NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA"

Transkrypt

1 NR 60/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA Fot. M. Bauer Fot. E. Soński

2 Fot. E. Soński

3 Spis treści - Informacja Burmistrza str. 2 - Sprawdź gdzie teraz będziesz głosował w wyborach str Urząd Miasta Łańcuta w gronie nowocześnie str. 14 i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych - Apel do Przedsiębiorców str Wzbogacenie oferty sportowo - edukacyjnej str. 15 w łańcuckich szkołach - Łańcuccy strażacy na medal str Szmaragdowe i Złote Gody str Realizacja inwestycji wartej 40 mln zł zakończona str Jaką pomoc możesz otrzymać w MOPS w Łańcucie str Nasze zespoły taneczne mistrzami str Uroczysta przysięga klas wojskowych i policyjnych str Motofestiwal 2014 str Łańcuckie ślady pierwszego Jagiellona str Lipnik 2014 str Jubilatka Wozownia zamkowa str Akademia Młodych Sportowców po raz drugi str. 25 w łańcuckich szkołach - Blok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie str Z życia Stowarzyszenia Łańcuckiego Uniwersytetu str. 28 Trzeciego Wieku - Blok Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie str Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji str Wywiad z Dariuszem Kaszowskim str. 36 Fot. E. Soński, Witacz Podstrefy Łańcut Wydawca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, Łańcut, tel: (17) ; tel/fax: (17) , Redakcja: Agnieszka Cieślicka, Skład graficzny: Marek Hepnar, Korekta: Katarzyna Mazurkiewicz, Fotografie: Edward Soński, MDK w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, tel: (17) , Druk: Zakład Poligraficzny "Techgraf", Nakład: 5000 egzemplarzy Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca materiałów nie zamówionych. Artykuły podpisane odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów-wydawca nie odpowiada za ich treść. Zastrzega się możliwość błędów w druku. 1

4 Informacja Burmistrza Fot. E. Soński, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak Drodzy Mieszkańcy Miasta Łańcuta W listopadzie 2014 roku miną kolejne cztery lata zarządzania przeze mnie Łańcutem na stanowisku Burmistrza. Na początku tej kadencji przedstawiłem zakres ważnych przedsięwzięć, które powinniśmy zrealizować, by poprawić spójność i funkcjonalność miasta oraz zwiększyć poziom życia mieszkańców Łańcuta. Zbliżając się do końca tego okresu czuję się zobowiązany, by przedstawić Państwu informację o podejmowanych działaniach przybliżających nas do osiągnięcia wyznaczonych celów. Był to okres wielu bardzo ważnych i dużych inwestycji a także trudnych reform. Wartość naszych Inwestycji osiągnęła 100 mln zł. Udało się nam pozyskać 40 mln zł z UE i innych źródeł. Nie zwiększyliśmy zadłużenia miasta. Dług rzędu 17 mln zł utrzymuje się na tym samym poziomie, na jakim był pod koniec 2006 r., kiedy rozpoczynałem pracę na stanowisku Burmistrza. Myślę, że w wielu ważnych dziedzinach osiągnęliśmy sukces. Przeczytajcie Państwo, ile zrobiliśmy razem. Podstrefy Łańcut Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK MIELEC. Na obszarze o powierzchni prawie 9 ha zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy nowe tereny inwestycyjne. Wartość uzbrojenia Podstrefy wyniosła 3,6 mln zł. W ramach tych prac wykonaliśmy sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, zbiornik retencyjny oraz drogi wewnętrzne wraz z chodnikami. Tereny zostały podzielone na działki, na które zapotrzebowanie złożyli lokalni przedsiębiorcy. Deklarują oni zainwestować w Strefie blisko 40 mln zł, tworząc ponad 200 nowych miejsc pracy. To ogromny sukces nas wszystkich. W najbliższej przyszłości planujemy powiększyć obszar terenów inwestycyjnych i wykonać drogę dojazdową od ich strony południowej. ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA W zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego przez ostatnie cztery lata osiągnęliśmy wiele. Ze względu na wysoką stopę bezrobocia, sięgającą w Łańcucie 13 %, podjęto działania zmierzające do ograniczania tego zjawiska. Doprowadziliśmy do utworzenia w dzielnicy Podzwierzyniec 2 Fot. E. Soński, Teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej

5 Informacja Burmistrza Stworzyliśmy również warunki do uaktywnienia terenów przemysłowych przy ulicy Żeromskiego. Tu Spółka Jard S. C. rozpocznie rozbudowę obiektów swojej firmy a firma Bester Sklejki Sp. J. budowę kolejnej hali produkcyjnej. Natomiast na terenach przy ul. Polnej powstaje hala do produkcji płyt styropianowych należąca do Spółki Eurobet. Przy zbiegu ul. Cetnarskiego i 29 Listopada, w wyniku przetargu, Miasto odsprzedało prawo użytkowania wieczystego dla działki o powierzchni prawie 0,5 ha na rzecz firmy Widamid, która wybudowała potrzebne w tej części miasta centrum handlowe. Uaktywnianie terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie inwestorów, którzy ulokują swoje zakłady produkcyjno-usługowe w naszym mieście to główny kierunek obranych przez nas działań i szansa na nowe miejsca pracy. Baza hotelowa Kolejnym istotnym elementem rozwoju naszego miasta jest stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju turystyki, w tym bazy hotelowej. W centrum miasta powstał trzygwiazdkowy hotel VIS a VIS na 40 miejsc noclegowych. W 2013 roku został otwarty trzygwiazdkowy Hotel Łańcut, mogący przyjąć 120 gości i dysponujący salą konferencyjną na 1000 osób. Dogodne położenie hotelu, przylegającego do obiektów MOSiR, daje miastu możliwość organizowania imprez sportowych na większą niż dotąd skalę. Fot. E. Soński, Mieszkania komunalne przy ul. Armii Krajowej Przygotowano i uchwalono nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania terenów przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Na obszarze o powierzchni prawie 10 ha zaprojektowano i uzyskano pozwolenie pod budowę infrastruktury dla nowego osiedla na 3,5 tys. mieszkańców, które nosić będzie imię Jana Pawła II. Wizualizacja części nowego osiedla przygotowywanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Fot. E. Soński, Hotel Łańcut W niedalekiej przyszłości zostanie oddany do użytku czterogwiazdkowy hotel przy ul. Sokoła stanowiący Centrum Hotelowo Konferencyjne i Rekreacyjne. Daje nam to w sumie ponad 200 miejsc hotelowych wysokiej jakości. Ilość ta, będąca kilka lat temu tylko marzeniem, dziś staje się rzeczywistością. Możemy śmiało powiedzieć, że baza hotelowa w Łańcucie wygląda imponująco. INFRASTRUKTURA DROGOWA W mijającej kadencji zrealizowaliśmy następujące inwestycje i modernizacje sieci dróg na terenie miasta: 1. Realizacja przebudowy dróg gminnych z udziałem dotacji państwa i UE - Wy b u d o w a n o d r o g ę g m i n n ą m i ę d z y d r o g ą E 4 0 a ul. Br. Śniadeckich nazwaną ul. Potockich. Wartość inwestycji wyniosła 2,9 mln zł, z czego wkład miasta to 900 tys. zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA W latach kontynuowany był proces sprzedaży mieszkań komunalnych z 95% bonifikatą dotychczasowym najemcom. Z tej korzystnej formy zakupu skorzystało 86 najemców. W trosce o najbardziej potrzebujących przygotowano projekt wraz z pozwoleniem na budowę budynku socjalno-komunalnego dla 30 rodzin przy ul. Kościuszki. Dodatkowo przystosowano byłe lokale handlowe przy ul. Armii Krajowej na pięć mieszkań komunalnych, przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Polnej oraz przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Woli Małej. Fot. E. Soński, Ul. Potockich 3

6 Informacja Burmistrza - W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyremontowano ulice: Jagiellońską, Moniuszki, Chrobrego, Asnyka, Dolniańską, Łysa Góra oraz Solskiego. Całość inwestycji to koszt 2, 6 mln zł z czego udział Miasta wyniósł 50%. - Wybudowano drogę dojazdową do Podstrefy Łańcut SSE za kwotę 492 tys. zł oraz wewnętrzną na terenie strefy za ponad 1,3 mln zł. - Wybudowano łącznik między ul. Mościckiego a ul. Traugutta któremu nadano imię Rodziny Ulmów. Wzdłuż nowej drogi powstał chodnik a dla samochodów wygospodarowano miejsca postojowe. Ulica otrzymała też oświetlenie. Wartość zadania to 1,2 mln zł. Wkład miasta wyniósł 600 tys. zł. - Wykonano modernizację ul. Górne z budową nowego chodnika i miejsc postojowych, za kwotę 350 tys. zł. Fot. E. Soński, Ul. Górne Fot. E. Soński, Ul. Rodziny Ulmów - Przebudowano ul. Szenwalda o łącznej dł m. Wartość zadania wyniosła ponad 2 mln zł. Kwotę w wysokości 842 tys. zł. pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych a resztę, czyli 1,258 mln zł. stanowił wkład Miasta. - Rozpoczęły się już prace przy przebudowie ul. Matejki. Koszt inwestycji wynosi 342 tys. zł. - W trakcie opracowania znajduje się projekt budowy obiektu mostowego w ciągu ul. Łysa Góra przez potok Mikośka oraz projekt przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego. 3. Przebudowa dróg powiatowych będących w gestii starosty łańcuckiego z udziałem środków Miasta (o wartości ponad 2,5 mln zł. ) - Za kwotę bliską 4,5 mln zł. wykonano przebudowę ulic: Piłsudskiego, Cetnarskiego, Kościuszki, 3 Maja wraz z infrastrukturą i miejscami postojowymi. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pozyskano kwotę prawie 3 mln zł. Udział miasta wyniósł 1,2 mln zł przy wkładzie powiatu ok. 390 tys. zł. - Wykonano remont drogi z przebudową pobocza w ciągu drogi powiatowej Łańcut - ul. Kochanowskiego, przy udziale Miasta równym 195 tys. zł. Inwestycja realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. - Przeprowadzono remonty ulic: Żeromskiego przy wkładzie Miasta 95 tys. zł, Kolejowej z wkładem Miasta 65 tys. zł. oraz Braci Śniadeckich przy wkładzie z budżetu Miasta prawie 252 tys. zł. Fot. M. Bauer, Remont ul. Szenwalda 2. Modernizacja dróg gminnych ze środków własnych - Za kwotę 430 tys. zł. przebudowano ul. Czarnieckiego. - Wymieniono nawierzchnię ulicy Plac Sobieskiego oraz wyznaczano nowe miejsca postojowe za kwotę 93 tys. zł. - Przeprowadzono remont drogi wewnętrznej od ul. Dąbrowskiego w kierunku nowego osiedla obok kościoła. - Przebudowano ulice Hrabską za kwotę 160 tys. zł. oraz Zamkniętą za kwotę 47 tys. zł - Przeprowadzono remont dróg do Placu Targowego przy ul. Cetnarskiego. - Opracowano projekt modernizacji ul. Polnej od ul. St. Wyszyńskiego do ostatnich zabudowań przed przejazdem kolejowym. 4 Fot. E. Soński, Ul. Braci Śniadeckich - Za kwotę 1,2 mln zł przebudowano ul. Zieloną. Wkład Miasta wraz z kosztami wymiany sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wyniósł ok. 860 tys. zł. 4. Przebudowa dróg wojewódzkich z udziałem środków Miasta Trwa budowa chodnika wraz z oświetleniem na granicy miasta w ciągu ul. Mościckiego. Koszt wykonania chodnika wyniósł

7 Informacja Burmistrza 190 tys. zł. przy udziale Miasta 150 tys. zł. Koszt oświetlenia to kwota bliska 55 tys. zł. W fazie końcowej znajduje się proces przygotowywania projektu przebudowy ul. Kraszewskiego na odcinku od Stawu Browarnego do granic miasta, obejmującego przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, remont chodników oraz wymianę nawierzchni jezdni. Z uwagi na ogromne trudności projektowe i problemy z uzgodnieniem dokumentacji z właścicielami mediów proces ten trwał dłużej niż zakładaliśmy. Jednak jest szansa, że uzyskamy pozwolenie na budowę jeszcze w 2014 r. Pomimo tego, że ul. Kraszewskiego zarządza Marszałek Województwa Podkarpackiego, projekt za kwotę 44 tys. zł wykonywany jest ze środków budżetu Miasta. W trakcie uzgadniania i projektowania jest również koncepcja budowy zjazdu publicznego i drogi wewnętrznej do MOSiR z drogi krajowej nr 4 z wydzielonym lewoskrętem na drogę krajową, przystanków komunikacyjnych po obu stronach drogi E 40, przejścia dla pieszych, chodników do ul. Bema i Ogrodowej a także projekt przebudowy drogi przy ul. Sokoła, Składowej, Piekarskiej, Bocznej Kasprowicza i Dąbrowskiego oraz projekt nowej drogi łączącej ul. Potockich i ul. Górne. Łańcut został włączony do systemu tras rowerowych Polski Wschodniej. Cały projekt obejmuje pięć województw i dzięki niemu ma powstać ok km ścieżek. Podkarpacki odcinek ma liczyć 430 km. Trasa przebiega przez północne tereny miasta, m.in. ulicami Kochanowskiego, Dębnik, Zwierzyniec, Łąkową, Składową, Kolejową i Polną. Odcinek zahaczy też o atrakcyjne turystycznie centrum. Fot. E. Soński, Chodnik przy ul. Rynek W ciągu ostatnich czterech lat powstało w naszym mieście wiele nowych miejsc parkingowych. W bliskiej odległości od centrum powstał parking na 120 miejsc przy ul. Żardeckiego. Fot. E. Soński, Parking przy ul. Żardeckiego Docelowo zaplanowano ich 220. Przy ul. Dolniańskiej powstał parking na ok. 20 miejsc, przy Filii MDK Podzwierzyniec na 46 miejsc. Przy odnowionym budynku PKP wygospodarowano 55 miejsc a przy nowej ul. Rodziny Ulmów - 20 miejsc na potrzeby dojeżdżających do Cmentarza Komunalnego. Fragment trasy rowerowej przebiegającej przez woj. podkarpackie Na terenie Łańcuta powstaną trzy punkty obsługi rowerzystów. W gestii Miasta leży utrzymanie i eksploatacja trasy w latach Chodniki, parkingi i miejsca postojowe. Miasto zawsze stara się, aby wzdłuż modernizowanych ulic powstawały nowe chodniki. Stan techniczny wielu istniejących chodników na terenie miasta wymagał wymiany nawierzchni. Nową kostkę brukową otrzymały chodniki przy ul. Rynek, Kasprowicza i Górne. Fot. E. Soński, Parking przy ul. Dolniańskiej W centrum miasta przy Pl. Sobieskiego dokonano korekty terenów zielonych, co pozwoliło na wygospodarowanie dodatkowo 30 miejsc parkingowych. Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wybudowano parking na ok. 250 miejsc parkingowych. 5

8 Informacja Burmistrza ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA 1. W obecnej kadencji dokonaliśmy zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Księżych Górek" wprowadzając wiele rozwiązań pozwalających na lepsze zagospodarowanie tego terenu. 2. Rada Miasta uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów przy ul. Mościckiego, obejmujących obszar wielkości ok. 100 ha. Są to tereny w większości w posiadaniu Skarbu Państwa. Miasto zakłada wykorzystanie tego obszaru do celów sportowo-rekreacyjnych. W perspektywie planowane jest tam powstanie osiedla mieszkaniowego rezydencjalnego, budynków usługowych oraz dróg wewnętrznych z główną drogą dojazdową od ul. Mościckiego. Dzięki dobrej współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi w Krakowie, udało się wyremontować zaniedbany budynek dworca kolejowego. Przystosowany dla osób niepełnosprawnych obiekt i jego otoczenie zyskały nowy, estetyczny wygląd. Obserwujemy ciągły wzrost zainteresowania budownictwem jednorodzinnym na terenie Łańcuta. W ciągu ostatnich czterech lat wydawaliśmy rocznie średnio 80 decyzji o warunki zabudowy. W roku bieżącym wydaliśmy ich już 61. Aktualizacja dokumentów strategicznych 1. Nowa Strategia Rozwoju Miasta na lata Obecnie przygotowujemy aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata , w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta oraz kierunki jego dalszego rozwoju. Dokument ten musi być spójny z dokumentami strategicznymi zarówno województwa jak i kraju. Pozwoli to nam na skorzystanie ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. 2. Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata , W przygotowaniu jest też Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata w którym zostaną wyznaczone obszary problemowe w Mieście oraz wskazane działania mające na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Szczególną troską objęte zostaną obiekty zabytkowe podlegające ścisłej ochronie konserwatorskiej. ADMINISTRACJA MIEJSKA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI CSQ Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców i świadczyć usługi administracyjne najwyższej jakości, w Urzędzie Miasta Łańcuta wdrożono nowoczesny System Zarządzania Jakością. Po szczegółowej kontroli, którą przeprowadziła włoska firma IMQ S.p.A,19 września 2013 r. przyznano certyfikat CSQ potwierdzający zgodność zarządzania w Urzędzie Miasta Łańcuta z normą ISO 9001:2008 oraz nadano certyfikat IQNet międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących. Fot. E. Soński, Budynek dworca kolejowego W jednym z pomieszczeń przeznaczonych na działalność usługową swoją siedzibę znalazła Spółdzielnia Socjalna Stawiamy Ślady. Obiekt został wzbogacony o 55 nowych miejsc parkingowych. Prace remontowe nie ominęły również Cmentarza Komunalnego. Wykupione zostały działki pod powiększenie terenu cmentarza, wybudowano dodatkową alejkę, zmieniono wystrój wnętrza kaplicy oraz wykonano przybudówkę od strony południowej. Dookoła kaplicy położono nową kostkę brukową z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Wszystkie te działania sprawiają, że Łańcut pięknieje stając się miejscem nie tylko atrakcyjnym dla inwestorów, ale miastem, w którym chcemy żyć. Fot. arch. Wręczenie certyfikatu jakości CSQ W lipcu 2014 r. kolejne oceny wdrożonego i funkcjonującego Systemu Zarzadzania Jakością potwierdziły, że Urząd Miasta Łańcuta znajduje się w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych. Fot. M. Bauer, Klomb na Placu Sobieskiego 6 W ramach działań doskonalących opracowano i udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na portalu KARTY USŁUG wraz z FORMULARZAMI WNIOSKÓW ułatwiające mieszkańcom załatwienie określonej

9 Informacja Burmistrza sprawy. Zmodernizowano system komunikacji z Klientami Urzędu tworząc Biuro Obsługi Klienta, gdzie składamy pisma w sprawach do załatwienia, a jednocześnie możemy otrzymać stosowne informacje. Wdrożono innowacyjne rozwiązanie informatyczne w e-usłudze pn. Wirtualny Urzędnik" a także rozpoczęto wprowadzanie elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu PSeAP "Podkarpacki System e-administracji Publicznej", który zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z usług drogą elektroniczną. Wszystko to sprawia, że nasz Urząd Miasta świadczy usługi administracyjne w sposób profesjonalny i zgodnie z najwyższymi standardami. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Miasto w obecnej kadencji wspiera finansowo działania służb odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa publicznego. Wspomagamy bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Miasta, tj. OSP Podzwierzyniec, OSP Przedmieście i OSP Miasto. Sfinansowaliśmy ocieplenie i modernizację budynku będącego siedzibą OSP Przedmieście. Wychodząc naprzeciw problemom lokalowym Komendy Powiatowej Policji, przekazaliśmy 75-cio arową działkę przy ul. Traugutta pod budowę nowej siedziby komendy. Prace nad jej budową już się rozpoczęły, a przewidywany termin zakończenia inwestycji planowany jest na listopad 2015 roku. środki finansowe na cele związane z oświatą i wychowaniem. W roku 2014 zaplanowaliśmy na nie kwotę ok. 23 mln zł, co stanowiło 43 % całego budżetu Miasta. Fundusze te przeznaczane są nie tylko na bieżącą działalność placówek, ale na wszelkie dodatkowe akcje, programy, zajęcia, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych a także na remonty i unowocześnianie bazy oświatowej i sportowej. Wiemy, że to dobra inwestycja w rozwój intelektualny najmłodszego pokolenia. W trzech szkołach podstawowych uczy się 1121 uczniów, w tym 231 uczniów w klasach pierwszych. W dwóch gimnazjach naukę pobiera 630 uczniów, z czego 238 to uczniowie klas pierwszych. W Łańcucie działa pięć miejskich przedszkoli, do których uczęszcza 553 dzieci. W Przedszkolu Miejskim nr 2 funkcjonuje oddział dla dzieci w wieku żłobkowym, tj. od 20 miesiąca życia do 3 lat, obejmujący opieką 20 dzieci. Dodatkowo na terenie naszego miasta działa pięć przedszkoli niepublicznych (w tym jedno specjalne), które również otrzymują dotacje z budżetu Miasta. Środki te stanowią 75% ustalonych w budżecie wydatków na jednego ucznia. Stawka dotacji na jednego ucznia wynosi 480 zł miesięcznie. Natomiast na ucznia przedszkola specjalnego stawka dotacji wynosi zł. Liczba miejsc w przedszkolach niepublicznych wzrasta z roku na rok. W 2010 r. było ich zaledwie 35, w roku 2011 liczba ta wzrosła do 80. W roku ubiegłym do przedszkoli tych uczęszczało 245 dzieci, co kosztowało Miasto ok. 1, 66 mln zł. W ciągu ostatnich czterech lat prowadziliśmy szereg remontów placówek oświatowych oraz bazy sportowej. Aby podnieść efektywność zarządzania energią cieplną przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów szkolnych. Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy rok szkolny uczniowie tej szkoły rozpoczęli w pięknie odrestaurowanym budynku. Już z daleka można zauważyć estetyczną elewację, nowe chodniki czy podjazd. Wizualizacja budynku nowej Komendy Policji W celu zapewnienia mieszkańcom jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa sfinansowaliśmy w 2013 roku monitoring skateparku, boiska Orlik i lodowiska, a w roku bieżącym wykonany zostanie monitoring centrum Miasta Łańcuta. OŚWIATA I WYCHOWANIE Opieka przedszkolna, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży stanowią priorytet działalności Burmistrza i Rady Miasta. W naszych szkołach uczą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach. Na 212 zatrudnionych nauczycieli, 143 to nauczyciele dyplomowani i jeden z tytułem doktora. Wysokie kwalifikacje grona pedagogicznego jak i nasza troska o oświatę w Łańcucie, skutkują wysokim poziomem nauczania w miejskich szkołach. Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów jak i egzaminu gimnazjalnego w łańcuckich placówkach od lat są wyższe niż średnie wyniki powiatu, województwa, a nawet kraju. Oprócz wysokich wyników w testach sprawdzających, każda ze szkół ma na swoim koncie liczne osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Rokrocznie przeznaczamy z naszego budżetu znaczące Fot. E. Soński, Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 po remoncie To dzięki realizowanej przez Miasto Łańcut za kwotę bliską 2 mln zł termomodernizacji budynku. W jej ramach przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wymieniono kanalizację deszczową dookoła budynku szkoły oraz wykonano elewację budynku gospodarczo - garażowego wraz z wymianą stolarki okiennej i bram garażowych. Na terenie szkoły w 2012 roku 7

10 Informacja Burmistrza zbudowano plac zabaw w ramach programu Radosna szkoła". Szkoła Podstawowa nr 3 Przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły poprzez docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wykonano także modernizację centralnego ogrzewania (67 tys. zł) oraz remont boiska sportowego wraz z nawierzchnią asfaltową w ramach programu Bezpieczne Boiska Podkarpacia (128 tys. zł). Zespół Szkół nr 1 Docieplona została nieogrzewana część poddasza budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, poprawiono elewację budynku zarówno Szkoły Podstawowej nr 4 jak i Publicznego Gimnazjum nr 2. Przy szkole podstawowej powstał plac zabaw w ramach programu Radosna szkoła". Fot. E. Soński, Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 W listopadzie br. rozpocznie się budowa nowoczesnej i pełnowymiarowej hali sportowej przy zespole szkół za ponad 6 mln zł. W roku bieżącym za kwotę 20 tys. zł wykonaliśmy projekty termomodernizacji budynku Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 5. Projekty realizowane przez łańcuckie szkoły Wśród wielu projektów realizowanych w latach przez łańcuckie szkoły i dofinansowanych z budżetu Miasta do najciekawszych należały: Chcę, pracuję, mogę moja droga do sukcesu" mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji, Współczesny nauczyciel, kompetentny i wszechstronny" nastawiony na podniesienie kwalifikacji nauczycieli, oraz Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie skierowany na wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III. Od września br. w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest projekt skierowany do uczniów klas IV-VI pn. Tropiciele wiedzy," w którego ramach organizowane są zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Z kolei uczniowie klas III łańcuckich szkół podstawowych biorą udział w projekcie Powszechna nauka pływania. Umiem pływać" mającym na celu poprawę stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności pływackich. W związku z tym, iż we wrześniu 2013 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła szereg utrudnień w korzystaniu przez dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych z zajęć dodatkowych, podjęliśmy decyzję o zapewnieniu im zajęć dodatkowych z języka angielskiego (od listopada 2013 roku) oraz, od tego roku, z innych zajęć, w wyborze których uczestniczyli rodzice. 8 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach pomocy społecznej Miasta Łańcuta umożliwiamy osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać. Na czołowym miejscu stawiamy zawsze dobro rodziny, kierując pomoc w pierwszej kolejności do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza do tych niepełnych i wielodzietnych. Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, na przestrzeni lat , z pomocy społecznej korzystało średnio ok. 8% mieszkańców naszego miasta. MOPS jest realizatorem wielu projektów i programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak: Czas na aktywność w mieście Łańcut", w ramach którego prowadzone są spotkania z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania z psychologiem i prawnikiem, kursy zawodowe. Od 2008 roku do końca 2013 r. w projekcie, którego koszt wyniósł ponad 1,2 mln zł. uczestniczyły 133 osoby. Prace społecznie użyteczne" to program skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, w którym w latach udział wzięło 46 osób. Klub Integracji Społecznej działający w strukturach MOPS był realizatorem czterech projektów: Kobieta aktywna Kobietą jutra, Sprawność na wyciągnięcie dłoni", Lepsze jutro" oraz Krok za krokiem", w których łącznie brało udział 51 osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. realizuje również Program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej". Przystąpienie do tego projektu pozwoliło na zatrudnienie asystenta rodziny, zadaniem którego jest m.in. praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Aby przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego w naszym mieście, w latach realizowaliśmy warty 0,5 mln zł projekt Moc Internetu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion w Mieście Łańcut, dzięki któremu 30 najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych z terenu Łańcuta otrzymało zestaw komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, dostęp do Internetu oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa w MBP w Łańcucie

11 Informacja Burmistrza Na terenie miasta w czterech placówkach podległych Burmistrzowi Miasta Łańcuta powstały ogólnodostępne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. GOSPODARKA KOMUNALNA ulic Batorego, Słonecznej, Polnej, W. Rutkiewicz oraz Mościckiego. Trwa opracowywanie dokumentacji projektów oświetlenia drogowego na ul. Batalionów Chłopskich, Składowej, odcinków Traugutta i bocznej Piłsudskiego oraz Dąbrowskiego a także odcinka Zielonej, Reja, Turka oraz W. Rutkiewicz. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków za 40 mln zł. OCHRONA ŚRODOWISKA Jedną z najistotniejszych zmian jakie wprowadziliśmy w ostatnich latach było przekształcenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę Łańcucki Zakład Komunalny. Zmiana ta przyniosła nam wiele korzyści. Dzięki niej mogliśmy realizować ogromną inwestycję, wartą blisko 40 mln zł, jaką była Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej" bez obciążenia budżetu Miasta. Zaopatrzenie miasta w ciepło Na etapie końcowym są prace przy modernizacji źródła ciepła w Ciepłowni Łańcut. Inwestycja warta ok. 3 mln zł ma na celu poprawę efektywności energetycznej wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Łańcucie i w jego okolicach. Nastąpi to poprzez wymianę kotła parowego na nowoczesny, który zapewni ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do wymaganych standardów. Fot. M. Bauer, Ciepłownia Łańcut Fot. M. Bauer, Oczyszczalnia Ścieków Inwestycja, która została zakończona we wrześniu br. była jedną z największych od lat. Jej sfinalizowanie stanowi gwarancję dla prowadzenia przez Miasto i otaczające je gminy wydajnej i ekologicznej gospodarki ściekowej, nowoczesnej i zgodnej z normami unijnymi. Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości ponad 22 mln zł nasza oczyszczalnia jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków W latach zbudowano łącznie 8,5 km kanalizacji sanitarnej za kwotę 1,6 mln zł, w tym na ulicach: Kąty, Polna, Kochanowskiego, Reymonta, Traugutta oraz na terenie strefy ekonomicznej. Wybudowano sieć wodociągową przy ul. Polnej do granic administracyjnych miasta. W 2014 r. przeprowadzono modernizację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Zielonej oraz Kraszewskiego. Koszty obu inwestycji wyniosły łącznie ok. 1 mln zł. Od 2010 roku do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączono 446 nieruchomości. W przygotowaniu są projekty budowy kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. W. Rutkiewicz oraz między ul. Traugutta i Mościckiego a także kanalizacji deszczowej przy ul. Batalionów Chłopskich. W związku z zalewaniem terenów i budynków zlokalizowanych w obrębie ulic Boczna Kasprowicza i Składowa przez wody opadowe z Bażantarni oraz osiedla Sikorskiego, za kwotę 292 tys. zł wybudowano na terenie lasku odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Oświetlenie W latach wykonano nowe oświetlenie uliczne w ciągu Modernizacja dzięki podniesieniu sprawności wytwarzania ciepła (mniejsze zużycie węgla na wyprodukowanie tej samej ilości ciepła) spowoduje również istotne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych w tym CO2. Troska o środowisko Aby zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła o 60 % a także ograniczyć wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym uciążliwego dwutlenku węgla, na dachu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za kwotę 0,5 mln zł zamontowano kolektory słoneczne. Fot. E. Soński, Kolektory słoneczne na dachu MOSiR Przeprowadzono także akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Od 2012 roku udało się usunąć ponad 120 ton azbestu z 153 gospodarstw domowych. Do usunięcia pozostało jeszcze blisko 40 ton z ok. 40 gospodarstw. 9

12 Informacja Burmistrza Dzięki dobrej współpracy z PZMI UW sukcesywnie remontowane jest koryto Mikośki. Gospodarka odpadami Z powodzeniem przeprowadziliśmy w mieście, budzącą duże obawy, reformę odbioru odpadów komunalnych w oparciu o nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku. Nowy system zakładający segregację odpadów u źródła" był wyzwaniem nie tylko dla mieszkańców, ale i dla gmin. Udało się uzgodnić jedną z możliwie najniższych stawek liczonych wg ilości osób w gospodarstwie domowym. Na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nazwany Graciarnią", gdzie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych z terenu miasta. Fot. M.Bauer, Nowa Filia MDK Podzwierzyniec KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Łańcut to kulturalna stolica Podkarpacia, miasto znane w kraju jak i poza jego granicami. Słynie nie tylko z pięknych zabytków, ciekawej historii ale również organizacji imprez kulturalnych o randze międzynarodowej. Dla mieszkańców Łańcuta równie ważne są też te mniejsze o zasięgu wojewódzkim, czy lokalnym. Są wśród nich uroczyste obchody świąt narodowych, Dni Miasta, Międzynarodowe Dni Tańca, Przedszkolada, Łańcucka Jesień Kulturalna, Łańcuckie Wieczory Muzyki czy kiermasze świąteczne. Władze Miasta każdorazowo stara się wspierać wszystkie kulturalne inicjatywy organizowane na terenie Łańcuta. Fot. E. Soński, Dni Miasta Łańcuta 2014 Wyjątkowym zjawiskiem jakim może poszczycić się Łańcut jest duża liczba aktywnie działających zespołów tanecznych. Zaskakuje nie tylko ich ilość i różnorodność, ale przede wszystkim pozycja zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Filia Miejskiego Domu Kultury na Podzwierzyńcu za 3,67 mln zł Staramy się dbać o miejskie placówki kulturalne. W kwietniu bieżącego roku oddaliśmy do użytku nowo powstały budynek Filii Miejskiego Domu Kultury. Inwestycja warta blisko 3,67 mln zł była oczekiwana nie tylko przez mieszkańców dzielnicy Podzwierzyniec. Przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt mieści salę widowiskową, konferencyjną, studio lokalnej telewizji i pracownię komputerową. W budynku swoją siedzibę znalazła też Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. 10 Fot. P. Dubiel, Zajęcia dla dzieci w sali konferencyjnej Filii MDK Przygotowujemy się do modernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury. Według nowego projektu zostały już wymienione okna w całym obiekcie a w roku bieżącym wyremontowano kanalizację burzową. Wiemy, że mieszkańcy oczekują tej inwestycji od lat. Ze względu na jej koszt, odłożyliśmy realizację tego przedsięwzięcia w czasie. Teraz, kiedy sfinalizowaliśmy budowę Filii w dzielnicy Podzwierzyniec, chcemy jak najlepiej przygotować się do jej rozpoczęcia. Wierzę, że przy pomocy środków unijnych uda się nam tego dokonać. Za sprawą funduszy pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finansowego wsparcia ze strony Miasta, Miejska Biblioteka Publiczna w ciągu ostatnich lat przeprowadziła szereg remontów, w wyniku których stała się placówką w pełni zmodernizowaną, o szerokiej ofercie kulturalno-oświatowej. Fot. E. Soński, Zmodernizowane wnętrza MBP w Łańcucie

13 Informacja Burmistrza Fot. M. Bauer, Kompleks MOSiR przy ul. Armii Krajowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dzięki ciągłej rozbudowie obiektów sportowych, oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie jest bogata i różnorodna. Fot. E. Soński, Skatepark Przez ostatnie lata m.in. na terenach przy ul. Armii Krajowej i Składowej przeprowadzono szereg inwestycji i remontów. Powstał skatepark oraz cieszące się dużą popularnością sztuczne lodowisko, które w okresie letnim funkcjonuje jako pełnowymiarowy kort tenisowy. Fot. E. Soński, Sztuczne lodowisko Za kwotę 140 tys. zł wybudowano ogrodzenie lodowiska oraz pomieszczenie socjalne. Dla najmłodszych stworzono i wyposażono plac zabaw. W ostatnim czasie za kwotę 15 tys. zł powstało boisko do gry w boules. Przy ul. Bohaterów Westerplatte za kwotę 50 tys. zł zmodernizowano boisko do koszykówki. Dzięki nowej, elastycznej nawierzchni jest jednym z najbezpieczniejszych boisk w regionie. Przygotowując się do kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze oraz budowę chodnika od ul. Daszyńskiego do bramy stadionu. W ostatnich latach wyremontowano również ogrodzenie, przeprowadzono termomodernizację budynku socjalnego oraz modernizację bieżni lekkoatletycznej. W celu podniesienia standardu użytkowania otwartej pływalni przy ul. Składowej, na terenie obiektu wykonano remont chodnika, łazienek i niecki basenowej. W budynku socjalnoszatniowym wymieniono okna, przeprowadzono remont stacji uzdatniania wody oraz zamontowano zestaw zabawowy dla dzieci. Za kwotę 155 tys. zł wykonano nową nawierzchnię bitumiczną parkingu. Przez ostatnie lata na terenie miasta wybudowano kilka placów zabaw. Fot. E. Soński, Plac zabaw na os. Trześnik 11

14 Informacja Burmistrza Ranking Gmin Podkarpacia 2014 Dzięki podejmowanym przez nas działaniom nasze miasto ciągle się rozwija, stając się miejscem przyjaznym i atrakcyjnym również dla inwestorów. Jesteśmy dumni, że także podmioty zewnętrzne dostrzegają u nas zmiany na lepsze. Świadczy o tym fakt, że nasze miasto od trzech lat zajmuje czołowe miejsca (dziesiąte, dziewiąte, piąte) w Rankingu Gmin Podkarpacia. Ze 155 gmin, ocenianych z punktu widzenia potencjału, aktywności oraz wyników osiągniętych w sferze społecznej i gospodarczej, w tym roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie najlepszych. Fot. E. Soński, Plac zabaw przy ul. 29 Listopada Oprócz powstałych w ramach programu Radosna szkoła" oraz wspomnianego już na terenie MOSiR, wybudowano place przy ul. 29 Listopada oraz na os. Trześnik, wyremontowano również i doposażono place zabaw na os. 3 Maja i przy ul. Szenwalda. Drodzy mieszkańcy Łańcuta Jako Burmistrz Miasta Łańcuta zawsze stawiałem na dialog i porozumienie. Starałem się, aby wszystkie istotne zarówno dla miasta jak i jego mieszkańców decyzje podejmowane były w demokratycznym procesie. Ważna była dla mnie współpraca zarówno z Radą Miasta, jak i Radami Osiedli. Wspólnie wyznaczaliśmy określone cele i dbaliśmy o ich realizację. Fot. E. Soński Szanowni Państwo Moja druga czteroletnia kadencja na stanowisku Burmistrza Miasta Łańcuta dobiega końca. Zgodzicie się Państwo ze mną, że czas ten był dla naszego miasta szczególny. Dlatego w tym miejscu chcę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali mnie i moje działania zawsze nastawione na dobro i rozwój Naszej Małej Ojczyzny. Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta 12

15 Urząd Miasta Łańcuta SPRAWDŹ, GDZIE BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ W WYBORACH! OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 30 września 2014 r. 13

16 Urząd Miasta Łańcuta Urząd Miasta Łańcuta w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych Przedsiębiorstwa, firmy działające w warunkach konkurencji za podstawowy cel uznają produkcję wyrobów, świadczenie usług o najwyższej jakości. Urzędy gmin, starostw chociaż działają w warunkach braku konkurencji też chcą świadczyć usługi najwyższej jakości, gdyż takie są potrzeby i oczekiwania ich Klientów, a najlepsze z nich wysoki poziom świadczenia usług posiadają potwierdzony stosownymi certyfikatami spełniania jakości. Kierownictwo Urzędu w 2012 r. podjęło decyzję, że Urząd Miasta Łańcuta chce dołączyć do tej grupy urzędów, świadczących usługi najwyższej jakości. Aby temu sprostać, uznano za niezbędne i celowe wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego ze standardami międzynarodowymi, który władze Miasta Łańcuta będą teraz i w przyszłości wykorzystywać na drodze ciągłego doskonalenia, tak by sprostać coraz wyższym oczekiwaniom stawianym przez mieszkańców Łańcuta. Zdefiniowano najważniejsze procesy realizowane w Urzędzie i opracowano dla nich karty ich realizacji przez pracowników. Zostały również określone najpopularniejsze usługi, z których korzystają Klienci i dla nich zostały opracowane szczegółowe Karty Usług wraz z odpowiadającymi im formularzami. Przyjęto i wdrożono Politykę Jakości Urzędu Łańcuta, ustanowiono Księgę Jakości realizacji usług w jednostce. Wszystkie dokumenty systemowe są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane. Również od 2013 r. prowadzone są w sposób ciągły w Urzędzie Miasta Łańcuta audity wewnętrzne realizacji procesów, a także badania ankietowe, które mają na celu zebranie opinii wśród Klientów na temat jakości świadczonych usług. Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie zakończyły się w sierpniu 2013 r. i Urząd zgłosił akces do certyfikacji systemu zarządzania jakością. Jednostka została poddana szczegółowej kontroli przestrzegania procedur normy jakości ISO 9001:2008. Proces certyfikacji przeprowadziła włoska firma IMQ S.p.A. we wrześniu 2013 r. i na podstawie wyników auditu certyfikującego przyznano certyfikat CSQ potwierdzający zgodność zarządzania w Urzędzie Miasta Łańcuta z normą ISO 9001:2008 oraz certyfikat IQNet międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących. W m-cu lipcu 2014 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący wdrożony i funkcjonujący System Zarzadzania Jakością w jednostce, który potwierdził, że Urząd Miasta Łańcuta znajduje się w gronie nowocześnie i profesjonalnie zarządzanych jednostek samorządowych. W ramach działań doskonalących System Zarządzania Jakością w szczególności : 1. Opracowano i udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta oraz na portalu dla Klientów karty ponad 60 najpopularniejszych usług realizowanych przez Urząd Miasta Łańcuta, w których szczegółowo opisano kto, w jaki sposób, w jakich terminach może załatwić określoną sprawę oraz dołączono formularze wniosków o ich załatwienie; 2. Zmodernizowano system komunikacji z Klientami, poprzez wyodrębnienie techniczne i organizacyjne w strukturze Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Łańcuta, aby ułatwić Klientom dotarcie do usług, a przede wszystkim pomoc w uzyskaniu wyczerpujących informacji, 3. Wdrożono dla Klientów innowacyjne rozwiązanie informatyczne w e-usłudze Wirtualny Urzędnik, 4. Finalizowane są działania związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej, który zapewni mieszkańcom możliwości korzystania z usług drogą elektroniczną poprzez budowę regionalnej platformy dla e-administracji oraz modernizację infrastruktury teleinformatycznej. Projekt wartości zł finansowany jest z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , przy udziale środków własnych w wysokości zł. Marek Sowa Sekretarz Miasta Łańcuta Apel do Przedsiębiorców Szanowni Państwo! W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, widząc potrzebę wsparcia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta, podjąłem decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Łańcuckiego Programu Dla Rodzin Wielodzietnych. Obok rabatu, który mogą zaoferować rodzinom wielodzietnym instytucje podległe Miastu, na pewno bardzo atrakcyjne stałyby się zniżki zaproponowane przez lokalnych przedsiębiorców. Podmioty, które przystąpią do programu, poza możliwością kreowania w ten sposób atrakcyjnego wizerunku społecznego, jako firmy przyjaznej rodzinom, zyskają szansę zwiększenia zainteresowania ofertą firmy. Propozycje podmiotów, skierowane do rodzin wielodzietnych, będą szeroko rozpropagowane i reklamowane, co z pewnością przyczyni się do rozpoznawalności firmy w środowisku lokalnym oraz na terenie całego kraju. W związku z tym chciałbym prosić Państwa o rozważenie możliwości przystąpienia do ww. programu oraz o składanie wstępnych deklaracji, które posłużą zebraniu danych w celu organizacji spotkania, na którym zostaną przedstawione wyniki prac Zespołu do opracowania Łańcuckiego Programu Dla Rodzin Wielodzietnych oraz wszystkie możliwości i korzyści z przyłączenia się Państwa do Programu. Więcej informacji oraz druk deklaracji znajdą Państwo na stronie Stanisław Gwizdak Burmistrz Miasta Łańcuta 14

17 Urząd Miasta Łańcuta WZBOGACENIE OFERTY SPORTOWO - EDUKACYJNEJ W ŁAŃCUCKICH SZKOŁACH ŁAŃCUCCY TRZECIOKLASIŚCI POTRAFIĄ PŁYWAĆ Rozpoczęła się realizacja projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać, współfinansowanego z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt skierowany do wszystkich dzieci z klas trzecich łańcuckich szkół podstawowych, jest propozycją bezpłatnego uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych, odbywających się na basenie krytym MOSiR. Dofinansowanie wynosi ponad 21 tys. zł i stanowi 40% wartości całego projektu. Zajęcia sportowe odbywające się w ramach projektu ruszyły od początku września i trwać będą do 22 grudnia br. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się w wodzie, poznają różne style pływania, mają również ćwiczenia zapobiegające i korygujące wady postawy. Fot. E. Soński, Zajęcia nauki pływania TROPICIELE WIEDZY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAŃCUCIE To tytuł projektu realizowanego od września w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w Partnerstwie Miasta Łańcuta z firmą BD Center Spółka z o.o. w Rzeszowie, skierowany jest do uczniów klas IV-VI. W jego ramach zorganizowane zostaną: - zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka - koła zainteresowań z matematyki, języka angielskiego i przyrody, - zajęcia psychoedukacyjne, w formie wyjazdowej, dla uczniów z problemem deficytu rozwojowego związanego z trudnością z adaptacją w środowisku rówieśniczym, problemami związanymi z odrzuceniem i izolowaniem przez grupę rówieśników. Obok zajęć dodatkowych Projekt zakłada także wdrożenie w szkole elektronicznego dziennika. Dofinansowanie projektu sięga kwoty 142 tys. zł, natomiast wkład własny Miasta wynosi ok. 20 tys. zł. EK ŁAŃCUCCY STRAŻACY NA MEDAL W dniu 30 lipca 2014 r. w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi za Dzielność nadawanych przez prezydenta RP funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej za czyny spełnione w specjalnie ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych oraz życia, mienia i bezpieczeństwa obywateli. W tym roku minister spraw wewnętrznych wystąpił do prezydenta RP o odznaczenie 18 funkcjonariuszy, w tym 10 strażaków PSP i 8 policjantów, którzy narażając własne życie, uratowali innych ludzi. Wśród odznaczonych znalazło się 3 strażaków z naszej komendy: Starszy Kapitan Andrzej Kuca St. Sekcyjny Marek Kraska Sekcyjny Dariusz Paściak Odznaczenia w asyście Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza wręczył Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który następnie podziękował odznaczonym. W uroczystości wzięły udział rodziny odznaczonych strażaków oraz delegacja Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie mł. bryg. Jackiem Rejmanem. Odznaczonym kolegom serdecznie gratulujemy! Fot. arch. Odznaczeni strażacy Krzyż Zasługi za Dzielność został ustanowiony przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1928 r. KPP SP ŁAŃCUT 15

18 Wydarzenia społeczne Fot. E. Koralewicz, Szanowni Jubilaci w towarzystwie organizatorów Złote gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Uroczyste spotkanie par obchodzących złote i szmaragdowe gody małżeńskie odbyło się 28 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łańcucie. Na uroczystość przybyły całe rodziny jubilatów, jednak najważniejszymi gośćmi były pary obchodzące jubileusz złotych i szmaragdowych godów małżeńskich: Szmaragdowe gody (55 lat małżeństwa) 1. Helena i Jan Zięba 2. Maria i Jan Trojniar Złote gody (50 lat małżeństwa) 1. Krystyna i Edward Kolek 2. Zofia i Stanisław Koza 3. Stanisława i Ryszard Gdula 4. Ludmiła i Aleksander Gmiterek Fot. E. Koralewicz, Uroczyste wręczenie medali Po uroczystym przemówieniu Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława Gwizdaka i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wiesławy Michalskiej, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Burmistrz udekorował Szanownych Jubilatów medalami i wręczył im legitymacje. Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów i kwiatów. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Ewa Koralewicz 16

19 Realizowane inwestycje REALIZACJA INWESTYCJI WARTEJ 40 MLN ZŁ ZAKOŃCZONA 5 września w Hotelu Łańcut odbyła się konferencja podsumowująca projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Podczas konferencji uczestnicy udali się na teren oczyszczalni, gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Oczyszczalnię Ścieków w Wo l i D a l s z e j zaprojektowaną jako mechanicznobiologiczną, oddano do eksploatacji w 1996 roku. Swoją działalność rozpoczęła w formie organizacyjnej zakładu budżetowego pod nazwą: Oczyszczalnia Fot. E. Soński, Podsumowanie inwestycji Ścieków w Łańcucie. przez Prezesa Zarządu ŁZK P o 1 2 l a t a c h działalności okazało się, że przepustowość oczyszczalni nie pozwala na efektywne oczyszczanie ścieków napływających ze stale rozrastającej się aglomeracji. W obliczu takiej sytuacji, aby zachować wielkość obsługiwanego terenu, który zapewnia utrzymanie na niskim poziomie ceny odprowadzanych ścieków, Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął decyzję o rozbudowie i przebudowie Oczyszczalni Ścieków. 21 lipca 2009 roku zakład budżetowy Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie przystąpił do opracowania projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Pozostała do rozwiązania kwestia sfinansowania budowy, której koszt został oszacowany na kwotę ponad 40 mln złotych. Niemożliwa była realizacja projektu z budżetu Miasta Łańcuta, dla którego oznaczałoby to przekroczenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia, co z kolei uniemożliwiłoby podejmowanie innych inwestycji w infrastrukturę Miasta, ograniczając funkcję budżetu do regulowania zobowiązań zaciągniętych na realizację projektu. Dla rozwiązania problemu finansowania Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął decyzję o utworzeniu spółki pod firmą Łańcucki Zakład Komunalny, w skład której wszedł między innymi zakład budżetowy Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie. ŁZK przejął prawa i obowiązki zakładu budżetowego i przystąpił do realizacji projektu uzyskując 30 marca 2011 roku pozwolenie na budowę. 18 czerwca 2012 r. Spółka złożyła wniosek w ramach konkursu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie z Funduszu Spójności. 13 listopada 2012 r. ogłosiła przetarg a 19 marca 2013 r. podpisała umowę z Wykonawcą - INSTAL Kraków S.A. Spółka, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 roku, 30 września 2014 roku zakończyła realizację projektu Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej. Należy podkreślić znaczenie dotacji ze środków UE w kwocie ponad 22 mln zł. Pozyskane środki pozwoliły Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu realizować inwestycję o tak dużej wartości, przy zachowaniu zdolności finansowej do realizacji innych niezbędnych projektów dla funkcjonowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej a także rozbudowy ujęcia wody dla zapewnienia ciągłości jej dostaw dla mieszkańców Miasta Łańcuta. Realizacja zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej pozwoliła osiągnąć następujące cele: 1. Dostosować parametry technologiczne oczyszczalni ścieków do wymogów dyrektywy UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 2. Zwiększyć przepustowość oczyszczalni z m3/d do m 3 /d. Docelowa wielkość aglomeracji Łańcut wyrażona w Równoważnej Liczbie Mieszkańców wynosi Zmniejszyć objętość i masę osadów, co spowoduje obniżenie kosztów ich zagospodarowania. 4. Wykorzystać wytworzony biogaz do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej. Pozwoli to uzyskać efekt ekonomiczny przy realizacji celu ekologicznego. 5. Zmniejszyć uciążliwość zapachową oczyszczalni. Fot. E. Soński, Teren rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków W realizowanym projekcie zastosowano niewystępujące do tej pory procesy technologiczne takie jak: 1. Proces fermentacji osadów ściekowych, który zapewnia minimalizację emisji gazów cieplarnianych do atmosfery a wytworzony podczas fermentacji biogaz jest wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. 17

20 Realizowane inwestycje 2. Proces dezintegracji termicznej osadu, którego efektem jest rozkład złożonych związków organicznych do substancji prostszych, higienizacja osadów oraz ich wysoki stopień ustabilizowania. 3. Proces suszenia osadów ściekowych z wykorzystaniem energii słonecznej, który pozwoli uzyskać większe odwodnienie osadów ściekowych, zmniejszy ich ilość do zagospodarowania oraz umożliwi alternatywne do rolniczego sposoby zagospodarowania. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków zrealizowana została w następujących zakresach: W zakresie gospodarki ściekowej objęła: 1. Usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków poprzez: a. wymianę kraty rzadkiej koszowej na kratę zgrzebłową, b. zainstalowanie płuczki skratek, c. zainstalowanie trzeciej kraty gęstej schodkowej. 2. Budowę osadnika wstępnego i pompowni recyrkulacji osadu wstępnego. 3. Budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora biologicznego i dwóch osadników wtórnych. W zakresie gospodarki osadami objęła: 4. Budowę zagęszczacza. 5.Budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji osadów. 6. Budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów. 7. Budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych. 8. Budowę komory fermentacyjnej osadów. W zakresie gospodarki biogazem objęła: 9. Budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz węzła spalania biogazu w pochodni. 10. Budowę instalacji generatora prądu elektrycznego zasilanej biogazem. 11. Budowę instalacji kotłowni zakładowej z możliwością zasilania biogazem. Zastosowane rozwiązania technologiczne stanowią kompletny p ro j e k t ł ą c z ą c y u z y s k a n i e e f e k t u e k o l o g i c z n e g o z jednoczesnym uzyskaniem efektu ekonomicznego a Łańcucki Zakład Komunalny w wyniku realizacji projektu został wyposażony w nowoczesną oczyszczalnię ścieków. ŁZK Jaką pomoc możesz otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Swoje zadania Ośrodek realizuje głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, która m.in. nakłada na gminę obowiązek opracowania w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, i realizacji gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Łańcut na lata ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to instytucja, która pomaga najbardziej potrzebującym. Pakiet świadczeń jakie oferuje jest bardzo szeroki: począwszy od zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, mieszkaniowych, po żywność i opał na zimę. Podstawowe formy oferowanej pomocy: - z zakresu ustawy o pomocy społecznej: w formie pieniężnej zasiłki stałe, okresowe, celowe, specjalne zasiłki celowe, które nie podlegają zwrotowi, celowe na zakup żywności lub posiłków; w formie niepieniężnej - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym, finansowanie posiłków w przedszkolach i szkołach, kierowanie do i ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne; - z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze obejmujące: 18 świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowe; - świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych od rodzica, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. - świadczenia wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, celem których jest ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystania z prawa równego traktowania w dostępie do świadczeń rodzinnych; - z zakresu ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne i zasiłek szkolny, wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji ; - pomoc w formie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Ważnym działaniem Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zgodnie z Programem Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata , który wyznacza zespół planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin. Od 16 czerwca br. w Ośrodku można ubiegać się o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny skierowaną do rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej), bez względu na posiadany dochód.

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

NASZE SPRAWY. Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba. podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny Gminne inwestycje...» str. 5 Złota Setka Gmin...» str. 10 Działania prospołeczne» str. 12 Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba podsumowanie kadencji 2011-2014 Nr 77 ISSN 1233-1376 magazyn bezpłatny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Magistrat Pracami Urzędu Miasta kieruje Prezydent Miasta, w czym bezpośrednio pomagają mu: troje Zastępców, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta. W 2005 r. Prezydent uznał za priorytetowe

Bardziej szczegółowo

27 milionów na remonty i inwestycje

27 milionów na remonty i inwestycje I Starosta Lucyna Ekkert: Cztery lata mijającej kadencji to przede wszystkim czas oszczędzania i racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi. Miało na to wpływ szereg czynników, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JASŁA NA LATA 2007 2020 AKTUALIZACJA 2013 Projekt Jasło, sierpień 2013 r. Strona 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 1. Wyjściowa analiza strategiczna...4 1.1. Przesłanki aktualizacji

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk

Granty z efektem. Prezentacja dobrych praktyk Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy Granty z efektem Prezentacja dobrych praktyk Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE 2014 GRUDZIEŃ 2013 NR 82 W NUMERZE: Inwestycje na 2014 rok Kontynuowane będą zadania rozpoczęte w 2013 a związane z rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku Zespołu Szkół Specjalnych. Obydwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze:

Sylwester 2013. Kolejna debata z burmistrzem na początku stycznia. w numerze: AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA grudzień 0 w numerze: Drodzy Mieszkańcy Malborka, Oddajemy do Waszych rąk kolejną papierową wersję Codziennej Gazety Internetowej 8-00.pl. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

ważnego projektu, czyli budowę Poligonu Energooszczędności mówi prezydent Ryszard

ważnego projektu, czyli budowę Poligonu Energooszczędności mówi prezydent Ryszard 2 TARNÓW Budżet 2013 Znamy już kształt budżetu Tarnowa na 2013 rok. O jego przyjęciu bez głosu sprzeciwu zdecydowali radni podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej. Za budżetem zagłosowało 14 radnych, a

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo