Bezpieczne opakowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczne opakowanie"

Transkrypt

1 KONFERENCJA Bezpieczne opakowanie Organizatorzy: Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Sponsorzy:

2 CEL I UCZESTNICY KONFERENCJI CELEM CZWARTEJ EDYCJI KONFERENCJI BEZPIECZNE OPAKOWANIE BYŁO PRZYBLI ENIE WYMOGÓW DOTYCZÑCYCH PRODUKCJI OPAKOWA I OCZEKIWA ZLECENIODAWCÓW, A TAK E PREZENTACJA TECHNOLOGII UMO LIWIAJÑCYCH JEJ REALIZACJ ORAZ WYMIANA DOÂWIADCZE Z RYNKOWYMI LIDERAMI. W POZNA SKIEJ KONFERENCJI UDZIAŁ WZI ŁO 60 UCZESTNIKÓW, A W WARSZAWSKIEJ EDYCJI UDZIAŁ WZI ŁO 121 UCZESTNIKÓW, KTÓRZY W BLISKO 95% WYRAZILI CH å UCZESTNICZENIA W KOLEJNYCH WYDARZENIACH Z CYKLU BEZPIECZNE OPAKOWANIE. WYDARZENIEM ZAINTERESOWALI SI PRZEDSTAWICIELE FIRM BEZPOÂREDNIO ZAINTERESOWANYCH BEZPIECZE STWEM OPAKOWA JAK NP. EVELINE COSMETICS, ANIMEX, POLFA WARSZAWA CZY POLPHARMA, OSM ŁOWICZ, BAKALLAND ORAZ PIEKARNIA SZWAJCARSKA.

3 PRO GRAM KON FE REN CJI 30 WRZEÂNIA, TAROPAK 201, POZNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA ANDRZEJ TURSKI, KIEROWNIK SPRZEDA Y MASZYN WÑSKOWST GOWYCH W FIRMIE HEIDELBERG NOWA GENERACJA MASZYN DO CYFROWEJ PRODUKCJI ETYKIET ROBERT KUCZERA, DYREKTOR DZIAŁU FARB OFFSETOWYCH W FIRMIE MICHAEL HUBER WPŁYW WARTOÂCI DODANEJ NA ATRAKCYJNOÂå OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI LUNCH MARCIN WEKSLER, BUSINESS DEVELOPMENT PHARMA W FIRMIE EYEC ZNAKOWANIE ALFABETEM BRAILLE A OPAKOWA FARMACEUTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE MICHAŁ PESTKA, DYREKTOR BRAN Y BADA OPAKOWA W FIRMIE J.S. HAMILTON BADANIA LABORATORYJNE I DOKUMENTACJA NIEZB DNA DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ" Z DOÂWIADCZE DRUKARNI 15: SESJA PYTA I ODPOWIEDZI, ZAKO CZENIE KONFERENCJI

4 PRO GRAM KON FE REN CJI 6 LISTOPADA, HOTEL INTERCONTINENTAL, WARSZAWA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA ADAM FOTEK, SPECJALISTA DS. BADA OPAKOWA W FIRMIE J.S. HAMILTON BADANIA LABORATORYJNE I DOKUMENTACJA NIEZB DNA DLA MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ MARCIN WEKSLER, BUSINESS DEVELOPMENT PHARMA W FIRMIE EYEC ZNAKOWANIE ALFABETEM BRAILLE A OPAKOWA FARMACEUTYCZNYCH W TEORII I PRAKTYCE SESJA PYTA I ODPOWIEDZI PRZERWA KAWOWA STANISŁAW MOCZULSKI, DYREKTOR DS. SPRZEDA Y W FIRMIE METSÄ BOARD OPTYMALNE, ZRÓWNOWA ONE OPAKOWANIA KARTONOWE ROBERT LIS, KIEROWNIK MARKETINGU W FIRMIE DS SMITH OPAKOWANIE BEZPIECZNE DLA ZYSKÓW FIRMY. KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA ZNACZENIE OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI LUNCH ANDRZEJ TURSKI, KIEROWNIK SPRZEDA Y MASZYN WÑSKOWST GOWYCH W FIRMIE HEIDELBERG NOWA GENERACJA MASZYN DO CYFROWEJ PRODUKCJI ETYKIET MARCIN MARCHEWKA, SZEF DZIAŁU FARB UV W FIRMIE MICHAEL HUBER WPŁYW WARTOÂCI DODANEJ NA ATRAKCYJNOÂå OPAKOWANIA SESJA PYTA I ODPOWIEDZI, ZAKO CZENIE KONFERENCJI

5 OPI NIE UCZEST NI KÓW ANNA STROJWÑS, GRAHAM PACKAGING GRATULUJ ORGANIZACJI BARDZO CIEKAWEJ, MERYTORYCZNEJ KONFERENCJI. TOMASZ BOSAK, MERCK SERDECZNIE DZI KUJ ZA MO LIWOÂå UDZIAŁU W PA STWA KONFERENCJI. MOJE UWAGI ZAWARŁEM W ANKIECIE, MOG TYLKO POWTÓRZYå: ZNAKOMITA ORGANIZACJA I BARDZO CIEKAWA ZAWARTOÂå MERYTORYCZNA WYKŁADÓW. MAGDALENA JAWOROWICZ, OMRON BARDZO DZI KUJ ZA ZAPROSZENIE NA WCZORAJSZÑ KONFERENCJ. BYŁAM BARDZO USATYSFAKCJONOWANA. MAŁGORZATA SMYKOWSKA, EUROFOAM BARDZO DZI KUJ ZA ZAPROSZENIE NA KONFERENCJ. SPOTKANIE UWA AM ZA BARDZO INTERESUJÑCE I WYJÑTKOWO DOBRZE ZORGANIZOWANE. CH TNIE SKORZYSTAM Z ZAPROSZENIA W PRZYSZŁYM ROKU. KATARZYNA GŁÑBICKA, ANIMEX BARDZO DZI KUJ ZA MO LIWOÂå UCZESTNICTWA W KONFERENCJI. ZAGADNIENIA PORUSZANE W JEJ TRAKCIE BYŁY DLA MNIE BARDZO CIEKAWE. JOLANTA GORGUL, CONVERGIS KONFERENCJA SPEŁNIŁA MOJE OCZEKIWANIA PORUSZANE TEMATY POMOGŁY ROZSZERZYå WIEDZ. ANNA SZOZDA, TECHNOGRAF ORGANIZACJA JAK ZWYKLE IDEALNA, A PREZENTACJE BARDZO CIEKAWE.

6 PROPOZYCJE TEMATÓW KOLEJNYCH KONFERENCJI Z SERII BEZPIECZNE OPAKOWANIE POZNA KONTROLA OPAKOWA, TESTY STOSOWANE DO POTWIERDZANIA JAKOÂCI OPAKOWA, URZÑDZENIA STOSOWANE W TESTACH, LABORATORIA, ÂWIADCZÑCE TAKIE USŁUGI, OPAKOWANIA W FARMACJI OMÓWIENIE BEZPIECZE STWA OPAKOWA Z PERSPEKTYWY PA STWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I SANEPIDU ZMIANY PRAWNE I PROJEKTY ZMIAN W PRAWIE DOTYCZÑCE OPAKOWA BEZPIECZNE OPAKOWANIA ZADRUKOWANE TECHNOLOGIÑ FLEKSO UV

7 PROPOZYCJE TEMATÓW KOLEJNYCH KONFERENCJI Z SERII BEZPIECZNE OPAKOWANIE WARSZAWA LAKIEROWANIE JAKO ZABEZPIECZANIE OPAKOWA DO PRODUKTÓW SPO YWCZYCH LAKIERY NISKOMIGRACYJNE OBRÓBKA INTROLIGATORSKA DRUKÓW OPAKOWANIOWYCH/ETYKIET OBNI ANIE KOSZTÓW MATERIAŁÓW NOWE REGULACJE PRAWNE, ODPADY W PRZETWÓRSTWIE OPAKOWA, OPTYMALIZACJA LOGISTYKI ZNAKOWANIE CE, DYREKTYWA MID 200/22 BEZPIECZE STWO OPAKOWANIA W ASPEKCIE ÂRODOWISKOWYM TWORZYWA SZTUCZNE, INTERPRETACJA DYREKTYW NOWE TECHNOLOGIE, CIEKAWE OPAKOWANIA, PALETY EXPORT POLSKA UDI NA OPAKOWANIACH WYROBÓW MEDYCZNYCH / LEKÓW ITP. BEZPIECZE STWO OPAKOWA A ICH PODRÓBKI WERYFIKACJA KODÓW KRESKOWYCH I QR QCM QUALITY COLOUR MANAGEMENT BARIEROWOÂå OPAKOWA VS PRODUKT KLEJE DO LAMINACJI Z KRÓTKIM CZASEM SIECIOWANIA DOPUSZCZENIA DO KONTAKTU Z YWNOÂCIÑ I FARMAKOLOGIÑ ZGODNIE Z POLSKIMI I EUROPEJSKIMI WYMOGAMI PRAWNYMI, ALE TAK E FDA ROZWINI CIE TEMATU OPAKOWA OCZEKIWANIA KLIENTÓW; ÂWIETNA BAZA DS SMITH PAPIER, TEKTURA JAK DOSTOSOWAå NAJLEPSZE ROZMIARY DO RODZAJU PAKOWANYCH WYROBÓW, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU OPAKOWANIA AKTYWNE I INTELIGENTNE

8 MATERIAŁY I PRASA I INTERNET BANERY I INFORMACJE O KONFERENCJI BYŁY WIDOCZNE NA STRONACH ORAZ W SERWISACH INFORMACYJNYCH PO LI GRA FI KI I Opa ko wa nia. Poznaƒ, Warszawa, ZAREJESTRUJ SI JU DZIÂ!

9 Opracowano na podstawie informacji GrupyRPC ORGANIZATORZY SPONSORZY PARTNER Opakowanie Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK WYDARZENIA Bezpieczeństwo i wygoda nowego opakowania Bebo Swing Aby zaoferować jednocześnie dwie poszukiwane zalety wygodę ponownego zamykania i pewność, że zawartość jest chroniona przed naruszeniem przedsiębiorstwo RPC Bebo Plastik stworzyło nowe opakowanie różnych produktów do smarowania takich jak ser, margaryna i masło. Nowe opakowanie Bebo Swing wykorzystuje unikatowy proces perforacji, która zapewnia łatwe otwieranie. Pokrywka do wielokrotnego zamykania może być uchylana lubcałkowicie zdejmowana. Pokrywka jest łączona z pojemnikiem w technologii zgrzewania ultradźwiękowego. Opatentowana konstrukcja może być produkowane z PP jedno- lubwielowarstwowego, gdzie EVOH stanowi barierę przed dostępem tlenu, zapewniając wydłużony okres przechowywania produktów niechłodzonych. Dla produktów wrażliwych na światło można także zastosować barierę świetlną. Wybór opcji zdobniczych, takich jak druk, etykietowanie i foliowanie, pozwala dostosować każde opakowanie do precyzyjnych wymagań indywidualnych pro- WYDARZENIA Celem konferencji jest przybliżenie wymogów dotyczących produkcji opakowań oraz oczekiwań zleceniodawców, a także prezentacja technologii umożliwiających ich realizację oraz wymiana doświadczeń z rynkowymi liderami wykorzystywana do projektów o różnych duktów oraz tworzyć efektywny wizeru- który łączy w sobie konwencjonalne technologie wąskowstęgowe z drukiem cyfro- kształtach i jest odpowiednia do pakowa- nek marki i wyróżnić produkt na półce. wym. Dzięki hybrydowej konfiguracji zagwarantowane są najwyższa możliwa jakość nia zarówno z folią zamykającą, jak i bez etykiet, elastyczność ustawień maszyny, wydajność, niskie koszty również przy niskich niej. Opakowanie Bebo Swing może być nakładach oraz szeroko rozumiana personalizacja. Nowe rozwiązanie powstało na bazie najnowszych technologii firm Gallus, Heidelberg oraz Fujifilm. Wpływ wartości dodanej na atrakcyjność opakowania to tytuł wystąpienia Roberta Kuczery, dyrektora Bezpieczne Opakowanie w Poznaniu działu farb offsetowych w firmie MichaelHuber Polska. Opakowania, foldery reklamowe, raporty roczne, etykiety to przykłady, które bezsprzecznie pokazują, że sposób podania, a w drugiej kolejności informacja mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji kupić nie kupić dany produkt. Dlatego też w dzisiejszych czasach tak ważnym elementem obróbki produktów poligraficznych jest zwiększenie ich atrakcyjności. Szczególnie istotne jest to w produkcji opakowań, które są odpowiedzialne za powodzenie danego produktu lubjego porażkę w wymiarze handlowym. W przypadku farbdrukarskich, które w sposóbmniej lubbardziej barwny zdobią opakowania, dochodzą jeszcze najnowsze rozwiązania technologiczne, których finalny odbiorca gołym okiem nie dostrzeże. Znakowanie alfabetu Braille a na opakowaniach farmaceu- 30 września br. (wtorek, drugi dzień targów Taropak 201) odbędzie się. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Projekt ten, zainicjowany przez redakcje Poligrafiki i Opakowania w 2011 roku w Poznaniu podczas targów Pakfood, ponownie wraca do stolicy Wielkopolski. Celem konferencji jest przybliżenie wymogów dotyczących produkcji opakowań oraz oczekiwań zleceniodawców, a także prezentacja technologii umożliwiających ich realizację oraz wymiana doświadczeń z rynkowymi liderami. Partnerem wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Andrzej Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg, wygłosi prezentację zatytułowaną: Nowa generacja maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Re- tycznych w teorii i praktyce to prezentacja Marcina Wekslera, odpowiedzialnego za rozwój segmentu farmaceutycznego w firmie EyeC. Prezentacja będzie poświęcona części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Michał Pestka, dyrektor branży badań opakowań w firmie J. S. Hamilton wygłosi prezentację zatytułowaną: Badania laboratoryjne i dokumentacja niezbędna dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W jego wystąpieniu zostaną poruszone tematy takie jak: dane umieszczane w dokumentacji opakowań z tworzyw sztucznych, najnowsze metody badawcze, odpo- ferat będzie dotyczył innowacyjnego systemu produkcji etykiet, wiedni dobór warunków badań w kontekście przeznaczenia wyrobu, wątpliwości związane ze stosowaniem płynów zastępczych, najnowsze zalecenia dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury oraz z metali i stopów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje oznaczane w ramach ww. zaleceń czy praktyczne podejście do wymaganej dokumentacji. Sponsorami spotkania są m.in. firmy EyeC, Hamilton Poland, Heidelberg i Michael Huber. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można dokonać na lub gdzie publikujemy również szczegółową agendę spotkania. AN OPAKOWANIE 8/201 EKONOMIA I TECHNOLOGIE EKONOMIA I TECHNOLOGIE 6/201 STR. 3 7/201 STR. 3 8/201 STR. 3 8/201 STR. 6-7 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK WYDARZENIA Bezpieczne Opakowanie 30 września br. w Poznaniu i 6 listopada br. w Warszawie miała miejsce. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Po raz kolejny do zagadnienia bezpieczeństwa podeszliśmy holistycznie, prezentując je z różnych perspektyw: pakowanego produktu, życia i zdrowia konsumenta, a także finansów firmy. W obu odsłonachkonferencji wzięło udział ponad 170 osób, które wysłuchały prezentacji przygotowanych przez partnerów konferencji: firmy EyeC, Heidelberg, JS Hamilton, Metsä Board i Michael Huber Polska. Partnerem wrześniowego spotkania były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencję tradycyjnie moderował prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, redaktor prowadzący części naukowej Opakowania, który prowokował uczestników do aktywnej dyskusji na temat bezpieczeństwa opakowań. Doświadczeniem praktycznym podzielił się Robert Lis, kierownik marketingu w firmie DS Smith, który w bardzo ciekawy i dający do myślenia sposób dokonał kompleksowego spojrzenia na znaczenie opakowania i bezpieczne opakowanie przedstawił w kontekście zysków (lub strat) firmy. Szczegółową relację z wydarzenia opublikujemy w grudniowym wydaniu miesięcznika POLIGRAFIKA, w listopadowym Opakowaniu dzieląc się z Państwem obszerną fotorelacją. AN WYDARZENIA 7 Adam Fotek MarcinWeksler Stanisław Moczulski Robert Lis Andrzej Turski Marcin Marchewka OPAKOWANIE 11/201 EKONOMIA I TECHNOLOGIE EKONOMIA I TECHNOLOGIE OPAKOWANIE 11/201 9/201 STR. 3 10/2013 III STR. OKŁ. 11/201 STR. 6-7

10 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 Poznańska edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie po raz czwarty 30 września br. (wtorek, drugi dzień targów Taropak 201) odbędzie się. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie. Projekt ten, zainicjowany przez redakcje Poligrafiki i Opakowania w 2011 roku w Poznaniu podczastargów Pakfood, ponownie wraca do stolicy Wielkopolski. ceutycznego w firmie EyeC. Prezentacja będzie poświęcona części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany Poznaƒ, 30 wrzeênia, TAROPAK 201 plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Michał Pestka, Celem konferencji jest przybliżenie wy- to tytuł wystąpienia Roberta Kuczery, dy- dyrektor branży badań opakowań w firmie mogów dotyczących produkcji opakowań rektora działu farb offsetowychw firmie J. S. Hamilton wygłosi prezentację zatytuło- oraz oczekiwań zleceniodawców, a także Michael Huber Polska. Opakowania, folde- waną: Badania laboratoryjne i dokumen- prezentacja technologii umożliwiających ry reklamowe, raporty roczne, etykiety to tacja niezbędna dla materiałów i wyrobów ich realizację oraz wymiana doświadczeń przykłady, które bezsprzecznie pokazują, że do kontaktu z żywnością. W jego wystą- z rynkowymi liderami. Partnerem wydarze- sposób podania, a w drugiej kolejności in- pieniu zostaną poruszone tematy takie jak: nia są Międzynarodowe Targi Poznańskie. formacja mają kluczowe znaczenie przy po- dane umieszczane w dokumentacji opako- Andrzej Turski, kierownik sprzedaży dejmowaniu decyzji kupić nie kupić da- wań z tworzyw sztucznych, najnowsze me- maszyn wąskowstęgowychw firmie Hei- ny produkt. Dlatego też w dzisiejszych cza- tody badawcze, odpowiedni dobór warun- delberg wygłosi prezentację zatytułowaną: sach takważnym elementem obróbki pro- ków badań w kontekście przeznaczenia wy- Nowa generacja maszyn do cyfrowej pro- duktów poligraficznych jest zwiększenie ich robu, wątpliwości związane ze stosowa- dukcji etykiet. Referat będzie dotyczył in- atrakcyjności. Szczególnie istotne jest to niem płynów zastępczych, najnowsze zale- nowacyjnego systemu produkcji etykiet, w produkcji opakowań, które są odpowie- cenia dla materiałów i wyrobów z papieru który łączy w sobie konwencjonalne tech- dzialne za powodzenie danego produktu i tektury oraz z metali i stopów przeznaczo- nologie wąskowstęgowe z drukiem cyfro- lub jego porażkę w wymiarze handlowym. nych do kontaktu z żywnością, substancje wym. Dzięki hybrydowej konfiguracji za- W przypadku farb drukarskich, które w spo- oznaczane w ramach ww. zaleceń czy prak- gwarantowana jest najwyższa możliwa ja- sób mniej lub bardziej barwny zdobią opa- tyczne podejście do wymaganej dokumen- kość etykiet, elastyczność ustawień maszy- kowania, dochodzą jeszcze najnowsze roz- tacji. Sponsorami spotkania są m.in. firmy ny, wydajność, niskie koszty również przy wiązania technologiczne, których finalny EyeC, Hamilton Poland, Heidelberg i Micha- niskich nakładach oraz szeroko rozumiana odbiorca gołym okiem nie dostrzeże. Zna- el Huber. personalizacja. Nowe rozwiązanie powstało kowanie alfabetu Braille a na opakowa- Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji na bazie najnowszych technologii firm Gal- niach farmaceutycznych w teorii i praktyce można dokonać na lub lus, Heidelberg oraz Fujifilm. Wpływ war- to prezentacja Marcina Wekslera, odpo- gdzie publikujemy rów- tości dodanej na atrakcyjność opakowania wiedzialnego za rozwój segmentu farma- nież szczegółową agendę spotkania. AN ORGANIZATORZY SPONSORZY PARTNER 8 Poligrafika 8/201 7/201 STR. 3 8/201 STR. 3 8/201 STR. 8 9/201 STR. 3. edycja konferencji Bezpieczne Opakowanie w Warszawie Mamy świadomość, jak ważna jest kwestia bezpieczeństwa opakowania, zwłaszcza w takich branżach jak spożywcza, farmaceutyczna czy kosmetyczna, oraz jego atrakcyjność. Zagadnienia bezpieczeństwa opakowań regulująrównież przepisy prawne zarówno polskie, jak i unijne, dlatego program czwartej edycji konferencji staraliśmy się przygotować w taki sposób, aby poruszał wszystkie interesujące zagadnienia z różnych obszarów tematycznych. Adam Fotek, specjalista ds. badań opakowań w firmie J. S. Hamilton przedstawi badania laboratoryjne i dokumentację niezbędną dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. W jego wystąpieniu zostaną poruszone tematy takie jak: dane umieszczane w dokumentacji opakowań z tworzyw sztucznych, najnowsze metody badawcze, odpowiedni dobór warunków badań w kontekście przeznaczenia wyrobu, najnowsze zalecenia dla materiałów i wyrobów z papieru i tektury oraz z metali i stopów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje oznaczane w ramach ww. zaleceń czy praktyczne podejście do wymaganej dokumentacji. Stanisław Moczulski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Metsä Board opowie o optymalnych, zrównoważonych opakowaniach kartonowych. Oczekiwania klientów wymuszają ciągłe doskonalenie w zakresie wytwarzania opakowań i poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej ekonomicznych rozwiązań. Atrakcyjność opakowania oraz jego funkcjonalność to jedna strona medalu, druga jeszcze ważniejsza to szeroko pojmowane bezpieczeństwo. Tematy lekkości surowców, parametrów sztywności, czystości włókien, identyfikowalności w produkcji oraz nikłego oddziaływania na środowisko są fundamentem bezpieczeństwa. To tematy, o których często się nie mówi, chociaż stawia im się poprzeczkę coraz wyżej. Bezpieczne Opakowanie sezon. Chłodnym okiem konferansjera W bieżącym roku odbyły się dwie edycje czwartej już konferencji Bezpieczne Opakowanie: 30 września na terenach targowych w Poznaniu podczas targów Taropak 201 oraz 6 listopada tradycyjnie już w hotelu Intercontinental w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez redakcje czasopism Opakowanie i Poligrafika. Sponsorami były firmy: Hamilton Poland, Heidelberg, EyeC, Huber Polska i Metsä Board. W czasie konferencji wygłoszono w Poznaniu bardzo interesujące referaty, zaś w Warszawie 6 referatów, z czego miały takie same tytuły jak referaty poznańskie iw głównej treścibyły ich powtórzeniem. Po każdych dwóch referatach odbywała się sesja pytań i odpowiedzi. Tematyka wystąpień była związana i możliwości badawcze laboratoriów firmy z szeroko pojętym bezpiecznym opakowaniem. Jest już tradycją tej konferencji, że kumentację niezbędną dla materiałów J. S. Hamilton. Zwrócono też uwagę na do- każdy z prelegentów inaczej pojmuje to i wyrobów przeznaczonych do kontaktu określenie, w związku z czym wystąpienia z żywnością. Oba wystąpienia zarówno są o różnej tematyce, ale zawsze związane warszawskie, jak i poznańskie wywołały z bezpiecznym opakowaniem. Jako osoba ożywioną dyskusję. prowadząca wszystkie dotychczasowe konferencje mogę stwierdzić, że tematyka prele r Business Development Pharma w fir- Kolejnym referentem był Marcin Wekszentowana obecnie była bardzo ciekawa, mieeyec. Przedstawił on referat Znakowanie alfabetem Braille a opakowań farma- nowoczesna i na wysokim poziomie merytorycznym. Każdy z prelegentów przedstawiał inne spojrzenie na bezpieczne opako- jest bardzo obszerna; zarówno w Warszaceutycznych w teorii i praktyce. Tematyka wanie, choć tym razem oprócz zagadnień wie, jak i Poznaniu była przedstawiana związanych ze znakowaniem opakowań przez Marcina Wekslera. Wystąpienia nieco farmaceutycznych alfabetem Braille a i zagadnieniami związanymi z badaniami i się różniły w szczegółach. W pierwszej czę- Robert Lis pro- ści przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące alfabetu Braille a (wskazano różnice zapisu niektórych pojęć w różnych językach), przedstawiono standard Marburg Medium Braille a, regulacje prawne unijne, polskie oraz normy związane ze stosowaniem i czytaniem alfabetu Braille a. W kolejnych prezentacjach przedstawiono praktykę znakowania opakowań farmaceutycznych alfabetem Braille a oraz system EyeC Proofiler do inspekcji wizyjnej opakowań (z kamerami RBG). System zapewnia 100% inspekcję, czyli cała produkcja (opakowań z alfabetem Braille a) jest poddawana sprawdzeniu. Zastosowanie systemów inspekcji wizyjnej eliminuje błędne druki. Systemy inspekcyjne są stosowane w linii produkcyjnej lub poza nią. System posługuje się w zależności od rodzaju skanerami o formatach od A2 do A0. Oprócz systemu EyeC Proofiler polecane są także systemy Printchecker i ProofRunner. Prelegent przedstawił konkretne zastosowania systemów inspekcyjnych. Następnym referentem był Stanisław Moczulski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Metsä Board. W swoim wystąpieniu pt. Optymalne, zrównoważone opakowania kartonowe poruszył zagadnienia związane z zastosowaniem włókien pierwotnych i ich wpływem na właściwości tektur oraz opakowań z nich wytworzonych. Zastosowanie włókien pierwotnych gwarantuje neutralność sensoryczną tektur stosowanych do spojrzenie na znaczenie opakowania. Pan elastyczność ustawień maszyny, wydajność, Robert zaznaczył przy tym, że są to jego niskie koszty również przy niskich nakładach wraz z szeroko pojętą personalizacją. prywatne spostrzeżenia niemające związku z oficjalną polityką firmy, w której pracuje. Ostatnim wygłoszonym w Warszawie Spostrzeżenia prelegenta pozwalają na uzyskanie wymiernych oszczędności finanso- na atrakcyjność opakowania. W Warsza- był referat pt. Wpływ wartości dodanej wych. Poniżej kilka z nich: wie powyższe zagadnienia przedstawiał zastosowanie opakowania zależy Marcin Marchewka, szef działu farb UV od przyjętej perspektywy niezbędne w firmie Michael Huber, zaśw Poznaniu jest przetwarzanie poużytkowych opakowań, a nie tworzenie pseudoekolo- Robert Kuczera, dyrektor Działu Farb Off- referat pod takim samym tytułem wygłosił gicznych wrażeń; setowych w tejże firmie. Z racji różnych koszt energii nie może być oderwany zainteresowań zawodowych prelegentów od śladu węglowego; inaczej zostały rozłożone akcenty części kształty opakowań nie mogą być dowolne, ale muszą być tak dobrane, aby do farb utrwalanych promieniowaniem UV, końcowej. W Warszawie odnosiły się one nie wozić powietrza; to samo dotyczy a w Poznaniu do klasycznych farb offsetowych. Czynnikiem sprzedającym towar są załadunku (wypełnienia) samochodu; obniżenie masy i wysokości palet (zamiana palet drewnianych na tekturowe) opakowania nie spełniają ich oczekiwań opakowania. Z punktu widzenia klientów oraz prawidłowe wypełnienie samochodów ciężarowych prowadzi do zmniej- i jego elementy nie mogą negatywnie wpły- bez odpowiedniego nadruku. Opakowanie szenia ilości kursów tym samym generując konkretne oszczędności. Refeku z tym produkowane są farby o obniżonej wać na pakowany towar (żywność). W związratu Roberta Lisa nie było w edycji poznańskiejczych mutagennych oraz ograniczających migracji, farby bez substancji rakotwór- Przedostatnim prelegentem był Andrzej płodność. Mamy zatem na rynku farby z li- Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg. Wy- na zapach, smak i barwę pakowanej żywmitami migracyjnymi, farby niewpływające głosił on referat pt. Nowa generacja maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Referat kowanego zapewniająca jego bezpieczeńności. Wartość dodana do opakowania dru- ten był wygłaszany zarówno w Poznaniu, stwo z punktu widzenia producenta farb to: jak i w Warszawie. Mimo że oba referaty brak negatywnego wpływu na produkt, dukcją opakowań do kontaktu z żywnością wyrobu opakowań. Koncern Metsä Board wygłaszała ta sama osoba, to różniły się użycie właściwych komponentów, użycie Marcin Weksler, Business Development Pharma w firmie EyeC omówi znakowanie alfabetem Braille a opakowań farmaceutycznych w teorii i praktyce. Prezentacja poświęcona będzie części teoretycznej zagadnienia, czyli standardowi Marburg Medium Braille a, prawu unijnemu i polskiemu, normom, badaniom i praktyce, od wymiany plików po technologie znakowania i technologie inspekcji wizyjnej. Andrzej Turski, kierownik sprzedaży maszyn wąskowstęgowych w firmie Heidelberg przedstawi nową generację maszyn do cyfrowej produkcji etykiet. Referat będzie dotyczyć innowacyjnego systemu produkcji etykiet, który łączy w sobie konwencjonalne technologie wąskowstęgowe z drukiem cyfrowym. Nowe rozwiązanie powstało na bazie najnowszych technologii firm Gallus, Heidelberg oraz Fujifilm. przedstawiono nową generację maszyn cyfrowych do drukowania etykiet oraz kompleksowe spojrzenie na bezpieczne opakowania przynoszące zyski firmie. Pierwszym referentem w Warszawie był Adam Fotek, specjalista ds. badań opakowań w firmiej. S. Hamilton. Wygłosił on bardzo interesujący referat pod tytułem należy do największych producentów tektur do produkcji pudełek składanych FBB żo po pokazie nowej (prototypowej) ma- sposób oraz doradztwo, szkolenia i wspólna one dość znacznie. W Poznaniu było świe- właściwych komponentów we właściwy (tj. do produkcji opakowań). Pracuje on szyny hybrydowej Gallus DCS 30 powstałej w wyniku współpracy firm Gallus, Hei- Jak widać, tematyka wystąpień była z klientem realizacja zleceń. (z sukcesem) nad obniżeniem gramatur tektur przeznaczonych do produkcji opakowań przy zachowaniu ich sztywności. na upublicznienie pewnych danych. Oficjalraty spowodowały ożywioną dyskusję tak delberg i Fujifilm i brakowało jeszcze zgody bardzo zróżnicowana. Przedstawione refe- Podsumowując: bezpieczne opakowanie ne wprowadzenie tej maszyny na rynek nastąpi w 2015 roku podczas targów Label- w Poznaniu wzięło udział ponad 60 na sali, jak i w kuluarach. W konferencji z punktu widzenia Metsä Board to opako- osób, Badania laboratoryjne i dokumentacja nie- wanie z tektury wytworzonej z włókien expo Europe. Maszyna łączy ze sobą zespo- zaś w Warszawie ponad 100 osób. W tym Robert Lis, kierownik marketingu w firmie DS Smith dokona kompleksowego spojrzenia na znaczenie opakowania i bezpieczne opakowanie przedstawi w kontekście zysków firmy. Marcin Marchewka, szef działu farb UV w firmie Michael Huber opowie o wpływie wartości dodanej na atrakcyjność opakowania, które w dużej mierze jest odpowiedzialne za powodzenie lub porażkę produktu w wymiarze handlowym. zbędna dla materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością. Tę samą tematykę w Poznaniu przedstawiał Michał Pestka dyrektor branży badań opakowań w firmie J. S. Hamilton. Tematyka dotyczyła najnow- pierwotnych z obniżoną gramaturą przy zachowaniu odpowiednio wysokiej sztywno- nie tylko) z maszyną cyfrową natryskową szczególnie w Warszawie, miała pewien zały analogowe (głównie przetwórcze, choć roku większość uczestników konferencji, ści. W edycji poznańskiej firma Metsä Board nie uczestniczyła. sze drukujące z rozdzielczością 1200 dpi ratów. Ja osobiście jako moderator cieszę (inkjetową) 7-kolorową, wyposażoną w dykres wiedzy na temat prezentowanych refe- ZkoleiRobert Lis, kierownik marketin- (producent Fujifilm) o wielkości kropli 2 pl, się bardzo, że na obecnej konferencji przed- szych regulacji unijnych związanych z bez- gu w firmied.s. Smith przedstawił bardzo z prędkością 50 m/min. Hybrydowa konfistawiono najnowszy cyfrowy system Konferencję moderować będzie uznany specjalista branży opakowań Stefan Jakucewicz. Zapraszamy do rejestracji na AN Adam Fotek Marcin Weksler Stanisław Moczulski pieczeństwem opakowań żywności. Przedstawiono także nowoczesne wyposażenie Marcin Marchewka Andrzej Turski interesujące opracowanie pt. Opakowanie guracja zabezpiecza najwyższą możliwą do drukowania etykiet. bezpieczne dla zysków firmy. Kompleksowe jakość etykiet (głównie samoprzylepnych), Stefan Jakucewicz 8 Poligrafika 10/201 Poligrafika 10/ Poligrafika 12/201 Poligrafika 12/ Poligrafika 12/201 10/201 STR /201 STR. 8-10

11 ZDJ CIA Z KONFERENCJI

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie.

Szanowni Państwo, 3 KONGRESU ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, który odbędzie się w dniach 16 17 października 2012 roku w Bełchatowie. Oferta sponsorska Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom z redakcją kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego oraz Honorowym Gospodarzem Laboratorium Kosmetycznym AVA mają zaszczyt zaproponować Państwu

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko!

Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016. Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! Festiwal Druku.pl 7-8.09.2016 Zarezerwuj już dziś najlepsze stoisko! FESTIWAL DRUKU - najważniejsza impreza branży reklamowej w drugim półroczu w Polsce - hala nr III dedykowana szeroko pojętej branży

Bardziej szczegółowo

Kierunki w druku etykiet. Skanem Poznań Maciej Skwara

Kierunki w druku etykiet. Skanem Poznań Maciej Skwara Kierunki w druku etykiet Skanem Poznań Maciej Skwara Agenda Etykieta samoprzylepna liderem w branży opakowaniowej Przewaga etykiety samoprzylepnej Aktualne kierunki w druku o Materiały do druku o Folie

Bardziej szczegółowo

DuoSmart Zrób dobre wrażenie

DuoSmart Zrób dobre wrażenie DuoSmart Zrób dobre wrażenie Dlaczego DuoSmarty są wyjątkowe? Dzięki zastosowaniu zewnętrznej tekturowej owijki DuoSmart oferuje większą przestrzeń dla komunikacji marki i promocji niż jakiekolwiek inne

Bardziej szczegółowo

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek

Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek Podłoża drukowe do produkcji opakowań środków spożywczych i używek dr inż. Stefan Jakucewicz Map Polska Sp. z o. o. PODZIAŁ PODŁOŻY DRUKOWYCH Tektury wielowarstwowe Laminaty PODZIAŁ TEKTUR Tektury SBB

Bardziej szczegółowo

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego 17-20 września 2007. PAKFOOD po raz pierwszy

Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego 17-20 września 2007. PAKFOOD po raz pierwszy Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego 17-20 września 2007 PAKFOOD po raz pierwszy W dniach 17-20 września 2007 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz pierwszy odbędą się Targi Opakowań

Bardziej szczegółowo

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Informacja prasowa 03.02.2015 Wysokowydajna linia produkcyjna z szybkobieżną wtryskarką El-Exis SP Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Demag Plastics Group Sp. z. o.o

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze

dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In dustrial Packaging Materiały opakowaniowe Systemy pakujące Rozwiązania opakowaniowe Usługi doradcze In ternational Europa u Twoich stóp Jesteśmy tam, gdzie Ty. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok

Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności. Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Regulacje prawne w zakresie produkcji opakowań do żywności Barbara Kozielska 17.04.12, Białystok Migracja z opakowań do żywności - przegląd 1989: opakowania jogurtów -> oleje mineralne 1996-1999: lakiery

Bardziej szczegółowo

M ODY PRZEDSIÊBIORCA SPO ECZNY. Cykl bezp³atnych szkoleñ. dla edukatorów z zakresu. ekonomii spo³ecznej

M ODY PRZEDSIÊBIORCA SPO ECZNY. Cykl bezp³atnych szkoleñ. dla edukatorów z zakresu. ekonomii spo³ecznej M ODY PRZEDSIÊBIORCA SPO ECZNY Cykl bezp³atnych szkoleñ dla edukatorów z zakresu ekonomii spo³ecznej i praktycznych metod jej nauczania wrzesieñ-grudzieñ 2014, Wroc³aw Rekrutacja: do 8.09.2014 Zapisy:

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

W ramach wstępu. Informacje o redaktorach. Przedmowa. Część I Podstawy opakowalnictwa

W ramach wstępu. Informacje o redaktorach. Przedmowa. Część I Podstawy opakowalnictwa W ramach wstępu Informacje o redaktorach Przedmowa Część I Podstawy opakowalnictwa 1. Opakowalnictwo i społeczeństwo 1.1. Wstęp: zarys historii opakowalnictwa 1.2. Wydarzenia społeczne: zmiany wzorców

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do:

Szanowni Państwo, Spotkanie adresowane jest do: Szanowni Państwo, Wydawnictwo Farmacom oraz Redakcja kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego wspólnie z Honorowym Gospodarzem AVON Operations Polska Sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ EyeC ProofRunner. Marcin Weksler

NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ EyeC ProofRunner. Marcin Weksler SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Marcin Weksler O FIRMIE EYEC POLSKA EyeC Polska - wyłączny przedstawiciel Firmy EyeC GmbH czołowy

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH

POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH POMAGAMY ZREALIZOWAĆ TWÓJ CEL LOGISTYKA BADAŃ KLINICZNYCH O FIRMIE Jesteśmy działającą od 2006 roku firmą typu CRO (Contract Research Organization), obejmującą swoim zasięgiem teren całej Polski oraz obszar

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania na opakowania

Kompleksowe rozwiązania na opakowania Kompleksowe rozwiązania na opakowania Opakowania dla branży spożywczej i przemysłowej HD Flexo-Qualität o nas: Firma Akat-Folia istnieje od 1993 roku. Od tego czasu działamy w branży producentów opakowań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ m a m j a a j a

PROGRAM WYDARZEŃ m a m j a a j a PROGRAM WYDARZEŃ 21-24 maja 2013 21 maja, wtorek Konferencja POLICON: 25. jubileuszowa edycja Organizator: Alfa-Print - wydawca miesięcznika Poligrafika, Korporacja Poligrafów Poznańskich, Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne"

Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne Relacja z konferencji PFPZ ZP pt.: "Znakowanie produktów żywnościowych aspekty prawne i systemy dobrowolne" Prawidłowe oznakowanie produktów żywnościowych zgodne z wymaganiami prawa żywnościowego b yło

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r.

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r. Prezentacja firmy NUCO Wołomin, Firma podstawowe informacje Firma istnieje na rynku producentów kosmetyków od ponad dwudziestu lat i jest firmą rodzinną Do końca lutego 2014 roku firma znana była pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych

Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Nowe certyfikowane lakiery UV i lakiery efektowe dedykowane na opakowania artykułów spożywczych Firma WEILBURGER Graphics GmbH odebrała kolejne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015

BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 BMP 2/05/2015 Racibórz, 14.05.2015 Szanowni Państwo Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 będzie połączona z IV Konferencją Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r.

Zestaw pytań na egzamin magisterski zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa w dniu 15 listopada 2013 r. Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2. Etapy procesu badawczego. 4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków. 5. Instrumenty marketingu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Rodzaje folii IML Metody wytwarzania Właściwości zastosowanie Farby niskomigracyjne MGA Rodzaje folii polipropylenowych NIEORIENTOWANE (CPP) FOLIE

Bardziej szczegółowo

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com

18-19.05 OFERTA PARTNERSKA WARSZAWA. www.atmosphere-conference.com 18-19.05 WARSZAWA OFERTA PARTNERSKA with www.atmosphere-conference.com Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy podczas trzeciej edycji konferencji Atmosphere dedykowanej firmom dynamicznie rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Targi, na których aktualnie obecna jest firma WEILBURGER Graphics

Targi, na których aktualnie obecna jest firma WEILBURGER Graphics Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Targi, na których aktualnie obecna jest firma WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 07. maja 2017 Oprócz targów interpack odbywających się w dniach 04.

Bardziej szczegółowo

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na:

BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011. BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: BMP14/07/2011 Racibórz, 14.07.2011 Szanowni Państwo BMP Sp. z o.o. oraz redakcje magazynów Przemysł Farmaceutyczny i Przemysł Kosmetyczny zapraszają na: VII Konferencję Naukowo Techniczną PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

OFERTA DRUKU CYFROWEGO

OFERTA DRUKU CYFROWEGO OFERTA DRUKU CYFROWEGO O FIRMIE Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić ofertę Drukarni Cyfrowej KSERKOP, specjalizującej się w druku cyfrowym średnio i nisko nakładowym w zakresie: książek, broszur,

Bardziej szczegółowo

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH

FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH FIRMY BIORĄCE UDZIAŁ W STAŻACH STUDENCKICH Zadanie 11 - Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) Beiersdorf Manufacturing

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku.

KIM JESTEŚMY. Łącząc nasze siły stworzyliśmy firmę, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku. KIM JESTEŚMY Firma Promo Print jest stosunkowo młodą firmą, jednak każdego z członków naszego zespołu cechuje wieloletnie doświadczenie w branży poligraficznej i reklamowej. Łącząc nasze siły stworzyliśmy

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie rozpoczął wykład pani Magdaleny Osińskiej z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Podczas prelekcji pani Osińska omówiła modele

Szkolenie rozpoczął wykład pani Magdaleny Osińskiej z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Podczas prelekcji pani Osińska omówiła modele Gospodarka opakowaniami zwrotnymi w przedsiębiorstwie była głównym tematem konferencji szkoleniowej, która odbyła się 23 listopada 2011r. w Warszawie. Słuchacze mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZAWÓD: Technik cyfrowych procesów graficznych 311 911 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są:

Bardziej szczegółowo

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015

Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska. październik grudzień 2015 Oferta warsztatów szkoleniowych SILLIKER Polska październik grudzień 2015 Harmonogram warsztatów X XII 2015 Miesiąc Dzień Obszar Temat Cena netto* Str. 27 opakowaniach branża mleczarska X 29 Wartość odżywcza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Rytro 23-25.05.02012r. Sprawozdanie opracowano w ramach promocji projektu: Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych Sprawozdanie nr: CS4-009187

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton Tomasz Puton O firmie VitaInSilica to pierwszy w Polsce projekt skupiający specjalistów z bioinformatyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Innowacyjne przedsięwzięcie rozwijane przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Z jakiej paki LOGIPAK?

Z jakiej paki LOGIPAK? 30 EDYCJA Z jakiej paki LOGIPAK? Konrad Fleśman dyrektor targów TAROPAK i LOGIPAK Warto rozmawiać. I warto słuchać. To właśnie rozmowy z przedstawicielami branży skłoniły nas do podjęcia decyzji o wydzieleniu

Bardziej szczegółowo

Konferencja naukowa dla lekarzy i pielęgniarek

Konferencja naukowa dla lekarzy i pielęgniarek Konferencja naukowa dla lekarzy i pielęgniarek Leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym rana ostra, przewlekła, blizna. Poznań 17.03.12 r. Dnia 17.03.12 r. w Poznaniu odbyła się konferencja dla lekarzy

Bardziej szczegółowo

2nd International Conference Science for Business: Innovation for textiles, polymers and leather

2nd International Conference Science for Business: Innovation for textiles, polymers and leather INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W ŁODZI ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ 2nd International Conference Science for Business: Innovation for textiles, polymers and leather 21 października 2016r. Hotel

Bardziej szczegółowo

SWOP 2017 SHANGHAI WORLD OF PACKAGING

SWOP 2017 SHANGHAI WORLD OF PACKAGING Szanowni Państwo, Firma A.S. Messe Consulting Sp. z o.o., wyłączne przedstawicielstwo na Polskę spółki targowej Messe Düsseldorf Shanghai Co. Ltd., ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w pierwszej edycji:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Scandia Cosmetics SA

Scandia Cosmetics SA Scandia Cosmetics SA 30 lat na rynku Produkcja kosmetyków Tworzenie i doradztwo w zakresie marek własnych receptury / opakowania / design www.scandiacosmetics.pl Firma Scandia Cosmetics SA obecna jest

Bardziej szczegółowo

Calculations through Operations

Calculations through Operations Calculations through Operations Indywidualny dobór sorbentu i sposobu dozowania www.multisorb.com Skorzystaj z niezawodnych procesów aktywnego pakowania, dostosowanych do twoich potrzeb. Calculations through

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ. EyeC Proofiler Graphic.

SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ. EyeC Proofiler Graphic. SYSTEMY KONTROLI JAKOŚCI OPAKOWAŃ NOWOCZESNE SYSTEMY ANALIZY JAKOŚCIOWEJ OPAKOWAŃ DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ Graphic Marcin Weksler O FIRMIE EYEC POLSKA EyeC Polska - wyłączny przedstawiciel Firmy EyeC

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SALMED - LABORATORIUM 2012 Medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie opieki zdrowotnej stan aktualny i perspektywy rozwoju ZAPROSZENIE 14-15 marca 2012 Poznań Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole Harmonogram szkole HARMONOGRAM SZKOLE : I PÓ ROCZE 2017 STYCZE DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 12 17 Higiena produkcji zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w wietle wymaga rozporz dzenia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

interpack 2014 sukces firmy WEILBURGER Graphics GmbH

interpack 2014 sukces firmy WEILBURGER Graphics GmbH Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania interpack 2014 sukces firmy WEILBURGER Graphics GmbH Gerhardshofen, 10. czerwca 2014 W tym roku firma WEILBURGER Graphics GmbH była po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego

V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego V Letnia Szkoła Prawa Żywnościowego SKŁAD OZNAKOWANIE KONTROLA ŻYWNOŚCI 26-28 maja 2015 r. Zdunowo k. Warszawy Warsztaty stosowania prawa żywnościowego 1 Ktoś niedawno zapytał mnie: Jak opisałabyś Letnią

Bardziej szczegółowo

prostego kodu cyfr. Nowy system numerów identyfikacyjny wchodzi w Ŝycie z dniem 01.09.2011.

prostego kodu cyfr. Nowy system numerów identyfikacyjny wchodzi w Ŝycie z dniem 01.09.2011. Bezpieczne drukowanie bezpieczne pakowanie Lakiery, farby i kleje firmy WEILBURGER Graphics teraz jeszcze bezpieczniejsze Gerhardshofen, 15. sierpnia 2011 Przemysł opakowaniowy jest w ostatnim czasie często

Bardziej szczegółowo

Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego

Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego Twoje okno na świat przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego Kim jesteśmy? Jako wydawca czasopism branżowych, właściciel portali specjalistycznych i organizator kongresów od 10 lat dostarczamy specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

Audyty EMAS w branży ZSEiE

Audyty EMAS w branży ZSEiE Audyty EMAS w branży ZSEiE warsztaty doskonalące w zakresie znajomości technologii przetwarzania odpadów oraz wykonywania tzw. audytu zewnętrznego w zakładach przetwarzania ZSEiE Termin: wtorek, 13.12.16.

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, W TYM PRODUKTÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO, SUPLEMENTY DIETY

Bardziej szczegółowo

Napędza nas automatyzacja

Napędza nas automatyzacja Springer Presswerk- und Rohbau-Automation Springer GmbH Stuhrbaum 14 28816 Stuhr Germany Zarząd: Uwe Springer Stefan Matiszick Guido Schmal Office +49 421 24 702-0 Fax +49 421 24 702-199 info@springer.group

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014

WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014 Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania WEILBURGER Graphics GmbH w roli wystawcy na targach interpack 2014 Gerhardshofen, 11. marca 2014 W dniach 08-14. maja w Düsseldorfie odbędą się targi

Bardziej szczegółowo

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control

Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Technika termostatowania i chłodzenia First Choice in Temperature Control Kompetencje SINGLE Pierwszy wybór w zakresie techniki termostatowania 2 Lider technologii z tradycjami 1958 1968 1970 1980 1990

Bardziej szczegółowo

ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW DO OPAKOWAŃ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW DO OPAKOWAŃ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW DO OPAKOWAŃ ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ACRYLAC PEWNI I BEZPIECZNI FAWORYCI OPAKOWANIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH BEZPIECZEŃSTWO GÓRĄ Aby zapewnić bezpieczeństwo opakowaniom środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack

Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack Oświadczenie prasowe do natychmiastowego opublikowania Udany debiut firmy WEILBURGER Graphics GmbH na targach FachPack Gerhardshofen, 12. listopada 2015 Mająca swoją siedzibę we frankońskim Gerhardshofen

Bardziej szczegółowo

Korrvu Select. Rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb

Korrvu Select. Rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb Korrvu Select Rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb Korrvu Select Wysoce elastyczne rozwiązanie w zakresie opakowań Od przeszło 50 lat, fi rma Sealed Air, jest liderem branży opakowań ochronnych. Nasz

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl

Europa: Północ, Wschód. biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012. www.bbf2012.pl Europa: Północ, Wschód biznes bez granic Świnoujście Heringsdorf 25 27 kwietnia 2012 ŚWINOUJŚCIE Honorowy Patronat Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka www.bbf2012.pl Baltic Business Forum to: już 4 edycja

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia

Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia Branża stalowo metalowa w pigułce w sosnowieckim Expo Silesia W sosnowieckim Expo Silesia 7 listopada br. zakończyły się trzy imprezy o charakterze przemysłowym: Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych,

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Opakowania, które angażują

Opakowania, które angażują Justyna Kierzkowska-Grzyb Maciej Wojtaszek Opakowania, które angażują czyli o tym jak wykorzystać możliwości druku cyfrowego w strategii marketingowej Poznajmy się Czym jest druk cyfrowy? Jak go zastosować?

Bardziej szczegółowo

Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML. Barbara Kozielska

Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML. Barbara Kozielska Nowe osiągnięcia w zadrukowywaniu etykiet IML Barbara Kozielska Prezentacja wykładowcy Barbara Kozielska CEZAR S.A. Edukacja: Politechnika Łódzka studia magisterskie na wydziale Chemii i Technologii Polimerów

Bardziej szczegółowo

technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL

technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL technicznie rzecz biorąc, NAJBIELSZA BIEL Permedia jest obecna na rynku już 120 lat, a od 65 lat dostarcza środki barwiące w postaci proszków oraz past. W ostatnich latach oferta firmy została rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego

Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego Warszawa, 19 października 2015 r. Czego dziennikarze oczekują od PR? Wyniki badania ankietowego 1. Jaki rodzaj mediów Pani/Pan reprezentuje? Portal internetowy 55% (58) Prasa drukowana 36% (38) Blog 15%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe ISPE Farmacja Przemysłowa. przy Katedrze Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku

Studenckie Koło Naukowe ISPE Farmacja Przemysłowa. przy Katedrze Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku Studenckie Koło Naukowe ISPE Farmacja Przemysłowa przy Katedrze Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Gdańsku Koło powstało w 2001 roku. Członkami koła są studenci IV, V i VI roku farmacji. Obecnie

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com Okładka LEADING PRODUCTS www.binder-co.com Techniki obróbki materiałów Przesiewanie Suszenie Przesiewanie na mokro Rozdrabnianie Instalacje do obróbki materiałów Technika ochrony środowiska Obróbka starego

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Retail Congress zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii

Retail Congress zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii Retail Congress 2016 - zarządzanie siecią handlową w czasach gwałtownego rozwoju technologii retailcongress2016_logo.jpg [1] Fot. Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 5 października 2016 VII edycja konferencji Retail

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH

ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH ACRYLAC NAJLEPSI GRACZE Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI ACRYLAC PIERWSZA LIGA WŚRÓD LAKIERÓW WODNYCH Jeśli wybierzecie nasze lakiery wodne ACRYLAC, z pewnością będzie

Bardziej szczegółowo

Sesja tematyczna pt.: Rola spawalnictwa w budowie elektrowni jądrowej perspektywy dla polskiego przemysłu, Sosnowiec, 19 października 2016 r.

Sesja tematyczna pt.: Rola spawalnictwa w budowie elektrowni jądrowej perspektywy dla polskiego przemysłu, Sosnowiec, 19 października 2016 r. Sesja tematyczna dotycząca perspektyw udziału krajowego przemysłu spawalniczego w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce odbyła się 19 października br. w Sosnowcu na terenie Targów Expo Silesia

Bardziej szczegółowo