Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych"

Transkrypt

1 Konferencja Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów Harmonogram Konferencji Wrocław kwietnia 2015 r. Zakwaterowanie uczestników: Hotel Premiere Classe Wrocław Centrum, ul. Ślężna 28, Wrocław Rejestracja uczestników Konferencji bufet kawowy przy Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (wystąpienia zaproszonych gości) Sesja I System odpowiedzialności za naruszenie finansów (zagadnienia wprowadzające) Prowadzący: prof. dr hab. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski), Joanna Radzieja (Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) Prawne podstawy dokonywania wydatków ze środków przez jednostki samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów prof. dr hab. Krystyna Sawicka członek Kolegium RIO we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Dyscyplina jako narzędzie ochrony finansów samorządu terytorialnego Zbigniew Zieliński - Ministerstwo Finansów, Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych Naruszenia dyscypliny finansów na tle ustaleń kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Radosław Kujawiński Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Efektywność i gospodarność dysponowania środkami publicznymi na tle ustaleń kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i zakresu dyscypliny finansów dr Marcin Kaliński Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Korekta finansowa za naruszenie prawa związane z realizacją projektów finansowanych ze środków funduszu UE jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów dr Rafał Cieślak Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego

2 2 Podstawy i zakres żądania informacji publicznej w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów dr Barbara Michalak Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu Bufet kawowy Sesja II Inwentaryzacja, sprawozdawczość, kontrola zarządcza w świetle znamion czynów naruszających dyscyplinę finansów Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Elżbieta Piekarska (Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) Inwentaryzacja jako przedmiot naruszenia dyscypliny finansów Lucyna Hanus Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Katalog nieprawidłowości w inwentaryzacji skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów (praktyczne wskazania) Damian Grzelka członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, Główny Inspektor Kontroli RIO w Kielcach Sprawozdawczość budżetowa w obszarze naruszenia dyscypliny finansów Krystyna Gąsiorek Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nieprawidłowości w kontroli zarządczej skutkujące odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów Janusz Facon Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium RIO w Olsztynie Bufet kawowy Sesja III Zamówienia publiczne i informatyka w przestrzeni dyscypliny finansów Prowadzący: dr Wojciech Robaczyński (Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych), Arkadiusz Talik (Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu)

3 3 Podmiotowe uwarunkowania odpowiedzialności kierownika jednostki za udzielenie zamówień, ze szczególnym uwzględnieniem relacji kierownik komisja przetargowa, pełnomocnik zamawiającego Mateusz Winiarz Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa RIO w Krakowie Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach w świetle orzeczeń regionalnych komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej Roman Fandrejewski Rzecznik dyscypliny finansów właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów w Gdańsku, członek Kolegium RIO w Gdańsku Informatyczne uwarunkowania czynów naruszających dyscyplinę finansów (sprawozdawczość budżetowa, BESTIA, E- pułap, aukcja elektroniczna) Adam Głębski członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Łodzi Kolacja lunch bufetowy (miejsce Hotel) Program artystyczny spektakl komediowy Harmonogram Konferencji Śniadanie (miejsce Hotel) Sesja I Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów Prowadzący: Jarosław Kotowski (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze), dr Arkadiusz Babczuk (członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu) Podstawy odpowiedzialności kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów (skuteczne powierzenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków pracownikom jednostki i innym osobom) Elżbieta Piekarska Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów we Wrocławiu, członek Kolegium RIO we Wrocławiu

4 4 Zasady odpowiedzialności głównego księgowego jednostki za naruszenie dyscypliny finansów prof. UE dr hab. Artur Walasik członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Podstawy ustalenia zawinienia sprawcy czynu nierozliczenia w terminie otrzymanej dotacji mec. Anna Rotter Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Bufet kawowy Sesja II Zobowiązanie jako przedmiot naruszenia dyscypliny finansów Prowadzący: Mateusz Winiarz (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie), Remigiusz Mazur (członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Opolu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu) Zaciąganie zobowiązań wieloletnich na tle naruszenia dyscypliny finansów Piotr Walczak członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Łodzi Zmiany w umowie niepodlegającej prawu zamówień a dyscyplina finansów dr Wojciech Robaczyński Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów skutkujące zapłatą odsetek, kar lub opłat w linii orzeczniczej organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów mec. Beata Zalewska Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów w Opolu Prawne podstawy ustalenia i dochodzenia należności cywilnoprawnych jednostki sektora finansów w świetle znamion czynów naruszających dyscyplinę finansów mec. Piotr Łebek Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Administracji

5 Bufet kawowy Sesja III Dotacje w obszarze naruszeń dyscypliny finansów Prowadzący: Anna Rotter (Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych), Janusz Facon (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie) Dotacje oświatowe jako przedmiot naruszenia dyscypliny finansów Wojciech Lachiewicz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Izbie Obrachunkowej w Krakowie, członek Kolegium RIO w Krakowie Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - podstawy odpowiedzialności udzielającego i beneficjenta dotacji Jarosław Kotowski Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium RIO w Zielonej Górze Podstawy wydania decyzji nakazującej zwrot dotacji a przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów uwagi na tle postępowania prowadzonego przez samorządowe kolegium odwoławcze mec. Remigiusz Mazur członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Izbie Obrachunkowej w Opolu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu Prawne granice kształtowania ramowego wzoru umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego a odpowiedzialność beneficjenta dotacji dr Arkadiusz Babczuk członek Kolegium RIO we Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Bufet kawowy Sesja IV Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów Prowadzący: dr hab. prof. UE Artur Walasik (członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych), Piotr Walczak (członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Łodzi, Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi)

6 6 Ustawowe wymogi zakresu zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów w świetle nieprawidłowości skutkujących zwrotem zawiadomienia mec. Joanna Radzieja Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów we Wrocławiu, członek Kolegium RIO we Wrocławiu Zakres postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów na tle weryfikacyjnego aspektu ustaleń kontrolnych zawiadamiającego mec. Arkadiusz Talik Rzecznik dyscypliny finansów właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu Znikomy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów w praktyce orzeczniczej organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów Katarzyna Borowska - Ministerstwo Finansów, Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych Podstawy kształtowania linii obrony osoby obwinionej w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów (na tle spostrzeżeń rzecznika) mec. Ireneusz Kołakowski Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów w Warszawie, członek Kolegium RIO w Warszawie Podsumowanie i zamknięcie Konferencji Obiad lunch bufetowy (miejsce Hotel)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/10/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego ramowego planu pracy,

Bardziej szczegółowo

Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania. pod redakcją Arkadiusza Babczuka Arkadiusza Talika

Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania. pod redakcją Arkadiusza Babczuka Arkadiusza Talika Dotacje oświatowe Problemy i wyzwania pod redakcją Arkadiusza Babczuka Arkadiusza Talika Dotacje oświatowe Problemy i wyzwania Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego pod redakcją Arkadiusza Babczuka

Bardziej szczegółowo

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze

Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Obrót powszechny i gospodarczy problemy prawne i rynkowe Konferencja podsumowująca kursy przygotowujące do egzaminu na aplikacje prawnicze Kielce, 3 października 2013 r. PROGRAM 8.30-9.30 Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych... 179

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych... 179 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych... 179 dr Iwona Lubimow-Burzyńska Katedra Makroekonomii i Finansów Uniwersytet Zielonogórski dr Ewaryst Kowalczyk Odpowiedzialność za naruszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych Dz.U.01.55.577 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 art. 9 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 54 2003.11.29 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II

Załącznik nr 7 do SIWZ. Część II Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkolenio wych Proponowany termin szkolenia 1. Postępowanie administracyjne wg KPA- zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Lipiec 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Lipiec 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regi_onalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.72.2012 Zielona

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 2013. pod red. Wojciecha Lachiewicza. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych

Klasyfikacja budżetowa 2013. pod red. Wojciecha Lachiewicza. Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Klasyfikacja budżetowa 2013 Praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych Niniejsze wydanie książki zostało przygotowane z uwzględnieniem ostatnich zmian do klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 2/2013

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 2/2013 GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 2/2013 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 1/2011

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 1/2011 GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 1/2011 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ Anna Zienkiewicz RACHUNKOWOŚĆ WRAZ OM EN Z K EKS RT PE W OŚWIACIE WSKAZÓWKI, JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ I ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 1/2012

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 1/2012 GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 1/2012 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr 46/4/IV/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2010 roku Podręcznik Procedur Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wersja

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Zasady udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Wykład 4. Zasady udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego Wykład 4. Zasady udzielania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dr Michał Bitner 1. Uwagi ogólne [Definicja dotacji, podstawowe cechy dotacji] Ustawa o finansach publicznych (ufp) formułuje

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 7/32/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 123

Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Poz. 123 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od 16.2.2012 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU U c h w a ł a Nr 6/11/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2014

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 3/2011

Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nr 3/2011 GŁÓWNA KOMISJA ORZEKAJĄCA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych Nr 3/2011 Redakcja: 00-916 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Teresa Warszawska Protokolant:

Teresa Warszawska Protokolant: O R Z E C Z E N I E G Ł Ó W N E J K O M I S J I O R Z E K A JĄCEJ W SPRAWACH O N A R U S Z E N I E D Y S C Y P L I N Y F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Główna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo