Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego"

Transkrypt

1 Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Wersja ujednolicona na podstawie: - Aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego, maj 2012 r, zatwierdzona 22 maja 2012 r. - Aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego, grudzień 2011 r, zatwierdzona 14 grudnia 2011 r. - Wojewódzki planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego, styczeń 2011 r, zatwierdzony 2 marca 2011 r.

2 Spis treści: Wprowadzenie i założenia wstępne... 1 Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia... 2 Sieć komunikacyjna:... 2 Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka Struktura demograficzna: Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa Liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa: Hospitalizacje osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego: Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu oraz centrów urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego i inne Zespoły ratownictwa medycznego- liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci: Łęczna Kraśnik Wola Mysłowska Drelów Ulan-Majorat Krynice Tyszowce Szpitalne oddziały ratunkowe- liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna: Centrum urazowe- rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów urazowych: Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia: Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw: Współpraca jednostek systemu, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy: Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy: Informacja na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy: Informacja na temat personelu pracującego w jednostkach systemu bez względu na formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne): Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego: Planowane na lata nowe jednostki systemu państwowe ratownictwo medyczne: Uwagi i wnioski Spis ilustracji Spis tabel

3 Wprowadzenie i założenia wstępne Wprowadzenie i założenia wstępne Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego został opracowany na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. Zgodnie z przepisami art. 4 ww. ustawy niniejszy plan obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. Przy opracowywaniu Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego przyjęto następujące założenia: - utrzymanie dotychczasowej liczby zespołów ratownictwa medycznego, tj. 88, - utrzymanie dotychczasowych miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, - utworzenie dużych rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, tj. 14, a docelowo 4, - stopniowe zmniejszanie liczby dyspozytorni medycznych do 4. Strona 1

4 Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia Sieć komunikacyjna: Przez obszar województwa przebiegają ważne szlaki komunikacji drogowej i kolejowej łączące takie miejscowości jak: F Warszawa Lublin Zamość Lwów, F Łódź Radom Lublin Chełm Dorohusk, F Białystok Lublin Rzeszów, F Terespol Warszawa, F Tarnów Kraśnik Lublin Znajdują tu się również ważne węzły kolejowe: Lublin, Dęblin, Zamość i Chełm. Miasta województwa przecinają linie kolejowe biegnące w kierunku Warszawy i w głąb kraju ku wschodniej i południowej granicy państwa. Transport kolejowy stanowi poważne źródło zagrożeń z racji dużych ilości przewożonych jednorazowo związków chemicznych. Nadzór nad utrzymaniem dróg krajowych woj. lubelskiego prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Administruje ona siecią dróg krajowych o łącznej długości 980 km. Na sieci tej zlokalizowanych jest 171 szt. mostów i wiaduktów o łącznej długości mb oraz 739 szt. przepustów. Z ogólnej ilości dróg krajowych w sieci jest 324 km dróg międzynarodowych i 385 km dróg ekspresowych. Tabela 1 Zbiorcze zestawienie długości dróg krajowych przedstawia poniższa tabela Nr drogi Odcinek drogi Długość w [km] 2 (Warszawa) gr. woj. Biała Podl. Terespol gr. państwa (Radom) gr. woj. Puławy Kurów Lublin Piaski Chełm Dorohusk gr. państwa (Warszawa) gr. woj. Lublin Zamość Hrebenne gr. państwa (Białystok) gr. woj. Radzyń Podl. Lublin Kraśnik Janów Lub. gr. woj. (Rzeszów) (Kozienice) gr. woj. Dęblin Kock (Siedlce) gr. woj. Łuków Radzyń Podl. Wisznice Sławatycze gr. państwa Koroszczyn Wólka Dobryńska 5 74 (Kielce) gr. woj. Kraśnik Janów Lub. Frampol Szczebrzeszyn Zamość Hrubieszów Zosin gr. państwa (Garwolin) gr. woj. Stoczek Łuk. Łuków Lublin Łęczna Włodawa 82 Ogółem 980 Strona 2

5 Ilustracja 1. Sieć dróg krajowych województwa lubelskiego Strona 3

6 Ilustracja 2. Mapa planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych Strona 4

7 Tabela 2. Przebieg planowanej sieci autostrad i dróg ekspresowych Przez Województwo Lubelskie przebiega 2184,041 km dróg wojewódzkich. Ilustracja 3. Mapa dróg wojewódzkich województwa lubelskiego Strona 5

8 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Tabela 3. Przebieg dróg wojewódzkich województwa lubelskiego Lp. Nr drogi Nazwa drogi Kilometraż od km do km Długość odcinka Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol , Nowe Słowiki - Góra Puławska , Droga Bronowice Łęka - rz. Wisła - Wólka Gołębska - droga , Góra Puławska-Karczunki-Sadłowice-Nasilków-rz.Wisła-Bochotnica-dr , Iłża - Lipsko - Solec n.wisłą - Opole Lubelskie - Bełżyce - Konopnica , L lewa jezdnia , Droga 74 - Zawichost - Kosin (droga 854) , (Droga 777) - Piotrowice - rz. Wisła - Zabełcze - Opoka Duża (droga 854) , Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy , L lewa jezdnia , Siedlce - Stoczek Łukowski , Łuków - Międzyrzec Podlaski , Maciejowice - Sobolew - Żelechów - Łuków , Łuków - Serokomla - Kock , Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno , Sarnaki - Konstantynów - Biała Podlaska , Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm , Chełm - Rejowiec - Krasnystaw , Międzyrzec Podlaski - Parczew - Ostrów Lubelski - Łęczna , Radzyń Podlaski - Suchowola - Żminne , Wisznice - Parczew - Siemień - Lubartów , Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Horodło - Zosin , Kłudzie - rz. Wisła - Kamień - droga , Przewłoka - Wyryki - Adampol , Parczew - Kołacze - Łowcza - Wola Uhruska ,505 Strona 6

9 Lp. Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu oraz centrów urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Nr drogi Nazwa drogi Kilometraż od km do km Długość odcinka Sosnowica Dwór - Łęczna , Klementynów - Ostrów Lubelski , Lublin - Port Lotniczy Świdnik , Droga 48 - Wola Wojcieszowska - rz. Wisła - Borowa (droga 801) , Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol , L lewa jezdnia , Kamień - Józefów , Markuszów - Nałęczów , Sadurki - Bełżyce , Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz , Łucka - Łęczna - Biskupice , Lublin - Nałęczów - Bochotnica , Stacja kolejowa Dęblin Rycice - droga , Wola Rudzka - Poniatowa - Krężnica Okrągła , Chodel - Kraśnik , Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III , Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska , Bychawa - Kębłów , Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz - Sitaniec , Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice , Cyców - Siedliszcze - Marynin - Pawłów - Rejowiec , Stacja kolejowa Zarzeka - droga , Cyców - Wierzbica - Staw , Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw , Chełm - Kraśniczyn - Zamość , Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa ,525 Strona 7

10 Lp. Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu oraz centrów urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Nr drogi Nazwa drogi Kilometraż od km do km Długość odcinka Droga Gołąb Piaski - stacja kolejowa Gołąb , Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn , Droga 801- Stacja kolejowa Puławy Azoty , Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczebrzeszyn , Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska , Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów , Stacja kolejowa Puławy Ruda - droga , Józefówka - Nowosiółki - Witków , Nowy Majdan - Tomaszów Lubelski , Annopol - Kosin - Antoniów - Gorzyce , Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola , Zaklików - Modliborzyce , Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn , Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn , Droga stacja kolejowa Małe Sadurki , Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów , Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec , Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce-Lubaczów-Podemszczyzna-Werchrata-Hrebenne , Naklik - Leżajsk , Raj (droga 754) - rz. Wisła - Piotrawin - droga ,730 Razem: 2184,041 Strona 8

11 Należy nadmienić, iż na terenie województwa nie ma wyznaczonych parkingów dla postoju pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Kierowcy takich pojazdów zatrzymują się w celu postoju w miejscach do tego nieprzeznaczonych, stwarzając dodatkowo zagrożenie dla otoczenia. Natomiast brak stosownych przepisów prawnych powoduje, że nie wszyscy przewoźnicy zgłaszają transporty materiałów niebezpiecznych, dlatego też dane posiadane przez stosowne służby nie są pełne. Lotniska istniejące na terenie województwa (np. w Świdniku k/lublina, w Radawcu, w Dęblinie) wykorzystywane są głównie dla potrzeb lokalnych lub wojskowych, a nie w transporcie materiałów niebezpiecznych. W pozostałych częściach województwa występują jedynie korytarze powietrzne, niemniej powoduje to istnienie na terenie województwa zagrożeń związanych z ruchem lotniczym. Ilustracja 4. Korytarze powietrzne nad województwem lubelskim. Strona 9

12 Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów dużego ryzyka Głównym ośrodkiem miejskim województwa jest Lublin - stolica województwa, który jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i naukowym, obejmującym zasięgiem swego oddziaływania całą wschodnią Polskę. W 19 lubelskich wyższych uczelniach (w tym 12 niepaństwowych) uczy się około studentów. Oprócz Lublina miastami na prawach powiatu są: Biała Podlaska, Chełm i Zamość, które również stanowią duże skupiska ludzkie. W roku 2008 zaobserwowano wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym zarówno w mieście jak i na wsi, spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym zarówno w mieście jak i na wsi, wzrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym w mieście oraz spadek ilości osób w wieku poprodukcyjnym na wsi. Ocena zagrożenia województwa lubelskiego czasu pokojowego. Największe zagrożenia województwa lubelskiego w okresie pokoju mogą powstać w wyniku: 1. Katastrof naturalnych 2. Awarii technicznych związanych z rozwojem cywilizacyjnym 3. Sytuacji kryzysowych wywołanych źródłami społecznymi Ad. 1) a) powodzie, b) zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, c) pożary, d) masowe występowanie szkodników i chorób roślin, e) masowe choroby zwierząt, f) choroby zakaźne ludzi, g) gwałtowne zjawiska atmosferyczne: silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, h) susze, i) długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, j) śnieżyce, k) osuwiska ziemi. Strona 10

13 Ad. 2) a) skażenia Materiałami Niebezpiecznymi (MN), b) wypadki komunikacyjne mogące mieć charakter masowy lub katastrofy drogowe i kolejowe, c) zagrożenia radiacyjne, d) katastrofy budowlane i lotnicze. Ad. 3) a) działania terrorystyczne, b) masowe protesty społeczne. Ad. 1) a. Zatopienia terenu mogące powstać w wyniku powodzi. Na terenie województwa zatopienia mogą powstać głównie w dolinach rzek Wisły (120 km), Wieprza (202 km), Bugu (208 km), Krzny (114 km), Tanwi (80 km), Huczwy (79 km), kanału Wieprz-Krzna (140 km), Świdra (20 km). Istnieje zagrożenie katastrofalnymi zatopieniami w wyniku zniszczenia zapory czołowej Zalewu Zembrzyckiego, który znajduje się na południowym obrzeżu Lublina. Powstaną skutki mechanicznego niszczenia czołem fali o wys. 1,5-3 m oraz deformacji naturalnych przepływów rz. Wieprz i Bystrzyca. Niekontrolowany gwałtowny wypływ mas wody może zatopić dolinę rz. Bystrzycy w m. Lublin w rejonach ulic: - Wapienna, Przeskok, Dzierżawna, Ciepła - Park Ludowy i teren po Cukrowni Lublin - Al. Zygmuntowskie, Rusałka - Kąpielowa i Bronowicka oraz teren ogródków działkowych PODZAMCZE i KALINA. Powódź w dolinie rz. Bystrzyca może spowodować cofanie się wód rz. Czerniejówka i Czechówka oraz podniesienie ich poziomu o 2-3 m. Zagrożonych powodziowo może być ok osób. W wyniku wylania rz. Bug może być zatopiona północno-wschodnia część miasta Włodawa, a wylania rz. Wieprz mogą ulec częściowemu zalaniu niektóre ulice znajdujące się głównie w północno-wschodniej części Krasnegostawu. Zagrożone powodzią są następujące miasta i gminy woj. lubelskiego leżące nad rzekami: Strona 11

14 1) rz. Wisła gm. Annopol, Józefów, Łaziska, Wilków, Janowiec, Kazimierz Dolny, Puławy m. i gm., Dęblin, Stężyca (10 m. i gm.); 2) rz. Bug gm. Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów, Horodło, Dubienka, Dorohusk, Ruda Huta, Wola Urhuska, Włodawa, Hanna, Sławatycze, Kodeń, Terespol, Rokitno, Janów Podl., Konstantynów (16 gm.); 3) rz. Wieprz gm. Tarnawatka, Krynice, Krasnobród, Adamów, Zwierzyniec, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz, Izbica, Krasnystaw m.in. gm., Łopiennik Górny, Trawniki, Milejów, Łęczna, Spiczyn, Serniki, Lubartów m.in. gm., Niedźwiada, Ostrówek, Firlej, Kock, Jeziorzany, Michów, Baranów, Ułęż, Żyrzyn, Ryki, Dęblin (30 m. i gm.); 4) rz. Tanew gm. Biszcza I, Księżpol, Łukowa, Obsza, Susiec (5 gm.); 5) rz. Huczwa gm. Łaszczów, Tyszowce, Werbkowice, Hrubieszów (4 gm.); 6) kanał Wieprz-Krzna gm. Rejowiec Fabr., Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podl., Drelów (13 gm.); 7) rz. Krzna gm. Łuków, Kąkolewnica Wsch., Drelów, Międzyrzec Podl., Biała Podl. m. i gm., Zalesie, Terespol (8 m. i gm.); 8) rz. Bystrzyca Szastarka, Zakrzówek, Strzyżewice, Lublin m., Wólka, Spiczyn (6 m. i gm.). Na terenie woj. lubelskiego zagrożonych jest łącznie 92 miast i gmin. Trzy rzeki tj. Wisła, Bug i Wieprz płynące na obrzeżach województwa i w centrum odwadniające znaczne obszary kraju prowadzą stosunkowo duże ilości wody, stanowią największe zagrożenie powodziowe związane z nagłym przyborem wód mogącym zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych opadów występujących w okresie wiosennym, a także zatorami kry. W wyniku znacznego wezbrania wód tych rzek i przekroczenia stanów alarmowych, mogą wystąpić następujące zagrożenia, tj.: - przelanie wód przez koronę wałów spowodowane wyższym poziomem fali powodziowej od obwałowań i zalania okolicznych terenów, - przecieki i przesiąkanie wałów spowodowane wystąpieniem długiej fali powodziowej i długotrwałym jej oddziaływaniem na obwałowania, które nie są w najlepszym stanie technicznym, - przerwanie wałów na skutek znacznego naporu wód fali powodziowej w miejscach ich osłabienia i w meandrach rzecznych, Strona 12

15 - spiętrzenie i cofnięcie się wód dopływów, wskutek czego możliwe zalanie terenów ich dorzeczy. Najbardziej narażonymi na skutki w/w zagrożeń są nisko położone miejscowości i tereny umiejscowione w bliskim sąsiedztwie tych rzek, takie jak np.: Łożysko rz. Wisły: - okolice miejscowości: Nieszawa, Wymysłów, Bór, Rybitwy, w gm. Józefów n/wisłą - okolice miejscowości: Kępa Gostecka, Braciejowice, Las Dębowy, w gm. Łaziska - okolice miejscowości: Kol. Wilków, Wilków, Żmijowiska, Kosiorów, Wólka Polanowska, Dobre, w gm. Wilków - okolice miejscowości: Janowiec, Kazimierz Dolny, Bochotnica, Parchatka, Puławy, Góra Puławska, Łęka, Wólka Protecka, Gołąb, Borowa, Stężyca. - okolice miejscowości: Opoczka, Zabełcze, Janiszów, Borów, Wałowice, Popów, Łożysko rz. Wieprz: Świeciechów Duży, Słupia Nadbrzeżna w gm. Annopol. - okolice miejscowości: Składów, Baranów w gm. Baranów - okolice miejscowości: Drążgów, Białki Dolne i Górne w gm. Ułęż - okolice miejscowości: Strzyżowice, Kośmin, Obłapy w gm. Żyrzyn - okolice miejscowości: Sędowice, Bobrowniki, Masów w gm. Ryki. Łożysko rz. Bug: - okolice miejscowości: Starosiele, Dubienka, Uhańka w gm. Dubienka - okolice miejscowości: Kolemczyce, Dorohusk, Okopy, Świerże, Derdyszcze, Husynne w gm. Dorohusk - okolice miejscowości: Stulno, Bytycz w gm. Wola Uhruska - okolice miejscowości: Hniszów, Marysin, Sosnowiec, Jamno w gm. Ruda Huta - polder o pow. 38,5 km2 w gm. Terespol - gm. Sławatycze, Hanna, Kodeń Zagrożenie stwarza też zbiornik retencyjny w okolicach kanału Wieprz-Krzna (j. Krzczeń) i zalew w Nieliszu koło Zamościa. Ad. 1) c. Pożary. Pożary należą do najczęściej występujących zagrożeń w okresie pokoju. Zagrożenie pożarowe występuje szczególnie w rejonach miejskich. Strona 13

16 Zagrożone pożarem są również urządzenia gazociągowe w strefie przyległej do rz. Wisła, trasa gazociągu koło Krasnegostawu, Hałowczyce Biała Podl. Miedzyrzec Podl. Radzyń Podl., gazociągi w m. Krzywda, Stanin, Łuków, Kłoczew, Lubaczów Komarów Zamość Krasnystaw, urządzenia kopalni węgla w Bogdance, torfowiska w gm. Ludwin (30 ha), kompleks torfowiskowy ha tzw. Krowie Bagno ciągnie się 14 km w kierunku płn-wsch. od m. Urszulin, torfowiska węglanowe zaliczane do rezerwatów przyrody Bagno Serebryskie i Brzeźno k/ Chełma. Stan zagrożenia może zaistnieć na skutek awarii armatury wchodzącej w skład sieci gazowych (np. na skutek dużych mrozów, skorodowania, bądź uszkodzenia mechanicznego gazociągów przy prowadzeniu prac ziemnych). W województwie są rejony o dużym zagrożeniu pożarem przestrzennym głównie w kompleksach leśnych kat. A, B, C i miastach województwa. Na zwiększenie zagrożenia pożarowego w sposób istotny wpływają warunki pogodowe, rodzaj i wiek drzewostanu, zwiększony ruch turystyczny w kompleksach leśnych. Poza tym duże pożary mogą powstać na stacjach rozrządowych w Lublinie, Puławach, Dęblinie, Łukowie, Zawadzie, Rejowcu Fabrycznym, w składach pociągów towarowych przewożących paliwa, smary i inne materiały łatwopalne, w składnicach paliw w m. Lublin, Puławy, Kraśnik, Małaszewicze, Międzyrzec Podlaski, Parczew, w granicznym Suchym Porcie Przeładunkowym w Małaszewiczach (przeładunek 23 tys. ton masy/dobę, 7 terminali przeładunkowych), a także na stacjach paliw, których w województwie jest ok Ad. 1) e, f. Zagrożenia zakażeniem biologicznym występującym na terenie województwa lubelskiego mogą być powodowane głównie poprzez zakażone dzikie zwierzęta, wędrówki ptaków drapieżnych, obrót handlowy zwierzętami domowymi w punktach skupu oraz w wyniku nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny i profilaktyki przez ludzi, a także w stosunku do zwierząt domowych. Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród ludzi należy zaliczyć: wściekliznę, wąglik, włośnicę oraz salmonellozę. Do najbardziej groźnych chorób mogących wystąpić wśród zwierząt należą: Strona 14

17 wścieklizna wśród dzikich zwierząt, pomór trzody chlewnej, pomór królików, cholera drobiu, otręt koni i bydła, a ostatnio kleszczowe zapalenie opon mózgowych i boreliozę przenoszone przez kleszcze. Problemem może też być przemyt różnego rodzaju zwierząt spoza granic państwa: począwszy od żółwi, psów, kóz, a skończywszy na płazach i gadach, które niesprzedane są wypuszczane w lesie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Ad. 1) g-k. Inne klęski żywiołowe o skali katastrofalnej spowodowane klęskami przyrody. Klęski żywiołowe to częste zjawiska w świecie. Są przyczyną ogromnych zniszczeń, strat materialnych oraz śmierci ludzi w skali większej niż straty i zniszczenia poniesione w wielu wojnach. Są to powodzie, pożary, huragany, długotrwałe susze, silne mrozy i ulewy, epidemie i inne zjawiska, które współczesny człowiek już umie przewidzieć, lecz nie potrafi stawić im czoła. Klęska śnieżycy może znacznie lub całkowicie unieruchomić, ewentualnie utrudnić komunikację kolejową i drogową, dojazd pracowników do ZP, dowóz zaopatrzenia oraz dojazd służb komunalnych, pogotowia, straży pożarnej, policji i FOC. Huragany z ulewami silne wiatry o szybkości powyżej 100 km/h w połączeniu z ulewami mogą uszkodzić budynki mieszkalne, gospodarcze, konstrukcje przemysłowe i infrastrukturę miejską, linie energetyczne wysokiego napięcia, linie telefoniczne napowietrzne, a także spowodować straty sanitarne i bezpowrotne w ludziach i zwierzętach hodowlanych. W przypadku tego typu zdarzeń każdorazowo należy przeprowadzić ewakuację ludności z zagrożonych obiektów i budynków zgodnie z decyzją kierującego AR. Ewakuację zagrożonej ludności należy przeprowadzić do obiektów użyteczności publicznej, a przede wszystkim do placówek oświatowych znajdujących się poza strefą zagrożenia (szczególnie w warunkach zimowych). Ad. 2) a. Największe realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców województwa oraz środowiska naturalnego człowieka stanowią Materiały Niebezpieczne stosowane w 105 zakładach pracy woj. lubelskiego. Materiały Niebezpieczne z chwilą niekontrolowanego wydostania się do otoczenia będą powodowały straty bezpowrotne i sanitarne ludności, straty w gospodarce rolno-hodowlanej oraz skażenia terenu, wody i powietrza. Strona 15

18 Niezależnie od MN stosowanego w ZP realną groźbę stanowi możliwość powstania rozległych stref skażeń wzdłuż dróg i torów w wyniku kolizji drogowych w czasie przewozu MN transportem kołowym lub kolejowym przez obszar województwa. Należy się liczyć z zagrożeniem województwa lubelskiego ze strony ZP sąsiednich województw posiadających MN. Zasięg rozprzestrzeniania się MN zależy od ilości, własności fizyko-chemicznych, warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie atmosferycznej oraz od charakteru zabudowy i rzeźby terenu. Średni zasięg skażenia MN może wynosić do 1,5 km, a toksyczne oddziaływanie na ludzi i środowisko może trwać w czasie do kilkunastu godzin. Należy się liczyć, że z chwilą niekontrolowanego masowego wystąpienia tych środków straty wśród ludności i gospodarki rolno-hodowlanej mogą być bardzo duże. Ilość kursów przewozów MN w województwie koleją ok. 160 w roku,a transportem samochodowym ok w ciągu roku (z samych Z.A. w Puławach ok kursów). Cysterna kolejowa zawiera od kilkunastu ton do ok. 100 ton; cysterna samochodowa od kilku ton do około 40 ton MN. Do potencjalnych przyczyn zaistnienia w obrębie województwa nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska można zaliczyć: - niebezpieczne substancje chemiczne magazynowane i przetwarzane w zakładach przemysłowych województwa, - substancje chemiczne przewożone transportem kolejowym i drogowym, - inne trudne do przewidzenia sytuacje jak np. porzucenie nieznanych substancji chemicznych, butli w przypadkowych miejscach, wylanie substancji chemicznych do ścieków wodnych, kanalizacji itp. W województwie lubelskim szczególna koncentracja źródeł niebezpiecznych występuje na terenie miast uprzemysłowionych, głownie: Lublina, Puław, Kraśnika, Lubartowa, Chełma, Zamościa, Białej Podlaskiej, Łukowa, Włodawy, Krasnegostawu. W oparciu o realizowane czynności kontrolno-rozpoznawcze ustalono, że na terenie województwa znajduje się ponad 13 zakładów, które użytkują substancje chemiczne. W zakładach tych najczęściej występują 24 związki chemiczne stwarzające poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. W największych ilościach występują: Strona 16

19 1) amoniak 2) chlor 3) propan-butan 4) kwas siarkowy 5) kwas solny 6) kwas azotowy 7) kwas fosforowy 8) dwutlenek siarki 9) oleum 10) benzen Największe ilości MN przechowywane, używane i wytwarzane w procesie technologicznym znajdują się w ZP w następujących miastach: 1) Lublin 26 ZP 2) Chełm 6 ZP 3) Biała Podlaska 2 ZP 4) Zamość 4 ZP 5) Puławy 3 ZP 6) Parczew 4 ZP 7) Krasnystaw 3 ZP 8) Łuków 3 ZP 9) Włodawa 3 ZP 10) Kraśnik 4 ZP 11) Lubartów 4 ZP 12) Radzyń Podlaski 3 ZP Dla zakładów, w których ilości substancji chemicznych w przypadku awarii mogą stworzyć strefy skażenia wykraczające poza granice zakładów lub stwarzające zagrożenia dla życia ludzkiego bądź środowiska, opracowane zostały Sposoby postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia. Opracowane Sposoby postępowania... zostały uzgodnione z właściwym terenowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Sposoby postępowania zawierają algorytmy postępowania podmiotu, który zobowiązany jest do podjęcia działań ratowniczych w celu ograniczenia bądź zmniejszenia Strona 17

20 emisji substancji chemicznych. Poszczególne zakłady dysponują zróżnicowaną ilością sił i środków własnych począwszy od podstawowego sprzętu ochrony dróg oddechowych poprzez ubrania gazoszczelne do wyspecjalizowanych służb ratowniczych. Transport kolejowy stanowi również poważne źródło zagrożeń z racji dużych ilości przewożonych jednorazowo związków oraz niejednokrotnie poważnych niedociągnięć w warunkach realizacji transportu. Awarie z reguły występują w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub korozji armatury i walczaków cystern, połączonych z niekontrolowanym wyciekiem substancji niebezpiecznych. Z informacji otrzymanych z Dyrekcji Okręgu Infrastruktury Kolejowej wynika, że do najbardziej zagrożonych miejsc można zaliczyć linię kolejową: - Warszawa Siedlce Łuków Międzyrzec Podl. Biała Podl. Terespol, - Stalowa Wola Kraśnik Lublin Lubartów Parczew Łuków Międzyrzec Podl. Biała Podl. Terespol, - Warszawa Dęblin Puławy Lublin Chełm Dorohusk, - Dęblin Puławy Lublin Rejowiec Fabr. Krasnystaw Zamość Hrubieszów, - Lublin Rejowiec Fabr. Krasnystaw Zamość Lubycza Królewska, oraz stację przeładunkową zespół przejść granicznych Kukuryki Terespol Sławatyczne, stację rozrządową Lublin Tatary, stację kolejową Puławy Azoty, Dęblin, Łuków, Zawada, Bartatycze, Zwierzyniec, Bełżec, Rejowiec. Teren województwa jest też zagrożony od zakładów pracy w sąsiednich województwach np. z woj. podkarpackiego z m. Nowa Sarzyna Z-dy Chemiczne z 10 t Cl 2 (w odl. 10 km od granicy woj.). Poważne zagrożenie stanowi także transport substancji niebezpiecznych w ruchu drogowym. Wynika to głównie z: - dużej ilości przewożonych substancji, - większej różnorodności w porównaniu z transportem kolejowym. Substancje, których nie podejmie się przewozić kolej, przewożone są transportem drogowym, - braku wyznaczonych i oznakowanych tras, parkingów, - złego stanu technicznego środków transportu, - nieprzestrzeganie przepisów ADR w przewozie materiałów niebezpiecznych, - dużego zagrożenia kolizjami na drogach, Strona 18

21 - braku świadomości spedytorów i przewoźników o skutkach zagrożeń. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, że transportem drogowym, w skali roku, przewożone są następujące ilości substancji po drogach: Tarnów Kraśnik Lublin chlor, kwas solny, azotowy i siarkowy, formalina i woda amoniakalna 195 t Puławy na cały kraj amoniak, kwas azotowy, siarkowy, woda amoniakalna, dwutlenek siarki 1075 t Opole Śląskie Puławy Lublin cyjanki 4 t Tarnowskie Góry Kraśnik Lublin sole hartownicze 12 t Kędzierzyn Koźle Puławy Lublin amoniak 6 t Toruń Ryki Lublin kwas solny 24 t Oświęcim Puławy Lublin kwas siarkowy, azotowy, solny 60 t Lubań Ryki Lublin kwas fluorowodorowy 24 t Łódź Puławy Lublin kwas siarkowy, fosforowy 8 t Gliwice Puławy Lublin kwas solny, fosforowy, amoniak 3 t Płock Ryki Lublin tlenek etylenu 12 t Brzeg Dolny Puławy Lublin kwas azotowy, siarkowy 24 t Włocławek Ryki Lublin amoniak 3 t Siedlce Łuków amoniak Radzyń Podl. Łuków Siedlce amoniak Ad. 2) c. Zagrożenie terenu województwa lubelskiego substancjami promieniotwórczymi może nastąpić w wyniku uwolnienia substancji promieniotwórczych podczas awarii reaktorów jądrowych zlokalizowanych w kraju i poza jego granicami lub podczas przewozu. Skażenia radiologiczne na teren województwa mogą napłynąć poprzez górne warstwy atmosfery (powietrze) oraz naturalne układy wodne. Stopień zagrożenia zależy od ilości oraz składu izotopowego substancji promieniotwórczych, rozmiaru awarii, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych (zwłaszcza podczas awarii reaktorów jądrowych). W promieniu ok. 500 km od granic RP znajduje się w Europie 26 EJ. W całej Europie liczba EJ wynosi 89 (228 reaktorów jądrowych i 57 reaktorów jądrowych projektowanych). Strona 19

22 W województwie lubelskim pracuje 56 ZP z substancjami promieniotwórczymi (źródła promieniowania to przeważnie kobalt, cez) - elektrociepłownie, szpitale, kotłownie, instalacje alarmowe, p/pożarowe i stanowią zagrożenie miejscowe skaż. promieniotwórczego. Lokalne skażenia radiologiczne mogą wystąpić w wyniku ewentualnego przemytu materiałów radioaktywnych przez przejścia graniczne. Ad. 2) d. Katastrofy budowlane i lotnicze oraz komunikacyjne. Katastrofy budowlane mogą powstać podczas obsunięcia się ziemi, wybuchu gazu lub dywersji, szczególnie w budynkach wysoko-kondygnacyjnych (wieżowcach lub mrówkowcach). Mogą być spowodowane następującymi czynnikami: huragany, silne wiatry, ulewne deszcze, śnieżyce o charakterze klęski, podmywanie. Zburzenie budynków może spowodować wybuch gazu opałowego wydobywającego się z niesprawnej instalacji gazowej w sposób niekontrolowany. Na terenie województwa zlokalizowane jest lotnisko wojskowe Wyższej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie i trzy aerokluby: Aeroklub Lubelski w Radawcu, Aeroklub Świdnik w Świdniku i Aeroklub Ziemi Zamojskiej w Zamościu. Przeloty statków powietrznych sił zbrojnych, aeroklubów, lotniczej kolumny sanitarnej, zespołu usług agrolotniczych stwarzają możliwość katastrofy nad terenem zabudowanym i niezabudowanym. Katastrofy komunikacyjne przez teren województwa przebiegają szlaki kolejowe o dł. ok. 580 km, po których przewozi się m.in. MN i materiały niebezpieczne, głównie po trasach: - Zaklików Kraśnik Lublin Lubartów Parczew Łuków Warszawa lub Łuków Międzyrzec Podl. Biała Podlaska Terespol, - Warszawa Siedlce Łuków Międzyrzec Podl. Biała Podlaska Terespol, - Warszawa Dęblin Puławy Lublin Chełm Dorohusk, - Warszawa Dęblin Puławy Lublin Rejowiec Fabr. Krasnystaw Zamość Hrubieszów lub Zamość Lubycza Królewska. Przez województwo przebiegają drogi: Nr 2, 12, 17, 19, 63, 74, 76, 82 - krajowe. Nasilenie ruchu samochodowego na trasach przelotowych i miejskich stwarza możliwość kolizji drogowych również w zwartej zabudowie, szczególnie niebezpiecznych przy przewozie MN. Długość dróg, po których przewozi się MN wynosi w woj. ok. 620 km. Dwa nowe korytarze powietrzne nad Lubelszczyzną: 1. z Finlandii nad Suwałkami przebiega ok. 30 km na wsch. od Lublina, Strona 20

23 2. płn.-zach. Słubice z Ustil i ok. 5 km od Hrubieszowa, z Azji ze wsch. z Kijowa do Glasgow i Nowego Yorku /Europa Zach. i Ameryka Płn./, wysokość lotu ok m, Wyżej wymienionymi korytarzami dokonuje się ok. 50 lotów w miesiącu. 3. trasa Grudziądz, na płd. od Warszawy i kończy się k/ Hrubieszowa, z Europy Zach. do Azji i Australii /Pekin, Seul, Moskwa, wysokość lotu m, V= 900 km/h, latają Boening 737 / os./, Boening 747, IŁ-62, Airbusy, z Mińska największy transportowy samolot świata AN-225 MRIJA Tym korytarzem dokonuje się ok. 160 lotów w miesiącu. W sumie dokonuje się ok. 210 lotów nad województwem w miesiącu. Tabela 4. Zagrożenie w ruchu drogowym w okresie 12 miesięcy w latach Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje Zdarzeń ogółem Ofiar ogółem Wskaźnik zabitych ogółem na 100 wypadków wyniósł 15,2, a wskaźnik ofiar ogółem 143,0. W roku ubiegłym porównywalne wskaźniki wynosiły odpowiednio: 15,8 i 141,0. Tabela 5. Wskaźniki zdarzeń drogowych w latach Jednostka Wskaź. zabit. Wskaź. zabit. Wskaźnik ofiar Wskaźnik ofiar ogółem 2009 ogółem Ogółem województwo 15,2 15,8 143,0 141,0 KMP BIAŁA PODLASKA 21,1 19,4 140,8 144,8 KPP BIŁGORAJ 22,6 12,0 151,2 127,0 KMP CHEŁM 14,9 27,1 151,2 148,1 KPP HRUBIESZÓW 13,2 7,4 147,2 150,0 KPP JANÓW LUBELSKI 20,0 19,5 137,5 141,5 KPP KRASNYSTAW 21,4 32,1 202,4 152,8 KPP KRAŚNIK 6,8 17,6 141,4 150,0 KPP LUBARTÓW 28,8 20,9 147,5 146,4 Strona 21

24 Jednostka Wskaź. zabit. ogółem 2009 Wskaź. zabit. ogółem 2008 Wskaźnik ofiar Wskaźnik ofiar KPP PUŁAWY 13,8 16,2 135,0 145,3 KPP ŁĘCZNA 19,1 33,3 121,3 129,4 KPP ŁUKÓW 15,9 14,0 153,3 154,2 KMP LUBLIN 11,7 11,3 135,9 131,5 KPP OPOLE LUBELSKIE 25,5 16,7 130,9 155,0 KPP PARCZEW 17,1 16,2 142,9 140,5 KPP RADZYŃ PODLASKI 13,3 19,1 142,2 157,4 KPP RYKI 18,6 12,9 157,6 148,5 KPP ŚWIDNIK 21,4 21,2 173,8 130,3 KPP TOMASZÓW LUB. 12,7 5,9 138,7 143,1 KPP WŁODAWA 16,7 17,5 153,3 135,0 KMP ZAMOŚĆ 10,4 13,7 138,7 133,2 Stan zagrożenia na obszarach powiatów. Stan bezpieczeństwa na obszarach powiatów oraz ich udział w skali województwa przedstawia poniższa tabela. Tabela 6. Statystyka ilości wypadków wg jednostek i miejsca zdarzenia STATYSTYKA ILOŚCI WYPADKÓW WG JEDNOSTEK I WG MIEJSCA ZDARZENIA WYPADKI ZABICI RANNI Ogółem % 2008 =100% Ogółem % 2008 =100% Ogółem % 2008 =100% OGÓŁEM ,0 88, ,0 85, ,0 90,4 KMP BIAŁA PODLASKA 147 7,0 89,1 31 9,7 96, ,6 85,0 KPP BIŁGORAJ 84 4,0 84,0 19 6,0 158, ,0 93,9 KMP CHEŁM 121 5,8 91,0 18 5,7 50, ,2 103,1 KPP HRUBIESZÓW 53 2,5 98,1 7 2,2 175,0 71 2,7 92,2 KPP JANÓW LUBELSKI 40 1,9 97,6 8 2,5 100,0 47 1,8 94,0 KPP KRASNYSTAW 42 2,0 79,2 9 2,8 52,9 76 2,8 118,8 KPP KRAŚNIK 133 6,4 130,4 9 2,8 50, ,7 132,6 KPP LUBARTÓW 80 3,8 72,7 23 7,2 100,0 95 3,6 68,8 KPP PUŁAWY 160 7,6 108,1 22 6,9 91, ,3 101,6 KPP ŁĘCZNA 47 2,2 92,2 9 2,8 52,9 48 1,8 98,0 KPP ŁUKÓW 107 5,1 100,0 17 5,3 113, ,5 98,0 Strona 22

25 STATYSTYKA ILOŚCI WYPADKÓW WG JEDNOSTEK I WG MIEJSCA ZDARZENIA WYPADKI ZABICI RANNI Ogółem % 2008 =100% Ogółem % 2008 =100% Ogółem % 2008 =100% KMP LUBLIN ,1 83, ,0 85, ,5 85,9 KPP OPOLE LUBELSKIE 55 2,6 91,7 14 4,4 140,0 58 2,2 69,0 KPP PARCZEW 35 1,7 94,6 6 1,9 100,0 44 1,6 95,7 KPP RADZYŃ PODLASKI 90 4,3 95,7 12 3,8 66, ,3 89,2 KPP RYKI 59 2,8 58,4 11 3,5 84,6 82 3,1 59,9 KPP ŚWIDNIK 42 2,0 63,6 9 2,8 64,3 64 2,4 88,9 KPP TOMASZÓW LUB ,8 92,8 18 5,7 200, ,7 85,2 KPP WŁODAWA 30 1,4 75,0 5 1,6 71,4 41 1,5 87,2 KMP ZAMOŚĆ 163 7,8 85,8 17 5,3 65, ,8 92,1 Tabela 7. Liczba wypadków i ich skutki w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 JEDNOSTKA WYPADKI ZABICI RANNI wzrost spadek wzrost spadek wzrost spadek OGÓŁEM KMP BIAŁA PODLASKA KPP BIŁGORAJ KMP CHEŁM KPP HRUBIESZÓW KPP JANÓW LUBELSKI KPP KRASNYSTAW KPP KRAŚNIK KPP LUBARTÓW KPP PUŁAWY KPP ŁĘCZNA KPP ŁUKÓW KMP LUBLIN KPP OPOLE LUB KPP PARCZEW KPP RADZYŃ PODL KPP RYKI KPP ŚWIDNIK Strona 23

26 JEDNOSTKA WYPADKI ZABICI RANNI wzrost spadek wzrost spadek wzrost spadek KPP TOMASZÓW LUB KPP WŁODAWA KMP ZAMOŚĆ Strona 24

27 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Tabela 8. Wykaz zakładów, w których występują substancje niebezpieczne Lp Nazwa obiektu, adres Powiat Rodzaj substancji niebezpiecznych Max. ilość [T] Sposób składowania Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. w Płocku Zakład Magazynowania Paliw nr 22 w Małaszewiczach "GASPOL" S.A. Terminal Przeładunku Gazów Płynnych Małaszewicze "BIALCHEM-TRANS" Sp. z o.o. Stacja Przeładunku Gazu Wólka Dobryńska 159 "CTL Południe" Sp. z o.o. Terminal Przeładunkowy w Podsędkowie "TRANSGAZ" S.A. Terminal Gazów Skroponych Wólka "PROGAS EUROGAZ" Terminal Zaborze Sp. z o.o. bialski bialski benzyny olej napędowy propan-butan metanol ,5 bialski propan-butan 1911 zbiorniki nadziemne, podziemne i cysterny cysterny, zbiorniki zbiorniki podziemne i cysterny bialski propan-butan 0 cysterny bialski propan-butan 1700 bialski propan-butan 1030,5 cysterny, zbiorniki cysterny, zbiorniki Uwagi Przeładunek wstrzymany od r. 7. Terminal Przeładunkowo-Składowy ALEKSANDRA w Małaszewiczach, Przedsiębiorstwo Handlowe Budownictwa TRASA sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 w Białej Podlaskiej bialski propan-butan 2400 cysterny, zbiorniki Strona 25

28 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Lp Nazwa obiektu, adres Powiat Rodzaj substancji niebezpiecznych Max. ilość [T] Sposób składowania Uwagi 8. Baza Przeładunku Gazu Płynnego w Małaszewiczach - PUH AGROSTOP sp. z o.o. w Terespolu bialski propan-butan 700 cysterny, zbiorniki 9. TEZET Sp. z o.o. w Lublinie Terminal Przeładunkowy Brzeźno k/chełma chełmski propan-butan propylen 3000 cysterny zbiorniki naziemne Operator Logistyczny Paliw Płynnych 10. Sp. z o.o. w Płocku chełmski Baza Paliw nr 13 w Zawadówce olej napędowy ropa naftowa propan butan propylen butylen benzen propan-butan cysterny zbiorniki naziemne "GASPOL" S.A. Rozlewnia Gazu Lubartów lubartowski ul. Gazowa 1 propan-butan propan metanol olej napędowy ,5 25 zbiorniki, cysterny, butle Strona 26

29 jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Lp Nazwa obiektu, adres Powiat Rodzaj substancji niebezpiecznych Max. ilość [T] Sposób składowania amoniak 4327,3 w zbiornikach oleum 3300 azotan potasu 25 i instalacjach technologicznych Uwagi azotyn sodu 20 kwas siarkowy 1940 kwas azotowy 2879,4 Zakłady Azotowe Puławy S.A. 12. puławski Puławy, Al lecia Państwa Polskiego 13 benzen 2420 cykloheksan 1040 cykloheksanon 2000 toluen 230,2 nadtlenek wodoru 1300 dowterm 45 chlor 0,9 wodór 25,6 aceton 0,1 STATOIL POLAND Sp. z o.o. 13. BAZA LPG Zamość zamojski propan - butan 1300 Zamość - Bortatycze, Zamość cysterny kolejowe Strona 27

30 Tabela 9. Zdarzenia zgłoszone do WCZK WBiZK LUW w 2009 roku Data Opis zdarzenia Lokalizacja styczeń zagrożenie powodziowe na rzece:górna Wisła gminy i powiaty nadwiślańskie 29 stycznia brak przydatności wody do spożycia gm. Hrubieszów 25 lutego wstrzymanie dostawy energii elektrycznej Ratoszyn Drugi gm. Chodel marzec zagrożenie powodziowe na rzekach: gminy i powiaty nadbużańskie Tyśmienicy, Bugu, Krznie, Liwcu marzec zagrożenie powodziowe na rzece:wiśle gminy i powiaty nadwiślańskie 12 marca stwierdzenie zanieczyszczenia węglowodorami m. Zamość ropopochodnymi rz. Topornica kwiecień zagrożenie powodziowe na rzece: Wiśle gminy i powiaty nadwiślańskie 06 kwietnia podejrzenie obecności wąglika m. Puławy 13 maja wykrycie wścieklizny u padłego nietoperza m. Lublin 16 maja brak przydatności wody do spożycia m. Kraśnik 22 maja wstrzymanie dostaw energii elektrycznej gm. Baranów 22 maja brak przydatności wody do spożycia gm. Gorzków 22 maja zanieczyszczenie substancjami Sitaniec gm. Zamość ropopochodnymi rzeki Czarny Potok 25 maja stwierdzenie wycieku nieznanej substancji ze skrzyni ładunkowej pojazdu ciężarowego Niedrzwica Kościelna gm. Niedrzwica Duża 27 maja zgłoszenie WIOŚ Lublin dot. m. Radzyń Podlaski rozprzestrzeniania się intensywnego odoru 28 maja brak przydatności wody do spożycia gm. Krasnystaw czerwiec zagrożenie powodziowe na rzece: Tyśmienicy gminy i powiaty nadbużańskie czerwiec zagrożenie powodziowe na rzece: gminy i powiaty nadwiślańskie Wiśle 04 czerwca brak przydatności wody do spożycia Uśmierz gm. Dołhobyczów 09 czerwca brak przydatności wody do spożycia gm. Krasnystaw 17 czerwca brak przydatności wody do spożycia Nieledew gm. Trzeszczany 18 czerwiec brak przydatności wody do spożycia gm. Krzczonów 1 lipca zgłoszenie dot. śnięcia ryb na rzekach: Bug, Krzna, Tyśmienica, Włodawka, Tarasienka, Kanał Horostyta powiaty i gminy nadbużańskie lipiec zagrożenie powodziowe na rzece: Bug gminy i powiaty nadbużańskie 31 lipca zgłoszenie zachorowań na Odrę wśród narodowości romskiej m. Puławy 05 sierpnia brak przydatności wody do spożycia gm. Rudnik 20 sierpnia brak przydatności wody do spożycia gm. Lubycza Królewska 27 sierpnia brak przydatności wody do spożycia gm. Mircze 03 września brak przydatności wody do spożycia Wólka Poturzyńska gm. Dołhobyczów 04 września stwierdzenie zanieczyszczenia substancją gm. Parczew ropopochodną rz. Konotopa 04 września brak przydatności wody do spożycia Ochoża gm. Wierzbica 09 września brak przydatności wody do spożycia m. Chełm 16 września brak przydatności wody do spożycia gm. Włodawa Strona 28

31 Data Opis zdarzenia Lokalizacja październik zagrożenie powodziowe na rzekach: Bug gminy i powiaty nadbużańskie listopad zagrożenie powodziowe na rzekach: gminy i powiaty nadwiślańskie Wiśle grudzień zagrożenie powodziowe na rzekach: gminy i powiaty nadbużańskie Bug 02 grudnia wstrzymanie dostaw energii elektrycznej gm. Baranów 24 grudnia Stwierdzenie plamy nieznanej substancji na m. Lublin rz. Bystrzyca majgrudzień Zagrożenie wystąpienia ptasiej grypy (AH1N1) koordynacja działań związanych z zatrzymaniem rozprzestrzeniania się wirusa teren województwa lubelskiego AH1N1 Struktura demograficzna: Województwo lubelskie posiada powierzchnię km 2 (8% powierzchni kraju) i podzielone jest na 24 powiaty, w tym 4 grodzkie i 213 gmin. Największymi pod względem zajmowanej powierzchni powiatami województwa są : powiat bialski (2755 km 2 ), chełmski (1887 km 2 ) i zamojski (1870 km 2 ), najmniejszym natomiast jest powiat świdnicki (468 km 2 ). Od połowy lat dziewięćdziesiątych z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności województwa lubelski ego. Według danych w końcu grudnia 2009 r. województwo lubelskie liczyło mieszkańców, tj. o 0,2% mniej niż przed rokiem. Pomimo ogólnego spadku liczby ludności w dwóch powiatach odnotowano przyrost mieszkańców, w powiecie lubelskim o 0,6% i mieście na prawach powiatu Biała Podlaska o 0,2%. Natomiast największy ubytek w powiatach hrubieszowskim i tomaszowskim po 0,6%. W latach liczba ludności województwa lubelskiego zmniejszyła się o prawie 75 tys. osób. Strona 29

32 Ilustracja 5. Liczba ludności w województwie lubelskim w latach W miastach zamieszkiwało osoby (o 2112 osób mniej, niż w 2008 r.), a na wsi osób ( o 2518 osób mniej niż w roku 2008). Mieszkańcy wsi stanowili 53,5 % ogółu ludności województwa. Najwięcej ludności zamieszkiwało miasto Lublin ( osób) i powiat lubelski ( osób). Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 86 osób na km, przy czym w miastach na 1 km przypadało 1042 osoby, a wsi 48. Wskaźnik ten wykazywał znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami województwa i tak najwyższe wartości przyjmował w miastach na prawach powiatu: Lublinie (2370) i Zamościu (2194), a najniższe w powiatach: włodawskim (31), parczewskim (38) oraz bialskim (41). Strona 30

33 Ilustracja 6. Gęstość zaludnienia w 2009 r. Struktura ludności według płci nie uległa większym zmianom. Kobiety stanowiły podobnie jak przed rokiem 51,6% ogółu ludności województwa, przy czym do 47 roku życia Ilustracja 7. Struktura ludności według płci Strona 31

34 przeważali mężczyźni (51,2% ogółu mieszkańców), a kobiety od 47 lat (56,1%). Na 100 mężczyzn, przypadało 107 kobiet, w miastach - 112, na wsi Najwięcej kobiet na 100 mężczyzn przypadało w miastach na prawach powiatu: Lublinie (117), Chełmie (112), Zamościu (111) i Białej Podlaskiej (108), natomiast najmniej w powiecie ryckim (99), oraz radzyńskim, janowskim i łukowskim (po 101). Bezpośrednią przyczyną zmniejszania się liczby mieszkańców województwa lubelskiego, którą można zaobserwować w długim okresie jest wzrost liczby urodzeń i jednoczesny wzrost liczby zgonów. Ilustracja 8. Liczba urodzeń żywych i zgonów w województwie lubelskim w latach zgony urodzenia Jednym z głównych czynników decydujących o liczbie ludności jest przyrost naturalny, który stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Od 10 lat liczba mieszkańców województwa lubelskiego maleje ze względu na utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. W roku 2009 różnica pomiędzy liczbą zgonów i urodzeń wyniosła 739, co oznacza dalszy ujemny przyrost naturalny (kolejny 1999 roku), który wynosił (-0,34/ 1 tys.). W latach największa różnicę zanotowano w roku 2004, a wskaźnik przyrostu naturalnego osiągnął wówczas najniższą wartość i wynosił (-0,91/ 1 tys.). Strona 32

35 Ilustracja 9. Wskaźnik przyrostu naturalnego w województwie lubelskim w latach ,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0, ,05-0,1-0,17-0,19-0,34-0,54-0,7-0,7-0,7-0,8-0,9-0,9-0,91-0,84-1 W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. zarejestrowano urodzenia żywe, tj. o 0,2% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na wsi odnotowano 53,6% ogółu urodzeń żywych (przed rokiem 56,2%). Wśród noworodków większość (51,2%) stanowili chłopcy. Współczynnik urodzeń (liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności) utrzymał się na poziomie ubiegłego roku i wyniósł 10,6, przy czym w miastach osiągnął wyższy poziom (10,69) niż na wsi (10,54), w roku 2008 sytuacja była odwrotna (w miastach - 10,10, a na wsi - 11,04%). Strona 33

36 Ilustracja 10. Wskaźnik urodzeń żywych w województwie lubelskim w latach (na 1 tys. mieszkańców) 10,8 10,6 10,4 10,42 10,3 10,61 10,6 10,2 10,03 10, ,8 9,65 9,75 9,85 9,6 9,4 9,2 9 8,8 9,4 9,47 8, W 2009 r. zmarło osoby, tj. o 1,2% więcej niż w ubiegłym roku. Współczynnik zgonów osiągnął poziom 10,95% (przed rokiem 10,80%), przy czym w miastach był niższy (9,05%) niż na wsi (12,57%), podobnie jak w ubiegłym roku (w miastach - 8,67%, na wsi - 12,62%).Zarówno liczba zgonów, jak i współczynnik zgonów w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły. Od roku 2002 można zaobserwować wzrost wskaźnika zgonów liczony na 1 tys. mieszkańców (za wyjątkiem roku 2006 w którym wskaźnik zgonów w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszył się) Na wsi odnotowano 62,0% ogółu zgonów. Struktura zgonów według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn, których udział w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 53,9% (przed rokiem 54,4%). Strona 34

37 Ilustracja 11. Wskaźnik zgonów w województwie lubelskim w latach (na 1 tys. mieszkańców) 11 10,95 10,8 10,72 10,8 10,6 10,58 10,4 10,36 10,3 10,36 10,38 10,39 10,2 10,2 10 9, W okresie od stycznia do grudnia zarejestrowano 112 zgonów niemowląt, tj. o 24,3% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Na wsi umieralność niemowląt była wyższa niż w mieście (59,8% ogółu zgonów niemowląt). Współczynnik zgonów niemowląt zmalał o 1,55 pkt. i osiągnął poziom 4,9 na 1 tys. urodzeń żywych, przy czym w miastach wynosił 4,23 a na wsi osiągnął wyższą wartość- 5,44. Ilustracja 12. Wskaźnik zgonów niemowląt w województwie lubelskim w latach (na 1 tys. urodzeń żywych) ,98 7,91 7,8 7,8 7,89 7,4 6,4 6,2 6,5 5 4, Strona 35

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO

CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGRO Spis treści: ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI 1.1. Charakterystyka ogólna województwa podkarpackiego.. 1.2. Sieć komunikacyjna.. 1.2.1. Długość oraz charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia czerwca r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe dla Województwa Łódzkiego opracowany

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum,

Bardziej szczegółowo

MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO

MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MAPA ZAGROŻEŃ POWIATU WROCŁAWSKIEGO Starosta Powiatu Wrocławskiego /-/ Roman Potocki Wrocław, październik 2014 Zgodnie z definicją przyjętą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

SPIS TREŚCI. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń ŁÓDŹ LIPIEC 2011 SPIS TREŚCI Nazwa dokumentu Strona Część I Plan główny 1 Arkusz uzgodnień 4 2 Wstęp 5 3 Ogólna charakterystyka województwa łódzkiego 6 4 Katalog zagrożeń 12 5 Charakterystyka zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52

Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52 Spis treści I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE

URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE URZĄD MIEJSKI W PACZKOWIE ZATWIERDZAM Egz. Nr 1 Starosta Nyski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY PACZKÓW Burmistrz.. Bogdan Wyczałkowski Paczków, lipiec 2011 r. 1 SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO ZATWIERDZA (Prezydent Miasta Olsztyn) (Starosta Olsztyński) PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH MIASTA OLSZTYN I POWIATU OLSZTYŃSKIEGO NA 2006 R O L S Z T Y N 2005 1 CZĘŚĆ I OPISOWO - TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H

U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H U R Z Ą D M I A S T A W K I E L C A C H ZATWIERDZAM WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Bożentyna Pałka-Koruba Kielce, dnia...2011 roku POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO DYREKTOR WZKiB UM KIELCE PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA GMINY MIASTA TORUŃ I POWIATU TORUŃSKIEGO Program przyjęty uchwałą: Rady Miasta Torunia Nr 198/07 z dnia 28.11.2007 Rady Powiatu Toruńskiego Nr X/66/07 z dnia 5.12.2007

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZATWIERDZAM.. dnia PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WOJEWODA LUBUSKI. Gorzów Wlkp., 2011 r. Spis treści Wykaz załączników. 3 Strona uzgodnień. 4 Karta aktualizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2009 2012 (projekt) CZERWIEC 2009r. Wykonywany na zlecenie: STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO UL. SOBIESKIEGO 3 22 300 KRASNYSTAW Wykonawca opracowania:

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zamościu na lata 2014-2028

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zamościu na lata 2014-2028 URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zamościu na lata 2014-2028 PROJEKT przygotowany przez BLUE OCEAN BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O. ul. Kopernika 30, lok.

Bardziej szczegółowo

lubelskie na rynku pracy

lubelskie na rynku pracy Postaw na rozwój z Rejestrem Usług Rozwojowych 7 Nowe formy wsparcia dla klientów powiatowego urzędu pracy 10 Co to jest KFS? 14 lubelskie na rynku pracy BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2012 Spis treści Spis treści PROTESTY SPOŁECZNE... 31 ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE.... 32 WSTĘP..4 CZĘŚD I PLAN GŁÓWNY... 6 Charakterystyka zagrożeo oraz ocena ryzyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532..204.ZM Z A T W I E R D Z A M Wojewoda Zachodniopomorski Marek TAŁASIEWICZ Szczecin, dnia... 204 r. POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU LIPSKIEGO SPIS TREŚCI Lp. Treść dokumentu Strona WSTĘP 1. Dokumenty odniesienia 5-8 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego 8-8 3. Arkusz uzgodnień 9-9 4. Arkusz aktualizacji 10-10 5. Opinia Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora

Autorzy: dr Joanna Fajfer. mgr Paulina Kostrz-Sikora Raport z obowiązującego Programu ochrony środowiska dla Miasta Radomia przyjętego Uchwałą Nr 578/2009 Rady j z dnia 29 czerwca 2009 r. Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej

Słowo wstępne. Państwowej Straży Pożarnej Luty 2014 rok 0 Słowo wstępne Przekazujemy Państwu Raport o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu skarżyskiego za rok 2013. Opracowanie stanowi kompendium wiedzy obejmującej działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM, PODKARPACKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

INWENTARYZACJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM, PODKARPACKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM INWENTARYZACJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO W WOJEWÓDZTWACH LUBELSKIM, PODKARPACKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM WÓLKA, HORYNIEC ZDRÓJ, KIELCE 2012 1 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 CZĘŚĆ I WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo