1. Uruchom program DrawIt 2. Pojawi się okno powitalne programu DrawIt (Welcome to DrawIt 2.2b for Windows).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Uruchom program DrawIt 2. Pojawi się okno powitalne programu DrawIt (Welcome to DrawIt 2.2b for Windows)."

Transkrypt

1 1. Uruchom program DrawIt 2. Pojawi się okno powitalne programu DrawIt (Welcome to DrawIt 2.2b for Windows). Rys. 1 Okno powitalne programu 4. Kliknij na ikonę Horizontal, co oznacza, że położenie rysunku będzie poziome. 3. Program wyświetli nowe okno Create a NEW page Rusing (tworzenie nowej strony używając:) Kliknij na Blank Page (pusta strona) Rys.2 Okno z wyborem opcji

2 Ukaże się pusta strona i pasek narzędziowy po prawej stronie ekranu. Rys. 3 Pusta strona programu DrawIt Ustalanie parametrów strony 1 Ustalamy marginesy strony: Wybierz polecenie Page/Margines (strona/marginesy). Ustaw następujące opcje: Top (górny) i Bottom (dolny) o wartości 0,5 cm (wpisujemy kropki, nie przecinki). Left (lewy) 1.5 cm, a Wright (prawy) 1,7 cm W obszarze Text Margins wpisz 0 cm, co oznacza, e nie bdzxie dodatkowych marginesów w ramkach tekstowych. 2 Ukaże się nowe okno Custom Size (rozmiar użytkownika), a w nim informacja o parametrach strony. Zaakceptuj je. Następne okno także akceptujemy. 3 Ponownie ukaże się okno Create a NEW page using, w którym ponownie wybieramy Blank Page. W ten sposób ustaliliśmy parametry strony. Ustalenie parametrów siatki pomocniczej. Siatka pomocnicza ułatwia rysowanie i rozmieszczanie obiektów. Aby ja wyświetlić i ustalić jej parametry należy: 1. Wybrać polecenie View/Grid/1.4 in. or 0.5 cm, co oznacza, że siatka będzie wyświetlana co 0,5 cm. 2. Zaznaczamy Snap to Grid w menu Draw. Dzięki temu siatka przyjmuje cechy magnetyczne, tzn. gdy w pobliżu linii umieścimy lub przesuniemy obiekty, będą one przyciągane do siatki.

3 Rys. 4 Postać okna z ustawiona siatka pomocniczą. Wpisywanie tekstu ozdobnego Zatytułujmy plan pracowni. W tym celu: 1. Wybierz polecenie Font/Times New Roman (jeśli nie widzisz fontu w wykazie, to wybierz polecenie More i wyszukaj), gdyż takim fontem napiszemy tekst ozdobny. 2. Wybierz polecenie Text/Set Size i w oknie ustaw kolejno: Points (stopień pisma w punktach), do pola wpisz 20, zaznacz Size is Display Size (ta wielkość będzie wyświetlana). 3. Wybierz odmianę pogrubioną Text/Bold (jeśli będzie tam opcja Clear Bold, to oznacza, że opcja Bold jest już ustawiona). 4. Poleceniem Text/Color wybierz zielony kolor tekstu. 5. Na pasku narzędziowym kliknij na ikonie tekstu ozdobnego z napisem Text, po lewej stronie paska. 6. Kliknij poniżej górnego brzegu kartki i wpisz : Plan pracowni komputerowej 7. Teraz wyrównamy tekst: a. Wybieramy narzędzie wskaźnika i klikamy na zielonym tekście. W ten sposób zaznaczymy ten obiekt. b. Obiekt przenosimy tak, by dolna część liter znajdowała się około 1 cm od góry rysunku. Na pionowej linijce należy obserwować położenie dolnego obrysu zaznaczenia. c. Wyśrodkujemy tekst w poziomie poleceniem Draw/Align Obiects/Center Horizontally.

4 Rys. 5 Wykonana dotąd praca. Tworzenie prostych obiektów 1. Narysujemy duży, pusty prostokąt. Będzie to plan Sali. Najpierw należy określić parametry kolorów tego prostokąta, potem go narysować. Zaczynamy: a. Na pasku narzędziowym kliknij i przytrzymaj ikonkę Fill Color (kolor wypełnienia) kolorową z małym wiaderkiem. Z rozwiniętego menu wybierz Transparent (przezroczysty). Rys. 6 Okno wyboru opcji koloru wypełnienia b. Na pasku narzędziowym wybierz ikonkę Line Color (kolor linii), kolorowej z małym ołówkiem. Z otwierającej się palety wybierz kolor czarny. c. Wybierz narzędzie Rectangle (prostokąt) i ustaw kursor w lewym górnym rogu w położeniu: x=0,5 cm, y=1,5 cm. Obserwuj wskazania na pasku stanu w dolnej części okna programu. Kliknij i przeciągnij kursor w prawy dolny róg, zwalniając gdy osiągniesz rozmiary wide (szerokość) ok. 25,5 cm, height (wysokość) ok.. 17 cm.

5 Rys. 7 Dotychczasowy stan prac na planem pracowni 2. Teraz ustalimy grubość konturu i zmienimy kolor na granatowy. W tym celu: a. Wskaźnikiem zaznacz prostokąt. b. Mając zaznaczony obiekt wybierz Draw/Line Color/granatowy. 3. Narysujemy prostokąt, który będzie symbolizował okna oraz drzwi. a. Wybierz narzędzi Rectangle. Kursor ustaw w położeniu: x=1,5 cm, y=1,5 cm. Narysuj prostokąt o długości 3,5 cm i szerokości 0,5 cm. Będzie to okno. b. Wybierz narzędzi Rectangle. Kursor ustaw w położeniu: x=18 cm, y=18 cm. Narysuj prostokąt o długości 3 cm i szerokości 0,5 cm. Będą to drzwi. Wynikowe położenie okna i drzwi przedstawiono na rysunku Rys. 8 Naniesione okno i drzwi Powielanie obiektów Nasz sala będzie miała 5 okien. Aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości zw. z nierównym narysowaniem obiektów, można je skopiować. Aby to uczynić należy: 1 Zaznaczyć prostokąt okna, klikając na niego wskaźnikiem. Wykonać polecenie Edit/Copy, które spowoduje umieszczenie obiektu w schowku.

6 2 Wykonaj Edit/Paste, co wklei obiekt ze schowka. Przesuń wklejony obiekt tak, by znajdował się ok. 1 cm. Od końca pierwszego okna. 3 Wykonując kolejno Edit/Paste i przesuwanie, umieść około 5 okien w pracowni. Rysunek przedstawia nam wygląd pracowni na tym etapie Rys.9 Skopiowane i wstawione na miejsce okna Mamy już wszystkie okna w pracowni. Zanim je pokolorujemy, znacznie ułatwimy sobie pracę, grupując obiekty. Grupowanie obiektów Zgrupujemy otrzymane okna oraz je wyrównamy. Oto kolejne czynności: 1 Zaznaczamy wszystkie okna. Aby to osiągnąć przeciągnij wskaźnikiem nad prostokątami okien. W obszarze zaznaczenia muszą znaleźć się wszystkie okna w całości i nic poza tym (bez tekstu)!. UWAGA: Jeżeli chcesz zaznaczyć dodatkowy obiekt lub odznaczyć niepotrzebnie zaznaczony, to przyciśnij klawisz CTRL i narzędziem wskaźnika kliknij na tym obiekcie. 2 Wykonaj grupowanie zaznaczonych obiektów poleceniem Draw/Group. Powstaje jeden obiekt. 3 Nowo powstały obiekt wyrównamy w poziomie poleceniem Draw/Align Obiects/Center Horizontally. Wypełnianie obiektów kolorami Wypełnimy okna kolorami zmieniającymi się gradientowo.

7 1 Zaznacz grupę okien i wybierz polecenie Draw/Fill Color/2 Color Gradient. W oknie Gradient zaznacz Top to Bottom, jako Color 1 wybierz biały, a Color 2 niebieski. 2 Drzwi wypełnimy kolorami pochodzącymi z tekstury, tj. mapą bitową imitująca jakąś fakturę. a) Zaznacz drzwi. Wybierz Draw/FVill Color/Texture. W oknie Selekt File powinna być zaznaczona ścieżka dostępu do gotowych tekstur oferowanych przez DrawIt. Wybierz Cedar.jpg. 3 Uwidocznimy imitację murów, które potem też wypełnimy kolorem. Aby to uczynić: a) Narzędziem Rectangle narysuj prostokąt wewnątrz dużego prostokąta. Powinien on być oddalony od jego boków o 0,5 cm. b) Zapewnij kontur prostokąta o grubości 0,5 mm i przezroczystość wypełnienia. Rys. 10 Prawidłowo wykonany rysunek Wczytywanie obiektów zewnętrznych Pracownię wypełnimy rysunkami komputerów. Są one umieszczone w osobnym pliku. Aby wczytać plik: 1 Wybieramy polecenia Insert/Picture (wstaw/obraz). Z okna Selekt file (wybierz plik) wczytaj Komputer.wmf. Otworzy się okno Picture Location (położenie obrazu). Wybierz okno Stand-alone (wolno stojący). 2 Przeskaluj obraz do wielkości 3x3 cm.. 3 Umieść obraz tak, by jego górny lewy narożnik znajdował się w położeniu x=1,5 cm, y=2,5 cm. 4 Umieść w sumie 6 komputerów. Wzajemna odległość między nimi to 4 cm. 5 Przy krótszej ściance po prawej stronie umieść w sumie 4 komputery. 6 Na dole mają stać też 4 komputery.

8 7 Teraz dodaj inny obraz z pliku Stolik.wmf. Przeskaluj obrazek tak, aby jego wymiary wynosiły 5x5 cm. Następnie umieść go po prawej stronie planu w pozycji x=19, y=8 cm. Rys. 11 Plan pracowni powinien wyglądać tak: Obracanie obiektów Komputery w pracowni należy odpowiednio ustawić, obrócić. Można to uczynić ręcznie, ale jest to mało dokładne. Aby precyzyjnie obrócić obiekt należy: 1 Zaznaczyć wskaźnikiem odpowiedni obiekt (w naszym przypadku drugi komputer po lewej stronie) 2 Wybrać polecenie Draw/Rotate-Flip/Rotate (rysuj/obróć-odbij/obróć). Wprowadź wartość 90. Zaakceptuj. 3 W taki sam sposób obróć obiekty poniżej. 4 Obiekty dolne obróć o 180 stopni. 5 Analogicznie stolik nauczyciela obróć krzesełkiem do ściany. Rys. 12 Plan pracowni wygląda tak:

9 Wypełnianie obiektów wzorami 1-bitowymi Czas na podłogę. Najpierw na podłogę położymy wzór 1-bitowy o kształcie kratki, którego okna będą przezroczyste. Pod tym wzorem położymy teksturę o strukturze drewna. Oto kolejne czynności: 1 Zaznacz wewnętrzny duży prostokąt pomieszczenia, klikając na jego puste wnętrze. 2 Wybierz polecenie Draw/Fill Pattern (rysuj/wypełnienie wzorem) i kliknij na wzorze siódmym od góry (największa kratka). 3 Ponieważ jest to wypełnienie, ustal kolor linii tworzących to wypełnienie na bardzo ciemny brązowy (Draw/Fill Color/Solid Color). 4 Podłogę z położoną kratką przedstawia rysunek Rys.13 Podłoga z położoną kratką Zmiana kolejności obiektów W pierwszej kolejności narysujemy prostokąt, który wypełnimy teksturą i dokończymy podłogę. Potem zaznaczymy mury. 1 Narysuj prostokąt pokrywający się z prostokątem wewnętrznym. 2 Obrys prostokąta powinien wynosić 0,5 mm i być w kolorze granatowym. 3 Wypełnij go teksturą drewna (Draw/Fill Color/Texture i wybierając pine.jpg). 4 Prostokąt pokrywa wszystkie elementy, ponieważ narysowano go na końcu. Teraz przesuniemy go pod spód. Wykonaj: a) Draw/Move to Back (rysuj/przesuń pod spód). 5 Aby wprowadzić zaznaczenie murów kliknij na pustą część największego prostokąta aby go zaznaczyć. Wybierz polecenie Draw/Fill Pattern/szósty wzór od góry.

10 6 Ponieważ wzór leży nad tekstur ą podłogi, trzeba go przesunąć na spód poleceniem Draw/Move to Back. 7 Nie będziemy już korzystać z siatki, zatem schowamy ją poleceniem View/Grid/No Grid (widok/siatka/bez siatki). Rys. 14 Plan pracowni prawie gotowy. Efekty dodatkowe Ozdobimy napis. 1 Zaznaczamy tekst 2 Wybierając polecenie Text/Set Size (tekst/ustaw rozmiar) otwórz okno, w którym kolejno zaznacz Points oraz wpisz Mając zaznaczony tekst, wybierz polecenie Text/Special Effects (tekst/efekty specjalne). Otworzyło się okno Special Effects. 4 W oknie wybierz efekt Deep Color oraz Color 1 granatowy, Color 2 żółty, położenie efektu Upper. 5 Wyrównaj ręcznie zaznaczony tekst w pionie, a w poziomie poleceniem Draw/Align/Center Horizontally.

11 Rys. 15 Gotowy plan pracowni

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi

Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Rozdział 12 Inkscape szczegóły obsługi 677 Rozdział 12. Inkscape szczegóły obsługi Na Inkscape natknąłem się przypadkiem. Szukałem wtedy czegoś, w czym można by było wygodnie rysować (i poprawiać) linie

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

5.8. Tworzenie grafiki na potrzeby strony internetowej

5.8. Tworzenie grafiki na potrzeby strony internetowej Rozdział 5 t Grafika na stronie internetowej Przykład 5.2 W pokazanym przykładzie (rysunek 5.21) usunięto ze zdjęcia zaznaczone tło. Na jego miejsce zostało wstawione inne tło (rysunek 5.22). Rysunek 5.21.

Bardziej szczegółowo

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik

Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI!

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI! POZNAJ PODSTAWOWE ILUSTROWANY PRZEWODNIK POWERPOINT 2010 PL I NAUCZ SIĘ TWORZYĆ BARDZIEJ PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 2: INKSCAPE Inkscape to darmowy, w pełni spolszczony, otwarty program do pracy z grafiką wektorową. Można w nim projektować

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki ze Scribusem

Pierwsze kroki ze Scribusem Pierwsze kroki ze Scribusem Kurs tworzenia publikacji dla początkujących Copyright 2004 Niyam Bhushan, Maciej Hański Źródło dokumentu: http://linux.hanski.info/static/scribus/index.html Spis treści Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

4. Okno programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego 4. Okno programu komputerowego Uruchomiony program pojawia się w osobnym oknie. Pulpit jest całkowicie lub częściowo przysłonięty tym oknem. Okna programów, w których tworzymy dokumenty komputerowe, są

Bardziej szczegółowo

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie

Inżynieria obrazów cyfrowych. Ćwiczenie 6. GIMP - wprowadzenie Doc. dr inż. Jacek Jarnicki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej jacek.jarnicki@pwr.wroc.pl Inżynieria obrazów cyfrowych Ćwiczenie 6 GIMP - wprowadzenie Program GIMP jest

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

EDYTOR TEKSTU WORD EDYTORY TEKSTU Kursorem tekstowym Kursor tekstowy Kursorem myszy Aby skopiować lub wyciąć

EDYTOR TEKSTU WORD EDYTORY TEKSTU Kursorem tekstowym Kursor tekstowy Kursorem myszy Aby skopiować lub wyciąć EDYTOR TEKSTU WORD 1 EDYTORY TEKSTU W każdym edytorze są dwa kursory: kursor myszy i kursor tekstowy. Kursorem tekstowym piszemy oraz zaznaczamy tekst. Ponadto w miejsce ustawienia kursora tekstowego wstawiamy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN

Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN Laboratorium Fotografii Cyfrowej BIULETYN Sierpień 2009 TEL e-ma Wydanie szóste www.fotonet.info EFO il:fot N0 32 2 19 0 onet 7 15 @ foton et.in fo e-fotoprint 6.xx Program przeznaczony do tworzenia foto

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze

Microsoft Excel. Materiały pomocnicze Microsoft Excel Materiały pomocnicze 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...4 3. WYGLĄD OKNA PROGRAMU...5 4. WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK...6 5. WPROWADZANIE PODPISÓW...7 6. WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Instytut Techniki Opracował: Marek Jankowski AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Podstawy Zakładam, że wielu z projektantów podczas pracy zetknęło się z deską kreślarską -- horror.

Bardziej szczegółowo

Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. Wczytaj obrazek. Utwórz maskę. Sprawdź czym różni się obszar maskowany od niemaskowanego.

Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. Wczytaj obrazek. Utwórz maskę. Sprawdź czym różni się obszar maskowany od niemaskowanego. Maskowanie obszarów prostokątnych Ćwiczenie 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT. Wczytaj obrazek. Utwórz maskę. Sprawdź czym różni się obszar maskowany od niemaskowanego. 1. Uruchom program Corel PHOTO-PAINT.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego

3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel arkusz kalkulacyjny 115 3. Excel podstawy arkusza kalkulacyjnego 3.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny powstał z myślą o zastosowaniach w bankach oraz księgowości, gdzie wykonywana jest olbrzymia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla systemu Windows

Instrukcja obsługi dla systemu Windows Instrukcja obsługi dla systemu Windows Virtual Ink Corporation Brighton Landing East, 20 Guest Street - Suite 250 Boston, Massachussets 02135 USA Delta sp.j. Krentowski, Hus Al. Piłsudskiego 11/3 15-443

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12

Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Praktyczne zastosowanie programu Corel PHOTO-PAINT 12 Głównym przeznaczeniem programu Corel PHOTO-PAINT jest edycja grafiki rastrowej i obróbka zdjęć. Umożliwia on zapisywanie obrazów w różnych formatach

Bardziej szczegółowo