Olimpiada Medialna Informator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Olimpiada Medialna Informator"

Transkrypt

1 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 1

2 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 2

3 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 3 Olimpiada Medialna Informator

4 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 4 Organizator: Fundacja Nowe Media Biuro Olimpiady Medialnej: ul. Klonowa 12/9, Warszawa Tel , Koordynatorzy projektu: Małgorzata Wójcik Michał Horbulewicz Szczegółowe informacje zawsze w serwisie internetowym projektu: oraz pod kontaktowym adresem Broszura została wydana przez Fundację Nowe Media dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Warszawa 2013

5 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 5 Przeżyj to sam Edukacja medialna jest rodzajem współczesnego liczmanu. Odmieniamy go przez wszystkie przypadki, ale czy wszyscy mamy na myśli to samo i czy wiemy, o czym mówimy? Miejmy nadzieję, że tak, ale lepiej sprawdzić. Najlepiej zaś sprawdzić podając własny sposób rozumienia tego terminu. Polski język ma mniej szczęścia do niego niż język angielski. Polska edukacja medialna odpowiada bowiem angielskiemu określeniu media literacy. Słowo literacy oznacza po prostu umiejętność czytania i pisania. Proces uzyskiwania tej umiejętności to wnaszym języku alfabetyzacja. Może więc należałoby mówić o medialnej alfabetyzacji? Nie jest to zbyt zręczne, ale jednak bardziej oddaje rzeczywistość. Chodzi bowiem nie o nabywanie wiedzy na temat mediów, co sugerowałby termin edukacja medialna, a raczej o nauczenie się języka mediów tak, jak uczymy się czytać i pisać w języku ojczystym. Dzięki alfabetyzacji w obrębie języka polskiego Polak staje się członkiem społeczeństwa zdolnym odbierać i nadawać komunikaty zrozumiałe dla innych Polaków. Analfabeta ma tę zdolność poważnie ograniczoną. Analogicznie, ktoś, kto jest media literate to osoba, która potrafi posługiwać się mediami. Ujmując rzecz metaforycznie, umie przy ich pomocy czytać (czyli odbierać je ze zrozumieniem) i pisać (czyli nadawać własne komunikaty zrozumiałe dla innych). Nota bene polski język zawodzi tu znowu, bo jedynym ratunkiem byłoby dla nas użycie słowa piśmienny, co w kontekście mediów brzmiałoby cudacznie - media piśmienny? Skoro zatem edukacja medialna to jest swoista alfabetyzacja, rozumiana jako walka z analfabetyzmem medialnym, to wiązać się ona powinna ściśle z działaniem, mniej zaś z rozważaniami teoretycznymi. Tak też od początku istnienia Fundacji Nowe Media uważamy. Dla nas edukacja medialna to przede wszystkim praktyka. 3

6 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 6 Praktyczny charakter miał pierwszy i do dziś najważniejszy projekt Fundacji, czyli Młodzieżowa Akcja Multimedialna, w skrócie MAM. Na jej potrzeby stworzyliśmy internetową platformę do publikowania multimedialnych pism, zwaną Qmam System. Platforma umożliwia stworzenie wirtualnej redakcji, mikrospołeczności powiązanej wspólnym działaniem, wspólnym celem, ale też cechującej się wewnętrzną hierarchią i uporządkowaniem. Obierając cel, jakim jest wydanie multimedialnej publikacji, grupa redakcyjna nieuchronnie zetknie s i ę z przeciwnościami: wpływaniem na treści, negatywnymi reakcjami ze strony otoczenia, wreszcie ze swoimi własnymi niezręcznościami, które mogą spowodować niezrozumienie, albo nawet zranienia osób, jakich publikacje będą dotyczyć. W tych działaniach młodzi ludzie nie byli zostawieni sami sobie: na początku towarzyszył im animator Fundacji, który uczył nie tylko, jak technicznie przygotować publikację, ale także, jak się poruszać w świecie mediów, aby być w zgodzie z etyką i z prawem. We wstępnym warsztacie uczestniczył też nauczyciel, więc on potem przejmował funkcję lustra, w którym mogły się odbijać pomysły młodych ludzi. W odwodzie pozostawał także Qmpel, czyli członek Fundacji zajmujący się kontaktami z redakcjami uczestniczącymi w MAM. Adres internetowy tego projektu to warto nad nim się na chwilę zatrzymać. Oznacza on ni mniej ni więcej tylko to, że mówimy młodym ludziom uczestniczącym w MAM, że mają media, że nie są wobec mediów bezbronni. Bierze się to stąd, że sami doświadczyli, jak działają media. To doświadczenie może być jednym z cenniejszych doświadczeń okresu ich edukacji. Inne nasze projekty, ze swej natury mniejsze w skali, czyli Olimpiada Medialna () i ogólnopolski konkurs mediów szkolnych MAM Forum Pismaków (www.forumpismakow.pl) są także przykładem praktycznego podejścia do spraw edukacji medialnej. Gdybyśmy chcieli kiedyś sprawić Fundacji hymn, byłaby to zapewne znana wszystkim, których młodość upłynęła w latach 80-tych piosenka Przeżyj to sam. Robert Bogdański prezes Fundacji Nowe Media 4 ww

7 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 7 Edukacja medialna to konieczność Media są dzisiaj władzą, być może potężniejszą od pozostałych trzech, do których są zwyczajowo dołączane. Nic co ważne, ciekawe, bulwersujące i pociągające w naszej codzienności, nie pozostaje obojętne dla mediów, obecnych w niej organicznie, wręcz nierozerwalnie. Media kreują nasze życie polityczne, ekonomiczne, społeczne, prawne, ale także wywierają ogromny wpływ na prywatność i postrzeganie samego siebie. Obserwacja rosnącej obecności tak zwanych zwykłych ludzi w przekazach medialnych, konstruowanych tak, aby stwarzać wrażenie realnych, wziętych z życia, każe sądzić, że media stały się ważnym, niejednokrotnie najważniejszym elementem naszej egzystencji, a jej wagę wyznacza pokazanie się na ekranie, w myśl coraz bardziej zyskującej na popularności zasady oglądają mnie, więc jestem. Wobec takiego stanu rzeczy konieczne staje się przemyślenie kwestii edukacji medialnej, nie tylko i nie przede wszystkim ze względów teoretycznych, ale dlatego, że świadomość mechanizmów działania mediów, ich psychologii, funkcjonowania ekonomicznego i społecznego, jest dzisiaj kompetencją niezbędną dla każdego uczestnika kultury współczesnej. Edukacja taka powinna zawierać zatem elementy wiedzy z zakresu nauki o komunikowaniu, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, prawa, psychologii i stanowić dobrze przemyślany zespół informacji i praktyk z tych dziedzin. Edukacja taka powinna dotyczyć zarówno uczniów, jak nauczycieli, których podopieczni często mają bardzo dobrą praktykę w zakresie użytkowania mediów, mówiąc otwarcie nawet większą od ich opiekunów i wychowawców, ale także często na różne sposoby stają się ofiarami mediów, co wynika z nieświadomości i z niewiedzy o specyfice mediów i zasadach ich działania i oddziaływania. 5

8 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 8 W edukacji medialnej ujawnia się bowiem z całą siłą różnica pokoleniowa pomiędzy tymi, dla których media, zwłaszcza Internet, stanowią nowość, której uczyli się (oraz ciągle uczą) jako dorośli, a tymi, którzy nie są w stanie wyobrazić sobie, że był czas, kiedy Internetu nie znano. Świadomość tej różnicy to także świadomość, że mamy do czynienia z nowym pokoleniem odbiorców, ukształtowanych przez media mentalnie i psychicznie, odbierających świat w sposób im tylko właściwy. Edukacja medialna to zatem konieczność wynikająca z kierunku, w jakim rozwija się świat współczesny. Wiedza o mediach to w istocie wiedza o świecie, który przecież bez mediów dzisiaj nie funkcjonuje i to w każdym niemal sensie. Barbara Giza dr hab., prof. SWPS. Kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS w Warszawie. 6 ww

9 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 9 Olimpiada Medialna dla obywateli społeczeństwa informacyjnego Do kanonu klasycznych olimpiad przedmiotowych dołączyła Olimpiada Medialna nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Nowe Media. Ogłoszenie pierwszej edycji programu miało miejsce podczas warszawskiej konferencji Kultura 2.0 Świadomi mediów 27 października 2011 roku. Projekt został zainicjowany z potrzeby kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego i skierowania energii środowiska edukacyjnego na polepszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce. To nie tylko konkurs wiedzy, ale przede wszystkim ogólnopolska akcja edukacyjna. Efektem Olimpiady Medialnej ma być stworzenie oraz rozwój szerokiej grupy osób świadomych i krytycznie odbierających media, posiadających wiedzę na temat historii ich rozwoju, rozumiejących zasady ich działania, popierający wdrażanie w nich standardów etycznych, umiejących je kreować i współtworzyć na poziomie znacznie wyższym od współczesnego przeciętnego użytkownika aktywnego internauty. To bezprecedensowe przedsięwzięcie zarówno, jeśli idzie o tematykę, jak i formułę Olimpiady. Jej pierwsze dwa etapy odbywają się wirtualnie, z wykorzystaniem internetowego systemu egzaminowania. Pozwala to na przeprowadzenie jednoczesnego testu nawet dla kilku tysięcy uczestników. Zaproszenie do udziału w Olimpiadzie Medialnej adresowane jest w pierwszej kolejności do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prezentujących różne talenty z zakresu nowych mediów, polonistyki, historii i public relations, posiadających umiejętności interesującego formułowania oraz prezentowania własnych myśli, przekazywania wiedzy i przekonywania, obeznanych z użyciem nowych, jak i tradycyjnych mediów. W szerszym kontekście, zaproszenie do zaangażowania się w projekt Olimpiady Medialnej kierowane jest do nauczycieli, pasjonatów edukacji medialnej, wszystkich świadomych wagi wyzwania, jakim jest świadomy, krytyczny odbiór mediów i świadome, konstruktywne komunikowanie się Polek i Polaków między sobą, i we współczesnym świecie. 7

10 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 10 I edycja 2011/2012 W pierwszej edycji wzięli udział nie tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ale także gimnazjów. Dla obu kategorii wiekowych przygotowano odrębne zestawy zadań. Na temat przewodni edycji została wybrana cyfryzacja. Dwa pierwsze etapy odbyły się całkowicie wirtualnie i polegały na udzieleniu odpowiedzi w internetowych testach obejmujących zakres tematyczny pierwszej edycji (transformacja mediów, sztuka informacji, odbiór i tworzenie przekazów medialnych, sztuka prezentacji i debaty, cyfryzacja telewizji w Polsce, film). W trzecim etapie uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie multimedialnej prezentacji na zadany przez organizatorów temat (odrębny dla obu kategorii wiekowych). W finale uczestnicy sprawdzili się w rywalizacji indywidualnej (rozmowy z komisją) i zespołowej (debaty oksfordzkie). Najlepsi otrzymali tytuł Laureata / Laureatki oraz indeksy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy pierwszego etapu: 395 (gimnazja: 123, szkoły ponadgimnazjalne: 272). Uczestnicy drugiego etapu: 278 (zakwalifikowanych 323; gimnazja: 112, szkoły ponadgimnazjalne: 166). Uczestnicy trzeciego etapu: 105 (zakwalifikowanych 150; gimnazja: 25, szkoły ponadgimnazjalne: 80). Uczestnicy finału: 41 (zakwalifikowanych 45; gimnazja: 11, szkoły ponadgimnazjalne: 30). Partnerami edycji byli: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (jako współorganizator), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (patron naukowy), Narodowy Instytut Audiowizualny i Adobe Polska (partnerzy strategiczni) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Media Desk Polska, Fundacja Dobrego Odbioru. Przedsięwzięcie patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Koalicja Otwartej Edukacji, Polskie Radio, Telewizja Polska, Salon24.pl. II edycja 2012/2013 W drugiej edycji udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie jak rok wcześniej, dwa pierwsze etapy (z czterech) odbyły się online. Zmienił się nieco ich charakter o ile pierwsze zawody polegały na rozwiązaniu testu, o tyle drugie dały szersze pole do popisu, opierając się wyłącznie na pytaniach 8 ww

11 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 11 otwartych. Pozostały znane już działy tematyczne: transformacja mediów, korzystanie z informacji, odbiór i tworzenie przekazów, sztuka prezentacji i debaty oraz edukacja filmowa. Celem tej edycji stało się zainspirowanie nastoletnich odbiorców mediów do zaangażowania się w debatę nad znaczeniem i przyszłością mediów publicznych tematu przewodniego drugiej Olimpiady. W zawodach trzeciego stopnia uczestnicy przedstawili własną wizję ramówki TVP1, w finale zyskując przestrzeń dla przedstawienia nie tylko swojej wiedzy, ale też poglądów na temat przyszłości mediów publicznych. Istotne jest to, aby nie myśleć kategoriami minionej epoki, w której dominowały takie media jak prasa, radio i telewizja, stąd pytania tej edycji: co znaczą misyjność czy publiczność w dekadzie Web 2.0, mediów społecznościowych, technologii mobilnych i co mogą znaczyć te pojęcia wperspektywie ewolucji mediów, np. w 2050 roku. Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia: 289. Uczestnicy zawodów drugiego stopnia: 88 (zakwalifikowanych: 109). Uczestnicy zawodów trzeciego stopnia: 33 (zakwalifikowanych: 46). Uczestnicy zawodów czwartego stopnia: 24. Patronatem naukowym edycję objęli: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Partnerstwo strategiczne sprawowali: Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jako partnerzy Olimpiadę wsparli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundacja Dobrego Odbioru. Przedsięwzięcie patronatem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Koalicja Otwartej Edukacji, Czwórka Polskie Radio IV, Telewizja Polska. Kolejne edycje podstawowe informacje W projektowaniu trzyletniej perspektywy Olimpiady Medialnej, obejmującej trzy kolejne edycje (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), za podstawę do przeprowadzenia Olimpiady Medialnej przyjęto rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 zpóźn. zm.). Olimpiada Medialna utrzymuje charakter konkursu interdyscyplinarnego, a jej zawody są trzystopniowe. Olimpiadę Medialną przeprowadza Komitet Główny za pośrednictwem podległych mu organów: Komitetu Programowego, Komitetu Organizacyjnego, Komisji Szkolnych, Komisji Egzaminacyjnych i Delegacji Okręgowych. 9

12 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 12 Uczestnicy Adresatami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości) w całej Polsce. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien dokonać rejestracji w serwisie internetowym Olimpiady Medialnej (zwany SIOM). Zawody Zawody wszystkich stopni mają charakter indywidualny, przy czym formuła jednego z modułów zawodów trzeciego stopnia zakłada pracę zespołową, w której wiedza i umiejętności każdego z Uczestników podlegają indywidualnej ocenie. Zawody pierwszego stopnia (1.st.) Zawody polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 50 pytań. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe wg stopnia trudności: pierwsza, tj. 40 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt i druga, tj. 10 pytań, gdzie za poprawną odpowiedź przyznane są 2 punkty. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie w zawodach 1.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie). Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny jest licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają wyłącznie formę tekstową i są zamknięte. Uczestnicy wypełniają test, zaznaczając prawidłową odpowiedź. Zawsze jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Zawody drugiego stopnia (2.st.) Zawody polegają na rozwiązaniu testu złożonego z 25 pytań i udzieleniu odpowiedzi na 5 otwartych pytań. Pytania testowe obejmują jedną kategorię punktową. Za poprawną odpowiedź przyznany jest 1 punkt. Za odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Łącznie za rozwiązanie testu Uczestnik może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Poprawność odpowiedzi oceniana jest w systemie 0/1 (poprawna lub nie). Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia testu w SIOM. W trakcie zawodów, na stronie z testem, widoczny jest licznik, wskazujący dokładnie 10 ww

13 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 13 czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo) i są zamknięte. Uczestnicy wypełniają test, zaznaczając prawidłową odpowiedź. Zawsze co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Pytania otwarte wymagają udzielenia odpowiedzi ograniczonej limitem 1500 znaków (liczone ze spacjami). Odpowiedzi oceniane są przez Komisję Egzaminacyjną według jednolitej skali. Za każdą odpowiedź przyznawanych jest od 0 do 7 punktów. Łącznie za udzielenie poprawnych odpowiedzi Uczestnik może uzyskać maksymalnie 35 punktów. Na udzielenie odpowiedzi w pytaniach otwartych przeznacza się 75 minut. Czas ten mierzony jest od momentu udostępnienia pytań w SIOM. W trakcie zawodów widoczny będzie licznik, wskazujący dokładnie czas pozostający do dyspozycji Uczestnika. Pytania mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo). Uczestnicy udzielają odpowiedzi, wpisując je w pole oznaczone w formularzu. Odpowiedzi zapisywane są w bazie danych Organizatora. Pytania wyświetlane są sekwencyjnie. Uczestnicy mają możliwość powracania do pytań, na które już odpowiedzieli lub je ominęli. Łącznie w zawodach 2. st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Zawody trzeciego stopnia (3.st.) Zawody polegają na samodzielnej i grupowej pracy w ramach trzech modułów zadań dwóch wykonywanych indywidualnie i jednego wykonywanego zespołowo. Moduły obejmują: sesję pytań do Uczestnika z programu stałego olimpiady, sesję pytań do Uczestnika z programu zmiennego olimpiady i/lub prezentację pracy wcześniej przygotowanej przez niego i udział Uczestnika w publicznej dyskusji. Komisja Egzaminacyjna dokonuje oceny wiedzy i umiejętności Uczestnika według jednolitej skali. W ramach każdego modułu przyznawanych jest od 0 do 30 punktów. Łącznie w zawodach 3.st. Uczestnik może uzyskać maksymalnie 90 punktów. Laureaci i Finaliści Tytuł Laureata otrzymuje pierwszych dziesięcioro Uczestników / Uczestniczek, z najwyższym łącznym wynikiem uzyskanym po zsumowaniu punktów zdobytych w zawodach wszystkich stopni. Tytuł Finalisty otrzymują Uczestnicy, którzy przystąpili do zawodów 3.st. i je ukończyli. Laureaci pierwszych pięciu miejsc otrzymują indeksy uczelni wyższych i nagrody rzeczowe. 11

14 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 14 Pierwsza edycja zawody drugiego stopnia (szkoły ponadgimnazjalne) Klucz odpowiedzi znajduje się na końcu testów. Zestaw obejmuje 40 pytań sformułowanych w kilku różnych schematach, w niektórych z nich jest więcej niż jedna prawidłowa odpowiedź. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 30 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi Jest to atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Jak nazywa się takie działanie? a. DRDoS b. DDoS c. DiDos d. DeaDos 2. Wskaż rok, w którym powstał pierwszy międzynarodowy program do prowadzenia rozmów głosowych Skype : a b c d Ogół działań stosowanych najczęściej przez środki masowego przekazu, który ma nadać jakiemuś wydarzeniu społecznemu, politycznemu czy artystycznemu znaczny rozgłos lub spowodować (np. przez emisję audycji radiowej, telewizyjnej bądź opublikowanie cyklu artykułów w prasie), aby zostały ujawnione i wyjaśnione okoliczności danej sprawy. O jakim pojęciu mowa? a. media relations b. public relations c. publicity d. mainstreaming 4. Kto był pierwszym dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa? a. Jan Nowak-Jeziorański b. Jan Karski 12 ww

15 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 15 c. Zdzisław Najder d. Zbigniew Brzeziński 5. Jak nazywał się ogólnopolski dziennik wydawany przez wydawnictwo Agora SA na przełomie 2005 i 2006 roku? a. Nowy Dziennik b. Nasz Dzień c. Nasza Gazeta d. Nowy Dzień 6. Obecnie emituje swoje programy w 10 niekodowanych wersjach językowych przez 24 godziny na dobę. Istnieje również kilka kolejnych w niepełnym wymiarze czasowym lub kodowanych. Jej udziałowcami są 23 europejskie telewizje publiczne. Jak nazywa się ta stacja? a. Discovery b. Euronews c. Arte d. BBC International 7. Nie będzie przesadą twierdzenie, że przyszłość nowoczesnego społeczeństwa i stabilizacja jego życia wewnętrznego zależeć będzie w dużej mierze od utrzymania równowagi pomiędzy naporem techniki komunikowania a indywidualną zdolnością jej przyswajania. Autorem tych słów jest: a. Marshall McLuhan (1960) b. Charles de Gaulle (1965) c. papież Pius XII (1950) d. Ryszard Kapuściński (1975) 8. Powstały w 1843 roku brytyjski tygodnik The Economist jest jednym z najbardziej znanych i najpoważniejszych pism na świecie. Od samego początku koncentruje się na kwestiach gospodarczych i konsekwentnie broni wolnego rynku i liberalnej gospodarki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że artykuły jakie publikuje nie są podpisywane. Od tej reguły istnieją nieliczne wyjątki, np. gdy publikowane są teksty napisane przez znane postaci życia publicznego. Artykuł wstępny napisany przez redaktora naczelnego jest jednak przezeń podpisywany tylko w jednym wypadku. Jakim? a. gdy w Wielkiej Brytanii mają się odbyć wybory powszechne b. na Boże Narodzenie c. przed dorocznym posiedzeniem Reform Club, którego musi być członkiem d. gdy redaktor naczelny odchodzi ze stanowiska i jest to jego ostatni tekst 9. Ten fragment zdania, usunięty z przyjętego w 2002 rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy, stał się jednym z symboli tzw. Afery Rywina jak potocznie nazywano jeden z największych skandali korupcyjnych III Rzeczypospolitej. O jakie słowa chodziło? a. i pisma b. lub pisma c. i/lub czasopisma d. lub czasopisma e. i czasopisma 13

16 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Majuskuła to: a. łączenie dwóch różnych struktur dzieła filmowego, np. obrazu i dźwięku, muzyki i dialogów, inaczej montaż poziomy b. nazwa starożytnego pisma obrazkowego Majów, czasami zamiennie zwanego pismem szkoły Majów c. początkowa duża litera tekstu d. symbol umieszczany przez łamaczy na końcu tekstu w gazecie 11. Który z anglojęzycznych pisarzy książek sensacyjnych pracował w agencji Reutera? a. Frederick Forsyth b. John le Carre c. Ian Fleming d. Clive Cussler 12. Nakłady prasy drukowanej na całym świecie systematycznie spadają, systematycznie zaś wzrasta liczba użytkowników Internetu. Które z tych mediów jest obecnie popularniejsze, jeżeli wziąć pod uwagę cały świat? a. internet przegonił prasę i jego użytkowników jest 20% więcej niż czytelników drukowanej prasy b. drukowana prasa jest nadal popularniejsza i jej czytelników jest o 20% więcej niż użytkowników internetu c. czytelnictwo prasy drukowanej i użytkowanie internetu osiągnęły w skali globalnej równowagę d. nikt nie jest w stanie tego policzyć 13. Wskaż programy typu reality show. a. Bitwa na głosy b. Sprawa dla reportera c. Uwaga! d. The Voice of Poland e. Top Model. Zostań Modelką 14. Film dokumentalny Ewy Stankiewicz i Anny Ferens pod tytułem Trzech kumpli o losach Lesława Maleszki, Stanisława Pyjasa i Bronisława Wildsteina, który w roku 2008 stał się jednym z największych wydarzeń medialnych w Polsce, został wyprodukowany przez następującą stację telewizyjną: a. TVP b. BBC c. Polsat News d. TVN 15. Kompresja w odniesieniu do sygnału telewizyjnego to: a. technika narracyjna przeznaczona dla osób niewidomych, polegająca na komentowaniu przekazów wizyjnych przez lektora poprzez opis inscenizacji, scenografii, gry aktorów, kostiumy, barw i światła itp. b. sposób odbioru, który umożliwia zatrzymanie transmisji oglądanego programu telewizyjnego (np. przez wciśnięcie przycisku pauzy w pilocie sterującym STB) a następnie kontynuację, powrót do oglądania programu, bez utraty ciągłości odbioru 14 ww

17 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 17 c. zmniejszanie z pomocą specjalnych algorytmów obliczeniowych, ilości danych o sygnale przesyłającym obraz (standard H.264/AVC, potocznie MPEG-4) lub dźwięk (standard dolby AC3) d. specjalny sposób oferowania przekazów audiowizualnych dodatkowa transmisja umożliwiająca obejrzenie programu telewizyjnego także po zakończeniu jego emisji na antenie 16. Tygodnik Polityka jest jednym z mediów działających z sukcesem zarówno w czasach PRL, jak i w obecnym okresie, po transformacji ustrojowej. Pismo przeszło w tym czasie wiele zmian, które pozwoliły mu stać się nowoczesnym tygodnikiem opinii. Z poniższej listy wskaż jedną zmianę, która nie jest prawdziwa. a. usunięto motto Proletariusze wszystkich krajów łączcie się b. sprzedano kontrolny pakiet akcji niemieckiemu koncernowi wydawniczemu Bauer c. zmieniono format d. wprowadzono kolorowe ilustracje 17. KTT kto przyjął ten pseudonim? a. Klemens Tomasz Tatarkiewicz, redaktor i twórca kwartalnika Filozofia i Estetyka b. Katarzyna Trebunia-Tutka, współczesna dziennikarka radiowa zajmująca się muzyką folk c. Krzysztof Teodor Toeplitz, dziennikarz i felietonista związany m.in. z tygodnikiem Polityka d. Kazimierz Taran-Topór, radykalny publicysta związany z ONR, czynny w l. 30-tych XX wieku e. Klara Teodora Trubińska, pisarka okresu pozytywizmu z kręgu warszawskiego pisma Bluszcz 18. W dzień po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku, w strajkującej Hucie im. Lenina miała miejsce pierwsza transmisja nielegalnego radia Solidarność, którego organizatorem był ówczesny student fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Tyczyński. Prawie 10 lat później ta sama postać znalazła się wśród twórców pierwszego niezależnego od władz legalnego radia nadającego w Krakowie, które później przekształciło się w radio ogólnopolskie. Jak nazywa się to radio? a. Radio Zet b. Radio Eska c. Polskie Radio d. Radio RMF 19. Uszereguj podanych niżej rzeczników polskiego rządu w kolejności, w jakiej sprawowali funkcję zaczynając od osoby, która najwcześniej zajmowała to stanowisko: Aleksandra Jakubowska, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, 15

18 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 18 Agnieszka Liszka, Jarosław Sellin, Małgorzata Niezabitowska. 20. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego? a. 15 maja b. 17 maja c. 19 czerwca d. 20 czerwca (**) 21. Który z trzech planowanych obecnie w Polsce multipleksów telewizyjnych będzie nadawał wyłącznie programy Telewizji Polskiej? a. MUX 1 b. MUX 2 c. MUX 3 (**) 22. [A] to polski serial telewizyjny z gatunku fikcji politycznej, emitowany od 13 września 2007 roku do 6 grudnia 2007 roku w telewizji [B]. Był pierwszą produkcją tego typu w Polsce i jednocześnie pierwszą od 25 lat całkowicie polską produkcją, której główną reżyserką była [C]. Serial powstał w 14 odcinkach. Uzupełnij pola właściwymi danymi. a. Epoka b. TVN c. Polsat d. Agnieszka Holland e. Dom f. Laca Adamik g. Ekipa h. TVP1 g. Krystyna Janda i. Pogranicze w ogniu (**) 23. W roku 2008 brytyjski następca tronu książę Harry odbywał służbę wojskową m.in. w brytyjskich oddziałach w Afganistanie. Brytyjskie media w tym czasie: a. przeprowadzały codzienne transmisje na żywo z przebiegu służby następcy tronu, aby wzmocnić morale innych żołnierzy i społeczeństwa brytyjskiego b. nie miały pojęcia o całej sprawie, ponieważ armia brytyjska trzymała ją w tajemnicy z powodu niebezpieczeństwa ataku Talibów c. poinformowały o sprawie w sposób bardzo zdawkowy, aby zadośćuczynić zasadzie informowania społeczeństwa, ale zminimalizować niebezpieczeństwo dla następcy tronu d. wiedziały o wszystkim, ale nie informowały (**) 24. Wiele mediów posiada swoje motto, które określa jego misję i stanowisko wobec otaczającej rzeczywistości. W wypadku British Broadcasting Corporation (BBC) brzmi ono: a. Wszystkie informacje, jakie nadają się do druku b. Na Chwałę Królowej i lojalnych jej poddanych c. Nam nie jest wszystko jedno d. Naród przemówi w pokoju do narodu (**) 25. Poprzednikiem internetu była akademicka sieć ARPANET, która w 1971 roku umożliwiała wymianę i pomiędzy 12. miastami w Stanach Zjednoczonych, w których znajdowały się 23 komputery macierzyste. W roku 1995 na całym świecie było już milion komputerów macierzystych. W 1973 roku do sieci 16 ww

19 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 19 dołączyły dwa ośrodki spoza USA. Wskaż je na poniższej liście miast. a. Paryż b. Moskwa c. Londyn d. Oslo e. Genewa f. New Delhi (**) 26. W roku 1998 Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął skandal obyczajowy związany z romansem prezydenta Billa Clintona ze stażystką w Białym Domu, Monicą Lewinsky. Sprawa ta o mało nie doprowadziła do usunięcia Clintona z urzędu, gdy okazało się, że kłamał wobec opinii publicznej i Kongresu. Jakie medium ujawniło jako pierwsze tę sprawę? a. Newsweek b. Yahoo.com c. DrudgeReport.com d. New York Times (**) 27. Stosowany w Polsce system oceny programów telewizyjnych, służący klasyfikowaniu programów telewizyjnych pod względem przeznaczenia wiekowego obejmuje pięć graficznych oznaczeń. Każde z nich wskazuje wiek, od którego dozwolone jest oglądanie programu w zależności od szkodliwości danej audycji na małoletnich. O jakich limitach wieku informują umieszczone na ekranie symbole? a. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat b. bez ograniczeń, 7 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat c. bez ograniczeń, 5 lat, 12 lat, 15 lat, 18 lat d. bez ograniczeń, 6 lat, 12 lat, 16 lat, 18 lat (**) 28. Jest to rodzaj internetowego zjawiska, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji (plików, zdjęć, czy nawet całych stron internetowych) dochodzi w krótkim czasie do rozpowszechnienia ich wśród bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jego nazwa pochodzi od nazwiska znanej amerykańskiej aktorki i piosenkarki, która pozywając o naruszenie prywatności autora zdjęć lotniczych, z których jedno obejmowało także jej dom, sprawiła wbrew własnej woli że fotografia stała się bardzo popularna wśród internautów. Jak nazywa się to zjawisko? a. Efekt Streisand b. Efekt Parton c. Efekt Houston d. Efekt Lopez (**) 29. Przyporządkuj daty do nazw stacji telewizyjnych, ustalając właściwą chronologię rozpoczęcia emisji programu. a. Euronews A b. France 24 B c. Al Jazeera C d. CNN D

20 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 20 (**) 30. Legendarny dziennikarz stacji CBS w połowie lat 50. wypowiedział medialną wojnę senatorowi Josephowi McCarthy'emu inicjatorowi kampanii, w której znane osobistości ze świata amerykańskiej polityki, kultury i show biznesu oskarżane były o działalność na rzecz komunistów. Działania dziennikarza i Freda Friendly'ego, producenta prowadzonego przez niego programu, przyczyniły się do zakończenia działalności senatora i kierowanej przez niego Komisji Parlamentarnej do Spraw Działań Antyamerykańskich Jak nazywał się dziennikarz? a. Carl Bernstein b. Edward R. Murrow c. Don Hollenbeck d. Bob Woodward 30.2 Jaki tytuł nosi ten film? a. Good Night, and Good Luck b. Good Luck, and Good Night c. Good Night, Good Night d. Good Luck, Good Luck! 31. Połącz podane elementy w odpowiednie pary (wynalazca i jego wynalazek). Graham Bell telegraf Thomas Alva Edison kinematograf Guglielmo Marconi telefon Samuel Morse radio Bracia Lumiere gramofon 32. Forszpan to: a. inaczej headline lub czołówka, rozpoczynający fragment programu zwykle połączony z dynamicznym przejściem z czołówki (z nazwą programu) w materiał, który zawiera trzy cztery główne tematy poruszane w bieżącym wydaniu np. serwisu informacyjnego b. w poligrafii notatka sporządzona dla drukarni przez sekretarza redakcji lub redaktora technicznego dziennika, zawierająca spis artykułów wchodzących do numeru z określeniem ich miejsca na stronach i zajmowanej powierzchni c. pejoratywne żargonowe określenie materiału dziennikarskiego, którego głównym celem była autopromocja autora, nie zaś obiektywne zrelacjonowanie wydarzenia d. krój drukarskiej czcionki z szeryfami (nawiązujący do pisma rzymskiego) 33. Proces kulturowej i technologicznej integracji mediów, urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych, analogiczny do biologicznego pojęcia, wyrażającego upodabnianie się organizmów żywych funkcjonujących w jednym środowisku to: a. komputacja b. konwergencja c. konkordancja 18 ww

21 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Uszereguj podane niżej państwa pod względem liczby internautów od największej liczby do najmniejszej: Niemcy, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja. 35. To specyficzny rodzaj debaty powstały w środowisku pewnego prestiżowego uniwersytetu. Charakteryzuje się ścisłymi zasadami dotyczącymi czasu i sposobu dyskutowania, przede wszystkim wysoką kulturą sporu. Polega na tym, że dwa zespoły prowadzą spór na podany wcześniej temat. W każdym zespole oprócz kapitana są zazwyczaj po dwie osoby odpowiedzialne za prezentację danego stanowiska i jego uzasadnienie oraz po dwie podważające argumenty przeciwnika. Jak nazywa się ten rodzaj debaty? a. stanfordzka b. harvardzka c. oksfordzka d. sorbońska 36. Liczba określająca w punktach procentowych oglądalność emisji danej reklamy lub całych kampanii reklamowych to GRP (ang. Gross Rating Point). Jest jedną z podstawowych zmiennych w badaniach odbioru i planowaniu emisji reklam przez domy mediowe. Prawda czy fałsz? 37. Który z planów filmowych, stosowany zwykle w dialogach, ukazuje sylwetkę aktora lub aktorów od kolan do przestrzeni tuż nad głową? a. plan pełny b. półplan c. plan amerykański d. detal 38. Filmy w wersji cyfrowej odtwarzane są z plików zabezpieczonych szyframi przy pomocy specjalnych projektorów cyfrowych i serwerów. Technologia ta zapewnia lepszą ostrość i stabilność obrazu, lepszy dźwięk, a także najwyższą jakość projekcji bez względu na czas użytkowania kopii. Prawda czy fałsz? 39. Dopasuj do nazwy / tytułów popularnych polskich blogów dotyczących mediów i nowych technologii nazwiska ich współtwórców lub autorów: 1.Przemysław Pająk a. antyweb.pl 2. Grzegorz Marczak b. vagla.pl 3. Piotr Waglowski c. spidersweb.pl 4. Maciej Budzich. d. blog.mediafun.pl 40. Jak nazywa się ogłoszona niedawno przez kampania społeczna Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, której celem jest podniesienie poziomu kultury w Internecie? a. Komentuj. Nie obrażaj b. Więcej kultury Internauto c. Grzecznie na forach! d. Bez chamówy w sieci 19

22 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 22 Druga edycja zawody pierwszego stopnia Zestaw obejmuje 50 pytań sformułowanych w ramach jednego schematu pytania zamkniętego, z jedną poprawną odpowiedzią. Pytania uszeregowane są w pięciu działach tematycznych. Pytania podzielone są na dwie kategorie punktowe: 40 pytań za 1 punkt i 10 pytań za 2 punkty (oznaczone symbolem **). Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi Opłatę abonamentową pobiera się: a. dla realizacji misji publicznej mediów, o której mowa w Ustawie o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku, w art. 21 b. dla realizacji interesu publicznego, o którym mowa w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w art Osoba, która posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór, zgodnie z założeniami ustawy: a. w domyśle także korzysta z niego b. posiada, ale nie oznacza to, że korzysta 3. Jeśli w domu posiadamy więcej niż jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, to: a. powinniśmy uiścić opłatę za każdy z nich b. wystarczy, jeśli uiścimy opłatę za jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny (**) 4. Kwota abonamentu, który płacimy: a. jest stała i określona w ustawie o opłatach abonamentowych b. jest waloryzowana i określona wskaźnikami ustawy budżetowej w danym roku 5. Która z dwóch poniżej wymienionych osób jest zwolniona z płacenia abonamentu? a. każda osoba bezrobotna w rozumieniu polskiego prawa b. każda osoba, która ukończyła 60 rok życia 20 ww

23 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona W przypadku stwierdzenia braku rejestracji odbiornika: a. pobiera się opłatę w wysokości 10-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik b. pobiera się opłatę w wysokości 30-krotnej miesięcznej opłaty za dany odbiornik (**) 7. Operatorem publicznym, czyli podmiotem rejestrującym odbiorniki radiowe i telewizyjne, jest: a. Poczta Polska b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 8. Instytucją, która w wyjątkowych przypadkach losowych może umorzyć lub rozłożyć na raty opłaty abonamentowe jest: a. Poczta Polska b. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 9. Sklep RTV, który sprzedaje odbiorniki radiowe i telewizyjne: a. powinien zarejestrować każdy odbiornik, który służy ekspozycji dla klientów b. jest zwolniony z wymogu dokonania rejestracji sprzedawanych odbiorników 10. Jeżeli posiadamy odbiornik radiowy w prywatnym samochodzie, to: a. powinniśmy go zarejestrować osobno b. wystarczy opłata za użytkowanie odbiornika radiowego w domu (**) 11. Dostęp do informacji publicznej obywateli jest określony: a. w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku b. jedynie w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku 12. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jest: a. całkowicie bezpłatny, wystarczy jedynie łącze internetowe b. niektóre zasoby podlegają opłacie publicznej zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku 13. Czy każda szkoła w Polsce, także Twoja, powinna mieć swój BIP? a. nie, bo nie jest to wymagane przepisami prawa b. tak, bo jest to instytucja publiczna 14. Czy BIP danej instytucji powinien zawierać informację o jej majątku? a. tak b. nie (**) 15. Przygotowany przez instytucję BIP powinien umożliwić korzystanie użytkownikom z dostępu do informacji publicznej: 21

24 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 24 a. zarówno posiadającym komputery z dostępem do internetu jak i telefony komórkowe b. wymóg ten dotyczy jedynie komputerów stacjonarnych z dostępem do internetu, co określają odpowiednie zapisy Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku 16. Na stronie BIP Prezydenta RP utworzono m.in.: a. zakładkę Poznaj Prezydenta z informacjami na temat najwyższego urzędu publicznego w Polsce b. zakładkę Dla młodych z propozycjami obywatelskich zajęć edukacyjnych w szkole 17. Czy za pośrednictwem BIP można przesyłać listy do Prezydenta RP? a. tak, jest podany specjalny adres z informacją, że listy nie powinny być anonimowe b. nie, jest za to informacja o tradycyjnym adresie pocztowym, na który powinny być kierowane pisma, zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2001 roku 18. W BIP Prezydenta RP można dowiedzieć się informacji dotyczących: a. przetargów na utrzymanie obiektów pozostających w gestii głowy państwa b. przetargów dotyczących zakupu uzbrojenia Wojska Polskiego wynikających z obowiązków głowy państwa 19. BIP zawiera informacje o inicjatywach Prezydenta RP: a. wpisywanych wyłącznie w formie bloga b. zorganizowanych w formie kalendarza wydarzeń 20. Czy Prezydent RP ma swój profil w serwisie Flickr.com? a. tak i można się tego dowiedzieć z urzędowego BIP b. nie ma takiej informacji w całym serwisie Prezydent.pl 21. Innym określeniem dziennikarstwa obywatelskiego jest: a. dziennikarstwo uczestniczące (ang. participatory journalism) b. dziennikarstwo uczestnicząco-audytoryjne (ang. auditorial-participatory journalism) 22. W przypadku którego z poniżej wymienionych mediów odbiorca ma większą szansę na uzyskanie informacji zwrotnej (ang. feed back)? a. radia b. forum internetowego 22 ww

25 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 25 (**) 23. Które określenie bardziej pasuje do natury tzw. nowych mediów, w szczególności internetu? a. asymetryczne b. asynchroniczne 24. Bardziej popularnym serwisem dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce, według badań Gemius z 2008 roku był: a. ithink.pl b. interia360.pl 25. Która z grup społecznych chętniej korzysta z serwisów dziennikarstwa obywatelskiego według badań Gemius z 2008 roku? a. emeryci b. przedsiębiorcy 26. Amerykański dziennik New York Times ma obecnie: a. więcej internatów korzystających z serwisu on-line niż czytelników gazety b. liczby te są porównywalne (**) 27. Ważnym problemem rozwoju elektronicznych wydań papierowych dzienników jest obecnie: a. problem z koncentracją odbiorców na przekazywanych treściach informacyjnych b. problem kosztów dotarcia z informacją elektroniczną do odbiorców 28. Określenie blogosfera oznacza: a. zagrożenia dominacji sfery obrazu nad sferą słowa w internecie b. społeczność osób prowadzących blogi internetowe 29. Które stwierdzenie jest prawdziwe (na podstawie badań Gemius z 2007 roku)? a. mężczyźni w internecie częściej słuchają radia niż kobiety, kobiety częściej czytają prasę on-line b. kobiety w internecie częściej słuchają radia niż mężczyźni, mężczyźni częściej czytają prasę on-line 30. Czy regularnie aktualizowana strona internetowa może być interpretowana jako dziennik prasowy w świetle polskiego prawa? a. nie, i nie było żadnych wątpliwości prawnych, by tak sądzić; wypowiadał się w tej sprawie również kompetentny organ władzy sądowej b. tak, były takie wątpliwości i nie jest to uregulowane do dzisiaj 23

26 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Który ze starożytnych filozofów był za ograniczeniem wolności słowa, postulując m.in. wygnanie poetów z własnego kraju? a. Platon b. Arystoteles 32. Które ze zdań lepiej oddaje poglądy Arystotelesa na wolność słowa? a. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wszystkim ludziom b. jest naturalną potrzebą człowieka i przysługuje wolnym obywatelom, z wyłączeniem kobiet i niewolników 33. Według Johna Miltona cenzura: a. prowadzi do upadku nauki i sztuki dyskusji b. ograniczenie to gwarantuje prawidłowe wychowanie obywatela 34. Wolność słowa jest przyrodzona. Można ją uznać za dar otrzymany od Boga, ale to człowiek nim rozporządza. Do którego z tych dwóch filozofów bardziej pasuje ten pogląd? a. do Johna Miltona b. do Barucha Spinozy (**) 35. Według Woltera głównym zagrożeniem wolności słowa: a. jest fanatyzm religijny b. każda religia, która z założenia ogranicza wolność słowa (**) 36. Władza polityczna powinna dopuszczać krytykę, cenzura jest hipokryzją. Który z filozofów nowożytnych szczególnie podkreślał tę kwestię? a. David Hume b. Wilhelm von Humboldt (**) 37. Którzy z wymienionych poniżej filozofów podkreślali, że tym, co wyróżnia człowieka ze świata zwierząt, jest umiejętność posługiwania się językiem? a. Arystoteles, a w czasach nowożytnych Johann Gottfried von Herder b. Platon w starożytności, a w nowożytności Johann Gottfried von Herder 38. Należy postępować według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były stosowane do wszystkich i zawsze. Dla którego z filozofów jest to charakterystyczny pogląd etyczny? a. dla Johna Stuarta Milla b. dla Immanuela Kanta 24 ww

27 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona W opinii większości nowożytnych filozofów jak również w tradycji kultury i prawa europejskiego wolność słowa: a. może podlegać ograniczeniom ze strony państwa, w imię dobra publicznego b. powinna pozostać niczym nieskrępowanym prawem człowieka 40. Według Małgorzaty Zamojskiej, autorki eseju Wolność słowa jako obowiązek publiczny? prawo do swobodnej wypowiedzi: a. jest prawem stanowionym przez człowieka b. jest zarówno prawem naturalnym jak i stanowionym 41. Narodowy Instytut Audiowizualny został powołany: a. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonujące wcześniej Polskie Wydawnictwo Audiowizualne b. 1 kwietnia 2009 roku zastępując funkcjonującą wcześniej Filmotekę Narodową (**) 42. Termin kultura 2.0 oznacza: a. każdą formę kultury współczesnej tworzoną za pomocą mediów audiowizualnych b. dobra kultury tworzone i upowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych w internecie 43. Projekt Ninateka to internetowa biblioteka zawierająca: a. zarówno nagrania dźwiękowe jak i filmowe b. jedynie nagrania filmowe i zbiór zdigitalizowanych materiałów drukowanych 44. Czy NInA prowadzi projekty z zakresu edukacji medialnej? a. nie, służy głównie digitalizacji przekazów b. tak, jest to jedno z zadań tej instytucji 45. W którym mieście NInA ma swoją siedzibę: a. we Wrocławiu b. w Warszawie 46. Synonimem terminu digitalizacja jest: a. cyfryzacja b. audiowizualizacja 47. NInA jest wydawcą jednego z wymienionych tytułów internetowych czasopism kulturalnych którego? a. Verte. Krytyczny Magazyn internetowy b. Dwutygodnik.com Strona kultury 25

28 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona Za pośrednictwem serwisu nina.gov.pl użytkownik może: a. dokonać zakupu książek i płyt DVD z wybranymi przez siebie utworami b. niestety nie ma takiej opcji w serwisie, ale jest planowana przez NInA 49. Czy NInA jest instytucją współodpowiedzialną za projekt Filmoteki szkolnej, edukacji filmowej w polskich szkołach? a. tak, wespół z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej b. nie, to wyłącznie projekt prowadzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej 50. Czy NInA prowadzi swój serwis BIP? a. tak b. nie Więcej materiałów z zawodów Olimpiady Medialnej znajduje się w serwisie internetowym: Klucz prawidłowych odpowiedzi dla pierwszej edycji: 1b, 2b, 3c, 4a, 5d, 6b, 7c, 8d, 9d, 10c, 11a lub 11a,c, 12b, 13a,d,e lub 13e, 14d, 15c, 16b, 17c, 18d, 19 Małgorzata Niezabitowska, Aleksandra Jakubowska, Jarosław Sellin, Krzysztof Luft, Jan Dziedziczak, Agnieszka Liszka, 20b, 21c, 22 A-g, B-c, C- d, 23d, 24d, 25c,d, 26c, 27b, 28a, 29 a-b, b-d, c-c, d-a, 30.1b, 30.2a, 31 Graham Bell telefon, Thomas Alva Edison gramofon, Guglielmo Marconi radio, Samuel Morse telegraf, Bracia Lumiere kinematograf, 32a, 33b, 34 Chiny (ok. 425 mln), Stany Zjednoczone (ok. 240 mln), Japonia (ok. 99 mln), Niemcy (ok. 65 mln), Francja (ok. 45 mln), 35c, 36 prawda, 37c, 38 prawda, 39 antyweb.pl Grzegorz Marczak, vagla.pl Piotr Waglowski, spidersweb.pl Przemysław Pająk, blog.mediafun.pl Maciej Budzich, 40a Klucz prawidłowych odpowiedzi dla drugiej edycji: 1a, 2a, 3b, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b, 9b, 10b, 11a, 12 a, 13b, 14a, 15a, 16b, 17a, 18a, 19b, 20a, 21a, 22b, 23b, 24b, 25a, 26a, 27a, 28b, 29a, 30b, 31a, 32b, 33a, 34b, 35a, 36b, 37a, 38b, 39a, 40b, 41a, 42b, 43a, 44b, 45b, 46a, 47b, 48a, 49a, 50a 26 ww

29 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 29 Jak przygotować się na przyszłość? Program stały i zmienny edycji 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 z komentarzem. Olimpiada Medialna to konkurs zarówno wiedzy o mediach, jak i forma rozwoju edukacji medialnej w Polsce, doskonalenia kompetencji medialnych wśród uczniów w szkole. Stąd celem jest nie tylko pogłębianie wiadomości o świecie współczesnych środków przekazu, ale przede wszystkim uczenie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dla rozwiązywania ważnych społecznie i kulturowo problemów związanych z rozwojem mediów. Cyfryzacja telewizji, digitalizacja zasobów edukacyjnych, wykorzystanie tablic interaktywnych w szkole, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, technologie mobilne i media społecznościowe postęp dokonuje się tak szybko, że koniecznie powinniśmy nauczyć się mówić o tych zagadnieniach w szkole. Nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich aspektów tak szybko rozwijającej się nauki o mediach, ale z pewnością możemy nauczyć myśleć o mediach, pogłębiać nasze rozumienie świata odmienionego przez technologie komunikacyjne. Z pewnością możemy zapoznać się z najważniejszymi problemami, o których dyskutują medioznawcy, decydenci i nadawcy medialni, a z bogactwa problematyki mediów wybierać najbardziej interesujące zagadnienia, którymi będziemy się zajmować w danym roku szkolnym. Dlatego tematyka Olimpiady Medialnej obejmuje zarówno program stały, jak i zmienny. Możemy wskazać na 5 stałych obszarów oraz 3 przewodnie problemy do rozważenia w poszczególnych latach Co do stałych obszarów tematycznych są to następujące wymienione tutaj hasłowo zagadnienia: 27

30 OM-BROSZURA 2013_OM :01 Strona 30 A) Transformacja medialna. Stare media w świecie nowych technologii. Kanony starego dziennikarstwa w nowych mediach. Nowe media rozwój Internetu, nowe gatunki medialne. Multimedialność, konwergencja mediów. Kalendarium wydarzeń opisanych przez media w XXI wieku. Media mainstreamowe a media specjalistyczne. Otwarte zasoby edukacyjne dostępność w Internecie dla wszystkich uczniów. B) Sztuka informacji. Informacja a reklama. Analiza przekazu medialnego. Prawda i obiektywizm w przekazach informacyjnych. Opiniotwórczość mediów. Krytyczny odbiór źródeł informacji. Kultura odtwórcza, problem pokolenia Ctrl-C Ctrl-V. Problem plagiatu. Umiejętność rozpoznawania technik manipulacyjnych w mediach. C) Obiór i tworzenie przekazów medialnych. Twórca a odbiorca przekazu podział ról i transgresja w kulturze nowych mediów. Profilowanie mediów i odbiorców. Skuteczność przekazu. Specyfika gatunków medialnych. Języki mediów. D) Sztuka prezentacji i debaty. Język ciała. Umiejętność dyskusji. Język dyskusji. Prezentowanie własnych opinii. Zasady autoprezentacji: plan, forma, techniki prezentacyjne, techniki budowania relacji z odbiorcami. Wystąpienie w mediach. Zasady udziału w dyskusji, debacie medialnej. E) Film. Język filmu. Film w epoce nowych mediów. Współczesny film polski. Instytucje wspierające polską twórczość filmową. Audiowizualne repozytoria cyfrowe w Polsce. Co do programu zmiennego, w latach są to następujące tematy: Edycja 2013/2014: Nowe biblioteki wiedzy. Repozytoria cyfrowe i audiowizualne Edycja 2014/2015: Obywatel 2.0. Uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym poprzez nowe media Edycja 2015/2016: Interfejsy kultury po rewolucji Google. Jak komunikujemy się ze sobą przez media dzisiaj? Na dalszych stronach rozwiniemy poszczególne zagadnienia tematyczne zarówno z programu stałego, jak i zmiennego. Wskażemy na główne treści i kluczowe pojęcia, zaproponujemy literaturę przedmiotu oraz pytania do samodzielnej lub zespołowej refleksji. Mam nadzieję, że te wskazówki będą przydatne w przygotowaniach do Olimpiady Medialnej. Piotr Drzewiecki dr hab., medioznawca, dziennikarz, animator edukacji medialnej. Zastępca dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adiunkt w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów. 28 ww

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna JĘZYK POLSKI Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Scenariusz zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz

Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz Ramowy Program Studiów Kierunek: Kulturoznawstwo Studia I stopnia: stacjonarne. Pensum: 180 ECTS i 1810 godz. Legenda: E egzamin; Z zaliczenie; ZO zaliczenie z oceną; O ocena; PP praca pisemna; w wykład;

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Wybrane kompetencje medialne Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa: klasy 1-3 1. Język mediów Spis treści 2. Kreatywne korzystanie z mediów 3. Literatura 4.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gwiezdny Krąg

REGULAMIN. XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Gwiezdny Krąg REGULAMIN XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawą przeprowadzenia Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS na rok akademicki 2012/2013 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr Liczba godz. w sem. I Forma zal./ Punkty ECTS Liczba

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu i programu nauczania) OPIS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek

Humanistyczny. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Kierunek Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy

REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Organizatorzy REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO LICZY SIĘ TEMAT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 1 Organizatorzy 1. Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Liczy się temat ( Konkurs ) dla uczniów szkół gimnazjalnych na najlepszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie, zatrudnienie

Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie, zatrudnienie Katedra Dziennikarstwa i Nowych Mediów Politechniki Koszalińskiej oraz Radio Koszalin S.A. zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej. Przyszłość dziennikarstwa radiowego potrzeby, kształcenie,

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 04/05 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO SREBRNA CZCIONKA 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych gazet szkolnych ukazujących się w szkołach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PISMO UCZNIOWSKIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO I. CELE KONKURSU 1. Wyłonienie najlepszych pism uczniowskich, które ukazały

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!!

SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU!! SZKOLENIE OTWARTE 11.03.2014 LUB 13.03.2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW Z ELEMENTAMI KRYZYSU DLACZEGO VISION GROUP? Łączymy wiedzę i umiejętności z zakresu public relations z dziennikarskim doświadczeniem.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna

DZIENNIK PRAKTYK. kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna DZIENNIK PRAKTYK kierunek: filologia polska specjalność: kultura społeczna i medialna 1. Imię i nazwisko:... 2. Rok i tryb studiów: I rok/ 2 st. studia stacjonarne 3. Miejsce odbywania praktyki (adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl

Strategia medialna Unii Europejskiej. dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Strategia medialna Unii Europejskiej dr Anna Ogonowska a.ogonowska@uw.edu.pl Źródła informacji o polityce europejskiej Źródło: Standard Eurobarometer no 80 (2013) Narzędzia strategii medialnej narzędzia

Bardziej szczegółowo

Liczba godz. w sem. Forma zal./ Punkty ECTS

Liczba godz. w sem. Forma zal./ Punkty ECTS KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Program dla MISHuS DLA CYKLU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Lp. Nazwa przedmiotu Semestr I Liczba godz.

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w maju 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Dr hab. Wojciech Adamczyk... 3 Prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk... 4 Prof. UAM dr hab. Piotr Pawełczyk...

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów muzykologia, studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów muzykologia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: stacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest?

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest? Dziennikarstwo obywatelskie Czym jest? Dziennikarze obywatelscy Kim są? Dziennikarstwo obywatelskie......to rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY. Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY. Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Szanowni Państwo, Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o. oraz Słowo Niezależne

Bardziej szczegółowo

Wiem, co czytam mówię o tym, co widzę.

Wiem, co czytam mówię o tym, co widzę. V EDYCJA KONKURSU POLONISTYCZNEGO (w wersji rozszerzonej o związki z innymi dziedzinami sztuki polskiej) ETAP I PLANOWANIE Konkurs wiedzy o literaturze i sztuce zwany dalej konkursem organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Wiedza Załącznik do uchwały nr 204 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27listipada 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Poziom kształcenia: I stopień

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA, REKLAMOWA I ARTYSTYCZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: FOTOGRAFIA DZIENNIKARSKA,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Poziom podstawowy 1. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012.

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach w roku szkolnym 2011/2012. Szanowni kandydaci do klas I-szych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO Srebrna czcionka 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I.

REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO Srebrna czcionka 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. REGULAMIN TARNOGÓRSKIEGO KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO Srebrna czcionka 2017 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW I. ADRESAT KONKURSU: Zespoły redakcyjne gazet szkolnych ze szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN BUSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918 1 Postanowienia ogólne 1.Organizatorami konkursu są: Społeczny Komitet Organizacyjny Buskiego

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. - rozszczepienie Nowy Sącz Plany programowe na 2015 r. Roczny emisji programu (liczba godzin) 8760:00:00

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014.

Egzamin maturalny dla tych osób będzie przeprowadzany w formule obowiązującej w roku 2014. EGZAMIN MATURALNY Poniższa informacja jest przeznaczona dla uczniów klasy czwartej technikum, którzy w maju 2015 r. przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Egzamin maturalny dla tych osób będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

CYFRYZACJA I CO DALEJ?

CYFRYZACJA I CO DALEJ? CYFRYZACJA I CO DALEJ? QUO VADIS, TELEWIZJO? Józef Modelski Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechnika Warszawska KRÓTKA HISTORIA TELEWIZJI Telewizja kiedyś Magnetowidy, montaż liniowy,

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu:

Absolwenci studiów II stopnia znajdą w szczególności pracę jako zarządzający i strukturyzujący strumień przekazu: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIAKRSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FORMA STUDIÓW: niestacjonarne SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo radiowe i telewizyjne POZIOM: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wymaga zmiany orientacji ze skupiania się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy w kierunku zajmowania się problemami i poszukiwania możliwych rozwiązań. Z tego względu edukacja

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE INSTYTUT SOCJOLOGII REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Szczecin 2012 Konkurs organizowany przez Instytut Socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Kierowany jest do uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian

Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian Edukacja dla zrównoważonego rozwoju wymaga zmiany orientacji ze skupiania się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy w kierunku zajmowania się problemami i poszukiwania możliwych rozwiązań. Z tego względu edukacja

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.)

(Dz. U. z dnia 18 lutego 2002 r.) Materiał powstał w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek współfinansowanym ze środków EFS Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal.

Plan studiów w formie stacjonarnej. Zal. Egzamin 30 Ograniczonego 2. 3 Wykład Egzamin 30 Obowiązkowe 2. 3 Wykład Zal. Program studiów 2012/2013 Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna Studia I stopnia Specjalność: fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza Profil: praktyczny Plan studiów w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu

ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Cele konkursu LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 II REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Organizatorzy konkursu: Lubelskie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!

GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE! Wraz ze swoimi uczniami będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego Lekcje twórczości dla klas I-III wydaję czasopismo Alfabet. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji Mój świadomy wybór mediów.

Scenariusz lekcji. Tytuł lekcji Mój świadomy wybór mediów. Scenariusz lekcji Autor/ka / Autorzy: Ewa Jagodzińska Trenerka wiodąca: Olga Wieczorek-Trzeciak Tytuł lekcji Mój świadomy wybór mediów. Adresaci Uczniowie klas trzecich gimnazjum. Dla kogo jest lekcja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IV WOJEWÓDZKI KONKURS GIMNAZJALNY Wirtualny spacer po szkole

IV WOJEWÓDZKI KONKURS GIMNAZJALNY Wirtualny spacer po szkole Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 57 tel. (85) 675-25-33, 675-30-66, 675-00-77, fax (85)

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty,

kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, kształcenie umiejętności twórczych; otwartość na nowe kontakty, MULTIMEDIA W EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ opracowała Elżbieta Anioła Szkoła w społeczeństwie informacyjnym. kształcenie umiejętności w zakresie poszukiwania, przetwarzania i tworzenia informacji; kształcenie

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

współczesnej PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo muzyczne FORMA STUDIÓW : stacjonarne

współczesnej PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo muzyczne FORMA STUDIÓW : stacjonarne PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo muzyczne FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Uczniowie mogą logować się sami w domu. W szkole będzie udostępniona sala 123 w której pod opieką wychowawcy klasy lub doradcy zawodowego

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo