ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR"

Transkrypt

1 ZESTAW DO GIGAPANORAM PANOGEAR INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Instrukcja uŝytkownika wersja 1.0

2 Spis treści Zdjęcia: 1. Informacje ogólne 1. Zrobotyzowana głowica panoramiczna Łącznik prosty Łącznik L Złącze baterii, bateria, ładowarka Statyw Panel dotykowy Moduł Bluetooth CD instalacyjne Instalacja i uŝytkowanie 1. Instalowanie zrobotyzowanej głowicy Montowanie aparatu Instalacja kontrolera/odbiornika UŜytkowanie panelu dotykowego 1. Instalacja sterownika Instalacja oprogramowania Obsługa oprogramowania UŜytkowanie kontrolera w trybie niezaleŝnym Menu profili Tryb pejzaŝu Tryb portretu Poziom horyzontu Tryby: sferyczny, cylindryczny, mozaika Parametry UŜytkowanie oprogramowania Papywizard i modułu Bluetooth Podłączanie modułu Bluetooth Instalacja oprogramowania Połączenie oprogramowania z głowicą UŜytkowanie oprogramowania Przetwarzanie plików sesji (XML) przy pomocy Autopano Pro lub Giga Linki, zasoby 1. Zrobotyzowana głowica/ zestaw Panogear Krpano Autopano Papywizard Szczegóły techniczne 1. Zrobotyzowana głowica Szyna Łącznik baterii Baterie Ładowarka Panel dotykowy Moduł Bluetooth Informacje prawne, licencja GPL, gwarancja 1. Informacje prawne i gwarancja Licencja GPL dla oprogramowania Papywizard Dane kontaktowe, sprzedaŝ i Serwis Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 1

3 Zdjęcia: Zrobotyzowana głowica panoramiczna Łącznik prosty Łącznik typu L Złącze akumulatorów/akumulator/ładowarka Panel dotykowy Moduł Bluetooth Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 2

4 1. Informacje ogólne 1. Zrobotyzowana głowica panoramiczna Zrobotyzowana głowica panoramiczna wyposaŝona jest w sprzęt pozwalający na wprawienie kamery w ruch I kontrolę wykonywania zdjęć. Baza z mocowaniem 3/8 znajduje się w komplecie I umoŝliwia łatwe zamocowanie głowicy do większej całości lub tradycyjnego statywu. W górnej części bazy mocowane są baterie. Głowica moŝe być zasilana na trzy sposoby: przez osiem baterii AAA, dwie baterie LSM-160, lub zewnętrzne źródło prądu o napięciu 12V. Na środkowej części bazy znajdują się (w kolejności): 1. Gniazdo RJ-11 opisane jako HC, do podłączenia oryginalnego sterownika. 2. Gniazdo RJ-11 opisane jako AUX, do podłączenia transmitera Bluetooth I panelu dotykowego. 3. Przełącznik on/off do głowicy I podłączonego do niej osprzętu. Na zewnętrznej górnej części głowicy znajdują sie trzy złącza: 1. Snap: gniazdo jack do podłączenia spustu aparatu. 2. IN: do podłączenia zasilania 12V DC. 3. OUT: do podłączenia zasilania 12V DC dla osprzętu podłączanego do głowicy. Łączniki prosty i typu L mogą zostać przyłączone do korony głowicy w celu zamocowania aparatu. 2. Łącznik prosty Łącznik prosty jest solidny i wygodny w uŝytkowaniu o. MoŜna go uŝywać w bezpośrednim połączeniu z głowicą, lub wraz z dołączonym łącznikiem L. WyposaŜony jest w linijkę ze skalą milimetrową ułatwiającą montaŝ i regulację. 3. Łącznik L Dołączony do zestawu łącznik L jest niezbędny podczas fotografowania z długą ogniskową. UmoŜliwia on uŝywanie aparatu w trybie pejzaŝu. 4. Złącze baterii, bateria, ładowarka W zestawie znajdują się akumulatory litowo-jonowe niezbędne do zapewnienia zasilania dla głowicy. Mogą one być uŝywane w zastępstwie baterii wspomnianych wcześniej w celu zwiększenia swobody uŝytkowania. Zestaw zasilający znajdujący się w zestawie zawiera: dwa akumulatory 7,4V, złącze baterii i uniwersalną ładowarkę. 5. Statyw Załączony statyw pozwala na instalację zestawu w stabilnej pozycji. Jego wysokość jest regulowana dla większej wygody uŝytkownika. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 3

5 6. Panel dotykowy Dzięki panelowi dotykowemu moŝesz niezaleŝnie i w intuicyjny sposób sterować swoją głowicą. Dzięki pojemnej wewnętrznej pamięci, będziesz w stanie zaprogramować wcześniej sesję na komputerze, a później uruchomić ją juŝ na miejscu, lub nawet zachować dotychczasowe scenariusze i uŝyć ich w razie potrzeby w przyszłości. Dzięki temu systemowi, będziesz mógł powtarzać sesję niezliczoną ilość razy w łatwy sposób I z wysoką precyzją, będziesz teŝ mógł zachowywać ulubione szablony ujęć i później zaoszczędzić czas w terenie. Na panelu moŝesz dokonać wyboru: 1. Orientacji zdjęć (tryby portretu lub pejzaŝu) 2. Ustawień wyświetlania 3. Rodzaju zdjęć: sferyczne, cylindryczne, mozaika 4. Granice pola fotografowania 5. Zwłokę czasową Załączone oprogramowanie, działające pod systemem Windows, pozwala na zapisywanie konfiguracji w spersonalizowanym profile (ogniskowa, wielkość matrycy aparatu, odległość punktu węzłowego, obiekt, tryb pejzaŝu lub portretu, itd.) w celu uŝycia go podczas sesji. 7. Moduł Bluetooth Odbiornik Bluetooth, podłączany bezpośrednio do gniazda AUX, umoŝliwia bezprzewodowe sterowanie głowicą. Jest on obsługiwany przez oprogramowanie Papywizard (http://www.papywizard.org). MoŜe ono zostać zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu kompatybilnym, posiadającym interfejs Bluetooth. 8. CD instalacyjne CD zawiera dokumentację I niezbędne oprogramowanie: Papywizard w wersjach dla róŝnych platform, sterowniki USB I oprogramowanie do panelu dotykowego. Najnowsze wersje całości dokumentacji dostępne są takŝe online. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 4

6 2. Instalacja I uŝytkowanie 1. Instalowanie zrobotyzowanej głowicy 1. Przykręć swoją zrobotyzowaną głowicę do statywu. 2. Usuń pokrywę napędu, znajdującą się obok poziomicy Aby to zrobić wciśnij czarny przycisk umieszczony na Przedzie pokrywy. Delikatnie pociągnij do i wyjmij pokrywę. 3. Po usunięciu pokrywy, wyjmij przegrodę na dwie baterie AA. 4. Umieść złącze baterii w miejsce przegrody na baterie. Upewnij się, Ŝe poprawnie wskoczy na miejsce. Podczas wsuwania złącza. MoŜesz musieć nagiąć go w lekki łuk. 5. Umieść akumulatory pod blaszkami połączeniowymi; waŝne jest, aby baterie nie stykały Się ze sobą. Umieść pokrywę ponownie na miejscu wciskając czarny przycisk, aby wskoczyła na miejsce. 2. Montowanie aparatu Na łączniku prostym 1. Przypnij aparat do łącznika. 2. Umieść łącznik prosty w koronie głowicy I wyreguluj go jak pokazano na sąsiednim zdjęciu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 5

7 Na łączniku L 1. Umieść łącznik L w koronie głowicy. 2. Dokonaj niezbędnej regulacji. Na łączniku prostym z łącznikiem L 1. Przymocuj łącznik prosty do łącznika L uŝywając śruby mocującej. Następnie zamocuj aparat w łączniku prostym. 2. Dokonaj niezbędnej regulacji. Porada praktyczna: niektóre obiektywy oraz teleobiektywy posiadają własne podstawki. MoŜesz umieścić taką podstawkę bezpośrednio na łączniku prostym. UŜywając kabelka z przyciskiem spustowym połącz aparat z głowicą. Aby to zrobić podłącz jeden z końców kabelka do złącza SNAP w głowicy a drugi do złącza Remote w aparacie. 3. Instalacja kontrolera / odbiornika Panel dotykowy 1. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie z załączonego CD (patrz: rozdział UŜytkowanie panelu dotykowego) 2. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla do kontrolera, następnie drugi koniec do złącza AUX głowicy. Moduł Bluetooth 1. Podłącz odbiornik do złącza AUX na głowicy. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 6

8 3. UŜytkowanie panelu dotykowego 1. Instalacja sterownika Podłącz kontroler do komputera uŝywając kabla mini-usb. Kontroler wyświetli USB, WłóŜ CD instalacyjne do napędu. Komputer powiadomi cię o nowo podłączonym urządzeniu. ZaleŜnie od uŝywanej wersji system Windows, okna dialogowe mogą sie nieco róŝnić. Musisz anulować automatyczne wyszukiwanie sterownika i ręcznie wybrać sterownik z katalogu na CD. System Windows zainstaluje wówczas automatycznie sterownik i potwierdzi, Ŝe kontroler został wykryty. 2. Instalacja oprogramowania Gdy CD znajduje się w napędzie, uruchom Eksploratora Windows i otwórz katalog o nazwie Panorama_Eng. Dwukrotnie kliknij na pliku Setup.exe, aby rozpocząć instalację. Uwaga: Aby móc zainstalować oprogramowanie musisz mieć zainstalowane rozszerzenie Microsoft.Net 2.0 lub wyŝsze. Jeśli wyświetli się komunikat błędu, pobierz I zainstaluj rozszerzenie z witryny Microsoft: 3. UŜytkowanie oprogramowania Upewnij się, Ŝe kontroler jest podłączony do komputera przewodem USB (na wyświetlaczu kontrolera będzie wyświetlony napis USB), następnie uruchom program Panorama. W czasie uruchamiania pojawi się okno wyboru kontrolera. Jeśli posiadasz tylko jedno podpięte urządzenie, moŝesz po prostu kliknąć dalej (jeśli nic się nie wydarzy, zaczekaj aŝ komputer wykryje urządzenie i ponownie uruchom program. Menu Plik (File): 1. Save: Zapisuje konfigurację na dysku twardym. 2. Open: Otwiera konfigurację zapisaną na dysku twardym. Name: Wpisz nazwę dla profile (np. model/typ aparatu: Nikon, Canon, itd.) Focal Length: Ustaw ogniskową. Horizontal sensor: Zdefiniuj szerokość matrycy aparatu. Dla pełnej klatki będzie to 36mm. Formaty APS-C i DX będą miały mniejsze wartości. Aby sprawdzić >>>>>>>>>>>>> swojego aparatu zajrzyj do instrukcji. Vertical sensor: Zdefiniuj wysokość matrycy aparatu. Na przykład 24mm dla pełnej klatki. Nodal: Zlokalizuj punkt węzłowy (wartość jest charakterystyczna dla kaŝdego modelu aparatu I zmienia się wraz z modelem obiektywu). Odległość zostanie wyświetlona na wyświetlaczu kontrolera jako pomoc przy ustawianiu aparatu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 7

9 Select Portrait or Landscape: Wybierz ustawienie aparatu: portret lub pejzaŝ. Select Standard or Fisheye Lens: Wybierz rodzaj obiektywu: Standardowy lub Fisheye (dla obiektywu Fisheye pojawi się okno, pozwalające wybrać kąt obiektywu: 0 <-> 360 ) Wire, IR Canon etc. : Typ połączenia. Zawsze wybieraj «Wire». Add: Dodaj stworzony profil do listy Insert: Wstaw profil we wskazaną (podświetloną) pozycję w liście. Read: Otwórz wskazany profil (podświetlony). Remove: Usuń wskazany profil (podświetlony). Read Session: Importuje dane z kontrolera (dotychczas przeprowadzonych sesji), następnie zapisuje je w pliku XML w celu ponownego uŝycia w Autopano (Zobacz uŝywanie plików sesji (XML) w Autopano). Write USB Data: Zapisz profile w pamięci kontrolera. 4. UŜywanie kontrolera w trybie niezaleŝnym Upewnij się, Ŝe kontroler jest podłączony do głowicy, następnie włącz głowicę. Na 5 sekund pojawi się ekran startowy z podaną wersją oprogramowania (np. 1.0). Uwaga: Aby autonomiczne sterowanie panelem dotykowym działało poprawnie, profil musi być wcześniej wczytany do pamięci. (Zobacz rozdział uŝytkowanie oprogramowania). 1. Menu profili UŜywając strzałek góra/dół wyszukaj właściwy profil i naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do kolejnego menu. Na ekranie wyświetlane są kolejno: 1. Nazwa profilu (Canon) 2. Ogniskowa (0018) 3. Orientacja aparatu (portret (P) lub pejzaŝ (L)) 4. Model obiektywu (standardowy (S) lub Fisheye (F)) 5. Tryb działania spustu ((W)-przewodowy lub (Infrared) podczerwień) 6. Model aparatu w trybie podczerwieni oznaczony jest jako ((C)-Canon, (P)-Pentax/Samsung, (N)- Nikon itd.) 2. Tryb pejzaŝu Wskazuje wybraną orientacje aparatu: portret lub pejzaŝ. Wyświetlane są parametry; ostatnie cztery cyfry oznaczają odległość montaŝu dla punktu węzłowego. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 8

10 W dzień, moŝna wyłączyć podświetlenie. Symbol baterii posiada cztery poziomy. Poziom 1 oznacza, Ŝe moŝna wykonać około 1500 akcji (przy uŝyciu akumulatorów litowo-jonowych), lub 750 akcji (przy uŝyciu baterii AA). Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Głowica moŝe delikatnie się poruszać w celu zmierzenia poziomu baterii. 3. Tryb portretu Wskazuje wybraną orientacje aparatu: aparat musi być zainstalowany tak jak wskazuje wyświetlacz. Porównaj z trybem pejzaŝu. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 4. Poziom horyzontu Ustaw poziomą pozycję głowicy uŝywając strzałek góra/dół. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 5. Tryby: sferyczny, cylindryczny, mozaika Wybierz tryb panoramy, kątowy lub mozaikę klikając na odpowiednią ikonę, lub naciśnij Strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Tryb panoramy: 1. Zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ekranu fotografowania, nie są potrzebne kolejne ustawienia. Tryb kątowy: 1. UŜywając strzałek przesuń głowicę na środek panoramy. 2. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 3. UŜywając strzałek, wybierz poziomy kąt (1), a następnie pionowy kąt panoramy. Wyświetlacz wskaŝe kąt minimalny 4. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. Tryb mozaiki: 1. Ustaw fotografowaną scenę. 2. UŜywając strzałek, przesuń głowicę na lewy dolny naroŝnik planowanego pola widzenia. Mozaika zostanie rozpoczęta w tym punkcie. 3. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 4. UŜywając strzałek, przesuń głowicę na prawy górny naroŝnik planowanego pola widzenia. Mozaika zostanie zakończona w tym punkcie. 5. Kliknij na strzałce w prawo, aby przejść do kolejnego menu, lub strzałkę w lewo celu powrotu do poprzedniego menu. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 9

11 6. Parametry UŜywając górnych strzałek, wybierz liczbę zdjęć wykonanych w kaŝdej z pozycji głowicy. (0-99) UŜywając środkowych strzałek, ustaw zwłokę czasową. (0-99 sekund) UŜywając dolnych strzałek, ustaw poŝądane nałoŝenie. (0%-50%) Przyciskając ikonę w prawym dolnym rogu, moŝesz zobaczyć podgląd, przed wykonaniem zdjęcia. Kliknij na strzałce w prawo, aby rozpocząć. Rozpocznij klikając na strzałkę w prawo, lub kliknij na strzałkę w lewo w celu powrotu do poprzedniego menu. 7. Menu operacyjne Na górze znajduje się liczba wierszy/kolumn zdjęć (np. 002) Nad paskiem postępu widnieje liczba wykonanych zdjęć/ogólna liczba zdjęć. Informacja w formacie XXX (np. 008) oznacza liczbę sesji, które zostaną zapisane jako plik XML. Ikona "II" wstrzymuje wykonywanie zdjęć. Kliknij na strzałkę w prawo, aby wznowić sesję lub strzałkę w lewo, aby anulować sesję i powrócić do menu ustawień. Nie moŝna wstrzymać w czasie pracy aparatu (podczas naświetlania). 5. UŜytkowanie oprogramowania Papywizard i modułu Bluetooth Przy uŝyciu odbiornika Bluetooth moŝesz sterować głowicą bezprzewodowo, przy uŝyciu oprogramowania Papywizard. Oprogramowanie pracuje pod systemami Windows, Mac i Linux. MoŜna go uŝywać w terenie przy uŝyciu urządzeń takich jak Nokia, Neo, itp. 1. Podłączanie modułu Bluetooth Podłącz odbiornik Bluetooth do złącza AUX na głowicy, następnie włącz ją. (Po połączeniu, odbiornik powinien zacząć mrugać). 2. Instalacja oprogramowania Oprogramowanie Papywizard oparte jest na języku Python typu open-source. Jest kompatybilne z systemami Windows, Mac OS, Linux, Maemo, OpenMoko Pod poniŝszym adresem dostępna jest moŝliwość darmowego pobrania, oprogramowanie znajduje się teŝ na załączonym do zestawu dysku CD: Jeśli computer nie komunikuje się z głowicą, oznacza to, Ŝe nie posiada on interfejsu Bluetooth. MoŜna uŝyć nadajnika (produkt opcjonalny) zawartego w zestawie. Jeśli masz jakieś problem z instalacją oprogramowania, zapraszamy na poświęcone mu forum: Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 10

12 3. Połączenie oprogramowania z głowicą Istnieją dwie moŝliwości połączenia. Łatwiejsza została opisana poniŝej. Druga obejmuje podłączenie nadajnika Bluetooth do komputera i późniejsze zadeklarowanie portu uŝywanego przez Papywizard. Otwórz program Papywizard Zobaczysz okno konfiguracyjne. MoŜesz z niego dostać się do ustawień aplikacji. Na tą chwilę skupimy się na karcie Hardware. Kliknij na nią. Ustaw sterownik Bluetooth, następnie kliknij "Choose". Otworzy się nowe okno i po kilku sekundach wyświetli się MAC adres nadajnika Bluetooth głowicy. Kliknij OK. Zaznacz "Automatic connection" jeśli chcesz, aby nadajnik łączył się automatycznie z Papywizard podczas uruchamiania (Uwaga, uruchomienie Papywizard moŝe zostać zablokowane, gdy nadajnik nie będzie podłączony). Konfiguracja połączenia jest zakończona. Teraz jedyne co trzeba zrobić to kliknąć "Connect..." w menu Hardware, aby uruchomić połączenie. (Papywizard wyświetli informację o połączeniu Connected w dole okna). Kliknij na jednej ze strzałek w programie, aby zacząć poruszać głowicą. Jeśli głowica będzie się poruszać, oznacza to, Ŝe wszystko jest gotowe. Gratulacje! 4. UŜytkowanie oprogramowania Oprogramowanie Papywizard moŝe pracować w dwóch trybach: Mozaiki i Zaprogramowanym. PoniŜej opiszemy łatwiejszy z nich: Mozaika. Na samym początku niezbędne jest zdefiniowanie pewnych parametrów potrzebnych do poprawnego funkcjonowania program. Zacznijmy od menu Konfiguracji program. (Parametry, które nie zostały tutaj wskazane, są opcjonalne). a) Karta Shooting W karcie Shooting moŝesz zdefiniować, w jakiej orientacji będzie uŝywany aparat: portretu czy pejzaŝu. (przy uŝyciu łącznika prostego lub L). W pozycji stabilization delay (opóźnienie stabilizacyjne), moŝesz ustawić opóźnienie pomiędzy zakończeniem ruchu głowicy a wciśnięciem spustu aparatu. Jeśli zdjęcia są rozmazane, naleŝy zwiększyć tą wartość. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 11

13 b) Karta Mosaic Na karcie Mosaic moŝna ustawić wielkość Nakładania się zdjęć. (zalecane są wartości od minimum 25% do 30%) Pozycja Start from" pozwala zdefiniować, w jakiej kolejności ma być wykonywana sekwencja zdjęć. "Initial direction" jest ustawieniem typu sekwencji skanowania. c) Karta Camera W karcie "Camera" pozwala zmodyfikować częstotliwość impulsów migawki generowanych przez głowicę (jeśli aparat robi zdjęcie więcej niŝ raz naleŝy zmniejszyć tą wartość. I odwrotnie, jeśli aparat nie zrobi Zdjęcia, naleŝy ją zwiększyć). Ustawienia matrycy są bardzo waŝne. Muszą odpowiadać specyfikacji aparatu. Dla aparatu z matrycą pełnoklatkową, będzie to 1. Dla aparatów o mniejszych matrycach naleŝy ustawić współczynnik odpowiednio do specyfikacji producenta. (Dla aparatów Canon, często jest to wartość 1.6 a dla NIkona 1.5). Na samym końcu naleŝy ustawić rozdzielczość matrycy. d) Karta Lens Na karcie "Lens" moŝna ustawić typ obiektywu. W trybie Mozaiki moŝna uŝywać tylko aplanatów (są to obiektywy klasyczne, nie fisheye). Wybierz ogniskową, następnie współczynnik optyczny (podczas uŝywania obiektywów zwykłych). Sprawdź poprawność ustawień I wróć do głównego ekranu Papywizard. (Jeśli juŝ to zrobiłeś podepnij aparat i podłącz ponownie kabel spustowy). Zdefiniuj górną, dolną, lewą i prawą granicę panoramy. Wybierz granice zaleŝnie od tego, co chcesz uzyskać biorąc pod uwagę ograniczenia sprzętu (punkt kontaktowy pomiędzy aparatem/obiektywem i podstawą). UŜywając strzałek, przesuń głowicę w górny prawy naroŝnik planowanej sceny. Mozaika zostanie zakończona w tym punkcie. Start: Ustal dolny prawy naroŝnik panoramy: uŝywając strzałek przesuń głowicę w to miejsce. (Uwaga: obiektyw i/lub aparat nie mogą dotknąć podstawy). Porada praktyczna: UŜyj celownika lub wyświetlacza aparatu, aby znaleźć odpowiednie punkty. Po poprawnym ustawieniu, kliknij Start, aby zapisać punkt jako początek panoramy. Stop : Powtarzając powyŝsze czynności ustaw górny lewy naroŝnik fotografowanej sceny. Kliknij Stop, aby zapisać ten punkt. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 12

14 Total Fov: W linii Total Fov (całość pola widzenia), oprogramowanie skalkuluje poziomy I pionowy zasięg panoramy w stopniach. # Picts: W linii opisanej jako # Picts, oprogramowanie wyświetli ilość zdjęć w poziomie I pionie, niezbędnych do sfotografowania całości poŝądanej sceny. Real overlap: Real overlap (rzeczywiste nałoŝenie) zostanie wyświetlone dla sprawdzenia. Resolution : Wskazuje informacje na temat końcowej rozdzielczości panoramy. Wszystkie parametry zostały ustawione. Kliknij na Shoot, aby rozpocząć. Pojawi się okno pozwalające śledzić postęp pracy. Okno pokazuje siatkę zdjęć, które zostaną wykonane w celu stworzenia panoramy. (Na rys. 8 zdjęć wzwyŝ I 39 poziomo). śółty prostokąt: następne zdjęcie, które zostanie wykonane. Zielone prostokąty: Zdjęcia juŝ wykonane. Celownik: aktualna pozycja głowicy. Dolne pola wskazują, w jakiej fazie pracy jest głowica porusza się w fazie stabilizacji czy jest w gotowości do wciśnięcia spustu aparatu, oraz pokazują czas, który upłyną od początku sekwencji. Step-by-step: Wykonuj pracę krok-po-kroku. Start: Uruchom sekwencję. Pause: Wstrzymaj sekwencję MoŜliwe jest zrestartowanie sekwencji przy uŝyciu przycisku Restart lub całkowite jej zatrzymanie przyciskiem Stop. Data: Pozwala na odtworzenie pliku XML opisującego sesję, po zakończeniu fotografowania. Dane te są odczytywane przez program AutoPano Giga, który pozwala na szybkie I efektywne połączenie zdjęć w całość. Sekwencja została zakończona. Teraz jedyne co trzeba zrobić to rozpakować zdjęcia i przetworzyć je programem łączącym, takim jak AutoPano Pro, AutoPano Giga lub innym. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 13

15 6. Przetwarzanie plików sesji (XML) programem Autopano Pro lub Giga Gdy fotografowanie zostało zakończone, podłącz kontroler do komputera kablem USB. Poczekaj aŝ zostanie on wykryty i otwórz oprogramowanie Panorama. Kliknij na Read Session (Odczytaj sesję). W oknie, które się pojawi kliknij Yes. Dla kaŝdej z sesji na komputerze zostanie utworzony plik XML. Wybierz nazwę pliku i podaj folder docelowy do zapisu i kliknij Save. Otwórz program Autopano Giga, następnie kliknij na File/Import (Plik/Import). Wybierz z listy Papywizard i kliknij Next. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 14

16 Kliknij górny wielokropek i wybierz zapisany plik sesji XML. Kliknij dolny wielokropek i wybierz zdjęcia. Zdefiniuj odpowiednie opcje, nazwij plik i kliknij Finish. Program Autopano automatycznie uruchomi łączenie zdjęć w panoramę. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 15

17 4. Linki, zasoby 1. Zrobotyzowana głowica/zestaw Panogear Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 2. Krpano Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 3. Stronę Krpano : 3. Autopano Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę informacyjną firmy Kolor: 2. Forum firmy Kolor: 3. Stronę firmy Kolor: 4. Papywizard Po bardziej obszerne informacje, porady uŝytkowników lub w celu dodania własnego komentarza, zapraszamy na: 1. Stronę Papywizard: 2. Forum Autopano: Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 16

18 5. Szczegóły techniczne 1. Zrobotyzowana głowica Odlew aluminiowy, plastikowa obudowa Pojedyncze ramię Waga : 2,2kg Wymiary: 280 x 210 x 120mm Rotacja o 360 na dwóch podstawach 30mm przestrzeni pomiędzy osią poziomego obrotu i bokiem łącznika L (obiektyw ř60 maxi) Zasilanie: osiem baterii AA / dwie baterie LSM-160 / zewnętrzna bateria 12V. Komunikacja asynchroniczna Protokół ASCII. Prędkość maksymalna (x800) : 1. Kompletny obrót w 50s 2. Praca silnika 6000 obr./min 2. Szyna Waga : 150 gramów Wymiary : 190 x 44 x 15 mm Odległość punktu węzłowego: mm Gwint pod aparat: Ľ"x 21 mm Śruba pod łącznik L: Ľ"x 25 mm Nakrętka pod łącznik L: Ľ" Tuleja pod łącznik L: śr. 19/10 x 7 mm 3. Złącze baterii Waga : 15 gramów Wymiary: 96 x 30 x 20 mm 4. Baterie Litowo-jonowa bateria SB-LSM 160 Pojemność: 1600mAh Zasilanie: 7,4V. Waga : 89 gramów Wymiary : 53 x 30 x 31 mm Czas ładowania: 4 godz. 4 godz. 15 min. Czas pracy: 10-11h/ przesunięć Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 17

19 5. Ładowarka Ładowarka do baterii litowo-jonowych Waga : 82 gramów Wymiary : 90 x 51 x 35 mm Dane techniczne : 1. Napięcie wejściowe AC : 90V-250V 50/60Hz 2. Napięcie wejściowe DC: 12V wtyczka samochodowa 3. Napięcie wyjściowe DC: V 800mA (max) 4. Napięcie wyjściowe w gnieździe USB: 5V 1000mA(max) 6. Panel dotykowy Wymiary wyświetlacza: 30 mm x 50 mm Iluminacja: LED pomarańczowy Kolor: srebrny Złącze USB Mini B: PC Złącze RJ12-6: Głowica Orion (RS232 + zasilanie) Złącze r 3.5 mm Stereo : Spust aparatu (migawka + zbliŝenie) Złącze 3.5mm Mono : kabel podczerwieni Wymiary : 100 x 62 x 26 mm Waga : 100 gramów) Połączenie: Wtyk do zrobotyzowanej głowicy w komplecie. Długość: 75 mm 7. Moduł Bluetooth Moduł Klasy II Zasilanie z głowicy Kod: 1234 Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 18

20 6. Informacje prawne, licencja GPL, gwarancja 1. Informacje prawne I gwarancja Zwroty : Wszelkie zwroty produktów materialnych, niezaleŝnie od przyczyn, muszą zostać wcześniej uzgodnione. Aby uzgodnić zwrot, musisz skontaktować się z nami by wyjaśnić przyczyny chęci zwrotu towaru. Po wydaniu przez nas zgody, prześlemy instrukcje do procedury zwrotu. Wszelkie nieuzgodnione zwroty nie będą podlegać zwrotowi pieniędzy ani wymianie. Ewentualnych zwrotów naleŝy dokonać przed upływem dziesięciu dni od otrzymania przedmiotu (data stempla pocztowego) a sam produkt musi zostać zwrócony w idealnym stanie. Klient będzie obciąŝony kosztami zwrotu poza przypadkami popełnienia błędu z naszej strony. Licencje i oprogramowanie nie są objęte gwarancją, zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnych i praw autorskich. Wymiana : Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą zaleŝnie od miejsca dokonania zakupu. NaleŜy pamiętać o podaniu numeru produktu (w razie konieczności) wraz z kopią dowodu zakupu.. Gwarancja Wszystkie materialne element zestawu są objęte roczną gwarancją, ograniczoną warunkami gwarancji i względami bezpieczeństwa. Nie odpowiadamy za pośrednie i bezpośrednie uszkodzenia wynikające z uŝytkowania produktu. Warunki gwarancji I względy bezpieczeństwa: Gwarancja obejmuje tylko wady i usterki powstałe w czasie uŝytkowania zgodnego z opisem w instrukcji. Uwaga: wszelkie modyfikacje lub zmiany części produktu lub jego całości skutkują natychmiastowym uniewaŝnieniem gwarancji i mogą wpłynąć na względy bezpieczeństwa. Uwaga: uŝytkowanie niezgodne z opisanym w instrukcji moŝe spowodować uszkodzenie produktu. UŜytkować z zachowaniem ostroŝności. Istnieje ryzyko uszkodzenia przez uderzenie, wstrząs, upadek. Utrzymywać produkt z dala od wilgoci i duŝych zmian temperatury. Chronić przed wodą i innymi płynami. 2. Licencja GPL dla oprogramowania Papywizard Oprogramowanie Papywizard nie jest projektem komercyjnym. Wszystkie pliki i dokumentacja są objęte darmową francuską licencją CeCILL zgodną z GPL: 3. Dane kontaktowe, sprzedaŝ i serwis Wszelkie zapytania naleŝy kierować w pierwszej kolejności do sprzedawcy w miejscu zakupu. W przypadku, gdy to nie wystarczy, naleŝy skontaktować sie z naszym wsparciem klienta pod adresem: Dokumentacja nie jest zobowiązująca i moŝe być niekompletna. Zestaw Panogear Instrukcja UŜytkownika 19

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Połączenia. DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 DS010 Sweex Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Wstęp Dziękujemy za zakup Multi Panel & Card Reader 53-in-1 Sweex. Multi panel pozwala na rozszerzenie możliwości połączeniowych komputera i umieszczenie złączy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika

Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podręcznik uŝytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do połączenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwiązanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku.

Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Telwis PonyProg USB INSTRUKCJA OBSŁUGI Widok programatora PonyProgUSB wersja 1.0 oraz jego elementy przedstawiono na poniższym rysunku. Program PonyProgUSB nie jest wersją instalacyjną. Uruchamiamy go

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21

1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 1 POLSKI... 2 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY TEXA... 2 1.2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS VISTA...21 Setup IDC3_multilang_PL_00 Texa S.p.A. 1/25 1 POLSKI 1.1 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA IDC3 FIRMY

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Programator STK500v2 USB

Programator STK500v2 USB =STK500 USB= 1. Opis: STK500v2 USB jest to mikroprocesorowy programator wszystkich procesorów rodziny AVR firmy Atmel. Programator ten wykorzystuje standard USB do komunikacji pomiędzy komputerem a programowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18

Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX. Interfejs. (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 Instrukcja podłączenia i konfiguracji BLUETOOTH NX Interfejs (instrukcja dostępna także na www.ac.com.pl) ver. 1.2 2014-12-18 SPIS TREŚCI 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Zasada działania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11

Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Kamera GoPro HD HERO Firmware Update v02.05.11 Przygotowanie kamery: 1. Wyciągnij kamerę z obudowy wodoszczelnej i włącz ją. 2. ustaw tryb video na r1, r2, r3 lub r5. Dzięki temu po instalacji nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi

Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja obsługi Porta KMI Poland Sp. z o.o. Bolszewo, ul. Szkolna 26 Program PortaScan wersja 1.0.3 Instrukcja obsługi Wykonano: Dział IT Porta KMI Poland Sp. z o.o. Program PortaScan wersja 1.0.3. Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy.

Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. Flexi-Scope Rób zdjęcia i kręć filmy przy powiększeniu do 200 razy. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości. n Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start

INTERWRITE TOUCHBOARD. Szybki Start INTERWRITE TOUCHBOARD Szybki Start Spis treści Akcesoria.... 3 Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.... 3 Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.... 4 INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 4 Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1

Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Wykonywanie zdjęć przy pomocy RTG Krok po kroku 1 Przed rozpoczęciem wykonywania zdjęć przy pomocy cyfrowej radiografii Dr.Suni, naleŝy stworzyć nowy profil pacjenta bądź wywołać juŝ istniejący w bazie

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12

Instrukcja obsługi Okularów z ukrytą kamerą V12 Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 2 Port Serial PCI Card. Karta umożliwia łatwe dołączenie dwóch portów szeregowych do komputera. Aby zapewnić jej poprawne działanie, należy

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Skaner Mustek Scan Express

Skaner Mustek Scan Express INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 884056 Skaner Mustek Scan Express Strona 1 z 14 Instalacja sterownika skanera TWAIN. Sterownik TWAIN jest modułem skanującym dostarczonym wraz Twoim skanerem. Jest on łatwo

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi

CONCEPTRONIC. Instrukcja Instalacji i Obsługi CONCEPTRONIC Bezprzewodowa karta sieciowa USB C150RU/C150NANO/C150UAN/C150UAND/C300RU Instrukcja Instalacji i Obsługi Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DR-500GW- HD 1. Budowa rejestratora 2. Zawartość zestawu 3. MontaŜ 4. Tryby pracy 5. Instalacja oprogramowania 6. Odtwarzanie przy uŝyciu karty pamięci 7. Odtwarzanie przy uŝyciu

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card PU001 Sweex 1 Port Parallel PCI Card Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex 1 Port Parallel PCI Card. Karta umożliwia dołączenie portu równoległego do komputera. Aby zapewnić poprawne działanie produktu, należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ

WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Powiadomienie techniczne: Aktualizacja oprogramowania (PC) dla produktów strumieniujących Naim wersja 4.3 Wersja 4.3 zapewnia zgodność z DSD i obsługę HLS. WAŻNE PROSIMY PRZECZYTAĆ Po zaktualizowaniu do

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu:

1. Wprowadzenie. 2. Charakterystyka produktu: 1. Wprowadzenie Gratulujemy wyboru przenośnej pamięci flash na USB 2.0 marki PQI. Mamy nadzieję, że nasz nowy produkt zadowoli Państwa i pozwoli zabrać ze sobą ulubione filmy, zdjęcia w każdej chwili i

Bardziej szczegółowo