SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku"

Transkrypt

1 PMS.SZ /2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/406/08 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/440/09 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku Gmina Kędzierzyn Koźle zaplanowała kwotę ,00 zł., z czego w 2009 roku wydatkowano ,86 zł. W ramach Gminnego Programu w 2009 roku zrealizowano następujące zadania: Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz sprawców i ofiar przemocy. W dniu 23 grudnia 2009r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał Zarządzenie Nr 1121/PMS/09 w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym. Do konkursu nie przystąpił żaden z zaproszonych zakładów opieki zdrowotnej z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 26 marca 2009 Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ponownie wydał Zarządzenie Nr 1230/PMS/09 w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym. Przystąpieniem do konkursu, i tym razem nie był zainteresowany żaden z podmiotów zaproszonych do udziału w postępowaniu konkursowym. Zadanie nie było realizowane zarówno w I półroczu, jak i w II półroczu 2009r.

2 W związku ze złożeniem oferty przez Stowarzyszenie MONAR z Warszawy na realizację zadania w zakresie prowadzenia grup informacyjno edukacyjnej i wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych, jak również brakiem oferty dla takich osób w II półroczu 2009r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle ogłosił konkurs ofert w na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia grupy informacyjno-edukacyjnej i grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych. Ponadto ze środków gminy zakupione zostało wyposażenie dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach. Szpital ten w miesiącu grudniu 2008 roku zwrócił się do Gminy Kędzierzyn Koźle z prośbą o pomoc finansową na zakup wyposażenia dla oddziału terapii uzależnień. Po przedłożeniu szczegółowego wykazu planowanego do zakupu wyposażenia oraz zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy zawarta została umowa nr 7/2009 z dnia r. dotycząca udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach w wysokości ,00 zł. W oparciu o w/w umowę zakupiono sprzęt medyczny na kwotę 5.000,00 zł (alkosensor) oraz wyposażenie Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu na kwotę ,46 zł w postaci: - krzesło 55 szt., - krzesło obrotowe 7 szt., - krzesło z pulpitem 20 szt., - kontener na kółkach z zamkiem 6 szt., - witryna 2 szt., - sprzęt sportowy (piłka do siatkówki, zestaw do badmintona, lotki) - telewizor LCD 2 szt., - tablice magnetyczne 3 szt., - radiomagnetofon SONY 1 szt., - fotel 4 szt., - mata samopompująca 20 szt., - ława 3 szt., - biurko 6 szt., - wieszak stojący 2 szt. 2

3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotycząca prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego oraz punktów konsultacyjnych. Gmina w roku 2009 podjęła współpracę z pięcioma stowarzyszeniami w celu realizacji zadań Gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych. Na realizację zadań Gmina ogłosiła konkurs, w wyniku którego wyłoniła oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. Zadania związane z prowadzeniem świetlic socjoterapeutycznych zostały powierzone następującym stowarzyszeniom: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej świetlica socjoterapeutyczna ARKA (osiedle PIASTÓW). Gmina Kędzierzyn Koźle podpisała w dniu 17 lutego 2009 roku umowę nr 14/2009 na wsparcie realizacji zadania - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na lata Zgodnie z umową na zadanie to przeznaczono w 2009 roku kwotę ,00 zł. Ze środków tych finansowane były wynagrodzenia dla wychowawców, osób prowadzących zajęcia sportowe, psychologa oraz socjoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje (liczba finansowanych godzin nie mogła przekroczyć łącznie 48 godzin tygodniowo, w tym nie więcej niż 12 godzin socjoterapii oraz 2 godziny pracy psychologa), obsługa finansowo administracyjna płacona ryczałtem, zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania oraz koszty najmu pomieszczeń, do wysokości określonej w umowie. W 2009 roku na realizację zadania wydatkowano ,94 zł. oraz 5.720,00 zł. (IV transza I 2009r.) - zgodnie z umową nr 14/2008 z dnia r. Świetlica Socjoterapeutyczna Arka czynna była przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od do oraz w soboty od godziny 9.00 do Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i wychowawców. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem dziennym i tygodniowym planem zajęć terapeutycznych oraz zgodnie z założeniami programowymi. Zrealizowane zadania: -zajęcia socjoterapeutyczne, -zajęcia edukacyjno-rozwojowe, -zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe, -terapia zajęciowa: warsztaty teatralne, klub filmowy, zajęcia muzyczne, plastyczne, malarskie i ceramiczne, 3

4 -gry i zabawy interakcyjne, -zajęcia komputerowe, -zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, -pomoc pedagogiczno - psychologiczna dla dzieci i ich rodzin, - imprezy okolicznościowe, -konkursy wiedzy. Zajęcia socjoterapeutyczne były organizowane dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, u których zaburzenia zachowania znacznie utrudniały kontakty społeczne i były przyczyną niepowodzeń szkolnych. Celem zajęć było eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania, utrudniających dziecku realizacje zadań życiowych. Każdy z wychowanków podlegał obserwacji i comiesięcznej analizie efektów pracy odnotowywanych w karcie pobytu dziecka. Prowadzone zajęcia miały na celu: -zintegrowanie grupy, budowanie życzliwości, otwartości, zaufania, -kształtowanie koleżeńskich stosunków w grupie, -kształtowanie umiejętności psychospołecznych, -kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, -podniesienie poczucia własnej wartości, -budowanie pozytywnego obrazu siebie i dostrzegania własnych sukcesów, własnej indywidualności i niepowtarzalności, -poznanie siebie samych, zdobycie wiedzy o swoich potrzebach, cechach fizycznych i psychicznych, zainteresowaniach i możliwościach, zachowaniach, odbiorze społecznym własnej osoby, -rozpoznawanie i akceptowanie swoich wad, -kształtowanie wrażliwości na zjawisko przemocy, -wyjaśnienie mechanizmów uzależnienia. Tematyką zajęć socjoterapeutycznych było: Poznajmy się. Nas dwoje. Porozmawiajmy o nas. Jak można mnie rozpoznać. Moja twarz jest niepowtarzalna. Moje zalety, moje wady. W grupie siła. 4

5 Porozmawiajmy w podwójnym kole. Pozory czasem mylą. W każdym jest coś dobrego. Wyrażamy życzenia. Ja w grupie. Mapa ciała. Krąg zaufania. Ja i moi przyjaciele. Ja i moja rodzina. Ja i czas wolny. Moje cechy - zazdrość. Moje cechy życzliwość. Moje cechy odwaga. Moje cechy szczerość. Koło czasu. Moja przyszłość. Przyjaciel i tajemnice. Współpraca i rywalizacja. Konflikty się zdarzają. 5

6 W ramach zajęć edukacyjno-rozwojowych prowadzono także zajęcia komputerowe, które rozwijały dziecięce pasje, a dzięki programom dydaktycznym pozwalały wyrównywać szkolne zaległości (programy ortograficzne, matematyczne, encyklopedia), poszerzały wiedzę z określonych obszarów (biologia, geografia), rozwijały wyobraźnię poprzez zabawę (gry strategiczne). Zajęcia sportowe wyrabiały w dzieciach nawyki higienicznego i aktywnego życia, podnosiły sprawność ruchową, doskonaliły koordynację, uczyły koncentracji, wyrabiały wytrzymałość, pokazywały dobre strony sportowej rywalizacji, uczyły rozładować napięcie. Terapia ruchowa odbywała się na terenie świetlicy i na świeżym powietrzu tor przeszkód, biegi na czas, gry i zabawy zręcznościowe, dwa ognie, zbijak, aerobik, zgadywanka terenowa, tenis stołowy, mini kręgle. Organizowano również podchody w lesie, odnajdywanie ukrytych skarbów, wycieczki rowerowe, gry i zabawy z przyborami nietypowymi, gry i zabawy ze spadochronem- Szukaj koloru, Wirujące kolory, zajęcia taneczne. Na terapię zajęciową składały się: 1.Zajęcia plastyczne - zajęcia te rozwijały manualnie, pozwalały poznać różne techniki tworzenia, rozwijały zmysły, uwrażliwiały dzieci na barwę, kształt, światło, uczyły obcować ze sztuką, rozwijały wyobraźnię, m.in. Kaczka, Motyle, Hiacynty w doniczce, Dzwoneczki, Szopka świąteczna. 2.Warsztaty teatralne - dzieci przygotowywały wiele programów artystycznych: Jestem reżyserem, O fiksach i żabach, Mikołajki. 3.Biblioterapia bajki terapeutyczne Pinokio, Zaklęcia, Ufuś. 4.Choreoterapia terapia tańcem, ruchem, wyrażanie uczuć przez taniec. 5.Ćwiczenia relaksacyjne - wykorzystanie muzyki klasycznej, odgłosy przyrody. 6.Klub filmowy- Kochaj i tańcz, Zamiana ról, Dziewczyny z drużyny. 7.Gry i zabawy interakcyjne m. in. Krąg zaufania, Trzy przedmioty, Kto ile mówi, Stań bliżej, Długie ręce. 8.Zajęcia kulinarne m.in. Gofry z owocami, Lody, Szarlotka. 9.Gry i zabawy stolikowe Chińczyk, Puzzle, Państwa-miasta. 10.Zabawy z chustą Pułapka, Parasol, Na dnie. 11.Ćwiczenia ogólnorozwojowe usprawniające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną. 12.Turniej Darta. 13.Kalambury zabawy w odgadywanie. 14.Play Station - gra logiczna. 6

7 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były z tymi dziećmi, które posiadały specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Były to w szczególności zajęcia dla dzieci młodszych usprawniały procesy percepcyjno motoryczne. Prowadzono również zajęcia indywidualne psychologa z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy. Pomocą objęto 12 dzieci, które najbardziej potrzebowały wsparcia. Udzielono pomocy psychologicznej w rozładowaniu napięć wewnętrznych, wykonywano pracę indywidualną z dzieckiem w oparciu o analizę jego sytuacji rodzinnej. Udzielono również pomocy w uzewnętrznianiu uczuć i emocji u dziecka, wykorzystano elementy pracy w grupie poprzez uczenie rozwiązywania sytuacji społecznych, pracowano z rodziną. Praca z dziećmi odbywała się w formie indywidualnej pracy z dzieckiem, pracy w małych grupach z dziećmi oraz indywidualnych konsultacji z rodzicem. Metodami stosowanymi przez psychologa były: relaksacja, rysunek terapeutyczny, psychogimnastyka, obserwacja dziecka, rozmowa z wychowawcami, trening asertywności, elementy terapii behawioralnej, rozmowa z dzieckiem. Tematy spotkań z rodzicami dotyczyły zgłaszanych przez nich problemów. Obejmowały pod względem tematycznym zagadnienia związane z trudnościami wychowawczymi sprawianymi przez ich dzieci. Spotkania miały charakter dyskusyjno-warsztatowy. W okresie od lutego 2009 roku do grudnia 2009 roku w świetlicy socjoterapeutycznej ARKA zorganizowano dla dzieci następujące imprezy: -prima aprilis psikusy dziecięce, -wyjście na karuzelę, -śniadanie wielkanocne, -dzień dziecka, -wycieczka do Raciborza Mc Donalds, muzeum -dzień rodzica gry i zabawy, ognisko, -bajkolandia Gliwice, -wycieczka do Wisły, -wycieczka Dinopark - Rybnik, -hallowen w świetlicy - wróżby, mroczne makijaże, -spotkanie ze świętym Mikołajem, -uroczysta Wigilia integracyjna (dzieci, rodzice, wychowawcy). W 2009 roku bardzo dobrze układała się współpraca z osobami i instytucjami mającymi wpływ na proces wychowawczy podopiecznych. Wielokrotnie kontaktowano się z pedagogiem szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 19 i Nr 9 w celu analizy zachowań dzieci, efektów pracy socjoterapeutycznej, uzyskiwanych wyników w nauce. Regularnie odbywały 7

8 się także spotkania z kuratorami z Sądu Rodzinnego i Nieletnich w zakresie pomocy socjalnej, prawnej, interwencyjnej oraz terapeutycznej. Współpracowano z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wychowawcy świetlicy uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych, w czasie których również omawiana była sytuacja wychowawcza i rodzinna podopiecznych i opracowywano wspólny plan pomocy dla ich rodzin. Pozytywna była również współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta K Koźle. Pozytywnie od lat układa się współpraca z Parafialnym Zespołem CARITAS w zakresie pomocy rzeczowej świadczonej podopiecznym i ich rodzinom, szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych, jak również dotacji do dożywiania w czasie ferii zimowych. Stowarzyszenie korzystało również ze wsparcia Psychologicznego Centrum Pomocy Rodzinie. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie świetlica socjoterapeutyczna BETANIA (osiedle AZOTY). Gmina Kędzierzyn Koźle podpisała w dniu 5 lutego 2009 roku umowę nr 10/2009 na wsparcie realizacji zadania - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na lata Zgodnie z umową na zadanie to przeznaczono w 2009 roku kwotę ,00 zł. Ze środków tych finansowane były wynagrodzenia dla wychowawców, osób prowadzących zajęcia sportowe, psychologa oraz socjoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje (liczba finansowanych godzin nie mogła przekroczyć łącznie 48 godzin tygodniowo, w tym nie więcej niż 12 godzin socjoterapii oraz 2 godziny pracy psychologa), obsługa finansowo administracyjna płacona ryczałtem, zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania oraz koszty najmu pomieszczeń, do wysokości określonej w umowie. W 2009 roku na realizację zadań świetlicy wydatkowana była kwota w łącznej wysokości ,54zł. oraz 5.639,77zł. (IV transza I 2009r.) zgodnie z umową nr 15/2008 z dnia r. Placówka czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od oraz w soboty od Do świetlicy uczęszczało 24 dzieci w wieku 7-15 lat. Zajęcia prowadzone były zgodnie z harmonogramem i planem zajęć oraz założeniami programowymi. W 2009 roku Świetlica zrealizowała wiele zadań. Najważniejsze z nich to: - profilaktyka uzależnień, - pedagogika, socjoterapia i resocjalizacja, 8

9 - ochrona i promocja zdrowia oraz dożywianie, - działalność charytatywna na rzecz rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy, - uświadamianie społeczności lokalnej (dzieci i rodziny objęte opieką) o ciążącej na niej, zgodnie z powszechnie przyjętymi normami etycznymi, odpowiedzialności za innych, - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej, - organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, - organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, - przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo, - wzbudzanie wśród młodzieży poczucia samarytańskiego obowiązku niesienia pomocy, - współpraca z innymi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie pomocy innym, - rozwijanie kultury życia rodzinnego i wspólnotowego. Wymienione wyżej zadania realizowano zgodnie z przyjętym i zaakceptowanym przez Urząd Miasta harmonogramem pracy. Działania podejmowane przez stowarzyszenie pozytywnie wpływały na poprawę zachowań psychospołecznych dzieci: eliminację agresji, usprawnienie umiejętności funkcjonowania w grupie, redukowanie zaniedbań edukacyjnych i utrwalanie przekazywanych dzieciom norm etycznych oraz niwelowanie skutków uzależnień w rodzinie. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRZDĄC - świetlica socjoterapeutyczna (osiedle ŚRÓDMIEŚCIE). Gmina Kędzierzyn Koźle podpisała w dniu 9 lutego 2009 roku umowę nr 11/2009 na wsparcie realizacji zadania - prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej na lata Zgodnie z umową na zadanie to przeznaczono w 2009 roku kwotę ,00 zł. Ze środków tych finansowane były wynagrodzenia dla wychowawców, osób prowadzących zajęcia sportowe, psychologa oraz socjoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje (liczba finansowanych godzin nie mogła przekroczyć łącznie 48 godzin tygodniowo, w tym nie więcej niż 12 godzin socjoterapii oraz 2 godziny pracy psychologa), obsługa finansowo administracyjna płacona ryczałtem, zakup materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania oraz koszty najmu pomieszczeń, do wysokości określonej w umowie. W 2009 roku na realizację zadania było łącznie 9

10 wydatkowane ,92 zł. oraz 4.826,46 zł. (IV transza I 2009r.) - zgodnie z umową nr 16/2008 z dnia r. Założone cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Zadania realizowano zgodnie z harmonogramem oraz przedłożonymi programami zajęć socjoterapeutycznych, sportowych i informacyjno-edukacyjnych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie zrealizowano zajęcia socjoterapii, sportowe, informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wszystkie podjęte działania uwzględniały zainteresowania dzieci, ich poziom intelektualny oraz bieżące potrzeby. W trakcie zajęć socjoterapii dzieci i młodzież nabywały nowych kompetencji w zakresie: -budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi, -dostrzegania, nazywania i wyrażania swoich uczuć, -stawiania sobie bliższych i dalszych celów, -budowania poczucia własnej wartości, -wyrażania sprzeciwu, radzenia sobie ze stresem i agresją, -zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań, -wiedzy o szkodliwości używek (nikotyna, alkohol, narkotyki), chorobie alkoholowej i współuzależnieniu. Zajęcia sportowe prowadzono w sposób systematyczny zarówno na basenie, w sali gimnastycznej, jak i w terenie. Dzieciom udzielano wsparcia psychologicznopedagogicznego. Pomagano w odrabianiu zadań domowych, prowadzono zajęcia z terapii pedagogicznej w celu wyrównania braków edukacyjnych. Poprzez różne formy i tematykę zajęć motywowano do rozwijania zainteresowań oraz właściwego spędzania wolnego czasu. Prowadzono zajęcia plastyczne, informatyczne, muzyczne, kulinarne, gry planszowe, biblioterapię, relaksację. Zorganizowano wycieczki wyjazdowe do Krakowa, na narty do Bytomia, do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach, do ZOO w Opolu i Multikina w Zabrzu. Dzięki takim działaniom podopieczni uczyli się bezpiecznie i kulturalnie zachowywać w miejscach użyteczności publicznej. Ważnym elementem pracy świetlicy było także systematyczne dożywianie dzieci. W zakresie realizacji zadań nawiązano także współpracę z rodzicami, prowadzono rozmowy, udzielano porad indywidualnych. 10

11 Pracę pedagogów wspierali praktykanci z uczelni pedagogicznych i wolontariusze. W roku 2009 zrealizowano 250 godzin socjoterapii oraz 1870 godzin wychowawczych. Partnerami w realizacji zadania byli: - Caritas Diecezji Opolskiej - dożywianie dzieci, - MOPS - dożywianie dzieci, - MOK - wyjścia do kina, - MOSiR - wyjścia na basen, dofinansowanie do ferii i wakacji, - sklep Robi soft dostęp do internetu, serwis, - MSWiA doposażenie w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Prowadzenie klubu młodzieżowego w wyniku konkursu, powierzone zostało Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom BRZDĄC, które prowadziło Młodzieżowe Centrum Aktywnych. Ze stowarzyszeniem w dniu 9 lutego 2009r. podpisana została umowa nr 12/2009 na lata Na realizację zadania w roku 2009 były przeznaczone środki w wysokości ,00 zł. Ze środków Gminnego Programu finansowane mogły być wynagrodzenia wychowawców, osób prowadzących zajęcia sportowe, indywidualne porady oraz socjoterapeutów posiadających odpowiednie kwalifikacje (ilość godzin finansowanych z dotacji nie mogła przekroczyć 60 godzin tygodniowo, w tym maksymalnie 8 godzin socjoterapii), obsługa finansowo administracyjna płacona ryczałtem, zakupy materiałów i drobnego wyposażenia niezbędnych do realizacji zadania oraz koszty najmu pomieszczeń i telefonu, do wysokości określonej w umowie. W 2009 roku zostało wydatkowane na realizacje zadania ,47 zł. oraz 3.491,98 zł. (IV transza I 2009r.).- zgodnie z umową nr 17/2008 z dnia r. Założone cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Zadania realizowano zgodnie z harmonogramem oraz przedłożonymi programami zajęć socjoterapeutycznych, sportowych, informacyjno-edukacyjnych. Młodzieżowe Centrum Aktywnych było czynne od poniedziałku do piątku w godz. od do Zajęcia z młodzieżą odbywały się od poniedziałku do piątku (w każdy ostatni piątek miesiąca odbywały się zajęcia filmowe). Punkt konsultacyjny działał od poniedziałku do piątku, gdzie zatrudnieni pedagodzy i terapeuci udzielali porad indywidualnych i telefonicznych. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób. Praca w Młodzieżowym Centrum Aktywnych odbywała się z podziałem na grupy. W 2009r. zrealizowano 202 godzin socjoterapii oraz 1046 godzin wychowawczych. 11

12 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie zrealizowano zajęcia socjoterapii, sportowe, informacyjno-edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Zajęcia sportowe były prowadzone systematycznie na basenie, w sali gimnastycznej oraz w terenie. Wszystkie podjęte działania uwzględniały zainteresowania młodzieży oraz jej bieżące potrzeby. Zajęcia socjoterapii prowadzono w oparciu o programy : Jesteśmy razem, Spójrz inaczej. Młodzież nabywała nowych kompetencji w zakresie: -radzenia sobie ze stresem, -zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań, -wiedzy o środkach uzależniających psychicznie i fizycznie, chorobie alkoholowej, -funkcjonowania grupy, -budowania poczucia własnej wartości, -rozumienia swoich uczuć i siebie, budowania własnego systemu wartości, -wyznaczania życiowych celów i konsekwencji w ich realizacji, -komunikacji międzyludzkiej. Młodzieży udzielono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, udzielano także porad indywidualnych. Pomagano w załatwianiu ważnych spraw, szczególnie związanych z edukacją, uzależnieniami i relacjami w rodzinie. Poprzez różne formy i tematykę zajęć motywowano do rozwijania zainteresowań oraz właściwego spędzania wolnego czasu bez używek. Prowadzono różnorodne zajęcia artystyczne, kulinarne, taneczne, informatyczne, fotograficzne, spotkania z filmem, rozgrywki w gry planszowe, relaksację. Integrację ze środowiskiem umożliwiły wyjścia do kina, kawiarni, na wystawy oraz na kręgielnię. Zapewniono także systematyczne dożywianie. Nawiązano współpracę ze świetlicą Betania. Młodzież w ramach wolontariatu pomagała młodszym kolegom w świetlicy w odrabianiu zadań oraz w organizacji dla nich zajęć i zabaw. W roku 2009 znacznie wzbogacono bazę materialną świetlicy, co zdecydowanie wpłynęło na atrakcyjność i różnorodność zajęć. W zakresie realizacji zadań nawiązano także współpracę z rodzicami. Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Matki, prowadzono rozmowy indywidualne. Partnerami w realizacji zadania byli: - Caritas Diecezji Opolskiej - dożywianie dzieci; - MOPS - dożywianie dzieci; - MOK - wyjścia do kina; - MOSiR - wyjścia na basen i kręgielnię; 12

13 - PSP Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu udostępnianie sali gimnastycznej, - sklep Robi soft dostęp do internetu, serwis; - MSWiA doposażenie w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, - prywatni sponsorzy, zakłady pracy - środki na działalność statutową. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie powierzone zostało, w wyniku konkursu, Katolickiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie - Koźlu, z którym w dniu 5 lutego 2009r. na lata Gmina podpisała umowę nr 13/2009. Na realizację zadania w roku 2009 przeznaczono dotację w wysokości ,00 zł. Do dnia roku wydatkowano kwotę w wysokości ,55 zł. oraz 1.570,04 zł. (IV transza I 2009r.) zgodnie z umową nr 18/2008 z dnia r. W dniu r. na wniosek Stowarzyszenia Gmina Kędzierzyn-Koźle zawarła porozumienie w sprawie rozwiązania Umowy Nr 13/2009 z dnia r. Ostatecznie zakończono współpracę w dniu r., w momencie całkowitego rozliczania II transzy przez stowarzyszenie. Środki przeznaczone na działalność punktu konsultacyjnego przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych, posiadających kwalifikacje do realizacji zadania (jednakże ilość godzin finansowanych ze środków gminnego programu nie mogła przekroczyć 12 godzin tygodniowo) oraz innych kosztów (rozmowy telefoniczne, materiały biurowe) do wysokości złotych w całym okresie objętym umową. W Punkcie pomocy udzielali specjaliści z zakresu psychologii, prawa i przemocy w rodzinie. Z porad i konsultacji korzystały osoby znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, ofiary pomocy w rodzinie. Konsultacje odbywające się z osobami potrzebującymi, gwarantowały im całkowitą anonimowość. Udzielana pomoc odbywała się na zasadach konsultacji, tzw. indywidualnego kontaktu. Punkt konsultacyjny był czynny od poniedziałku do czwartku od 2-4 godzin dziennie. Punkt konsultacyjny był miejscem ogólnodostępnym, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta potrzebujących pomocy. W roku 2009 mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla udzielono pomocy w zakresie: - pracy z osobami uzależnionymi i wpółuzależnionymi, - porad w zakresie możliwości i warunków podjęcia leczenia odwykowego, - pomocy w załatwieniu formalności, mediacji, współpracy z instytucjami, - tworzenia koalicji lokalnej wsparcie różnych służb dla ofiar przemocy w rodzinie. 13

14 W okresie prowadzonej działalności Punktu, tj. od lutego do września 2009r. udzielono ok. 80 porad i konsultacji w zakresie możliwości podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w załatwieniu formalności prawnych i administracyjnych w jednostkach administracyjnych. Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkotykowym. Zadanie to w roku 2009 powierzono do realizacji Stowarzyszeniu MONAR. W dniu 6 lutego 2009r. Gmina podpisała ze Stowarzyszeniem MONAR umowę nr 1/2009 na realizację przedmiotowego zadania na lata Na prowadzenie punktu przeznaczono z Gminnego Programu w 2009 roku kwotę ,00 zł., z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę ,78 zł. oraz 1.880,00 zł. (IV transza I 2009r.) zgodnie z umową nr 19/2008 z dnia r. Środki przyznane na działalność punktu konsultacyjnego przeznaczone były na wynagrodzenia dla terapeutów zatrudnionych w punkcie i posiadających kwalifikacje do realizacji zadania (jednakże ilość godzin finansowanych ze środków Gminnego Programu nie mogła przekroczyć 10 godzin tygodniowo), koszty najmu pomieszczeń i zaopatrzenia punktu w media, telefon, zakup materiałów biurowych oraz testerów do wykrywania narkotyków w organizmie do wysokości określonej w umowie. Dyżury w punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemem narkotykowym pełnione były w okresie od r.r do r. Odbywały się one w każdy wtorek w godzinach 12:00-18:00 i każdy czwartek w godzinach 12:00-16:00. W okresie od r. do r. w sumie udzielono 134 konsultacji dla 65 osób. Jedną grupę osób zgłaszającą się po pomoc stanowili rodzice, rodzeństwo i współmałżonkowie (36) osób mających kontakt z narkotykami, lub podejrzewających o kontakt z narkotykami swoich bliskich. Z kilkoma rodzinami utrzymywany jest w miarę stały kontakt, który głównie polega na wsparciu rodziców wobec faktu, że ich dzieci nie przejawiają chęci do podjęcia leczenia, a nie potrafią radzić sobie ze swoją bezsilnością wobec tego stanu rzeczy. Od sierpnia 2009r. na terenie miasta powstały dwie grupy dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych, tj. grupa wsparcia i grupa informacyjnoedukacyjna. Na grupy te zostało skierowanych 18 osób. Spośród 29 osób, które zgłosiły się do Punktu Konsultacyjnego, używających środki psychoaktywne jedna została skierowana do ośrodka rehabilitacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, dwie zostały skierowane na konsultację psychiatryczną z podejrzeniem depresji - osoby te od 14

15 dłuższego czasu używały marihuanę i amfetaminę. Z trzema osobami odbywa się praca nad motywacją do podjęcia leczenia. Grupa informacyjno-edukacyjna i grupa wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych. W związku z dużym zapotrzebowaniem na funkcjonowanie grup pomocowych dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych 2 lipca 2009r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał Zarządzenie Nr 1370/PMS/09 w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia grupy informacyjno-edukacyjnej i grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009 rok. W dniu r. ogłoszenie ukazało się w Nowej Gazecie Lokalnej oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Oferent został wybrany i realizację zadania rozpoczęto z dniem r., a zakończono w dniu r. Konkurs wygrało Stowarzyszenie Centrum Rozwoju i Integracji IDEA, a zajęcia z obiema grupami prowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień p. Marek Oleś. Spotkania grupy informacyjno-edukacyjnej dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych odbywały się zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy czwartek w godzinach od 16:30 do 19:30 w sali terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. M. Reja 2 w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie od sierpnia do grudnia 2009r. odbyły się dwie edycje zajęć. Pierwsza edycja zajęć składał a się z 9 spotkań po 3 godziny. Wzięło w niej udział 7 osób. Druga edycja zajęć składała się z 8 spotkań po 3 godziny i wzięło w niej udział 8 osób. Uczestnicy spotkań zostali wyposażeni w podstawową wiedzę dot. rodzajów środków psychoaktywnych, w jaki sposób działają na ludzki organizm i jakie są objawy, po których można rozpoznać, czy dana osoba jest pod działaniem środków psychoaktywnych. Członkowie grupy to przede wszystkim rodzice młodych osób w wieku od 17 do 22 lat, będących właściwie jeszcze w okresie adolescencji. W związku z czym bardzo ważnym elementem spotkań była tematyka okresu dojrzewania, kryzysów, napięcia i potrzeb młodego człowieka oraz jak ważny jest dla nich wtedy bliski kontakt z rodziną. Fakt zrozumienia przez rodziców tego stanu rzeczy dał im poczucie, że mają wpływ na tę sytuację, że dzięki adekwatnej postawie wobec swoich dzieci mogą pomóc im zmienić jakość swojego życia. Na prowadzenie w/w grupy w 2009r. wydatkowano środki w wysokości 2.367,28 zł. 15

16 Spotkania grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych odbywały się zgodnie z harmonogramem, tj. w każdy poniedziałek w godzinach od 16:30 do 19:30 w sali terapeutycznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. M. Reja 2 w Kędzierzynie-Koźlu. W okresie od sierpnia do grudnia 2009r. odbyło się 17 spotkań grupy po 3 godziny. Wzięło w niej udział 15 osób. Uczestnikami grupy byli rodzice młodych osób od 15 do 22 roku życia. Członkowie grupy byli na różnych etapach doświadczeń. Jedni z nich dopiero co odkryli, że ich dzieci mają problem z narkotykami. Byli również i tacy, których dzieci ukończyły lub były w trakcie terapii w ośrodkach rehabilitacyjnych. Bogactwo doświadczeń tych drugich było bardzo wspierające dla rodziców, dla których był to nowy problem. Rozmowy na ten temat pozwoliły im odzyskać wiarę i nadzieję w to, że wcale nie są tak beznadziejni i bezsilni, jak im się w obliczu tej tragedii wydawało. Na prowadzenie w/w grupy w 2009r. wydatkowano środki w wysokości 2.363,34 zł. Finansowanie wydatków związanych z realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych. W roku 2009 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu odstąpił od nawiązania współpracy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta pod nazwą Trener osiedlowy. W związku z zaistniałą sytuację Gmina podjęła decyzję o kontynuowaniu programu Trener osiedlowy we współpracy ze szkołami z Kędzierzyna-Koźla. Na realizację zadania opartego na podstawach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009r. przeznaczono kwotę ,00 zł., a w 2009 roku wydatkowano kwotę ,04 zł. W tym roku Gmina podpisała umowy z 8 szkołami: - Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, - Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, - Zespołem Szkół Miejskich Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, - Zespołem Szkół Miejskich Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu, - Publicznym Gimnazjum Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, - Zespołem Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu, - Zespołem Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, - Zespołem Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. 16

17 Program pozalekcyjnych zajęć sportowych skierowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży z terenów osiedli: Pogorzelec, Piastów, Stare Miasto i Zachód łącznie, Azoty, Śródmieście, Sławięcice, Blachownia oraz Kłodnica przebywających na boiskach, podwórkach oraz obiektach sportowych i rekreacyjnych w godzinach pozalekcyjnych. Jego głównym celem jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz walka z zagrożeniami i poprawa jej bezpieczeństwa, a przez to wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Brak zagospodarowania czasu wolnego przez dzieci i młodzież jest aktualnie dużym problemem, a nuda spowodowana brakiem zajęcia prowadzić może do sięgania po różnego rodzaju używki, takie jak: nikotyna, alkohol czy narkotyki. Na osiedlach Zachód i Stare Miasto w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w okresie od maja do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu obu osiedli. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 4.930,00 zł. w III transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano 4.858,75 zł. W czasie zajęć realizowane były elementy programu z piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki siatkowej oraz lekkiej atletyki. Zajęcia odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W zajęciach uczestniczyły różne grupy uczniów: dziewcząt i chłopców od 10 do 20 uczestników. Dla uczestników zajęć organizowano turnieje piłki siatkowej, koszykowej i nożnej. Na osiedlu Pogorzelec w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w okresie od maja do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 5.067,00 zł. w III transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano 5.018,74 zł. Zajęcia prowadziły p. M. Łuczak, p. M. Majocha oraz p. E. Duchnowicz. Średnia osób przebywających na zajęciach to 18 osób. Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej oraz na pływalni. W ramach zajęć sportowych uprawiano najbardziej ulubione dyscypliny przez dzieci, tj. piłka nożna, piłka siatkowa, gry i zabawy ruchowe np. dwa ognie oraz pływanie (doskonalenie różnych stylów pływackich). Na osiedlu Piastów w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w okresie od maja do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 5.001,00 zł. w III transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano 4.896,81 zł. Zajęcia prowadził p. Sz. Chodakowski. Zajęcia prowadzone były na terenie obiektów sportowych ZSM Nr 1. Tematyka zajęć była prowadzona zgodnie z przedłożonymi i zaakceptowanymi przez Wydział PMS planami i harmonogramami pracy. Zajęcia cieszyły się 17

18 dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się gry zespołowe, t. j. siatkówka, koszykówka, czy piłka nożna. Efekty pracy z grupą młodzieży uczęszczającej na zajęcia są bardzo dobre. Młodzież rozwinęła swoją sprawność fizyczną, udoskonaliła swoje umiejętności techniczne w grach zespołowych. 12 września 2009r. chłopcy uczęszczający na pozalekcyjne zajęcia sportowe wzięli udział w Turnieju Mini Piłki Siatkowej zorganizowanym przez MOS w Strzelcach Opolskich. Mimo dużej ilości drużyn biorących udział w tych zawodach, chłopcy zdobyli puchar i zajęli III miejsce. Uczniowie uczęszczający na zajęcia brali również udział w Miniolimpiadzie zorganizowanej w dniu r. przez Wydział PMS za pośrednictwem MOSIR w Kędzierzynie-Koźlu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu. Była to dla dzieci wspaniała zabawa na sportowo, w wyniku której udało im się zdobyć wiele cennych nagród. Na osiedlu Azoty w Zespole Szkół Miejskich Nr 5 w okresie od maja do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 5.131,00 zł. w III transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano 4.837,90 zł. Zajęcia prowadził p. Ł. Szostak. W zajęciach brali udział zarówno chłopcy, jak i dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Łącznie w okresie od maja do grudnia 2009r. odbyło się 149 godzin rekreacyjno-sportowych. Praca z uczniami miała na celu zachęcenie młodych ludzi do czynnego spędzania czasu wolnego, jak również rozwijania swoich sportowych zainteresowań. Zajęcia służyły również doskonaleniu i poszerzeniu wiadomości i umiejętności zdobytych bezpośrednio na zajęciach wychowania fizycznego. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego zdolności psychosomatyczne, umiejętności współpracy w grupie i drużynie, jak również zasady fair play. Poprzez szereg ćwiczeń, gier i zabaw zrealizowane zostały następujące zadania: -poprawa ogólnej sprawności uczniów, - kształtowanie nawyków sportowych, - rozwijanie aktywności twórczej dzieci, - nauka gier i zabaw, - kształtowanie prawidłowej postawy ciała, -kształtowanie szybkości, skoczności, wytrzymałości, siły i gibkości, -przygotowanie taktyczne zawodników (indywidualne i zespołowe) w piłce nożnej i siatkowej, - opanowanie terminologii i podstawowych przepisów piłki nożnej i siatkówki, 18

19 - realizacja turniejów gier sportowych (piłka nożna, badminton, tenis stołowy, unihokej). W miesiącu październiku szczegółową uwagę poświęcono tenisowi stołowemu. W ramach zajęć rozegrano Szkolną Ligę Tenisa Stołowego w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczniowie rozegrali miedzy sobą 11 kolejek spotkań. Na osiedlu Śródmieście w Publicznym Gimnazjum Nr 4 w okresie od września do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 2.278,00 zł. w I transzy, z czego w 2009 roku wydatkowano 2.114,26 zł. Zajęcia prowadziło 3 nauczycieli wychowania fizycznego : p. K. Kluz, p. B. Marek i p. B. Bednarczuk. Grupa p. Kluz początkowo liczyła 13 uczniów (chłopców), od 7 października ilość chętnych zwiększyła się do 20. Grupa p. Marek liczyła 25 uczniów (dziewcząt i chłopców), od 6 października było ich 27. Grupa p. Bednarczuk składała się z 12 dziewcząt, 8 października przybyło 2 osoby, a 22 października jeszcze 1. Łącznie w zajęciach brało 62 uczniów. Zajęcia odbywały się w różne dni tygodnia w godzinach popołudniowych oraz w soboty. Każde z zajęć trwało 2,5 godziny. Łącznie zrealizowano 22 godziny zajęć. Na zajęciach doskonalono głównie grę w siatkówkę i koszykówkę, które cieszyły się największym zainteresowaniem uczęszczających na zajęcia. Ze środków Urzędu Miasta zakupiono sprzęt sportowy, który okazał się bardzo przydatny przy prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć sportowych. Na osiedlu Sławięcice w Zespole Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od września do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 3.778,00 zł. w I transzy, z czego w 2009 roku wydatkowano 2.401,68 zł. Zajęcia sportowe odbywały się w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 w budynku szkoły lub na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 3. Zajęcia prowadziło 2 nauczycieli wychowania fizycznego: p. D. Napieracz i p. P. Wietrzykowski. Zrealizowano następującą tematykę zajęć: 1)gry zespołowe: piłka nożna, siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy, 2)zajęcia kondycyjne oraz ogólnorozwojowe, 3)układy taneczne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Średnio w zajęciach uczestniczyło 20 osób. Zajęcia stanowiły atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w sobotę. Duże zainteresowanie zajęciami wynika też z oddalenia osiedla Sławięcice od centrum miasta i brak innych, 19

20 alternatywnych form aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano łącznie 52 godziny zajęć. Na osiedlu Blachownia w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od września do listopada realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 2.278,00 zł. w I transzy, z czego w 2009 roku wydatkowano 2.027,32 zł. Zajęcia prowadzili: p. E. Sobiesierska, p. S. Magura i p. D. Filipowicz. Średnio w zajęciach brało udział 16 uczniów. Głównym celem zajęć sportowych było: - aktywne spędzanie czasu wolnego, -wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego, -rozwój i doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, -kształtowanie postawy współdziałania zespołowego, -rozwijanie zachowań prozdrowotnych, -uświadamianie uczniom szkodliwości wszelkiego rodzaju używek, które w znacznym stopniu wpływają na obniżenie sprawności fizycznej i umysłowej i stwarzają ryzyko uzależnienia, -poprawa ogólnej sprawności fizycznej. W czasie zajęć uczniowie rozwijali i doskonalili umiejętności techniczne gier zespołowych, takich jak: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, badminton, palant, unihokej, ringo, a także zdolności rytmiczno-taneczne. Zajęcia były prowadzone według wcześniej ustalonego i zaakceptowanego przez Urząd Miasta harmonogramu. Uczniowie poprzez uczestnictwo w zajęciach kształtowali nawyk spędzania czasu wolnego w sposób zorganizowany. Prowadzący zajęcia zwracali uwagę na przestrzeganie zasady fair play, współdziałanie w zespole, przygotowanie ich do roli zawodnika i kibica. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Zajęcia odbywały się na terenie ZSM Nr 3, na boisku sportowym i na sali gimnastycznej. Na osiedlu Kłodnica w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od września do grudnia realizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych dzieci z terenu osiedla. Na realizację zadania szkoła otrzymała w 2009 roku 2.278,00 zł. w I transzy, z czego w 2009 roku wydatkowano 2.264,58 zł. Zajęcia prowadzili: p. A. Stelmach i p. J. Jankiewicz. W zajęciach brało udział 16 uczniów PSP Nr 15 oraz 22 uczniów PG Nr 2. 20

21 Celem zajęć było doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole rówieśniczym, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz kształtowanie odpowiedzialności i samodzielności. Zrealizowano tematy z gier zespołowych zawierające elementy piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki nożnej i piłki ręcznej. Cele założone na początku zostały zrealizowane. Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, młodzież bardzo chętnie i aktywnie brała w nich udział. Zajęcia popołudniowe realizowane w formie gier i zabaw uczą pozytywnych nawyków i zachowań, są alternatywą dla bezproduktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Zajęcia te poszerzają horyzonty i uczą prozdrowotnych zachowań. Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 6, 11, 12, 16, 18, Zespołach Szkół Miejskich Nr 2, 3 oraz tworzenie w szkołach gimnazjalnych klubów o profilu środowiskowo - socjoterapeutycznym pracujących pod zarządem dyrekcji szkół oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w świetlicach środowiskowo socjoterapeutycznych oraz klubach o profilu środowiskowo socjoterapeutycznym. W roku 2009 Gmina podpisała umowy z siedmioma szkolnymi świetlicami środowiskowo - socjoterapeutycznymi na realizację zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku. Na zadanie to przeznaczono środki finansowe w łącznej kwocie ,00 zł. W 2009 roku wydatkowano środki finansowe przeznaczone na działalność świetlic na łączną kwotę ,70 zł. Na sumę tę złożyły się wydatki z 4170 (płace) ,00 zł., z 4110 (ZUS) ,03zł, z 4120 (Fundusz Pracy) 4.673,90 zł, 4300 (usługi) 461,00 zł., z 4210 (zakupy) ,83 zł., z 4740 (papier ksero) 2.273,12 zł., z 4240 (pomoce dydaktyczne) 2.811,82 zł. Środki finansowe, o których mowa w umowie mogły być przeznaczone wyłącznie na wynagrodzenia wychowawców, socjoterapeutów, osób prowadzących zajęcia sportowe (ilość godzin musiała być zgodna ze standardami świetlicy socjoterapeutycznej), wynagrodzenie płacone ryczałtem za nadzór administracyjno organizacyjny, zakup materiałów i drobnych elementów wyposażenia potrzebnego do prowadzenia zajęć, szkolenia i kursy pracowników świetlicy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. 21

22 Świetlica przy PSP Nr 6 w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,01 zł. Świetlica działała zgodnie z założeniami opracowanymi w Statucie. W okresie od marca 2009r. do grudnia 2009r. zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od do 19.00, zgodnie z harmonogramem zajęć w dwóch grupach wiekowych. Świetlica zapewniała wychowankom: -pomoc w odrabianiu zadań domowych, -udział w zajęciach socjoterapeutycznych i socjoterapii z elementami biblioterapii, -udział w zajęciach sportowych, -rekreację na krytej pływalni (dodatkowo na kręgielni), -udział w zajęciach twórczych, -możliwość spożycia podwieczorku. Podstawowym celem pracy świetlicy było zapewnieni opieki wychowawczej, pomoc w nauce, stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań wychowanków. Ważnym elementem były zajęcia z zakresu socjoterapii. Celem tych zajęć było: -uświadomienie uczniom, jakie znaczenie ma dla nich rodzina, -wyznaczanie i ustalanie reguł i granic, według których należy żyć, uczyć się, bawić i wypoczywać, -uświadomienie, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela, -wskazywanie przykładów dobrego, zdrowego życia bez nałogów i uzależnień. Jedną z form zajęć socjoterapeutycznych była biblioterapia prowadzona w I semestrze w obu grupach wiekowych, a II semestrze tylko w grupie młodszej. Zajęcia opierały się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury, która dała szansę oderwania się od rzeczywistości, pomagała zrozumieć siebie i innych. W odróżnieniu od wcześniejszych lat pracy biblioterapeutycznej, bardziej skoncentrowano się na tematyce wspomagającej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemami alkoholowymi, gdyż liczba tych dzieci stale wzrasta. Tu literatura biblioterapeutyczna stała się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową, nad sposobem pomocy samemu sobie. Dziecko identyfikowało się z bohaterem, nie czuło się odosobnione w swoich problemach, a co najważniejsze pojawiła się możliwość ich rozwiązania. Dostarczane bodźce do rozwoju emocjonalnego, przyczyniły się do wzbogacenia ich wyobraźni, rozszerzenia zakresu spostrzeżeń i pojęć oraz dostarczenia doznań zastępczych. Tekst literacki przyczynił się również do kształtowania u dzieci 22

23 pożądanych postaw, wzbogacania słownictwa, przyrostu wiedzy. Stał się również inspiracją do różnych form aktywności intelektualnej dyskusji, działalności plastycznej i muzycznej. Istotnym elementem pracy świetlicy była pomoc w odrabianiu zadań domowych. Pomoc ta jest organizowana w obu grupach wiekowych. Praca ta była wspierana przez wolontariuszy z PG Nr 4 i II LO w Kędzierzynie-Koźlu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia twórcze. Poprzez aktywność artystyczną i twórczą, która dała dzieciom możliwość ekspresji ukrytych lęków i problemów, nastąpiło rozładowanie napięć emocjonalnych i niepokojów. Dzieci bardzo lubią wykonywać prace z wykorzystaniem plasteliny i pasteli, malować farbami na szkle. Uczniowie II klasy realizowali projekt plastyczny, celem którego była zmiana wystroju sali nr 108. Praca została zakończona-na ścianach widnieją własne kompozycje uczniów. Działania te posłużyły, jako motor do dalszego działania, jakim stało się fotograficzne dokumentowanie osiągnięć uczestników zajęć. Zajęcia sportowe również spełniały rolę terapeutyczną. Pozwalały rozładować negatywne napięcia, emocje i zachowania agresywne. Dodatkowo zorganizowano wyjścia na pływalnię i do kręgielni. Ta forma zajęć spotkała się z dużą akceptacją i zainteresowaniem. Zajęcia z rodzicami miały indywidualną formę. W tym celu podejmowano działania wspólnie z kuratorami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi oraz psychologiem, który został zatrudniony w szkole od września. Na dożywianie dzieci świetlica otrzymywała pomoc z funduszy PCK, CARITAS Diecezji Opolskiej oraz Fundacji RIAD. Rok szkolny zakończono spotkaniem wigilijnym, na którym wszyscy otrzymali nagrody niespodzianki w formie loterii fantowej. Fanty otrzymano ze zbiórki przeprowadzonej wśród pracowników szkoły i świetlicy przy współpracy szkolnego koła PCK. Świetlica przy ZSM Nr 3 PSP Nr 10 w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,47 zł. W roku 2009 do świetlicy zakwalifikowano łącznie 38 wychowanków w wieku 7-16 lat. W ramach pracy świetlicowej funkcjonowała jedna grupa środowiskowa i dwie grupy socjoterapeutyczne: młodsza i starsza. Łącznie na zajęcia socjoterapeutyczne zakwalifikowano 24 wychowanków. Zajęcia w świetlicy prowadzone były od poniedziałku do 23

24 piątku w godzinach 15:00-19:00. Wychowawcy prowadzili zajęcia zgodnie z wcześniej opracowanymi planami pracy wychowawców i socjoterapeutów. Proponowane przez wychowawców zajęcia świetlicowe miały na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, kształtowanie jego zdolności i zainteresowań, były propozycją spędzania wolnego czasu w przyjaznej, pełnej ciepła atmosferze. Każdego dnia prowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczne mające na celu poprawę, często bardzo trudnej sytuacji szkolnej wychowanków. Dzięki tego typu zajęciom uczniowie poprawili słabe oceny, odnosili sukcesy i odzyskiwali wiarę w swoje możliwości. W czasie zajęć wychowawcy stosowali aktywizujące metody pracy z dziećmi, dbali o ich poprawność językową i kulturę osobistą. Celem zajęć socjoterapeutycznych było nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami, kształtowanie zaradności w kwestii poszukiwania pomocy, kształtowanie zachowań asertywnych sztuki stanowczego odmawiania. Prowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Socjoterapeuci przywiązywali dużą wagę do współpracy z rodzicami wychowanków, zapraszając ich na zajęcia i pogadanki. Treści adresowane do rodziców obejmowały poradnictwo w zakresie problematyki wychowawczej. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od sponsora, wychowankowie świetlicy otrzymywali ciepłe posiłki oraz słodycze. W czasie wakacji 7 dzieci ze świetlicy wyjechało na kolonie letnie do Orawki. Wszystkim bardzo się podobało. Lipiec upłynął wychowankom pod hasłem Lato na osiedlu, świetlica prowadziła zajęcia od 9:00 do 13:00. Dzieci z rodzin ubogich otrzymywały bezpłatne obiady. Dzięki współpracy z osiedlowym Domem Kultury Lech wychowankowie świetlicy pojechali do Aqua Parku, do ZOO oraz korzystali bezpłatnie z sali kinowej. Wychowawcy prowadzący zajęcia sportowe zorganizowali Letnią Spartakiadę - nagrody rozdano 6 września na festynie rodzinnym zorganizowanym przez Dom Kultury Lech. W minionym roku w świetlicy odbyły się następujące imprezy: -dzień dziewcząt, -cztery dyskoteki, -grille dla dzieci i ich rodziców, -dzień chłopaka, -wieczór wróżb i zabaw (DK Lech ), -ognisko dla dzieci i rodziców. W ciągu całego roku 2009 świetlica prowadziła ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotów. 24

25 W czasie zajęć w świetlicy panowała atmosfera wzajemnej sympatii i życzliwości, wychowankowie stanowili grupę blisko zaprzyjaźnionych ze sobą osób, pomagających sobie wzajemnie. Świetlica przy PSP Nr 11 w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,15 zł. W 2009r. świetlica liczyła 36 wychowanków ze szkół podstawowych nr 11, 5, 14, 4 oraz kilku uczniów z gimnazjum nr 3 (starsze rodzeństwo wychowanków świetlicy). Świetica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30-19:30. Opieką objęte były dzieci w wieku od 7 do 12 lat z zaburzeniami zachowania, mającymi trudności w nauce, wychowującymi się w trudnych warunkach materialnych oraz w rodzinach zagrożonych alkoholizmem. Głównym celem pracy świetlicy było zapewnienie opieki nad dziećmi oraz stworzenie odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju poprzez terapię zajęciową, artterapię, dramę, muzykoterapię, głośne czytanie baśni, wierszy oraz opowiadań. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w okresie od r. do r. w poniedziałki, a w okresie r. do r. we wtorki w godzinach od 15:30 do 19:30. Wychowankowie zostali podzieleni na 2 grupy: starszą i młodszą. Socjoterapeutka pracowała z grupami zamiennie, bądź jeśli wymagał tego scenariusz zajęć łączyła grupy. Zajęcia prowadzone były zgodnie z opracowanymi przez socjoterapeutkę planami pracy, zaakceptowanymi przez Wydział PMS. W terapii bazowano na programach profilaktycznych Spójrz inaczej, Stop agresji, Wolny od nałogów, Razem raźniej. Wychowankowie byli bardzo zaangażowani podczas zajęć, aktywnie uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych, przeciwko agresji, chętnie słuchali bajek terapeutycznych, ćwiczyli przy muzyce relaksacyjnej. Niektóre z zajęć odbywały się w cyklach: udzielanie pierwszej pomocy, akceptowanie samego siebie, nawyki i przyzwyczajenia, wolny od nałogów. Tematyka zajęć obejmowała również zagadnienia związane z koleżeństwem, podejmowaniem decyzji dotyczących zdrowia, szanowaniem odmienności innych ludzi, obowiązkowością i punktualnością. Tematy realizowane były poprzez różnorodne metody pracy: mapy mentalne, pracę zespołową, pokaz, projekcje, słuchowiska, rozmowy indywidualne i rozmowy w kręgu, ankiety, quizy. Podczas zajęć głównie poprzez rysunek dzieci wyrażały swoje przeżycia, doświadczenia i uczucia. Poprzez tego typu terapię uwalniały się od napięć psychicznych. 25

26 Ważnym ogniwem pracy świetlicy była pomoc dzieciom w nauce. Codzienne odrabianie zadań domowych i przygotowanie do lekcji pozwoliło na osiąganie lepszych wyników w nauce. Dużo czasu poświęcano dzieciom na głośne czytanie baśni, wierszy i ciekawych opowiadań. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania poprzez zajęcia plastyczne wykonując ciekawe prace i upominki z różnych okazji. Brały udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, czytelniczych. W ramach promocji zdrowia zwracano uwagę na zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek, gry i zabawy sportowe. Dzieci korzystały z gier i zabaw na boisku szkolnym oraz z sali gimnastycznej. Prowadzono rozmowy z dziećmi na temat szkodliwości działania na organizm: nikotyny, alkoholu i narkotyków. Wykorzystywano przy tym filmy edukacyjne. Dużym atutem funkcjonowania świetlicy były codzienne podwieczorki dla dzieci przygotowywane przy współpracy z MOPS i dzięki prywatnym sponsorom. Wychowankowie świetlicy w okresie wakacji skorzystali z wyjazdu na kolonie letnie do Orawki, z których byli bardzo zadowoleni. Efekty pracy kadry pracującej w świetlicy w 2009r.: dzieci potrafią poprawniej funkcjonować w grupie, chętniej podejmują rozmowy na różne tematy, większa odwaga w mówieniu o swoich mocnych stronach, sukcesach i porażkach, wzajemna pomoc wychowanków, mniejsza agresja i przemoc wobec rówieśników, umiejętność rozróżniania zachowań pozytywnych i negatywnych, dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce. Świetlica przy PSP Nr 12 w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, a w 2009 roku wydatkowano ,83 zł. W 2009 roku świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od Do prowadzenia zajęć wychowawczych w świetlicy zatrudnionych było 7 wychowawców z pełnymi kwalifikacjami do pracy i 1 socjoterapeuta. Zajęcia wychowawcze prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, a socjoterapeutyczne w 1 grupie. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas I - III, drugą grupę wiekową uczniowie klas IV VI, natomiast grupę socjoterapeutyczną tworzyli podopieczni wybrani przez socjoterapeutę przy 26

27 współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz dyrektorem i wicedyrektorem do spraw wychowawczych. W I półroczu 2009r. do świetlicy zapisanych było 40 uczniów, a w II półroczu 32 uczniów. Pod stałą opieką znajdowało się średnio 20 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Jednocześnie ze względu na otwartą formułę świetlicy oraz za zgodą wychowawców świetlicy sporadycznie w zajęciach uczestniczyły dzieci nie figurujące na listach w dziennikach zajęć. W świetlicy pracowali także wolontariusze oraz praktykanci, dzięki którym organizowano gry i zabawy wykraczające poza realizowane programy. Program zajęć w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej opracowany został na podstawie kilku szczegółowych propozycji programowych i profilaktycznych oraz autorskich programów opracowanych przez wychowawców świetlicy. Na zajęciach prowadzone były następujące programy: 1.Środowiskowy program socjoterapeutyczno-wychowawczy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami zachowania. 2.Program zajęć z zakresu sztuk plastycznych z elementami techniki. 3.Program zajęć z komunikacji interpersonalnej. 4.Program zajęć z zakresu muzyki oraz plastyki. 5.Program zajęć socjoterapeutycznych. 6.Program sportowo-rekreacyjny. W ramach zajęć w świetlicy organizowane były następujące imprezy i zabawy kulturalne: -wycieczki do Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, -wystawa prac plastycznych Jesienne owoce, Moje obecne uczucia i nastroje, Tajemniczy ogród, -turnieje sportowe, -inscenizacja przedstawienia Jesień wokół nas, -dyskoteka na zakończenie roku szkolnego. W każdy poniedziałek realizowane były zajęcia sportowe na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym, m.in.: gry zręcznościowe, terenowe, nauka udzielania pierwszej pomocy, zawody sportowe i zręcznościowe. Podopieczni świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej odwiedzili też kilkakrotnie wystawy artystyczne zorganizowane przez MOK w Koźlu. Istotnym elementem zajęć było poświęcanie czasu na wyrównywanie poziomu nauczania i odrabianie zadań domowych przez wychowanków. Odrabianie zadań jest warunkiem koniecznym, aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia świetlicowe. Następnie 27

28 odbywały się zajęcia profilaktyczne lub socjoterapeutyczne, a następnie zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe. Na koniec dnia realizowane były ćwiczenia wyciszające oraz gry i zabawy stolikowe. Dzieci, dzięki uprzejmości sponsorów korzystały z ciepłego posiłku (najczęściej zupy, chleba, kompotu lub herbaty). Świetlica środowiskowo - socjoterapeutyczna dysponuje pomieszczeniami świetlicy, szkoły oraz korzysta z sali gimnastycznej, komputerowej, boisk szkolnych i jadalni. Ponadto z funduszy świetlicy zakupiono materiały papiernicze i drobny sprzęt sportowy. W znacznym stopniu przyczyniło się to do podniesienia jakości programów realizowanych w świetlicy. Wychowawcy świetlicy aktywnie poszukiwali partnerów społecznych (sponsorów). Dzięki temu dzieci mogły być nagradzane drobnymi upominkami, wyposażane w artykuły piśmiennicze i ubrania do szkoły, a także można było zorganizować wyjazdy do kina. Świetlica przy ZSM Nr 2 (PSP Nr 15) w Kędzierzynie Koźlu otrzymała w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,47 zł. Świetlica HIP-HOP prowadziła swą działalność zgodnie z harmonogramem pracy oraz szczegółowym planem pracy na rok Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od W świetlicy pracowało 4 pedagogów z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i 6 wychowawców. Stan liczebny wychowanków to 48 uczniów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy: starszą - 28 uczniów i młodszą 20 uczniów (do września), od września stan liczebny wychowanków nie zmienił się, natomiast grupa starsza liczyła 26 uczniów, a grupa młodsza 22 uczniów. W świetlicy dzieci mogły odrabiać lekcje, uczyć się, bawić, a także uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych i wychowawczych obejmujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, a w ich ramach odbywały się zajęcia wokalne, taneczne, sportowe oraz plastyczne. Zajęcia wychowawcze organizowane w świetlicy prowadzone były w ramach miesięcznych bloków tematycznych: Marzec: Dbanie o zdrowie, to bardzo ważna sprawa. Kwiecień: Wiosenne porządki. Maj: Majówka ze świetlicą. Czerwiec: Podróżowanie po świecie. Wrzesień: Coś się kończy, a coś zaczyna. Październik: Jesienne eksperymenty. 28

29 Listopad: Listopadowe wieczory. Głównym celem pracy z dziećmi była pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i problemów poprzez: nawiązanie kontaktu z dziećmi, dostarczanie wiedzy, gdzie można szukać pomocy w sytuacji kryzysowej, uczenie bezpiecznych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtowanie umiejętności zdrowego spędzania czasu wolnego, pomoc dydaktyczna w przezwyciężaniu trudności szkolnych, nauka zasad higieny osobistej, kultury bycia, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, wdrażanie do współżycia w grupie rówieśniczej, integrowanie się poprzez wspólne gry i zabawy, dożywianie (kolacje) przy współpracy z MOPS. Ważnym elementem pracy było również szerzenie i propagowanie wzorów i postaw społecznie akceptowanych, a także odbudowanie i umacnianie wiary we własne siły i możliwości. Ponadto wychowawcy starali się uwrażliwić wychowanków na potrzeby innych oraz poprawić ich relacje z rówieśnikami i dorosłymi, a także wdrażać postawy właściwego zachowania w życiu publicznym. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych: dzień dziecka, hallowen, andrzejki świetlicowe, mikołajki świetlicowe. W ramach świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza liczyła 9 wychowanków a grupa starsza 12 wychowanków. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych pedagogów i socjoterapeutów. W roku 2009r. socjoterapeuci opracowali program profilaktyczny, który obejmował następujące tematy: 1.Wolny od uzależnień. 2.Z przyrodą za pan brat. 3.Kontakty międzyludzkie. 4.Optymiści żyją dłużej. 5.Integracja grupy. 6.Komunikowanie się. 7.Świat uczuć i emocji. Celem programu było: 29

30 stymulowanie myślenia twórczego, zajęcia w twórczości plastycznej, zajęcia z wykorzystaniem dramy, zajęcia muzykoterapeutyczne, rozwijanie wyobraźni i fantazji przez sztukę, zachowanie się w środkach komunikacji, jak zachować się w kinie, teatrze itp., jak radzić sobie ze stresem?, pogadanki profilaktyczne. Efektem zajęć i dużym sukcesem zarówno dla wychowanków, jak i socjoterapeutów jest przenoszenie nabytych umiejętności, nawyków, zasad współżycia społecznego do codziennego życia rodzinnego, szkolnego i środowiska lokalnego. Wychowankowie uczestniczyli w cyklicznych zajęciach sportowych. Zajęcia edukacyjne w świetlicy środowiskowej dla wychowanków obejmowały przede wszystkim pomoc w przygotowaniu do lekcji, pomoc w odrabianiu zadań domowych, tłumaczenie niezrozumiałego materiału. W zajęciach edukacyjnych pomagali wychowankom wychowawcy i socjoterapeuci, a także wolontariusze z PG nr 2. Zajęcia informacyjne dla wychowanków obejmowały tematykę profilaktyczną, radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci bardzo chętnie przychodziły do świetlicy, aby uczestniczyć w proponowanych zajęciach, odrabiać zadania domowe oraz by miło i pożytecznie spędzić swój czas wolny. W ramach pedagogizacji rodziców poruszano następujące tematy: 1.Uczenie się i pamięć. Czynniki wpływające na zapamiętywanie. 2.Gdzie tkwią przyczyny trudnych zachowań naszych dzieci. W okresie letnim od 1 do 31 lipca 2009r. świetlica Hip-Hop prowadziła działalność w ramach akcji letniej pod hasłem Wakacje w szkole. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów. Organizowane były różnorodne konkursy plastyczne, sportowe, plenerowe itp. Dzieci zwiedzały Podzamcze i Basztę w Koźlu, odbywały spacery nad Odrą oraz uczestniczyły w spotkaniu z ratownikami z Kędzierzyna-Koźla. Odbywały się również poranki z filmem. W ramach programu W zdrowym ciele, zdrowy duch odbywały się pogadanki na temat właściwego odżywiania, higieny oraz sprawności fizycznej. W ramach współpracy z MOPS w Kędzierzynie-Koźlu dzieci korzystały z posiłków. 30

31 Świetlica przy ZSM Nr 4 (PSP Nr 16) w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,41 zł. W 2009 roku świetlica czynna była codziennie, oprócz dni świątecznych w godzinach: 1)w okresie od 1 marca do 12 czerwca od do 19.30, 2)w okresie ferii letnich od 1 do 31 lipca od 9:00 do 13:00, 3)w okresie od 7 września do 4 grudnia od 15:30 do 19:30. Zajęcia odbywające się w świetlicy to zajęcia wychowawcze, zajęcia z zakresu socjoterapii oraz zajęcia sportowe. Zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym planem oraz harmonogramem. Średnio w zajęciach uczestniczyło codziennie od 10 do 18 wychowanków. W ramach zajęć wychowawczych realizowano między innymi: - wspólne odrabianie prac domowych, -zajęcia rekreacyjno-edukacyjne wzbogacające poziom wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, - zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, - gry i zabawy sportowe, - wyjazdy na basen raz w miesiącu, - zajęcia muzyczno-ruchowe, -zajęcia plastyczne, -zajęcia teatralne. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb dzieci jak i różnorodnych okazji - święta, pory roku itp. Dzieci wykonywały prace plastyczne o różnorodnej tematyce - prezentowały swoje osiągnięcia na wystawce. W zakresie zajęć z socjoterapii znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom asertywności oraz profilaktyce alkoholowej. Szczególnie ważnym elementem pracy świetlicy jest pomoc w odrabianiu prac domowych oraz w przygotowywaniu się uczniów do zajęć lekcyjnych. Z tej formy pomocy większość wychowanków korzystała chętnie, co miało swoje przełożenie na poprawę ich osiągnięć dydaktycznych. Ci uczniowie, którzy chętnie i systematycznie korzystali z oferowanej im pomocy, uzyskali na koniec roku szkolnego oceny pozytywne i promocję do następnej klasy. Podczas zajęć socjoterapeutycznych koncentrowano się głównie na przeciwdziałaniu zachowań agresywnych oraz profilaktyce uzależnień. Ważnym elementem pracy socjoterapeutycznej było kształtowanie postaw sprzyjających odmowie używania alkoholu, papierosów czy innych środków psychoaktywnych. 31

32 Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych jak i letnich. Pozwalały dzieciom spędzić czas w sposób zorganizowany i ukierunkowany na zdrowy wypoczynek, co bardzo wspomaga działania profilaktyczne. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na basen kryty w zimie, czy otwarty w lecie. Dużą atrakcją tegorocznego wypoczynku letniego były wycieczki do : Palmiarni w Gliwicach, Dinoparku w Rybniku i Parku Krajobrazowego na Górze Św. Anny. Uzyskiwanie wymiernych efektów dydaktycznych przez wychowanków korzystających systematycznie z zajęć oraz brak oznak dotyczących prób palenia papierosów, czy spożywania alkoholu przez nich to dowody, że praca wychowawców świetlicy przynosi pożądane efekty. Pomimo podjęcia starań ze strony wychowawców, rodzice wychowanków nie uczestniczyli w proponowanych im zajęciach. W razie potrzeby wychowawcy kontaktowali się indywidualnie z poszczególnymi rodzicami. Świetlica przy PSP Nr 18 w Kędzierzynie Koźlu otrzymała na prowadzenie świetlicy w 2009 roku ,00 zł. w czterech transzach, z czego w 2009 roku wydatkowano ,36 zł. Zajęcia w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w roku 2009 rozpoczęły się z dniem r. W okresie letnim świetlica była czynna w lipcu i działała zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Urząd Miasta planem pracy i harmonogramem. Do świetlicy zapisanych było 20 dzieci. W świetlicy prowadzono zajęcia wychowawcze, sportowe oraz socjoterapeutyczne. Prowadzący w 2009 roku zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy nastawieni byli na korektę zaburzonych obszarów zachowania w zakresie : Ja-Ja. Ja-rówieśnicy. Ja-dorośli. Ja-sytuacje zadaniowe. Na zajęciach socjoterapeutycznych realizowana była tematyka nawiązująca do: integracji, współpracy, rozwijania empatii do rodziny, koleżeństwa, przyjaźni, tolerancji, 32

33 uczuć, emocji (radość, smutek, miłość, lęk, strach), bezpieczeństwa w domu, w szkole, w świetlicy i asertywności. Zajęcia socjoterapeutyczne miały za zadanie realizację celów terapeutycznych, edukacyjnych oraz rozwojowych. Najważniejsze wydarzenia z działalności świetlicy w roku 2009 : - konkursy sportowe: wyścigi rzędów, wyścigi sztafetowe, gra w piłkę nożną przygotowująca dzieci do zawodów sportowych, -udział dzieci w konkursie na najpiękniejszą pacynkę PACYNKOLANDIA- wykonanie pacynki, konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, -wspólne robienie pisanek, -powitanie wiosny, -segregowanie butelek plastikowych-akcja Drzewko za butelkę, -przygotowywanie dzieci do turnieju warcabowego, -wykonywanie upominków z okazji Dnia Matki, -wakacyjna wycieczka do Koźla- zwiedzanie Baszty, ruin zamku, zwiedzanie biblioteki, -wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: rybki z wełny, origami, technika kolażu, malowanie palcami i dłońmi, wykonywanie lampioników, -rozmowy na temat zasad zdrowego odżywiania się wspólne przygotowanie smacznej sałatki, -zabawa andrzejkowa. Kontynuowanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z jednostkami zajmującymi się lecznictwem odwykowym, wymiarem sprawiedliwości, policją. Orzeczenia biegłych. W 2009r. odbyło się 38 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do komisji zostały zgłoszone 232 osoby, wśród nich liczbę 190 stanowili mężczyźni natomiast liczbę 42 stanowiły kobiety. Podczas posiedzeń komisja prowadziła 1061 spraw. Spośród prowadzonych spraw podjęto decyzje o umorzeniu 80 spraw, akta 86 spraw oddano do sądu. Komisja 75 razy podjęła decyzję o zawieszeniu postępowania. Podczas posiedzeń Komisja rozpatrzyła 76 wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a tym samym wydała 76 postanowień w przedmiotowych sprawach. Spośród 76 wydanych przez członków Komisji postanowień, 6 dotyczyło jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu podczas imprez organizowanych na terenie miasta. Były to postanowienia pozytywne. Pozostałe 70 wniosków dotyczyło wydania 33

34 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach lub lokalach gastronomicznych. Wszystkie skierowane do Komisji wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Z budżetu Gminnego Programu w 2009 roku wydano ,20 zł. na wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach oraz ,00 zł. na opłaty sądowe, w tym za wydawanie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Kolonie letnie z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy. Gmina w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej reki realizowanego przez Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wybrała ofertę złożoną przez Ośrodek Wczasowo- Kolonijny U KAZIKA z Orawki, z którym została podpisana umowa nr 28/2009 w dniu r. Na realizację zadania Gmina przeznaczyła i wydatkowała kwotę w wysokości ,00 zł. Kolonie odbyły się w Orawce w okresie od r. dla 82 dzieci w wieku 8-16 lat. (I turnus r r. dla 44 dzieci, II turnus r r. dla 38 dzieci). Kolonie letnie w ośrodku U KAZIKA położonym w Orawce, odbywały się zgodnie z napisanym specjalnie w tym celu programem Na Orawie bywom. Program ten spełniał wszystkie wymogi związane zarówno z częścią profilaktyczną kolonii, jak również z częścią rekreacyjno-sportową. Stałą opiekę nad grupą 82 dzieci sprawowali 3 wychowawcy (w tym 1 posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych), kierownik, 2 socjoterapeutów, pielęgniarka oraz dochodzący lekarz. Wyżej wymieniona kadra posiadała wymagane uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia zajęć i sprawowania opieki nad uczestnikami kolonii. Niemalże każdego dnia podczas obu turnusów realizowano program profilaktyczny skierowany do dzieci, który promował wartości konstruktywnych postanowień osobistych dotyczących unikania alkoholu, papierosów, narkotyków i agresji. Obok socjoterapeutów stałą pracę z dziećmi wykonywała kadra pedagogiczna. W czasie dwutygodniowych turnusów omówione zostały kwestie kulturalnego zachowania się, szacunku do posiłków (by nie marnować żywności), pracy zespołowej, roli rodziny w życiu człowieka, marzeń oraz sposobów ich realizacji, uczciwej i wytrwałej pracy, pomagania innym i wiele innych kwestii, niezbędnych modemu człowiekowi, by rósł na dobrego i uczciwego obywatela. Efekty pogadanek, spotkań grupowych, zajęć wychowawczych było 34

35 widać z dnia na dzień w poprawiającym się nieustannie zachowaniu podopiecznych podczas posiłków, zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych. Jak każda kolonia, także i ta spełniała funkcję organizacji wypoczynku i rozrywki. Koloniści już na samym początku z pomocą wychowawców zostali podzieleni na kilka ekip sportowych. W ramach tak powstałych zespołów rywalizowali w licznych zawodach sportowych. Możliwość konkurowania między sobą dostarczała dzieciom wiele radości, a wychowawcy mogli im wpajać zasady rywalizacji w duchu fair-play. Dwutygodniowe kolonie pełne były różnego rodzaju atrakcji kulturalnych, między innymi: zabaw tanecznych, ognisk, zabaw w gwiazdę muzyczną, prezentacji przez właścicieli ośrodka stroju orawskiego, degustacji potraw regionalnych, wyborów Miss i Mistera kolonii, spotkań z funkcjonariuszem Policji. W czasie trwania kolonii zorganizowano 4 całodniowe wycieczki: - okolice Orawki (zwiedzanie najstarszego na Orawie kościoła z XVII w., grobu nieznanego żołnierza, farbiarni, zegara słonecznego, działu sołtyńskiego oraz grani z widokiem na Tatry i Gorce, zakończenie wycieczki na basenie w Spytkowicach), - zwiedzania katedry i ogrodów papieskich w Ludźmierzu, Zakopane (zdobycie Gubałówki), oglądanie żywego skansenu drewnianych domów w Chochołowie, - piesza wycieczka na Danielki, zdobycie Pająkowego Wierchu, - zdobycie Babiej Góry (1724 m.n.p.m.), Mały Staw, Mokry Staw, bacówka w Zubrzycy Górnej. Czas spędzony na kolonii był dla dzieci okresem miłego wypoczynku, zarówno od szkolnych obowiązków, ale także od otoczenia w którym żyją. Kolonie te były czasem dobrej zabawy, podczas której dzieci uczyły się współpracy w grupie, otwartości na innych, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami. W czasie dwutygodniowego pobytu dzieci dzięki zajęciom profilaktycznym zostały uwrażliwione na ważne życiowe wartości, takie jak : przyjaźń, miłość, życie bez agresji i używek. Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu trzeźwego i wolnego od narkotyków życia, prowadzenia społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców miasta oraz ogłaszania informacji o otwartych konkursach ofert. Z dniem r. Gmina Kędzierzyn-Koźle podpisała umowę Nr 25/2009 z Lokalną Sp. Zo.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 36 w Kędzierzynie - Koźlu na sporządzenie materiału informacyjnego w formie dodatku do Nowej Gazety Lokalnej dotyczącego zadań 35

36 prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009r., w tym kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł i Ogólnopolskiej Kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne? oraz informację na temat bezpłatnych badań profilaktycznych wraz z konsultacjami, szczepień przeciwko wirusowi HPV i szczepień przeciwko zakażeniu meningokokowemu prowadzonych w ramach Programu Ochrony Zdrowia na 2009r. Na zadanie to przeznaczono i wydatkowano kwotę w wysokości 5.979,00 zł. (1.494,50 zł. z GPPiRPAiN na 2009r.). Z dniem 23 czerwca 2009r. ukazał się zlecony przez Gminę dodatek do Nowej Gazety Lokalnej o treściach zgodnych z zawartą umową. W dniu 2 czerwca 2009r. Gmina Kędzierzyn-Koźle podpisała umowę Nr 27/2009 z Radiem Park Sp. Zo.o. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 1 w Kędzierzynie-Koźlu na wyemitowanie na antenie radia spotów reklamowych dotyczących Ogólnopolskiej Kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne realizowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009r. Umowę anektowano 18 sierpnia 2009r. w zakresie zwiększenia ilości emitowanych spotów oraz wydłużenia okresu realizacji zadania. W sumie od czerwca do grudnia 2009r. wyemitowano 387 spotów, na łączną kwotę ,40 zł. Realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno - edukacyjnych. Gmina Kędzierzyn - Koźle w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009 rok realizuje m.in. programy i kampanie profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych mieszkańców naszego miasta, np. Ogólnopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł", do której nasza Gmina przystąpiła już po raz piąty. Kampania kierowana jest głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich rodziców, nauczycieli, sprzedawców napojów alkoholowych oraz kierowców. W roku 2009 do udziału w Kampanii zgłosiły się: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 (ZSM Nr 3). Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 (ZSM Nr 2). Publiczne Gimnazjum Nr 4. Publiczne Gimnazjum Nr 7 (ZSM Nr 3). Publiczne Gimnazjum Nr 2 (ZSM Nr 2). 36

37 W tym roku uczniowie wzięli udział w 7 konkursach, m.in. plastyczno-literackich i sportowych, a nauczyciele rywalizowali między sobą w konkursie na najlepszy scenariusz spektaklu profilaktycznego. Na realizację zadania przeznaczono i wydatkowano 7.320,00 zł. (zakup materiałów potrzebnych do realizacji kampanii). Gmina po otrzymaniu materiałów do kampanii, przekazała je poszczególnym szkołom. W dniu 3 kwietnia 2009 roku szkoły otrzymały komplet materiałów w postaci m. in. ulotek i plakatów. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w kędzierzyńsko kozielskich szkołach ruszyła zatem w połowie kwietnia 2009r. i trwała do końca listopada 2009r. Uroczystość finałowa tegorocznej Kampanii ZTU odbyła się 18 września o godz w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy Wybrzeżu Gdyńskim 4. Zespół Szkół Miejskich Nr 3 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10) za bardzo aktywny udział uczniów w konkursie Ping-Pong otrzymał stół do gry w ping-ponga. Niestety zarówno przedstawiciele Wydziału PMS, jak i ZSM Nr 3 nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagrody. Stół do ping-ponga został przesłany przesyłką kurierską bezpośrednio do nagrodzonego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Pozostali nagrodzeni uczestnicy Kampanii otrzymali bardzo interesujące nagrody oraz dyplomy gratulacyjne, które zostały przesłane do Wydziału PMS. W dniu r. o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Pamięci Sybiraków 4 miało miejsce uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród i dyplomów uczestnikom Kampanii oraz wręczenie dyplomów i skromnych upominków zaangażowanym w akcję nauczycielom. Nagrody wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Gabrysz w asyście pracownika Wydziału PMS. Działania poszczególnych szkół przedstawione zostały w szkolnych sprawozdaniach z kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, jak również w sprawozdaniu z Kampanii - materiały dostępne w Wydziale. W 2009 roku Gmina przystąpiła również do Ogólnopolskiej społecznej kampanii informacyjnej Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?, która była skierowana do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych, także do tych, którym wydaje się że piją niewiele i rozsądnie. Jej celem było ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Na zadanie to Gmina przeznaczyła środki w wysokości 976,00 zł. (zakup materiałów do Kampanii). 37

38 W ramach obu wyżej wspomnianych Kampanii Gmina rozpowszechniła, głównie za pośrednictwem Staży Miejskiej ulotki, plakaty oraz inne materiały edukacyjne, m.in. trafiły one do szkół, świetlic, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej, MOSIR-u, MOK-u, MOPS-u oraz innych placówek użyteczności publicznej działających na terenie naszego miasta. Gmina Kędzierzyn-Koźle przystąpiła również do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18. Głównym celem Kampanii było zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. W dniu r. Gmina otrzymała materiały potrzebne do realizacji Kampanii (ulotki oraz naklejki), które rozpowszechniła za pośrednictwem Staży Miejskiej (szkoły, świetlice środowiskowo-socjoterapeutyczne i socjoterapeutyczne) i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (punkty sprzedaży napojów alkoholowych). W roku 2009r. Gmina przystąpiła do ogólnopolskiej Kampanii Prowadzę-jestem trzeźwy, w ramach której zamówiono 1000 sztuk naklejek odblaskowych na tyły samochodów z logo Kampanii Prowadzę-jestem trzeźwy oraz 500 sztuk breloków z logo Kampanii Prowadzę-jestem trzeźwy po jednej stronie breloka wraz z grawerem logo miasta Kędzierzyn-Koźle na rewersie breloka. W dniu r. do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu przekazano 800 sztuk naklejek oraz 400 sztuk breloków celem rozprowadzenia w/w materiałów kampanijnych wśród kierowców miasta Kędzierzyn-Koźle, którzy nie spożywali alkoholu przed planowaną jazdą samochodem. Naklejki oraz breloki stanowić miały formę nagrody, dla trzeźwych kierowców, zatrzymywanych podczas rutynowych kontroli przez funkcjonariuszy Policji. Z informacji KPP Kędzierzyn-Koźle nadesłanej do Wydziału PMS w dniu r. wynika, że funkcjonariusze Policji do dnia przedłożenia powyższej informacji przekazali kierowcom 350 breloków i 680 naklejek odblaskowych. Pozostałą ilość breloków i naklejek rozpropagowali pracownicy Wydziału PMS. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 4.890,00 zł. Ponadto od września ruszyła kontynuacja programu profilaktycznego prowadzonego w latach ubiegłych - Bądź czysty w ŚHP OHP w Kędzierzynie Koźlu. W dniu r. podpisano porozumienie nr 31/2009 z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczego Hufca Pracy w Opolu, zgodnie z którym w okresie od r. do r. realizowano program profilaktyczny Bądź czysty w ŚHP OHP w Kędzierzynie Koźlu. Program był prowadzony przez specjalistę terapii uzależnień, z którym zawarto umowę o dzieło na prowadzenie programu. Na realizację programu przeznaczono kwotę w wysokości 2.400,00 zł, a wydatkowano 2.320,00 zł. 38

39 Ochotniczy Hufiec Pracy Środowiskowy Hufiec Pracy 8-2 w Kędzierzynie Koźlu objął swoim programem wychowawczym młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. ŚHP prowadzi działania opiekuńcze, wychowawcze, kształceniowe i doradcze. W związku z faktem, iż pod opieką wychowawczą jest w większości młodzież ze środowisk patologicznych, gdzie alkoholizm, nikotynizm, narkomania, moralna deprywacja i pospolita przestępczość są bardzo często występującymi zjawiskami, była potrzeba kontynuacji programu profilaktycznego Bądź czysty. Program Bądź czysty przeznaczony był dla młodzieży podejrzanej o kontakt z różnymi środkami odurzającymi. Była to wytypowana grupa młodzieży z całego Hufca w ilości 50 osób. Grupa ta została wytypowana po wnikliwych obserwacjach i rozmowach indywidualnych z wychowawcami. Warsztaty prowadzone w ramach programu Bądź czysty miały na celu uruchomienie mechanizmów obronnych przeciwdziałających destrukcyjnym wpływom sytuacji problemowych. Tematyka zajęć skupiała się na emocjach, uczuciach, odreagowywaniu na sytuacje problemowe, asertywności, HIV/AIDS, mechanizmach uzależnienia, komunikacji. Zajęcia ukierunkowane były na nabycie przez uczestników szeregu umiejętności psychospołecznych, które w sytuacjach zagrożenia uaktywniają się i nie dopuszczają do destrukcyjnego oddziaływania otoczenia. Poza zajęciami grupowymi odbyło się również 12 godzin rozmów indywidualnych z młodzieżą uzależnioną i członkami ich rodzin, jak również warsztaty dla wychowawców ŚHP na temat Zasad kontaktu z młodą osobą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi. Warsztaty te miały na celu polepszenie relacji i efektów pracy z młodzieżą uzależnioną lub eksperymentującą. W okresie od września do grudnia 2009r. zostało zrealizowanych 60 godzin zegarowych przez terapeutę, w tym 45 godzin warsztatów z uczestnikami ŚHP, 12 godzin spotkań indywidualnych i 3 godziny zajęć z wychowawcami ŚHP (płatne ze środków własnych). W 2009 roku zrealizowano również program profilaktyczny pt. Sprawy Istotne i Ważne w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie Koźlu. Na realizację programu przeznaczono i wydatkowano kwotę 4.000,00 zł. Program profilaktyczno-wychowawczy Sprawy Istotne i Ważne to program autorski skierowany do młodzieży licealnej klas pierwszych oparty na diagnozie ich potrzeb i oczekiwań związanych z tematyką spotkań profilaktyczno-wychowawczych. Program zrealizowano w przeciągu 4 miesięcy (wrzesień - grudzień 2009 roku). W programie uczestniczyło 214 uczniów, 5 realizatorów, rodzice. 39

40 Program jest systematycznie modyfikowany, zgodnie z oczekiwaniami adresatów. Jedną z ostatnich zmian było włączenie w jego realizację zewnętrznych realizatorów, wychowawców jednego poziomu klas oraz wzbogacenie programu o dodatkowe projekty o charakterze profilaktyczno-wychowawczym. Stworzony w pierwszej wersji program ograniczał się przede wszystkim do wielu spotkań pedagoga z młodzieżą, aktualnie zakłada się zdecydowanie większą rolę wychowawcy, którego podmiotowość wyraża się w prowadzeniu spotkań, doborze form i metod pracy, możliwości tworzenia własnych scenariuszy. Inspiracją przy realizacji programu mogą być stworzone przez pedagoga projekty, a także scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych znajdujące się z bibliotece wychowawcy. Zadaniem realizatorów programu było przeprowadzenie zajęć zgodnie z przygotowanym wcześniej przez siebie scenariuszem, odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom konkretnej grupy uczniów. Wychowawca ze względu na konieczność realizacji programu w określonym czasie prowadzi jedynie kilka spotkań profilaktycznowychowawczych. W ramach przeprowadzonych spotkań wychowawca wraz z młodzieżą może realizować wybrane razem przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznowychowawczym. Wspólnym zadaniem pedagoga i realizatorów obok wyznaczania kierunków pracy profilaktyczno-wychowawczej z młodzieżą jest kontakt z rodzicami uczniów uczestniczących w programie. Program cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i wychowawców. Uczniowie dzięki programowi mogli bliżej się poznać i przede wszystkim zintegrować poprzez wypowiadanie się na forum klasy na różne nurtujące tematy wieku dorastania. Dla samych wychowawców program okazał się cennym doświadczeniem, które może pomóc im w zmaganiu się z trudną sztuką wychowania i kształtowania młodego człowieka. Zarówno uczniowie biorący udział w programie, jak i sami wychowawcy wykazali chęć uczestniczenia w kolejnych edycjach programu profilaktycznego jakim jest program Sprawy istotne i ważne. W dniu 10 października 2009r. Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie - Koźlu zorganizował Miniolimpiadę sportową dla dzieci i młodzieży z Kędzierzyna Koźla, na organizację której wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.271,71 zł. 40

41 Miniolimpiada odbyła się w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie Koźlu w dniu 10 października 2009 roku o godz W turnieju udział wzięło 50 dzieci z osiedli : Pogorzelec, Azoty, Koźle Zachód i Piastów. Wszyscy uczestnicy startujący w konkurencjach sportowych otrzymali nagrody rzeczowe, a uczestnicy z największą liczbą punktów otrzymali nagrody dodatkowe. Ze względu na zmianę pogody nastąpiła zmiana konkurencji i nie został wyłoniony król rzutów i fair play. Przy każdym stanowisku znajdował się sędzia prowadzący daną konkurencję, który wpisywał zawodnikom na ich kartach startowych ilość uzyskanych punktów. Każda karta startowa zawierała imię, nazwisko, nazwę osiedla, które jest reprezentowane przez startującego, a także numery poszczególnych konkurencji. Zawodnicy przechodzili od stanowiska do stanowiska, zaliczając po kolei wszystkie zadania sprawnościowe, oddając na koniec swoją kartę sędziemu głównemu, który zliczał wszystkie zdobyte punkty. O zajęciu miejsca decydowała ilość punktów zdobytych w całych zawodach. Zawody składały się z następujących konkurencji: rzuty do kosza, hula-hop, skoki przez skakankę, rzuty woreczkiem do celu, strzał kijem hokejowym do bramki, wiedza o sporcie. Na koniec zawodów odbył się turniej osiedli w dwa ognie, po którym wszystkie szkoły, które brały udział w turnieju otrzymały przenośny zestaw do siatkówki. Podczas Miniolimpiady obecny był pracownik Wydziału PMS. W dniu 16 listopada 2009r. przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie Koźlu na podstawie umowy Nr 26/2009 z dnia r. został zorganizowany III Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych. Przegląd został przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy, uwzględniającymi m.in.: -zorganizowanie i przeprowadzenie Przeglądu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Kędzierzyna-Koźla w kategorii spektakl profilaktyczny, plakat profilaktyczny oraz profilaktyczna prezentacja multimedialna w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja, -zaproszenie do udziału oraz sporządzenie wykazu szkół, które zadeklarowały udział w Przeglądzie, -przygotowanie listy nagród, która została zaakceptowana przez Gminę, -przygotowanie składu osobowego jury Przeglądu, który został zaakceptowany przez Gminę, -sporządzenie protokołu z obrad jury Przeglądu, -sporządzenie protokołu przekazania nagród laureatom Przeglądu. Przegląd rozpoczął się o godz. 9:00. Do Przeglądu zgłosiły się następujące szkoły : PSP Nr 1, PSP Nr 11 i PSP Nr 20, PG Nr 1, PG Nr 4 i PG Nr 5. Prezentacja 6 41

42 spektakli profilaktycznych przed jury trwała ok. 2 godzin. Następnie odtworzono dwie prezentacje multimedialne. Kolejnym etapem była ocena plakatów nadesłanych na Przegląd. Plakaty znajdowały się w holu Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Po obejrzeniu plakatów jury udało się na obrady i przydzielanie nagród. W tym czasie dla uczestników Przeglądu był wyświetlany film. Po filmie, ok. godz.13:30 odczytano werdykt jury i wręczono nagrody. W jury Przeglądu zasiadał pracownik Wydziału PMS. Organizacja Przeglądu przebiegała w sposób płynny i bez komplikacji, a organizatorzy otrzymali pochlebne opinie od uczestników Przeglądu. Na organizację Przeglądu przeznaczono kwotę w wysokości 4.500,00 zł. W ramach środków finansowych przeznaczonych na spektakle profilaktyczne Gmina w 2009 roku przyznała środki 3 szkołom z Kędzierzyna-Koźla (na wnioski tych szkół), a były to: Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. W dniu r. uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 klasy III Publicznego Sportowego Gimnazjum Nr 5 uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. Wspomnienia narkomanki. W spektaklu uczestniczyło 95 uczniów. Cena jednego biletu wynosiła 11 zł, co dało łączną kwotę 1.045,00 zł. W dniu r. uczniowie klas IV-VI (ok. 80 osób) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. Dylemat zrealizowany przez Teatr Inspiracja z Krakowa. Wychowawcy klas dodatkowo otrzymali konspekty zajęć do wykorzystania przez uczniów w oparciu o spektakl : Lekcja 1 - Czym jest przemoc?. Lekcja 2 - Kształtowanie zachowań bezpiecznych. Lekcja 3 Odbieramy-nadajemy S.O.S. Za spektakl zapłacono 400,00 zł. W dniu r. 120 uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 uczestniczyło w spektaklu profilaktycznym. Przedstawienie zakończyło się wykładem i dyskusją. Temat był kontynuowany na lekcjach wychowawczych. Do r. każda z klas biorących udział w przedstawieniu miała złożyć u pedagoga szkolnego plakat prezentujący szkodliwość palenia papierosów. Najciekawsze z prac zostały nagrodzone. Za spektakl zapłacono 350,00 zł. W dniu r. w bibliotece Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu odbyły się warsztaty dla pedagogów dot. profilaktyki interwencyjnej 42

43 w ramach programu profilaktycznego Kompleksowa profilaktyka szkolna. Ofertę przeprowadzenia programu Kompleksowa profilaktyka szkolna składającego się z 3 zadań obejmującego dzieci, rodziców i pedagogów przedłożyła do Wydziału PMS Pracownia Rozwoju Osobistego z Opola. W roku 2009 zrealizowano jedynie jedno z zaplanowanych działań w związku z informacją od realizatora o braku wolnych terminów do realizacji projektu (projekt jest przedsięwzięciem długoterminowym). W związku z powyższym w 2009 roku udało się zrealizować warsztaty dla pedagogów i psychologów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszego miasta. Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach rozesłano do wszystkich pedagogów i psychologów pracujących w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, natomiast w zajęciach udział wzięło 13 pedagogów. Warsztaty prowadził certyfikowany specjalista terapii uzależnień i psycholog p. M. Łabudziński. Na zajęciach poruszano między innymi tematykę z zakresu: 1. Profilaktyki ogólnie, profilaktyki lokalnej i profilaktyki interwencyjnej w szkole. 2. Procedury interwencji profilaktycznej. 3. Procedury postępowania dyrektora szkoły i nauczycieli formy współpracy z policją. 4. Schematu postępowania interwencyjnego. 5. Kontraktu pomiędzy rodzicem, czy wychowawcą a dzieckiem. 6. Propozycji pytań ułatwiających rozpoznanie nadużywania substancji psychoaktywnych. Zaproszeni na warsztaty pedagodzy z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadając mnóstwo pytań prowadzącemu. Wszyscy wyszli z zajęć usatysfakcjonowani (prowadzono burzliwe dyskusje, wspólnie rozwiązano kilka problemów z pracy wychowawczej z uczniami). Na zadanie to wydatkowano kwotę w wysokości 536,27 zł. Szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy oraz przestrzegania przedmiotowych przepisów prawnych. Na realizacje tego zadania w 2009 roku zaplanowano kwotę ,00 zł., a wykorzystano ,53 zł. W dniu 21 maja 2009r. jeden z pracowników Wydziału wziął udział w konferencji naukowej nt. Współczesny człowiek między wolnością a zniewoleniem w Wodzisławiu Śląskim. W ramach funduszy z Unii Europejskiej w dniach 1-3 czerwca 2009r. dwóch pracowników Wydziału PMS brało udział w szkoleniach dot. monitorowania problemów 43

44 narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym (kontynuacja z lat poprzednich). Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu monitoringu, zbieranie danych oraz opracowywanie raportów będzie stałym elementem współpracy Gminy Kędzierzyn - Koźle z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dającym możliwość właściwego zdiagnozowania trudnego problemu, jakim jest narkomania oraz właściwego określenia kierunków działań profilaktycznych. W II połowie roku 2009 po raz kolejny rozpoczęto zbieranie danych do sporządzenia aktualnego raportu dot. monitoringu narkomanii w naszej gminie. Rozesłano wiele pism do instytucji z Kędzierzyna-Koźla i terenu województwa opolskiego z prośbą o przesłanie danych będących w posiadaniu tych instytucji z zakresu problematyki narkotykowej, które posłużyć miały w opracowaniu raportu na temat problematyki narkotyków i narkomanii na terenie naszego miasta, z możliwością jego wykorzystania przez rozmaite instytucje. Po za kilkoma wyjątkami otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytania. Jednakże dane to nie wszystko, ważna jest przede wszystkim ich właściwa interpretacja. Dlatego w dniu 30 listopada 2009r. Wydział PMS zorganizował spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli następujących instytucji z Kędzierzyna-Koźla: MOPS, Stowarzyszenie MONAR, KPP, PSP Nr 12, kurator sądowy Sądu Rejonowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na spotkaniu powstał pomysł stworzenia zespołu interdyscyplinarnego ds. monitorowania problematyki narkomanii w Kędzierzynie-Koźlu. Zaproszone instytucje wyznaczyły osoby odpowiedzialne za współpracę z Gminą w zakresie zbierania i interpretacji danych do opracowania raportu. Zespół został powołany w dniu 4 lutego 2010 roku Zarządzeniem Nr 1163/PMS/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Następne spotkanie robocze zespołu odbyło się w dniu r., kolejne planowane jest na dzień r. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków na to zadanie w II półroczu 2009 roku oraz w ramach Kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne? zorganizowano szkolenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z Kędzierzyna-Koźla z zakresu Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Szkolenie odbyło się w dniu r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Szkolenie prowadzili lekarze przeszkoleni przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu Rozpoznawania ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz krótkiej interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Szkolenie odbyło się w godz. od 10:00 do 16:00 i wzięło w nim udział 11 lekarzy z Kędzierzyna-Koźla. Po zakończonym szkoleniu lekarze otrzymali certyfikaty ukończenia kursu oraz książeczki wydawnictwa PARPAMEDIA z Warszawy pt. 44

45 Rozpoznawania problemów alkoholowych oraz krótkich interwencji - wytyczne kliniczne dla podstawowej opieki zdrowotnej celem wcielenia w życie umiejętności zdobytych podczas kursu. Należy nadmienić, że uczestnicy kursu byli bardzo z niego zadowoleni. A sami prowadzący wyrażali pochlebne uwagi na temat zaangażowania grupy w zakresie omawianej tematyki zajęć. Na organizację szkolenia przeznaczono kwotę w wysokości 5.544,70 zł. W dniu r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu przeprowadzono Konferencję Profilaktyczną. Na Konferencję zaproszono pedagogów i psychologów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 2 szkół średnich, przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przedstawicieli Wydziału Oświaty i Wychowania, Ochotniczego Hufca Pracy oraz przedstawicieli Stowarzyszeń prowadzących świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z Kędzierzyna-Koźla czy punkty wsparcia dla mieszkańców naszego miasta. W Konferencji udział wzięły 33 osoby z w/w instytucji. Wykładowcami byli: p. Janusz Sierosławski - wybitny specjalista ds. narkomanii z Instytutu Psychiatrii i Neurologii i Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami w Warszawie, p. Agnieszka Czerkawska - Kopiel Kierownik Działu Programów Lokalnych z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Warszawy oraz p. Anna Borkowska specjalista z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z Warszawy. Goście zaproszeni przez Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle wygłosili referaty o następującej tematyce: 1. Prezentacja wyników badania społecznego w zakresie szacowania problemowych użytkowników środków psychoaktywnych w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Podnoszenie jakości programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. 3. System Certyfikacji Specjalistów w zakresie profilaktyki na poziomie lokalnym. Współpraca interdyscyplinarna w rozwiązywaniu problemów społecznych. Konferencja zakończyła się dyskusją przedstawicieli jednostek działających na terenie miasta w zakresie działań profilaktycznych przez nich podejmowanych. Zorganizowanie tego typu Konferencji Profilaktycznej dla osób pracujących w obrębie profilaktyki na terenie Kędzierzyna-Koźla okazało się bardzo dobrym pomysłem. Osoby biorące udział w Konferencji wyrażały bardzo pochlebne opinie na jej temat. Na organizację Konferencji Gmina przeznaczyła środki w wysokości 2.509,00 zł. 45

46 W ramach środków przeznaczonych na szkolenia w 2009r. Gmina dofinansowała szkolenie na temat Praca z dzieckiem z alkoholowym uszkodzeniem płodu-fas/fae. Szkolenie odbyło się w dniu r. W szkoleniu udział wzięło 14 pedagogów i nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły specjalnej i ŚHP z Kędzierzyna- Koźla. Szkolenie prowadzili: p. B. Stebnicka i p. P. Paczulla - instruktorzy programu Fastryga z Zabrza. Zajęcia obejmowały następujące obszary: Etiologię uszkodzeń. Jednostki chorobowe. Kryteria diagnostyczne. Funkcjonowanie dzieci z płodowym zespołem alkoholowym. Specyfika pracy z dziećmi z uszkodzeniami typu FAS/FAE. Szkolenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc przy ul. Grunwaldzkiej 29 na wniosek pani Urszuli Strzelczyk-Raduli - doradcy metodycznego pedagogów i psychologów szkolnych. Na sfinansowanie szkolenia Gmina przeznaczyła środki w wysokości 840,00 zł. W dniu r. w sali obrad Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Pamięci Sybiraków 4 odbyło się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z Kędzierzyna- Koźla. Szkolenie zorganizował Wydział PMS. Zaproszenie na szkolenie wysłano do 152 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy, bary i lokale gastronomiczne, w których sprzedawany jest alkohol). Szkolenie przebiegało w III grupach w następujących godzinach od 9:00 do 11:00, od 12:00 do 14:00 i od 15:00 do 17:00. W warsztatach uczestniczyło 46 osób. Szkolenie prowadziły p. Małgorzata Olińska, p. Irena Niewęgłowska oraz p. Joanna Hołobut. Wyżej wymienione osoby posiadają zaświadczenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprawniające do przeprowadzania szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne?. Głównym celem szkolenia było włączenie sprzedawców napojów alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu do działań profilaktycznych w gminie, zwiększenie ilości sprzedawców napojów alkoholowych przestrzegających prawa dotyczącego zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, a także ograniczenie możliwości kupna alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawcy biorący udział w szkoleniu otrzymali zaświadczenia 46

47 o uczestnictwie w warsztatach podpisane przez wykładowców oraz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Na organizację szkolenia przeznaczono środki w wysokości 2.450,63 zł. W dniu 1 lipca 2009r. dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu brało udział w szkoleniu dot. przeprowadzania kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (m.in. wydawania i cofania zezwoleń). Za szkolenie zapłacono 500,00 zł. W dniu 7 września 2009r. pracownik Wydziału PMS uczestniczył w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Wpływ alkoholu na rozwój dziecka obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) w Poznaniu. W dniach września 2009r. pracownik Wydziału PMS brał udział w konferencji Sieci Gmin Wiodących i Dużych Miast w Lublinie organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Lublina. Za konferencję zapłacono 350,00 zł. plus 235,20 zł. koszty podróży. Wspierania zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej. Gmina w 2009 roku przystąpiła do prowadzenia prac społecznie użytecznych zawierając Umowę Nr 16/2009 z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie Koźlu w dniu r. w sprawie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz Aneks Nr 1/2009 w dniu r., Aneks Nr 2/2009 w dniu r. oraz Umowę Nr PP /09 w dniu r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych. Na realizację zadania prace społecznie użyteczne przeznaczono ,00 zł. z czego ,00 zł. pochodziło ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych (w 2009 roku wydatkowano ,50 zł.) natomiast ,00 zł. stanowiło refundację Powiatowego Urzędu Pracy (w 2009 roku wydatkowano ,75 zł). W pracach społecznie użytecznych udział brały osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - członkowie klubu integracji społecznej. W ramach prac społecznie użytecznych pierwotnie zorganizowane zostały 52 stanowiska pracy dla dwóch grup (dla 1 grupy od marca do lipca, a dla 2 grupy od lipca do listopada 2009r.), jednakże ze względu na niewykorzystanie środków w dniu r. zawarto aneks do przedmiotowej umowy, zgodnie z którym w miesiącach X i XI 2009r. zorganizowano 86 stanowisk pracy. 47

48 Prace te wykonywane były w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 miesięcznie) w okresie do 5 miesięcy przez 1 osobę skierowaną do ich wykonywania. Prace społecznie użyteczne w roku 2009 były realizowane w następujących jednostkach: - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, - w Miejskim Zakładzie Cmentarnym, - w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, - w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych, - w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, - w Środowiskowym Domu Samopomocy Promyczek, - w Miejskim Składowisku Odpadów (wraz ze schroniskiem), - w Usługach Komunalnych, - w placówkach oświatowych ( szkoły, przedszkola, żłobki). Na realizację zadania prace interwencyjne ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku przeznaczono ,00 zł, zatrudniając 12 osób na okres do 5,5 miesiąca. W pracach interwencyjnych udział brali członkowie klubu integracji społecznej. Prace interwencyjne prowadzone były od r. do r. Prace interwencyjne realizowane były w następujących jednostkach : - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, - w Miejskim Zakładzie Cmentarnym, - w Usługach Komunalnych, - w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych, - w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, - w Miejskim Składowisku Odpadów (wraz ze schroniskiem). Kontrole prowadzone w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2009 roku. W ramach nadzoru nad realizacją zadań Gminnego Programu, upoważnieni pracownicy prowadzili niezapowiedziane kontrole świetlic socjoterapeutycznych, świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, punktów konsultacyjnych, grup dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych, kolonii, miniolimpiady, zajęć w ŚHP OHP i pozalekcyjnych zajęć sportowych. Upoważnieni do kontroli pracownicy w 2009 roku dokonali 33 kontroli w/w jednostkach oraz 5 rekontroli w związku z kilkoma nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas realizacji zadań zleconych przez Gminę (protokoły z kontroli i rekontroli placówek znajdują się w Wydziale z możliwością wglądu). Również w ramach nadzoru nad realizacją zadań Gminnego Programu, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzili liczne - niezapowiedziane kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z zapisami punktu II Gminnego Programu w zakresie działań ograniczających dostępność do spożywania 48

49 napojów alkoholowych na terenie miasta. Niezależnie od kontroli prowadzonych przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrole pod kątem sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim prowadzone były także przez Policję oraz przez Straż Miejską w ramach własnych uprawnień oraz przyjmowanych zgłoszeń od mieszkańców miasta. W 2009 roku upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali 212 kontroli punktów sprzedaży alkoholu pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim, posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz posiadania w widocznych miejscach tabliczek informacyjnych zgodnie z ustawą. Kontrolowane punkty nie były informowane o zamiarze prowadzenia kontroli. Osoby kontrolujące pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim prowadziły kontrolę w tzw. sposób ukryty uczestniczący (osoby kontrolujące wchodzą w rolę potencjalnych klientów obserwując jednocześnie wszystkie osoby zakupujące napoje alkoholowe oraz spożywające alkohol na terenie kontrolowanego lokalu). Kontrole takie mają miejsce głównie w dni wolne od pracy w godzinach wieczornych w miejscach szczególnie uczęszczanych przez młodych ludzi. Na dzień 31 grudnia 2009 roku w czasie kontroli nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedynym zastrzeżeniem był brak niektórych tabliczek informacyjnych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie punktu sprzedaży. Za w/w braki kontrolujący wraz ze Strażą Miejską udzielili pouczeń w zakresie przestrzegania przepisów art. 45 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zezwolenia natomiast zostały przedstawione do wglądu pracownikom Wydziału w wyznaczonym terminie. Wszystkie kontrole były niezapowiedziane. Zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle. W roku 2008 zawarto umowę zlecenie na przeprowadzenie szacowania ilości osób problemowo używających narkotyków na terenie gminy. Jeden ze zleceniobiorców w rachunku podał błędny nr konta bankowego, w wyniku czego płatność nie została zrealizowana w roku Po podaniu poprawnego nr konta bankowego rachunek ten został zapłacony (1.003,00 zł.) w I półroczu 2009 roku. W roku 2008 dokonano również błędnych naliczeń od umowy o dzieło z p. Januszem Sierosławskim, dotyczącej przeprowadzenia szacowania problemowych użytkowników narkotyków na terenie Gminy. W roku 2009 dokonano zwrotu nienależnie potrąconych środków finansowych na konto w/w osoby (55,30 zł.). 49

50 W związku z tematem zawartym w planie pracy Rady Miasta pt. Problem uzależnień młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem spożycia alkoholu w dniu r. na sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle miała miejsce prezentacja wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Gminy w 2008r. Wykład wygłosił p. Dariusz Chołost z Korporacji Badawczej PRETENDENT Sp.zo.o. z Wrocławia. Kwota zabezpieczona i wydatkowana na to zadanie to 400,00 zł. Z dniem r. Gmina Kędzierzyn-Koźle podpisała umowę Nr 40/2009 z Pracownią Badawczo-Szkoleniową MIRABO z Warszawy na przeprowadzenie badania mającego na celu sprawdzenie rzeczywistych rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Badanie przebiegało w 2 etapach: 1.Etap I: przeprowadzenie badań terenowych, przygotowanie i kontrola zbioru danych, wykonanie obliczeń i analiz statystycznych. 2.Etap II: opracowanie profesjonalnego raportu końcowego z przeprowadzonego badania wraz z rekomendacjami w formie elektronicznej i w formie papierowej. Badanie przeprowadzono w terminie od r. do r. Na jego realizację przeznaczono kwotę w wysokości ,80 zł. i tyle samo wydatkowano na to zadanie. CHARAKTERYSTYKA BADANIA Badania przeprowadzono metodą tajnego klienta w 100 wylosowanych punktach sprzedaży napojów alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu (w 80 sklepach oraz 20 lokalach gastronomicznych). W każdym z tych punktów 2-krotnie pojawił się audytor wyglądający na osobę niepełnoletnią, który próbował kupić piwo raz był to chłopak, a raz dziewczyna. Za każdym razem w badaniu uczestniczył również drugi dorosły audytor, którego zadaniem było zwrócenie uwagi sprzedawcy, gdy ten bez sprawdzenia dowodu osobistego lub innego dokumentu, podawał zamówione piwo osobie wyglądającej na niepełnoletnią. WYNIKI BADANIA Na 112 prób zakupu alkoholu przeprowadzonych w MAŁYCH SKLEPACH SPOŻYWCZYCH ponad 60% (68 prób) zakończyło się odmową sprzedaży alkoholu niepełnoletnim audytorom. W każdym takim przypadku sprzedawca zażądał okazania dowodu osobistego, a wobec jego braku odmówił sprzedaży piwa. W 32 badanych sklepach sprzedawcy okazali się niekonsekwentni raz zażądali dowodu osobistego, a innym razem gotowi byli sprzedać piwo bez takiego żądania. 50

51 W 24 placówkach sprzedawcy 2-krotnie odmówili sprzedaży piwa, zarówno chłopakowi, jak i dziewczynie. Wyniki badań tajnego klienta przeprowadzonych w Kędzierzynie Koźlu w 2009 r. wskazują, iż ok. 40% sprzedawców nie przestrzega obowiązującego prawa i sprzedaje alkohol niepełnoletniej młodzieży. Porównując ten wynik z rezultatami podobnych badań przeprowadzonych w br. przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim w kilku innych miastach m.in. w Tychach, Katowicach, Świdnicy - należy podkreślić, iż SKALA NARUSZEŃ PRAWA W TYM ZAKRESIE JEST W KĘDZIERZYNIE KOŹLU ZNACZNIE MNIEJSZA NIŻ W INNYCH MIASTACH, a odsetek odpowiedzialnych sprzedawców, którzy 2-krotnie odmówili sprzedaży alkoholu żądając przy tym okazania dowodu osobistego jest 3-4 krotnie wyższy (!!!) niż w wymienionych powyżej miastach. Spośród 20 skontrolowanych w ramach badania SUPERMARKETÓW I HIPERMARKETÓW jedynie co trzeci okazał się naprawdę rzetelnym sklepem. W 13 spośród 20 przebadanych placówek kasjer raz odmówił sprzedaży alkoholu, a raz sprzedał go bez kontroli dokumentu, potwierdzającego wiek klienta. W jednym z supermarketów 2-krotnie sprzedano alkohol młodemu audytorowi. Co więcej, nawet interwencja dorosłego audytora, który zwracał się do sprzedawcy z pytaniem Dlaczego sprzedaje alkohol tak młodym osobom została całkowicie zlekceważona. Wykres 1. Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim w różnych kategoriach punktów sprzedaży. 51

52 Spośród 8 prób zakupu alkoholu przeprowadzonych w sklepach działających na terenie stacji benzynowych 5 zakończyło się odmową sprzedaży poprzedzoną żądaniem okazania dowodu osobistego. W 3 przypadkach niepełnoletni audytorzy bez problemu kupili zamówione piwo. W jednym ze sklepów działającym na terenie stacji paliw ORLEN sprzedawcy 2-krotnie sprzedali alkohol młodemu audytorowi. W dwóch innych placówkach 2-krotnie odmówiono sprzedaży alkoholu. Niepełnoletniej młodzieży najłatwiej kupować alkohol w lokalach (pubach, barach, kawiarniach i restauracjach). Na 40 przeprowadzonych tam prób zakupu - badaniem objęto 20 lokali aż 20 razy kelner był skłonny podać zamówiony trunek młodemu audytorowi(50%przypadków). W 20 przypadkach audytor został zapytany o dowód osobisty, a wobec jego braku kelner/barman - odmówił mu sprzedaży alkoholu (7-razy zdarzyło się to chłopakowi a 13-krotnie dziewczynie). Oznacza to, że na 20 prób zakupu alkoholu w lokalach dokonanych przez niepełnoletniego chłopca aż 2/3 (65%) zakończyło się jego sprzedażą. W przypadku dziewczyn, co trzecia podjęta próba zakupu alkoholu okazała się skuteczna (35%). Bardzo mało skuteczne okazały się interwencje podejmowane przez dorosłego audytora. Na 20 przypadków, gdy konieczna była interwencja audytora, aż 19 razy sprzedano alkohol osobie niepełnoletniej, a tylko raz ostatecznie barman wycofał się ze sprzedaży. Warto raz jeszcze podkreślić, iż bardzo istotne znaczenie w ograniczeniu rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim może mieć edukacja publiczna promująca nieobojętnych świadków sprzedaży. Jak pokazały badania w Kędzierzynie-Koźlu ponad 60% sprzedawców wycofało się ze swojej wcześniejszej decyzji i zażądało dowodu osobistego od młodo wyglądającego klienta (a wobec jego braku odmówiło sprzedaży alkoholu). Wykres2. Reakcja na interwencję dorosłego ankietera w różnych kategoriach punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Supermarket/hipermar Sklep na stacji Lokal gastronomiczny Sprzedaje dalej Wycofuje się ze sprzedaży 52

53 Wykres 3. Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim a płeć młodego audytora. Sklepy i lokale rekomendowane do wyróżnienia certyfikatem: Odpowiedzialny sklep / lokal renoma w Kędzierzynie Koźlu : Sklepy: 1. PHU IZOREM, ul. Piotra Skargi 45 C 2. U Jacka, ul. Przechodnia U Waldka, ul. Piotra Skargi Sklep ARKADIA, ul. P. Sybiraków 1/4 5. Dosia, ul. Harcerska Dosia, ul. Kłodnicka HSR UNI, W. Witosa 4 8. IRENA, ul. Archimedesa KAROLINKA, ul. P. Skargi 19A 10. KAUFLAND Polska, ul. Kozielska 36 53

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta

Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Analiza funkcjonowania świetlic środowiskowo socjoterapeutycznych i punktów wsparcia na terenie miasta Wydział Polityki Mieszkaniowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle, sierpień

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2011 1. Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Brzdąc 2) numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Wstęp. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Cieszyna na rok 2008 stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych 1 Wstęp. 1. Celem strategicznym Programu jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PMS.SZ SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2010 roku

PMS.SZ SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2010 roku PMS.SZ.0643.1.2011 SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2010 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl tel./fax 077 412-89-72 e-mail swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl SZKOLENIE Funkcje świetlic w

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Brzdąc za rok 2010 1. Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Brzdąc 2) numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA

ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIERZAWIE NA ROK 2008/11 ZDROWA l BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Założenia programu profilaktyki ogólne. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa

Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Wstępny program edukacyjny dla placówki pełniącej zadania świetlicy środowiskowej w Starachowicach w ramach projektu Starachowice OD nowa Starachowice, 2016 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 1. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej 2017 - II edycja 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. Centrum Animacji Rekreacyjno- Sportowej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS 1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS ul. Rzepakowa 12, 10-845 Olsztyn tel. 89 521-04-54 poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 do 18.00 w wakacje, ferie i przerwy świąteczne od 8.00 do 16.00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012

4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 4. Harmonogram realizacji gminnej strategii na lata 2011-2012 LP CELE STRATEGICZNE/ KIERUNKI DZIAŁANIA INSTYTUCJE I PODMIOTY UCZESTNICZĄC E WAŻNOSĆ OKRES REALIZ ACJI WSKAŹNIKI FINANSE Cel I Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2015 Stosowanie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Cedynia w 2013r. Na podstawie art.10 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 203/204 Opracowała w imieniu zespołu psychologiczno pedagogicznego Agata Kozłowska Sterzyńska Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XIX/118/13 Rady Gminy Komprachcice z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego

I. Działalność Punktu Konsultacyjnego Sprawozdanie z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Janowiec Wielkopolski za 2013 rok Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011:

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011: ROZDZIAŁ II Zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011: Lp. Nazwa Zadania Metody i sposoby realizacji Termin Nakłady na realizację

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

POMOCNA DŁOŃ. Program opiekuńczo profilaktyczny. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Opracowały:

POMOCNA DŁOŃ. Program opiekuńczo profilaktyczny. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Opracowały: Program opiekuńczo profilaktyczny POMOCNA DŁOŃ Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach Opracowały: mgr Katarzyna Dajcier Klimala pedagog szkolny mgr Katarzyna Iwanicka psycholog szkolny Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp Treść zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Zadania organizacyjne i ogólnowychowaw cze 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki 1 1 DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W SZKOLE 1. Cele szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Świetlica socjoterapeutycznadobra praktyka w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ewa Janik

Świetlica socjoterapeutycznadobra praktyka w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ewa Janik Świetlica socjoterapeutycznadobra praktyka w profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Ewa Janik ZDROWIE PSYCHICZNE Zdrowie psychiczne jest różnie definiowane przez poszczególne dziedziny nauki:

Bardziej szczegółowo

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU

AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU AKCJA ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE W RAMACH PROGRAMU MEN SZKOŁA W RUCHU Obszar I Wychowanie fizyczne lekcje wychowania fizycznego mogą być ciekawe i atrakcyjne. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Bardziej szczegółowo