NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA"

Transkrypt

1 NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński

2 Fot. E. Soński

3 Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź gdzie teraz będziesz głosował w wyborach str Urząd Miasta Łańcuta w gronie nowocześnie str. 14 i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych - Apel do Przedsiębiorców str Wzbogacenie oferty sportowo - edukacyjnej str. 15 w łańcuckich szkołach - Łańcuccy strażacy na medal str Szmaragdowe i Złote Gody str Realizacja inwestycji wartej 40 mln zł zakończona str Jaką pomoc możesz otrzymać w MOPS w Łańcucie str Nasze zespoły taneczne mistrzami str Uroczysta przysięga klas wojskowych i policyjnych str Motofestiwal 2014 str Łańcuckie ślady pierwszego Jagiellona str Lipnik 2014 str Jubilatka Wozownia zamkowa str Akademia Młodych Sportowców po raz drugi str. 25 w łańcuckich szkołach - Blok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie str Z życia Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu str. 28 Trzeciego Wieku - Blok Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie str Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji str Wywiad z Dariuszem Kaszowskim str. 36 Fot. E. Soński, Witacz Podstrefy Łańcut Wydawca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, Łańcut, tel: (17) ; tel/fax: (17) , Redakcja: Agnieszka Cieślicka, Skład graficzny: Marek Hepnar, Korekta: Katarzyna Mazurkiewicz, Fotografie: Edward Soński, MDK w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, tel: (17) , Druk: Zakład Poligraficzny "Techgraf", Nakład: 5000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca materiałów nie zamówionych. Artykuły podpisane odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów-wydawca nie odpowiada za ich treść. Zastrzega się możliwość błędów w druku. 1

4 Informacja Burmistrza Fot. E. Soński, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak Drodzy Mieszkańcy Miasta Łańcuta W listopadzie 2014 roku miną kolejne cztery lata zarządzania przeze mnie Łańcutem na stanowisku Burmistrza. Na początku tej kadencji przedstawiłem zakres ważnych przedsięwzięć, które powinniśmy zrealizować, by poprawić spójność i funkcjonalność miasta oraz zwiększyć poziom życia mieszkańców Łańcuta. Zbliżając się do końca tego okresu czuję się zobowiązany, by przedstawić Państwu informację o podejmowanych działaniach przybliżających nas do osiągnięcia wyznaczonych celów. Był to okres wielu bardzo ważnych i dużych inwestycji a także trudnych reform. Wartość naszych Inwestycji osiągnęła 100 mln zł. Udało się nam pozyskać 40 mln zł z UE i innych źródeł. Nie zwiększyliśmy zadłużenia miasta. Dług rzędu 17 mln zł utrzymuje się na tym samym poziomie, na jakim był pod koniec 2006 r., kiedy rozpoczynałem pracę na stanowisku Burmistrza. Myślę, że w wielu ważnych dziedzinach osiągnęliśmy sukces. Przeczytajcie Państwo, ile zrobiliśmy razem. Podstrefy Łańcut Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK MIELEC. Na obszarze o powierzchni prawie 9 ha zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy nowe tereny inwestycyjne. Wartość uzbrojenia Podstrefy wyniosła 3,6 mln zł. W ramach tych prac wykonaliśmy sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, zbiornik retencyjny oraz drogi wewnętrzne wraz z chodnikami. Tereny zostały podzielone na działki, na które zapotrzebowanie złożyli lokalni przedsiębiorcy. Deklarują oni zainwestować w Strefie blisko 40 mln zł, tworząc ponad 200 nowych miejsc pracy. To ogromny sukces nas wszystkich. W najbliższej przyszłości planujemy powiększyć obszar terenów inwestycyjnych i wykonać drogę dojazdową od ich strony południowej. ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA W zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego przez ostatnie cztery lata osiągnęliśmy wiele. Ze względu na wysoką stopę bezrobocia, sięgającą w Łańcucie 13 %, podjęto działania zmierzające do ograniczania tego zjawiska. Doprowadziliśmy do utworzenia w dzielnicy Podzwierzyniec 2 Fot. E. Soński, Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej

5 Informacja Burmistrza Stworzyliśmy również warunki do uaktywnienia terenów przemysłowych przy ulicy Żeromskiego. Tu Spółka Jard S. C. rozpocznie rozbudowę obiektów swojej firmy a firma Bester Sklejki Sp. J. budowę kolejnej hali produkcyjnej. Natomiast na terenach przy ul. Polnej powstaje hala do produkcji płyt styropianowych należąca do Spółki Eurobet. Przy zbiegu ul. Cetnarskiego i 29 Listopada, w wyniku przetargu, Miasto odsprzedało prawo użytkowania wieczystego dla działki o powierzchni prawie 0,5 ha na rzecz firmy Widamid, która wybudowała potrzebne w tej części miasta centrum handlowe. Uaktywnianie terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów, którzy ulokują swoje zakłady produkcyjno-usługowe w naszym mieście to główny kierunek obranych przez nas działań i szansa na nowe miejsca pracy. Baza hotelowa Kolejnym istotnym elementem rozwoju naszego miasta jest stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju turystyki, w tym bazy hotelowej. W centrum miasta powstał trzygwiazdkowy hotel VIS a VIS na 40 miejsc noclegowych. W 2013 roku został otwarty trzygwiazdkowy Hotel Łańcut, mogący przyjąć 120 gości i dysponujący salą konferencyjną na 1000 osób. Dogodne położenie hotelu, przylegającego do obiektów MOSiR, daje miastu możliwość organizowania imprez sportowych na większą niż dotąd skalę. Fot. E. Soński, Mieszkania komunalne przy ul. Armii Krajowej Przygotowano i uchwalono nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania terenów przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Na obszarze o powierzchni prawie 10 ha zaprojektowano i uzyskano pozwolenie pod budowę infrastruktury dla nowego osiedla na 3,5 tys. mieszkańców, które nosić będzie imię Jana Pawła II. Wizualizacja części nowego osiedla przygotowywanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Fot. E. Soński, Hotel Łańcut W niedalekiej przyszłości zostanie oddany do użytku czterogwiazdkowy hotel przy ul. Sokoła stanowiący Centrum Hotelowo Konferencyjne i Rekreacyjne. Daje nam to w sumie ponad 200 miejsc hotelowych wysokiej jakości. Ilość ta, będąca kilka lat temu tylko marzeniem, dziś staje się rzeczywistością. Możemy śmiało powiedzieć, że baza hotelowa w Łańcucie wygląda imponująco. INFRASTRUKTURA DROGOWA W mijającej kadencji zrealizowaliśmy następujące inwestycje i modernizacje sieci dróg na terenie miasta: 1. Realizacja przebudowy dróg gminnych z udziałem dotacji państwa i UE - Wy b u d o w a n o d r o g ę g m i n n ą m i ę d z y d r o g ą E 4 0 a ul. Br. Śniadeckich nazwaną ul. Potockich. Wartość inwestycji wyniosła 2,9 mln zł, z czego wkład miasta to 900 tys. zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W latach kontynuowany był proces sprzedaży mieszkań komunalnych z 95% bonifikatą dotychczasowym najemcom. Z tej korzystnej formy zakupu skorzystało 86 najemców. W trosce o najbardziej potrzebujących przygotowano projekt wraz z pozwoleniem na budowę budynku socjalno-komunalnego dla 30 rodzin przy ul. Kościuszki. Dodatkowo przystosowano byłe lokale handlowe przy ul. Armii Krajowej na pięć mieszkań komunalnych, przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Polnej oraz przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Woli Małej. Fot. E. Soński, Ul. Potockich 3

6 Informacja Burmistrza - W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyremontowano ulice: Jagiellońską, Moniuszki, Chrobrego, Asnyka, Dolniańską, Łysa Góra oraz Solskiego. Całość inwestycji to koszt 2, 6 mln zł z czego udział Miasta wyniósł 50%. - Wybudowano drogę dojazdową do Podstrefy Łańcut SSE za kwotę 492 tys. zł oraz wewnętrzną na terenie strefy za ponad 1,3 mln zł. - Wybudowano łącznik między ul. Mościckiego a ul. Traugutta któremu nadano imię Rodziny Ulmów. Wzdłuż nowej drogi powstał chodnik a dla samochodów wygospodarowano miejsca postojowe. Ulica otrzymała też oświetlenie. Wartość zadania to 1,2 mln zł. Wkład miasta wyniósł 600 tys. zł. - Wykonano modernizację ul. Górne z budową nowego chodnika i miejsc postojowych, za kwotę 350 tys. zł. Fot. E. Soński, Ul. Górne Fot. E. Soński, Ul. Rodziny Ulmów - Przebudowano ul. Szenwalda o łącznej dł m. Wartość zadania wyniosła ponad 2 mln zł. Kwotę w wysokości 842 tys. zł. pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a resztę, czyli 1,258 mln zł. stanowił wkład Miasta. - Rozpoczęły się już prace przy przebudowie ul. Matejki. Koszt inwestycji wynosi 342 tys. zł. - W trakcie opracowania znajduje się projekt budowy obiektu mostowego w ciągu ul. Łysa Góra przez potok Mikośka oraz projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego. 3. Przebudowa dróg powiatowych będących w gestii starosty łańcuckiego z udziałem środków Miasta (o wartości ponad 2,5 mln zł. ) - Za kwotę bliską 4,5 mln zł. wykonano przebudowę ulic: Piłsudskiego, Cetnarskiego, Kościuszki, 3 Maja wraz z infrastrukturą i miejscami postojowymi. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pozyskano kwotę prawie 3 mln zł. Udział miasta wyniósł 1,2 mln zł przy wkładzie powiatu ok. 390 tys. zł. - Wykonano remont drogi z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej Łańcut - ul. Kochanowskiego, przy udziale Miasta równym 195 tys. zł. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. - Przeprowadzono remonty ulic: Żeromskiego przy wkładzie Miasta 95 tys. zł, Kolejowej z wkładem Miasta 65 tys. zł. oraz Braci Śniadeckich przy wkładzie z budżetu Miasta prawie 252 tys. zł. Fot. M. Bauer, Remont ul. Szenwalda 2. Modernizacja dróg gminnych ze środków własnych - Za kwotę 430 tys. zł. przebudowano ul. Czarnieckiego. - Wymieniono nawierzchnię ulicy Plac Sobieskiego oraz wyznaczano nowe miejsca postojowe za kwotę 93 tys. zł. - Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej od ul. Dąbrowskiego w kierunku nowego osiedla obok kościoła. - Przebudowano ulice Hrabską za kwotę 160 tys. zł. oraz Zamkniętą za kwotę 47 tys. zł - Przeprowadzono remont dróg do Placu Targowego przy ul. Cetnarskiego. - Opracowano projekt modernizacji ul. Polnej od ul. St. Wyszyńskiego do ostatnich zabudowań przed przejazdem kolejowym. 4 Fot. E. Soński, Ul. Braci Śniadeckich - Za kwotę 1,2 mln zł przebudowano ul. Zieloną. Wkład Miasta wraz z kosztami wymiany sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wyniósł ok. 860 tys. zł. 4. Przebudowa dróg wojewódzkich z udziałem środków Miasta Trwa budowa chodnika wraz z oświetleniem na granicy miasta w ciągu ul. Mościckiego. Koszt wykonania chodnika wyniósł

7 Informacja Burmistrza 190 tys. zł. przy udziale Miasta 150 tys. zł. Koszt oświetlenia to kwota bliska 55 tys. zł. W fazie końcowej znajduje się proces przygotowywania projektu przebudowy ul. Kraszewskiego na odcinku od Stawu Browarnego do granic miasta, obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, remont chodników oraz wymianę nawierzchni jezdni. Z uwagi na ogromne trudności projektowe i problemy z uzgodnieniem dokumentacji z właścicielami mediów proces ten trwał dłużej niż zakładaliśmy. Jednak jest szansa, że uzyskamy pozwolenie na budowę jeszcze w 2014 r. Pomimo tego, że ul. Kraszewskiego zarządza Marszałek Województwa Podkarpackiego, projekt za kwotę 44 tys. zł wykonywany jest ze środków budżetu Miasta. W trakcie uzgadniania i projektowania jest również koncepcja budowy zjazdu publicznego i drogi wewnętrznej do MOSiR z drogi krajowej nr 4 z wydzielonym lewoskrętem na drogę krajową, przystanków komunikacyjnych po obu stronach drogi E 40, przejścia dla pieszych, chodników do ul. Bema i Ogrodowej a także projekt przebudowy drogi przy ul. Sokoła, Składowej, Piekarskiej, Bocznej Kasprowicza i Dąbrowskiego oraz projekt nowej drogi łączącej ul. Potockich i ul. Górne. Łańcut został włączony do systemu tras rowerowych Polski Wschodniej. Cały projekt obejmuje pięć województw i dzięki niemu ma powstać ok km ścieżek. Podkarpacki odcinek ma liczyć 430 km. Trasa przebiega przez północne tereny miasta, m.in. ulicami Kochanowskiego, Dębnik, Zwierzyniec, Łąkową, Składową, Kolejową i Polną. Odcinek zahaczy też o atrakcyjne turystycznie centrum. Fot. E. Soński, Chodnik przy ul. Rynek W ciągu ostatnich czterech lat powstało w naszym mieście wiele nowych miejsc parkingowych. W bliskiej odległości od centrum powstał parking na 120 miejsc przy ul. Żardeckiego. Fot. E. Soński, Parking przy ul. Żardeckiego Docelowo zaplanowano ich 220. Przy ul. Dolniańskiej powstał parking na ok. 20 miejsc, przy Filii MDK Podzwierzyniec na 46 miejsc. Przy odnowionym budynku PKP wygospodarowano 55 miejsc a przy nowej ul. Rodziny Ulmów - 20 miejsc na potrzeby dojeżdżających do Cmentarza Komunalnego. Fragment trasy rowerowej przebiegającej przez woj. podkarpackie Na terenie Łańcuta powstaną trzy punkty obsługi rowerzystów. W gestii Miasta leży utrzymanie i eksploatacja trasy w latach Chodniki, parkingi i miejsca postojowe. Miasto zawsze stara się, aby wzdłuż modernizowanych ulic powstawały nowe chodniki. Stan techniczny wielu istniejących chodników na terenie miasta wymagał wymiany nawierzchni. Nową kostkę brukową otrzymały chodniki przy ul. Rynek, Kasprowicza i Górne. Fot. E. Soński, Parking przy ul. Dolniańskiej W centrum miasta przy Pl. Sobieskiego dokonano korekty terenów zielonych, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowo 30 miejsc parkingowych. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wybudowano parking na ok. 250 miejsc parkingowych. 5

8 Informacja Burmistrza ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA 1. W obecnej kadencji dokonaliśmy zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Księżych Górek" wprowadzając wiele rozwiązań pozwalających na lepsze zagospodarowanie tego terenu. 2. Rada Miasta uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów przy ul. Mościckiego, obejmujących obszar wielkości ok. 100 ha. Są to tereny w większości w posiadaniu Skarbu Państwa. Miasto zakłada wykorzystanie tego obszaru do celów sportowo-rekreacyjnych. W perspektywie planowane jest tam powstanie osiedla mieszkaniowego rezydencjalnego, budynków usługowych oraz dróg wewnętrznych z główną drogą dojazdową od ul. Mościckiego. Dzięki dobrej współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi w Krakowie, udało się wyremontować zaniedbany budynek dworca kolejowego. Przystosowany dla osób niepełnosprawnych obiekt i jego otoczenie zyskały nowy, estetyczny wygląd. Obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania budownictwem jednorodzinnym na terenie Łańcuta. W ciągu ostatnich czterech lat wydawaliśmy rocznie średnio 80 decyzji o warunki zabudowy. W roku bieżącym wydaliśmy ich już 61. Aktualizacja dokumentów strategicznych 1. Nowa Strategia Rozwoju Miasta na lata Obecnie przygotowujemy aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata , w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta oraz kierunki jego dalszego rozwoju. Dokument ten musi być spójny z dokumentami strategicznymi zarówno województwa jak i kraju. Pozwoli to nam na skorzystanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. 2. Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata , W przygotowaniu jest też Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata w którym zostaną wyznaczone obszary problemowe w Mieście oraz wskazane działania mające na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Szczególną troską objęte zostaną obiekty zabytkowe podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej. ADMINISTRACJA MIEJSKA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI CSQ Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i świadczyć usługi administracyjne najwyższej jakości, w Urzędzie Miasta Łańcuta wdrożono nowoczesny System Zarządzania Jakością. Po szczegółowej kontroli, którą przeprowadziła włoska firma IMQ S.p.A,19 września 2013 r. przyznano certyfikat CSQ potwierdzający zgodność zarządzania w Urzędzie Miasta Łańcuta z normą ISO 9001:2008 oraz nadano certyfikat IQNet międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących. Fot. E. Soński, Budynek dworca kolejowego W jednym z pomieszczeń przeznaczonych na działalność usługową swoją siedzibę znalazła Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady. Obiekt został wzbogacony o 55 nowych miejsc parkingowych. Prace remontowe nie ominęły również Cmentarza Komunalnego. Wykupione zostały działki pod powiększenie terenu cmentarza, wybudowano dodatkową alejkę, zmieniono wystrój wnętrza kaplicy oraz wykonano przybudówkę od strony południowej. Dookoła kaplicy położono nową kostkę brukową z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Wszystkie te działania sprawiają, że Łańcut pięknieje stając się miejscem nie tylko atrakcyjnym dla inwestorów, ale miastem, w którym chcemy żyć. Fot. arch. Wręczenie certyfikatu jakości CSQ W lipcu 2014 r. kolejne oceny wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarzadzania Jakością potwierdziły, że Urząd Miasta Łańcuta znajduje się w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych. Fot. M. Bauer, Klomb na Placu Sobieskiego 6 W ramach działań doskonalących opracowano i udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na portalu KARTY USŁUG wraz z FORMULARZAMI WNIOSKÓW ułatwiające mieszkańcom załatwienie określonej

9 Informacja Burmistrza sprawy. Zmodernizowano system komunikacji z Klientami Urzędu tworząc Biuro Obsługi Klienta, gdzie składamy pisma w sprawach do załatwienia, a jednocześnie możemy otrzymać stosowne informacje. Wdrożono innowacyjne rozwiązanie informatyczne w e-usłudze pn. Wirtualny Urzędnik" a także rozpoczęto wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu PSeAP "Podkarpacki System e-administracji Publicznej", który zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z usług drogą elektroniczną. Wszystko to sprawia, że nasz Urząd Miasta świadczy usługi administracyjne w sposób profesjonalny i zgodnie z najwyższymi standardami. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Miasto w obecnej kadencji wspiera finansowo działania służb odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa publicznego. Wspomagamy bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta, tj. OSP Podzwierzyniec, OSP Przedmieście i OSP Miasto. Sfinansowaliśmy ocieplenie i modernizację budynku będącego siedzibą OSP Przedmieście. Wychodząc naprzeciw problemom lokalowym Komendy Powiatowej Policji, przekazaliśmy 75-cio arową działkę przy ul. Traugutta pod budowę nowej siedziby komendy. Prace nad jej budową już się rozpoczęły, a przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na listopad 2015 roku. środki finansowe na cele związane z oświatą i wychowaniem. W roku 2014 zaplanowaliśmy na nie kwotę ok. 23 mln zł, co stanowiło 43 % całego budżetu Miasta. Fundusze te przeznaczane są nie tylko na bieżącą działalność placówek, ale na wszelkie dodatkowe akcje, programy, zajęcia, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych a także na remonty i unowocześnianie bazy oświatowej i sportowej. Wiemy, że to dobra inwestycja w rozwój intelektualny najmłodszego pokolenia. W trzech szkołach podstawowych uczy się 1121 uczniów, w tym 231 uczniów w klasach pierwszych. W dwóch gimnazjach naukę pobiera 630 uczniów, z czego 238 to uczniowie klas pierwszych. W Łańcucie działa pięć miejskich przedszkoli, do których uczęszcza 553 dzieci. W Przedszkolu Miejskim nr 2 funkcjonuje oddział dla dzieci w wieku żłobkowym, tj. od 20 miesiąca życia do 3 lat, obejmujący opieką 20 dzieci. Dodatkowo na terenie naszego miasta działa pięć przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne), które również otrzymują dotacje z budżetu Miasta. Środki te stanowią 75% ustalonych w budżecie wydatków na jednego ucznia. Stawka dotacji na jednego ucznia wynosi 480 zł miesięcznie. Natomiast na ucznia przedszkola specjalnego stawka dotacji wynosi zł. Liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych wzrasta z roku na rok. W 2010 r. było ich zaledwie 35, w roku 2011 liczba ta wzrosła do 80. W roku ubiegłym do przedszkoli tych uczęszczało 245 dzieci, co kosztowało Miasto ok. 1, 66 mln zł. W ciągu ostatnich czterech lat prowadziliśmy szereg remontów placówek oświatowych oraz bazy sportowej. Aby podnieść efektywność zarządzania energią cieplną przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów szkolnych. Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy rok szkolny uczniowie tej szkoły rozpoczęli w pięknie odrestaurowanym budynku. Już z daleka można zauważyć estetyczną elewację, nowe chodniki czy podjazd. Wizualizacja budynku nowej Komendy Policji W celu zapewnienia mieszkańcom jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa sfinansowaliśmy w 2013 roku monitoring skateparku, boiska Orlik i lodowiska, a w roku bieżącym wykonany zostanie monitoring centrum Miasta Łańcuta. OŚWIATA I WYCHOWANIE Opieka przedszkolna, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży stanowią priorytet działalności Burmistrza i Rady Miasta. W naszych szkołach uczą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach. Na 212 zatrudnionych nauczycieli, 143 to nauczyciele dyplomowani i jeden z tytułem doktora. Wysokie kwalifikacje grona pedagogicznego jak i nasza troska o oświatę w Łańcucie, skutkują wysokim poziomem nauczania w miejskich szkołach. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów jak i egzaminu gimnazjalnego w łańcuckich placówkach od lat są wyższe niż średnie wyniki powiatu, województwa, a nawet kraju. Oprócz wysokich wyników w testach sprawdzających, każda ze szkół ma na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Rokrocznie przeznaczamy z naszego budżetu znaczące Fot. E. Soński, Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 po remoncie To dzięki realizowanej przez Miasto Łańcut za kwotę bliską 2 mln zł termomodernizacji budynku. W jej ramach przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wymieniono kanalizację deszczową dookoła budynku szkoły oraz wykonano elewację budynku gospodarczo - garażowego wraz z wymianą stolarki okiennej i bram garażowych. Na terenie szkoły w 2012 roku 7

10 Informacja Burmistrza zbudowano plac zabaw w ramach programu Radosna szkoła". Szkoła Podstawowa nr 3 Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły poprzez docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wykonano także modernizację centralnego ogrzewania (67 tys. zł) oraz remont boiska sportowego wraz z nawierzchnią asfaltową w ramach programu Bezpieczne Boiska Podkarpacia (128 tys. zł). Zespół Szkół nr 1 Docieplona została nieogrzewana część poddasza budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, poprawiono elewację budynku zarówno Szkoły Podstawowej nr 4 jak i Publicznego Gimnazjum nr 2. Przy szkole podstawowej powstał plac zabaw w ramach programu Radosna szkoła". Fot. E. Soński, Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 W listopadzie br. rozpocznie się budowa nowoczesnej i pełnowymiarowej hali sportowej przy zespole szkół za ponad 6 mln zł. W roku bieżącym za kwotę 20 tys. zł wykonaliśmy projekty termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 5. Projekty realizowane przez łańcuckie szkoły Wśród wielu projektów realizowanych w latach przez łańcuckie szkoły i dofinansowanych z budżetu Miasta do najciekawszych należały: Chcę, pracuję, mogę moja droga do sukcesu" mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji, Współczesny nauczyciel, kompetentny i wszechstronny" nastawiony na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, oraz Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie skierowany na wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III. Od września br. w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest projekt skierowany do uczniów klas IV-VI pn. Tropiciele wiedzy," w którego ramach organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Z kolei uczniowie klas III łańcuckich szkół podstawowych biorą udział w projekcie Powszechna nauka pływania. Umiem pływać" mającym na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności pływackich. W związku z tym, iż we wrześniu 2013 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła szereg utrudnień w korzystaniu przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z zajęć dodatkowych, podjęliśmy decyzję o zapewnieniu im zajęć dodatkowych z języka angielskiego (od listopada 2013 roku) oraz, od tego roku, z innych zajęć, w wyborze których uczestniczyli rodzice. 8 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach pomocy społecznej Miasta Łańcuta umożliwiamy osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Na czołowym miejscu stawiamy zawsze dobro rodziny, kierując pomoc w pierwszej kolejności do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza do tych niepełnych i wielodzietnych. Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, na przestrzeni lat , z pomocy społecznej korzystało średnio ok. 8% mieszkańców naszego miasta. MOPS jest realizatorem wielu projektów i programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak: Czas na aktywność w mieście Łańcut", w ramach którego prowadzone są spotkania z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania z psychologiem i prawnikiem, kursy zawodowe. Od 2008 roku do końca 2013 r. w projekcie, którego koszt wyniósł ponad 1,2 mln zł. uczestniczyły 133 osoby. Prace społecznie użyteczne" to program skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, w którym w latach udział wzięło 46 osób. Klub Integracji Społecznej działający w strukturach MOPS był realizatorem czterech projektów: Kobieta aktywna Kobietą jutra, Sprawność na wyciągnięcie dłoni", Lepsze jutro" oraz Krok za krokiem", w których łącznie brało udział 51 osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. realizuje również Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej". Przystąpienie do tego projektu pozwoliło na zatrudnienie asystenta rodziny, zadaniem którego jest m.in. praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego w naszym mieście, w latach realizowaliśmy warty 0,5 mln zł projekt Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut, dzięki któremu 30 najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych z terenu Łańcuta otrzymało zestaw komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do Internetu oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w MBP w Łańcucie

11 Informacja Burmistrza Na terenie miasta w czterech placówkach podległych Burmistrzowi Miasta Łańcuta powstały ogólnodostępne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. GOSPODARKA KOMUNALNA ulic Batorego, Słonecznej, Polnej, W. Rutkiewicz oraz Mościckiego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektów oświetlenia drogowego na ul. Batalionów Chłopskich, Składowej, odcinków Traugutta i bocznej Piłsudskiego oraz Dąbrowskiego a także odcinka Zielonej, Reja, Turka oraz W. Rutkiewicz. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków za 40 mln zł. OCHRONA ŚRODOWISKA Jedną z najistotniejszych zmian jakie wprowadziliśmy w ostatnich latach było przekształcenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę Łańcucki Zakład Komunalny. Zmiana ta przyniosła nam wiele korzyści. Dzięki niej mogliśmy realizować ogromną inwestycję, wartą blisko 40 mln zł, jaką była Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej" bez obciążenia budżetu Miasta. Zaopatrzenie miasta w ciepło Na etapie końcowym są prace przy modernizacji źródła ciepła w Ciepłowni Łańcut. Inwestycja warta ok. 3 mln zł ma na celu poprawę efektywności energetycznej wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Łańcucie i w jego okolicach. Nastąpi to poprzez wymianę kotła parowego na nowoczesny, który zapewni ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymaganych standardów. Fot. M. Bauer, Ciepłownia Łańcut Fot. M. Bauer, Oczyszczalnia Ścieków Inwestycja, która została zakończona we wrześniu br. była jedną z największych od lat. Jej sfinalizowanie stanowi gwarancję dla prowadzenia przez Miasto i otaczające je gminy wydajnej i ekologicznej gospodarki ściekowej, nowoczesnej i zgodnej z normami unijnymi. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ponad 22 mln zł nasza oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków W latach zbudowano łącznie 8,5 km kanalizacji sanitarnej za kwotę 1,6 mln zł, w tym na ulicach: Kąty, Polna, Kochanowskiego, Reymonta, Traugutta oraz na terenie strefy ekonomicznej. Wybudowano sieć wodociągową przy ul. Polnej do granic administracyjnych miasta. W 2014 r. przeprowadzono modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Zielonej oraz Kraszewskiego. Koszty obu inwestycji wyniosły łącznie ok. 1 mln zł. Od 2010 roku do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 446 nieruchomości. W przygotowaniu są projekty budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. W. Rutkiewicz oraz między ul. Traugutta i Mościckiego a także kanalizacji deszczowej przy ul. Batalionów Chłopskich. W związku z zalewaniem terenów i budynków zlokalizowanych w obrębie ulic Boczna Kasprowicza i Składowa przez wody opadowe z Bażantarni oraz osiedla Sikorskiego, za kwotę 292 tys. zł wybudowano na terenie lasku odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Oświetlenie W latach wykonano nowe oświetlenie uliczne w ciągu Modernizacja dzięki podniesieniu sprawności wytwarzania ciepła (mniejsze zużycie węgla na wyprodukowanie tej samej ilości ciepła) spowoduje również istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych w tym CO2. Troska o środowisko Aby zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła o 60 % a także ograniczyć wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym uciążliwego dwutlenku węgla, na dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za kwotę 0,5 mln zł zamontowano kolektory słoneczne. Fot. E. Soński, Kolektory słoneczne na dachu MOSiR Przeprowadzono także akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Od 2012 roku udało się usunąć ponad 120 ton azbestu z 153 gospodarstw domowych. Do usunięcia pozostało jeszcze blisko 40 ton z ok. 40 gospodarstw. 9

12 Informacja Burmistrza Dzięki dobrej współpracy z PZMI UW sukcesywnie remontowane jest koryto Mikośki. Gospodarka odpadami Z powodzeniem przeprowadziliśmy w mieście, budzącą duże obawy, reformę odbioru odpadów komunalnych w oparciu o nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku. Nowy system zakładający segregację odpadów u źródła" był wyzwaniem nie tylko dla mieszkańców, ale i dla gmin. Udało się uzgodnić jedną z możliwie najniższych stawek liczonych wg ilości osób w gospodarstwie domowym. Na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nazwany Graciarnią", gdzie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu miasta. Fot. M.Bauer, Nowa Filia MDK Podzwierzyniec KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łańcut to kulturalna stolica Podkarpacia, miasto znane w kraju jak i poza jego granicami. Słynie nie tylko z pięknych zabytków, ciekawej historii ale również organizacji imprez kulturalnych o randze międzynarodowej. Dla mieszkańców Łańcuta równie ważne są też te mniejsze o zasięgu wojewódzkim, czy lokalnym. Są wśród nich uroczyste obchody świąt narodowych, Dni Miasta, Międzynarodowe Dni Tańca, Przedszkolada, Łańcucka Jesień Kulturalna, Łańcuckie Wieczory Muzyki czy kiermasze świąteczne. Władze Miasta każdorazowo stara się wspierać wszystkie kulturalne inicjatywy organizowane na terenie Łańcuta. Fot. E. Soński, Dni Miasta Łańcuta 2014 Wyjątkowym zjawiskiem jakim może poszczycić się Łańcut jest duża liczba aktywnie działających zespołów tanecznych. Zaskakuje nie tylko ich ilość i różnorodność, ale przede wszystkim pozycja zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Filia Miejskiego Domu Kultury na Podzwierzyńcu za 3,67 mln zł Staramy się dbać o miejskie placówki kulturalne. W kwietniu bieżącego roku oddaliśmy do użytku nowo powstały budynek Filii Miejskiego Domu Kultury. Inwestycja warta blisko 3,67 mln zł była oczekiwana nie tylko przez mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt mieści salę widowiskową, konferencyjną, studio lokalnej telewizji i pracownię komputerową. W budynku swoją siedzibę znalazła też Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. 10 Fot. P. Dubiel, Zajęcia dla dzieci w sali konferencyjnej Filii MDK Przygotowujemy się do modernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury. Według nowego projektu zostały już wymienione okna w całym obiekcie a w roku bieżącym wyremontowano kanalizację burzową. Wiemy, że mieszkańcy oczekują tej inwestycji od lat. Ze względu na jej koszt, odłożyliśmy realizację tego przedsięwzięcia w czasie. Teraz, kiedy sfinalizowaliśmy budowę Filii w dzielnicy Podzwierzyniec, chcemy jak najlepiej przygotować się do jej rozpoczęcia. Wierzę, że przy pomocy środków unijnych uda się nam tego dokonać. Za sprawą funduszy pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finansowego wsparcia ze strony Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna w ciągu ostatnich lat przeprowadziła szereg remontów, w wyniku których stała się placówką w pełni zmodernizowaną, o szerokiej ofercie kulturalno-oświatowej. Fot. E. Soński, Zmodernizowane wnętrza MBP w Łańcucie

13 Informacja Burmistrza Fot. M. Bauer, Kompleks MOSiR przy ul. Armii Krajowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dzięki ciągłej rozbudowie obiektów sportowych, oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie jest bogata i różnorodna. Fot. E. Soński, Skatepark Przez ostatnie lata m.in. na terenach przy ul. Armii Krajowej i Składowej przeprowadzono szereg inwestycji i remontów. Powstał skatepark oraz cieszące się dużą popularnością sztuczne lodowisko, które w okresie letnim funkcjonuje jako pełnowymiarowy kort tenisowy. Fot. E. Soński, Sztuczne lodowisko Za kwotę 140 tys. zł wybudowano ogrodzenie lodowiska oraz pomieszczenie socjalne. Dla najmłodszych stworzono i wyposażono plac zabaw. W ostatnim czasie za kwotę 15 tys. zł powstało boisko do gry w boules. Przy ul. Bohaterów Westerplatte za kwotę 50 tys. zł zmodernizowano boisko do koszykówki. Dzięki nowej, elastycznej nawierzchni jest jednym z najbezpieczniejszych boisk w regionie. Przygotowując się do kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze oraz budowę chodnika od ul. Daszyńskiego do bramy stadionu. W ostatnich latach wyremontowano również ogrodzenie, przeprowadzono termomodernizację budynku socjalnego oraz modernizację bieżni lekkoatletycznej. W celu podniesienia standardu użytkowania otwartej pływalni przy ul. Składowej, na terenie obiektu wykonano remont chodnika, łazienek i niecki basenowej. W budynku socjalnoszatniowym wymieniono okna, przeprowadzono remont stacji uzdatniania wody oraz zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci. Za kwotę 155 tys. zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną parkingu. Przez ostatnie lata na terenie miasta wybudowano kilka placów zabaw. Fot. E. Soński, Plac zabaw na os. Trześnik 11

14 Informacja Burmistrza Ranking Gmin Podkarpacia 2014 Dzięki podejmowanym przez nas działaniom nasze miasto ciągle się rozwija, stając się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym również dla inwestorów. Jesteśmy dumni, że także podmioty zewnętrzne dostrzegają u nas zmiany na lepsze. Świadczy o tym fakt, że nasze miasto od trzech lat zajmuje czołowe miejsca (dziesiąte, dziewiąte, piąte) w Rankingu Gmin Podkarpacia. Ze 155 gmin, ocenianych z punktu widzenia potencjału, aktywności oraz wyników osiągniętych w sferze społecznej i gospodarczej, w tym roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych. Fot. E. Soński, Plac zabaw przy ul. 29 Listopada Oprócz powstałych w ramach programu Radosna szkoła" oraz wspomnianego już na terenie MOSiR, wybudowano place przy ul. 29 Listopada oraz na os. Trześnik, wyremontowano również i doposażono place zabaw na os. 3 Maja i przy ul. Szenwalda. Drodzy mieszkańcy Łańcuta Jako Burmistrz Miasta Łańcuta zawsze stawiałem na dialog i porozumienie. Starałem się, aby wszystkie istotne zarówno dla miasta jak i jego mieszkańców decyzje podejmowane były w demokratycznym procesie. Ważna była dla mnie współpraca zarówno z Radą Miasta, jak i Radami Osiedli. Wspólnie wyznaczaliśmy określone cele i dbaliśmy o ich realizację. Fot. E. Soński Szanowni Państwo Moja druga czteroletnia kadencja na stanowisku Burmistrza Miasta Łańcuta dobiega końca. Zgodzicie się Państwo ze mną, że czas ten był dla naszego miasta szczególny. Dlatego w tym miejscu chcę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moje działania zawsze nastawione na dobro i rozwój Naszej Małej Ojczyzny. Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta 12

15 Urząd Miasta Łańcuta SPRAWDŹ, GDZIE BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ W WYBORACH! OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 30 września 2014 r. 13

16 Urząd Miasta Łańcuta Urząd Miasta Łańcuta w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych Przedsiębiorstwa, firmy działające w warunkach konkurencji za podstawowy cel uznają produkcję wyrobów, świadczenie usług o najwyższej jakości. Urzędy gmin, starostw chociaż działają w warunkach braku konkurencji też chcą świadczyć usługi najwyższej jakości, gdyż takie są potrzeby i oczekiwania ich Klientów, a najlepsze z nich wysoki poziom świadczenia usług posiadają potwierdzony stosownymi certyfikatami spełniania jakości. Kierownictwo Urzędu w 2012 r. podjęło decyzję, że Urząd Miasta Łańcuta chce dołączyć do tej grupy urzędów, świadczących usługi najwyższej jakości. Aby temu sprostać, uznano za niezbędne i celowe wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze standardami międzynarodowymi, który władze Miasta Łańcuta będą teraz i w przyszłości wykorzystywać na drodze ciągłego doskonalenia, tak by sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez mieszkańców Łańcuta. Zdefiniowano najważniejsze procesy realizowane w Urzędzie i opracowano dla nich karty ich realizacji przez pracowników. Zostały również określone najpopularniejsze usługi, z których korzystają Klienci i dla nich zostały opracowane szczegółowe Karty Usług wraz z odpowiadającymi im formularzami. Przyjęto i wdrożono Politykę Jakości Urzędu Łańcuta, ustanowiono Księgę Jakości realizacji usług w jednostce. Wszystkie dokumenty systemowe są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Również od 2013 r. prowadzone są w sposób ciągły w Urzędzie Miasta Łańcuta audity wewnętrzne realizacji procesów, a także badania ankietowe, które mają na celu zebranie opinii wśród Klientów na temat jakości świadczonych usług. Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie zakończyły się w sierpniu 2013 r. i Urząd zgłosił akces do certyfikacji systemu zarządzania jakością. Jednostka została poddana szczegółowej kontroli przestrzegania procedur normy jakości ISO 9001:2008. Proces certyfikacji przeprowadziła włoska firma IMQ S.p.A. we wrześniu 2013 r. i na podstawie wyników auditu certyfikującego przyznano certyfikat CSQ potwierdzający zgodność zarządzania w Urzędzie Miasta Łańcuta z normą ISO 9001:2008 oraz certyfikat IQNet międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących. W m-cu lipcu 2014 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący wdrożony i funkcjonujący System Zarzadzania Jakością w jednostce, który potwierdził, że Urząd Miasta Łańcuta znajduje się w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych. W ramach działań doskonalących System Zarządzania Jakością w szczególności : 1. Opracowano i udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta oraz na portalu dla Klientów karty ponad 60 najpopularniejszych usług realizowanych przez Urząd Miasta Łańcuta, w których szczegółowo opisano kto, w jaki sposób, w jakich terminach może załatwić określoną sprawę oraz dołączono formularze wniosków o ich załatwienie; 2. Zmodernizowano system komunikacji z Klientami, poprzez wyodrębnienie techniczne i organizacyjne w strukturze Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Łańcuta, aby ułatwić Klientom dotarcie do usług, a przede wszystkim pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji, 3. Wdrożono dla Klientów innowacyjne rozwiązanie informatyczne w e-usłudze Wirtualny Urzędnik, 4. Finalizowane są działania związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej, który zapewni mieszkańcom możliwości korzystania z usług drogą elektroniczną poprzez budowę regionalnej platformy dla e-administracji oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Projekt wartości zł finansowany jest z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , przy udziale środków własnych w wysokości zł. Marek Sowa Sekretarz Miasta Łańcuta Apel do Przedsiębiorców Szanowni Państwo! W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, widząc potrzebę wsparcia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta, podjąłem decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Łańcuckiego Programu Dla Rodzin Wielodzietnych. Obok rabatu, który mogą zaoferować rodzinom wielodzietnym instytucje podległe Miastu, na pewno bardzo atrakcyjne stałyby się zniżki zaproponowane przez lokalnych przedsiębiorców. Podmioty, które przystąpią do programu, poza możliwością kreowania w ten sposób atrakcyjnego wizerunku społecznego, jako firmy przyjaznej rodzinom, zyskają szansę zwiększenia zainteresowania ofertą firmy. Propozycje podmiotów, skierowane do rodzin wielodzietnych, będą szeroko rozpropagowane i reklamowane, co z pewnością przyczyni się do rozpoznawalności firmy w środowisku lokalnym oraz na terenie całego kraju. W związku z tym chciałbym prosić Państwa o rozważenie możliwości przystąpienia do ww. programu oraz o składanie wstępnych deklaracji, które posłużą zebraniu danych w celu organizacji spotkania, na którym zostaną przedstawione wyniki prac Zespołu do opracowania Łańcuckiego Programu Dla Rodzin Wielodzietnych oraz wszystkie możliwości i korzyści z przyłączenia się Państwa do Programu. Więcej informacji oraz druk deklaracji znajdą Państwo na stronie Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta 14

17 Urząd Miasta Łańcuta WZBOGACENIE OFERTY SPORTOWO - EDUKACYJNEJ W ŁAŃCUCKICH SZKOŁACH ŁAŃCUCCY TRZECIOKLASIŚCI POTRAFIĄ PŁYWAĆ Rozpoczęła się realizacja projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać, współfinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt skierowany do wszystkich dzieci z klas trzecich łańcuckich szkół podstawowych, jest propozycją bezpłatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych, odbywających się na basenie krytym MOSiR. Dofinansowanie wynosi ponad 21 tys. zł i stanowi 40% wartości całego projektu. Zajęcia sportowe odbywające się w ramach projektu ruszyły od początku września i trwać będą do 22 grudnia br. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się w wodzie, poznają różne style pływania, mają również ćwiczenia zapobiegające i korygujące wady postawy. Fot. E. Soński, Zajęcia nauki pływania TROPICIELE WIEDZY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAŃCUCIE To tytuł projektu realizowanego od września w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w Partnerstwie Miasta Łańcuta z firmą BD Center Spółka z o.o. w Rzeszowie, skierowany jest do uczniów klas IV-VI. W jego ramach zorganizowane zostaną: - zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka - koła zainteresowań z matematyki, języka angielskiego i przyrody, - zajęcia psychoedukacyjne, w formie wyjazdowej, dla uczniów z problemem deficytu rozwojowego związanego z trudnością z adaptacją w środowisku rówieśniczym, problemami związanymi z odrzuceniem i izolowaniem przez grupę rówieśników. Obok zajęć dodatkowych Projekt zakłada także wdrożenie w szkole elektronicznego dziennika. Dofinansowanie projektu sięga kwoty 142 tys. zł, natomiast wkład własny Miasta wynosi ok. 20 tys. zł. EK ŁAŃCUCCY STRAŻACY NA MEDAL W dniu 30 lipca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi za Dzielność nadawanych przez prezydenta RP funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. W tym roku minister spraw wewnętrznych wystąpił do prezydenta RP o odznaczenie 18 funkcjonariuszy, w tym 10 strażaków PSP i 8 policjantów, którzy narażając własne życie, uratowali innych ludzi. Wśród odznaczonych znalazło się 3 strażaków z naszej komendy: Starszy Kapitan Andrzej Kuca St. Sekcyjny Marek Kraska Sekcyjny Dariusz Paściak Odznaczenia w asyście Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza wręczył Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który następnie podziękował odznaczonym. W uroczystości wzięły udział rodziny odznaczonych strażaków oraz delegacja Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie mł. bryg. Jackiem Rejmanem. Odznaczonym kolegom serdecznie gratulujemy! Fot. arch. Odznaczeni strażacy Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1928 r. KPP SP ŁAŃCUT 15

18 Wydarzenia społeczne Fot. E. Koralewicz, Szanowni Jubilaci w towarzystwie organizatorów Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote i szmaragdowe gody małżeńskie odbyło się 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łańcucie. Na uroczystość przybyły całe rodziny jubilatów, jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz złotych i szmaragdowych godów małżeńskich: Szmaragdowe gody (55 lat małżeństwa) 1. Helena i Jan Zięba 2. Maria i Jan Trojniar Złote gody (50 lat małżeństwa) 1. Krystyna i Edward Kolek 2. Zofia i Stanisław Koza 3. Stanisława i Ryszard Gdula 4. Ludmiła i Aleksander Gmiterek Fot. E. Koralewicz, Uroczyste wręczenie medali Po uroczystym przemówieniu Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wiesławy Michalskiej, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Burmistrz udekorował Szanownych Jubilatów medalami i wręczył im legitymacje. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów i kwiatów. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Ewa Koralewicz 16

19 Realizowane inwestycje REALIZACJA INWESTYCJI WARTEJ 40 MLN ZŁ ZAKOŃCZONA 5 września w Hotelu Łańcut odbyła się konferencja podsumowująca projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Podczas konferencji uczestnicy udali się na teren oczyszczalni, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Oczyszczalnię Ścieków w Wo l i D a l s z e j zaprojektowaną jako mechanicznobiologiczną, oddano do eksploatacji w 1996 roku. Swoją działalność rozpoczęła w formie organizacyjnej zakładu budżetowego pod nazwą: Oczyszczalnia Fot. E. Soński, Podsumowanie inwestycji Ścieków w Łańcucie. przez Prezesa Zarządu ŁZK P o 1 2 l a t a c h działalności okazało się, że przepustowość oczyszczalni nie pozwala na efektywne oczyszczanie ścieków napływających ze stale rozrastającej się aglomeracji. W obliczu takiej sytuacji, aby zachować wielkość obsługiwanego terenu, który zapewnia utrzymanie na niskim poziomie ceny odprowadzanych ścieków, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął decyzję o rozbudowie i przebudowie Oczyszczalni Ścieków. 21 lipca 2009 roku zakład budżetowy Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie przystąpił do opracowania projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Pozostała do rozwiązania kwestia sfinansowania budowy, której koszt został oszacowany na kwotę ponad 40 mln złotych. Niemożliwa była realizacja projektu z budżetu Miasta Łańcuta, dla którego oznaczałoby to przekroczenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia, co z kolei uniemożliwiłoby podejmowanie innych inwestycji w infrastrukturę Miasta, ograniczając funkcję budżetu do regulowania zobowiązań zaciągniętych na realizację projektu. Dla rozwiązania problemu finansowania Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął decyzję o utworzeniu spółki pod firmą Łańcucki Zakład Komunalny, w skład której wszedł między innymi zakład budżetowy Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie. ŁZK przejął prawa i obowiązki zakładu budżetowego i przystąpił do realizacji projektu uzyskując 30 marca 2011 roku pozwolenie na budowę. 18 czerwca 2012 r. Spółka złożyła wniosek w ramach konkursu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie z Funduszu Spójności. 13 listopada 2012 r. ogłosiła przetarg a 19 marca 2013 r. podpisała umowę z Wykonawcą - INSTAL Kraków S.A. Spółka, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 roku, 30 września 2014 roku zakończyła realizację projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Należy podkreślić znaczenie dotacji ze środków UE w kwocie ponad 22 mln zł. Pozyskane środki pozwoliły Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu realizować inwestycję o tak dużej wartości, przy zachowaniu zdolności finansowej do realizacji innych niezbędnych projektów dla funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej a także rozbudowy ujęcia wody dla zapewnienia ciągłości jej dostaw dla mieszkańców Miasta Łańcuta. Realizacja zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej pozwoliła osiągnąć następujące cele: 1. Dostosować parametry technologiczne oczyszczalni ścieków do wymogów dyrektywy UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 2. Zwiększyć przepustowość oczyszczalni z m3/d do m 3 /d. Docelowa wielkość aglomeracji Łańcut wyrażona w Równoważnej Liczbie Mieszkańców wynosi Zmniejszyć objętość i masę osadów, co spowoduje obniżenie kosztów ich zagospodarowania. 4. Wykorzystać wytworzony biogaz do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Pozwoli to uzyskać efekt ekonomiczny przy realizacji celu ekologicznego. 5. Zmniejszyć uciążliwość zapachową oczyszczalni. Fot. E. Soński, Teren rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków W realizowanym projekcie zastosowano niewystępujące do tej pory procesy technologiczne takie jak: 1. Proces fermentacji osadów ściekowych, który zapewnia minimalizację emisji gazów cieplarnianych do atmosfery a wytworzony podczas fermentacji biogaz jest wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. 17

20 Realizowane inwestycje 2. Proces dezintegracji termicznej osadu, którego efektem jest rozkład złożonych związków organicznych do substancji prostszych, higienizacja osadów oraz ich wysoki stopień ustabilizowania. 3. Proces suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej, który pozwoli uzyskać większe odwodnienie osadów ściekowych, zmniejszy ich ilość do zagospodarowania oraz umożliwi alternatywne do rolniczego sposoby zagospodarowania. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków zrealizowana została w następujących zakresach: W zakresie gospodarki ściekowej objęła: 1. Usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez: a. wymianę kraty rzadkiej koszowej na kratę zgrzebłową, b. zainstalowanie płuczki skratek, c. zainstalowanie trzeciej kraty gęstej schodkowej. 2. Budowę osadnika wstępnego i pompowni recyrkulacji osadu wstępnego. 3. Budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora biologicznego i dwóch osadników wtórnych. W zakresie gospodarki osadami objęła: 4. Budowę zagęszczacza. 5.Budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji osadów. 6. Budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów. 7. Budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych. 8. Budowę komory fermentacyjnej osadów. W zakresie gospodarki biogazem objęła: 9. Budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz węzła spalania biogazu w pochodni. 10. Budowę instalacji generatora prądu elektrycznego zasilanej biogazem. 11. Budowę instalacji kotłowni zakładowej z możliwością zasilania biogazem. Zastosowane rozwiązania technologiczne stanowią kompletny p ro j e k t ł ą c z ą c y u z y s k a n i e e f e k t u e k o l o g i c z n e g o z jednoczesnym uzyskaniem efektu ekonomicznego a Łańcucki Zakład Komunalny w wyniku realizacji projektu został wyposażony w nowoczesną oczyszczalnię ścieków. ŁZK Jaką pomoc możesz otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Swoje zadania Ośrodek realizuje głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, która m.in. nakłada na gminę obowiązek opracowania w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, i realizacji gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łańcut na lata ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja, która pomaga najbardziej potrzebującym. Pakiet świadczeń jakie oferuje jest bardzo szeroki: począwszy od zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, mieszkaniowych, po żywność i opał na zimę. Podstawowe formy oferowanej pomocy: - z zakresu ustawy o pomocy społecznej: w formie pieniężnej zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe, które nie podlegają zwrotowi, celowe na zakup żywności lub posiłków; w formie niepieniężnej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym, finansowanie posiłków w przedszkolach i szkołach, kierowanie do i ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne; - z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze obejmujące: 18 świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowe; - świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. - świadczenia wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, celem których jest ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystania z prawa równego traktowania w dostępie do świadczeń rodzinnych; - z zakresu ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne i zasiłek szkolny, wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji ; - pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Ważnym działaniem Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z Programem Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata , który wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin. Od 16 czerwca br. w Ośrodku można ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny skierowaną do rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej), bez względu na posiadany dochód.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.106.2015 Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata

Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie na lata Załącznik 1 do Uchwały Nr X/73/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 8 października 2015 r. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 -K -6207/G - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 9 538 815 Projekt pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 29 stycznia 2015 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2015 przyjęty na IV Sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały Nr IX/92/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku

Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok. grudzień 2015 roku Budżet Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2016 rok grudzień 2015 roku Dochody naszego Miasta w 2016 roku wyniosą 187.266.371,00 zł. Są to: dochody wynikające z bieżącej realizacji zadań Miasta dochody wynikające

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo

Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo Projekty współfinansowane za środków zewnętrznych realizowane przez Urząd Miasta Legionowo L.P. NAZWA PROJEKTU PROGRAM/ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA 2004 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego /

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004

UCHWAŁA NR XXIV/212/04 Rady Miasta Działdowo z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 UCHWAŁA NR XXIV/212/04 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 5 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok

Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Uchwała Nr VIII/49/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 24 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2344 UCHWAŁA NR XIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 października 2012 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XXV/132/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.211,

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 705 UCHWAŁA NR 333/XXVI/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2017 rok Na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów

Budżet Gminy Miasto Złotów Budżet Gminy Miasto Złotów 2013 Budżet 2013 Dochody Wydatki Wynik budżetowy 43.007.636,00 (większe o 6% niż w planie 2012) 47.496.734,00 (większe o 16% niż w planie 2012) -4.489.098,00 (większe o 12% niż

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 28 stycznia 2016 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2016 przyjęty na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów. 2. Informacja o stanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2017 r. Poz. 4120 UCHWAŁA NR XXXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/17

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan Budżetu Miasta na 2015 r.

Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Plan Budżetu Miasta na 2015 r. Wyszczególnienie Plan na 30.11.2014 Plan na 2015 r. % DOCHODY 96 802 741 zł 98 167 767 zł 101,41 Dochody bieżące 88 408 029 zł 84 719 379 zł 95,82 Dochody majątkowe 8 394

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski Urząd Miasta Bielsk Podlaski Spis treści Wstęp 3 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim 4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel

zwiększa się wydatki budżetu - wydatki inwestycyjne o kwotę 9 500,00 zł w dziale 500 Handel UCHWAŁA NR XXXII/270/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie na rok 2017 przyjęty na XXVI Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 26 stycznia 2017 r. Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie przyjęty na XXVI Sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. I kwartał 1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów 2. Informacja o stanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 7 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 7 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r.

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Mielec, 28.12.2017 Budowa chodników przy drogach powiatowych 2017 Chorzelów 500 m (droga nr 1142R oraz przy dawnej woj. nr 985), Złotniki 205 m (droga nr 1143R

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r.

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Mielec, 28.12.2017 Budowa chodników przy drogach powiatowych 2017 Chorzelów 500 m (droga nr 1142R oraz przy dawnej woj. nr 985), Złotniki 205 m (droga nr 1143R

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Tabela nr 2a Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe (6+8+9) Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym Dotacje na inwestycje Wydatki na Programy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 263 UCHWAŁA NR XV/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R.

PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. PREZENTACJA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK 2017 BIELSK PODLASKI, 7 GRUDNIA 2016 R. ZARZĄDZENIE NR 288/16 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA Nr II-00310-35/16

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo