Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja"

Transkrypt

1 Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware Wirtualizacja

2 Wprowadzenie Organizacje rozważające korzystanie z przetwarzania w chmurze w celu usprawnienia działania firmy, wydajniejszego korzystania z zasobów, uproszczenia zarządzania i zwiększenia skuteczności kontroli wydatków, mają do wyboru szereg możliwości. Jednak samo przejście na model przetwarzania w chmurze zorientowany na usługi nie przyniesie korzyści w sposób automatyczny. W celu uzyskania optymalnych korzyści i maksymalnego zwrotu z inwestycji przetwarzanie w chmurze musi wchodzić w skład większej reorganizacji zmierzającej do zwiększenia wydajności i integracji. Rozwiązania przeznaczone do przetwarzania w chmurze, których obsługa jest skomplikowana lub które utrudniają pracę zamiast ją ułatwiać, nie spełnią swojego zadania polegającego na zwiększeniu wydajności i elastyczności działania firmy. Rozwiązanie firmy Microsoft przeznaczone do przetwarzania w chmurze pomaga klientom sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom natury informatycznej. Infrastruktura firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze zapewnia szeroki wybór możliwości, dużą elastyczność, opcję światowej klasy chmury publicznej, wszechstronne kompleksowe zarządzanie i bezpłatne rozwiązania przyspieszające przetwarzanie w chmurze z atrakcyjnymi, gotowymi do użycia funkcjami. Rozwiązanie opracowane przez firmę Microsoft pozwala usprawnić działanie firmy i zwiększyć wydajność wykorzystania zasobów, a jednocześnie upraszcza zarządzanie i obniża koszty. W niniejszym dokumencie przedstawiono porównanie rozwiązań do przetwarzania w chmurze firm VMware i Microsoft. W porównaniu z rozwiązaniem firmy VMware propozycja firmy Microsoft charakteryzuje się łatwiejszym zarządzaniem, wydajniejszą integracją ze składnikami centrów danych, lepszym podejściem do kwestii chmury publicznej i prostszą obsługą, co przekłada się na wyższą skuteczność. W niniejszym dokumencie przedstawiono porównanie rozwiązań do przetwarzania w chmurze firm VMware i Microsoft. W porównaniu z rozwiązaniem firmy VMware propozycja firmy Microsoft charakteryzuje się łatwiejszym zarządzaniem, wydajniejszą integracją ze składnikami centrów danych, lepszym podejściem do kwestii chmury publicznej i prostszą obsługą, co przekłada się na wyższą skuteczność. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware bazuje na platformie funkcji hypervisor vsphere firmy VMware. Model chmury firmy VMware umożliwia klientom tworzenie maszyn wirtualnych VMware z systemem operacyjnym i jedną lub większą liczbą aplikacji. Maszyny wirtualne działają na serwerach vcenter firmy VMware, które są hostowane wewnętrznie w centrum danych firmy lub zewnętrznie przez jednego z 2

3 partnerów firmy VMware w zakresie hostowania. Firma VMware umożliwia ponadto pobranie w sklepie z aplikacjami wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych do użytku w chmurze przetwarzania opartej na oprogramowaniu firmy VMware. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware obejmuje dużą liczbę składników. Niektóre z nich są dostępne wyłącznie w ramach najdroższej warstwy licencjonowania firmy VMware, a inne są sprzedawane na mocy odrębnych licencji za dodatkową opłatą: VMware vcompute wykorzystuje funkcję hypervisor ESX do wirtualizacji zasobów serwera i agregowania tych zasobów w pule logiczne. VMware vstorage zajmuje się abstrakcją zasobów magazynowania z bazowego sprzętu. VMware vnetwork zapewnia usługi sieciowe maszynom wirtualnym w chmurze. VMware VMotion służy do zapewnienia migracji maszyny wirtualnej w czasie rzeczywistym z jednego hosta ESX na inny. VMware Storage VMotion umożliwia migrowanie pamięci masowej z jednej lokalizacji w sieci systemowej do innej. VMware High Availability służy do monitorowania maszyn wirtualnych i ponownego ich uruchamiania na innym hoście w przypadku wykrycia awarii. VMware Fault Tolerance umożliwia pracę awaryjną maszyn wirtualnych VMware i uniknięcie przestojów. VMware Data Recovery to składnik przeznaczony do tworzenia dyskowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. VMware vshield Zones pozwala monitorować, rejestrować i blokować ruch między maszynami wirtualnymi. VMware VMsafe to interfejs API umożliwiający partnerom firmy VMware udostępnianie oprogramowania zabezpieczającego na poziomie funkcji hypervisor. VMware vcenter Orchestrator służy do tworzenia przepływów pracy automatyzujących zadania operacyjne. VMware vcenter Chargeback umożliwia śledzenie obciążeń zwrotnych usług przetwarzania w chmurze. Chmura przetwarzania VMware może mieć charakter lokalnej chmury prywatnej lub hostowanej chmury publicznej. Lokalna chmura prywatna udostępnia usługi przetwarzania w chmurze za pośrednictwem sprzętu znajdującego się w centrum danych organizacji. Hostowana chmura publiczna korzysta ze sprzętu udostępnionego przez partnera firmy VMware i znajdującego się w jego centrum danych. W obu tych przypadkach rozwiązanie do obsługi chmury firmy VMware nie zapewnia kompleksowego monitorowania aplikacji ani zarządzania nimi. Składnik vcenter umożliwia jedynie monitorowanie pracy CPU i wykorzystania pamięci maszyn wirtualnych, w związku z czym do zarządzania systemami operacyjnymi i aplikacjami, które nie działają w chmurze, trzeba wykorzystywać inne narzędzia. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft Celem rozwiązania do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft jest udostępnienie użytkownikowi usług za pośrednictwem elastycznej i łatwej w obsłudze infrastruktury. Do implementacji usług przetwarzania w chmurze klienci firmy Microsoft mogą skorzystać z dwóch modeli infrastruktury: chmury prywatnej i chmury 3

4 publicznej. Wybór odpowiedniego modelu jest uzależniony od potrzeb w zakresie dostarczania aplikacji. Można też połączyć oba modele, aby rozwiązywać problemy o bardziej złożonym charakterze. Różnorodność i elastyczność Organizacje, którym zależy na wykorzystaniu możliwości elastycznej i dynamicznej infrastruktury chmury prywatnej, mogą za pomocą systemu Hyper-V i pakietu System Center tworzyć usługi przetwarzania w chmurze w swoim centrum danych. Przy użyciu usług przetwarzania w chmurze bazujących na maszynach wirtualnych udostępnianych przez partnera firmy Microsoft w zakresie hostowania mogą także dynamicznie zwiększać wydajność swojego centrum danych lub zlecić firmie zewnętrznej nabycie sprzętu i obsługę kosztów zarządzania. W przypadku obu tych modeli pakiet System Center zapewnia kompleksowe zarządzanie i monitorowanie sprzętu, systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych oraz aplikacji zainstalowanych zarówno fizycznie, jak i znajdujących się na maszynach wirtualnych. Pakiet System Center umożliwia monitorowanie całej infrastruktury i zarządzanie nią udostępnia pełny obraz operacji w centrum danych, w tym związków przyczynowych między poszczególnymi składnikami systemu. Dzięki temu rozwiązywanie problemów jest prostsze, a operacje w centrum danych są wydajniejsze i łatwiej dostępne. Organizacje, które chcą korzystać z wysoce skalowalnej infrastruktury chmury publicznej, mogą wybrać usługi systemu Windows Azure hostowane w centrum danych firmy Microsoft. Usługi te pozwalają tworzyć i skalować aplikacje.net oraz nimi zarządzać. Opłata za usługi zależy od ich rzeczywistego wykorzystania. W obu modelach rozwiązań firmy Microsoft obsługujących przetwarzanie w chmurze uwzględniono następujące zagadnienia: Wirtualizacja i automatyzacja. Zamienne zasoby, takie jak serwery, pamięć masowa i sieć. Zarządzanie tymi zasobami jako jedną strukturą. Elastyczne skalowanie wydajności w celu dostosowania jej do potrzeb biznesowych. Aplikacje i narzędzia deweloperskie umożliwiające rzeczywiste skalowanie. Skupienie się na usługach zapewnianych firmie. Infrastruktura, platforma i oprogramowanie jako usługa Rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzana w chmurze zawiera wszechstronny zestaw składników opartych na usługach. W przeciwieństwie do firmy VMware, której rozwiązanie skupia się na usługach opartych na infrastrukturze, firma Microsoft oferuje zarówno rozwiązanie w zakresie usług dotyczących infrastruktury, jak i rozwiązanie w zakresie usług związanych z platformą i oprogramowaniem. Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS) umożliwia klientom korzystanie z mocy obliczeniowej i pamięci masowej dostępnych na żądanie do hostowania i skalowania aplikacji i usług oraz do zarządzania nimi. Centra danych firmy Microsoft pozwalają na łatwe i szybkie skalowanie zasobów w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie infrastruktury całej organizacji lub poszczególnych jej działów globalnie lub lokalnie. Windows Azure to platforma jako usługa (Platform as a Service, PaaS) składająca się z systemu operacyjnego, w pełni relacyjnej bazy danych i eksploatacyjnych usług opartych na sieci Web zapewniających bezpieczniejszą łączność i federacyjną kontrolę dostępu dla aplikacji. Platforma Windows Azure zalicza się do rodziny usług 4

5 dostępnych na żądanie, co oznacza, że udostępnia organizacji znajomy sposób obsługi narzędzi deweloperskich, skalowalność na żądanie i umożliwia szybsze wprowadzanie aplikacji na rynek. Usługi online firmy Microsoft w postaci oprogramowania na żądanie (Software as a Service, SaaS) to aplikacje i usługi hostowane, dostępne w subskrypcji na żądanie, które zapewniają organizacji i użytkownikom końcowym spójną obsługę różnych urządzeń. Pakiet Business Productivity Online Suite (BPOS) zawiera narzędzia do obsługi hostowanej komunikacji i współpracy o zwiększonych zabezpieczeniach, takie jak Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting i Microsoft Office Communications Online. Usługi Exchange Hosted Services to zestaw narzędzi ułatwiających organizacji ochronę przed spamem i złośliwym oprogramowaniem, spełnienie wymagań dotyczących przechowywania informacji na potrzeby odnajdywania danych elektronicznych i zachowania zgodności z przepisami, szyfrowanie poufnych danych i zapewnienie dostępu do poczty w sytuacjach awaryjnych i po ich wystąpieniu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics CRM Online udostępnia rozwiązania z zakresu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta wdrażane za pośrednictwem programu Microsoft Office Outlook lub przeglądarki internetowej. Umożliwia użytkownikom końcowym wydajną automatyzację przepływów pracy i centralizację informacji o klientach. Aplikacje Office Web Apps zapewniają dostęp na żądanie do aplikacji pakietu Microsoft Office w wersji dla sieci Web, takich jak Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint. Korzystając z usług przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, można określić stosunek rozwiązań lokalnych względem rozwiązań zewnętrznych. Wystarczy wybrać hosting przez firmę Microsoft lub przez jednego z jej partnerów i w miarę rozwoju wymagań odpowiednio zmieniać właściwości stosowanego rozwiązania IaaS, SaaS, PaaS lub dowolnego połączenia tych trzech opcji. Zaletą usług przetwarzania w chmurze firmy Microsoft jest łatwe wdrażanie i zarządzanie, co umożliwia dostosowanie ich do ewoluujących potrzeb. Wśród zalet należy też wymienić możliwość centralnego zarządzania zasadami dotyczącymi użytkowników z poziomu jednego panelu administracyjnego. Rozwiązanie można wdrożyć w organizacji, która korzysta już z technologii firmy Microsoft, co pozwala wykorzystać nabyte już umiejętności i posiadane oprogramowanie oraz rozszerzyć zasięg infrastruktury o przetwarzanie w chmurze. Chmura publiczna Klienci firmy Microsoft korzystający z jej chmury publicznej mogą łatwo wdrażać, skalować i użytkować usługi aplikacji. Azure to wysoce skalowalna platforma usług firmy Microsoft z elastycznym modelem opłat za jej rzeczywiste wykorzystanie. Windows Azure to system operacyjny usług w strukturze typu chmura, który pełni rolę środowiska programowania, hostowania usług i zarządzania usługami dla platformy Azure Services. System Windows Azure za pośrednictwem centrów danych firmy Microsoft zapewnia programistom dostępną na żądanie moc obliczeniową i pamięć masową, dzięki którym mogą oni obsługiwać i skalować aplikacje sieci Web w Internecie, a także nimi zarządzać. System Windows Azure umożliwia klientom: 5

6 Dodawanie funkcji dostępnych w usługach sieci Web do istniejących aplikacji detalicznych. Tworzenie, modyfikowanie i rozpowszechnianie aplikacji w sieci Web przy minimalnym zaangażowaniu zasobów lokalnych. Wykonywanie poza firmą operacji, takich jak przechowywanie dużych ilości danych, przetwarzanie wsadowe i intensywne obliczenia. Szybkie i niewymagające dużych nakładów tworzenie, testowanie, debugowanie i rozpowszechnianie usług sieci Web. Zredukowanie kosztów tworzenia i rozbudowywania zasobów lokalnych. Ograniczenie nakładu pracy i kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną. System Windows Azure ułatwia tworzenie niezawodnych i skalowanych aplikacji sieci Web, ponieważ bazuje na znajomych technologiach firmy Microsoft, takich jak ASP.NET, IIS, FastCGI,.NET Full Trust, P/Invoke i Visual Studio 2008, i zapewnia ich obsługę. Dzięki temu programiści mogą korzystać z nabytych już umiejętności w zakresie sprawnego tworzenia, testowania i wdrażania usług sieci Web oraz zarządzania nimi. System Windows Azure obsługuje standardy i protokoły, takie jak SOAP, REST, XML i PHP. Windows Azure to skalowalna platforma, a jednocześnie bogate środowisko programistyczne umożliwiające programistom skoncentrowanie się na logice biznesowej aplikacji bez ograniczeń natury operacyjnej. Technologia Fabric Controller zastosowana w systemie Windows Azure umożliwia organizacjom bezproblemowe skalowanie aplikacji w zależności od wzrostu lub spadku zapotrzebowania. Wbudowane usługi zarządzania zawierają funkcje monitorowania i śledzenia, dzięki czemu programiści mogą się skupić na tworzeniu i udostępnianiu usług i aplikacji online. Chmura prywatna Strategia przetwarzania w chmurze opracowana przez firmę Microsoft pozwala firmom przejść na model przetwarzania w chmurze, a jednocześnie nadal korzystać z dotychczasowych zasobów w centrum danych. Istniejące aplikacje i usługi można przenieść do chmury prywatnej bez konieczności przyswajania wiedzy na temat niesprawdzonych technologii czy wprowadzania niepotrzebnych elementów potęgujących złożoność infrastruktury. Chmura prywatna firmy Microsoft umożliwia: Zarządzanie strukturą centrum danych jako jedną pulą zasobów. Udostępnianie skalowalnych aplikacji i obciążeń. Skupienie się na zarządzaniu usługą centrum danych i jej zależnościach. Kompleksowe zarządzanie Pakiet Microsoft System Center pozwala klientom zarządzać wdrożeniami chmury publicznej i prywatnej udostępnionej przez firmę Microsoft. Pakiet System Center umożliwia monitorowanie aplikacji opartych na serwerze i zarządzanie nimi, a także sprzętem, funkcją hypervisor i oprogramowaniem systemu operacyjnego. Jedna konsola pozwala na kompleksową obsługę i monitorowanie całej infrastruktury informatycznej, która może zawierać tradycyjne serwery fizyczne, serwery zwirtualizowane i składniki chmury oparte na usługach. Pakiet Microsoft System Center ściśle współdziała z rozwiązaniami firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, dzięki czemu klienci mogą tworzyć i obsługiwać elastyczną, niezawodną infrastrukturę. Umożliwia ona klientom wewnętrznym bezproblemowe korzystanie z usług dotyczących infrastruktury, oprogramowania i platformy. 6

7 Oprogramowanie monitorujące, które udostępnia obraz całej infrastruktury informatycznej (od poziomu sprzętu po poziom aplikacji), to ważne narzędzie do zarządzania infrastrukturą w firmie. W środowiskach korzystających z wirtualizacji jest ono właściwie niezbędne. Jako że wirtualizacja serwera wiąże się często z dodatkowymi komplikacjami, do skutecznego zarządzania środowiskiem wirtualizacji jest potrzebne jedno narzędzie przedstawiające związki przyczynowo-skutkowe między hostami fizycznymi, maszynami wirtualnymi i aplikacjami. Pakiet Microsoft System Center to jedyne tak kompleksowe narzędzie do monitorowania. Użytkownicy usług informatycznych korzystają bezpośrednio z aplikacji. Pracownicy działu informatycznego najczęściej skupiają się na dostępności i wydajności całej infrastruktury (sprzętu serwerowego, sieci i pamięci masowych), ale użytkowników aplikacji interesuje tylko dostępność i wydajność aplikacji. Dlatego też skuteczny system monitorowania usług dostępnych w infrastrukturze informatycznej musi zapewniać monitorowanie na poziomie aplikacji. Monitorowanie gościnne dostępne w pakiecie Microsoft System Center daje szczegółowy wgląd w warstwę aplikacji w infrastrukturze usług informatycznych. W pakiecie System Center jeden agent zapewnia wysoce rozszerzalne funkcje monitorowania i zarządzania warstwami sprzętu, funkcji hypervisor, systemu operacyjnego i aplikacji dla systemu Windows Server, klientów systemu Windows, funkcji hypervisor firmy VMware i rozwiązań sprzętowych oferowanych przez partnerów (np. sieci magazynowania). Konkurencyjne rozwiązania z zakresu zarządzania i monitorowania (np. VMware vcenter) nie zapewniają tak szczegółowego wglądu w aplikacje uruchomione na maszynach wirtualnych. Wszechstronne narzędzie do monitorowania zarządzania musi zapewniać możliwość monitorowania gościnnego. W przypadku braku opcji monitorowania gościnnego personel działu informatycznego będzie otrzymywał powiadomienia o awariach aplikacji lub problemach z wydajnością od użytkowników, a nie od ich oprogramowania monitorującego. Wymusi to na informatykach przyjęcie podejścia reakcyjnego, co nie przyczyni się do wyższej dostępności usług. Co więcej, czynniki zwiastujące awarię aplikacji mogą zostać łatwo pominięte przez narzędzia, które monitorują tylko zużycie pamięci hosta i wykorzystanie procesora albo uproszczony puls maszyny wirtualnej. Informacje o takich czynnikach mogą dostarczyć wyłącznie kompleksowe narzędzia do monitorowania gościnnego. Dane dostarczane na skutek monitorowania gościnnego umożliwiają personelowi działu informatycznego skuteczniejsze optymalizowanie czasu działania i wydajności serwera bez względu na to, czy aplikacje działają na maszynach wirtualnych, serwerach fizycznych czy platformie przetwarzania w chmurze. Zestawy narzędzi do obsługi infrastruktury chmury Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center Chmura prywatna udostępniona przez firmę Microsoft stanowi połączenie profesjonalnych możliwości systemu Hyper-V, kompleksowego zintegrowanego zarządzania dostępnego w pakiecie System Center oraz funkcji automatyzacji przepływu pracy oferowanych w pakiecie Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center. Pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center to bezpłatny zestaw narzędzi z możliwością rozszerzania przez partnerów umożliwiający centrom danych dynamiczne tworzenie i przydzielanie pul zasobów oraz zarządzanie nimi w celu udostępnienia technologii informatycznych jako usług. Pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center zawiera cztery składniki operacyjne: Obsługa nowych użytkowników: umożliwia administratorom infrastruktury informatycznej przechwytywanie wymagań dotyczących usług od użytkowników tych usług. 7

8 Portal samoobsługowy/administracyjny: umożliwia menedżerowi usługi informatycznej interakcje z własną usługą od etapu wdrożenia po wycofanie z użytkowania. Menedżerowie usług mają także możliwość korzystania z raportów dotyczących maszyn wirtualnych i obciążeń zwrotnych. Konfigurowanie: jest niezbędne przy tworzeniu usługi informatycznej. Wsadowe tworzenie maszyn wirtualnych umożliwia jednoczesne lub sekwencyjne wdrażanie wielu maszyn wirtualnych w środowisku usługowym. Operacyjność: w celu zapewnienia funkcji zarządzania maszynami wirtualnymi pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center korzysta z rodziny produktów Microsoft System Center. Porady dotyczące infrastruktury: porady dotyczące instalowania, konfigurowania i wdrażania produktów pakietu System Center. Porady dotyczące zestawu narzędzi: informacje wprowadzające i porady dotyczące korzystania z pomocy w trybie online. Dynamic Data Center Toolkit for Hosters Aby ułatwić dostawcom hostingu tworzenie dynamicznych centrów danych, udostępniono bezpłatny zestaw narzędzi Dynamic Data Center Toolkit for Hosters. Zawiera on dokumentację i przykładowy kod pomagający dostawcom w tworzeniu zautomatyzowanych, samoczynnie zarządzanych, samoobsługowych systemów zastrzegania w ich środowisku. Dokumentacja zawarta w zestawie narzędzi zawiera opis następujących zagadnień: Konfigurowanie od podstaw systemu Windows Server 2008 R2 w celu hostowania środowisk wirtualnych. Konfigurowanie środowiska wirtualnego (za pomocą systemu Hyper-V). Ten dokument zawiera opis następujących zagadnień: o Konfiguracje umożliwiające wdrożenie wirtualnej infrastruktury opartej na systemie Windows Server 2008 Hyper-V. o Konfigurowanie usługi Active Directory w celu ułatwienia tworzenia środowiska obsługującego wiele podmiotów. o Zabezpieczanie środowiska. o Zarządzanie środowiskiem wirtualnym za pomocą Menedżera maszyny wirtualnej dostępnego w pakiecie System Center. o Najlepsze rozwiązania w zakresie konfigurowania i używania Menedżera maszyny wirtualnej. o Planowanie wydajności. Instalowanie i konfigurowanie pakietu System Center do zarządzania środowiskiem wirtualnym. Korzystanie z programu Data Protection Manager dostępnego w pakiecie System Center do tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowisk wirtualnych w modelu administracji delegowanej. Konfigurowanie Menedżera konfiguracji pakietu System Center w celu: o wykonywania aktualizacji na żądanie, o śledzenia stanu zasobów; o wymuszania stosowania standardowej konfiguracji i oprogramowania. Konfigurowanie Menedżera operacji pakietu System Center do monitorowania i ostrzegania poszczególnych użytkowników końcowych na podstawie określonych zasad. Oprócz tych dokumentów zestaw narzędzi Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters zawiera portal testowy oparty na aplikacji Microsoft Silverlight przeznaczony dla witryny ContosoHosting.com. Portal ten zawiera panel sterujący umożliwiający użytkownikom końcowym: 8

9 Konfigurowanie klientów opartych na systemie Hyper-V i zarządzanie nimi. Wykonywanie kopii zapasowych i przywracania plików/folderów. Monitorowanie ważnych liczników i otrzymywanie alertów. Instalowanie aktualizacji w wyznaczonym na to czasie. Monitorowanie wydarzeń. Oprócz przykładowej aplikacji zestaw narzędzi zawiera kod źródłowy skryptów umożliwiających konfigurowanie pakietu System Center Server Management w wersji Enterprise i systemu Windows Server 2008 R2 oraz zarządzanie nimi. Rozwiązania do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft korzyści dla firm Klienci korzystający z wirtualizacji serwerów w celu obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności centrów danych mogą wykorzystać zalety przetwarzania w chmurze w celu dodatkowego zwiększenia wydajności i produktywnego czasu pracy. Rozwiązanie firmy Microsoft przeznaczone do przetwarzania w chmurze stanowi połączenie prostoty obsługi i elastyczności, dzięki czemu stanowi niezwykle atrakcyjną ofertę dla klientów. Decydując się na platformę firmy Microsoft do obsługi przetwarzania w chmurze, klienci uzyskują najbardziej ekonomiczne i łatwe w użyciu narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Infrastruktura rozwiązania firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze jest oparta na systemie Windows, dzięki czemu jest znajoma użytkownikom, co ułatwia przejście na przetwarzanie w chmurze, ponieważ wymaga mniej intensywnych szkoleń i niższych kosztów kadrowych. Pakiet System Center sprawia, że klienci dostają rozwiązanie, które jest najlepiej zintegrowane i najwydajniej zarządzane. W przeciwieństwie do konkurencyjnego rozwiązania firmy VMware rozwiązanie firmy Microsoft umożliwia zarządzanie i monitorowanie tak sprzętu, jak i aplikacji. Kompleksowy system monitorowania jest niezbędny do uzyskania maksymalnej wydajności i produktywnego czasu pracy, a oferta firmy VMware nie zawiera takiej opcji. Wszechstronne oprogramowanie monitorujące firmy Microsoft pozwala firmom ograniczyć wydatki dzięki zwiększeniu wydajności pracy personelu i szybszemu rozwiązywaniu problemów. Pakiet System Center przedstawia kompleksowy obraz całego centrum danych z uwzględnieniem związków przyczynowych między fizycznymi i zwirtualizowanymi składnikami systemu. W ten sposób firmy dysponują informacjami niezbędnymi do pełnego wykorzystania swoich zasobów używanych do przetwarzania w chmurze. Zakres opcji dostępnych w ramach rozwiązania firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze (od prywatnych usług opartych na maszynach wirtualnych do publicznych usług bazujących na aplikacjach) umożliwia klientom wybranie optymalnej infrastruktury odpowiadającej ich potrzebom. Kompromis nie wchodzi w grę. Klienci nie muszą przeprojektowywać centrów danych od podstaw w celu dostosowania ich pod kątem przetwarzania w chmurze. Mogą od razu czerpać korzyści z zastosowanego rozwiązania, stopniowo integrując je z istniejącymi procedurami i posiadanymi kwalifikacjami. Bezpłatne zestawy narzędzi Dynamic Datacenter i Dynamic Infrastructure znacznie ułatwiają klientom przejście na przetwarzanie w chmurze. Dzięki przykładowemu kodowi i dokumentacji zawartym w tych zestawach narzędzi klienci mogą więcej czasu poświęcić na wdrażanie wydajnego rozwiązania do przetwarzania w chmurze, które jest dostosowane do ich potrzeb i ukierunkowane na rozwiązywanie określonych problemów. 9

10 Wnioski Wdrażając rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, firmy odniosą szereg korzyści. Będą mogły skorzystać z modelu chmury prywatnej lub publicznej albo z połączenia obu tych opcji zależnie od ich potrzeb. Niezależnie od wybranego modelu infrastruktury uzyskają dostęp do narzędzi pakietu System Center zapewniających wszechstronne, zintegrowane monitorowanie i zarządzanie. Dzięki temu będą mogły zarządzać infrastrukturą wydajniej niż w przypadku stosowania konkurencyjnego rozwiązania firmy VMware. Bezpłatne zestawy narzędzi Dynamic Datacenter i Dynamic Infrastructure zawierają próbki kodu i wskazówki pomocne klientom w natychmiastowym rozpoczęciu wdrażania usług przetwarzania w chmurze. Klienci decydujący się na rozwiązanie firmy Microsoft będą mogli wykorzystać znajomość dotychczasowej platformy, co pozwoli im łatwiej utworzyć rozwiązanie do przetwarzania w chmurze dostosowane do specyfiki ich środowiska. Wdrażając rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, klienci odniosą największe korzyści w zakresie wydajności i elastyczności. Rozwiązanie firmy Microsoft daje więcej możliwości, jest prostsze w obsłudze i zarządzaniu. Te właściwości przekładają się na skuteczniejsze wdrożenie chmury, co z kolei pomaga klientom firmy Microsoft w realizacji celów biznesowych przy niższych kosztach i nakładach pracy. 10

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych

Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych Dokument przeznaczony wyłącznie do stosowania wewnętrznego w firmie VMware i przez jej partnerów handlowych VPN Launch Guide Podręcznik VPN Spis treści Wprowadzenie....... Pakiet VMware vcloud... Suite....

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Tytuł oryginalny: Windows Azure Platform Tłumaczenie: Radosław Meryk Original edition copyright 2011 by Tejaswi Redkar and Tony Guidici. All rights reserved. Polish edition copyright 2013 by HELION SA.

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych

OPRACOWANIE. Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych OPRACOWANIE Zwiększanie dynamiki i bezpieczeństwa dzięki konsolidacji centrum danych Wprowadzenie Aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku, przedsiębiorstwa muszą zwiększać dynamikę działania przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2

Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Licencjonowanie Windows Server 2012 R2 Opis produktu W systemie Windows Server 2012 R2 wykorzystano zebrane przez Microsoft doświadczenia w zakresie realizacji usług chmury obliczeniowej na skalą globalną

Bardziej szczegółowo

Symantec NetBackup 7. Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach

Symantec NetBackup 7. Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach Platforma Symantec NetBackup: kompletna ochrona przedsiębiorstw działających w zinformatyzowanych środowiskach Opis Platforma Symantec NetBackup ułatwia ochronę informacji dzięki automatyzacji zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi K R Ó T K I O P I S R O Z W I Ą Z A Ń Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi Hitachi Data Systems Sprawdzone procedury w zarządzaniu pamięcią masową zorientowaną na usługi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku

Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku Informacja o produkcie Zarządzanie pamięcią masową bez wysiłku StoreServ 7000 Niezawodna pamięć masowa klasy wyższej w bezkonkurencyjnej cenie Ograniczenia budżetowe zmuszają czasem do wyboru pamięci masowych

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny

Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Licencjonowanie programu SQL Server 2012 Skrócony przewodnik informacyjny Spis treści Wprowadzenie...3 Wersje programu SQL Server 2012...4 Modele licencjonowania programu SQL Server 2012...4 Licencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowości w wersji 7. Veeam Backup & Replication. 2 przełomowe innowacje. Modern Data Protection

Nowości w wersji 7. Veeam Backup & Replication. 2 przełomowe innowacje. Modern Data Protection Veeam Backup & Replication Nowości w wersji 7 Nowoczesna ochrona danych na wyższym poziomie Rozwiązanie Veeam Backup & Replication v7 oferuje nowe funkcje i usprawnienia, dzięki którym ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare

Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare Novell Open Enterprise Server w Twojej firmie Przewodnik aktualizacji (upgrade) ze starszych wersji NetWare ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY www.novell.pl 2 Artykuł przeglądowy WPROWADZENIE Novell Open Enterprise Server

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/ COMPUTERWORLDGUiDE Platforma Microsoft Azure Platforma Microsoft Azure Computerworld Guide Cloud usuwa bariery Dotychczas tworzenie oprogramowania dla dużych instytucji wymagało solidnych nakładów finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo środowisk cloud computing

Bezpieczeństwo środowisk cloud computing Bezpieczeństwo środowisk cloud computing Zabezpieczenia serwerów Maszyny wirtualne w środowiskach cloud computing Dokument White Paper firmy Trend Micro Sierpień 2009 I. WPROWADZENIE II. Środowiska cloud

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo