UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udzielamy Tobie, jako klientowi, licencji na korzystanie z Oprogramowania; zawiera ona gwarancję oraz klauzule wyłączenia odpowiedzialności. Niniejsza Umowa Licencyjna dla Użytkownika Końcowego Oprogramowania BlackBerry ( Umowa ) stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub, jeżeli jesteś upoważniony do nabycia Oprogramowania w imieniu swojego przedsiębiorstwa lub innej organizacji, między jednostką, w której imieniu występujesz ( Ty ), a Research In Motion UK Limited Company, spółką zarejestrowaną pod Nr ( RIM ) z siedzibą znajdującą się pod adresem Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK TW20 9LF, (łącznie zwanymi Stronami a pojedynczo Stroną"). W odniesieniu do niniejszej licencji na Oprogramowanie oraz jego dystrybucji (zgodnie z definicją podaną poniżej) RIM jest bezpośrednim lub pośrednim licencjobiorcą (a) Research In Motion Limited ( RIM Canada ) lub jakiejkolwiek (jakichkolwiek) spośród swoich spółek zależnych oraz stowarzyszonych (które to spółki zależne i stowarzyszone wraz z RIM Canada zwane są w treści niniejszej Umowy Grupą Spółek RIM ) lub (b) licencjodawcy zewnętrznego udzielającego licencji na rzecz którejkolwiek spółki z Grupy Spółek RIM, w tym również RIM. PROCEDURA AKCEPTACJI WYRAŻAJĄC SWOJĄ ZGODĘ POPRZEZ KLIKNIĘCIE NA ODPOWIEDNI PRZYCISK PONIŻEJ LUB INSTALUJĄC, URUCHAMIAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, PROSIMY O KONTAKT Z RIM POD ADRESEM Jeżeli korzystasz z Oprogramowania BlackBerry Enterprise Server w celu bezprzewodowego dostarczania jakichkolwiek elementów Oprogramowania zainstalowanego na Twoim Produkcie Kieszonkowym, warunki licencji na to Oprogramowanie określa Umowa Licencyjna na Oprogramowanie BES dołączona do Oprogramowania BES i warunki te mają zastosowanie wyłącznie do korzystania przez Ciebie z Oprogramowania (np. Oprogramowania BlackBerry Desktop opisanego poniżej), które nie jest dostarczane bezprzewodowo. PROCEDURA ODRZUCENIA JEŻELI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MASZ PRAWA DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA I POWINIENEŚ ZWRÓCIĆ JE DO RIM LUB WYŁĄCZYĆ JE: (A) JEŻELI NABYŁEŚ PRODUKT KIESZONKOWY BLACKBERRY, NIEZWŁOCZNIE ZWRÓĆ PRODUKT KIESZONKOWY BLACKBERRY, OPROGRAMOWANIE ORAZ DOŁĄCZONE ELEMENTY (W TYM RÓWNIEŻ DOKUMENTACJĘ ORAZ OPAKOWANIE) RIM LUB AUTORYZOWANEMU DYSTRYBUTOROWI RIM OD KTÓREGO NABYŁEŚ PRODUKT KIESZONKOWY, OPROGRAMOWANIE ORAZ DOŁĄCZONE ELEMENTY; LUB (B) JEŻELI NABYŁEŚ BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 1

2 PRODUKT KIESZONKOWY PRODUKOWANY PRZEZ NIEZALEŻNEGO PRODUCENTA, NIEZWŁOCZNIE ZWRÓĆ OPROGRAMOWANIE LUB W INNY SPOSÓB UZGODNIJ WYŁĄCZENIE OPROGRAMOWANIA Z RIM LUB AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM RIM OD KTÓREGO NABYŁEŚ PRODUKT KIESZONKOWY OSOBY TRZECIEJ, OPROGRAMOWANIE LUB SOFTWARE ORAZ DOŁĄCZONE ELEMENTY. Jeżeli zapłaciłeś już za Oprogramowanie (Oprogramowanie udostępnia się bezpłatnie dla niektórych Produktów Kieszonkowych Osób Trzecich i/lub dla Produktu Kieszonkowego BlackBerry (odpowiednio) w ciągu minionych dziewięćdziesięciu (90) dni i dostarczyłeś swój dowód zakupu RIM lub autoryzowanemu dystrybutorowi, od którego nabyłeś Oprogramowanie dla Produktów Kieszonkowych BlackBerry, wówczas RIM lub autoryzowany dystrybutor zwróci ci opłaty, które uiściłeś za te artykuły. Aby uzyskać zwrot pieniędzy za Oprogramowanie dla Produktów Kieszonkowych Osób Trzecich, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem tego Produktu Kieszonkowego Osoby Trzeciej. Jeżeli nie masz możliwości uzyskać zwrotu pieniędzy za Oprogramowanie od autoryzowanego dystrybutora prosimy o kontakt z RIM pod adresem WYKORZYSTANIE PRZEZ KONSUMENTÓW Jeżeli jesteś osobą fizyczną zawierającą niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niż bezpośrednio związane z Twoją działalnością zawodową lub handlową, niektóre warunki określone w niniejszej Umowie mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU NA TWOJE USTAWOWE PRAWA W ZAKRESIE TAKICH PRAW PRZEZ CIEBIE POSIADANYCH. 1. Definicje Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej dostawca usług którego bezprzewodowa sieć o szerokim zasięgu obsługuje Twoje Rozwiązanie BlackBerry. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, którzy dostawcy obsługują Rozwiązanie BlackBerry na Twoim terenie, prosimy o kontakt z RIM pod adresem Usługi transmisji bezprzewodowej świadczone przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej nie są wymagane dla wszystkich Produktów Kieszonkowych, na przykład skonfigurowanych do pracy wyłącznie w bezprzewodowych sieciach LAN. Upoważniony Użytkownik Każdy spośród Twoich pracowników, konsultantów lub niezależnych wykonawców oraz jakakolwiek inna osoba upoważniona przez Ciebie do korzystania z Oprogramowania i Produktu Kieszonkowego (Produktów Kieszonkowych) na którym(/-ych) zainstalowano Oprogramowanie na warunkach niniejszej Umowy lub której w inny sposób je udostępniono. Oprogramowanie BlackBerry Desktop zastrzeżone oprogramowanie RIM na komputer stacjonarny, niezależnie od postaci i nośnika na jakim zostało do Ciebie dostarczone, które może być wykorzystywane do nawiązywania i utrzymywania synchronizacji kablowej między Twoim Produktem Kieszonkowym a Twoim Komputerem Osobistym. Jeżeli z Oprogramowania BlackBerry Enterprise Server korzysta się w celu bezprzewodowego dostarczenia i synchronizacji Oprogramowania na Produkcie Kieszonkowym, BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 2

3 Oprogramowanie BlackBerry Desktop nie jest wymaganym elementem Rozwiązania BlackBerry, lecz może być wykorzystywane do dostarczenia opcjonalnej funkcjonalności zarządzania komputerem stacjonarnym. Oprogramowanie BlackBerry Enterprise Server lub Oprogramowanie BES zastrzeżone oprogramowanie serwerowe RIM przeznaczone do integracji z serwerami aplikacji korporacyjnej (takimi jak serwery poczty elektronicznej) oraz Produktami Kieszonkowymi przeznaczonymi do współpracy z takim zastrzeżonym oprogramowaniem serwerowym RIM oraz do zapewniania skonsolidowanego łącza między nimi. Na mocy niniejszej Umowy nie udziela się licencji na Oprogramowanie BlackBerry Enterprise Server. Produkt Kieszonkowy BlackBerry bezprzewodowe urządzenie kieszonkowe wyprodukowane przez RIM lub w jego imieniu. Usługa(i) na rzecz Prosumentów BlackBerry oprogramowanie i usługi przeznaczone do zapewnienia użytkownikom końcowym przynajmniej części funkcjonalności Oprogramowania BES bez wymogu nabycia przez klientów RIM oprogramowania serwerowego dla przedsiębiorstw. Obejmuje ono oferty RIM takie jak BlackBerry Internet Service RIM oraz QuickMail. Niektóre cechy niektórych Usług na rzecz Prosumentów BlackBerry oraz niektóre usługi na rzecz prosumentów mogą nie być uwzględnione w ofercie Twojego Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej. Rozwiązanie BlackBerry Oprogramowanie oraz jedno lub więcej z poniżej wymienionych, zależnie od okoliczności: Produkt RIM, Dokumentacja, Oprogramowanie i Usługi BES. W większości przypadków Rozwiązania BlackBerry wymagają abonamentu na usługi transmisji w sieci bezprzewodowej, aby umożliwić korzystanie z Rozwiązania BlackBerry i masz obowiązek nabyć taki abonament u Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, bezpośrednio lub, w przypadku gdy jest to dostępne, za pośrednictwem RIM. Technologia Cisco oprogramowanie, protokół Lightweight Enhanced Authentication Protocol ( LEAP ), specyfikacje techniczne LEAP, technologia Cisco Client Extensions, informacje techniczne i algorytmy wyłącznie związane z LEAP oraz/lub, odpowiednio, z Rozszerzeniami Cisco Client Extensions. Konsument osoba fizyczna zawierająca niniejszą Umowę wyłącznie dla celów innych, niż bezpośrednio związane ze swoją działalnością zawodową lub handlową. Dokumentacja odpowiedni Podręcznik Instalacja i Podręcznik Początkującego" lub Podręcznik Początkującego RIM do odpowiedniego Produktu RIM oraz/lub typu i wersji Oprogramowania oraz wszelka inna standardowa dokumentacja użytkownika końcowego dostarczona przez RIM wraz z Produktem RIM lub/oraz typem i wersją Oprogramowania, w tym również wszelkie instrukcje bezpieczeństwa określone przez RIM w odniesieniu do Produktu(ów) RIM oraz/lub typu i wersji Oprogramowania. Jeżeli dokumentacja taka nie zostanie Ci dostarczona wraz z Twoim Produktem Kieszonkowym lub akcesoriami, jest ona dostępna pod adresem lub jeżeli nie masz dostępu do tej strony internetowej, skontaktuj się z RIM pod adresem BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 3

4 Produkt Kieszonkowy : (a) Produkt Kieszonkowy BlackBerry; lub (b) Produkt Kieszonkowy Osoby Trzeciej. Beneficjent RIM członek Grupy Spółek RIM lub jakikolwiek ich członek zarządu, członek kadr kierowniczych lub pracownik. Produkt RIM łączne określenie Produktu Kieszonkowego BlackBerry oraz wszelkich dostarczonych przez RIM akcesoriów na przykład Produkt Kieszonkowy BlackBerry z wyłączeniem Oprogramowania, w tym, między innymi, karta chipowa lub czytnik kart chipowych. Oprogramowanie produkt(y) zastrzeżone oprogramowanie RIM dostarczone Ci do użytku wraz z Produktem Kieszonkowym, obejmujący(/e) wszelkie Oprogramowanie BlackBerry Desktop oraz zastrzeżone przez RIM: oprogramowanie, firmware, interfejsy, treść i inne dane pierwotnie zainstalowane na Produkcie Kieszonkowym lub przesłane lub w inny sposób Ci udostępnione w przyszłości przez RIM do użytku na Produkcie Kieszonkowym. Określenie Oprogramowanie obejmuje wszelkie oprogramowanie i dane, niezależnie od postaci, w jakiej Ci je dostarczono, lub postaci, w jakiej możesz następnie je wykorzystywać; jednakże, o ile RIM wyraźnie nie stwierdzi na piśmie inaczej, określenie Oprogramowanie nie obejmuje oprogramowania BlackBerry Enterprise Server lub jakiegokolwiek Oprogramowania Osoby Trzeciej, bez względu na to czy Oprogramowanie Osób Trzecich uzupełnia Oprogramowanie oraz/lub jakąkolwiek część Rozwiązania Blackberry lub Produktu Kieszonkowego Osoby trzeciej, lub jest z nim dostarczane bądź działa wspólnie z nim. Korzystanie z takich produktów software owych będzie uzależnione od Twojej zgody na warunki oddzielnych licencji na te produkty. Aby zapobiec niejasnościom, oddzielna licencja na oprogramowanie nie będzie w żadnym razie nakładać na RIM dodatkowych obowiązków ani obowiązków niezgodnych z warunkami niniejszej Umowy. Jeżeli korzystasz z Oprogramowania BES w celu bezprzewodowego dostarczania jakichkolwiek elementów Oprogramowania na Produkt Kieszonkowy, do korzystania przez Ciebie z tego Oprogramowania zastosowanie będą mieć warunki Licencji na Oprogramowanie BES, a nie warunki niniejszej Umowy. Usługa dowolna usługa świadczona Tobie przez RIM łącznie z Rozwiązaniem BlackBerry, w tym, między innymi, jakakolwiek usługa RIM, np. Usługa na rzecz Prosumentów BlackBerry, subskrybowana przez Ciebie, oraz jakakolwiek nowa usługa RIM lub modyfikacja istniejącej usługi RIM świadczonej przez RIM lub w inny sposób udostępnianej Ci przez RIM w przyszłości. Produkt Kieszonkowy Osoby Trzeciej bezprzewodowe urządzenie(/a) kieszonkowe produkowane lub rozprowadzane przez podmiot zewnętrzny upoważniony przez RIM do eksploatacji takich bezprzewodowych urządzeń kieszonkowych w połączeniu z Oprogramowaniem. Oprogramowanie Osoby Trzeciej aplikacje zastrzeżone przez podmiot zewnętrzny, nie obejmują jednak oprogramowania, na które RIM posiada licencję podmiotu zewnętrznego na włączenie go do produktu software owego RIM oraz na jego dystrybucję jako integralnej części tego produktu software owego RIM pod marką RIM. Niezależnie od powyższego, BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 4

5 jakiekolwiek oprogramowanie Sun Microsystems Java dostarczone Ci w ramach Oprogramowania RIM do użytku na Produkcie Kieszonkowym Osoby Trzeciej stanowi Oprogramowanie Osoby Trzeciej, na które na mocy oddzielnej umowy musisz uzyskać licencję od producenta lub dystrybutora tego Produktu Kieszonkowego Osoby Trzeciej. 2. Prawo do korzystania z Oprogramowania. Głównym celem niniejszej Umowy jest udzielenie Ci licencji na korzystanie z Oprogramowania, zawartej w punkcie 6 poniżej. Twoja licencja na korzystanie z Oprogramowania jest uzależniona od uiszczenia wszelkich opłat licencyjnych należnych na rzecz RIM na mocy niniejszej Umowy oraz od Twojej zgody na warunki w niej zawarte. Nieuiszczenie w terminie jakichkolwiek należnych miesięcznych lub innych opłat lub kosztów okresowych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Rozwiązania BlackBerry będzie stanowić naruszenie niniejszej licencji uprawniające RIM do wypowiedzenia Ci licencji na korzystanie z Oprogramowania, na mocy poniższych pkt. 15 i 16 bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie. Aby uniknąć wątpliwości, niniejsza Umowa nie stanowi sprzedaży Oprogramowania oraz/lub jakichkolwiek jego Kopii. 3. Twoje Systemy Komputerowe. Z wyjątkiem wyraźnych uzgodnień Stron zawartych na piśmie, będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wybór, wdrożenie, kompatybilność oraz działanie wszelkiego sprzętu, oprogramowania oraz sprzętu i usług telekomunikacyjnych podmiotów zewnętrznych (w tym, między innymi, łączności z Internetem oraz, jeżeli dotyczy, Produktu(/ów) Kieszonkowego(/ych) Osób Trzecich oraz usług transmisji bezprzewodowej oraz/lub autoryzowanego dostępu do odpowiednich sieci WLAN) używanych w powiązaniu z Rozwiązaniem BlackBerry. Ponosisz odpowiedzialność za to, aby wybrany przez Ciebie system komputerowy, na którym ma pracować Rozwiązanie BlackBerry spełniał minimalne wymogi RIM, w tym, między innymi, dotyczące prędkości przetwarzania, pamięci, oprogramowania klienta oraz dostępności dedykowanego dostępu internetowego wymaganej konkretnie dla Twojego Rozwiązania BlackBerry zgodnie z Dokumentacją. 4. Wsparcie S/MIME i OpenPGP. Oprogramowanie może obejmować moduły oprogramowania umożliwiające użytkownikom rozszerzanie ich aktualnej funkcjonalności wdrożenia S/MIME v.3 (lub wyższej wersji) na komputerze stacjonarnym ( S/MIME ) oraz wdrożenia na komputerze stacjonarnym w oparciu o standardy RFC 2440 ( OpenPGP ) o bezprzewodowe wdrożenie na określonych Produktach Kieszonkowych. Nie jesteś uprawniony do korzystania z każdego takiego modułu oprogramowania bez uprzedniego uzyskania i skorzystania z oddzielnie dostępnego instalatora. Listę dystrybutorów odpowiedniego instalatora można znaleźć pod adresem RIM nie dostarcza żadnej części infrastruktury kryptograficznej opartej o S/MIME lub OpenPGP, ani żadnej części jakiegokolwiek innego procesu szyfrowania, w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania S/MIME lub oprogramowania opartego o OpenPGP, oraz/lub jakichkolwiek usług certyfikacyjnych. RIM nie bierze odpowiedzialności za wybór, nabycie, wdrożenie, działanie lub niedziałanie jakiejkolwiek części Twojej infrastruktury kryptograficznej, w tym, między innymi za wybór, dokładność lub niezawodność oprogramowania S/MIME oraz oprogramowania opartego o OpenPGP (w tym, między innymi kodu Entrust zawartego w Oprogramowaniu w celu umożliwienia obsługi niektórych BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 5

6 infrastruktur klucza publicznego), lub jakichkolwiek podpisów elektronicznych typu trust, kluczy publicznych, certyfikatów podmiotów zewnętrznych oraz powiązanych usług wykorzystywanych w połączeniu z infrastrukturą kryptograficzną. RIM nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność jakiegokolwiek podpisu elektronicznego typu trust lub za działania lub zaniechania jakiejkolwiek osoby poświadczającej tożsamość innej osoby w ramach infrastruktury kryptograficznej (w tym, między innymi, jakichkolwiek osób uwierzytelnionych w modelu sieci zaufania) lub jakichkolwiek organów certyfikujących. Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby Twoje wdrożenie S/MIME oraz/lub wdrożenie oparte o OpenPGP, w tym jakiekolwiek aktualizacje lub rozszerzenia każdego takiego wdrożenia, spełniało minimalne standardy RIM w zakresie kompatybilności określone w odpowiedniej Dokumentacji oraz aby korzystanie przez Ciebie z Oprogramowania pozostawało w zgodzie z Dokumentacją mającą zastosowanie dla takiej wersji Oprogramowania. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie swojej zgodności z wszelkimi warunkami, zasadami i regulaminami dotyczącymi korzystania przez Ciebie z odpowiedniej infrastruktury kryptograficznej, kluczy publicznych oraz wszelkich innych usług lub oprogramowania wykorzystywanego przez Ciebie w połączeniu z Twoim konkretnym wdrożeniem. Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, z wyjątkiem postanowień poniższej gwarancji na Oprogramowanie lub innych wyraźnych wymogów prawnych, RIM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do modułu oprogramowania wsparcia S/MIME, modułu oprogramowania wsparcia opartego o OpenPGP oraz/lub stosownych instalatorów które mogą zostać dostarczone w ramach Oprogramowania, a w szczególności, RIM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PROBLEM WYNIKAJĄCY Z TWOJEGO WDROŻENIA OPARTEGO O S/MIME LUB OPENPGP LUB Z NIM ZWIĄZANY, ORAZ/LUB Z JAKIMIKOLWIEK JEGO AKTUALIZACJAMI LUB ROZSZERZENIAMI. 5. Wykorzystanie Rozwiązania BlackBerry. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności odnoszące się do Rozwiązania BlackBerry podejmowane przez Ciebie lub Twoich Upoważnionych Użytkowników i zapewnisz, że: (a) (b) (c) (d) Ty i Twoi Upoważnieni Użytkownicy będą korzystali z Rozwiązania BlackBerry oraz jakiejkolwiek jego części jedynie zgodnie z niniejszą Umową i odpowiednią Dokumentacją Rozwiązania BlackBerry lub jego części; Jesteś uprawniony i upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy, w imieniu własnym lub przedsiębiorstwa lub innego podmiotu oraz że osiągnąłeś pełnoletniość; Wszelkie informacje udzielone RIM na mocy niniejszej Umowy są zgodne z prawdą, dokładne, aktualne i kompletne; Ty oraz Twoi Upoważnieni Użytkownicy nie będą świadomie, po zasięgnięciu informacji jakie na Twoim miejscu lub na miejscu Twojego Upoważnionego Użytkownika zasięgnęłaby rozsądna osoba, używać lub zezwalać innym na używanie Rozwiązania BlackBerry lub jego części w oderwaniu od lub z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub danymi w sposób, który w uzasadnionym przekonaniu RIM koliduje, szkodzi lub ma niekorzystny wpływ na jakiekolwiek oprogramowanie, system, sieć lub dane używane przez jakąkolwiek osobę, w tym RIM, Grupę Spółek BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 6

7 RIM, Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej lub jakiegokolwiek ich przyszłego klienta lub produktów bądź usług oraz niezwłocznie zaprzestaniesz takiego działania po dostarczeniu Ci przez RIM zawiadomienia w tej kwestii; (e) (f) (g) (h) Ty oraz Twoi Upoważnieni Użytkownicy nie będziecie przekazywać wiadomości lub informacji o charakterze napastliwym, obraźliwym, zniesławiającym, niezgodnym z prawem lub kłamliwym korzystając z Rozwiązania BlackBerry lub jakiejkolwiek jego części; Ty oraz Twoi Upoważnieni Użytkownicy nie będziecie wykorzystywać Rozwiązania BlackBerry ani jakiejkolwiek jego części do popełnienia lub usiłowania przestępstwa lub ułatwienia popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub innych czynów niezgodnych z prawem lub deliktów; Ty oraz Twoi Upoważnieni Użytkownicy nie będziecie sprzedawać ani przenosić własności ani usiłować sprzedać ani przenieść własności Oprogramowania ani jakiejkolwiek jego części lub Twojego prawa do korzystania z Usług lub jakiejkolwiek ich części, ani prowadzić biura usług lub równoznacznej Usługi wypożyczając Oprogramowanie innej osobie lub używać go na innym urządzeniu kieszonkowym, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody RIM; oraz Ty oraz Twoi Upoważnieni Użytkownicy będziecie współpracować z RIM oraz udzielać informacji wymaganych przez RIM w celu udzielenia pomocy RIM w zbadaniu i ustaleniu czy doszło do naruszenia niniejszego pkt. 5 lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy oraz zapewnicie RIM dostęp do pomieszczeń oraz komputerów na których wykorzystywane są lub były Produkty, Usługi lub Oprogramowanie RIM. Niniejszym upoważniasz RIM do współpracy z : (1) organami ścigania w śledztwach w związku z podejrzeniem naruszenia prawa; (2) osobami trzecimi w badaniu działań naruszających niniejszą Umowę; oraz (3) administratorami systemu po stronie dostawcy usług internetowych, sieci lub obiektów lub urządzeń komputerowych w celu wykonania niniejszej Umowy. Taka współpraca może obejmować przekazanie przez RIM nazwy użytkownika, adresu IP lub innych informacji identyfikujących Ciebie lub Twoich Upoważnionych Użytkowników. 6. Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację. Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej Umowie, na mocy niniejszej Umowy niniejszym udzielamy Ci osobistej, odwołalnej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na instalację i używanie jednej kopii Oprogramowania na Produkcie Kieszonkowym oraz jednej kopii Oprogramowania BlackBerry Desktop na nie więcej niż jednym komputerze osobistym jedynie w przypadku używania przez Ciebie pojedynczego Produktu Kieszonkowego. Nie jesteś uprawniony do używania lub zezwalania na używanie Oprogramowania dla celów innych niż Twoje osobiste lub, jeżeli zezwolisz na takie użycie, na osobiste cele Twoich Upoważnionych Użytkowników. Niniejsza licencja nie pociąga za sobą żadnych praw do przyszłych rozszerzeń lub aktualizacji Oprogramowania lub możliwości dostępu do aplikacji innych niż oryginalnie zainstalowane na Produkcie Kieszonkowym, lub nabycia jakichkolwiek nowych lub zmodyfikowanych Usług. Twój dział informatyczny, jeżeli taki posiadasz, ma prawo do BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 7

8 konfiguracji Rozwiązania BlackBerry w taki sposób, aby wykluczyć transmisję uzupełnień i modyfikacji Oprogramowania, Oprogramowania Osób Trzecich lub Usług. Jeżeli twój dział informatyczny nie wykluczy takiej transmisji, RIM ma prawo udostępnić Ci takie uzupełnienia lub modyfikacje w przyszłości. Jeżeli RIM, bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora (w tym, między innymi, Twojego Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej) udostępni Ci takie uzupełnienia lub modyfikacje Oprogramowania lub Usług, takie uzupełnienia lub modyfikacje będą podlegać warunkom niniejszej Umowy lub w przypadku gdy niniejsze Oprogramowanie lub Usługa(/i) jest (są) wyraźnie dostarczane Ci na innych warunkach, wówczas takim warunkom (które mogą obejmować płatność dodatkowych opłat). W przypadku udostępniania jakiegokolwiek Oprogramowania Osób Trzecich, oprócz postanowień osobnych licencji na takie produkty, zastosowanie mają warunki określone w niniejszej Umowie w zakresie Oprogramowania Osób Trzecich. Z wyłączeniem przypadków, w których odnośne przepisy prawa wyraźnie zabraniają RIM zakazywania takich działań, nie wolno Ci drukować, kopiować, powielać, rozprowadzać, modyfikować ani w inny sposób powielać oprogramowania w całości lub w części. Dla potrzeb niniejszego postanowienia, określenie kopiować lub powielać nie obejmuje kopiowania deklaracji i instrukcji Oprogramowania, do którego dochodzi w sposób naturalny w trakcie standardowej eksploatacji programu wykorzystywanego zgodnie z oraz dla potrzeb opisanych w Dokumentacji użytkownika albo w trakcie sporządzania niezmienionych, regularnych kopii zapasowych Oprogramowania lub komputera albo systemu, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane, zgodnie ze standardowo przyjętymi w branży praktykami. Nie masz prawa kopiować jakiejkolwiek Dokumentacji ani jej części, chyba że otrzymasz na to wyraźną zgodę pisemną od RIM. Masz prawo do pobrania jednej kopii Dokumentacji ze strony wyłącznie do użytku w związku z eksploatacją przez Ciebie Oprogramowania, o którym mowa w niniejszej Umowie. 7. Usługi Transmisji Bezprzewodowej. Usługi Transmisji Bezprzewodowej oferowane w połączeniu z Rozwiązaniem BlackBerry ( Usługi Transmisji Bezprzewodowej ) są Ci świadczone przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej na warunkach takiego Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej dotyczących Usług Transmisji Bezprzewodowej. RIM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM CIEBIE ANI WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH WYSTĘPUJĄCYCH ZA TWOIM POŚREDNICTWEM Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI POPRAWNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB BIEŻĄCEJ DOSTĘPNOŚCI TAKICH USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ. Urządzenia WLAN nie wymagają Usług Transmisji Bezprzewodowej świadczonych przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej, jednak musisz wdrożyć odpowiednie urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej lub posiadać prawa dostępu do odpowiedniej sieci lokalnej, tak aby urządzenia WLAN mogły współpracować z Twoim Rozwiązaniem BlackBerry. 8. Treści i Usługi Osób Trzecich. W ramach funkcjonalności niektórych rozwiązań BlackBerry, RIM może udostępniać treści uzyskane od podmiotów zewnętrznych, łącznie z plikami, bazami danych i stronami internetowymi podmiotów zewnętrznych lub przekazywać treści od podmiotów zewnętrznych do Ciebie ( Treści Osób Trzecich ) i przesyłać Ci odnośniki (w formie ikon lub zakładek) do określonych stron internetowych podmiotów zewnętrznych BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 8

9 ( Strony z Odnośników ) oraz zapewniać dostęp do innych stron ( Inne Strony ) lub informacje pozwalające: (a) na dostęp do Treści Osób Trzecich na Twoim Urządzeniu Kieszonkowym; lub (b) korzystać z usług świadczonych przez Podmioty inne niż RIM ( Usługi Osób Trzecich ) z poziomu takich stron. Przekazywanie odnośników do stron internetowych lub udostępnianie Ci Treści Osób Trzecich w inny sposób, nie oznacza bynajmniej, że RIM firmuje, jest związany lub w inny sposób kontroluje taką stronę albo jej zawartość. RIM udostępnia Ci takie funkcje na niektórych Produktach Kieszonkowych, jednak tylko pod warunkiem wyraźnego potwierdzenia, przyjęcia do wiadomości i zaakceptowania przez Ciebie faktu, że USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, STRONY Z ODNOŚNIKÓW, INNE STRONY ORAZ TREŚCI OSÓB TRZECICH NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ RIM, NIE SĄ W ŻADEN SPOSÓB FIRMOWANE PRZEZ RIM, A TAKŻE ŻE RIM NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚĆ, WYKORZYSTANIE, PRZEKAZYWANIE, REALIZACJĘ LUB NIEZREALIZOWANIE takich informacji, stron internetowych lub usług, co dotyczy w szczególności poprawności, terminowości, zgodności z wymogami praw autorskich, zgodności z prawem, przyzwoitości oraz innego aspektu danych lub usług dostępnych za pośrednictwem Rozwiązania BlackBerry. RIM nie może zagwarantować Tobie dostępu do jakichkolwiek stron internetowych za pośrednictwem Rozwiązania BlackBerry. Jeżeli nie jesteś pewien, czy RIM jest źródłem danej strony lub treści, prosimy o kontakt z RIM pod adresem Jeśli kontaktujesz się z podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem internetu, upewnij się, że wiesz, z kim masz do czynienia i że znasz warunki obowiązujące na takich stronach i usługi, z których możesz korzystać, a w szczególności warunki ochrony prywatności i zabezpieczenia pozwalające na ochronę Twoich informacji prywatnych oraz na zapewnienie Ci bezpieczeństwa. Jeśli zawierasz w Internecie umowy z podmiotami zewnętrznymi, będziesz zobowiązany do przestrzegania warunków takich umów. 9. Oprogramowanie Osób Trzecich. Aby rozszerzyć wachlarz możliwości korzystania z Rozwiązania BlackBerry, RIM może dostarczać lub w inny sposób udostępniać, w zależności od okoliczności, Oprogramowanie Osób Trzecich do wykorzystania wraz z Produktem Kieszonkowym bez opłat (poza opłatami za pobranie naliczanymi przez Twojego Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej). RIM może tylko dostarczyć Ci to oprogramowanie bez opłaty wyłącznie pod warunkiem wyraźnego potwierdzenia, przyjęcia do wiadomości i zaakceptowania przez Ciebie faktu, że oprogramowanie to: (a) dostarczane Ci jest wyłącznie dla Twojej wygody; (b) podlega warunkom niniejszej Umowy, tak jak gdyby było to Oprogramowanie, jednak dostarczane jest ono przez RIM na zasadzie AS IS, bez żadnych wyraźnie określonych lub domniemanych warunków, potwierdzeń, zapewnień, deklaracji ani oświadczeń. Jeśli chcesz otrzymać to oprogramowanie na innych warunkach, powinieneś nabyć Oprogramowanie Osób Trzecich bezpośrednio od jego dostawców. W celu zachowania jasności, postanowienie to nie ma zastosowania do kodu java Sun Microsystems Inc. wykorzystywanego w połączeniu z Produktem Kieszonkowym Osób Trzecich, na który ma Ci zostać udzielona licencja przez dostawcę lub producenta takiego Produktu Kieszonkowego Osób Trzecich. 10. Własność intelektualna. Wszystkie prawa są i pozostaną własnością RIM. Ani Ty ani Twoi Upoważnieni Użytkownicy nie nabywacie żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw majątkowych z tytułu niniejszej Umowy, co dotyczy patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, praw do baz danych lub praw do jakichkolwiek informacji BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 9

10 poufnych, jak też tajemnic handlowych zawartych w Rozwiązaniu BlackBerry albo jakiejkolwiek jego części, lub dotyczących tego Rozwiązania bądź jego części. Nie nabywasz również żadnych praw do Rozwiązania BlackBerry ani żadnej jego części poza prawami w sposób wyraźny przyznanymi Ci na mocy licencji udzielonej w ramach niniejszej Umowy lub na mocy innych, poczynionych wspólnie pisemnych uzgodnień, które możesz zawrzeć z RIM. Wszelkie prawa nieprzyznane w niniejszej Umowie w sposób wyraźny są zastrzeżone. Licencja na Oprogramowanie udzielana Ci jest wyłącznie na warunkach określonych wyraźnie w niniejszej Umowie, a cała Dokumentacja oraz wszystkie strony, które pozwalają Ci na dostęp do jakichkolwiek Usług chronione są przez kanadyjskie i amerykańskie oraz międzynarodowe prawa autorskie i prawa patentowe oraz postanowienia umów międzynarodowych. Naruszenia praw własności intelektualnej obwarowane są surowymi sankcjami natury cywilnej i karnej. Potwierdzasz niniejszym, że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie działać z uszczerbkiem dla jakichkolwiek praw lub środków prawnych przysługujących RIM z tytułu jakichkolwiek właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej lub innych praw majątkowych RIM. 11. Korzystanie z Technologii Cisco. Jeżeli nabyte przez Ciebie Rozwiązanie BlackBerry zawiera elementy Technologii Cisco, w zamian za Prawo do korzystania z Technologii Cisco zobowiązujesz się nie dochodzić żadnych praw patentowych związanych z Technologią Cisco w celu tworzenia, wykorzystywania, sprzedaży, oferowania na sprzedaż lub importowania produktów zgodnych z Technologią Cisco lub ją zawierających. 12. Ograniczania Eksportu; Ustawodawstwo federalne USA (a) Potwierdzasz, że Oprogramowanie zawiera oprogramowanie szyfrujące, które może podlegać ograniczeniom importowym, eksportowym albo ograniczeniom narzuconym przez przepisy prawa i rozporządzenia obowiązujące w krajach i na terytoriach, na których takie Oprogramowanie jest użytkowane ( Prawo Właściwe ). Zobowiązujesz się nie eksportować, nie reeksportować ani też w żaden sposób nie pomagać ani nie ułatwiać eksportu czy reeksportu jakiejkolwiek części Rozwiązania BlackBerry: (i) do jakiegokolwiek kraju znajdującego się na Liście Kontrolnej Obszarów Rządu Kanadyjskiego; (ii) do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem lub działaniami Rady Bezpieczeństwa ONZ; (iii) z naruszeniem pozycji 5505 Listy Kontroli Eksportu Rządu Kanadyjskiego; (iv) do krajów objętych sankcjami gospodarczymi i embargiem USA; oraz (v) do osób lub podmiotów, które nie mogą otrzymywać towarów eksportowanych przez USA ani towarów pochodzących z USA. Kontakt w tej sprawie z RIM możliwy jest pod adresem Oświadczasz niniejszym, że: (1) według Twojej najlepszej wiedzy spełniasz wymogi otrzymywania Oprogramowania i Produktów RIM zgodnie z przepisami Prawa Właściwego; (2) zobowiązujesz się importować, eksportować lub reeksportować Oprogramowanie oraz/lub Produkty RIM jak również wykorzystywać Oprogramowanie oraz/lub Produkty RIM na terenie jakichkolwiek krajów i terytoriów wyłącznie zgodnie z przepisami Prawa Właściwego; oraz (3) zapewnisz, że Upoważnieni Użytkownicy wykorzystywać będą Oprogramowanie i Produkty RIM zgodnie z powyższymi ograniczeniami. BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 10

11 (b) Zobowiązujesz się zwolnić RIM oraz Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, pozwy, zobowiązania lub wydatki (łącznie z uzasadnionym wynagrodzeniem radców prawnych) wynikające z Twojego niedopełnienia wymogu postępowania zgodnie ze zobowiązaniami i postanowieniami zawartymi w niniejszym punkcie. 13. Bezpieczeństwo. Przyjmujesz pełną odpowiedzialność za ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na kontrolę dostępu do Twojego Produktu Kieszonkowego BlackBerry i Oprogramowania. 14. Klauzula Poufności Potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości, że opracowanie Oprogramowania wymagało od RIM oraz/lub Grupy Spółek RIM dużej ilości czasu i znaczących środków, a także że Oprogramowanie ma charakter poufny i zawiera tajemnice handlowe RIM oraz/lub Grupy Spółek RIM. Zobowiązujesz się traktować Oprogramowanie w sposób ściśle poufny i nie udostępniać go ani nie ujawniać osobom innym niż Twoi Upoważnieni Użytkownicy w celu wykonywania praw z licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy. Nie masz prawa do wykorzystywania ani pozyskiwania kodu źródłowego Oprogramowania, a także z wyłączeniem przypadków, w których przepisy prawa wyraźnie zabraniają RIM zakazywania takich działań, zobowiązujesz się w imieniu Swoim oraz Swoich Upoważnionych Użytkowników do niezmieniania, niemodyfikowania, niedokonywania adaptacji, niewykonywania utworów zależnych, niewykonywania tłumaczeń, dekompilacji, niestosowania technik inżynierii wstecznej ani dezasemblacji Oprogramowania ani też niepodejmowania prób takich czynności, jak również do niezezwalania, nieakceptowania, nieautoryzowania ani niezachęcania innych podmiotów do wykonywania powyższych czynności. Dla potrzeb niniejszej Umowy inżynieria wsteczna obejmuje wszelkie działania związane z inżynierią wsteczną, translacją, dezasemblacją, dekompilacją, odszyfrowywaniem lub dekonstrukcją (łącznie z wszelkimi aspektami zrzucania zawartości pamięci RAM/ROM lub trwałych nośników pamięci, sniffingu kablowego lub bezprzewodowego, analizy protokołów lub technik inżynierii wstecznej czarnej skrzynki ) danych, oprogramowania (łącznie z interfejsami oraz innymi danymi dołączonymi lub wykorzystywanymi w połączeniu z programami, które mogą, ale nie muszą być formalnie uznawane za kod oprogramowania) lub sprzętu, albo też jakichkolwiek metod bądź procesów pozyskiwania lub konwersji jakichkolwiek informacji, danych lub oprogramowania z danej formy na formę przyswajalną dla człowieka. 15. Okres Ważności Umowy (a) (b) Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Ciebie jej warunków (zgodnie z treścią preambuły) i wygasa po jej wypowiedzeniu lub upływie okresu jej ważności, zgodnie z postanowieniami Umowy. RIM zastrzega sobie prawo, według własnego wyłącznego uznania, bez powstania żadnej odpowiedzialności z tego tytułu, do wypowiedzenia niniejszej Umowy w przypadku, gdy jakiekolwiek Usługi Transmisji Bezprzewodowej staną się niedostępne. BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 11

12 (c) (d) (e) Po wypowiedzeniu Umowy RIM będzie mieć prawo do blokowania wszelkich transmisji danych z oraz do Produktów Kieszonkowych. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny, zobowiązany jesteś niezwłocznie zaprzestać użytkowania Oprogramowania i zniszczyć oraz/lub w sposób trwały usunąć wszystkie kopie Oprogramowania BlackBerry Desktop Software jak również wszystkie kopie wykonane zgodnie z niniejszą Umową, niezależnie od postaci w jakiej takie kopie sporządzono. Po zamknięciu wszelkich kont, założonych dla Ciebie przez RIM niniejszym upoważniasz RIM do usunięcia wszelkich plików, programów, danych i wiadomości związanych z takim kontem, bez wymogu powiadamiania Cię o tym. 16. Środki Prawne i Wypowiedzenie w wyniku Naruszenia (a) (b) (c) Jeżeli Ty lub Twoi Upoważnieni Użytkownicy dopuszczą się naruszenia postanowień niniejszej Umowy, RIM może, oprócz wykonania wszystkich innych praw i środków przysługujących na mocy niniejszej Umowy lub przepisów prawa, wypowiedzieć niniejszą Umowę lub wszelkie inne umowy licencyjne między Tobą i RIM w zakresie jakiejkolwiek innej części Rozwiązania BlackBerry wykorzystywanego przez Ciebie lub Twoich Upoważnionych Użytkowników Oprogramowania, zawiadamiając Cię o takim wypowiedzeniu. RIM ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę oraz/lub niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usług bez żadnej odpowiedzialności względem Ciebie lub Twojego Upoważnionego Użytkownika, w przypadku, gdy świadczenie jakiejkolwiek części lub całości Usług przez RIM stanie się niemożliwe w wyniku jakichkolwiek przepisów prawa, rozporządzeń, wymogów lub zarządzeń wydanych w jakiejkolwiek formie przez jakikolwiek organ władzy sądowej lub inny organ władz, lub jeśli jakikolwiek organ lub resort rządowy wystosuje zawiadomienie, zgodnie z którym RIM nie będzie mieć prawa do świadczenia jakiejkolwiek części lub całości Usługi. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie będą interpretowane w sposób zmuszający RIM do ubiegania się o uchylenie takich przepisów prawa, rozporządzeń, regulacji lub zakazów ani do ponownego rozpatrzenia lub apelacji od jakiegokolwiek wyroku sądu. RIM nie ponosi względem Ciebie ani Twojego Upoważnionego Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z wypowiedzeniem niniejszej Umowy na mocy postanowień niniejszego punktu. 17. Indemnifikacja Klienta. Zobowiązany jesteś bronić, zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczać RIM i Grupę Spółek RIM, jak również dostawców, następców prawnych, podmioty stowarzyszone, przedstawicieli, autoryzowanych dystrybutorów i cesjonariuszy RIM (z których każdy zwany będzie Podmiotem Zabezpieczonym RIM ) przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek roszczeń, szkód, strat lub wydatków (co dotyczy w szczególności kosztów i opłat sądowych) poniesionych przez Podmiot Zabezpieczony RIM w wyniku: BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 12

13 (a) (b) (c) naruszenia przez Ciebie postanowień punktów 4, 5, 6, 10, 12 lub 14 niniejszej Umowy; zniesławienia w mowie lub na piśmie, naruszenia praw autorskich albo innych praw własności intelektualnej bądź praw majątkowych w zakresie materiałów przesyłanych przez Ciebie przy pomocy Produktu Kieszonkowego BlackBerry; lub obrażeń ciała, śmierci bądź uszkodzenia mienia wynikającego z Twojego niedbalstwa lub winy umyślnej bądź Twojego Upoważnionego Użytkownika, związanego z wykorzystywaniem Rozwiązania BlackBerry albo jakiejkolwiek jego części przez Ciebie lub Twojego Upoważnionego Użytkownika. 18. Ograniczona Gwarancja. POTWIERDZASZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE AKTUALNY POZIOM ZAAWANSOWANIA TECHNICZNEGO NIE POZWALA NA OPRACOWYWANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH WOLNYCH OD BŁĘDÓW ANI NA ZAPEWNIENIE GWARANTOWANEJ TRANSMISJI DANYCH ORAZ ŻE RIM NIE MOŻE ZATEM ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE, ŻE ROZWIĄZANIE BLACKBERRY BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ BEZ PRZERW ORAZ BEZ BŁĘDÓW. POTWIERDZASZ TAKŻE I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE ROZWIĄZANIE BLACKBERRY PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU OGÓLNEGO I NIE ZOSTAŁO DOSTOSOWANE DO TWOICH PREFERENCJI, A ZATEM RIM NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE ROZWIĄZANIE BLACKBERRY BĘDZIE ZDATNE DO JAKICHKOLWIEK OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W ŚWIETLE POWYŻSZEGO, PRODUKTY ORAZ/LUB USŁUGI NIE NADAJĄ SIĘ DO ZASTOSOWAŃ O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM ANI DO PRACY W ŚRODOWISKACH O WYSOKIM STOPNIU RYZYKA WYMAGAJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWAWARYJNYCH, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI OBSŁUGI INSTALACJI JĄDROWYCH, NAWIGACJI LUB SYSTEMÓW KOMUNIKACJI W RUCHU LOTNICZYM, KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO ORAZ SYSTEMÓW PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE BĄDŹ SYSTEMÓW OBRONNYCH. NINIEJSZYM OŚWIADCZASZ I ZAPEWNIASZ, ŻE BĘDZIESZ UTRZYMYWAĆ ODPOWIEDNIE SYSTEMY DO WYKONYWANIA KOPII ZAPASOWYCH I ODZYSKIWANIA DANYCH ORAZ ŻE W PRZYPADKU: (1) PRZERWANIA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB DOSTAWY USŁUGI; LUB (2) WYSTĄPIENIA TRUDNOŚCI BĄDŹ BŁĘDÓW W TRANSMISJI DANYCH, ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TAKIE PROBLEMY DO RIM I BEZZWŁOCZNIE PODJĄĆ KROKI W CELU MINIMALIZACJI EWENTUALNYCH SZKÓD I STRAT. (a) Oprogramowanie (i) Jeśli w ciągu okresu dziewięćdziesięciu (90) dni od dostarczenia Oprogramowania do Ciebie ( Okres Gwarancji ) Oprogramowanie udostępnione przez RIM lub jakiegokolwiek autoryzowanego dystrybutora nie będzie zdolne do realizacji funkcji opisanych w danych technicznych Oprogramowania (które dostarczane są z Oprogramowaniem lub dostępne pod adresem w trakcie jego użytkowania w sposób określony przez RIM w Dokumentacji dla danego typu i wersji BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 13

14 Oprogramowania w połączeniu z niezmienioną częścią Rozwiązania BlackBerry, RIM zobowiązany jest, według Twojego uznania, dołożyć odpowiednich starań w celu usunięcia tego problemu lub zapewnienia odpowiedniego obejścia dla tego problemu (które to obejście lub poprawka może być Ci dostarczona przez RIM według uzasadnionego uznania RIM w jednej z kilku różnych form, a w szczególności w ramach telefonicznego wsparcia klienta, w formie ogólnodostępnej poprawki do oprogramowania, na stronie internetowej RIM lub w innej formie, o której poinformuje Cię RIM) lub zwrócić Ci równowartość opłat uiszczonych przez Ciebie za dane Oprogramowanie, o ile nośniki, na których Oprogramowanie dostarczono oraz całość opakowania zostanie zwrócona do RIM zgodnie z Twoimi standardowymi procedurami zwrotów gwarancyjnych (co może ewentualnie nastąpić za pośrednictwem Twojego Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej lub w punkcie zakupu) w trakcie trwania Okresu Gwarancji, wraz z dowodem zakupu. (ii) Powyższe zobowiązanie stanowi całość odpowiedzialności RIM a zarazem wszystkie środki prawne przysługujące Ci z tytułu jakichkolwiek wad, błędów lub problemów, które mogą stać się Twoim udziałem w związku z Oprogramowaniem. (iii)powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania, jeśli niewykonywanie przez Oprogramowanie funkcji opisanych w Danych Technicznych spowodowane jest: (A) eksploatacją Oprogramowania w sposób niezgodny z treścią Twoich zobowiązań określonych w punktach 2, 4, 5, 6, 10, 12 i 14 niniejszej Umowy lub w sposób niezgodny z instrukcjami, łącznie z instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa zawartymi przez RIM w Dokumentacji przewidzianej dla danego typu i wersji Oprogramowania; lub (B) wadliwym działaniem sprzętu albo innym problemem związanym ze sprzętem (łącznie z problemami spowodowanymi wadliwymi Produktami Kieszonkowymi Osób Trzecich), siecią, oprogramowaniem lub systemem komunikacji innym niż odpowiednie części Rozwiązania BlackBerry; lub (C) jakimikolwiek czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na Oprogramowanie, łącznie z nośnikami, na których dostarczono oprogramowanie, co dotyczy w szczególności wypadków, kataklizmów, pożarów, wyładowań elektrostatycznych, powodzi, uderzeń piorunów, działania wody lub wiatru, niewłaściwej eksploatacji lub wad powstałych na skutek napraw bądź modyfikacji dokonanych przez osoby nieupoważnione przez RIM. (iv) W niniejszym punkcie określone zostały wszystkie środki prawne przysługujące Ci w zakresie Oprogramowania oraz wszelkich przypadków naruszenia gwarancji określonych w niniejszej Umowie. (b) Produkt(y). Ewentualna Ograniczona Gwarancja ( Ograniczona Gwarancja ) na Produkt(y) RIM została zawarta w odpowiedniej Dokumentacji. Ograniczona Gwarancja to jedyna gwarancja na Produkty RIM sprzedawane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Zawiera ona wszystkie środki prawne przysługujące Ci w zakresie Produktów RIM oraz ewentualnych naruszeń Ograniczonej Gwarancji. BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 14

15 Postanowienia pkt. 25 niniejszej Umowy są do warunków Ograniczonej Gwarancji włączone poprzez odniesienie. Klikając na odpowiedni przycisk akceptacji poniżej, potwierdzasz że zapoznałeś się z postanowieniami Ograniczonej Gwarancji i przyjmujesz je. (c) Usługa (i) Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY ZAKAZANYCH PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI, WSZYSTKIE USŁUGI RIM SĄ DOSTARCZANE LUB UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "JAK WIDAĆ' ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW, GWARANCJI, WSPARCIA, ZAPEWNIEŃ LUB RĘKOJMI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY RIM. (ii) PONIEWAŻ RIM NIE MA KONTROLI I NIE MOŻE UDZIELIĆ ŻADNEJ GWARANCJI ANI ŻADNYCH PODOBNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY ZAKAZANYCH PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI, USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH SĄ DOSTARCZANE LUB UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE "JAK WIDAĆ" ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW, GWARANCJI, WSPARCIA, ZAPEWNIEŃ LUB RĘKOJMI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ZE STRONY RIM. (iii)rim NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEJ EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, BIEŻĄCEJ DOSTĘPNOŚCI JAKIEJKOLWIEK USŁUG ANI TEGO, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI WYSYŁANE PRZEZ CIEBIE LUB DO CIEBIE BĘDĄ POPRAWNE, PRZESYŁANE W NIEUSZKODZONEJ FORMIE ORAZ DOSTARCZANE W ROZSĄDNYCH TERMINACH. (d) Treści, Oprogramowanie, Usługi i Strony Internetowe Osób Trzecich. Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB WYRAŹNY ZAKAZANYCH PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI, WSZELKIE TREŚCI I OPROGRAMOWANIE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTĘP DO STRON Z ODNOŚNIKÓW I INNYCH STRON JEST UDZIELANY LUB DOSTARCZANY PRZEZ RIM NA ZASADZIE "JAK WIDAĆ" ( AS IS ) ORAZ W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ( AS AVAILABLE ), PRZY CZYM RIM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM CIEBIE ANI WZGLĘDEM PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH ZA TWOIM POŚREDNICTWEM Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH ZE STRONAMI Z ODNOŚNIKÓW, INNYMI STRONAMI, TREŚCIAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB OPROGRAMOWANIEM PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI: (A) POPRAWNOŚCI, TRANSMISJI, TERMINOWOŚCI LUB BIEŻĄCEJ BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 15

16 DOSTĘPNOŚCI TAKICH USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, OPROGRAMOWANIA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH; (B) FUNKCJONOWANIA LUB NIEFUNKCJONOWANIA OPROGRAMOWANIA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH; LUB (C) KOMPATYBILNOŚCI USŁUG PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB OPROGRAMOWANIA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZWIĄZANIEM BLACKBERRY LUB JEGO CZĘŚCIĄ. W SPOSÓB WYRAŹNY AKCEPTUJESZ TO, ŻE RIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WIRUSY LUB INNE ZAWIERAJĄCE GROŹBY, ZNIESŁAWIAJĄCE, OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE, MAJĄCE ZNAMIONA DELIKTU LUB NIEZGODNE Z PRAWEM TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI TEŻ ZA TREŚCI NARUSZAJĄCE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ICH PRZEKAZYWANIE. W PRZYPADKU TAKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, USŁUGAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCIAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZYSŁUGUJĄCE CI ŚRODKI PRAWNE DOTYCZYĆ BĘDĄ WYŁĄCZNIE DANYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH. 19. Brak innych gwarancji (a) (b) W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALAJĄ NA TO ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA, GWARANCJE OKREŚLONE W SPOSÓB WYRAŹNY W NINIEJSZEJ UMOWIE UDZIELANE SĄ W ZASTĘPSTWIE WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIEŃ, RĘKOJMI, PORĘCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZANIA LUB INNYCH ZAPEWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAW LUB ZE ZWYCZAJU, ALBO TEŻ Z NORMALNYCH TRANSAKCJI HANDLOWYCH, PRZY CZYM NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, ZAPEWNIENIA, WARUNKI, PORĘCZENIA LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA. W SZCZEGÓLNOŚCI RIM W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ DOTYCZĄCĄ TOWARÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOGĄ NIE POZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI, WARUNKÓW, PORĘCZEŃ CZY RĘKOJMI ANI TEŻ ZAPEWNIEŃ W UMOWACH Z KONSUMENTAMI; DLATEGO TEŻ MOŻLIWE JEST, ŻE WYŁĄCZENIA TE NIE MAJĄ W TWOIM PRZYPADKU ZASTOSOWANIA. BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 16

17 20. Ograniczenie Odpowiedzialności (a) (b) Całość odpowiedzialności RIM oraz wszystkie przysługujące Ci środki prawne określone zostały w pkt. 18 w odniesieniu do Oprogramowania niespełniającego wymogów ograniczonych gwarancji RIM. PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOGĄ NIE POZWALAĆ NA OGRANICZANIE LUB WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, A ZATEM MOŻLIWE JEST, ŻE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA OPISANE W PKT. 20 NIE MAJĄ W TWOIM PRZYPADKU ZASTOSOWANIA. Niezależnie od okoliczności RIM nie ponosi względem Ciebie odpowiedzialności z tytułu: (i) utraty zysków; (ii) utraty sprzedaży; (iii) utraty jakichkolwiek programów lub danych opracowanych, przesyłanych lub przechowywanych z Oprogramowaniem ani z tytułu kosztów odzyskania bądź zastąpienia takich programów lub danych; (iv) utraty oszczędności; (v) przerw w działalności; (vi) niemożliwości wysłania lub odbioru jakichkolwiek danych; (vii) problemów z aplikacjami lub Oprogramowaniem Osób Trzecich lub usługami Osób Trzecich wykorzystywanymi wraz z Oprogramowaniem lub Usługą i Rozwiązaniem BlackBerry; (viii) zmarnowanego czasu członków zarządu lub pozostałego personelu; (ix) kosztów przestoju (downtime); lub (x) innych szkód pośrednich. (c) łączna odpowiedzialność RIM niezależnie od okoliczności nie przekroczy równowartości sumy uiszczonej przez Ciebie za Produkty RIM oraz/lub za tę część Oprogramowania (zależnie od okoliczności), która była podstawą do roszczenia. RIM odpowiadać będzie jedynie za szkody powstałe w czasie takiej awarii, opóźnienia lub niefunkcjonowania Rozwiązania BlackBerry. (d) żadne postanowienia niniejszego punktu nie stanowią ograniczenia odpowiedzialności RIM w przypadku: (i) śmierci bądź obrażeń cielesnych w zakresie wynikającym bezpośrednio z zaniedbania zawinionego przez RIM lub jego pracowników bądź przedstawicieli; lub (ii) jakichkolwiek oszustw lub zaniechań, których dopuści się RIM lub jego pracownicy bądź przedstawiciele. (e) KAŻDA ZE STRON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM DRUGIEJ STRONY WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE MA JEDNAK ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, OBOWIĄZKÓW ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ ANI INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W NINIEJSZEJ UMOWIE: (i) MAJĄ ZASTOSOWANIE DO CHARAKTERU PRZYCZYNY TWOJEGO BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 17

18 DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYPADKÓW NARUSZENIA MOWY, ZANIEDBANIA, DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH TEORII PRAWNYCH; (ii) ZACHOWAJĄ WAŻNOŚĆ PO FUNDAMENTALNYM NARUSZENIU LUB NARUSZENIACH BĄDŹ W PRZYPADKU UNIEMOŻLIWIENIA REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY ALBO WYKONANIA JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA PRAWNEGO W NIEJ ZAWARTEGO; (iii) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO ZOBOWIĄZAŃ DO OCHRONY PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE ANI DO PRZYPADKÓW PRZYWŁASZCZENIA SOBIE BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ JEDNĄ ZE STRON WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY CZY TEŻ DO PRZYPADKÓW NARUSZENIA POSTANOWIEŃ PUNKTÓW 4, 5, 6, 12 oraz 14. (f) (g) ŻADEN CZŁONEK KADR KIEROWNICZYCH, CZŁONEK ZARZĄDU, PRACOWNIK, PRZEDSTAWICIEL, DYSTRYBUTOR, DOSTAWCA, NIEZALEŻNY KONTRAHENT, NASTĘPCA PRAWNY LUB CESJONARIUSZ RIM ANI ŻADEN PODMIOT STOWARZYSZONY RIM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY ANI Z NIĄ ZWIĄZANEJ. ŻADNA Z CZĘŚCI NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU ZASTĘPOWANIA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, PISEMNYCH UMÓW ANI ZAPEWNIEŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ RIM W ZAKRESIE CZĘŚCI ROZWIĄZANIA BLACKBERRY INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE. 21. Zgoda na Zbieranie Informacji. Przekazując RIM, za pośrednictwem Usługi oraz/lub Rozwiązania BlackBerry, dane osobowe, które mogą obejmować w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz/lub ujawnianie takich danych przez RIM, co może obejmować również wykorzystywanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz/lub ujawnianie takich danych Twojemu Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej oraz/lub w ramach jednej ze Spółek z Grupy Spółek RIM znajdującej się w kraju lub na terytorium leżącym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nim, (a) dla potrzeb wewnętrznych Grupy Spółek RIM; (b) do jakichkolwiek celów związanych ze dostarczaniem oraz/lub wykorzystywaniem przez Ciebie Rozwiązania Blackberry oraz/lub powiązanych z nim produktów i/lub usług (łącznie z Usługą); (c) dla potrzeb dostarczania Ci aktualizacji lub rozszerzeń Oprogramowania oraz/lub powiązanych z nim produktów i/lub usług (łącznie z Usługą); (d) dla potrzeb realizacji usług dopuszczonych lub wymaganych przez odnośne przepisy prawa; oraz/lub (e) dla innych potrzeb określonych w polityce prywatności RIM, dostępnej pod adresem Zbieranie, wykorzystywanie, przetwarzanie, przesyłanie oraz/lub ujawnianie Twoich danych osobowych dla wymienionych wyżej potrzeb odbywa się przy ścisłym przestrzeganiu polityki prywatności RIM, odnośnych przepisów prawa o ochronie danych oraz zgodnie ze wpisem dotyczącym rejestracji powiadomienia RIM dokonanym na podstawie Ustawy o Ochronie Danych z roku RIM zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 18

19 prywatności w zależności od potrzeb, wedle swojego wyłącznego uznania a Ty zobowiązujesz się regularnie przeglądać politykę prywatności RIM w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami. Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną ujawnione Twojemu Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, zastosowanie tu będzie miała polityka prywatności Twojego Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej. 22. Cesja Umowy i Podzlecanie. RIM ma prawo dokonać cesji niniejszej Umowy pod warunkiem, że taka cesja nastąpi na warunkach co najmniej tak korzystnych dla Ciebie jak warunki niniejszej Umowy. Nie masz prawa dokonywać cesji niniejszej Umowy w całości ani w części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody RIM (której wydania RIM może wedle uznania odmówić lub uzależnić jej wydanie od spełnienia określonych warunków), pod rygorem nieważności. RIM ma prawo wykonywać wszystkie zobowiązania przewidziane w niniejszej Umowie bezpośrednio lub zlecić wykonanie tych zobowiązań kontrahentowi bądź podwykonawcom oraz/lub, w przypadku Usług Transmisji Bezprzewodowej, Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej albo jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym. 23. Zawiadomienia. Z wyłączeniem przypadków, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne komunikaty wysyłane na podstawie niniejszej Umowy będą uznawane za poprawnie doręczone w przypadku ich sporządzenia na piśmie i dostarczenia osobistego lub pocztą kurierską bądź wysyłki pocztą poleconą albo jej odpowiednikiem z potwierdzeniem odbioru, na Twój adres rozliczeniowy dostarczony przez Ciebie RIM, oraz na adres Research In Motion UK Limited, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF, z kopią do wiadomości (która to kopia nie będzie stanowić zawiadomienia) Kierownika ds. Produktów RIM na ten sam adres. Oprócz tego, RIM ma prawo wedle uznania wysyłać Ci powiadomienia związane z niniejszą Umową w formie elektronicznej. Powiadomienia wysłane Ci w formie elektronicznej będą uznawane za poprawnie doręczone w przypadku ich przesłania na adres dostarczony przez Ciebie RIM. 24. Siła Wyższa. Niezależnie od wszystkich innych postanowień niniejszej Umowy, żadna ze Stron nie będzie uznawana za winną naruszenia postanowień Umowy z tytułu niewypełnienia swoich zobowiązań w wyniku działania czynników znajdujących się poza jej uzasadnionym wpływem (co dotyczy w szczególności przypadków świadczenia Ci Usług Transmisji Bezprzewodowej przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej za pośrednictwem RIM, kiedy to Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej zaprzestanie świadczenia Usług Transmisji Bezprzewodowej na rzecz RIM lub zaprzestanie świadczenia Usług Transmisji Bezprzewodowej na rzecz RIM na warunkach rozsądnych pod względem ekonomicznym). Postanowienie to nie będzie interpretowane w celu usprawiedliwienia niewykonania przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek zobowiązania związanego z przekazaniem drugiej Stronie jakichkolwiek płatności. 25. Postanowienia Ogólne (a) Beneficjenci Osób Trzecich. Punkt 20(g) niniejszej Umowy może zostać wykonany przez któregokolwiek z Beneficjentów RIM, tak jak gdyby byli oni Stroną niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu oraz postanowieniami BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 19

20 Ustawy o Umowach (Prawa Osób Trzecich) z roku Beneficjenci RIM to w zamierzeniu Beneficjenci Osób Trzecich określeni w postanowieniach pkt. 20 (g). Z wyłączeniem przypadków, w których postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej, osoby niebędące Stronami niniejszej Umowy nie mają żadnych praw z tytułu wspomnianej Ustawy. (b) (c) (d) (e) Zrzeczenie się Praw do Dochodzenia Roszczeń z Tytułu Naruszenia. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze Stron praw do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zawinionego przez drugą Stronę nie będzie równoznaczne z każdorazowym zrzeczeniem się takich praw do dochodzenia roszczeń z tytułu tego naruszenia ani ze zrzeczeniem się praw do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek innego naruszenia. Zachowanie ważności. Postanowienia, warunki i zapewnienia zawarte w niniejszej Umowie, których sens i kontekst wskazuje na to, że mają one zachować ważność po wykonaniu niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub przez obie Strony, zachowają ważność po zakończeniu wykonywania, unieważnieniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy. Prawo Umowy. Niniejsza Umowa podlega prawu obowiązującemu na terenie Anglii i Walii i zgodnie z nim będzie interpretowana, z wyłączeniem przepisów regulujących konflikty prawne. Strony uzgadniają, że niniejszym w całości wyłącza się stosowanie w zakresie niniejszej Umowy postanowień Konwencji ONZ dotyczącej umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Arbitraż. Wszelkie różnice zdań lub spory wynikające z niniejszej Umowy albo jej naruszenia, lub z tym związane, których Strony nie są w stanie rozwiązać w drodze pertraktacji działając w dobrej wierze będą rozstrzygane w pierwszym rzędzie na poziomie wyższych kadr zarządczych Stron. Strony, za pośrednictwem przedstawicieli swoich wyższych kadr zarządczych spotkają się w ciągu trzydziestu (30) dni od przekazania im sporu do rozstrzygnięcia. Jeżeli nie będą one w stanie rozstrzygnąć takiej różnicy zdań lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od daty takiego spotkania, taka różnica zdań lub spór zostanie rozstrzygnięta w sposób ostateczny i wiążący w postępowaniu arbitrażowym, które prowadzone będzie w Londynie zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlowej ( Regulamin ). Sprawa zostanie rozpatrzona przez jednego arbitra powołanego zgodnie ze wspomnianym Regulaminem i zaakceptowanego przez obie Strony w ciągu trzydziestu (30) dni od powołania, przy czym w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu arbiter zostanie powołany przez Prezesa Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (lub przez osobę należycie powołaną przez Prezesa do występowania w jego imieniu) na wniosek którejkolwiek ze Stron. Jeżeli stosowania powyższych postanowień zakazują przepisy prawa obowiązujące w Twojej jurysdykcji, postępowanie arbitrażowe: (i) odbędzie się w Warszawie; (ii) przebiegać będzie zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; (iii) rozpatrzone zostanie przez arbitra Sądu Arbitrażowego powołanego zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i zaakceptowanego przez obie Strony w BBEU SLA (Poland) (Polish) (UK International Version ) 20

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY PROSIMY O UWAśNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED INSTALACJĄ LUB UśYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udziela się uŝytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy:

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: POROZUMIENIE Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady użytkowania strony internetowej

Zasady użytkowania strony internetowej Zasady użytkowania strony internetowej 1. Niniejsze zasady korzystania ze strony internetowej stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ID NA TEMAT BLACKBERRY APP WORLD I BLACKBERRY PAYMENT SERVICE ABY ZAKUPIĆ I/LUB POBRAĆ DOWOLNY PRODUKT LUB DOWOLNĄ USŁUGĘ Z BLACKBERRY APP WORLD LUB SKORZYSTAĆ Z BLACKBERRY PAYMENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

LICENCJA INDYWIDUALNA

LICENCJA INDYWIDUALNA LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Na Stronie znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego wyłącznie w odniesieniu do ludzi. 1. Własność intelektualna Właścicielem i dysponentem strony internetowej (dalej Strona ) jest Nepentes Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 należąca do Grupy Sanofi Aventis

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HEWLETT-PACKARD 1. Strony. Niniejsze warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett-Packard Company wskazana w miejscu podpisu niniejszych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 9 do Umowy Nr... z dnia... Umowa nr ADO/.../... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8,

Bardziej szczegółowo

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18

Polish Warranty Card A7 PL Update1s pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA. January 28, :01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 1 of 8 KARTA GWARANCYJNA January 28, 2013 10:01:18 Polish Warranty Card A7 PL Update1s 1001-5552.9.pdf 2 of 8 KARTA GWARANCYJNA Nazwa i typ produktu...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA.

Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. Ogólne Warunki Korzystania z Portalu Logistycznego PESA. (wersja z 15.07.2010) Korzystanie z portalu logistycznego PESA możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

Enterprise IM for Cisco. Wersja: 4.0. użytkownika. Podręcznik

Enterprise IM for Cisco. Wersja: 4.0. użytkownika. Podręcznik Enterprise IM for Cisco Wersja: 4.0 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-21 SWD-20140121155404640 Spis treści Enterprise IM do systemu Cisco... 4 Otwórz program Enterprise IM do systemu Cisco...5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ROZWIĄZANIA LICENCJĘ NA BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Uzupełnienie")

ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ROZWIĄZANIA LICENCJĘ NA BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Uzupełnienie) ANEKS DO UMOWY BLACKBERRY ROZWIĄZANIA LICENCJĘ NA BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Uzupełnienie") WAŻNE INFORMACJE: W celu uzyskania dostępu i / lub korzystania z tej usługi cloud (zgodnie z definicją

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo