SPIS SERII: POLACY W ARGENTYNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS SERII: POLACY W ARGENTYNIE"

Transkrypt

1 SPIS SERII: POLACY W ARGENTYNIE Poniższa podseria obejmuje jednostki zawierające zarówno spuścizny, jak i teczki stworzone przez O. Herkulana Wróbla, a poświęcone poszczególnym osobom. Lp. Opis Daty skrajne uwagi Spec. Adresy Polaków w Argentynie. b.d. Rkps., mps. Zebrane z różnych spuścizn. Sportowcy. Polacy i osoby polskiego pochodzenia w Argentynie: Grabiński Cristian Emilio; Rayski Wanda Luisa; polscy andyniści, Gora Ribat Sergio, Brzezicki Juan Pablo, Najdorf Michał, Zatuszek Karol, Wisniewski Ricardo Hernán, Stepnik Aylen, Wydruki z internetu, wycinki, notatki. Osobistości [polonijne w] Argentynie. [Polacy w Argentynie] Grocholski Zygmunt, Turowicz Bolesław, Trembecki Mieczysław, Dorobek Wanda [Polacy w Argentynie] Borowska Irena, Grabia[-Jałbrzykowski] Andrzej, Kowalski Stanisław [Polacy w Argentynie] Gąsowski Stanisław, Leluk Czesław, Nowiński Wenceslao, Żółtowski Jan, Zahora [-Ibiański] Feliks, Seyda Marian, Dąbrowski Roman, Niewiadomska-Bogusławlewicz Elżbieta, Bukowiński Mieczysław, Żółtowski Zbigniew. [Polacy w Argentynie] Pyzik Stanisław, Płoszaj Franciszek, Werpachowski Feliks, Pietrzykowski Kazimierz. Adamowicz Bernard. Akt kupna sprzedaży, plan domu, rachunki i kwity. Baliński Jan. Kopie dokumentów o słuzbie w WP we Francji w 1940, i Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Ręcznie 1950, 1972, 1973, 1977, 1979, 1980, 1984, 1992, 1995 Oświadczenia, życiorys, wycinki notatki. Wycinki notatki Wycinki Wycinki Wycinki 1958, Mps, druki i rysunki techniczne. 1940, 1947, 1989, Druki, plakietka 1 DPanc i naszywka Kilka oryginałów oświadczeń i życiorys Oryginalne. Oryginały.

2 wykonane ulotki antywojenne. Informacja o pogrzebie. naramienna mundurowa Poland. Notatka Banach Ceslao Ricardo. Akt 1958 urodzenia, kserokopia Banach Ewa z d. Lukas. Nekrologi 1985 Wycinek Bańkowska Nina z d. Waszczuk. Paszport argentyński, argentyński dokument tożsamości. Książeczka ubezpieczeniowa. Dokument pogrzebowy. 19 zdjęć rodzinnych. b.d., 1927, 1965, 1969, Bańkowski Antoni. Sprawozdanie Koła Oddziałowego 18 lwowskiego Batalionu Strzelców w Argentynie z dnia 18 stycznia 1969 roku. Akt ślubu. Legitymacja Ministerstwa Pracy i Opieki. Dokumenty emerytalne. Soldier s Service Books, legitymacje organizacyjne związkowe i zawodowe. Legitymacja Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino, Odznaki pamiątkowej 2 Korpusu. Poświadczenie posiadania British War Medal Odpis umowy służby w wojsku stałym Polski Korpus Przysposobienia. Legitymacja 18 Lwowskiego batalionu Strzelców. Plan domu. Białous Ryszard. Nekrolog i fragment książki. Biłozur Leopold. Tekst wywiadu, list otwarty L.Biłozura do A.Michnika. Biały Zdzisław. Notatki w/s Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Nekrolog. Bogórska Ludwika z Kraszewskich. Zbiór wycinków z prasy argentyńskiej dotyczących roku 1920 w Polsce. Bojarczuk Zofia. Argentyńskie cedulas de indentidad. 1945, 1950, 1959, fotografii Jedna wykonana przed I wojna światową w Maripolu Druki, legitymacje ze zdjęciami, zaświadczenia Wycinek Ksero Mps, wycinki prasowe 1967, 1992 Rkps, wycinek Kserokopie. 1949, 1950 Oryg., legitymacja Oryginalne. Notatki wyciągnięte prawdopodobnie ze spuścizny po płk. Florkowskim lub gen. Zawiszy. Prawdopodobnie po mężu Burdzińska

3 Bukiet Albert i Leokadia. Sprawa ubezpieczenia leokadii i bibliografia Alberta Bukieta. Burba Władysław. Dokumenty osobiste. Akty urodzenia, slubu. Świadectwo ukończenia dywizyjnej szkoły podchorązych. Dyplomy nadania odznaczeń: Brązowego medalu Skarbu naodowego RP, srebrnego i złotego Krzyża Zasługi, krzyza kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Nominacji na stopień podporucznika. Dyplom uznania Związku Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych w Argentynie i Polskiego Towarzystwa Katolickiego w Martin Coronado. Kserokopie książeczki wojskowej i dowodu osobistego. Burdziński Alojzy i Zofia. Dokumenty osobiste, m.in. akr ślubu. Brytyjska książka wojskowa (b. zły stan). Legitymacja kombatanta Polskich Sił Zbrojnych. Dokumenty migracyjne. Plany domu. 191 zdjęć rodzinnych oraz 8 negatywów. Burdziński Alojzy i Zofia. 191 zdjęć rodzinnych oraz 8 negatywów. Celiński Zdzisław Powstaniec styczniowy Chomik Maria. Praktykantka z UJ w Argentynie. Chropkowska Stanisława. Akt pogrzebowy. Ciechoński Czesław. Korespondencja z pułk. Florkowskim Ciawłowski Emil. Teksty artykułów. Wspomnienie pośmiertne. Cieliński Kazimierz. Dokumenty Formularz, odbitka ksero. 1924,1957, 1966, 1969, , 1948, 1949, 1952, 1957, 1964, 1968, 1969, Dyplomy Rkps., druki, maszynopisy, 191 zdjęcia i 8 negatywów. 191 zdjęcia Wycinki notatki, wypisy z literatury Wycinki notatki Mps, oryg. 1970,1973, , 1980, 1990, 1991 Mps. Wycinki prasowe Kserokopie. oryginały Częściowo oryginały. 4 zdjęcia zidentyfikowane jako wykonane w kolonii Fram w Paragwaju. Oryg. Prawdopodobnie ze spuścizny płk. Florkowskiego.

4 osobiste. Kserokopie aktu urodzenia,, ksiązeczki wojskowej i zaswiadczenia imigracyjnego. Czarnowski Czesław. Informacje prasowe o wystawie obrazów i zaproszenie na wystawę. Czarnyszewicz Florian. Pisarz. Informacje Czapla Włodzimierz. Wspomnienia wojenne, po 1945 i o Argentynie. Daszkiewicz Edward. Dokumenty osobiste z okresu służby w WP i PKPR oraz pracy w Argentynie. Komunikat Związku Legionistów i P.O.W. (Wielka Brytania) nr.1/86-3/88. Korespondencja. 5 zdjęć. Dąbrowski Antoni. Pamiętniki, tom I-II, Argentyna Dilong Rudolf, ksiądz, Słowak. Notatka Dobrowolska Alicja. Urzedniczka MSZ. Dokumenty osobiste, legitymacje służbowe. Zaświadczenia o pracy w MSZ, PCK. Paszporty. Dobrowolska Romana. Żołnierz AK pseud. Tekla. Dokumenty osobiste, kenkarta, paszport legitymacje, m.in. AK, PCK, studenckie w tym Stowarzyszenia Studentów Polskich w Paryżu. Zaświadczenie z IRO. Książeczka PKO. Brytyjska książeczka z kartkami na przydział. Dokument imigracyjny argentyński. Korespondencja w/s wizy francuskiej. Korespondencja rodzinna. Dominiak Mieczysław. Dokumenty osobiste, argentyńska cedula de identidad. Fotokopia aktu urodzenia, dokumenty imigracyjne i poświadczenie służby w Wojsku Polskim i PKPR. Akt własności domu i plan posesji. 148 zdjęcia rodzinne i ze służby wojskowej, m.in. w Szkocji. 1962,1963. Wycinki Oryg. Zaproszenie. Wycinki Kserokopia mps. 1947,1957, 1958,1962, 1967,1987, Rkps., mps, druki Mps. ss Rkps. 1929, , , 1945, 1946, , , 1950, 1964, , 1948, 1950, 1968, 1972, 1974, 1981, Mps., druki, druki legitymacyjne. Rkps., mps, druki, druki legitymacyjne. Formularze, mps., 148 zdjecia plany budynku. Dominików Jadwiga primo voto b.d. Formularz,? Spuścizna

5 Szychowska, secudno voto Tarnoski. Wniosek w/s otrzymania obywatelstwa polskiego. Zjecie legitymacyjne. Krzyży drewniany. Dorobek Wanda i Stanisław. Dokumenty osobiste Wandy D. z d. Bednarska, brytyjski dokument identyfikacyjny oraz dowód osobisty obcokrajowca, legitymacje PCK, zaświadczenie PCK Delegata przy Dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie. Zawiadomienie o śmierci na polu chwały kpr. Podchor.. Tadeusza Marka Bednarskiego. Legitymacje odznaczeniowe Krzyża Monte Cassino, Gwiazdy za wojnę i Gwiazdy Italii. Zaświadczenie o zakończeniu służby w PSZ. Legitymacja SPK Zaświadczenie o posiadanych odznaczeniach, wyciąg ewidencyjny. Dokumenty Stanisława Dorobka, legitymacja Krzyża Virtuti Militari V kl., The War Medal 1939/45, Informacja prasowa o jego działalności podziemnej w Murnau, nekrolog i wycinek prasowy z artykułem o śmierci gen. Wł. Andersa. Dudziński Wincenty. Ankieta Koła legionistów i P.O.W. w Argentynie, list do sekretarza koła , 1947, 1948, zdjęcie. Rkps., mps., druki, legitymacje 1977, b.d. Rkps, formularz. Dyląg Adam. Informacja o śmierci. b.d. Wycinek Dziadul Kazimierz i Hanna. Wiersz dedykowany 1976, 1986, Mps. Wycinku K.Dziadulowi, nekrologi. Dziannott Juliusz. Życiorys, 1981, Mps., wycinek korespondencja. Dziubek Tadeo. Artykuł autorstwa Ada Lattuco: El mensaje de un emigrado polaco, z Migración noticias Ejsmont Piotr i Mieczysław. Wyprawa jachtu Polonia. Korespondencja z Radiem Wolna Europa w sprawie audycji o wyprawach Ksero Mps., wycinki Ejsmont Piotr i Mieczysław Mps., rkps. Ponadto w Muzeum w Martin Coronado znajduje się pudełko z odznaczeniami obojga. Część archiwum Koła Legionistów i P.O.W w Argentynie

6 Uczestnictwo w regatach. Plany jachtu. Notatki. Korespondencja. Ejsmont Piotr i Mieczysław. Zaginiecie jachtu Polonia. Korespondencja z rodzina. Wycinki 7 zdjęć. Fabian Feliks. Malarz. Wycinek Filipowicz Józef. Dokumenty osobiste, świadectwo dojrzałości, legitymacja dziennikarska z redakcji Lotnika, dowód osobisty wystawiony w Zaleszczykach, paszport blankietowy, legitymacja tymczasowa Polish Military Transport, książka lotów ze szkoły obserwatorów lotniczych w Rabacie, rozkaz lotu bojowego, legitymacja R.A.F., karta demobilizacyjna, legitymacja medalu lotniczego, certyfikat języka angielskiego University of Cambridge, legitymacja Związku Rzemieślników i Robotników Polskich w Wielkiej Brytanii, legitymacja Stowarzyszenia Samopomoc Lotnicza, wyciąg aktu zawarcia ślubu, zaświadczenie o byciu ochrzczonym, zaświadczenie demobilizacyjne PSZ, zaświadczenie pracy z argentyńskiego Ministerstwa lotnictwa. Legitymacja członkowska Stowarzyszenia Lotników Polskich w Buenos Aires. Zaświadczenie o uprawnieniach do emerytury. Zaproszenie Związku Polaków w Argentynie do pracy w redakcji Głosu Polskiego. Karta naturalizacyjna. Brytyjski Travel document, argentyńska legitymacja ubezpieczeniowa. Podręczny notatnik i dwie książeczki do nabożeństwa. Filipowicz Józef. Album 84 zdjęć oraz 9 zdjęć luźnych, przedstawiające losy J.Filipowicza od lotniska na Okęciu, w Afryce, Anglii, na lotniskach i w locie 1967, 1968 Mps, zdjęcia Kserokopia. 1923, 1926, , 1945, 1946, 1948, , 1954, , Rkps, mps, druki, legitymacje, w tym 5 ze zdjęciami portretowymi. Język polski, francuski, angielski i hiszpański. 93 zdjęcia Cenne. Ponadto w części muzealnej POK w Martin Coronado znajdują się przedmioty nóż do przecinania papieru w formie kordzika oraz bransoleta z danymi osobistymi J.Filipowicza. Lata życia

7 bojowym. Filipowicz Józef. [Pamiętnik] Orle plemię (Migawki lotnicze). [ ] Florkowski Aleksander. Pułkownik. Wspomnienia z przeminonych lat [z lat ], Nekrologi. Gajdzik Mieczysław. Kenkarta, Galińska Maria. Dyplom za zasługi dla Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado w 40-lecie jego istnienia. Informacja o 50-leciu Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Gałaczyński Z. dr. Informacja prasowa o 94 urodzinach. Gaweł Stanisław. Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy w Szuchririabs. Dyplom Polskiego Towarzystwa Katolickiego w dowód wdzięczności. Drukowane wspomnienia. Gaweł Stanisław. Wspomnienia. Mowa pogrzebowa. Gaworowski Zbigniew Ludwik. Teksty własne. Gil Franciszek. Korespondencja ks. H.Wróbla w/s informacji o nim. Fotografia F.Gila. Gilowski Jan. Dokumenty osobiste. Legitymacja Polowego Szpitala Wojskowego z , karta zwolnienia ze służby w oddziałach Małopolskiej Armii Ochotniczej z , dyplom nadający odznakę 240 pp AO z 1920r., Dyplom nadania odznaki Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa z , dyplom Krzyża Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej z , powołanie J.G. na członka obwodowej Komisji Wyborczej w Jaremcze z , zaświadczenie z Konsulatu Generalnego RP w Zagrzebiu z Służba w Gimnazjum i Liceum 3 DSK Notatki b.d. Mps. 1969,2000 Mps., ksrokopie. Kserokopia. 1997, 2001 Mps., dyplom Wycinek 1942, Formularz, wycinek b.d. b.d. Kserokopie mps. Kserokopie. 1995, 1998 Mps, kopia zdjęcia , 1935, 1938, 1940, 1943, Ciekawe jest świadectwo wystawione przez D-ctwo 6 DP PSZ w ZSSR Spuścizna

8 z okresu wojny. Kwestionariusze i instrukcje Polskiego Komitetu Przysposobienia i Rozmieszenia. Emigracja do Argentyny. Dokumenty osobiste: dowód osobisty, pozwolenie na broń, legitymacje odznaczeniowe. Korespondencja prywatna. Gilowski Jan. Pełnomocnictwa prawne spraw majątkowych. Gilowski Jan. 134 zdjęcia rodzinne i wyrobów ceramicznych. Reprodukcje fotograficzne dwóch obrazów. Gilowski Jan. Reprodukcje obrazów. Gilowski Jan. Album Argentina ?. Akwarele. Glatt Adolf Michał. Artykuł o działalności. Gombrowicz Witold. Korespondencja J.Siedleckiej z Kazimierzem Rytelem. Informacje o życiu i twórczości z prasy polskiej, argentyńskiej i internetu, wypisy z opracowań. Wydawnictwo pt. Witold Gombrowicz. Notatki. Gorczyński Waldemar. Wyciąg z aktu urodzenia, informacja o smierci, kserokopia testamentu. Górski Tadeusz. Dyplom na czeladnika. Greim Jadwiga. Dokumenty osobiste. Legitymacja Polskiego Gimnazjum Żeńskiego Emillii Platerówny w Mińsku Litewskim, Legitymacja PCK Okręgu poleskiego, świadectwo ślubu, poświadczenie urodzenia. Zeznanie w/s męża Mariana Greima zaginionego od 1939 wraz z tłumaczeniem na hiszpański. List prywatny. ZHP Naczelnictwo, List okólny w sprawie łączności z Krajem. 18 zdjęć rodzinnych. Grocholski Zygmunt Zygro. Informacje prasowe o życiu i twórczości. Wycinki 1981, 1982, 1990 Mps. Zdjęcia Kserokopia. 1962, 1963, 1969, 1970, 1972, 1973, 1984, 1989, , Spuścizna Spuścizna 26 fotografii. Spuścizna 95 akwareli. Spuścizna Wycinki kserokopie, wydruki komputerowe. J.polski, j.hiszpański. 1970, Rkps. J.polski, j.hiszpański Oryginał. Dyplom. 1919, 1942, Mps, oryginały, 1945, 1949, 18 zdjęć Wycinki Gruber Henryk. Korespondencja 1973 Mps, oryg., Listy ze

9 Juana e. Grubera do Leroch- Orloffa w/s śmierci H.Grubera. Nekrolog. Grudziński. Informacje genealogiczne z Herbarza A.Bonieckiego. Gruszecki Stefan. Dyplomy honorowe: Polskich Sił Zbrojnych, Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Polskiego im. M.Kopernika w San Justo, Komisji Skarbu Narodowego, Odznaki Honorowej Łączności Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie, Sociedad Polonesa de Llavallol Dios Patria y Honor. Horbaczewska Helena. Fotokopie dokumentów imigracyjnych. Iwanowski Piotr. Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych 11 pułku artylerii ciężkiej. Nominacja na stopień starszego ogniomistrza. Dyplomy honorowe: Głównej Komisji Skarbu narodowego R.P., Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie, Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Podziękowanie za ofiarę na Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie. Nadanie złotego Krzyża Zasługi wraz z legitymacją orderu. Legitymacja medalu Za udział w wojnie obronnej 1939 oraz Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Iwanowski Teofil. Generał. Informacja prasowa o życiu i działalności. Wycinki prasowe i broszura St. Pyzika Teofil Iwanowski. Żołnierz dwóch Ojczyzn Buenos Aires 1973 ss.18. Wycinki notatki. Jaworski Mieczysław. Argentyńska cedula de identidad i prawo jazdy. Plan posesji, testament. 1945, 1974, 1979, 1980, b.d. 1945, 1965, 1969, 1980, 1982, 1985, , 1967, 1969, 1970, 1973, b.d., 1967, wycinek Kserokopia. Oryg. Dyplomy. Fotokopie. Oryg. Dyplomy. Wycinki Druki, plan, mps. spuścizny R. Leroch-Orlofa.

10 Jurkowski (Jourkouski) Julio. Doktor. Kopia notatek tegoż jako Intendente de Cosequín z lat , nadesłana o.herkulanowi Wróblowi. Kacprzak Mariano. Zeszyt do radiotechniki. Kaczmarek Edmund. Dokumenty osobiste. Informacja o otrzymanej ranie z życzenia z okazji święta pułkowego 29 psk i 1943 z Murnau. Poświadczenia pracy w Argentynie. Informacje o zebraniach Koła legionistów i P.O.W., Związku Inwalidów Wojennych P.S.Z. Gen. Broni Józefa Hallera w Argentynie. List od Józefa Smolenskiego, prezesa Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku. Korespondencja rodzinna. Legitymacje, dwa zdjęcia legiyzmacyjne. Notatki. Kalwejt Henryk. Notatnik adresowy, korespondencja rodzinna, kontrakt na kupno domu wraz z planem. Akt zgonu i korespondencja spadkowa. Kiciński Zygmunt. Inżynier. Informacja prasowa o życiu i działalności. Wycinki Kobylański Jan. Informacja prasowa o działalności. Oficjalna korespondencja miedzy MSZ a Związkiem Polaków w Argentynie i Union Polaco Uruguayo. Wycinki Kornafel Leonarda. Legitymacja ubezpieczeniowa, trzy paszporty, w tym jeden konsularny. Kornisiuk (Kornysiuk) Timoteo. Dokumenty osobiste: paszport, książeczka wojskowa, dokumenty emigracyjne. Korsak Józef (José). Wspomnienia z podróży do Polski Mi viaje a polonia. Drk. Koszelowski Jan. Korespondencja w sprawie odszukania informacji o nim Rkps., kserokopia. b.d. 1939, 1941, 1943, 1958, 1959, 1968, ,. Rkps., zeszyt. Rkps., druki, 2 zdjęcia legitymacyjne. 1982, 1988 Rkps., mps., druki, schemat. 1969, 1995 Wycinki 1989, , , , 1986, Mps, Druki. 1902, 1925 Rkps, mps Druk Oryg. Mps. Nadesłane do H.Wróbla przez wnuka.

11 Kowalewski Wieczysław. Ulotka o nim i stworzonym przez niego balecie. Kowalik Wiktor. Argentyńska książeczka rodziny chrześcijańskiej (Libreta de familia Cristina). Testament. Zdjęcie portretowe. Kowalski Zygmunt. Malarz. Informacja prasowa o jego twórczości. Katalog wystawy w warszawie 1975 i zaproszenie na wernisaż w Oberá, Misiones. Kozłowski Julian German Artykuł o nim autorstwa St. Lis-Kozłowskiego Kozłowski Zygmunt (Praschil- Kozłowski). Malarz. Dane biograficzne, programy wystaw, zaproszenia, informacje o twórczości, korespondencja, wycinki prasowe Kozłowski Zygmunt. Malarz. Korespondencjs wysyłana. Kozłowski Zygmunt. Malarz. Korespondencja z Gerardo Kellner w/s wystawy. Kozłowski Zygmunt. Notatki do prac związanych z budownictwem. Kozłowski Zygmunt, Malarz. Notatki w/s programu nauczania rysunku i akwareli, programy nauczania w Instituto de Acuarela de Buenos Aires. Kozłowski Zygmunt, Listy do rodziny i znajomych. 3 zdjęcia portretowe rodziny (nie opisane), pismo Stowarzyszenia Opieka nad dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa w Warszawie. Kozłowski Praschil Zygmunt. Nacjonalizm polski i Psychika społeczeństwa polskiego, rękopis. Kozłowski Zygmunt. Praca eschatologiczna Apokalipsa i atom wrz z korespondencja do ks. Arcybiskupa J.Gawliny. Kozłowski Zygmunt. Informacja o Instututo de Enseńanza, a drugostronnie informacja o 40- leciu objawień Najświętszej Marii b.d. Druk. 1957, 1974 Rkps, legitymacja, 1 zdjęcie. 1975, Druki, wycinki 1967 Kserokopia. 1951, 1953, 1957, 1973, 1974, Mps. Rkps, mps, druki, foldery Rkps., mps. b.d. Rkps., mps., plany i rysunki. 1973, 1974 Rkps., mps., druki. 1936, b.d. Rkps., mps., oryg. Oryg. Rkps Oryg. Mps. b.d. Rkps, druk.

12 Panny w Fatima i o Nabożeństwie Wynagradzającym do Niepokalanego Serca Marii, Kozłowski Zygmunt. Malarz. Fotografie obrazów, programy wystaw, notatki w/s wystaw, informacje o różnych wystawach, zdjęcie Z.Kozłowskiego [?] malującego, wycinki Kozłowski Zygmunt. Informacje prasowe o wystawach. Kozłowski Zygmunt. Dane biograficzne. Notatki do i recenzje z wystawy w 1951 i 1952 r. z Parany, Buenos Aires, Mendozy, San Rafael, Córdoby, Santa Fe, Rosario, 3 zdjęcia z otwarcia wystawy. Programy wystaw. Korespondencja otrzymana w zawiązku z wystawa. 1 zdjęcie z zajęć w Instituto i 5 reprodukcji obrazów. Kozłowski Zygmunt. Programy wystaw, zaproszenia na wernisaże, korespondencja z uczniami, programy wystaw uczniów, wycinki 16 fotografie z wystawy, 2 zdjęcie sytuacyjne, 6 zdjęć krajobrazowych, 9 reprodukcje fotograficzne obrazów, 1 negatyw, 10 pocztówek krajobrazów, notatki. Egzemplarz The Paint Box. The Society of British Artists Bulletin vol.x july 1974 no.4., Komunikat Koła Artystów Plastyków Polskich w Argentynie, Buenos Aires Kozłowski Zygmunt. Referat Retrato de la acuarela, notatki nt malarstwa kanadyjskiego, artykuł Z.Kozłowskiego La Acuarela Norteamericana, materiały poglądowe do zajęć o akwarelistyce, programy wystaw różnych artystów, wycinki Kozon Franciszek Wacław. Dowód osobisty. Świadectwo ukończenia kursu podchorążych rezerwy piechoty, dowód tożsamości, 1951, 1954, 1957, 1974, 1975, 1951, 1970, , , 1957, 1964, 1968, 1971, 1972, 1974, , 1972, , 1937, 1942, , 1969, Rkps, mps, druki, wydawnictwa. Wycinki Mps., rkps., druki, fotografie. Mps, rkps., druki, fotografie, reprodukcje. Mps., rkps, druki, reprodukcje. Oryg. Druki, legitymacje. Przekazane przez p. Gawła.

13 zaświadczenie dowództwa 1 pułku łączności P.S.Z. w Z.S.S.R., ksiązka lotów, dokumenty emigracyjne, zaproszenie na Pierwszą zabawę lotniczą organizowana przez Koło Samopomocy Lotniczej w Argentynie, kopia poświadczenia naturalizacyjnego. Życzenia Bożonarodzeniowe 301 i 314 dywizjonów. Kruszewska de Pic de Replonge Maria. Brytyjski Travel document. Korespondencja prywatna. Kruszewska de Pic de Replonge Maria. 73 zdjęć portretowych i sytuacyjnych. Kruszewska de Pic de Replonge Maria. 8 zdjęć z pożegnania w pracy 20.XI Kruszewska de Pic de Replonge Maria. Curriculum vitae, dokumenty imigracyjne, metryka zawarcia małżeństwa, akt zgonu. 16 zdjęć portretowych i rodzinnych. Kopia metryki urodzenia Alojzego Mariana Pic de Replonge z 1824 r. Kserokopie informacji o gen. Janie Kruszewskim. Kruszewska de Pic de Replonge Maria. Album rodzinny z 296 zdjeciami, w tym ojca gen. J.Kruk- Kruszewskiego oraz z okresu II wojny światowej. Kruszewska de Pic de Replonge Maria. Album rodzinny z 76 zdjęciami Kruszewski Jan (Kruk- Kruszewski). Generał. 5 zdjęć portretowych. Informacja prasowa o życiu i działalności. Egzemplarz pisma Dodatek tygodniowy Ostatnich Wiadomości Mannheim 15 sierpnia 1954 r. Kruszewski Mieczysław. Sprawozdanie specjalnej komisji do spraw Colonizadora del Norte z , oświadczenie M.Kruszewskiego z lutego 1989 r. 1948, , , 1939, 1944, 1949, 1951, 1959 Oryg. Rkps. Oryg, fotografie Spuścizna, przesłana przez Romanę Kuffel zdjęć. 1937, 1939, 1947, 1961, 1977, b.d. B.d. Oryg. Mps, druki, fotografie. Oryginały zdjęć. Oryginały zdjęć. 1954, b.d. Oryg., zdjęć, czasopismo, 1988, 1989, 1998 Mps., kopie. Spuścizna, choć w złym stanie. Ważne do historii Colonizadory.

14 w powyższej sprawie oraz kopia tekstu Zdzisława Gałaczyńskiego pt. Skarb bezcenny. Nekrologi M.Kruszewskiego. Wycinki Leluk Wiaczesław. Legtymacja szkolna Korpusu Kadetów No.2. 1 zdjecie sytuacyjne. Libold Michał. Argentyński paszport dla cudzoziemców. Przedwojenna ksiązeczka PKO. 11 zdjęć legitymacyjnych. Libold Michał. Służba wojskowa w WP i PKPR. Dokumenty finansowe Szwadronu Dowodzenia 1 Dywizji Pancernej. Libold Michał. Działalnośś społeczna w Polskim Towarzystwie im. Mikołaja Kopernika w San Justo i Towarzystwie Polskim w San Martin. Lista adresowa Polaków w Argentynie. Projekt statutu, Okólniki, sprawozdania, zaproszenia na imprezy, kwity, wpłaty na rzecz Pol. Tow. im.m.kopernika w San Justo. Libold Michał. Korespondencja prywatna. Kwestionariusz Samopomocy Polaków Emigrujących do Argentyny w Londynie. Lis-Kozłowski Stanisław. Informacja prasowa o życiu i działalności, przedruki artykułów. Zdjecie portretowe z młodości. Wycinki Łuczak Stanisław. Dokumenty zgonu. Korespondencja rodzinna i z ks.h.wróblem. Łukaszewska Henryka. Wspomnienie. Wycinki prasowe Machnikowa Ardasiewicz Wiktoria Sabina. Informacje prasowe o zyciu i działalności, nekrologi. Wycinki Maciejewski Tadeusz. Ankieta personalna Zwiazku legionistów i P.O.W. Kopia listu i notatki biograficznej Druk, fotografia. 1937, 1959 Druki, 11 zdjęć Mps, oryg. fromularze , Oryg. Mps., materiały powielane. 1963, Oryg. Rkps., mps., druki. 1964, 1967, 1988, 1992, zdjecie, wycinki 1989 Ksrokopie Wycinki prasowe 1993, Kserokopie wycinków prasowych. 1977, 1980, Oryg., druku, [Ur , za rok szkolny 1936/37] Spuscizna B.Cenna KS. Spuscizna. Oryg. Ankieta personal;na Z.L.i P.O.W. w Argentynie

15 [stamtąd wyciagnięta? KS] Massalski Stefan. Ksiega lotów Oryg. Poszyt. [zrobione zdjęcia] Maszewski Stefan Zygmunt i Elena Pocialik de Maszewski. Dokumewnty osobiste. Akt urodzenia S.Z.Maszewskiego, akt ślubu, akta pogrzebowe E.Pocialik. Korespondencja rodzinna. Dwa zdjecia portretowe i 3 sytuacyjne, w tym jedno z okresu II wojny światowej. Michta Ignacy. Wspomnienia od chwili wybuchu II wojny światowej do wyjścia z Rosji. Sprawa budowy kościoła polskiego, komunikat Towarzystwa Polskiego w San Martin. Dokumenty związane z budowa kaplicy OO.Franciszkanów i Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado: listy fundatorów, pokwitowanie wpłat. Informacja o śmierci. Mittelstaedt. Wywód genealogiczny rodziny Mittelstaedtów od XVII w. Wspomnienia Karola Mittelstaedta z kampanii wrześniowej 1939 r. spisane w Caracas. Murawski Hieronim. Zaświadczenia o przyznaniu prawa do noszenia odznaczeń wojennych: Medal Wojska, The War Medal Zaświadczenia o słuzbie wojskowej. Brytyjski Certificate of identity. Dokumenty imigracyjne do Argentyny legitymacja pamiątkowej odznaki 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino, Odznaki pamiątkowej 2 Korpusu, Złotego Krzyża Zasługi. Argentyński dokument identyfikacyjny. Zdjęcie portretowe. Herb Dąbrowa. Materiały do historii herbu. 1947, 1965, 1968, 1973, 1980, 1985, , , b.d., 1951, 1957, 1958, b.d., , 1964, 1970, 1984, 1994 Oryg. Rkps., mps., druki. Oryg, rkps., mps. Mps., kserokopia. mps., druki, legitymacje, formularze, fotografia. Ponadto w Muzeum POK w Martin Coronado znajdują się przedmioty odznaczenia, nieśmiertelnik, krzyżyk, portmonetka należące do H.Murawskiego

16 Murawski Hieronim. Listy do rodziny. Kopiariusz. Murawski Hieronim. Album rodzinny ze 189 zdjęciami poczynając od okresu II wojny światowej. Niewiadomy Kazimierz. Dokumenty pogrzebowe. Oleksów Janina Maria. Kserokopie dokumentów osobistych, kennkarty i dokumentu obozowego. Oleszkiewicz Konstanty. Sprawa pracy przy budowie klasztoru w Martin Coronado. Korespondencja. Leroch-Orlot Rudolf. Dyplomy Złotego Krzyża Zasługi i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Leroch-Orlot Rudolf. Sprawy publikacji, życiowych spraw dawnych kombatantów, działaczy polonijnych w Argentynie i Londynie. Korespondencja m.in. z Feliksem Zahorą, W.Chocianowskim, Aleksandrem Mierzejewskim, B.Hełczyńskim, Kazimierzem Wiwatowskim, Z.Kicińskim, jerzym Lisieckim, Czesławem Ciechońskim, Veli Jedigarem, Zdzisławem Gałaczyńskim, Karolem Paszkiewiczem, Emilem Ciawłowskim Leroch-Orlot Rudolf. Konflikt płk.rudolfa Leroch-Orlot z dr Tadeuszem Słodykiem. Odpis korespondencji St.Kuniczaka w/s kryzysu zamkowego w Londynie. Oficjalna korespondencja z towarzystwami: Stowarzyszeniem Polskim w Mar del Plata, Comite de Ayuda a los Compatriotas en Polonia, Zwiazkiem Inwalidów Wojennych P.S.Z. Gen. Broni Józefa Hallera w Argentynie, Instytutem J.Piłsudskiego w Nowym Jorku, Towarzystwem Polskim im. Gen. Wł.Sikorskiego w Berazategui i Związkiem b.żołnierzy Samodzielnej Brygady Rkps., poszyt 189 fotografie Druki, formularze. [1942] Kserokopie, język niemiecki 1957 Oryg., rkps. Mps. [raczej fragment spuscizny ks.j.maciaszka] 1937, Oryg. Spuścizna 1957, , 1958, 1965, 1968, 1973, Oryg., rkps., mps. Mps, druki Cenna korespondencja - Spuscizna spuścizna

17 Strzelców karpackich w Argentynie. Leroch-Orlot Rudolf. Korespondencja z ministrem skarbu Rządu RP na Uchodźctwie i W.Jacyną wsprawach odznaczeń. Leroch-Orlot Rudolf. Korespondencja z bratem Ludwikiem Leroch-Orlof Rudolf. Tekst przemówienia na 47 rocznicę powstania Ogniska Polskiego w Argentynie. Leroch-Orlot Rudolf. Komunikat nr.92 Instytutu Józefa Piłsudskiego, Londyn. Leroch-Orlot Rudolf. Komunikaty Związku Legionistów i POW w Londynie, korespondencja. Leroch-Orlot Rudolf. Korespondencja Henryka Sobańskiego charge d affaires Zakonu Maltańskiego w Argentynie ze St. Lis-Kozłowskim Leroch-Orlot Rudolf. Sprawa upamiętnienia J.Piłsudskiego w Argentynie i odznaczenia Krzyzem zasługi. Korespondencja. Ulotka poświęcona Księdze dziejów 7 pułku ułanów lubelskich. Leroch-Orlot Rudolf. Pokwitowania wpłat na Koło Oddziałowe 18 Lwowskiego Batalionów Strzelców w Argentynie. Leroch-Orlot Rudolf. Pismo Towarzystwa Polskiego w San Martin w/s odznaczenia dla byłego prezesa Czesława Niedbały. Leroch-Orlot Rudolf. Korespondencja z Feliksem Machnowskim w/s obchodów i rocznic narodowych. Leroch-Orlot Rudolf. Tekst wystąpienia dla uczczenia OO. Franciszkanów w Argentynie. Leroch-Orlot Rudolf. Sprawy organizacji Koła Legionistów i Peowiaków w Argentynie, projekty statutów Stowarzyszenia 1968, 1973 Rkps., mps. Spuścizna 1967, 1968 Oryg., rkps. Spuścizna Rkps. Spuśizna 1977 Mps. powiel. Spuścizna 1967, 1971, 1977 Mps. Spuścizna 1967 Mps., kopie. spuścizna Mps., druk Spuscizna Kwity. Spuscizna 1966 Mps., Spuścizna 1964, 1966 Mps, Spuśizna Brudnopis Mps., Spuścizna

18 Jagiellońskiego, Koła Polskiego im. Bolesława Chrobrego, sprawa uczczenia marszałka J.Piłsudskiego. Leroch-Orlot Rudolf. Tekst pt. Brygadier Józef Piłsudski środek do celu. Mps. Leroch-Orlot Rudolf. Stulecie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody w Argentynie. Działalność Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego. Przemówienie radiowe R.Leroch- Orlota, korespondencja. Zdjęcie z wystawu poświęconej J.Piłsudskiemu, wycinki Leroch-Orlot udolf. Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wycinki Leroch-Orlot Rudolf. Marszałek Józef Piłsudski. Obchody rocznicy wymarszu Kompanii Kadrowej w Argentynie. Fotografia J.Piłsudskiego, wycinki prasowe i wydruk z internetu. Leroch-Orlot Rudolf. Przesłanie gen. K.Sosnkowskiemu listu płk. F.Machnowskiego. Tekst O wydaniu pracy Polityka pokoju i mocy zbiorowej w epoce Józefa Piłsudskiego. Wspomnienie W.jacyny o R.Leroch-Orlocie. Ostrowski Wiktor. Materiały dotyczące osoby pisarza. Wycinki prasowe Pasternak Olga. Wystawy 1. Portafolio wystaw malarskich i działalności artystycznej, programy, korespondencja, wycinki 17 zdjęć sytuacyjnych i dzieł O.Pasternak Pasternak Olga. Wystawy 2. Portafolio wystaw malarskich i działalności atystycznej. Afisze, programy, zaproszenia b.d. Mps., kopia 1967 Mps, druku, wycinki, zdjecie Wycinki 1974, 1988, Druk, fotografia, wycinki prasowe 1966, 1978 Mps, wycinek prasowu. 1967, 1972, 1975, 1978, , 1964, 1968, 1969, , 1968, 1970, 1971, 1973, 1976, Wycinki Mps, druki, fotografie, wycinki prasowe Druki, afisze. Pasternak Olga. Program wystawy, wycinki 1967, Druk, wycinki Paszkiewicz Karol Ksrokopie, Spuscizna. Być może ze zbiorów Leroch- Orlota.

19 Korespondencja z WatykańskimSekretariatem Stanu. Pawluczuk Piotr. Katalog wystawy malarskiej. Informacje prasowe o twórczości i śmierci. Perekładowski Feliks, pseud. Przyjaciel, legitymacja upowazniająca do noszenia znaku spadochronowego Armii Krajowej, legitymacja Krzyża Armii Krajowej, zaproszenie na Świeto Żołnierza, List od Z.Gałaczyńskiego w/s redakcji Kuriera Polskiego w Argentynie. Płoska Stanisława. Informacje prasowe o życiu i działalności poetyckiej. Tomi poezji Cable al. Cielo Podczaska Irena. Rozliczenie utrzymania Notatki Popławski Józef. Komentarz do Deklaracji Rządu R.P. w sprawie Jugosławii zamieszczonej w Głosie Polskim w Buenos Aires. Kserokopia legitymacji 1 pułku Obrony Pragi z Poszalski Barbara. Ksero artykułu z Głosu Polskiego z Pyzik Stanisław. Wycinek Raczkowski Ludwik Henryk. Ankieta słownika Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji pańdst obcych. Kserokopie drzewa genealogocznego rodziny raczkowskich w Argentynie oraz dokumentów stanu cywilnego. Radziwiłł Karol ksiąze. 4 fotografie, w tym trzy otrztymanych odznaczeń i jedna sytuacyjna. Zaproszenie z okazji wybory K.Radziwiłła prezesem Akademii Belgraniana w Argentynie. Lista odznaczeń. Rafalik Kazimiera. Kserokopie dokumentów dotyczacych służby wojskowej w 7 Dywizji Piechoty. Korespondencja z ks.h.wróblerm. Prasowe informcje o twórczości mps, 1984, 1989 Druk, wycinki prasowe i ich 1954, 1956, 1964, 1970 Druki, mps. oryg. Ksrokopie, druk Rkps Mps, kserokopia Kserokopia Wycinek 2001 Ankieta, druk, Kserokopie Rkps., druk, 4 fotografie 1991, 1992, 1994 Mps, wycinki 2 zdjęcia, Spuścizna

20 poetyckiej. Przedruki wierszy. Nekrotlogi męża Stanisława. 2 zdjęcie z uroczystości wręcznie pp.rafalikom Orderu Odrodzenia Polski. Życiory Kazimiery Rafalil. Tekst poranku autorskiego. Rafalik Kazimiera. Twórczość. Teksty wierszy, w tym dwa powielane zbiory pt. Olimpiada w puszczy i :Wycieczka do Rosario miasta biało-błękitnej flagi. Maszynopisy, wycinki i kserokopie tekstów wierszy Rafalik Kazimiera. Jasełka i inne utwory. M.in. teksty poranków autorskich Rawa-Jasiński Aleksander. Życiorys. Korespondencja prezesa Koła Katolików Polaków w Martin Coronado do ks.prymasa S.Wyszyńskiego, z ks.j.płatkiem przeorem Jasnej Góry, sekretariatem Stanu w Watykanie, ks. St.Turbańskim, ks bp. A.Orszulikiem, ks abp. Sz.Wesołym ks.t.dworeckim, redakcją La Nación. Tekst wywiadu prasowego prezesa Koła Katolików Polskich. Różycki Ladislao Jorge. Testament. Rymarz Jan, plutonowy saperów 2go Korpusu WP. Dokumenty wojskowe: Legitymacja wydana przez Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w Z.S.R.R., zaświadczenie o weryfikacji, książeczki żołdu, zaświadczenia o służbie, brytyjskie książeczki wojskowe, legitymacje i zaświadczenia Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino, Gwiazdy za wojnę , Gwiazdy Italii, Odznaki pamiątkowej Grupy Saperów 2 Korpusu, Odznaki Pamiątkowej 2 Korpusu, 6 zdjęć rodzinnych, 6 medali i odznak, dwa przeki, pagony plutonowego, baretki, portfel. 1991, 1992, 1994 Mps, wycinki i 1971, Mps, wycinki ksrokopie. 1967, 1971, 1973, 1975, 1977, 1978, 1984, 1989, 1993, 1994, Rkps, mps, wycinki 1970 Rkps, oryg, 1941, 1943, 1945, Rkps, druki. Spuścizna [zrobione zdjecia woreczka i zawartością.]

21 Ryn Zdzisław. Teksty jego autorstwa Ryn Zdzisław. Teksty jego autorstwa Run Zdzisław. Cirriculum vitae. Korespondencja z Editorial Católica. Informacje prasowe o działalnosci. Sakowicz Maria. Fotografie 5 obrazów jej autorstwa. Seyda Marian Jan. Uwagi o szkołach średnich. Sidorowicz Marian. Korespondencja z Zarządem Koła Legionistów i POW w Argentynie. Siedlecki Eugeniusz. Dokumenty osobiste: świadectwo egzaminacyjne Politechniki Lwowskiej, wypis metryki urodzenia, akt kupna-sprzedarzy posesji w gminie Soleczniki k/wilna, świadectwo Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na mierniczego przysięgłego. List Jadwigi Siedleckiej do Zarządu Głównego P.C.K. w/s poszukiwania Piotra Diedleckiego. Ksiązka legitymacyjna (Indeks) Politechniki lwowskiej. Sikorski Władysław, generał. Informacja prasowa o życiu. Wycinki prasowe Skarbek-Tłuchowski Zdzisław i Stefania. Dokumenty osobiste, argentyński paszport i dokumenty identyfikacyjne. Legitymacja Ministerstwa Spraw Wojskowych RP w Paryżu,, zaświadczenie o ukończeniu kursu doszkalania w Coetquidan, legitymacja 24 pułku ułanów, prawo jazdy 10 brygady Kawalerii Pancernej. Rozkaz szczególny do przemarszu 12 Pułku Uł. Pod. Tajny z 7 września Poświadczenia posiadanych odznaczeń: Krzyża walecznych,, 1988, 1992, 1995, 2007 b.d. kserokopie Kserokopie. Mps, wycinki wydruki z internetu, kserokopie 5 fotografii. Mps.oryg Rkps., mps. Fragment spuscizny bądź leroch-orlota bądź Koła Legionistów i POW. 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1939, 1956 Rokps, mps, druki, kwetionariusze, świadectwa. 2003, b.d. Wycinki , 1959, 1968, 1974, 1982, 1984 Rkps., mps, druki, 2 zdjęcia. Ponadto w drewnianej srzynce z napisem WARSZAWA w muzeum w Martin Coronado znajdują się odznaczenia i inne przedmioty Z.Skarbek- Tłuchowskiego, ich zdjęcia

22 Srebrnego Krzyża Zasługi z mieczami, Gwiazda za Wojnę , Gwiazda Italii, Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino. Spis odznaczeń posiadanych przez por. Z.Skarbek Tłuchowskiego. Wizytówki. 2 fotografie legitymacyjne, w tym jedna w mundurze. Poświadczenia wpłat na Dom Spokojnej Starości i Centro Juvenil de la Unión de los Polacos en la Republica Argentina oraz na Fundację Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na Obczyźnie. Poświadczenia metryki ślubu. Akt zgonu Stefanii Skarbek- Tłuchowskiej. Ulotka podpisana przez gen. Wacława Jacynę wzywająca do wpłat na Bursę dla Młodzieży w Martin Coronado. Skarbek-Tłuchowski Zdzisław i Stefania. Korespondencja prywatna i rodzinna. Skarbek-Tłuchowski Zdzisław i Stefania. Fragment listu z Nekrologi i informacja prasowa o działalności. Sławiński Zygmunt. Wspomnienie autorstwa Michała Więckowskiego. Słodyk Tadeusz. Korespondencja ze Zwiazkiem Polaków w Argentynie. Smutniał Tadeusz. Działalnośc w Stowarzyszeniu Polaków im. Adama Mickiewicza w Villa Insuperable. Sołowiej Antoni. Informacja o miejscu pochówku. Notatka o nim autorstwa [ks.andrzeja Smolenia?], wycinek Sołowiej A. Kronika 11 Wołyńskiego Basonu Strzelców. Komunikat Koła Żołnierzy 11 Wołyńskiego baonu Strzelców, sprawozdania i protokoły Walnycyh Zebrań Koła, lista adresowa członków. List delegata Rzadu RP na Argentynę wacława jacyny. Trzy zdjęcia, w tym dwa ze 1984, 1985, , 1992, 1993, Oryg., rkps, mps. 1956, 1988 Mps, wycinki 1978 Wycinek wykonałem. Spuścizna 1968 Oryg., rkps. spuścizna 1965, 1967, Mps Oryg., rkps. Wycinek prasowy , 1979, 1980 Rkps., mps, 3 zdjecia.

23 Święcian, trzecie sytuacyjne. Stachoń Cecylia. Argentyński dokument tożsamości (Cedula de identidad), Fragment, ze zdjęciem, legitymacji ubezpieczeniowej, akt zgonu. [Stachoń Cecylia ] Polish Childrens Camp. Balachadi 24.X Poezje narodowe i patriotyczne. Stochla Franciszek i Gerda. Korespondencja do Komitetu Redakcyjnego Głosu Polskiego i R.Leroch-Orlota Studencki Adam Karol. Listy Jadwigi Talaczek do [R.Leroch- Orlota] w sprawie. Styczyński Zdzisław. Wycinki Surynowicz-Wyczółkowska Janina. List do [R.Leroch-Orlota?]. Informacja prasowa o działalności literackiej. Korespondencja, notatki, wycinki Suszko Włodzimierz. Zaświadczenie o służbie w 12 pułku ułanów podolskich, dokumenty demobilizacyjne, nadania odznaczeń: Medalu Wojska, Brązowego Krzyża Zasługi z Mieczami. Oświadczenie w/s wypłat dodatków dla rodzin wojskowych, brytyjskie prawo jazdy. Szczepanik Edward. Broszura konmemoratywna. Szczerbachowski Jerzy Mikołaj. Wycinek Szuba Krystyna. Artykuł L.Fokszana i T.Hnatówa pt. Pod ochorna Białego Krzyża. Szychowski Jan. La Cachuera. Informacje prasowe i internetowe dotyczące działalności. Szymkiewicz Władysław. Dokumenty osobiste: brytyjski Ravel dokument, paszport 1960, 1977 Druki, legitymacje Rkps.poszyt. 1964, Rkps, mps. oryg. Spuścizna Prawdopodobnie fragment spuścizny R.Leroch-Orlota Mps, oryg. Fragment spuścizny 1995 Kserokopie. Jezyk polski, hiszpański 1962, 1965, 1970, 1972, 1973, 1985, Rkps.oryg., wycinki Leroch-Orlota. Oryg. List prawdopodobnie ze spuścizny Leroch-Orlota. 1946, 1947, Mps, druki b.d. Wydawnictwo Wycinek Wydruk komputerowy. 1967, 1986, 1987, 1995, 1997, 1998, 2000, 2004, 1940, 1942, , 1950, 1951, Wycinki prassowe, odbitki ksero, wydruki z internetu. Rkps., mps, Oryg., druki, język Spuscizna, po zmarłym w Domu Spokojnej

24 argentyński, akt zgonu. wystawione na Węgrzech, dwie legitymacje i zaświadczenie, zaświadczenie Konsulatu Generalnego R.P. w Zagrzebiu, ze Stacji Zbornej W.P. w Bressuire, Francja, legitymacja członkowska Towarzystwa Szkocko-Polskiego, Karta demobilizacyjna, legitymacja Federatio Nationale des Combattants de Belque, dokumenty służby w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia, demobilizacji z P.S.Z., tłumaczenie dokumentu podróży IRO, karta rejestracyjna cudzoziemca w Argentynie. Zaświadczenie o służbie wojskowej i imigracji do Argentyny. Kontrakt w/s pożyczki, legitymacja przynależności i wpłaty składki na konto Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Argentynie, a także na Asociacion Polonesa Nicolas Copernico w San Justo,. Legitymacje odznaczeniowe: Krzyża Zasługi z mieczami, znaku Wojsk Łączności, wystawionych w 1 Dywizji Pancernej. Zdjęcie sytuacyjne (w b.złym stanie). Notatnik z adresami. Korespondencja prywatna, w tym prowadzona z zona poprzez Portugalię w 1942 i 1944 r.. Szymula Stefan. Wspomnienia z okrsu II wojny światowej. Informacje prasowe o życiu i działalnosci. Szypkowski Oskar Gerard. List do księży z prośbą o pomoc. Świerczyński K.J. do R.Leroch- Orlota w/s przekazywania pieniędzy do Kraju. Korespondencja, pokwitowania, Świeykowski Emanuel. Artykuł o nim. Toczyłowski Włodzimierz i Aldona. Curriculum vitae. Dokumenty osobiste: dowód 1972, 1975, 1985, 1991, , 1992, 1993, 2001 Bd. 1945, 1946, węgierski, francuski, angielski, niemiecki i polski Mps, wycinki Wydruk komputerowy Rkps., mps Kserokopia. 1934, 1936, 1937, 1941, 1944, 1947, Rkp., mps, oryg., druki, 23 zdjecia. Jezyk Starości w Martin Coronado. Fragment spuścizny Leroch-Orlota. Spuscizna.

25 osobust, dyplom ukonczenia kursu ogrodniczo-pszczelarskiego, wyciag z ksiegi chrztów, swiadectwo ślubu, poświadczenie obywatelstw, dyplom ukończenia Uniwersytetu Stefana batorego w Wilnie, zaświadczenie korespondenta wojennego. Egzemplarz pisma Taran nr.47 z 18.V.1944., zaswiadczenie stopnia oficerskiego. Dokumenty imigracyjne argemtyńskie. Poświadczenie zaświadczenia o posiadaniu majatku w Wilnie. Sprawozdanie z działalnosci konwentu Konwentu za okres od 1978 do legitymacje odznaczeniowe: Srebrnego Krzyża zasługi z mieczami, odznaki 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, Krzyża Monte Cassino. Paszporty argentyńskie i brytyjskie travel document. Mały modlitewnik żołnierski. Lbum 10 fotgrafii Brukseli. 13 zdjęć sytuacyjnych, związanych z działalnościa Konwentu Polonia. Toczyłowski Włodzimierz. Kopie świadectwa dojrzałości. Kopia fragmentu herbarza Bonieckiego, z Domanskimi herbu Larissa. Teksty jego autorstwa: Ze wsponmnień Polonia y sus vecinos, Los eslavos entre Roma y Bizancio, El progreso y la voluntad,, Ergologia, La revolución rusa, Preparación militar y serviccio laboral como medios de educación civica. Nekrolog. Toczyłowski Włodzimierz. Album 154 fotografiami z okresu wojny z Egiptu, Palestyny, Iraku, przedstawiajacymi Wojsko Polskie i zabytki i miejsca w tych krajach. Toczyłowski Włodzimierz. 32 rysunki wykonane ołówkiem na papierze, przedstawiające zycie w obozie w Starobielsku, Tockoje, na zesłaniu i w Wojsku Polski. 1950, 1958, 1963, 1964, 1988 b.d., 1996 polski, hiszpański Mps, fotografie. Rysunki na papierze Wydają się być niezwykle cenne

26 Topór Rudolf. Prywatna korespondencja. 29 zdjęć rodzinnych. Turowicz Bolesław. Paszport polski. Turowicz Feliks. Portret F.Turowicza na zesłaniu w Baku w Tyczyńska Maria Anna z d. Bodak i Tyczyński Adam. Korespondencja z MSZ argentyńskim w/s przyjazdu do Argentyny. Fotokopia aktu slubu. Ubysz Mieczysław. Wiersze autorstwa M.Ubysza. Nekrolog. Walicki Aleksander. Korespondencja od Zofii Szymańskiej, poszukujacej A.Walickiego wuja. 8 zdjęć przedstawiajacych A.walickiego. Wieckowski Michał. Maszynopis teksty: Nasze ziemie wschodnie, Ziemio, moja ziemi, Korzenie. Artykuł o M.Wieckowskim. List w/s sytuacji w Związku Polaków w Argentynie. Wiłkojć K. rachunki za wykonana instalację. Wiłkojć K. Szkice wykonane na kalce technicznej ołówkie. Kopia planu Wilna. Wiłkojć K. Malarstwo. Zebrane reprodukcje malarstwa. Wiłkojć K. Reprodukcje dzieł sztuki. Wiłkojć K. Dwa rysunki, jeden wykonany na kalce technicznej i jedna reprodukcja. Wiłkojć K. Trzy rysunki piórkiem przedstawiające kosciółki. Wiwatowski Kazimierz. Korespondencja do [prawdopodobnie R.Leroch-Orlota] Włodek Józef. Kserokopie dokumentu z 1920, kart bibliotecznych i fragmentów opracowan autorstwa J.Włódka 1955, 1966, Oryg. Rkps. 1967, , 1976, Paszport. b.d. Kopia rysunku. Podpisany jest na odwrocie Bolesław Turowicz. 1961, 1962 Mps., kopie, fotokopia. 1967, Rkps., mps. Ksero wycinka prasowego Wydruk komputerowy, 8 zdjęć sytuacyjnych. 1980, 1992, 1994 Mps Mps, rkps. b.d. b.d. Rysunki, plan Wycinki w poszycie. Reprodukcje w poszycie. Kalka techniczna rysunek List jest zabrany ze spuścizny Jana? 1965, Mps., oryg. Prawdopodobnie ze spuścizny R.Leroch-Orlota. Kserokopie.

27 Wojno Zdzisława. Wspomnienie autorstwa jerzego Wojno oraz wycinek prsowy. Wysocki Jordan Czesław. Kopie dokumentów dotyczacych Cz.Jordana Wysockiego z archiwum w Trenque Leuquen, prov. Buenos Aires. Wysocki Jordan Czesław. Informacja prasowa o życiu i działalności, korespondencja w/s upamiętnienia jego postaci Zaleski Czesław i Irena. Korespondencja w związku z działalnością w Związku Harcerstwa Polskiego w Argentynie. Zapisek Adriana. Zaproszenia na wystawy i informacje o nich. Zarzycki Tadeusz. Korespondencja do [R.Leroch-Orlota?] Zbroja Jerzy. Artykuł ks.soleckiego Pt. Jerzy Zbroja major lotnictwa polskiego (31.VII X.1994) Żurakowski (Yurakoski) Bruno Jose. Kopie dokumentów stanu cywilnego, list H.Wróbla do konsula Mariana Kozłowskiego, drzewo genealogiczne rodziny Żurakowskich Rkps, wycinek 1972, , 1987, 2006, , 1962, 1965, Kserokopie Mps., wycinki Ekps, oryg., mps., Druki. 1965, 1967 Mps., oryg. Prawdopodobnie ze spuscizny R.leroch-Orlota Kserokopia. Kserokopie.

POLSKA MISJA KATOLICKA

POLSKA MISJA KATOLICKA POLSKA MISJA KATOLICKA 1 Polska Misja Katolicka w Argentynie. Wkład Kościoła Polskiego w ewangelizację Argentyny. Wykład na 100-lecie przybycia pierwszych osadników polskich do Apostoles- Misiones. 2.

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/ikonografia/43892,krzyz-niepodleglosci.html 2019-03-30, 09:32 Krzyż Niepodległości : Sylweriusz Szydlik Rejestr zmian Krzyż i Medal Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA W LATACH W FOTOGRAFII I DOKUMENTACH

ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA W LATACH W FOTOGRAFII I DOKUMENTACH ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA W LATACH 1922-1939 W FOTOGRAFII I DOKUMENTACH Motto: Nie znam w życiu ludzkim czegoś tak wzniosłego, tak pięknego, a tak bardzo nieuchwytnego ja k życie żołnierza. Żołnierz żyje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

wszystko co nas łączy"

wszystko co nas łączy Generał broni Władysław Anders "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy" Generał broni Władysław Anders bohater spod Monte Casino. Władysław Anders pełnił najważniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

Julian Przewłocki, 2. Pułk Strzelców Konnych Hrubieszów. Zobacz także biogram Juliana Przewłockiego w Grabowiecki Słowniku Biograficznym.

Julian Przewłocki, 2. Pułk Strzelców Konnych Hrubieszów. Zobacz także biogram Juliana Przewłockiego w Grabowiecki Słowniku Biograficznym. 1 Zobacz także biogram Juliana Przewłockiego w Grabowiecki Słowniku Biograficznym. Dokument 1 Rok 1919, 6 sierpnia. Dyplom nadania odznaki Krzyż P.O.W. za pracę w Polskiej Organizacji Wojskowej i za walkę

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki.

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... 2007 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. Na podstawie 1 ust. 1 pkt 1 i ust.2 uchwały Nr 256 / XXXIX / 97 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław

13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13-14 września 2012 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 13 września 2012 r. SESJA OTWARTA 8.30-9.30 Msza św. (Kościół Uniwersytecki Najśw. Imienia Jezus, Pl. Uniwersytecki 1) 9.30-10.00 Przybycie

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu.

Z. Michalski, Wspomnienia z Dorpatu. zawartość KOL.271 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Historia Konwentu Polonia [1828-1939]: a) Bohdan Wydźga (lata 1828-1872), Jan Niedziałkowski (lata 1872-1924), Nowicki (lata 1924-1939), b) Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych

Zbiory Pracowni. A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe. spis ról teatralnych Zbiory Pracowni A. zbiory archiwalne: 1.Archiwum Kazimierza Rudzkiego: dokumenty urzędowe spis ról teatralnych dokumenty tyczące dyrekcji teatru w Toruniu dokumenty pracy w PWST korespondencja czynna i

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920,

: Krzyż Virtuti Militari -1920, Krzyż Walecznych-1920, {gallery}galeria_6_armia_krajowa/600{/gallery} Foto 600 Armia Krajowa ARMIA KRAJOWA - rodowód - w dniu 27.09.1939r. powołano Służbę Zwycięstwu Polsce, w dniu 13.11. Więcej: Galeria opracowywana wspólnie

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r.

Pamiętamy. Powstania Wielkopolskiego r r. Pamięci naszych dziadków i rodziców, oraz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Potulicach, Rudniczu i w Żelicach Bohaterów Powstania Wielkopolskiego Pamiętamy Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9

KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 KATALOG KOLEKCJI: PAŃSTWOWA SZKOŁA PIELĘGNIARSTWA NR 2 PRZY UL. WILCZEJ 9 Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie została utworzona dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

Nieśmiertelnik tekturowy

Nieśmiertelnik tekturowy strona 1 Nieśmiertelnik tekturowy 2011-07-28 Nieśmiertelnik tekturowy strona 1 Nieśmiertelnik tekturowy 2011-07-28 Nieśmiertelnik tekturowy strona 1 LEGITYMACJA ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 2 KORPUSU 2011-07-28

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/31948,120-rocznica-urodzin-nadkom-jozefa-bochenskiego-patr ona-slaskiego-oddzialu-straz.html

Bardziej szczegółowo

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych

strona 1 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - brązowa. Z lat 90-tych strona 1 Wzorowy Dowódca 2011-07-27 Wzorowy Dowódca Opis przedmiotu: Wzorowy Dowódca - złota,

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy

Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy Stulecie powstania Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy Burmistrz Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Fundacja Pole Kultury, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął:

HISTORIA I TRADYCJE. Zgodnie z Decyzją Nr 154/MON Ministra Obrony Narodowejz dnia 19 listopada 2018 r. Pułk przejął: HISTORIA HISTORIA I TRADYCJE Na podstawie Decyzji Nr Z- 2 /Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz Decyzji Nr Z-17/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Referat F (Wydz. Mob.) Korespondencja ogólna Akta organizacyjne Korespondencja Pol

Referat F (Wydz. Mob.) Korespondencja ogólna Akta organizacyjne Korespondencja Pol 1 2 3 4 5 6 7 8 (Uwaga: późniejsza nazwa Oddział dla Spraw Polaków na Kontynencie) Rozbudowa PSZ a) Wojsko b) Lotnictwo c) zarządzenia War Office d) zarządzenia SHAEF Korespondencja w sprawie rozbudowy

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/aktualnosci/59152,rejestracja-do-ii-edycji-konkursu.html 2019-06-19, 20:44 Rejestracja do II edycji konkursu Zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

7.oo Z prośbą o dary Ducha św. dla Krystyny, Macieja, Emilii, Mateusza, Aleksandry (k), Krzysztofa, Moniki i Michała

7.oo Z prośbą o dary Ducha św. dla Krystyny, Macieja, Emilii, Mateusza, Aleksandry (k), Krzysztofa, Moniki i Michała PONIEDZIAŁEK 05.06.2017 r. 7.oo Z prośbą o dary Ducha św. dla Krystyny, Macieja, Emilii, Mateusza, Aleksandry (k), Krzysztofa, Moniki i Michała 8.oo + Jadwiga w 1 rocz. śm. i Stefan, Marian w 45 rocz.

Bardziej szczegółowo

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA

PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA JACEK GRZYBAŁA PODCHORĄŻY JAN BOLESŁAW GRZYBAŁA Wspomnienie o Janie Bolesławie Grzybale, z początku Jego służby wojskowej, nauki w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii

Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Historia Grabowca, Feliks Boczkowski 1 Wspomnienie, w setną rocznicę urodzin, Boczkowski Feliks (1909-1942), mgr praw i ekonomii Chłopak ze wsi, radca z Warszawy, więzień z Oświęcimia w pamięci naszej

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej http://nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/30652,dzisiaj-uczcilismy-100-jubileusz-odzyskania-przez-pol ske-niepodleglosci.html 2019-06-13, 13:26 Dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o

Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem) S I Ł Y Z B R O J N E Rzeczypospolitej Polskiej Z e s z y t e w i d e n c y j n y p o d o f i c e r a z a w o d o w e g o... Nazwisko... Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r.

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny r. PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 17.04.2017 r. 7.3o + Bernadeta i Bronisław, Rodzice z obojga stron, Henryk, Jan, Marian 7.3o + Stanisława (k) i Stanisław, Janusz, Grzegorz i Martin Woźniakowscy 9.oo + Tadeusz

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WOJSKO POLITYKA

HISTORIA WOJSKO POLITYKA KONFERENCJA NAUKOWA HISTORIA WOJSKO POLITYKA MARIAN KUKIEL (1885 1973) I JEGO DZIEŁO ZAPROSZENIE W dziejach Polski Marian Kukiel chlubnie odznaczył się na wielu obszarach. Był wybitnym historykiem, żołnierzem,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2017

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2017 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2017 W A R S Z A W A 2 0 1 7 Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie

Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Program XXXVII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie Rapperswil, 2.09-06.09 2015 02.09 (środa) przyjazd i rejestracja w ośrodku konferencyjnym 19.00 kolacja 03.09 (czwartek)

Bardziej szczegółowo

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej

Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karol Estreicher twórca Bibliografii polskiej zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Jasińska Kielce 2008 Wstęp Karol Estreicher

Bardziej szczegółowo

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Ryszard Żmuda Sylwetka Stelli Fronczak w 85 rocznicę urodzin, 60 lecie pracy zawodowej Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 412-417 2014 BIOGRAFIE WSPOMNIENIA REFLEKSJE Dr Ryszard Żmuda Łódź UM sylwetka

Bardziej szczegółowo

Sztandar znajduje się na stałe w jednostce wojskowej a w czasie walki w rejonie działań bojowych jednostki. Powinien być przechowywany w miejscu

Sztandar znajduje się na stałe w jednostce wojskowej a w czasie walki w rejonie działań bojowych jednostki. Powinien być przechowywany w miejscu Sztandar Na wniosek Ministra Obrony Narodowej Pana Stanisława Dobrzańskiego w dniu 13 października 1997 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski nadał Pułkowi Ochrony sztandar,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła.

PONIEDZIAŁEK r. NMP Matki Kościoła. PONIEDZIAŁEK 21.05.2018 r. NMP Matki Kościoła. 7.3o + Rodzice: Helena, Stanisław, siostra Stefania (k) i zmarli z rodzin z obojga stron 7.3o 9.oo + Barbara Cierlecka w 1 rocz. śm., Zofia, Jan Maruszczak,

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 02.01.2017 r. 7.00 + Bernard w 25 rocz. śm. i zmarli z rodziny Grygrowicz i Hałas 7.00 Z prośbą o błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Marka oraz ich dzieci i wnuków 7.00 O szczęśliwą

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014

PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 PUŁK OCHRONY im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego PLAN WSPÓŁPRACY PUŁKU OCHRONY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W ROKU 2014 W A R S Z A W A 201 3 1 Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Jan Nowak-Jeziorański Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Opracowanie: Karol Mazur Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Ossolineum Jan Nowak-Jeziorański Kalendarium życia 2 października 1914 roku Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW 1939, 1944-45 Nr zespołu: AW III/665 1 I. Charakterystyka twórców

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 11.12.2017 r. 6.3o + Łucja (k) w 5 rocz. śm., Franciszek w 16. rocz śm. Jasińscy 6.3o W intencji Parafian 8.oo + Jan Kurczewski w 12 rocz. śm., Rodzice Kurczewscy i rodzeństwo, Rodzice Głysz

Bardziej szczegółowo

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA NASZE SYMBOLE ODZNAKI POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Odznaki pamiątkowe mają w Wojsku Polskim bogatą historię. Ich zadaniem była integracja żołnierzy; poleczności jednostki wojskowej, dbanie o jej dobre

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 23.10.2017 r. 7.oo + Teresa Kozłowska 8 Msza św. Gregoriańska 7.oo + Halina Krajniak - 22 Msza św. Gregoriańska 8.oo + Bronisława (k) Staniek 23 Msza św. Gregoriańska 8.oo + Czesław Rebella

Bardziej szczegółowo

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni KAPITAN Z ŻYCHLINA BYŁ PIERWSZY (14.09.2014) Wiemy jak wyglądał pierwszy dowódca, pierwszej formacji, której powołanie można uznać za początek tworzenia Polskiej Marynarki

Bardziej szczegółowo

Rodzinny konkurs historyczny. Rzeplin, 23 września 2017 r.

Rodzinny konkurs historyczny. Rzeplin, 23 września 2017 r. Rodzinny konkurs historyczny Rzeplin, 23 września 2017 r. Zespół nr :. 1. Zdjęcie poniżej zrobiono w okresie I wojny światowej przed jednym z domów w Rzeplinie. Jak nazywał się właściciel tego domu? a.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ KLUBOM ARMII KRAJOWEJ

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ KLUBOM ARMII KRAJOWEJ SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ KLUBOM ARMII KRAJOWEJ Dnia 5 marca 2013 r. w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie odbyła się konferencja poświęcona historii i dziedzictwie Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej

Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej 57 Mieszkaniec Nowego Kramska podkuwa konia na froncie I Wojny Światowej Żołnierze z Babimostu na zdjęciach z rodzinami podczas pobytu w domu - okres I Wojny Światowej 58 Powstańcy Wielkopolscy z Babimojszczyzny

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 19.06.2017 r. 8.oo + Jadwiga i Józef Karczewscy, mąż Zdzisław, brat Stanisław, Rodzice: Stanisława (k) i Jan Gałka, Kazimierz Gałka 8.oo O łaskę zdrowia i wszelkiej pomyślności, opiekę Matki

Bardziej szczegółowo

ANEKS ZRÓDŁOWY Nr I 30

ANEKS ZRÓDŁOWY Nr I 30 ANEKS ZRÓDŁOWY Nr I 30 1. Metryka urodzenia Krzysztofa Golińskiego, Krężnica Jara, 25 grudnia 1939r. Źródło: Zbiory prywatne Wojciecha Golińskiego udostępnione Zespołowi Szkół w Krężnicy Jarej. 31 2. Księga

Bardziej szczegółowo

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2.

Epitafium dr. Stanisława Jana Ilskiego Puls Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, wyd. luty 2008, nr 2. cele. Tak, to prawda. Nie da się już zadzwonić, zapytać o jakiś szczegół, ustalić wspólnie jakieś nazwisko czy datę - należy pamiętać i wytrwale krok po kroku kontynuować zaczęte dzieło. Stanisław Ilski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku

Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku Sprawozdanie z otwarcia wystawy: Ryszard Kaczorowski wpisany w dzieje Uniwersytetu w Białymstoku W dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w Gabinecie Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zespół 195 Opis 1 Towarzystwo Weteranów Powstania Styczniowego

Zespół 195 Opis 1 Towarzystwo Weteranów Powstania Styczniowego 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Zespół 195 Opis 1 Towarzystwo Weteranów Powstania Styczniowego Opis dokumentów: 1. Dokumenty dotyczące utworzenia zespołu (Statut, zmiany statutu,

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r.

PONIEDZIAŁEK r. PONIEDZIAŁEK 20.03.2017 r. 7.oo + Bernadeta (k), Janusz, Wiesław Firla oraz Edward Reihs i dziadkowie z obojga stron 7.oo + Natalia, Józef i zm. Rodzice z obojga stron Waleria (k), Roman i zm. Rodzice

Bardziej szczegółowo

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Akta tajne (organizacyjne m.in. WB, Kanada) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości ul. Piłsudskiego 2, 96-100 Skierniewice tel. 46/ 833 70 93 akademia@mokskierniewice.pl Zabytkowa Willa Kozłowskich, w której mieści się Regionalna Akademia

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej PL_0001 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej 1863-1987 Numer zespołu PL_0001_OK_1852 1 Wstęp do inwentarza zespołu: Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch.

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch. Marian Lemieszek ur. 16.07.1920 r. w Sutnie, pow. Bielsk Podlaski woj. Białystok. Przed deportacją mieszkał w Wieliczkowicach gm. Wołczyn w powiecie Brześć nad Bugiem, gdzie jego ojciec był gajowym. Wraz

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r.

Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Podział dotacji na zadania z zakresu kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na 2014r. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/17446,nadwislanski-oddzial-sg-uczcil-25-lecie-powola nia-sg.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej

Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej Źródło: http://kow.strazgraniczna.pl/kar/aktualnosci/10711,obchody-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci-w-k OSG.html Wygenerowano: Piątek, 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom

Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i 2012 w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Imprezy organizowane przez MiPBP w Ropczycach w latach 2011 i w związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Ropczycom Lp. Rodzaj imprezy Tytuł Termin Adresaci Frekwencja Uwagi 1. Konferencja 1.

Bardziej szczegółowo

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego P R O M E M O R I A Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Program obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa. 2010 18 stycznia poniedziałek Godz. 18.00 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Po wybuchu I wojny światowej na krótko zmobilizowany do armii austriackiej. Przeniesiony następnie do powstającego we Lwowie Legionu Wschodniego, stał się jednym z jego organizatorów. Po likwidacji Legionu

Bardziej szczegółowo