Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca"

Transkrypt

1 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki akcji 1 kw / Kurs na koniec okresu 106,00 93,99 12,8 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 113,84 /91,50 104,25 /62,01 Zysk na jedną akcję MSSF (annualizowany) 8,37 6,56 27,5 % Relacja kurs/zysk (na koniec okresu) 12,7 14,3 Zwrot całkowity dla akcjonariusza 12,8 % 43,6 % Kapitalizacja rynkowa (na koniec okresu) 15,6 mld 13,8 mld 12,8 % Ø obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Wskaźniki sukcesu (w mln euro) 1 kw kw / Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości ,7 % Wynik z tytułu prowizji ,1% Wynik handlowy ,8 % Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ,3 % Wynik na działalności operacyjnej ,1% Zysk brutto z działalności ,3 % Zysk netto na koniec okresu bez udziałów mniejszości ,6 % Wartości wolumenów (w mln euro) / Suma bilansowa ,1% Należności od klientów ,4 % Środki podstawowe ,9 % Kapitał własny (bez udziałów mniejszości) ,6 % Aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) ,1% Wskaźniki (w %) 1 kw kw Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) 17,9 14,3 12,7 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,76 0,63 0,56 Udział CEE w zysku brutto z działalności 41,8 54,1 40,7 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 57,3 61,6 64,1 Wynik z tytułu odsetek/ø aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) 3,40 3,53 3,32 Odpisy na utratę wartości/wynik z tytułu odsetek (Risk/Earnings-Ratio) 17,1 18,9 18,5 Odpisy na utratę wartości/ø aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) 0,58 0,67 0,61 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 11,8 12,2 12,3 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 8,2 8,3 7,9 Pracownicy / Bank Austria Creditanstalt (w osobolatach) ,7 % Austria (BA-CA AG i spółki funkcyjne) ,0 % CEE i inne spółki zależne ,6 % w tym: Polska ,0 % Placówki / Bank Austria Creditanstalt ,8 % Austria ,8 % Kraje CEE i reszta świata ,1% w tym: Polska ,2 % 2 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

3 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, Bank Austria Creditanstalt przeszedł z pełnym rozmachem z roku 2005 w rok bieżący i osiągnął w pierwszym kwartale 2006 roku rekordowy wynik finansowy. Zysk brutto z działalności wynosi 421 mln, czyli 50 % więcej niż przed rokiem. Po uwzględnieniu podatków wynika z tego zysk w wys. 308 mln (+ 49 %) i wskaźnik rentowności kapitału (ROE netto) w wys. 17,9 %. Zgodnie z trendem miał miejsce w ciągu ostatnich kwartałów kontynuacyjny wzrost osiąganych wyników finansowych. Podstawę tego wzrostu stanowią trwałe składniki wyników, jakimi są przychody z tytułu odsetek netto i wynik z tytułu prowizji, które ulegały w tym okresie ciągłemu zwiększeniu. Przyczyniły się do tego zarówno banki zależne w CEE jak również trzy austriackie segmenty działań z klientami. Fakt, że poprawa ta jest tak znaczna, przypisać należy jednak znakomitemu wynikowi handlowemu, który osiągając w pierwszych trzech miesiącach roku 152 mln, odpowiada już teraz dwum trzecim wartości całego roku Nawet, jeżeli nie powinno sią przekładać wyniku finansowego pierwszego kwartału na cały rok 2006, to jednak wysoka jakość niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego dowodzi, że obraliśmy właściwą drogę. Ekspansja Banku odbywa się w zakresach najbardziej rentownych, przy pełnej kontroli kosztów i ryzyka. W procesie integracji nowej Grupy UniCredit pokonaliśmy w ostatnich tygodniach bardzo ważne etapy. Zawarte w kwietniu porozumienie, pomiędzy głównymi i imiennymi akcjonariuszami Banku, stworzyło korzystne warunki ku temu, ażeby Bank BA-CA mógł przejąć swoją ważną rolę w obrębie nowej Grupy. Po pierwsze przejmiemy funkcję holdingu w odniesieniu do działalności Grupy UniCredit w CEE, a tym samym również banki zależne UniCredit i HypoVereinsbank w tym regionie (za wyjątkiem Polski). Obszar naszej działalności powiększa się z 12 do 24 krajów o dużym potencjale rozwoju, przy czym w niektórych krajach rynki muszą zostać jeszcze pozyskane. Przeniesienia dokonane zostaną według wartości rynkowych. Przyniesie to ze sobą zwiększenie wolumenów w naszej działalności, podobnie jak i kapitału własnego na rzecz naszej dalszej ekspansji. Po drugie również w Austrii wzmacniać będziemy swoją pozycję na rynku, a także w dalszym ciągu zwiększać wydajność. Skoncentrowane w obrębie całej Grupy zostaną Asset-Management i Investment-Banking. Umożliwi nam to wykazanie się swoim know-how wśród o wiele większej grupy klientów i przyniesie dodatkowe walory standingu jednego z pięciu największych banków na terenie Europy. Poprawa w zakresie operacyjnym ostatnich kwartałów, jak i stojące przed nami w Grupie UniCredit zadania, które pokonywać będziemy również przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń zdobytych w zakresie integracji, stanowią fundament dla dalszego i trwałego rozwoju na naszych obydwóch rynkach podstawowych. Z wyrazami szacunku Erich Hampel Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

4 Notowania akcji Banku BA-CA i akcji Banku UniCredit EUR BA-CA 85 Wartość 19,92 akcji 80 Banku 75 UniCredit 70 Obrót (w sztukach, 65 wyrównany) 60 Rozwój notowań akcji Banku BA-CA Kurs akcji Banku Austria Creditanstalt podążał czego należało się spodziewać bardzo wiernie za rozwojem notowań akcji Banku UniCredit, aż do momentu upływu terminu wymiany akcji, kiedy to w listopadzie/grudniu ulegając tendencji spadkowej zaczął jednak odbiegać od rozwoju notowań akcji UniCredit, a spread 19,92 razy akcji UniCredit w stosunku do kursu akcji BA-CA wzrósł na samym szczycie do 25 %. W ciągu roku 2006 doszło do ponownego zmniejszenia się tego odstępu pomiędzy rozwojem notowań obu akcji, a spread zmalał do 12 % 14 %. Zachowując tę różnicę, notowania akcji Banku BA-CA podążały potem przy silnie zmniejszonych obrotach mniej więcej za rozwojem notowań akcji UniCredit. 21 lutego 2006 roku kurs akcji BA-CA wyznaczył swoje nowe historyczne maksimum na poziomie 113,84 (Intraday), po czym ustabilizował się w granicach pomiędzy 104 a 105. Pod koniec marca kurs akcji BA-CA kształtował się na 106, co odpowiada kapitalizacji rynkowej w wys. 15,6 mld. W pierwszych trzech miesiącach 2006 roku Bank BA-CA odnotował równolegle do poprawy indeksu giełdowego ATX (+12,9 %) dalszy wzrost kursu akcji o 12,8 %. Począwszy od emisji w lipcu 2003 roku doszło tym samym do przeszło trzykrotnego wzrostu wartości kursu (+ 266 %). Rachunkowy udział BA-CA w indeksie ATX wynosi przy czynniku posiadania rozproszonego w wys. 0,1 ok. 2,5 %, a dzienne obroty zmniejszyły się do handlowanych akcji w jeden dzień giełdowy (2005: sztuk). Na bazie zysków kwartalnych, BA-CA oceniony został wskaźnikiem Price/Earnings-Ratio w wys. 12,7x (Price/Book-Value: 2,19x). S Termin wymiany L M K M C L S W P L G S L M K M Tys. sztuk dziennie Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2006 W I kwartale 2006 roku ogólna sytuacja ekonomiczna jak i rynki finansowe dostarczyły działalności bankowej pozytywnych impulsów: Gospodarka światowa ożywiła się pod wpływem mocnego Rebound w USA po słabym IV kwartale, a także silnego wzsrostu godpodarczego w Azji południowo-wschodniej, pomimo tego że ceny ropy naftowej kształtowały się nadal na bardzo wysokim poziomie (w średniej kwartalnej wynosiły one 63 USD za baryłkę, pod koniec kw. powyżej 70 USD za baryłkę). W Europie przeprowadzane w przemyśle ankiety wykazywały pozytywne nastroje przy silnym wzroście produkcji. Do zawdzięczenia było to eksportom, podczas gdy popyt krajowy rozwijał się dość powściągliwie. Tempo wzrostu gospodarczego w Krajach CEE uległo w I kwartale 2006 roku dalszemu zwiększeniu: W CEE-11 wynosił on realnie 5,3 %, po 5,2 % odnotowanych w poprzednim kwartale i 3,8 % w ubiegłym roku. Przy tym popyt krajowy zyskał w większości krajów na dynamice. Po impulsach wywołanych przez odnoszący sukcesy eksport (min. do krajów eksportujących surowce, lecz również w ramach współpracy pomiędzy producentami i dostawcami europejskiego przemysłu samochodowego), doszło do zwiększenia przede wszystkim inwestycji na wyposażenie; których stopy wzrostu kształtują się obecnie na 10 %. Konsumpcja uległa wprawdzie stabilizacji, lecz jej wzrost kształtuje się nadal jeszcze poniżej przeciętnej. W średniej roku 2006 oczekujemy, że będzie on wynosił 5,1%. W Austrii doszło w I kwartale 2006 roku do ponownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego (zwiększenie wys. 3,3 % w porównaniu z ub. kw., annualizowane). Również tutaj bodźcem nr 1 odnotowanego wzrostu stał się przemysł. Pozytywny rozwój eksportu w ostatnich miesiącach coraz bardziej oddziaływuje na popyt krajowy. Z tego powodu zwiększyliśmy prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego na rok 2006 do 2,5 %, co oznacza najwyższy wzrost od ostatnich 6 lat. Konsumpcja powinna zyskać na niskiej inflacji (1,3 % w średniej roku 2006) i rosnącym zatrudnieniu (+ 0,9 %), pomimo tego jednak oczekujemy dalszego wzrostu wskaźnika oszczędzania. Rynki finansowe stały pod znakiem rosnących odsetek. Amerykański Bank Emisyjny (Fed) kontynuował w dwóch kolejnych etapach swój naprężający kurs (osiągając na końcu 4,75 %). Również Europejski Bank Centralny (EZB) po raz drugi podwyższył na początku marca odsetki o 25 punktów bazowych (do 2,50 % p. a.). Długoterminowe zyski z kapitału wzrosły zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w tytułach Euro w przebiegu kwartału o 46 punktów bazowych; na końcu przekroczyły nawet markę 5 % (10- letnie US-Treasuries) bądź markę 4 % (EuroBenchmarks). W walucie Euro odsetki wzrosły tym samym poprzez wszystkie okresy zapadalności. Giełdy w Europie o wiele wyraźniej zyskały w przebiegu kwartału na wartości (EuroStoxx +10,3 %) niż w USA (S&P + 3,7 %). Pożyczki emerging markets w dalszym ciągu cieszyły się powodzeniem (pomijając chwilową fazę niepewności w pierwszej połowie marca), podobnie zresztą jak Corporate Bonds. Spready w segmencie-high-yield były w dalszym ciągu bardzo małe. 4 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

5 Rekordowy wynik finansowy w I kwartale 2006 roku: 421 mln zysku brutto, 50 % powyżej r. ub., dzięki kontynuacyjnej operacyjnej poprawie w przebiegu ostatnich kwartałów. Zysk netto na koniec okresu: 308 mln (+49 %), zysk na jedną akcję annualizowany 8,37 (w I kw. 2005: 5,63 ). Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 17,9 % (w I kw r. wynosił jeszcze: 12,7 %). Nadzwyczajny wynik handlowy: 152 mln dwie trzecie z wyniku za cały rok Wzrost również w odniesieniu do trwałych składników przychodów i to zarówno w przebiegu kwartału jak i w porównaniu z rokiem ubiegłym. Koszty i ryzyka pomimo silnej ekspansji w CEE w dalszym ciągu pod kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) obniżył się do poziomu poniżej marki 60 % (57,3 %). Rezerwa na ryzyko w Austrii (po uwzględnieniu efektów jednorazowych w poprzednim kwartale) na dokładnie tym samym poziomie roku ubiegłego; jedynie umiarkowany wzrost w CEE. Wskaźnik ryzyko/zysk (R/E-Ratio) 17,1% po 18,5 % przed rokiem. Wyważona struktura działalności: CEE przyczynia się w 42 % do zysku brutto z działalności (wzrost: +55 %), działania z klientami w Austrii 37 % (wzrost: 14 %). Wdrażanie ofensywy zwiększania rentowności w segmencie SME. Wzrost (aktywa ważone ryzykiem) i alokacja kapitału w pierwszym rzędzie w CEE (+32 %) i segmencie Klienci Detaliczni w Austrii (+8 %). Poprawa efektywności kapitału w segmentach Duże Firmy & Nieruchomości Komercyjne, a także Rynki Międzynarodowe. Przegląd ogólny Bank Austria Creditanstalt wystartował z pełnym rozmachem z roku 2005 w rok 2006: W swojej działalności podstawowej odnotował dalszą ekspansję i osiągnął zysk brutto z działalności w wys. 421 mln. Pozwoliło nam to na kontynuacyjną poprawę osiąganych wyników w przebiegu ostatnich kwartałów: W porównaniu z IV kwartałem 2005 roku odnotowujemy wzrost wysokości 26 %, jeżeli uwzględnimy w wartości porównawczej nakłady specjalne/jednorazowe tamtego kwartału (bez ich uwzględnienia: powyżej 100 %); Z porównania z rokiem ubiegłym (w stosunku do I kwartału 2005) wynika wzrost o 50 %. Zysk netto bez udziałów mniejszości, osiągający w I kwartale 2006 roku 308 mln był o 49 % wyższy niż przed rokiem. Zysk na jedną akcję wyniósł 8,37 (annualizowany) po 6,76 w kwartale poprzednim (po skorygowaniu) i 5,63 w I kwartale 05. Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto poprawił się do wartości 17,9 % (w ub. kw.: 14,3 %, I kw. 05: 12,7 %). Wzrost osiąganych wyników był skutkiem ciągłej poprawy po stronie przychodów przy zmniejszonym rozwoju kosztów i stabilnej pozycji rezerw na aktualizację wartości. Tym samym przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości były wyższe o 8 % w stosunku do ub. kw. (po skorygowaniu) i o 25 % w stosunku do ub. roku. Zawarte w tym trwałe składniki przychodów jakimi są: przychody z tytułu odsetek netto i wynik z tytułu prowizji, odnotowywały z kwartału na kwartał pozytywny rozwój. Decydującym dla tego silnego rozwoju w 1 kwartale 2006 roku okazał się nadzwyczaj dobry wynik handlowy wynoszący 152 mln. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku osiągnął on dwie trzecie wyniku z całego roku Wszystkie segmenty działalności przyczyniły się w porównaniu z rokiem ubiegłym do osiągniętej poprawy wyników, a wśród nich tym razem zwłaszcza Rynki Międzynarodowe, na który to segment przypada znaczna część wyniku handlowego, jak również segment Centra Korporacyjne, w którym ujmowane są przychody naszej jednostki na Kajmanach. Silny rozwój kontynuowały przede wszystkim banki zależne w CEE. Wkład segmentu CEE w osiągnięty zysk brutto z działalności wynosi 176 mln i tym samym 42 % (wzrost: 55 % w stosunku do ub. r.). Przyspieszony wzrost gospodarczy i szybko postępująca monetaryzacja ugruntowały ekspansję po stronie kredytów i lokat, a modernizacja sektora finansowego doprowadziła do silnie rosnących wpływów z tytułu prowizji w zakresie działalności usługowej i papierów wartościowych. Wkład w zysk brutto z działalności pochodzący ze strony trzech austriackich segmentów działań z klientami, utrzymał się przy osiągniętych 157 mln lub 37 %, mniej więcej na tym samym poziomie. Na prowadzoną działalność wpływ wywarła po pierwsze początkowa faza cyklu odsetkowego, która wzmocniła kompresję marż po stronie aktywów, natomiast po stronie pasywów doprowadziła tylko do nieznacznej poprawy; a po drugie austriackie segmenty mogły skorzystać poprzez własne emisje, fundusze i produkty strukturyzowane z obecnego boomu papierów wartościowych, i dalej rozbudować swoją pozycję na rynku w zakresie transakcji instrumentami pochodnymi w sposób prowadzący do dalszego wzrostu wyniku z tytułu prowizji. Nakłady związane z pozycją rezerw na aktualizację wartości uległy ponownej normalizacji po dokonaniu w ub. kwartale jednorazowych dopasowań. Zysk brutto z działalności w przebiegu kwartałów mln kw po skorygowaniu 1) 190 po skorygowaniu 2) 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw ) Efekty jednorazowe 3kw: Investkredit: 130 mln, Tiriac: 123 mln, rezerwa na koszty restrukturyzacji: 60 mln 2) Efekty jednorazowe 4kw: Odpisy na utratę wartości: 70 mln, koszty działania i ogólnego zarządu: 25 mln, rezerwa na koszty restrukturyzacji: 48 mln 421 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

6 Rachunek zysków i strat w szczegółach Przychody z tytułu odsetek netto (609 mln ) uległy z czwartego kwartału 2005 roku na pierwszy kwartał 2006 roku dalszemu zwiększeniu i przewyższyły wartość roku ubiegłego o 7 %. Pozytywnie do osiągnięcia tego wzrostu przyczynił się przede wszystkim segment działalności CEE, przy udziale wszystkich grup krajów. W Austrii udało nam się dobrze utrzymać pozycję przychodów z tytułu odsetek, co sprowadza się wobec postępującej kompresji marż w działalności kredytowej (konkurencja bezwzględnie wypierająca innych z rynku poprzez oferowane warunki, przy wzroście stóp refinansowania) do rosnących wolumenów kredytowych, a także do silnego wzrostu lokat i korzystnego rozwoju marż po stronie pasywów. W sumie wartość wyniku z tytułu odsetek obejmującego nieregularne wpływy przychodów z dywidendy kształtowała się wyłącznie z powodu tego sezonowego czynnika, poniżej wartości kwartału poprzedniego, lecz o 8 % powyżej porównawczej wartości roku ubiegłego. Rezerwy na aktualizację wartości, które w poprzednim kwartale były poprzez efekty jednorazowe wynoszące 70 mln (179 mln ) dość wygórowane (z powodu udoskonalonej metodyki i wewnątrzgrupowego dopasowania ryczałtowych aktualizacji pojedynczych wartości w transakcjach kredytowych o małych wolumenach), uległy zgodnie z planem normalizacji. Ich zwiększenie odnotowane w CEE było nieznaczne wobec mającej tam miejsce ekspansji i zwiększenia przychodów: Wartości wskaźnika ryzyko/zysk i wskaźnika netto utoworzonych rezerw były malejące i kształtowały się w dalszym ciągu poniżej poziomu w całym Banku. W segmencie Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne udało nam się silnie obniżyć pozycję aktywów ważonych ryzykiem jak i zwiększeń na aktualizację wartości. Trwały wzrost przychodów mln kw. 2kw. 3 kw. 4 kw. 1kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1kw Dywidendy Przychody z tytułu odsetek netto Wynik z tytułu prowizji Rezerwy na aktualizację wartości w kwocie 110 mln kształtowały się przez to w sumie na dokładnie tym samym poziomie co w I kwartale 2005 roku. Wskaźnik ryzyko/zysk wynosił na końcu 17,1% po 26,0 % w IV kw.2005 r. (efekty specjalne) i 18,5 % przed rokiem. Wskaźnik netto utworzonych rezerw obniżył się ponownie po dokonaniu jednorazowych dopasowań z 0,92 % (IV kw./05) do 0,58 % (rezerwy na aktualizację wartości mierząc wg. portfela bankowego). Wynik z tytułu prowizji udało nam się jak już w przebiegu całego poprzedniego roku silnie zwiększyć. Osiągając 416 mln przewyższył on bardzo wysoką wartość z IV kw r. i kształtował się przez to o 86 mln lub 26 % powyżej ub. roku. Przyczyniła się do tego zarówno CEE jak i austriackie segmenty działalności. W Austrii zadecydowały o tym transakcje papierami wartościowymi, a w tym sukces rynkowy naszych produktów gwarancyjnych i funduszy tematycznych oferowanych przez AMG i Capital Invest, które zarówno pod względem tematycznym jak i pod względem kalkulacji ryzyka/zwrotu dokładnie odpowiadały zaistniałemu popytowi. Ożywieniu uległa również działalność powiernicza. Kolejnym czynnikiem sukcesu stały się transakcje instrumentami pochodnymi, służącymi zabezpieczeniu ryzyka płynności, odsetek i kursu wymiany klientów korporacyjnych i w coraz większym stopniu również na szczeblu komunalnym. W tym kontekście udało nam się jeszcze bardziej rozbudować naszą bezsporną pozycję lidera na rynku. Również w krajach CEE, coraz większa część przychodów z działalności operacyjnej przypada na działalność z wpływem na prowizje: na końcu 35 %, w porównaniu z 41% w austriackich segmentach działań z klientami. W CEE najważniejsze impulsy pochodzą również z transakcji papierami wartościowymi i z Custody (bardziej jednak z powodów strukturalnych niż koniunkturalnych), z instrumentów pochodnych we współpracy z klientami, a także z coraz bardziej popularnej bankowości elektronicznej; natomiast w Europie Południowo-Wschodniej wzrastają dodatkowo prowizje od udzielonych kredytów jak i przychody z obrotu płatniczego. Wynik handlowy, wynoszący w ostatnich latach zawsze pomiędzy 220 mln a 260 mln i stanowiący tym samym pomimo dynamiki naszej imanentnej działalności niezawodny filar dochodowości Banku, był w I kw roku prawie dwa razy większy od już wtedy bardzo dobrego wyniku za I kw r. Było to w większej mierze zasługą wiedeńskich wydziałów handlowych, jak również naszej spółki off-shore na Kajmanach, inwestującej w fundusze hedgingowe. Handel na rynkach Mainstream skorzystał ze zmiany oprocentowania. Oprócz tego na korzyść wyszły nam tutaj wypracowane przede wszystkim w ostatnich latach kompetencje jako ogniwo łączące inwestorów międzynarodowych z krajami CEE (wraz z Turcją). Z równie wielkim powodzeniem rozbudowaliśmy współpracę z klientami na rynku pierwotnym, w handlu z instytucjami i w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz klientów korporacyjnych. W sumie przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości (1.098 mln ) kształtowały się łącznie o 8 % powyżej wysokiego poziomu z IV kw r. i o 25 % powyżej tych z I kw r. 6 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

7 Przeciwstawić temu można koszty działania i koszty ogólnego zarządu (693 mln ), które lekko przewyższyły skorygowaną wartość kwartału poprzedniego (o 2 %) i również w porównaniu z rokiem ubiegłym (wzrost o 9 %) pozostawały wyraźnie w tyle za osiągniętym wzrostem przychodów. Wzrostu w porównaniu rocznym sprowadza się do krajów CEE, a mianowicie w znacznym stopniu do poszerzenia kręgu konsolidacji, a także efektów wynikających z kursów wymiany. Zadowalający wskaźnik koszty/dochody wynoszący na końcu 57,3 % (w całym roku 2005: 61,6 %) odzwierciedla z jednej strony dobre wyniki, a z drugiej strony umiarkowany na tle ekspansji naszej działalności rozwój kosztów. Wynik na działalności operacyjnej wynoszący 405 mln (+ 65 % powyżej roku ubiegłego) uzupełniany jest przez pozytywny wynik z inwestycji finansowych (+17 mln ), do którego osiągnięcia przyczynił się w znacznym stopniu segment działalności Rynki Międzynarodowe. Po odjęciu podatków i udziałów mniejszości wynika z tego zysk netto w wys. 308 mln, przewyższający o 101 mln lub 49 % wartość z roku ubiegłego. Mierząc według średnich aktywów ważonych ryzykiem, Bank BA-CA powiększył się w porównaniu z I kw r. o 5 %. Podczas gdy wolumen ważony ryzykiem w trzech austriackich segmentach współpracy z klientami uległ tylko lekkiemu zwiększeniu (+1%), co sprowadza się przede wszystkim do redukcji w zakresie segmentu Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne, jak i do aktywnego zarządzania portfelami ( 8 %), to wzrost tego wolumenu w porównaniu z rokiem ubiegłym w segmencie działalności CEE wynosi 32 %. Również zakresowi segmentu Rynków Międzynarodowych udało się zmniejszyć aktywa ważone ryzykiem i tym samym związanie kapitału własnego. Wielkości docelowe w przebiegu kwartałów w % Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) 12,7 64,1 14,8 12,3 Wskaźnik koszty/dochody 59,9 59,5 14,3 60,8 17,9 57,3 1kw./05 2kw./05 3kw./05 4kw./05 1kw./06 gruba linia: po uwzględnieniu efektów jednorazowych w 3 i 4 kw r. cienka linia: przebieg jak wykazano w % Segmenty działalności w 1 kwartale 2006 Klienci Detaliczni/Austria mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej 1) % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 11% 17 % Kapitał własny udział 13 % 13 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 20,9 % 22,1% Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 2) 16,4 % 17,3 % 1) Wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik handlowy, pozostałe przychody i koszty operacyjne 2) Zysk netto annualizowany/średni przydzielony kapitał własny Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich tabeli w tym rozdziale. W segmencie działalności Klienci Detaliczni/Austria udało nam się w porównaniu z kwartałem ubiegłym utrzymać na prawie tym samym poziomie przychody z działalności operacyjnej (+1%), a w porównaniu z rokiem ubiegłym nawet o 5 % zwiększyć. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się w porównaniu do 4 kwartału 2005 r., osiągając prawie poziom roku poprzedniego. Rozwój koniunktury i marż wywierał jak na początku każdego cyklu odsetkowego zróżnicowany wpływ na zarządzanie aktywami i pasywami. Po stronie pasywów doszło do ożywienia w odniesieniu do marż, które przede wszystkim po stronie lokat a-vista i zmiennie oprocentowanych lokat oszczędnościowych, wspierały wynik z tytułu odsetek. W działalności kredytowej nie udało się w pełni przez wzgląd na konkurencję przekazać dalej zwiększenia oprocentowania rynkowego, a tym samym stóp refinansowania, przez co warunki na jakich przydzielane są kredyty spadły do najniższego od trzech lat poziomu. Tylko dzięki przeprowadzonym z powodzeniem inicjatywom sprzedaży, i wynikającemu z nich znacznemu wzrostowi wolumenów (+11% w BA-CA AG) udało się w miarę wyrównać postępujący spadek marż. O dodatkowe impulsy ma się postarać nowy produkt pod nazwą Kredyt Sukcesu, będący szybkim kredytem do , który może zostać przydzielony w trybie przyspieszonym podczas jednej tylko wizyty u klienta. Kampania na jego rzecz rozpoczęła się właśnie z powodzeniem. Historię sukcesu odnotowano w I kwartale w zakresie papierów wartościowych: Przypływ środków netto (468 mln ) był dwa razy większy od średniej kwartalnej roku 2005, już tylko w samym marcu udało się uplasować netto przeszło jeden mld. Zwłaszcza produkty gwarancyjne spółek zależnych BA-CA tj. AMG i Capital Invest stały się przebojem w tym okresie, osiągając rekordowy zbyt w wys. 744 mln (obok obligacji konwersyjnej Wohnbaubank w różnych wariantach), a w tym Indeks surowców/pożyczka z gwarantowaną stopą zwrotu, gwarancja Capital Invest R. I. CH. (na Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

8 mieszany fundusz Rosja, Indie i Chiny). Asset Management Banku BA-CA (łącznie z BANKPRIVAT) zarządzał pod koniec marca sumą 35,6 mld, w tym 2,5 mld w lokalnych spółkach zależnych Capital Invest. Z powodu tego ożywienia działalności w zakresie papierów wartościowych i depozytów doszło do wyraźnego wzrostu wyniku z tytułu prowizji w przebiegu jak i odstępie od ubiegłego roku w wys. +14 %. Rezerwy na aktualizację wartości zmniejszyły się zgodnie z planem do 25 mln, po tym jak jednorazowe dopasowania zwiększyły pozycję odpisów na utratę wartości w 4 kwartale 2005 roku o 138 mln. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wzrosły o prawie 5 % do 236 mln, przez co mogliśmy utrzymać na poziomie roku ubiegłego wskaźnik koszty/dochody (C/I-R). Zysk brutto z działalności przewyższył tym samym lekko wynik 1 kwartału 2005 roku, a wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) wynosił pod koniec prawie 21%. Przypływy środków netto do spółek BA-CA zajmujących się inwestycjami kapitałowymi (KAGs) Kupna minus sprzedaże minus umorzenia; Fundusze inwestycyjne i gwarancje kapitałowe mln w kwartale kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1kw Klienci Korporacyjni/Austria mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 5% 5% Kapitał własny udział 13 % 13 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 10,0 % 6,8 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 7,5 % 5,1% W segmencie działalności Klienci Korporacyjni/Austria uwidoczniły się już pierwsze sukcesy wdrażanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i inicjatyw sprzedaży. Zysk brutto z działalności (24 mln ) jest wprawdzie nadal jeszcze niesatysfakcjonujący, lecz wykazuje wyraźną tendencję zwyżkową (+ 59 % powyżej roku ubiegłego). Przychody z działalności operacyjnej były o dobrych 7 % wyższe niż w 1 kwartale ubiegłego roku. Na wyniku z tytułu odsetek odbił się przede wszystkim negatywny rozwój marż w zakresie kredytów przeznaczonych na środki na prowadzenie Redukcja kosztów działalności (w mniejszym stopniu w zakresie działania i ogólnego zarządu finansowania inwestycji), co jednak mogło zostać wyraźną przyczyną skompensowane poprzez lekką poprawę marż i poprawy sytuacji wzrost wolumenów po stronie pasywów. W przeciwieństwie do tego wynik z tytułu prowizji przewyższył wyraźnie wartość roku ubiegłego. W zakresie transakcji papierami wartościowymi doszło do wzrostu wolumenów (jak również dochodów) zgodnie ze strategią i rynkiem, o więcej niż połowę. Również usługi w parze ze staraniami związanymi z Cross-Selling cieszyły się zwiększonym powodzeniem, i to zarówno w odniesieniu do zbytu instrumentów pochodnych, jak również do bankowości elektronicznej. Ważny wkład w poprawę sytuacji stanowiła w porównaniu z rokiem ubiegłym, redukcja kosztów działania i ogólnego zarządu ( 4 %). W ten sposób obniżeniu mógł ulec z 64 % do 57 % wskaźnik koszty/dochody (C/I-R). Rezerwy na aktualizację wartości obniżyły się jak zapowiedziano po jednorazowym odciążeniu w poprzednim kwartale, ponownie do 43 mln ; stanowią one jednak nadal ok. 47 % wyniku z tytułu odsetek. Program restrukturyzacji SME, przy pomocy którego zamierzamy średnioterminowo trwale zwiększyć rentowność ponad kosztami kapitału, wszedł w 1 kwartale w fazę swojej realizacji. Związany z tym katalog planowanych przedsięwzięć dotyczy Postępująca zarówno strony dystrybucyjnej, jak i procesów i restrukturyzacja segmentu SME zarządzania ryzykiem. Automatyzacja w codziennej działalności, telefoniczny model opieki nad klientem, a także priorytetowe użycie naszego portalu internetowego bądź portalu-online BusinessNet mają przyczynić się do trwałej redukcji wysokich kosztów tego segmentu. Równocześnie zwiększona ma zostać rentowność poprzez intensywny Corss Selling, przy czym punktem stycznym jest tutaj nasz bezpłatny FinanzCheck. W odniesieniu do technicznego wdrażania elektronicznego przetwarzania danych wymienić należy Pre-approved Limit (na bazie automatycznej analizy bilansu), jak i F -kredyt natychmiastowy, który pozwala na automatyczne opracowywanie kredytów na środki na prowadzenie działalności, inwestycje jak i kredytów gwarancyjnych, w Ponit-of-Sales (łącznie z zachowaniem wszystkich istotnych zabezpieczeń). 8 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

9 Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne (GI) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 19 % 26 % Kapitał własny udział 19 % 22 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 23,7 % 19,4 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 18,5 % 15,2 % W segmencie Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne (GI) udało nam się dalej zwiększyć przychody z działalności operacyjnej (bez wliczania sezonowo mniejszych przychodów z dywidendy). Przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu ryzyka były tym samym o 22 % wyższe niż przed rokiem. Rachunek zysków i strat tego segmentu uległ na tyle dalszej poprawie jakościowej, że noszące ryzyko zaangażowanie bezpośrednie, Nadmierna płynność przegrupowywane było w dalszym ciągu na finansowa pogarsza rzecz rozwiązań rynku kapitałowego dla warunki oferowane przez segment przedsiębiorstw (i w zwiększonym stopniu Duże Firmy również dla gmin). Odczytać można to po pierwsze na zmniejszających się aktywach ważonych ryzykiem, a także na malejącej rezerwie na aktualizację wartości wynosi ona właśnie 3 mln w odniesieniu do zaangażowania w wys. 20 mld. Po drugie udało się wzmocnić intensywne pod względem stwarzania wartości usługi doradcze, o czym świadczy rosnąca działalność podstawowa i sukces rynkowy produktów Treasury łącznie z zastosowaniem instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem płynności, odsetek i FX. W ten sposób doszło do wzrostu wyniku z tytułu prowizji w porównaniu z kwartałem ubiegłym o 38 %, a w porównaniu z rokiem ubiegłym o 65 %. Wynik z tytułu odsetek był w 1 kwartale 2006 roku osiągając 110 mln wprawdzie nadal dominującym składnikiem przychodów, pozostawał jednak lekko w tyle za wynikiem roku ubiegłego. Jest to uwarunkowane zwłaszcza redukcją aktywów ważonych ryzykiem w 4 kwartale 2005 roku poprzez rynek wtórny (CDS, Securitization BA-CA Leasing) Początkowa faza cyklu odsetkowego uwidoczniła się przede wszystkim po stronie pasywów, w miesięcznie wahających się przegrupowaniach lokat terminowych na wkłady a-vista, ze skutkiem pogorszenia się marż w przypadku pieniędzy jednodniowych. Tendencja wzrostowa w gałęzi działalności współpracy z klientami w odniesieniu do nieruchomości, uwidacznia się w rosnących wolumenach w zakresie podstawowym finansowania inwestycji i (pomijając dobry rozwój lokat i transakcji papierami wartościowymi) ożywionej działalność w zakresie instrumentów pochodnych. Zakresowi Public Sector udało się poprzez produkty Treasury, skompensować koniunkturalnie słabą działalność kredytową; Wywieszką w marketingu stał się FinanzCheck, oferowany na szczeblu komunalnym. W zakresie Financial Institutions zwiększyły się wpływy z prowizji w przypadku usług obrotu płatniczego i transakcje instrumentami pochodnymi z innymi spółkami zajmującymi się inwestycjami kapitałowymi. Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu wzrosły w o wiele mniejszym stopniu niż przychody, dlatego też doszło w tym segmencie do poprawy wskaźnika koszty/dochody (C/I-Ratio) na końcu do 45,8 %. Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) osiągający 18,5 %, wyraźnie przewyższył rok ubiegły i to również z powodu wspomnianej redukcji wkładu kapitału. Rynki Międzynarodowe (INM) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 18 % 15 % Kapitał własny udział 2% 3% Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 197,4 % 71,1% Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 154,7 % 56,6 % Zysk brutto z działalności w 1 kwartale 2006 roku według segmentów działalności Rynki Międzynarodowe 18% Działania z klientami w Austrii 37% Europa Środkowo- Wschodnia 42% Centra Korporacyjne 2% Segment działalności Rynki Międzynarodowe odnotował nadzwyczajny i rekordowy kwartał: Przychody z działalności operacyjnej liczone łącznie z wynikiem z inwestycji finansowych, posiadającym tutaj charakter operacyjny osiągnęły 132 mln, o prawie 50 % więcej niż w swego czasu rekordowym wyniku roku ubiegłego. Dzięki dobremu upozycjonowaniu i szerokiej dywersyfikacji portfela handlowego, mogliśmy wypracować doskonały wynik handlowy. Również wartość wyniku z tytułu prowizji przewyższała wyraźnie tę z roku ubiegłego. Zysk brutto z działalności osiągający 77 mln przewyższył poziom roku ubiegłego o 79 %. Związanie kapitału własnego mogło zostać w 1 kwartale 2006 roku w dalszym ciągu silnie obniżone: Aktywa Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

10 Rekordowy wskaźnik rentowności kapitału brutto w wys. 155 % ważone ryzykiem i przydzielenie kapitału własnego były o 35 % niższe niż w 1 kwartale 2005 roku. Tym samym wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE brutto) został podwyższony ze strony licznika jak i mianownika współczynnika do 197 % (netto 155 %). Z 2 % kapitału własnego banku, segment INM wypracował w 1 kwartale 2006 roku 18 % zysku (brutto i netto) z działalności. Wyjątkowe sukcesy I kwartału odnotowano nie tylko w wyniku z wpływem na RZiS, lecz również w zakresie Total Return. Rozwój ten sprowadza się jak już wspomniano do wyważonej struktury działalności wśród segmentów rynkowych jak i do ścisłego splecenia pomiędzy handlem własnym i coraz silniej wspieraną współpracą z klientem. Dalszym czynnikiem sukcesu jest nasza funkcja ogniwa łączącego zachodnich inwestorów z rynkami EEMEA. W pierwszym kwartale doszło do kumulacji dobrej pozycji w handlu dewizami, w zakresie High-Yield i na rynkach odsetkowych, a także jak najlepszego rozwoju w handlu akcjami. wysokiej efektywności kosztów, wskaźnik koszty/dochody (C/I-R) wynoszący 51,9 %, kształtuje się o przeszło 4 punky procentowe wyżej niż jeszcze przed rokiem. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w zysku zarówno brutto jak i netto uwidacznia się wzrost o przeszło połowę. Posiadając 33 % kapitału własnego CEE wypracowała już 42 % zysku brutto z działalności. Z zysku netto bez udziałów mniejszości (139 mln, + 55 %) wynika wskaźnik rentowności kapitału ROE netto w wys. 22 %. Skonsolidowanym bankom zależnym udało się zwiększyć zysk brutto z działalności o 47 % do 204 mln. Miarodajnie do tego dobrego rozwoju przyczynił się przede wszystkim region SEE, osiągający wartość dodatnią w wys. 79 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a także Polska osiągając + 49 %. W sumie wynik z tytułu odsetek jak i wynik z tytułu prowizji wzrosły o jedną trzecią. W pierwszym kwartale 2006 roku konsolidacją objęta została nowo nabyta bośniacka spółka zależna Nova banjalucka banka. Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 41% 40 % Kapitał własny udział 33 % 28 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 28,0 % 23,7 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 22,2 % 18,7 % W segmencie CEE kontynuowane były również w pierwszym kwartale 2006 roku wywierające wrażenie sukcesy lat ostatnich. Mierząc według aktywów ważonych ryzykiem odnotowany został w przebiegu kwartału wzrost w wys. 6 % i w porównaniu z rokiem ubiegłym w wys. 32 %. Trwałe składniki osiąganych wyników, jakim są wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu prowizji, mogły dlatego zostać zwiększone i to zarówno w odniesieniu do porzedniego kwartału jak i w porównaniu rocznym (o 37 % bądź 38 % w porównaniu do 1kw/05). Wynik handlowy tego segmentu działalności zawiera koszty zabezpieczenia kursu wymiany w wys. 5,5 mln. W sumie przychody z działalności operacyjnej osiągnęły w 1 kwartale 2006 roku 458 mln, wzrost o 116 mln lub 34 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oprócz tego dobrego rozwoju działalności, ważną rolę odegrały również dokonane w międzyczasie pierwsze konsolidacje banków Hebros Bank, Banca Tiriac, Eksimbanka i Nova banjalucka banka, a także BPH TFI/Polska. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu były o 24 % wyższe niż w roku ubiegłym, co uwarunkowane było również kosztami konsolidacji i kursu wymiany. Wzrost ten jest jednak wyraźnie niższy niż wzrost przychodów z działalności operacyjnej. Dzięki tej Kształtowanie się bilansu Od końca roku 2005 do końca marca miał miejsce wzrost sumy bilansowej o 5,0 mld lub 3 % do 163,8 mld. Tym samym była ona o 15,0 mld lub 10 % wyższa od stanu z roku ubiegłego (koniec marca 2005). Po stronie aktywów wzrost ten wywodził się przede wszystkim z działalności międzybankowej: Należności od instytucji kredytowych wzrosły w połączeniu z ożywioną działalnością handlu pieniężnego o 19 % (w ciągu kwartału) bądź o 36 % (w porównaniu z rokiem ubiegłym). Należności klientów pozostawały mniej więcej na poziomie z końca roku 2005 i były tym samym o 6 % wyższe niż w roku ubiegłym. Osiągając 86,8 mld stanowiły one 53 % sumy bilansowej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu uległy po ich spadku w roku ubiegłym ponownemu zwiększeniu (+ 4 % do 18,3 mld ), natomiast aktywa finansowe w przeciwieństwie do tego dalszemu zmniejszeniu ( 3 % do 17,5 mld ). Zmiany w bilansie w porównaniu z rokiem ubiegłym ( w por. z ) Zmiana w mld i w procentach Suma bilansowa Należności od banków Należności klientów Zobowiązania wobec banków Pieniądze klientów (środki podstawowe) Kapitał własny +8% +6% +10% +36% +11% +10% 0 5,0 10,0 15,0 + mld 10 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

11 W działalności międzybankowej po stronie pasywów odnotowano również zwiększenia, choć o niższych stopach (+1,4 mld /+ 3 %). Tutaj nakłady na środki podstawowe były dla wzrostu sumy bilansowej decydujące (+ 2,6 mld lub 3 % w ciągu kwartału/+ 8,9 mld lub +11% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Najbardziej przyczyniły się do tego zobowiązania zabezpieczone. Kapitał własny zwiększył się od końca roku ubiegłego do końca marca o 4 % do 7,8 mld, do czego najbardziej przyczynila się bieżąca tezauryzacja zysku. Był tym samym o 8 % wyższy niż przed rokiem. Bank HVB Splitska banka wykazany został w bilansach na dzień r. i r. po stronie aktywów i pasywów każdorazowo w Pozycjach przeznaczonych do sprzedaży. Umowne porozumienie o sprzedaży HVB Splitska banka zawarte zostało w dniu 20 kwietnia 2006 roku, jego closing, jak i wyłączenie z kręgu konsolidacji nastąpią prawdopodobnie w połowie roku Zmiana wkładu kapitału własnego +/ mln 1kw./06 w por. z 1kw./ Poprawa rentowności kapitału Rynki Międzynarodowe Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne Ekspansja z wpływem na bilans Austriacka Bankowość Detaliczna Środki adekwatności kapitałowej Wzrost podstawy kalkulacyjnej wg. BWG (austr. Ustawa o Bankowości) (portfel bankowy) w porównaniu z końcem roku 2005 o 0,8 mld (+1,1%) do 76,1 mld sprowadza się w większej części do zwiększonych wolumenów działalności w bankach zależnych w krajach CEE. Dynamika wzrostu skompensowana została częściowo poprzez spadające kursy wymiany w niektórych krajach CEE. Źródła finansowania zmniejszyły się z 9,2 mld do 9,0 mld ( 1,7 %). Spadek ten wynika w większej części ze zmniejszeń pozycji uzupełniających. Z tego wynika na dzień r. wskaźnik kapitału własnego w wys. 8,17 % (na końcu roku 2005: 8,29 %) i wskaźnik kapitału całkowitego w wys. 11,82 % (pod koniec roku 2005: 12,16 %). CEE Dalszy rozwój Banku BA-CA Na działalność operacyjną w nadchodzących kwartałach wpływ wywierać będzie lepsza koniunktura, ale także wzrost oprocentowania i zwiększające się ryzyka na rynkach finansowych: Wskaźniki wczesnego wykrywania i przeprowadzane ankiety mówią o zwiększeniu się w przyszłości dynamiki europejskiej gospodarki. Również w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuowany będzie wzrost o podobnych stopach jak w I kwartale. Oprocentowanie zwiększało się wyraźnie aż do końca, w odniesieniu do wszystkich okresów zapadalności. Płynność finansowa gospodarki jest jednak obfita. Wzrosty notowań kursów na rynkach akcyjnych są już daleko posunięte. Również w wysoko oprocentowanych segmentach rynku papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Spready osiągnęły już swój najniższy poziom. Na rynkach dewizowych zaobserwować można już teraz dużą dynamikę. Per Saldo tych wpływów oczekujemy w nadchodzących miesięcach ponownego od dłuższego czasu wsparcia naszej działalności ze strony koniunktury. Dobry wynik I kwartału a w tym zwłaszcza nadzwyczajny wynik handlowy nie powinien być jednak odnoszony do całego roku. Na dalszy rozwój Banku Austria Creditanstalt w przyszłych kwartałach wywrze przede wszystkim wpływ proces integracji w Grupie UniCredit. Po zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami głównymi a akcjonariuszami imiennymi Banku pewne jest, że Bank BA-CA przejmie przeznaczoną mu funkcję holdingu ds. działalności w CEE Grupy UniCredit i tym samym sieć filii Banków UniCredit i HypoVereinsbank w tym regionie. Nie dotyczy to działalności w Polsce, która zarządzana będzie bezpośrednio przez UniCredit. Bank BPH sprzedany zostanie przez nas wg. wartości godziwej Bankowi UniCredit. Z powodu zawartego porozumienia, geograficzny obszar naszego działania, poszerza się z 12 do 24 krajów, w tym Rosji, przy czym rynki w niektórych krajach muszą zostać jeszcze zdobyte. W związku ze stojącymi przed nami przejęciami, zwiększa się suma bilansowa Banku (licząc pro forma), pomimo oddania kompetencji w Polsce. Przeniesienia odbędą się na zasadzie at arm s length, to znaczy, po cenach rynkowych. Ogólnie biorąc, kapitał własny całego Banku, i przez to podstawa do dalszej ekspansji, ulegną wyraźnemu zwiększeniu. W Chorwacji w zamian za sprzedaż HVB Splitska banka otrzymamy od UniCredit odpowiedzialność za Zagrebacka banka, który posiadając sumę bilansową w wys. ok. 9 mld i udział w rynku w wys. 24 %, jest absolutnym numerem 1 tego przyszłego państwa członkowskiego UE. Oprócz tego umowa przewiduje skoncentrowanie Asset-Managementu i Investment-Bankingu, czego dokładne prawne i organizacyjne ukształtowanie stanowi jeszcze kwestię otwartą. Wymienione kroki intergracyjne wspierają rozwój działalności operacyjnej. Średnio i długoterminowo zwiększają one potencjał rozwoju i wzrostu wartości Banku w znacznym stopniu. Ożywienie koniunktury, wzrost oprocentowania, większa dynamika rynków finansowych Integracja w Grupie UniCredit zwiększa potencjał rozwoju Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

12 Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej BA-CA za 1 kwartał 2006 w porównaniu z 1 kwartałem 2005 (Noty) Zmiana mln mln w mln w % Przychody z tytułu odsetek ,7 Koszty odsetek ,4 Wynik z tytułu odsetek (4) ,9 Odpisy na utratę wartości (5) ,1 Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości ,7 Przychody z tytułu prowizji ,2 Koszty prowizji ,7 Wynik z tytułu prowizji (6) ,1 Wynik handlowy (7) ,8 Koszty działania i koszty ogólnego zarządu (8) ,3 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (9) ,7 Wynik na działalności operacyjnej ,1 Wynik z inwestycji finansowych ,5 Amortyzacja wartości firmy lub wartości niematerialnych i prawnych Zwiększenie rezerw na koszty restrukturyzacji Wynik z tytułu innych przychodów i kosztów 1 > 100 Zysk brutto z działalności ,3 Podatek dochodowy ,6 Zysk netto na koniec okresu ,2 Część okresowego wyniku netto przypadająca na udziały mniejszości ,9 Zysk netto na koniec okresu bez udziałów mniejszości ,6 Wskaźniki Zysk (strata) na jedną akcję (w ) 2,09 1,41 Wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE before taxes) 22,3 % 16,1% Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE after taxes) 17,9 % 12,7 % Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) 57,3 % 64,1% Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 17,1% 18,5 % 12 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

13 Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej BA-CA Przegląd kwartalny mln 1 kw kw kw kw kw Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik na działalności operacyjnej Wynik z inwestycji finansowych Amortyzacja wartości firmy lub wartości niematerialnych i prawnych 4 Zwiększenie rezerw na koszty restrukturyzacji Wynik z tytułu innych przychodów i kosztów Zysk brutto z działalności Podatek dochodowy Zysk netto Część okresowego wyniku netto przypadająca na udziały mniejszości Skonsolidowany zysk netto bez udziałów mniejszości Wskaźniki 1 kw kw kw kw kw Zysk (strata) na jedną akcję (w ) 2,09 0,95 2,53 1,68 1,41 Wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE before taxes) 22,3 % 10,1% 26,8 % 18,5 % 16,1% Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE after taxes) 17,9 % 8,1% 21,5 % 14,8 % 12,7 % Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) 57,3 % 62,9 % 59,5 % 59,9 % 64,1% Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 17,1% 26,0 % 16,7 % 14,3 % 18,5 % Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

14 Bilans Grupy Kapitałowej BA-CA na dzień 31 marca 2006 w porównaniu z bilansami na dzień 31 grudnia 2005 i 31 marca 2005 Aktywa (Noty) Zmiana Zmiana mln mln mln w % mln mln w % Kasa i operacje z Bankiem Centralnym (10) , ,8 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (11) , ,9 Należności od banków (12) , ,4 Należności od klientów (13) , ,8 Rezerwy na ryzyko niewywiązania się z należności (14) , ,1 Aktywa finansowe (15) , ,2 Aktywa trwałe i rzeczowe (16) , ,8 Wartości niematrialne i prawne (17) , ,7 Pozostałe aktywa (18) , ,9 Pozycje przeznaczone do sprzedaży (19) ,7 AKTYWA RAZEM , ,0 Pasywa (Noty) Zmiana Zmiana mln mln mln w % mln mln w % Zobowiązania wobec banków (20) , ,2 Zobowiązania wobec klientów (21) , ,0 Zobowiązania zabezpieczone (22) , ,8 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (23) , ,0 Rezerwy (24) , ,1 Pozostałe pasywa (25) , ,9 Fundusze podporządkowane (26) , ,2 Pozycje przeznaczone do sprzedaży (27) ,5 Kapitał własny , ,8 w tym: kapitał mniejszości , ,3 PASYWA RAZEM , ,0 Rachunek Przepływów Pieniężnych mln ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC POPRZEDZAJĄCEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Skutki zmian kursów walut obcych 4 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych obejmują również rezerwę gotówkową pozycji przeznaczonych do sprzedaży. 14 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

15 Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej BA-CA mln Kapital Kapital Rezerwy Rezerwy Rezerwy Świadczenia Udziały Udziały Kapital podsta- rezer- utwo- walu- szacunkowe pracownicze własne mniejszości własny wowy wowy 1) rzone towe zgodnie z MSR 39 2) zgodnie z MSR 19 Stan na dzień 1 stycznia 2005 r ) Rachunek pierwszego zastosowania Stan na dzień 1 stycznia 2005 r. po pierwszym zastosowaniu Podwyższenie kapitału Udziały w jednostkach dominujących Nabycia spółek Ujęte przychody i nakłady Dywidendy wypłacone Pozostałe zmiany Stan na dzień r ) mln Kapital Kapital Rezerwy Rezerwy Rezerwy Świadczenia Udziały Udziały Kapital podsta- rezer- utwo- walu- szacunkowe pracownicze własne mniejszości własny wowy wowy 1) rzone towe zgodnie z MSR 39 2) zgodnie z MSR 19 Stan na dzień 1 stycznia 2006 r Podwyższenie kapitału Udziały w jednostkach dominujących Nabycia spółek Ujęte przychody i nakłady Dywidendy wypłacone Pozostałe zmiany Stan na dzień r ) ) Kapitał rezerwowy wykazany w sprawozdaniu 2) Rezerwy według MSR 39 (z pierwszym zastosowaniem włącznie) odrębnym BA-CA AG mln. Zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych Aktywa dostępne do sprzedaży Razem Opis ujętych pozycji przychodów i nakładów w kapitale własnym mln Zyski z wyceny wartości majątkowych przeznaczonych do sprzedaży (Rezerwy na AfS) 2 68 Zyski z zabezpieczenia przepływu środków pieniężnych (Rezerwa na zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych) Skutki zmian kursów wymiany walut obcych (zmiana rezerwy walutowej) Rezerwa walutowa z wartości majątkowych przeznaczonych do sprzedaży 1 2 Straty matematyczno-ubezpieczeniowe w planach ukierunkowanych na wydajność Podatki od pozycji, przeniesionych bezpośrednio do albo z kapitału własnego 6 20 Ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto na koniec okresu Suma ujętych w okresie sprawozdawczym pozycji przychodów i nakładów Udziały własne Udziały mniejszości Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

16 Dane objaśniające (Noty) do Śródrocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Austria Creditanstalt Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Austria Creditanstalt sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Obejmuje ono pierwszy kwartał 2006 roku (od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.) i porównuje go z odpowiednim okresem roku ubiegłego. (1) Znaczące zasady rachunkowości Jako że nie występują instrumenty finansowe, które mogłyby mieć wpływ na zysk rozwodniony, dlatego zysk na jedną akcję równy jest rozwodnionemu zyskowi na jedną akcję. W pierwszym kwartale 2006 roku zysk na jedną akcję, licząc w odniesieniu do ogólnej liczby akcji wynoszącej sztuk, wykazany został w wys. 2,09 (wartość porównawcza okresu roku ubiegłego: 1,41 ). Wartości annualizowane wynoszą 8,37 dla okresu sprawozdawczego bądź 5,63 dla porównywalnego okresu roku ubiegłego (wartość dla całego roku 2005: 6,56 ). (2) Zysk (strata) na jedną akcję Z dniem 1 stycznia 2006 roku następujące spółki zależne zostały objęte konsolidacją: CA IB Securities S.A., Warszawa BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o., Warszawa CA IB Polska S.A., Warszawa CA IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H., Wiedeń CA IB International Markets AG, Wiedeń CA IB International Markets Ltd., Londyn (3) Zmiany w Koncernie/Zasięg konsolidacji w roku 2006 W dniu 30 grudnia 2005 roku Bank Austria Creditanstalt AG nabył 83,27 % (co odpowiada sztukom akcji) bośniacko-hercegowińskiego banku Nova banjalucka banka A. D., Banja Luka, który z dniem 1 stycznia 2006 roku objęty został konsolidacją. Cena kupna w wys. 31,3 mln uiszczona została gotówką. Poprzez dokonanie tego zakupu w Grupie Bank Austria Creditanstalt powstała tymczasowa wartość firmy w wys. 24,5 mln. W pierwszym kwartale 2006 roku Bank Austria Creditanstalt dokonał zwiększenia kapitału o 16 mln marek bośniackich, przez co udział Banku Austria Creditanstalt wzrósł do 90,9 %. 16 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

17 Dane objaśniające do Rachunku Zysków i Strat (4) Wynik z tytułu odsetek mln Przychody z tytułu odsetek od: kredytów i transakcji rynku pieniężnego papierów wartościowych o stałej stopie dochodu i obligacji akcji i innych papierów wartościowych o zmiennej 7 1 stopie dochodu spółek zależnych 2 8 jednostek wycenianych metodą praw własności innych udziałów 6 1 nieruchomości należących do finansowego majątku trwałego 4 6 Koszty z tytułu odsetek od: depozytów zobowiązań zabezpieczonych funduszy podporządkowanych Wynik z transakcji leasingowych WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK (5) Odpisy na utratę wartości mln Zwiększenia aktualizacja wartości kredytów i pożyczek rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 7 9 Zmniejszenia aktualizacja wartości kredytów i pożyczek rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 20 6 Wpływy z tytułu uprzednio odpisanych należności 13 8 Bezpośrednie odpisy od należności 7 8 ODPISY NA UTRATĘ WARTOŚCI (6) Wynik z tytułu prowizji mln Papiery wartościowe oraz działalność powiernicza Transakcje zagraniczne/obrót płatniczy Operacje kredytowe Inne usługi oraz usługi doradcze WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI (7) Wynik handlowy mln Wynik na instrumentach kapitałowych Wynik na instrumentach odsetkowych i wynik z pozycji wymiany WYNIK HANDLOWY Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

18 mln Koszty personalne Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne Koszty z tytułu świadczeń emerytalnych i innych świadczeń Pozostałe koszty Amortyzacja i aktualizacja wartości aktywów trwałych i rzeczowych wartości niematerialnych i prawnych bez wartości firmy KOSZTY DZIAŁANIA I OGÓLNEGO ZARZĄDU (8) Koszty działania i ogólnego zarządu mln Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH 3 15 (9) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Dane objaśniające do Bilansu Kasa i środki w Bankach Centralnych Dłużne papiery wartościowe emitowane przez emitentów publicznych i weksle uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym KASA I ŚRODKI W BANKACH CENTRALNYCH (10) Kasa i środki w Bankach Centralnych Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Papiery rynku pieniężnego Obligacje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez emitentów publicznych emitowane przez innych emitentów Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Akcje Udziały w funduszach inwestycyjnych Pozostałe 1 3 Dodatnia wartość rynkowa instrumentów pochodnych Pozostałe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 5 5 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (11) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Kredyty i pożyczki Lokaty na rynku pieniężnym NALEŻNOŚCI OD BANKÓW (12) Należności od banków wg. struktury rodzajowej 18 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

19 (13) Należności od klientów wg. struktury rodzajowej Pożyczki komunalne Finansowanie nieruchomości Kredyty w rachunku bieżącym Pożyczki Lokaty na rynku pieniężnym Pozostałe kredyty Należności z tytułu leasingu finansowego NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW (14) Rezerwy na ryzyko niewywiązania się z należności mln Rezerwy na należności Rezerwy na należności Łącznie od banków od klientów Stan na początek roku sprawozdawczego po uwzględnieniu efektów pierwszego zastosowania zmienionych zasad rachunkowości Zwiększenia Rozwiązanie Wykorzystanie Różnice wynikające z kursu walut i inne zmiany nie wpływające na wynik STAN REZERW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (15) Pozostałe aktywa finansowe Aktywa finansowe zakwalifikowane jako Held-to-maturity dłużne papiery wartościowe Aktywa dostępne do sprzedaży Udziały w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją Pozostałe udziały Pozostałe papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Aktywa finansowe wyceniane wg. wartości godziwej (FVO) Obligacje i inne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje i inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Podmioty wyceniane metodą praw własności w tym wartość firmy Equity Grunty i budynki utrzymywane jako aktywa finansowe POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE W pierwszych trzech miesiącach Grupa Banku Austria Creditanstalt osiągnęła przez wykorzystanie Fair-Value-Option w odniesieniu do aktywów finansowych, pozytywny efekt w rachunku zysków i strat w wys. 10 mln. Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

20 Grunty i budynki używane pod działalność bankową Pozostałe grunty i budynki Pozostałe aktywa trwałe rzeczowe *) AKTYWA TRWAŁE RZECZOWE (16) Aktywa trwałe rzeczowe *) Łącznie z aktywami oddanymi w leasing Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne i prawne WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (17) Wartości niematerialne i prawne Roszczenia z tytułu podatku Podatek bieżący Podatek odroczony Dodatnia wycena zabezpieczających instrumentów pochodnych Pozostałe aktywa Rozliczenia międzyokresowe POZOSTAŁE AKTYWA (18) Pozostałe aktywa Kasa i środki w Bankach Centralnych Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Rezerwa na ryzyko niewywiązania się z należności Aktywa finansowe Aktywa trwałe i rzeczowe Wartości niematerialne i prawne Pozostałe aktywa AKTYWA (19) Pozycje przeznaczone do sprzedaży Aktywa Płatne na żądanie Ze znaną datą wymagalności lub okresem wypowiedzenia Zobowiązania rynku pieniężnego wobec banków Pozostałe ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW (20) Zobowiązania wobec banków wg. struktury rodzajowej 20 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku.

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku. Informacja o działalności Grupy Banku Millennium po III kwartałach 2007 roku. Warszawa, 18.10.2007 - W pierwszych trzech kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2013 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7. Aktualizacja 2.

Aneks nr 7. Aktualizacja 2. Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo