Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware. Wirtualizacja"

Transkrypt

1 Porównanie konkurencyjnych rozwiązań przetwarzania w chmurze firm Microsoft i VMware Wirtualizacja

2 Wprowadzenie Organizacje rozważające korzystanie z przetwarzania w chmurze w celu usprawnienia działania firmy, wydajniejszego korzystania z zasobów, uproszczenia zarządzania i zwiększenia skuteczności kontroli wydatków, mają do wyboru szereg możliwości. Jednak samo przejście na model przetwarzania w chmurze zorientowany na usługi nie przyniesie korzyści w sposób automatyczny. W celu uzyskania optymalnych korzyści i maksymalnego zwrotu z inwestycji przetwarzanie w chmurze musi wchodzić w skład większej reorganizacji zmierzającej do zwiększenia wydajności i integracji. Rozwiązania przeznaczone do przetwarzania w chmurze, których obsługa jest skomplikowana lub które utrudniają pracę zamiast ją ułatwiać, nie spełnią swojego zadania polegającego na zwiększeniu wydajności i elastyczności działania firmy. Rozwiązanie firmy Microsoft przeznaczone do przetwarzania w chmurze pomaga klientom sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom natury informatycznej. Infrastruktura firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze zapewnia szeroki wybór możliwości, dużą elastyczność, opcję światowej klasy chmury publicznej, wszechstronne kompleksowe zarządzanie i bezpłatne rozwiązania przyspieszające przetwarzanie w chmurze z atrakcyjnymi, gotowymi do użycia funkcjami. Rozwiązanie opracowane przez firmę Microsoft pozwala usprawnić działanie firmy i zwiększyć wydajność wykorzystania zasobów, a jednocześnie upraszcza zarządzanie i obniża koszty. W niniejszym dokumencie przedstawiono porównanie rozwiązań do przetwarzania w chmurze firm VMware i Microsoft. W porównaniu z rozwiązaniem firmy VMware propozycja firmy Microsoft charakteryzuje się łatwiejszym zarządzaniem, wydajniejszą integracją ze składnikami centrów danych, lepszym podejściem do kwestii chmury publicznej i prostszą obsługą, co przekłada się na wyższą skuteczność. W niniejszym dokumencie przedstawiono porównanie rozwiązań do przetwarzania w chmurze firm VMware i Microsoft. W porównaniu z rozwiązaniem firmy VMware propozycja firmy Microsoft charakteryzuje się łatwiejszym zarządzaniem, wydajniejszą integracją ze składnikami centrów danych, lepszym podejściem do kwestii chmury publicznej i prostszą obsługą, co przekłada się na wyższą skuteczność. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware bazuje na platformie funkcji hypervisor vsphere firmy VMware. Model chmury firmy VMware umożliwia klientom tworzenie maszyn wirtualnych VMware z systemem operacyjnym i jedną lub większą liczbą aplikacji. Maszyny wirtualne działają na serwerach vcenter firmy VMware, które są hostowane wewnętrznie w centrum danych firmy lub zewnętrznie przez jednego z 2

3 partnerów firmy VMware w zakresie hostowania. Firma VMware umożliwia ponadto pobranie w sklepie z aplikacjami wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych do użytku w chmurze przetwarzania opartej na oprogramowaniu firmy VMware. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy VMware obejmuje dużą liczbę składników. Niektóre z nich są dostępne wyłącznie w ramach najdroższej warstwy licencjonowania firmy VMware, a inne są sprzedawane na mocy odrębnych licencji za dodatkową opłatą: VMware vcompute wykorzystuje funkcję hypervisor ESX do wirtualizacji zasobów serwera i agregowania tych zasobów w pule logiczne. VMware vstorage zajmuje się abstrakcją zasobów magazynowania z bazowego sprzętu. VMware vnetwork zapewnia usługi sieciowe maszynom wirtualnym w chmurze. VMware VMotion służy do zapewnienia migracji maszyny wirtualnej w czasie rzeczywistym z jednego hosta ESX na inny. VMware Storage VMotion umożliwia migrowanie pamięci masowej z jednej lokalizacji w sieci systemowej do innej. VMware High Availability służy do monitorowania maszyn wirtualnych i ponownego ich uruchamiania na innym hoście w przypadku wykrycia awarii. VMware Fault Tolerance umożliwia pracę awaryjną maszyn wirtualnych VMware i uniknięcie przestojów. VMware Data Recovery to składnik przeznaczony do tworzenia dyskowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware. VMware vshield Zones pozwala monitorować, rejestrować i blokować ruch między maszynami wirtualnymi. VMware VMsafe to interfejs API umożliwiający partnerom firmy VMware udostępnianie oprogramowania zabezpieczającego na poziomie funkcji hypervisor. VMware vcenter Orchestrator służy do tworzenia przepływów pracy automatyzujących zadania operacyjne. VMware vcenter Chargeback umożliwia śledzenie obciążeń zwrotnych usług przetwarzania w chmurze. Chmura przetwarzania VMware może mieć charakter lokalnej chmury prywatnej lub hostowanej chmury publicznej. Lokalna chmura prywatna udostępnia usługi przetwarzania w chmurze za pośrednictwem sprzętu znajdującego się w centrum danych organizacji. Hostowana chmura publiczna korzysta ze sprzętu udostępnionego przez partnera firmy VMware i znajdującego się w jego centrum danych. W obu tych przypadkach rozwiązanie do obsługi chmury firmy VMware nie zapewnia kompleksowego monitorowania aplikacji ani zarządzania nimi. Składnik vcenter umożliwia jedynie monitorowanie pracy CPU i wykorzystania pamięci maszyn wirtualnych, w związku z czym do zarządzania systemami operacyjnymi i aplikacjami, które nie działają w chmurze, trzeba wykorzystywać inne narzędzia. Rozwiązanie do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft Celem rozwiązania do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft jest udostępnienie użytkownikowi usług za pośrednictwem elastycznej i łatwej w obsłudze infrastruktury. Do implementacji usług przetwarzania w chmurze klienci firmy Microsoft mogą skorzystać z dwóch modeli infrastruktury: chmury prywatnej i chmury 3

4 publicznej. Wybór odpowiedniego modelu jest uzależniony od potrzeb w zakresie dostarczania aplikacji. Można też połączyć oba modele, aby rozwiązywać problemy o bardziej złożonym charakterze. Różnorodność i elastyczność Organizacje, którym zależy na wykorzystaniu możliwości elastycznej i dynamicznej infrastruktury chmury prywatnej, mogą za pomocą systemu Hyper-V i pakietu System Center tworzyć usługi przetwarzania w chmurze w swoim centrum danych. Przy użyciu usług przetwarzania w chmurze bazujących na maszynach wirtualnych udostępnianych przez partnera firmy Microsoft w zakresie hostowania mogą także dynamicznie zwiększać wydajność swojego centrum danych lub zlecić firmie zewnętrznej nabycie sprzętu i obsługę kosztów zarządzania. W przypadku obu tych modeli pakiet System Center zapewnia kompleksowe zarządzanie i monitorowanie sprzętu, systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych oraz aplikacji zainstalowanych zarówno fizycznie, jak i znajdujących się na maszynach wirtualnych. Pakiet System Center umożliwia monitorowanie całej infrastruktury i zarządzanie nią udostępnia pełny obraz operacji w centrum danych, w tym związków przyczynowych między poszczególnymi składnikami systemu. Dzięki temu rozwiązywanie problemów jest prostsze, a operacje w centrum danych są wydajniejsze i łatwiej dostępne. Organizacje, które chcą korzystać z wysoce skalowalnej infrastruktury chmury publicznej, mogą wybrać usługi systemu Windows Azure hostowane w centrum danych firmy Microsoft. Usługi te pozwalają tworzyć i skalować aplikacje.net oraz nimi zarządzać. Opłata za usługi zależy od ich rzeczywistego wykorzystania. W obu modelach rozwiązań firmy Microsoft obsługujących przetwarzanie w chmurze uwzględniono następujące zagadnienia: Wirtualizacja i automatyzacja. Zamienne zasoby, takie jak serwery, pamięć masowa i sieć. Zarządzanie tymi zasobami jako jedną strukturą. Elastyczne skalowanie wydajności w celu dostosowania jej do potrzeb biznesowych. Aplikacje i narzędzia deweloperskie umożliwiające rzeczywiste skalowanie. Skupienie się na usługach zapewnianych firmie. Infrastruktura, platforma i oprogramowanie jako usługa Rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzana w chmurze zawiera wszechstronny zestaw składników opartych na usługach. W przeciwieństwie do firmy VMware, której rozwiązanie skupia się na usługach opartych na infrastrukturze, firma Microsoft oferuje zarówno rozwiązanie w zakresie usług dotyczących infrastruktury, jak i rozwiązanie w zakresie usług związanych z platformą i oprogramowaniem. Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS) umożliwia klientom korzystanie z mocy obliczeniowej i pamięci masowej dostępnych na żądanie do hostowania i skalowania aplikacji i usług oraz do zarządzania nimi. Centra danych firmy Microsoft pozwalają na łatwe i szybkie skalowanie zasobów w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie infrastruktury całej organizacji lub poszczególnych jej działów globalnie lub lokalnie. Windows Azure to platforma jako usługa (Platform as a Service, PaaS) składająca się z systemu operacyjnego, w pełni relacyjnej bazy danych i eksploatacyjnych usług opartych na sieci Web zapewniających bezpieczniejszą łączność i federacyjną kontrolę dostępu dla aplikacji. Platforma Windows Azure zalicza się do rodziny usług 4

5 dostępnych na żądanie, co oznacza, że udostępnia organizacji znajomy sposób obsługi narzędzi deweloperskich, skalowalność na żądanie i umożliwia szybsze wprowadzanie aplikacji na rynek. Usługi online firmy Microsoft w postaci oprogramowania na żądanie (Software as a Service, SaaS) to aplikacje i usługi hostowane, dostępne w subskrypcji na żądanie, które zapewniają organizacji i użytkownikom końcowym spójną obsługę różnych urządzeń. Pakiet Business Productivity Online Suite (BPOS) zawiera narzędzia do obsługi hostowanej komunikacji i współpracy o zwiększonych zabezpieczeniach, takie jak Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting i Microsoft Office Communications Online. Usługi Exchange Hosted Services to zestaw narzędzi ułatwiających organizacji ochronę przed spamem i złośliwym oprogramowaniem, spełnienie wymagań dotyczących przechowywania informacji na potrzeby odnajdywania danych elektronicznych i zachowania zgodności z przepisami, szyfrowanie poufnych danych i zapewnienie dostępu do poczty w sytuacjach awaryjnych i po ich wystąpieniu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics CRM Online udostępnia rozwiązania z zakresu marketingu, sprzedaży i obsługi klienta wdrażane za pośrednictwem programu Microsoft Office Outlook lub przeglądarki internetowej. Umożliwia użytkownikom końcowym wydajną automatyzację przepływów pracy i centralizację informacji o klientach. Aplikacje Office Web Apps zapewniają dostęp na żądanie do aplikacji pakietu Microsoft Office w wersji dla sieci Web, takich jak Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint. Korzystając z usług przetwarzania w chmurze firmy Microsoft, można określić stosunek rozwiązań lokalnych względem rozwiązań zewnętrznych. Wystarczy wybrać hosting przez firmę Microsoft lub przez jednego z jej partnerów i w miarę rozwoju wymagań odpowiednio zmieniać właściwości stosowanego rozwiązania IaaS, SaaS, PaaS lub dowolnego połączenia tych trzech opcji. Zaletą usług przetwarzania w chmurze firmy Microsoft jest łatwe wdrażanie i zarządzanie, co umożliwia dostosowanie ich do ewoluujących potrzeb. Wśród zalet należy też wymienić możliwość centralnego zarządzania zasadami dotyczącymi użytkowników z poziomu jednego panelu administracyjnego. Rozwiązanie można wdrożyć w organizacji, która korzysta już z technologii firmy Microsoft, co pozwala wykorzystać nabyte już umiejętności i posiadane oprogramowanie oraz rozszerzyć zasięg infrastruktury o przetwarzanie w chmurze. Chmura publiczna Klienci firmy Microsoft korzystający z jej chmury publicznej mogą łatwo wdrażać, skalować i użytkować usługi aplikacji. Azure to wysoce skalowalna platforma usług firmy Microsoft z elastycznym modelem opłat za jej rzeczywiste wykorzystanie. Windows Azure to system operacyjny usług w strukturze typu chmura, który pełni rolę środowiska programowania, hostowania usług i zarządzania usługami dla platformy Azure Services. System Windows Azure za pośrednictwem centrów danych firmy Microsoft zapewnia programistom dostępną na żądanie moc obliczeniową i pamięć masową, dzięki którym mogą oni obsługiwać i skalować aplikacje sieci Web w Internecie, a także nimi zarządzać. System Windows Azure umożliwia klientom: 5

6 Dodawanie funkcji dostępnych w usługach sieci Web do istniejących aplikacji detalicznych. Tworzenie, modyfikowanie i rozpowszechnianie aplikacji w sieci Web przy minimalnym zaangażowaniu zasobów lokalnych. Wykonywanie poza firmą operacji, takich jak przechowywanie dużych ilości danych, przetwarzanie wsadowe i intensywne obliczenia. Szybkie i niewymagające dużych nakładów tworzenie, testowanie, debugowanie i rozpowszechnianie usług sieci Web. Zredukowanie kosztów tworzenia i rozbudowywania zasobów lokalnych. Ograniczenie nakładu pracy i kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną. System Windows Azure ułatwia tworzenie niezawodnych i skalowanych aplikacji sieci Web, ponieważ bazuje na znajomych technologiach firmy Microsoft, takich jak ASP.NET, IIS, FastCGI,.NET Full Trust, P/Invoke i Visual Studio 2008, i zapewnia ich obsługę. Dzięki temu programiści mogą korzystać z nabytych już umiejętności w zakresie sprawnego tworzenia, testowania i wdrażania usług sieci Web oraz zarządzania nimi. System Windows Azure obsługuje standardy i protokoły, takie jak SOAP, REST, XML i PHP. Windows Azure to skalowalna platforma, a jednocześnie bogate środowisko programistyczne umożliwiające programistom skoncentrowanie się na logice biznesowej aplikacji bez ograniczeń natury operacyjnej. Technologia Fabric Controller zastosowana w systemie Windows Azure umożliwia organizacjom bezproblemowe skalowanie aplikacji w zależności od wzrostu lub spadku zapotrzebowania. Wbudowane usługi zarządzania zawierają funkcje monitorowania i śledzenia, dzięki czemu programiści mogą się skupić na tworzeniu i udostępnianiu usług i aplikacji online. Chmura prywatna Strategia przetwarzania w chmurze opracowana przez firmę Microsoft pozwala firmom przejść na model przetwarzania w chmurze, a jednocześnie nadal korzystać z dotychczasowych zasobów w centrum danych. Istniejące aplikacje i usługi można przenieść do chmury prywatnej bez konieczności przyswajania wiedzy na temat niesprawdzonych technologii czy wprowadzania niepotrzebnych elementów potęgujących złożoność infrastruktury. Chmura prywatna firmy Microsoft umożliwia: Zarządzanie strukturą centrum danych jako jedną pulą zasobów. Udostępnianie skalowalnych aplikacji i obciążeń. Skupienie się na zarządzaniu usługą centrum danych i jej zależnościach. Kompleksowe zarządzanie Pakiet Microsoft System Center pozwala klientom zarządzać wdrożeniami chmury publicznej i prywatnej udostępnionej przez firmę Microsoft. Pakiet System Center umożliwia monitorowanie aplikacji opartych na serwerze i zarządzanie nimi, a także sprzętem, funkcją hypervisor i oprogramowaniem systemu operacyjnego. Jedna konsola pozwala na kompleksową obsługę i monitorowanie całej infrastruktury informatycznej, która może zawierać tradycyjne serwery fizyczne, serwery zwirtualizowane i składniki chmury oparte na usługach. Pakiet Microsoft System Center ściśle współdziała z rozwiązaniami firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, dzięki czemu klienci mogą tworzyć i obsługiwać elastyczną, niezawodną infrastrukturę. Umożliwia ona klientom wewnętrznym bezproblemowe korzystanie z usług dotyczących infrastruktury, oprogramowania i platformy. 6

7 Oprogramowanie monitorujące, które udostępnia obraz całej infrastruktury informatycznej (od poziomu sprzętu po poziom aplikacji), to ważne narzędzie do zarządzania infrastrukturą w firmie. W środowiskach korzystających z wirtualizacji jest ono właściwie niezbędne. Jako że wirtualizacja serwera wiąże się często z dodatkowymi komplikacjami, do skutecznego zarządzania środowiskiem wirtualizacji jest potrzebne jedno narzędzie przedstawiające związki przyczynowo-skutkowe między hostami fizycznymi, maszynami wirtualnymi i aplikacjami. Pakiet Microsoft System Center to jedyne tak kompleksowe narzędzie do monitorowania. Użytkownicy usług informatycznych korzystają bezpośrednio z aplikacji. Pracownicy działu informatycznego najczęściej skupiają się na dostępności i wydajności całej infrastruktury (sprzętu serwerowego, sieci i pamięci masowych), ale użytkowników aplikacji interesuje tylko dostępność i wydajność aplikacji. Dlatego też skuteczny system monitorowania usług dostępnych w infrastrukturze informatycznej musi zapewniać monitorowanie na poziomie aplikacji. Monitorowanie gościnne dostępne w pakiecie Microsoft System Center daje szczegółowy wgląd w warstwę aplikacji w infrastrukturze usług informatycznych. W pakiecie System Center jeden agent zapewnia wysoce rozszerzalne funkcje monitorowania i zarządzania warstwami sprzętu, funkcji hypervisor, systemu operacyjnego i aplikacji dla systemu Windows Server, klientów systemu Windows, funkcji hypervisor firmy VMware i rozwiązań sprzętowych oferowanych przez partnerów (np. sieci magazynowania). Konkurencyjne rozwiązania z zakresu zarządzania i monitorowania (np. VMware vcenter) nie zapewniają tak szczegółowego wglądu w aplikacje uruchomione na maszynach wirtualnych. Wszechstronne narzędzie do monitorowania zarządzania musi zapewniać możliwość monitorowania gościnnego. W przypadku braku opcji monitorowania gościnnego personel działu informatycznego będzie otrzymywał powiadomienia o awariach aplikacji lub problemach z wydajnością od użytkowników, a nie od ich oprogramowania monitorującego. Wymusi to na informatykach przyjęcie podejścia reakcyjnego, co nie przyczyni się do wyższej dostępności usług. Co więcej, czynniki zwiastujące awarię aplikacji mogą zostać łatwo pominięte przez narzędzia, które monitorują tylko zużycie pamięci hosta i wykorzystanie procesora albo uproszczony puls maszyny wirtualnej. Informacje o takich czynnikach mogą dostarczyć wyłącznie kompleksowe narzędzia do monitorowania gościnnego. Dane dostarczane na skutek monitorowania gościnnego umożliwiają personelowi działu informatycznego skuteczniejsze optymalizowanie czasu działania i wydajności serwera bez względu na to, czy aplikacje działają na maszynach wirtualnych, serwerach fizycznych czy platformie przetwarzania w chmurze. Zestawy narzędzi do obsługi infrastruktury chmury Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center Chmura prywatna udostępniona przez firmę Microsoft stanowi połączenie profesjonalnych możliwości systemu Hyper-V, kompleksowego zintegrowanego zarządzania dostępnego w pakiecie System Center oraz funkcji automatyzacji przepływu pracy oferowanych w pakiecie Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center. Pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center to bezpłatny zestaw narzędzi z możliwością rozszerzania przez partnerów umożliwiający centrom danych dynamiczne tworzenie i przydzielanie pul zasobów oraz zarządzanie nimi w celu udostępnienia technologii informatycznych jako usług. Pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center zawiera cztery składniki operacyjne: Obsługa nowych użytkowników: umożliwia administratorom infrastruktury informatycznej przechwytywanie wymagań dotyczących usług od użytkowników tych usług. 7

8 Portal samoobsługowy/administracyjny: umożliwia menedżerowi usługi informatycznej interakcje z własną usługą od etapu wdrożenia po wycofanie z użytkowania. Menedżerowie usług mają także możliwość korzystania z raportów dotyczących maszyn wirtualnych i obciążeń zwrotnych. Konfigurowanie: jest niezbędne przy tworzeniu usługi informatycznej. Wsadowe tworzenie maszyn wirtualnych umożliwia jednoczesne lub sekwencyjne wdrażanie wielu maszyn wirtualnych w środowisku usługowym. Operacyjność: w celu zapewnienia funkcji zarządzania maszynami wirtualnymi pakiet Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center korzysta z rodziny produktów Microsoft System Center. Porady dotyczące infrastruktury: porady dotyczące instalowania, konfigurowania i wdrażania produktów pakietu System Center. Porady dotyczące zestawu narzędzi: informacje wprowadzające i porady dotyczące korzystania z pomocy w trybie online. Dynamic Data Center Toolkit for Hosters Aby ułatwić dostawcom hostingu tworzenie dynamicznych centrów danych, udostępniono bezpłatny zestaw narzędzi Dynamic Data Center Toolkit for Hosters. Zawiera on dokumentację i przykładowy kod pomagający dostawcom w tworzeniu zautomatyzowanych, samoczynnie zarządzanych, samoobsługowych systemów zastrzegania w ich środowisku. Dokumentacja zawarta w zestawie narzędzi zawiera opis następujących zagadnień: Konfigurowanie od podstaw systemu Windows Server 2008 R2 w celu hostowania środowisk wirtualnych. Konfigurowanie środowiska wirtualnego (za pomocą systemu Hyper-V). Ten dokument zawiera opis następujących zagadnień: o Konfiguracje umożliwiające wdrożenie wirtualnej infrastruktury opartej na systemie Windows Server 2008 Hyper-V. o Konfigurowanie usługi Active Directory w celu ułatwienia tworzenia środowiska obsługującego wiele podmiotów. o Zabezpieczanie środowiska. o Zarządzanie środowiskiem wirtualnym za pomocą Menedżera maszyny wirtualnej dostępnego w pakiecie System Center. o Najlepsze rozwiązania w zakresie konfigurowania i używania Menedżera maszyny wirtualnej. o Planowanie wydajności. Instalowanie i konfigurowanie pakietu System Center do zarządzania środowiskiem wirtualnym. Korzystanie z programu Data Protection Manager dostępnego w pakiecie System Center do tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowisk wirtualnych w modelu administracji delegowanej. Konfigurowanie Menedżera konfiguracji pakietu System Center w celu: o wykonywania aktualizacji na żądanie, o śledzenia stanu zasobów; o wymuszania stosowania standardowej konfiguracji i oprogramowania. Konfigurowanie Menedżera operacji pakietu System Center do monitorowania i ostrzegania poszczególnych użytkowników końcowych na podstawie określonych zasad. Oprócz tych dokumentów zestaw narzędzi Dynamic Datacenter Toolkit for Hosters zawiera portal testowy oparty na aplikacji Microsoft Silverlight przeznaczony dla witryny ContosoHosting.com. Portal ten zawiera panel sterujący umożliwiający użytkownikom końcowym: 8

9 Konfigurowanie klientów opartych na systemie Hyper-V i zarządzanie nimi. Wykonywanie kopii zapasowych i przywracania plików/folderów. Monitorowanie ważnych liczników i otrzymywanie alertów. Instalowanie aktualizacji w wyznaczonym na to czasie. Monitorowanie wydarzeń. Oprócz przykładowej aplikacji zestaw narzędzi zawiera kod źródłowy skryptów umożliwiających konfigurowanie pakietu System Center Server Management w wersji Enterprise i systemu Windows Server 2008 R2 oraz zarządzanie nimi. Rozwiązania do przetwarzania w chmurze firmy Microsoft korzyści dla firm Klienci korzystający z wirtualizacji serwerów w celu obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności centrów danych mogą wykorzystać zalety przetwarzania w chmurze w celu dodatkowego zwiększenia wydajności i produktywnego czasu pracy. Rozwiązanie firmy Microsoft przeznaczone do przetwarzania w chmurze stanowi połączenie prostoty obsługi i elastyczności, dzięki czemu stanowi niezwykle atrakcyjną ofertę dla klientów. Decydując się na platformę firmy Microsoft do obsługi przetwarzania w chmurze, klienci uzyskują najbardziej ekonomiczne i łatwe w użyciu narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów informatycznych. Infrastruktura rozwiązania firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze jest oparta na systemie Windows, dzięki czemu jest znajoma użytkownikom, co ułatwia przejście na przetwarzanie w chmurze, ponieważ wymaga mniej intensywnych szkoleń i niższych kosztów kadrowych. Pakiet System Center sprawia, że klienci dostają rozwiązanie, które jest najlepiej zintegrowane i najwydajniej zarządzane. W przeciwieństwie do konkurencyjnego rozwiązania firmy VMware rozwiązanie firmy Microsoft umożliwia zarządzanie i monitorowanie tak sprzętu, jak i aplikacji. Kompleksowy system monitorowania jest niezbędny do uzyskania maksymalnej wydajności i produktywnego czasu pracy, a oferta firmy VMware nie zawiera takiej opcji. Wszechstronne oprogramowanie monitorujące firmy Microsoft pozwala firmom ograniczyć wydatki dzięki zwiększeniu wydajności pracy personelu i szybszemu rozwiązywaniu problemów. Pakiet System Center przedstawia kompleksowy obraz całego centrum danych z uwzględnieniem związków przyczynowych między fizycznymi i zwirtualizowanymi składnikami systemu. W ten sposób firmy dysponują informacjami niezbędnymi do pełnego wykorzystania swoich zasobów używanych do przetwarzania w chmurze. Zakres opcji dostępnych w ramach rozwiązania firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze (od prywatnych usług opartych na maszynach wirtualnych do publicznych usług bazujących na aplikacjach) umożliwia klientom wybranie optymalnej infrastruktury odpowiadającej ich potrzebom. Kompromis nie wchodzi w grę. Klienci nie muszą przeprojektowywać centrów danych od podstaw w celu dostosowania ich pod kątem przetwarzania w chmurze. Mogą od razu czerpać korzyści z zastosowanego rozwiązania, stopniowo integrując je z istniejącymi procedurami i posiadanymi kwalifikacjami. Bezpłatne zestawy narzędzi Dynamic Datacenter i Dynamic Infrastructure znacznie ułatwiają klientom przejście na przetwarzanie w chmurze. Dzięki przykładowemu kodowi i dokumentacji zawartym w tych zestawach narzędzi klienci mogą więcej czasu poświęcić na wdrażanie wydajnego rozwiązania do przetwarzania w chmurze, które jest dostosowane do ich potrzeb i ukierunkowane na rozwiązywanie określonych problemów. 9

10 Wnioski Wdrażając rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, firmy odniosą szereg korzyści. Będą mogły skorzystać z modelu chmury prywatnej lub publicznej albo z połączenia obu tych opcji zależnie od ich potrzeb. Niezależnie od wybranego modelu infrastruktury uzyskają dostęp do narzędzi pakietu System Center zapewniających wszechstronne, zintegrowane monitorowanie i zarządzanie. Dzięki temu będą mogły zarządzać infrastrukturą wydajniej niż w przypadku stosowania konkurencyjnego rozwiązania firmy VMware. Bezpłatne zestawy narzędzi Dynamic Datacenter i Dynamic Infrastructure zawierają próbki kodu i wskazówki pomocne klientom w natychmiastowym rozpoczęciu wdrażania usług przetwarzania w chmurze. Klienci decydujący się na rozwiązanie firmy Microsoft będą mogli wykorzystać znajomość dotychczasowej platformy, co pozwoli im łatwiej utworzyć rozwiązanie do przetwarzania w chmurze dostosowane do specyfiki ich środowiska. Wdrażając rozwiązanie firmy Microsoft do przetwarzania w chmurze, klienci odniosą największe korzyści w zakresie wydajności i elastyczności. Rozwiązanie firmy Microsoft daje więcej możliwości, jest prostsze w obsłudze i zarządzaniu. Te właściwości przekładają się na skuteczniejsze wdrożenie chmury, co z kolei pomaga klientom firmy Microsoft w realizacji celów biznesowych przy niższych kosztach i nakładach pracy. 10

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Modele przetwarzania w chmurze dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Modele

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie System Center 2012 R2

Licencjonowanie System Center 2012 R2 Licencjonowanie Opis produktu Microsoft zapewnia rozwiązania służące do zarządzania zasobami centrów przetwarzania danych, prywatnymi chmurami obliczeniowymi i urządzeniami klienckimi. Zarządzanie prywatną

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś

MAINFRAME WWW. Chmura 1970 & 80. Dziś MAINFRAME PC WWW Chmura 1970 & 80 1990 2000 Dziś Prywatna Publiczna AUTOMATYZACJA ELASTYCZNOŚĆ SAMOOBSŁUGA Małe i średnie przedsiębiorstwa Sektor publiczny Duże przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa, sektor

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak

Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD. Mariusz Maciejczak Procesy dynamiczne BPM+SOA+CLOUD Mariusz Maciejczak Źródło: Tomasz Gzik, Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych Źródło:

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe

Warszawa, 6 lutego 2014. www.hypermixer.pl. Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server. Wyzwanie biznesowe Case Study: Chmura prywatna HyperOne dla Platige Image dzięki Microsoft Hyper-V Server Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Wyzwanie biznesowe Wdrożenie Korzyści dla Klienta Wnioski o megatrendach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych

Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Licencjonowanie w środowiskach wirtualnych Podstawy zasady Licencje wymagane są dla maksymalnej liczby instancji uruchomionych na serwerze w dowolnym czasie Tworzenie i przechowywanie dowolnej liczby instancji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą

Cleeng Case Study. Klient Cleeng. Branża. Okres realizacji. Zakres usługi: Consulting. Projekt i wdrożenie Chmury AWS. Zarządzanie chmurą Klient Cleeng Branża E-commerce, Video, Internet Okres realizacji 2014 - nadal Zakres usługi: Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS, consulting, zarządzanie chmurą Projekt i wdrożenie Chmury

Bardziej szczegółowo

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla:

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia. Kurs jest przeznaczony dla: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK990S VMware View: Desktop Fast Track Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Kurs jest przeznaczony dla: Cel szkolenia Architektów rozwiązań Architektów systemowych Administratorów

Bardziej szczegółowo

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 5. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK988S VMware vsphere: Advanced Fast Track Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemowi, inżynierowie systemowi, konsultanci i pracownicy help-desku, którzy

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Co to jest chmura (Cloud Computing)?

Co to jest chmura (Cloud Computing)? Co to jest chmura (Cloud Computing)? Według jednej z teorii chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to czy to

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK920S HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Dni: 4 Opis: Adresaci szkolenia Doświadczeni administratorzy, którzy zarządzają rozwiązaniami private

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo Prawdziwa wirtualizacja Karol Boguniewicz, vspecialist, EMC Mirosław Kulka, Systems Engineer, EMC 1 Tradycyjne spojrzenie na Centrum Danych MESSAGING ERP/CRM

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 : rozwiązania oparte na chmurze / Phillip Wicklund. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2010 : rozwiązania oparte na chmurze / Phillip Wicklund. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2010 : rozwiązania oparte na chmurze / Phillip Wicklund. Warszawa, 2012 Spis treści Wstęp Podziękowania xiii xix Część I Wprowadzenie do SharePoint w chmurze 1 Rozdział 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami

Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Software Updater F-Secure Unikatowe narzędzie, które chroni firmy przed znanymi zagrożeniami Sens automatycznych aktualizacji oprogramowania Większość współczesnych złośliwych programów infekuje systemy

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting

Cloud Computing - Wprowadzenie. Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Cloud Computing - Wprowadzenie Bogusław Kaczałek Kon-dor GIS Konsulting Rola służby GiK w tworzeniu polskiej IIP Wisła 8-10 września 2010 Cloud computing Cloud computing (ang. "przetwarzanie w chmurze,

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE

CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE CLOUD COMPUTING CHMURA OBLICZENIOWA I PLATFORMA WINDOWS AZURE Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) Termin chmura obliczeniowa powstał na początku XXI w., ale sam pomysł pojawił się już w XX w. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV W każdym obszarze systemu Microsoft Dynamics NAV kluczową rolę odgrywają technologie firmy Microsoft.

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste

Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy i urządzenia, subskrypcje oraz licencje wieczyste Użytkownicy Oparte na chmurze pakiety dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm (SMB) Urządzenia Licencje wieczyste na pakiety

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze

Przetwarzanie danych w chmurze Materiały dydaktyczne Katedra Inżynierii Komputerowej Przetwarzanie danych w chmurze Wprowadzenie dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@weii.tu.koszalin.pl Koszalin 2017 Wersja 1.0 Wprowadzenie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center

Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Wykorzystanie wirtualizacji w kluczowych scenariuszach data-center Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe III Konferencja MIC Nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00

BPOS i Office 365. - rozpoczynamy o godz. 11.00 BPOS i Office 365 - rozpoczynamy o godz. 11.00 Agenda Microsoft Online Services Business Productivity Online Suite Przykładowe zastosowania BPOS -->> Office 365 Kolejne kroki Q & A Microsoft Online Services

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS

Small Business Server. Serwer HP + zestaw NOWS Small Business Server Serwer HP + zestaw NOWS Co to jest NOWS? Novell Open Workgroup Suite (NOWS) to: zestaw 10 rozwiązań w 1 pakiecie narzędzia do budowy infrastruktury IT całej firmy produkty dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja sieci - VMware NSX

Wirtualizacja sieci - VMware NSX Wirtualizacja sieci - VMware NSX Maciej Kot Senior System Engineer mkot@vmware.com 2014 VMware Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Software-Defined Data Center a Usługi Sieciowe Software-Defined Data Center

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania

Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Windows Server 2012 Cennik i licencjonowanie często zadawane pytania Spis treści SYSTEM WINDOWS SERVER 2012 EDYCJE DATACENTER I STANDARD... 4 P1. Co nowego w systemie Windows Server 2012?...4 P2. Czym

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo