Kuroń, Modzelewski i komandosi ANDRZEJ FRISZKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kuroń, Modzelewski i komandosi ANDRZEJ FRISZKE"

Transkrypt

1 Kuroń, Modzelewski i komandosi ANDRZEJ FRISZKE

2

3 ANDRZEJ FRISZKE Kuroń, Modzelewski i komandosi Wydawnictwo Znak kraków 2010

4

5 Spis treści Wstęp 9 Rok Walterowcy 51 Mała stabilizacja 61 Od klubu dyskusyjnego do Listu otwartego 79 Polityczny Klub Dyskusyjny 82 Pod presją SB 97 Gry i prowokacje 106 Batalia na Uniwersytecie 124 Konspiracja 132 Kontakty z trockistami 158 Szukanie powielacza 169 Wpadka i wielkie poruszenie 177 Wykluczeni 197 List otwarty 203 Śledztwo, proces i więzienie 223 Aresztowanie 226 Śledztwo 236 Policjanci i politycy 249 Przed procesem 260 Proces 273 Apelacja 299 Proces trockistów 315 Więzienie 325 Komandosi 355 Klub Poszukiwaczy Sprzeczności 359 W sprawie Kuronia i Modzelewskiego 375 Dyscyplinarka na Uniwersytecie 391 Student Michnik i jego grupa 402 Na Kickiego 411 Tejkowski, Zambrowski, Gómułka i inni 421 Rocznica Października 427

6 6 spis treści Próba represji i opór 432 Kampinos 446 Druga dyscyplinarka Michnika 451 Środowisko komandosów 457 Marzec 469 Wolność: plany i nadzieje 472 Dyskusje i działanie 482 Sprawa Niny Karsov 501 Dziady 513 Petycja 523 Ulotki 537 Wiec marca 566 Ruch studencki 582 Więzienna trauma 597 Aresztowania 602 Reżyseria śledztwa 606 Między celą aresztu a pokojem przesłuchań 635 Casus Henryka Szlajfera 649 Casus Ireny Lasoty 670 Casus Barbary Toruńczyk 672 Casus Wiktora Góreckiego 684 Casus Teresy Boguckiej 694 Casus Ireny Grudzińskiej 698 Casus Andrzeja Mencwela 703 Casus Antoniego Zambrowskiego 715 Bilans śledztwa 720 Pomarcowe procesy 737 Akt oskarżenia i falstart 740 Pierwsze procesy 750 Proces Dajczgewanda i Kretkowskiego 754 Proces Lityńskiego i Blumsztajna 761 Przygotowanie procesu głównego 776 Rozprawa główna: przemówienia Modzelewskiego i Kuronia 783 Rozprawa główna: świadkowie 811

7 Spis treści 7 Rozprawa główna: wyrok 834 Proces Michnika, Toruńczyk, Szlajfera i Góreckiego 843 Zamykanie spraw 872 Zakończenie 885 Indeks nazwisk 893

8

9 Policjanci i politycy Wstępne działania przynajmniej niektórych oficerów śledczych zmierzały do wykazania istnienia sporej grupy trockistowskiej o ważnych powiązaniach. Z końcem 1963 roku otrzymaliśmy pierwszy sygnał o działającej grupie trockistowskiej pisano 25 marca 1965 r. w Analizie materiałów i pytajniku do śledztwa w sprawie kryptonim»mały«. Takim pseudonimem określano Ludwika Hassa. Ustalono, że z Hassem ściśle współdziałają: Modzelewski Karol, Kuroń Jacek, Śmiech Romuald, Nowak Jerzy Robert, Stodolniak Jan, Wyka Jan, Badowski Kazimierz, Witwicki Tadeusz, Jasiński Jerzy i Szpakowski Zdzisław. Grupa miała działać przez inspirowanie poszczególnych osób, udział w dyskusjach w legalnych klubach, kolportaż materiałów trockistowskich. Śledztwo miało ustalić ich związki z wieloma osobami, w tym m.in. historykami Bolesławem Korczakiem, Ewą i Jerzym Borejszami, Krzysztofem Duninem-Wąsowiczem, Aleksandrem Gellą, Andrzejem Ajnenkielem, Benedyktem Dymkiem, Szymonem Rudnickim, Sewerynem Ajznerem, Jerzym Myślińskim, Jerzym Kumanieckim, Romualdem Wojną, a także Henrykiem Jabłońskim62. Większość tych nazwisk widniała w pytajniku, co Hass może powiedzieć o następujących osobach, a więc bez jednoznacznej sugestii związków z nielegalną działalnością. Niemniej umieszczenie dużej grupy historyków XX wieku młodego wówczas pokolenia wśród ludzi wymagających sprawdzenia w drodze śledztwa miało swoją wymowę. Podobnie jak umieszczenie na niej sekretarza naukowego PAN Jabłońskiego. Informację MSW nr 67 z 31 marca 1965 r. dyrektorzy Departamentu III MSW płk Henryk Piętek i Biura Śledczego płk Idzi Bryniarski oparli w wielkiej mierze na oświadczeniu Hassa. Kluczowe zdanie brzmiało: Z wyjaśnień Hassa wynika, że istniała zorganizowana forma kontaktów między Modzelewskim a przedstawicielami kół trockistowskich na Zachodzie. Dalej następował opis tych kontaktów polegających na wizytach Dobbelera w Polsce i rozmowach z nim. Dodatkowe ogniwa spisku uzupełniono na podstawie zeznań Śmiecha: Prowadzone śledztwo potwierdziło, iż ośrodki trockistowskie z Belgii, Francji i Włoch odegrały rolę inspirującą w działalności omawianej grupy osób. Notatka utrzymana była w konwencji sprawozdania o wykryciu rozgałęzionego spisku inspirowanego przez trockistów, a obejmującego też niektórych studentów. W tym kontekście pisano zarówno o zatrzymanych, jak protestujących na Uniwersytecie przeciw aresztowaniom. Na marginesie czytelnik tych słów, zapewne ktoś z kierownictwa MSW, napisał: 62 IPN 0192/785, t. 6, k. 1 8.

10 250 ŚLEDZTWO, PROCES i WIĘZIENIE Nie ma jasnych materiałów odnośnie inspiracji 63. Dokumentowi temu zapewne nie nadano dalszego biegu urzędowego, niemniej ujawnia on kierunek i cele śledztwa, które było następnie prowadzone. Przesłana do sekretarza KC Władysława Wichy, a przez niego 5 kwietnia członkom Biura Politycznego i sekretarzom KC PZPR Informacja nieco ostrożniej operowała zarzutem inspiracji trockistowskiej, ale powtarzała wszystkie istotne punkty z oświadczenia Hassa o kontaktach z Dobbelerem, przesłanych wydawnictwach itd. Całą grupę aresztowanych, a więc Kuronia i Modzelewskiego, Hassa i Badowskiego, traktowano jako jednolite środowisko, pisząc o utrzymywaniu przez nią do momentu aresztowania stałych kontaktów z funkcjonariuszami IV Międzynarodówki, w tym Pierre em Frankiem, Liviem Maitanim, Dobbelerem i Isaackiem Deutscherem64. Napisanie programu zakwestionowanego w listopadzie 1964 r. przez SB dyrektor Departamentu III MSW traktował jako opracowanie materiału na potrzeby Międzynarodówki. Potwierdzać to miały zeznania Hassa, m.in. przekazanie mu egzemplarza Listu do wykorzystania przez trockistów na Zachodzie. Pułkownik informował władze partii, znów opierając się na zeznaniach Hassa (choć pisał Hassa, Badowskiego i Śmiecha ), że funkcjonariusze trockistowskiej Międzynarodówki utrzymywali kontakt m.in. z J. Wyką, L. Kołakowskim, J. Kottem, S. Arskim, A. Drożdżyńskim, A. Brombergiem i redaktorem»trybuny Ludu«B. Wójcickim. Charakter tych kontaktów wymaga wyjaśnienia. Z uwagi na to, że Hass jest członkiem PZPR, oraz na fakty kontaktowania się innych członków partii z emisariuszami IV Międzynarodówki byłoby wskazane, ażeby do przeprowadzonych wyjaśnień dołączyła się CKKP PZPR 65. Tak skonstruowane zarzuty nie mogły być zbagatelizowane przez władze polityczne. Trockizm był w ruchu komunistycznym traktowany jako śmiertelne zagrożenie. Przedstawienie działań rewizjonistów jako inspirowanych przez IV Międzynarodówkę musiało 63 IPN 0204/1417, t. 15, k Powołując się na oświadczenie Hassa, dyrektorzy departamentów pisali, że jednym z emisariuszy IV Międzynarodówki był Wiktor Borten, który za pośrednictwem redaktora Trybuny Ludu Bolesława Wójcickiego nawiązał kontakt z Hassem i Janem Wyką. W tymże oświadczeniu jest informacja, że w 1959 r. Stefan Arski, redaktor tygodnika Świat, podczas wizyty w Wiedniu spotykał się z trockistą Romanem Rozdolskim. Podczas pobytu w Polsce w roku 1959 i 1960 Rozdolscy kontaktowali się m.in. z Arskim, znanym historykiem Stefanem Kieniewiczem oraz dyrektorem Państwowego Wydawnictwa Naukowego Adamem Brombergiem. Warto pamiętać o wymienieniu tych nazwisk w kontekście przyszłych czystek z okresu Marca W istocie Hass przyznał się jedynie do przetłumaczenia jednego z opracowań Deutschera. Ten wybitny politolog i historyk, m.in. autor biografii Trockiego i Stalina, był z pewnością znany Gomułce, stąd zapewne ta manipulacja. 65 IPN 0330/327, t. 4, k Informacja z 3 kwietnia 1965 przesłana przez płk. H. Piętka do sekretarza KC W. Wichy i przez niego 5 kwietnia członkom oraz zastępcom członków Biura Politycznego i sekretarzom KC.

11 Policjanci i politycy 251 skutkować decyzją polityczną o potrzebie bezwarunkowego skazania bezpośrednio obwinionych oraz objęcia kontrolą polityczną i operacyjną osób podejrzewanych o takie kontakty. Wymieniona za Hassem lista była tu wielce dogodna, obejmowała zarówno znanych intelektualistów pozostających w opozycji do kierownictwa partii (Kołakowski, Kott), jak redaktora naczelnego popularnego tygodnika Świat (Arski), redaktora naczelnego Państwowego Wydawnictwa Naukowego Bromberga, co było chyba początkiem pogromu redakcji w 1968 r., i pracownika organu partii Trybuny Ludu. Sprawa Kuronia, Modzelewskiego i ich współpracowników, przeniesiona na początku marca z Prokuratury Generalnej do wojewódzkiej, teraz wracała do Generalnej. O tej decyzji zawiadomił zastępca prokuratora generalnego Henryk Cieśluk dyrektora Departamentu II Prokuratury Generalnej Kukawkę 27 marca. Decyzję uzasadniał charakterem sprawy, a szczególnie zeznaniami Hassa i Badowskiego, z których wynika, że Kuroń i Modzelewski kontaktowali się z IV Międzynarodówką i działali z inspiracji tejże. Cieśluk zaznaczał, by sprawę powierzyć prokuratorowi z dobrym przygotowaniem zawodowym i szczególnie politycznym. Dodawał, by zlecić biegłym MSW lub innych instancji opracowanie opinii o IV Międzynarodówce oraz o zbieżności jej programu z programem grupy. Na koniec prosił o codzienne informowanie o przebiegu śledztwa oraz uzgadnianie z nim zamierzeń i kierunków śledztwa, a także o informowanie co trzy dni prokuratora generalnego66. Zgodnie z przyjętą koncepcją spisku trockistowskiego wiceprokurator Prokuratury Generalnej Leszek Pietrasiński oraz podprokurator wojewódzki Zbigniew Wachowski sporządzili 7 kwietnia Notatkę dotyczącą proponowanego zakresu i kierunku śledztwa. Punktem wyjścia były słowa: okazało się bowiem, że Kuroń i Modzelewski opracowali program z inspiracji emisariusza IV Międzynarodówki, a program ten jest ideowo i politycznie zbieżny z tezami IV Międzynarodówki (...) i stanowi próbę dostosowania do warunków polskich zasadniczych tez politycznych i ideologicznych IV Międzynarodówki. Program był konsultowany przez Hassa i miał być powielony przez Badowskiego na powielaczu dostarczonym mu przez emisariusza Międzynarodówki. Także kontakt między Hassem i Badowskim został nawiązany za pośrednictwem emisariusza tejże Międzynarodówki. Po aresztowaniu w listopadzie Kuronia i Modzelewskiego Hass zlecił Badowskiemu wysłanie widokówki z widokiem wody do Belgii, co oznaczać miało zerwanie kontaktu z IV Międzynarodówką. A zatem działalność Hassa, Badowskiego, Kuronia i Modzelewskiego pozostaje ze sobą w ścisłym podmiotowym 66 AAN, Prokuratura Generalna 14/139, k Pismo H. Cieśluka do K. Kukawki z 27 marca 1965.

12 252 ŚLEDZTWO, PROCES i WIĘZIENIE i przedmiotowym związku, a ponadto wykazuje pewne cechy zorganizowania. Łączy ich wspólność poglądów ideowo-politycznych i jedność celów, przy czym Hass i Badowski reprezentują czynnik doświadczenia i wysokiej wiedzy ogólnej, Modzelewski i Kuroń nie reprezentują takich doświadczeń i tradycji działalności politycznej, aby mogli odgrywać w tej grupie decydującą inspiratorską rolę 67. Podczas śledztwa nie stwierdzono, by aresztowani Blumsztajn i Nagórski pozostawali w kontaktach z IV Międzynarodówką, dlatego uchylono wobec nich areszt. Nadal nie jest wyjaśniona rola w działalności trockistowskiej na terenie Polski Śmiecha i Michnika, który będąc w Paryżu, kontaktował się z działaczami IV Międzynarodówki, a we Włoszech rozmawiał z mężczyzną, który znał Modzelewskiego. Zatem Michnik mógł spełniać funkcję łącznika z tym jednak, że nie wiadomo z czyjego polecenia działał i jakie konkretne zadania wykonał. Śmiech zaś był łącznikiem między Hassem a Badowskim. 6 kwietnia odbyła się konferencja z udziałem prokuratorów Pietrasińskiego i Wachowskiego oraz przedstawicieli Biura Śledczego MSW Bryniarskiego, Miszewskiego i Bartczaka. Pułkownik Bryniarski poinformował, że kierownictwo MSW poleciło Biuru Śledczemu zakończenie śledztwa do 11 kwietnia w zakresie sporządzenia i rozpowszechnienia przez Kuronia i Modzelewskiego programu i Listu otwartego oraz przekazanie tej części sprawy prokuraturze celem wniesienia aktu oskarżenia. Śledztwo w części dotyczącej powiązań Badowskiego, Hassa, Kuronia i Modzelewskiego z IV Międzynarodówką byłoby prowadzone w dalszym ciągu w kierunku artykułu 5 mkk: Obywatel polski, który wchodzi w porozumienie z osobą działającą w interesie obcego rządu lub obcej organizacji w celu działania na szkodę Państwa Polskiego, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5. Cel wyodrębnienia sprawy Kuronia i Modzelewskiego był doraźny chodziło o odbycie ich procesu jeszcze przed wyborami sejmowymi, które miały nastąpić 30 maja. Badowski i Hass wystąpiliby w procesie Kuronia i Modzelewskiego w charakterze świadków i następnie odpowiadaliby łącznie z nimi w charakterze podejrzanych w drugim procesie. W konkluzji przyjęto jako słuszną całą część opisową i kwalifikację czynu, wyrażano natomiast wątpliwość co do odrębnego wcześniejszego sądzenia Kuronia i Modzelewskiego, by nie nastąpił skutek prawny w postaci zarzutu rzeczy osądzonej, gdyż skomplikowałoby to przebieg śledztwa i osądzenie drugiej sprawy. Osądzenie Modzelewskiego i Kuronia bez dowodzenia przed sądem ich ścisłych powiązań z IV Międzynarodówką oraz Badowskim i Hassem może przynieść ujemny politycznie skutek w postaci przydania tym podejrzanym»aureoli«, iż sądzeni są za 67 AAN, Prokuratura Generalna 14/138, k. 31.

13 Policjanci i politycy 253 swoje własne»przekonania«, podczas gdy faktycznie działali z inspiracji wrogich Polsce Ludowej sił. Nie istnieje gwarancja, że nawet w razie ukończenia czynności śledczych do 11 kwietnia, co jest raczej nierealne, proces rzeczywiście odbędzie się przed wyborami. Ponadto proces przeprowadzony przed wyborami może niepotrzebnie skoncentrować uwagę tzw.»opinii publicznej«, a skutki tego są trudne do przewidzenia. Sytuacja jest o tyle trudniejsza, że proces musiałby toczyć się przy drzwiach zamkniętych (charakter sprawy, dobro prowadzonego śledztwa) 68. Omówiony dokument jest interesujący z wielu powodów. Dowodził przyjęcia arbitralnych założeń, opartych na zeznaniach Hassa, o spójności ideowej i organizacyjnej oskarżonych, co miało m.in. na celu niedopuszczenie do uznania ideowej suwerenności Kuronia i Modzelewskiego. Prokuratura kontynuowała koncepcję ustaloną w MSW o trockistowskich inspiracjach. Pomysł szybkiego skazania Kuronia i Modzelewskiego najwyraźniej pochodził z zewnątrz, najpewniej od władz politycznych, zainteresowanych szybkim zamknięciem sprawy. Wyraźny był wspólny opór MSW i prokuratury przeciw tej koncepcji. Na kolejnej konferencji kierownictwa prokuratury i pionu śledczego MSW odbytej 12 kwietnia powtarzano argumenty o potrzebie przesunięcia terminu procesu i objęcia nim Kuronia, Modzelewskiego, Hassa i Badowskiego, co pozwoli uwypuklić związki całej grupy z IV Międzynarodówką69. Prokurator Pietrasiński dowodził, że rozdzielenie sprawy autorstwa programu i Listu otwartego (art. 23 mkk) od kontaktów zagranicznych w drugim procesie (art. 5 mkk) wywoła zarzut rzeczy osądzonej i skomplikuje osądzenie drugiej sprawy. Ponadto wykorzystanie Hassa i Badowskiego jako świadków w procesie Modzelewskiego i Kuronia nie daje gwarancji potwierdzenia zarzutów dotyczących programu i Listu, gdyż mogą oni skorzystać z prawa odmowy zeznań. Odrębne osądzenie Kuronia i Modzelewskiego może przynieść niekorzystny politycznie wniosek, że są sądzeni za własne przekonania. Te wnioski zdecydowanie poparli dyrektor Departamentu II Prokuratury Generalnej Kazimierz Kukawka oraz zastępca prokuratora generalnego Henryk Cieśluk. Odmienny pogląd przedstawił prokurator generalny Kazimierz Kosztirko. Najpierw wyłączył on z dyskusji kwestię przeprowadzenia procesu przed wyborami, mówiąc, że nie istnieją przesłanki, by proces odbyć tak szybko. Śledztwo 68 IPN 0330/327, t. 4, k H. Cieśluk przesłał 8 kwietnia wnioski prokuratorowi generalnemu, prosząc sekretarza KC W. Wichę o zapoznanie z argumentacją. AAN, Prokuratura Generalna 14/138, k W konferencji uczestniczyli prokurator generalny PRL K. Kosztirko, zastępca prokuratora generalnego H. Cieśluk, wiceminister spraw wewnętrznych S. Filipiak, dyrektor Departamentu II Prokuratury Generalnej K. Kukawka, dyrektor Biura Śledczego MSW I. Bryniarski, naczelnik Wydziału III Departamentu II Prokuratury Generalnej L. Pietrasiński, podprokurator Prokuratury Wojewódzkiej dla m. st. Warszawy Z. Wachowski.

14 254 ŚLEDZTWO, PROCES i WIĘZIENIE powinno być szczegółowe i wszechstronne, a termin procesu zostanie ustalony na po wyborach. W kluczowej sprawie jednego czy dwóch procesów powiedział, że istnieją przesłanki natury politycznej, przemawiające za rozdzieleniem sprawy na dwie grupy: Modzelewski i Kuroń oraz Hass i Badowski. Przy tej drugiej grupie nie można nie pokazać jej związku z IV Międzynarodówką. Również podejrzany Śmiech powinien odpowiadać razem z Badowskim i Hassem, gdyż czyn jego polegał na kolportowaniu uchwał IV Międzynarodówki. Argumenty polityczne przeciw takiemu rozwiązaniu podniósł dyrektor Biura Śledczego MSW płk Idzi Bryniarski. Rozdzielenie spraw i odrębne osądzenie Kuronia i Modzelewskiego stwarza niebezpieczeństwo, że łagodne potraktowanie ich czynów nie zapobiegnie w przyszłości ich ponownej działalności. Mają oni bowiem na Uniwersytecie swoich popleczników, uważających ich za twórców nowej ideologii, podczas gdy w rzeczywistości nie są oni twórcami, a nosicielami obcej, szkodliwej ideologii IV Międzynarodówki. Jeśli w procesie p-ko nim nie ukazany zostanie ten właśnie aspekt, wyjdą oni na bohaterów. Ewentualnie można by sprawę podzielić na dwie grupy: Modzelewski i Kuroń oraz Hass, Badowski i Śmiech z tym, że w jednej, jak i drugiej grupie istnieje konieczność pokazania związku tych podejrzanych z zagranicą IV Międzynarodówką. Nieco ostrożniej tę samą myśl wypowiedział wiceminister Filipiak. Jeśli przyjdzie rozdzielić śledztwo na dwie grupy, to w wypadku Modzelewskiego i Kuronia należałoby co prawda tylko w pewnym zakresie również pokazać tło, ich powiązania i kontakty. W procesie Hassa i Badowskiego istnieje konieczność mocnego pokazania kontaktów z Międzynarodówką. Powinni oni być sądzeni również z art. 23 mkk. Pod koniec narady zastępca prokuratora generalnego Cieśluk podkreślił niebezpieczeństwa podzielenia sprawy, w tym groźbę potraktowania Kuronia i Modzelewskiego łagodnie jako ideowców, którzy zbłądzili. Dyrektor Kukawka dorzucił jeszcze, że podzielenie sprawy umożliwi Modzelewskiemu i Kuroniowi wywinięcie się z cięższego artykułu 5 mkk. W podsumowaniu narady prokurator generalny polecił przygotować notatkę prezentującą jednolity pogląd Prokuratury Generalnej i MSW oraz zawierającą propozycje dotyczące zakresu śledztwa i jego podziału na dwie grupy, zarzutów i zakresu aktu oskarżenia odnośnie do każdej z dwóch grup, a także trudności wypływające z takiego podziału śledztwa IPN 0330/327, t. 4, k Notatka z konferencji odbytej w dniu 12 kwietnia 1965 r. u Prokuratora Generalnego PRL. Ten dokument także w AAN, Prokuratura Generalna 14/139, k

15 Policjanci i politycy 255 Przebieg tej dyskusji ukazał jednolitość poglądu MSW i najwyższych urzędników Prokuratury Generalnej zdecydowanych na sądzenie w jednym procesie czterech oskarżonych przy podkreślaniu ich związków z IV Międzynarodówką. Wyraźnie podnoszono prócz względów procesowych cele polityczne: wykazanie, że List otwarty nie jest dokumentem samodzielnym, ale powieleniem koncepcji trockistowskich, a tym samym zniesławienie jego autorów i skazanie ich na wyższe kary. Interesujące jest, że za podzieleniem sprawy opowiadał się jednoznacznie tylko prokurator generalny Kosztirko, powołując się na przesłanki natury politycznej. Szerzej owych przesłanek nie wyłożył, brak ich w protokole, nie zostały też przyjęte jako argument przez większość dyskutantów. Można przypuszczać, że Kosztirko miał na myśli pogląd na sprawę wysokich rangą dygnitarzy PZPR, sekretarza Kliszki, a być może i Gomułki. Nie prezentował go na razie w sposób stanowczy, ale dalszy rozwój sprawy dowodzi, że rzecznicy podzielenia sprawy byli bardziej wpływowi niż uczestnicy tej narady. Na tej samej konferencji rozstrzygnięto też inne elementy sprawy. Dyrektor Kukawka uznał, że sprawę Tejkowskiego i Gómułki można potraktować jako czyn mniejszej wagi i zrezygnować ze ścigania karnego, ograniczając się do sankcji dyscyplinarnych i politycznych. Pogląd ten poparł Filipiak z MSW, a także prokurator generalny Kosztirko, który dodał, że nie należy również kierować do sądu sprawy Blumsztajna i Nagórskiego. Z kolei dyrektor Biura Śledczego MSW podzielił się pomysłem, by sprawy przeciw Gómułce i Michnikowi wydzielić, nie umarzać, a z rozstrzygnięciem zaczekać do zakończenia sprawy głównej71. Nie znamy niestety dalszego przebiegu narad, choć zapewne ich wynikiem był sporządzony z datą 30 kwietnia 1965 r. przez oficera śledczego Wydziału I Biura Śledczego MSW kpt. Józefa Bartoszka Plan śledztwa. Jak zaznaczył, uwzględniał on uwagi Departamentu III, czyli oficerów Jędrysa i Nawrockiego. Plan zatwierdził mjr Miszewski, naczelnik Wydziału I Biura Śledczego MSW. Śledztwem było objętych 15 osób, prócz aresztowanych Modzelewskiego, Kuronia, Hassa, Badowskiego, Michnika, Nagórskiego, Śmiecha, Blumsztajna, także Gómułka, Tejkowski, Żelazkiewicz, Firer, Klimowicz, Chyla i Mazur. Śledztwo zmierzało w kierunku udowodnienia, że zarówno program, jak i List powstały na zamówienie IV Międzynarodówki, a cała grupa jest przez nią inspirowana i z nią powiązana. Wedle konstrukcji tego planu osobą numer jeden w całej historii był Kazimierz Badowski ze względu na staż w ruchu i licznych obcokrajowców odwiedzających go, począwszy od 1957 r. Oparciem dla tezy o inspiracji IV Międzynarodówki były zeznania 71 IPN 0330/327, t. 4, k Notatka z konferencji odbytej w dniu 12 kwietnia 1965 r. u Prokuratora Generalnego PRL. Ten dokument także w AAN, Prokuratura Generalna 14/139, k

16 256 ŚLEDZTWO, PROCES i WIĘZIENIE Hassa, że Debbeler [sic!] zaproponował Kuroniowi i Modzelewskiemu opracowanie analizy sytuacji w Polsce i program działania młodzieży reprezentowanej przez Kuronia i Modzelewskiego dla potrzeb IV Międzynarodówki. Modzelewski i Kuroń wyrazili zgodę na tę propozycję. (...) Wydaje się wielce prawdopodobne, że»program«był dokumentem opracowanym na zamówienie IV Międzynarodówki. W Liście otwartym autorzy powtórzyli zasadnicze tezy programu, a Kuroń, wręczając Hassowi egzemplarz, miał, wedle zeznań tego ostatniego, powiedzieć, że jest on z przeznaczeniem dla potrzeb IV Międzynarodówki. W toku śledztwa zamierzano wyjaśnić wpływ IV Międzynarodówki na działalność grupy, porozumienia organizacyjne i sposoby nawiązywania kontaktów, dostarczanie z zagranicy środków finansowych i technicznych na działalność, przekazywanie Międzynarodówce dokumentów opracowanych w kraju i kolportaż materiałów na terenie kraju, a także zakres kontaktów przedstawicieli IV Międzynarodówki z osobami nieobjętymi śledztwem. W istocie plan zakładał, by przedstawić działania grupy opozycjonistów jako zorganizowaną działalność grupy inspirowanej i wspieranej systematycznie przez IV Międzynarodówkę. Tak daleko nie szedł nawet Ludwik Hass w swoich zeznaniach. Było to więc założenie aprioryczne i fałszywe. W dokumencie zaznaczano, że trudnością jest odmowa składania zeznań przez Kuronia i Modzelewskiego. Wskutek tego śledczy nie potrafili na przykład ustalić, kiedy i w jaki sposób doszło do nawiązania przez nich kontaktów z Dobbelerem. Dodatkowe informacje spodziewano się uzyskać w toku dalszych przesłuchań osób objętych śledztwem i innych, w tym niektórych wymienionych w oświadczeniu Hassa. Śledztwem zamierzano nadal obejmować Michnika, którego podejrzewano o kontakty z jakimiś nieustalonymi trockistami podczas podróży na Zachód72. Plan był pozbawiony wszelkiego realizmu, wynikał z arbitralnych pragnień, a nie analizy faktów. Śledczy nie dysponowali na poparcie tych oskarżeń żadnymi dowodami materialnymi, a co więcej, przeczyła im treść listu Badowskiego do Hassa (wyżej cytowanego), w którym wyraźnie pisał, że autorzy programu nie są trockistami, a przybywający z Zachodu emisariusze powinni się z nimi kontaktować ostrożnie, nie ujawniając swej trockistowskiej tożsamości. Zeznania Hassa zostały wręcz podbarwione i wyostrzone, a doraźne kontakty i rozmowy przedstawione jako wyraz systematycznie działającego sprzysiężenia. 72 IPN 0296/93, t. 1, k Plan śledztwa w sprawie przeciwko Karolowi Modzelewskiemu... z 30 kwietnia MSW planowało wykorzystać tę sprawę do rozwinięcia wielu działań operacyjnych, także za granicą.

17 Policjanci i politycy 257 Kluczowe dla dalszego biegu sprawy decyzje zostały przekazane zastępcy prokuratora generalnego Cieślukowi i prokuratowi Pietrasińskiemu 3 maja przez kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR Andrzeja Werblana. Powoływał się on przy tym na zainteresowanie sprawą Komisji Ideologicznej KC (w praktyce oznaczało to sekretarza KC Zenona Kliszkę), ale też wspomniał, że przekazuje pogląd wstępnie przyjęty przez Sekretariat KC PZPR. 1) Platforma polityczna skonstruowana przez Modzelewskiego i Kuronia w tzw. Programie, a powtórzona w tzw. Liście otwartym stanowi próbę połączenia w jedną całość rewizjonistycznych poglądów występujących w Polsce na przestrzeni ostatniego 10-lecia, m.in. istnieje wyraźna zbieżność ich platformy programowo-politycznej nie tylko z programem tzw. IV Międzynarodówki, ale z innymi opracowaniami o charakterze rewizjonistycznym np. artykułem Kurowskiego w jednym ze skonfiskowanych numerów Po Prostu, książką Dżilasa pt. Nowa klasa. 2) Nie należy dopatrywać się w opracowaniu Modzelewskiego i Kuronia inspiracji tzw. IV Międzynarodówki, ale wpływu różnych koncepcji rewizjonistycznych, a w tym i programu IV Międzynarodówki. Powiązanie z IV Międzynarodówką należy pokazać niejako na drugim planie, jako skutek wpływu poglądów rewizjonistycznych na ich działalność, które doprowadziły do kontaktów z IV Międzynarodówką. W tym znaczeniu nie należy pokazywać Modzelewskiego i Kuronia jako agentów IV Międzynarodówki w Polsce działających na rzecz tej wrogiej organizacji, ale jako nosicieli różnych rewizjonistycznych poglądów, które doprowadziły, na skutek izolacji we własnym środowisku, do kontaktów z IV Międzynarodówką. Z tych względów należy przeprowadzić dwa procesy jeden dotyczący sporządzenia przez Modzelewskiego i Kuronia programu oraz Listu otwartego oraz drugi dotyczący trockistowskiej działalności Hassa i Badowskiego oraz związanego z nimi Śmiecha. W sprawie Kuronia i Modzelewskiego należy wyraźnie podkreślić, że z uwagi na to, iż władzom udało się w porę udaremnić próbę rozkolportowania programu, nie zamierzano pociągać ich do odpowiedzialności karnej, ale rozpatrzyć sprawę na płaszczyźnie politycznej i służbowej. Z uwagi na powtórne popełnienie przestępstwa stało się konieczne pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej i zastosowanie aresztu. Z tych względów należy umorzyć postępowanie wobec podejrzanych, którzy początkowo współdziałali z Modzelewskim i Kuroniem, ale po wszczęciu postępowania z tą działalnością zerwali. Modzelewski i Kuroń powinni być oskarżeni o dwa czyny: o sporządzenie i próbę rozpowszechnienia programu oraz o sporządzenie i próbę rozpowszechnienia Listu otwartego. W procesie przeciwko Modzelewskiemu i Kuroniowi należy dążyć do wykazania,

18 258 ŚLEDZTWO, PROCES i WIĘZIENIE że nie znaleźli oni poparcia w środowisku uniwersyteckim, które zdecydowanie odcięło się od ich»programu«i w tym widzieć przyczynę nawiązania przez nich kontaktów z IV Międzynarodówką. Za instytucje najbardziej właściwe do ustalenia istnienia lub wykluczenia zbieżności tez Listu otwartego z programem IV Międzynarodówki Werblan uznał Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR lub Zakład Historii Partii. Przyjął od prokuratorów listę pytań dotyczących IV Międzynarodówki i jej programu oraz zobowiązał się porozumieć z tymi placówkami i udzielić odpowiedzi na pytania z listy do 8 maja73. Jest znamienne, że w naradzie nie uczestniczył przedstawiciel MSW, natomiast prokurator Pietrasiński swoją notatkę udostępnił nieoficjalnie dygnitarzom z tego ministerstwa74. Kierownictwo PZPR postanowiło określić kierunek śledztwa i procesu. Przede wszystkim chodziło o podważenie forsowanej przez aparat represji tezy o zbieżności koncepcji Kuronia i Modzelewskiego z programem trockistów oraz rzekomej inspiracji IV Międzynarodówki. Teza ta była nie tylko merytorycznie nieprawdziwa, ale też groźna, gdyż mogła prowadzić do uznania Listu otwartego za przejaw obcej penetracji w Polsce i pociągnąć za sobą głębszą ingerencję aparatu bezpieczeństwa w środowiska zainfekowane. Znamienne było podkreślenie przez Werblana, że środowisko uniwersyteckie zdecydowanie odcięło się od Listu, choć przecież występując na zebraniach partyjnych na UW, mówił on co innego. Istotą takiego rozłożenia akcentów było zakomunikowanie prokuratorom i pośrednio policji politycznej, że sprawa uniwersytecka jest nie ich, ale partii domeną. Podobnie znamienne było przekazanie opracowania ekspertyzy dotyczącej IV Międzynarodówki do instytucji naukowych PZPR, a nie poleganie na ekspertyzach sporządzanych w MSW. Przesunięcie akcentu na błędy rewizjonizmu, a więc ideologiczno-polityczne, pozwalało traktować sprawę jako właściwą do zwalczania głównie środkami politycznymi. Ponadto z góry eliminowało niebezpieczeństwo wmieszania się Rosjan, którzy z natury rzeczy ponosili główną odpowiedzialność za walkę z przenikaniem trockizmu do krajów bloku radzieckiego. 73 IPN 0330/327, t. 4, k Zapisek z rozmowy odbytej w dniu 3 maja 1965 roku w Wydziale Nauki i Oświaty KC PZPR w sprawie Ludwika Hassa i innych sporządzony 6 maja 1965 przez L. Pietrasińskiego, wiceprokuratora Prokuratury Generalnej. Notatkę o IV Międzynarodówce opracował K. Lapter, a do Prokuratury Generalnej przesłał 23 czerwca rektor WSNS M. Pohorille. IPN 0330/327, t. 5, k Inne opracowanie, sporządzone przez B. Sujkę z PISM, przesłał 25 czerwca wicedyrektor Departamentu Śledczego Miszewski do wicedyrektora Departamentu III A. Malika. IPN 0192/785, t. 6, k IPN 0330/327, t. 4, k Pismo wicedyrektora Biura Śledczego MSW do wiceministra Filipiaka z 10 maja 1965.

19 Policjanci i politycy 259 W konsekwencji 10 maja z akt sprawy wyłączono materiały przeciwko Modzelewskiemu i Kuroniowi do odrębnego postępowania75, a 17 maja prokurator Pietrasiński wydał postanowienie o zmianie zarzutów sformułowanych 19 marca, czyli o przestępstwo z art. 23 par. 1 mkk. Kuronia i Modzelewskiego oskarżano więc o to, że od jesieni 1963 do 14 listopada 1964 r. wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami opracowali w celu rozpowszechnienia szkodliwy dla interesów Państwa Polskiego program polityczny nawołujący do obalenia przemocą ustroju politycznego oraz społeczno-gospodarczego PRL, zawierający fałszywą ocenę panujących w Polsce i innych państwach socjalistycznych stosunków politycznych oraz społeczno-gospodarczych, a także o to, że od grudnia 1964 do 18 marca 1965 r. opracowali oraz rozpowszechnili szkodliwy dla interesów Państwa Polskiego»List otwarty«, którego opis był identyczny jak wcześniejszego programu. 75 IPN 0330/327, t. 5, k. 20. Informacja w sprawie antypartyjnej działalności K. Modzelewskiego i innych.

20

21 Między celą aresztu a pokojem przesłuchań 9 marca Jackowi Kuroniowi i Karolowi Modzelewskiemu oczywiście każdemu z osobna oficer dochodzeniowy przedstawił identycznie brzmiące zarzuty, że w dniu 8 marca 1968 r. zorganizował wraz z innymi osobami zgromadzenie na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, mające na celu przestępstwo. Był to zarzut z art. 164 par. 2 kodeksu karnego, za co groziła kara do 5 lat więzienia. Do zarzutu ani Kuroń, ani Modzelewski się nie przyznali. Opisali, co robili 8 marca od rana do chwili zatrzymania. Kuroń powiedział, że do godziny 12 był w domu, potem pojechał do Modzelewskiego, gdzie tylko oni dwaj byli do Treści rozmów nie ujawnię dodał. O wrócił do domu, gdzie zebrali się domownicy. Około 19 wyszedł, by udać się do Modzelewskiego, i wtedy został zatrzymany. Przyznał, że przed 8 marca słyszał, że ma być wiec na UW, ale odmówił ujawnienia, od kogo. Powiedział, że nie wie, w jakim celu wiec został zwołany, po czym oświadczył: ponieważ przedstawiony mi zarzut w dniu dzisiejszym jest całkowicie bezpodstawny i nie mogę zrozumieć powodów jego przedstawienia, odmawiam jakichkolwiek wyjaśnień, odmawiam również podpisania dotychczas sporządzonego protokołu przesłuchania. Wyjaśnienia złożę w obecności adwokata 85. Karol Modzelewski również opisał, co robił 8 marca rano odprowadził córkę do szkoły, był w sklepie. Powiedział, że między 13 a odwiedzili go dwaj koledzy, których nazwisk nie ujawni. Gdy wróciła żona, zjedli obiad i o wyszedł, by odwiedzić chorego kolegę, którego nazwiska nie ujawni. Były tam też dwie koleżanki, ale ich nazwisk nie wymieni. O wiecu wiedział z telefonu kolegi, którego nazwiska nie ujawni. O tym, że wiec ma się odbyć, słyszał od osób, których nazwisk sobie nie przypomina86. Były to właściwie jedyne wyjaśnienia, jakie Kuroń i Modzelewski złożyli w nadchodzących tygodniach. Obu 10 marca prokurator wręczył postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, po czym obaj zostali przekazani do więzienia Warszawa I, czyli na Rakowiecką. Jednocześnie wszczęto procedurę sądową zmierzającą do anulowania decyzji o warunkowym zwolnieniu z 1967 r. Prokurator wojewódzki Edward Sanecki 11 marca skierował wnioski do sądu wojewódzkiego o odwołanie warunkowego zwolnienia Modzelewskiego i Kuronia jako aresztowanych pod zarzutem współinspirowania zajść na terenie Warszawy. Sprawę Modzelewskiego rozpoznał Sąd 85 IPN 443/15, k Protokół przesłuchania J. Kuronia z 9 marca Przesłuchiwał por. Franciszek Orłowicz, przy składaniu oświadczenia był też obecny por. Tomasz Komacki, obaj z Komendy Stołecznej. 86 IPN 443/12, k. 2. Protokół przesłuchania K. Modzelewskiego z 9 marca 1968.

22 636 więzienna trauma Wojewódzki w Olsztynie 10 kwietnia, ale wobec niedostarczenia opinii organów MO o zachowaniu się i prowadzeniu warunkowo zwolnionego od 3 sierpnia 1967 do aresztowania 8 marca, sąd postanowił rozpatrzenie sprawy odroczyć. Notatkę mającą przełamać opór sądu sporządził prokurator Andrzej Jerzyna. Była w niej mowa o odnowieniu przez Modzelewskiego kontaktów z osobami, z którymi przed aresztowaniem był związany działalnością, o udziale w przyjęciu urodzinowym Kuronia i późniejszej wieczornej naradzie, na której zapadła decyzja o zorganizowaniu nielegalnego wiecu, o wieczornej wizycie 6 marca u Modzelewskiego kilkorga studentów, o spotkaniach z Kuroniem i Michnikiem 8 marca i wymienianiu uwag o przebiegu wiecu. Obrońca Modzelewskiego wnosił o odroczenie decyzji do czasu zakończenia prowadzonego śledztwa, ale sąd podjął decyzję o odwołaniu warunkowego zwolnienia87. W stosunku do Kuronia Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy podjął decyzję o odwołaniu warunkowego zwolnienia już 30 marca, a decyzję tę zaskarżoną przez adwokata 27 kwietnia zatwierdził Sąd Najwyższy. Lektura zeznań Kuronia, Modzelewskiego oraz Michnika jest bardzo nużąca. Kolejne protokoły składają się z pytań oficera i właściwie jednobrzmiących odpowiedzi: odmawiam odpowiedzi na to pytanie, omawiam wyjaśnień itp. Odmowa była tak konsekwentna, że oskarżeni odpowiadali tak nawet na pytania z pozoru niewinne, np. o okoliczności poznania Kuronia (lub Modzelewskiego), Michnika czy Szlajfera, i innych zaprzyjaźnionych osób, albo o miejsce spędzenia sylwestra 1968 r. Modzelewski w pewnym momencie dodał: Pragnę podkreślić, że odmawiając odpowiedzi na pytania dotyczące moich znajomych korzystam jako podejrzany z przysługującego mi prawa nie udzielania odpowiedzi na zadawane mi pytania 88. Kuroń kilkakrotnie powoływał się na swoje oświadczenie z 9 marca o odmowie zeznań. Z zadawanych pytań oskarżeni mogli się jednak orientować, kim śledczy się interesują i na jakie fakty zwracają uwagę, co pośrednio wskazywało na to, co oni wiedzą. Tak więc pierwsze pytania były o Michnika, Szlajfera, Staniszkis-Lewicką, o to, kto przygotował ulotki na wiec, o Dajczgewanda i Toruńczyk, o okoliczności poznania Perskiego i A. Smolara, o to, co wie o działalności klubu Babel, o Zbigniewa Święcickiego, Olafa Chmielewskiego, Marka Orlańskiego, Andrzeja Duracza, Antoniego Zambrowskiego, Mariana Alstera, Lityńskiego, Grossa, Topolskiego, Grudzińską, Julię Juryś, Lasotę, Sawickiego, Góreckiego, Gómułkę, A. Wirpszę, Bielińskiego (bez wymienienia imienia) i innych. Pytano o urodziny Kuronia 3 marca i o to, kto na nich był, o inicjatywę demonstracji po zdjęciu Dziadów, o to, kto po wyjściu Kuronia i Modzelewskiego z więzienia zapoznał się z Listem 87 IPN 443/14, k Dokumentacja sprawy odwołania warunkowego zwolnienia; IPN 443/15, k Postanowienie Izby Karnej Sądu Najwyższego z 27 kwietnia IPN 443/12, k. 9. Protokół przesłuchania K. Modzelewskiego z 10 marca 1968.

23 Między celą aresztu a pokojem przesłuchań 637 otwartym. Zaskakujące mogły być pytania: kto pełnił funkcję łącznika z innymi ośrodkami uniwersyteckimi w kraju? oraz kto wchodzi w skład grupy komandosów działających na terenie UW? i jaki jest cel jej działalności89. Na wszystkie pytania odpowiedź była identyczna: odmowa odpowiedzi i wyjaśnień. W pewnym momencie oficer powiedział Modzelewskiemu: przyjęliście taktykę biernej obrony. Taktyka Wasza polega na nieustosunkowywaniu się do pytań mających na celu wykrycie prawdy obiektywnej w oparciu o zebrane w toku dotychczasowego postępowania dowody. Aby umożliwić Wam skorzystanie z przysługującego Wam jako podejrzanemu prawa do składania wyjaśnień i aktywnej obrony cytuję Wam wobec tego fragmenty wyjaśnień podejrzanego Waldemara Kuczyńskiego złożonych do protokołu przesłuchania w dniu 14 marca. Tu następował cytat z niezmiernie ogólnego wyjaśnienia Kuczyńskiego, że był asystentem na UW, że udzielał się w klubie dyskusyjnym, gdzie w 1963 r. poznał Modzelewskiego, u którego w domu jednak nie bywał, a ostatnio spotkał go na sylwestrze 1967/68 u Smolarów. Modzelewski odpowiedział, że nie ma nic do wyjaśnienia ani ustosunkowania się90. Wyjaśnienia Kuczyńskiego były niewinne, ale 14 marca po południu i takich przestał on udzielać, przyjmując taktykę odmowy zeznań. Ten ruch przesłuchującego, stosowany zresztą powszechnie, miał złamać wolę oporu odmawiającego wyjaśnień, skłonić go do refleksji typu: skoro inni mówią, to dlaczego mam milczeć albo skoro inni mówią rzeczy nieprawdziwe lub niebezpieczne, to sprostuję. W tę pułapkę nie dali się złapać ani Kuroń, ani Michnik, Blumsztajn, Lityński, Dajczgewand, Smolar, Karpiński. Modzelewski na tym etapie śledztwa raz tylko, 16 kwietnia, zrelacjonował do protokołu swoje starania o znalezienie zatrudnienia po wyjściu z więzienia. Niemniej w luźnej rozmowie miał przesłuchującemu go kpt. S. Bogalowi wspomnieć o swej znajomości od 1956 r. ze Stefanem Staszewskim, z którym w 1968 r. widział się trzykrotnie, w tym raz był u niego w domu. O żadnych dalszych szczegółach, w tym o treści rozmowy, nie chciał mówić Pytania te zadano Kuroniowi 25 marca. 90 IPN 443/12, k. 42. Protokół przesłuchania K. Modzelewskiego z 28 marca Kuczyński wspomina, że kiedy wrócił na obiad do celi, siedzący z nim razem złodziej recydywista spytał Co było?. Kiedy usłyszał, że takie nieważne pytania, powiedział: I co? Kłapałeś dziobem? Jak kłapałeś dziobem, to cię ugotują. Pamiętaj, nie kłap dziobem. Przeraził mnie i otrzeźwił! Po obiedzie Kuczyński odmówił odpowiedzi na pytania. W. Kuczyński, Trzy anioły stróże, Polityka 2005, nr IPN 0330/327, t. 36, k Notatka służbowa kpt. S. Bogala z marca 1968 (bez daty dziennej). K. Modzelewski zaprzecza, by spotykał się ze Staszewskim, tym bardziej odwiedzał go w domu. Nie poznał go także w 1956 r. Relacja K. Modzelewskiego. Notatka była jednym z elementów budowania sugestii o związkach komandosów ze Staszewskim.

24 638 więzienna trauma 4 kwietnia przeprowadzono rewizję w mieszkaniu Michnika, a 11 kwietnia u Kuronia i u Modzelewskiego. Zdobyto w ten sposób ślady działalności, np. u Kuronia wizytówki kilku osób (m.in. Stefana Kisielewskiego i Macieja Zembatego), kilka wydanych za granicą książek, oryginał depeszy Zarzyckiej dotyczący daty przejazdu Okudżawy z Paryża do Moskwy, list grupy zaprzyjaźnionych studentów z 15 lipca 1965 r. A ponadto, podobnie jak u innych, notesy adresowe i telefoniczne. Materiał ten był podstawą dalszych pytań o zapisane w nich osoby, okoliczności poznania itp. Również w tym wypadku odpowiedzią była odmowa odpowiedzi. Karolowi Modzelewskiemu 6 maja prokurator Pietrasiński postanowił przedstawić zarzuty, że będąc obywatelem polskim, w celu działania na szkodę Państwa Polskiego wszedł w porozumienie z działającą za granicą wrogą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej organizacją pod nazwą IV Międzynarodówka, a w szczególności w latach w Warszawie utrzymywał bezpośrednie oraz korespondencyjne kontakty z emisariuszem wymienionej organizacji Georges em Dobbeleer em ps. Filip, użyczając temuż mieszkania dla odbywania spotkań z werbowanymi do tej działalności osobami i przekazując mu informacje i oceny dotyczące sytuacji społeczno-politycznej oraz gospodarczej w Polsce, a nadto przyjmując od tegoż Dobbeleer a inspiracje polityczne, informacje o działalności IV Międzynarodówki i pomoc w formie środków technicznych (powielacz, matryce) oraz materiałów propagandowych dla siebie i osób z nim współdziałających w prowadzeniu wrogiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności, zmierzającej do utworzenia w Polsce nielegalnej, antypaństwowej organizacji czyli o czyn z art. 5 małego kodeksu karnego. Ponadto, że w czasie do marca 1968 r. w Warszawie brał udział w nielegalnie działającym związku, który zmierzał w drodze wywołania publicznych wystąpień antypaństwowych i antypartyjnych do realizacji opracowanego przez niego i Jacka Kuronia wrogiego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej programu politycznego, czyli o czyn z art. 36 mkk92. Dwa dni później 8 maja Pietrasiński przedstawił analogiczne zarzuty Kuroniowi (różnica dotyczyła tylko użyczenia mieszkania )93. Modzelewski nie przyznał się do tych czynów, oświadczył, że nie utrzymywał kontaktów z IV Międzynarodówką. Aby jednak to odrzucenie oskarżeń nie było gołosłowne, wyjaśnił, że w 1957 r. spotkał się 2 3 razy z korespondentem francuskiego czasopisma literackiego, związanego z Francuską Partią Komunistyczną. 92 IPN 443/12, k Postanowienie o uzupełnieniu i zmianie przedstawionych zarzutów. 93 IPN 443/16, k Postanowienie o uzupełnieniu i zmianie przedstawionych zarzutów.

25 Między celą aresztu a pokojem przesłuchań 639 Rozmawiali o wydarzeniach w Polsce, działalności rad robotniczych. W jakiś czas po jego wyjeździe na mój adres na Starym Mieście zaczęły przychodzić wydawnictwa trockistowskie okresowe i publikacje książkowe z Paryża. W jednym z czasopism był reportaż o radach robotniczych, oparty na rozmowach z kilkoma osobami na UW. Na podstawie lektury tekstu, w którym znalazł swoje choć bez przytaczania nazwiska wypowiedzi, zorientował się, że dziennikarz, z którym rozmawiał, musiał być związany z IV Międzynarodówką. Będąc we Włoszech na stypendium, nie utrzymywał kontaktów z trockistami. Na pytanie o Livia Maitaniego odpowiedział, że go nie zna. Dobbelera poznał w 1959 lub 1960 r., kiedy ten przyszedł do niego do domu, adres otrzymał być może od wspomnianego dziennikarza. Przedstawił się jako działacz belgijskiej organizacji młodzieżowej zaproszony przez KC ZMS. W rozmowie powiedział, że zna Modzelewskiego z relacji owego dziennikarza. Po powrocie Modzelewskiego z Włoch Dobbeler odwiedził go jeszcze dwa lub trzy razy, w rozmowie wziął udział Hass, przyprowadzony przez przyjaciela, którego nazwiska nie ujawni. Hass interesował Dobbelera jako trockista i więzień Workuty i o tym toczyła się rozmowa. Belg wspomniał, że ma wyjść po polsku program IV Międzynarodówki Schyłek i upadek stalinizmu. Nie sądzę, aby była mowa o kolportażu tego programu, zresztą nie byłem tą kwestią zainteresowany zaznaczył. I dodał: Wyjaśniam, że znajomość moja z Dobbelerem nie miała charakteru kontaktu z IV Międzynarodówką, nie przekazywałem niczego danej organizacji ani pisemnie, ani ustnie, ani też on nie występował wobec mnie w charakterze jakiegoś emisariusza. Podkreślił, że informował Dobbelera, że nie jest trockistą. Utrzymywali jednak kontakt, Dobbeler pisywał listy i telefonował, a gdy był w Polsce, to się widywali. Po aresztowaniu Marka Kordosa w połowie 1963 r., kiedy Dobbeler znów go odwiedził, Modzelewski powiedział mu, że mogą się nim interesować władze bezpieczeństwa i wobec tego nie życzy sobie jego wizyt. Dobbeler prosił tylko, by w razie jakichś nieprzyjemności wysłać mu pocztówkę z pozdrowieniami i widokiem krajobrazu z wodą. Miało to oznaczać, by mnie ani nie odwiedzał, ani do mnie nie pisał. Wówczas też dał mi swój adres. Na pytanie śledczego Modzelewski odpowiedział, że Dobbeler nie wiedział, iż z Kuroniem będą pisać program, zresztą w tym czasie nie mieli jeszcze takiego zamiaru94. Modzelewski kontynuował wyjaśnienia dotyczące kontaktu z Dobbelerem w dniach następnych, próbując podważyć i obalić zarzut z art. 5 mkk. Stwierdzał więc, że nie współdziałał nigdy z IV Międzynarodówką ani się z nią nie 94 IPN 0330/327, t. 36, k Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 6 maja 1968; IPN 0330/327, t. 36, k Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 5 czerwca 1968.

26 640 więzienna trauma porozumiewał, nie przyjmował od Dobbelera żadnych broszur ani ich nie kolportował. Wyjaśnił okoliczności poznania Ludwika Hassa na jednym ze spotkań Politycznego Klubu Dyskusyjnego. Opowiedział, że Hass po lekturze programu miał uwagi krytyczne dotyczące jego niezgodności z tezami trockistów. Dyskusja z Badowskim jesienią 1964 r. polegała na tym, że Badowski wskazywał na niezgodne z trockizmem koncepcje dotyczące biurokracji, celu produkcji i inne. Przyznał, że prośba o wypożyczenie powielacza wiązała się z zamiarem wydrukowania programu po jego ukończeniu. Stwierdził, że zeznania Hassa z 1965 r. podporządkowane zostały przyjętej przezeń linii obrony. Nie kolportowali trockistowskiego programu. Byli wręcz niezadowoleni z zainicjowanego przez Hassa rozpowszechniania programu trockistowskiego w tym samym środowisku i na jego obrzeżach, gdyż obawiali się, że może to spowodować zaalarmowanie władz bezpieczeństwa. Groziło to przedwczesnym wykryciem i udaremnieniem naszego przedsięwzięcia. Nie mieliśmy jednak możliwości przeszkodzić zamierzeniom Hassa, ale w pomaganiu mu nie byliśmy absolutnie zainteresowani 95. Odrzucił też zarzut z artykułu 36 mkk, gdyż z żadnymi osobami nie łączyły mnie nigdy nielegalne związki organizacyjne. Ponieważ w zarzucie prokuratorskim była mowa o Liście otwartym, Modzelewski podjął szeroką analizę jego treści, wskazując na liczne wątki sprzeczne z koncepcjami trockistów, co zresztą zauważali i Hass, i Badowski. Obszernie wskazywał na różne inspiracje ideowe programu, a potem Listu, z których najważniejsze były teorie społeczeństw klasowych Marksa, ale wymieniał też współczesnych ekonomistów zachodnich i dorobek ekonomistów polskich z okresu popaździernikowego. Widział pewne zbieżności, ale i różnice, z koncepcjami anarchosyndykalistów czy systemem samorządowym Jugosławii, a także platformą grupy Szlapnikowa z 1921 r. Na koniec oświadczył oszołomionemu jak można sądzić kpt. Bogalowi, że system rad robotniczych występuje w liście otwartym jako element pewnej całości analityczno-programowej, której nie sposób ograniczać do tego jednego postulatu, ani sprowadzać do anarchio-syndykalizmu 96. Podkreślał, że źródła samej koncepcji tkwią nie w trockizmie, wzorach jugosłowiańskich czy anarchosyndykalizmie, ale w postulatach lewicy październikowej z lat , szczególnie jej nurcie związanym z radami robotniczymi. W»liście otwartym«rozwinęliśmy po prostu dawne swe stanowisko w tej sprawie w oparciu o dokonane przez nas przewartościowanie oceny panujących stosunków produkcji, struktury klasowej i systemu politycznego 97. Modzelewski odmówił 95 IPN 0330/327, t. 36, k IPN 0330/327, t. 34, k Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 9 lipca IPN 0330/327, t. 34, k Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 10 lipca Por. też protokoły z 28 maja, 6, 15, 28 czerwca, 9 lipca Oryginały protokołów IPN 443/13.

27 Między celą aresztu a pokojem przesłuchań 641 natomiast ujawnienia osób, którym w marcu 1965 r. wręczył egzemplarze Listu otwartego (prócz tych, o których była mowa w czasie procesu), podania liczby wykonanych kopii czy też rozważań nad tym, w jaki sposób oryginały Listu trafiły do N. Karsov i W. Siły-Nowickiego98. Zeznania w tej sprawie były jedyną możliwością podważenia oskarżenia, które opierało się na dawnych zeznaniach Hassa i częściowo Badowskiego z 1965 r. Zarazem Modzelewski zeznawał w sprawie, która dotyczyła tylko jego i Kuronia, a była próbą wznowienia oskarżenia z par. 5 mkk, co wówczas prokuraturze i MSW się nie udało. Przyjęta taktyka zbijania oskarżeń zarówno co do związków o charakterze organizacyjnym, jak intelektualnym z trockizmem okazała się skuteczna. W całym swoim wywodzie Modzelewski nie dodał żadnego nowego faktu, który nie byłby przedmiotem ustaleń śledztwa z 1965 r., obalał jedynie interpretacje podawane przez Hassa. Agent celny zanotował zresztą uwagę Modzelewskiego, że o sprawie powielacza może mówić, gdyż Badowskiemu i Hassowi nie powinno to zaszkodzić, zostali już bowiem za ten czyn skazani99. Modzelewski nie wymienił żadnego nazwiska nieujawnionego w toku rozprawy sądowej w 1965 r. Całe zeznanie nie dotyczyło w żadnej mierze przygotowań do wystąpień w marcu 1968 r., nie padło nazwisko żadnego ze studentów. Kiedy 19 lipca kpt. Bogal przeczytał Modzelewskiemu fragmenty opracowania Henryka Szlajfera, Modzelewski odrzekł, że są one fałszywe. Zaprzeczył stanowczo, by można mówić o organizacji, a także o jakimś jego formalnym przywództwie. Zażądał wręcz konfrontacji ze Szlajferem. Odmówił potwierdzenia fragmentów z zeznań Andrzeja Mencwela100. Podjął próbę podważenia tezy o dążeniu do jednoczenia lewicy intelektualnej ( nie sądzę, aby pisarzy i naukowców dało się traktować jako pionki w czyjejkolwiek politycznej grze ) i o możliwościach przesyłania tekstów za granicę. Powiedział: Zadane mi pytanie operuje pojęciami quasi instytucjonalnymi (»salon polityczny«,»komandosi«), które nie znajdują odpowiednika w rzeczywistości. Jak już zaznaczałem na temat rozmów i dyskusji politycznych w gronie znajomych wyjaśnień składać nie zamierzam. Zaznaczył jeszcze: przedmiotem śledztwa stały się rozmowy i dyskusje prywatne i stosunki towarzyskie 101. Na kolejnym przesłuchaniu mjr Bogal zaczął zadawać pytania o konkretne spotkania z 1967 r., ulotkę wietnamską, petycję w sprawie Dziadów itp. Na wszystkie takie pytania Modzelewski odpowiadał: Odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie IPN 0330/327, t. 36, k Protokół przesłuchania K. Modzelewskiego z 7 czerwca IPN 0330/327, t. 40, k Doniesienie twc. Artura z 10 maja IPN 0330/327, t. 35, k. 52. Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 19 lipca IPN 443/13, k Protokół przesłuchania K. Modzelewskiego z 23 lipca IPN 443/13, k. 39. Protokół przesłuchania podejrzanego K. Modzelewskiego z 24 lipca 1968.

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt III KO 114/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 23 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Grzegorczyk SSN Jarosław Matras w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2011 r. III PO 10/10

Wyrok z dnia 3 lutego 2011 r. III PO 10/10 Wyrok z dnia 3 lutego 2011 r. III PO 10/10 Prokurator, który zrzekł się stanowiska z powodu powołania do pełnienia funkcji w organach państwowych, ma prawo powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko, choćby

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Józef Dołhy na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 maja 2014 r., sprawy:

Bardziej szczegółowo

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja:

Strona: Organ II instancji: Zaskarżona decyzja: Waldemar Wietrzykowski ul. Jabłeczna 38/1 50-539 WROCŁAW Wrocław, dnia 30.03.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (za pośrednictwem) Minister Administracji i

Bardziej szczegółowo

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy

Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie Matyjek przeciwko Polsce - komunikat prasowy Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił dzisiaj wyrok w sprawie Matyjek przeciwko Polsce (skarga nr 38184/03). Trybunał

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Policja 997 Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/informacje/117195,powracajace-pytania-nr-126092015.html Wygenerowano: Sobota, 28 października 2017, 17:56 Powracające pytania (nr 126/09.2015) W okresie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt IV KK 76/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 sierpnia 2012 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. p o s t a n o w i ł : 1. oddalić wniosek; 2. kosztami sądowymi postępowania o wznowienie obciążyć skazaną. Sygn.

POSTANOWIENIE. p o s t a n o w i ł : 1. oddalić wniosek; 2. kosztami sądowymi postępowania o wznowienie obciążyć skazaną. Sygn. Sygn. akt III KO 45/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Andrzej Ryński na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka Sygn. akt III KK 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 86/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2013 r. SSN Piotr Hofmański (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie.

Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Akta sprawy mogą być udostępnione stronie, która ma prawo ocenić ich wiarygodność i moc dowodową w swojej sprawie. Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowania podatkowe może przejrzeć akta swojej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 57/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 11/09 P O S T A N O W I E N I E Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna na posiedzeniu w składzie: Dnia 29 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sędziowie SN: Sędzia SN Przemysław Kalinowski Jerzy

Bardziej szczegółowo

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy

Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy S p r a w a l e k a r s k a z a k o ń c z o n a Zakończone zostało śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy od grudnia 2008 roku p-ko lekarzom podejrzanym o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt V KK 298/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2017 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 112/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2013 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Dorota Rysińska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Edward Matwijów (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Antoni Kapłon (sprawozdawca) Protokolant Ewa Śliwa.

POSTANOWIENIE. SSN Edward Matwijów (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Antoni Kapłon (sprawozdawca) Protokolant Ewa Śliwa. Sygn. akt : WZ 23/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 czerwca 2006 r. SSN Edward Matwijów (przewodniczący) SSN Wiesław Błuś SSN Antoni Kapłon (sprawozdawca) Protokolant Ewa Śliwa przy udziale

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 52/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 września 2015 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Eugeniusz Wildowicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 274/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński Sygn. akt III KK 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Rafał Malarski (sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 340/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 maja 2014 r. SSN Tomasz Grzegorczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSA del. do SN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt IV KZ 33/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 1 czerwca 2016 r. SSN Zbigniew Puszkarski w sprawie D. P. skazanego z art. 207 1 i in. kk po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI OBRAZAMI POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138699,akt-oskarzenia-w-sprawie-handlu-falszywymi-obrazami.html Wygenerowano: Piątek, 24 lutego 2017, 15:46 AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE HANDLU FAŁSZYWYMI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 452/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) Sygn. akt SNO 15/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy - Sąd Dyscyplinarny w składzie: Dnia 7 sierpnia 2013 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2016 r. SSN Andrzej Ryński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący - sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Włodzimierz Wróbel

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący - sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt KSP 6/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący - sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Włodzimierz Wróbel w sprawie A. T., po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 306/14. Dnia 2 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KK 306/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak SSN Jerzy Steckiewicz Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Sygn. akt SDo 6/15 Poznań, dnia 4 grudnia 2015 roku ORZECZENIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH Wielkopolski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek. Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 215/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel (sprawozdawca) SSA del. do SN Piotr Mirek Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 337/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Protokolant Danuta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 417/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt II KK 291/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 listopada 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 15 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. p o s t a n o w i ł UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. p o s t a n o w i ł UZASADNIENIE Sygn. akt III KK 206/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 189/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2013 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 284/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 czerwca 2008 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski Sygn. akt V KK 138/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lipca 2016 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk

POSTANOWIENIE. SSN Tomasz Grzegorczyk Sygn. akt II KK 301/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2015 r. SSN Tomasz Grzegorczyk w sprawie L. C. skazanego z art. 177 1 i 2 k.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras

POSTANOWIENIE. SSN Jarosław Matras Sygn. akt V KK 453/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 lutego 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych. (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r. Dz.U.2015.716 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z dnia 25 maja 2015 r.) Na podstawie art. 23a 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 207/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2017 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) Sygn. akt III KO 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) w sprawie S. S. skazanego za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 340/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa W. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98

WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 WYROK Z DNIA 13 GRUDNIA 2000 R. II KKN 199/98 Jeżeli sąd przyjmuje, że popełniono przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, to niezależnie od rodzaju skargi i wyrażonej w niej prawnej oceny czynu,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95

Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95 Wyrok z dnia 13 października 1995 r. II URN 44/95 Podstawą nawiązania przez gminę stosunku pracy z kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest powołanie (art. 6 ust. 3 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt I KZP 36/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 27 września 2007 r. Sąd Najwyższy w Warszawie Izba Karna, w składzie następującym: Przewodniczący SSN Stanisław Zabłocki Sędziowie SN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 177/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2013 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 30/15. Dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 30/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2015 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Marta Romańska Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze III Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Umorzenie postępowania podstawy a) zaistnienie przesłanki procesowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 12/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Klugiewicz Sygn. akt V KK 285/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Kazimierz Klugiewicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara Skoczkowska Sygn. akt SDI 62/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 listopada 2016 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2010 R. I KZP 18/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2010 R. I KZP 18/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 24 LISTOPADA 2010 R. I KZP 18/10 Sformułowanie pierwsze zeznanie w postępowaniu sądowym (art. 186 1 k.p.k.) nie odnosi się do sytuacji procesowej, w której sprawa po uchyleniu wyroku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz

POSTANOWIENIE. SSN Wiesław Kozielewicz Sygn. akt IV KK 155/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lipca 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2015 r. sprawy A. S. skazanego z art. 55 ust. 3

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt SDI 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

DO WNIESIENIA KASACJI ROZPOCZYNA PONOWNIE BIEG OD CHWILI ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ STRONĘ Z

DO WNIESIENIA KASACJI ROZPOCZYNA PONOWNIE BIEG OD CHWILI ZAPOZNANIA SIĘ PRZEZ STRONĘ Z Kulikowski przeciwko Polsce wyrok Czwartej Sekcji ETPCz z 19 maja 2009 r. skarga nr 18353/03 dot. Zarzut naruszenia art. 6 Konwencji NIEWYWIĄZANIE SIĘ PRZEZ SĄD APELACYJNY Z OBOWIĄZKU POINFORMOWANIA STRONY,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 327/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Michał Laskowski SSN Roman Sądej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Danuta Bratkrajc Sygn. akt IV KK 248/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2013 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 351/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05

Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05 Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. III SW 67/05 Stwierdzenie, że wyborcy udzielali poparcia, składając podpisy na wykazie zawierającym nazwę komitetu wyborczego, ale bez wskazania imienia i nazwiska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo