Bezpieczne opakowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczne opakowanie"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Bezpieczne opakowanie Organizatorzy: Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Sponsorzy:

2 CEL I UCZESTNICY KONFERENCJI CELEM CZWARTEJ EDYCJI KONFERENCJI BEZPIECZNE OPAKOWANIE BYŁO PRZYBLI ENIE WYMOGÓW DOTYCZÑCYCH PRODUKCJI OPAKOWA I OCZEKIWA ZLECENIODAWCÓW, A TAK E PREZENTACJA TECHNOLOGII UMO LIWIAJÑCYCH JEJ REALIZACJ ORAZ WYMIANA DOÂWIADCZE Z RYNKOWYMI LIDERAMI. W POZNA SKIEJ KONFERENCJI UDZIAŁ WZI ŁO 60 UCZESTNIKÓW, A W WARSZAWSKIEJ EDYCJI UDZIAŁ WZI ŁO 121 UCZESTNIKÓW, KTÓRZY W BLISKO 95% WYRAZILI CH å UCZESTNICZENIA W KOLEJNYCH WYDARZENIACH Z CYKLU BEZPIECZNE OPAKOWANIE. WYDARZENIEM ZAINTERESOWALI SI PRZEDSTAWICIELE FIRM BEZPOÂREDNIO ZAINTERESOWANYCH BEZPIECZE STWEM OPAKOWA JAK NP. EVELINE COSMETICS, ANIMEX, POLFA WARSZAWA CZY POLPHARMA, OSM ŁOWICZ, BAKALLAND ORAZ PIEKARNIA SZWAJCARSKA.

3 PRO GRAM KON FE REN CJI 30 WRZEÂNIA, TAROPAK 201, POZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA ANDRZEJ TURSKI, KIEROWNIK SPRZEDA Y MASZYN WÑSKOWST GOWYCH W FIRMIE HEIDELBERG NOWA GENERACJA MASZYN DO CYFROWEJ PRODUKCJI ETYKIET ROBERT KUCZERA, DYREKTOR DZIAŁU FARB OFFSETOWYCH W FIRMIE MICHAEL HUBER WPŁYW WARTOÂCI DODANEJ NA ATRAKCYJNOÂå OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI LUNCH MARCIN WEKSLER, BUSINESS DEVELOPMENT PHARMA W FIRMIE EYEC ZNAKOWANIE ALFABETEM BRAILLE A OPAKOWA FARMACEUTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE MICHAŁ PESTKA, DYREKTOR BRAN Y BADA OPAKOWA W FIRMIE J.S. HAMILTON BADANIA LABORATORYJNE I DOKUMENTACJA NIEZB DNA DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ" Z DOÂWIADCZE DRUKARNI 15: SESJA PYTA I ODPOWIEDZI, ZAKO CZENIE KONFERENCJI

4 PRO GRAM KON FE REN CJI 6 LISTOPADA, HOTEL INTERCONTINENTAL, WARSZAWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA ADAM FOTEK, SPECJALISTA DS. BADA OPAKOWA W FIRMIE J.S. HAMILTON BADANIA LABORATORYJNE I DOKUMENTACJA NIEZB DNA DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ MARCIN WEKSLER, BUSINESS DEVELOPMENT PHARMA W FIRMIE EYEC ZNAKOWANIE ALFABETEM BRAILLE A OPAKOWA FARMACEUTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE SESJA PYTA I ODPOWIEDZI PRZERWA KAWOWA STANISŁAW MOCZULSKI, DYREKTOR DS. SPRZEDA Y W FIRMIE METSÄ BOARD OPTYMALNE, ZRÓWNOWA ONE OPAKOWANIA KARTONOWE ROBERT LIS, KIEROWNIK MARKETINGU W FIRMIE DS SMITH OPAKOWANIE BEZPIECZNE DLA ZYSKÓW FIRMY. KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA ZNACZENIE OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI LUNCH ANDRZEJ TURSKI, KIEROWNIK SPRZEDA Y MASZYN WÑSKOWST GOWYCH W FIRMIE HEIDELBERG NOWA GENERACJA MASZYN DO CYFROWEJ PRODUKCJI ETYKIET MARCIN MARCHEWKA, SZEF DZIAŁU FARB UV W FIRMIE MICHAEL HUBER WPŁYW WARTOÂCI DODANEJ NA ATRAKCYJNOÂå OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI, ZAKO CZENIE KONFERENCJI

5 OPI NIE UCZEST NI KÓW ANNA STROJWÑS, GRAHAM PACKAGING GRATULUJ ORGANIZACJI BARDZO CIEKAWEJ, MERYTORYCZNEJ KONFERENCJI. TOMASZ BOSAK, MERCK SERDECZNIE DZI KUJ ZA MO LIWOÂå UDZIAŁU W PA STWA KONFERENCJI. MOJE UWAGI ZAWARŁEM W ANKIECIE, MOG TYLKO POWTÓRZYå: ZNAKOMITA ORGANIZACJA I BARDZO CIEKAWA ZAWARTOÂå MERYTORYCZNA WYKŁADÓW. MAGDALENA JAWOROWICZ, OMRON BARDZO DZI KUJ ZA ZAPROSZENIE NA WCZORAJSZÑ KONFERENCJ. BYŁAM BARDZO USATYSFAKCJONOWANA. MAŁGORZATA SMYKOWSKA, EUROFOAM BARDZO DZI KUJ ZA ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ. SPOTKANIE UWA AM ZA BARDZO INTERESUJÑCE I WYJÑTKOWO DOBRZE ZORGANIZOWANE. CH TNIE SKORZYSTAM Z ZAPROSZENIA W PRZYSZŁYM ROKU. KATARZYNA GŁÑBICKA, ANIMEX BARDZO DZI KUJ ZA MO LIWOÂå UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. ZAGADNIENIA PORUSZANE W JEJ TRAKCIE BYŁY DLA MNIE BARDZO CIEKAWE. JOLANTA GORGUL, CONVERGIS KONFERENCJA SPEŁNIŁA MOJE OCZEKIWANIA PORUSZANE TEMATY POMOGŁY ROZSZERZYå WIEDZ. ANNA SZOZDA, TECHNOGRAF ORGANIZACJA JAK ZWYKLE IDEALNA, A PREZENTACJE BARDZO CIEKAWE.

6 PROPOZYCJE TEMATÓW KOLEJNYCH KONFERENCJI Z SERII BEZPIECZNE OPAKOWANIE POZNA KONTROLA OPAKOWA, TESTY STOSOWANE DO POTWIERDZANIA JAKOÂCI OPAKOWA, URZÑDZENIA STOSOWANE W TESTACH, LABORATORIA, ÂWIADCZÑCE TAKIE USŁUGI, OPAKOWANIA W FARMACJI OMÓWIENIE BEZPIECZE STWA OPAKOWA Z PERSPEKTYWY PA STWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I SANEPIDU ZMIANY PRAWNE I PROJEKTY ZMIAN W PRAWIE DOTYCZÑCE OPAKOWA BEZPIECZNE OPAKOWANIA ZADRUKOWANE TECHNOLOGIÑ FLEKSO UV

7 PROPOZYCJE TEMATÓW KOLEJNYCH KONFERENCJI Z SERII BEZPIECZNE OPAKOWANIE WARSZAWA LAKIEROWANIE JAKO ZABEZPIECZANIE OPAKOWA DO PRODUKTÓW SPO YWCZYCH LAKIERY NISKOMIGRACYJNE OBRÓBKA INTROLIGATORSKA DRUKÓW OPAKOWANIOWYCH/ETYKIET OBNI ANIE KOSZTÓW MATERIAŁÓW NOWE REGULACJE PRAWNE, ODPADY W PRZETWÓRSTWIE OPAKOWA, OPTYMALIZACJA LOGISTYKI ZNAKOWANIE CE, DYREKTYWA MID 200/22 BEZPIECZE STWO OPAKOWANIA W ASPEKCIE ÂRODOWISKOWYM TWORZYWA SZTUCZNE, INTERPRETACJA DYREKTYW NOWE TECHNOLOGIE, CIEKAWE OPAKOWANIA, PALETY EXPORT POLSKA UDI NA OPAKOWANIACH WYROBÓW MEDYCZNYCH / LEKÓW ITP. BEZPIECZE STWO OPAKOWA A ICH PODRÓBKI WERYFIKACJA KODÓW KRESKOWYCH I QR QCM QUALITY COLOUR MANAGEMENT BARIEROWOÂå OPAKOWA VS PRODUKT KLEJE DO LAMINACJI Z KRÓTKIM CZASEM SIECIOWANIA DOPUSZCZENIA DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ I FARMAKOLOGIÑ ZGODNIE Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI WYMOGAMI PRAWNYMI, ALE TAK E FDA ROZWINI CIE TEMATU OPAKOWA OCZEKIWANIA KLIENTÓW; ÂWIETNA BAZA DS SMITH PAPIER, TEKTURA JAK DOSTOSOWAå NAJLEPSZE ROZMIARY DO RODZAJU PAKOWANYCH WYROBÓW, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU OPAKOWANIA AKTYWNE I INTELIGENTNE

8 MATERIAŁY I PRASA I INTERNET BANERY I INFORMACJE O KONFERENCJI BYŁY WIDOCZNE NA STRONACH ORAZ W SERWISACH INFORMACYJNYCH PO LI GRA FI KI I Opa ko wa nia. Poznaƒ, Warszawa, ZAREJESTRUJ SI JU DZIÂ!

9 Opracowano na podstawie informacji GrupyRPC ORGANIZATORZY SPONSORZY PARTNER Opakowanie Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK WYDARZENIA Bezpieczeństwo i wygoda nowego opakowania Bebo Swing Aby zaoferować jednocześnie dwie poszukiwane zalety wygodę ponownego zamykania i pewność, że zawartość jest chroniona przed naruszeniem przedsiębiorstwo RPC Bebo Plastik stworzyło nowe opakowanie różnych produktów do smarowania takich jak ser, margaryna i masło. Nowe opakowanie Bebo Swing wykorzystuje unikatowy proces perforacji, która zapewnia łatwe otwieranie. Pokrywka do wielokrotnego zamykania może być uchylana lubcałkowicie zdejmowana. Pokrywka jest łączona z pojemnikiem w technologii zgrzewania ultradźwiękowego. Opatentowana konstrukcja może być produkowane z PP jedno- lubwielowarstwowego, gdzie EVOH stanowi barierę przed dostępem tlenu, zapewniając wydłużony okres przechowywania produktów niechłodzonych. Dla produktów wrażliwych na światło można także zastosować barierę świetlną. Wybór opcji zdobniczych, takich jak druk, etykietowanie i foliowanie, pozwala dostosować każde opakowanie do precyzyjnych wymagań indywidualnych pro- WYDARZENIA Celem konferencji jest przybliżenie wymogów dotyczących produkcji opakowań oraz oczekiwań zleceniodawców, a także prezentacja technologii umożliwiających ich realizację oraz wymiana doświadczeń z rynkowymi liderami wykorzystywana do projektów o różnych duktów oraz tworzyć efektywny wizeru- który łączy w sobie konwencjonalne technologie wąskowstęgowe z drukiem cyfro- kształtach i jest odpowiednia do pakowa- nek marki i wyróżnić produkt na półce. wym. Dzięki hybrydowej konfiguracji zagwarantowane są najwyższa możliwa jakość nia zarówno z folią zamykającą, jak i bez etykiet, elastyczność ustawień maszyny, wydajność, niskie koszty również przy niskich niej. Opakowanie Bebo Swing może być nakładach oraz szeroko rozumiana personalizacja. Nowe rozwiązanie powstało na bazie najnowszych technologii firm Gallus, Heidelberg oraz Fujifilm. Wpływ wartości dodanej na atrakcyjność opakowania to tytuł wystąpienia Roberta Kuczery, dyrektora Bezpieczne Opakowanie w Poznaniu działu farb offsetowych w firmie MichaelHuber Polska. Opakowania, foldery reklamowe, raporty roczne, etykiety to przykłady, które bezsprzecznie pokazują, że sposób podania, a w drugiej kolejności informacja mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji kupić nie kupić dany produkt. Dlatego też w dzisiejszych czasach tak ważnym elementem obróbki produktów poligraficznych jest zwiększenie ich atrakcyjności. Szczególnie istotne jest to w produkcji opakowań, które są odpowiedzialne za powodzenie danego produktu lubjego porażkę w wymiarze handlowym. W przypadku farbdrukarskich, które w sposóbmniej lubbardziej barwny zdobią opakowania, dochodzą jeszcze najnowsze rozwiązania technologiczne, których finalny odbiorca gołym okiem nie dostrzeże. Znakowanie alfabetu Braille a na opakowaniach farmaceu- 30 września br. (wtorek, drugi dzień targów Taropak 201) odbędzie się. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Projekt ten, zainicjowany przez redakcje Poligrafiki i Opakowania w 2011 roku w Poznaniu podczas targów Pakfood, ponownie wraca do stolicy Wielkopolski. Celem konferencji jest przybliżenie wymogów dotyczących produkcji opakowań oraz oczekiwań zleceniodawców, a także prezentacja technologii umożliwiających ich realizację oraz wymiana doświadczeń z rynkowymi liderami. Partnerem wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Andrzej Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg, wygłosi prezentację zatytułowaną: Nowa generacja maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Re- tycznych w teorii i praktyce to prezentacja Marcina Wekslera, odpowiedzialnego za rozwój segmentu farmaceutycznego w firmie EyeC. Prezentacja będzie poświęcona części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Michał Pestka, dyrektor branży badań opakowań w firmie J. S. Hamilton wygłosi prezentację zatytułowaną: Badania laboratoryjne i dokumentacja niezbędna dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W jego wystąpieniu zostaną poruszone tematy takie jak: dane umieszczane w dokumentacji opakowań z tworzyw sztucznych, najnowsze metody badawcze, odpo- ferat będzie dotyczył innowacyjnego systemu produkcji etykiet, wiedni dobór warunków badań w kontekście przeznaczenia wyrobu, wątpliwości związane ze stosowaniem płynów zastępczych, najnowsze zalecenia dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury oraz z metali i stopów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje oznaczane w ramach ww. zaleceń czy praktyczne podejście do wymaganej dokumentacji. Sponsorami spotkania są m.in. firmy EyeC, Hamilton Poland, Heidelberg i Michael Huber. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można dokonać na lub gdzie publikujemy również szczegółową agendę spotkania. AN OPAKOWANIE 8/201 EKONOMIA I TECHNOLOGIE EKONOMIA I TECHNOLOGIE 6/201 STR. 3 7/201 STR. 3 8/201 STR. 3 8/201 STR. 6-7 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK WYDARZENIA Bezpieczne Opakowanie 30 września br. w Poznaniu i 6 listopada br. w Warszawie miała miejsce. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Po raz kolejny do zagadnienia bezpieczeństwa podeszliśmy holistycznie, prezentując je z różnych perspektyw: pakowanego produktu, życia i zdrowia konsumenta, a także finansów firmy. W obu odsłonachkonferencji wzięło udział ponad 170 osób, które wysłuchały prezentacji przygotowanych przez partnerów konferencji: firmy EyeC, Heidelberg, JS Hamilton, Metsä Board i Michael Huber Polska. Partnerem wrześniowego spotkania były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencję tradycyjnie moderował prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, redaktor prowadzący części naukowej Opakowania, który prowokował uczestników do aktywnej dyskusji na temat bezpieczeństwa opakowań. Doświadczeniem praktycznym podzielił się Robert Lis, kierownik marketingu w firmie DS Smith, który w bardzo ciekawy i dający do myślenia sposób dokonał kompleksowego spojrzenia na znaczenie opakowania i bezpieczne opakowanie przedstawił w kontekście zysków (lub strat) firmy. Szczegółową relację z wydarzenia opublikujemy w grudniowym wydaniu miesięcznika POLIGRAFIKA, w listopadowym Opakowaniu dzieląc się z Państwem obszerną fotorelacją. AN WYDARZENIA 7 Adam Fotek MarcinWeksler Stanisław Moczulski Robert Lis Andrzej Turski Marcin Marchewka OPAKOWANIE 11/201 EKONOMIA I TECHNOLOGIE EKONOMIA I TECHNOLOGIE OPAKOWANIE 11/201 9/201 STR. 3 10/2013 III STR. OKŁ. 11/201 STR. 6-7

10 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznańska edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie po raz czwarty 30 września br. (wtorek, drugi dzień targów Taropak 201) odbędzie się. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Projekt ten, zainicjowany przez redakcje Poligrafiki i Opakowania w 2011 roku w Poznaniu podczastargów Pakfood, ponownie wraca do stolicy Wielkopolski. ceutycznego w firmie EyeC. Prezentacja będzie poświęcona części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Michał Pestka, Celem konferencji jest przybliżenie wy- to tytuł wystąpienia Roberta Kuczery, dy- dyrektor branży badań opakowań w firmie mogów dotyczących produkcji opakowań rektora działu farb offsetowychw firmie J. S. Hamilton wygłosi prezentację zatytuło- oraz oczekiwań zleceniodawców, a także Michael Huber Polska. Opakowania, folde- waną: Badania laboratoryjne i dokumen- prezentacja technologii umożliwiających ry reklamowe, raporty roczne, etykiety to tacja niezbędna dla materiałów i wyrobów ich realizację oraz wymiana doświadczeń przykłady, które bezsprzecznie pokazują, że do kontaktu z żywnością. W jego wystą- z rynkowymi liderami. Partnerem wydarze- sposób podania, a w drugiej kolejności in- pieniu zostaną poruszone tematy takie jak: nia są Międzynarodowe Targi Poznańskie. formacja mają kluczowe znaczenie przy po- dane umieszczane w dokumentacji opako- Andrzej Turski, kierownik sprzedaży dejmowaniu decyzji kupić nie kupić da- wań z tworzyw sztucznych, najnowsze me- maszyn wąskowstęgowychw firmie Hei- ny produkt. Dlatego też w dzisiejszych cza- tody badawcze, odpowiedni dobór warun- delberg wygłosi prezentację zatytułowaną: sach takważnym elementem obróbki pro- ków badań w kontekście przeznaczenia wy- Nowa generacja maszyn do cyfrowej pro- duktów poligraficznych jest zwiększenie ich robu, wątpliwości związane ze stosowa- dukcji etykiet. Referat będzie dotyczył in- atrakcyjności. Szczególnie istotne jest to niem płynów zastępczych, najnowsze zale- nowacyjnego systemu produkcji etykiet, w produkcji opakowań, które są odpowie- cenia dla materiałów i wyrobów z papieru który łączy w sobie konwencjonalne tech- dzialne za powodzenie danego produktu i tektury oraz z metali i stopów przeznaczo- nologie wąskowstęgowe z drukiem cyfro- lub jego porażkę w wymiarze handlowym. nych do kontaktu z żywnością, substancje wym. Dzięki hybrydowej konfiguracji za- W przypadku farb drukarskich, które w spo- oznaczane w ramach ww. zaleceń czy prak- gwarantowana jest najwyższa możliwa ja- sób mniej lub bardziej barwny zdobią opa- tyczne podejście do wymaganej dokumen- kość etykiet, elastyczność ustawień maszy- kowania, dochodzą jeszcze najnowsze roz- tacji. Sponsorami spotkania są m.in. firmy ny, wydajność, niskie koszty również przy wiązania technologiczne, których finalny EyeC, Hamilton Poland, Heidelberg i Micha- niskich nakładach oraz szeroko rozumiana odbiorca gołym okiem nie dostrzeże. Zna- el Huber. personalizacja. Nowe rozwiązanie powstało kowanie alfabetu Braille a na opakowa- Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na bazie najnowszych technologii firm Gal- niach farmaceutycznych w teorii i praktyce można dokonać na lub lus, Heidelberg oraz Fujifilm. Wpływ war- to prezentacja Marcina Wekslera, odpo- gdzie publikujemy rów- tości dodanej na atrakcyjność opakowania wiedzialnego za rozwój segmentu farma- nież szczegółową agendę spotkania. AN ORGANIZATORZY SPONSORZY PARTNER 8 Poligrafika 8/201 7/201 STR. 3 8/201 STR. 3 8/201 STR. 8 9/201 STR. 3. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie w Warszawie Mamy świadomość, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa opakowania, zwłaszcza w takich branżach jak spożywcza, farmaceutyczna czy kosmetyczna, oraz jego atrakcyjność. Zagadnienia bezpieczeństwa opakowań regulująrównież przepisy prawne zarówno polskie, jak i unijne, dlatego program czwartej edycji konferencji staraliśmy się przygotować w taki sposób, aby poruszał wszystkie interesujące zagadnienia z różnych obszarów tematycznych. Adam Fotek, specjalista ds. badań opakowań w firmie J. S. Hamilton przedstawi badania laboratoryjne i dokumentację niezbędną dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W jego wystąpieniu zostaną poruszone tematy takie jak: dane umieszczane w dokumentacji opakowań z tworzyw sztucznych, najnowsze metody badawcze, odpowiedni dobór warunków badań w kontekście przeznaczenia wyrobu, najnowsze zalecenia dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury oraz z metali i stopów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje oznaczane w ramach ww. zaleceń czy praktyczne podejście do wymaganej dokumentacji. Stanisław Moczulski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Metsä Board opowie o optymalnych, zrównoważonych opakowaniach kartonowych. Oczekiwania klientów wymuszają ciągłe doskonalenie w zakresie wytwarzania opakowań i poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej ekonomicznych rozwiązań. Atrakcyjność opakowania oraz jego funkcjonalność to jedna strona medalu, druga jeszcze ważniejsza to szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Tematy lekkości surowców, parametrów sztywności, czystości włókien, identyfikowalności w produkcji oraz nikłego oddziaływania na środowisko są fundamentem bezpieczeństwa. To tematy, o których często się nie mówi, chociaż stawia im się poprzeczkę coraz wyżej. Bezpieczne Opakowanie sezon. Chłodnym okiem konferansjera W bieżącym roku odbyły się dwie edycje czwartej już konferencji Bezpieczne Opakowanie: 30 września na terenach targowych w Poznaniu podczas targów Taropak 201 oraz 6 listopada tradycyjnie już w hotelu Intercontinental w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez redakcje czasopism Opakowanie i Poligrafika. Sponsorami były firmy: Hamilton Poland, Heidelberg, EyeC, Huber Polska i Metsä Board. W czasie konferencji wygłoszono w Poznaniu bardzo interesujące referaty, zaś w Warszawie 6 referatów, z czego miały takie same tytuły jak referaty poznańskie iw głównej treścibyły ich powtórzeniem. Po każdych dwóch referatach odbywała się sesja pytań i odpowiedzi. Tematyka wystąpień była związana i możliwości badawcze laboratoriów firmy z szeroko pojętym bezpiecznym opakowaniem. Jest już tradycją tej konferencji, że kumentację niezbędną dla materiałów J. S. Hamilton. Zwrócono też uwagę na do- każdy z prelegentów inaczej pojmuje to i wyrobów przeznaczonych do kontaktu określenie, w związku z czym wystąpienia z żywnością. Oba wystąpienia zarówno są o różnej tematyce, ale zawsze związane warszawskie, jak i poznańskie wywołały z bezpiecznym opakowaniem. Jako osoba ożywioną dyskusję. prowadząca wszystkie dotychczasowe konferencje mogę stwierdzić, że tematyka prele r Business Development Pharma w fir- Kolejnym referentem był Marcin Wekszentowana obecnie była bardzo ciekawa, mieeyec. Przedstawił on referat Znakowanie alfabetem Braille a opakowań farma- nowoczesna i na wysokim poziomie merytorycznym. Każdy z prelegentów przedstawiał inne spojrzenie na bezpieczne opako- jest bardzo obszerna; zarówno w Warszaceutycznych w teorii i praktyce. Tematyka wanie, choć tym razem oprócz zagadnień wie, jak i Poznaniu była przedstawiana związanych ze znakowaniem opakowań przez Marcina Wekslera. Wystąpienia nieco farmaceutycznych alfabetem Braille a i zagadnieniami związanymi z badaniami i się różniły w szczegółach. W pierwszej czę- Robert Lis pro- ści przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące alfabetu Braille a (wskazano różnice zapisu niektórych pojęć w różnych językach), przedstawiono standard Marburg Medium Braille a, regulacje prawne unijne, polskie oraz normy związane ze stosowaniem i czytaniem alfabetu Braille a. W kolejnych prezentacjach przedstawiono praktykę znakowania opakowań farmaceutycznych alfabetem Braille a oraz system EyeC Proofiler do inspekcji wizyjnej opakowań (z kamerami RBG). System zapewnia 100% inspekcję, czyli cała produkcja (opakowań z alfabetem Braille a) jest poddawana sprawdzeniu. Zastosowanie systemów inspekcji wizyjnej eliminuje błędne druki. Systemy inspekcyjne są stosowane w linii produkcyjnej lub poza nią. System posługuje się w zależności od rodzaju skanerami o formatach od A2 do A0. Oprócz systemu EyeC Proofiler polecane są także systemy Printchecker i ProofRunner. Prelegent przedstawił konkretne zastosowania systemów inspekcyjnych. Następnym referentem był Stanisław Moczulski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Metsä Board. W swoim wystąpieniu pt. Optymalne, zrównoważone opakowania kartonowe poruszył zagadnienia związane z zastosowaniem włókien pierwotnych i ich wpływem na właściwości tektur oraz opakowań z nich wytworzonych. Zastosowanie włókien pierwotnych gwarantuje neutralność sensoryczną tektur stosowanych do spojrzenie na znaczenie opakowania. Pan elastyczność ustawień maszyny, wydajność, Robert zaznaczył przy tym, że są to jego niskie koszty również przy niskich nakładach wraz z szeroko pojętą personalizacją. prywatne spostrzeżenia niemające związku z oficjalną polityką firmy, w której pracuje. Ostatnim wygłoszonym w Warszawie Spostrzeżenia prelegenta pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności finanso- na atrakcyjność opakowania. W Warsza- był referat pt. Wpływ wartości dodanej wych. Poniżej kilka z nich: wie powyższe zagadnienia przedstawiał zastosowanie opakowania zależy Marcin Marchewka, szef działu farb UV od przyjętej perspektywy niezbędne w firmie Michael Huber, zaśw Poznaniu jest przetwarzanie poużytkowych opakowań, a nie tworzenie pseudoekolo- Robert Kuczera, dyrektor Działu Farb Off- referat pod takim samym tytułem wygłosił gicznych wrażeń; setowych w tejże firmie. Z racji różnych koszt energii nie może być oderwany zainteresowań zawodowych prelegentów od śladu węglowego; inaczej zostały rozłożone akcenty części kształty opakowań nie mogą być dowolne, ale muszą być tak dobrane, aby do farb utrwalanych promieniowaniem UV, końcowej. W Warszawie odnosiły się one nie wozić powietrza; to samo dotyczy a w Poznaniu do klasycznych farb offsetowych. Czynnikiem sprzedającym towar są załadunku (wypełnienia) samochodu; obniżenie masy i wysokości palet (zamiana palet drewnianych na tekturowe) opakowania nie spełniają ich oczekiwań opakowania. Z punktu widzenia klientów oraz prawidłowe wypełnienie samochodów ciężarowych prowadzi do zmniej- i jego elementy nie mogą negatywnie wpły- bez odpowiedniego nadruku. Opakowanie szenia ilości kursów tym samym generując konkretne oszczędności. Refeku z tym produkowane są farby o obniżonej wać na pakowany towar (żywność). W związratu Roberta Lisa nie było w edycji poznańskiejczych mutagennych oraz ograniczających migracji, farby bez substancji rakotwór- Przedostatnim prelegentem był Andrzej płodność. Mamy zatem na rynku farby z li- Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg. Wy- na zapach, smak i barwę pakowanej żywmitami migracyjnymi, farby niewpływające głosił on referat pt. Nowa generacja maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Referat kowanego zapewniająca jego bezpieczeńności. Wartość dodana do opakowania dru- ten był wygłaszany zarówno w Poznaniu, stwo z punktu widzenia producenta farb to: jak i w Warszawie. Mimo że oba referaty brak negatywnego wpływu na produkt, dukcją opakowań do kontaktu z żywnością wyrobu opakowań. Koncern Metsä Board wygłaszała ta sama osoba, to różniły się użycie właściwych komponentów, użycie Marcin Weksler, Business Development Pharma w firmie EyeC omówi znakowanie alfabetem Braille a opakowań farmaceutycznych w teorii i praktyce. Prezentacja poświęcona będzie części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Andrzej Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg przedstawi nową generację maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Referat będzie dotyczyć innowacyjnego systemu produkcji etykiet, który łączy w sobie konwencjonalne technologie wąskowstęgowe z drukiem cyfrowym. Nowe rozwiązanie powstało na bazie najnowszych technologii firm Gallus, Heidelberg oraz Fujifilm. przedstawiono nową generację maszyn cyfrowych do drukowania etykiet oraz kompleksowe spojrzenie na bezpieczne opakowania przynoszące zyski firmie. Pierwszym referentem w Warszawie był Adam Fotek, specjalista ds. badań opakowań w firmiej. S. Hamilton. Wygłosił on bardzo interesujący referat pod tytułem należy do największych producentów tektur do produkcji pudełek składanych FBB żo po pokazie nowej (prototypowej) ma- sposób oraz doradztwo, szkolenia i wspólna one dość znacznie. W Poznaniu było świe- właściwych komponentów we właściwy (tj. do produkcji opakowań). Pracuje on szyny hybrydowej Gallus DCS 30 powstałej w wyniku współpracy firm Gallus, Hei- Jak widać, tematyka wystąpień była z klientem realizacja zleceń. (z sukcesem) nad obniżeniem gramatur tektur przeznaczonych do produkcji opakowań przy zachowaniu ich sztywności. na upublicznienie pewnych danych. Oficjalraty spowodowały ożywioną dyskusję tak delberg i Fujifilm i brakowało jeszcze zgody bardzo zróżnicowana. Przedstawione refe- Podsumowując: bezpieczne opakowanie ne wprowadzenie tej maszyny na rynek nastąpi w 2015 roku podczas targów Label- w Poznaniu wzięło udział ponad 60 na sali, jak i w kuluarach. W konferencji z punktu widzenia Metsä Board to opako- osób, Badania laboratoryjne i dokumentacja nie- wanie z tektury wytworzonej z włókien expo Europe. Maszyna łączy ze sobą zespo- zaś w Warszawie ponad 100 osób. W tym Robert Lis, kierownik marketingu w firmie DS Smith dokona kompleksowego spojrzenia na znaczenie opakowania i bezpieczne opakowanie przedstawi w kontekście zysków firmy. Marcin Marchewka, szef działu farb UV w firmie Michael Huber opowie o wpływie wartości dodanej na atrakcyjność opakowania, które w dużej mierze jest odpowiedzialne za powodzenie lub porażkę produktu w wymiarze handlowym. zbędna dla materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością. Tę samą tematykę w Poznaniu przedstawiał Michał Pestka dyrektor branży badań opakowań w firmie J. S. Hamilton. Tematyka dotyczyła najnow- pierwotnych z obniżoną gramaturą przy zachowaniu odpowiednio wysokiej sztywno- nie tylko) z maszyną cyfrową natryskową szczególnie w Warszawie, miała pewien zały analogowe (głównie przetwórcze, choć roku większość uczestników konferencji, ści. W edycji poznańskiej firma Metsä Board nie uczestniczyła. sze drukujące z rozdzielczością 1200 dpi ratów. Ja osobiście jako moderator cieszę (inkjetową) 7-kolorową, wyposażoną w dykres wiedzy na temat prezentowanych refe- ZkoleiRobert Lis, kierownik marketin- (producent Fujifilm) o wielkości kropli 2 pl, się bardzo, że na obecnej konferencji przed- szych regulacji unijnych związanych z bez- gu w firmied.s. Smith przedstawił bardzo z prędkością 50 m/min. Hybrydowa konfistawiono najnowszy cyfrowy system Konferencję moderować będzie uznany specjalista branży opakowań Stefan Jakucewicz. Zapraszamy do rejestracji na AN Adam Fotek Marcin Weksler Stanisław Moczulski pieczeństwem opakowań żywności. Przedstawiono także nowoczesne wyposażenie Marcin Marchewka Andrzej Turski interesujące opracowanie pt. Opakowanie guracja zabezpiecza najwyższą możliwą do drukowania etykiet. bezpieczne dla zysków firmy. Kompleksowe jakość etykiet (głównie samoprzylepnych), Stefan Jakucewicz 8 Poligrafika 10/201 Poligrafika 10/ Poligrafika 12/201 Poligrafika 12/ Poligrafika 12/201 10/201 STR /201 STR. 8-10

11 ZDJ CIA Z KONFERENCJI

folie finansowanie poligrafii temat numeru: Festiwal Marketingu Druku & Opakowań

folie finansowanie poligrafii temat numeru: Festiwal Marketingu Druku & Opakowań RAPORT Dostawców Mediów i Maszyn październik - grudzień 2014 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) wersja online: www.dostawcy.oohmagazine.pl finansowanie poligrafii temat numeru: folie WEB2PRINT ZESTAWIENIA MEDIÓW,

Bardziej szczegółowo

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105

Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 KBA Technologia offsetowych maszyn arkuszowych Godna zaufania i pewna KBA Rapida 105 Czy cenicie Państwo elastyczność, pewność i wydajność? Czy chcielibyście szybciej przezbrajać maszynę do nowych zleceń

Bardziej szczegółowo

03/2010 Nr 03. www.ittp.com.pl. Sanwa z wizytą w Polsce str. 12. Poligrafia potrzebuje fachowców str. 14. Pieniądze w zasięgu ręki str.

03/2010 Nr 03. www.ittp.com.pl. Sanwa z wizytą w Polsce str. 12. Poligrafia potrzebuje fachowców str. 14. Pieniądze w zasięgu ręki str. 03/2010 Nr 03 www.ittp.com.pl Sanwa z wizytą w Polsce str. 12 Poligrafia potrzebuje fachowców str. 14 Pieniądze w zasięgu ręki str. 4 Reklama Z widokiem na przyszłość WPS 1100 z modułami DC i UF Maszyna

Bardziej szczegółowo

Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie

Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie W pogoni za trzecim wymiarem Próby odwzorowania trzeciego wymiaru na płaszczyźnie towarzyszą sztuce od jej początków. Wysoki poziom iluzji umożliwiło zastosowanie zasad perspektywy, która przybierała dość

Bardziej szczegółowo

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań

WEB2 PRINT. druk etykiet. raport specjalny. finansowanie inwestycji MAPA DOSTAWCÓW MEDIÓW I MASZYN. dla BRANży opakowań news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne lipiec - wrzesień 2013 cena: 15 PLN(w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl WEB2 PRINT dostawcy mediów i MAszyn raport specjalny

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty na szczycie

Nasze produkty na szczycie Newsletter MMDS Print Management Nr 01 [1/2010] Nasze produkty na szczycie Brief, czyli jak się dogadać z grafikiem str. 6 Print management nie trać czasu i pieniędzy! str. 8 Kocham to, co robię str. 14

Bardziej szczegółowo

raport dostawcy mediów i maszyn zestawienia mediów, mapa dostawców mediów I maszyn Festiwal Marketingu Druku & Opakowań

raport dostawcy mediów i maszyn zestawienia mediów, mapa dostawców mediów I maszyn Festiwal Marketingu Druku & Opakowań wszystko o skutecznej reklamie styczeń - marzec 2014 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl raport dostawcy mediów i maszyn ATRamenty ETYKiety & OPAKowania DRUK na tkaninach zestawienia mediów,

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Okienne trendy - kierunki rozwoju branży okiennej

Okienne trendy - kierunki rozwoju branży okiennej Profiokno profesjonalnie o oknach NR (4) 2/2010 Okienne trendy - kierunki rozwoju branży okiennej Ogród zimowy - prestiżowy wyróżnik Poradnik projektanta - okno w przepisach Okna w budynkach pasywnych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Opakowaniowy

Biuletyn Opakowaniowy Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 17 NUMER 5(101) WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK 2012 R. ISSN 1734-4603 Pierwszy Kongres Przemysłu Opakowań za nami

Bardziej szczegółowo

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo:

Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249. Ludzie: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Jak systemowo poprawiać efektywność energetyczną? Technologie i biznes: Jak CEMEX Polska zarządza swoim wpływem na środowisko 04,

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Czy zabraknie magazynów? Raport powierzchni magazynowych

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Czy zabraknie magazynów? Raport powierzchni magazynowych wrzesień 9/2012 (28) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży spożywczej Rewolucja w przewozach ponadgabarytowych

Bardziej szczegółowo

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku

Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku 1 Plastics Group Sp. z o. o. O D jest R Eczołowym D A K C J I dystrybutorem płyt, folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku Plastics Europy Szanowni Group Środkowo-Wschodniej. Sp.

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować

Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować N E W S 5 Frank Romano w Świecie DRUKU Od stycznia w Świecie DRUKU co miesiąc publikować będziemy przedruki z książki The Future of Print in the 21 st Century (Przyszłość druku w XXI wieku) autorstwa Franka

Bardziej szczegółowo

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT

3 (75) SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT 3 (75) Marzec 2005 SZTYWNY FORMAT BIZNESPLANU JAK MIMO STANDARDOWYCH WYMAGAŃ DOBRZE SPRZEDAĆ PROJEKT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AUKCJE ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ANALIZA KONKURENCJI CZYLI KTO CZYHA

Bardziej szczegółowo

zachowują przezroczystość, istotny parametr dla wielu opakowań barierowych.

zachowują przezroczystość, istotny parametr dla wielu opakowań barierowych. Biuletyn Opakowaniowy Polskiej Izby Opakowań Branżowy dwumiesięcznik informacyjno-promocyjny ROK 16 NUMER 3(93) MAJ-CZERWIEC 2011 R. ISSN 1734-4603 Cena 10 zł (+5% VAT) Prof. dr hab. inż. Zbigniew Mielniczuk

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zbliża się koniec

Ponieważ zbliża się koniec 21 Rok 2010 i 2011 podsumowania i prognozy Ponieważ zbliża się koniec roku, chcieliśmy na łamach świątecznego wydania Świata DRUKU dokonać próby jego podsumowania i określić perspektywy na rok następny.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery.

NEWS CO GDZIE KIEDY. strona 6. Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów. strona 28. Rynkowe nowości, targowe premiery. CO GDZIE KIEDY NEWS polagra polagra gastro food tech trendy poznański magazyn targowy WYDANIE SPECJALNE ISNN 1230-8994 strona 6 Spotkania i dyskusje w gronie profesjonalistów strona 28 Rynkowe nowości,

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

03 Wstęp 04-05 Haute Couture 06-07 Kolory i opakowania 08-09 Wywiad z Annette Barnert 10-11 Przyszłość opakowań 12-13 Chodzi przecież o sprzedaż 14

03 Wstęp 04-05 Haute Couture 06-07 Kolory i opakowania 08-09 Wywiad z Annette Barnert 10-11 Przyszłość opakowań 12-13 Chodzi przecież o sprzedaż 14 Harmonia 3/2013 03 Wstęp 04-05 Haute Couture 06-07 Kolory i opakowania 08-09 Wywiad z Annette Barnert 10-11 Przyszłość opakowań 12-13 Chodzi przecież o sprzedaż 14 Mobilny system regałowy 15 Kupujemy oczami

Bardziej szczegółowo

kody QR Jakość druku potencjał marketingowy Personalizacja dodatek specjalny 24 katalog drukarń a wizerunek firmy

kody QR Jakość druku potencjał marketingowy Personalizacja dodatek specjalny 24 katalog drukarń a wizerunek firmy news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne 3 (30) kwiecień - czerwiec 2012 cena: 15 PLN(w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl kody QR DRUKarnie dodatek specjalny C Sven -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Klient nasz pan. Druk wraca do gry

Klient nasz pan. Druk wraca do gry SPIS TREŒCI 78 Mała poligrafia Klient nasz pan Zgodnie z tym powiedzeniem, dla tych małych przedsiębiorstw działających w segmencie akcydensów, coraz bardziej decydujące znaczenie ma elastyczność i możliwość

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl

12/2012. Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012. Znormalizowane badania urządzeń medycznych. www.pkn.pl 12/2012 Znormalizowane badania urządzeń medycznych Konferencja inaugurująca opublikowanie normy PN-ISO 26000:2012 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com - tanewpix SPIS TREŚCI 12/2012

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo