AVR360. Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AVR360. Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360"

Transkrypt

1 AVR360 Amplituner kina domowego 7.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI AVR360

2 instrukcja bezpieczeństwa UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ. Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem należy dokładnie wpiąć wtyczkę sieciową do gniazdka. Urządzenie nie powinno być narażone kontakt z wodą, np. przez ochlapanie lub oblanie. Należy również zadbać o to, aby zostało ustawione w miejscu, w którego sąsiedztwie nie znajdują się żadne płyny, np. wazony z kwiatami, doniczki, akwarium itp. Ogniwa bateryjne Proszę używać ogniw bateryjnych zgodnie z ogólnymi zasadami panującymi na terenie danego terytorium. WPROWADZENIE Proszę uważnie przeczytać poniższe zalecenia Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wody. Należy je czyścić tylko miękkimi szmatkami. Proszę przeczytać instrukcję i stosować się do poleceń. Pomoże to właściwie wyregulować, a następnie używać system oraz czerpać z niego radość. Należy zachować instrukcję. Nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych. Nie należy urządzenia instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, kaloryfer, piekarnik i innych elementów grzejnych (w tym wzmacniaczy). Nie wolno zmieniać typu sieciowego kabla połączeniowego, z trzema bolcami. Szeroki, trzeci bolec został wprowadzony dla bezpieczeństwa użytkownika. Należy chronić przewód sieciowy przed chodzeniem po nim i stawianiem na nim ciężkich przedmiotów. Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez firmę Arcam. Zaleca się odłączenie urządzenia podczas burzy lub kiedy nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Konserwację i ewentualne naprawy należy pozostawić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa jest konieczna zawsze wtedy, kiedy urządzenie jest uszkodzone, np. przetarty został przewód sieciowy, wylano na urządzenie płyn lub do środka wpadł jakiś przedmiot. Zalecenie to obejmuje również kontakt z wodą, deszczem lub wzmożoną wilgotnością, jeżeli nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem lub został upuszczony. Gorąco rekomendujemy ustawienie amplitunera jedynie na specjalnie wykonanym dla tego celu standzie (szafce, podstawce). Jeżeli urządzenie znajdzie się na ruchomym stoliku (z kółkami), należy go przemieszczać z wyjątkową ostrożnością tak, aby nie zewrzeć kabli głośnikowych. Z modelem AVR360 należy stosować przewody głośnikowe Klasy 2 (Class 2), tj. dwużyłowe, bez podłączonych do jego masy ekranów. 2

3 Spis treści Wprowadzenie 2 Podstawowe informacje 4 Znaki firmowe 5 Połączenia na tylnym panelu 6 Połączenia audio video 7 Podłączenia 10 Podłączenie ipoda z użyciem irdocka 11 Radio 12 Inne połączenia 13 Głośniki 14 Użytkowanie 16 Panel frontowy 18 Zdalne sterowanie pilot 19 Kontrola innych źrodeł 21 Podstawowe urządzenia 27 Automatyczna kalibracja głośników 28 Uruchomienie set up 29 Opcje dekodowania 35 Tuner radiowy 36 Praca z siecią i wejśćiem usb 37 Multi room 38 Programowanie pilota 40 Rozwiązywanie problemów 42 Specyfikacja techniczna 44 Tablica kodów urządzeń 45 Dziękujemy za zakup amplitunera High Definition Arcam AVR360 Mamy nadzieję że urządzenia te dostarczą wiele radości i bezproblemowego użytkowania. AVR360 jest wysokiej klasy urządzeniem budowanym zgodnie z najwyższymi standardami firmy Arcam. To połączenie cyfrowej obróbki dźwięku oraz najwyższej jakości brzmienia. Amplituner pozwala na kontrolę siedmiu analogowych i sześciu cyfrowych źródeł dźwięku w połączeniu z wysokiej klasy tunerem radiowym tworząc doskonałe centrum rozrywki domowej. AVR360 wyposażony jest również w wysokiej klasy połączenia video takie jak HDMI, Komponent, kompozyt S- video. Materiały zawarte na płytach DVD Audio Audio Super Audio CD mogą być przesłane do amplitunera lub procesora poprze wielokanałowe wejście. Kontrola AVR360 odbywa się albo poprzez przyciski na przednim panelu bądź poprzez pilota zdalnego sterowania CD102 lub port RS wprowadzenie 3

4 Miejsce umieszczenia amplitunera/procesora Urządzenie należy umieścić na wypoziomowanym, stabilnym podłożu. Należy unikać stawiania AVR360 w miejscu silnego nasłonecznienia lub/i miejsca, gdzie narażony jest a źródeł ciepła. Amplituner musi mieć zapewnioną właściwą wentylację. Nie należy umieszczać go w zamkniętych półkach, np. na książki itp., chyba że w tym miejscu wentylacja jest wystarczająca. Obudowa urządzenia podczas normalnej pracy będzie się nagrzewać. Upewnij się, że odbiornik podczerwieni na środku przedniego panelu nie jest niczym zasłonięty. W przeciwnym wypadku użycie pilota zdalnego sterowania będzie niemożliwe. Jeżeli jednak taka sytuacja wystąpi można podłączyć (do gniazda na tylnej ściance) zewnętrzny odbiornik podczerwieni. Nie należy stawiać na amplitunerze żadnego innego urządzenia zasilanego napięciem przemiennym z gniazdka sieciowego. Magnetofony i odtwarzacze wideo są bardzo wrażliwe na zakłócenia wprowadzane przez napięcie zasilania. Zasilanie Kable połączeniowe Interfejs HDMI Amplituner jest zasilany napięciem 230V. Należy używać do podłączenia kabla oryginalnie dostarczonego przez Arcama w pudełku lub kabla wysokiej klasy kompatybilnego z gniazdem sieciowym i gniazdem zasilania znajdującym się na tylnej ściance amplitunera/procesora. Urządzeni może być włączone przy pomocy głównego przycisku znajdującego się na panelu frontowym. Tryb Standby Urządzenie może być przełączone w tryb Standby tylko poprzez przycisk włączania i wyłączania umiejsco-wiony na pilocie zdalnego sterowania CR102. W trybie tym dioda LED na panelu frontowym będzie świecić się na czerwono a pobór mocy przez urządzenie wahać się będzie na poziomie 0,5 wat. Podczas tego trybu może być słyszalne ciche brzęczenie transformatora. Jest to normalny objaw pracy. Aczkolwiek przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy wyłączyć go z głównego wyłącznika i ewentualnie z sieci. Rekomendujemy stosowanie wysokiej klasy, ekranowanych kabli połączeniowych. Kiepskie kable wydatnie pogorszą dźwięk i obraz. Należy stosować kable przeznaczone do konkretnych zastosowań, ponieważ np. przewody cyfrowe mogą się charakteryzować się różnymi impedancjami (nie należy np. stosować kabli audio do podłączania sygnału wideo). Wszystkie kable powinny być jak najkrótsze. Połączenia wideo i cyfrowe należy wykonać jedynie kablami przeznaczonymi do tego celu, tj. kablami koaksjalnymi o impedancji 75 Ω. Jeżeli w tych miejscach zastosujemy inne przewody musimy się liczyć ze znacznym pogorszeniem jakości dźwięku i obrazu. Dobrym zwyczajem jest utrzymywanie kabla sieciowego możliwie najdalej od kabli połączeniowych. W innym przypadku może wystąpić pogorszenie jakości dźwięku lub/i obrazu. AVR360 posiada w sobie mikroprocesory i inne cyfrowe układy. Zostały one tak zaprojektowane by były kompatybilne pod względem elektromagnetycznym. Urządzenia te są produktami klasy A. Urządzenia te mogą powodować interferencję z urządzeniami radiowymi i telewizyjnymi. W tym celu należy sprawdzić: 1. Czy antena podłączona do amplitunera jest umiejscowione prawidłowo (nie za blisko telewizora) 2. Czy inne urządzenie jest podłączone do innego gniazda sieciowego. 3. Ustawienie urządzenia nie wpływa na pracę innych urządzeń. Jeżeli problem będzie nadal odczuwalny, prosimy o kontakt z najbliższym dilerem Arcama lub dystrybutorem na Polskę firmą Audio Center Poland. Nie wolno stawiać żadnego urządzenia na AVR360, ponieważ może to zakłócić wentylację, doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz amplitunera i w efekcie doprowadzić do jego uszkodzenia. 4

5 Znaki firmowe Arcam jest produktem zastrzeżonym dla A&R Cambridge LTD. Wykorzystuje on następujące licencje: Dolby Volume Licencja Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D jest znakiem zastrzeżonym dla Dolby Lab. Dolby TrueHD, Digital, Digital Plus, PL IIx Licencja Dolby Laboratories. Dolby i symbol podwójnego D jest znakiem zastrzeżonym dla Dolby Lab. FLAC Decoder Copyright Josh Coalson ROV I HDMI i logo oraz High Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi HDMI Licensing LLC. Urządzenie to wykorzystuje technologię zabezpieczającą przed kopiowaniem. Licencja ta jest zabezpieczona przez biuro patentowe U.S. Oraz przez firmę ROVI Corp. Jaka kolwiek ingerencja w zabezpieczenie jest zabroniona. DTS-HD Master Audio Licencja DTS Inc Logo DTS-HD jest znakiem towarowym DTS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone DTS-HD High Resolution Audio Licencja DTS Inc Logo DTS-HD jest znakiem towarowym DTS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone DTS Digital Surround ES Neo:6 96/24 Licencja DTS Inc Logo DTS-HD jest znakiem towarowym DTS Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone vtuner Licancja NEMS and BridgeCo. AAC/AAC Plus aacplus jest znakiem towarowym Coding Technologies. MP3 ipod Technologia dekodowania MPEG Layer 3 - licencja Fraunhofer IIS i Thomson multimedia Symbol i licencja Apple Inc. 5

6 Połaczenia na tylnym panelu HDMI Połączenia cyfrowe Połączenia video Wyjście przedwzmacniacza połaczenia audio stereo i multichannel Złącza komunikacja oraz radio FM/AM/DAB, rlead/irdock, RS232, Network/USB, IR i trigger Gniazdo sieciowe Służy do podłączenia kabla prądowego Gniazdo sieciowe Terminale głośnikowe Służy do podłączenia kabla prądowego 6

7 POŁĄCZENIA AUDIO/VIDEO Przed podłączeniem AVR360 z innymi źródłami i głośnikami prosimy o uważne przeczytanie dalszej części instrukcji, która wyjaśnia wszystkie dostępne możliwości połączeń. Część poświęcona głośnikom, wytłumaczy w jaki sposób je podłączyć by nie uszkodzić urządzenia i uzyskać możliwie najlepszą jakość brzmienia. Wszystkie wejścia są podpisane by łatwiej można było podłączyć dane urządzenie. Wszystkie mają tę samą specyfikację prócz wejścia PHONO, więc nie jest obowiązkiem podłączyć np. odtwarzacz DVD pod wejście DVD czyli posiadając np. dwa odtwarzacze dvd, jeden możemy podłączyć pod wejście DVD a drugi pod wejście AV lub inne. Jeżeli podłączasz do amplitunera jakiekolwiek źródło video, dźwięk musi być przyporządkowany do odpowiedniego gniazda audio czyli jeżeli podłączamy tuner satelitarny pod wejście video SAT, dźwięk z tego tunera też musi być podłączony pod gniazdo audio SAT. Hierarchia połączeń jest następująca: 1. HDMI 2. Komponent/RGB 3. S-video 4. Kompozyt Interfejs HDMI AV, SAT, BD, VCR, PVR Podłącz kabel HDMI (najlepiej ze specyfikacją 1.4) z wyjścia HDMI twojego źródła do wejścia HDMI amplitunera. OUTPUT Podłącz to wyjście z wejściem HDMI twojego ekranu. Wyjście to jest kompatybilne z HDMI 1.4 z technologią ARC (Audio Return Channel). Jeżeli twój telewizor jest kompatybilny z technologia ARC wówczas dźwięk z wewnętrznego tunera (np. Freeview, Freesat, DVB-T) będzie dostępny przy użyciu wejścia Display AVR360 Jeżeli podłączysz jedno źródło na kilka sposobów amplituner automatycznie wybierze najlepsze jakościowo połączenie. Dla strefy 2 przewidziano podłączenie źródła tylko kablem kompozyt Przy podłączeniu kabli audio/video należy pamiętać by nie znajdowały się one blisko kabli sieciowych, gdyż może spowodować zakłócenia sygnału bądź jego pogorszenie. WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT POŁĄCZEŃ COMPONENT /RGB W tym przypadku należy pamiętać o zachowaniu kolorystyki każdego gniazda (niebieski, czerwony, zielony) Niewłaściwe podłączenie nie spowoduje uszkodzenia urządzenia ale rezultatem będzie brak obrazu lub jego zneikształcenie. Sygnał komponent przesyła obraz dla NTSC (525/60) i dla PAL (625/50) i sygnał HDTV. 7

8 Gniazda komponentowe/rgb Strefa 2 Za pomocą wyjścia Zone 2 Out możemy podłączyć sygnał audio z amplitunera do wzmacniacza w innym pomieszczeniu. Podłącz to wyjście z wejściem analogowym wzmacniacza za pomocą kabla analogowego audio. Połączenia cyfrowe Gniazda te służą do podłączenia źródeł poprzez wyjście komponentowe urządzenia źródłowego w celu otrzymania najlepszego z możliwych sygnałów analogowych video. Jeżeli podłączasz kabel RGB w pewnych przypadkach konieczne będzie podłączenie źródła również kablem kompozytowym w celu uzyskania synchronizacji video (Format RGB + Sync). Sygnał kompozytowy musi być podporządkowany temu samemu wejściu źródłowemu co sygnał RGB. AVR360 jest również kompatybilny z sygnałem Sync on Green i RgsB Sygnał RGB jest czasem dostępny z wyjść SCART. W tym przypadku trzeba użyć kabla SCART na RGB+sync. Połączenia S-video i kompozytowe AV, VCR, BD, SAT Służą do podłączenia źródeł video posiadających wyjścia S-video lub kompozytowe. VCR, PVR, BD, CD, AV, SAT Podłącz te wejścia z wyjściami cyfrowymi audio urządzeń podłączanych do amplitunera UWAGA W menu amplitunera należy wybrać jaki typ RGB jest wysyłany do amplitunera. Ustawienie to jest dostępne w Component Mode w Input Config. Brak ustawienia spowodować może zielony obraz lub jego niestabilność. 8

9 Wejście MCH Wejścia analogowe audio Wejście AUX na panelu frontowym AUX PHONES Wejście to służy do podłączenia źródła z wyjściem multichannel zdekodowanego sygnału wielokanałowego. Urządzenie wyposażone w dekoder dźwięku dookolnego możemy za pomocą kabli audio analogowych podłączyć do amplitunera. Ponieważ na wejściu MCH nie można ustawić wielkości i odległości głośników, wszelkie ustawienia powinny być skopiowane do źródła. Jedyną rzeczą która jest dostępna na wejściu MCH jest poziom głośności każdego kanału. Należy przy tym pamiętać, że w tym przypadku poziom kanałów w menu źródła powinien być ustawiony na zero. AV, SAT, BD, VCR, PVR, CD Służą do podłączenia analogowego sygnału audio ze źródła za pomocą kabla analogowego audio. Wejście aux może być wykorzystane jako analogowe lub optyczne cyfrowe. Dla źródeł analogowych użyj kabla stereo jack 3,5mm, dla cyfrowego 3,5 mm optyczny. Wejście to służy również do podłączenia mikrofonu kalibracyjnego. Wyjście analogowe Pre-out Gniazdo słuchawkowe Gniazdo to akceptuje słuchawki o impedancji pomiędzy 32, a 600 Ohm wyposażone we wtyk jack 3,5mm. W momencie podłączenia słuchawek sygnał do głośników i na wyjście pre-out zostają odcięte. Wyjście to służy do podłączenia końcówki mocy lub drugiego wzmacniacza. Sygnał jest buforowany i ma niski poziom impedancji, a poziom głośności jest adekwatny do poziomu głośności ustawionej na amplitunerze. UWAGA Przy odłączaniu lub połączeniu słuchawek należy pamiętać by poziom głośności był na MINIMUM. 9

10 Podłączenia Powyższy diagram pokazuje jak należy podłączyć obraz i dźwięk z typowego odtwarzacza BD/DVD. Diagram ukazuje użycie zarówno kabla HDMI jak i komponentu, S-video Video kompozytu, jednakże wybieramy tylko jeden rodzaj podłączenia. Hierarchicznie powinno się zacząć podłączenie od kabla HDMI. Jeżeli odtwarzacz nie posiada takiego wyjścia, należy użyć połączenia komponentowego. Jeżeli urządzenie nie posiada wyjścia komponentowego, należy użyć s-video video na samym końcu kompozytowego. W każdym przypadku należy podłączyć kable pod wejścia oznaczone BD poprzez kabel HDMI otrzymujemy najwyższa jakość obrazu i dźwięku HD. Jeżeli twój odtwarzacz nie jest wyposażony w wyjście HDMI należy dźwięk podłączyć cyfrowo poprzez kabel koaksjalny lub optyczny. Jednocześnie można podłączyć dźwięk analogowo poprzez kabel analogowy audio. Tuner satelitarny Podłączenie tunera satelitarnego odbywa się w ten sam sposób co odtwarzacza BD w zależności od dostępnych połączeń na panelu tylnym tunera. Tutaj tez należy zachować hierarchie jakości dźwięku i obrazu poprzez wybór najlepszych dostępnych połączeń pomiędzy AVR360 a tunerem. Należy pamiętać by dla łatwiejszej obsługi urządzeń tuner podłączyć pod wejścia oznaczone jako SAT. Odtwarzacz CD BD/SAT Podłącz swój odtwarzacz CD z amplitunerem za pomocą cyfrowego kabla koaksjalnego lub optycznego z wejściem koaksjalnym lub optycznym amplitunera. Również należy podłączyć analogowo wyjście w odtwarzaczu z wejściem analogowym CD (lub innym) amplitunera. Uwaga Dla każdego źródła należy ustawić rodzaj wejścia audio w menu amplitunera Input config. 10

11 Podłączenie ipoda z użyciem irdocka Kombinacja urządzenia opcjonalnego o nazwie irdock lub rlead dostarcza wspaniałej platformy dla twojego ipoda. Rysunek przedstawia jak należy podłączyć irdocka do AVR360. Po podłączeniu należy wybrać źródło ipod. Należy zwrócić uwagę że fabrycznym źródłem jest VCR ale może być to zmienione w menu General Setup. Nawigowanie odbywa się poprzez pilota zdalnego sterowania Arcama, a tekst wyświetla się na wyświetlaczu amplitunera. 11

12 Radio AVR360 jest wyposażony a tuner AM/FM i DAB. DAB (gdzie dostępny) Należy podłączyć antenę typu T i zawiesić na ścianie tak wysoko jak to jest możliwe. Jeżeli sygnał jest słaby należy zastosować antenę zewnętrzną dachową. FM Kabel antenowy dołączony do amplitunera należy podłączyć do gniazda FM na panelu tylnym. W przypadku słabego sygnału należy skorzystać z zewnętrznej anteny. Jeżeli posiadasz sygnał radiowy z telewizji kablowej należy podłączyć kabel antenowy przeznaczony do radia do gniazda FM na panelu tylnym amplitunera. Podłacz kabel do gniazda AM w amplitunerze Do urządzeń dołączone są anteny zapewniające wysokiej klasy odbiór sygnału radiowego. W niektórych przypadkach gdzie sygnał radiowy jest słaby, potrzebna będzie antena dachowa lub parapetowa dla wzmocnienia sygnału. Rozłóż stopkę i zegnij ją tak jak pokazuje rysunek AM Upewnij się że antena AM jest umieszczona jak najdalej od amplitunera AVR360 Rozwiń kabel zwinięty dookoła anteny 12

13 Inne połączenia Połączenia do przesyłu danych USB Szpic jest wyjściem trigger Otoczka jest uziemieniem Z1 IR Wejście to może być użyte gdy czujnik podczerwieni na panelu przednim amplitunera jest zasłonięty. Należy podłaczyc czujnik zewnętrzny do wejścia IR Z1 Z2 IR rlead/rdock Służy do podłączenia rlead i rdock (opcjonalnych urządzeń do podłączenia ipoda) RS232 Służy do podłączenia urządzeń posiadających interfejs RS232. Służy do podłączenia pamięci przenośnej USB. Na stronie E45 znajdują się informacji na temat typów plików odtwarzanych przez gniazdo USB.. AVR360 odczytuje tylko urządzenia bezpośrednio podłączone przez gniazdo USB a nie te podłączone poprzez hub. Można zastosować przedłużacz USB jeżeli jest potrzeba częstego podtaczania i odłączania pamięci USB. Trig Z1 Włącza i wyłącza urządzenia podłączone do Trig Z1 Trig Z2 Włącza i wyłącza urządzenia połączone do Trig Z2 w drugiej strefie. Wejście to może być użyte w przypadku konieczności sterowania amplitunerem, z drugiego pomieszczenia jako drugiej strefy. Należy podłączyć czujnik zewnętrzny do wejścia IR Z2 Uwaga Połączenia sieciowe Network Gniazdo Ethernet Służy do podłączenia sieci internetowej. Amplituner automatycznie wyszukuje sieć. Podłącz amplituner do sieci za pomocą kabla CAT5. Jeżeli twoja siec używa statycznego adresu IP, należy wprowadzić wartości IP, bramki, DNS i Proxy. Trigger Połączenia Trigger Trig Z1 i Trig Z2przesyłają sygnał elektryczny za każdym razem jak AVR360 jest uruchamiany. Może to być wykorzystane przy zastosowaniu kilku urządzeń z wejściami Trigger poprzez połączenie ich z amplitunerem. W momencie włączenia amplitunera prąd idący poprzez połączenia Trigger uruchamia inne urządzenia. Gniazdo przyjmuje wtyk mono jack 3,5mm Połączenia IR Wyjścia Infra Red (IR) pozwalają na podłączenie zewnętrznych odbiorników podczerwieni IR w momencie gdy panel przedni AVR360 jest zakryty i uniemożliwia to odbiór sygnału z pilota bezpośrednio przez AVR360, lub używamy pilota w drugiej strefie. Są dwa wejścia IR na panelu tylnym AVR360 akceptujące gniazdo 3,5 mm Szpic jest sygnałem modulowanym Otoczka jest uziemieniem Wszystkie gniazda oznaczone jako Z2 mogą być użyte w instalacji multi-room. 13

14 Głośniki Głośnik centralny Odpowiada za dialogi i środkową scenę dźwiękową. Powinien być tonalnie zgrany z głośnikiem prawy i lewym i usytuowany na odpowiedniej wysokości Subwoofer Doskonale pogłębia niskie częstotliwości, szczególnie wtedy gdy ścieżka dźwiękowa płyty zawiera osobny kanał niskich częstotliwości LFE (ścieżki Dolby Digital 5.1, 6.1 i DTS 5.1, 6.1 AVR360 pozwala podłączyć do 7 głośników i aktywny subwoofer. Konfiguracja i usytuowanie głośników jest bardzo ważne. Wszystkie głośniki z wyjątkiem subwoofera powinny być usytuowane w polu odsłuchowym równomiernie pod określonym kontem i na określonej wysokości. Jeżeli chodzi o subwoofer, należy go ustawic w miejscu, gdzie jego brzmienie będzie rozchodzić się w całym polu odsłuchu. Oczywiście można skorzystrać z instrukcji obsługi subwoofera gdzie znajduje się więcej informacji na tema rozmieszczenia go w pokoju. Głośnik prawy i lewy Odpowiada za przednią scenę dźwiękową oraz za odsłuch muzyki w trybie stereo. Powinny być usytuowane tak, by otrzymać optymalną scenę dźwiękową i przestrzeń. Prawy i lewy głośnik surround Odpowiada za tylną scenę dźwiękową w dźwięku wielokanałowym. Głośniki powinny być usytuowane trochę wyżej niż poziom ucha słuchacza. Tylne głośniki surround Odpowiadają za dodatkową głębie efektu surround w trybie 6.1 i

15 Podłączenie głośników Bi amping głośników frontowych prawego i lewego. Użycie zewnętrznego wzmacniacza. Gniazda głośnikowe akceptują banany, widełki jak i gołe kable. Kabel zakończony bananami należy wcisnąć w otwór terminala, natomiast widełki włożyć w otwór powstały po uprzednim odkręceniu terminala, po czym go zakręcić. Bi-amping służy do zasilania głośnika z dwóch wzmacniaczy na kanał. Zapewnia lepszy efekt brzmieniowy niż tradycyjne połączenie single wiring. Jeżeli nie posiadasz głośników tylnych surround (konfiguracja 5.1 zamiast 7.1) możesz użyć końcówki Surround Back 6 i 7 do zasilenia głośników frontowych w bi ampingu. Alternatywnie kanały 6 i 7 mogą być użyte jako system stereo drugiej strefy. Głośniki akceptujące podłączenie bi-wiring posiadają dwie pary terminali głośnikowych połączonych zworkami metalowymi. W przypadku zastosowania połączenia bi-wire należy ściągnąć zworki, w przeciwnym wypadku może spowodować to uszkodzenie głośników lub amplitunera nie podlegające gwarancji. AVR360 może być użyty jako przedwzmacniacz i podłączony do zewnętrznej końcówki mocy za pomocą wyjść pre-out. Gołe kable należy również umieścić tak jak widełki. Przy widełkach i gołych kablach należy zwrócić uwagę czy kabel lub widełki się nie stykają, gdyż może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia urządzenia. Podłącz terminale odpowiadające za niskie częstotliwości do gniazd FL i FR w amplitunerze a terminale odpowiadające za wysokie częstotliwości do gniazd SBL i SBR. Następnie w Setup Menu należy wybrać zakładkę Spkr Types i zmienić w ustawieniu Use channels 6+7 for na Biamp L+R. SBR FR FL SBL FL, FR, C podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników frontowych (prawy i lewy) oraz centralnego. SUB NALEŻY PAMIETAĆ O ZACHOWANU POLARYZACJI KABLA (PLUS MINUS) ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA AMPLITUNERZE. Link MUST be removed Link MUST be removed podłącz subwoofer aktywny do wyjścia Sub Out SR, SL Do podłączenia głośników należy użyć kabli głośnikowych wysokiej jakości, wysokiej czystości i niskiej impedancji. Stosowanie tanich kabli może spowodować degradację dźwięku. Kable głośnikowe powinny być optymalnej długości ale nie za długie. Podłączenie subwoofera AVR360 pozwala na podłączenie subwoofera do gniazda Sub Out. podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników surround (prawy i lewy) SBR, SBL podłącz te wyjścia do wejść odpowiadających za zasilanie głośników tylnych surround (prawy i lewy) w systemie 7.1 Wyjścia out są wyjściami liniowymi o niskiej impedancji. Można do nich podłączyć długie kable jeżeli jest to konieczne. 15

16 Wybór źródeł Użytkowanie Do wyświetlania jakichkolwiek informacji podczas użytkowania sprzętu należy użyć ekranu ponieważ żadne informacje z menu urządzeń nie są wyświetlane na wyświetlaczu Włączanie urządzenia. Wciśnij włącznik POWER na panelu przednim urządzenia. Pojawi się napis ARCAM a dioda LED będzie świecić zielono. Następnie na wyświetlaczu pojawią się informacje o źródle oraz poziom głośności. Jeżeli wyłączamy urządzenie należy odczekać 10 sekund przed ponownym jego włączaniem. Tryb standby Urządzenie może być przełączone w tryb Standby tylko poprzez przycisk włączania i wyłączania umiejscowiony na pilocie zdalnego sterowania CR102. W trybie tym dioda LED na panelu frontowym będzie świecić się na czerwono. Podczas tego trybu może być słyszalne ciche brzęczenie transformatora. Jest to normalny objaw pracy. Aczkolwiek przy dłuższym nieużywaniu urządzenia należy wyłączyć go z głównego wyłącznika i ewentualnie z sieci. Do wyboru źródeł służą przyciski na przednim panelu -INPUT i INPUT+ lub przyciski przyporządkowane danym źródłom umieszczone w środkowej części pilota nad kursorami. CD Odtwarzacz kompaktowy BD Odtwarzacz Blu ray AV urządzenie audiowizualne SAT tuner satelitarny VCR magnetowid AM/FM radio analogowe PVR Personal Recorder (nagrywarka) ipod ipod rlead i rdock DAB * - Radio DAB NET - karta sieciowa i wejście USB MCH analogowe wejście wielokanałowe Multichannel AUX Wejście uniwersalne na panelu frontowym DISPLAY Audio return Channel z HDMI 1,4. Stereo Direct W celu odsłuchu czystego dźwięku stereo (ominięcie procesora) należy wcisnąć na panelu przednim przycisk DIRECT. W trybie tym procesor dźwięku surround nie będzie pracował więc żadne tryby wielokanałowe nie będą aktywne. Również sterowanie poziomem basów i sopranów nie będzie możliwe a sygnał do subwoofera nie będzie przekierowywany. Kontrola głośności ważnym jest że poziom głośności wyświetlany na amplitunerze nie jest równoznaczny z mocą dostarczoną do głośników. AVR360 często dostarcza maksymalną moc zanim poziom głośności osiągnie maksimum na wyświetlaczu. Dlatego też często producenci ścieżek dźwiękowych nagrywają ścieżkę ciszej by głośniejsze partie zostawić dla efektów specjalnych. Słuchawki Gniazdo słuchawkowe znajduje się na przednim panelu. W momencie podłączenia słuchawek zostaje odcięty sygnał biegnący do głośników a dźwięk wielokanałowy zostaje zmiksowany do stereo. Włączenie z trybu standby należy przycisnąć na pilocie przycisk włączający urządzenie lub jakikolwiek przycisk na panelu frontowym (prócz głównego włącznika) Wyświetlacz na panelu frontowym Po włączeniu po około 4 sekundach wyświetlacz pokaże aktualnie wybrane źródło, poziom głośności oraz aktywna strefę (ZONE) podświetloną na zielono. *- dostępne w zależności od rynku na którym jest sprzedawany. Większość źródeł posiada zarówno cyfrowe jak i analogowe wejścia audio. Istnieje konieczność wybrania analogowego lub cyfrowego sygnału audio dla danego źródła w menu INPUT CONFIGURATION w zakładce AUDIO SOURCE. Ustawieniem fabrycznym jest HDMI więc jeżeli nie używasz połączenia HDMI, musisz zmienić je w menu. B D 3 7 D O L B Y T R U E H D 5. 1 Wejście MCH jest wejściem liniowym. Ponieważ jest to wejście liniowe należy wszelkie ustawienia takie jak wielkość głośników,czy dystans ustawić w źródle wysyłającym sygnał wielokanałowy do wejść Multichannel w amplitunerze. Ustawienie poziomu głośności głośników jest możliwe (TRIM) 16

17 Użycie 2 strefy Strefa 2 pozwala na słuchanie rożnych źródeł w innym pomieszczeniu (np. w kuchni) Umożliwia wybór źródeł niezależnie od strefy 1 przy niezależnej kontroli poziomu głośności Aby wybrać źródło strefy 2 lub kontrolować poziom głośności należy użyć odbiornika IR w strefie drugiej (kontrola strefy 2 strona E46) lub poprzez wciśniecie przycisku Zone na panelu przednim lub Shift i Ok na pilocie zdalnego sterowania. Wyświetlacz pokaże informacje o zmianie sterowania dla strefy 2 S T A N D B Y Z D O L B Y T R U E H D 5. 1 By włączyć strefę 2 należy przycisnąć przycisk Zone na panelu przednim lub Shift + Ok na pilocie a później wcisnąć przycisk Power na pilocie. Wciśnij przycisk źródłowy by wybrać inne źródło niż to które jest w strefie 1. F O L L O W Z 1 Z D O L B Y T R U E H D 5. 1 należy pamiętać że po chwili amplituner powraca do strefy 1 więc każde następne ustawienie strefy 2 wiąże się z wciśnięciem przycisku Zone na panelu bądź Shift + Ok na pilocie. Rozszerzone menu Wciśnij i przytrzymaj przycisk Menu na panelu frontowym do momentu pojawienia się menu rozszerzonego. Menu to umożliwia: Reset do ustawień fabrycznych (reset to factory defaults) opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień amplitunera do ustawień fabrycznych Zmiana kodów pilota (chang remote code) umożliwia zmianę kodu z 16 na 19 w zależności od zastosowania innego źródła korzystającego z tego samego kodu co Arcam Przywrócenie ustawień (restore secure backup) opcja ta pozwala na przywrócenie ustawień osobistych zapisanych w manu store secure backup. Opcja ta jest pomocna gdy przypadkowo ustawienia zostaną skasowane. Zapamiętanie ustawień Opcja ta pozwala na zapamiętanie ustawień w pamięci amplitunera. Ustawienia zapamiętane mogą być przywołane poprzez restore Secure Back. Wgranie nowego oprogramowania Wgranie oprogramowania odbywa się poprzez wejście USB. Podłącz pamięć USB zawierającą firmware. Wprowadź PIN (fabryczny to 1234) Używając strzałek na pilocie zdalnego sterowania należy wpisać Pin. Nie używać klawiszy numerycznych. Zmiana PIN Wprowadź dotychczasowy PIN używając strzałek na pilocie (nie używać klawiszy numerycznych). Domyślny PIN to po wprowadzeniu dotychczasowego Pinu należy wprowadzić nowy PIN. 17

18 Direct Mode Włącza i wyłącza tryb Panel frontowy Umożliwia wybór pomiędzy trybami dekodowania OK Potwierdza wybór w menu. Przyciśnięty przez 2 sekundy resetuje ustawienia video do rodzielczości najniższej Info Przełącza informacje na panelu Display Steruje jasnością wyświetlacza Zone Wybór strefy 1,2 Mute Włącza dźwięk Power / Standby LED Pokazuje status pracy amplitunera: zielony: PRACA, czerwony: STANDBY Input Wybór źródła podłączonego do amplitunera. Volume Sterowanie poziomem głośności w strefach, słuchawkach i głośnikach 360 Power Włącza i wyłącza urządzenie. Należy pamiętać by po wyłączeniu odczekać około 10 sekund przed ponownym uruchomieniem!! Menu Włącza i wyłącza menu ekranowe Aux Wejście na mikrofon kalibracyjny i inne zewnętrzne źródło Phones Wejście słuchawkowe 18

19 Zdalne sterowanie Pilot zdalnego sterowania CR102 Jest to uniwersalny pilot obsługujący inne urządzenia Arcama. Z szeroką biblioteką kodów pilot ten może obsługiwać wiele innych urządzeń audio-video. Lista kodów dołaczona jest do oryginalnej angielskiej instrukcji obsługi. Instalacja baterii CR-102 jest również uczącym się pilotem i można go nauczyć każdej funkcji. Posiada funkcję Makro dzięki której komendy mogą być wysyłane do urządzenia z jednego przycisku. TAPE AUX MCH Otwórz pokrywę komory na baterie przez wciśnięcie przycisku z tyłu pilota. Prosimy pamiętać o tym, by nic nie stało na drodze sygnału pomiędzy pilotem a odbiornikiem, gdyż może to zakłócić odbieranie komend z pilota. Jeżeli reakcja amplitunera na komendy wysyłane z pilota słabnie, należy wymienić baterie w pilocie. DVD Włóż 4 baterie AAA tak jak to jest pokazane na rysunku, zachowując prawidłowa polaryzację. DISP WAŻNE Nie należy mieszać baterii starych z nowymi. Upewnij się, że umieszczasz baterie właściwie, jeżeli chodzi o polaryzację. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyciągnąć baterie z komory pilota. ARCAM CR102 Jeżeli baterie już są słabe, za każdym naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku na pilocie, indykator transmisji danych mrugnie pięć razy. 19

20 Informacje użytkowe Przyciski źródłowe Przyciski źródłowe Podświetlenie pilota Po wciśnięciu któregokolwiek przycisku na pilocie, włącza się jego błękitne podświetlenie. W tym czasie może być słyszalny cichy ton dochodzący z pilota. Jest to normalne zjawisko. Dioda LED Mruga za każdym razem gdy zostanie naciśnięty którykolwiek przycisk na pilocie. Długie mrugnięcie informuje że dany przycisk jest nieaktywny. Nieprzypisane klawisze i czas pracy Po 10 sekundach pilot z trybu programowania powraca do trybu pracy jeżeli jakikolwiek przycisk jest stale wciskany przez 30 sekund pilot przestaje transmitować sygnał do odbiornika IR Przyciski nieaktywne pilot nie wysyła sygnału do urządzenia jeżeli wciśnięty zostanie przycisk nieaktywny dla danej funkcji. CR102 może kontrolować amplituner, procesor, ale także może kontrolować inne źródła Arcama. Przyciski źródłowe wybierają źródło podłączone do danego wejścia. Jeżeli wciśniesz szybko dany przycisk, amplituner przełączy źródło. DVD DVD Odtwarzacz dvd. SAT Tuner satelitarny. AV Wejście audiowizualne. TUN Zewnętrzny tuner AM. FM. DAB. AMP Amplituner AVR360 AUX Wejście uniwersalne dla ipoda, rdocka lub rleada. PVR Nagrywarka video. CD odtwarzacz kompaktowy. Kursory nawigacyjne Kursory nawigacyjne pozwalają na nawigację w menu ekranowym oraz są odpowiednikiem kursorów nawigacyjnych twojego źródła podłączonego do amplitunera (np. odtwarzacza dvd). Kontrola poziomu głośności z pilota jest niezależna od rodzaju urządzenia które w danym momencie sterujemy czyli np.: jeżeli sterujemy źródłem CD z pilota CR-102 nie musimy wpierw wciskać przycisku A na pilocie. Jeżeli wciśniesz i przytrzymasz dany przycisk źródłowy, będziesz mógł kontrolować to źródło (jeżeli jest to ARCAM) bez zmiany wejścia źródłowego w amplitunerze, czyli np. jeżeli mamy podłączony odtwarzacz dvd Arcama pod wejście dvd, a odtwarzacz kompaktowy Arcama pod wejście cd, to wciśnięcie i przytrzymanie przycisku CD, gdy amplituner pracuje na źródle DVD, nie spowoduje zmiany tego źródła w amplitunerze,a umożliwi kontrolę odtwarzacza CD. 20

21 Kontrola innych źródeł METODA 1 (bezpośredni kod) Oto przykład jak należy zaprogramować pilota na obsługę telewizji ADDISON DVD 1. Upewnij się, że urządzenie dla którego programujesz pilot jest włączone a nie w trybie Standby 2. Znajdź w tabeli kodów firmę, której urządzenie chcesz zakodować. 3. W tabeli kodów danej firmy znajdź kod. Najpopularniejszy jest jako pierwszy. 4. Na pilocie CR102 wciśnij przycisk urządzenia, które chcesz sterować np.: a 5. Wciśnij i przytrzymaj S dopóki światełko na pilocie nie mrugnie dwa razy * * (po około 3 sekundach trzymania) 6. Wprowadź 4 cyfrowy kod. Po wprowadzeniu ostatniej cyfry światełko na pilocie mrugnie dwa razy * *. 7. Skieruj pilota na urządzenie i wciśnij P. Jeżeli urządzenie się wyłączy, programowanie zakończyło się pomyślnie. 8. Włącz teraz urządzenie i sprawdź czy wszystkie komendy wysyłane z pilota do urządzenia działają właściwie. 9. Należy zapisać kod urządzenia dla zastosowania w przyszłości. Co, jeżeli wciąż nie mogę sterować moim urządzeniem? Jeżeli twoje urządzenie nie odpowiada, należy powtórzyć programowanie urządzenia wykorzystując następne kody podane przy danym urządzeniu. Jeżeli żaden z kodów nie pasuje do urządzenia, lub nie ma twojego urządzenia w liście kodów, należy zastosować metodę znajdywania kodów w pamięci pilota. Jeżeli oryginalny pilot twojego urządzenia nie posiada przycisku P należy wcisnąć przycisk $ w trakcie programowania pilota. METODA 2 (pamięć kodów) Metoda ta pozwala na wyszukanie prawidłowego kodu z pamięci kodów zapisanych w pilocie. Metodę tą należy zastosować tylko w przypadku, gdy żaden kod z listy kodów nie pasuje, lub na liście nie znajduje się nazwa twojego urządzenia. PRZYKŁAD: Szukanie kodu TV 1. Włącz telewizor. Skieruj na niego pilota. 2. Wciśnij a na pilocie CR Wciśnij i przytrzymaj S do czasu, aż światełko nie mrugnie dwa razy. 4. Wciśnij kombinację Światełko na pilocie mrugnie dwa razy * *. 5. Wciśnij P 6. Skieruj pilot CR102 w stronę telewizora i naciskaj [ dopóki telewizor nie zgaśnie. Za każdym razem jak wciskasz [ pilot wyszukuje właściwy kod. W najgorszym przypadku wciśniesz ten przycisk 150 razy, więc należy uzbroić się w cierpliwość. Jak tylko twój telewizor zgaśnie, wciśnij S. Jeżeli twój telewizor się wyłączy, ale po ponownym włączeniu nie będzie działał właściwie, należy powtórzyć szukanie kodów. 21

22 Tryb amplitunera Przycisk A umożliwia konfiguracje amplitunera AVR360. Wciśniecie tego przycisku nie wpływa na prace innych urządzeń. Ważne: CR102 musi być w trybie AMP również dla kontroli następujących źródeł: MCH (multichannel), AUX, NET, USB, IPOD. Wybranie tego trybu na pilocie umożliwia sterowanie funkcjami i ustawieniami amplitunera. P 0 9 PHONO E RPT r S AUX H NET e Krótkie wciśnięcie wyłącza lub wyłącza daną strefę amplitunera. Przytrzymanie tego przycisku powoduje wyłączenie lub wyłączenie wszystkich stref które są aktywne. Klawisze alfanumeryczne. Mogą być użyte do zmiany źródła bez zmiany źródła kontrolowanego przez CR102. Wciskając klawisz Shift możemy zmienić następujące źródła: 0 SAT 2 AV 3 TUNER 4 BD 5 DISPLAY 6 VCR 7 CD 8 AUX 9 MCH Umożliwia wybranie źródła DISPLAY (Ze zwrotnym Audio) Dla źródeł ipod lub NET Modyfikuje znaczenie niektórych przycisków na pilocie. Włącza wejście Multichannel. H Wciśnięty z przyciskiem SHIFT, włącza wejście AUX. Wejście IPOD. e Wciśnięty z przyciskiem SHIFT włącza wejście NET. Kursory nawigacyjne. OK potwierdza wybór. Przytrzymany zmienia rozdzielczość analogowego lub cyfrowego sygnały video do podstawowego 480i (525 NTSC). SHIFT+ > zwiększa rozdzielczość video. SHIFT+ ' Włącza strefę. SHIFT+, Wyłącza strefę. ] [ - + DIRECT ) $ EFFECT & BASS ( TRIM! SYNC # Steruje poziomem jasności wyświetlacza. MUTE Kontrola utworów w źródle IPOD i NET. Sterują poziomem głośności. Włącza i wyłącza tryb DIRECT. Wyświetla menu Equalizera. Dla źródeł IPOD i NET. Zarządzenie poziomem basu. Uruchamia menu ustawiania poziomu głośności każdego głośnika. Użyj kursorów B, C, D E nawigacyjnych do sterowania tym menu. Uruchamia LIP SYNC. - Synchronizację pomiędzy dźwiękiem a obrazem. Używając D E kursorów nawigacyjnych prawo, lewo ustawiamy poziom synchronizacji. SUB % TREBLE h FAV+ u FAV- t HO ME o INFO b Interfejs ipod wybieramy poprzez przycisk e w trybie pracy AMP. Jeżeli ipod jest podłączony poprzez rlead lub rdock, przyciski opisane poniżej sterują pracą ipoda. RPT r ] [ $ & Uruchamia menu starowania subwooferem. Zarządzanie poziomem sopranów Dla źródeł IPOD i NET Dla źródeł IPOD i NET Dla źródeł IPOD i NET Wyświetla informacje w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Komendy dla ipoda Sterowanie zawartością ipoda Nawigacja. OK potwierdzenie. Losowe wybieranie utworów. SHIFT + r Opcje powtarzania (utwór/album) Wybór utworu Odtwarzanie Pauza M Przełącza tryby surround i downmix. # Zatrzymuje odtwarzanie U Uruchamia menu ekranowe. 22

23 Komendy dla sieci Naciśnięcie S + e powoduje uruchomienie sieci. Tryb tun (tuner) Wciśnięcie przycisku T powoduje uruchomienie tunera radiowego. Również umożliwia jego sterowanie. DVD Tryb DVD/BD Wciśnięcie przycisku d wybiera źródło DVD oraz umożliwia sterowanie odtwarzaczem DVD lub Blu ray. RPT r ] [ EQ $ EFFECT & SYNC # FAV+ u FAV - t HOME o INFO b Losowe wybieranie utworów. SHIFT + Opcje powtarzania (utwór/album) Wybór utworu r Rozpoczęcie lub wznowienie odtwarzania podświetlonego utworu Pauza Stop Dodaje odtwarzany utwór lub stacje radiową do listy ulubionych. Usuwa odtwarzany utwór lub stacje radiową z listy ulubionych. Powrót do głównego menu (HOME) Wyświetla informacje w dolnym, lewym rogu wyświetlacza. 0 9 ', < > O u t o INFO b Klawiatura alfanumeryczna dla presetów i częstotliwości. Wybór zaprogramowanych presetów. Programowanie częstotliwości stacji. W trybie DAB umozliwia przeskok w obrębie listy kanałów. Potwierdzenie wyboru. Przegląd poprzednich 10 presetów. Przegląd następnych 10 presetów. Kasuje wyświetlany preset. Zmienia informacje wyświetlane na dolnej lewej części wyświetlacza. P 0 9 PHONO E RPT r AUX H NET e M U D Włącza i wyłącza DVD/BD Wyszukuje ścieżki na płycie Wybór źródła DISPLAY na AVR360 Losowe wybieranie utworów. SHIFT + r Opcje powtarzania (utwór, dysk) Uruchamia wejście Multichannel w AVR360. SHIFT + H uruchamia źródło AUX. Uruchamia źródło ipod. SHIFT + Uruchamia wejście NET. Nawigacja setup płyty DVD. SHIFT + B SHIFT + C e włączenie z trybu standby włączenie w tryb standby Wybór trybów surround. SHIFT + MODE zmienia ustawienia HDMI Aktywuje menu BD, jeżeli jest dostępne. Steruje jasnością wyświetlacza. SHIFT + D uaktywnia funkcję RPT A-B ) Przewijanie do tyłu. 7 z przyciskiem SHIFT poklatkowe przewijanie do tyłu. $ 4 z przyciskiem SHIFT umożliwia wybór kamery (jeżeli jest dostępna na płycie dvd lub bd). & ; przyciskiem SHIFT Opcja Zoom. ( TRIM! # % h HOME o INFO b Przewijanie do przodu. 8z przyciskiem SHIFT poklatkowe przewijanie do tyłu. Wysuwa szufladę odtwarzacza. z! przyciskiem SHIFT Wyświetla menu ustawienia poziomu głośności głośników w odtwarzaczu BD Arcama STOP Rozpoczyna nagrywanie w urządzeniach nagrywających. Menu wyszukiwania (czas, utwór, tytuł) Zmienia dostępne ścieżki dźwiękowe płyty dvd (np. pomiędzy Dolby i Dts lub wersjami językowymi). o z przyciskiem SHIFT Wyświetla funkcje Memory. Zmienia dostępne napisy na płycie dvd. b z przyciskiem SHIFT wyświetla STATUS ] [ MUTE Przeskok do początku odtwarzanego lub poprzedniego utworu. Przeskok do początku następnego utworu. 23

24 Tryb sat Tryb AV Tryb konfiguruje CR102 by kontrolował z funkcjami tunera satelitarnego. Również włacza źródło SAT w AVR360 Tryb ten konfiguruje Pilot CR102 by kontrolował funkcjami telewizora. Również włącza źródło AV na AVR360 P 0 9 PHONO E TV/AV r S AUX H NET e Włącza i wyłącza urządzenie Klawiatura alfanumeryczna Wybór źródła DISPLAY na AVR360 Przełącza dostępne wejścia na twoim odbiorniku satelitarnym Modyfikuje funkcje przycisków Wybór wejścia MCH Multichanel na AVR360 SHIFT + wybiera wejście AUX na AVR360 H Wybiera wejście IPOD SHIFT + e wybiera źródło NET na AVR360 Klawisze nawigacyjne OK potwierdza wybór ustawień! # % h u RED t GREEN o YELLOW b BLUE Nie aktywny Zatrzymuje odtwarzanie Rozpoczyna nagrywanie Nieaktywny te same funkcje co czerwony przycisk w pilocie te same funkcje co zielony przycisk w pilocie te same funkcje co żółty przycisk w pilocie oryginalnym te same funkcje co niebieski przycisk w pilocie P 0 9 PHONO E TV/AV r S AUX H Włącza i wyłącza urządzenie Klawisze numeryczne uaktywnia funkcję Display na AVR360 Przełącza dostępne wejścia na twoim odbiorniku TV Modyfikuje funkcje przycisków Wybór wejścia MCH Multichanel na AVR360 SHIFT + wybiera wejście AUX na H AVR360 Klawisze nawigacyjne OK potwierdza wybór ustawień (! # % h u RED t GREEN o YELLOW b BLUE Aktywuje przemieszczanie się PIP (obraz w obrazie) Zmienia PIP zatrzymuje obraz PIP Kanał PIP w górę kanał PIP w dół te same funkcje co czerwony przycisk w pilocie te same funkcje co zielony przycisk w pilocie te same funkcje co żółty przycisk w pilocie oryginalnym te same funkcje co niebieski przycisk w pilocie M U Kontroluje funkcję Backup jeśli są ta sama funkcja co w oryginalnym pilocie M U Funkcja EXIT dla niektórych modeli ta sama funkcja co w oryginalnym pilocie D W niektórych tunerach funkcja GUIDE która otwiera Program Guide D Funkcja INFO lub Funkcja Funkcja Mute ] [ - + ) $ & ( kanał w dół kanał w górę Zwiększa lub zmniejsza poziom głośności AVR400 Szybkie przewijanie Rozpoczęcie odtwarzania Pauzuje odtwarzanie szybkie przewijanie do przodu ] [ - + ) $ & kanał w dół kanał w górę Zwiększa lub zmniejsza poziom głośności AVR400 włącza lub wyłącza TEXT Wyłącza TEXT Uaktywnia PIP jeżeli dostępna 24

25 Tryb PVR Tryb VCR Konfiguruje CR102 by kontrolował nagrywarkę video. Również włącza źródło PVR na AVR360 Tryb ten konfiguruje Pilot CR102 by kontrolował funkcjami telewizora. Również włącza źródło AV na AVR360 P 0 9 PHONO E TV/AV r S Włącza i wyłącza urządzenie Klawiatura alfanumeryczna uaktywnia funkcję Display na AVR360 Przełącza dostępne wejścia na twoim odbiorniku satelitarnym Modyfikuje funkcje przycisków (! # % h u RED Szybkie przewijanie do przodu ulubione funkcje dostępne w nagrywarce zatrzymuje odtwarzanie Rozpoczyna nagrywanie Nieaktywny te same funkcje co czerwony przycisk w pilocie P 0 9 PHONO E TV/AV r S Włącza i wyłącza urządzenie Klawiatura alfanumeryczna uaktywnia funkcję Display na AVR360 Przełącza dostępne wejścia na twoim odbiorniku satelitarnym Modyfikuje funkcje przycisków (! # % h u RED Szybkie przewijanie do przodu ulubione funkcje dostępne w nagrywarce zatrzymuje odtwarzanie Rozpoczyna nagrywanie Nieaktywny te same funkcje co czerwony przycisk w pilocie AUX H Wybór wejścia MCH Multichanel na AVR360 SHIFT + H wybiera wejście AUX na AVR360 t GREEN o YELLOW te same funkcje co zielony przycisk w pilocie te same funkcje co żółty przycisk w pilocie AUX H Wybór wejścia MCH Multichanel na AVR360 SHIFT + H wybiera wejście AUX na AVR360 t GREEN o YELLOW te same funkcje co zielony przycisk w pilocie te same funkcje co żółty przycisk w pilocie NET e Wybiera wejście IPOD SHIFT + e wybiera źródło NET na AVR360 b BLUE te same funkcje co niebieski przycisk w pilocie NET e Wybiera wejście IPOD SHIFT + wybiera źródło NET na e AVR360 b BLUE te same funkcje co niebieski przycisk w pilocie Klawisze nawigacyjne OK potwierdza wybór ustawień Klawisze nawigacyjne OK potwierdza wybór ustawień M Funkcja EXIT dla niektórych modeli M Funkcja EXIT dla niektórych modeli U Włącza Menu PVR U Włącza Menu VCR D Przełącza pomiędzy TV a PVR D Przełącza pomiędzy TV a Tryb Tryb Mute ] [ - + kanał w dół kanał w górę Zwiększa lub zmniejsza poziom głośności AVR360 ] [ - + kanał w dół kanał w górę Zwiększa lub zmniejsza poziom głośności AVR360 ) $ & szybkie przewijanie w tył Odtwarzanie pauzuje odtwarzanie ) $ & szybkie przewijanie w tył Odtwarzanie pauzuje odtwarzanie 25

26 Tryb CD Tryb ten konfiguruje CR102 by kontrolował funkcjami odtwarzacza CD Arcama. Również włącza źródło CD w AVR360 P 0 9 PHONO E RPT r S AUX H NET e M U D Włącza i wyłącza urządzenie Klawiatura alfanumeryczna uaktywnia funkcję Display na AVR360 Uaktywnia i dezaktywuje funkcję losowego odtwarzania SHIFT + r uaktywnia funkcję REPEAT Modyfikuje funkcje przycisków Wybór wejścia MCH Multichanel na AVR360 SHIFT + H wybiera wejście AUX na AVR360 Wybiera wejście IPOD SHIFT + wybiera źródło NET na e AVR360 Klawisze nawigacyjne OK potwierdza wybór ustawień Zmienia wyświetlanie czasu na odtwarzaczu CD Arcama Nieaktywny Zmienia tryb podświetlenia wyświetlacza SHIFT + D uaktywnia funkcję A-B - + ) $ & (! # % h FAV+ u FAV- t HOME o INFO b zwiększa lub zmniejsza poziom głośności w AVR360 Przewijanie do tyłu Odtwarzanie pauza Przewijanie do przodu Otwiera i zamyka szufladę CD zatrzymuje odtwarzanie Rozpoczyna nagrywanie (jeżeli urządzenie posiada taką funkcję) Skanuje pierwsze 10 sekund każdego utworu na CD Rozpoczyna tryb programowania czyści zaprogramowane utwory Nieaktywne ] [ tryb Mute Przeskok do początku lub poprzedniego utworu Przeskok do następnego utworu 26

27 Wielkość głośników Podstawowe ustawienia Przed rozpoczęciem użytkowania AVR360 należy skonfigurować podstawowe informacje na temat systemu Urządzenia posiadają różne standardy wejść video: od HDMI poprzez komponent komponent lub S- video. To samo tyczy się wejść audio (cyfrowe i analogowe). Prawidłowa konfiguracja w zakładkach Audio Source i Video Source w menu Input configuration pozwoli cieszyć się najwyższą jakością obrazu i dźwięku. Pierwszą rzeczą w konfiguracji jest określenie typu głośników podłączonych do amplitunera Large Small None Duże reprodukujące pełne pasmo. Małe nie reprodukujące pełnego pasma w dolnych częstotliwościach. Żadne jeżeli głośniki nie są podłączone do amplitunera. Określenie duży i mały niekoniecznie odnosi się do fizycznych aspektów wielkości głośnika. Regułą jest że jeżeli głośnik nie jest w stanie przenieść pasma poniżej 40Hz, należy ustawić go jako mały. Kiedy głośnik jest ustawiony jako mały sygnał niskich częstotliwości jest przenoszony do głośników dużych bądź do subwoofera Zwróć uwagę na to, że jeżeli subwoofer nie jest podłączony do amplitunera (określony jako: NOT PRESENT) nie ma wówczas możliwości ustawienia wszystkich głośników jako SMALL ponieważ przy braku subwoofera niskie częstotliwości są przekierowane do głośników frontowych. TYLNE GŁOŚNIKI SURROUND (BACK) Poziom głośności subwoofera na wejściu Multichannel. To ustawienie pozwala na ustawienie poziomu sygnału subwoofera przy użyciu wejścia MCH podłączonego do wyjścia wielokanałowego odtwarzacza DVD. Użycie kanałów 6 i 7 jeżeli końcówki 6 i 7 nie są używane w głównym systemie, można je użyć do zasilania głośników frontowych (tryb bi-amp) lub do zasilania głośników w strefie 2. Odległość głośników Ważne jest, by odległość każdego głośnika od punktu odsłuchowego była dokładnie odmierzona, a jej wartość wpisana do menu Set up. Pozwoli to na otrzymanie optymalnego pola akustycznego dookoła słuchacza. Wartościa ustawień mogą być metry lub cale. Jeżeli posiadamy jeden głośnik tylny surround zamiast dwóch, upewnij się, czy jest podłączony do gniazda głośnikowego oznaczonego SBL i ustaw w amplitunerze Surr. Back L/R jako 1 mały lub 1 duży w zależności od głośnika. Jeżeli nie używamy tylnych głośników surround w głównej strefie (system 7.1), możemy końcówkę 6 i 7 użyć w konfiguracji bi-amp lub jako strefę drugą. Odcięcie częstotliwości (crossover frequency) Poziom głośności Powinien być ustawiony za pomocą miernika poziomu dynamiki dźwięku. Pomiar ten należy zacząć od głośnika centralnego i przeprowadzić kalibrację tak, by miernik w miejscu odsłuchu wskazywał 75dB przy każdym kanale. Jeżeli którekolwiek głośniki ustawisz jako mały, musisz ostawić tzw odcięcie częstotliwości poniżej którego sygnał jest przekierowywany do subwoofera lub głośników Dużych. Poziomem od którego dobrze jest zacząć to 80Hz ale należy przeprowadzić testy odsłuchowe, która częstotliwość będzie odpowiednia dla twojego systemu głośników. Możliwe oczywiście jest ustawienie każdego kanału bez miernika, jednakże nie będzie on tak dokładny. 27

28 Automatyczna kalibracja głośników AVR360 wyposażony jest w automatyczną kalibrację głośników. Kalibracja ta ustawia podstawowe parametry głośników oraz ustawia głośniki według akustyki pomieszczenia eliminując niektóre szkodliwe efekty wpływające na jakość dźwięku. Na wyposażeniu amplitunera lub procesora znajduje się mikrofon który podłączamy do gniazda AUX na frontowym panelu i umieszczamy go w miejscu odsłuchu. Mikrofon zbiera wszystkie dźwięki emitowane przez głośniki kiedy uruchomimy automatyczną kalibrację. Amplituner zbiera i analizuje następujące dane: 1. Który głośnik jest podłączony 2. Jaki jest jego typ 3. Jaka jest odległość każdego głośnika 4. Jaki jest poziom każdego głośnika 5. Poziom odcięcia częstotliwości 6. Poziom rezonansu emitowanego w pomieszczeniu, który musi być kontrolowany poprzez filtrowanie Również ostrzega nas o tym czy dany głośnik jest za blisko lub ma za silny sygnał. Aby kalibracja był jak najbardziej wiarygodna i udana należy spełnić następujące reguły: Zminimalizować inne szumy i odgłosy w pokoju gdzie będziemy przeprowadzać kalibrację, oraz z pokoi sąsiednich. Pozamykać wszystkie okna w pokoju odsłuchowym Wyłączyć klimatyzację, jeżeli znajduje się w pokoju Trzymając mikrofon w ręce należy zachować tę samą pozycję przez cały okres trwania kalibracji. Jeżeli nie masz podłączonych głośników Surround back, podczas kalibracji następuje cisza pomiędzy kanałami. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli nie masz podłączonych głośników Surround back, podczas kalibracji następuje cisza pomiędzy kanałami. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po skończonej kalibracji należy zaakceptować ustawienia. Można też powtórzyć cały proces kalibracji lub wyjść z menu bez zapisywania ustawień. Problemy Niekiedy podczas kalibracji mogą wystąpić błędy. Spowodowane mogą być zewnętrznym niepotrzebnym szumem otoczenia, zbyt dużym akustycznym rezonansem pomieszczenia, odbiciem dźwięku od powierzchni typu okno lub ściany. W tym przypadku rekomendowane jest manualne ustawienie głośników. Jeżeli twój system wyposażony jest w subwoofer aktywny, podczas automatycznej kalibracji może wyskoczyć błąd ustawienia parametrów subwoofera. Wówczas należy sprawdzić prawidłowość ustawień na subwooferze (czyli poziom głośności, odcięcia częstotliwości i fazy). Po skorygowaniu ustawień należy jeszcze raz rozpocząć kalibrację systemu. UWAGA: tylko kalibracja systemu 7.1 lub 5.1 może być wykonana automatycznie. Kalibracja innych systemów takich jak 2.1 musi być robiona manualnie. 28

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380

INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380 INSTRUKCJA OBSŁUGI AMPLITUNERÓW ARCAM AVR 750/450/380 Dziękujemy za zakup amplitunera High Definition firmy Arcam. Od ponad trzech dekad Arcam produkuje specjalistyczne urządzenia audio video z niesamowitą

Bardziej szczegółowo

instrukcja bezpieczeństwa

instrukcja bezpieczeństwa INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja bezpieczeństwa UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WYSOKĄ WILGOTNOŚCIĄ. Uwaga! Aby nie dopuścić do porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi

AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo. Instrukcja obsługi AVR 3700, AVR 370 AVR 2700, AVR 270 Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści Wprowadzenie 3 Akcesoria wchodzące w zakres dostawy 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C

AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C AVR 1710, AVR 171, AVR 171/230C AVR 1610, AVR 161, AVR 161/230C Odbiornik audio/wideo Instrukcja obsługi AVR Spis treści WPROWADZENIE 3 AKCESORIA WCHODZĄCE W ZAKRES DOSTAWY 3 WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

R-807 SIECIOWY AMPLITUNER AV INSTRUKCJA OBSŁUGI

R-807 SIECIOWY AMPLITUNER AV INSTRUKCJA OBSŁUGI R-807 SIECIOWY AMPLITUNER AV INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje dot. bezpieczeństwa PRZECZYTAJ PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UWAGA ABY ZREDUKOWAĆ MOŻLIWOŚC PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-184-698-82(1) Multi Channel AV Receiver Istrukcja obsługi STR-DA3600ES Printed in Malaysia 2010 Sony Corporation OSTRZEŻENIE Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie

Bardziej szczegółowo

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD

EESTI LC-39LD145V POLSKI SRPSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-39LD145V EESTI POLSKI LCD VÄRVITELEVIISOR TELEWIZOR KOLOROWY LCD LCD TELEVIZOR U BOJI KASUTUSJUHEND INSTRUKCJA OBSŁUGI PRIRUČNIK O RUKOVANJU SRPSKI Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika dekoder HD z cyfrową nagrywarką instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się

Bardziej szczegółowo

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W)

HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) HB354BS-DD.BHUNLL_POL_6412 4/29/09 9:55 PM Page 1 HB354BS (HB354BS-DD / SB34S-F/W) Jako partner ENERGY STAR, firma LG dokonuje starań, aby produkt ten lub jego modele spełniały wytyczne ENERGY STAR dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek

Spis treści Podłączenia Odtwarzanie Ustawienia Wskazówki Dodatek . Amplituner AV Dźwięku Przestrzennego NR1605 Na jednej stronie arkusza papieru można wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF. Instrukcja obsługi 1 Akcesoria 7 Wkładanie baterii 8 Zakres działania

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000

INSTRUKCJA. Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 INSTRUKCJA Instrukcja obsługi dekodera IPS 3000 1 1. Wstęp... 3 Warunki korzystania... 3 Aktualizacja... 3 Ekologia... 4 Bezpieczeństwo... 4 2. Wypakowanie dekodera... 5 Zawartość opakowania... 5 Dekoder

Bardziej szczegółowo

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112

Aby wyłączyć telewizor... 112. Aby przełączyć TV w stan oczekiwania... 112 Spis treści Funkcje... 103 Drogi kliencie firmy SHARP... 103 Wprowadzenie... 103 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 104 Informacje ekologiczne... 107 Zawartość pakietu... 107 Oglądanie TV...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie

Spis treści. Środki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE. Przygotowanie. Zamierzone użytkowanie. Zasilanie Spis treści Środki bezpieczeństwa... 35 Informacje ekologiczne... 37 TV - funkcje... 38 Przyciski kontrolne i obsługa TV... 38 Załączone akcesoria... 38 Przegląd pilota... 39 Instalowanie baterii w pilocie...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED600x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED600x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C

Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C Instrukcja obsługi: STB HD Vectra-5810CDX STB HD Vectra-5810CD STB HD Vectra-5800C www.vectra.pl Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-H5200 HT-HS5200 2.1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo