego upodabnianie się organizmów żywych funkcjonujących w jednym środowisku to: a. komputacja b. konwergencja c. konkordancja 18 ww

21 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Uszereguj podane niżej państwa pod względem liczby internautów od największej liczby do najmniejszej: Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja. 35. To specyficzny rodzaj debaty powstały w środowisku pewnego prestiżowego uniwersytetu. Charakteryzuje się ścisłymi zasadami dotyczącymi czasu i sposobu dyskutowania, przede wszystkim wysoką kulturą sporu. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym zespole oprócz kapitana są zazwyczaj po dwie osoby odpowiedzialne za prezentację danego stanowiska i jego uzasadnienie oraz po dwie podważające argumenty przeciwnika. Jak nazywa się ten rodzaj debaty? a. stanfordzka b. harvardzka c. oksfordzka d. sorbońska 36. Liczba określająca w punktach procentowych oglądalność emisji danej reklamy lub całych kampanii reklamowych to GRP (ang. Gross Rating Point). Jest jedną z podstawowych zmiennych w badaniach odbioru i planowaniu emisji reklam przez domy mediowe. Prawda czy fałsz? 37. Który z planów filmowych, stosowany zwykle w dialogach, ukazuje sylwetkę aktora lub aktorów od kolan do przestrzeni tuż nad głową? a. plan pełny b. półplan c. plan amerykański d. detal 38. Filmy w wersji cyfrowej odtwarzane są z plików zabezpieczonych szyframi przy pomocy specjalnych projektorów cyfrowych i serwerów. Technologia ta zapewnia lepszą ostrość i stabilność obrazu, lepszy dźwięk, a także najwyższą jakość projekcji bez względu na czas użytkowania kopii. Prawda czy fałsz? 39. Dopasuj do nazwy / tytułów popularnych polskich blogów dotyczących mediów i nowych technologii nazwiska ich współtwórców lub autorów: 1.Przemysław Pająk a. antyweb.pl 2. Grzegorz Marczak b. vagla.pl 3. Piotr Waglowski c. spidersweb.pl 4. Maciej Budzich. d. blog.mediafun.pl 40. Jak nazywa się ogłoszona niedawno przez kampania społeczna Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, której celem jest podniesienie poziomu kultury w Internecie? a. Komentuj. Nie obrażaj b. Więcej kultury Internauto c. Grzecznie na forach! d. Bez chamówy w sieci 19

22 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 22 Druga edycja zawody pierwszego stopnia Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi Opłatę abonamentową pobiera się: a. dla realizacji misji publicznej mediów, o której mowa w Ustawie o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku, w art. 21 b. dla realizacji interesu publicznego, o którym mowa w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w art Osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, zgodnie z założeniami ustawy: a. w domyśle także korzysta z niego b. posiada, ale nie oznacza to, że korzysta 3. Jeśli w domu posiadamy więcej niż jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, to: a. powinniśmy uiścić opłatę za każdy z nich b. wystarczy, jeśli uiścimy opłatę za jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny (**) 4. Kwota abonamentu, który płacimy: a. jest stała i określona w ustawie o opłatach abonamentowych b. jest waloryzowana i określona wskaźnikami ustawy budżetowej w danym roku 5. Która z dwóch poniżej wymienionych osób jest zwolniona z płacenia abonamentu? a. każda osoba bezrobotna w rozumieniu polskiego prawa b. każda osoba, która ukończyła 60 rok życia 20 ww

23 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona W przypadku stwierdzenia braku rejestracji odbiornika: a. pobiera się opłatę w wysokości 10-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik b. pobiera się opłatę w wysokości 30-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik (**) 7. Operatorem publicznym, czyli podmiotem rejestrującym odbiorniki radiowe i telewizyjne, jest: a. Poczta Polska b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 8. Instytucją, która w wyjątkowych przypadkach losowych może umorzyć lub rozłożyć na raty opłaty abonamentowe jest: a. Poczta Polska b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 9. Sklep RTV, który sprzedaje odbiorniki radiowe i telewizyjne: a. powinien zarejestrować każdy odbiornik, który służy ekspozycji dla klientów b. jest zwolniony z wymogu dokonania rejestracji sprzedawanych odbiorników 10. Jeżeli posiadamy odbiornik radiowy w prywatnym samochodzie, to: a. powinniśmy go zarejestrować osobno b. wystarczy opłata za użytkowanie odbiornika radiowego w domu (**) 11. Dostęp do informacji publicznej obywateli jest określony: a. w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku b. jedynie w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku 12. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest: a. całkowicie bezpłatny, wystarczy jedynie łącze internetowe b. niektóre zasoby podlegają opłacie publicznej zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku 13. Czy każda szkoła w Polsce, także Twoja, powinna mieć swój BIP? a. nie, bo nie jest to wymagane przepisami prawa b. tak, bo jest to instytucja publiczna 14. Czy BIP danej instytucji powinien zawierać informację o jej majątku? a. tak b. nie (**) 15. Przygotowany przez instytucję BIP powinien umożliwić korzystanie użytkownikom z dostępu do informacji publicznej: 21

24 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 24 a. zarówno posiadającym komputery z dostępem do internetu jak i telefony komórkowe b. wymóg ten dotyczy jedynie komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu, co określają odpowiednie zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku 16. Na stronie BIP Prezydenta RP utworzono m.in.: a. zakładkę Poznaj Prezydenta z informacjami na temat najwyższego urzędu publicznego w Polsce b. zakładkę Dla młodych z propozycjami obywatelskich zajęć edukacyjnych w szkole 17. Czy za pośrednictwem BIP można przesyłać listy do Prezydenta RP? a. tak, jest podany specjalny adres z informacją, że listy nie powinny być anonimowe b. nie, jest za to informacja o tradycyjnym adresie pocztowym, na który powinny być kierowane pisma, zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku 18. W BIP Prezydenta RP można dowiedzieć się informacji dotyczących: a. przetargów na utrzymanie obiektów pozostających w gestii głowy państwa b. przetargów dotyczących zakupu uzbrojenia Wojska Polskiego wynikających z obowiązków głowy państwa 19. BIP zawiera informacje o inicjatywach Prezydenta RP: a. wpisywanych wyłącznie w formie bloga b. zorganizowanych w formie kalendarza wydarzeń 20. Czy Prezydent RP ma swój profil w serwisie Flickr.com? a. tak i można się tego dowiedzieć z urzędowego BIP b. nie ma takiej informacji w całym serwisie Prezydent.pl 21. Innym określeniem dziennikarstwa obywatelskiego jest: a. dziennikarstwo uczestniczące (ang. participatory journalism) b. dziennikarstwo uczestnicząco-audytoryjne (ang. auditorial-participatory journalism) 22. W przypadku którego z poniżej wymienionych mediów odbiorca ma większą szansę na uzyskanie informacji zwrotnej (ang. feed back)? a. radia b. forum internetowego 22 ww

25 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 25 (**) 23. Które określenie bardziej pasuje do natury tzw. nowych mediów, w szczególności internetu? a. asymetryczne b. asynchroniczne 24. Bardziej popularnym serwisem dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, według badań Gemius z 2008 roku był: a. ithink.pl b. interia360.pl 25. Która z grup społecznych chętniej korzysta z serwisów dziennikarstwa obywatelskiego według badań Gemius z 2008 roku? a. emeryci b. przedsiębiorcy 26. Amerykański dziennik New York Times ma obecnie: a. więcej internatów korzystających z serwisu on-line niż czytelników gazety b. liczby te są porównywalne (**) 27. Ważnym problemem rozwoju elektronicznych wydań papierowych dzienników jest obecnie: a. problem z koncentracją odbiorców na przekazywanych treściach informacyjnych b. problem kosztów dotarcia z informacją elektroniczną do odbiorców 28. Określenie blogosfera oznacza: a. zagrożenia dominacji sfery obrazu nad sferą słowa w internecie b. społeczność osób prowadzących blogi internetowe 29. Które stwierdzenie jest prawdziwe (na podstawie badań Gemius z 2007 roku)? a. mężczyźni w internecie częściej słuchają radia niż kobiety, kobiety częściej czytają prasę on-line b. kobiety w internecie częściej słuchają radia niż mężczyźni, mężczyźni częściej czytają prasę on-line 30. Czy regularnie aktualizowana strona internetowa może być interpretowana jako dziennik prasowy w świetle polskiego prawa? a. nie, i nie było żadnych wątpliwości prawnych, by tak sądzić; wypowiadał się w tej sprawie również kompetentny organ władzy sądowej b. tak, były takie wątpliwości i nie jest to uregulowane do dzisiaj 23

26 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Który ze starożytnych filozofów był za ograniczeniem wolności słowa, postulując m.in. wygnanie poetów z własnego kraju? a. Platon b. Arystoteles 32. Które ze zdań lepiej oddaje poglądy Arystotelesa na wolność słowa? a. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wszystkim ludziom b. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wolnym obywatelom, z wyłączeniem kobiet i niewolników 33. Według Johna Miltona cenzura: a. prowadzi do upadku nauki i sztuki dyskusji b. ograniczenie to gwarantuje prawidłowe wychowanie obywatela 34. Wolność słowa jest przyrodzona. Można ją uznać za dar otrzymany od Boga, ale to człowiek nim rozporządza. Do którego z tych dwóch filozofów bardziej pasuje ten pogląd? a. do Johna Miltona b. do Barucha Spinozy (**) 35. Według Woltera głównym zagrożeniem wolności słowa: a. jest fanatyzm religijny b. każda religia, która z założenia ogranicza wolność słowa (**) 36. Władza polityczna powinna dopuszczać krytykę, cenzura jest hipokryzją. Który z filozofów nowożytnych szczególnie podkreślał tę kwestię? a. David Hume b. Wilhelm von Humboldt (**) 37. Którzy z wymienionych poniżej filozofów podkreślali, że tym, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, jest umiejętność posługiwania się językiem? a. Arystoteles, a w czasach nowożytnych Johann Gottfried von Herder b. Platon w starożytności, a w nowożytności Johann Gottfried von Herder 38. Należy postępować według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były stosowane do wszystkich i zawsze. Dla którego z filozofów jest to charakterystyczny pogląd etyczny? a. dla Johna Stuarta Milla b. dla Immanuela Kanta 24 ww

27 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona W opinii większości nowożytnych filozofów jak również w tradycji kultury i prawa europejskiego wolność słowa: a. może podlegać ograniczeniom ze strony państwa, w imię dobra publicznego b. powinna pozostać niczym nieskrępowanym prawem człowieka 40. Według Małgorzaty Zamojskiej, autorki eseju Wolność słowa jako obowiązek publiczny? prawo do swobodnej wypowiedzi: a. jest prawem stanowionym przez człowieka b. jest zarówno prawem naturalnym jak i stanowionym 41. Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany: a. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonujące wcześniej Polskie Wydawnictwo Audiowizualne b. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonującą wcześniej Filmotekę Narodową (**) 42. Termin kultura 2.0 oznacza: a. każdą formę kultury współczesnej tworzoną za pomocą mediów audiowizualnych b. dobra kultury tworzone i upowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych w internecie 43. Projekt Ninateka to internetowa biblioteka zawierająca: a. zarówno nagrania dźwiękowe jak i filmowe b. jedynie nagrania filmowe i zbiór zdigitalizowanych materiałów drukowanych 44. Czy NInA prowadzi projekty z zakresu edukacji medialnej? a. nie, służy głównie digitalizacji przekazów b. tak, jest to jedno z zadań tej instytucji 45. W którym mieście NInA ma swoją siedzibę: a. we Wrocławiu b. w Warszawie 46. Synonimem terminu digitalizacja jest: a. cyfryzacja b. audiowizualizacja 47. NInA jest wydawcą jednego z wymienionych tytułów internetowych czasopism kulturalnych którego? a. Verte. Krytyczny Magazyn internetowy b. Dwutygodnik.com Strona kultury 25

28 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Za pośrednictwem serwisu nina.gov.pl użytkownik może: a. dokonać zakupu książek i płyt DVD z wybranymi przez siebie utworami b. niestety nie ma takiej opcji w serwisie, ale jest planowana przez NInA 49. Czy NInA jest instytucją współodpowiedzialną za projekt Filmoteki szkolnej, edukacji filmowej w polskich szkołach? a. tak, wespół z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej b. nie, to wyłącznie projekt prowadzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 50. Czy NInA prowadzi swój serwis BIP? a. tak b. nie Więcej materiałów z zawodów Olimpiady Medialnej znajduje się w serwisie internetowym: Klucz prawidłowych odpowiedzi dla pierwszej edycji: 1b, 2b, 3c, 4a, 5d, 6b, 7c, 8d, 9d, 10c, 11a lub 11a,c, 12b, 13a,d,e lub 13e, 14d, 15c, 16b, 17c, 18d, 19 Małgorzata Niezabitowska, Aleksandra Jakubowska, Jarosław Sellin, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, Agnieszka Liszka, 20b, 21c, 22 A-g, B-c, C- d, 23d, 24d, 25c,d, 26c, 27b, 28a, 29 a-b, b-d, c-c, d-a, 30.1b, 30.2a, 31 Graham Bell telefon, Thomas Alva Edison gramofon, Guglielmo Marconi radio, Samuel Morse telegraf, Bracia Lumiere kinematograf, 32a, 33b, 34 Chiny (ok. 425 mln), Stany Zjednoczone (ok. 240 mln), Japonia (ok. 99 mln), Niemcy (ok. 65 mln), Francja (ok. 45 mln), 35c, 36 prawda, 37c, 38 prawda, 39 antyweb.pl Grzegorz Marczak, vagla.pl Piotr Waglowski, spidersweb.pl Przemysław Pająk, blog.mediafun.pl Maciej Budzich, 40a Klucz prawidłowych odpowiedzi dla drugiej edycji: 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11a, 12 a, 13b, 14a, 15a, 16b, 17a, 18a, 19b, 20a, 21a, 22b, 23b, 24b, 25a, 26a, 27a, 28b, 29a, 30b, 31a, 32b, 33a, 34b, 35a, 36b, 37a, 38b, 39a, 40b, 41a, 42b, 43a, 44b, 45b, 46a, 47b, 48a, 49a, 50a 26 ww

29 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 29 Jak przygotować się na przyszłość? Program stały i zmienny edycji 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 z komentarzem. Olimpiada Medialna to konkurs zarówno wiedzy o mediach, jak i forma rozwoju edukacji medialnej w Polsce, doskonalenia kompetencji medialnych wśród uczniów w szkole. Stąd celem jest nie tylko pogłębianie wiadomości o świecie współczesnych środków przekazu, ale przede wszystkim uczenie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dla rozwiązywania ważnych społecznie i kulturowo problemów związanych z rozwojem mediów. Cyfryzacja telewizji, digitalizacja zasobów edukacyjnych, wykorzystanie tablic interaktywnych w szkole, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, technologie mobilne i media społecznościowe postęp dokonuje się tak szybko, że koniecznie powinniśmy nauczyć się mówić o tych zagadnieniach w szkole. Nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich aspektów tak szybko rozwijającej się nauki o mediach, ale z pewnością możemy nauczyć myśleć o mediach, pogłębiać nasze rozumienie świata odmienionego przez technologie komunikacyjne. Z pewnością możemy zapoznać się z najważniejszymi problemami, o których dyskutują medioznawcy, decydenci i nadawcy medialni, a z bogactwa problematyki mediów wybierać najbardziej interesujące zagadnienia, którymi będziemy się zajmować w danym roku szkolnym. Dlatego tematyka Olimpiady Medialnej obejmuje zarówno program stały, jak i zmienny. Możemy wskazać na 5 stałych obszarów oraz 3 przewodnie problemy do rozważenia w poszczególnych latach Co do stałych obszarów tematycznych są to następujące wymienione tutaj hasłowo zagadnienia: 27

30 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 30 A) Transformacja medialna. Stare media w świecie nowych technologii. Kanony starego dziennikarstwa w nowych mediach. Nowe media rozwój Internetu, nowe gatunki medialne. Multimedialność, konwergencja mediów. Kalendarium wydarzeń opisanych przez media w XXI wieku. Media mainstreamowe a media specjalistyczne. Otwarte zasoby edukacyjne dostępność w Internecie dla wszystkich uczniów. B) Sztuka informacji. Informacja a reklama. Analiza przekazu medialnego. Prawda i obiektywizm w przekazach informacyjnych. Opiniotwórczość mediów. Krytyczny odbiór źródeł informacji. Kultura odtwórcza, problem pokolenia Ctrl-C Ctrl-V. Problem plagiatu. Umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych w mediach. C) Obiór i tworzenie przekazów medialnych. Twórca a odbiorca przekazu podział ról i transgresja w kulturze nowych mediów. Profilowanie mediów i odbiorców. Skuteczność przekazu. Specyfika gatunków medialnych. Języki mediów. D) Sztuka prezentacji i debaty. Język ciała. Umiejętność dyskusji. Język dyskusji. Prezentowanie własnych opinii. Zasady autoprezentacji: plan, forma, techniki prezentacyjne, techniki budowania relacji z odbiorcami. Wystąpienie w mediach. Zasady udziału w dyskusji, debacie medialnej. E) Film. Język filmu. Film w epoce nowych mediów. Współczesny film polski. Instytucje wspierające polską twórczość filmową. Audiowizualne repozytoria cyfrowe w Polsce. Co do programu zmiennego, w latach są to następujące tematy: Edycja 2013/2014: Nowe biblioteki wiedzy. Repozytoria cyfrowe i audiowizualne Edycja 2014/2015: Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media Edycja 2015/2016: Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj? Na dalszych stronach rozwiniemy poszczególne zagadnienia tematyczne zarówno z programu stałego, jak i zmiennego. Wskażemy na główne treści i kluczowe pojęcia, zaproponujemy literaturę przedmiotu oraz pytania do samodzielnej lub zespołowej refleksji. Mam nadzieję, że te wskazówki będą przydatne w przygotowaniach do Olimpiady Medialnej. Piotr Drzewiecki dr hab., medioznawca, dziennikarz, animator edukacji medialnej. Zastępca dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adiunkt w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów. 28 ww

www.olimpiada-medialna.edu.pl

www.olimpiada-medialna.edu.pl 2 PARTNERZY NA START! Główny współorganizator: Szanowni Państwo - pedagodzy! Zapewne się zgodzicie, że Wasi uczniowie na pytanie o media odpowiedzą bez wahania, że na tym się znają wprost doskonale. Faktem

Bardziej szczegółowo

2 www.olimpiada-medialna.edu.pl. Szanowni Państwo - pedagodzy! Słowo od autora NA START! Zespół Fundacji Nowe Media

2 www.olimpiada-medialna.edu.pl. Szanowni Państwo - pedagodzy! Słowo od autora NA START! Zespół Fundacji Nowe Media NA START! Szanowni Państwo - pedagodzy! Zapewne się zgodzicie, że Wasi uczniowie na pytanie o media odpowiedzą bez wahania, że na tym się znają wprost doskonale. Faktem jest, że młodzi ludzie odznaczają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli?

Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Partycypacyjne mass media a Internet Lubelska mapa mediów lokalnych Demografi czne tsunami 2020+ Media władzy czy media obywateli? Spis treści Od redakcji 3 Media w partycypacji: lokalne czy obywatelskie?

Bardziej szczegółowo

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA

Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Społeczna Kampania Edukacyjna LEGALNA KULTURA Partnerzy strategiczni Spis treści Projekt Kultura Na Widoku. 3 25 lat Samorządności... 7 O Legalnej Kulturze.. 8 Co nas nurtuje?. 9 Edukacja Legalnej Kultury.10

Bardziej szczegółowo

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych XXXXXXXXXXXXX Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014 EDUKACJAMEDIALNA.EDU.PL 1 Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych PROGRAM PROWADZI ZREALIZOWANO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media

Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media Stara firma w nowym świecie: BBC i nowe media Jarosław Błaszczak 1. Wstęp Brytyjska Kompania Nadawcza (British Broadcasting Company) powstała w roku 1922, aby podjąć eksperymentalne wówczas przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji

uczyć łatwiej Nowe technologie w nauczaniu Materiały dydaktyczne LICEUM I TECHNIKUM Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji LICEUM I TECHNIKUM uczyć łatwiej wiosna 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Pokolenie Y Wyzwanie dla szkoły Internet Przestrzeń dla innowacji Praca na pasach Nauczyciel-lider Nowe technologie w nauczaniu w numerze:

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WWW.TVLIDER.PL NR 6-7 (70) 2014

WWW.TVLIDER.PL NR 6-7 (70) 2014 NR 6-7 (70) 2014 Cena 10 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2080-9395 Ogólnopolski magazyn nadawców, operatorów i odbiorców telewizji i kontentu tv, telekomunikacji, cyfryzacji, internetu oraz innych mediów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie

Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie Ochrona małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji: Partner projektu: Wydawca: Interactive Advertising Bureau

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Izabela Błońska Nr albumu: 4/2015 Rola Banków Centralnych w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 8 grudnia 2008 r.

Bruksela, 8 grudnia 2008 r. Bruksela, dnia 15 grudnia 2008 r. Sprawozdanie nr 30/2008 Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. Edukacja

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Brak misji na wizji i wizji w edukacji

Brak misji na wizji i wizji w edukacji GENDERMERIA RÓWNOŚCIOWY MONITORING Brak misji na wizji i wizji w edukacji Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport Fundacja Feminoteka Warszawa 2009 Gendermeria równościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r

Spis treści. społecznośc. Klara Siele. Michał r Ka Spis treści jak uczyć się i naucz Paulina Haratyk, Centrum Klara Siele społecznośc Michał r 6 8 18 ać w otwarty sposób? Cyfrowe Projekt: Polska 28 36 48 62 76 84 86 92 98 108 114 120 126 128 130 132

Bardziej szczegółowo

Postaw na dostępność!

Postaw na dostępność! WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE AKTUALNOŚCI OPINIE KONTROWERSJE WYDANIE SPECJALNE grudzień 2014 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA MY ZROBIMY TO W POLSCE I U NASZYCH

Bardziej szczegółowo

uczyć łatwiej EDUKACJA MEDIALNA Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna

uczyć łatwiej EDUKACJA MEDIALNA Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna uczyć łatwiej jesień 2010 Wydawnictwo Szkolne PWN Prawo autorskie a nowe technologie Szukaj i... nie daj się oszukać Tworzenie pozytywnego wizerunku Olimpiada Medialna uczyć łatwiej w numerze: Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy

Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć. Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Otwarte Zabytki Scenariusze zajęć Medialab wokół dziedzictwa kulturowego Warszawy Wprowadzenie Broszura, którą oddajemy w Wasze ręce, zawiera scenariusze zajęć i warsztatów, opracowane na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7

Wstęp. Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7 Copyright by Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, Warszawa 2003 ISBN 83-916772-5-7 Redakcja: dr Adam Grzegorczyk Korekta: Agata Szoplik Projekt graficzny i skład: Piotr Chodorowski Wydawca: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo