ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR"

Transkrypt

1 ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Instrukcja uŝytkownika wersja 1.0

2 Spis treści Zdjęcia: 1. Informacje ogólne 1. Zrobotyzowana głowica panoramiczna Łącznik prosty Łącznik L Złącze baterii, bateria, ładowarka Statyw Panel dotykowy Moduł Bluetooth CD instalacyjne Instalacja i uŝytkowanie 1. Instalowanie zrobotyzowanej głowicy Montowanie aparatu Instalacja kontrolera/odbiornika UŜytkowanie panelu dotykowego 1. Instalacja sterownika Instalacja oprogramowania Obsługa oprogramowania UŜytkowanie kontrolera w trybie niezaleŝnym Menu profili Tryb pejzaŝu Tryb portretu Poziom horyzontu Tryby: sferyczny, cylindryczny, mozaika Parametry UŜytkowanie oprogramowania Papywizard i modułu Bluetooth Podłączanie modułu Bluetooth Instalacja oprogramowania Połączenie oprogramowania z głowicą UŜytkowanie oprogramowania Przetwarzanie plików sesji (XML) przy pomocy Autopano Pro lub Giga Linki, zasoby 1. Zrobotyzowana głowica/ zestaw Panogear Krpano Autopano Papywizard Szczegóły techniczne 1. Zrobotyzowana głowica Szyna Łącznik baterii Baterie Ładowarka Panel dotykowy Moduł Bluetooth Informacje prawne, licencja GPL, gwarancja 1. Informacje prawne i gwarancja Licencja GPL dla oprogramowania Papywizard Dane kontaktowe, sprzedaŝ i Serwis Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 1

3 Zdjęcia: Zrobotyzowana głowica panoramiczna Łącznik prosty Łącznik typu L Złącze akumulatorów/akumulator/ładowarka Panel dotykowy Moduł Bluetooth Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 2

4 1. Informacje ogólne 1. Zrobotyzowana głowica panoramiczna Zrobotyzowana głowica panoramiczna wyposaŝona jest w sprzęt pozwalający na wprawienie kamery w ruch I kontrolę wykonywania zdjęć. Baza z mocowaniem 3/8 znajduje się w komplecie I umoŝliwia łatwe zamocowanie głowicy do większej całości lub tradycyjnego statywu. W górnej części bazy mocowane są baterie. Głowica moŝe być zasilana na trzy sposoby: przez osiem baterii AAA, dwie baterie LSM-160, lub zewnętrzne źródło prądu o napięciu 12V. Na środkowej części bazy znajdują się (w kolejności): 1. Gniazdo RJ-11 opisane jako HC, do podłączenia oryginalnego sterownika. 2. Gniazdo RJ-11 opisane jako AUX, do podłączenia transmitera Bluetooth I panelu dotykowego. 3. Przełącznik on/off do głowicy I podłączonego do niej osprzętu. Na zewnętrznej górnej części głowicy znajdują sie trzy złącza: 1. Snap: gniazdo jack do podłączenia spustu aparatu. 2. IN: do podłączenia zasilania 12V DC. 3. OUT: do podłączenia zasilania 12V DC dla osprzętu podłączanego do głowicy. Łączniki prosty i typu L mogą zostać przyłączone do korony głowicy w celu zamocowania aparatu. 2. Łącznik prosty Łącznik prosty jest solidny i wygodny w uŝytkowaniu o. MoŜna go uŝywać w bezpośrednim połączeniu z głowicą, lub wraz z dołączonym łącznikiem L. WyposaŜony jest w linijkę ze skalą milimetrową ułatwiającą montaŝ i regulację. 3. Łącznik L Dołączony do zestawu łącznik L jest niezbędny podczas fotografowania z długą ogniskową. UmoŜliwia on uŝywanie aparatu w trybie pejzaŝu. 4. Złącze baterii, bateria, ładowarka W zestawie znajdują się akumulatory litowo-jonowe niezbędne do zapewnienia zasilania dla głowicy. Mogą one być uŝywane w zastępstwie baterii wspomnianych wcześniej w celu zwiększenia swobody uŝytkowania. Zestaw zasilający znajdujący się w zestawie zawiera: dwa akumulatory 7,4V, złącze baterii i uniwersalną ładowarkę. 5. Statyw Załączony statyw pozwala na instalację zestawu w stabilnej pozycji. Jego wysokość jest regulowana dla większej wygody uŝytkownika. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 3

5 6. Panel dotykowy Dzięki panelowi dotykowemu moŝesz niezaleŝnie i w intuicyjny sposób sterować swoją głowicą. Dzięki pojemnej wewnętrznej pamięci, będziesz w stanie zaprogramować wcześniej sesję na komputerze, a później uruchomić ją juŝ na miejscu, lub nawet zachować dotychczasowe scenariusze i uŝyć ich w razie potrzeby w przyszłości. Dzięki temu systemowi, będziesz mógł powtarzać sesję niezliczoną ilość razy w łatwy sposób I z wysoką precyzją, będziesz teŝ mógł zachowywać ulubione szablony ujęć i później zaoszczędzić czas w terenie. Na panelu moŝesz dokonać wyboru: 1. Orientacji zdjęć (tryby portretu lub pejzaŝu) 2. Ustawień wyświetlania 3. Rodzaju zdjęć: sferyczne, cylindryczne, mozaika 4. Granice pola fotografowania 5. Zwłokę czasową Załączone oprogramowanie, działające pod systemem Windows, pozwala na zapisywanie konfiguracji w spersonalizowanym profile (ogniskowa, wielkość matrycy aparatu, odległość punktu węzłowego, obiekt, tryb pejzaŝu lub portretu, itd.) w celu uŝycia go podczas sesji. 7. Moduł Bluetooth Odbiornik Bluetooth, podłączany bezpośrednio do gniazda AUX, umoŝliwia bezprzewodowe sterowanie głowicą. Jest on obsługiwany przez oprogramowanie Papywizard (http://www.papywizard.org). MoŜe ono zostać zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu kompatybilnym, posiadającym interfejs Bluetooth. 8. CD instalacyjne CD zawiera dokumentację I niezbędne oprogramowanie: Papywizard w wersjach dla róŝnych platform, sterowniki USB I oprogramowanie do panelu dotykowego. Najnowsze wersje całości dokumentacji dostępne są takŝe online. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 4

6 2. Instalacja I uŝytkowanie 1. Instalowanie zrobotyzowanej głowicy 1. Przykręć swoją zrobotyzowaną głowicę do statywu. 2. Usuń pokrywę napędu, znajdującą się obok poziomicy Aby to zrobić wciśnij czarny przycisk umieszczony na Przedzie pokrywy. Delikatnie pociągnij do i wyjmij pokrywę. 3. Po usunięciu pokrywy, wyjmij przegrodę na dwie baterie AA. 4. Umieść złącze baterii w miejsce przegrody na baterie. Upewnij się, Ŝe poprawnie wskoczy na miejsce. Podczas wsuwania złącza. MoŜesz musieć nagiąć go w lekki łuk. 5. Umieść akumulatory pod blaszkami połączeniowymi; waŝne jest, aby baterie nie stykały Się ze sobą. Umieść pokrywę ponownie na miejscu wciskając czarny przycisk, aby wskoczyła na miejsce. 2. Montowanie aparatu Na łączniku prostym 1. Przypnij aparat do łącznika. 2. Umieść łącznik prosty w koronie głowicy I wyreguluj go jak pokazano na sąsiednim zdjęciu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 5

7 Na łączniku L 1. Umieść łącznik L w koronie głowicy. 2. Dokonaj niezbędnej regulacji. Na łączniku prostym z łącznikiem L 1. Przymocuj łącznik prosty do łącznika L uŝywając śruby mocującej. Następnie zamocuj aparat w łączniku prostym. 2. Dokonaj niezbędnej regulacji. Porada praktyczna: niektóre obiektywy oraz teleobiektywy posiadają własne podstawki. MoŜesz umieścić taką podstawkę bezpośrednio na łączniku prostym. UŜywając kabelka z przyciskiem spustowym połącz aparat z głowicą. Aby to zrobić podłącz jeden z końców kabelka do złącza SNAP w głowicy a drugi do złącza Remote w aparacie. 3. Instalacja kontrolera / odbiornika Panel dotykowy 1. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie z załączonego CD (patrz: rozdział UŜytkowanie panelu dotykowego) 2. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do kontrolera, następnie drugi koniec do złącza AUX głowicy. Moduł Bluetooth 1. Podłącz odbiornik do złącza AUX na głowicy. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 6

8 3. UŜytkowanie panelu dotykowego 1. Instalacja sterownika Podłącz kontroler do komputera uŝywając kabla mini-usb. Kontroler wyświetli USB, WłóŜ CD instalacyjne do napędu. Komputer powiadomi cię o nowo podłączonym urządzeniu. ZaleŜnie od uŝywanej wersji system Windows, okna dialogowe mogą sie nieco róŝnić. Musisz anulować automatyczne wyszukiwanie sterownika i ręcznie wybrać sterownik z katalogu na CD. System Windows zainstaluje wówczas automatycznie sterownik i potwierdzi, Ŝe kontroler został wykryty. 2. Instalacja oprogramowania Gdy CD znajduje się w napędzie, uruchom Eksploratora Windows i otwórz katalog o nazwie Panorama_Eng. Dwukrotnie kliknij na pliku Setup.exe, aby rozpocząć instalację. Uwaga: Aby móc zainstalować oprogramowanie musisz mieć zainstalowane rozszerzenie Microsoft.Net 2.0 lub wyŝsze. Jeśli wyświetli się komunikat błędu, pobierz I zainstaluj rozszerzenie z witryny Microsoft: 3. UŜytkowanie oprogramowania Upewnij się, Ŝe kontroler jest podłączony do komputera przewodem USB (na wyświetlaczu kontrolera będzie wyświetlony napis USB), następnie uruchom program Panorama. W czasie uruchamiania pojawi się okno wyboru kontrolera. Jeśli posiadasz tylko jedno podpięte urządzenie, moŝesz po prostu kliknąć dalej (jeśli nic się nie wydarzy, zaczekaj aŝ komputer wykryje urządzenie i ponownie uruchom program. Menu Plik (File): 1. Save: Zapisuje konfigurację na dysku twardym. 2. Open: Otwiera konfigurację zapisaną na dysku twardym. Name: Wpisz nazwę dla profile (np. model/typ aparatu: Nikon, Canon, itd.) Focal Length: Ustaw ogniskową. Horizontal sensor: Zdefiniuj szerokość matrycy aparatu. Dla pełnej klatki będzie to 36mm. Formaty APS-C i DX będą miały mniejsze wartości. Aby sprawdzić >>>>>>>>>>>>> swojego aparatu zajrzyj do instrukcji. Vertical sensor: Zdefiniuj wysokość matrycy aparatu. Na przykład 24mm dla pełnej klatki. Nodal: Zlokalizuj punkt węzłowy (wartość jest charakterystyczna dla kaŝdego modelu aparatu I zmienia się wraz z modelem obiektywu). Odległość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu kontrolera jako pomoc przy ustawianiu aparatu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 7

9 Select Portrait or Landscape: Wybierz ustawienie aparatu: portret lub pejzaŝ. Select Standard or Fisheye Lens: Wybierz rodzaj obiektywu: Standardowy lub Fisheye (dla obiektywu Fisheye pojawi się okno, pozwalające wybrać kąt obiektywu: 0 <-> 360 ) Wire, IR Canon etc. : Typ połączenia. Zawsze wybieraj «Wire». Add: Dodaj stworzony profil do listy Insert: Wstaw profil we wskazaną (podświetloną) pozycję w liście. Read: Otwórz wskazany profil (podświetlony). Remove: Usuń wskazany profil (podświetlony). Read Session: Importuje dane z kontrolera (dotychczas przeprowadzonych sesji), następnie zapisuje je w pliku XML w celu ponownego uŝycia w Autopano (Zobacz uŝywanie plików sesji (XML) w Autopano). Write USB Data: Zapisz profile w pamięci kontrolera. 4. UŜywanie kontrolera w trybie niezaleŝnym Upewnij się, Ŝe kontroler jest podłączony do głowicy, następnie włącz głowicę. Na 5 sekund pojawi się ekran startowy z podaną wersją oprogramowania (np. 1.0). Uwaga: Aby autonomiczne sterowanie panelem dotykowym działało poprawnie, profil musi być wcześniej wczytany do pamięci. (Zobacz rozdział uŝytkowanie oprogramowania). 1. Menu profili UŜywając strzałek góra/dół wyszukaj właściwy profil i naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do kolejnego menu. Na ekranie wyświetlane są kolejno: 1. Nazwa profilu (Canon) 2. Ogniskowa (0018) 3. Orientacja aparatu (portret (P) lub pejzaŝ (L)) 4. Model obiektywu (standardowy (S) lub Fisheye (F)) 5. Tryb działania spustu ((W)-przewodowy lub (Infrared) podczerwień) 6. Model aparatu w trybie podczerwieni oznaczony jest jako ((C)-Canon, (P)-Pentax/Samsung, (N)- Nikon itd.) 2. Tryb pejzaŝu Wskazuje wybraną orientacje aparatu: portret lub pejzaŝ. Wyświetlane są parametry; ostatnie cztery cyfry oznaczają odległość montaŝu dla punktu węzłowego. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 8

10 W dzień, moŝna wyłączyć podświetlenie. Symbol baterii posiada cztery poziomy. Poziom 1 oznacza, Ŝe moŝna wykonać około 1500 akcji (przy uŝyciu akumulatorów litowo-jonowych), lub 750 akcji (przy uŝyciu baterii AA). Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Głowica moŝe delikatnie się poruszać w celu zmierzenia poziomu baterii. 3. Tryb portretu Wskazuje wybraną orientacje aparatu: aparat musi być zainstalowany tak jak wskazuje wyświetlacz. Porównaj z trybem pejzaŝu. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 4. Poziom horyzontu Ustaw poziomą pozycję głowicy uŝywając strzałek góra/dół. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 5. Tryby: sferyczny, cylindryczny, mozaika Wybierz tryb panoramy, kątowy lub mozaikę klikając na odpowiednią ikonę, lub naciśnij Strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Tryb panoramy: 1. Zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ekranu fotografowania, nie są potrzebne kolejne ustawienia. Tryb kątowy: 1. UŜywając strzałek przesuń głowicę na środek panoramy. 2. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 3. UŜywając strzałek, wybierz poziomy kąt (1), a następnie pionowy kąt panoramy. Wyświetlacz wskaŝe kąt minimalny 4. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Tryb mozaiki: 1. Ustaw fotografowaną scenę. 2. UŜywając strzałek, przesuń głowicę na lewy dolny naroŝnik planowanego pola widzenia. Mozaika zostanie rozpoczęta w tym punkcie. 3. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 4. UŜywając strzałek, przesuń głowicę na prawy górny naroŝnik planowanego pola widzenia. Mozaika zostanie zakończona w tym punkcie. 5. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo celu powrotu do poprzedniego menu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 9

11 6. Parametry UŜywając górnych strzałek, wybierz liczbę zdjęć wykonanych w kaŝdej z pozycji głowicy. (0-99) UŜywając środkowych strzałek, ustaw zwłokę czasową. (0-99 sekund) UŜywając dolnych strzałek, ustaw poŝądane nałoŝenie. (0%-50%) Przyciskając ikonę w prawym dolnym rogu, moŝesz zobaczyć podgląd, przed wykonaniem zdjęcia. Kliknij na strzałce w prawo, aby rozpocząć. Rozpocznij klikając na strzałkę w prawo, lub kliknij na strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 7. Menu operacyjne Na górze znajduje się liczba wierszy/kolumn zdjęć (np. 002) Nad paskiem postępu widnieje liczba wykonanych zdjęć/ogólna liczba zdjęć. Informacja w formacie XXX (np. 008) oznacza liczbę sesji, które zostaną zapisane jako plik XML. Ikona "II" wstrzymuje wykonywanie zdjęć. Kliknij na strzałkę w prawo, aby wznowić sesję lub strzałkę w lewo, aby anulować sesję i powrócić do menu ustawień. Nie moŝna wstrzymać w czasie pracy aparatu (podczas naświetlania). 5. UŜytkowanie oprogramowania Papywizard i modułu Bluetooth Przy uŝyciu odbiornika Bluetooth moŝesz sterować głowicą bezprzewodowo, przy uŝyciu oprogramowania Papywizard. Oprogramowanie pracuje pod systemami Windows, Mac i Linux. MoŜna go uŝywać w terenie przy uŝyciu urządzeń takich jak Nokia, Neo, itp. 1. Podłączanie modułu Bluetooth Podłącz odbiornik Bluetooth do złącza AUX na głowicy, następnie włącz ją. (Po połączeniu, odbiornik powinien zacząć mrugać). 2. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie Papywizard oparte jest na języku Python typu open-source. Jest kompatybilne z systemami Windows, Mac OS, Linux, Maemo, OpenMoko Pod poniŝszym adresem dostępna jest moŝliwość darmowego pobrania, oprogramowanie znajduje się teŝ na załączonym do zestawu dysku CD: Jeśli computer nie komunikuje się z głowicą, oznacza to, Ŝe nie posiada on interfejsu Bluetooth. MoŜna uŝyć nadajnika (produkt opcjonalny) zawartego w zestawie. Jeśli masz jakieś problem z instalacją oprogramowania, zapraszamy na poświęcone mu forum: Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 10

12 3. Połączenie oprogramowania z głowicą Istnieją dwie moŝliwości połączenia. Łatwiejsza została opisana poniŝej. Druga obejmuje podłączenie nadajnika Bluetooth do komputera i późniejsze zadeklarowanie portu uŝywanego przez Papywizard. Otwórz program Papywizard Zobaczysz okno konfiguracyjne. MoŜesz z niego dostać się do ustawień aplikacji. Na tą chwilę skupimy się na karcie Hardware. Kliknij na nią. Ustaw sterownik Bluetooth, następnie kliknij "Choose". Otworzy się nowe okno i po kilku sekundach wyświetli się MAC adres nadajnika Bluetooth głowicy. Kliknij OK. Zaznacz "Automatic connection" jeśli chcesz, aby nadajnik łączył się automatycznie z Papywizard podczas uruchamiania (Uwaga, uruchomienie Papywizard moŝe zostać zablokowane, gdy nadajnik nie będzie podłączony). Konfiguracja połączenia jest zakończona. Teraz jedyne co trzeba zrobić to kliknąć "Connect..." w menu Hardware, aby uruchomić połączenie. (Papywizard wyświetli informację o połączeniu Connected w dole okna). Kliknij na jednej ze strzałek w programie, aby zacząć poruszać głowicą. Jeśli głowica będzie się poruszać, oznacza to, Ŝe wszystko jest gotowe. Gratulacje! 4. UŜytkowanie oprogramowania Oprogramowanie Papywizard moŝe pracować w dwóch trybach: Mozaiki i Zaprogramowanym. PoniŜej opiszemy łatwiejszy z nich: Mozaika. Na samym początku niezbędne jest zdefiniowanie pewnych parametrów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania program. Zacznijmy od menu Konfiguracji program. (Parametry, które nie zostały tutaj wskazane, są opcjonalne). a) Karta Shooting W karcie Shooting moŝesz zdefiniować, w jakiej orientacji będzie uŝywany aparat: portretu czy pejzaŝu. (przy uŝyciu łącznika prostego lub L). W pozycji stabilization delay (opóźnienie stabilizacyjne), moŝesz ustawić opóźnienie pomiędzy zakończeniem ruchu głowicy a wciśnięciem spustu aparatu. Jeśli zdjęcia są rozmazane, naleŝy zwiększyć tą wartość. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 11

13 b) Karta Mosaic Na karcie Mosaic moŝna ustawić wielkość Nakładania się zdjęć. (zalecane są wartości od minimum 25% do 30%) Pozycja Start from" pozwala zdefiniować, w jakiej kolejności ma być wykonywana sekwencja zdjęć. "Initial direction" jest ustawieniem typu sekwencji skanowania. c) Karta Camera W karcie "Camera" pozwala zmodyfikować częstotliwość impulsów migawki generowanych przez głowicę (jeśli aparat robi zdjęcie więcej niŝ raz naleŝy zmniejszyć tą wartość. I odwrotnie, jeśli aparat nie zrobi Zdjęcia, naleŝy ją zwiększyć). Ustawienia matrycy są bardzo waŝne. Muszą odpowiadać specyfikacji aparatu. Dla aparatu z matrycą pełnoklatkową, będzie to 1. Dla aparatów o mniejszych matrycach naleŝy ustawić współczynnik odpowiednio do specyfikacji producenta. (Dla aparatów Canon, często jest to wartość 1.6 a dla NIkona 1.5). Na samym końcu naleŝy ustawić rozdzielczość matrycy. d) Karta Lens Na karcie "Lens" moŝna ustawić typ obiektywu. W trybie Mozaiki moŝna uŝywać tylko aplanatów (są to obiektywy klasyczne, nie fisheye). Wybierz ogniskową, następnie współczynnik optyczny (podczas uŝywania obiektywów zwykłych). Sprawdź poprawność ustawień I wróć do głównego ekranu Papywizard. (Jeśli juŝ to zrobiłeś podepnij aparat i podłącz ponownie kabel spustowy). Zdefiniuj górną, dolną, lewą i prawą granicę panoramy. Wybierz granice zaleŝnie od tego, co chcesz uzyskać biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętu (punkt kontaktowy pomiędzy aparatem/obiektywem i podstawą). UŜywając strzałek, przesuń głowicę w górny prawy naroŝnik planowanej sceny. Mozaika zostanie zakończona w tym punkcie. Start: Ustal dolny prawy naroŝnik panoramy: uŝywając strzałek przesuń głowicę w to miejsce. (Uwaga: obiektyw i/lub aparat nie mogą dotknąć podstawy). Porada praktyczna: UŜyj celownika lub wyświetlacza aparatu, aby znaleźć odpowiednie punkty. Po poprawnym ustawieniu, kliknij Start, aby zapisać punkt jako początek panoramy. Stop : Powtarzając powyŝsze czynności ustaw górny lewy naroŝnik fotografowanej sceny. Kliknij Stop, aby zapisać ten punkt. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 12

14 Total Fov: W linii Total Fov (całość pola widzenia), oprogramowanie skalkuluje poziomy I pionowy zasięg panoramy w stopniach. # Picts: W linii opisanej jako # Picts, oprogramowanie wyświetli ilość zdjęć w poziomie I pionie, niezbędnych do sfotografowania całości poŝądanej sceny. Real overlap: Real overlap (rzeczywiste nałoŝenie) zostanie wyświetlone dla sprawdzenia. Resolution : Wskazuje informacje na temat końcowej rozdzielczości panoramy. Wszystkie parametry zostały ustawione. Kliknij na Shoot, aby rozpocząć. Pojawi się okno pozwalające śledzić postęp pracy. Okno pokazuje siatkę zdjęć, które zostaną wykonane w celu stworzenia panoramy. (Na rys. 8 zdjęć wzwyŝ I 39 poziomo). śółty prostokąt: następne zdjęcie, które zostanie wykonane. Zielone prostokąty: Zdjęcia juŝ wykonane. Celownik: aktualna pozycja głowicy. Dolne pola wskazują, w jakiej fazie pracy jest głowica porusza się w fazie stabilizacji czy jest w gotowości do wciśnięcia spustu aparatu, oraz pokazują czas, który upłyną od początku sekwencji. Step-by-step: Wykonuj pracę krok-po-kroku. Start: Uruchom sekwencję. Pause: Wstrzymaj sekwencję MoŜliwe jest zrestartowanie sekwencji przy uŝyciu przycisku Restart lub całkowite jej zatrzymanie przyciskiem Stop. Data: Pozwala na odtworzenie pliku XML opisującego sesję, po zakończeniu fotografowania. Dane te są odczytywane przez program AutoPano Giga, który pozwala na szybkie I efektywne połączenie zdjęć w całość. Sekwencja została zakończona. Teraz jedyne co trzeba zrobić to rozpakować zdjęcia i przetworzyć je programem łączącym, takim jak AutoPano Pro, AutoPano Giga lub innym. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 13

15 6. Przetwarzanie plików sesji (XML) programem Autopano Pro lub Giga Gdy fotografowanie zostało zakończone, podłącz kontroler do komputera kablem USB. Poczekaj aŝ zostanie on wykryty i otwórz oprogramowanie Panorama. Kliknij na Read Session (Odczytaj sesję). W oknie, które się pojawi kliknij Yes. Dla kaŝdej z sesji na komputerze zostanie utworzony plik XML. Wybierz nazwę pliku i podaj folder docelowy do zapisu i kliknij Save. Otwórz program Autopano Giga, następnie kliknij na File/Import (Plik/Import). Wybierz z listy Papywizard i kliknij Next. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 14

16 Kliknij górny wielokropek i wybierz zapisany plik sesji XML. Kliknij dolny wielokropek i wybierz zdjęcia. Zdefiniuj odpowiednie opcje, nazwij plik i kliknij Finish. Program Autopano automatycznie uruchomi łączenie zdjęć w panoramę. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 15

17 4. Linki, zasoby 1. Zrobotyzowana głowica/zestaw Panogear Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 2. Krpano Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 3. Stronę Krpano : 3. Autopano Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 3. Stronę firmy Kolor: 4. Papywizard Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę Papywizard: 2. Forum Autopano: Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 16

18 5. Szczegóły techniczne 1. Zrobotyzowana głowica Odlew aluminiowy, plastikowa obudowa Pojedyncze ramię Waga : 2,2kg Wymiary: 280 x 210 x 120mm Rotacja o 360 na dwóch podstawach 30mm przestrzeni pomiędzy osią poziomego obrotu i bokiem łącznika L (obiektyw ř60 maxi) Zasilanie: osiem baterii AA / dwie baterie LSM-160 / zewnętrzna bateria 12V. Komunikacja asynchroniczna Protokół ASCII. Prędkość maksymalna (x800) : 1. Kompletny obrót w 50s 2. Praca silnika 6000 obr./min 2. Szyna Waga : 150 gramów Wymiary : 190 x 44 x 15 mm Odległość punktu węzłowego: mm Gwint pod aparat: Ľ"x 21 mm Śruba pod łącznik L: Ľ"x 25 mm Nakrętka pod łącznik L: Ľ" Tuleja pod łącznik L: śr. 19/10 x 7 mm 3. Złącze baterii Waga : 15 gramów Wymiary: 96 x 30 x 20 mm 4. Baterie Litowo-jonowa bateria SB-LSM 160 Pojemność: 1600mAh Zasilanie: 7,4V. Waga : 89 gramów Wymiary : 53 x 30 x 31 mm Czas ładowania: 4 godz. 4 godz. 15 min. Czas pracy: 10-11h/ przesunięć Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 17

19 5. Ładowarka Ładowarka do baterii litowo-jonowych Waga : 82 gramów Wymiary : 90 x 51 x 35 mm Dane techniczne : 1. Napięcie wejściowe AC : 90V-250V 50/60Hz 2. Napięcie wejściowe DC: 12V wtyczka samochodowa 3. Napięcie wyjściowe DC: V 800mA (max) 4. Napięcie wyjściowe w gnieździe USB: 5V 1000mA(max) 6. Panel dotykowy Wymiary wyświetlacza: 30 mm x 50 mm Iluminacja: LED pomarańczowy Kolor: srebrny Złącze USB Mini B: PC Złącze RJ12-6: Głowica Orion (RS232 + zasilanie) Złącze r 3.5 mm Stereo : Spust aparatu (migawka + zbliŝenie) Złącze 3.5mm Mono : kabel podczerwieni Wymiary : 100 x 62 x 26 mm Waga : 100 gramów) Połączenie: Wtyk do zrobotyzowanej głowicy w komplecie. Długość: 75 mm 7. Moduł Bluetooth Moduł Klasy II Zasilanie z głowicy Kod: 1234 Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 18

20 6. Informacje prawne, licencja GPL, gwarancja 1. Informacje prawne I gwarancja Zwroty : Wszelkie zwroty produktów materialnych, niezaleŝnie od przyczyn, muszą zostać wcześniej uzgodnione. Aby uzgodnić zwrot, musisz skontaktować się z nami by wyjaśnić przyczyny chęci zwrotu towaru. Po wydaniu przez nas zgody, prześlemy instrukcje do procedury zwrotu. Wszelkie nieuzgodnione zwroty nie będą podlegać zwrotowi pieniędzy ani wymianie. Ewentualnych zwrotów naleŝy dokonać przed upływem dziesięciu dni od otrzymania przedmiotu (data stempla pocztowego) a sam produkt musi zostać zwrócony w idealnym stanie. Klient będzie obciąŝony kosztami zwrotu poza przypadkami popełnienia błędu z naszej strony. Licencje i oprogramowanie nie są objęte gwarancją, zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnych i praw autorskich. Wymiana : Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą zaleŝnie od miejsca dokonania zakupu. NaleŜy pamiętać o podaniu numeru produktu (w razie konieczności) wraz z kopią dowodu zakupu.. Gwarancja Wszystkie materialne element zestawu są objęte roczną gwarancją, ograniczoną warunkami gwarancji i względami bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia wynikające z uŝytkowania produktu. Warunki gwarancji I względy bezpieczeństwa: Gwarancja obejmuje tylko wady i usterki powstałe w czasie uŝytkowania zgodnego z opisem w instrukcji. Uwaga: wszelkie modyfikacje lub zmiany części produktu lub jego całości skutkują natychmiastowym uniewaŝnieniem gwarancji i mogą wpłynąć na względy bezpieczeństwa. Uwaga: uŝytkowanie niezgodne z opisanym w instrukcji moŝe spowodować uszkodzenie produktu. UŜytkować z zachowaniem ostroŝności. Istnieje ryzyko uszkodzenia przez uderzenie, wstrząs, upadek. Utrzymywać produkt z dala od wilgoci i duŝych zmian temperatury. Chronić przed wodą i innymi płynami. 2. Licencja GPL dla oprogramowania Papywizard Oprogramowanie Papywizard nie jest projektem komercyjnym. Wszystkie pliki i dokumentacja są objęte darmową francuską licencją CeCILL zgodną z GPL: 3. Dane kontaktowe, sprzedaŝ i serwis Wszelkie zapytania naleŝy kierować w pierwszej kolejności do sprzedawcy w miejscu zakupu. W przypadku, gdy to nie wystarczy, naleŝy skontaktować sie z naszym wsparciem klienta pod adresem: Dokumentacja nie jest zobowiązująca i moŝe być niekompletna. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 19

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201).

POLSKI. Instrukcja obsługi. Wprowadzenie str. 7. Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). POLSKI Instrukcja obsługi Wprowadzenie str. 7 Przeczytaj najpierw rozdział Środki ostrożności (str. 194 201). Sprawdzanie zawartości zestawu W skład zestawu wchodzą poniższe elementy. Jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO

CYFROWY REJESTRATOR VIDEO CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. KD673_672_671_670_AC791_790_CD540_MR673_manual_V1.1 WAśNE

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FK-Series. Polski

Instrukcja obsługi. FK-Series. Polski Instrukcja obsługi FK-Series Polski OSTRZEśENIE!!! Odbiorniki satelitarne z serii FK-x900 umoŝliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera IP HD

Wewnętrzna kamera IP HD Wewnętrzna kamera IP HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowej kamery sieciowej do nagrywania obrazów i dźwięku w wysokiej jakości, do której można uzyskać dostęp nawet z iphone'a. Dzięki

Bardziej szczegółowo

ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi

ASMAX. Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5 USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA. Instrukcja obsługi ASMAX Zewnętrzna obudowa na dysk 2.5" USB2.0 z funkcją One-Touch BACKUP dla dysków Serial ATA Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą

Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Bezprzewodowy system monitoringu PC z 1 kamerą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego, bezprzewodowego systemu monitoringu PC. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42. Model: 8042 INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR COMBO TV 3D LED 42 Model: 8042 SPIS TREŚCI Spis treści 2 Informacja dotycząca ekranów LCD LED 3 Ostrzeżenia i znaki bezpieczeństwa 4 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 5 Szybki

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols. ProLinx Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.pl 08 lipiec, 2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI WaŜne informacje dotyczące instalacji Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Wersja: R00 (Styczeń 2006)

Wersja: R00 (Styczeń 2006) Instrukcja obsługi Wersja: R00 (Styczeń 2006) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów są własnością przynależną do ich firm i zastrzeżonymi znakami towarowymi. Uwaga Informacje i dane zawarte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.9. Instrukcja Obsługi

Wersja: 0.9. Instrukcja Obsługi Wersja: 0.9 Instrukcja Obsługi Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook i ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft w Stanach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1

Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Instrukcja obsługi telefonu komórkowego ENJOY TE1 Spis treści: 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego uŝytkowania 2 Czyszczenie i konserwacja Produktu 3 Prawidłowe korzystanie z Telefonu 4

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

www.mio.com.pl Instrukcja Obsługi MIO P350

www.mio.com.pl Instrukcja Obsługi MIO P350 www.mio.com.pl Instrukcja Obsługi MIO P350 Wersja: R01 Znaki towarowe i logotypy Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo