Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: godz. zamknięcia sesji: Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyła się XLIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Sejmiku, Krzysztof Sikora, który powitał radnych województwa (lista obecności zał. nr 1) oraz przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2), w tym: Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Tomasza Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zdzisława Dąbrowskiego, Prezesa Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy Krzysztofa Wojtkowiaka, Przewodniczącego Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność Leszka Walczaka, członków Zarządu Województwa oraz studentów UKW. Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności radnych, Przewodniczący Sejmiku stwierdził quorum udział w sesji potwierdziło 33, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Uwag do zapisów w protokole z XLII sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym protokół uznaje się za przyjęty. Przystąpiono do uroczystego podsumowania na szczeblu wojewódzkim ubiegłorocznej edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a. Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz przedstawił informację o Konkursie i jego uczestnikach. (zał. nr 3) Następnie Przewodniczący Sejmiku wraz z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Reginą Ostrowską złożyli gratulacje i wręczyli symbole Kryształowej Koniczyny uczestnikom konkursu: panu Benedyktowi Kirszenstein, pani Marioli Epa-Pikuła, panu Kazimierzowi Sajnóg, panu Cezaremu Bosackiemu, pani Jadwidze Misiak, panu Jackowi Baumgart, pani Alinie Pasieka, którą kapituła konkursu wybrała, jako kandydata do etapu krajowego konkursu. Z kolei przystąpiono do wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu, panu Wiesławowi Żywickiemu Dyrektorowi Oddziału Zakładu Gazownictwa w Bydgoszczy i panu Ireneuszowi Makowskiemu Kierownikowi Rejonu Dystrybucji Gazu w Toruniu. Przystąpiono do zgłaszania propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad (zał. nr 4). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwał: 1) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Trzemeszno - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 1/10, 2) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Rogowo - projekt Komisji 1

2 Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 2/10, oraz, w imieniu Konwentu, wniósł o przesunięcie pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa, po pkt 17 porządku obrad, i rozszerzenie tej informacji o siedmiominutowe informacje Zarządu Portu Lotniczego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., bez rozpoczynania dyskusji. Poinformował, iż na Konwencie ustalono również, że w dniu 25 marca br. o godz. 14, w ramach posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury odbędzie się otwarta debata, na którą otrzymają zaproszenie wszyscy radni województwa, Zarządu Portu, Rady Nadzorczej, eksperci z dziedziny lotnictwa, nt. rynku lotniczego i problemów Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Radny Bogdan Lewandowski zwrócił uwagę, iż na sali obrad znajdują się również pokrzywdzeni przez Firmę Jantur Sp. z o.o. rolnicy z terenu naszego województwa, którzy chcieliby wystąpić i poinformować Sejmik o swoich problemach. Wyraził opinię, iż radni powinni zatroszczyć się o ich los i zastanowić się, w jaki sposób można byłoby im pomóc. W związku z powyższym, poprosił Przewodniczącego Sejmiku o umożliwienie im wystąpienia i przedstawienie swojego problemu. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora przeprosił, iż zapomniał przywitać obecnych na sali rolników, którzy przedłożyli pismo do Marszałka, podpisane przez wierzycieli spółki Jantur. Przyznał, że problem jest bardzo ważny i dlatego poprosi Marszałka o bardzo szybką odpowiedź na przedłożone pismo. Radny Jan Szopiński powiedział, iż z zadowoleniem przyjął, że zostanie przedstawiona informacja Zarządu Województwa nt. sytuacji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. Zaproponował, aby sprawa ta była oddzielną informacją, pn. Informacja o sytuacji w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Uzasadniając przypomniał, iż podczas ostatniej sesji Sejmiku Marszałek powiedział, m.in.: Rozmowy między Zarządem a Prezesem Portu odbywają się poprzez media, ponieważ Zarząd nie ma żadnego wpływu na działania Zarządu Portu. Wyraził opinie, iż dzisiejsze posiedzenie Sejmiku jest odpowiednią okazją, aby w osobnym punkcie porządku obrad, wysłuchać informacji na ten temat, zwłaszcza, iż na ostatniej sesji Sejmik podjął decyzje o przeznaczeniu 16 mln zł na wykupienie akcji tego Portu. Dodał, że są medialne sprzeczności po rokowaniach z Ryanair, gdyż wicemarszałek Edward Hartwich powiedział, że o umowie na 12 połączeń z atrakcyjnymi miastami w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Skandynawii Zarząd Województwa dowiedział się w połowie lutego br., a Marszałek Województwa zapowiedział w październiku ub.r., że do końca lutego br. nastąpi wykupienie połączeń Lotu do Warszawy, dlatego chciałby wysłuchać tej informacji. Powiedział, iż nie ma powodu, aby nie wierzyć wicemarszałkowi Hartwichowi i Marszałkowi Całbeckiemu, ale oznacza to, że ci, którzy zostali desygnowani przez Zarząd Województwa do Rady Nadzorczej Portu, panowie Mirosław Krzemkowski i Tomasz Stybaniewicz nie zdają relacji Zarządowi Województwa z tego, co dzieje się w Porcie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Grzegorz Schreiber, w imieniu Klubu Radnych PiS, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad pkt: Zajęcie stanowiska w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w Poczcie Polskiej S.A. Radny Bogdan Lewandowski wniósł, o poszerzenie porządku obrad o pkt: Wystąpienie poszkodowanych przez Spółkę Jantur rolników. 2

3 Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian: 1) wprowadzenie po pkt 77, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Trzemeszno - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 1/10; wynik głosowania: 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 2) wprowadzenie po pkt 78, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Rogowo - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 2/10, wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta 3) przesunięcie pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa, po pkt 17 porządku obrad, i rozszerzenie tej informacji o siedmiominutowe informacje Zarządu Portu Lotniczego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., bez rozpoczynania dyskusji, wynik głosowania: 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 4) wprowadzenie, jako osobny punkt porządku obrad: Informacja o sytuacji w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy; wynik głosowania: 9 głosów za, 16 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka odrzucona, 5) wprowadzenie, jako pkt 80: Zajęcie stanowiska w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w Poczcie Polskiej S.A.; wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących; poprawka przyjęta, 6) wprowadzenie pkt: Informacja o sytuacji w Firmie Jantur Sp. z o.o., wynik głosowania: 20 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta. Przewodniczący Sejmiku zaproponował, aby był to punkt na koniec sesji. Radny Stanisław Pawlak zaproponował, aby pkt dotyczący rolników poszkodowanych przez firmę Jantur, był jednym z początkowych, gdyż nie wiadomo, jak długo potrwają obrady Sejmiku, a zainteresowani rolnicy już teraz znajdują się na sali obrad. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zgodził się z uwagą radnego i zaproponował, aby ta informacja była rozpatrywana, jako pkt 5 porządku obrad. Poinformował, iż w tej chwili odbędzie się spotkanie Marszałka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera z przedstawicielami pokrzywdzonych rolników przez firmę Jantur. Nowy porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami stanowi załącznik nr 4a. Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych Lewica, wyraził zaniepokojenie tym, że z przedstawicielami rolników ma spotkać się tylko Marszałek i Wiceprzewodniczący Sejmiku. Zaproponował, aby w tym spotkaniu uczestniczył również wnioskodawca tego punktu radny Bogdan Lewandowski. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wyraził zgodę, aby w tym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Lewicy, radny Bogdan Lewandowski. Radny Jan Szopiński zaproponował, aby w takim samym trybie odbyło się spotkanie Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku z przedstawicielami Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Uważa, 3

4 że przed rozpatrywaniem tego punktu porządku obrad byłaby to cenna rozmowa, podczas której ustalono by m.in., gdzie są połączenia z Europą Zachodnią i z Warszawą. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż spotkał się z Prezesem Portu, oraz Panią dyrektor biura, w piątek, na dwugodzinnej, życzliwej rozmowie. Jeżeli Marszałek będzie chciał się spotkać z Prezesem Portu, to jest jak najbardziej za tym. Przystąpiono do punktu porządku obrad: Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2009, którą przedstawił Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski (zał. nr 5). Pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Radny Jan Szopiński złożył wniosek, aby Zarząd Województwa przygotował informację: ile w roku ubiegłym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wypracowały zysku, jaka to kwota? Zaproponował, aby radni zastanowili się nad tym, na co ją przeznaczyć. Zgodnie z prawem, samorząd województwa musi o to wnioskować do Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przypomniał, iż już niejednokrotnie mówił o tym, że są to pieniądze, np. w skali bydgoskiego WORD, w wysokości 1-2 mln zł. WORD-y przeznaczają te pieniądze na akcje propagandowe, które nie zawsze są trafione. Jako przykład podał akcje w Bydgoszczy, gdzie wypisane były dużymi literami nazwiska prezydenta Dombrowicza i dyrektora WORD. Powiedział, iż nie wie, czy ta akcja cokolwiek dała. Te pieniądze są poza kontrolą budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił wicemarszałka Edwarda Hartwicha o przygotowanie takiej informacji. Radny Stanisław Pawlak kontynuując tę myśl skierował pytanie do Marszałka: jak to jest, że Kujawsko-Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która ma w swojej kompetencji i ustawowo zapewnione możliwości zatwierdzania wydatków ze środków WORD-ów na zadania z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie samych wniosków dyrektorów WORD-ów bardzo opóźnia? Jako przykład podał, że w roku 2009 WORD-y miały zatwierdzone swoje propozycje dopiero 15 maja 2009 r. W związku z tym, jako członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia wydatków zaproponowanych przez dyrektorów WORD-ów, mogą być one realizowane, czy nie? Ponadto powiedział, iż miał możliwość zapoznać się szczegółowo z planem bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponowanym przez dyrektora WORD-u we Włocławku na rok 2008 i Jako trochę znający się na tej branży stwierdził, że te wydatki, które są w propozycjach, są z jednej strony bardzo lakoniczne, a z drugiej strony nie wnoszące niczego wymiernego w działalnościach na rzecz BRD. To, że zostanie zakupiony dla kogoś jakiś przyrząd do jakiegoś pomiaru, to uważa, że pieniądze, które są w dyspozycji dyrektorów WORD-ów, są na tyle wystarczające, iż jako pracujący nad ustawą w 1997 r., która powołała Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, oczekiwano wówczas, że środki te będą, np. na współorganizowanie miasteczek ruchu drogowego, na przebudowę niektórych skrzyżowań, przejść dla pieszych instalujących sygnalizację świetlną. To byłby bardzo wymierny wydatek, który by pozostał na stałe w danym środowisku. Powiedział, iż rozumie, że popularność dyrektorów WORD-ów wzrosła dzięki temu, że następuje bezkrytyczne rozdawnictwo, czyli to, co chwyta społecznie. Np. dyrektor WORD jedzie z koszulkami, 4

5 kamizelkami, misiami. Stąd zapytał, kto poddaje analizie, weryfikacji przedłożone plany wydatków środków z BRD, które przecież pochodzą z opłat kandydatów na egzaminy i powinny być tak rozdysponowane, aby miały autentyczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił Marszałka, aby również te rzeczy uwzględnić analizie, która ma zostać przekazana radnym. Dzięki temu, radni będą mieli pełny obraz dyskutowanych spraw. Radny Paweł Jankiewicz poruszył problem bezpieczeństwa na drogach, tzw. niebezpiecznych pułapek na drogach wojewódzkich. Poinformował, iż na drodze, gdzie miał on wypadek do dnia dzisiejszego nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Wyraził opinię, że Policja powinna wymuszać te znaki na zarządcach dróg. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, aby informować Komendę Policji o takich wydarzeniach. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia informacji o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego za 2009 r., którą przedstawił Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński (zał. nr 6). Radny Paweł Jankiewicz zapytał, czy PSP prowadzi statystyki wypadków na drogach w naszym województwie? Poinformował, iż występował już do Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do członka Zarządu Bartosza Nowackiego z prośbą o sporządzenie listy niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich. Odpowiedź, iż nie ma na to pieniędzy, nie jest dla niego satysfakcjonująca. Wyraził opinię, iż w miejscu, gdzie miał on wypadek dwa lata temu, powinien zostać postawiony znak zakazujący wyprzedzania. Powiedział, iż będzie się starał, aby niebezpieczne miejsca na drogach były oznakowane, aby nie ginęli tam ludzie. Radny Józef Rogacki zwrócił uwagę na zabezpieczenie osobowe Komendy PSP w Bydgoszczy, gdzie jest najniższy wskaźnik zatrudnienia w województwie. Zapytał, jak zmienia się ten współczynnik przy liczeniu zasobów jednostki ratowniczej ze szkoły podoficerskiej? Czy współczynnik ten zmienia się istotnie? Radna Iwona Kozłowska podziękowała Komendantowi za wspaniałą współpracę, również w imieniu powiatu sępoleńskiego. Zwróciła uwagę, iż PSP nie tylko przeprowadza nadzór i kontrole nad jednostkami publicznymi, ale także wspomaga działania różnego rodzaju jednostek pracujących w służbie publicznej, np. Domy Pomocy Społecznej (DPS). Dzięki pomocy PSP mogła wraz z pracownikami DPS-u zadbać o to, aby pracownicy podnieśli swoją wiedzę nt. ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy. Radny Leszek Pluciński powiedział, iż wypowiedź Komendanta zmartwiła go tym, że po raz kolejny zmienia się koncepcja budowania systemu ratownictwa medycznego, a dokładniej Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Takie tymczasowe działanie istniejących CPR-ów powoduje, że system ten jest drogi. Podmioty posiadające zespoły ratunkowe dublują to, co jednocześnie wykonuje CPR. Zapytał, czy Komendant zna konkretny termin realizacji docelowego systemu powiadamiania ratunkowego, bo cały czas jest utrzymywana struktura, z której można byłoby zrezygnować i mieć z tego tytułu oszczędności, bo działające systemy są niewydolne? 5

6 Ponadto zwrócił uwagę, że ilość wypadków drogowych w Polsce od roku znacznie spada. W tych latach było ponad 60 tys. wypadków. W roku 2007, 2008 było ich 50 tys., a w roku ubiegłym 2009, spadła znów o ponad 10%, czyli 44 tys. wypadków. Radny Jan Szopiński zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku z uwagą, że w poprzedniej kadencji Sejmiku przyjęte było, że na posiedzenie Sejmiku zapraszany był również Komendant OSP, który również przedstawiał krótką informację o działalności OSP. Był to przejaw uznania radnych dla roli i zadań, które w systemie ochrony przeciwpożarowej wykonują strażacy ochotnicy. Zapytał, dlaczego rządzący w tej chwili województwem nie korzystają z tych dobrych przykładów? Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż zainteresowała go współpraca Urzędu Marszałkowskiego z Państwową Strażą Pożarną, a zwłaszcza, na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprosił, aby Marszałek uzupełnił tę informację i poinformował radnych na jakich zasadach dokonuje się rozdziału pieniędzy, albo sprzętu dla OSP na terenie naszego województwa? Jak to jest, że na tego typu uroczystości nie są zapraszani, czy powiadamiani wszyscy radni z danego okręgu wyborczego? Jest to już rzecz nagminna, także w innych działaniach, że niektórzy radni, którzy, np. często zabierają głos na sesjach Sejmiku, o tego typu spotkaniach nie wiedzą. Dowiadują się o takich wydarzeniach, uroczystościach z mediów. Poinformował, że przed kilkoma dniami odbyła się taka uroczystość w Bydgoszczy i radni Lewicy nie zostali przez Komendanta PSP na nią zaproszeni. Zapytał, czy Zarząd Województwa uczestniczył w tych uroczystościach, został na nie zaproszony? Radny Bogdan Lewandowski wyraził opinię, że Komendant PSP wie kogo ma zapraszać, a kogo nie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, że szacunek dla OSP należy się, a w obradach Sejmiku uczestniczy Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zdzisław Dąbrowski. Członek Zarządu Bartosz Nowacki zapytał kiedy powstanie nowa siedziba dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie? Komendant PSP Tomasz Leszczyński odpowiadając na pytania poinformował, że PSP prowadzi statystyki wypadków drogowych, które są nieco rozbieżne w stosunku do statystyk policyjnych ze względu na drobne różnice kwalifikowania różnych zdarzeń na drogach. Statystyki te uwzględniają miejsca najbardziej niebezpieczne na drogach. Dodał, że jeżeli radnego Jankiewicza informacja ta interesuje, to zostanie mu ona przygotowana i przekazana. Wyjaśnił, że niski wskaźnik zatrudnienia w Bydgoszczy wynika z tego, że miasto jest bardzo skupione o dużym wskaźniku zaludnienia na km 2. W związku z tym, ilość osób objętych opieką strażaków PSP jest znaczna. Porównując to do takich aglomeracji, jak Warszawa czy Łódź, nie wygląda to tak źle. Przyznał, że pomoc szkoły podoficerskiej jest dość znaczna, bo obejmuje obszar samej Bydgoszczy, jak i okolic. Ponadto, sukcesywnie, w ramach porozumienia pomiędzy Komendantem szkoły a Komendantem Miejskim PSP elewi szkoły podoficerskiej jeżdżą do zdarzeń, w ramach odbywanych praktyk. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Komendantem szkoły. Podziękował za miłe słowa, które padły pod adresem wszystkich strażaków. 6

7 Odnośnie zmiany koncepcji systemu ratownictwa medycznego powiedział, iż jest to raczej nowelizacja podejścia do problemu. Minister Jerzy Miller (MSWiA) ma inne podejście do funkcjonowania CPR. Przepraktykował to będąc wojewodą małopolskim, wprowadzając swoje rozwiązania w Krakowie. Ma ambicje wprowadzić teraz te rozwiązania w całym kraju. Termin realizacji tego systemu, to koniec 2012 roku, a województwa, w których odbędą się Mistrzostwa EURO 2012 mają zostać wyposażone w CPR do końca 2011 r. W sprawie zasad rozdziału pomocy Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że w ubiegłym roku zasady rozdziału na poszczególne powiaty były podyktowane wskaźnikiem, który wynikał z przeliczenia ludności danego powiatu i ilości OSP, które funkcjonują na terenie tego powiatu. W ten sposób ustalono ogólną liczbę punktów na całe województwo. Kwotę dofinansowania podzielono przez tę ilość punków. W związku z tym ustalono, że na cele wydatków bieżących kwota przeliczeniowa jest to 96,4 zł, a na zadania inwestycyjne to 115,72 zł za punkt dla danego powiatu. Suma dotacji, np. dla powiatu aleksandrowskiego wyniosła 18 tys. zł, a dla powiatu włocławskiego 36 tys. zł. W sprawie zaproszonych gości powiedział, iż jest mu trudno wypowiedzieć się w tej sprawie, gdyż, jak zaznaczył, Komenda Wojewódzka PSP jest tylko pośrednikiem w tych dotacjach i w tych uroczystościach jest też tylko instytucją wspomagającą. Jako współorganizator przyznał, że pierwszy raz takie pytanie padło, i jest zaskoczony, że jest tak duże zainteresowanie uczestnictwem w tych uroczystościach. Myśli, że to pytanie może zostać potraktowane, jako wniosek na przyszłość do uwzględnienia, i ustalenia kto jest radnym z danego terenu i zapraszania wszystkich. Powiedział, iż nie widzi w tym przeszkód. W sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Mogilnie poinformował, że nie jest to jedyna inwestycja, która czeka PSP. Na dzień dzisiejszy bardziej pilne jest dokończenie tych inwestycji, które są rozpoczęte. Bardzo trudnym zadaniem jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Bydgoszczy, gdzie jest bardzo wysoki koszt tej rozbudowy. Następnie środki przeznaczane są na Wąbrzeźno, gdzie inwestycja jest od dawna rozpoczęta, a wciąż w powijakach. Kiedy zostaną zakończone trwające inwestycje, dopiero wówczas będzie można pomyśleć o kolejnych komendach. Która z komend wejdzie w zakres inwestycyjny będzie zależało, przede wszystkim od przyznanych środków na inwestycje w budżecie PSP oraz od determinacji samych samorządów i ich przygotowania, bo tu musi być współpraca w tym zakresie. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Radny Jan Szopiński zgłosił wniosek do Przewodniczącego Sejmiku, do Marszałka by zaproszenia, które są kierowane do radnych były całkowite, obejmujące całą skalę zainteresowania, w którym samorząd województwa występuje. Poinformował, iż w dniu 19 stycznia br. radni otrzymali zaproszenie od Przewodniczącego Sejmiku, łącznie na dziecięcy bal przebierańców, który odbywał się w Toruniu, ale nie było zaproszenia na przekazywanie przez Marszałka sprzętu dla jednostek PSP z RPO. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż była o tym mowa na posiedzeniu Konwentu. Powiedział, iż traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Poprosił, aby wszystkie te przypadki zgłaszać do Kancelarii Sejmiku, pani Moniki Kajzer. 7

8 Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o sytuacji w Firmie Jantur Sp. z o.o. w Nieszawie. Przedstawiciel poszkodowanych, Krzysztof Pieczkowski odczytał pismo, które zostało złożone na ręce Marszałka Piotra Całbeckiego (zał. nr 7). Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż spotkał się z poszkodowanymi przez firmę Jantur, a w spotkaniu nie uczestniczył żaden jej przedstawiciel. Poinformował, że podczas tego krótkiego spotkania nie zapadły żadne wiążące ustalenia, poza jednym, najważniejszym, że wielowątkowo tę sprawę, Zarząd Województwa z podległymi służbami, rozpatrzy. Sytuacja jest bardzo skomplikowana ponieważ dotyczy relacji finansowych, prawnych niezależnych podmiotów. Jurysdykcja samorządu województwa jest dość ograniczona, jeśli chodzi o ingerencję w tego typu sytuacje. Niewątpliwe, wsparcie otrzymają wszyscy, którzy donoszą o nieprawidłowościach w traktowaniu rolników w tej sprawie. Rzeczywiście, jeżeli są tak ogromne zaległości w płatnościach, to zaczyna to być problem nie tylko formalny, prawny, ale również socjalny. Jest tu wielu rolników, którzy cały swój urobek roczny przeznaczyli na sprzedaż tej firmie. Przy niewielkich gospodarstwach ta sytuacja może mieć katastrofalne skutki egzystencjalne, bytowe dla wielu dziesiątków rodzin z naszego województwa. Tu, Urząd Marszałkowski chce iść z pomocą, tym najbardziej poszkodowanym, prosząc, bo jedynie taką formę można użyć, samorządy lokalne, gminne, aby rozważyły możliwość rozłożenia na raty, lub całkowitego umorzenia podatku rolnego. To jest możliwe, a przypomniał, że samorząd województwa mocno pomaga wszystkim gminom rolniczym w naszym województwie poprzez PROW, fundusz wyrównawczy, czy poprzez inne formy wsparcia finansowego. Wobec czego, samorząd województwa ma podstawę oczekiwać, czy prosić o partnerskie, solidarne podejście do mieszkańców tych gmin i ustosunkowania się pozytywnego do tego wniosku. Poinformował, że wraz z radnymi, biorącymi udział w spotkaniu zastanawiał się, jak w przyszłości zapobiec takim sytuacjom. Marzy się, z prawdziwego zdarzenia, fundusz powierniczy. Jest to jednak przedsięwzięcie niebanalne, wymagające dużego zaangażowania różnych stron: rolników oraz instytucji bankowych, jak i samorządu województwa jeśli miałby występować jako partner, który dostarcza podstawę prawną, ale również, być może w ramach funduszy unijnych, wsparcia finansowego dla zaistnienia takiego podmiotu. To byłoby najcenniejszym skutkiem dzisiejszego spotkania. Na koniec powiedział, iż radni, bez względu na opcje polityczne bardzo zaangażują się w rozwiązanie tej sprawy. O jej efektach poinformuje Przewodniczącego Sejmiku, jak i wszystkich radnych. Radny Bogdan Lewandowski wyraził opinię, że tytuł tego punktu porządku obrad nie jest adekwatna do przedmiotu obrad. Właściwszym byłoby nazwanie tego pkt: Informacja o sytuacji pokrzywdzonych rolników przez Firmę Jantur Sp. z o.o. w Nieszawie. Z punktu widzenia samorządu województwa istotnym jest los, sytuacja pokrzywdzonych rolników. Stąd zaproponował sprostowanie tego punktu porządku obrad. Odnośnie wypowiedzi Marszałka wyraził ogromną satysfakcję, że zadeklarował, podczas spotkania z rolnikami, daleko idącą pomoc dla poszkodowanych rolników. Jest głęboko przeświadczony, że Marszałek nie tylko dotrzyma słowa w stosunku do swoich zobowiązań, ale wraz ze swoimi współpracownikami pomyśli, co można zrobić, aby przyjść efektywnie z pomocą rolnikom. 8

9 Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zwrócił uwagę, iż to nie jest tak, że zarząd firmy jest bezosobowy. W zarządzie firmy są konkretne osoby, które zgodnie z kodeksem prawa handlowego, ponoszą ściśle określoną odpowiedzialność, również majątkiem własnym. Prawdopodobnie w tej spółce istnieje rada nadzorcza, a jeżeli nie rada nadzorcza, to zgromadzenie udziałowców, w której też jest odpowiedzialność prawna. Rada nadzorcza ma obowiązek zgłaszania w odpowiednim czasie upadłości, jeżeli nie rada nadzorcza, to zgromadzenia wspólników. Poprosił, aby sprawy te zostały sprawdzone. Radny Waldemar Achramowicz powiedział, iż wypowiedź Marszałka była przez wszystkich oczekiwana. Dodał, iż zastanawiającym jest fakt, dlaczego dopiero interwencja rolników na sesji Sejmik, z małymi oporami niektórych radnych, spowodowała, że Marszałek zajął tak pozytywne stanowisko. Zwrócił uwagę, iż problem ten nie dotyczy tylko rolników, ale również 160 pracowników zwolnionych z młynu i gorzelni. Jest to nie mała grupa osób na region aleksandrowski, która pójdzie na bezrobocie i zwiększy rynek bezrobotnych, a popyt na pracę w tym regionie jest bardzo duży. Zwrócił również uwagę, na jedno zdanie, zamieszczone w przedłożonym piśmie: Rozgoryczenie poszkodowanych potęguje fakt dziwnego dwumiesięcznego milczenia regionalnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym bezpośrednio zaangażowanych w statutowe struktury Janturu. Zapytał, czy ktoś posiada wiedzę odnośnie tego zapisu? Z tego wynika, że w strukturach tej spółki, jej organach zasiadali regionalni działacze PSL. Zapytał, kto zasiadał w organach tej firmy? Radny Adam Banaszak wyraził zadowoleni, że radni zajęli się tym problemem, który, jak wynika z pisma, dotyczy nawet 800 rolników. To, iż rolnicy pojawili się na sesji Sejmiku świadczy o tym, że sami chcą się zorganizować, wspólnie dochodzić swoich praw. Uznał to, za właściwy kierunek działań. Wyraził zadowolenie, że ze strony Marszałka padły konkretne deklaracje pomocy. Ważnym jest, aby zebrać dokładną listę osób pokrzywdzonych, aby pomoc została skierowana we właściwym kierunku. Powiedział, iż to, co w dniu dzisiejszym wydarzyło się na sesji, jest dobrym początkiem konkretnej pomocy, działania. Ta sytuacja jest dobrym impulsem, aby zastanowić się, jak pomóc rolnikom, którzy są bez szans w starciu z firmą, która odbiera ich produkty. Należy zastanowić się nad tym, jak takich sytuacji uniknąć w przyszłości. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zaproponował, aby w czasie kryzysu, wprowadzić monitoring gospodarczy, aby szybciej reagować na tego typu sytuacje. Kolejnym punktem porządku obrad była Informacja o efektach realizacji zadania Place zabaw i miejsca rekreacji na terenach wiejskich, współfinansowanego z budżetu województwa, którą przedstawił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wiesław Czarnecki (zał. nr 8). Radna Regina Ostrowska zwróciła uwagę, że na złożoną ilość wniosków w latach: 2006 r , zrealizowano 44, w 2007 r. 127, zrealizowano 59, w 2008 r. 40, zrealizowano 32, w 2009 r. 95, zrealizowano 20. Dane te świadczą o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie tym programem, powinien być on kontynuowany i powinny znaleźć się środki, by ten kierunek utrzymać. Ponadto zwróciła uwagę, że są powiaty, np. tucholski, sępoleński, żniński, bydgoski czy nakielski gdzie tych placów zabaw jest znacznie mniej, niż w pozostałej część województwa. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Zamknięto dyskusje. 9

10 Następnie dyrektor ROPS Dorota Wróblewska przedstawiła informację o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (zał. nr 9). Radny Jan Szopiński zapytał, jaka jest rola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w realizacji tego programu, który jest koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Czy widzi, Pani dyrektor, różnice między tym Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich od innych programów sektorach? Ponadto zapytał, czy jest prowadzony monitoring realizacji tego programu i kto go prowadzi? Dyrektor Dorota Wróblewska opowiedziała, iż ROPS odpowiada za stronę merytoryczną tego programu. Opiniuje gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych opracowane przez gminy, akceptuje plany działania, potwierdza ich zgodność z zapisami strategii, przekazuje do Wojewody zbiorcze zestawienia wniosków o zaliczki, gdyż środki finansowe wypłacane są przez Wojewodę na wniosek ROPS, generuje sprawozdania kwartalne, roczne z poziomu Województwa. Program realizuje ROPS nie sam, lecz przy współpracy z dwoma konsultantami, którzy są powołani i wytypowani w ramach konkursu na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie konsultanci regionalni opiekują się 39 gminami. Oni te prace w terenie prowadzą. W sprawie różnic powiedziała, iż specyfika tego programu jest taka, że wybrano gminy wiejskie, ale charakteryzujące się pewnymi cechami. Ministerstwo wybierając 500 gmin na terenie kraju kierowało się, przede wszystkim ich peryferyjnym położeniem, liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, dochodem na mieszkańca w poszczególnych gminach. Gminy nie konkurują ze sobą. W innych programach muszą przystępować do konkursów. Tu, środki są wprost przypisane gminom. Program ten jest wyłącznie skierowany na usługi społeczne, do osób pozostających w trudnej sytuacji z uwagi na problematykę społeczną. Procedura wyłaniania usługodawców jest uproszczona. Można w trakcie konkursów, które rozpisują gminy, uzupełniać, wyjaśniać. Gmina może sama zaprosić kogoś do wykonania danej usługi. Monitoring programu na poziomie ministerstwa powstał komitet monitorujący, w którym zasiadają przedstawiciele ministerstwa, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz konsultantów, którzy realizują program na terenie kraju. Komitet ten prowadzi również badania dotyczące wskaźników realizacji programu w naszym kraju. Radna Regina Ostrowska powiedziała, że program ten dał ludziom nadzieję, wyzwolił wiele inicjatyw oddolnych, pozwolił wykrzesać pasje u ludzi. Wiele osób może realizować się w dziedzinach, w których by się nie znaleźli, gdyby nie ten program. Powstało wiele kawiarenek internetowych, klubów. Zapytała, czy jest możliwość kontynuacji tych działań, aby nie zatracić tych inicjatyw? Dyrektor Dorota Wróblewska powiedziała, że na komitecie doradczym również dyskutowano, w jaki sposób poradzić sobie z kontynuacją tego programu. Zostały podjęte decyzje, iż do wszystkich gmin zostaną skierowane dodatkowe informacje dotyczące, w jakich obszarach gminy mogą kontynuować działania, już teraz, w ramach konkursów. Poinformowała, że w roku ubiegłym, dzięki różnego rodzaju spotkaniom z gminami, efekt związany z realizacją Priorytetu 7, działania 7.3 Kapitał Ludzki, bardzo się z większy. Gminy chętnie przystępują do tego programu i uzyskują wsparcie. 10

11 Radna Iwona Kozłowska zapytała, ilu w tej chwili konsultantów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa, w ramach tego programu? Czy spełniają oni swoją rolę? Czy wspomagają ten program? Na czym polega ich praca? Dyrektor Dorota Wróblewska odpowiedziała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyłoniło, w drodze konkursu, dwóch konsultantów. Każdy z nich ma część gmin pod swoją merytoryczną opieką. Konsultanci ci brali udział w przygotowaniach strategii rozwiązywania problemów społecznych, uczestniczyli przy rozpisywaniu konkursów na poszczególne usługi. Czyli, są w ciągłej dyspozycji, jeśli chodzi o program komputerowy, ponieważ ROPS na poziomie województwa zbiera dane w systemie informatycznym MIS, którego realizacja także jest wspierana poprzez konsultantów. Na dzień dzisiejszy jest, niestety, tylko jeden konsultant, Elżbieta Singer. Z drugim konsultantem ministerstwo nie przedłużyło umowy. Kolejny konsultant powinien zostać wyłoniony w najbliższym czasie. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Z kolei pełnomocnik Zarządu ds. Koordynacji Projektu BiT-City Agnieszka Gołębiowska zaprezentowała projekt Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego (zał. nr 10). Radny Jan Szopiński poinformował, iż w dniu dzisiejszym Polskie Radio podało, cytując jedną z gazet, że już za dwa lata przejazd z Bydgoszczy do Torunia będzie trwał 30 minut. Zapytał Panią pełnomocnik, kiedy, jej zdaniem, to nastąpi? Oraz, kiedy z Toruniu do Portu Lotniczego w Bydgoszczy, będzie można przejechać szybkim pociągiem? Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska powiedziała, że modernizacji linii kolejowej nr 18, łączącej Bydgoszcz z Toruniem, nie stanowi zakresu rzeczowego projektu. Modernizacja tej linii ma zostać zrealizowana w ramach naprawy głównej, realizowanej ze środków budżetu państwa, przez Polskie Linie Kolejowe. W tym roku, na ten cel, pojawiły się środki w budżecie państwa, w kwocie 15 mln zł, która jest niewystarczająca. Wyraziła nadzieję, że faktycznie, w ciągu najbliższych trzech lat będzie możliwa naprawa tej linii na tyle, aby można było powrócić to czasu przejazdu 30 minut na tej trasie. W sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem powiedziała, iż uważa, że rok 2014 będzie tym możliwym, w którym będzie można szybciej podróżować z Torunia do samego lotniska. Radny Jan Szopiński, w związku z powyższym zapytał Zarząd Województwa, w jaki sposób monitorowany jest i czy Zarząd Województwa przez ostatnie kilka lat przeprowadzał rozmowy w sprawie połączenia kolejowego pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą? Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska wyjaśniła, że od 2007 r. uczestniczy w przygotowaniach, prowadzeniu rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi. Zgromadzona jest odpowiednia korespondencja oraz notatki i protokoły ze spotkań. Współpraca cały czas trwa. Zarząd Województwa uważa, że 15 mln zł wpisanych w budżecie państwa na ten rok, jest dużym sukcesem, bo jeszcze pół roku temu informacje były takie, że Polskie Linie Kolejowe nawet, w tym, minimalnym zakresie, wskazanym w naszym projekcie, nie będą chciały uczestniczyć. Nie było w ogóle mowy o środkach na modernizacje linii kolejowej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Radny Jan Szopiński zapytał Zarząd Województwa, czy nie uznałby za stosowne podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały, w której radni wnioskują o to, aby owa inwestycja, czy 11

12 modernizacja, nie spadła z planów, gdyż podobne, uspakajające decyzje słyszano w sprawie trasy S-5, a minęły trzy lata i nie ma decyzji w tej sprawie? Członek Zarządu Bartosz Nowacki przypomniał, że Spółka PLK jest spółką niezależną. Decyzje, które są podejmowane, w związku ze środkami finansowymi zależą tylko i wyłącznie od tej spółki. Cały czas są podejmowane rozmowy z prezesami Spółki PLK. Dzięki tym zabiegom nie jest wykreślana ta linia. Wcześniej była modernizowana linia nr 131 i to był priorytet dla Spółki PLK. Spółka uważała, że ta linia ma, na dzień dzisiejszy, większe znaczenie, bo jest to również linia towarowa. W związku z zabiegami, jakie poczynił Zarząd Województw poprzez spotkania z Panem prezesem, który jest również zapraszany do naszego województwa, aby zobaczył jak Zarząd Województwa stara się, aby te linie były w jak najlepszym stanie. Dostrzeżono, że linia nr 18 jest priorytetowa, jedną z ważniejszych linii dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska poinformowała, że w najbliższy czwartek zaplanowane jest spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, na które zostali również zaproszeni przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury wspiera działania Zarządu Województwa związane z zachęceniem PLK do zapewnienia modernizacji linii nr 18. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu druk nr 54/10 (zał. nr 11). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 druk nr 119/10 (zał. nr 12), którą przedstawił Skarbnik Paweł Adamczyk. Radny Stanisław Pawlak wyraził opinię, że budżet województwa i zmiany w nim wprowadzane powinien przedstawiać Marszałek lub członek Zarządu Województwa. Odniósł się do zmiany w budżecie województwa związanej z przeniesieniem środków z jednej inwestycji drogowej na dwie inne. Zapytał, dlaczego? Dlaczego następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji na drodze nr 251? Zaalarmował, że pieniądze w budżecie województwa przeznaczane są na zadanie nieprzygotowane. Jeżeli przesuwane jest rozpoczęcie inwestycji, a środki są przekazywane na inną inwestycję to, zapytał, z czego członkowie Zarządu zamierzali budować drogę Brodnica Sierpc, która jest zapisana w budżecie, bez pokrycia finansowego? Ten przykład świadczy o tym, że Zarząd Województwa nie pracuje efektywnie. Dlatego, że na zadanie nieprzygotowane wpisuje pieniądze, a na inne zadanie, które jest w realizacji, nie zapewnia środków finansowych. Dzięki temu, że droga nr 251 nie jest przygotowana do inwestycji, droga Brodnica Sierpc będzie mogła spożytkować kwotę 7,5 mln zł. Uważa, że jest to naganne. Tak nie powinno się przygotowywać budżetu i zadań rzeczowych w województwie, jak to ma miejsce aktualnie. Poprosił o jednoznaczne wyjaśnienie kompetentnych osób w tej sprawie. Radny Jan Szopiński powiedział, że droga Brodnica Sierpc jest finansowana ze środków budżetu województwa i ze środków europejskich. W roku 2009 było tam wydatkowanych 5,8 mln zł. Pozostaje pytanie, dlaczego Zarząd Województwa kwotę 7,4 mln zł nie przeniósł na wydatki nie 12

13 wygasające, wówczas, kiedy był zmieniany budżet w ubiegłym roku? Zapytał, czy są faktury do zapłacenia z roku 2010? Radny Waldemar Achramowicz powiedział, że zapisy dotyczące zmniejszenia wydatków na drogę wojewódzką nr 251 i nr 15 nie do końca są spójne i logiczne. Po pierwsze: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 odbywa się od kilku lat etapowo. Jeżeli następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji, to poprosił o konkretną odpowiedź członka Zarządu lub Marszałka, z czym związane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji, na rok 2011? W tym roku środków w budżecie województwa już na to nie ma, bo zostały przesunięte na drogę nr 15. Zapytał, jak można przenosić część zadania z roku 2009 na 2010 r. w lutym 2010 r.? Przyjmując dwa miesiące temu budżet województwa na 2010 r. ktoś w Departamencie Infrastruktury, czy Zarządzie Dróg Wojewódzkich, czy odpowiedzialny w Zarządzie Województwa zapomniał o takowym zadaniu inwestycyjnym. Skarbnik Paweł Adamczyk, odnośnie uwag radnego Jana Szopińskiego wyjaśnił, iż w tym wypadku nie można było zapisać tych wydatków jako nie wygasających dlatego, gdyż droga ta jest współfinansowana ze środków unijnych, a zasada przy wydatkach nie wygasających jest taka, że środki trzeba przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy, który jest prowadzony odrębnie przy rachunku podstawowym województwa. Przy drogach, które są współfinansowane ze środków unijnych nie ma możliwości zablokowania środków europejskich na odrębnym rachunku ponieważ z końcem roku trzeba niewykorzystane środki przekazać, zwrócić do budżetu państwa. Odnośnie przeniesienia zadań budżetowych z 2009 r. na 2010 r. wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma żadnych faktur, jeżeli chodzi o rok Wszystkie faktury, które były w roku 2009 wystawione na tę drogę, zostały opłacone w 2009 r. Natomiast, zadanie w roku 2009 nie zostało w całości zrealizowane, stąd konieczność jego realizacji w roku Radny Stanisław Pawlak, w kontekście wypowiedzi Skarbnika zapytał, czy ma rozumieć, że część zadań związanych z budową dróg wojewódzkich w roku 2009 nie zostało wykonane? Jest to bardzo dobry przykład na to, że zadania rzeczowe, w zakresie przebudowy drogi nr 251 w roku 2009 nie zostały wykonane na kwotę blisko 8 mln zł. Poprosił o zanegowanie lub tego potwierdzenie. Radny Jan Szopiński podziękował Skarbnikowi za odpowiedź, ale w związku z tym zapytał członka Zarządu Bartosza Nowackiego, czy na budowę tej drogi były dwa przetargi? Jeden na kwotę 5,8 mln zł na ubiegły rok i teraz, w związku z tym, że zostaje wprowadzone do budżetu województwa 7,4 mln zł to będzie drugi przetarg? Tego typu rozumowanie byłoby niezgodne z logiką Unii Europejskiej, ale być może zostało to podzielone na dwa zadania. Jeżeli tak, to 7,4 mln zł wprowadzane jest teraz rzeczywiście. Jeżeli nie, to jest to dokładnie to, co powiedział radny Waldemar Achramowicz, że Zarząd Województwa, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich zapomniał o tej drodze. Członek Zarządu Bartosz Nowacki wyjaśnił, że odbył się jeden przetarg, bo jest to jedno zadanie. W sprawie drogi nr 251 poinformował, iż są to uwarunkowania środowiskowe. W związku z tym, że jeszcze nie ma decyzji środowiskowej zadanie to zostaje przesunięte w budżecie. Pozostaje tylko kwota na zaprojektowanie, doprojektowanie. Radny Jan Szopiński, w związku z powyższym zapytał, na co wydatkowano, w ramach realizacji tej drogi w roku 2009, kwotę 5,8 mln zł? 13

14 Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż z wypowiedzi członka Zarządu Bartosza Nowackiego zrozumiał, że teraz czeka na decyzję środowiskową dla drogi nr 251. Oznacza to, że realizowano tę drogę bez decyzji środowiskowej. Czyli planuje się wydać pieniądze nie mając dokumentów związanych z przygotowaniem inwestycji. Potwierdza się to, co powiedział na początku. Wyjaśnił, że decyzja środowiskowa nie jest wydawana po przyjęciu zadania do realizacji, lecz przed. Wprowadzając do planów musi być zamknięty cały proces przygotowania inwestycji, w tym decyzja środowiskowa. Dodał: to Państwo u siebie robicie inaczej niż wymagacie od innych beneficjentów, którzy ubiegają się o środki unijne za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Teraz dowiedziałam się ciekawej sytuacji, że są lepsi i gorsi. Jeżeli chodzi o podmioty, które ubiegają się o środki, wszystko muszą mieć zapięte na ostatni guzik, a zadania, które realizuje Marszałek, jako zadania własne, może czekać na decyzje środowiskową mając zaplanowane wykonanie pewnych zadań wcześniej przyjętych. Zapytał również, czy został ogłoszony przetarg na całą drogę bez zapewnienia finansowego? Jeżeli tak, to jest to przestępstwo. Wyjaśnił, że jeżeli się nie ma zamknięcia finansowego, to nie można ogłosić przetargu na inwestycję. Członek Zarządu Bartosz Nowacki przypomniał, iż jest to zadanie kluczowe i finansowanie całej tej drogi jest zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach i 2012 r. w zależności od zadań, jakie są realizowane. Czyli jest to, N+2. Są to środki, które są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. To nie są środki wyimaginowane. Radny Jan Szopiński, w imieniu Klubu Radnych Lewica poprosił, aby Marszałek Piotr Całbecki odpowiedział, kto winny jest zaniedbaniu i nie wpisaniu do budżetu województwa środków na drogę Brodnica Sierpc. Zaproponował, aby wyobrazić sobie, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą na realizacje tej drogi w wysokości 13 mln zł. Jeżeli Sejmik w dniu dzisiejszym nie podejmie tej uchwały zapytał, kto zapłaci 7,4 mln zł? Po tej dyskusji okazało się, że ktoś nie wprowadził tego do budżetu województwa. Tym kimś może być: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, albo osoba odpowiedzialna w Urzędzie Marszałkowskim za realizacje inwestycji drogowych. Poprosił o wskazanie imiennie, kto tego w Urzędzie Marszałkowskim zaniedbał. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał, czy Marszałek może w tej chwili udzielić odpowiedzi na to pytanie? Jeżeli nie, to poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie z uwagi na to, że sprawa jest rzeczywiście istotna. Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż jest już taka praktyka, że kiedy jest problem z udzieleniem odpowiedzi, to radni mają ją otrzymać na piśmie. Ale, przypomniał, kiedy na ostatniej sesji Sejmiku, podczas podejmowania uchwał odnośnie Orlików pytał o ich lokalizację, odpowiedź miał otrzymać w ciągu tygodnia, a do dnia dzisiejszego jej nie ma. (głosy z sali... informacja została przesłana mailem). Radny poinformował, iż takiej nie przeczytał. Zwrócił uwagę Przewodniczącemu Sejmiku na sprawy proceduralne. W dniu 18 lutego br. Zarząd Województwa debatował nad omawianym w tej chwili projektem uchwały, a w dniu dzisiejszym radni mają dać czas Marszałkowi na wyjaśnienie problemów, które objęte są tą uchwałą i nikt w Zarządzie Województwa nie jest wstanie wyjaśnić tego podstawowego, a jednocześnie kardynalnego błędu, który wdarł się do budżetu województwa na 2010 r. Powiedział, iż radni są zbyt pobłażliwi, bo 14

15 przygotowywany projekt uchwały Sejmiku powinien być znany kompleksowo członkom Zarządu Województwa. Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż na tak postawione pytanie, nie jest wstanie udzielić, w dniu dzisiejszym, wyczerpującej odpowiedzi, kto ponosi odpowiedzialność. Najpierw musi ustalić, czy takowa odpowiedzialność w ogóle jest. Musi te konsekwencje wyciągnąć. Poinformuje radnych o podjętych krokach, bo zarzut jest poważny. Sprawdzi, jaka była historia tego projektu i wyciągnie konsekwencje, jeżeli są podstawy, aby to się stało. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wyjaśnił, iż dlatego prosi, aby były udzielane odpowiedzi na piśmie, gdyż uważa, że są one wówczas precyzyjnie zapisane. Radny Jan Szopiński zwrócił się do Marszałka, że nie jest to zarzut, lecz stwierdzenie faktu. Pytano, czy są dwa przetargi na tę drogę. Odpowiedziano, że jeden, a to oznacza, iż jest on na kwotę 13,2 mln zł. Gdyby radni w dniu dzisiejszym nie przyjęli uchwały przyznającej 7,4 mln zł na tę drogę, to ktoś byłby w dość poważnej sytuacji, na styku z postępowaniem prokuratorskim, prawdopodobnie z wyrokiem. W związku z tym, Zarząd Województwa opracowując projekt zmian w tym budżecie chyba to analizował i wie, dlaczego teraz przeznacza 7,4 mln zł na tę drogę. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 23 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie nadania statutów Kujawsko-Pomorskim Centrom Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu. Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dyrektor Ficner poinformował, że Centra te będą miały mieć charakter specjalistyczno-branżowy, tzn. czym innym będzie zajmować się Centrum we Włocławku, czym innym w Toruniu, czy w Bydgoszczy. Po przejrzeniu tych statutów stwierdził, że wątek zaprezentowany wówczas przez dyr. Ficnera, nie przewidują przedłożone projekty. Zapytał o wizję Centrów w naszym województwie? Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że przedłożone statutu CEN-ów nie jest to realizacja wizji. Jest to tylko dostosowanie do nowych przepisów rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. Funkcjonalnie Zarząd Województwa przymierza się do takiego branżowego podejścia do tych Centrów. Znajduje to wyraz w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Te trzy placówki realizują trzy, tzw. projekty systemowe w ramach priorytetu 9. POKL. Projekty te są w trakcie opracowania. Każdy z tych projektów dotyczy odrębnych obszarów i grup docelowych. Np. CEN w Bydgoszczy będzie w ramach tego projektu przygotowywało nauczycieli do użytkowania tablic interaktywnych, które samorząd województwa zamierza zakupić w ramach RPO. Radny Stanisław Pawlak zapytał, dlaczego w poszczególnych CEN-ach jest różna liczba wicedyrektorów i nie jest określany sposób ich wyłaniania? Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że w KPCEN we Włocławku jest dwóch wicedyrektorów z uwagi na to, że tam, przy KPCEN jest biblioteka. Stąd ten dodatkowy wicedyrektor, który odpowiada za zarządzanie częścią biblioteczną. Więcej pytań ani uwag do przedłożonych projektów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwał w sprawie: 15

16 nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy druk nr 62/10 (zał. nr 13); wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku druk nr 63/10 (zał. nr 14); wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu druk nr 64/10 (zał. nr 15); wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął w/w uchwały. Z kolei przystąpiono podjęcia do w sprawie projektu regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy druk nr 47/10 (zał. nr 16). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie druk nr 57/10 (zał. nr 17). Radny Stanisław Pawlak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważała możliwość wycofania przyjęcia statutu K-PODR z uwagi na sposób wyłaniania dyrektora i nielogiczny wicedyrektorów. Zapytał Zarząd Województwa, czy statut będzie mógł być świadomie realizowany tak, aby dyrektor był wyłaniany przez Zarząd, a wicedyrektorzy przez Sejmik? Jest tu jakieś nieporozumienie. Z tego powodu, jego zdaniem, Sejmik nie powinien przyjmować statutu. Zmusiłoby to Parlament RP do szybkiej nowelizacji tej ustawy, chociażby w tej części. Prawdopodobnie nastąpiło jakieś przekłamanie, pomyłka, lub ktoś zgłosił jakiś wniosek mniejszości dotyczący zarządzania kadrami w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w całym kraju. Zapytał, czy w tej kwestii była konsultacja branżowa w Ministerstwie Rolnictwa? Czy inne województwa również zastanawiają się nad brakiem logiki w rozstrzygnięciu ustawowym? W związku z tym, czy nie lepiej poczekać na zmianę ustawy? Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz zgodził się z wypowiedzią radnego Stanisława Pawlaka. Poinformował, że inne województwa przygotowują i przyjmują statuty w zaproponowanym przez ustawę brzmieniu. Zarząd Województwa skierował do Ministerstwa Rolnictwa uwagi, co do zapisów ustawy. Stanowisko takie jest również przygotowywane przez Konwent Marszałków. Radna Regina Ostrowska potwierdziła, że temat ten rzeczywiście był poruszany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poinformowała, że Komisja przyjęła przedłożony statut K-PODR w Minikowie. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 23 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Sejmik podjął uchwałę. Z kolei przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 16

17 w Minikowie w 2009 roku druk nr 58/10 (zał. nr 18). Sprawozdanie przedstawił dyr. KPODR Roman Sass. Radny Bogdan Lewandowski powiedział, iż jest pod wrażeniem przedłożonej informacji. Ośrodek pracuje wzorcowo. Odniósł się do danych, że liczba doradców jest zbyt mała do liczby gospodarstw rolnych. W innych krajach, pod tym względem, są znacznie lepsze wskaźniki. Zapytał, czy jest jakaś możliwość, aby zwiększyć liczbę doradców? Co w tej sprawie mógłby uczynić samorząd województwa? Radny Waldemar Achramowicz zwrócił uwagę, że właścicielem majątku ODR jest samorząd województwa. Jednocześnie, w planie finansowym nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych. Czy zmniejszenie to dotyczy obiektów Daglezji w Przysieku? Czy poprzez to zmniejszenie, komu i w jakiej formie, chce to przekazać? Jeżeli Zarządowi Województwa, to jakie Zarząd ma w tym zakresie zamierzenia? Wiceprzewodniczący Sejmiku Grzegorz Schreiber poprosił o przedstawienie opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego nt. przedłożonego sprawozdania. Ponadto, zwrócił uwagę na różnicę w tytule uchwały a przedłożonym załącznikiem, który ma zostać przyjęty przez Sejmik. Odnośnie reorganizacji, jaką w roku ubiegłym przeszedł Ośrodek zapytał, czy w jej ramach nastąpiły jakieś poważne zmiany w zatrudnieniu? Czy miały miejsce zwolnienia pracownicze? Jeżeli tak, to w jakich elementach struktury? Radny Jan Szopiński złożył podziękowania dyr. Ośrodka za to, iż zawsze na wszystkie uroczystości przez niego organizowane zapraszani są wszyscy radni, bez względu na ugrupowanie, które reprezentują. Zapytał, jak przebiega współpraca Ośrodka z Uniwersytetem Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy? Dyrektor Roman Sass odnośnie standardów zatrudnienia powiedział, że rzeczywiście w Ośrodku pracuje mniej doradców niż w krajach Europy Zachodniej. Myśli, że tak szybko nie dorówna się do tego wskaźnika. Wynika to z tego, że jest inna struktura obszarowa w Polsce niż w Europie Zachodniej. W Danii, na jednego doradcę przypada gospodarstw. Wszystkich gospodarstw w tym kraju jest 45 tys., czyli mniej niż na terenie naszego województwa. Musiałyby być przeznaczone duże pieniądze, aby taki standard osiągnąć. Myśli, że nie w tym jest problem i aż takiej potrzeby nie ma. Standard, który jest w Polsce, utrzymuje się od dłuższego okresu. Nie należy tu spodziewać się większych zmian. W sprawie majątku powiedział, iż nastąpiło zrzeczenie na rzecz Województwa zarówno budynku administracyjnego, jak i Centrum Szkoleniowego Daglezja. Województwo jest tego właścicielem i zdecyduje o tym, co się z tym dalej będzie działo. Założenie było takie, że budynki w Przysieku, które zostały wybudowane za publiczne pieniądze, w dużej części za pieniądze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mają także służyć celom ogólnospołecznym. Nie wchodzi w grę sprzedaż komercyjna. Stąd budynki te przejął samorząd województwa. Samo położenie Przysieka jest na tyle atrakcyjne, że można je przeznaczyć na wiele funkcji. Uzgodniono, że ODR musi mieć siedzibę Oddziału w Przysieku w zakresie, jaki wynika ze statutu. Parter tego budynku ma zostać zmodernizowany na potrzeby Oddziału i Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Poza ty, Ośrodek ma mieć nieograniczony dostęp do terenu przy organizowaniu imprez wystawowych i masowych. Zmiana podległości Ośrodka zmieniła relacje. Przedtem mowa była 17

18 o zapłaceniu. Teraz remont i modernizację budynku będzie robiło Województwo. Następnie, w drodze aktu notarialnego będzie ustanowione prawo użytkowania. Wyjaśnił, że warunkiem podstawowym, aby jakikolwiek dokument przesłać do dalszej procedury, jest opinia Rady Społecznej, która jest organem ustawowym. Musi to być opinia pozytywna. Tu, ten warunek jest spełniony. Odnośnie różnicy w tytule sprawozdania a zapisem w uchwale powiedział, że obowiązkiem ustawowym jest sprawozdanie z działalności doradczej. W ramach działalności ODR jest również działalność gospodarcza, która nie ma odzwierciedlenia w przedłożonym sprawozdaniu. Prawidłowy zapis załącznika powinien brzmieć: Sprawozdanie z działalności KPODR w Minikowie za 2009 rok. W sprawie reorganizacji i zmian w zatrudnieniu powiedział, że zmiany te, w wyniku ograniczeń budżetowych dotyczyły osób, które miały umowy na czas określony i nie przedłużono z nimi umowy lub też przechodziły na emeryturę. W sumie zwolniono 8 pracowników, w tym 3 doradców. Zwolniono te osoby z uwagi na to, że były zastrzeżenia co, do ich pracy. W stosunku do tych pracowników były upomnienia i nagany. Powiedział, że współpraca Ośrodka z Uniwersytetem jest na porządku dziennym. ODR wykorzystuje pracowników UTP we wszelkiego rodzaju działaniach szkoleniowych, edukacyjnych, w pisaniu publikacji, czy artykułów. Radny Waldemar Achramowicz powiedział, iż rozumie, że na dzień 1 marca 2010 r. Ośrodek Szkoleniowy Daglezja jest w strukturze organizacyjnej KPODR w Minikowie. Dyrektor Roman Sass powiedział, że na dzień 1 marca 2010 r., tak. W akcie notarialnym data zrzeczenia jest na dzień 1 kwietnia br. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko- Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie druk nr 59/10 (zał. nr 19). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, że na posiedzeniu Konwentu odbyła się dyskusja nt. tego projektu uchwały. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowała, jako kandydatów do tej Rady: radną Reginę Ostrowską oraz osobę spoza Sejmiku, Piotra Deptę. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Regina Ostrowska powiedziała, iż czuje się zaszczycona, że Komisja ją wytypowała do pracy w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego. Dodała, iż cieszy ją druga kandydatura, pana Piotra Depty, którego osobę przedstawiła (zał. nr 19a). Radny Jan Szopiński powiedział, iż rozumie, że radna Regina Ostrowska, w tej Radzie będzie reprezentowała Platformę Obywatelską. Zapytał, jaka jest przynależność partyjna drugiego kandydata? Radny Waldemar Achramowicz zapytał, czy radni nie powinni zostać miesiąc przed wprowadzeniem tego projektu uchwały, o nim poinformowani? Wówczas mieliby możliwość, jako ci, którzy decydują o wyborze, na ewentualne przedstawienie swojego kandydata. Zapytał, w jakim trybie 18

19 zostały wyłonione przedłożone kandydatury? Czy istnieje jakikolwiek regulamin, czy tryb dotyczący wyłaniania przedstawicieli Sejmiku do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego? Radny Jan Szopiński podziękował za poinformowanie, że pan Piotr Depta jest przedstawicielem SLD. Wyraził opinię, że drugim przedstawicielem powinien być kandydat reprezentujący PSL, która to partia jest w koalicji rządzącej. Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz wyjaśnił, że ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego w art. 9 reguluje to w taki sposób, że to Sejmik desygnuje dwóch swoich przedstawicieli do rady. Następnie, 2 przedstawicieli z miejscowej izby rolniczej, 4 przedstawicieli zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, 1 przedstawiciela zgłoszonego przez szkoły wyższe i jednostki badawczo-naukowe oraz 2 przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących dla potrzeb rolnictwa. Wymienione w ustawie organizacje desygnowały swoich przedstawicieli do w/w rady społecznej. Zarząd Województwa posiada kompetencje do powołania całej rady. W przypadku dwóch przedstawicieli Sejmiku, z uwagi na to, że była wcześniej dyskusja, aby tymi przedstawicielami byli: Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ewentualnie Dyrektor Departamentu Rolnictwa, ale aby poszerzyć krąg osób bezpośrednio związanych z rolnictwem, zrezygnowano z przedstawiciela urzędników na rzecz przedstawiciela związków branżowych rolniczych. W związku z tym, zostało skierowane do związków branżowych pismo, aby wyłonili swojego kandydata. Niektóre związki zrezygnowały z tej możliwości. Osoba pana Piotra Depty reprezentuje dwa związki branżowe: hodowców bydła i producentów mleka, oraz plantatorów buraków cukrowych. Radny Waldemar Achramowicz powiedział, iż z powyższej wypowiedzi wynika, że poza Sejmikiem ktoś podjął decyzję dotyczącą takiego trybu wyłaniania kandydatów. Uważa, że skoro to Sejmik desygnuje swoich kandydatów, to, to co powiedział przed chwilą członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz, powinien przedstawić radnym na poprzedniej sesji i zapytać radnych, czy wyrażają zgodę na taki tryb wyłaniania kandydatów. Radny Stanisław Pawlak zapytał, czy po czwartkowym posiedzeniu Konwentu Zarząd Województwa szybko podjął akcję współdziałania ze związkami branżowymi? W związku z tym zapytał, ilu kandydatów złożyły związki branżowe? Jeżeli nie był to jedyny, to kto go wyłonił i przedstawia go na Sejmiku? Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz odpowiedział, iż zgłoszonych zostało 7 przedstawicieli związków branżowych. Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż podczas porannego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kiedy opiniowani byli kandydaci do Rady Społecznej nikt nie poinformował radnych, że zostało zgłoszonych więcej kandydatów. W tej sytuacji zapytał, kto wyłonił ze zgłoszonej 7 tego jednego kandydata, pana Piotra Deptę? Powiedział, iż jest to może błaha sprawa, ale nie pozwoli, aby z radnych robić maszynkę do głosowania. Wobec przedłożonych na sesji informacji stwierdził, że na porannym posiedzeniu Komisji radni otrzymali niepełne dane. Był przekonany, że związki branżowe wytypowały tylko jednego kandydata, dlatego nie wnosił żadnych uwag. Wyjaśnił, że nie występuje przeciwko przedstawionemu kandydatowi tylko przeciwko braku rzetelnej informacji na posiedzeniu Komisji. Stąd poprosił, aby poinformować radnych, jacy jeszcze zostali zgłoszeni kandydaci. Poprosił również o odpowiedź, kto wyłonił kandydaturę pana Piotra Depty? 19

20 Radny Jan Szopiński zapytał, czy pismo o wytypowanie kandydata zostało również skierowane do największego związku branżowego, tj. związku hodowców ptactwa drobnego? Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż Zarząd Województwa ustalił podczas różnych spotkań, np. koalicji, z przedstawicielami Sejmiku, Konwentu itd., że to właśnie ta osoba jest najbardziej reprezentatywną, ponieważ jest popierana przez dwie frakcje hodowlane: bydła i buraków cukrowych. Radny Stanisław Pawlak przypomniał, że podczas posiedzenia Konwentu zastanawiano się nad dwoma rozwiązaniami: kandydaci mają być spośród radnych lub mają to być osoby z zewnątrz. W toku rozmowy postanowiono, że jeden kandydat ma być spośród radnych, a drugi z zewnątrz. Na posiedzeniu Komisji zaprezentowano nie wszystkich zgłoszonych kandydatów, tylko jednego. Zapytał, dlaczego na posiedzeniu Komisji nie wymieniono tych siedem nazwisk? Radny Leszek Kawski przyznał, że na Konwencie była dyskusja na ten temat i radni rozstali się przy głosach podzielonych. Powiedział: wspólnie z koalicjantem, z kolegą Ryszardem rozmawialiśmy o kandydaturach. Stwierdziliśmy, że związek hodowców bydła jest największy w naszym województwie, reprezentatywny dla środowiska rolniczego i w związku z tym zdecydowaliśmy, żeby kandydatem był pan Piotr Depta. Ja go osobiście nie znam, ale czytając o nim stwierdzam, iż spełnia wszystkie wymogi do tego, aby godnie Sejmik w tej radzie reprezentować. Stąd dzisiaj na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowaliśmy Państwu tę osobę, nie mówiąc o tym, że to był jedyny zgłoszony kandydat. Mówiliśmy tylko, że jest to przedstawiciel największego związku branżowego w naszym województwie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, że została popełniona niezręczność. Poprosił, aby w takich sprawach dochowywać staranności. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwały z uzupełnionym zapisem 1 o nazwiska: pani Reginy Ostrowskiej i pana Piotra Depty. Wynik głosowania: 22 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Torunia o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Toruniu - druk nr 56/10 (zał. nr 20). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 25 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Sejmik podjął uchwałę. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora przystąpił do realizacji punktu: Informacja z pracy Zarządu Województwa. Zaproponował, aby zostały przedstawione prezentacje nt. Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Dodał, że dzisiaj będą tylko przedstawione prezentacje, a planowana jest debata nt. lotniska oraz rynku lotniczego w dniu 25 marca br. w sali 215 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Radny Jan Szopiński zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od 28 listopada 2006 r. ogranicza się Radnym dyskusję i zadawanie pytań w tym punkcie. Zdecydowanie zaprotestował. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wyjaśnił, że nie chodzi o informację z pracy Zarządu Województwa, tylko o kwestię lotniska. 20

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad zawarty w zaproszeniu - stanowiący załącznik nr 2 do protokołu. Protokół Nr 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 18 maja 2016 r. odbytego w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. Komisja Rewizyjna obradowała

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. BRG.0012.2.6.2014.MB P R O T O K Ó Ł Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 25 czerwca 2014r. 1. OTWARCIE OBRAD, STWIERDZENIE QUORUM Przewodniczący Komisji Budżetowej Marcin Szklarczyk o godzinie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Marvipol spółka akcyjna. 2 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Protokół nr 1/15 z dnia 7 stycznia 2015r. Komisji Społecznej Zdrowia, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Buchwald powitał wszystkich członków Komisji Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE REGULAMIN KOMITETU DS. WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI POD FIRMĄ RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZŁUCHOWIE 12 grudnia 2016 r. 1 S t r o n a 1 1. Komitet ds. Wynagrodzeń, zwany w dalszej części Komitetem, jest komitetem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla.

Protokół Nr 12/15. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Cieśla. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 14.12.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności. Komisję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Sygnałem informującym o trwających obradach Sejmiku jest flaga Polski umieszczona na budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Obradom może przysłuchiwać się każdy zainteresowany mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 1. z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 1 z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w dniu 16032015r W posiedzeniu udział wzięli członkowie nowo powołanej Powiatowej Rady Rynku Pracy (PRRP) zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 22.05.2009r. Protokół nr 38/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 22.05.2009 r. Ad. 1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo